testo 320
- vysoce efektivní analyzátor spalin.
Analyzátor testo 320 je multifunkční přístroj pro efektivní analýzu spalin.
Komfortně se obsluhuje a vyřeší každé zadání při měření na otopném systému. Nabízí četná, jasně strukturovaná menu měření.
Standardizované průběhy menu a barevný displej s vysokým rozlišením,
který graficky zobrazuje výsledky měření, Vám umožní hladký průběh
práce. V přístroji je možné uložit 500 naměřených hodnot. Velký výběr sond
zvyšuje flexibilitu přístroje testo 320 a použití dalších měřicích přístrojů je
zbytečné.
Základní typy měření:
Měření spalin
Měření CO v okolí
Měření tahu
yšší přesno
ejv
st
N
4 Pa měření (volitelně) *
ém
lo
nu
tak
tu
díky
vé
v
mu
do
un
srov
nání v sek
* Včetně ostatních velmi přesných tlakových měření.
Jen pár „kliknutí“
pro efektivní diagnostiku otopné soustavy.
Vyberte si sadu testo 320,
která Vám nejlépe vyhovuje:
+ ZDARMA:
Základní sada přístoje testo 320:
30.132,- Kč
33.480,- Kč
software Easyheat
(v hodnotě 5.340,- Kč)
a záslepky měřicího otvoru
(arch po 48 kusech)
Software Ea
syheat
Tato sada obsahuje:
přístroj testo 320, zdroj, USB kabel,
kompaktní odběrovou sondu 180 mm a kufr
Prodloužení záruky přístroje
Sonda pro měření nízkých tlaků
IR tiskárna protokolů
na 36 měsíců *
včetně kapilárních hadic
včetně roličky termopapíru
pro
4Pa
test
Cena k sadě přístroje testo 320
s prodlouženou zárukou:
Cena k sadě přístroje testo 320
s nízkotlakou sondou:
Cena k sadě přístroje testo 320
s IR tiskárnou:
1.100,- Kč
7.602,- Kč
4.396,- Kč
* nevztahuje se na akumulátor
10.860,- Kč
6.280,- Kč
a termočlánek sondy.
V každé zakoupené sadě analyzátoru testo 320
je navíc Bluetooth a software zdarma
pro komunikaci s PC (software Easyheat)
nebo pro efektivní správu naměřených hodnot
ve Vašem Android zařízení (TestoDroid).
TestoDroid
Pro Vaše Android zařízení
Pro zaslání podrobných technických informací
nás prosím kontaktujte na:
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, fax: 257 290 410, e-mail: [email protected]
www.testo.cz
www.analyzatoryspalin.cz
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné od 01/09 do 31/12/2014. Pouze ilustrační vyobrazení.
ZDARMA
Další výhody pro Vás:
testo 330 LL
- multifunkční analyzátor spalin, který Vám přináší:
Senzory Longlife
Senzory série přístrojů testo 330 LL
mají životnost až 6 let. Odpadá minimálně
jedna výměna senzorů
během typické doby používání.
Grafické zpracování naměřených dat
Znázornění průběhů měření pomocí
spalinové matrice a čárových grafů.
Kontrola senzorů
Integrovaný systém semaforu,
funkčnost senzorů je
průběžně kontrolována.
Paměť
V paměti přístroje testo 330 LL je možné
uložit až 500 000 naměřených hodnot.
Testo, s.r.o.
Spaliny
Kondenzační kotel
5.8% qA
122.3 °C AT
Možnost výměny senzorů uživatelem
Jednoduchá výměna senzorů
uživatelem - není zapotřebí kalibrace.
S garancí
Testo 330 LL má certifikát TÜV
podle 1. BImSchV EN 50379, část 1-3;
certifkát TÜV měření tuhých paliv pro O2 a CO.
Grafický barevný displej
s vysokým rozlišením
Menu měření a měřené hodnoty jsou detailně
znázorňovány a lze je vždy s jistotou odečíst.
Nastavení
Start
Flexibilita díky modulární sondě
Různé délky a průměry sond zajišťují vysokou
flexibilitu pro všechny aplikace.
