číslo 7 rok 2014
www.isumava.cz Strana 1 Den řemesel v Chanovicích Přijměte pozvání na tradiční letní akci v Chanovicích ‐ Den řemesel ‐ která se letos uskuteční v sobotu 5. července 2014. Po celý den bude probíhat předvádění tradičních rukodělných řemesel, spojené s trhem. Budou zde kováři, tkalci, řezbáři, košíkáři, perníkářky, bylinkáři, šperkaři, truhláři, přadleny, kameníci, podkováři, zbrojíři, tesaři, cukráři, hrnčíři, keramici, sekerníci, pivovarníci, skláři, brouskaři, trdelníci, soukeníci, hračkáři, taškáři a další. Doprovodný program v chanovickém zámeckém areálu: 1. 7. 2014 PO STOPÁCH MEDVĚDA / IS STOŽEC /
vycházka s doprovodem po části naučné stezky
„Medvědí stezka“. www.npsumava.cz
2. 7. 2014 TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ
MALOVÁNÍ / KAŠPERSKÉ HORY / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost a kreativitu a namalujte si
vlastní obrázek. Od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz
9.45 ‐ Povolení jarmarku (dvůr) 2. 7. 2014 TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / IS
STOŽEC / O minulosti Stožecké kaple a co se
ukrývá v jejích útrobách. Vycházka s průvodcem.
www.npsumava.cz
10.00 ‐ „Boží súd“ šermířská skupina Korbel a „An‐
tické tance“ skupina historického tance Mericia z Domažlic (dvůr) 3. 7. 2014 KAM SE PODĚL OVČÍ „KOŽÍŠEK“? / IS
STOŽEC, venkovní areál / přijďte si vyzkoušet, co
vše se dá udělat z ovčího rouna.
www.npsumava.cz
11.00 ‐ Tyjátr Horažďovice – loutky, představení pro děti „O zlé princezně“ (stodola) 3. 7. 2014 TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / IS KVILDA /
botanická vycházka. www.npsumava.cz
12.00 ‐ Oběd u stánků s tradičním českým občer‐
stvením, dle peněz a chuti každého 3. 7. 2014 TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK / přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo
dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků.
www.npsumava.cz
12.30 ‐ „Rytířský fecht“ šermířská skupina Korbel a „Pirátské osudy“ skupina historického tance Meri‐
cia z Domažlic (dvůr) 4. – 5. 7. 2014 MOUNT KAŠPERK / KAŠPERSKÉ
HORY – kostel sv. Markéty / 3. ročník festivalu
křesťanských folkových a rockových formací.
www.sumava.net/ickhory
14.00 ‐ Tyjátr Horažďovice – loutky, představení pro děti „O zlé koze“ (stodola) 15.00 ‐ „Vyprávění o pekaři Ondřejovi“ šermířská skupina Korbel a skupina historického tan‐
ce Mericia z Domažlic (dvůr) 18.00 ‐ Závěr – ukončení Dne řemesel ‐ „A ve zdraví a spokojnosti k domovu“ Průběžně po celý den: bude hrát Sdružení pootavských muzikantů (dvůr) šermířská skupina bude předvádět ukázky užití zbraní (dvůr) Přehled červencových akcí na Šumavě 4. – 5. 7. 2014 DOBÝVÁNÍ HRADU / HRAD ŠVIHOV / již 11. ročník tradiční akce. Výpravné vystoupení, dobývací technika, humor, poučení a
zážitek z oživené historie. www.hradsvihov.cz
4. -6. 7. 2014 VÝHLEDY / KLENČÍ POD ČERCHOVEM / folklorní slavnost, přehlídka chodských
souborů. www.klenci.cz
4. -6. 7. 2014 RABSKÝ FESTIVAL AMATÉRSKÝCH DIVADEL / HRAD RABÍ / každý den od 19
hodin. www.hradrabi.cz
5. 7. 2014 I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / IS A
SEV KAŠPERSKÉ HORY / botanická vycházka do
Strana 2 www.isumava.cz otevřeny stálé expozice: Galerie Nositelů tradice a Expozice lidových řemesel Pošumaví otevřeny výstavy z programu 20. ročníku Kulturního léta „Jan Shýbal a jeho žáci“, výstava fotografického oboru SSUPŠ Zámeček v Plzni a „Ten dělá to a ten zas tohle“, výrobky a umě‐
lecká díla vytvořená za desetiletí na „Týdnech rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Siebero‐
vou“ Občerstvení v duchu tradiční české kuchyně Pošumaví ‐ v zámeckém hospodářském dvoře pochoutky na místě pečené a smažené ‐ ve skanzenu speciality uzenářů a pivní lahůdky ‐ něco sladkého z domácích kuchyní a s dobrou kávou na nádvoří zámku ‐ samostatně možno navštívit rozhlednu na vrchu Chlumu – 10 minut chůze od zámku kolem skanzenu, nebo dva kilometry od zámku po naučné stezce „Příroda a lesy Pošumaví“ Vstupné 50 Kč, děti do výšky 135 cm zdarma. Všichni jste srdečně zváni a na shledanou v Chanovicích. Více na www.chanovice.cz Rýžování zlata v Radešově Letní programy pro veřejnost na‐
bízí návštěvníkům již tuto neděli 13. července 2014 dobrodružné setkání se zlatokopy. Na tradiční akci s názvem „Rýžová‐
ní zlata“, která se uskuteční v Rade‐
šově od 14 do 17 hodin, se návštěv‐
níci dozví vše o rýžování zlata u nás i ve světě. „Návštěvníky budu informovat nejen o tom, jaký mělo v minulosti vliv rýžování na šumav‐
ské řeky, ale také o historii, postupech a technikách, které se při rýžování používaly,“ řekl přednášející Karel Ešner. Součástí programu bude také praktická ukázka správného postupu při rýžování a soutěž ´honba za pokladem´, kdy přítomní po obdržení rýžovacích misek a přídělu písku zažijí na vlastní kůži napětí a soustředění při hledání zlatinek. Návštěvníci se nemusí na akci objedná‐
vat a informace obdrží na tel.č. 731 530 464 a 376 582 734. Více informací o programech pro veřejnost, pořádaných NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz Fanoušci živé muziky si letos v Černé v Pošumaví opět přijdou na své! Pergola u hasičské zbojnice v Černé v Pošumaví se opět po roce stane cílem všech hudebních nadšenců, ale i lidí, kteří se chtějí jen pobavit, zatančit si a zazpí‐
vat. Již tento týden v sobotu zde vypukne cyklus kon‐
certů nazvaný Hudební večery pod pergolou. Těšit se můžete na osm sympatických vystoupení! Program zahrnuje hlavně regionální muzikanty, kteří nebudou pro řadu návštěvníků neznámou. Sezónu od‐
startují 5. července českokrumlovští Jamaal Trio Band. O týden později na ně naváže Pepa Maxa z Českých Budějovic. Kdo holduje rockovější muzice, přijde si na své 19. července, kdy do Černé v Pošumaví dorazí kapely Grand Koncert a Brko‐
okolí Kašperských Hor, od 10 do 14 hodin.
