L Á Z N Ě
B Ě L O H R A D
M E D I C A L
A.S.
S P A
SEZNAM
A POPIS PROCEDU R
Lázeňská rehabilitační klinika
Lázeňská rehabilitační klinika
OBSA H
I. Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II. Slatinné procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. Fyzioterapie a rekondiční cvičení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IV. Cvičení na přístrojích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
V. Koupele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VI. Masáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VII. Zábaly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VIII. Elektroterapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IX. Fototerapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
X. Kyslíková a inhalační terapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
XI. Aplikace CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
XII. Ošetření speciální technikou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
XIII. Peeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
XIV. Wellness & Beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
XV. Manikúra & Pedikúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
XVI. Exotic Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
XVII. Finská sauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Procedury označené tímto symbolem jsou poskytovány v Tree of Life
Procedury označené tímto symbolem jsou poskytovány v Lázeňské rehabilitační klinice
I. Diagnostika
Vstupní konzultace
a doporučení
Součástí většiny našich pobytů je pohovor
s lékařem, který zhodnotí Váš zdravotní stav,
upozorní na možnosti a rizika a upřesní některé body Vámi zvoleného programu. U léčebných pobytů podstoupí klient vstupní vyšetření, základní biochemické vyšetření a EKG
a poté lékař navrhne program léčby. Klient je
lékařem kontrolován každý týden.
Konzultace se specialistou
Při pobytech specializujících se na pohybový aparát Vás vyšetří specialista s dlouholetou praxí. Provede systém vyšetření, která
mu pomohou ohodnotit stav Vašeho pohybového aparátu, lokalizovat postižená místa a navrhnout cílený postup nápravy, korespondující s Vámi zvoleným pobytovým
programem.
Konzultace
s nutričním specialistou
Terapeut s Vámi detailně probere Vaše stravovací návyky. Vysvětlí, jak je možné změnit
Váš současný jídelníček tak, aby Vám pokr4
my chutnaly a jak upravit režim jídel. Připraví pro Vás osobní doporučení i jídelníček na
doma. Probere s Vámi možnost doplňků stravy, speciálního prádla a dalších pomůcek. Je
Vaším průvodcem a rádcem po celou dobu
pobytu.
a rovnoměrné prohřátí organismu, které uvolní svalové napětí, zmírní bolesti, vede k regeneraci tkání, stabilizuje nervový systém,
působí protizánětlivě a stimuluje látkovou
výměnu. Aktivní látky s minerály stimulují
regeneraci a hojení tkání.
Vyšetření při snižování nadváhy
Přírodní slatinný zábal
Komplexní laboratorní vyšetření, základní interní vyšetření, BMI (Body Mas Index),
analýza tělesného tuku, svalové hmoty a vody
(BODYSTAT) a EKG pomohou lékaři zhodnotit Váš zdravotní stav a případně upravit program pro snižování nadváhy. Během
pobytu budete moci s lékařem konzultovat
svou terapii.
Pokud použijeme slatinu na přírodní zábaly, jedná se o několikacentimetrovou vrstvu
prohřátého materiálu, kterým jsou tělesné
Laboratorní vyšetření
– screening
Široké spektrum laboratorních vyšetření, které by mělo získat základní informace o funkci
nejdůležitějších orgánů.
EKG vyšetření
Elektrokardiograf je přístroj, který zaznamenává elektrickou aktivitu srdečního svalu. Slouží k posouzení, zda je srdeční aktivita
normální nebo zda dochází k jejím poruchám.
Odhaluje akutní či chronické poškození srdečního svalu, především infarkt myokardu.
II. Slatinné
procedury
SLATINA JE PŘÍRODNÍ MATERIÁL, který se těží
v blízkosti lázní. Vytěžená slatina je rozdrcena, přidá se voda a směs se ohřeje na teplotu 37 – 39 °C. Připravená hmota se používá
ve formě slatinného zábalu nebo, po přidání
další vody, ve formě slatinné koupele.
ÚČINKY SLATINNÝCH PROCEDUR jsou především tepelné. Slatina má vysokou schopnost
udržet teplo (7x vyšší než voda), proto během
procedury minimálně chladne. Organismus
se v ní prohřívá pomaleji, zato však intenzivněji. Následný zábal dobu zahřátí těla prodlužuje. Zahřátí způsobuje zvýšené prokrvení
tkání, uvolnění svalového napětí a zmenšení
bolesti. Kromě tohoto má aplikace slatinných
koupelí a zábalů i protizánětlivý účinek.
I NDIKACÍ K LÉČBĚ jsou téměř všechna běžná
onemocnění pohybového aparátu, například
artritida, artrózy, bolestivé syndromy páteře
i kosterních svalů a stavy po kloubních náhradách. Pozitivní účinky má slatina i na ekzémy či celulitidu. Slatinnou koupel i zábal indikuje lékař.
Slatinná koupel
Tato koupel má teplotu okolo 38 °C a trvá
20 minut. Slatinná koupel působí hluboké
partie obloženy a poté na 20 minut překryty
zábalem. Prostřednictvím vysoké teploty se
vytváří hloubkové teplo, které vede k uvolnění svalů, odplavení zánětlivých zplodin z tkání, vede k regeneraci tkání, stabilizuje nervový systém, působí protizánětlivě a stimuluje
látkovou výměnu. Vzhledem k pozitivnímu
účinku na kůži a podkoží je využíván i pro
kosmetické účely a boj s celulitidou.
Přírodní slatinný obklad
(plástve)
Slatinné plástve jsou ze stejného přírodního materiálu jako zábaly, s tím rozdílem, že
jsou tvořeny silnou vrstvou slatiny umístěnou mezi 2 membrány. Membrána, kterou se
plástev přikládá na kůži, je propustná a umožní působení přírodních látek na povrchu těla.
