VY_32_INOVACE_DUM.CJ.12
Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12
Autor:
Vytvořeno:
Klíčová slova:
Třída:
Obrázky:
Anotace:
Mgr. Jana Jízdná
říjen 2012
Jazyk a jazyková komunikace
literární dílo, autor
9. ročník
ne
Tento učební materiál slouží k upevnění vědomostí v literární
výchově. Žáci si mohou procvičit přiřazování děl k autorům
s okamžitou zpětnou vazbou.
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.12
LITERÁRNÍ KVÍZ
Kdo byl nazýván
učitelem národů?
Řekni alespoň
jedno jeho dílo.
Božena Němcová
Babička
Karel Hynek Mácha
Máj
Jan Ámos Komenský
Brána jazyků otevřená
Jak se jmenuje
nejrozsáhlejší dílo
Karla Hynka Máchy?
Kytice
Máj
O mudrci
Kdo napsal
tragédii Maryša?
Ladislav
Stroupežnický
Alois a Vilém
Mrštíkovi
Tereza Nováková
Josef Václav Sládek
napsal dílo:
Černý Petříček
Liška Bystrouška
Zvony a zvonky
Kdo je autorem
veselohry
Noc na Karlštejně
Jaroslav Vrchlický
Alois Jirásek
Julius Zeyer
Do jakého období
řadíme jazykovědce
Josefa Jungmanna?
Humanismus
Národní obrození
Po roce 1918
Jak se jmenuje autor
románu
Chrám matky boží v
Paříži?
George Gordon Byron
Bratři Grimmové
Viktor Hugo
Kdo je autorem knihy
Robinson Crusoe?
Jean de La Fontaine
Denis Diderot
Daniel Defoe
Antoine de Saint
Exupéry napsal
Malý princ
Noční let
Mlhy na blatech
V ráji šumavském
Žebrácká opera
Matka Kuráž
a její děti
Kdo je autorem děl
Na západní frontě klid
Tři kamarádi
Jiskra života
Čas žít, čas umírat
John Steinbeck
Erich Maria
Remarque
James Joyce
Kdo je autorem
komedie
Revizor?
Nikolaj Vasiljevič
Gogol
Gustav Flaubert
Henrik Ibsen
Kdo je autorem děl
Sbohem, armádo
Komu zvoní hrana
Stařec a moře
Maxim Gorkij
Erich Maria
Remarque
Ernest Hemnigway
Lev Nikolajevič
Tolstoj napsal
Loutka
Quo Vadis
Vojna a mír
Anna Karenina
Bratři Karamazovi
Idiot
Z jaké hry pochází
česká hymna?
Z Fidlovačky od
J. K. Tyla
Z Rusalky od
Antonína Dvořáka
Z Mé vlasti od
Bedřicha Smetany
Použitá literatura
1) Dolejší, P. Školní slovník českých spisovatelů. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005.
ISBN 80-86480-58-5.
2) Karpatský, D. Labyrint literatury. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00-02154-6.
3) Soukal, J. Literární výchova pro 2. stupeň základní školy. SPN 1998, 2001.
ISBN 80-7235-026-9.
Download

LITERÁRNÍ KVÍZ