České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky
GTS Czech, s.r.o
Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v
mobilních telefonech
Pavel Troller
Mobilní telefony a jiná obdobná zařízení rozdělení





"Obyčejné" telefony
"Chytré" (Smart) telefony
Tablety
Fotoaparáty
Další přenosná zařízení
Předpoklady pro nasazení VoIP v
přenosném zařízení

Hardwarové
• Existence RF modulu (GSM, 3G, WiFi, mikrofon)
• Dostatek výkonu procesoru, DSP, paměti...

Softwarové
• VoIP klient musí být buď vestavěný nebo
instalovatelný
• Zpravidla vyžadována náležitá podpora OS
zařízení
Moje první naděje.. a zklamání
Nokia N93 (OS Symbian)
• V menu existuje možnost "Nastavení SIP"
•... ale telefonovat přes SIP se s tím nedá :-(
• Ukázka záměrného omezení funkcionality výrobcem telefonu.
• Nemožnost instalace systémového VoIP klienta
• Možnost instalace klienta 3. strany (Nimbuzz) - ale... (viz dále)
Druhý pokus - úspěch!!
Nokia E90 - OS Symbian
•Systémový VoIP klient od začátku přítomen
•První verze poměrně nestabilní, po upgrade firmware zlepšení
funkce, ale k ideálu ještě kus chyběl
•Používán až do vyřazení telefonu
Další úspěchy s telefony Nokia


E51, E52Nokia: Vestavěný klient, spolehlivé telefony i
VoIP, spíše problémy s WiFi subsystémem
Nokia N86, N97mini: Klient vestavěný, ale je nutná aktivace
dohráním modulu nastavení. Funkce poměrně spolehlivá.
Přichází další platforma
Nový, zajímavý OS na trhu: ANDROID!
První zakoupený přístroj: Sony-Ericsson Xperia X10i
• Systémový VoIP klient není k dispozici
• Snadná instalace několika otevřených klientů,
nejlepší zkušenosti s klientem CSipSimple
...A pak robot za robotem


Motorola Milestone II - systémový klient nedodán,
instalován a dodnes používán CSipSimple
Testováni další klienti:
• Acrobits Softphone (český produkt, plně zakoupen,
ale nakonec odinstalován - CSipSimple (zdarma) jej
překonává)
• Linphone (podpora videa, ale dosud nedospělý
produkt)
• SIPDroid (speciálně s MoMi2 problémy s
kompatibilitou, nepoužitelné)
A další roboti...

Sony-Ericsson Xperia mini Pro
• Systémový klient, dobře použitelný, používán

Samsung Galaxy S2
• Systémový klient, dobře použitelný, používán

Sony Xperia Ray
• Systémový klient, ale používán CSipSimple

Sony Xperia S
• Systémový klient, ale používán CSipSimple
Způsoby využití VoIP v mobilech
• Dle RF média
• Jen přes WiFi
• Omezená dostupnost, negeneruje mobilní přenosy dat
• Přes WiFi i mobilní síť
• Plná dostupnost, ale generuje datový tok přes mob. síť

Dle režimu klienta
• Jen pro odchozí hovory (klient nepřihlášen)
• Jen malý vliv na spotřebu
• Nedostupnost pro příchozí volání
• I pro příchozí hovory (klient přihlášen)
• Výzazné zvýšení spotřeby, zkrácení intervalu dobíjení
• Trvalá dostupnost přes VoIP
VoIP přes mobilní sítě







Nativní GPRS: Nutno použít velmi úsporný kodek (G.729), velmi vysoká
latence a jitter -> zpoždění, nízká kvalita, výpadky -> Nedoporučuji.
EDGE: Vhodné použít úsporný kodek (G.729), parametry lepší než u
GPRS, ale stále kompromisní kvalita.
3G/UMTS/WCDMA: Zpravidla možné použití kodeku G.711 (dostatečný
datový tok), odezva rychlejší. Pro zamezení dynamických změn
směrování toků mezi BTS a telefonem je vhodné se během komunikace
nepohybovat.
HSDPA, HSUPA: Datový tok vždy dostatečný, ale stále velký jitter. Jinak
viz 3G.
Žádný mobilní operátor nereflektuje QoS pro RTP, nepotvrzené náznaky
záměrné degradace kvality
Možné problémy s různými aktivními datovými prvky (Firewall se SIP
ALG, NAT atd.)
Vhodné pro paušální datové tarify.
VoIP přes WiFi

"Vlastní" (domácí, firemní...) WiFi
• Možnost vyladit parametry připojení
• Zajištění dostatečného datového toku
• Nastavení QoS pro hlasový provoz

Veřejné WiFi
• Nemožnost ovlivnit parametry připojení
• Některé veřejné WiFi jsou pro VoIP blokované
• Velmi různorodá kvalita služby
• Při nedostatečné péči (neznalosti obsluhy) AP možnost
narušování provozu WiFi (např. resetování ZyXEL ADSL
modemů s firmwarem O2)
• Při vysoké koncentraci WiFi signálů možnost narušení chodu
zařízení (např. Sony Xperia RAY se hroutí se zapnutou WiFi na
letišti Václava Havla)
Pár slov o VoIP klientech...
• Nativní klienti patřičného operačního systému
• Zpravidla dobře sladěn s vlastním OS, vysoký stupeň integrace
(adresář, zmeškaná volání atd.)
• Nabízí většinou jen základní možnosti konfigurace.
• Klienti třetích stran
• "Otevření" - implementují čistý otevřený protokol, univerzální použití
• Obtížné plně přizpůsobit všem verzím a vzhledům různých verzí,
může působit cizorodě
• Mohou být výrazně propracovanější než základní nativní klient
• "Uzavření" - určení jen do určité sítě / provozovatele (např. Skype,
Nimbuzz). Nepoužívám - jen minimální zkušenosti.
Závěr



Dnešní mobilní zařízení (až na nejnižší cenový
segment) jsou zpravidla vybavena pro možnost
nasazení VoIP.
Již řadu let existuje síťová infrastruktura, která využití
VoIP z těchto zařízení umožňuje.
Pro běžné použití a při znalosti problematiky a přijetí
určitých kompromisů (možná nižší kvalita, zvýšené
vybíjení baterie...) je technologie VoIP z mobilních
zařízení plně provozovatelná. Může však vyžadovat
znalosti pro správné nastavení a jeho případně změny
dle okolností (zapnutí/vypnutí WiFi, datových přenosů
atd.).
Děkuji za pozornost.
[email protected]
www.comtel.cz
www.gtsnovera.cz
Download

Zkušenosti s užíváním VoIP telefonie v mobilech