K ATA LOG
www.mirava.cz
S námi ušetříte výdaje za energii!
elektrické
sálavé topné
panely
s akumulací
MIRAVA
elektrické
průtokové
a zásobníkové
ohřívače vody
MIRAVA
MI RAVA se představ uje
1
Český výrobce s 23 letou tradicí
Vlastní e-shop s dopravou zdarma
Poradenství a vypracování cenových nabídek zdarma
Servis záruční i pozáruční
Zajištění odborné montáže
V rámci montáže zajištění ekol. likvidace starých přístrojů
OB S A H
ELEKTRICKÉ TOPNÉ PANELY S AKUMULACÍ MIRAVA HT
POPIS A FUNKCE VÝROBKU – všeobecné
5
ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY MIRAVA
Elektrický topný sálavý panel s akumulací.
řada HTA
6
Elektrický topný sálavý panel s akumulací.
řada HTAE
8
10
12
14
16
18
20
22
30
35
Elektrický topný sálavý panel s akumulací.
Příslušenství pro montáž – stojany
Pro umístění topných panelů do prostoru.
52
řada VBN
56
Armatury a příslušenství
60
TECHNICKÉ INFORMACE
62
MIRAVA se představuje
1
Kontaktní informace
72
26
Příslušenství pro regulaci.
TECHNICKÉ INFORMACE
řada VZ/VZN
24
Topné žebříky trubkové rovné, oblouk.
Termostaty – regulace
50
Ohřívače vody.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a spínací jednotkou topného panelu.
Topné žebříky trubkové
řada VNCD
Nízkotlaké armatury a příslušenství.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a bezdrátovým termostatem.
řada HTBM
50
Přepadové 5 litrové zásobníkové ohřívače vody pro jedno odběrné místo.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a elektronickým integrovaným termostatem.
řada HTBD
řada VNC
Uzavřené 10 litrové zásobníkové ohřívače vody i pro více odběrových míst.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a elektronickým omezovačem příkonu.
řada HTBR
48
Elektrický průtokový ohřívač vody řady VNCD s displejem pro zobrazení teploty výstupní vody.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací.
řada HTBE
řada MTE
Elektrický průtokový ohřívač vody řady VNC.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a spínací jednotkou topného panelu.
řada HTB
43
Uzavřené průtokové ohřívače vody řady MTE.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a bezdrátovým termostatem.
řada HTAM
řada ME
Průtokové ohřívače vody pro jedno odběrné místo s nízkotlakou armaturou.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a elektronickým integrovaným termostatem.
řada HTAD
41
Průtokové ohřívače, zásobníkové ohřívače.
Elektrický topný sálavý panel s akumulací a elektronickým omezovačem příkonu.
řada HTAR
PŘEHLED ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VODY
40
elektrické sálavé topné panely s akumulací
MIRAVA HT
5
P O P IS A F U N KC E V Ý R O B K U
– všeobecné
Vnější plášť topidla je vyroben z ocelového plechu, který je povrchově upraven
práškovým lakem. Topné spirály z chrom-niklového drátu jsou vzduchotěsně
zalisovány ve speciálním keramickém materiálu MIOLIT na bázi silikátu
s akumulační schopností. Počet jednotlivých topných bloků je závislý na
konkrétní výkonové variantě.
Topné bloky jsou umístěny v celém aktivním prostoru topidla. Jsou uzavřeny
v ocelovém pouzdře, na které je z obou stran připevněn speciální tvarový
plášť, vytvářející soustavu kanálů pro optimální proudění ohřívaného vzduchu.
Svojí konstrukcí a charakterem topidlo zajišťuje optimální předání tepelné
energie do vytápěného prostoru. Samotné předání tepelné energie probíhá
jednak konvekcí – prouděním teplého vzduchu z výdechů v horní mřížce
topidla. Další způsob předání tepla je uskutečňován prostřednictvím
dlouhovlnného záření, které se uvolňuje z celého aktivního povrchu topidla
a navozuje příjemnou tepelnou pohodu i v případech, kdy není vytápěný
prostor ještě dobře prohřátý. Tepelná energie akumulovaná v topných blocích
vydává teplo i po dobu přerušení dodávky zvýhodněné elektrické sazby
a to řádově po dobu 45 minut.
Pohled na zapojení topných cihel v panelu
Harmonizace konvekčního a sálavého tepla
Součástí výrobku je samočinný tepelný omezovač, který vstoupí do činnosti
pouze při nadměrném zahřátí topidla. Regulaci teploty ve vytápěném
prostoru je třeba volit individuálně dle vlastních potřeb a účelu, ke kterému
daný prostor slouží. Každé topidlo lze regulovat buď samostatně prostorovým
termostatem, který se včlení mezi zásuvku a vidlici síťového přívodu topidla,
nebo další možností je použití prostorového termostatu pro jedno nebo celou
skupinu topidel v jedné či více místnostech, který se umístí na vhodném
referenčním místě.
Předávání tepelné energie do prostoru
řada HTA
6
7
PO PI S
Elektrický sálavý topný panel s akumulací, vhodný pro systémové řešení topení ve
HTA 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
spojení s externími regulátory prostorové teploty v rámci elektroinstalace objektu.
PO UŽI T Í
příkon
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
355 × 583 × 77
HTA204010400
500 W
355 × 583 × 77
HTA204010500
650 W
355 × 583 × 77
HTA204010650
Hmotnost: 14 kg
HTA 2080
Více technických informací na straně 35.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
643 × 583 × 77
HTA208010800
1 000 W
643 × 583 × 77
HTA208011000
1 300 W
643 × 583 × 77
HTA208011300
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTA ve spojení s externím
nezávislým termostatem slouží k vytápění a temperování obytných,
kancelářských a dalších prostor, které svým charakterem umožňují montáž
tepelného spotřebiče s krytím IP21.
HTA 2120
Hmotnost: 25 kg
Na externím termostatu je možné nastavit požadovanou teplotu v pracovním
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 200 W
930 × 583 × 77
HTA212011200
1 500 W
930 × 583 × 77
HTA212011500
2 000 W
930 × 583 × 77
HTA212012000
Hmotnost: 37 kg
Pro umístění topných
panelů do prostoru
využijte naše stojany.
Více informací najdete
na straně 40.
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 600 W
1 219 × 583 × 77
HTA216011600
2 000 W
1 219 × 583 × 77
HTA216012000
Hmotnost: 49 kg
HTA 2200
ke snížení provozní náročnosti vytápění.
HTA 2160
i útlumovém čase, což výrazně přispěje k úspoře spotřeby el. energií, a tím
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 000 W
1 507 × 583 × 77
HTA220012000
2 500 W
1 507 × 583 × 77
HTA220012500
Hmotnost: 60 kg
řada HTAE
8
9
Elektrický sálavý topný panel s akumulací a elektronickým omezovačem příkonu.
V topidlech je zabudován elektronický regulátor, který umožňuje omezování
jmenovitého příkonu topidla.
Více technických informací na straně 36.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VA R I A N T Y
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 stupně 200–400 W
355 × 583 × 77
HTAE204010400
2 stupně 250–500 W
355 × 583 × 77
HTAE204010500
2 stupně 325–650 W
355 × 583 × 77
HTAE204010650
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
3 stupně 267–800 W
643 × 583 × 77
HTAE208010800
3 stupně 333–1000 W
643 × 583 × 77
HTAE208011000
4 stupně 325–1300 W
643 × 583 × 77
HTAE208011300
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
3 stupně 400–1200 W
930 × 583 × 77
HTAE212011200
5 stupňů 300–1500 W 930 × 583 × 77
HTAE212011500
6 stupňů 333–2000 W 930 × 583 × 77
HTAE212012000
Hmotnost: 14,3 kg
HTAE 2080
PO PI S
HTAE 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
PO UŽI T Í
Hmotnost: 37,3 kg
HTAE 2160
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTAE s funkcí elektronického
omezovače příkonu a ve spojení s externím nezávislým termostatem slouží
k vytápění a temperování obytných, kancelářských a dalších prostor, které
svým charakterem umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím IP21.
Umožňuje navíc manuální korekci tepelného výkonu topidla tlačítky
umístěnými přímo na tělese, kterými se provádí jednoduchým způsobem
nastavení požadovaného režimu.
HTAE 2120
Hmotnost: 25,3 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
5 stupňů 320–1600 W 1 219 × 583 × 77 HTAE216011600
6 stupňů 333–2000 W 1 219 × 583 × 77 HTAE216012000
Hmotnost: 49,3 kg
HTAE 2200
Toto je zobrazeno
na svítícím displeji.
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
6 stupňů 333–2000 W 1 507 × 583 × 77 HTAE220012000
7 stupňů 329–2500 W 1 507 × 583 × 77 HTAE220012500
Hmotnost: 60,3 kg
řada HTAR
10
11
Elektrický sálavý topný panel s akumulací a integrovaným elektronickým
termostatem. V topidlech je zabudován elektronický termostat
s termistorovým teplotním čidlem (viz. foto vlevo nahoře).
Více technických informací na straně 36.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
355 × 583 × 77
HTAR204010400
500 W
355 × 583 × 77
HTAR204010500
650 W
355 × 583 × 77
HTAR204010650
Hmotnost: 14,4 kg
HTAR 2080
PO PI S
HTAR 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
PO UŽI T Í
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
643 × 583 × 77
HTAR208010800
1 000 W
643 × 583 × 77
HTAR208011000
1 300 W
643 × 583 × 77
HTAR208011300
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 200 W
930 × 583 × 77
HTAR212011200
1 500 W
930 × 583 × 77
HTAR212011500
2 000 W
930 × 583 × 77
HTAR212012000
Hmotnost: 37,4 kg
HTAR 2160
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTAR s elektronickým integrovaným
termostatem, slouží k vytápění a temperování obytných, kancelářských a dalších prostor,
které svým charakterem umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím IP21.
Umožňuje navíc regulaci teploty v místnosti dle příslušných stupňů tlačítky umístěnými
přímo na tělese, kterými se jednoduchým způsobem provádí nastavení požadované
teploty.
HTAR 2120
Hmotnost: 25,4 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 600 W
1 219 × 583 × 77
HTAR216011600
2 000 W
1 219 × 583 × 77
HTAR216012000
Hmotnost: 49,4 kg
HTAR 2200
Toto je zobrazeno
na svítícím displeji.
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 000 W
1 507 × 583 × 77
HTAR220012000
2 500 W
1 507 × 583 × 77
HTAR220012500
Hmotnost: 60,4 kg
řada HTAD
12
13
Elektrický sálavý topný panel s akumulací
a bezdrátovým termostatem. V topidlech
je obsažena spínací jednotka topného
panelu RCR 00RF (příjímač), která je
namontována na spodní části bočnice
topidla a bezdrátově komunikuje
s prostorovým termostatem
HTAD 2120
PO UŽI T Í
příkon
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
385 × 583 × 77
HTAD204010400
500 W
385 × 583 × 77
HTAD204010500
650 W
385 × 583 × 77
HTAD204010650
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
673 × 583 × 77
HTAD208010800
1 000 W
673 × 583 × 77
HTAD208011000
1 300 W
673 × 583 × 77
HTAD208011300
Hmotnost: 25 kg
RDE 100.RFS (vysílač).
Více technických informací na straně 37.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
Hmotnost: 14 kg
HTAD 2080
PO PI S
HTAD 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 200 W
960 × 583 × 77
HTAD212011200
1 500 W
960 × 583 × 77
HTAD212011500
2 000 W
960 × 583 × 77
HTAD212012000
Na bezdrátovém termostatu je možné nastavit požadovanou teplotu
v pracovním i útlumovém čase.
HTAD 2200
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTAD se spínací jednotkou
topného panelu RCR 100RF (příjímač) a ve spojení s externím bezdrátovým
prostorovým termostatem RDE 100.RF slouží k vytápění a temperování
obytných, kancelářských a dalších prostor, které svým charakterem
umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím IP20.