Na nepropustnou membránu se přikládá
Po dalším prohřátí jemně masírujete pokožku
naneseným bahnem a necháte bahno působit.
Na závěr procedury Vás jemný deštík zbaví
nánosu bahna a poté tělo osprchujete a ošetříte v zázemí kabiny. Rasulbad regeneruje,
ošetřuje i léčí. Vzhledem k teplotě do 50 °C,
jej mohou navštívit i klienti s kardiálními
problémy. Velice dobře působí na lupenku
a alergická kožní onemocnění.
tepelný nosič, který zajistí zahřátí a prokrvení vybraných partií. Slatinný obklad působí
protizánětlivě, regeneračně, zvyšuje cirkulaci
krve ve tkáních, redukuje bolesti a křeče a má
kosmetický efekt.
Rasulbad
Orientální parní lázeň, při které je využíváno vlhké teplo spolu s působením speciálního
bahna. Kouzelné prostředí originálních lázní vytváří intimní atmosféru. Před vstupem
do lázně obdržíte několik různobarevných
kopečků bahna, které jsou určeny na různé
tělesné partie. V lázni postupně narůstá teplota a vlhkost, jakmile je tělesný povrch prohřátý pokryjete bahnem určené plochy těla.
III. Fyzioterapie
a rekondiční
cvičení
Fyzioterapie individuální
Individuální cvičení pod vedením specialisty
je zaměřené na problémy pohybového aparátu. Cvičení je vhodné pro zpevnění svalového korzetu, ulevuje od bolesti a pomáhá získat správné pohybové stereotypy. Postup je
volený specialistou a zaměřený na postižené
tělesné partie.
M ASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ je řada speciálních hmatů používaných v přesném pořadí s reflexním ovlivněním tkání a vnitř-
ních orgánů, při kterém dochází především
k ovlivnění bolestivých míst ve svalech.
MOBILIZACE PÁTEŘE A PERIFERNÍCH KLOUBŮ
jsou rytmické pohyby v omezeném rozsahu,
které obnovují funkčnost páteře a periferních
kloubů.
TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ je soustava speciálních hmatů pro obnovu napětí a pohyblivosti tkání, které přinášejí zlepšení pohyblivosti kloubů a úlevu od bolesti.
BAŇKOVÁNÍ. Jde o starou čínskou techniku,
při které je na povrch kůže přiložena speciální baňka, ve které je vytvořen podtlak. Po přiložení baňky je kůže a povrchová vrstva svalů
vtažena dovnitř baňky a takto probíhá masáž.
Baňková masáž je jedinečná tím, že docílí
intenzivního prokrvení masírované tkáně. Již
po jednom zákroku se může dostavit neočekávaná úleva.
Je unikátní technologie tvarovatelných vložek
pro přetíženou nožní klenbu. Během 15 minut
Vám vytvarujeme komfortní základ pro bezbolestnou chůzi. Pomocí speciálního přístroje
zjistíme typ Vaší nožní klenby a vytvarujeme
unikátní vložku, která vrátí Vaši klenbu do
normální pozice. Během 1 dne pocítíte úlevu
od bolestí nohou.
Cvičení v bazénu
+ hydromasáže
Skupinové cvičení v teplém bazénu, který je pouze 130 cm hluboký a je určen i pro
neplavce.
Cvičení probíhá v malých skupinách 4 – 8
osob a využívá skutečnosti, že voda ulehčuje řadu cviků a pomáhá mobilizovat všechny
svaly a klouby těla. Bazén je opatřen podvodními masážními tryskami a hydromasážní
lavicí, která nabízí relaxaci svalstva po ukončeném cvičení. Po celou dobu jste vedeni zkušeným instruktorem.
5
Nácvik severské chůze
(Nordic Walking)
Nordic Walking je chůze se speciálními holemi, která zvyšuje fyzickou kondici. Při chůzi
je zapojeno až 600 svalů, tedy asi 90% svalů
v těle. Tento typ chůze zlepšuje srdeční činnost a krevní oběh, posiluje svaly horní části těla, šetří kyčelní a kolenní klouby. Spotřeba kalorii stoupá až o 50%. Trasa severské
chůze je volena přírodními sceneriemi parku
se slatinnými jezírky. Počáteční lekce vede
instruktor.
Annamariánská
uhličitá koupel
cvičení také zlepšíme cirkulaci krve ve svalech, pozastavíme chorobný proces v kloubu
a zlepšíme cirkulaci kloubní tekutiny.
V. Koupele
Posilovací přístroje
Cílem terapie je především posilování oslabených svalů, zvyšování svalové síly, udržení
a zlepšení hybnosti.
IV. Cvičení
na přístrojích
Regenerační
přísadová koupel
Velice účinná procedura, která využívá oxid
uhličitý vyrobený ve speciálním saturátoru a rozpuštěný ve vodě. Při koupeli bublinky CO2 obalí tělo jemnými perličkami plynu.
Po počátečním pocitu chladu navodí perličkový plášť příjemné teplo, způsobené dilatací kožních kapilár. Oxid uhličitý se vstřebává kůží a ovlivňuje tak činnost jednotlivých
orgánů. Zlepšuje srdeční výkonnost, snižuje
tlak, zlepšuje prokrvení končetinových cév
a zlepšuje výživu tkání.
Oxid uhličitý významně zvyšuje prokrvení kůže a podkoží, čímž zlepšuje její výživu,
pružnost i hydrataci. Proto se tyto koupele
používají pro prevenci a terapii celulitidy.
Jde o koupel s přísadou účinné látky, která se, díky ideálnímu prokrvení kůže a podkoží v koupeli teplé 37 °C, dobře vstřebává
do organismu. Přísady jsou bylinné nepěnivé substance, které podporují krevní oběh,
odstraňují stres a únavu, relaxují a povzbuzují. Při aplikaci teplé koupele dochází zároveň
k relaxaci svalstva, zvyšuje se ohebnost kloubů, prohřátí a prokrvení zlepšuje výživu svalů
i kloubů. Po přísadové koupeli následuje relaxace v suchém zábalu, která prodlužuje působení tepla na organismus.
TerapiMaster
Tato metoda používá cvičení v závěsu a je
vedena zkušeným fyzioterapeutem. Prostřednictvím závěsu dochází k odlehčení a tím
ke snížení bolesti v kyčelních kloubech, sakroiliakálním skloubení a kloubech bederní
páteře, které jsou pak daleko snáze rehabilitovatelné. Opakovaným pohybem dosáhneme
uvolnění svalů v okolí kloubních struktur. Při
6
Motodlaha
Jodová koupel
Motodlaha je určena k rehabilitaci dolních
končetin při léčbě poúrazových stavů jak
kostí, tak kloubů, po operacích kyčle, kolena
a kotníku – včetně kloubních náhrad. Slouží
k rozcvičení končetiny a ke zvětšování rozsahu pohybu v kloubu.
Jde o koupel, která má řadu pozitivních účinků – zlepšuje prokrvení organismu, zmírňuje
zánětlivé projevy, vede k regeneraci chrupavky a tím vším zmírňuje bolesti pohybového ústrojí. Posiluje imunitní systém, přispívá k normalizaci menstruačního cyklu žen,
zabraňuje eventuálním srůstům v oblasti malé
pánve a může tak zlepšit plodnost žen.
dosáhnout i zmírnění bolestí hlavy či vstřebávání otoků. Obecně je navozen pocit uvolnění
a pozitivního naladění. Klasická masáž může
být částečná či celková.
Hydromasážní koupele
Koupele jsou prováděné ve speciální vaně opatřené systémem Air Jet, kde tryskami proudí
vzduch pod vysokým tlakem a provádí masáž
celého těla. Pro hydromasážní koupel používáme několik masážních schémat tak, abychom
dosáhli relaxace a uvolnili svalové a psychické
napětí. Tyto koupele pozitivně ovlivňují svalovou únavu, bolesti zad a šíje, chronické bolesti
Vířivé koupele
rukou a nohou
Jde o koupele ve speciálních vanách, kde působením tepla a mechanickým působením proudu vody dochází k prohřátí a pokrvení nejvíce
namáhaných částí horních i dolních končetin.
Na horních končetinách je zaměřena na drobné klouby ruky, loketní kloub a svalové skupiny předloktí. Zlepšuje pohyblivost, jemnou
Tato masáž je prováděna proudem vody v teplé lázni. Specialista masíruje vybrané partie
proudem vody pod tlakem 1 – 2 kPa. Podvodní masáž je kombinací teploléčby a mechanické léčby. Masáž uvolňuje spasmy, odstraňuje
bolesti zad a svalovou únavu. Podvodní masáží je možné zlepšit stav jizev a celulitidy.
motoriku a cit. Na dolních končetinách ovlivňujeme drobné klouby chodidla, kotník a lýtkové svalstvo. Vždy dochází k redukci otoků,
zlepšení pohyblivosti a navrací se stav, kdy
pohyb přestává bolet.
Kneipova lázeň nohou
po úrazech i ztuhlost svalů způsobenou špatnými pohybovými stereotypy. Některé z van jsou
opatřeny i systémem kolorterapie, kde působením různobarevných světel dochází k ovlivnění mozkových center a optimalizaci tělesných
funkcí, nálad a emocí.
Podvodní masáž celková
Pro tuto lázeň je používán systém dvou
vaniček s horkou (40 °C) a studenou (14 °C)
vodou.
Střídavým ponořováním končetin do různě teplé vody dochází efektivnímu tréninku
končetinových cév. Po absolvování procedury mizí otoky, bolesti chodidel a kotníků,
zlepší se výživa všech tkání. Proto je tato
lázeň doporučována i diabetikům či klientům
s varixy.
Masáž reflexní vazivová
prováděná specialistou
Jde o masáž, kterou je možné podstupovat pouze po vyšetření lékařem. Reflexně
a změnou prokrvení ovlivňuje masáž i vzdá-
Baňková masáž
Jde o starou čínskou techniku, při které je
na povrch kůže přiložena speciální baňka,
ve které je vytvořen podtlak. Po přiložení
baňky je kůže a povrchová vrstva svalů vtažena dovnitř baňky a takto probíhá masáž.
VI. Masáže
Klasická masáž – relaxační
Tato masáž představuje systém masážních
hmatů a pohybů, který má za cíl navodit celkové uvolnění. Masáž podporuje cirkulaci
v povrchových žilách, lymfatických cévách,
zlepšuje výživu tkání a zmírňuje bolest. Reálně dochází k uvolnění masírovaného svalstva,
povzbuzení krevního oběhu, můžeme však
lené orgány, které mohou být stimulovány
nebo inhibovány. Masáž má i celkové účinky na organismus, které mohou být celkově
zklidňující nebo stimulující. Odezva organismu přetrvává až 48 hodin a je-li masáž provedena odborně, mívá dlouhodobé výsledky.
7
Baňková masáž je jedinečná tím, že docílí
intenzivního prokrvení masírované tkáně. Již
po jednom zákroku se může dostavit neočekávaná úleva.
tože urychluje metabolismus, působí i jako
podpůrná terapie obezity.
Hydro – Jet
Lymfatické cévy odvádějí z tkání do cévního systému toxické látky, bakterie a odumřelé
buňky. Lymfodrenáž je speciální masáž, která napomáhá toku lymfy. Předchází jí stimulace hlavních lymfatických center v podpaží
a tříslech, která napomáhá reflexnímu uvedení lymfy do pohybu. Tato metoda významně ovlivňuje regeneraci tkání hlavně po úrazech, u chronických infekcí stimuluje imunitu
a upravuje hormonální poruchy. Provádí ji
lékař či fyzioterapeut.
