Na úvod - syntaxe vaší e-mailové adresy je:
[email protected]
Mailserver pro Outlook Live využívá Microsoft Exchange server, kde se používá tzv. globální adresář
uživatelů – jsou v něm všichni uživatelé dané domény – v našem případě gym-cl.cz a student. gymcl.cz.
Studentům byl nastaven profil jejich mailboxů tak, že se jejich e-mailová adresa automaticky
nezobrazuje v globálním adresáři – důvodem je přehlednost, ochrana proti spamu,…
Studenti jsou zařazeni do tzv. distribučních skupin podle své třídy a tyto skupiny již jsou v globálním
adresáři a zobrazují se i jejich členové – odsud lze pak zkopírovat adresu jednotlivého studenta –
pokud zašlete mail na získanou adresu, je vám automaticky zařazena do vašich osobních kontaktů a
příště se vám bude v poli – komu – načítat automaticky po zadání první písmen.
Celý prvotní postup je zřejmý z následujících obrázků:
Download

Jak poslat mail + vyhledání adresy