HTAD 2160
Hmotnost: 37 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 600 W
1 249 × 583 × 77
HTAD216011600
2 000 W
1 219 × 583 × 77
HTAD216012000
Hmotnost: 49 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 000 W
1 537 × 583 × 77
HTAD220012000
2 500 W
1 537 × 583 × 77
HTAD220012500
Hmotnost: 60 kg
řada HTAM
14
15
PO PI S
Elektrický sálavý topný panel s akumulací
a spínací jednotkou topného panelu RCR 100RF
(příjímač), která je namontována na spodní
Více technických informací na straně 37.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
385 × 583 × 77
HTAM204010400
500 W
385 × 583 × 77
HTAM204010500
650 W
385 × 583 × 77
HTAM204010650
Hmotnost: 14 kg
HTAM 2080
části bočnice topidla.
HTAM 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
673 × 583 × 77
HTAM208010800
1 000 W
673 × 583 × 77
HTAM208011000
1 300 W
673 × 583 × 77
HTAM208011300
Hmotnost: 25 kg
:-)
Když regulovat, tak chytře!
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 200 W
960 × 583 × 77
HTAM212011200
1 500 W
960 × 583 × 77
HTAM212011500
2 000 W
960 × 583 × 77
HTAM212012000
HTAM 2160
Hmotnost: 37 kg
HTAM 2200
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTAM se spínací jednotkou
topného panelu RCR 100RF (příjímač) a ve spojení s externím nezávislým
termostatem slouží k vytápění a temperování obytných, kancelářských
a dalších prostor, které svým charakterem umožňují montáž tepelného
spotřebiče s krytím IP20. Označení HTAM je pro objednání topného panelu
se spínací jednotkou bez prostorového termostatu pro aplikace, kdy jeden
prostorový bezdrátový termostat ovládá dvě a více topidel. Nebo v případě,
kdy chceme řídit toto topidlo prostorovým termostatem bez časového
programu.
HTAM 2120
PO UŽI T Í
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 600 W
1 249 × 583 × 77
HTAM216011600
2 000 W
1 249 × 583 × 77
HTAM216012000
Hmotnost: 49 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 000 W
1 537 × 583 × 77
HTAM220012000
2 500 W
1 537 × 583 × 77
HTAM220012500
Hmotnost: 60 kg
řada HTB
16
17
Elektrický sálavý topný panel s akumulací. Hlavní rozdíl mezi HTA a HTB
je ve výšce topného panelu a topných výkonech jednotlivých rozměrových
variant.
Více technických informací na straně 35.
HTB 2020
PO PI S
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
HTB 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
PO UŽI T Í
250 W
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
353 × 302 × 77
HTB202010250
Hmotnost: 6,5 kg
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
643 × 302 × 77
HTB204010400
500 W
643 × 302 × 77
HTB204010500
650 W
643 × 302 × 77
HTB204010650
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTB ve spojení s externím nezávislým
termostatem slouží k vytápění a temperování obytných, kancelářských a dalších prostor,
které svým charakterem umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím IP21.
HTB 2060
Hmotnost: 13 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
600 W
930 × 302 × 77
HTB206010600
750 W
930 × 302 × 77
HTB206010750
HTB 2080
Hmotnost: 18 kg
Navštivte www.mirava.cz a inspirujte se
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
1 219 × 302 × 77
HTB208010800
1 000 W
1 219 × 302 × 77
HTB208011000
Hmotnost: 23 kg
v online KONFIGURÁTORU BAREV
HTB 2100
TIP
příkon
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 000 W
1 507 × 302 × 77
HTB210011000
1 250 W
1 507 × 302 × 77
HTB210011250
Hmotnost: 28 kg
řada HTBE
18
19
Elektrický sálavý topný panel s akumulací a elektronickým omezovačem
příkonu. V topidlech je zabudován elektronický regulátor, který umožňuje
VA R I A N T Y
HTBE 2020
PO PI S
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 stupně 125–250 W
353 × 302 × 77
HTBE202010250
HTBE 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 stupně 200–400 W
643 × 302 × 77
HTBE204010400
2 stupně 250–500 W
643 × 302 × 77
HTBE204010500
2 stupně 250–650 W
643 × 302 × 77
HTBE204010650
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
2 stupně 300–600 W
930 × 302 × 77
HTBE206010600
3 stupně 250–750 W
930 × 302 × 77
HTBE206010750
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
3 stupně 267–800 W
1 219 × 302 × 77 HTBE208010800
3 stupně 333–1000 W
1 219 × 302 × 77 HTBE208011000
Hmotnost: 7,3 kg
omezování jmenovitého příkonu topidla.
Více technických informací na straně 36.
PO UŽI T Í
HTBE 2080
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTBE s funkcí elektronického
omezovače příkonu a ve spojení s externím nezávislým termostatem slouží
k vytápění a temperování obytných, kancelářských a dalších prostor, které
svým charakterem umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím IP21.
Umožňuje navíc manuální korekci tepelného výkonu topidla tlačítky
umístěnými přímo na tělese, kterými se jednoduchým způsobem provádí
nastavení požadovaného režimu.
HTBE 2060
Hmotnost: 13,3 kg
Hmotnost: 18,3 kg
Hmotnost: 23,3 kg
HTBE 2100
Toto je zobrazeno
na svítícím displeji.
příkon
rozměry (mm)
3 stupně 333–1000 W
1 507 × 302 × 77 HTBE210011000
4 stupně 313–1250 W
1 507 × 302 × 77 HTBE210011250
Hmotnost: 28,3 kg
objednací číslo
řada HTBR
20
21
Elektrický sálavý topný panel s akumulací a integrovaným elektronickým
termostatem. V topidlech je zabudován elektronický termostat
HTBR 2020
PO PI S
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
HTBR 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
250 W
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
353 × 302 × 77
HTBR202010250
Hmotnost: 6,8 kg
s termistorovým teplotním čidlem (viz. foto vlevo nahoře).
Více technických informací na straně 36.
PO UŽI T Í
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
643 × 302 × 77
HTBR204010400
500 W
643 × 302 × 77
HTBR204010500
650 W
643 × 302 × 77
HTBR204010650
HTBR 2080
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTBR s elektronickým integrovaným
termostatem, slouží k vytápění a temperování obytných, kancelářských a dalších
prostor, které svým charakterem umožňují montáž tepelného spotřebiče s krytím
IP21. Umožňuje navíc regulaci teploty v místnosti dle příslušných stupňů tlačítky
umístěnými přímo na tělese, kterými se jednoduchým způsobem provádí nastavení
požadované teploty.
HTBR 2060
Hmotnost: 13,3 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
600 W
930 × 302 × 77
HTBR206010600
750 W
930 × 302 × 77
HTBR206010750
Hmotnost: 18,3 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
1 219 × 302 × 77
HTBR208010800
1 000 W
1 219 × 302 × 77
HTBR208011000
Hmotnost: 23,3 kg
HTBR 2100
Toto je zobrazeno
na svítícím displeji.
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 000 W
1 507 × 302 × 77
HTBR208011000
1 250 W
1 507 × 302 × 77
HTBR210011250
Hmotnost: 28,3 kg
řada HTBD
22
23
Elektrický sálavý topný panel s akumulací a bezdrátovým
termostatem. V topidlech je obsažena spínací jednotka
topného panelu RCR 00RF (příjímač), která je namontována
na spodní části bočnice topidla a bezdrátově komunikuje
s prostorovým termostatem RDE 100.RFS (vysílač).
Více technických informací na straně 37.
HTBD 2020
PO PI S
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
HTBD 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
250 W
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
383 × 302 × 77
HTBD202010250
Hmotnost: 14 kg
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
673 × 302 × 77
HTBD204010400
500 W
673 × 302 × 77
HTBD204010500
650 W
673 × 302 × 77
HTBD204010650
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTBD se spínací
jednotkou topného panelu RCR 100RF (příjímač) a ve spojení
s externím bezdrátovým prostorovým termostatem RDE 100.RF
slouží k vytápění a temperování obytných, kancelářských
a dalších prostor, které svým charakterem umožňují
montáž tepelného spotřebiče s krytím IP20.
HTBD 2080
PO UŽI T Í
HTBD 2060
Hmotnost: 25 kg
Na bezdrátovém termostatu je možné nastavit požadovanou
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
600 W
960 × 302 × 77
HTBD206010600
750 W
960 × 302 × 77
HTBD206010750
Hmotnost: 37 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
1 249 × 302 × 77
HTBD208010800
1 000 W
1 249 × 302 × 77
HTBD208011000
Hmotnost: 49 kg
HTBD 2100
teplotu v pracovním i útlumovém čase.
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 000 W
1 537 × 302 × 77
HTBD210011000
1 250 W
1 537 × 302 × 77
HTBD210011250
Hmotnost: 60 kg
řada HTBM
24
25
Elektrický sálavý topný panel s akumulací a spínací jednotkou topného
panelu RCR 100RF (příjímač), která je namontována na spodní části
HTBM 2020
PO PI S
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
HTBM 2040
KOMPLETNÍ NABÍDKA
příkon
250 W
VA R I A N T Y
rozměry (mm)
objednací číslo
383 × 302 × 77
HTBM202010250
Hmotnost: 14 kg
bočnice topidla.
Více technických informací na straně 37.
PO UŽI T Í
rozměry (mm)
objednací číslo
400 W
673 × 302 × 77
HTBM204010400
500 W
673 × 302 × 77
HTBM204010500
650 W
673 × 302 × 77
HTBM204010650
TIP
Navštivte www.mirava.cz a využijte možnosti
KALKULÁTORU VÝPOČTU PŘÍKONU online
HTBM 2080
HTBM 2100
Elektrický sálavý topný panel s akumulací typu HTBM se spínací jednotkou
topného panelu RCR 100RF (příjímač) a ve spojení s externím nezávislým
termostatem slouží k vytápění a temperování obytných, kancelářských
a dalších prostor, které svým charakterem umožňují montáž tepelného
spotřebiče s krytím IP20. Označení HTBM je pro objednání topného panelu
se spínací jednotkou bez prostorového termostatu pro aplikace, kdy jeden
prostorový bezdrátový termostat ovládá dvě a více topidel. Nebo v případě,
kdy chceme řídit toto topidlo prostorovým termostatem bez časového
programu.
HTBM 2060
Hmotnost: 25 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
600 W
960 × 302 × 77
HTBM206010600
750 W
960 × 302 × 77
HTBM206010750
Hmotnost: 37 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
800 W
1 249 × 302 × 77
HTBM208010800
1 000 W
1 249 × 302 × 77
HTBM208011000
Hmotnost: 49 kg
příkon
rozměry (mm)
objednací číslo
1 000 W
1 537 × 302 × 77
HTBM210011000
1 250 W
1 537 × 302 × 77
HTBM210011250
Hmotnost: 60 kg
KOMPLETNÍ NABÍDKA
řada HT-EN, EA
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VA R I A N T Y
příkon
rozměry (mm)
hmotnost
objednací číslo
HT-EN ROVNÝ
300 W
450 × 960
11,5 kg
HT-EN 450-960
HT-EN ROVNÝ
400 W
600 × 960
14 kg
HT-EN 600-960
HT-EN ROVNÝ
500 W
750 × 960
17 kg
HT-EN 750-960
HT-EN ROVNÝ
400 W
450 × 1 320
14,5 kg
HT-EN 450-1320
HT-EN ROVNÝ
600 W
600 × 1 320
18 kg
HT-EN 600-1320
HT-EN ROVNÝ
600 W
750 × 1 320
21 kg
HT-EN 750-1320
HT-EN ROVNÝ
500 W
450 × 1 680
19 kg
HT-EN 450-1680
HT-EN ROVNÝ
700 W
600 × 1 680
23 kg
HT-EN 600-1680
HT-EN ROVNÝ
900 W
750 × 1 680
27 kg
HT-EN 750-1680
PO UŽI T Í
HT-EA OBLOUK
300 W
450 × 960
11,5 kg
HT-EA 450-960
Koupelnové trubkové elektrické radiátory jsou určeny především
k vytápění a sušení ručníků v prostorách koupelny, WC, fitness,
bazénů a relaxačních místností, kde působí jako funkční
a zároveň estetický interiérový prvek.
