APPIP01P2P
Wireless IP PnP Camera
Въведение и описание на продукта.
Благодарим Ви за избора на PNP APPIP01P2PS IP камера
APPIP01P2P е разработена за да се следи частен дом, офис, магазин или друго
помещение както ден и през нощта. The PnP технология позволява автоматична
инсталация без да се налага конфигурирате рутер за достъп до камерата външно.
Освен можете да получите достъп видео в реално време по интернет на плот или
лаптоп или Smartphone, със собственото си приложения.
The APPIP01P2P включва 2-канален звуков да общуват от двустранна гласова
и други
множество полезни функции и алармени функции. Всичко това го прави
отлично решение в областта на видео наблюдение.
Съдържание на опаковката
•
•
•
•
•
•
•
•
APPIP01P2P
Монтаж CD
Захранване
Ръководство за бърз монтаж Пътеводител.
Кабел Rj -45
Wi - Fi антена
Wall Mount
Винтове и дюбелите
Уверете се, че пакет съдържа описаните точки по-горе. Ако намерите някоя част липсва или
повредена, моля свържете се с вашия дилър.
Системни изисквания
• Router с наличен LAN връзка (за първата инсталация)
• Компютърно оборудване п о Smartphone
• Електрически контакт.
Инсталация на хардуера
За Ваше първо инсталиране, свържете фотоапарата към рутера както е
показано в следващото изображение.
RJ -45 кабел между изхода LAN на рутер и LAN камера вход, след това свържете
адаптера за захранване към електрически контакт в дома си и на входа DC на
камерата.
2
Инсталирането на софтуера PC
• Поставете инсталационния компактдиск на вашето устройство, и кликнете
два пъти върху иконата на My Computer или My PC, щракнете двукратно върху
устройството, на което сте поставили CD и стартирайте autorun.exe.
• Инсталиране на софтуера на камерата IP Camera Super Client
• След като бъде инсталиран на IP Camera Super иконата Client ще се появи
Изпълнение и да се регистрирате на софтуера с предоставения ключ, ще
получите следното изображение.
.
Кликнете върху Добавяне на оборудване и ще видите следното изображение.
3
Кликнете, за да намерите Намерете камерата на вашата локална мрежа
Изберете намерени камера и щракнете върху бутона ОК.
Натиснете Wi-Fi конфигурацията на бутоните, ако искате да установите
безжична връзка
Натиснете бутона за търсене, за да търсите безжични мрежи и въведете Wi-Fi
ключ.
4
И накрая, ще получите следното съобщение, ако всичко е
конфигуриран правилно.
Натиснете бутона ОК, за да продължи конфигурация.
Въвеждане на паролата по подразбиране, която е 888 888
Вие ще получите следното изображение и щракнете върху бутона Connect
5
Можете да изведете изображението, предлагани от камерата.
Smartphone Инсталиране на софтуер
Посетете нашия уеб сайт и изтеглете Android или iPhone приложение и да го
инсталирате на вашия смартфон.
Можете да видите иконата на приложението в списъка с приложения на вашия
смартфон, го стартирате.
Натиснете бутона Scan ID и сканиране на QR код на гърба на камерата, данните
ще бъдат вписани автоматично.
Поставете парола (паролата по подразбиране) по подразбиране 888888
Вие ще бъдете в състояние да провери, че условието (статут) на камерата е на
линия, кликнете върху камерата и тя ще бъде показана автоматично.
Техническа поддръжка
За повече информация относно инсталирането и конфигурирането на този продукт, моля
посетете раздела за поддръжка на нашия уебсайт www.approx.es или изпратете имейл на
[email protected]
6
Úvod a popis produktu.
Děkujeme, že jste si vybrali PNP IP Camera APPIP01P2P
APPIP01P2P byl vyvinut s cílem sledovat vlastní domácnosti, kanceláře, obchod
nebo jakoukoli jinou místnost ve dne iv noci.Technologie PnP umožňuje automatickou
instalaci bez nutnosti konfigurovat směrovač pro přístup k fotoaparátu externě.
Navíc máte přístup k real-time video přes internet na počítači nebo notebooku nebo
Smartphone s vlastními aplikacemi.
APPIP01P2P zahrnuje 2-kanálový zvuk komunikovat obousměrnou hlasovou a další
množství užitečných funkcí a funkcí alarmu. To vše z něj dělá ideální řešení v oblasti
video monitorování.
Obsah balení
•
•
•
•
•
•
•
•
APPIP01P2P
Instalační CD
Napájecí adaptér
Průvodce rychlou instalací.