www.npsumava.cz
5. 7. 2014 POUŤ KE SV. PROKOPU / PRÁŠILY /
Česko- německá pouť, řemeslný trh s občerstvením, doprovodné hudební akce, slavnostní zahájení výstavy fotografi í, večer taneční zábava ve
„Stodole“. www.sumavanet.cz/icprasily
5. 7. 2014 CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI / KDYNĚ / tradiční slavnosti s programem plným hudby a zábavy, chybět nebude ani jarmark a občerstvení.
www.kdyne.cz
5. 7. 2014 HLASOPLET / HORAŽĎOVICE, MUZEUM
/ koncert, pořádá Hudba bez hranic.
www.muzeumhd.cz
5. 7. 2014 CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / nabídka produktů lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
5. 7. 2014 RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou ukázkou. Tel.: 605 025
563. www.npsumava.cz
5. 7. 2014 STRAŠIDLO BUBLIFUK / ZÁMEK HRÁDEK / pohádku pro děti zahraje divadelní spolek
Jezírko z Plzně od 14 hodin. www.zamekhradek.cz
5. 7. 2014 DEN ŘEMESEL / CHANOVICE, ZÁMECKÝ
AREÁL A SKANZEN / přehlídka řemeslných dovedností a trh, cca sedmdesát oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců,
tradiční česká kuchyně. www.chanovice.cz
5. 7. 2014 SVÍTÁNÍ NA HRADĚ / HRAD RABÍ / ranní
prohlídka hradu pro nadšence a romantiky, od 5
hodin. www.hradrabi.cz
5. 7. 2014 SLAVNOSTI VÍNA / NÝRSKO, lesní divadlo / Program na www.lesnidivadlonyrsko.cz
5. 7. 2014 RYSÍ SLAVNOSTI / ŽELEZNÁ RUDA, nádraží Alžbětín / celodenní slavnost s „návratem“ do
doby, kdy zde původně rys žil. Jízda vlakem s parní lokomotivou, ruční drezína. Ukázky a prodej
certifi kovaných šumavských výrobků, hudba, tel.:
376 397 033. www.sumava.net/itcruda
6. 7. 2014 PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / RECHLE U
MODRAVY / jak si poradit v nouzi s využitím přírodních materiálů. Tel.: 605 025 563.
www.npsumava.cz
7. 7. 2014 LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / IS STOŽEC
/ vydejte se s námi poznávat lesní svět hrou v Areálu lesních her. Více na www.npsumava.cz
7. – 11. 7. 2014 SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / VIMPERK, PARK / 14. ročník, tentokrát na téma zvířata
a příroda. www.vimperk.cz
8. 7. 2014 TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / ovčí rouno je možné zpracovat předením, tkaním i plstěním. Přijďte a zjistíte,
jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní
vyrobit. Od 13 do 16 hod. www.npsumava.cz
8. 7. 2014 VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS
KVILDA / www.npsumava.cz
9. 7. 2014 VNITROZEMÍ A VODOPÁDY NA ISLANDU / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / cestopisná
přednáška ve fotografi ích Heleny Macenauerové,
od 19 hodin. www.npsumava.cz
9. 7. 2014 KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / IS
SVINNÁ LADA / vycházka s povídáním o historii,
místopisu a přírodních poměrech.
www.npsumava.cz
9. 7. 2014 TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / IS STOŽEC / chcete se dozvědět, jak se tesaly v minulosti
trámy, co je to brnkačka, teslice a bradatice?
www.npsumava.cz
9. – 12. 7. 2014 NÝRSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ – SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM / NÝRSKO, areál pod sjezdovkou / www.sumavanet.cz/icnyrsko
www.isumava.cz Strana 3 vice Boys. Poslední červencová sobota pak bude patřit vimperskému Mramoru. V srpnu zahrají českokrumlovští Soda Kofola (1. srpna), prachatické Duo Návraty (9. srpna), Song z Vyššího Brodu (16. srpna) a o finále se postarají JZD ‐ Jirka a Zuzka Duo z Přední Vý‐
toně (23. srpna)! Nabídka je tedy pestrá, sestavená hlavně tak, aby lidé domů odcházeli s pocitem příjemně stráveného večera. Koncerty začnou vždy v 19 hodin. Hudební večery pod pergolou organi‐
zuje obec Černá v Pošumaví společně s místními hasiči a za podpory Jihočeského kraje. Kontakty a odkazy: Infocentrum http://cernavposumavi.cz, (725 949 849) Černá v Pošumaví www.infocerna.cz, Varhanní koncert na Mouřenci 10. 7. 2014 KVILDSKÉ TISÍCOVKY – TETŘEV, LAPKA, OREL / IS KVILDA / po vrcholech v okolí Kvildy s
jedinečným pohledem z ptačí perspektivy.
www.npsumava.cz
11. 7. 2014 PĚŠKY NA TURNEROVU CHATU / IS
HORSKÁ KVILDA / netradiční trasou okolím Horské
Kvildy do Povydří s výkladem o lese a přírodě. Tel.:
731 530 388. www.npsumava.cz
11. 7. 2014 OD PROMÉTHEA K SIRCE / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / historie získávání ohně člověkem, výroba sirek, sirkárny na Šumavě, včetně praktických ukázek. Od 11 do 14 hodin.
www.npsumava.cz
11. 7. 2014 ZA POLÁRNÍMI ZÁŘEMI DO SKANDINÁVIE / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / cestopisná
přednáška. Promítání foto magické norské krajiny.
