autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
OTÁZKY A ODPOVĚDI - KONSTRUKCE A ÚDRŽBA B, BE
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou,
2. popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a
hloubku drážek dezénu pneumatiky
- kontrola kol a pneumatik pohledem, popřípadě měřičem tlaku
- kontrola hloubky vzorku min.1,6mm, doporučeno 4 mm, nesmí být
poškozeny - trhliny, boule, hřebíky,…
- vpředu - světla obrysová, potkávací, dálková, směrovky, mlhovky
- vzadu - červená obrysová+osvětlení registrační značky, brzdová,
mlhovky, směrovky, bílé couvačky.
- čistota skel vozidla, zpětných zrcátek a světel (bláto, listí, sníh nebo
led), přimrzlé stěrače opatrně uvolnit, odstranit z auta vrstvu sněhu
- kontrola hladiny oleje v motoru měrkou min-max, chladící kapaliny
v nádobce min-max, kontrola řemene alternátoru
- kontrola množství brzdové kapaliny v nádobce min-max
dále dolití kapaliny do ostřikovačů (v zimě nemrznoucí)
- po zapnutí klíčku zkontrolovat na přístrojové desce množství paliva,
teplotu motoru, kontrolky dobíjení, mazání, ABS apod.
- zběžně pohledem, přesná kontrola pneuměřičem (tlakoměrem)
kontrola hloubky drážek podle značek
TWI nebo symbolů▲na boku pneumatiky, přesně měřičem hloubky dezénu
minimum je podle zákona 1,6 mm,
bezpečná výše vzorku pneumatiky pro
jízdu na vodě alespoň 4mm,
totéž platí i pro zimní pneumatiky
-předepsané tlaky huštění uvedeny
v návodu k obsluze a na víčku
nádrže paliva nebo na dveřích řidiče
1...chlazení
2...ostřikovače
3...dolévání oleje
4...měrka oleje
5...brzdová kapalina
6...baterie
4. jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik
a jejich projevy,
3. popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory
ovlivňující jejich životnost,
-kontrola dotažení šroubů, ráfky nesmí mít deformace, praskliny
-kontrola hloubky dezénu pneumatik, nesmí být poškozeny
-ventilek má krytku (čepičku) proti nečistotám
-životnost pneumatiky ovlivňuje způsob používání- přetěžování auta,
prudké rozjezdy, brždění a průjezdy zatáčkou, neopatrné najíždění na
obrubníky, přes kanály, kameny apod.;
dále technický stav vozidla- geometrie nápravy, stav tlumičů pérování,
vyvážení kol, velká vůle v řízení, správné huštění
(přehuštěná-je opotřebená uprostřed; podhuštěná po stranách pneumatiky)
a
-doporučený způsob záměny kol kažkdých 5-10tisíc km
-najetí na ostrý nebo větší předmět (hřebík, drát, šroub, kámen, apod.),
rychlé přejíždění větších děr, obrubníků, kanálů;
-snadněji se propíchne ojetá pneumatika, protože má méně vzorku, často
se poškodí pneumatika při nehodě.
-před jízdou poznáme únik tlaku vzduchu pohledem nebo tlakoměrem,
na pneumatice jsou někdy viditelné trhliny nebo boule
-za jízdy se projeví pneumatika se sníženým tlakem hlavně vepředu stahuje volant do strany, auto „plave“
u moderních aut může být kontrolka indikace defektu
5. popište postup při výměně kola,
-bezpečnost! výstražné blinkry, vesta a trojúhelník zajistit auto proti pohybu
ruční brzdou a na opačné straně auta založit kolo (např. kameny),
nechat všechny vystoupit
-před zvednutím auta povolit šrouby!
-zvedákem zdvihnout
auto (zvedák dáváme
vždy na vyznačené
šrouby, sundat kolo
místo pod práh karo
serie), vyšroubovat
a nasadit kolo rezervní, zašroubovat šrouby do konce, ale lehce
řádně dotáhnout šrouby až po spuštění auta na zem!
