Návod pro připojení
do bezdrátové sítě eduroam
pro MS Windows 7
1. Úvod – nezbytné kroky než se připojíte
2. Jak si vytvořit heslo
3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7
1. Úvod: Připojení počítače do sítě UP
Studenti a zaměstnanci UP si mohou připojit své notebooky do univerzitní sítě.
V prostorách univerzity*** se lze připojit dvěma způsoby:
bezdrátově (Wifi připojení).
Připojit se lze všude tam, kde je v dosahu signál sítě eduroam nebo
eduroama
Seznam přístupových bodů najdete na univerzitním portálu.
kabelem (připojení LAN)
Připojit se lze všude tam, kde jsou označené síťové zásuvky;
je třeba mít vlastní UTP kabel s koncovkami RJ-45
V obou případech se jedná o systém ověřovaného připojení, které vyžaduje přístupové jméno a heslo.
(*** připojení k poč. síti UP z kolejí a připojení z mimouniverzitních prostor je popsáno jinde. )
Nezbytné kroky
1.
Seznámit se s pravidly využívání počítačové sítě, které jsou stanovena Směrnicí rektora UP
B3-07/7-SR a také Zvláštním ustanovením o přípojkách Wi-Fi, veřejných pevných přípojkách a
připojeních soukromými prostředky Pokud se chcete připojit do univerzitní počítačové sítě, je
nutné znát svá práva a povinnosti. Směrnice je pro uživatele sítě závazná.
2.
Mít zabezpečený počítač (nainstalovaný a aktualizovaný antivirový program, stažené a
nainstalované opravné balíčky Windows). Každý nedostatečně ošetřený počítač připojený do sítě UP
představuje riziko nejen pro svého uživatele, ale i pro ostatní. Napadený stroj může sloužit k útokům
na další stroje. Zabezpečení počítače je proto povinné! Základní informace najdete na
http://portal.upol.cz – Návody a nápovědy - Bezpečnost a antivirová ochrana
3.
Zjistit si přihlašovací údaje pro připojení (jméno a heslo). K tomu budete potřebovat počítač,
který již je připojen k Internetu (např. v poč. studovně), neboť se musíte nejprve přihlásit na
portal.upol.cz a vytvořit si svoje heslo pro připojení k Wifi a LAN. (Podrobněji viz dále).
4.
Nastavit si na svém počítači síťové připojení k WiFi nebo LAN podle návodu, který odpovídá
vašemu operačnímu systému.
Kde hledat podrobné informace:
http://portal.upol.cz, Návody a nápovědy, Mobilní přístup na síť (síť eduroam),Wifi, LAN
Zde naleznete:
- odkaz na Směrnici o využívání počítačové sítě UPOL
- návody pro nastavení připojení pro Windows XP a Windows 7
- seznam přípojných míst na UP
- odkaz na stránky projektu EDUROAM, (zde je mimo jiné seznam partnerských organizací
zapojených v projektu a návody pro připojení do jejich sítě)
- informace jak se mohou připojit do sítě hosté UP (z partnerských organizací, VŠ apod.)
- odkazy na správce fakultních sítí
2. Jak si na portálu vytvořit heslo pro ověřované připojení
k síti UP (platí pro WiFi – eduroam, LAN i VPN)
1.
Na počítači, který je již připojen
k internetu (např. v počítačové
studovně), se přihlaste na
portal.upol.cz .
Přihlašovací jméno je portál ID
(studenti si ho mohou vyhledat
na portálu v kontaktech,
zaměstnancům ho sdělí jejich
správce počítačové sítě). Heslo
do portálu je rodné číslo (po
prvním přihlášení je zapotřebí si
ho změnit).
2.
Po přihlášení najdete v pravém
horním rohu okna nabídku Upravit
můj profil.
3.