Astronomická přednáška, za příznivého počasí pozorování večerní oblohy dalekohledy. Od 19 hod.
přednáší Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň. www.npsumava.cz
Letní program v kostele svatého Mořice na Mouřenci nad šumavským Annínem pokraču‐
je v sobotu 12. července varhanním koncer‐
tem. 11. – 12. 7. 2014 PIVNÍ SLAVNOSTI PIVOVARU BELVEDÉR / ŽELEZNÁ RUDA / 7. výročí otevření pivovaru, výborné pivo, občerstvení, zábava.
www.hotelbelveder.cz
Od 17 hodin vystoupí v tomto starobylém chrámu ze 13. století varhanice Jana Havlíčko‐
vá z Dvora Králové nad Labem. Při zhruba 50minutovém koncertu zazní 10 skladeb (např. J. S. Bach: TOCCATA d moll, F. Schubert: AVE MARIA nebo J. Clark: TRUMPET VOLUNTARY). Jana Havlíčková je absolventkou Metodického centra v Praze a varhanních studií též v Praze. Řadu let koncertuje. Svá vystoupení uskutečnila např. v pražské Loretě, ve Zlaté Koruně, v Oseku, v Karlových Varech, na Slovensku a dalších místech. Vstupné je dobrovolné a bude využito na provoz a údržbu kostela. Po koncertu je pro zá‐
jemce připravena komentovaná prohlídka celého mouřeneckého areálu včetně kostnice. Více informací o akcích na Mouřenci naleznete na www.pratelemourence.cz Na Kubově Huti připravili k stávajícím atrakcím pro turisty zajímavou novinku Tou je frisbeee discgolf. Jde o nový sport, který si zejména mezi mladými lidmi rychle nachází velkou oblibu, ale není to sport jen pro mladé, poněvadž pobyt na čerstvém vzdu‐
chu spojen se sportovním výkonem je pro každého z nás nejlepší léčebná kůra. Jde o spojení známého plastového disku frisbee s golfem, ale na rozdíl od golfu není ná‐
ročný na výbavu. Jde o sport ve volné přírodě a má stejný počet jamek jako golf. Jamky jsou speciální koš a stejný jako u golfu je cílem trefit jamku na co nejmenší počet hodů. K tomu je hráč vybaven kartou, kam si zapisuje počet bodů. Na Kubově Huti v 1000 metrech nad mo‐
řem spojí discgolfové hřiště lyžařský areál a hrát se bude od školního svahu, kde bude start přes snow park s cílem Na Obrovci. Hřiš‐
tě skýtá rozmanitý terén s výšlapem do kop‐
ce, hod přes vodu, či v lesním porostu až po zajímavé překážky na již zmíněném snow parku. Jde o největší hřiště tohoto druhu v České republice, které má osmnáct jamek. V této malé obci můžete vyzkoušet i jízdu 10. 7. 2014 PUTOVÁNÍ ŠUMAVOU A ČASEM / IS
STOŽEC / vydejte se s námi za historií Šumavy a
životem lidí kraje vezdejším při putování po zaniklé
osadě Krásná Hora. www.npsumava.cz
11. 7.– 13. 7. 2014 MARKÉTSKÁ POUŤ / HORNÍ PLANÁ / ukázky řemesel, lidový jarmark, hudební a divadelní představení, světské atrakce. www.sumavalipno.eu
12. 7. 2014 KOLEM KOLEM NETOLIC / NETOLICE /
poznávací výlet na kole pro celou rodinu.
www.netolice.cz
12. 7. 2014 VOLARSKÝ SEKÁČ / VOLARY / soutěž v
tradičním kosení trávy a exhibiční závod „člověk
versus stroj“ aneb Křovinátor proti vítězi mužské
kategorie, od 9 hodin, Maxovy louky u plaveckého
bazénu. www.volary.vesele.info
12. 7. 2014 KLÁŠTERNÍ KONCERTY / VYŠŠÍ BROD,
klášterní zahrada / od 19 hodin.
www.mestovyssibrod.cz; www.asonance.cz
12. 7. 2014 KRÁLOVÉ ŠUMAVY / VIMPERK, ZÁMEK /
vernisáž výstavy, která nás provede historií ochrany
zemské hranice od středověku do pádu železné
opony. www.npsumava.cz
12. 7. 2014 VÁZÁNÍ VORŮ, HISTORIE DŘEVAŘSTVÍ
A PLAVENÍ DŘEVA / RECHLE u Modravy / vyzkoušejte si stará řemesla při práci se dřevem. Tel.: 605 025
563. www.npsumava.cz
12.– 13. 7. 2014 POUŤ K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ
/ KLATOVY / v sobotu hlavní program od 10 hod. V
15 hod. poutní mše svatá, pak poutní procesí městem. V rámci poutě probíhá 21. Mezinárodní folklorní
festival. www.klatovy.cz/icklatovy
12.– 13. 7. 2014 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / KLATOVY / tradiční setkání heligonkářů a kapel.
www.mksklatovy.cz
12. 7. 2014 ROCKOTÉKA / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU, zámecký park www.sumavanet.cz/icnyrsko
12. 7. 2014 O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE / HRAD
VELHARTICE / klasická pohádka v originální úpravě
divadla PNUtí, těšte se na překvapení! Od 16 hod.
