MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS "
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS
INTERNATIONALES FESTIVAL DER .AKADEMISCHEN. CHÖRE
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ
IFAS PARDUBICE
Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic
ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SOUTĚŽÍ 22. BIENÁLE IFAS 2012
THE FINAL PROTOCOL OF 22th YEAR OF IFAS 2012 COMPETITION
3. - 8. 7. 2012 PARDUBICE, ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
A1 - SMÍŠENÉ SBORY / MIXED CHOIRS
Zlaté pásmo/Golden level:
1. místo/prize
Česká republika, Pardubice
Czech Republic, Pardubice
KOMORNÍ SBOR „CZECH SOLOIST CONSORT“
CHAMBER CHOIR „CZECH SOLOIST CONSORT“
26,2 b
AKADEMICKÝ STUDENTSKÝ SBOR URALSKÉ FEDERÁLNÍ
UNIVERZITY B. N. JELCINA
ACADEMIC STUDENTS' CHOIR OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY
B. N. YELTSIN
25,2 b
Česká republika, Pardubice
Czech Republic, Pardubice
„VUS“ VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE
„VUS“ UNIVERSITY CHOIR OF PARDUBICE
24 b
Rusko, Moskva
KOMORNÍ SBOR „GAUDEAMUS“ MOSKEVSKÉ ST. TECHNICKÉ
UNVERZITY N. E. BAUMANA
CHAMBER CHOIR „GAUDEAMUS“ MOSCOW STATE TECHNICAL
UNIVERSITY N. E. BAUMAN
22 b
2. místo/prize
Rusko, Jekatěrinburg
Russia, Ekaterinburg
3. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
Russia, Moscow
Bronzové pásmo/Bronze level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
A2 - KOMORNÍ SMÍŠENÉ SBORY / CHAMBRE MIXED CHOIRS
Zlaté pásmo/Golden level:
1. místo/prize
Slovensko, Žilina
Slovakia, Žilina
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR UNIVERZITY V ŽILINĚ „OMNIA“
MIXED CHOIR „OMNIA“ OF THE UNIVERSITY OF ŽILINA
25 b
2. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
3. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
Česká republika, Pardubice
Czech Republic, Pardubice
„VUS“ VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE
„VUS“ UNIVERSITY CHOIR OF PARDUBICE
23,8 b
Bronzové pásmo/Bronze level:
Česká republika, Liberec
Czech Republic, Liberec
VOKÁLNÍ KOMORNÍ SOUBOR „REGNIS“
VOCAL CHAMBER CHOIR „REGNIS“
20,8 b
A3 - ŽENSKÉ SBORY / WOMEN CHOIRS
Zlaté pásmo/Golden level:
1. místo/prize
Rusko, Moskva
Russia, Moscow
2. místo/prize
Ukrajina, Oděsa
Ukraine, Odessa
KOMORNÍ SBOR „OZARENIE“ MOSKEVSKÉ HUDEBNÍ
SPOLEČNOSTI
CHAMBER CHOIR „OZARENIE“ OF THE MOSCOW MUSICAL
SOCIETY
27 b
DÍVČÍ SBOR „ORIANA“ CENTRA UKRAJINSKÉ KULTURY
25,6 b
V ODĚSE
YOUTH FEMALE CHOIR „ORIANA“ ODESSA REGION UKRAINIAN CULTURE
CENTRE
3. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
Česká republika, Ústí n. L.
Czech Republic, Ústí n. L.
DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PF UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ
CHAMBER CHOIR PF UJEP
21,6 b
Lotyšsko, Riga
Latvia, Riga
ŽENSKÝ SBOR „LATVE “ LOTYŠSKÉ UNIVERZITY
WOMEN‘S CHOIR „LATVE“ OF THE UNIVERSITY OF LATVIA
20 b
Rusko, Petrohrad
Russia, St. Petersburg
STUDENTSKÝ KOMORNÍ SBOR „LAUDA“
STUDENTS' CHAMBER CHOIR „LAUDA“
17 b
Česká republika, Ústí n. L.
Czech Republic, Ústí n. L.