Suchá masážní vana. Proud vody, kterým
je vaše tělo masírováno přes pružnou fólii,
zvyšuje celkové prokrvení a snižuje svalové napětí. Napomáhá lepšímu vstřebávání kyslíku v cévním řečišti, snižuje hladinu
toxických látek ve svalech a přispívá k rychlejší regeneraci tkání. Zvyšuje vyplavování
endorfinů a zlepšuje psychickou pohodu, snižuje krevní tlak a pozitivně působí na oběhový systém.
Manuální lymfodrenáž
Energetická čakrární
aromaterapie s masáží
Pomocí svého podvědomí si klient vybere
z terapeutických karet tři, které symbolizují
jeho minulost, přítomnost a budoucnost. Každá z karet ukazuje na určité bloky, zátěže či
fyzické obtíže. Dle symboliky se poté vyberou
příslušné aromaoleje, promíchají se a následuje aromamasáž, která cíleně uvolňuje bloky
a zátěže léčeného klienta. Masáž se provádí
v klidném aromatizovaném prostředí.
SCEN TAO – ošetření těla nebo
obličeje, masáž horkými kameny
Používáme vyhlazené lávové kameny zahřáté na 55 °C. Tyto kameny velice dobře aku-
Anticelulitická lymfatická masáž
Jde o méně cílenou formu manuální lymfodrenáže. Provádí ji masér či wellness terapeut.
Významně pomáhá redukovat otoky a lymfedém. Ovlivňuje pozitivně celulitidu, suchou
či pórovitou pleť.
Masáž reflexní – ploska nohy
Aromamasáž
Jde o klasickou masáž, u které jsou používány
éterické silice a rostlinné oleje. Snoubí se tak
účinek masáže a jedinečné účinky různých
silic či olejů. Tato masáž harmonizuje tělo
i psychiku, ulevuje při zátěži a stresu a posiluje imunitu. Při masáži proniká olej do hlubších
vrstev a pozitivně ovlivňuje bolesti, funkci
jednotlivých orgánů i naši mysl. Po masáži je
vhodné relaxovat v klidné místnosti a nechat
tak doznít blahodárný účinek masáže.
8
Reflexní masáž plosky nohy je jednou
z metod čínské masáže. Ploska nohy obsahuje přes 7200 nervových zakončení, které odpovídají všem orgánům a představují
mapu orgánů našeho těla. Masáž je prováděna na plosce i nártu obou nohou. Masáž
začíná prohřátím celé nohy třením či hlazením. Vlastní masážní technikou je tlakové
ošetření bodů a plošek na chodidle, prstech
i nártu. Pozitivně ovlivňuje krevní oběh,
hojení a regeneraci, působí protizánětlivě,
urychluje detoxikaci a posiluje imunitu.
Podporuje psychické a fyzické uvolnění,
redukuje následky stresu. Ovlivňuje bolesti
svalů, kloubů a páteře, bolesti hlavy, funkční poruchy trávení i vylučování zlepšuje
alergie i nespavost.
VII. Zábaly
Přírodní slatinný zábal
mulují teplo a svou energetickou silou působí do hloubky na svalovou tkáň, krevní oběh
a látkovou výměnu. Masáž pozitivně ovlivňuje svalové napětí a zablokovaná místa.
Tonizuje vegetativní nervový systém a proto
významně zlepšuje poruchy spánku, harmonizuje při dlouhodobé pracovní zátěži, a pro-
Slatina je přírodní materiál, který vzniká biotransformací organických materiálů v půdě.
Pokud je použita na přírodní zábaly, jedná
se o několikacentimetrovou vrstvu zpracovaného a prohřátého materiálu, kterým jsou
tělesné partie obloženy a poté na 20 minut
překryty zábalem. Prostřednictvím vysoké
teploty a doby působení se vytváří hloubkové
teplo, které vede k uvolnění svalů, odplavení
zánětlivých zplodin z tkání, vede k regeneraci tkání, stabilizuje nervový systém, působí
protizánětlivě a stimuluje látkovou výměnu.
Vzhledem k pozitivnímu účinku na kůži
a podkoží je využíván i pro kosmetické účely
a boj s celulitidou.
VIII. Elektroterapie
který zajistí zahřátí a prokrvení vybraných
partií. Slatinný obklad působí protizánětlivě,
regeneračně, zvyšuje cirkulaci krve ve tkáních, redukuje bolesti a křeče a má kosmetický efekt.
Magnetoterapie
Terapeutické využití magnetů má dlouhou
historii. Magnetická pole mají v organismu
analgetické a protizánětlivé působení, zvyšují prokrvení tkání, uvolňují spasmy, redukují
Parafinový zábal rukou
Jde o aplikaci parafínu na pokožku rukou
a zápěstí s blahodárným účinkem na drobné
klouby ruky, kůži a nehtová lůžka. Ruce několikrát po sobě ponoříme do parafínu a vytvo-
SOFT PACK
Soft Pack je unikátní technologie, která
umožní, aby klient v zábalu mohl být umístěn v médiu 37 °C teplém a zajistit maximální
účinek terapeutických látek, které byly na tělo
naneseny. Pro zábaly je možné použít řadu
substancí s různými účinky. Klient je uložen
na vyhřívaný povrch Soft Pack a na pokožku je nanesena vrstva terapeutické látky. Poté
Přírodní slatinný obklad
(plástve)
Slatinné plástve jsou ze stejného přírodního materiálu jako zábaly, s tím rozdílem, že
jsou tvořeny vrstvou slatiny umístěnou mezi
otoky a urychlují hojení. Magnetoterapie využívá účinky elektromagnetického pole aplikovaného pomocí válcových nebo plochých
aplikátorů.
říme tak na pokožce teplý parafinový film.