Kabel RJ-45
Wi-Fi anténa
Montáž na stěnu
Šrouby a hmoždinky
Ujistěte se, že balení obsahuje výše popsané. Pokud zjistíte nějaké položky chybí nebo jsou
poškozeny, obraťte se na svého prodejce.
Požadavky na systém
• Router s volným LAN připojení (pro první instalaci)
• Počítačové vybavení nebo Smartphone
• Elektrické zásuvky.
Instalace hardwaru
Pro první instalaci, připojte fotoaparát k routeru, jak je znázorněno na následujícím
obrázku.
Kabel RJ-45 mezi výstupem LAN routeru a LAN vstup pro kameru, pak připojte
napájecí adaptér do elektrické zásuvky ve vaší domácnosti a vstup DC fotoaparátu.
7
Software PC Instalace
• Vložte instalační CD do mechaniky a poklepejte na ikonu Tento počítač nebo Můj
počítač, poklepejte na jednotku, kde jsou umístěny na disku CD a spusťte autorun.
exe.
• Instalace softwaru Camera IP kameru Super klienta
• Po instalaci IP kamera Super klient se zobrazí ikona
Provedení a registraci softwaru pomocí dodaného klíče, získáte na následujícím
obrázku.
.
Klepněte na tlačítko Přidat zařízení a uvidíte následující obrázek.
8
Klepnutím na tlačítko Najít vyhledejte kameru ve vaší místní síti
Vyberte našel fotoaparát a klepněte na tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko Wi-Fi konfigurační tlačítko, chcete-li navázat bezdrátové spojení
Stiskněte tlačítko Vyhledat pro vyhledání bezdrátových sítí a zadejte Wi-Fi klíč.
9
Nakonec se zobrazí následující zpráva, pokud bylo vše správně
nakonfigurováno.
Stiskněte tlačítko OK pro dokončení nastavení.
Zavést výchozí heslo, které je 888888
Získáte následující obrázek a klepněte na tlačítko Connect
10
Ou můžete zobrazit obraz nabízené kamery.
Smartphone Instalace softwaru
Navštivte naše webové stránky a stáhněte Android nebo iPhone app a nainstalovat
jej do telefonu.
Můžete vidět na ikonu aplikace v seznamu aplikací ve vašem telefonu, spusťte jej.
Stiskněte tlačítko Skenovat ID a naskenujte QR kód na zadní straně fotoaparátu,
budou data automaticky uloží.
Vložte heslo (výchozí heslo) ve výchozím nastavení 888888
Budete mít možnost ověřit, zda stav (status) na fotoaparátu je on-line, klikněte na
fotoaparátu, a to se automaticky zobrazí.
Technická podpora
Další informace o instalaci a konfiguraci tohoto produktu naleznete část technické podpory na
našich webových stránkách, nebo www.approx.es poslat e-mail na [email protected]
11
Einleitung und Produktbeschreibung.
Danke für die Wahl der PNP IP Kamera APPIP01P2P
Die APPIP01P2P wurde entwickelt, um eine private Haus, Büro, Geschäft oder jedem
anderen Raum, Tag und Nacht zu überwachen. Der PnP-Technologie ermöglicht die
automatische Installation, ohne dass Ihre Router zu konfigurieren, um die Kamera
extern zugreifen. Darüber hinaus können Sie Videos in Echtzeit über das Internet
auf einem Desktop-oder Laptop oder Smartphone zuzugreifen, mit ihren eigenen
Anwendungen.
Die APPIP01P2P beinhaltet 2-Kanal-Audio zu kommunizieren durch zwei-WegeSprachkommunikation und andere Vielzahl von nützlichen Funktionen und
Alarmfunktionen. All dies macht es eine hervorragende Lösung im Bereich der
Videoüberwachung.
Packungsinhalt
•
•
•
•
•
•
•
•
APPIP01P2P
Installations-CD
Power Adapter
Quick Installation Guide.
RJ-45
Wi-Fi-Antenne
Wandhalterung
Schrauben und Dübel
Stellen Sie sicher, dass das Paket die oben beschriebenen Punkte enthält. Wenn Sie feststellen,
Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Systemanforderungen
• Router mit LAN-Anschluss (für die erste Installation)
• Computeranlagen oder Smartphone
• Steckdose.
Hardware-Installation
Für Ihre erste Installation, schließen Sie die Kamera an den Router wie in der
folgenden Abbildung dargestellt.
RJ-45-Kabel zwischen dem LAN-Ausgang des Routers und LAN-Kamera ein, und
schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose in Ihrem Haus und dem DC-Eingang der
Kamera.