HT-EA OBLOUK
400 W
600 × 960
14 kg
HT-EA 600-960
HT-EA OBLOUK
600 W
750 × 960
17 kg
HT-EA 750-960
U koupelnových elektrických radiátorů je přibalena sada
pro upevnění na stěnu.
HT-EA OBLOUK
400 W
450 × 1320
14,5 kg
HT-EA 450-1320
Ke každému radiátoru je přibalen návod k obsluze společně
se záručním listem.
HT-EA OBLOUK
600 W
600 × 1 320
18 kg
HT-EA 600-1320
HT-EA OBLOUK
600 W
750 × 1 320
21 kg
HT-EA 750-1320
HT-EA OBLOUK
500 W
450 × 1 680
19 kg
HT-EA 450-1680
HT-EA OBLOUK
800 W
600 × 1 680
23 kg
HT-EA 600-1680
HT-EA OBLOUK
900 W
750 × 1 680
23 kg
HT-EA 750-1680
26
PO PI S
KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ ELEKTRICKÉ RADIÁTORY – rovné a oblouk
Koupelnová otopná trubková tělesa ocelové konstrukce v provedení s povrchovou úpravou RAL 9010
jsou zkompletována jako elektrické koupelnové radiátory, které jsou doplněny elektrickým topným
tělesem a jsou naplněny za přesně stanovených podmínek nemrznoucí směsí do –7 °C.
Elektrické koupelnové žebříky naplněné nemrznoucí kapalinou a vybavené elektrickým topným
tělesem. Kapalinu ohřívá těleso o příslušném elektrickém příkonu, odpovídající danému typu
a rozměru koupelnového žebříku.
•
•
•
•
Radiátory s elektrickým vytápěním lze umístit do koupelny
v zónách 2, tj. prostor vedle vany, sprchového koutu nebo
umyvadla.
Příkon elektrického topného tělesa je zvolen v závislosti
na tepelném výkonu radiátoru za daných podmínek,
které jsou specifikovány technickými normami.
H T- E A
H T- E N
OBLOUK
ROVNÉ
Společná informativní ilustrace
pro všechny rozměry...
11
27
KOMPLETNÍ NABÍDKA
řada HT-ENR, EAR
28
PO PI S
KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ ELEKTRICKÉ RADIÁTORY S REGULACÍ – rovné a oblouk
Koupelnová otopná trubková tělesa ocelové konstrukce v provedení s povrchovou úpravou RAL 9010
jsou zkompletována jako elektrické koupelnové radiátory, které jsou doplněny elektrickým topným
tělesem s regulátorem prostorové teploty a jsou naplněny za přesně stanovených podmínek nemrznoucí
směsí do –7 °C.
Elektrické koupelnové žebříky naplněné nemrznoucí kapalinou a vybavené elektrickým topným
tělesem. Kapalinu ohřívá těleso o příslušném elektrickém příkonu, odpovídající danému typu
a rozměru koupelnového žebříku.
PO UŽI T Í
Koupelnové trubkové elektrické radiátory jsou určeny především
k vytápění a sušení ručníků v prostorách koupelny, WC, fitness,
bazénů a relaxačních místností, kde působí jako funkční
a zároveň estetický interiérový prvek.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VA R I A N T Y
příkon
rozměry (mm)
hmotnost
objednací číslo
HT-ENR ROVNÝ
300 W
450 × 960
13 kg
HT-ENR 450-960
HT-ENR ROVNÝ
400 W
600 × 960
16 kg
HT-ENR 600-960
HT-ENR ROVNÝ
500 W
750 × 960
19 kg
HT-ENR 750-960
HT-ENR ROVNÝ
400 W
450 × 1 320
16,5 kg
HT-ENR 450-1320
HT-ENR ROVNÝ
600 W
600 × 1 320
20 kg
HT-ENR 600-1320
HT-ENR ROVNÝ
600 W
750 × 1 320
23,5 kg
HT-ENR 750-1320
HT-ENR ROVNÝ
500 W
450 × 1 680
21,5 kg
HT-ENR 450-1680
HT-ENR ROVNÝ
800 W
600 × 1 680
26 kg
HT-ENR 600-1680
HT-ENR ROVNÝ
9 000 W
750 × 1 680
30,5 kg
HT-ENR 750-1680
HT-EAR OBLOUK
300 W
450 × 960
13 kg
HT-EAR 450-960
HT-EAR OBLOUK
400 W
600 × 960
16 kg
HT-EAR 600-960
HT-EAR OBLOUK
500 W
750 × 960
19 kg
HT-EAR 750-960
•
U koupelnových elektrických radiátorů je přibalena sada
pro upevnění na stěnu.
HT-EAR OBLOUK
400 W
450 × 1 320
16,5 kg
HT-EAR 450-1320
•
Ke každému radiátoru je přibalen návod k obsluze společně
se záručním listem.
HT-EAR OBLOUK
600 W
600 × 1 320
20 kg
HT-EAR 600-1320
•
Radiátory s elektrickým vytápěním lze umístit do koupelny
v zónách 2, tj. prostor vedle vany, sprchového koutu nebo
umyvadla.
HT-EAR OBLOUK
600 W
750 × 1 320
23,5 kg
HT-EAR 750-1320
HT-EAR OBLOUK
500 W
450 × 1 680
22 kg
HT-EAR 450-1680
HT-EAR OBLOUK
700 W
600 × 1 680
26 kg
HT-EAR 600-1680
HT-EAR OBLOUK
900 W
750 × 1 680
30,5 kg
HT-EAR 750-1680
•
Příkon elektrického topného tělesa je zvolen v závislosti
na tepelném výkonu radiátoru za daných podmínek,
které jsou specifikovány technickými normami.
H T- E A R
H T- E N R
OBLOUK
ROVNÉ
Společná informativní ilustrace
pro všechny rozměry...
29
KOMPLETNÍ NABÍDKA
HTRDE100.1
HTRDD100.1RF
Prostorové termostaty a programovatelné regulátory
30
REGULACE TOPNÝCH PANELŮ HT A OSTATNÍCH
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VLASTNOSTI
• Bezdrátový prostorový termostat
• Bez časového programu
• Rozsah nastavení 5 až 35 °C
• Bateriové napájení
31
• Elektronický prostorový termostat
• Týdenní program
• Komfortní nebo útlumová teplota
• Rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C
• Zatížitelnost kontaktů 5 A
• Bateriové napájení
Jako příslušenství nabízíme jednak prostorové termostaty řady HTRAA.., týdenní programovatelné regulátory řady
HTRDE.. a HTREV.. Tyto přístroje umožní regulovat teplotu v jedné místnosti. Zapojují se podle výkonů topných
panelů buď přímo nebo do stykače umístěného v rozvaděči.
• Bezdrátový prostorový termostat
• Týdenní program
• Komfortní nebo útlumová teplota
• Rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35 °C
• Bateriové napájení
• Rozsah nastavení žádané teploty 8 až 30 °C
• Zatížitelnost kontaktů 6 A
• Nastavení pod krytem přístroje
•
Rozsah nastavení žádané teploty 8 až 30 °C
•
Zatížitelnost kontaktů 6 A
•
Plynem plněná membrána
HTRCR100RF
VLASTNOSTI
HTRDD310/EH
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
• Bezdrátová spínací jednotka pro RDD100.1RF nebo RDE100.1RF
• Zatížitelnost kontaktů 8 A
• Napájení 230 V AC
• Elektronický prostorový termostat
• Bez časového programu
• Rozsah nastavení 5 až 35 °C
• Podsvětlený displej
• Zapuštěná montáž do kruhové elektroinstalační krabice
• Zatížitelnost kontaktů až 16 A
•
Rozsah nastavení žádané teploty 8 až 30 °C
•
Zatížitelnost kontaktů 6 A
•
Spínač ZAP / VYP
• Napájení 230 V AC
HTRDE410/EH
HTRAA31.16
HTRAA31
HTRAA21
HTRAA11
KOMPLETNÍ NABÍDKA
HTRDE100.1RF
T YPOVÝCH ŘAD  Doporučené příslušenství
• Elektronický prostorový termostat
• Týdenní časový program
• Rozsah nastavení 5 až 35 °C
•
Rozsah nastavení žádané teploty 8 až 30 °C
•
Zatížitelnost kontaktů 6 A
•
Spínač ZAP / VYP
• Zatížitelnost kontaktů až 16 A
•
LED indikátor 230 V AC
• Napájení 230 V AC
• Podsvětlený displej
• Zapuštěná montáž do kruhové elektroinstalační krabice
HTREV24DC
KOMPLETNÍ NABÍDKA
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VLASTNOSTI
Prostorové termostaty a programovatelné regulátory
• Týdenní program
• PID regulace
• Podsvětlený displej
• Rádiem řízené hodiny
• Svorky pro dálkové ovládání po telefonu
HTTS20
33
• Bezdrátový regulátor
• Obousměrná komunikace
• Týdenní program
• PID regulace
• Podsvětlený displej
• Rádiem řízené hodiny
• Zatížitelnost kontaktů 16 A
• Zásuvka spínaná prostorovým termostatem
• Rozsah nastavení teploty 5–30°C
• Týdenní program
TZ33
• Maximální zatížení 16 A
• Zásuvka spínaná prostorovým termostatem
• Rozsah nastavení teplot 5–35 °C
• Maximální zatížení 16 A
Srdce a mozek Vašeho domova
Systém Synco living je určen pro rodinné domky nebo byty a slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých
místnostech. Přes modul RRV918 umístěný v elektrickém rozvaděči jím lze pomocí silových spínacích prvků
ovládat jednotlivé topné panely. Kromě vytápění umožňuje Synco living řídit také osvětlení, rolety nebo
žaluzie, případně další funkce v domácnosti.
Systém Synco living je založen na bezdrátové komunikaci jednotlivých částí prostřednictvím protokolu KNX
RF. Navíc díky komunikaci po datové sběrnici KNX TP1 je možné Synco living integrovat do nadřazených
systémů v budově. Po zařazení web serveru do systému lze Synco living ovládat přes internet pomocí
počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Právě proto je možné aplikaci Synco living plně přizpůsobit
okamžitým potřebám a finančním možnostem.
TZT63
Jakékoli současné rozhodnutí je pro budoucnost to správné.
• Zásuvka spínaná prostorovým termostatem
• Rozsah nastavení teplot 5–35 °C
• Možný režim časového spínače 15 minut až 5 hodin
• Maximální zatížení 16 A
S P Í N A C Í P R V K Y P R O S I L O V É O V L Á D Á N Í T O P N Ý C H PA N E L Ů
H T A O S TAT N Í C H T Y P O V ÝC H Ř A D
5TT42010
32
HTREV24RFDC/SET
• Zatížitelnost kontaktů 6 A
• Modulový instalační stykač
• Montáž na DIN lištu
Systém Synco living využívá technologie založené na mezinárodním
standardu KNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1
a KNX RF), a to jak v rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji
jiných výrobců. Otevřenost technologie tak umožňuje integraci
různých přístrojů KNX/EIB.
• Ovládací napětí cívky 230 V AC / 20 mA
• Silové kontakty 16 A
Více technických informací na straně 39.
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SYSTÉMU  KOMPLETNÍ NABÍDKA A POPIS
Centrální jednotka QAX913
• Srdce a mozek systému. Odsud je možné řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce
nezávisle až ve dvanácti místnostech.
TECHNICKÉ INFORMACE
topné panely HT
elektrické topné sálové panely s akumulací
• Kromě vytápění umí centrální jednotka ovládat osvětlení a žaluzie až v osmi spínacích
skupinách, obsahuje nastavitelné scény osvětlení a žaluzií.
• Může sledovat dveřní, resp. okenní spínače. Dále umožňuje řídit centrální větrací
jednotku a chlazení pomocí split jednotek.
1 | Montážní šablona HT
34
35
e
Prostorový přístroj QAW910
• Měří prostorovou teplotu a umožňuje pro každou místnost individuální zásah do hodnot
přednastavených v centrální jednotce jako jsou teplota a provozní režim.
e
e
h
g
• Tyto komfortní funkce lze stisknutím tlačítka snadno prodloužit o přednastavenou
hodnotu.
d
g
* minimální vzdálenosti,
které musí být dodržené
c
i
h
g
f
Meteorologické čidlo QAC910
Topné panely se nesmí
umístit v bezprostřední
blízkosti připojovací
zásuvky tak, aby nedošlo
k jejímu poškození teplem.
g
f
b
a
a
a
• Snímá venkovní teplotu a tlak vzduchu a bezdrátově je zasílá centrální jednotce.