Poté jsou ruce zabaleny do plátna a ponechány v zábalu. Aplikaci parafínových zábalů
dosáhneme změkčení ztvrdlé kůže nad drobnými klouby rukou, zlepšíme pohyblivost
a redukujeme bolestivost drobných kloubů,
prokrvíme a tím i vyživíme nehtové lůžko
a zlepšíme trofiku nehtů.
VAS
Jedná se o elektroléčebné proudy bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod (distanční
Relaxace v teplém zábalu
2 membrány. Membrána, kterou se plástev přikládá na kůži, je propustná a umožní působení přírodních látek na povrchu těla. Na nepropustnou membránu se přikládá tepelný nosič,
Tato procedura následuje po aktivitách, jako
jsou masáže, koupele, slatinné zábaly a jim
podobné. Klient relaxuje alespoň 15 minut
v teplém a klidném prostředí. Relaxace je
důležitá, aby po procedurách, které zvyšují prokrvení a zátěž organismu mohlo dojít
ke stabilizaci krevního oběhu, odplavení toxinů a optimalizaci tělesných funkcí.
je klient zabalen a pomalu spuštěn do 37 °C
vody, přičemž mezi jeho tělem a vodou zůstává nepropustná folie. Klient tak „plave“ v optimálním prostředí, nadlehčován teplou vodou.
V tomto prostředí je dosaženo maximálního
účinku terapeutických látek a Soft Pack působí velmi blahodárně na nervovou soustavu,
kardiovaskulární aparát a svalový tonus.
9
Biolampa
elektroterapie) s přídavným efektem fototerapie. Během terapie dochází k prohřátí hluboko uložených tkání a orgánů, zvyšuje se
místní metabolismus, podporuje se vstřebávání chronických zánětlivých, poúrazových
a pooperačních infiltrátů a zlepšuje se elasticita vaziva. Terapie má významné analgetické účinky.
Biolampa je dalším zdrojem léčebného biostimulačního světla, které působí až do hloubky
2,5 cm. Biolampu používáme v kosmetologii,
při regeneraci jizev, terapii otoků i ke zmírnění
bolestí. Pro regeneraci stárnoucí pleti a redukci vrásek je možné biostimulační světlo aplikovat denně, v cyklech 15 – 30 aplikací.
Přístrojová
stimulační terapie
Přístrojová stimulační terapie je jednou z velmi rozšířených procedur fyzikální terapie.
Tuto terapii lze aplikovat na tělo buď pomocí
deskových elektrod nebo pomocí vakuových
přísavek. Při správné indikaci a aplikaci má
tato terapie účinky:
- analgetické – působí proti bolesti
- myorelaxační – uvolňuje svalové napětí
- antiedematózní – omezuje otoky
- trofotropní – zlepšuje výživu tkání
Přístrojová lymfodrenáž
Nebolestivá a příjemná procedura léčby otoků dolních končetin, celulitidy, pocitů „těžkých nohou“. Přístroj pracuje s postupující
tlakovou vlnou (dochází k naplňováním jednotlivých komor speciálního návleku), která
účinně nahradí nefungující svalovou pumpu. Pomáhá urychlit tok lymfy a stimuluje
odvod toxických a odpadních látek z našeho
organismu.
Ultrazvuk
Elektrická energie je v případě ultrazvuku
přeměněna na energii mechanickou, dochází k mikromasáži tkání a na energii tepelnou,
která zajistí zvýšené prokrvení a zlepšení
výživy. Ošetření ultrazvukem působí na uvolnění svalových spasmů, má analgetické a protizánětlivé působení, pomáhá řešit problémy
10
pohybového ústrojí. Kosmetický efekt spočívá ve zjemnění jizev.
Oxygenoterapie
Oxygenoterapie dle prof. Ardena je vědecky
ověřená metoda, která při dlouhodobější aplikaci přináší až 40% zlepšení paměti, spánku
a zlepšuje výživu tkání. Klient inhaluje 95%
kyslík, vyrobený koncentrátorem, po dobu
1 hodiny. Během inhalace je nutné zajistit
dostatečnou cirkulaci krve, aby byl kyslík
IX. Fototerapie
Laser, aplikace sondou
Laser je monochromatické polarizované světlo. Naši terapeuti používají neinvazivní laser,
který má biostimulační efekt. Tento efekt
zajistí zvýšené prokrvení, stimulaci kolagenu, urychlení regenerace a zvýšení pevnosti
tkání. Tento efekt se využívá i v kosmetologii. Dalším účinkem je efekt protizánětlivý
a analgetický, který pozitivně působí při problémech pohybového aparátu.
X. Kyslíková
a inhalační
terapie
Inhalace
terapeutických substancí
Procedura je podávána pomocí sprayových
inhalátorů s terapeutickou látkou. Klient
vdechuje mlhovinu nosem i ústy. Výsledkem je zvlhčení horních cest dýchacích
a regenerace nosní sliznice. Vhodné pro
osoby s onemocněním horních i dolních
cest dýchacích, alergiky a astmatiky nebo
pro osoby pohybující se v prostorách s klimatizací, osoby žijící v městských aglomeracích a pro kuřáky.
dopraven do cílových tkání. Doporučuje se
číst, luštit křížovky a intermitentně procvičovat svalstvo končetin.
XI. Aplikace CO2
polovině našeho těla. Klient oblékne návlek
se systémem četných komor, které se sekvenčně plní vzduchem, vytvářejí tlakovou vlnu
a masírují tekutiny směrem k srdci. Procedura
probíhá vleže, je příjemná, přispívá k redukci
celulitidy. Zvýšením cirkulace v ošetřených
tkáních dochází ke spalování tuku.