Trubice sondy se při výměně jednoduše
nasadí na rukojeť a zajistí.
Hodnoty
Jímka kondenzátu
Integrovaná jímka kondenzátu
- lze ji jednoduše vyprázdnit.
Rychlé nulování senzoru
Automatické nulování senzoru během pouhých 30 sekund po spuštění, které lze
přerušit, pokud není zapotřebí.
Efektivní výměna sond
Rychlá a snadná výměna sond pomocí
spojky sond. Všechny cesty plynu
jsou spojeny přes bajonetový konektor
na přístroji s rukojetí.
Připevnění
Integrované magnety pro jednoduchou
fixaci na hořáku / kotli.
Filtr sondy
Snadná výměna filtru sondy.
Dlouhá životnost akumulátoru
Výkonný Li-Ionový akumulátor - žádná
výměna baterií. Až osm hodin provozu při
puštěném čerpadle. Možnost nabíjení akumulátoru zvlášť a také v přístroji, bez paměťového
efektu, bez nutnosti úplného vybití.
Funkce záznamníku
pro dlouhodobá měření
Funkce záznamníku pro snadné
dlouhodobé zaznamenávání průběhu měření.
testo 330-2 LL
Nulování tahu a plynu
Integrované nulování tahu a plynu
bez nutnosti vyjmutí sondy: sonda může
během nulování zůstat v komíně
(pouze pro testo 330-2)
testo 330-2 LL
Ředění CO
Při měření CO probíhá od 8 000 ppm
automatické ředění do min. 30 000 ppm CO
(pouze pro testo 330-2)
testo 330-2 LL
Měření prachu
Možnost měření jemných prachových částic s
pomocí přístroje testo 380.
Ke každé zakoupené sadě
přístroje testo 330 LL
obdržíte vysoce výkonný tablet
ASUS MeMo Pad 7 8GB Black
v hodnotě 2.490,- Kč
s nainstalovaným softwarem TestoDroid
pro efektivní správu naměřených dat
přímo na místě měření.
TestoDroid
Pro Vaše
Android zařízení
Expert na spaliny
- pro veškerá měření na otopných soustavách.
Vyberte si sadu testo 330 LL
která Vám nejlépe vyhovuje:
testo 330-1 LL
testo 330-2 LL
testo 330-1 LL sada analyzátoru spalin se senzory Longlife a grafickým
barevným displejem a senzorem CO bez kompenzace H2, s kompaktní odběrovou sondou 180 mm, ø 6 mm, zdrojem a kufrem.
testo 330-2 LL sada analyzátoru spalin se senzory Longlife, grafickým barevným
displejem a senzorem CO s kompenzací H2, integrovaným nulováním tahu a
plynu, s modulární odběrovou sondou 180 mm, ø 8 mm, zdrojem a kufrem.
43.620,- Kč
Cena: 39.258,- Kč
55.360,- Kč
Cena: 49.824,- Kč
Možnost měření
nízkých tlaků - 4Pa
+ ZDARMA:
ejv
yšší přesno
st
N
USB kabel, software Easyheat
(v hodnotě 5.340,- Kč)
Software Ea
syheat
10.860,- Kč
+ Bluetooth
k analyzátorům testo
ZDARMA
7.602,- Kč *
včetně kapilárních hadic
Měření CO v okolí
Měření tahu
Měření diferenčního tlaku
IR tiskárna
Cena k sadě:
Cena k sadě:
Cena k sadě:
13.536,- Kč
840,- Kč
4.396,- Kč
15.040,- Kč
1.200,- Kč
6.280,- Kč
Pro zaslání podrobných technických informací
nás prosím kontaktujte na:
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, fax: 257 290 410, e-mail: [email protected]
www.testo.cz
www.analyzatoryspalin.cz
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné od 01/09 do 31/12/2014. Pouze ilustrační vyobrazení.
Měřicí senzor NO
rozsah 0 - 3.000 ppm
do
us
rovnání v sekun
Speciální cena k akční sadě:
a záslepky
měřicího otvoru
(arch po 48 kusech)
Měření spalin
vé
m
lo
nu
tak
tu
díky
vé
m
Download

Analyzátory spalin testo