• Na jejím displeji je možné zobrazit průběhy těchto veličin za posledních 24 hodin.
Změna atmosférického tlaku během posledních tří hodin je znázorněna šipkou.
Montážní šablona HT
• Navíc se na základě změn a hodnotě absolutního tlaku vzduchu určuje a na displeji
zobrazuje trend vývoje počasí (slunečno, polojasno, deštivo).
a
HTxx20401xxxx
Regulační modul RRV918
• Porovnává požadované a skutečné aktuální hodnoty v každé místnosti, které mu
bezdrátově předává centrální jednotka, reguluje teplotu v jednotlivých místnostech
zapínáním a vypínáním topných panelů přes silové spínací prvky (modulový
instalační stykač nebo polovodičové relé).
Teplotní čidlo QAA910
HTxx 20801xxxx
50*
Okenní kontakt GAMMA wave AP 260
• Hlídá stav oken, dveří a vrat. Tyto informace hlásí centrální jednotce. Při odchylce od
žádané hodnoty může spustit různé druhy výstrahy.
HTxx 20201xxxx
• Šetří energii, přesto však nesnižuje komfort.
HTxx 20601xxxx
• Funguje po síti GSM, parametrování přes internet nebo pomocí SMS instrukcí.
50*
50*
• Napájecí zdroj je součástí balení, napájení 8 až 15 V DC, 4 x vstup, 2 x výstupní relé 5 A / 250 V.
• Ovládání pomocí SMS zpráv, nebo prozvoněním z autorizovaného telefonu (až 100 čísel).
HTxx 21001xxxx
i
160*
348
125
50*
200*
20*
144
633
160*
348
125
50*
200*
20*
432
210
260
160*
633
683
733
348
125
50*
200*
20*
720
633
100
210
683
150
260
733
50*
50*
160*
348
125
50*
200*
20*
864
210
260
160*
633
683
733
348
125
50*
200*
20*
1152
633
100
210
683
150
260
733
50*
160*
100
210
50*
97
95
50*
200*
20*
144
260
160*
352
402
452
97
95
50*
200*
20*
432
352
100
210
402
150
260
452
50*
150
HTxx 20801xxxx
h
733
100
Univerzální dálkové ovládání GD04
g
683
150
HTxx 20401xxxx
f
260
150
HTxx 22001xxxx
e
210
100
• Měří prostorovou teplotu a naměřené hodnoty bezdrátově předává centrální jednotce.
d
150
150
HTxx 21601xxxx
c
100
100
HTxx 21201xxxx
b
50*
160*
97
95
50*
200*
20*
720
210
260
160*
352
402
452
97
95
50*
200*
20*
864
352
100
210
402
150
260
452
50*
160*
97
95
50*
200*
20*
1152
352
100
210
402
150
260
452
Zapnutí topného panelu se provede současným stiskem obou tlačítek po dobu cca 5 sekund. Pokud je topidlo řízeno nadřazeným
spínacím nebo regulačním systémem, není v okamžiku odpojení na displeji zobrazen žádný symbol.
Tyto topné panely jsou z hlediska použitých topných bloků, rozměrů a tvarů plechových plášťů spolu s celkovou filozofií předávání
tepla konstrukčně shodné s topnými panely s akumulací typů HTA, HTB. V topidlech je však oproti základní řadě zabudován
elektronický regulátor, který umožňuje omezování jmenovitého příkonu topidla.
V okamžiku sepnutí prostorového termostatu naběhne topidlo automaticky do navoleného stupně, který byl nastaven před vypnutím.
Tato regulace příkonu umožňuje řízení teploty ve vytápěném prostoru bez použití nezávislého prostorového termostatu.
Vlastní nastavení požadovaného režimu se provádí jednoduchým způsobem a to pomocí ovládacích tlačítek, která jsou umístěna
na bočnici topidla pod krycí fólií, aktuální nastavení topného panelu s akumulací je přehledně zobrazeno na svítícím displeji. Celkový
počet regulačních stupňů je dán nominálním příkonem konkrétního topidla jak uvádí připojená tabulka.
2c | Popis výrobní řady HTXD, HTXM pro komunikaci s bezdrátovým termostatem
Př. Při provozu topidla s jmenovitým příkonem 2 500 W na regulační stupeň 2 spotřebuje topidlo za hodinu nepřetržitého provozu
cca 0,714 kWh. Příkon uvedený u 2. stupně (714 W) nevyjadřuje okamžitý příkon topného panelu, jedná se pouze o hodnotu sloužící
k znázornění energie odpovídající danému stupni.
Tyto topné panely jsou z hlediska použitých topných bloků, rozměrů a tvarů plechových plášťů spolu s celkovou filozofií předávání
tepla konstrukčně shodné s topnými panely s akumulací typů HTA, HTB.
Omezovač pracuje ve spínacím cyklu, konkrétně v námi uvedeném případě tak, že: 86 sec. pracuje topný panel s příkonem 2 500 W,
214 sec. netopí. Omezovač příkonu slouží rovněž k odstavení výrobku z provozu, přepnutím do polohy „L“ se topidlo odstaví z provozu
a cca po 7 sekundách se v pravém dolním rohu displeje zobrazí tečka.
Regulační stupně
Jmenovitý příkon (W)
(W) odpojeno
1 (W)
2 (W)
3 (W)
4 (W)
250
3
125
250
400
3
200
400
500
3
250
500
600
3
300
600
650
3
300
650
750
3
250
500
750
800
3
267
533
800
1 000
3
333
667
1 000
1 200
3
400
800
1 200
1 250
3
313
625
938
1 250
1 300
3
325
650
975
1 300
1 500
3
300
600
900
1 200
5 (W)
6 (W)
7 (W)
V topidlech je však oproti základní řadě obsažena spínací jednotka topného panelu RCR 100RF (příjímač), která je namontována
na spodní části bočnice topidla. Předmětná jednotka je ovládána bezdrátovým termostatem RDE 100RFS (vysílač).
Označení topidla HTxD je pro varianty kdy topný panel v dodávce obsahuje bezdrátový prostorový termostat RDE 100 RF.
Označení HTxM je pro objednání topného panelu se spínací jednotkou bez prostorového termostatu pro aplikace kdy jeden
prostorový bezdrátový termostat ovládá dvě a více topidel.
V rámci zkoušek výstupní kontroly výrobku jako celku je prostorový termostat RDE 100 RF aktivován, nastaven čas a den v týdnu.
Rovněž komunikace mezi vysílačem a příjímačem byla v rámci zkoušky navázána. Po připojení do sítě problikne zelená a červená
LED na příjmači a rozsvítí se červená LED.
Pro aktivaci topidla stačí na termostatu (vysílači) tlačítkem + – změnit požadovanou teplotu.
3 | Montáž výrobku, uvedení do provozu
Pro zavěšení topidel na zeď používejte originální díly, které jsou součástí dodávky. Především je nutné, aby zavěšovací „U“ konzole byly
řádně upevněny do zdi. Dodané hmoždinky jsou určené do klasického zdiva a betonu.
Pozor – v případě jiných materiálů, např. sádrokartonu, je nutné použít speciálních, pro tento účel vyráběných komponentů. Při samotné
instalaci topidla postupujte dle schematických obrázků 1, 2, 3, 4.
1 500
1 600
3
320
640
960
1 280
1 600
2 000
3
333
667
1 000
1 333
1 667
2 000
2 500
3
357
714
1 071
1 428
1 785
2 142
2 500
Zapnutí topného panelu se provede současným stiskem obou tlačítek po dobu cca 5 sekund.
Pokud je topidlo řízeno prostorovým termostatem, v okamžiku odpojení na displeji není zobrazen žádný symbol.
V okamžiku sepnutí prostorového termostatu naběhne topidlo automaticky do navoleného stupně, který byl nastaven před vypnutím.
Tato regulace příkonu umožňuje poměrové řízení teploty ve vytápěném prostoru bez použití termostatu, nebo dílčí korekce v rámci
celého topného systému MIRAVA.
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Vlastní připojení k elektrické síti je možné provést připojením do zásuvky, nebo na pevné připojení do elektroinstalační krabice.
Na obrázku č. 5 je znázorněn přístup k bočnici, ve které je provedeno elektrické připojení výrobku.
2b | Popis výrobní řady HTAR, HTBR s elektronickým termostatem
max 200 mm
Vlastní nastavení požadovaného stupně teploty se provádí jednoduchým způsobem a to pomocí ovládacích tlačítek, která jsou
umístěna na bočnici topidla pod krycí fólií, aktuální nastavení topného panelu s akumulací je přehledně zobrazeno na svítícím displeji.
Pokud je topidlo aktivní a odebírá el. energii, svítí v pravém dolním rohu u zobrazeného symbolu regulačního stupně tečka.
Celkový počet regulačních stupňů je uveden v tabulce. Termostat slouží rovněž k odstavení výrobku z provozu, přepnutím do
polohy „L“ se topidlo odstaví z provozu a cca po 7 sekundách se v pravém dolním rohu displeje zobrazí tečka.
Regulační stupeň
Jmenovitý příkon (W)
250–2 500
(W) odpojeno
C (°C)
1 (W)
2 (W)
3 (W)
4 (W)
5 (W)
3
8
15
20
22
25
30
min 50 mm
min 20 mm
V topidlech je však oproti základní řadě zabudován elektronický termostat s termistorovým teplotním čidlem. Termostat
prostřednictvím termistorového čidla umožňuje automatické snímání a udržování teploty ve vytápěném prostoru dle navoleného
regulačního stupně. Čidlo termostatu vyčnívá cca 5 mm z bočnice u síťového přívodu topidla. Pozor na mechanické poškození
snímače. U termostatu je provedena korekce tak, aby se eliminovalo ovlivnění snímacího čidla teplotou vlastního topidla.
Pochopitelně je třeba brát v úvahu, že čidlo snímá teplotu nad podlahou, kde je teplota rozdílná od teploty v prostoru místnosti
min 50 mm
min 50 mm
Tyto topné panely jsou z hlediska použitých topných bloků, rozměrů a tvarů plechových plášťů spolu s celkovou filozofií předávání
tepla konstrukčně shodné s topnými panely s akumulací typů HTA, HTB .
min 20 mm
36
2a | Popis výrobní řady HTAE, HTBE s elektronickým omezovačem příkonu
Obr. 5
Obr. 6
min 50 mm
Obr. 7
Obr. 8
Na obrázku č. 6 je pak znázorněno vlastní připojení síťového přívodu a jeho provlečení odlehčovacím labyrintem. Pro pevné připojení
lze použít původní síťový přívod, u kterého se odstraní vidlice. Případnou výměnu, nebo úpravu síťového přívodu a následné připojení
k pevnému rozvodu smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací v oboru elektro. Při montáži topidel je nutné dodržovat
minimální vzdálenosti od stěn, podlahy, případně parapetu viz. obrázek č. 7, 8.
Při použití více topidel pro vytápění větší místnosti, nebo celého objektu je vhodné použít 20 hodinovou zvýhodněnou sazbu D45
v závislosti na celkovém instalovaném příkonu v daném objektu. Zvolení vhodné tarifní sazby je velice důležité pro optimalizování
celkových nákladů spojených s vytápěním. Vzhledem k tomu doporučujeme otázku zvolení sazby konzultovat s příslušnou služebnou
rozvodných závodů v dané oblasti.
37
4 | Všeobecné a bezpečnostní pokyny
•
Elektrická instalace pro připojení topidel musí odpovídat současným požadavkům ČSN.
•
Topidla slouží pouze k vytápění nikoliv k sušení oděvů a jejich součástí.
•
Topidla se nesmí během provozu zakrývat – nebezpečí požáru.