www.hrad-velhartice.cz
12. 7. 2014 TRUBADŮRY ANEB OD SPODKA I SHŮRY / HRAD VELHARTICE / renesanční koláž hudby,
humoru a poetiky. Hrají, veliké básníky citují, příběhy středověké milostné a všelijaké lidové vyprávějí tělem, loutkou, písní i obrazem herci divadla
PNUtí, od 20 hodin. www.hrad-velhartice.cz
13. 7. 2014 RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Divadýlko Kuba: Není drak jako drak. Tři loutkové pohádky pro děti i rodiče o hodných dracích a princeznách. Od 15 hodin, nádvoří. www.hrad-rabi.eu
Strana 4 www.isumava.cz na horských koloběžkách s průvodcem. Vybírat můžete hned z několika tras, které propojí Kubovu Huť s hranicí CHKO Šumava kraj pod Šumavou a Národní park Šumava. Jezdí se údo‐
lím Račího potoka k Teplé Vltavě, kolem Pravětínského potoka do Vimperka, Cikánským údolím k Husově Lípě k Blanici, a kolem Vltavy do Nové Pece. Trasy jsou vesměs po asfalto‐
vých cestách či šotolině, jede se s průvodcem a 13. 7. 2014 VLACHOVO KVARTETO / CHANOVICE,
zámek / od 18 hod. Koncert významného hudebního
tělesa. www.chanovice.cz
13. 7. 2014 HUDEBNÍ LÉTO HOJSOVA STRÁŽ / Kostel HOJSOVA STRÁŽ / první z letních koncertů, vystoupí Adam Viktora. Tel.: 376 361 227
13. 7. 2014 RÝŽOVÁNÍ ZLATA / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / historie rýžování a dolování zlata od
dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století na Šumavě, včetně praktických ukázek a soutěží. Od 14 do
17 hodin. www.npsumava.cz
13. 7. 2014 RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou ukázkou. Tel.: 605 025
563. www.npsumava.cz
doprovodným vozem, který z cílového místa potom sváží skupinu zpět na Kubovu Huť. Jde o velmi zajímavou jízdu se zajímavými zastávkami jak u pramene Volyňky, či místa kde byl zastřelen poslední vlk. Jede se krajinou s nádherným výhledem do kraje Šumavských hvozdů, či místy s typickou šumavskou architekturou. Pro zažití trochy adrenalinu si vyzkou‐
šejte sjet měřený slalom, který se jede na sjezdovce Obrovec na Kubově Huti. Koloběžky lze domluvit telefonicky na tel 721 267 867, nebo 608 941 494. Dále veškeré informace jsou na www.ski‐kubovka.cz. Kubova Huť na vás uvítá nejen těmito aktivitami. Zážitkem jistě bude i výstup na neda‐
leký 1362 metrů vysoký Boubín a jeho rozhlednu s jedinečným výhledem na Šumavu. Při troše štěstí zahlédnete v dáli i Alpské vrcholy. Samotná procházka obcí, kde je nejvýše položená železniční stanice v Česku též stojí za to. Ladislav Beran Výstavy a dlouhodobé akce na Šumavě 1. 7.– 9. 9. VYJÍŽĎKY V KOČÁŘE TAŽENÉM KOŇMI / IS ROKYTA / vyjížďky s povídá‐
ním o historii zajímavých míst se konají každé úterý kromě 15. 7. a 19. 8. Nutná re‐
zervace míst! www.npsumava.cz 1. 7.– 9. 9. PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / BOROVÁ LADA / prohlídka pstruhové líhně s od‐
borným výkladem každé úterý. Josef Šperl, tel.: 731 530 238. www.npsumava.cz 2. 7.– 24. 9. PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / IS ROKYTA / výprava pro malé i velké za poznáním do šumavských lesů každou středu. www.npsumava.cz 3. 7.– 14. 8. ZA KARLEM KLOSTER‐
MANNEM NA HRÁDKY A DO POVY‐
DŘÍ / IS ROKYTA / výlet za poznáním a krásami Šumavy, čtvrtky kromě 17.7. www.npsumava.cz od 1. 9. 2014 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HUB VÁCLAVA BURLEHO / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu od 1. 9. 2014 VÝSTAVA OBRAZŮ LADISLAVA ČELAKOVSKÉHO/ ŽI‐
HOBCE / www.zihobce.eu do 6. 7. 2014 VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA MANDELÍKA / VIMPERK, zámecká galerie / www.npsumava.cz 14. 7. 2014 TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK
/ přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a
vyzkoušejte si řemesla našich předků.
www.npsumava.cz
15. 7. 2014 DOBA LEDOVÁ NA ŠUMAVĚ / NOVÁ
PEC – LÁZ (parkoviště u LS Plešný) / při doprovdu k
Plešnému jezeru se dozvíte o působení ledovců na
tvář šumavské přírody a mnoho dalšího.
www.npsumava.cz
15. 7. 2014 ŠUMAVOU NA KOLE BEZ HRANIC / IS
KVILDA / cyklovýlet na české i bavorské straně
Šumavy. www.npsumava.cz
15. 7. 2014 PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / vycházka s povídáním o těžbě
zlata v okolí Kašperských Hor, délka 7,5 km. Od 10
do 14 hodin. www.npsumava.cz
16. 7. 2014 TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / IS
STOŽEC / zajímá vás minulost Stožecké kaple a co
se ukrývá v jejích útrobách? Vycházka s průvodcem. www.npsumava.cz
16. 7. 2014 JAPONSKO A SAKURY / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / fotograf a malíř Petr Macenauer má Japonsko jako svůj druhý domov. Přiblíží
zajímavá místa i kulturu a tradice pro nás Evropany
neobvyklé. Od 19 hod. www.npsumava.cz
17. 7. 2014 TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / IS KVILDA /
botanická vycházka. www.npsumava.cz
17.– 19. 7. 2014 NETRADIČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY /
HRAD KAŠPERK / www.kasperk.cz
17.– 20. 7. 2014 KŘEMEŽSKÝ VELETRH / KŘEMŽE /
prodejní akce Vše pro domov, zahradu a hobby.
