Prodej vstupenek / Ticket Sales
Zahájení prodeje / Tickets go on sale: 12/5/2014
Online nákup / On­‑line Sales
www.firkusny.cz
Festivalová pokladna / Festival Ticket Office
Rudolfinum, nám. Jana Palacha, Praha 1
Otevřena od 15/9 do 22/11/2014
Po – Pá: 10.00 – 18.00 (kromě svátků)
Open from 15 September until 22 November 2014
Mon – Fri: 10 am – 6 pm (except holidays)
T +420 227 059 368
Další informace o prodejních místech naleznete na www.firkusny.cz
v sekci „Vstupenky“.
For more information about sales points, please go to “Tickets”
at www.firkusny.cz/en
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené
vstupenky se neposkytuje náhrada. Změny v programu a účinkujících
jsou vyhrazeny. Zbývající vstupenky budou k dostání v místě konání
koncertu hodinu před jeho začátkem.
Purchased tickets cannot be returned or exchanged. Lost tickets cannot be
refunded. Prague Spring reserves the right to change the programme and
performers. Remaining tickets will be available at the concert venue one
hour before the performance begins.
Rozkvět Pražského jara
Koncert k 25. výročí pádu Berlínské zdi
Partneři festivalu / Partners of the Festival
Listopadové turné Berlínské filharmonie se koná u příležitosti 25. výročí pádu
Berlínské zdi, který předznamenal zhroucení totalitních režimů ve východní
Evropě. Kromě Prahy vystoupí orchestr v Berlíně, Halle, Varšavě a Budapešti.
Obdobně v každém z těchto měst zazní před Beethovenovou Devátou symfonií ještě
dílo národního klasika. Lesk tomuto provedení dodá kromě Berlínských
filharmoniků a Sira Simona Rattla také přítomnost hvězdného kvarteta pěveckých
sólistů se sopranistkou Sally Matthews, altistkou Bernardou Fink, tenoristou
Christianem Elsnerem a basbarytonistou Hanno Müllerem­‑Brachmannem. Jako „zázračné dítě“, v pouhých deseti letech, vystoupil jako sólista České
filharmonie v Mozartově klavírním koncertu. Ve čtrnácti letech jej president
Masaryk osobně vyznamenal státním stipendiem, které mu umožnilo pobyt
v Paříži a setkání s legendárním francouzským pedagogem Alfredem Cortotem.
Úspěšný newyorský koncert v prosinci 1941, který z hlediště sledovali slavní
klavíristé Rudolf Serkin, Arthur Rubinstein a Vladimir Horowitz, znamenal
počátek jeho hvězdné umělecké kariéry. V roce 1946 tak na Pražském jaru
vystoupil na třech koncertech již jako jeden z největších světových pianistů.
Pro pražský večer je symbolické spojení Beethovenova díla s Klavírním koncertem
č. 4 „Inkantace“ Bohuslava Martinů, považovaným skladatelem za „výraz
neutuchajícího hledání pravdy a významu života, jakož i poctu hudbě, hudebníkovu
útočišti, jeho síle a zbrani”. Světovou premiéru v roce 1956 v New Yorku svěřil
autor příznačně Rudolfu Firkušnému. Tentokrát zazní koncert v interpretaci
jednoho z nejvýznamnějších představitelů současné české klavírní školy,
absolutního vítěze mezinárodní soutěže Pražské jaro 2004, Ivo Kahánka, který
s úspěchem provedl stejné dílo Martinů na festivalu BBC Proms v londýnské Royal
Albert Hall.
A concert dedicated to the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall
The November tour of the Berlin Philharmonic will take place on the occasion
of the 25th anniversary of the coming down of the Berlin Wall, which anticipated
the collapse of the totalitarian régimes of Eastern Europe. In addition to Prague
performance, the orchestra will appear in Berlin, Halle, Warsaw, and Budapest.