Nakonec upravit tlak vzduchu podle tlakoměru
upuštěním (rezerva je nahuštěna vždy o trochu více)
6. jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem
a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá
Rozdíl je v druhu používaného paliva a ve způsobu jeho zapálení
-ZÁŽEHOVÝ motor nasává směs vzduchu a benzínu, ta se zapaluje
zapalovacími svíčkami elektrickou jiskrou
zážehový motor je menší, lehčí, tišší, má trochu vyšší spotřebu paliva
Oktanové číslo benzínu je 95, 98, 100 (vyšší číslo, vyšší kvalita)
kontrolka žhavení
-VZNĚTOVÝ (diesel)
vzduch v prostoru nad
pístem se pohybem pístu
nahoru stlačí na velmi
vysoký tlak, přitom se
zahřeje na několik set °C, do žhavého vzduchu se vstřikne nafta a ta se sama
vznítí, u naftového motoru je asi k 3x větší stlačení prostoru nad pístem než
u benzínového
-motor vznětový je větší,těžší, hlučnější, má nižší spotřebu paliva
Vznětový motor nemá zapalovací svíčky, ale žhavící svíčky pro startování
a činnost zastudena. Palivo je nafta.
7. popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho
doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu,
-kontrola se provádí vytažením měrky oleje z motoru. Na měrce je vyznačeno
min. a max. množství oleje, které se musí dodržet
-kontrola nejlépe před jízdou u studeného motoru, kdy je měření nepřesnější
-doplňování - pokud je hladina na měrce pod minimem dolévá se okamžitě!
je-li hladina mezi ryskami min. a max. doléváme přiměřeně, nejvýše po horní
rysku nalévacím hrdlem nahoře na motoru
-pozor na přelití, hrozí poškození katalyzátoru
-doléváme jen předepsaný olej, např. 10W/40 nebo 5W/40
-interval pro výměnu oleje je 15.000 kilometrů, když tolik kilometrů za rok
nenajedeme, musíme měnit olej každý rok!
-při každé výměně oleje se mění i olejový filtr
-olej měníme u zahřátého motoru, aby lépe vytekl i s nečistotami
A...měrka oleje
B...nalévací otvor
a...minimum, dolít ojej
b...optimální,
nemusím dolívat
c...maximum, nedoléva!t
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
8. popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných
projevů poruch během jízdy vozidla,
-otočením klíčku zapalování do polohy „1“ se na přístrojové desce rozsvítí
červené kontrolky dobíjení a mazání - motor neběží, baterie se nedobíjí
a motor se nemaže
-po nastartování motoru obě kontrolky
zhasnou, alternátor dobíjí baterii,
a motor se maže tlakem oleje
-svítí-li kontrolka dobíjení,
je to porucha systému
dobíjení nebo je prasklý klínový
(drážkový) řemen alternátoru
-svítí-li mazání, je to malý tlak oleje
nebo málo oleje v motoru
V obou případech je nutno okamžitě zastavit a odstranit závadu!
10. popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho
umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost,
-účelem je vyčistit výfukové plyny od nebezpečných zplodin, tento proces
je řízen řídící jednotkou motoru (počítačem) za pomoci „sondy lambda“
-katalyzátor je umístěn ve výfukovém potrubí (hned za motorem jako první
díl výfukové soustavy) pracuje při teplotě 300 - 600 °C
-životnost lze ovlivnit používáním kvalitního bezolovnatého benzínu
-do katalyzátoru se nesmí dostat nespálený benzín, takže musí být v pořádku
zapalovací soustava (kabely, svíčky…)
vozidlo se nemá dlouze roztahovat ani roztlačovat (použijeme
startovací kabely). Katalyzátor je velmi drahý!
-čím je systém řízení spalování lepší a modernější, tím přísnější
emisní limity splňuje - EURO 2, EURO3, EURO4 a nejnovější
motory Euro5 nebo 6
9. popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy
vozidla, signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup,
došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo
popojíždění v koloně apod.),
-před jízdou si zkontroluji výšku hladiny chladící kapaliny, popř. doleju
(vyrovnávací nádobka min-max, kapalina G12 s destilovanou vodou),
-zkontroluji těsnost soustavy pohledem dotáhnu objímky na hadicích)
-před zimou v servisu kontrola mrazuvzdornosti kapaliny
výměna kapaliny ve stanovených lhůtách (Fabia, Octavia 5let)
-signalizace teploty na přístrojové desce správná teplota je 90°C
-přehřátí poznám podle teploměru a kontrolky přehřátí motoru
-při přehřátí motoru zastavím, vypnu motor a počkám až trochu zchladne,
pak zkontroluji hadice, nádobku a případně doleju kapalinu
11. popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby
lze ovlivnit její životnost,
-slouží ke krátkodobému odpojení motoru od kol
(při startování, řazení, zastavování a v krizových situacích)
-a naopak k plynulému spojení při rozjezdu
-nebo k regulaci pomalé rychlosti jízdy při couvání nebo popojíždění
-životnost ovlivníme správným používáním
nerozjíždíme se a necouváme na plný plyn; při řazení požíváme spojku
krátce; nenecháme spojku zbytečně prokluzovat ve vysokých otáčkách,
za jízdy se neopíráme o pedál spojky.