V následujícím okně si vytvoříte,
případně změníte, heslo pro připojení
k WiFi, LAN a VPN
3. Návod pro připojení do WiFi sítě eduroam pro MS
Windows 7
Nastavení eduroam ve Windows 7 je na většině počítačů
podstatně jednodušší než v jiných verzích systému, zejména
máte-li na počítači nainstalovaný Service Pack 1, kdy často
proběhne automaticky po nalezení sítě. Tento případ je
popsán v následujícím textu:
1. V systémové liště se vám po kliknutí na ikonu bezdrátové
sítě zobrazí dostupné bezdrátové sítě. Podle typu síťové
karty a místa, kde se nacházíte, se může síť eduroam
zobrazovat pod názvem eduroam nebo eduroama. V dalším
textu se bude vyskytovat pouze název eduroam, ale
nastavení platí pro obě sítě stejně. Pokud síť eduroam
nevidíte, máte buď špatně nakonfigurovanou bezdrátovou
kartu, nebo ji nemáte zapnutou (v tom případě si v manuálu
k notebooku zjistěte způsob její aktivace), případně se
nacházíte v místě bez signálu. Je-li eduroam k dispozici,
vyberte si ji a klikněte na Připojit. .
2. Objeví se tabulka, do které zadáte vaše uživatelské jméno
a heslo pro bezdrátovou síť eduroam ve formátu
[email protected]
3. Následně vyskočí upozornění o potvrzení
cerfitikátu.Klikněte na Připojit a pokud je vše
v pořádku, jste připojeni k síti eduroam.
Jestliže se připojení nezdaří (někdy je
v závislosti na síle signálu nebo počtu
připojených uživatelů zadání jména a hesla
zapotřebí opakovat vícekrát), je nutné
nastavit ho ručně podle návodu uvedeného
dále.
Start, Ovládací panely, Síť a internet
Centrum síťových připojení a sdílení
Spravovat bezdrátové sítě
Zde vidíte bezdrátové sítě, které máte nastavené. Pokud je tu síť eduroam, odstraňte ji. Poté klikněte na Přidat
Ručně vytvořit síťový profil
Následující okno vyplňte naznačeným způsobem, klikněte na tlačítko Další
Změnit nastavení připojení
V záložce Připojení proveďte nastavení dle následujícího okna:
Klikněte na tlačítko Nastavení
Zapněte ověřování certifikátu serveru, zadejte jméno RADIUS serveru – radius3.upol.cz a vyberte certifikační autoritu
AddTrust External CA Root nebo UTN-USERFirst-Hardware dle obrázků, následně klikněte na Konfigurovat.
Zde zrušte volbu Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo a případně doménu systému Windows.
Všechna otevřená okna potvrďte OK
Při správně provedeném nastavení se po chvíli objeví výzva k zadání pověření.
Uživatelské jméno zadejte ve tvaru [email protected] a vyplňte heslo
Pokud jste zadali vše správně, jste připojeni k síti eduroam.
Studenti UP mají jako uživatelské jméno nastaveno portal ID. Jejich doména je upol.cz Pro studenty Univerzity
Palackého bude tedy uživatelské přihlášení vypadat např. takto:
[email protected], nebo např. takto: [email protected] (pozor! toto není e-mail!!!) Studenti mají možnost si
portal ID vyhledat na http://portal.upol.cz v Kontaktech.
Zaměstnanci UP mají uživatelské jméno stejné jako přihlašovací jméno do portálu, tj. pro přihlášení k síti eduroam je
napíší ve tvaru např. [email protected] (pozor! toto není e-mail!!!). Zaměstnanci své přihlašovací jméno zjistí od svého
správce poč. sítě (viz níže uvedený seznam).
Hosté UP:
Uživatelé z institucí zapojených v projektu eduroam používají jméno a doménu podle pokynů své organizace.
Nastavení vlastností připojení však musí přizpůsobit podle návodu platného na UP.
Pro hosty UP (nečleny eduroam) a pro případ konferencí existuje tzv. hostitelský účet upol-guest. Heslo pro přístup
pomocí tohoto účtu se mění v pravidelných intervalech. Kontaktujte svého správce, případně CVT,
[email protected]
V případě potíží se obraťte na svého fakultního správce sítě:
telefon
e-mail
fakulta
Mgr. Eva
Slavíčková
Aleš Pop
585637300 [email protected]
CMTF
585632957 [email protected]
LF
Medard
Kuřímský
Ing. Adéla
Mayerová
Ing. Ivana
Weberová
Ing. Pavel
Brázda
Mgr. Petr Šuta
585633049 medard [email protected]
FF
585634055 [email protected]
PřF
585631793 [email protected]
PdF
585636040 [email protected]
FTK
585637553 [email protected]
PF
Maroš
Gemzický
585632813 [email protected]
FZV
Download

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS