JEDNODUCHÉ STROJE
Práci neušetří, ale usnadní




PÁKA
KLADKA
NAKLONĚNÁ ROVINA
KOLO NA HŘÍDELI
Kladka
• Kladka je jednoduchý stroj, který usnadňuje
zvedání břemen.
• Při použití kladky si práci neušetříme – je stejná,
můžeme si ji ulehčit – menší síla, vlastní váha
Kladka
Složení kladky:
o kolečko – otáčí se na ose
o provaz – je upevněn ve
žlábku na obvodu kolečka
http://www.skanar.sk/images/produkty/brano13.jpg
KLADKY - druhy
Podle upevnění kolečka nebo provazu:
• kladka pevná – upevněna k nosníku
• kladka volná – zavěšená na laně
• kladkostroj
http://techmania.cz/edutorium/data/fil_0889.gif
Pevná kladka
•
•
•
•
kolečko je upevněné v ose, kolem které se otáčí
provaz je provlečený po obvodu kladky
na jednom konci je zavěšeno břemeno – přemísťovaný předmět
na druhý konec působí síla člověka nebo stroje (motoru)
Aby byla pevná kladka
v rovnováze,
musí na oba konce provazu
působit stejně velká síla.
W=F.s
http://www.lanove-navijaky.com/LN-content/uploads/2010/09/Polea-simple-fija1.jpg
Pevná kladka
Výhoda:
• změna směru síly – táhnutí provazu směrem dolů, využití
hmotnosti pracovníka
Využití:
• zvedání do výšky těžkých břemen na stavbách
http://www.fyzika7.tym.sk/obrazky/kladkan.jpg
Volná kladka
• jeden konec provazu je upevněný
• na provaze se pohybuje kolečko, na jehož ose je
zavěšeno břemeno
• na druhý konec provazu působí síla člověka nebo
motoru
http://www.lanove-navijaky.com/LN-content/uploads/2010/09/Polea-simple-movil21-171x300.jpg
Volná kladka
Výhoda
• ušetří asi polovinu síly
Nevýhoda:
• působíme směrem vzhůru
• dráha je dvakrát delší
• nutno zvedat i samotnou kladku
Poloviční síla, dvojnásobná dráha
W = F/2 . 2s = F . S
http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/8/pracevykon/pracevykl_soubory/volkladka.JPG
Kladkostroj
• vznikne spojením pevné a volné kladky, příp. více
kladek
• kombinuje výhody
 pevné kladky – výhodný směr síly a
 volné kladky – ušetření poloviny síly
http://www.lanove-navijaky.com/LN-content/uploads/2010/09/Polispasto2-187x300.jpg
Kladka v praxi
Kladka v praxi
Využití kladky v praxi
•
•
•
•
•
•
stavebnictví – přemístění břemen – jeřáby
horolezectví
posilovací stroje ve fit centrech
navijáky v terénních autech, hasiči, lesnictví
výtahy
kladky na lodi
Otázky
Jak se nazývá skupina, do které zařazujeme kladku a páku?
Popiš složení kladky.
Porovnej rozdíly mezi kladkou pevnou a volnou.
Jaké jsou výhody a nevýhody kladky pevné?
Jaké jsou výhody a nevýhody kladky volné?
Popiš funkci kladkostroje.
Jaké je využití kladek?
Otázky a odpovědi
Jak se nazývá skupina, do které zařazujeme kladku a páku?
- jednoduché stroje
Popiš složení kladky.
- kolečko otáčivé kolem osy, provaz
Porovnej rozdíly upevnění mezi kladkou pevnou a volnou.
- pevná je upevněna k nosníku, volná zavěšena na laně
Jaké jsou výhody a nevýhody kladky pevné?
- tah směrem dolů, využití vlastní hmotnosti x práci neušetří
Jaké jsou výhody a nevýhody kladky volné?
- poloviční síla, x síla působí směrem vzhůru
Popiš funkci kladkostroje.
Jaké je využití kladek?
Otázky a odpovědi
Popiš funkci kladkostroje.
- Soustava kladek. Slouží ke zvedání velmi těžkých břemen.
Využívá výhody obou kladek – tah směrem dolů a
poloviční sílu.
Jaké je využití kladek?
- Na stavbách – jeřáby, navijáky v autech – hasiči,
lesnictví, výtahy, horolezectví,
posilovací stroje.
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.atsjicin.cz/sites/default/files/produkty/xcmg/jerab-xcmg-qy25k5_2.jpg
http://panteri.skauting.cz/blog/wp-content/uploads/2011/06/foto8204.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/HK_TST_5_Flag_Poles_Meeting_Point.JPG
http://img.topky.sk/151119.jpg
http://img4.rajce.idnes.cz/d0409/2/2857/2857978_e34b60889d537638d7edf9735b972d02/images/IMG_0640_Koste
lni_vez_a_padaci_most.jpg
http://fitness-flora.info/wp-content/uploads/2011/10/posilovac%C3%AD-stroje.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flatbed_tow_truck_Moscow.JPG
http://storage.pozary.cz/2013/03/uz51406c1a606ad/obr51406c8e32145/1024x768.jpg
http://www.rybolov.com/administrace/gal/6386___6464.jpg
http://www.4forest.cz/shop/gal/l152.jpg
Download

JEDNODUCHÉ STROJE