In each of these cities, as in Prague, a national classic will be heard before
Beethoven’s Ninth. The current performance will be particularly splendid thanks
to the presence not only of the Berlin Philharmonic and Sir Simon Rattle but also
of a stellar quartet of vocal soloists comprising the soprano Sally Matthews, the alto
Bernarda Fink, the tenor Christian Elsner, and the bass-baritone Hanno
Müller­‑Brachmann. For the Prague concert, there is a symbolic combination of Beethoven’s work with
Bohuslav Martinů’s Piano Concerto No. 4, Incantation, considered by the composer
himself to be an expression of the ‘restless search for truth and the meaning of life
and, at the same time, a mark of homage to music which is the musician’s refuge,
strength, and weapon of combat’. Significantly, the composer entrusted the 1956
world premiere in New York to Rudolf Firkušný. The concerto will now be heard
in an interpretation by one of the most important representatives of the contemporary
Czech school of piano playing, the overall winner of the Prague Spring International
Competition in 2004, Ivo Kahánek, who with great success performed the same
Martinů work at the BBC Proms festival at the Royal Albert Hall, London.
Rudolf Firkušný (1912 - 1994) patří mezi nejvýznamnější světové klavíristy
20. století. Neúnavný, celoživotní propagátor české hudby vystoupil
v nejprestižnějších koncertních sálech světa a spolupracoval s nejlepšími
orchestry a dirigenty své doby. Jeho první hudební kroky vedli Leoš
Janáček, Vilém Kurz a Josef Suk. Velkým přítelem se mu posléze stal Bohuslav
Martinů, který mu věnoval mnoho svých skladeb pro klavír.
Po komunistickém převratu v roce 1948 se Rudolf Firkušný rozhodl pro
trvalou emigraci. České publikum jej mělo možnost slyšet až v roce 1990
při jeho triumfálním návratu, který se symbolicky odehrál na Pražském
jaru. Tehdy se na pódiu setkal se svým dávným přítelem, dirigentem
Rafaelem Kubelíkem, se kterým jej pojil podobný osud politické emigrace.
Oficiální automobil / Official Car
„Jsem šťasten, že jsem se dočkal návratu domů. Byl jsem dojat tím, jak mne přijalo
zdejší obecenstvo, které mě vlastně ani neznalo,“ vyjádřil radost ze splněného snu.
Rudolf Firkušný was one of the most renowned Czech pianists. He appeared
on the most important stages of the world with leading orchestras and
conductors. A pupil of Leoš Janáček, Vilém Kurz, and Josef Suk, he was also a great
friend of Bohuslav Martinů, who dedicated many compositions to him.
Oficiální hotel / Official Hotel
Mediální partner / Media Partner
Jste mladší 26 let?
Zaregistrujte se na webových stránkách www.festival.cz/rozkvet
a získejte tak možnost zakoupit vstupenky na vybrané koncerty za
100 Kč. Vstupenky zakoupíte pouze online. Při vstupu na koncert je
nutné předložit se vstupenkou průkaz totožnosti dokládající věk do
26 let (včetně). Počet vstupenek pro členy Rozkvětu Pražského jara
může být omezen.
As a child prodigy, at the age of ten, Firkušný performed a Mozart piano concerto
with the Czech Philharmonic. At the age of fourteen, President Tomáš Garrigue
Masaryk awarded him a state scholarship. This enabled him to stay in Paris
and encounter the legendary French pedagogue Alfred Cortot. A successful
New York concert in December 1941, which was attended by the famous pianists
Rudolf Serkin, Arthur Rubinstein and Vladimir Horowitz, marked the beginning
of Firkušný’s stellar artistic career. At the Prague Spring in 1946, he gave three
performances as one of the greatest pianists in the world.
After the Communist takeover in early 1948, Firkušný decided to leave
the country for good. It was therefore not till 1990, at the Prague Spring
Festival during his triumphant return, that a Czech audience was able to
hear him perform live once again. On that occasion, he was joined on stage by
his old friend, the conductor Rafael Kubelík, with whom he shared a similar
fate as a political exile.
“I am delighted that I lived to see the day that I could return home. I was
moved that I was welcomed by the local audience, which actually did not
know me,” he said, describing his joy at this dream come true.