•
Zdi, stěny a příčky na které jsou topidla namontována, nebo jsou v jejich těsné blízkosti musí z hlediska jejich reakce na oheň
patřit mezi stavební hmoty:
38
•
Nehořlavé
– třída A1
(př. kámen, beton, cihly, tvárnice, některé sádrokartony)
•
Nesnadno hořlavé
– třída A2
(př. heraklit, lignos, PVC, běžné sádrokartony)
•
Těžce hořlavé
– třída B
(př. dřeva listnatá, desky hobrex, sirkolit, umakart)
•
Středně hořlavé
– třída C, D
(př. dřeva jehličnatá, desky duplex, solodur)
•
Topidla se nesmí umístit v bezprostřední blízkosti připojovací zásuvky tak, aby u ní nedošlo k poškození teplem.
•
Topidla s regulátorem příkonu řada HTxE(R) musí být při montáži v koupelně umístěna tak, aby se osoba ve vaně, nebo sprše
nemohla dotýkat řídících spínačů.
•
Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost
či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo
pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo
dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
•
Minimální vzdálenost hořlavých předmětů od topidla je 50 mm.
•
Pokud je topidlo opatřeno pohyblivým přívodem s vidlicí musí být umístěno tak, aby byla vidlice přístupná.
•
V případě pevného připojení topidla k elektrické síti musí být do obvodu vřazen vypínač odpojující všechny póly
na vzdálenost kontaktů v rozepnutém stavu minimálně 3 mm.
•
Izolace napájecího přívodu se nesmí dotýkat povrchu topidla.
•
Z hlediska montáže topidel v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech je možné umístění v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701,
neplatí pro variantu HTxD, HTxM kde je krytí spotřebiče IP20.
5 | Zapojení, bloková schémata
1 | Použití
L
L
Y
Y1
S
T
Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem nebo
regulátorem prostorové teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden
topný panel nebo více panelů nižšího výkonu.
N1
N1
Y1
T
S
HT
N
Y1
L
Y1
prostorový termostat
řídící výstup vytápění
snímací prvek termostatu
spínač ON / OFF
2 | Použití
N
Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem
s výstupním relé 16 A.
Y1 řídící výstup vytápění
L fáze 230 V
N nula 230 V
HT
Max. 16 A
3 | Použití
L
L
AC 230 V
L
N
L2
L
L1 N2
T
N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu
N2 přijímač bezdrátového prostorového termostatu
HT
N
N1
Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané bezdrátovým regulátorem prostorové
teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden nebo více topných panelů.
N
L
4 | Použití
Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA řady HTxE a HTxR do el. sítě.
HTxE, HTxR
L fáze 230 V
N nula 230 V
N
5 | Použití
L
L
S
Y1
T
Y2
N1
Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí termostatů řady
HTRAA, RDD, RDE, REV.
N1 prostorový termostat
R1 silový termostat
R1
HTA
HTB
N
6 | Použití
L
Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí bezdrátových termostatů.
HTxD
HTxM
T
N1
N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu
přijímač bezdrátového prostorového termostatu je součástí topných panelů
HTxD, HTxM
N
6 | Schéma 06 – Synco Living
Použití
Bezdrátový systém automatizace domácnosti určený pro rodinné domky nebo byty. Slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých
místnostech. Kromě vytápění a regulace přípravy teplé vody umožňuje Synco living řídit i osvětlení, rolety a žaluzie.
Popis funkce
Přestože byl systém Synco living původně navržen pro teplovodní vytápění, s úspěchem si poradí také s vytápěním elektrickými
topnými panely. Pro tento typ aplikace se využije regulátor topných okruhů RRV918 nebo RRV912, místo termoelektrických pohonů
standardně ovládajících jednotlivé topné okruhy se připojí ovládací cívky stykačů nebo relé. Ty pak silově spínají jednotlivá topidla
v budově. Použít lze jak klasické spínací prvky s kontakty a ovládacími cívkami, tak polovodičová relé, které mají výhodu v bezhlučném
provozu a dlouhé životnosti. Při výběru vhodného spínacího prvku je třeba dbát na maximální proud řídicího výstupu z regulátoru
topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Výstupní člen v těchto regulátorech je triak, maximální ovládací proud spínacího prvku
(u cívky relé nebo stykače ani během přítahu) by neměl přesáhnout předepsaných 30 mA.
Aby systém Synco living mohl správně řídit teplotu v jednotlivých místnostech, nesmíme zapomenout také na snímání teploty. K tomu
použijeme buď prostorové teplotní čidlo QAA910 nebo prostorovou jednotku QAW910. Ta kromě snímání teploty v místnosti umožní
přizpůsobit teplotu o +/– 3 K od nastavené teploty podle časového programu nastaveného na centrální jednotce, změnit druh
provozu pro danou místnost, případně zapnout funkci časovače, která každým stisknutím příslušného tlačítka prodlouží vytápění na
komfortní teplotu o ½ hodiny.
Topné panely s akumulačními šamotovými deskami mají podobné chování jako běžné teplovodní radiátory. Díky tomu lze při uvádění
do provozu systému Synco living nastavit regulační chování na radiátorové vytápění „rychlé“ nebo radiátorové vytápění „pomalé“.
Pro ovládání elektrického vytápění systémem Synco living jsou připraveny zvýhodněné sady obsahující regulátor Centrální jednotku
QAX903 nebo QAX913, teplotní čidla QAA910, prostorové jednotky QAW910 a regulátor topných okruhů RRV918 a modulové
instalační stykače Siemens 5TT42010. V nabídce jsou dvě verze zvýhodněných sad Synco living EL6 a Synco living EL6+WEB. Tato
sada obsahuje kromě vybavenější centrální jednotky QAX913 také web server OZW772 pro dálkové ovládání.
Schémata najdete na následující straně...
39
PŘEHLED ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VODY
Regulátor topných
okruhů RRV918
nebo RRV912
Fáze L
Relé 8
MIRAVA
Dětský pokoj
Ložnice
Relé 3
Relé 2
*
Relé 1
*
* Elektrické
40
Obývák
*
41
topidlo
*
Nula N
Pracovna
Zobrazení bezdrátového systému.
Technická
místnost
Průtokový ohřívač vody pro jedno odběrné
místo ME s nízkotlakou armaturou
Příslušenství pro montáž – stojany
Elektrický ohřívač vody ME je malý průtokový ohřívač s nízkotlakou
armaturou pro jedno odběrné místo.
Průtokový ohřívač je dodáván v provedení pro připojení 230 V AC
v příkonech od 2,5 do 6,0 kW nebo v provedení pro připojení
2 AC 400 V v příkonech od 4,4 do 10 kW.
Součástí dodávky je nízkotlaká armatura.
PO PI S
Uzavřený průtokový ohřívač vody MTE
Stojany slouží k umístění topných panelů v prostoru v případě,
že topné panely nebudou umístěny na zeď.
HTAS
Průtokový ohřívač je dodáván v provedení pro připojení 230 V AC
v příkonech od 3,5 do 6,0 kW nebo v provedení pro připojení
2 AC 400 V v příkonech od 4,4 do 10 kW.
| objednací číslo: 201330
hmotnost balení:
2 kg
výška uchycovacích trnů:
260 mm
výška celková:
300 mm
povrchová úprava:
bílá RAL 9010
Balení obsahuje 2 kusy stojanu.
Elektrické průtokové ohřívače vody řady MTE jsou vhodné pro
širokou škálu použití, zejména pro střídavé použití na dvou místech.
Technicky vysoce moderní konstrukce zajišťuje optimální provoz
ohřívače na základě skutečného průtoku vody ohřívačem.
řady VNC, VNCD, VBN, VZ a VZN najdete na straně 42...
Průtokové ohřívače vody pro jedno odběrné místo
ME s nízkotlakou armaturou
Elektrický průtokový ohřívač vody řady
VNC a VNCD s displejem pro zobrazení
teploty výstupní vody
42
Jedná se o tlakové průtokové ohřívače vody pro zásobování
teplou vodou na jednom nebo více odběrných místech
(např. koupelna nebo kuchyně).
43
Průtokový ohřívač je dodáván v provedení 3 AC 400 V
v příkonech od 12 do 27 kW.
P O P IS
Přepadové (netlakové) 5 litrové zásobníkové
ohřívače vody pro jedno odběrné
místo VBN
Elektrický ohřívač vody typ VBN je malý přepadový zásobníkový
ohřívač vody s možností instalace pro jedno odběrné místo.
Přístroj je vybaven odolnou 5 litrovou nádobou z polypropylenu
s nerezovou topnou přírubou. Je určen pro montáž s nízkotlakými
armaturami.
Zásobníkový ohřívač je dodáván samostatně nebo v kompletu
s armaturou a v provedení pro připojení 230 V v příkonu 2,2 kW.
Přístroj je dodáván se síťovým přívodem pro připojení do zásuvky.
Elektrický ohřívač vody Mirava řady ME je malý průtokový ohřívač s nízkotlakou armaturou pro jedno
odběrné místo. Tento typ ohřívačů představuje nejekonomičtější způsob ohřevu vody. Je tak malý
a šikovný, že jej snadno umístíte přesně tam, kde ho nejvíce potřebujete – pod umyvadlo v koupelně,
či do skříňky v kuchyňské lince. Instalací přístroje v těsné blízkosti odběrného místa minimalizujete
tepelné ztráty v dlouhých rozvodech vody, netvoříte energeticky náročné zásoby teplé vody
a spotřebujete pouze tolik energie, kolik použijete vody. Teplou vodu máte po ruce ihned a šetříte
životní prostředí!
Samotný ohřívač je řízen elektronikou, která snímá a vyhodnocuje:
•
okamžitý průtok teplé vody ohřívačem
Průtokový ohřívač ME je dodáván v provedení pro připojení na 230 V AC v příkonech od 2,5 do 6,0 kW
nebo v provedení pro připojení na 400 V 2 AC v příkonech od 4,4 do 10,0 kW.
Součástí dodávky je nízkotlaká armatura.
Více technických informací na straně 62.
P O UŽITÍ
Uzavřený 10 litrový zásobníkový ohřívač vody
i pro více odběrných míst VZ a VZN
Elektrický ohřívač vody (typ VZ tlakový a VZN nízkotlaký) je
uzavřený elektrický zásobník zajišťující ekonomický ohřev vody.
Přístroj s nerezovou 10 litrovou zásobníkovou nádobou
umožňuje tlakovou i beztlakovou montáž a je určen i pro více
odběrných míst.
Zásobníkový ohřívač je dodáván samostatně nebo v kompletu
s armaturou a v provedení pro připojení 230 V v příkonu 2,5 kW.
Přístroj je dodáván se síťovým přívodem pro připojení do zásuvky.
•
Samostatný zdroj teplé vody pro domácnost, koupelny, toalety, kuchyně, zdravotnická,
ubytovací a rekreační zařízení atd.
•
Vhodný doplněk centrálního ohřevu vody.
•
Možné nad i pod umyvadlo a dřez.
•
Ve sprše jako samostatná sprcha a kombinace s přepnutím
umyvadlo nebo sprcha.
Využitím krátkých rozvodů snížíte své náklady na teplou vodu.