Plynové injekce
Malé množství mediciálního plynu (CO2) se
aplikuje jehličkou do bolestivých míst v podkoží v okolí velkých kloubů a páteře. Plyn
se velmi rychle vstřebá a zlepší prokrvení
v oblasti. Aplikace uleví od bolesti, případně
urychlí hojení ran. Aplikace je vhodná především pro ty, kteří trpí poruchami prokrvení
končetin, ischemickou chorobou srdeční nebo
bolestmi v kříži či degenerativním onemoc-
něním kloubů a páteře s bolestivým syndromem. Bezprostředně po aplikaci cítí pacient
v místě vpichu jemné mrazení, ale po delší
době se na stejném místě rozlévá vlivem zvýšeného prokrvení příjemné teplo.
Suchá uhličitá koupel
Jde o celotělovou plynnou lázeň, při které je
klient až po hrudník či krk uzavřen ve speciálním plastikovém vaku, který je naplněn medicinálním oxidem uhličitým. Působením oxidu
uhličitého, který se vstřebává kožními kapilárami, dochází k rozšíření cév celého organismu. Zlepšuje se prokrvení mozku, srdce a parenchymatozních orgánů, klesá krevní tlak,
Hydrocolon Therapy
Starvac
– přístrojová lymfodrenáž
zlepšují se otoky. Díky významnému prokrvení kůže dochází k redukci celulitidy, zlepšuje
se stav kožních jizev. Pozitivní efekt má koupel na pohybový a nervový aparát, cukrovku
i osteoporosu. Zmírňuje migrénu a nespavost,
pozitivně ovlivňuje sexuální aktivity.
Starvac je přístroj, kterým lze významně
prokrvit postižené partie. Během procedury stimulujeme metabolismus i proud lymfy a metabolizované látky jsou spolehlivě
odváděny. Hlavice přístroje je tvořena dvěma
válečky, mezi které je pod tlakem vtahována
XII. Ošetření
speciální
technikou
Hydrocolon, neboli střevní sprcha, je moderní
a příjemná metoda střevního výplachu. Doporučuje se lidem s potížemi vyprazdňování,
k celkové regeneraci organismu, při únavě,
nadýmání, alergiích, kožních problémech,
bolestech kloubů, parazitech, nadváze, snížené imunitě, astmatu atd. Terapie se nesmí
provádět při akutním zánětu střev, tuberkulóze, nádoru střeva, po operaci střev a dalších
onemocněních dle doporučení ošetřujícího
lékaře.
Lymfoven
– přístrojová lymfodrenáž
EXILIS
– Ultrazvuková liposukce
Tento přístroj napomáhá cirkulaci v dolní
kožní řasa. Jemnými tahy hlavicí usměrňujeme proud lymfy centrálně, zároveň stimulujeme prokrvení oblasti a zvyšujeme metabolismus ošetřené tkáně. Kolagenní vlákna se
zpevňují. Tímto způsobem ošetřujeme obezitu, celulitidu, regenerujeme pokožku těla
i obličeje, můžeme zpevňovat oblast ňader,
břicha a hýždí.
V současné době jde o nejmodernější technologii, která významně redukuje tukovou
tkáň. Terapie je velice účinná, viditelné změny se dostaví už po prvním ošetření a dobrý výsledek je dosažen již po 4 ošetřeních.
Ošetřením dosáhneme rovnoměrné redukce
tukové tkáně. Tento přístroj kombinuje ultrazvuk s vysokofrekvenční energií, což umožní s velkou přesností cílit paprsek do hlubších
vrstev tukové tkáně, kde dochází k rozrušení
tukových buněk a následnému uvolnění tuku
do mezibuněčného prostoru. Z tohoto prostoru je tuk odváděn do lymfatického řečiště.
11
Exilis umožňuje efektivní a bezpečný zásah
v hluboké tukové tkáni a přináší vynikající
výsledky.
Tento typ tělového peelingu vyhovuje i osobám citlivým na některé složky chemického
peelingu.
no závěrečné ošetření pleti. Používáme špičkovou kosmetiku Babor a Klapp.
BABOR
Kosmetické ošetření křišťálem
Ošetření nabízí čištění biologickými enzymy,
krystalický peeling a antistresový fluid. Kosmetické ošetření je doplněné o masáž křišťály. Využívá síly křišťálových krystalů jemně
odstranit odumřelé buňky, zvlhčovat a zjemnit pleť. Chladivý účinek krystalů pleť napíná
a rozjasňuje.
Ošetření očního okolí
s mikromasáží
XIII. Peeling
Minerální peeling
Povrchové buňky pokožky jsou průběžně nahrazovány nově vytvářenými buňkami. Tento proces probíhá v řádu dnů či týdnů, proto je vhodné staré odumřelé buňky
z povrchu těla odstranit. Peeling narušuje
můstky mezi odumřelými a zdravými buňkami pokožky a využívá i mechanického
působení minerálních zrnek. Uvedený peeling speciální solí dopomůže k tomu, aby
pokožka těla vypadala svěží a vitální.
XIV. Wellness
& Beauty
Jde o ošetření oblasti očního okolí speciálními přípravky, které chrání pokožku před předčasným stárnutím. Toto ošetření dodává celému obličeji mladistvý a svěží vzhled.
Mechanický peeling provedený lufovou
rukavicí je schopen odstranit odumřelé
buňky na celém povrchu pokožky. Dochází
při něm k prokrvení kůže, odplavení toxinů
a také stimulaci cirkulace v celém organismu. Následuje relaxační masáž celého těla.
12
LULUR
Javánský LULUR Je unikátní kosmetický rituál, určený pro přípravu indonéských
princezen před svatebním obřadem. Postupně projdete celým cyklem ošetření. Program
začíná ošetřením nohou a pokračuje bylinnou
olejovou masáží, která má prokrvit pokožku.
Dalším stupněm je parní lázeň, která umocní
prokrvení a na ni navazuje peeling exotickými materiály, který pokožku zjemní a tónuje.
