Poděbrady se stávají městem pro byznys
Ročník 20 číslo 15
Ochotníci „pokřtí“ Vladimíra
1. prosince 2011
Hokejisté bojují o play-off
www.podebradskenoviny.cz
cena 7 Kč
Poděbrady v očích českých „neználků“: královské lázně s hodinami a cyklisty u Labe
Jak dobře znají Češi město Poděbrady?
Podle průzkumu Poděbradských novin
tuší převážně jen základní fakta.
v Poděbradech léčí lidé HIV pozitivní.
Na jeho obranu je však třeba uvést, že
správnou odpověď neznal a vyloženě ji
tipoval.
Poděbrady leží v okrese Tábor, mají skoro
sto tisíc obyvatel, léčí se tam lidé s AIDS
a FEMAD je tamní největší továrna ve
městě.
I tak zněly odpovědi respondentů, kteří
dostali deset otázek, týkajících se Poděbrad. Některé domněnky lidí na téma
Poděbrady připomínaly pořad Nikdo není
dokonalý. I tam nad některými názory
nelze než kroutit hlavou či se nevěřícně
rozesmát.
Anketa obsahovala základní zeměpisné,
historické a kulturní dotazy o lázeňském
městě Poděbrady. Padesátka oslovených
respondentů zápasila se všemi, především
však pak s kulturní částí.
Kulturní barbarství (?)
Okres Poděbrady
S geografickou znalostí Poděbrad se Středočeši popasovali slušně, a to i přesto,
že nad některými odpověďmi redaktoři
Poděbradských novin žasli. Kromě dvou
oslovených respondentů věděli všichni,
že městem protéká řeka Labe. Záludnější
byla otázka, ve kterém okrese Poděbrady
leží. „No přece v okrese Poděbrady,“ byla
si jistá Marie Kočková z Mostu. Překvapivě nebyla se svým názorem osamocená.
Téměř desetina dotázaných si skutečně
myslí, že okres Poděbrady existuje. Alespoň však byli tito lidé blíže pravdy, než
Pražák David Dobeš. „To bude někde na
jihu, že? Písek nebo Tábor. Ale spíše bych
řekl ten Tábor,“ prokázal zřejmě svou
častou absenci při hodinách zeměpisu
postarší zámečník.
Nepřesně odhadovaný počet obyvatel města se úměrně lišil se vzdáleností bydliště respondentů od Poděbrad.
3 000–100 000, v takovém rozpětí se
pohybovaly odpovědi na populaci Poděbrad, která se letos poprvé v historii přehoupla přes 14 000 obyvatel. „Bez lázeňských hostů tak 10 000, s nimi to bude
trojnásobek,“ přiřkl dvoutřetinové zastoupení klientů lázní v celkovém počtu poděbradských obyvatel Martin Pipek z Kutné
Hory. Po sečtení všech odpovědí a jejich
„zprůměrování“ se však na kalkulačce
objevilo číslo 19 000, což od skutečnosti
příliš vzdálené není.
Historie chvalitebně, biologie výborně
Položka historie Poděbrad obsahovala
v dotazníku jedinou otázku: V jakém sto-
Náměstí zdobí pohádkový smrk
letí žil král Jiří z Poděbrad? Nejlépe se s ní
popasovali pražští studenti, naopak (trochu paradoxně) na ní vyhořeli obyvatelé
nedalekého Kolína. „Jiří z Poděbrad? Ten
vládnul nějak před Karlem IV., myslím.
Takže tak to 12. století,“ zněla nejvtipnější odpověď Josefa Lebedy, která na kolínském náměstí rozesmála i redaktora Poděbradských novin. Nakonec však téměř
70 % dotázaných uvedlo správně 15. století.
Na srdce jsou Poděbrady, zní známá
věta oslavující zdejší lázeňství. To ví
i většina českých respondentů ankety.
„V Poděbradech se léčí lidé se zažívacími problémy,“ odpověděla jako jedna
z mála chybně studentka Jana Šteflová
z Pelhřimova. „Doplnil“ ji i Luboš Horák
z Mladé Boleslavi, který uvedl, že se
Daleko více než historické objekty znali
dotázaní dominantu lázeňské kolonády –
květinové hodiny. Jen dva respondenti
neměli o této chloubě města ani potuchu.
Když však zazněla otázka, jaký název
nese nejznámější poděbradský kostel,
s odpověďmi byli na štíru. Chrám Jiřího
z Poděbrad, kostel Panny Marie, kostel
svatého Benedikta, i tak zněly odpovědi.
Přes padesát procent respondentů raději
ani správný název (Kostel Povýšení svatého Kříže, pozn. red.) nehádalo a prostě
se přiznalo, že odpověď nezná.
V Poděbradech se každý rok konají (kromě jiných) dva známé festivaly: rozhlasový Prix Bohemia Radio a divadelní
FEMAD. O tom však ví mimo Poděbrady jen pramálo kulturních znalců. Pětiprocentní úspěšnost odpovědí na dotaz,
co názvy těchto akcí znamenají, je toho
jasným důkazem. „FEMAD je největší továrna v Poděbradech a Prix Bohemia Radio tamní nejhranější rozhlasová
stanice,“ zněla odpověď jedné respondentky.
Naopak bez větších problémů se Češi
vypořádali s poslední otázkou: „Jaký
sport je v poslední době Poděbradům
zaslíben?“ Na výběr měli ze tří možností
a 85 % odpovědí znělo správně – cykloturistika totiž láká do Poděbrad každým
rokem desetitisíce lidí z celých Čech.
Suma sumárum?! Češi vědí, že na srdce
jsou Poděbrady, že město proslavil Jiří
z Poděbrad, a že tam mají jakési květinové hodiny. Tím však všechna erudovanost na téma Poděbrady povětšinou
končí…
Otázkou však také zůstává, zda by pro
změnu Poděbraďáci například věděli,
v jakém okrese leží Mariánské Lázně,
jaký nese název tamní kolonáda a co je to
Chopinův hudební festival.
Aleš Kubelka, Lucie Procházková
Lístek na tramvaj mi změnil život, prozradila Retková
Moderátorka Marie Retková přijela do Poděbrad odpovídat na všetečné dotazy v pořadu Křeslo pro hosta. Ještě před tím
odtajnila Poděbradským novinám své osudové životní okamžiky.
Adventní čas zaklepal hlasitě i na poděbradskou bránu. Město krášlí od konce
listopadu čtyři vánoční smrky. Více čtěte na straně 2.
„Jela jsem autem po dálnici a jeden
pruh byl uzavřený,“ omlouvala se ve
foyer kongresového sálu na kolonádě za
krátké zpoždění bývalá hlasatelka České televize. Později prozradila, že jízda
jiným dopravním prostředkem jí zcela
změnila život…
„Poděbrady pro mě nejsou žádnou neznámou. Uváděla jsem tu dříve různé koncerty, soutěže a také rozhlasový festival Prix
Bohemia Radio. Naposledy jsem tu byla
s pořadem Barvy života natáčet reportáž
o výročí vašeho divadelního spolku. Dá
se říct, že to tu znám jako své boty,“
zavzpomínala věčně usměvavá Retková,
která se čas od času objeví i na zdejších
tenisových kurtech.
Do podvědomí českého národa se dvojnásobná matka dostala jako hlasatelka
České televize. Cesta k její popularitě
byla opravdu nevšední. „Jednou jsem
nastoupila do tramvaje a paní sedící pode
mnou mě požádala, zda bych jí štípla lístek. Poté, co jsem jí vyhověla, obrátila
se jen tak mimoděk na vedle stojícího
muže a řekla: ,S takovým úsměvem byste měla jít do televize, že mladý pane‘.
Osudovou shodou náhod byl tím mužem
Milan Friedl, který v té době uváděl
v České televizi hudební pořady.“ Retková se s ním dala v tramvaji do řeči.
Pak už měly věci rychlý spád. Několikanásobná držitelka ceny TýTý prošla
úspěšně konkurzem na televizní
hlasatelku a v roce 1977 stála
poprvé „na ostro“ před kamerou.
„To jsem byla strašně nervózní. Uváděla jsem večerní
přehled pořadů na druhém
programu. Ani nevím, co
jsem četla, až mi škubalo
oko,“ zakřenila se ostřílená moderátorka. Té prý
trvalo skoro deset let,
než získala opravdovou
jistotu před kamerou
a stala se z ní zkušená
hlasatelka. Najednou
tvář Retkové
(za svobodna Šípové)
znaly
statisíce lidí.
„Ta popularita byla
příjemná,
byla jsem mladá a hrdá. Ale člověk si
musí uchovat pokoru.“
Retková v současnosti moderuje magazín pro seniory Barvy života
a také uvádí pořad Je jaká
je na Českém rozhlase 2.
Práce má tedy stále dost,
na své koníčky si však
čas vždy najde.
„Snažím se každý týden
sportovat, hraju basketbal a tenis. A moc
ráda čtu, baví mě historické knihy a beletrie. Ale
mým největším hobby je má
rodina,“ usmála se stále mladě vyhlížející Retková. Asi
málokdo by uhádl věk Retkové. No schválně, řekli
byste, že jí bylo
letos v červnu… Ale ne,
to se přece
u žen neprozrazuje.
Text
a foto
Aleš
Kubelka
ZPRAVODAJSTVÍ
strana 2
MIKROINTERVIEW
Na zimu jsme připraveni,
tvrdí jednatel Technických
služeb
Ředitel Technických služeb Poděbrady
Luděk
Homola
odpovídal na dotazy
Poděbradských
novin, které se
týkaly především
prací v zimních
měsících.
Jsou Technické služby připraveny na
nadcházející zimu – především pak na
odklízení sněhu a úpravu vozovek?
Na klasickou zimu, která bývá v Poděbradech, jsme připraveni. S odborem
vnitřních věcí městského úřadu jsme
zkoncipovali plán zimní údržby. Připraveny máme pluhovací zařízení a traktory
na odklízení sněhu, a také sypací vozy.
Objednali jsme padesát tun soli a v areálu Technických služeb je navezeno sto
tun písku. Co se týče pracovníků, už od
14. listopadu drží dvě skupiny pohotovost,
kdyby došlo k náhlému sněžení či tvorbě
ledovky po městě.
Jak proběhla příprava lázeňské kolonády na zimní měsíce?
V parku máme na starosti zpevněné
cesty, květinové hodiny, lavičky, koše
a veřejné osvětlení. Během roku jsme
provedli pročištění kanálových vpustí.
V minulých dnech jsme také připravili
vánoční výzdobu. Zatím nevíme, kdy
a zda vůbec proběhne svoz laviček. Je
totiž možné, že po dohodě s městem
necháme lavičky na kolonádě i přes
zimu. Asfaltové cesty budeme udržovat
průběžně celou zimu.
Jak byste z pohledu jednatele zhodnotil
letošní rok; co se povedlo a co vám případně dělá největší problémy?
Určitě si vážím toho, že jsme zvládli opravu komunikací strojem Silkot. Po městě
jsme s ním opravili už zhruba 18 000 m2.
Myslím, že se nám také daří udržovat
pořádek ve městě a možná jsme se i v tomto ohledu posunuli o stupínek výše. Uprostřed sezony jsme bez větších problémů
převzali areál Jezera. Co se týče udržování pořádku na koupališti, myslím, že
jsme odvedli dobrou práci. Zatím se nám
bohužel nepodařilo zvýšit počet mimoměstských zakázek. Ty tvoří v současnosti jen zhruba jednu třetinu všech našich
zakázek. Tento objem bychom chtěli do
budoucna navýšit, přičemž bychom neomezovali nijak služby pro město.
(aku)
PN
Rozsvícené vánoční stromky vdechly do Poděbrad advent
1. prosince 2011
FINANČNÍ SERVIS PRO VÁS:
• hotovostní půjčky
(i pro matky na MD), úvěry
• hypotéky (i nebankovní)
• vyhodnocení změny fixace
• stavební spoření
• vyhodnocení pojistných smluv
• zlevnění povinného ručení
• řešení před exekucemi
• kompletní financování SVJ a BD
• investice se zaručeným
10% výnosem ročně
Hned čtyři vánoční stromy zpříjemňují adventní
období obyvatelům Poděbrad.
Jako první byla rozsvícena světla na stříbrném
smrku ve Velkém Zboží. Kolem třicetiletého stromu se minulou sobotu sešel slušný zástup tamních
obyvatel. Ti v uvolněné náladě sdíleli předvánoční
pohodu kolem osvětleného jehličnanu, který rostl
v Táboritské ulici na Žižkově, a majitel byl rád, že
mohl být využit tímto způsobem. „V rámci cvičení
jej pokáceli, převezli a instalovali hasiči z Velkého Zboží,“ uvedl vedoucí poděbradského odboru
životního prostředí Jindřich Vondra.
O den později, v den první adventní neděle, probíhal na Jiřího náměstí vánoční trh, k vidění byl
i živý betlém s Marií, Josefem a Ježíškem, ale
také oslem, krávou a kozlem. Náměstí rozezpívali
pohádkovými písničkami klauni Pepino a Leontýnka a o adventu a první „svíčce naděje“ pohovořil starosta města Ladislav Langr. A pak to přišlo!
Za užaslého „jééé“ se rozsvítil skoro deset metrů
vysoký vánoční strom. Adventní atmosféru ještě
podtrhl sbor Kvítek.
Další dva vánoční stromy se rozsvítily také na
Žižkově a v Polabci.
(red)
Seriózní jednání
tel.: 602 552 183
SKIBUSEM NA LYŽE!
Pohodlná doprava z vašeho města přímo
pod sjezdovku.
Vyražte na denní nebo večerní lyžování
do Skiareálu Herlíkovice.
Odjezd autobusu pravidelně každý
týden:
Denní lyžování STŘEDA, PÁTEK,
SOBOTA, odjezd z autobusového
nádraží v 7:00, lyžování od 8:30 do
16:00 (cena 600 Kč permanentka včetně
dopravy).
Večerní lyžování ČTVRTEK, odjezd
z autobusového nádraží v 16:30, lyžování od 18:00 do 21:00 (cena 300 Kč permanentka včetně dopravy).
Stačí jen zavolat na tel. číslo 737 222 456,
o ostatní se již postaráme my!
„Svůj“ vánoční strom mají i ve Velkém Zboží
Hakenova ulice nezůstane slepá
Plánované zprůjezdnění ulice Hakenova potvrdil starosta města Ladislav Langr.
Propojení zatím slepé Hakenovy ulice do
Družstevní u nádraží má odlehčit dopravní vytíženosti od křižovatky Tyršovy
a Hakenovy ulice směrem k obchodnímu
domu Jiří.
Novou jednosměrnou komunikaci podél
východní stěny obchodního domu chce
město vybudovat nejpozději do konce
roku 2014. Stavba bude spojena s úpravou prostoru před nádražím, kde vznikne
nový autobusový terminál a parkoviště.
Původní plán, který počítal s vyústěním
Hakenovy ulice do Fűgnerovy, se neuskuteční z důvodu nevole tamních občanů
z domů naproti „Pentagonu“ (přesněji
č. p. 1120 a 1121). Ti se o něm dozvěděli
letos z našich novin a zprávou byli nepříjemně překvapeni.
Měli obavy, že v blízkosti jejich domů
dojde ke zvýšenému počtu projíždějících
aut. To by podle nich mělo negativní vliv
na životní prostředí (zvýšenou koncentrací výfukových plynů) a zároveň by byla
ohrožena bezpečnost dětí na sousedícím
hřišti i seniorů při cestě do obchodního
domu. Navíc by se zmenšila travnatá plocha a došlo by k vykácení vzrostlých a zdravých stromů. Následnou petici, ve které
zazněl rozhodný nesouhlas s propojením
Svatojánský pramen bude přes zimu
uzavřen
Svatojánský pramen, pítko
zbudované na hlubinném vrtu
přírodní minerální vody, bude
přes zimní měsíce uzavřen.
Důvodem je nemožnost zajistit permanentní průtok vody
v mrazivých dnech, jako
ochranu proti zamrznutí. Pítko
je totiž napájeno z nedalekého
vrtu BPV-3, který slouží ke
sledování celé hydrogeologické struktury minerálních vod
Poděbradska. Stálý průtok
vody by znehodnotil monitorovací data, proto není ministerstvem zdravotnictví povolen.
Přes zimu bude v provozu jediný pramen – u nádraží. Všechna poděbradská pítka budou
znovu zprovozněna až v jarních měsících.
(red)
Hakenovy a Fűgnerovy ulice, podepsalo
196 obyvatel všech sto osmi domácností
z obou uvedených domů. Členové petičního výboru a jejich pověření zástupci
také oslovili obyvatele dalších domů
v Hakenově a Tyršově ulici, ti však logicky o podepsání petice neprojevili zájem.
Petici obdržel městský úřad v Poděbradech 30. května. Od té doby proběhlo
několik jednání zástupců města s místními obyvateli. „Výsledkem byl přijatelný
kompromis, který nikoho neurazí a splní
záměr. To znamená dopravní odlehčení
v této části města,“ uvedl Langr. S návrhem na změnu (vyústění přímo k nádraží
místo zprvu navrhovaného průtahu do
Fűgnerovy ulice) přišli občané. Pochopili
přitom, že zprůjezdnění Hakenovy ulice
ulehčí nejen obyvatelům ostatních domů
v ulici, ale i v sousední Tyršově ulici. Podle Miroslava Doubka, který zastupuje obyvatele domu č. 1121, jsou místní občané se
závěrečným řešením spokojeni. Zatravněná plocha zůstane neporušená a auta nebudou jezdit přímo pod jejich okny.
Karel Liška
Červeně znázorněné plánované propojení ulic Hakenova a Družstevní (orientační nákres)
Město pro byznys: Poděbrady poskočily o 17 míst!
Podle srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již čtvrtým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 227 obcích
České republiky, si v porovnání s předchozím rokem Poděbrady výrazně polepšily.
Z výsledků průzkumu, který provádí
agentura Datank a vyhlašuje prestižní
týdeník Ekonom, mohou mít v Poděbradech radost. Ve středočeském kraji bylo
automaticky vybráno 26 měst, která prošla analýzou podnikatelského prostředí.
A zatímco obsadily loni Poděbrady
23. místo, letos už atakovaly samý vrchol
žebříčku a skončily šesté.
