Řešení pro
posuvné dveře
DICTATOR
- řešení pro posuvné dveře
Pohyb i malých posuvných dveří s sebou
přináší celou řadu požadavků:
- Posuvné dveře se mají automaticky
zavírat, ale nákladný pohon je nežádoucí,
neboť dveře se snadno otevírají rukou.
- S posuvnými dveřmi se pohybuje rukou
tak lehce, že krátké potáhnutí dveří stačí k
tomu, aby dveře prudce narazily do
koncové polohy v rámu dveří. To
představuje nebezpečí úrazu, zátěž pro
dveře, rám dveří a kování, hluk a případně
rovněž problém spočívající v tom, že se
dveře zcela nedovřou resp. zůstanou
otevřené.
- Když jsou posuvné dveře otevřené, musí
být zcela zajeté na stěnu, aby byl průchod
zcela volný. Tím však přestává být dveřní
madlo přístupné.
Zde Vám mohou pomoci výrobky firmy
DICTATOR. Kombinacemi různých výrobků
firmy DICTATOR vznikají individuální řešení,
která vyhoví rozmanitým požadavkům.
V tomto textu se vychází z posuvných dveří
cca do 1,50 m. Pro větší posuvné dveře
nabízí firma DICTATOR podobná řešení. K
tomu více viz registr „Pohony pro dveře a
vrata“.
Přehled výrobků
Zavírací zařízení
Radiální brzdiče
Koncový tlumič
Dveřní tlumič
Vratný doraz
DICTAMAT 50 (regulovatelná rychlost zavírání)
lanová kladka s pružinou (zavírání bez kontroly
rychlosti)
kontrolovaná rychlost zavírání
ztlumení pohybu dveří těsně před jejich koncovou
polohou
ztlumení a kontrolované přitažení dveří
Zcela otevřené dveře vysune lehkým tlakem
opět ze stěny, takže madlo dveří je přístupné
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail [email protected] • 0019
strana 02.049.00
Řešení pro
posuvné dveře
Zavírací zařízení: Lanová kladka s pružinou
Lanové kladky s pružinou jsou jednoduchým, efektivním a cenové výhodným
prostředkem pro zavírání posuvných dveří. Při otevírání dveří se napíná vnitřní
pružina, která potom posuvné dveře opět automaticky přitáhne. Zavírací sílu lze
nastavit příslušným předpětím pružiny. Tím se však redukuje pracovní dráha (viz graf
níže). V zásadě platí: čím větší je síla lanové kladky s pružinou, tím menší je
pracovní dráha. K tomu viz níže zobrazený graf závislosti síly na dráze. Lanové
kladky s pružinou se dodávají se třemi různě silnými pružinami.
Lanová kladka s pružinou se zpravidla namontuje na straně zavírací hrany dveří a
lano se připevní k přední hraně dveří.
Lanová kladka se může kombinovat s různými tlumicími a brzdicími systémy, aby se
zajistil kontinuální pohyb dveří nebo aby byl zabrzděn krátce před koncovou polohou,
tzn. zavřením dveří.
Montáž
Graf závislosti
síly na dráze
Federkraft = Síla pružiny
Vorspannung = Předpětí
Arbeitsweg = Pracovní dráha
Technické údaje
Materiál / Povrch
Lano
pozinkovaná ocel
2 m; 6 x 7 + 1 FE;
∅ 2,2 mm
Objednací údaje
Lanová kladka s pružinou 25 N, pracovní dráha max. 1,8 m
Lanová kladka s pružinou 50 N, pracovní dráha max. 1,5 m
Lanová kladka s pružinou 80 N, pracovní dráha max. 1,0 m
obj. č. 070000
obj. č. 070001
obj. č. 070002
strana 02.050.00
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail [email protected] • 0019
Řešení pro
posuvné dveře
Zavírací zařízení: Lanová kladka s pružinou a tlumičem
Lanová kladka DICTATOR s pružinou a tlumičem představuje cenově výhodnou
zavírací automatiku s tlumením pro menší posuvné dveře. Lanová kladka s pružinou
a koncovým tlumičem je nainstalována v pozinkované skříni. Tato kompaktní
jednotka značně redukuje náklady na montáž, neboť skříň se jen přišroubuje a lano
kladky s pružinou se připevní k posuvným vratům.