KOMORNÍ SBOR PF UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ „NONA“
CHAMBER CHOIR PF UJEP „NONA“
23,2 b
Lotyšsko, Riga
Latvia, Riga
PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V RIZE „MITS“
RIGA TECHNICAL COLLEGE CHOIR „MITS”
23,2 b
Bronzové pásmo/Bronze level:
B1 – FOLKLOR/ FOLKLORE
Zlaté pásmo/Golden level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
Bronzové pásmo/Bronze level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
B2 – FOLKLOR VLASTNÍHO NÁRODA / FOLKLORE OF CHOIR´S NATION
Zlaté pásmo/Golden level:
1. místo/prize
Ukrajina, Oděsa
Ukraine, Odessa
2. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
DÍVČÍ SBOR „ORIANA“ CENTRA UKRAJINSKÉ KULTURY
25,8 b
V ODĚSE
YOUTH FEMALE CHOIR „ORIANA“ ODESSA REGION UKRAINIAN CULTURE
CENTRE
3. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
Lotyšsko, Riga
Latvia, Riga
PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V RIZE „MITS“
RIGA TECHNICAL COLLEGE CHOIR „MITS”
24,2 b
Česká republika, Pardubice
Czech Republic, Pardubice
„VUS“ VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE
„VUS“ UNIVERSITY CHOIR OF PARDUBICE
24 b
Česká republika, Liberec
Czech Republic, Liberec
VOKÁLNÍ KOMORNÍ SOUBOR „REGNIS“
VOCAL CHAMBER CHOIR „REGNIS“
24 b
Bronzové pásmo/Bronze level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
C – VOLNÝ REPERTOÁR BEZ POVINNÉ SKLADBY / FREE REPERTOIRE WITHOUT A REQUIRED COMOSITION
Zlaté pásmo/Golden level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Bronzové pásmo/Bronze level:
Rusko, Petrohrad
Russia, St. Petersburg
STUDENTSKÝ KOMORNÍ SBOR „LAUDA“
STUDENTS' CHAMBER CHOIR „LAUDA“
18,6 b
Lotyšsko, Riga
„MONETA“ PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODU
A FINANCÍ
„MONETA“ BA SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE
17 b
Latvia, Riga
D1 – Skladby jednoho uměleckého stylu / compositions of one style of art music
Zlaté pásmo/Golden level:
1. místo/prize
Ukrajina, Oděsa
Ukraine, Odessa
2. místo/prize
Rusko, Moskva
Russia, Moscow
3. místo/prize
Rusko, Jekatěrinburg
Russia, Ekaterinburg
DÍVČÍ SBOR „ORIANA“ CENTRA UKRAJINSKÉ KULTURY
26,2 b
V ODĚSE
YOUTH FEMALE CHOIR „ORIANA“ ODESSA REGION UKRAINIAN CULTURE
CENTRE
KOMORNÍ SBOR „OZARENIE“ MOSKEVSKÉ HUDEBNÍ
SPOLEČNOSTI
CHAMBER CHOIR „OZARENIE“ OF THE MOSCOW MUSICAL SOCIETY
26 b
AKADEMICKÝ STUDENTSKÝ SBOR URALSKÉ FEDERÁLNÍ
25 b
UNIVERZITY B. N. JELCINA
ACADEMIC STUDENTS' CHOIR OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY B. N.
YELTSIN
Stříbrné pásmo/Silver level:
Slovensko, Žilina
Slovakia, Žilina
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR UNIVERZITY V ŽILINĚ „OMNIA“
MIXED CHOIR „OMNIA“ OF THE UNIVERSITY OF ŽILINA
22,8 b
Česká republika, Liberec
Czech Republic, Liberec
VOKÁLNÍ KOMORNÍ SOUBOR „REGNIS“
VOCAL CHAMBER CHOIR „REGNIS“
Rusko, Moskva
KOMORNÍ SBOR „GAUDEAMUS“ MOSKEVSKÉ ST. TECHNICKÉ
21,8 b
UNVERZITY N. E. BAUMANA
CHAMBER CHOIR „GAUDEAMUS“ MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY
N. E. BAUMAN
Russia, Moscow
22,2 b
Bronze pásmo/Bronze level:
Rusko, Petrohrad
Russia, St. Petersburg
STUDENTSKÝ KOMORNÍ SBOR „LAUDA“
STUDENTS' CHAMBER CHOIR „LAUDA“
20 b
D2 –Jazz, pop, spirituál, gospel/Jazz, pop, spirituals, gospel
Zlaté pásmo/Golden level:
1. místo/prize
USA, Iowa, Cedar Rapids
VOKÁLNÍ ANSÁMBL „JAZZ TRANSIT“ VŠ KIRKWOOD
COMMUNITY
„JAZZ TRANSIT“ KIRKWOOD COMMUNITY COLLEGE
25,8 b
Česká republika, Ústí n. L.
Czech Republic, Ústí n. L.
DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP
GIRL’S CHAMBER CHOIR PF UJEP
24,4 b
Česká republika, Ústí n. L.
Czech Republic, Ústí n. L.
KOMORNÍ SBOR PF UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ „NONA“
CHAMBER CHOIR PF UJEP „NONA“
23,2 b
USA, Iowa, Cedar Rapids
2. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
3. místo/prize
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
Stříbrné pásmo/Silver level:
Bronze pásmo/Bronze level:
NEUDĚLENO / NOT AWARDED
ZVLÁŠTNÍ CENY / SPECIAL PRIZES
Zvláštní cena poroty za zajímavé aranžmá skladem B1 a D2 / Special Prize of the Jury for the most interesting program in
category B1 and D2
PhDr. Luboš Hána, PhD.