převodovka
motor
spojka
kola
motor
1 spaliny z motoru
2 sonda lamda
3 katalyzátor
4 chemická reakce
5 první díl tlumiče výfuku
6 druhý díl tlumiče výfuku
7 koncovka výfuku
12. popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a
k čemu slouží její synchronizace
-převodovka umožňuje řazení rychlostních stupňů (12345 a zpátečky)
a trvalé přerušení spojení motoru s koly - poloha neutrál
-řazení rychlostí umožňuje lepší využití síly motoru např. jednička má
sílu, ale je pomalá (na rozjezd); pětka má malou sílu, ale je rychlá
-synchronizace převodovky umožňuje snadné a bezhlučné řazení
jednotlivých rychlostí při jediném sešlápnutí spojky
-rychlostní stupně musíme řadit přibližně podle rychlosti vozidla a to
plynulým a lehkým tlakem na řadící páku
-synchronizace je vyrovnávání rozdílných rychlostí a otáček ozubených
kol v převodovce při řazení rychlostních stupňů
13. popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy
jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost
jízdy,
-tlumí kmitání kol způsobené nerovnostmi
vozovky, nakláněním auta v zatáčce, při
brždění tak, aby kola byla vždy v kontaktu
se silnicí.
Zvyšují bezpečnost a komfort jízdy, snižují
opotřebení pneumatik.
Opotřebené nebo vadné tlumiče se projeví
horšími jízdními vlastnostmi auta, delší
brzdnou dráhou, nestabilitou v zatáčkách a
větším opotřebením pneumatik
(kontrola tlumičů po 20.000 km)
15. popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí
za jízdy vypínat motor,
-posilovač brzd usnadňuje práci řidiče snížením ovládací síly na pedál brzdy
-posilovač řízení usnadňuje otáčení volantem hlavně při malé
rychlosti (parkování, otáčení...)
posilovače ulehčují ovládání auta, řidič se neunaví ani delší
jízdě v městském provozu, kde často brzdí a zatáčí
-motor se nesmí vypínat z bezpečnostních důvodů - nefungovaly by posilovače
brzd a řízení (a další systémy -ABS, ESP...)
14. popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její
doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového
systému na přístrojové desce řidiče,
-kontroluje a doplňuje se ve vyrovnávací
nádobce v motorovém prostoru před
řidičem podle rysek min-max;
brzdovou kapalinu rozlišujeme podle
specifikace DOT3, DOT4, DOT5
-rozsvícení červené kontrolky brzdového
systému znamená pokles hladiny
brzdové kapaliny v nádobce
-u některých aut je vyrovnávací nádobka
společná pro brzdy a spojku
-u Fabie a Octavie se mění brzdová kapalina každé dva roky
16. popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou)
brzdou, jejich výhody a nevýhody,
-kotoučová brzda je lehčí a účinnější, má jednoduchou,
otevřenou konstrukci snadno se kontrolují a vyměňují brzdové destičky
-při brždění brzdové destičky svírají kotouč z obou stran
kontrolka opotřebení
brzdových destiček
-bubnová brzda má uzavřenou konstrukci, špatně
se kontroluje a vyměňuje brzdové obložení, má
menší účinek (proto se používá na zadních kolech)
-při brždění se rozevírají čelisti a působí zevnitř
na brzdový buben
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
17. popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a
kontrolu jeho správné funkce
-zabraňuje smyku při prudkém nebo panickém brždění na kluzkém povrchu
jako je sníh, náledí, voda... 1. zkracuje brzdnou dráhu na kluzkém povrchu
2. auto je řiditelné i při prudkém brždění
(každé kolo má čidlo otáčení, impulsy několikrát za sekundu vyhodnocuje
řídící jednotka a upravuje tlak v brzdách pro každé kolo zvlášť tak, aby se
kola mohla neustále otáčet)
-činnost ABS se projeví tak, že při prudkém brždění pedál brzdy “klepe”
-kontrola při startování vozidla - po zapnutí klíčku se
rozsvítí kontrolka ABS, po startu musí zhasnout
-pokud se rozsvítí během jízdy, normálně budou
fungovat brzdy, ale bez ABS
19. popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory
ovlivňující jeho životnost,
-baterie musí být řádně upevněna, svorky + a - musí být dotažené a čisté,
zkontrolujeme množství elektrolytu v baterii (kyselina sírová s dest. vodou);
průsvitnou baterii pohledem min- max; na černé baterii otevřeme 6 víček
-dolévá se ale jen destilovaná voda!