www.firkusny.cz
(c) Dušan Martinček
Ivo Kahánek
22/11
(c) Jim Rakete
(c) Johan Persson
soprán soprano
16/11
sobota / Saturday ♦ 20.00 / 8 pm ♦ Obecní dům / Municipal House
alt alto
Christian Elsner
tenor
Bohuslav Martinů: Klavírní koncert č. 4 „Inkantace“, H. 358
Piano Concerto No. 4 “Incantation” , H. 358
L. van Beethoven:
Symfonie č. 9 d moll Symphony No. 9 in D minor, op. 125
Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle - dirigent conductor, Ivo Kahánek klavír piano, Sally Matthews - soprán soprano, Bernarda Fink - alt alto, Christian
Elsner - tenor, Hanno Müller­‑Brachmann - basbaryton bass­‑baritone, Pražský
filharmonický sbor Prague Philharmonic Choir, Lukáš Vasilek - sbormistr
chorusmaster
Kč CZK 6900/5700/4400/2600/1200/ST600
Hanno
Müller­‑Brachmann
basbaryton bass­‑baritone
Jitka
Čechová
neděle / Sunday ♦ 20.00 / 8 pm ♦ Rudolfinum
(c) Anne Hoffmann
The festival will open grandly with the Berlin Philharmonic led by Sir Simon Rattle.
The concert, said by critics to aspire to be the musical event of this season, will feature
five outstanding soloists: the pianist Ivo Kahánek (the winner of the 2004 Prague
Spring Competition), the soprano Sally Matthews (a soloist at the Royal Opera in
London), the world-famous alto Bernarda Fink, the tenor Christian Elsner (famed
worldwide as a Wagner singer), and the bass-baritone Hanno Müller-Brachmann
(a soloist with the Berlin State Opera). The concert in Prague, which will climax
with the great “Ode to Joy”, will conclude the orchestra’s European tour for
the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Bernarda Fink
© Marco Borggreve
Festival bude velkolepě zahájen Berlínskými filharmoniky se Sirem Simonem
Rattlem. Koncert, který dle kritiků aspiruje na hudební událost této sezóny, ozdobí
pětice vynikajících sólistů: klavírista Ivo Kahánek, vítěz soutěže Pražské jaro
2004, sólistka Královské opery v Londýně Sally Matthews, altistka světového
renomé Bernarda Fink, přední wagnerovský pěvec Christian Elsner a sólista
Státní opery v Berlíně Hanno Müller-Brachmann. Koncert v Praze, který
vyvrcholí slavnou Ódou na radost, uzavře evropské turné orchestru
k 25. výročí pádu Berlínské zdi.
sobota / Saturday ♦ 20.00 / 8 pm ♦ Rudolfinum
20/11
Pierre­‑Laurent
Aimard
(c) Felix Broede
15/11
Sally Matthews
Berliner
Philharmoniker /
Sir Simon Rattle
Giovanni
Bellucci
(c) Irmeli Jung
klavír piano
čtvrtek / Thursday ♦ 20.00 / 8 pm ♦ Rudolfinum
Je pokračovatelem znamenité italské klavírní školy: Busoniho, Zecchiho,
Michelangeliho, Cianiho a Polliniho. V roce 1993 zvítězil v soutěži Pražského
jara, které předsedal Rudolf Firkušný. Jeho nahrávka Parafráze na Belliniho
a Verdiho opery z roku 2009 byla zařazena mezi deset nejlepších nahrávek děl
Franze Liszta v historii, vedle výkonů Marthy Argerich, Claudia Arraua, Alda
Ciccoliniho, Wilhelma Kempffa či Krystiana Zimermana. Giovanni Bellucci
je znám svou vášní pro objevování nových skladeb. Na koncertě v Praze uvede
Lisztovy originální transkripce děl Mozartových, Beethovenových a Chopinových.
„Kombinace rytmické spontaneity a jemné reflexe naplňuje tato poměrně drobná
díla neobyčejnou hloubkou,“ napsal o její interpretaci skladeb Bedřicha Smetany
prestižní BBC Music Magazine. Je vyhlášenou interpretkou české hudby. Český
program představila např. i na světoznámém festivalu ve skotském Edinburghu.
Studovala u Eugena Indjice a Vitali Berzona. Její velkou inspirací je Martha
Argerich. „Chci do své interpretace vtisknout duši, kterou tam autor uložil,“ říká
Jitka Čechová, která k poctě Rudolfa Firkušného přednese program, který je
skutečnou lahůdkou pro všechny milovníky klavírní literatury.
