HANDSFREE SADA PARROT CK3100
Děkujeme vám za zakoupení handsfree sady PARROT CK3100 s hlasovým rozpoznáváním, vybavenou Bluetooth technologií!
PARROT CK3100 Vám nabízí následující funkce:
- bezdrátové radiové spojení s Vaším telefonem
- obousměrnou konverzaci s rušením ozvěn
- hlasové ovládání sady
- automatické odpojení autorádia a připojení k reprosoustavě Vašeho vozidla
- zobrazení údajů(tel.seznam,zmeškané hovory atd.) na displeji sady
INSTALACE
Jestliže Vaše sada CK3l00 byla nainstalovaná profesionálem, přejděte přímo k další sekci. fáze párováni
SOUČÁSTI SADY PARROT CK3100:
Sada obsahuje následující komponenty:
Elektronická řídicí jednotka: Neinstalujte řídicí
jednotku blízko topení nebo blízko systému
klimatizace. Nevystavujte řídící jednotku přímému
slunečnímu záření! Vyvarujte se umisťování
jednotky ke kovovým částem - to může zhoršit
kvalitu Bluetooth spojení!
Mikrofon: Mikrofon by měl být nasměrován přímo
k řidiči, mezi stínítko a zpětné zrcátko.
LCD Displej:
Doporučujeme nainstalovat na snadno přístupná
místa.
Způsoby uchyceni:
- na palubní desku (rovný, čistý povrch) pomocí
oboustranné lepící pásky
- na mřížku ventilace, pomocí k tomu určenému držáku
- na palubní desku, pomocí kovového přípravku a plastových nožiček (kovový přípravek
připevněte na zadní stranu LCD displeje a
vsuňte ho do pastových nožiček, které
přilepíte k odmaštěné ploše pomocí
oboustranné lepící pásky)
- na rádio pomocí kovového přípravku (kovový
přípravek připevněte na zadní stranu LCD
displeje a zasuňte přípravek do děr na
předním panelu autorádia- toto je možné
pouze u některých typů autorádií)
Kabeláž:
Zapojení kabelů:
DŮLEŽITÉ!
3 dráty: 12V stálý (červený), 12V kabel k
zapalování (oranžový) a uzemňovací kabel (černý).
Oranžový musí být zapojen do 12V kabelu od
zapalování. Nezapojujte oranžový kabel do 12V
stálého. Riskujete vybití baterie automobilu.
Některé automobily mohou mít jiné zapojení
konektorů. Zkontrolujte shodnost zapojení.
Autorádio s přímým zapojením: Pro toto zapojení
použijete hnědý, zelený a žlutý(MUTE) kabel.
Autorádio s ISO zásuvkou: Odpojte konektory z
autorádia. Zapojte oba konektory typu "samice" z
kabeláže HF sady do autorádia. Konektory
reproduktorů a napájení automobilu připojte do
konektorů typu "samec" kabeláže HF sady. Kabel
MUTE(žlutý) je třeba zapojit na příslušný kontakt
konektoru dle typu zapojení autorádia.
Autorádio bez ISO zásuvky: Připojte dráty jeden po druhém do rozhraní rádia, nebo použijte redukci pro ISO konektor.
Jestliže rádio má "Signal Mute" přípoj ku, připojte k ní žlutý drát.
Důležité!: Sada pracuje pouze při zapnutém klíčku zapalování. Aby se dala sada používat musíte ji spárovat s telefonem - postup je níže uveden. Pro
vymazání paměti musíte současně stisknout červené a zelené tlačítko. Po vymazání paměti je potřeba opakovat proces párování.
FÁZE PÁROVÁNÍ
Když poprvé sadu zapnete nebo pokud chcete používat jiný telefon, je potřeba "spárovat" Váš telefon se sadou CK3100.
Aktivujte Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu. POZOR - některé typy telefonů mohou mít jiný postup pro aktivaci Bluetooth a párování. Postup naleznete v
návodu Vašeho telefonu. Aktivujte vyhledávání Bluetooth zařízení. Při párování se handsfree sada detekuje ve Vašem telefonu jako "Parrot CK3100". Kód
sady pro párování je ,,1234". Po zadání kódu bude probíhat párování (synchronizace) sady a telefonu. Po tuto dobu bude na displeji sady nápis "pairing
underway". Pokud se párování provedlo úspěšně, zobrazí se tato informace na displej i sady "pairing complete". Jakmile máte telefon spárovaný se sadou,
není třeba při příštím příchodu do vozidla znovu opakovat proces párování. Telefon Vás pouze požádá o autorizaci připojení k Parrot CK 3100. U některých
telefonů lze nastavit automatické připojení sady jakmile se telefon dostane do vzdálenosti, ve které je schopen ji detekovat. Toto se liší dle typu mobilního
telefonu - viz. návod mobilního telefonu.
Ovládání sady
Příjem hovoru - stiskněte zelené tlačítko
Odmítnutí (ukončení) hovoru - stiskněte červené tlačítko
Vytáčení posledního volaného čísla - na několik vteřin stiskněte zelené tlačítko
Ovládání hlasitosti - otočte ovládacím kolečkem - stav hlasitosti se zobrazí na
displeji
DTMF tóny - během hovoru stiskněte ovládací kolečko, zvolte příslušný znak(y).
Pro návrat zvolte znak šipky.
Ovládací kolečko - otáčení: pohyb v menu(listování) stisk: potvrzení zvolené
volby
Přehled MENU handsfree sady CK 3100
MENU
Pozor: některé telefony nepodporují všechny funkce sady!!!