Při otevírání posuvných vrat se pružina v kladce napíná. Ta pak dveře automaticky
zavře, jakmile již nejsou drženy otevřené. Vestavěný koncový tlumič brzdí pohyb
posuvných dveří na posledních 50 až 100 mm (závisí na vybraném typu). Tím se
snižuje nebezpečí úrazu přijíždějícími dveřmi (např. skřípnutí ruky).
Rozměry (skříň)
Komponenty
V kompletní sadě se používá tlumič s magnetem, aby nemohl dveře opět přitlačit.
Jako protikus se na dveře připevní kotevní protideska, aby při otevírání pístnici opět
vytáhla. Případně lze zavírací systém sestavit individuálně jako stavebnici, např. s
malým tlumičem konstrukční řady EDH 14 mm. Jestliže se dveře mají v zavřené
pozici navíc přidržovat, zvolte místo koncového tlumiče samostatný dveřní tlumič pro
posuvné dveře, a sice typ Z 1100, V 1600 nebo Junior (viz obrázek na straně
02.054.00).
Objednací údaje
1. Kompletní sada v ocelovém plechové skříni, s kotevní protideskou
Lanová kladka s pružinou 25 N s tlumičem EDHM
obj. č. 250000
28, zdvih 50
Lanová kladka s pružinou 50 N s tlumičem EDHM
obj. č. 250001
28, zdvih 70
Lanová kladka s pružinou 80 N s tlumičem EDHM
obj. č. 250002
28, zdvih 100
2. Stavebnicový systém
Samostatná skříň
obj. č. 205093
Lanová kladka s pružinou 25 N
obj. č. 070000
Lanová kladka s pružinou 50 N
obj. č. 070001
Lanová kladka s pružinou 80 N
obj. č. 070002
Tlumič konstrukční řady EDH 14
Katalog tlumicí a brzdicí
techniky
Dveřní tlumič Z 1100
obj. č. 300367
Dveřní tlumič V 1600, lehká pružina
obj. č. 300464
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail [email protected] • 0019
strana 02.051.00
Řešení pro
posuvné dveře
Zavírací zařízení:
lanová kladka s pružinou a radiálním brzdičem RD 50
Při použití lanové kladky s pružinou v kombinaci s radiálním brzdičem DICTATOR
model RD 50 je rychlost zavírání pod kontrolou po celou dráhu a zůstává stejná.
Brzdicí sílu radiálního brzdiče lze zepředu plynule regulovat a lze ji tak upravit pro
příslušné požadavky. Brzdicí efekt se přenáší na dveře přes oběžné ocelové lano.
Ve směru otvírání je volnoběh, takže dveře lze lehce otevřít bez odporu. Směr
brzdění lze upravit obrácením lanové kladky.
Radiální brzdič se zpravidla montuje na montážní konzolu lanové kladky s pružinou.
V případě potřeby se však radiální brzdič může namontovat i samostatně (údaje o
rozměrech jakož i další technické informace o brzdiči RD 50 viz registr „Tlumicí a
brzdicí technika“). Do kombinace s radiálním brzdičem RD 50 se doporučuje lanová
kladka s pružinou 50 N.
Schéma funkce
Význam písmen: viz objednací údaje
Zu =
Rozměry
umlaufendes Seil = Oběžné lano
Seil Federseilrolle = Lano kladky s pružinou
Objednací údaje
strana 02.052.00
Radiální brzdič RD 50 s úhelníkem (A.1)
obj. č. 244000
Sada příslušenství pro RD 50 (B.1, B.2, B.3), obsahuje:
obj. č. 244025
6 m dlouhé ocelové lano (∅ 2 mm), vodicí kladka s upínacím šroubem,
unašeč vrat s vyrovnávací pružinou a lanovým svěrným zařízením
Montážní konzola pro lanovou kladku s pružinou a
obj. č. 244020
brzdičem RD 50 (C.1)
Lanová kladka s pružinou (D.1)
viz strana 02.050.00
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail [email protected] • 0019
Řešení pro
posuvné dveře
Zavírací zařízení: DICTAMAT 50
DICTAMAT 50 kombinuje v jednom zařízení lanovou kladku s pružinou a radiální
brzdič RD 50. Na rozdíl od lanové kladky s pružinou a s radiálním brzdičem na
předchozí straně se zde nemusí instalovat žádné oběžné lano. Lanko zavíracího
prvku DICTAMAT 50 se vede přes brzdič RD 50 a potom se ještě připevní k zavírací
hraně posuvných dveří. Montáž je tak snadnější a rychlejší.