Podle výzkumu patří mezi silné stránky
Poděbrad (ve srovnání s ostatními městy)
počet lůžek v ubytovacích zařízeních, stav
znečištění ovzduší, konkurence na pracovním trhu nebo názory podnikatelů na kvalitu lokality. Naopak záporně byla hodnocena například vysoká nezaměstnanost nebo
nízký podíl zahraničních podnikatelů.
Největší skok udělaly Poděbrady v přístupu veřejné správy. Ještě loni byly hodnoceny v tomto ohledu jako poslední (26.),
a letos se posunuly o 20 míst až na šestou
pozici.
V rámci srovnávacího výzkumu Město
pro byznys bylo zpracováno více než
20 000 dat převážně z veřejných zdrojů.
Nashromážděná data byla vyhodnocena
a přiřazena k 49 kritériím rozdělených
do šesti tematických oblastí. Analýza
vychází z hodnocení těchto základních
kritérií: podnikatelské prostředí, kvalita
lokality, pracovní trh, veřejná správa,
cenové podmínky a průzkum mezi podnikateli.
(aku)
1. Benešov
2. Mnichovo Hradiště
3. Lysá nad Labem
4. Příbram
5. Kralupy nad Vltavou
6. Poděbrady
7. Černošice
8. Rakovník
9. Beroun
10. Kladno
…19. Nymburk
…25. Kolín
…26. Kutná Hora
Nejlepších 10 měst a další vybraná podle
výzkumu Město pro business ve středočeském kraji.
Silné stránky města
Počet lůžek na 1000 obyvatel
Názory podnikatelů na kvalitu lokality
pozn: Hodnotí se počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních
za celé ORP, lepší hodnocení náleží vyšší hodnotě kritéria.
pozn.: Kvalita místní lokality pro podnikatele byla hodnocena v intervalu 1 – 5, přičemž nižší hodnota zde znamenala lepší hodnocení.
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
ZPRAVODAJSTVÍ
1. prosince 2011
Jak Radek John „uklidňoval“ poděbradské důchodce
a Miroslav Kalousek kazil (ač nerad) náladu
V listopadu zavítali do Poděbrad dva přední poslanci českého parlamentu. Předseda strany Věci veřejné Radek John a ministr
financí Miroslav Kalousek.
Bývalý místopředseda vlády České
republiky Radek John si vybral pro
hodinovou diskuzi poděbradský domov
důchodců Luxor. Johnova návštěva
Poděbrad vzešla z jeho vlastní iniciativy a tak seniory zaplněné společenské
místnosti v Luxoru ani nijak nevadilo
půlhodinové zpoždění, se kterým bývalý investigativní reportér dorazil. Čas
si krátili zpěvem písní Polabské nížiny,
a tak si čekání na zajímavého hosta zpestřili například „lidovkami“ Kolíne, Kolíne nebo Poděbradská brána.
Šestapadesátiletý John hned po svém
příjezdu s několikačlenným doprovodem
zasedl do „křesla“ pro hosta v novém
důstojně vyhlížejícím retro koutku. Hned
první připomínku hanící platy zaměstnanců ve zdravotnictví vysvětloval (stejně
jako některé další, zejména pro seniory
citlivé) trochu alibisticky zadlužením
bývalé vlády a ekonomickou krizí celé
Evropy. Řeč se stočila také k současnému složení vlády. „Dokud jsou v čele lidé
jako Alexandr Vondra, tak ve vládě sedět
rozhodně nechci. Odešel jsem na protest,“
snažil se vysvětlovat svůj postoj John.
Poté se John vyjádřil i k platům poslanců.
„Ty se snížily zhruba o patnáct procent.
Teď berou poslanci kolem padesáti tisíc,“
„uklidnil“ John důchodce, pro které jsou
takové měsíční příjmy růžovým snem
před probuzením.
Autor českého knižního bestselleru
Memento se zmínil i o moru českého státu
– korupci. „Pro boj s korupcí jsme udělali
všechno, co bylo v našich silách. Vyměnili jsme lidi ve Vládním výboru pro koordinaci boje s korupcí. Teď už je na každém
jedinci, aby ukázal odvahu,“ řekl.
Na závěr prozradil John několik pikantních kauz u doby, kdy byl (necelý rok)
ministrem vnitra. „Státní rozkrádání se
nám v poslední době dařilo zastavit. Krádeže z minulosti už ale nijak vrátit nešlo.
Ale obecně se krade míň než dříve,“ dodal
s typickou „Johnovskou rétorikou“.
Týden po návštěvě lídra Věcí veřejných
přijel do Poděbrad ministr financí Miro-
Ministr financí Miroslav Kalousek (vlevo) při diskuzi v poděbradském divadle
slav Kalousek. Na besedu s Kalouskem
a místopředsedkyní rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Helenou Langšádlovou (oba zvolení za TOP 09), přišlo do
Divadla Na Kovárně přibližně sto posluchačů. Oba hosty uvedl místostarosta
Poděbrad Ivan Uhlíř.
„Aniž bych chtěl hned kazit náladu, tak
řeknu to, co stejně drtivá většina z vás
tuší. Vskutku nás nečekají lehké časy.
A já jsem dokonce přesvědčen, že stojíme
na prahu konce nějaké zhruba čtyřicetileté
éry zacházení státu s veřejnými prostředky,“ začal realisticky Kalousek.
Stejně jako John, vysvětloval Kalousek
domácí krizi státním dluhem. V besedě
pak mimo jiné odpovídal na dotazy týkajících se vyrovnaných rozpočtů, integrovaných operačních programů zaměřených
na řešení společných regionálních problémů, kauzy Mostecké uhelné společnosti,
výše důchodů a jejich valorizace. Z odpovědí se přítomní také dověděli, že letos
zaplatíme Evropské unii 37 miliard korun
(1 procento HDP) a 134 miliard korun od
ní získáme. Na otázku, kdy Česká republika vstoupí do eurozóny, vyslovil padesátiletý politik osobní domněnku, že českou
korunou se u nás bude platit minimálně do
roku 2018.
Po hodině se ministr s přítomnými rozloučil a beseda pokračovala s poslankyní
Langšádlovou. Na závěr večera místostarosta Uhlíř přislíbil, že se vedení města
pokusí pozvat do Poděbrad další hosty
z řad členů vlády, Poslanecké sněmovny
a Senátu.
Aleš Kubelka, Karel Liška
strana 3
Poděbrady hostily jihokorejskou delegaci
Hosté z jihokorejského Asanu navštívili v listopadu Poděbrady.
Město Asan je jedním z nejznámějších
lázeňských míst v Jižní Koreji. Leží
v provincii Chungcheong, asi třicet minut
jízdy vysokorychlostním vlakem na jih od
Soulu. Čtvrtmilionové město s průmyslovými zónami společností Hyundai a Samsung má pět univerzit. Jednu z nich, Sun
Moon, proslavily mimo jiné hromadné
svatební obřady, které pořádá kontroverzní reverend Sun Myung Moon, zakladatel
Církve sjednocení (na posledním obřadu
v říjnu 2009 tento samozvaný devadesátiletý mesiáš oddal jednorázově 20 000
novomanželských párů z celého světa).
Asan je však proslulý zejména svými termálními prameny, jejichž léčebné využívání se datuje od 14. století. V současné
době se Asan místo „svatební“ turistiky
zaměřuje na rozvoj lázeňských a volnočasových aktivit.
V jihovýchodní Asii panuje v sektoru
lázeňského průmyslu silná konkurence. Starosta města Bok Ki Wang proto
usiluje o zatraktivnění města Asan nad
rámec rekreačního wellness zaměření tamních tří privátních lázní. Touto přidanou hodnotou by se mohl stát
právě model, který je proslulý v České
a Slovenské republice, což je zaměření
lázeňské péče na poskytování nadstandardních zdravotních služeb. Studium
lékařských programů péče o klienty po
kardiochirurgických operacích bylo jedním z cílů početné delegace v Poděbradech, ve které nechyběli lékaři, ředitel
Cheonan Oriental Hospital, manažeři
lázeňských provozů a hotelů, radní Asanu
a dva televizní reportéři.
Jihokorejské hosty i tlumočnici Omichong
Oh nejprve zaskočil náš starosta slavnostním přivítáním v jejich mateřském jazyce. Připomněl, že obě naše země mají
několik styčných bodů, nejen rozlohu, ale
i historickou zkušenost s nepříjemným
a mocným sousedním státem. Po přátelském setkání na poděbradské radnici se
delegace v doprovodu obchodního ředitele Lázní Poděbrady, a.s. odebrala na
kardiologickou kliniku v hotelu G-REX,
kde se konala tisková konference s lékařským ředitelem Vítem Mařatkou. Následovala prohlídka lůžkové části, rozhovory
s některými pacienty a prohlídka moderních balneoprovozů v lázeňském hotelu
Zámeček.
Návštěva byla bezesporu přínosem pro
všechny přítomné, a to nejen po stránce odborné. S místostarostou Cho Hwa
Sungem jsme probírali také otázky řízení
lázeňského města v nelehké ekonomické
situaci. Pracovní program návštěvy byl
dokumentován společností SBS (Seoul
Broadcasting System). Zpracovaný dokumentární pořad o významných evropských lázních tak bude v jihovýchodní
Asii prezentovat naše město jako důležité
centrum zavádějící nové diagnostické a léčebné metody do lázeňské péče
s vysokým standardem.
