_______________________________________________________________________________
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město (v zahradě kláštera benediktýnů v Emauzích)
IČ 27364593, č. ú.2175852001/5500, tel. +420 777 007 235, www.mikulasops.cz
zve na seminář
„Práce s emocemi rodičů a dětí při rozpadu rodiny – úvodní zážitkový seminář“,
akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod č.2013/1185-PC/SP/VP
Datum konání: 15. 8. 2014
Místo konání: IS Mikuláš, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
Čas konání: 8:30–16:00 hodin
Prezentace začíná 15 min před začátkem.
Lektorka PHDR. ET MGR. ZUZANA ČEPELÍKOVÁ
Psycholožka a psychoterapeutka s desetiletou praxí v práci s dětmi, dospívajícími a dospělými.
Náplní její práce je psychologická diagnostika, krizová intervence, psychoterapie individuální,
skupinová a rodinná, práce s dětmi, rodiči a rodinami se specifickými potřebami (pěstounské rodiny,
děti z DD, děti s nejrůznějšími obtížemi).
PROGRAM
Úvod
Vznik, prožívání a projevy emocí v našem chování
Emoce rodičů a dětí při odebrání z rodiny
Jak se cítí rodič, kterému není dítě svěřeno do péče
Závěrečné shrnutí
Osvědčení: každý účastník obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování semináře
Metody práce: lektorka pracuje zážitkovou metodou. Seminář bude neformální, vedený s respektem ke
znalostem účastníků a jejich jedinečným potřebám. Využijí se kreativní metody, dialog, zkoumání potřeb
a pracovní listy.
Cena 8 hodinového semináře: 1. 600,- Kč / osobu
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení. Pro účastníky bude k dispozici káva, čaj a voda.
Úhradu proveďte na účet číslo 2175852001/5500. Variabilní symbol: 15082014. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno. V případě zájmu o jiný způsob úhrady se obraťte na koordinátorku, Evu
Flossmannovou.
Vaše dotazy zodpoví Eva Flossmannová, tel. 774 226 567, e-mail [email protected]
Download

Práce s emocemi rodičů a - Informační středisko Mikuláš, o.p.s.