12
Software PC Instalace
• Vložte instalační CD do mechaniky a poklepejte na ikonu Tento počítač nebo Můj
počítač, poklepejte na jednotku, kde jsou umístěny na disku CD a spusťte autorun.
exe.
• Instalace softwaru Camera IP kameru Super klienta
• Po instalaci IP kamera Super klient se zobrazí ikona
Provedení a registraci softwaru pomocí dodaného klíče, získáte na následujícím
obrázku.
.
Klepněte na tlačítko Přidat zařízení a uvidíte následující obrázek.
13
Klepnutím na tlačítko Najít vyhledejte kameru ve vaší místní síti
Vyberte našel fotoaparát a klepněte na tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko Wi-Fi konfigurační tlačítko, chcete-li navázat bezdrátové spojení
Stiskněte tlačítko Vyhledat pro vyhledání bezdrátových sítí a zadejte Wi-Fi klíč.
14
Nakonec se zobrazí následující zpráva, pokud bylo vše správně nakonfigurováno.
Stiskněte tlačítko OK pro dokončení nastavení.
Zavést výchozí heslo, které je 888888
Získáte následující obrázek a klepněte na tlačítko Connect
15
Ou můžete zobrazit obraz nabízené kamery.
Smartphone Instalace softwaru
Navštivte naše webové stránky a stáhněte Android nebo iPhone app a nainstalovat
jej do telefonu.
Můžete vidět na ikonu aplikace v seznamu aplikací ve vašem telefonu, spusťte jej.
Stiskněte tlačítko Skenovat ID a naskenujte QR kód na zadní straně fotoaparátu,
budou data automaticky uloží.
Vložte heslo (výchozí heslo) ve výchozím nastavení 888888
Budete mít možnost ověřit, zda stav (status) na fotoaparátu je on-line, klikněte na
fotoaparátu, a to se automaticky zobrazí.
Technická podpora
Další informace o instalaci a konfiguraci tohoto produktu naleznete část technické podpory na
našich webových stránkách, nebo www.approx.es poslat e-mail na [email protected]
16
Introduction and product description.
Thank you for choosing the PNP IP Camera APPIP01P2P
The APPIP01P2P has been developed in order to monitor a private home, office,
shop or any other room both day and night. The PnP technology enables automatic
installation without having to configure your router to access the camera externally.
In addition you can access real-time video over the Internet on a desktop or laptop or
Smartphone, with its own applications.
The APPIP01P2P includes 2-channel audio to communicate by two-way voice and
other multitude of useful functions and alarm functions. All this makes it an excellent
solution in the field of video surveillance.
Package contents
•
•
•
•
•
•
•
•
APPIP01P2P
Installation Cd
Power Adapter
Quick Installation Guide.
Cable Rj-45
Wi-Fi Antenna
Wall Mount
Screws and wall plugs
Make sure that your package contains the items described above. If you find any items are missing
or damaged, please contact your dealer.
System Requirements
• Router with available LAN connection (for the first installation)
• Computer equipment or Smartphone
• Electrical outlet.
Hardware Installation
For your first installation, connect the camera to the router as shown in the
following image.
RJ-45 cable between the LAN output of the router and LAN camera input, then
connect the power adapter to an electrical outlet in your home and the DC input of
the camera.
17
Software PC Installation
• Insert the installation CD into your drive and double-click on the icon My
Computer or My PC, double-click in the drive where you placed the CD and run
autorun.exe.
• Install the software Camera IP Camera Super Client
• Once installed the IP Camera Super Client icon will appear
Execute and register the software with the supplied key, you will get the following
image.
.
Click Add equipment and you will see the following image.
18
Click Find to locate the camera on your local network
Select the camera found and click the OK button.
Press the Wi-Fi configuration button if you want to establish a wireless connection
Press the Search button to search for wireless networks and enter the Wi-Fi key.
19
Finally you will get the following message if everything was configured correctly.
Press the OK button to finish the configuration.
Introduce the default password which is 888888
You will get the following image and click the Connect button
20
You can display the image offered by the camera.
Smartphone Software Installation
Visit our website and download the Android or iPhone app and install it on your
Smartphone.
You can see the application icon in the list of applications on your Smartphone,
run it.
Press the Scan ID button and scan the QR code on the back of the camera, the data
will be entered automatically.
Insert the password (default password) by default 888888
You will be able to verify that the condition (status) of the camera is on line, click on
the camera and it will be displayed automatically.