Poté je tělo zabaleno do speciálního zábalu s
exotickým ovocem, který pokožku zklidní a
vyživí. Následuje bylinková koupel ve speciální vaně a nakonec je tělo ošetřeno jemným
olejem. Mezi jednotlivými procedurami přichází speciální čaje a lehké občerstvení.
SCEN TAO – ošetření těla nebo
obličeje, masáž horkými kameny
Kosmetické ošetření
s masáží obličeje
Pokožka celého těla je masírována pomocí
nahřátých lávových kamenů ve směru energetických drah těla. Stimulací těchto drah
dochází k harmonizaci tělesných funkcí.
Stimulují se energetická centra organismu,
zlepšuje se celkový tok energie organismu
Po důkladném vyčištění pleti provádíme
20minutovou obličejovou masáž speciálním
přípravkem. Poté je nanesena obličejová maska dle Vašeho typu pleti a nakonec je provede-
Mikro mesotherapy
Hamam
– mechanický peeling a masáž
dokonale vyživuje a zajišťuje její přirozenou
regeneraci. Je vhodné pro každou zdravou
pleť kromě aknózní či kuperosní.
Moderní účinné látky (aminokyseliny, Aloe
Vera, kyselina hyaluronová, mléčné proteiny, vitamíny a další) jsou zcela bezbolestně zapracovány do pleti pomocí speciálního
válečku s množstvím jemných nerezových
jehliček. Látky se takto dostávají do hlubších
vrstev pokožky, kde mohou mnohem efektivněji ovlivnit stav pleti. Toto ošetření pleť
a dochází ke kompletní relaxaci těla i mysli. Hlavní komponentou ošetření je Scentao olej, který obsahuje antistresový komplex
z esencí asijských rostlin (zelený čaj, ginko
biloba, ženšen). Jde o unikátní ošetření obličeje a celého těla.
Ošetření celulitidy
a umožní tak ideální vstřebání komplexu
regeneračních látek.
Hot Chocolate,
čokoládová masáž
Ceremony of Gold
ošetření pravým zlatem
Milujete čokoládu? Dopřejte si ošetření, při
kterém si užijete intenzivní vůni čokolády
spolu s jemnou relaxační masáží prováděnou celou plochou ruky i předloktím. Právě
díky tomu, že se používá přímo olej lisovaný
z kakaových bobů a nikoliv instantní prášek,
zachovává si emulze intenzivní vůni čokolády a olejové substance dokonale ošetří vaši
pokožku.
Exkluzivní ošetření těla i obličeje kosmetikou
s obsahem ryzího 24 karátového zlata. Zlato je
Jde o účinný způsob zpevnění pokožky pomocí efektivního liftingového komplexu. Terapeutická substance je nanesena na celé tělo
a jemně vmasírována do pokožky. Poté je
klient uložen do teplého vodního lůžka Soft
Pack, které umocňuje účinek liftingového
komplexu a umožní vám zažít skvělý pocit
relaxace.
XV. Manikúra
& Pedikúra
Tato kosmetická procedura kombinuje klasickou manikúru s pozitivním působením
parafínu na prokrvení a jemnost pokožky.
Po klasickém ošetření nehtů a nehtových
lůžek následuje peeling rukou. Tímto připravíme pokožku na terapeutické působení
parafínu. Na pokožku se aplikuje hydratační
mléko a poté jsou ruce opakovaně namáčeny
do parafínu tak, aby se vytvořila parafinová „rukavička“. Ruce jsou zabaleny do folie
a překryty jemnou látkou dokud nedojde
k dokonalému prohřátí a zjemnění pokožky.
Pokožka vašich rukou bude jemná, hebká,
nehtová lůžka zjemnělá a ztvrdlá kůže nad
klouby rukou uvolněná.
vzácný kov, který díky svému energetickému
náboji, stimuluje životní energii buněk a prodlužuje tak jejich vitalitu. V kosmetických
přípravcích Ceremony of Gold se kombinují
nejmodernější účinné látky pečující o obličej
i pokožku těla s plátky ryzího 24 karátového
zlata. Zlato jako takové chrání pokožku před
negativními vlivy životního prostředí, posiluje imunitu pleti a zvyšuje její odolnost.
Caviar Power Anti-aging
ošetření kaviárem
ní celulitidy je substance jemně vmasírována do pokožky a její účinek je umocněn
působením speciálního vodního lůžka Soft
Pack, do kterého je klient uložen. Teplé
vodní prostředí zvýší prokrvení pokožky
Variace na masáž baňkami. Místo skleněných
baněk se používají gumové přísavky. Protože
vytvořený podtlak je jemný a navíc dochází
k pohybu baněk po těle, neprovází tuto masáž
podlitiny známé z baňkování. Pro masáž se
používají aromaoleje.
Manikúra De Lux
Liftingový zábal Soft Pack
(Anti-aging ošetření pokožky)
Regenerační komplex látek se nanáší na
pokožku celého těla. Stejně jako u ošetře-
Ba Guan – aromamasáž
Kaviárový komplex je bohatý na specifické proteiny a řadu dalších látek, které jsou
připraveny živit budoucí zárodek. Ošetření
vy užívá těchto látek, které mají silný regenerační účinek. V rekordně krátkém čase dodá
pleti potřebnou hydrataci a umí ji zbavit drobných vrásek. Zdravý a mladistvý vzhled pleti
se stává cennou devizou ošetření kaviárovým
komplexem.
Masáž zlatým pudrem
Vyzkoušejte tuto masáž a budete překvapeni. Relaxační masáž jemným pudrem je součástí ošetření Ceremony of Gold a je možné
ji provést samostatně. Esenciální oleje obsažené v pudrové substanci zvláční vaši pokožku a zlatý prášek obsažený v pudru dodá vaši
pokožce originální lesk. Masáž je velice příjemná a výsledek je viditelný.
