Oldřich František Korte (1926 - 2014) Sonáta pro klavír
Filosofické dialogy pro housle
a klavír
Dnešní 604. Úterek Umělecké besedy je věnován památce Oldřicha
Františka Korteho, českého skladatele, klavíristy, hudebního kritika,
spisovatele, člena Umělecké besedy a jednoho ze zakladatelů Nadace
Bohuslava Martinů. Jeho skladatelské dílo není sice počtem rozsáhlé, přesto
je naprosto jedinečné a nepřehlédnutelné. Každá nová autorova skladba
znamenala vždy pozoruhodný umělecký čin a dočkala se významných
provedení v podání prvořadých interpretů na domácích i zahraničních pódiích
i na nahrávkách.
O. F. Korte absolvoval Pražskou konzervatoř v kompoziční třídě Fr.
Píchy (1949). Jeho styl byl v podstatě vyhraněn již v prvních závažných
skladbách, počínaje orchestrální Symfoniettou, uvedenou v premiéře Českou
filharmonií v roce 1949 (dir. V. Neumann), kterou skladatel s mimořádným
ohlasem absolvoval pražskou konzervatoř a jejíž gramofonová nahrávka
dostala ocenění o sedmnáct let později (pařížskou Revue des Disques).
Sonáta pro klavír (1952-4) byla vyznamenána v roce 1956 na Busoniho
skladatelské soutěži v Bolzanu, kde ji hrál Maurizio Pollini, a stala se pak
jednou z nejčastěji hraných skladeb české poválečné tvorby v mezinárodním
měřítku (Ivan Moravec, Garrick Ohlson). Filosofické dialogy pro housle a klavír
komponoval Korte dlouhých 13 let na objednávku Ivana Štrause, jemuž jsou
také věnovány. Z dalších skladeb patří k nejhranějším orchestrální Příběh
fléten a Trobadorské zpěvy.
Korte působil jako klavírista a dramaturg souboru Laterna Magika. V
oblasti publicistiky se uplatňoval již od roku 1945 jako hudební kritik denního
tisku, později také jako scénárista, autor televizních seriálů (Pout' za vnitřním
poselstvím), psal také pro rozhlas, vydavatelství Supraphon, do místních i
zahraničních odborných časopisů. Vydal rovněž knížku reportážních esejí o
významných hudebních osobnostech 20. století Chodící legendy. Důležitá byla
i jeho přednášková popularizační činnost. Kromě Laterny Magiky komponoval
také pro některé další divadelní scény (Národní divadlo v Praze, Münchner
Kammerspiele a Folkteatern Göteborg).
Prošel nacistickým a dvakrát i komunistickým vězením (poprvé za
pokus opustit republiku se záměrem studovat skladbu u Bohuslava Martinů),
přesto nikdy nezahořkl a celý život nezištně pomáhal potřebným.
K osobnosti Oldřicha Františka Korteho mají vztah i oba další autoři,
jejichž skladby zazní na dnešním koncertě. Luboš Sluka a O. F. Korte byli
přátelé. Oba byli také členy uměleckého seskupení zvaného "Pondělníci", k
němuž dále patřili např. Jan Hanuš, Ivan Medek, Zdeněk Šesták, Štěpán Lucký,
Ilja Hurník a řada dalších osobností. S Bohuslavem Martinů si O. F. Korte
důvěrně dopisoval, k jejich osobnímu setkání však vinou totalitního režimu
nikdy nedošlo.
Barbora Krištofová Sejáková
(podle rozhovorů a korespondence O. F. Korteho a Barbory K. Sejákové a dalších pramenů - www.musica.cz
a www.martinu.cz)
Bohuslav Martinů (1890 - 1959) - Bergerettes, trio pro housle, violoncello
a klavír H. 275
Těchto pět vět pro klavírní trio, jejichž souhrnný název - Bergerttes odkazuje na pastorální či bukolické ladění, patří k oněm komorním skladbám
svého autora, jež nezklamou a vždy potěší svým lehkým, samozřejmým
plynutím, typickou zpěvností a kompoziční virtuositou. Bergeretty vznikly v
roce 1939 a byly v té době, po Pěti krátkých skladbách (Cinq pièces brèves) z
roku 1930, druhou komorní skladbou tohoto obsazení. V letech 1950 a 1951,
tedy v posledním tvůrčím období, se Martinů vrátil k seskupení klavírního tria
ještě dvakrát; vzniklo tak Trio d moll a Trio C dur, kompozice, které svou
zralostí a závažností patří k jeho nejvýznamnějším komorním dílům.
jr
Luboš Sluka (*1928) - Suita na paměť Jaroslava Ježka pro klavírní trio
Suitu na paměť Jaroslava Ježka jsem původně napsal pro pět
violoncell v roce 1988. Časem si sami interpreti vyžádali další verze
nástrojových seskupení a tak vzniklo i zpracování skladby pro klavírní trio.
Kromě vzpomínání na J. Ježka je ve skladbě patrný i vědomý ohlas třicátých
let.
Luboš Sluka
Download

604. Úterek UB