Jestliže jsou dveře zavírány rukou rychleji, než jaká je rychlost přitahování kladky,
pak lanové vedení v zařízení DICTAMAT 50 zajistí, že nedojde k poškození lanové
kladky s pružinou.
U zařízení DICTAMAT 50 lze zepředu nastavit jak zavírací sílu, tak i rychlost
zavírání. Dveře se po celou svou dráhu zavírají s kontrolovanou rychlostí. Výsledkem
je tak optimální ochrana lidí a materiálu.
Rozměry
Montáž
DICTAMAT 50 je určen jak pro pravé, tak i
levé dveře. Směr zavírání se určí odlišným
vedení lana v zavíracím zařízení (viz vedlejší
obrázek, červené a modré vedení lana). Pro
určení zavírací síly a možné pracovní dráhy viz
graf na straně 02.050.00.
Montáž zařízení DICTAMAT 50 se zpravidla
provádí tak, aby zařízení bylo skryté. Na
požádání však můžeme dodat skříň pro celou
jednotku.
Technické údaje
Zavírací síla
Pracovní dráha
Hmotnost dveří
Materiál skříně
Objednací údaje
max. 50 N resp. 80 N
max. 1,5 m (závisí na provedení a předpětí)
délka lana 2 m
10 - 100 kg
pozinkovaná ocel
Zavírací zařízení pro posuvné dveře DICTAMAT 50, 50 N
Zavírací zařízení pro posuvné dveře DICTAMAT 50, 80 N
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail [email protected] • 0019
obj. č. 700060
obj. č. 700061
strana 02.053.00
Řešení pro
posuvné dveře
Vratný doraz a tlumič pro posuvné dveře
Průchod otevřenými posuvnými dveřmi by měl být pokud možno zcela volný. Pokud
se jedná o posuvné dveře, které zajíždějí do stěny, pak dveře není možné
vytáhnout ručně, neboť jejich madlo je nedostupné. Pro tuto situaci představuje
vratný tlumič ideální řešení. Namontuje se buď do stěny nebo na dveře na jejich
otvírací hranu. Dveře se úplně otevřou. Pokud je třeba posuvné dveře zavřít, stačí jen
krátce zatlačit na hranu dveří a vratný doraz dveře vysune tak, že madlo dveří bude
přístupné.
Pro tlumení pohybu dveří existuje několik možností. Některé jsme již ukázali na
předchozích stranách. V následujícím textu jsou ještě jednou uvedeny různé druhy
tlumení s poznámkou, kde naleznete podrobnější informace.
Rozměr vratného dorazu
Objednací údaje
Vratný doraz
obj. č. 500260
Tlumič
Existuje několik možností, jak ztlumit pohyb posuvných dveří.
Jestliže se má zavírací pohyb kontrolovat po celé dráze, pak zvolte radiální brzdič
RD 50. Informace o radiálním brzdiči RD 50 naleznete na stránce 02.052.00 a další
podrobnosti v registru „Tlumicí a brzdicí technika“.
Pro tlumení pouze před dosažením zavřené nebo i otevřené koncové polohy je
vhodný koncový tlumič. K dostání jsou v různých velikostech a provedení, k tomu viz
registr „Tlumicí a brzdicí technika“.
Jestliže se vedle tlumení pohybu dveří požaduje jejich zadržení v koncové poloze,
pak obzvláště vhodné řešením představují dveřní tlumiče. Dveřní tlumič Junior lze
díky jeho velice malým rozměrům namontovat prakticky neviditelně do křídla dveří. K
tomu viz stránky o tlumičích dveří v tomto registru.
strana 02.054.00
© DICTATOR TECHNIK GMBH • Gutenbergstr. 9 • D - 86356 Neusäß • Německo
Tel. (0821)24673 - 0 • Fax (0821) 24673 - 90 • E-mail [email protected] • 0019
Download

DICTATOR - řešení pro posuvné dveře - Technicke