Bohatý program i pro děti. Poradna zahrádkářů,
dětské představení, výstava o historii Křemže, dechovka, country, rock, ohňostroj. www.kremze.cz
18. 7. 2014 RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ NA SKLÁŘSKÉM KAHANU / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / Co jsou páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly? 13–17 hod. www.npsumava.cz
18. 7. 2014 DEN S INFORMAČNÍ A STRÁŽNÍ SLUŽBOU NP ŠUMAVA / IS ROKYTA / přijďte se podívat
na praktické ukázky práce ISS, záchrany osob, práce záchranářských psů apod. www.npsumava.cz
18. 7. 2014 VERNISÁŽ VÝSTAVY „ANDĚLÉ“ / Kostel
HOJSOVA STRÁŽ / od 17 hodin, tel.: 376 361 227.
18. 7. 2014 HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM
DVORKU / KLATOVY / Martha a Tena Elefteriadu a
jejich řečtí kamarádi od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
18. 7. 2014 WABI DANĚK / VIMPERK, zámek / koncert známého písničkáře. www.npsumava.cz
18. – 19. 7. 2014 PIVNÍ SLAVNOSTI / VIMPERK, zámek / přehlídka strakonických a vimperských piv,
hudební produkce. www.npsumava.cz
18. – 20. 7. 2014 IXS EUROPEAN DOWNHILL CUP /
ŽELEZNÁ RUDA, SKI & BIKE ŠPIČÁK / 5. ročník závodu Evropského poháru ve sjezdu, tel.: 376 397
167. www.spicak.cz
Strana 5 www.isumava.cz do 31. 7. 2014 VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ, PANENEK A POKOJÍČKŮ Z LET 1860 –1960 / ŽIHOBCE / roz‐
sáhlá výstava ze soukromé sbírky Aleny Balýové z Kutné Hory. www.zihobce.eu do 31. 7. 2014 VÝSTAVA FAUNA A FLORA V HLEDÁČKU AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ / ŽIHOBCE / fotografi e šumavské přírody Ladislava Krato‐
chvíla a Ladislava Siebera. www.zihobce.eu do 8. 8. 2014 PAVEL POLIDAR – DŘEVĚNÉ PLASTIKY / KLATOVY / výstava v Galerii Atrium KD. www.mksklatovy.cz do 6. 9. 2014 BEZPLATNÉ PROHLÍDKY HISTORICKÉHO CENTRA / KLATOVY / každou sobotu od 10 hod. Zahájení u Černé věže na náměstí. www.prohlidky‐
klatov.cz do 7. 9. 2014 JOSEF DUSPIVA – OBRAZY / KLATOVY, VLASTIVĚDNÉ MUZEUM / výběr z díla regionálního malíře. www.muzeum.klatovynet.cz do 14. 9. 2014 POŠTA JEDNOU STOPOU / VYŠŠÍ BROD, POŠTOVNÍ MUZEUM / výstava historických bicyklů a motocyklů užívaných poštou od 19. stol. až do sou‐
časnosti. www.postovnimuzeum.cz do 15. 9. 2014 BAFAL / HORNÍ PLANÁ / malá výletní loď pluje od přívozu v HP k bývalému srdci Vltavy a letos i k Jenišovu, denně od 10 do 18 hodin. www.horniplana.cz do 28. 9. 2014 ZABILI NÁM FER‐
DINANDA / KLATOVY, VLASTIVĚD‐
NÉ MUZEUM / klatované v rakouských unifor‐
mách na bojištích 1. světové vál‐
ky. www.muzeum.klatovynet.cz do 30. 9. 2014 VÝSTAVA FOTO‐
GRAFIÍ LUDMILY ŠKVOROVÉ / HRAD RABÍ, KONÍRNA / téma výstavy: světlo. www.hradrabi.cz do 30. 9. 2014 AKCE „NEPTUN“/ ŽELEZNÁ RUDA, Muzeum Šumavy / výstava zaměřená k největší mystifi kaci z období studené války, nálezu beden s tajnými nacistickými dokumenty v Černém jezeře… A skutečnost? www.sumavanet.cz/zeleznaruda do 30. 9. 2014 CYKLUS OŽIVENÉ HISTORIE / HRAD KAŠPERK, nádvoří / kovář, výcvik bojového koně, lukostřelba, šerm a další. www.kasperk.cz do 30. 9. 2014 POZNEJ A CHRAŇ / NÝRSKO, Muzeum Královského Hvozdu / výstava o fauně a fl óře klatovska. www.muzeumnyrsko.cz do 30. 9. 2014 SMITKOVA SBÍRKA / HORAŽĎOVICE, MUZEUM / soubor národopisných předmětů svéradického rodáka dokumentující život na vsi. www.muzeumhd.cz 18. – 20. 7. 2014 NA KONCI SVĚTA / KAŠPERSKÉ
HORY, údolí pod hradem Kašperk / multižánrový hudební a divadelní festival. www.nakoncisveta.net
19. 7. 2014 TRUCKFEST / CHLUMANY / nabitá sobota
– spanilá jízda, soutěže zručnosti řidičů kamionů,
zábavné odpoledne pro děti, večerní rockový koncert. www.chlumany.cz
19. 7. 2014 KONCERT SBORU MUSICA LUCIS A SÓLISTÉ / KAŠPERSKÉ HORY, Kostel sv. Mikuláše / Jiří a
Markéta Stivínovi, Martin Kanaloš a další, od 20 hod.