RNDr. Miloš Mikolanda
Starosta Poděbrad obdržel od asijské delegace tradiční korejský suvenýr - „želví“ loď.
ZPRÁVY Z MĚSTA
Dočkají se kanalizace
Souběžně s probíhající dlouho odkládanou výstavbou kanalizace ulic Hlaváčova, Chládkova a Šantlova dojednalo vedení
města další rozšíření sítí kanalizačního a vodovodního řadu a to
k zimnímu stadionu v Poděbradech. Podobně jako kanalizace
tří výše uvedených ulic by měla být tato vodohospodářská akce
ukončena do 31. 12. 2011.
Parkování bude v rukou města
Na základě negativních zkušeností z jiných měst, kdy se parkovací
systém v rukou cizího provozovatele stal často zdrojem řady rozporů, rozhodlo městské zastupitelstvo, že připravovaný poděbradský parkovací systém bude provozovat město vlastními „silami“,
aby tak mohlo zohlednit aktuální potřeby a upřednostnit prioritní
pořádek ve městě před případným ziskem soukromého subjektu.
Spor o stanici
Sedm let se táhne projednávání změny územního plánu, která
má umožnit vybudovat moderní hasičskou záchrannou stanici
v zeleném pásu proti současné úpravně vod v Palackého ulici.
Zastupitelé nezpochybnili význam hasičské záchranné stanice
v Poděbradech, ale odložili definitivní rozhodnutí na 21. 12.,
protože se jim nelíbí velký zásah do zeleně, který by s sebou přinesla výstavba nové stanice. Byla vytvořena pracovní skupina
vedená Dr. Mikolandou, která do příštího zasedání zastupitelstva předloží případné variantní řešení.
Opraví Boučkovu ulici
Dlouho očekávaná rekonstrukce části Boučkovy ulice v úseku od ulice Mánesovy po železniční přejezd konečně dostala
zelenou a zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Regionálního
operačního programu. Na kompletní obměnu povrchu silnice
i chodníků a veřejného osvětlení byla určena částka ve výši
téměř osm milionů korun, přičemž město se bude spolupodílet
zhruba třemi miliony korun.
Nová pravidla dotací schválena
Dosud platný a často kritizovaný systém dotací již patří minulosti. Zastupitelstvo schválilo nová pravidla, která by měla po
nezbytném zaběhnutí dotační tituly pro organizátory volnočasových aktivit zjednodušit a nastavit pokud možno co nejspravedlivější pravidla s minimální možností subjektivních vlivů. Odbor
vnitřních věcí MěÚ v nejbližší době nabídne všem žadatelům
o dotace z posledních dvou let možnost účastnit se jednoduchého školení k novým dotačním zásadám.
(aku)
Pozvání
pro poděbradské podnikatele
Vánoční ČAJ O PÁTÉ pořádá vedení radnice pro všechny poděbradské podnikatele. Adventní setkání, kde o účasti
pozvaných nerozhoduje výše jejich obratu, export, nebo počet
zaměstnanců, ale pouze příslušnost podnikatelů k Poděbradům
a jejich zájem o město.
Představitelé města Poděbrady si tímto dovolují pozvat všechny
zájemce z řad poděbradských podnikatelů na další předvánoční
setkání v pondělí 12. prosince od 17.00 do hotelu Junior. Zajímají nás vaše problémy, názory i potřeby, protože úspěšní a spokojení podnikatelé jsou základem prosperity každého města!
LIDÉ / NÁZORY
strana 4
Hotelovka přivezla z Eurocupu zlato a bronz
Studenti Hotelové školy Poděbrady uspěli na mezinárodní barmanské soutěži.
Druhý říjnový týden se čtyřčlenný soutěžní tým poděbradské hotelové školy vydal
společně s pedagogickým dozorem na barmanskou soutěž Eurocup 2011 v Prešově.
Po šesti hodinách cesty proběhla prezentace, přivítání, porada s komisaři a následné vylosování pořadí soutěžících. Večer
byli všichni účastníci přivítáni zástupci
školy, města, AEHT a dalšími. Slavnostní
večer doplnili bohatým programem žáci
Hotelové akademie v Prešově – tancem
v tradičních krojích, prešovským zpěvem
a mažoretkami.
Nastal den D – přemísťování velkého
potřebného množství inventáře do sportovní haly. Barmanské soutěžení začalo
ráno o deváté a trvalo až do pozdních
odpoledních hodin.
Kateřina Sýkorová, první soutěžící
z poděbradského týmu, předvedla exce-
lentní výkon a skončila v celkovém
hodnocení jednotlivců na 5. místě
z celkového počtu 85 soutěžících. Adam
Glemba se soutěžním číslem 57 obsadil
13. místo a Filip Finrašek se soutěžním
číslem 85 skončil na 23. místě v kategorii klasik.
Třešničkou na dortu se stal student 2. ročníku Vyšší odborné školy Zdeněk Brůna,
který soutěžil v kategorii flair. Přestože
jeho startovní číslo bylo poslední, nervový nápor s ledovým klidem vydržel –
a ve své kategorii si došel pro první místo. Bylo se opravdu na co dívat!
Hotelová škola a Vyšší odborná škola
v Poděbradech se v součtu bodů jednotlivých týmů umístila na 3. místě z celkového počtu 42 škol. Gratulujeme!
Filip Finrašek,
Hotelová škola Poděbrady
Tímto pozdravem se přivítal pan Vladimír Jeník s dětmi v mateřské škole
Poděbrady Žižkova.
Pan Jeník je mimo jiné i předsedou mysliveckého spolku a do školky jsme si ho
pozvali, aby dětem přiblížil práci myslivců. Jeho vyprávění o zvířatech, o své práci
a o přírodě děti natolik zaujalo, že ještě druhý den nadšeně o panu myslivci vyprávěly
a s velkou chutí malovaly obrázky lesních
zvířat. Beseda o myslivosti byla jednou
z akcí, které jsou pro děti z naší MŠ připraveny pro letošní školní rok v rámci
celoročního projektu „Poznáváme zvířata
od podzimu do léta“. Už jsme navštívili
si dovoluje pozvat vážené rodiče a přátele školy
na předvánoční akce:
čtvrtek 1. prosince v 16.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu u školy s hudebně literárním
vystoupením.
Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme
na
čtvrtek 1. prosince od 16.30 hodin
Prohlídka předvánoční školy, nově vybavených učeben
a prací našich žáků.
Během čtvrtečního odpoledne můžete ochutnat
vánoční cukroví, teplý čaj a svařené víno.
14. 12. 2011
Kdy:
Kde:
ZŠ Na Valech Poděbrady
V kolik: 15.30 – 18.00 hod.
pondělí 5. prosince
Mikulášská nadílka a návštěva dětí z mateřských škol.
Pro každého máme něco připraveno. Pro děti zábavu, zajímavé úkoly a k ochutnání vánočku. Pro rodiče informační
servis s učitelkami 1. stupně a školním psychologem. Obsahem jsou informace o zápisu, školní zralosti, pomůckách
a učebnicích pro prvňáky. Pro všechny pak příjemné
odpoledne v adventním čase.
Těšíme se na Vás
ředitelství ZŠ Poděbrady, Na Valech 45
a kolektiv pedagogů
středa 14. prosince v 17.00 hodin
Vánoční koncert pěveckého sboru Slunečnice
a žáků třídy 2. B a 3. D v Divadle Na Kovárně.
Literárně hudební pásmo „Světové Vánoce“ žáků 4. C a 5. C.
Přejeme Vám pěkné zážitky,
klidné a spokojené vánoční svátky.
Základní škola Poděbrady,
Na Valech 45
vás zve
na komponovaný pořad žáků ZŠ Na Valech
a pěveckého sboru Kvítek
DĚTSKÝ KLUB NA PLÁŽI
PROSINCOVÁ AKCE
4. HODINA HLÍDÁNÍ
ZDARMA!
Přiveďte k nám své dítě
na 4 hodiny
a zaplaťte jen 3 hodiny.
Divadlo Na Kovárně
19. 12. 2011 od 17.00 hodin
Program:
1. Úvod
8. třídy
2. Sněhová vločka
2. třídy 3. Slaměné ozdoby
6. třídy
4. Vánoční zvyky a přání 4. třídy
5. Jablíčka
3. třídy
6. Vánočka
7. Oříšky
8. Hvězda betlémská
9. Jesličky, Ježíšek
ZOO Chleby, kde jsme si s finanční pomocí rodičů dětí adoptovali jedno ze zvířátek,
v zimě pojedeme do lesa nakrmit zvířátka
nasbíranými kaštany a žaludy, potom nás
čeká výlet na farmu, do ZOO Dvůr Králové
a Dinoparku v Praze a mnoho dalších akcí.
Prohloubit vztah ke zvířatům a k přírodě
je hlavním cílem projektu a mottem pro
naši výchovnou práci: „Od techniky zpátky k přírodě“.
H. Oberdörferová,
vedoucí MŠ Poděbrady Žižkova
Poděbradské děti se dozvěděly, jak
netloustnout
Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech
aneb
je ve škole především u automatů a v prostoru školního občerstvení. Škola v rámci
problematiky třídění odpadu pořádá ještě
dvakrát do roka „bleskový sběr“ papíru
a je zapojena do soutěže, kde je více jak
200 škol.
