Determinace
bariéry
osobnosti
2
Autorská kolekce
módních objektů je
statickým scénickým
kostýmem, či kulisou.
Vznikla na základě
osobních zkušeností
a je inspirovaná knihou „Rytíř v rezavém brnění“,Roberta
Fishera.
Kniha je pohádkově
nadsazeným příběhem,
jehož podstatou je
způsob, kterým se rytíř
chrání proti nástrahám
moderní doby.
Brnění, které nosí, je
pouhou metaforou.
Představuje určitou
bariéru, či masku
osobnosti, kterou si
nasazujeme, jakmile
musíme čelit strachu
nebo nervozitě. Bariéra
je reflexí okolí, vůči
kterému se v určitých
životních situacích
hradíme. Člověk se
pod ní nikdy neschová.
Očím je sice neviditelná, přesto naše
nervozita a strach jsou
skrze ní dobře čitelné.
3
Kolekci jsem
navrhovala dle
vlastních představ
v návaznosti na dějovou linii příběhu.
Promítla jsem v ní
6 fází bariér, které se
modifikují a gradují
svou velikostí i pevností. Usilovala jsem
o zobrazení důsledků
změn chování rytíře,
formování jeho nedobytného brnění popsaného v knize.
Fáze 1 — vznik
4
5
Bariéra
vznikla ve formě
naší nejisté půdy
pod nohama.
Zakopávali jsme
o ni tak dlouho,
dokud se nám
nepropletla
mezi nohama
a zablokovala
nás v pozici
nejistoty. Jako
by se nám
samovolně “nalepila na paty”.
Fáze 2 — formování
6
7
Bariéru
jsme si nevyvlékli z nohou,
nýbrž nám
posloužila jako
opora, abychom
nevrávorali.
Upevnila nám
stabilitu, byla
oporou, čímž
jsme ji přijali
jako ochranný
a odrazový štít
útoků.
8
9
Fáze 3 — kuráž
Ochranný
štít se stal límcem, který nám
dodal kuráž,
zatemnil mysl,
zkreslil příjem
informací tak,
abychom slyšeli
a viděli jenom
to, co chceme,
což je pocit
výjimečnosti
a nadřazenosti,
kterou nám límec dodal.
10
11
Fáze 4 — napařování
12
13
Věříme, že
jsme něco víc
než ostatní,
bariéra zahalila
téměř celé naše
tělo, přesto se
stále cítíme být
volni v pohybu.
Distancujeme
se od blízkých,
jelikož věříme že
jsou důležitější
věci na práci.
Oblékli jsme
si na sebe past,
která nás uzamkla v osamění.
Rádi bychom se
dostali ven, ale
nemáme zdání,
jak toho dospět.
Fáze 5 — vězení
14
15
Fáze 6 — břímě
Pochopili jsme, že
bariéra, do které
jsme vkládali
sebedůvěru,
je břímě
a přetvářka nás
samotných.
Sami sobě
jsme naletěli,
jelikož neznáme
opravdové
vlastní hodnoty. Vlastním
uvědoměním
a upřímnou lítostí bariéru
prolomíme.
A jsme o krok
blíže k jejímu
zahození.
16
17
Fáze 7 — volnost
18
19
Bariéra odpadla a poprvé
se cítíme být
sami sebou,
uvědomělí
a vyrovnaní.
Determinace
bariéry osobnosti:
Denisa Horová
Fotografie:
Jonáš Mlejnek
Grafický design:
Ondřej Brom
Hair styling:
Žaneta Lichnová,
Toni&Guy
Modelka:
Kateřina N,
Elite Models
Asistent:
Vojtěch Douša
Děkujeme
Florentinu za
zapůjčení prostor
Download

Jonáš: fotografování kolekce Determinace bariéry