www.sumavanet.cz/ickhory
19. 7. 2014 50 LET BIGBÍTU NA ZÁPADĚ ČECH /
KLATOVY, lázně / přehlídka bigbítových skupin, od 17
hod. www.mksklatovy.cz
19. 7. 2014 ETERNAL HATE FEST – METALOVÝ FESTIVAL / NÝRSKO, areál pod sjezdovkou /
www.sumavanet.cz/icnyrsko
20. 7. 2014 SETKÁNÍ S TRADICÍ / JELENÍ VRCHY /
ukázka plavení dříví od 14 hodin. www.schw-kan.com
22. 7. 2014 PO STOPÁCH MEDVĚDA / IS STOŽEC /
vycházka s doprovodem po části naučné stezky
„Medvědí stezka“. www.npsumava.cz
23. 7. 2014 HIMÁLAJ VE FOTOGRAFIÍCH HELENY
MACENAUEROVÉ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / od
19 hod. www.npsumava.cz
23. 7. 2014 KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / IS SVINNÁ LADA / vycházka s povídáním o historii, místopisu
a přírodních poměrech. www.npsumava.cz
23. 7. 2014 STAROČESKÉ HRY / IS STOŽEC, VENKOVNÍ AREÁL / návrat do dětských let při tlučení
špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách
dob minulých. www.npsumava.cz
24. 7. 2014 KLÁŠTERNÍ KONCERTY / VYŠŠÍ BROD,
gotické sklepení kláštera / Pavlína Jíšová od 19 hod.
www.mestovyssibrod.cz
24. 7. 2014 CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / IS
SVINNÁ LADA / vycházka s výkladem o historii kraje
Lad. www.npsumava.cz
24. 7. 2014 TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / IS STOŽEC / chcete se dozvědět, jak se tesaly v minulosti
trámy, co je to brnkačka, teslice a bradatice?
www.npsumava.cz
24. 7. 2014 VÝPRAVA ZA HOŘCEM PANONSKÝM / IS
KVILDA / www.npsumava.cz
25. 7. 2014 NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / ALŽBĚTÍN – Falkenstein / sraz v IS Alžbětín v 9.20 hod.
www.npsumava.cz
25. 7. 2014 KONCERT PÍSNIČKÁŘE KARLA PLÍHALA
/ HRAD RABÍ / od 20 hodin. www.hradrabi.cz
25. 7. 2014 UMÍME SI JEŠTĚ HRÁT, ANEB NEJEN
JÍDLEM ŽIV JE ČLOVĚK / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / co lidé na Šumavě jedli a jak se bavili. Od 10 do
13 hodin. www.npsumava.cz
25. 7. 2014 KLAVÍRNÍ TRIO PRAŽSKÉ KOMOR.
FILHARMONIE / HORAŽĎOVICE, hotel Prácheň / koncert pořádá Hudba bez hranic.
25. 7. 2014 HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM
DVORKU / KLATOVY / Ivan Aust trio a Marta Rezková.
Začátek v 18 hodin. www.mksklatovy.cz
25.– 27. 7. 2014 ANENSKÁ POUŤ A STAROČESKÝ
JARMARK / HORŠOVSKÝ TÝN / www.mkzht.cz
26. 7. 2014 BOHEMIA JAZZ FEST / PRACHATICE, náměstí / program na www.kisprachatice.cz
26. 7. 2014 PIVOVAR HOLBA / HRAD RABÍ / soutěž
spojená s ochutnávkou piva, od 10 hodin. www.hradrabi.eu
Strana 6 www.isumava.cz do 30. 9. 2014 HLEDÁČEK / HORAŽĎOVICE, MUZEUM / výstava horažďovických fotografů. www.muzeumhd.cz do 30. 9. 2014 POZNEJTE ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL / ŽELEZNÁ RUDA / komentované prohlídky s možností shlédnout i unikátní krov, vždy v Po, St, Pá v 9 hodin. www.sumava.net/itcruda do 31. 10. 2014 VÝSTAVA NETOPÝRŮ; VÝSTAVA PŘÍRODA ŠUMAVY OBJEKTIVEM ZOOLOGA / KAŠPERSKÉ HORY, GALERIE MUZEA ŠUMAVY / ww.muzeum.sumava.net 30. 6.– 25. 8. PROHLÍDKY MĚSTA / SUŠICE / vždy v pondělí. V 10 hodin komentova‐
ná prohlídka města a Sušického mechanického betlému. Ve 14 hodin prohlídka církevních pa‐
mátek. Zdarma. www.mestosusice.cz/icsusice 1. 7.– 31. 7. ŠUMAVA UMÍRAJÍ‐
CÍ? NE. ROMANTICKÁ. / PRÁŠILY, „STODOLA“/ výstava fotografi í pořádaná k 130. výročí narození Josefa Vá‐
chala. Otevřeno 9–18 hodin. www.sumavanet.cz/icprasily 1. 7.– 31. 8. POHÁDKOVÉ DIVADELNÍ LÉTO / MLÁZOVY U KOLINCE, POHÁDKOVÁ CHALUPA / pohádkové královské divadlo Tety Terezy hraje pro děti každý den kro‐
mě neděle. www.pohadkovasumava.cz 1. 7.– 31. 8. VÝSTAVA ANTONÍNA MALONĚ – LOUTKY, OBJEKTY A MECHANISMY / HRAD RABÍ / výstava brněnského řezbáře a tvůrce loutek. Vystavené exponáty můžete vyzkoušet! www.hradrabi.cz 1. 7.– 31. 8. LETNÍ KINO / HORNÍ PLANÁ / promítání každý pátek a sobotu. Program na www.sumava‐lipno.eu 1. 7.– 30. 9. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OBCE / PRÁŠILY, „STODOLA“ / výstava zaměřená na historii obce. Otevírací doba od 9 do 18 hodin. www.sumavanet.cz/icprasily 1. 7.– 30. 9. VÝSTAVA HLAVOLAMŮ / ZÁMEK HRÁDEK / k vidění bude i největší hlavolam v ČR. www.zamekhradek.cz 4. 7.– 29. 8. IN‐ LINE VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V SUŠICI / ZIMNÍ STADION / vždy v pátek od 16 hodin pro začátečníky a od 17 hodin pro ostatní. www.sportoviste‐susice.cz 4.7.– 30.8. VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘKY SIMONETTY ŠMÍDOVÉ / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu 15. 7.– 31. 8. BRODY V BRODĚ / VYŠŠÍ BROD, galerie Stará radnice / výstava fotosoutěže pořádané městy, která nesou jméno Brod. www.fotobrody.cz 1. 8.– 31. 8. VÝSTAVA T. CIHLÁŘE – POŠUMAVSKÉ PIVOVARNICTVÍ / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu 1. 8.– 31. 10. VÝSTAVA GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH / KAŠ‐ PERSKÉ HORY, Muzeum Šumavy / obrazy krásy a spásy. www.muzeum.sumava.net 26. 7. 2014 FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, NÁMĚSTÍ /
tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz
26. 7. 2014 SLAVNOSTI CHLEBA / LENORA / pečení
chleba v historické obecní peci spojené s ochutnávkou, výrobky regionálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý doprovodný program.