Kromě této aktivity žáci sbírají PET
víčka, na podzim plody pro lesní zvěř
a po celý školní rok probíhá sběr léčivých bylin, pomerančové a citrónové
kůry. Z peněz, které škola získá, jsou
odměňováni jak nejlepší žáci, tak i celé
třídní kolektivy.
(dn)
Lovu zdar, a myslivosti zvlášť!
a navíc hezkým, zrekonstruovaným prostředím, ve kterém se děti
cítí opravdu skoro jako
doma.
Pokud Vás mrzí, že jste
se nestihli přijít podívat, nezoufejte. Budeme pro Vás připraveni
i v dalších termínech,
a to 8. 12. 2011 a 10. 1.
2012. V Labence dokonce budete mít možnost
vidět předvádění cukrářské práce s čokoládou
a ochutnat to sladké pokušení, budoucí pekaři si
pak mohou zkusit uplést
houstičku nebo vánočku.
Tak neváhejte a přijďte,
těšíme se na Vás!
Ivona Hrabětová,
SOU spol. stravování
Poděbrady
Našel tu mnoho kamarádů čmeláky, slona, myšku, pandu.
Také Vás by děti chtěl pozvat do školy,
chystá si pro Vás báječné úkoly!
ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady –
škola bez odpadu
V jednotlivých učebnách jsou rozmístěny
odpadkové boxy na papír, plasty, bioodpad a směsný odpad. Zároveň jsou nádoby rozmístěny i po chodbách na jednotlivých patrech obou budov. Ke škole jsou
přistaveny dva velkoobjemové kontejnery
na papír a plasty, které jsou pravidelně
vyváženy.
Za dobu provozu, který trvá od dubna
letošního roku, došlo ke snížení objemu
množství směsného odpadu. Škola za
vytříděný papír a plasty dostává peníze.
Z těchto peněz bychom chtěli ještě nakoupit boxy na tetrapak a Al obaly a rozmístit
Oblíbené poděbradské SOU společného stravování pořádá dny otevřených dveří.
Povím Vám jednu pohádku,
jak šnek opustil zahrádku.
Ve svém domečku byl tuze sám,
tak do školy přilezl k nám.
1. prosince 2011
Naše škola v této problematice úzce spolupracuje s odborem životního prostředí
při Městském úřadu v Poděbradech, který je zapojen do projektu „bezodpadový
provoz“.
Knedlíkárna otevírá dveře dokořán
Dne 16. listopadu proběhl na naší škole
první den otevřených dveří pro budoucí
uchazeče o studium. Otevřeny byly od
8.00 do 17.00 budova školy, středisko
praktického vyučování Labenka i domov
mládeže Jitřenka. Ve škole se návštěvníků ujali učitelé teoretického vyučování.
Seznámili je krátce s historií a současností učiliště a uvedli, jaké obory budeme ve
školním roce 2012/13 nabízet. Poté následovala prohlídka budovy, kterou měli na
starosti žáci třetího ročníku. Ti poskytli
rodičům a dětem informace o něco pikantnější (zejména ze svých zkušeností), ale
určitě o to zajímavější. Ve školní jídelně
a restauraci Labenka byli pro zájemce
připraveni učitelé praktického vyučování.
Provedli je celým střediskem, předvedli
jim vybavení kuchyní a seznámili je s tím,
jak probíhá praxe na naší škole. Poslední
zastávkou byl pro zájemce ze vzdálenějších měst a vesnic domov mládeže. Tam
se mohli přítomní vychovatelé pochlubit
spoustou aktivit, které pro žáky připravují
PN
Akce platí do 21. 12. 2011
v dopoledních hodinách.
7. třídy
5. třídy
9. třídy
1. třídy
Rezervace hlídání na tel.:
606 707 185, 724 584 199
www.detskyklubnaplazi.cz
Husova 163, Poděbrady
Proč jsou někteří lidé tlustí a zvířátka
nikdy? I to je jedna z otázek, kterou dětem
ze základní školy T. G. Masaryka ve Školní ulici v Poděbradech v pátek 18. listopadu dala lékařka poděbradské Léčebny
Dr. L. Filipa MUDr. Věra Drozdová. Žákům pak vysvětlila, proč je třeba přemýšlet nad tím, co a jak jíme a proč je vždycky lepší nenosit s sebou kilogramy navíc.
Besedy o prevenci dětské nadváhy jsou
součástí projektu Obezita není náhoda,
který s podporou Všeobecné zdravotní
pojišťovny probíhá na základních školách po celé republice již šestým rokem.
Interaktivní a hravý program, jehož scénář vypracoval tým vedený předními
českými obezitology, si klade za cíl nau-
čit děti přemýšlet nad složením jídelníčku a následně nabyté vědomosti přenést
do svých rodin.
Součástí projektu je také pravidelný
průzkum stravovacích zvyklostí českých
dětí. Nejnovější výsledky posledního průzkumu jasně ukazují, že stravovací preference českých dětí mají z hlediska zdravé výživy daleko k ideálu. Mezi jejich
oblíbenými jídly je hodně moučných,
masitých a sladkých pokrmů. Alarmující
je zejména velká obliba sladkých limonád. Značná část dětí vynechává snídaně
a polévky k obědu. Žalostná je obliba ryb
a luštěnin a o moc lépe na tom nejsou ani
ovoce a zelenina.
Zuzana Labuťová
Na soutěž Primababča 2011 zve
i bývalá finalistka z Poděbrad
V sobotu 3. prosince od dvou hodin odpoledne v divadelním sále Kulturního domu
Hronovická v Pardubicích proběhne finále již 4. ročníku soutěže Primababča.
Soutěž je určena pro zralé ženy, babičky,
které mají alespoň jedno vnouče a dokáží,
že bavit se dá v každém věku a že jsou
opravdu pohodové, rychlé, inteligentní,
milující a akční – prostě prima. Do finále
1. ročníku této celostátní soutěže se probojovala i paní Pavla Houžvičková z Poděbrad a získala si přízeň diváků nejen svou
volnou disciplínou, když ztvárnila postavu Jožina z bažin, ale i svým nadhledem
a humorem, se kterým řešila dané úkoly.
I v letošním roce paní Pavla se svými
kamarádkami z klubu Primababča připravuje soutěž a uvidíme ji i při prezentaci
klubu. V loňském roce tato dáma předváděla klobouky a jak vidíte, ty jí opravdu
sluší. Zveme vás všechny do předvánočních Pardubic na finále soutěže. Příjemným odpolednem nás provede moderátor
soutěže Pavel Novotný, herec Východočeského divadla Pardubice, a známý a oblíbený zpěvák pan Stanislav Hložek.
Více informací najdete na webových stránkách soutěže www.primababca.cz.
Text a foto Klub Primababča
Pardubice
CO JE TO ZA ŠKOLU?
V mezinárodní soutěži mladých barmanů z evropských hotelových
škol EUROCUP 2011 v Prešově vybojoval tým naší školy třetí místo mezi
čtyřiceti školami celé Evropy…
Recepty naší školní kuchyně si vybrali pro svůj pořad Kluci v akci…
Žáci naší školy zabezpečovali slavnostní recepci pro velvyslance členských států Rady Evropy ve Strasbourgu…
Naše úspěšnost všech předmětů státní maturity 2011 v celorepublikovém srovnání vysoce
převyšuje hodnoty hotelových škol a blíží se úrovni úspěšnosti, kterých dosahují gymnázia…
Žáci naší školy obdrželi za svoji práci pozvání prezidentského páru na adventní koncert
do zámku v Lánech…
CO JE TO ZA ŠKOLU? CHCETE SE K NÁM PODÍVAT?
Navštivte náš DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 7. prosince 2011 odpoledne,
školou Vás budeme provázet od 15.00 do 18.00 hodin.
Více informací na www.hsvos.cz
PN
PUBLICISTIKA / KULTURA
1. prosince 2011
24 hodin čtení… a také hudby a divadla
21 literárních bloků, 12 uměleckých předělů, 4 krátké filmy, 1 probouzecí diskotéka, 61 vydaných pamětních listů pro
jednotlivé účastníky a seskupení. Tak by se dal stručně v číslech popsat další literární maratón.
Foyer Divadla Na Kovárně byl stejně jako
v minulosti z 16. na 17. listopad vyzdoben podzimním listím a intimní atmosféru
podtrhávala světla svící. Jinak se v pořadí
už dvanáctý 24hodinový čtecí maratón,
tradičně pořádaný Divadelním spolkem
Jiří, v mnohém lišil od těch předchozích.
„Letošní ročník byl pestřejší, protože blo-
Hypnotizér Jiří Zíka prozradil v bloku
naukovědné literatury posluchačům mimo
jiné, jak provést autohypnózu.
ky jednotlivých literárních žánrů
byly kratší. Jejich předěly – hudební produkce, melodramy, divadelní
představení – probíhaly nově nejen
ve foyer, ale také v přízemí a na jevišti divadla. Tady například zazněly
autorské recitály klavíristy Jakuba
Zahradníka, či kytaristy a písničkáře
Gaca Novomesského. Program oživily i krátké filmy a v pět hodin ráno
retro-video-diskotéka,“ uvedl hlavní
organizátor Martin Vácha.