Za nahrávku Umění fugy J. S. Bacha získal ocenění Diapason d’Or. Nahrávka byla
několik týdnů nejprodávanějším klasickým albem serveru iTunes. „Pokud máte
rádi Bacha na klavír a chcete znát lépe jeho dílo, pak jsou Aimardovy nahrávky
silným kandidátem. Dají vám novou potravu pro vaše hloubání,“ napsal o něm
v roce 2008 magazín International Record Review. Po Salcburku, Santanderu,
Berlínu, Lucemburku, Chicagu a Filadelfii se stane Praha dalším městem, kde
tento vynikající francouzský klavírista, nahrávající exkluzivně pro společnost
Deutsche Grammophon, provede 1. díl Bachova Dobře temperovaného klavíru.
Bellucci is perpetuating the great Italian school of piano playing – Busoni, Zecchi,
Michelangeli, Ciani, and Pollini. In 1993 he won the Prague Spring Competition,
when Rudolf Firkušný was a chairman of the jury. His 2009 recording of Paraphrases
of Bellini and Verdi Operas has been listed among the ten best recordings of the music
of Franz Liszt in history, alongside recordings by Martha Argerich, Claudio Arrau, Aldo
Ciccolini, Wilhelm Kempff, and Krystian Zimerman. Giovanni Bellucci is known for
his passion for discovering new works. At the Prague concert, he will be performing
Liszt’s original transcriptions of music by Mozart, Beethoven, and Chopin.
“The combination of rhythmic spontaneity and gentle reflection lent this relatively
minor work extraordinary depth,” wrote the prestigious BBC Music Magazine
concerning her interpretation of a composition by Bedřich Smetana. She is a noted
interpreter of Czech music and, for example, has presented a Czech programme at
the world-famous music festival in Edinburgh, Scotland. She studied under Eugen
Indjic and Vitali Berzon, and her great source of inspiration is Martha Argerich.
“I want to imbue my interpretations with all of the soul that the composer has put into
the music,” says Jitka Čechová, who will be paying tribute to Rudolf Firkušný with
a programme that will be a real treat for all lovers of the piano literature.
For his recording of Bach’s The Art of the Fugue, he was awarded the Diapason d’Or.
For several weeks, the recording was the top-selling classical album on the iTunes
server. According to an article in 2008 in the International Record Review, “If you
like Bach on the piano and want to get to know the work better, Aimard’s recording
is a strong contender.” Alongside Salzburg, Santander, Berlin, Luxembourg, Chicago,
and Philadelphia, Prague will become yet another city where this outstanding French
pianist, an exclusive recording artist for Deutsche Grammophon, will be performing
Book One of Bach’s Well-Tempered Clavier.
W. A. Mozart / F. Liszt: Confutatis Maledictis & Lacrimosa z Requiem, KV 626
Leoš Janáček:
Sonáta „1. X. 1905“ Piano Sonata “1. X. 1905”
Ludwig van Beethoven:
Sonáta č. 23 f moll „Appassionata“, op. 57
Piano Sonata No. 23 in F minor “Appassionata”, Op. 57
Johann Sebastian Bach: Dobře temperovaný klavír (1. díl), BWV 846
The Well-Tempered Clavier – Book 1, BWV 846
Bedřich Smetana:
Sonáta g moll Piano Sonata in G minor
Kč CZK 400/330/260/E160/SL120/ST80
L. van Beethoven / F. Liszt: Symfonie č. 5 c moll Symphony No. 5 in C minor, op. 67
F. Chopin: Variace pro klavír A dur „Souvenir de Paganini“, op. posth.
Variations in A major “Souvenir de Paganini”, Op. Posth.
F. Chopin / F. Liszt: Šest polských písní Six Chants polonais, S 480
F. Chopin: Etuda c moll, op. 10 č. 12 „Revoluční“
Etude in C minor, Op. 10 No. 12 “Revolutionary”
F. Chopin: Mazurka a moll, op. 7 č. 2 Mazurka in A minor, Op. 7 No. 2
F. Chopin: Polonéza As dur, op. 53 „Heroická“
Polonaise in A flat major, Op. 53 “Heroic”
F. Liszt: Uherská rapsodie č. 12 cis moll, S 244
Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor, S 244
Kč CZK 800/670/520/E310/SL230/ST150
Kč CZK 500/420/330/E200/SL200/ST100
Ve spolupráci s Koncertním jednatelstvím FOK
In cooperation with the Concert Department of thePrague Symphony Orchestra
Download

PDF program - Klavírní festival Rudolfa Firkušného