www.sumava.net/iclenora
26. 7. 2014 PIVNÍ SLAVNOSTI / NÝRSKO, areál pod
sjezdovkou / hraje: Kolovanka, Sifon.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
26. 7. 2014 RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY /
šumavské řeky v zájmu člověka – historie rýžování
zlata s praktickou ukázkou. Tel.: 605 025 563.
www.npsumava.cz
26.– 27. 7. 2014 OTEVŘENÍ ROZHLEDNY & DEN S LESY ČR / ŽELEZNÁ RUDA – ŠPIČÁK / slavnostní otevření rozhledny na vrcholu Špičáku s doprovodným programem. www.spicak.cz
26.– 27. 7. 2014 JMENINY MĚSTA / HORAŽĎOVICE /
www.horazdovice.cz
27. 7. 2014 RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Studio
dell´arte – O zvědavém slůněti podle bajky R. Kiplinga,
od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu
27. 7. 2014 PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ /
IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / umíte se dobře vybavit
do přírody? A co v nouzové situaci? 14–17 hodin.
www.npsumava.cz
29. 7. 2014 ROCKFEST / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU,
ZÁMECKÝ PARK / rockový festival.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
29. 7. 2014 LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / IS STOŽEC /
vydejte se s námi poznávat krásný lesní svět hrou v
Areálu lesních her. www.npsumava.cz
29. 7. 2014 VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS
KVILDA / www.npsumava.cz
30. 7. 2014 BOUBÍN ZNÁMÝ I TAJEMNÝ / IS A SEV
KAŠPERSKÉ HORY / vyprávění s promítáním fotografi
í Jana Tláskala o známé šumavské dominantě od 19
hodin. www.npsumava.cz
31. 7. 2014 TVOŘIVÁ DÍLNA / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / vyzkoušíte si krásnou, nelehkou práci na hrnčířském kruhu. Jak vznikají keramické výrobky. 10–13
hod. www.npsumava.cz
31. 7. 2014 TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK /
přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků.
www.npsumava.cz
31. 7. 2014 ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / IS ROKYTA
/ ukázka práce záchranářských psů.
www.npsumava.cz
31. 7. 2014 ZA HISTORIÍ SCHWARZENBERSKÉHO
KANÁLU / NOVÁ PEC – LÁZ (PARKOVIŠTĚ U LS
PLEŠNÝ) / vycházka s povídáním o vzniku, funkci a
osudu kanálu. www.npsumava.cz Volarský sekáč V sobotu 12. července se ve Volarech na louce za
plaveckým bazénem uskuteční již VI. Ročník soutě‐
že v kosení kosou – Volarský sekáč. Strana 7 www.isumava.cz 1. 8.– 29. 8. ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ? NE. ROMANTICKÁ / ŽELEZNÁ RUDA / výstava amatérských fotografi í k 130. výročí narození Josefa Váchala ve vestibulu radnice. www.sumava.net/itcruda RRA Šumava vydala nové tiskovi­
ny na léto 2014 Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. vydala na konci června již šestnácté letní číslo oblí‐
bených novin Doma na Šumavě. Noviny Doma na Šumavě informují o novinkách v regionu, turistice, tipech na výlety apod. Najdete zde i obsáhlý kalendář akcí, které se na Šumavě v průběhu léta budou konat. Noviny budou od příštího týdne v tištěné podobě k dostání na šumavských infocentrech a nebo si je mů‐
žete stáhnout v elektronické podobě: Noviny Doma na Šumavě 15,léto 2014 V rámci regionální značky Šumava origi‐
nální produkt® vydala Regionální rozvojo‐
vá agetnura Šumava katalog certifikova‐
ných výrobců, služeb a zážitků, který ob‐
sahuje aktuální výčet všech držitelů certi‐
fikátu ŠUMAVA originální produkt®. Tištěný katalog certifikovaných výrobků, slu‐
žeb a zážitků je zdarma k dispozici přímo u vý‐
robců a provozovatelů certifikovaných služeb, v šumavských infocentrech a v elektronické podobě je ke stažení zde: http://www.regionalni‐znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/352/nove‐sumavske‐tiskoviny Muzeum ve Volarech zve k prohlídce Volarské muzeum se nachází v typickém roubeném domě tzv. Volarském, postaveném v alpském stylu s velkou doškovou střechou, kterou dle dobových fotografií pokrývaly velké kameny, podobně jako v Alpách. V 16. století totiž do této oblasti přibyli noví osadníci ze Štýrska a Tyrol, kteří s sebou přinesli své zvyky a stavební styl, kterým se dlouho odlišovali od okolí. Veškeré dřevěné součásti stavby prý byly mořeny volskou krví. Skotu se na volarských lukách pásalo bezpočet a pravděpodobně tak i vznikl název města Volary, ale to vše se do‐
zvíte v muzeu, které je otevřeno od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin (polední pauza od 12.00 do 12.30.) Letos jsou zde dvě nové expozice. První je historie hasičského sboru ve Volarech a druhá vznikla v rámci spolu‐
práce s muzeem v Hořicích na Šumavě, která se věnuje radiopřijímačům a gramorádiím. Soutěží se v pěti kategoriích – děti a dále muži
a ženy do 60 a nad 60 let. Letos se budou kosit otavy, v kategorii mužů