Phonebook - Telefonní seznam
Jednou z funkcí sady je synchronizace telefonního seznamu sady a Vašeho
telefonu. U některých telefonů není tato funkce automatická a je třeba ji
aktivovat. Viz. návod telefonu. Volání z telefonního seznamu:
- A: Pomocí ovládacího kolečka (otáčením) zvolte "Phonebook". Potvrďte
stisknutím. Zvolte (otáčením a stisknutím ovládacího kolečka) počáteční
písmeno kontaktu. Zobrazí se jména. Otáčením najdete požadované jméno
a stisknutím potvrdíte. Pokud chcete dotyčnému volat stiskněte zelené
tlačítko. Pokud se chcete vrátit zpět na základní obrazovku, stiskněte
červené tlačítko.
- 8: Pomocí ovládacího kolečka (stisknutím) se dostanete na seznam
počátečních písmen vašich kontaktů. Dále postupujete stejným způsobem
jako v předchozím odstavci.
Calls - Volání (zmeškaná, přijatá,volaná)
Pomocí ovládacího kolečka (otáčením) zvolte "Calls". Potvrďte stisknutím.
- "Missed calls" - zmeškané hovory.
- "Received calls" - přijaté hovory.
- "Dialling calls" - volaná čísla.
Pro vytáčení zvoleného čísla stiskněte otáčecí kolečko tlačítko.
Dial number - Vytáčení pomocí zadávání telefonního čísla
Pomoci ovládacího kolečka (otáčením) zvolte "Dialling". Číslo zvolíte pomoci
otáčení ovládacího kolečka a potvrdíte stisknutím. Ikona odpadkového koše
smaže poslední zvolený znak(číslo). Pokud máte napsané celé číslo můžete ho
začít vytáčet stisknutím zeleného tlačítka.
Voice cmds - hlasové ovládání
- Phonebook - přes tuto volbu můžete zadávat hlasové ovládání k jednotlivým jménům z telefonního seznamu
- Keywords - "Phone" (hlasový povel pro přijmutí hovoru), "Hang up" (hlasový povel pro odmítnuti nebo ukončení hovoru), "Home, Work, Cellular,
General, Other, Preferred"(hlasové povely p=o ovládání detailů kontaktu)
- select voice recogniti - zde si můžete zvolit, zda chcete používat hlasové povely uložené v sadě "Hands-free kit" nebo hlasové povely uložené ve
vašem telefonu "Phone"
Uskutečnění hovoru pomocí hlasového ovládání sady: Krátce stiskněte zelené tlačítko. Po pípnutí sady vyslovte jméno volajícího(hlasový záznam musí být
uložen). Pokud nebude jméno nebo jeho vyslovení odpovídat uloženému hlasovému záznamu, sada CK3100 Vás upozorní, že nebyl nalezen odpovídající
hlasový záznam a vyzve Vás, abyste jméno opakovali. Jméno opakujte po zvukovém signálu sady. Pokud je u zvoleného jména jediné číslo sada začne
automaticky toto číslo vytáčet. Pokud je u jména čísel víc, je třeba hlasovým povelem zvolit typ čísla.
Settings
Paired devices - spárovaná zařízení - V tomto menu se Vám zobrazí všechna zařízeni, která jsou spárována se sadou CK 3100. Pomoci tohoto menu
můžete zařízení připojit, odpojit nebo smazat ze seznamu.
Language - Jazyk - V tomto menu si můžete zvolit jazyk, kterým budou zobrazovány informace na displeji sady a jakým jazykem bude sada komunikovat.
Pokud zvolíte "automatic", sada sesynchronizuje jazyk se SIM kartou Vašeho telefonu.
Volume - hlasitost
- "Spoken menus" - hlasitost povelů sady - "Ringtone" - hlasitost vyzváněni
- "Telephone" - hlasitost zvuků telefonu - "Mikrophone" - citlivost mikrofonu
Při hovoru se hlasitost reproduktoru reguluje otáčením ovládacího kolečka.
Spoken menus - tato volba aktivuje "Activated" nebo deaktivuje "Deactivated" hlas sady oznamující pozici, na které se v menu nacházíte.
Display - nastavení displeje
- "Contrast" - kontrast
- "Brightness" - jas podsvícení
- "Phonebook zoom" - nastavení zobrazení textu na displeji (2 nebo 3 řádky)
- "Sort order" - seřazení telefonního seznamu: "First name, last n." - Jméno Příjmení, "Last name, first n." - Příjmení Jméno
Automatic answer - automatický příjem hovoru
- "Aktive" - aktivován
- "Deaktive" - deaktivován
Information - další informace o sadě
- "Version" - verze řídící jednotky sady CK3100
- "Display version" - verze displej e sady CK3100
- "Memory free" - volná paměť řídící jednotky sady CK3100
Hotline - kontakt na technickou podporu
Advanced settings
- "Pair with phone" - pomocí této funkce lze spárovat telefon se sadou. Některé telefony vyžaduji zvláštní nastaveni HF sady před párováním. (např. ER
P900, PDA atd.) Vyberte typ telefonu, a po zobrazeni "Pair your phone" na displeji sady, můžete aktivovat párovani ve vašem telefonu.
- "Object push" - Některé telefony vyžadují zvláštní nastaveni HF sady před posláním kontaktu do HF sady. Pokud Váš telefon nezobrazuje HF sadu v
seznamu zařízení kterým může poslat své kontakty aktivujte tuto funkci "Force". Upozornění: Tato funkce může omezovat některé funkce telefonu a
sady proto ihned po odeslání kontaktů z :telefonu do sady doporučujeme změnit nastavení na "Automatic"
- "Software update" - Tuto funkcí Je třeba aktivovat "Activated" při přehráváni SW jednotky sady přes Bluetooth
Download

Návod