PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
BIBLIOGRAFIE
PŮVODNÍ KNIŽNÍ MONOGRAFIE

Úvod do genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha : Akropolis, 2013, 326 s.,
ISBN 978-80-7470-040-8

Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha : Academia, 2012 (editor s R. Müllerem),
700 s., ISBN: 978-80-200-2048-2
SPOLUAUTORSTVÍ VĚDECKÝCH MONOGRAFIÍ

„Julia Kristevová. Text románu: Sémiologický přístup k diskurzivní transformační struktuře“
(slovníkové heslo; s Danielou Hodrovou). In Průvodce po světové literární teorii 20. století.
Eds. Vladimír Macura, Alice Jedličková. Brno : Host, s. 419–425.
STUDIE V ODBORNÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH VĚDECKÝCH PRACÍ

„Modus jako genologický nástroj“. Svět literatury, 2013, roč. XXIII, č. 47, s. 31–42.

„Prostor a krajina v literárním díle“. Svět literatury, 2012, roč. XXII, č. 46, s. 20–33.

„Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře“. Studia mythologica Slavica, 2012, roč. XV, s.
247–292 (též in: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-16_Sidak.pdf).

„Sémantika literární krajiny“. In Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Eds. Petr
Komenda – Lenka Malinová – Richard Změlík. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,
2012, ISBN 978-80-244-3023-2, s. 83–90 (též in: http://cis.webnode.cz/products/mistoprostor-krajina-v-literature-a-kulture/).

„Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec u Jana Čepa“. In Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec:
Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Eds. Zuzana
Zemanová – Lenka Pořízková. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, ISBN 978-80-2443032-4, s. 277–282.

„K historicitě a abstrakci žánru“. Svět literatury, 2011, roč. XXI, č. 44, s. 25–36.

„Literatura architextového pnutí“. Host do školy, 2008, č. 4, s. 13–18.

„Ideologie a beletrie: Skryté literární aspekty Šifry Mistra Leonarda“. Teologické texty, 2008,
roč. 19, č. 2, s. 104–107 (s J. Zámečníkem).

„Vězeňská próza mezi konfesí a apelem“. Host do školy, 2007, č. 5, s. 12–15.
UČEBNICE, SKRIPTA

Literární žánry: Skripta Literární akademie, Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého.
Praha : Literární akademie, 2013, 204 s., ISBN 978-80-86877-64-8
ODBORNÉ A UMĚLECKÉ ESEJE

„O stesku a krajině: Bolestnost krajiny české“. Svět literatury, 2003, roč. XIII, č. 25, s. 93–103.
UMĚLECKÉ PRÁCE

„Les: Cesta na Třeštibok“. In Evangelický kalendář 2013. Eds. Pavel Šidák – Jan Zámečník.
Praha : Kalich, 2012, s. 62–63.
EDICE

Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha : Academia, 2012 (editor s R. Müllerem),
700 s., ISBN: 978-80-200-2048-2

Evangelický kalendář 2013. Eds. Pavel Šidák – Jan Zámečník. Praha : Kalich, 2012, ISBN
978-80-7017-170-7.
RECENZE

Úplná rezignace (rec. Jean-Philippe Toussaint, Koupelna). A2, 2013, roč. IV, č. 23, s. 4.

Jižanská epifanie (rec. F. OʼConnorová, Všechno, co se povznáší, se musí setkat). A2, 2013,
roč. IX, č. 18, s. 5.

O knězi bez Boha (rec. V. Bendová, Nonstop Eufrat). A2, 2013, roč. IX, č. 12, s. 5.

Schéma a morality: Kohoutova pohádka, jež by chtěla být román (rec. P. Kohout, Tango
mortale). A2, 2012, roč. VIII, č. 25, s. 7.

Jazzová fantastika (rec. F. S. Fitzgerald, Povídky jazzového věku). A2, 2012, roč. VIII, č. 18,
s. 9.

Mýty o Češích (rec. Hesová, Vaněk, Říha eds., Staré a nové světy). A2, 2012, roč. VIII, č. 10,
s. 9.

Deníková zpráva Petry Soukupové (rec. P. Soukupová, Marta v roce vetřelce). A2, 2011, roč.
VII, č. 25, s. 9.

Karel Šiktanc Jak? (rec. P. Hruška, Někde tady). A2, 2011, roč. VII, č 4., s. 9.

„Ha, ty nevěsto ďáblova!“ (rec. Rozkošný hrob, V. Vaněk ed., a Mrtví tanečníci, V. Vaněk ed.).
A2, 2010, roč. VI, č. 23, s. 9

Mezi mýtem a současností (rec. Jako když dvoranou proletí pták). Svět literatury, 2008, roč.
20, č. 42, s. 237–242.

Kniha o dlouhém vývoji (rec. Z. Mitoseková, Teorie literatury: Historický přehled). A2, 2010,
roč. VI, č. 17, s. 7.

Literární historik nad časem (rec. J. Brabec, Panství ideologie a moc literatury). A2, 2010, roč.
VI, č. 11, s. 7.

O verších, sráčích a rybách. My a oni v deníku Miroslava Červenky (rec. M. Červenka,
Záznamník). A2, 2010, roč. VI, č. 9, s. 7.

Samotář z Vysočiny (rec. B. Reynek, Básnické spisy). A2, 2010, roč. VI, č. 6, s. 9.

Mo-hutný Václav Černý (rec. V. Černý, Obecné dějiny… IV). A2, 2010, roč. VI, č. 3, s. 9.

Generační literatura (rec. Generace, skupiny, programy). A2, 2009, roč. V., č. 22, s. 8.

Empirická rozprava o čtení (rec. J. Trávníček, Čteme?). Rukopis, 2009, roč. IV, č. 6, s. 32–35.

Nutnost, možnost a meze komparatistiky (rec. Úvod do komparatistiky). A2, 2009, roč. V., č.
17, s. 9.

Pohled z okna (rec. P. Soukupová). Respekt, 2009, roč. XX, č. 49.

Podivná země homunkulů (rec. R. Popel). Respekt, 2009, roč. XX, č. 20, s. 48.

Vědomí jakou součást básně. Hrdličkovy Obrazy světa v české literatuře (rec.). A2, 2009, roč.
V., č. 9, s. 9.

Popisovat, ne vysvětlovat (rec. E. Staiger). A2, roč. V, č. 6, s. 7.

Dál, dál, dál (o M. Ajvazovi). Respekt, 2009, roč. XX, č. 9, s. 56–57.

Příběhy psané klínovým písmem (rec. T. Zmeškal). A2, 2009, roč. V, č. 4, s. 7.

Dívčí deník brouzdá vrstvami paměti (rec. J. Šrámková). Hospodářské noviny, 6. 2. 2009, s.
12.

Jana Šrámková: Hruškadóttir. [online] http://iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=23733 (cit.
30. 1. 2009).

Jak začít s komparatistikou? A2, 2009, roč. V, č. 2, s. 9.

Celkový pocit. Znejistění (Wolfgang Koeppen: Tři romány). Respekt, 2009, roč. XX, č. 3, s.
54–55.

Cholera a úbytě v české knižnici (rec. K. H. Mácha). A2, 2008, roč. IV, č. 47, s. 7.

Umění v pasti a pokušení nadosobního. Svět literatury, 2008, roč. 18, č. 38, s. 185–189.

Egon Bondy literárněvědný. Kniha Oskara Mainxe. A2, 2008, roč. IV, č. 40, s. 7.

Vemínko nemá a srst nemá: Jak Vladimír Křivánek zabil příležitost poezie (rec. V. Křivánek).
A2, 2008, roč. IV, č. 32, s. 6.

Nehledal světské zábavy. Vzpomínky na Josefa Floriana (rec. Být dlužen za duši). A2, 2008,
roč. IV, č. 16, s. 7.

Neměl pohlaví mechem zarostlé (rec. P. Vašák, Šifrované deníky K. H. Máchy). A2, 2008, roč.
IV, č. 5, s. 7.

Soudce a zpravodaj. Mrtvý v bunkru Martina Pollacka. A2, 2008, č. IV, s. 9.

Apokryfní příběh lásky (rec. Miro Gavran, Judita). A2, 2008, roč. IV, č. 5, s. 8.
ČLÁNKY V POPULÁRNĚ NAUČNÝCH A KULTURNÍCH ČASOPISECH A V DENNÍM TISKU

„,Duchovenstvo katolické bylo počátkem a zakladatelem celého našeho vlastenectví‘: Ke
vzniku moderní české literatury“. In Evangelický kalendář 2013. Eds. Pavel Šidák – Jan
Zámečník. Praha : Kalich, 2012, s. 127–132, ISBN 978-80-7017-170-7.

„Vznik české literatury je bez kléru nemyslitelný“. Katolický týdeník, 2010, roč. XXI, č. 31, s. 5.
REDAKČNÍ ČINNOST

Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. Vyd. FF UK v Praze (výkonný redaktor). Od
2005 nadále.

Dahl, Roald. Od A až do Z II. Praha : Volvox Globator, 2010.

Dahl, Roald. Od A až do Z I. Praha : Volvox Globator, 2010.

Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha : Filozofická fakulta UK v Praze, 2009.

Malevič, Oleg M. Osobitost české literatury. Praha : Malvern 2009.

Setkání v mezidveří kulis a smrti: život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních
souvislostech. Sborník z konference konané 16. a 17. března 2007 na Divadelní fakultě JAMU
v Brně. Ed. David Drozd. Brno : Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění,
2008.
GRAFICKÁ/TYPOGRAFICKÁ REDAKCE

Housková, Olga. Vzpomínky. Praha (soukromý tisk), 2012.

Konec a počátek: Literatura na přelomu dvou staletí. Eds. Anna Housková – Vladimír Svatoň.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 978-80-7308-437-0.

Bortlová, Hana. Československo a Kuba v letech 1959–1962. Praha : Filozofická fakulta UK
v Praze, 2011 (grafická úprava, obálka, sazba).

Housková, Olga. Sny. Soukromý tisk. Praha, 2010 (grafická úprava, obálka, sazba).

Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha : Filozofická fakulta UK v Praze, 2009 (grafická
úprava, sazba).

Vrzalová Hejsková, Marcela. Modernizace španělského románu: Ramón Gómez de la Serna.
Praha : Filozofická fakulta UK, 2009 (grafická úprava, obálka, sazba).

Poláková, Dora. Cervantesovo dědictví v moderním španělském románu: Dílo Gonzala
Torrente Ballestera. Praha : Filozofická fakulta UK, 2009 (grafická úprava, obálka, sazba).

Housková, Olga. Sny. Soukromý tisk. Praha, 2009 (grafická úprava, obálka, sazba).

Berendová, Alexandra. Španělský Zlatý věk v Novém světě. Praha : Filozofická fakulta UK,
2007 (grafická úprava, obálka, sazba).
Download

BIBLIOGRAFIE