C E S T U JT E S N Á M I
V YU Ž I JT E Z A MĚ S T N A N ECKÝCH VÝ HOD
Z P R OG R A MU LOAJ A L I TY A HR ČR
Program loajality byl vytvořen Asociací hotelů a restaurací České republiky pro své členy
i pro Vás, jejich zaměstnance.
Využijte možnosti strávit svoji dovolenou, několik dnů, prodloužený či běžný víkend dle
vlastního výběru, v ubytovacím zařízení některého z členů AHR ČR, kteří jsou účastníky
Programu loajality, za zvýhodněné ceny, v mimosezonním čase. Sleva z ubytování činí 15 %.
Seznam členů AHR ČR, kteří jsou do Programu loajality zapojeni, naleznete na stránkách:
http://ahrcr.cz/program-loajality.
Zájemci o pobyt si ve vybraném ubytovacím zařízení domluví datum příjezdu a délky
pobytu. Při příjezdu se v recepci prokazují zaměstnaneckým voucherem, jeho vzor viz níže:
POTV R ZENÍ K ZA MĚSTNA NECKÉMU POBY TU SE SL EVOU
P R OGR AM LOAJAL I T Y
Toto je dokument stvrzující, že níže uvedená osoba je zaměstnancem členské společnosti, jenž se účastní Programu loajality
Asociace hotelů a restaurací České republiky, a má tak nárok požívat výhod spojených s tímto programem.
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Název společnosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Určeno pro pobyt v hotelu/pensionu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V termínu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potvrzeno provozním/ personálním ředitelem/ ředitelem firmy
Dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Razítko:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je to opravdu snadné.
Příjemné zážitky
a odpočinek!
Download

CESTUJTE S NÁMI - Asociace hotelů a restaurací ČR