Po doplnění se musí baterie dobít
-voltmetrem změříme napětí akumulátoru
-hustoměrem se dá změřit nabití baterie
podle množství H2SO4
-životnost prodloužíme správnou údržbou
a používáním, kontrolujeme napnutí
řemene alternátoru, v servisu funkci
regulátoru napětí dobíjení (alternátor)
-pokud se vozidlo nepoužívá musí se
baterie ošetřovat, kontrolovat hladinu elektrolytu a dobíjet jednou za měsíc.
18. popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící
nápravy vozidla,
-vozidlo nedrží správně přímý směr, řízení se nevrací do přímého směru a
jde ztěžka, vozidlo je při jízdě nestabilní,
nadměrně nebo nestejnoměrně
se ojíždějí pneumatiky
-kontrola geometrie v servisu sbíhavost předních kol,
odklon kola, příklon
a záklon rejdového čepu)
-geometrie se kontroluje hlavně po nehodě nebo po najetí do velké díry
vysokou rychlostí, v případě nestejnoměrného opotřebení pneumatik apod.
20. popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a
jejich umístění,
-chrání spotřebiče, kabely, baterii a alternátor před poškozením př
zkratu nebo přetížení v elektroinstalaci tak, že se přepálí drátek,
-pojistky zabraňují vzniku požáru
-u Felicie jsou umístěny pod skřínkou spolujezdce,u Fabie a Octavie
zboku přístrojové desky u řidiče
-při výměně dodržujeme hodnoty pojistek v Ampérech nebo podle
barvy (10A, 15A, 25A, 30A)
-špatnou pojistku poznáme podle přepáleného drátku.
Náhradní pojistky jsou v povinné výbavě vozidla.
21. popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího
osvětlení vozidla,
-přední žárovky se mění v motorovém prostoru po uvolnění plastového krytu
(nesmí se sahat na sklo halogenové žárovky (např. H4, H3, H7)
-zadní osvětlení v kufru po odjištění plastového držáku žárovek
-při výměně dodržujeme hodnotu výkonu žárovky ve wattech (5W, 21W....)
pozor na různé druhy patic u žárovek, nebo na dvouvláknové žárovky
-náhradní žárovky jsou součástí povinné výbavy(doporučuje se originální sada)
přední
zadní
22. vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce
(volantu) vozidla,
23. popište postup při připojení tažného lana,
-lano musí mít uprostřed červený praporek, vlečené vozidlo vzadu
trojúhelník (například za sklem), vlečné vozidlo svítí potkávacími světly
-Felicie, Fabie, Octavie má vepředu v nárazníku otvor se závitem (levým!)
zašroubujeme vlečné oko z výbavy vozidla a připojíme lano
-vzadu na pravé straně pod nárazníkem do vlečného oka připojíme lano
-pozor, pokud neběží motor vlečeného vozidla - nefunguje většina systémů
(posilovač brzd a řízení, ABS,ESP…)
nabíjení akumulátoru
obrysová světla
mazání motoru
potkávací světla
parkovací brzda
dálková světla
porucha na brzdách
varovná světla
přehřátí motoru
žhavení svíček
(naftové motory)
stav paliva
směrová světla
25. vyjmenujte povinné vybavení vozidla,
1. náhradní elektrické pojistky
24. popište postup při připojování přívěsu,
-pokud je na vozidle nasazeno tažné zařízení, připojíme přívěs,
zajistíme pojistku a zkusíme pevnost spojení tahem nahoru za oj
-u starších přívěsů připojíme pojistné lanko nebo řetěz
-připojíme elektrickou zástrčku a
2. vyklopit páku a připojit
vyzkoušíme světla na přívěsu
(používají se dva druhy zástrček) 1. odjistit pojistku
-zkontrolujeme kola a pneumatiky
přívěsu včetně nahuštění
-zkontrolujeme případný náklad na
přívěsu a řádně upevníme,
3. zapojit elektrickou
náklad má být umístěn tak, aby
zástrčku
zatížení přívěsu bylo stejnoměrné
2. po jedné náhradní žárovce od vnějšího osvětlení vozidla (potřebné nářadí
k výměně žárovek)
3. výstražný trojúhelník
4. výstražná vesta
5. lékárnička
6. prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky, umožňující
nouzové dojetí;
nebo
klíč na matice, příruční zvedák, náhradní kolo
(u starších vozidel se připouští pouze klíč na matice, příruční zvedák, náhradní kolo)
autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko autoškola virostko
Download

nauka B - virostko.cz