Pedikúra De Lux
Prvním krokem této procedury je lázeň nohou
v minerálním roztoku. Tato jemná solná lázně
změkčí pokožku a umožní odstranění ztvrdlé
kůže na patách a pod prsty nohou. Mezitím
pokožka vyschne a úprava nehtů a nehtového lůžka se již provádí nasucho jemnou bruskou. Pomocí speciálního přístroje se najemno
dobrousí i ploska nohy. Po tomto mechanic13
kém ošetření následuje ošetření speciálním
krémem a nalakování nehtů.
Hedvábné ruce
– ošetření s masáží
Tato kosmetická procedura využívá pozitivního působení ovocných kyselin na pokožku. Klient nejdříve absolvuje lázeň rukou,
po ní se ruce přelijí jemným olejem, který se nechá působit. Po lázni následuje peeling rukou a následně zábal s regeneračním
účinkem. Po prokrvení je ošetření doplněno
reflexní masáží a ošetřením výživným krémem na ruce a nehtová lůžka. Nehty je možné
nalakovat. Pokožka vašich rukou bude jemná,
hebká, nehtová lůžka zjemnělá a ztvrdlá kůže
nad klouby rukou uvolněná.
Parní lázeň
Rasulbad
Na rozdíl od klimatu v sauně se u parní
lázně jedná o vlhkou teplou lázeň. Vysoká
vlhkost vzduchu (až 80 – 100 %) vytváří s teplotou (40 – 55 °C) jedinečné klima, které má
za následek zvýšení metabolismu a dochází
k celkové stimulaci životních funkcí. Kromě příjemného pocitu zotavení, působí parní
lázeň jako podpůrné opatření při léčbě astmatu, zánětu průdušek, revmatismu, chrapotu,
přetížení svalů a poruchách prokrvení. Parní
lázeň zklidňuje činnost srdce, zlepšuje celko-
Orientální parní lázeň, při které je využíváno vlhké teplo spolu s působením speciálního
bahna. Kouzelné prostředí originálních lázní vytváří intimní atmosféru. Před vstupem
do lázně obdržíte několik různobarevných
kopečků bahna, které jsou určeny na různé
tělesné partie. V lázni postupně narůstá teplota a vlhkost, jakmile je tělesný povrch prohřátý pokryjete bahnem určené plochy těla.
Po dalším prohřátí jemně masírujete pokožku
naneseným bahnem a necháte bahno působit.
Na závěr procedury Vás jemný deštík zbaví
nánosu bahna a poté tělo osprchujete a ošetříte v zázemí kabiny. Rasulbad regeneruje,
ošetřuje i léčí. Vzhledem k teplotě do 50 °C,
jej mohou navštívit i klienti s kardiálními
problémy. Velice dobře působí na lupenku
a alergická kožní onemocnění.
XVI. Exotic Spa
Laconium
Laconium je římská „potní“ a očistná lázeň,
ve které se udržuje standardní teplota okolo
50 °C. Jde o suché teplo a vlhkost v prostoru Laconia dosahuje max 70%. Pocení při
vysokých teplotách není vhodné pro každého klienta a tato varianta „potní lázně“
je optimálním řešením. 55 °C suché teplo
stimuluje cirkulaci a uvolňuje stresovaný
organismus.
Hedvábné nohy
– ošetření s masáží
I tato procedura využívá působení ovocných
kyselin na pokožku. Klient nejdříve absolvuje
lázeň nohou, poté se nohy v lázni přelijí teplým olejem a ponecháme jej působit. Po osušení provedeme peeling nohou a aplikujeme
vitalizační zábal. Po zábalu následuje masáž
nohou, ošetření vitalizačním krémem a nakonec chladivý sprej.
14
vou kondici, tlumí rozrušení, tísnivé pocity
a nervozitu, je výborným místem pro duševní
a fyzickou relaxaci
SOLNÁ PARNÍ LÁZEŇ je již po staletí dobře známa zvláštním hojivým účinkem solí.
Sůl očistí pokožku, stimuluje krevní oběh
a zmírní dechové potíže. Jako všechny teplé
procedury, solná parní lázeň navozuje relaxaci a regeneraci.
BYLINNÁ PARNÍ LÁZEŇ má skvělý relaxační
účinek. Léčebným procesem u bylinné lázně je inhalovaní esencí, jako je např. máta,
levandule, citrusy nebo eukalyptus. Po této
lázni jsou dýchací cesty prostupnější, čistší
a svěží několik dnů.
Whirpool
Jemná celotělová masáž podvodními tryskami, teplota vody 37 – 40 °C, uvolňuje napětí,
redukuje stress a stimuluje cirkulaci.
XVII. Finská
sauna
Jedná se o účinné střídání vysoce rozdílných
Evropský certifikát
EUROPESPA med©
teplot, při kterém dochází k masivnímu vylučování těžkých toxických kovů, včetně rtuti,
pesticidů a dalších. Teplo způsobuje vylučování většiny toxinů z buněk. Toxické molekuly
se pak přecházejí do lymfy a potem se vylučují z organismu. Sauna je využívána pro zvýšení imunity, urychlení metabolismu, k navození celkového uvolnění, odpočinku, relaxaci
po svalové námaze, u svalového revmatismu,
bolestí kloubů a páteře. Procedura není vhodná při akutním onemocnění, dále u kardiaků,
pacientů s epilepsií a u projevů krvácení.
Certifikát kvality
ISO 9001:2008
Vítěz soutěže Českých 100 nejlepších
v kategorii
Zdraví – vzdělání – humanita 2009
Spa resort Tree of Life, Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
Lázně Bělohrad, a.s., Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
T: +420 493 767 000 | E: [email protected] | www.treeoflife.cz
T: +420 493 767 000 | E: [email protected] | www.belohrad.cz
Download

SEZNAM A POPIS PROCEDUR - Anenské slatinné lázně