7x7 metrů, u žen bude výměra 5x5 metrů. Pro
vítěze jsou opět připraveny hodnotné ceny. Přijď‐
te se podívat, jak naši předci sklízeli louky před
nástupem sekaček. Pořadatelé Ekocentrum Volary a U nás o.s. Dialog o skle a kovu Na loňský první úspěšný mezinárodní sklářský
workshop naváže letos od středy 23. do neděle
27. července další letní setkání sklářských vý‐
tvarníků a milovníků skla ve vimperské sklárně
Jiřího Kozla a v brusírně Jaroslava Zedníka. Workshop je tematicky věnován výtvarným
dílům, která spojují sklo a různé kovy. Návštěvní‐
ci, kteří mají v průběhu workshopu volný přístup
do sklárny a brusírny, tak mohou každý den bez‐
prostředně sledovat, jak se nápady a myšlenky
sklářských výtvarníků proměňují ve spolupráci s
šumavskými skláři a brusiči ve skleněné předmě‐
ty. Také v letošním roce budou ve Vimperku tvořit
umělci zvučných jmen: Ludvík Kovář, Pavel Kopři‐
va, Karolína Kopřivová Lubomír Šurýn, Song Mi
Kim a Rike Scholle. Workshop má i doprovodný
program, v němž je například dílna malování skla
pro děti, autorské čtení z připravované knihy o
vimperských sklářích apod. Díky Jihočeskému kraji a městu Vimperk tak
ožívá nová tradice spojená se slav‐
ným šumavským sklářstvím. A nezbývá než
všechny pozvat do Vimperku, do radostné a tvůr‐
čí atmosféry sklářského workshopu. PhDr. Jitka Lněničková, kurátorka workshopu Tajemné noční prohlídky na hradu Kašperk Kdo chce poznat tajemství skrývající se uvnitř
středověkého hradu a nebojí se, může se vydat
na noční prohlídky hradu Kašperk. Máte jedinečnou šanci prozkoumat noční
hradní život a objevit tajemná zákoutí s ještě ta‐
jemnějšími bytostmi. Netypické nápady slaví
úspěch a noční prohlídky na hradu Kašperk
nejsou výjimkou. Hrad láká na zkoumání nočního
hradního života a objevování tajemných zákoutí s
ještě tajemnějšími bytostmi. Jde o tradičně nejú‐
www.isumava.cz Strana 8 To vše se stálými expozicemi stojí za návštěvu. 140 let hasičského sboru Volary, …a léta běží i na rozhlasových vlnách spěšnější prohlídky vůbec, které jsou poměrně
rychle vyprodané, a tak jejich rezervace je více
než doporučována. Stálé expozice: Pochod smrti, Zlatá stezka, Staré Volary ve fotografii, Střípky z naší histo‐
rie…, Dětský ráj. Navštivte železnorudský kostel Zveme všechny, kteří mají zájem o historii i současnost unikátního železnorudského kos‐
tela Panny Marie Pomocné z Hvězdy, k jeho návštěvě. Tak jako minulé roky, bude přístupný každé pondělí, středu a pátek, vždy v 9:00 hod. a to od 1.6. do 30.9.2014. Průvodkyně vás seznámí s historií a dalšími zajímavostmi kostela, možná je i prohlídka krovu cibulovi‐
té kostelní věže. Vstupné: dospělí 25,‐ Kč, děti zdarma, studenti a penzisté vstupné dobrovolné. Speciální noční návštěvy hradu a jeho nejzajíma‐
vějších zákoutí se budou konat pouhé tři dny, a to
od čtvrtka 17. července do soboty 19. července,
vždy ve21:00, 21:30, 22:00, 22:30 a 23:00 a 23:30
hodin. Lístky je možné rezervovat telefonicky na čísle: 376
582 324 (út ‐ ne 9:30 ‐ 18:00) či e‐mailem na: in‐
[email protected] Ibiškový ležák Florián hasil žízeň Skupiny, které budou mít zájem si kostel prohlédnout mimo uvedené doby, se mohou na tomto domluvit na tel.: 732 771 807. Výtěžek bude věnován na opravy kostela. Informační turistické centrum Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, tel. 376 397 033 [email protected] Více o aktivitách a výletech v okolí Železné Rudy na www.sumavanet.cz/itcruda Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky (spo‐
lečně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail [email protected] V sobotu 28. 6. 2014 byl na vimperských slav‐
nostech k 110. výročí požáru náměstí uveden na
čep letní Vimperský ibiškový ležák 11°. Proč pod
názvem Florián? Sv. Florián byl považován za ochránce před po‐
žáry a stal se patronem hasičů (a též hutníků a
dalších řemesel pracujících s otevřeným ohněm).
Jeho ostatky je možné najít i v řadě českých kos‐
telů a je mu mj. zasvěcen i pražský kostel
sv.Jakuba. Ibiškový ležák 11°je ochucené pivo vařené na zá‐
kladě světlého piva. K ochucení se v průběhu vý‐
roby použije kvalitní sušený ibiškový květ. Pivo je
příjemné chuti, lehce lila barvy. Takže v průběhu léta přijďte Florián – Vimper‐
ský ibiškový ležák 11° k nám do Steinbrenerovy
ulice ve Vimperku ochutnat. Na čepu bude kromě
tradičních českých piv též Vimperské pšeničné
12°, které letos najdete i na Turnerově chatě
v Povydří. Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2013 v elektronické verzi PDF.
Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2013 v elektronické verzi PDF.
Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2014 v elektronické verzi PDF.
Download

Šumavský výletník - červenec 2014