REÁLNÉ
GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA
STUDENTSKÁ UL. 2
PROSTĚJOVA,
Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury
Školní rok 2014/2015
Student vybírá 20 literárních děl a dodržuje kritéria výběru stanovená v jednotlivých
bodech:
Autor
a) charakteristika (autorský styl, osobnost)
b) umělecký směr, který reprezentuje (je-li), znaky směru
Vlastní text
a) znaky (autor + směr – konkrétně)
b) hlavní postavy + charakteristika
c) děj (je-li)
d) odraz osobnosti autora v díle (život, zkušenosti)
e) umělecké výrazové prostředky (alegorie, hyperbola, symboly, metafory…)
f) jazykové prostředky (archaismy, neologismy…)
g) význam knihy v literatuře (české, případně světové)
h) okolnosti vzniku díla
ch) vlastní názor, hodnocení
Pozor!!!
Změna v kritériích pro výběr děl ke státní maturitní
zkoušce platná od školního roku 2014/2015 a dále:
Jsou rozšířena kritéria pro výběr maturitních zadání
k ústní zkoušce, a to takto:
1) Byla přidána souborná kapitola „Světová a česká literatura do konce 18. století – min.
2 literární díla“, vymezena samostatně je pak kapitola „Světová a česká literatura 19.
století – min. 3 literární díla“.
2) Dále byla provedena úprava specifikace kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní
zkoušce, a to takto:
„ Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie,
drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam
literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených
literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.“
1) Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární
díla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Boccaccio
Karel IV.
Homér
Sofoklés
Eurípidés
autor neznámý
Shakespeare
Kosmas
Shakespeare
Shakespeare
Moliére
Moliére
Goldoni
Defoe
Dekameron
Vita Caroli
Odysseia
Antigona
Médea
Dalimilova kronika
Romeo a Julie
Kronika česká
Othello
Hamlet
Lakomec
Tartuffe
Sluha dvou pánů
Robinson Crusoe - 1. díl
2) Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Krylov
Baudelaire
Rimbaud
Puškin
Puškin
Hugo
Wilde
Tolstoj
Sienkiewicz
Dostojevskij
Hugo
Flaubert
Balzac
Maupassant
Zola
Mácha
Neruda
Neruda
Havlíček Borovský
Světlá
Hálek
Jirásek
Jirásek
Neruda
Bajky
Květy zla
Opilý koráb
Evžen Oněgin
Piková dáma
Chrám Matky Boží v Paříži
Obraz Doriana Graye
Anna Kareninová
Quo vadis?
Zločin a trest
Bídníci
Paní Bovaryová
Otec Goriot
Kulička
Zabiják
Máj
Písně kosmické
Balady a romance
Křest sv. Vladimíra
Vesnický román
Večerní písně
F. L. Věk – 1. díl
Staré pověsti české
Povídky malostranské
39. Němcová
40. Němcová
41. Hálek
42. Erben
43. Tyl
44. Mrštíkové
45. Gogol
46. Ibsen
47. Wilde
Divá Bára
V zámku a podzámčí
Muzikantská Liduška
Kytice z pověstí národních
Strakonický dudák
Maryša
Revizor
Nora
Jak je důležité míti Filipa
3) Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla:
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Shaw
Dürrenmatt
Beckett
Apollinaire
Jesenin
Camus
Styron
Heller
Kerouac
Exupéry
Rolland
Feuchtwanger
Remarque
Hemingway
Hemingway
Ryan
Orwell
Šolochov
Salinger
Dürrenmatt
Pygmalion
Návštěva staré dámy
Čekání na Godota
Kaligramy
Anna Sněgina
Cizinec
Sophiina volba
Hlava XXII
Na cestě
Malý princ
Petr a Lucie
Žid Süss
Na západní frontě klid
Sbohem, armádo
Stařec a moře
Jak jsem vyhrál válku
Farma zvířat
Osud člověka
Kdo chytá v žitě
Soudce a jeho kat
4) Česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl:
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Čapek
Čapek
Nezval
Havel
Šrámek
Svěrák, Smoljak
Šrámek
Gellner
Toman
Bezruč
Wolker
Seifert
Seifert
Nezval
Skácel
Matka
Bílá nemoc
Manon Lescaut
Audience
Měsíc nad řekou
Dobytí severního pólu
Modrý a rudý
Radosti života
Měsíce
Slezské písně
Host do domu včetně poemy Svatý Kopeček
Maminka
Na vlnách T. S. F.
Básně noci
Smuténka
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Žáček
Kryl
Kainar
Olbracht
Havlíček
Glazarová
Drda
Čapek
Čapek
Čapek
Hašek
Kaplický
Fuks
Bass
Vančura
Hrabal
Kundera
Viewegh
Okurková sezóna
Kníška K. Kryla
Nové mýty
Nikola Šuhaj loupežník
Petrolejové lampy
Advent
Němá barikáda
Hordubal
Povídky z jedné a z druhé kapsy
Kniha apokryfů
Osudy dobrého vojáka Švejka – 2 díly
Kladivo na čarodějnice
Spalovač mrtvol
Cirkus Humberto
Rozmarné léto
Ostře sledované vlaky
Žert
Báječná léta pod psa
V Prostějově 18. 9. 2014
PaedDr. Dagmar Havlíková
předsedkyně PK ČJL
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy
Download

Pozor!!! Změna v kritériích pro výběr děl ke státní maturitní zkoušce