Zvláštní cena poroty za provedení skladby A. Maskatse „Janu Dziesma“ / Special Prize of the Jury for interpretation of the
composition A. Maskatse „Janu Dziesma“
Lotyšsko, Riga
Latvia, Riga
PĚVECKÝ SBOR VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ V RIZE „MITS“
RIGA TECHNICAL COLLEGE CHOIR „MITS”
Zvláštní cena poroty za provedení skladby „Spala sem na seně“ – arr. Jan Vičar / Special Prize of the Jury for interpretation
of the composition „Spala sem na seně“ – arrangement of Jan Vičar
Česká republika, Pardubice
Czech Republic, Pardubice
„VUS“ VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR PARDUBICE
„VUS“ UNIVERSITY CHOIR OF PARDUBICE
Zvláštní cena poroty za dramaturgii soutěžního vystoupení D1 / Special Prize of the Jury for competition performance D1
Ukrajina, Oděsa
Ukraine, Odessa
DÍVČÍ SBOR „ORIANA“ CENTRA UKRAJINSKÉ KULTURY V ODĚSE
YOUTH FEMALE CHOIR „ORIANA“ ODESSA REGION UKRAINIAN CULTURE
CENTRE
Zvláštní cena za dirigentský výkon / Special Prize conducting
Galina Shpak
Zvláštní cena za scénické zpracování pásma písní / Special Prize for a stage adaptation of a folklor performance
Česká republika, Liberec
Czech Republic, Liberec
VOKÁLNÍ KOMORNÍ SOUBOR „REGNIS“
VOCAL CHAMBER CHOIR „REGNIS“
Zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby A3 / Special Prize for interpretation of compulsory composition A3
Rusko, Moskva
Russia, Moscow
KOMORNÍ SBOR „OZARENIE“ MOSKEVSKÉ HUDEBNÍ SPOLEČNOSTI
CHAMBER CHOIR „OZARENIE“ OF THE MOSCOW MUSICAL SOCIETY
Cena rektora / Rector Prize
Rusko, Jekatěrinburg
Russia, Ekaterinburg
AKADEMICKÝ STUDENTSKÝ SBOR URALSKÉ FEDERÁLNÍ UNIVERZITY
B. N. JELCINA
ACADEMIC STUDENTS' CHOIR OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY B. N.
YELTSIN
GRANG PRIX – NOMINACE / NOMINATION
VÍTĚZOÉ KATEGORIÍ/CATEGORY WINERS:
A1
Česká republika, Pardubice
Czech Republic, Pardubice
KOMORNÍ SBOR „CZECH SOLOIST CONSORT“
CHAMBER CHOIR „CZECH SOLOIST CONSORT“
A2
Slovensko, Žilina
Slovakia, Žilina
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR UNIVERZITY V ŽILINĚ „OMNIA“
MIXED CHOIR „OMNIA“ OF THE UNIVERSITY OF ŽILINA
A3
Rusko, Moskva
Russia, Moscow
KOMORNÍ SBOR „OZARENIE“ MOSKEVSKÉ HUDEBNÍ SPOLEČNOSTI
CHAMBER CHOIR „OZARENIE“ OF THE MOSCOW MUSICAL SOCIETY
Další sbory ze zlatého pásma s nejvyšším počtem bodů
Ukrajina, Oděsa
Ukraine, Odessa
DÍVČÍ SBOR „ORIANA“ CENTRA UKRAJINSKÉ KULTURY V ODĚSE
YOUTH FEMALE CHOIR „ORIANA“ ODESSA REGION UKRAINIAN CULTURE
CENTRE
Rusko, Jekatěrinburg
AKADEMICKÝ STUDENTSKÝ SBOR URALSKÉ FEDERÁLNÍ UNIVERZITY
B. N. JELCINA
ACADEMIC STUDENTS' CHOIR OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY B. N.
YELTSIN
Russia, Ekaterinburg
CENU ZÍSKAL/AWARDED:
Porota v tajném hlasování rozhodla, že cenu získává / Jury in secret voting decided that prize goes to:
Rusko, Jekatěrinburg
Russia, Ekaterinburg
AKADEMICKÝ STUDENTSKÝ SBOR URALSKÉ FEDERÁLNÍ UNIVERZITY
B. N. JELCINA
ACADEMIC STUDENTS' CHOIR OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY B. N.
YELTSIN
Výsledky hlasování jsou uloženy u pořadatele festivalu po dobu 3 měsíců. / Results are recorded at festival organizer for 3
months.
POROTA/JURY:
PŘEDSEDA POROTY/JURY CHAIRMEN:
Prof. PaedDr. Jiří Kolář - Česká republika / Czech Republic
ČLENOVÉ/MEMBERS:
Prof. Krysztof Szydzisz – Polsko / Poland
MgA. Marko Ivanović, PhD. - Česká republika / Czech Republic
Prof. Dr. J Scott Ferguson - USA
Mgr. Jaroslav Brych - Česká republika / Czech Republic
Prezident lFAS
Ing. Alena Mejstříková - Česká republika / Czech Republic
Download

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SOUTĚŽÍ 22. BIENÁLE IFAS 2012 THE