KOMPLETNÍ NABÍDKA
Ma1
44
Ma1p
Ma113b
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
3,5 kW
VA R I A N T Y
objednací číslo
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
Ma2
VA R I A N T Y
příkon
napětí
ME102522
2,5 kW
230 V
ME202522
230 V
ME103522
3,5 kW
230 V
ME203522
4,4 kW
230 V
ME104422
4,4 kW
230 V
ME204422
4,4 kW
400 V
ME104440
4,4 kW
400 V
ME204440
5,0 kW
230 V
ME105022
5,0 kW
230 V
ME205022
5,0 kW
400 V
ME105040
5,0 kW
400 V
ME205040
6,0 kW
230 V
ME106022
6,0 kW
230 V
ME206022
6,0 kW
400 V
ME106040
6,0 kW
400 V
ME206040
7,5 kW
400 V
ME107540
7,5 kW
400 V
ME207540
9,0 kW
400 V
ME109040
9,0 kW
400 V
ME209040
10,0 kW
400 V
ME101040
10,0 kW
400 V
ME201040
příkon
napětí
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
ME132522
3,5 kW
230 V
ME223522
3,5 kW
230 V
ME133522
4,4 kW
230 V
ME224422
4,4 kW
230 V
ME134422
4,4 kW
400 V
ME224440
4,4 kW
400 V
ME134440
5,0 kW
230 V
ME225022
5,0 kW
230 V
ME135022
5,0 kW
400 V
ME225040
5,0 kW
400 V
ME135040
6,0 kW
230 V
ME226022
6,0 kW
230 V
ME136022
6,0 kW
400 V
ME226040
6,0 kW
400 V
ME136040
7,5 kW
400 V
ME227540
7,5 kW
400 V
ME137540
9,0 kW
400 V
ME229040
9,0 kW
400 V
ME139040
10,0 kW
400 V
ME221040
10,0 kW
400 V
ME131040
příkon
napětí
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
ME162522
3,5 kW
230 V
ME213522
3,5 kW
230 V
ME163522
4,4 kW
230 V
ME214422
4,4 kW
230 V
ME164422
4,4 kW
400 V
ME214440
4,4 kW
400 V
ME164440
5,0 kW
230 V
ME215022
5,0 kW
230 V
ME165022
5,0 kW
400 V
ME215040
5,0 kW
400 V
ME165040
6,0 kW
230 V
ME216022
6,0 kW
230 V
ME166022
6,0 kW
400 V
ME216040
6,0 kW
400 V
ME166040
7,5 kW
400 V
ME217540
7,5 kW
400 V
ME167540
9,0 kW
400 V
ME219040
9,0 kW
400 V
ME169040
10,0 kW
400 V
ME211040
10,0 kW
400 V
ME161040
objednací číslo
objednací číslo
Ma2k
Ma2d
objednací číslo
objednací číslo
objednací číslo
45
KOMPLETNÍ NABÍDKA
Ma2s
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
napětí
6,0 kW
230 V
6,0 kW
VA R I A N T Y
objednací číslo
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
Ma3p
příkon
napětí
ME236022
4,4 kW
230 V
ME334422
400 V
ME236040
4,4 kW
400 V
ME334440
7,5 kW
400 V
ME237540
5,0 kW
230 V
ME335022
9,0 kW
400 V
ME239040
5,0 kW
400 V
ME335040
10,0 kW
400 V
ME231040
6,0 kW
230 V
ME336022
6,0 kW
400 V
ME336040
7,5 kW
400 V
ME337540
9,0 kW
400 V
ME339040
10,0 kW
400 V
ME331040
příkon
napětí
46
Ma201nh
Ma3
VA R I A N T Y
objednací číslo
Ma4
objednací číslo
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
ME242522
4,4 kW
230 V
ME404422
3,5 kW
230 V
ME243522
4,4 kW
400 V
ME404440
4,4 kW
230 V
ME244422
5,0 kW
400 V
ME405022
4,4 kW
400 V
ME244440
5,0 kW
230 V
ME405040
5,0 kW
230 V
ME245022
6,0 kW
230 V
ME406022
5,0 kW
400 V
ME245040
6,0 kW
400 V
ME406040
6,0 kW
230 V
ME246022
7,5 kW
400 V
ME407540
6,0 kW
400 V
ME246040
9,0 kW
400 V
ME409040
7,5 kW
400 V
ME247540
10,0 kW
400 V
ME401040
9,0 kW
400 V
ME249040
10,0 kW
400 V
ME241040
příkon
napětí
příkon
napětí
4,4 kW
230 V
ME304422
4,4 kW
230 V
ME434422
4,4 kW
400 V
ME304440
4,4 kW
400 V
ME434440
5,0 kW
230 V
ME305022
5,0 kW
230 V
ME435022
5,0 kW
400 V
ME305040
5,0 kW
400 V
ME435040
6,0 kW
230 V
ME306022
6,0 kW
230 V
ME436022
6,0 kW
400 V
ME306040
6,0 kW
400 V
ME436040
7,5 kW
400 V
ME307540
7,5 kW
400 V
ME437540
9,0 kW
400 V
ME309040
9,0 kW
400 V
ME439040
10,0 kW
400 V
ME301040
10,0 kW
400 V
ME431040
objednací číslo
Ma4p
objednací číslo
objednací číslo
47
Uzavřené průtokové ohřívače vody řady MTE
48
49
KOMPLETNÍ NABÍDKA
POPIS
MTE
Uzavřený průtokový ohřívač vody MTE pro širokou škálu použití. Technicky vysoce moderní konstrukce
zajišťuje optimální provoz ohřívače na základě skutečného průtoku vody ohřívačem.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VA R I A N T Y
příkon
napětí
objednací číslo
3,5 kW
230 V
MTE62035
4,4 kW
230 V
MTE62044
4,4 kW
400 V
MTE64044
Samotný ohřívač je řízen elektronikou, která snímá a vyhodnocuje:
5,0 kW
230 V
MTE62050
•
okamžitý průtok teplé vody ohřívačem
5,0 kW
400 V
MTE64050
•
teplotu výstupní vody
6,0 kW
230 V
MTE62060
6,0 kW
400 V
MTE64060
•
přítomnost vzduchu ve výrobku
7,5 kW
400 V
MTE64075
9,0 kW
400 V
MTE64090
10,0 kW
400 V
MTE64100
příkon
napětí
3,5 kW
230 V
MTE72035
4,4 kW
230 V
MTE72044
4,4 kW
400 V
MTE74044
5,0 kW
230 V
MTE72050
5,0 kW
400 V
MTE74050
Samostatný zdroj teplé vody pro domácnost koupelny, toalety, kuchyně, zdravotní,
ubytovací a rekreační zařízení atd.
6,0 kW
230 V
MTE72060
6,0 kW
400 V
MTE74060
•
Jedno odběrné místo s nízkotlakou nebo tlakovou armaturou.
7,5 kW
400 V
MTE74075
•
Možné nad i pod umyvadlo a dřez.
9,0 kW
400 V
MTE74090
10,0 kW
400 V
MTE74100
•
Více odběrných míst se zabudováním do vodovodního systému
se střídavým odběrem.
Průtokový ohřívač MTE je dodáván v provedení pro připojení na 230 V AC v příkonech od 3,5 do 6,0 kW
nebo v provedení pro připojení na 400 V 2 AC v příkonech od 4,4 do 10,0 kW.
Příkonové varianty od 6 kW spínají dle odebíraného množství vody poloviční nebo maximální výkon,
což výrazně přispívá k optimalizaci spotřeby elektrické energie. Vlastní konstrukce ohřívače a použití
kvalitních materiálů zajišťuje vysokou tlakovou odolnost, která je garantována do tlaku 0,6 MPa.
Transparentní indikace ohřevu vody je indikována LED diodou, umístěnou pod průhledným sklíčkem.
Více technických informací na straně 63.
POUŽITÍ
•
MTE/2
objednací číslo
Elektrické průtokové ohřívače vody řady VNC a VNCD
s displejem pro zobrazení teploty výstupní vody
50
51
KOMPLETNÍ NABÍDKA
POPIS
VNC
Jedná se o tlakové průtokové
ohřívače vody pro zásobování
teplou vodou na jednom nebo
více odběrných místech
(např. koupelna a kuchyň).
Volbu výkonové varianty
zvolte dle konkrétních
podmínek a požadavků.
Výrobek je řízen elektronikou
a pracuje v závislosti na
množství protékající vody.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
VA R I A N T Y
příkon
napětí
objednací číslo
12 kW
400 V
M540012
15 kW
400 V
M540015
18 kW
400 V
M540018
21 kW
400 V
M540021
24 kW
400 V
M540024
27 kW
400 V
M540027
příkon
napětí
12 kW
400 V
M550012
15 kW
400 V
M550015
18 kW
400 V
M550018
21 kW
400 V
M550021
24 kW
400 V
M550024
27 kW
400 V
M550027
Více technických informací na stranách
64 (VNC) a 67 (VNCD).
POUŽITÍ
Umožňuje kompletní řešení
pro zásobování teplou vodou
v domácnosti s tím, že příkonové
varianty od 18 kW a výše jsou
vhodné i pro napouštění vany.
VNCD
objednací číslo
Uzavřené 10 litrové zásobníkové ohřívače vody i pro
více odběrných míst VZ a VZN
KOMPLETNÍ NABÍDKA
VZ
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
VA R I A N T Y
objednací číslo
M922500
•
Zásobníkový ohřívač VZ – tlakové provedení
•
Horní montáž (nad odběrné místo)
– samostatný přístroj (vč. příslušenství)
52
53
POPIS
VZN
Elektrický ohřívač vody Mirava (typ VZ tlakový a VZN nízkotlaký) je uzavřený elektrický zásobník zajišťující
ekonomický ohřev vody. Přístroj s desetilitrovou nerezovou zásobníkovou nádobou umožňuje tlakovou
i beztlakovou montáž a je určen pro používání i na více odběrných místech.
Ekonomický provoz zásobníku zajišťuje kvalitní tepelná izolace z polyuretanové pěny. Úsporu elektrické
energie může ovlivnit i sám uživatel vhodným nastavením teploty výstupní vody pomocí otočného
knoflíku termostatu podle zamýšleného použití od 7 do 70 °C. Samozřejmou výbavu přístroje představuje
tepelná pojistka, která zabraňuje nadměrnému ohřevu vody v případě selhání termostatu, doutnavka
pro signalizaci ohřevu vody a pojistka proti zamrznutí.
Zásobníkový ohřívač VZ tlakový je dodáván samostatně ve variantě horní (VZ) či dolní montáže (VZ/2),
v provedení pro připojení na 230 V~ a s příkonem 2,5 kW.
VZ/2
Zásobníkový ohřívač VZN nízkotlaký je dodáván samostatně nebo v kompletu s armaturou ve variantě
horní (VZN) či dolní montáže (VZN/2), v provedení pro připojení na 230 V~ a s příkonem 2,5 kW.
Přístroj je dodáván se síťovým přívodem s vidlicí pro připojení do zásuvky.
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
objednací číslo
M912500
•
Zásobníkový ohřívač VZN – provedení pro
nízkotlakou armaturu
•
Horní montáž (nad odběrné místo)
– samostatný přístroj (vč. příslušenství)
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
objednací číslo
M922502
•
Zásobníkový ohřívač VZ/2 – tlakové provedení
•
Dolní montáž (pod odběrné místo)
– samostatný přístroj (vč. příslušenství)
Jednoduchá montáž.
Více technických informací na straně 70.
POUŽITÍ
•
Skupinové zásobování dvou nebo více blízkých odběrných míst.
•
Samostatný zdroj teplé vody pro široké použití pro koupelny, toalety, kuchyně,
zdravotnická, ubytovací a rekreační zařízení atd.
VZN/2
příkon
napětí
2,5 kW
230 V
objednací číslo
M912502
•
Zásobníkový ohřívač VZN/2 – provedení pro
nízkotlakou armaturu
•
Dolní montáž (pod odběrné místo)
– samostatný přístroj (vč. příslušenství)
KOMPLETNÍ NABÍDKA
VZNa1
VZNa1p
VZNa2k
VZNa2d
54
55
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
příkon
2,5 kW
příkon
2,5 kW
příkon
2,5 kW
příkon
2,5 kW
napětí
230 V
napětí
230 V
napětí
230 V
napětí
230 V
objednací číslo
M962501
objednací číslo
M962504
objednací číslo
M972502
objednací číslo
M972503
VZNa113b
VZNa2
VZNa2s
!
Decentralizované připojení teplé vody.
Šetření vody i elektrické energie.
Nulová údržba, jednoduchá obsluha.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
příkon
2,5 kW
příkon
2,5 kW
příkon
2,5 kW
napětí
230 V
napětí
230 V
napětí
230 V
objednací číslo
M962511
objednací číslo
M972501
objednací číslo
M972508
Přepadové – netlakové 5 litrové zásobníkové ohřívače
vody pro jedno odběrné místo (VBN)
56
57
KOMPLETNÍ NABÍDKA
POPIS
VBN
Elektrický ohřívač vody Mirava typ VBN je malý přepadový zásobníkový ohřívač vody s možností
instalace pro jedno odběrné místo. Přístroj je vybaven odolnou 5 litrovou nádobou z polypropylenu
a s nerezovou topnou přírubou. Je určen pro montáž s nízkotlakými armaturami.