Technical Support
For more information on installation and configuration of this product please visit the support
section of our website www.approx.es or send an email to [email protected]
21
Introducción y descripción del producto.
Gracias por elegir la Cámara IP PNP APPIP01P2P
La APPIP01P2P ha sido desarrollada para poder monitorizar un domicilio particular,
oficina, tienda o cualquier otra estancia tanto de día como de noche. Su tecnología
PnP le permite una instalación automática sin tener que configurar su router para
acceder exteriormente a la cámara. Además podrá acceder en tiempo real al vídeo a
través de Internet en un ordenador de sobremesa o portátil o Smartphone, con sus
aplicaciones propias.
La APPIP01P2P incluye 2 canales de audio para comunicarse por voz en ambos
sentidos así como otras prácticas funciones y multitud de funciones de alarmas. Todo
ello la convierte en una solución excelente en el campo de la video vigilancia.
Contenido del embalaje
•
•
•
•
•
•
•
•
APPIP01P2P
Cd de instalación
Adaptador de corriente
Guía rápida de instalación.
Cable Rj-45
Antena Wi-Fi
Soporte pared
Tornillos y tacos de pared
Asegúrese de que su embalaje contiene los elementos descritos arriba. Si encuentra que falta
algún elemento o está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.
Requisitos del sistema
• Router con una conexión LAN disponible (para su primera instalación)
• Equipo informático o Smartphone
• Toma de corriente eléctrica
Instalación Hardware
Para su primera instalación conectar la cámara al router como se muestra en la
siguiente imagen.
Cable RJ-45 entre la salida Lan del router y la entrada Lan de la cámara, despues
conectar el adaptador de corriente a una toma eléctrica de su hogar y a la entrada
DC de la cámara.
22
Instalación Software PC
• Inserte el CD de instalación en su unidad lectora y haga doble clic sobre el icono
de Mi PC o Mi equipo, haga doble clic en la unidad lectora donde haya colocado el
CD y ejecute el archivo autorun.exe.
• Instale el software IP Camera Super Camera Client
• Una vez instalado le aparecerá el icono Cámara IP Super Cliente
Ejecútelo y registre el software con la clave suministrada, le aparecerá la siguiente
imagen
.
Pulse en Añadir Equipo y le aparecerá la siguiente imagen.
23
Pulse en Buscar para localizar la cámara en su red local
Seleccione
la
cámara
encontrada
y
pulse
el
botón
Aceptar.
Pulse el botón configurar Wi-Fi si desea establecer una conexión inalámbrica.
Pulse el botón Buscar para buscar redes inalámbrica e introduzca la clave Wi-Fi.
Finalmente le aparecerá el siguiente mensaje si
24
todo fue configurado correctamente.
Pulse el botón Ok para terminar la configuración.
Introduzca la contraseña por defecto que es 888888
Le aparecerá la siguiente imagen y pulse en el botón Conectar
25
Podrá visualizar la imagen ofrecida por la cámara.
Instalación Software Smartphone
Visite nuestra web y descargue la aplicación para Android o Iphone e instálelo en
su smartphone.
Podrá ver el icono de la aplicación en la lista de aplicaciones de su smartphone,
ejecútelo.
Presione el botón Scan ID y escanee el código QR de la parte trasera de la cámara,
los datos serán introducidos automáticamente.
Inserte el password (contraseña por defecto) por defecto 888888
Podrá comprobar que el estado (status) de la cámara es on line, pulse sobre la
cámara y se visualizará automáticamente.
Soporte técnico.
Por favor para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a
nuestra web www.approx.es sección soporte o escriba un correo electrónico a [email protected]
26
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that the product:
Brand name: APPROX IBERIA S.L.
Model no: APPIP01P2P
Product description: Wireless IP Camera
The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in the:
- RoHS DIRECTIVE:
2011/65/EU
- RTTE DIRECTIVE:
1999/5/EC
- LVD DIRECTIVE:
2006/95/EEC
To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and
standards:
- ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)
- ETSI EN301 489-1 V.1.9.2 (2011-09)
- ETSI EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN 62479: 2010
- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
- EN 62311: 2008
Signed July 24, 2013
Jose Luis Ruiz Gómez
Director
APPROX IBERIA SL.
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.approx.es
Importado por / Imported by:
APPROX IBERIA S. L.
CIF: B-91202499
Soporte técnico / Technical support:
[email protected]
MADE IN PRC
El contenido de esta guía está
The content of this guide is
subject to typographical errors
Download

APPIP01P2P Wireless IP PnP Camera