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y
příkon
napětí
2,2 kW
230 V
příkon
napětí
2,2 kW
230 V
VA R I A N T Y
objednací číslo
M862000
Zásobník se dodává ve variantách pro montáž nad (typ VBN) a nebo pod (typ VBN/2) umyvadlo či dřez.
Teplota výstupní vody je uživatelsky nastavitelná pomocí otočného knoflíku termostatu v rozmezí
7–80 °C. Přístroj je dodáván se síťovým přívodem s vidlicí pro připojení do zásuvky.
Jednoduchá montáž.
Více technických informací na straně 69.
POUŽITÍ
Samostatný zdroj teplé vody pro široké použití pro koupelny, toalety, kuchyně, zdravotnická,
ubytovací a rekreační zařízení atd...
!
Dopřejte si komfort a ušetřete
elektrickou energii
VBN/2
objednací číslo
M872000
KOMPLETNÍ NABÍDKA
VBNa1
KOMPLETNÍ NABÍDKA
VBNa1p
VBNa2k
VBNa2d
58
59
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
příkon
2,2 kW
příkon
2,2 kW
příkon
2,2 kW
příkon
2,2 kW
napětí
230 V
napětí
230 V
napětí
230 V
napětí
230 V
objednací číslo
M862001
objednací číslo
M862004
objednací číslo
M872002
objednací číslo
M872003
VBNa113b
VBNa2
Jednoduchá montáž
Nulová obsluha
Ideální do kuchyně
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
T E C H N I C K É PA R A M E T R Y :
příkon
2,2 kW
příkon
2,2 kW
napětí
230 V
napětí
230 V
objednací číslo
M862007
objednací číslo
M872001
>
Úspora všude tam, kde ji potřebujete
Nízkotlaké armatury a příslušenství
P Ř Í S L U Š E N S T V Í K A R M AT U R Á M
objednací číslo
60
61
N A B Í D K A A R M AT U R
objednací číslo
vrchní armatura a1 – raménko 20 cm
M010001
vrchní páková armatura a1p – raménko 20 cm
M010004
spodní armatura a2
M010007
držák sprchy tyčový + mýdlenka
13800
prodlužovací tyče
13UH19027
raménko 16 cm bez perlátoru
13SR1416
raménko 20 cm bez perlátoru
13SR1420
raménko 30 cm bez perlátoru
13SR1430
SADA PŘÍSLUŠENST VÍ PRO ARM. HORNÍ K VBN
spodní armatura páková umyvadlová a2k
spodní armatura páková dřezová a2d – raménko 23 cm
M010008
M010009
spodní armatura páková dřezová se sprchou a2s
M010010
sprchová armatura a3
M010011
SADA
OBSAHUJE:
distanční trubky
2x
těsnění
1x
matka
2x
SADA PŘÍSLUŠENST VÍ PRO ARM. HORNÍ K VZ
sprchová armatura páková a3p
M010015
sprchová armatura s přepínačem a4 – raménko 20 cm
M010019
sprchová armatura páková s přepínačem a4p
SADA
OBSAHUJE:
distanční trubky
2x
těsnění
1x
matka
2x
redukce
2x
vrchní páková armatura a1p – pro zásobníkové ohřívače
201331
objednací číslo
201332
M010023
SADA PŘÍSLUŠENST VÍ PRO ARM. DOLNÍ K VZ
vrchní armatura a1 – raménko 20 cm pro zásobníkové ohřívače
objednací číslo
objednací číslo
M010040
M010043
SADA
OBSAHUJE:
těsnění
1x
redukce
2x
201333
TECHNICKÉ INFORMACE
3 | Elektrická schémata zapojení ME, MTE
řada ME
400 V 2AC
230 V
Průtokové ohřívače vody pro jedno odběrné místo s nízkotlakou armaturou
1 | Konstrukční data přístroje
62
rozměry (mm):
214 × 157 × 92 (výška × šířka × hloubka)
hmotnost:
1,3 kg
připojovací rozměry:
vnější závit G 3/8“ pro studenou i teplou vodu
tvar a barva krytu:
uzavřený bílý plášť
funkční princip:
elektronicky řízený průtokový elektrický ohřívač
bezpečnostní zařízení:
měření aktuálního průtoku vody
funkční zařízení:
topné spirály z odporového drátu uložené v kanálech plastového topníku chlazené protékající
vodou, elektronický měřič průtoku vody ohřívačem
druh energie:
elektrická
krytí:
IP 25
IP 24 – pro montáž pod umyvadlo či dřez (pokud vývody pro napojení armatur směřují nahoru)
elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před tryskající (stříkající) vodou
použité materiály:
mosaz, ABS, tepelně odolný plast
zkoušky:
ohřívače jsou ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády
4 | Obrázek filtrace a omezení
průtoku ME, MTE
L1
L1
L2
L2
L3
L3
N
N
PE
PE
63
Omezovač
průtoku
N
Sítko
3ĜtYRGQt
VYRUNRYQLFH
Přívodní svorka pro střední vodič MTE (nulový vodič N) není výlučně
stanovena – nemá vliv na funkci výrobku.
Vstup vody
řada MTE
Tlakové průtokové ohřívače vody řady MTE, s možností instalace
do vodovodního řádu v tlakovém napojení
2 | Technická data přístroje
1 | Konstrukční data přístroje
Napětí
230 V AC
Příkon (kW)
2,5
3,5
4,4
5
3/6
rozměry (mm):
214 × 157 × 92 (výška × šířka × hloubka)
Jištění (A)
11
16
20
25
26
hmotnost:
1,3 kg
Min. provozní tlak vody (MPa)
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
připojovací rozměry:
Doporučený průtok vody (l/min)
1,4
2
2,5
2,8
3,4
vnější závit G 3/8‘‘ pro studenou i teplou vodu; jako příslušenství jsou dodávány redukce
3/8‘‘–1/2‘‘ 2 ks, montážní úhelníček s dvěma otvory ø 6 mm a roztečí 60 mm,
2 ks vrutů ø 4 mm o délce 35 mm a dvě hmoždinky ø 6 mm
tvar a barva krytu:
uzavřený bílý plášť
funkční princip:
elektronicky řízený průtokový elektrický ohřívač
bezpečnostní zařízení:
trubičková pojistka zakomponovaná do elektrického obvodu s teplotním čidlem,
indikátor přítomnosti vzduchu v ohřívači
funkční zařízení:
topné spirály z odporového drátu uložené v kanálech plastového topníku chlazené protékající
vodou, elektronický měřič průtoku vody ohřívačem
druh energie:
elektrická
krytí:
IP 25
IP 24 – pro montáž pod umyvadlo či dřez (pokud vývody pro napojení armatur směřují nahoru)
elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před tryskající (stříkající) vodou
Použití:
použité materiály:
mosaz, ABS, tepelně odolný plast
umyvadlo
zkoušky:
ohřívače jsou ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády
při navýšení teploty o 28 °C
Napětí
Příkon (kW)
Jištění (A)
Min. provozní tlak vody (MPa)
400 V 2 AC
4,4
5
6
7,5
9
5/10
2 × 16
2 × 16
2 × 16
2 × 19
2 × 23
2 × 25
0,2
0,2
0,2
0,25
0,3
0,3
Teplota výstupní vody při teplotě
40–50 °C
vstupní vody 10 °C
Doporučený průtok vody (l/min)
2,5
2,8
3,4
4
4,3
4,7
při navýšení teploty o 28 °C
kuchyňský dřez
sprcha
2 | Technická data přístroje
Napětí
230 V AC
funkční zařízení:
topné spirály z odporového drátu uložené v plastovém topníku
druh energie:
elektrická
krytí:
IP 25
Příkon (kW)
3,5
4,4
5
3/6
elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před tryskající vodou
Jištění (A)
16
20
25
26
použité materiály:
mosaz, ABS, tepelně odolný plast
0,15
0,2
0,2
0,2
zkoušky:
2
2,5
2,8
3,4
ohřívač typu VNC je ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády,
je certifikován EZÚ a splnil podmínky pro udělení certifikátu CB
Min.provozní tlak vody (MPa)
Doporučený průtok vody (l/min)
při navýšení teploty o 28°C
Napětí
64
400 V 2 AC
Příkon (kW)
Jištění (A)
4,4
5
3/6
3,75/7,5
4,5/9
5/10
2 × 16
2 × 16
2 × 16
2 × 19
2 × 23
2 × 25
0,2
0,2
0,2
0,25
0,3
0,3
2 | Technická data přístroje
Typ
Min. provozní tlak vody (MPa)
65
VNC 12
VNC 15
VNC 18
Druh konstrukce
Teplota výstupní vody při teplotě
40–50°C
vstupní vody 10 °C
Doporučený průtok vody (l/min)
2,5
2,8
3,4
při navýšení teploty o 28 °C
4,3
4,7
4,7
Rozměry (mm)
435 × 240 × 108 (v × š × h)
Napětí (V)
400 V 3~ 50 Hz
Použití:
Krytí
umyvadlo
Stupeň ochrany před el. úrazem
kuchyňský dřez
Připoj. rozměr vodní trubky
G 1/2“
sprcha
Minim. odpor vody (Ω. cm)
1300
3 | Zapojení pro
více odběrných
míst
VNC 27
1
Hmotnost (kg)
Elektrický příkon (kW)
VNC 24
Tlakový
Jmenovitý přetlak (MPa)
4
VNC 21
IP 25
1
stupeň 1
4
5
6
7
8
9
stupeň 2
8
10
12
14
16
18
stupeň 3
12
15
18
21
24
27
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 32
3 × 35
3 × 40
Minimální provozní tlak (MPa)
0,25
0,3
0,35
0,35
0,35
0,35
Průtok, při kterém
stupeň 1
2,0
2,3
2,5
3,0
3,4
3,9
Průtok vody cca 40 °C při
stupeň 1
1,9
2,5
3
3,2
3,6
4,5
vstupní vodě 10 °C (l/min)
stupeň 2
3,8
4,7
5,8
6,5
7,5
8,5
stupeň 3
5,8
7
8,5
9,5
10,5
11,0
Jištění (A)
se zapne ohřívač (l/min)
řada VNC
3 | Přístroj je dále vybaven
Tlakový průtokový ohřívač vody řady VNC
1 | Konstrukční data přístroje
1. Nesamočinným teplotním omezovačem.
V případě nadměrného nárůstu teploty výstupní vody (nad 80 °C) dojde k přerušení trubičkové pojistky (250 V, F100 mA), a tím
k odpojení řídícího elektronického obvodu, který ohřívač odstaví z provozu. Opětovné uvedení do provozu lze provést výměnou
pojistky a zjištěním příčiny, a to v odborném servisu.
rozměry (mm):
435 × 240 × 108 mm (výška × šířka × hloubka)
Činnost tepelné ochrany může znamenat:
hmotnost:
4,7 kg
• poruchu jeho řídících obvodů
připojovací rozměry:
vnější závit G 1/2“ pro studenou i teplou vodu, s roztečí 100 mm
(15 mm díky flexibilní výstupní hadici)
• nadměrné zvýšení teploty vstupní vody
tvar a barva krytu:
uzavřený bílý plášť
funkční princip:
ohřívač je řízen průtokoměrem, který předává pulsy řídící elektronice
bezpečnostní zařízení:
tepelná a přetlaková ochrana
2. Bezpečnostním tlakovým odpojovačem, který výrobek odpojí při nárůstu tlaku nad 15 bar.
V případě zapůsobení této ochrany je nutno ohřívač zaslat přímo výrobci!
3. Průtokovým spínačem, který zapojí topné spirály, jen pokud protéká voda.
4 | Popis přístroje VNC
Montážní šablona pro VNC, VNCD:
VNC je tlakový průtokový ohřívač vody pro zásobování teplou vodou na jednom nebo více odběrných místech (např. koupelna
a kuchyň).
Vodovodní připojení je provedeno přes převlečné matice 1/2”
s osovou roztečí 100 mm.
Volbu výkonové varianty zvolte dle konkrétních podmínek a požadavků. Pro napouštění vany je doporučený minimální příkon ohřívače
18 kW. Výrobek je řízen elektronikou a pracuje v závislosti na množství protékající vody a volby zvolené tlačítkem ve dvou režimech.
Vodovodní přípojka k vašemu ohřívači musí být vybavena uzavíracím
ventilem pro případné opravy a možnost čištění vstupního sítka (viz
kapitola údržba).
REŽIM I
Elektrické připojení svěřte odborníkovi!
Pro výkonové varianty 12–21 kW je předepsaný průřez přívodních
vodičů 4 x 4 mm.
REŽIM II: LED dioda v okénku
vedle spínačů svítí, spínají
se stupně 1, 2 a 3.
Každý stupeň představuje 1/3 jmenovitého příkonu. Jednotlivé stupně se spínají automaticky v závislosti na množství protékající vody.
Pro varianty 24 a 27 kW je předepsaný průřez přívodních vodičů
4 x 6 mm.
šablona
pro
montáž
328 mm
66
horní montážní otvory
REŽIM II
Tlačítka jsou umístěna pod krycí fólií s grafickými symboly:
REŽIM I: LED dioda v okénku
vedle spínačů nesvítí, spínají
se stupně 1 a 2.
200 mm
67
Z důvodů zachování odolnosti proti vniknutí vody do spotřebiče je
nutné použít přívodní kabel o vnějším kruhovém průřezu 12–23 mm.
• Nesamočinným teplotním omezovačem.
V případě nadměrného nárůstu teploty výstupní vody (nad 80 °C) dojde k přerušení trubičkové pojistky
(250 V, F100 mA), a tím k odpojení řídícího elektronického obvodu, který ohřívač odstaví z provozu.
Opětovné uvedení do provozu lze provést výměnou pojistky a zjištěním příčiny, a to v odborném servisu.
Tuto šablonu přiložte na podložku, na které chcete mít ohřívač
upevněn, a označte si místa pro jejich vyvrtání.
60 mm
Ohřívač je vybaven následujícími bezpečnostními prvky:
průchodka pro
síťový přívod
400 V, 3 AC
spodní
montážní
otvor
Mechanické upevnění:
Ohřívač se upevňuje pomocí tří hmoždinek vruty 4 x 35 mm při
sejmutém vrchním krytu. Hmoždinky i vruty jsou dodávány
s výrobkem jako příslušenství. Součástí dodávky je rovněž šablona
s vyznačenými místy pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky.
5 | Bezpečnostní prvky
vrchní kryt
výstup vody
vstup vody
100 mm
G 1/2"
Pro informaci: rozteč horních otvorů je 200 mm, rozteč horního
a spodního otvoru je 328 mm.
Činnost tepelné ochrany může znamenat:
• poruchu jeho řídících obvodů
• nadměrné zvýšení teploty vstupní vody
• Bezpečnostním tlakovým odpojovačem, který výrobek odpojí při nárůstu tlaku nad 15 bar.
V případě zapůsobení této ochrany je nutno ohřívač zaslat přímo výrobci!
řada VNCD
• Průtokovým spínačem, který zapojí topné spirály, jen pokud protéká voda.
Elektrický průtokový ohřívač vody řady VNCD s displejem s možností
zobrazení teploty výstupní vody, průtoku vody a příkonového stupně
Blokové schéma zapojení:
T
PV
pojistný vypínač
P
displej s ovládacími tlačítky
PT
senzor průtoku
TP
teplotní omezovač
E
elektronický regulátor
T
topná tělesa
PT
E
1 | Konstrukční data přístroje
TP
1
1, 2 ochranné pospojení
PV
rozměry (mm):
435 × 240 × 108 mm (výška × šířka × hloubka)
hmotnost:
4,7 kg
připojovací rozměry:
vnější závit G 1/2“ pro studenou i teplou vodu, s roztečí 100 mm
(15 mm díky flexibilní výstupní hadici)
tvar a barva krytu:
zcela uzavřený bílý tepelně odolný plášť
funkční princip:
ohřívač je řízen průtokoměrem, který předává pulsy řídící elektronice
bezpečnostní zařízení:
tepelná a přetlaková ochrana
funkční zařízení:
topné spirály z odporového drátu uložené v plastovém topníku
druh energie:
elektrická
krytí:
IP 25
elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před tryskající vodou
použité materiály:
mosaz, ABS, tepelně odolný plast
zkoušky:
ohřívač typu VNCD je ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády,
je certifikován EZÚ a splnil podmínky pro udělení certifikátu CB
P
U VW
2
PE
U
V
W
N
PE
Umístění přístroje:
Přístroj je vyroben v krytí IP 25 tzn., že je chráněn proti tryskající vodě. Proto je jeho montáž možná v koupelnách, sprchách
a podobných prostorech v zónách I, II, III dle ČSN 33 2000-7-701.
6 | Montáž přístroje
Veškerá montáž se provádí při sejmutém vrchním krytu. Po provedení montáže se kryt uzavře a teprve potom je možné připojit
elektrické napětí.
2 | Technická data přístroje
řada VBN
Typ
VNCD 12
VNCD 15
VNCD 18
Druh konstrukce
VNCD 24
VNCD 27
Přepadové 5 litrové zásobníkové ohřívače vody pro jedno odběrné místo
Tlakový
Jmenovitý přetlak (MPa)
1
1 | Konstrukční data přístroje
Hmotnost (kg)
4,7
Rozměry (mm)
435 × 240 × 108 (v × š × h)
Napětí (V)
400 V 3~ 50 Hz
Krytí
IP 25
Stupeň ochrany před el. úrazem
1
Připoj. rozměr vodní trubky
G 1/2“
Minim. odpor vody (Ω. cm)
1300
Elektrický příkon (kW)
stupeň 1
4
5
6
7
8
9
stupeň 2
8
10
12
14
16
18
stupeň 3
12
15
18
21
24
27
3 × 20
3 × 25
3 × 32
3 × 32
3 × 35
3 × 40
Minimální provozní tlak (MPa)
0,25
0,3
0,35
0,35
0,35
0,35
Průtok, při kterém
2,0
2,3
2,5
3,0
3,4
3,9
Jištění (A)
stupeň 1
se zapne ohřívač (l/min)
rozměry (mm):
308 × 308 × 230 mm (výška × šířka × hloubka)
hmotnost:
3,5 kg
připojovací rozměry:
vnější závit G 3/8‘‘ pro studenou i teplou vodu
tvar a barva krytu:
uzavřený bílý plášť
funkční princip:
kapilární termostat
bezpečnostní zařízení:
bezpečnostní tepelná pojistka proti přehřátí
funkční zařízení:
nerezové trubkové topné těleso
druh energie:
elektrická
krytí:
IP 24
elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před stříkající vodou
použité materiály:
nerez, polypropylen, ABS
zkoušky:
ohřívač typu VBN je ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády
69
a splnil podmínky pro udělení CB certifikátu
Průtok vody cca 40 °C při
stupeň 1
2,1
2,5
3
3,2
3,6
4,5
vstupní vodě 10 °C (l/min)
stupeň 2
3,8
4,7
5,8
6,5
7,5
8,5
stupeň 3
5,8
7
8,5
9,5
10,5
11,5
3 | Popis a funkce přístroje VNCD
2 | Technická
data
přístroje
Napětí
230 V
Příkon (kW)
2,2
Jištění (A)
10
Obsah (l)
5
Max. teplota vody
80 °C
VNC je tlakový průtokový ohřívač vody pro zásobování teplou vodou na jednom nebo více odběrných místech (např. koupelna a kuchyň).
Jmenovitý tlak (Mpa)
0
Volbu výkonové varianty zvolte dle konkrétních podmínek a požadavků. Výrobek je řízen elektronikou a pracuje v závislosti na množství
protékající vody a volby zvolené tlačítkem ve dvou režimech.
Doba ohřevu vody
6
P1
z T1 15 °C na T2 60 °C (min)
Krytí
P2
IP 24
Tlačítka jsou umístěna pod krycí fólií s grafickými symboly:
.
REŽIM P1: symbol P1 navolen
a zobrazen na displeji v okénku.
Přepínají se stupně L0, L1, L2.
Režim P2: symbol P2 navolen
a zobrazen na displeji v okénku.
Přepínají se stupně L0, L1, L2, L3.
R E Ž I M P2
Přepnutí příkonových režimů se provádí dlouhým stiskem tlačítka:
Z PĚ T NA
R E Ž I M P1
150 mm
308 mm
230 mm
3 | VBN
Každý stupeň představuje 1/3 jmenovitého příkonu. Jednotlivé stupně se spínají automaticky v závislosti na množství protékající vody.
L0 – nedochází k ohřevu vody.
Tlačítka slouží k volbě zobrazení dalších informací. Krátkým stisknutím libovolného tlačítka dojde k přepnutí zobrazované informace:
Horní montáž,
308 mm
330,5 mm
68
VNCD 21
závěs
rozměry
35 mm
Navolená
funkce zobrazení
Aktuální
příkonový stupeň
Okamžitý
průtok vody (l/min)
Aktuální teplota
výstupní vody (°C)
zobrazeno na displeji
např. L0, L1, L2, L3
např. 5, 6
např. 45
74 mm
Řady VNC, VNCD, VBN, VZ a VZN najdete na straně 42.
120 mm
74 mm
závěs
390 mm
120 mm
35 mm
308 mm
330,5 mm
150 mm
rozměry
308 mm
závěs
Horní montáž,
rozměry
230 mm
390 mm
3 | VZ
4 | VBN/2
Dolní montáž,
230 mm
kovový
závěs
na zeď
35 mm
pojistný
ventil
35 mm
100 mm
35 mm
pojistný
ventil
100 mm
74 mm
70
71
100 mm
Uzavřené 10 litrové zásobníkové ohřívače vody i pro více odběrných míst
4 | VZ/2
pojistný
ventil
závěs
120 mm
rozměry
kovový
závěs
na zeď
rozměry (mm):
390 × 390 × 235 mm (výška × šířka × hloubka)
hmotnost:
8 kg
připojovací rozměry:
vnější závit G 1/2‘‘ pro studenou i teplou vodu
tvar a barva krytu:
uzavřený bílý plášť
funkční princip:
termostat
bezpečnostní zařízení:
bezpečnostní tepelná pojistka proti přehřátí
funkční zařízení:
nerezové trubkové topné těleso
druh energie:
elektrická
krytí:
IP 44
Horní montáž,
elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před stříkající vodou
rozměry
použité materiály:
nerez, polyuretan, ABS
zkoušky:
ohřívač typu VZ je ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády,
120 mm
120 mm
Napětí
2,5
Jištění (A)
10
Obsah (l)
10
Doba ohřevu vody
70 °C
0,7
10
z T1 15 °C na T2 60 °C (min)
Krytí
390 mm
230 mm
390 mm
závěs
kovový
závěs
na zeď
35 mm
35 mm
35 mm
100 mm
100 mm
74 mm
100 mm
100 mm
74 mm
IP 44
6 | VZN/2
35 mm
35 mm
120 mm
Dolní montáž,
rozměry
35 mm
závěs
390 mm
Jmenovitý tlak (Mpa)
230 mm
230 V
Příkon (kW)
Max. teplota vody
35 mm
390 mm
5 | VZN
je certifikován EZÚ a splnil podmínky pro udělení certifikátu CB
2 | Technická
data
přístroje
pojistný
ventil
35 mm
120 mm
Dolní montáž,
1 | Konstrukční data přístroje
35 mm
74 mm
390 mm
řada VZ/VZN
100 mm
120 mm
kovový
závěs
na zeď
390 mm
230 mm
Kontaktní informace
72
SÍDLO SPOLEČNOSTI / PODNIKOVÁ PRODEJNA / SERVIS
MIRAVA spol. s.r.o., Sedmidomky 459/8, 101 00 Praha 101
[email protected]
+420 272 770 254–5
+420 272 770 262
>
Navštivte naše webové stránky a e-shop
na www.mirava.cz
© 2014 Copyright Mirava spol. s r.o.
www.mirava.cz
Společnost Mirava si vyhrazuje právo aktualizovat
a měnit informace obsažené v katalogu.
Download

Katalog ke stažení