Výjimečnou akci odstartovala historická próza, následovaly humor
v literatuře, politologie, filozofie,
náboženství. Posluchači – vytrvalci
se mohli ponořit do nočního bloku
poezie nebo erotické literatury. Celkem se letos do literárního maratónu zapojilo pětaosmdesát aktivních
účastníků. „Dvacet čtyři hodin čtení
se stává velmi zajímavým uskupením lidí, kteří se chtějí nějakým způHerečka a pedagožka Kateřina Urbánková
sobem prezentovat. Samozřejmě čtes hudebníkem Lukášem Sommerem přednesli
ní zůstává dominantní záležitostí, ale
velmi působivý melodram Sinuhet.
současně v rámci programu zazpívá
někoho vypískal,“ zhodnotil akci zaklaSbor sv. Cecílie a poslouchá je a tleská jim
datel a první organizátor „24 hodin čtení“
zpěvák beatboxu, což by se nikde jinde
v Poděbradech Ladislav Langr.
nestalo. Je to o toleranci, protože každý čte
Text a foto (red)
a zpívá, jak umí a nestalo se, že by někdo
strana 5
FEJETON
Kterak jsem četl a laťku podlézal
Nedávno za mnou do redakce přišel organizátor „24 hodin čtení“ Martin Vácha.
Ukázal několik archů papíru popsaných
přihlášenými účastníky poděbradského
čtecího maratónu a vyzývavě zvedl obočí. Řekl jsem si: „Proč ne, knih jsi za svůj
život přečetl desítky, není se čeho bát.“
Dlouho jsem nepřemýšlel a intuitivně ke
svému podpisu do archu připojil i název
ukázky: W. Shakespeare, Romeo a Julie
v originále. Když svérázný Vácha odešel,
hned jsem si vybavil několik dalších knih,
které jsem buď dočetl nedávno, nebo se
výrazně zapsaly do mé paměti. „Ale co,
nebudu to ‚hrotit‘. Shakespeara v angličtině jsem četl na vysoké škole nesčetněkrát,
čas od času také poslouchal,“ snažil jsem
se v duchu uklidnit.
Vybral jsem si tedy dvě pasáže (prolog
a závěrečný akt). „Není, co zkazit,“ ujišťoval jsem se. Před šestou hodinou večerní
– chvíli před zahájením akce, jsem zasedl
do komorně upraveného prostředí divadelního foyer. Po prvním výstupu, kdy
starosta města přečetl anonymní úryvky
ze stížností a připomínek, které dostává od
občanů, následovala doslova dech beroucí
recitace Jaroslava Brendla ze sbírky Kytice; navíc podpořená připravenými audiovizuálními efekty. Po půlhodině literárního skvostu se spustil mocný potlesk.
„Výš už laťka ani být nastavená nemůže.
Tu nemohu přeskočit, ale jen nějak nenápadně podlézt a bez aplausu odejít,“ nervózně jsem očima těkal po foyer. Místo
knihy tři z internetu vytisknuté cáry papíru (v knihovně mi totiž sdělili, že originál nemají), o recitaci spatra a nějakých
připravených efektech ani nemluvě. „To
bude propadák,“ vstával jsem z „divácké“
židle, když mě Vácha představoval. Po
deseti minutách, kdy jsem až na pár špatně vyslovených slov snad nic nezkazil,
jsem už seděl s upomínkovým listem zpět
na svém místě. Začátek čtení další účastnice jsem příliš nevnímal, stále si v duchu
přehrávaje své vystoupení.
Pro příští rok mám alespoň zkušenost
navíc. Pravděpodobně se přihlásím do
sekce „vlastní tvorba“. A co budu číst?
Jestli neseženu Hamleta v originále, nevymyslím ohromující doprovodnou projekci,
„podlezu laťku“ třeba tímto fejetonem.
Aleš Kubelka
Z galerie poděbradských mecenášů – 2. díl
Pokračujeme v seriálu o poděbradských dobrodincích, kteří ze svého jmění ukrojili kus pro nemajetné a potřebné.
Josef Gröschl
Kdybychom zapátrali podrobněji ve starých městských knihách a matrikách,
určitě bychom tam nalezli více svědectví
o dobročinnosti místních obyvatel. Jak
se od konce 18. století zlepšovaly hospodářské a společenské poměry v našem
městě, zvětšoval se i počet těch, kteří byli
ochotni složit své peníze na dobrý účel,
zajistit v nějakém nadačním fondu slušný
výnos, kterým by ulehčili život těm nejchudším. Ve farní kronice je zaznamenán
jeden takový příklad. V roce 1792 založil
měšťan Josef Gröschl v Poděbradech chudinský ústav a k jeho vydržování složil
také 4 562 zlatých, které ještě v roce 1835
stačily pro podporu 42 městských chudých. Kromě toho Gröschl založil nadaci
ve výši 600 zlatých, z níž byli podporováni chudí vandrovní tovaryši. Při pátrání
po dalších podrobnostech o tomto muži
se mezi starými poděbradskými rodinami objevilo podobné jméno Krýšl nebo
Krýšle. Jan Hellich v místních matrikách zjistil, že Jindřich Krýšle, původem
Němec, přišel do Poděbrad jako kupecký
mládenec kolem roku 1700. Dvakrát se tu
oženil a z věna druhé manželky Magdaleny koupil Na Dláždění dům č. p. 58/III.
Byl jistě dobrým obchodníkem, neboť po
deseti letech si už mohl koupit i právovárečný dům č. p. 37/I (památkově chráněný
uprostřed severní strany náměstí). Z obou
manželství měl pět dětí, z toho jediného
syna Františka Josefa, narozeného v roce
1706. Ten v kupecké živnosti pokračoval
a díky věnu, které přinesla dcera panského
chirurga Kreuzenocha, koupil další varní dům na náměstí č. p. 39/I. Z jeho dětí
ho přežila jediná dcera, přestože zemřel
poměrně mladý v padesáti letech. V závěti z roku 1756 štědře obdařil své blízké
i kostel a také „zakládá fundaci chudinskou 1000 zl. pro opuštěné chudé, nuzné
sirotky, vdovy i řemeslníkům k pomoci,
k rozdání 6% úrok z fundace v částce 60 zl.
ročně s podmínkou, aby za jeho duši si
v modlitbě připomenuli“. Smrtí Františka
Josefa jméno Krýšle z dějin Poděbrad mizí
také a zatím není známa žádná spojitost
s o něco mladším Josefem Gröschlem.
Martin Paroubek
Do paměti hlavně těch nejchudších obyvatel našeho města se nadlouho zapsal
Martin Paroubek. I v našem povědomí
žije, neboť je po něm pojmenována ulice
mezi náměstím a mostem a dosud v ní,
na jižní straně k Labi, stojí dům, kde až
do poloviny minulého století býval známý Paroubkův chudobinec. Památku na
tohoto šlechetného muže najdeme i na
hřbitově v Kluku v podobě půvabného
empírového pomníku se zahalenou ženskou postavou, přeneseného sem v roce
1906 ze starého městského hřbitova na
Kostelním předměstí.
Martin Paroubek nebyl poděbradským
rodákem, pocházel však ze starobylého
rodu, jehož předkové se od 16. století rozšířili na Kolínsku, Poděbradsku a hlavně
v Sadské. Z něho vzešla řada vzdělaných
mužů, známých svou lidumilností, kteří
nemálo přispěli k národnímu obrození ve
zdejším kraji. Otec Martina Paroubka, Jan
Vilém, byl sadským měšťanem a mydlářem. První žena mu přinesla se slušným
věnem i nemovitost v Kostelci nad Černými lesy. Když zemřela, Jan se ještě jednou
oženil. Po jeho smrti v roce 1761 vdova
Veronika se dvěma
dětmi a ještě nenarozeným Martinem
se ze Sadské odstěhovala na černokostelecké dědictví.
Tady Martin prožil
dětství a na školní
léta si ho vzal na
vychování
strýc
P. Jiří Paroubek na
faru v Líbeznících.
Ale hned po škole
se ocitl v Poděbradech u dalšího
strýce Dominika
Jehe, který tu měl
koželužnu. U něj
se Martin Paroubek vyučil jirchářskému
řemeslu
a kolem roku 1786
se jako tovaryš
vydal na vandr.
S novými zkušenostmi se vrátil
zpět ke svému
mistrovi, aby se
v
Poděbradech
natrvalo
usadil.
S měšťanskou dcerkou Annou Vodičkovou vyženil dům
70/III na Kostelním předměstí a v
Portrét Martina Paroubka ze sbírek Polabského muzea.
něm si zřídil svůj „verštat“. Pro neshody
s tchýní uvítal, když mu Dominik Jehe
před svou smrtí odkázal jirchárnu na Nymburském předměstí, ve které se Martin
vyučil. První žena Anna zemřela bezdětná
v roce 1809, a právě k uctění její památky
objednal Martin Paroubek u tehdy známého pražského sochaře Nedomy zmíněný náhrobek. Po třech letech se oženil
podruhé s Annou Lavičkovou ze Zbirova, která ho přežila o mnoho let. Protože
byl nejen dobrým řemeslníkem, ale uměl
i dobře hospodařit, podařilo se mu i věna
obou manželek náležitě zhodnotit. Také
druhé jeho manželství zůstalo bezdětné,
a tak se Martin Paroubek na konci svého
života rozhodl, že všechno své jmění rozdá poděbradským chudým.
Jako usedlý zámožný měšťan se vzděláním i životními zkušenostmi byl Martin
Paroubek v Poděbradech velice vážen
a ctěn. Do představenstva města se dostal
už v roce 1806, a v letech 1825 až 1831
zastával úřad purkmistra. V té době
koupil v dražbě dům č. p. 12/I při Labi
u mostu po koželuhu Janu Gotlasovi, kam
se i přestěhoval. V roce 1831 prodal také
domek č. p. 70/III na Kostelním předměstí s jirchárnou. V zachované závěti
z roku 1836 odkázal velkou část svého
majetku „na zřízení nadace ku vychovávání 12 osob chudých“, která po smrti
jeho manželky měla být rovněž navýšena
o její podíl. „Pozůstalost jeho sestávala se z domu č. 12/I. zv. Gotlasovského
a z louky zv. Mařeny, odhadnuté obé po
3000 zl. cm. a z kapitálu 28.488 zlatých,
tedy dohromady 34.488 zl.“ Dále dům na
labském nábřeží věnoval Martin Paroubek
pro obydlí chudých „na věčné časy“. Přál
si také, aby z uvedených dvanácti osob
bylo vždy šest mužů a šest žen a pro každé pohlaví byla vyhrazena jedna světnice
v přízemí a jedna v patře. Přednost pro
umístění si vymínil pro příbuzné z obou
stran do třetího kolena. Těchto dvanáct
chudých mělo dostávat po 6 krejcarech
denně, po smrti manželky se dávka měla
zvýšit na 12 krejcarů, což představovalo
876 zlatých ročně. Za to se měli obdarovaní každý večer nahlas modlit růženec,
účastnit se každoročně šesti mší sv. a při
modlitbách vzpomínat zakladatele ústavu
a jeho příbuzenstva. Do ústavu směly být
přijímány pouze osoby svobodné (i ovdovělé) a kdo by rušil kázeň a klid v ústavu,
měl být vyloučen. Sám osobně se Martin
Paroubek ještě za svého života postaral
o inventář do celého ústavu včetně vybavení domácí kaple. Sám si také určoval,
koho do chudobince přijme. Správcem
jmění pro budoucnost stanovil městskou
radu, na kterou dohlížel poděbradský děkan, a poručníkem ustanovil svého přítele Hynka Poka. Za to mu náležela roční
odměna 100 zlatých. Ve své závěti nezapomněl ani na zajištění veškerých nákladů
na otop, svíčky a další nezbytné výdaje.
Tři léta ještě trápila Martina Paroubka
dlouhá vleklá nemoc, než 31. prosince
1839 zemřel. Jeho testament se do posledního písmene naplnil a paroubkovská
nadace sloužila všem potřebným po celé
19. století a dokonce se navýšila na téměř
52 000 zlatých. Na začátku minulého sto-
Paroubkův chudobinec je na jedné z nejstarších fotografií Poděbrad první dům vlevo.
letí v Paroubkově chudobinci, rozšířeném
o sousední dům č. p. 11/I., pak bývalo
za-opatřeno na třicet osob, z toho osm
mužů a dvaadvacet žen. Ti tu měli bydlení, světlo a otop zdarma a ještě dostávali
42 kr. denně. Dalších dvacet osob získávalo z paroubkovské nadace pravidelnou
podporu. Ještě dlouho po první světové
válce tato nadace fungovala. Další její
osudy mi nejsou známy, ale jistě je k ní
dost dokladů v archivním fondu města,
uloženém v okresním archivu v Lysé nad
Labem. Já osobně si ještě živě vzpomínám na slečnu Boženku Podlipnou, která
byla duší tohoto ústavu ještě dlouho poté,
co se někdy po roce 1948 změnil v domov
důchodců. Nevzpomenu si však přesně,
kdy byl zrušen a do rozlehlého paroubkovského domu umístěna domovní správa.
V současnosti je tu mimo jiné Bar U Labe.
Pokračování příště
Text a foto Jana Hrabětová,
Polabské muzeum Poděbrady
Oprava: v první části seriálu byl u V. D.
Chládka mylně uveden letopočet 1839,
správný údaj je rok 1739.
KULTURA
strana 6
FK
ZÁMECKÝ BIOGRAF
1. 12. / Čt / 19.30 / PAN
NIKDO / Drama /
Kanada, Belgie, Fr.,
Něm. / titulky / přístupný / 133 min. / 60 Kč,
40 Kč (pro členy FK)
V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muž, který je
posledním smrtelníkem v době, kdy díky
vědeckým poznatkům už nikdo neumírá.
Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na
své tři životy, které možná prožil se třemi
různými ženami.
Režie: Jaco van Dormael
Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah
Polley
2. – 4. 12. / Pá – Ne / 19.00 / DLUH /
Drama / USA / titulky / od 12 let /
113 min. / 75 Kč
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu,
Rachel Singer (Jessica Chastain), David
Peretz (Sam Worthington) a Stephan Gold
(Marton Csokas) se vrátili domů jako
hrdinové, poté co ve Východním Berlíně
úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora
z Osvětimi. Současnost. Teď již vysloužilí
agenti Mossadu, Rachel (Helen Mirren),
David (Ciarán Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson) mají status národních ikon, dcera
Rachel dokonce o jejich misi napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit.
Režie: John Madden
Hrají: Helen Mirren, Sam Worthington,
Marton Csokas
6. – 8. 12. / Út – Čt / 19.00 / DŮM /
Drama / ČR / od 12 let / 100 min. / 80 Kč
Otec Imrich má svoje sny. Dcera Eva má
svoje vlastní. Ale život je to, co se děje
někde mezitím. Dokonale vyvážené drama, realistický příběh o mezigeneračním
střetu, odehrávající se v jakési zapadnuté
dědině, v prostředí zatíženém nevraživostí, živeném starými křivdami.
Režie: Zuzana Liová
Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Marek Geišberg, Lucia Jašková
a další.
9. – 11. 12. / Pá – Ne / 17.00 a 19.00 /
KOCOUR V BOTÁCH / Animovaná
komedie / USA / dabing / 90 min. /
80 Kč
Poznali jsme ho jako nájemného vraha,
který měl za pár peněz sprovodit ze světa
všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka.
A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal
za odměnu vlastní filmový příběh.
13. – 14. 12. / Út – St / 19.00 / BLÁZNIVÁ,
ZATRACENÁ LÁSKA / Komedie /
USA / titulky / od 12 let / 118 min. /
75 Kč
Čtyřicetiletý Cal Weaver (Steve Carell)
prožívá svůj sen – má dobrou práci, hezký
dům, skvělé děti a za manželku lásku ze
střední školy. Když ale zjistí, že ho jeho
žena Emily (Julianne Moore) podvádí
a chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“
život vezme rázem za své. A co je horší –
Cal se ocitne ve světě svobodných, jenže
sám už několik desítek let nerandil, a tak
zažívá jeden neúspěch za druhým.
Režie: Glenn Ficarra, John Requa
Hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne
Moore
15. 12. / Čt / 19.30 /
TURÍNSKÝ KŮŇ /
Drama / Maďarsko,
Švýcarsko, Něm., Fr. /
titulky / od 12 let /
146 min. / 60 Kč, 40 Kč
(pro členy FK)
Roku 1889 objal Friedrich Nietzsche
v Turíně týraného koně, ztratil vědomí
a také rozum. O filozofově osudu i konci
víme mnoho. Ale co se stalo se zvířetem?
Turínský kůň je dokonalou syntézou jedinečného stylu vlivného maďarského solitéra
Bély Tarra. Promyšleným stylem dlouhých
záběrů doprovázených sugestivní hudbou
a soustředících se na neexpresivní herectví
buduje Tarr podmanivou atmosféru bezčasí, které nemůže vyústit v nic dobrého.
Režie: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky
Hrají: János Derzsi, Erika Bók, Ricsi
16. – 18. 12. / Pá – Ne / 19.00 / MUŽI
V NADĚJI / Komedie / ČR / od 12 let /
115 min. / 80 Kč
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že
o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby
si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí
nudit…!!!“ Rudolf s úspěchem uplatňuje
svou divokou teorii v každodenní praxi a to
s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak
nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit.
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka,
Simona Stašová
FK
20. 12. / Út / 17.00 a 19.00 / ALOIS
NEBEL / Drama / ČR, Něm. / titulky /
od 12 let / 87 min. / 60 Kč
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na
železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách,
kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza
Voříšková), oběť násilného odsunu Němců
po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží
v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně
plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha)
společně se svým otcem (Alois Švehlík)
kšeftují s důstojníky sovětské armády.
Režie: Tomáš Luňák
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden,
Václav Neužil ml.
21. – 22. 12. / St – Čt / 19.00 / NÁKAZA /
Akční / USA / titulky / od 12 let /
106 min. / 75 Kč
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým
šířením epidemie se lékaři po celém světě
snaží najít lék a minimalizovat paniku, která
se šíří ještě rychleji, než samotný virus.
Režie: Steven Soderbergh
Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard,
Gwyneth Paltrow
23. 12. a 25. – 26. 12. / Pá, Ne – Po /
PARANORMAL ACTIVITY 3 /
Horor /USA / titulky / od 12 let /
84 min. / 75 Kč
I kvůli maximálnímu požitku z filmu zůstává jeho příběh úzkostlivě střežen. Prozradit
lze snad jen to, že v něm znovu vystupují
hrdinky předchozích dvou dílů, paranormálními aktivitami pronásledované sestry Katie
a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla,
do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně
strašily a hrály si na vyvolávání duchů, až se
jim to jako bumerang začalo vracet.
Režie: Henry Joost, Ariel Schulman
Hrají: Katie Featherston, Sprague
Grayden, Lauren Bittner
27. – 28. 12. / Út – St / 19.00 / MOJE
KRÁSNÁ UČITELKA / Komedie /
USA / titulky / přístupný / 98 min. /
75 Kč
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii Larry Crowne chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí
práci. Do té doby pracuje jako úspěšný šéf
v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez
vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se
rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce
si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší
kvalifikaci pro své budoucí povolání.
Režie: Tom Hanks
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami
Malek
Pozvání na koncerty Pěveckého
sboru Gymnázia Jiřího
z Poděbrad, Orchestru GJP
a SAGu (Sboru absolventů GJP)
Sobota 10. prosince 2011 od 18.00
hodin – Evangelický kostel Poděbrady
– Benefiční koncert pro Diakonii Libice
nad Cidlinou (změna místa a času oproti
informacím uvedeným v Poděbradském
kulturním přehledu)
Sobota 17. prosince 2011 od 15.00
hodin – zámecká kaple Loučeň – J. J.
Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Neděle 18. prosince 2011 od 18.00
hodin – kostel Povýšení sv. Kříže Poděbrady – koncert Společnosti Otakara
Vondrovice – J. J. Ryba – Česká mše
vánoční „Hej, mistře“
Přejeme klidný adventní čas a krásné
vánoční svátky
Členové PS+O GJP + SAGu
PN
Křest svatého Vladimíra jako
hudební komedie
Na závěr letošního roku připravil Divadelní spolek Jiří další premiéru.
U příležitosti stopadesátiletého trvání
ochotnického divadla v Poděbradech
bude uvedena hudební groteska. Režisér
Jan Pavlíček nastudoval s herci báseň
Karla Havlíčka Borovského Křest svatého Vladimíra ve vlastní dramatizaci.
„Nabídneme divákům jednoduchý příběh
převyprávěný do podoby hudební komedie s ironickým podtextem v netradičním zpracování. Pokud někdo nezná tuto
Havlíčkovu klasickou báseň, celovečerní
představení by ho mohlo zaujmout,“ řekl
režisér.
Proč jste si vybral právě básnickou
skladbu Křest svatého Vladimíra?
Museli bychom se vrátit až do šedesátých
let, kdy jsem chtěl toto Havlíčkovo dílo
realizovat, ale tehdejší mocipáni to nedovolili. Důvodem zákazu byly určité kritické prvky vůči životu na východě.
Čím může stošedesátiletá Havlíčkova satira zaujmout dnešního diváka?
Naše představení jsme připravili jako klasický guláš.
Takže vezmete velmi kvalitní maso, které uvaříte
podle ověřeného receptu,
okořeníte ho žertem, ironií
a satirou. Jako přílohu podáváme písničky, které složil
Josef Jína. Guláš budeme v poděbradském
divadle podávat
pouze ve dvou
termínech. Premiéra se koná
v sobotu 3. pro-
since a repríza je na programu v pátek
9. prosince, začínáme vždy v půl osmé
večer.
Máme to chápat, že odehrajete pouze
dvě představení?
Nikoliv. V příštím roce hodláme podniknout několik zájezdů a v Poděbradech uvedeme naši inscenaci až začátkem léta na
venkovní scéně. Doufám, že do té doby ten
náš guláš „uzraje“ a bude patřičně ostrý.
Už delší čas soubor Jiří nezavítal
na ochotnickou soutěž. Neuvažujete
o účasti v nějakém divadelním klání?
Nechci předbíhat, uvidíme jak dopadne
premiéra a repríza, potom určíme, jak se
bude dále postupovat. Nakonec o tom
rozhodnou všichni, kdo se na inscenaci účastní. Samozřejmě se k tomu jako
režisér také vyjádřím.
K rozhovoru se připojil i autor hudby
Josef Jína, který prozradil odkud
čerpá podněty pro svoji tvorbu:
„Inspirace k písničkám přichází od starých dobrých klasiků
swingu a jazzu. Za všechny uvedu Jaroslava Ježka
a George Gerschwina. Samozřejmě, že to není tak dobré, ale snažím se dle svých
schopností skládat hudbu
ve směru, který
přicházel od nich.
Čili zazní skladby, které jsou nám
stylově
blízké
a snad se budou
líbit i obecenstvu.“
Milan Čejka
Kdo bude chodit do kina – na umění?
1. prosince 2011
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
2. 12. / Pá / 19.30 / JAROSLAV
SVĚCENÝ
Vánoční koncert předního českého
houslového interpreta.
Cena vstupenky: 280 Kč
3. 12. / So / ZÁMECKÝ ADVENTNÍ
TRH
Celodenní vánoční trh na 1. nádvoří
zámku, po celý den promítání filmových
pohádek v Zámeckém biografu, 15.00
divadelní představení – Uloupená vánoční
hvězda (Divadlo Kulich), kytarový koncert Věry Kláskové
3. 12. / So / 19.30 / KŘEST SVATÉHO
VLADIMÍRA
1. premiéra, Divadelní spolek Jiří
Cena vstupenky: 80 Kč
7. 12. / St / 18.00 / VÁNOČNÍ
KONCERT ZUŠ
Cena vstupenky: 40 Kč
8. 12. / Čt / 19.30 / SPLAŠENÉ NŮŽKY
– Zábavná řada
Detektivní komedie, ve které o tom, kdo
je vrah, rozhodují diváci! Hrají: Dalibor
Gondík, Ladislav Potměšil nebo Otakar Brousek ml., Ivana Jirešová, Valérie
Zawadská nebo Jaroslava Brousková,
Ladislav Županič a Zbyněk Fric.
Uvádí Divadlo Kalich
Cena vstupenky: 370 Kč
9. 12. / Pá / 19.30 / KŘEST SVATÉHO
VLADIMÍRA
2. premiéra, Divadelní spolek Jiří
Cena vstupenky: 80 Kč
Ministerstvo školství spolu s ministerstvem kultury zařadilo mezi volitelné
předměty pro základní školy a střední školy od 1. 9. 2010 předmět filmová a audiovizuální výuka. Jaký to má ohlas?
11. 12. / Ne / 15.00 / PEKLO V PEKLE
Pohádka, Divadelní spolek Jiří
Cena vstupenky: 60 Kč
První zkušenosti: nejsou lidi, kteří by tento předmět mohli učit. Kurzy a školení
pro případné budoucí pedagogy, pořádaná
za podpory ministerstva školství, nestačí. Vlastně, jak se to vezme. Jsou kurzy
a semináře, které se specializovaným lektorům nepodařilo ani naplnit.
A jak je to u nás? Film je na školách stále brán jako lehká ulejvárna – zábava.
Zábavu – horory, počítačové hry si každý sedmák dokáže na svém PC najít sám
v množství, že nám bude přecházet zrak.
Jak dokázat nyní v určitém přechodném období, kdy by student měl získat
dostatečné a podnětné základy o filmové
a audiovizuální tvorbě, že absence znalostí jej poznamená na další studia? Jednou
z cest je v současnosti poděbradským
Kulturním a informačním centrem organizovaný „seminář“ filmové a audiovizuální tvorby pro střední školy, případně
poslední ročník základních škol.
Základem nabízeného semináře je snaha
podat dostatečně vyčerpávající výklad
o principech realizace tvorby filmového
a audiovizuálního díla a jeho prezentace
nejen v historickém kontextu dějin kinematografie, ale dějin umění vůbec. Filmová tvorba patřila ve 20. století k hlavním
uměleckým projevům, které také nejvíce
ovlivňovaly celé století. V seminářích jsou
promítány ukázky i celá díla jak z hrané
(umělecké) kinematografie, tak krátko-
12. 12. / Po / 15.00 a 19.00 / VÁNOČNÍ
KONCERT CENTRA SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, o.p.s.
Hostem Petra Černocká a Jiří Pracný
Prodej vstupenek: M. Chromečková, tel.:
775 760 687
metrážní (dokumentární). Znalost uvedených problematik tohoto uměleckého
a publicistického média by neměla chybět
ve vědomostní výbavě žádného studenta středních škol. Ale to jsem snad psal
v Poděbradských novinách již několikrát.
Semináře vedené touto cestou jsou jedinou
zárukou, že má mladý člověk, student, otevřenou cestu ke schopnosti dokázat poznat
kvalitní, hodnotné a pro něj přínosné
audiovizuální dílo od braku. Digitalizací
těchto audiovizuálních médií dostává znalost uvedených specifických vyjadřovacích
prostředků nemalý význam.
A tak v závěru tohoto „volání na poušti“ stojí za zmínku, že jde o pět projekcí
v Zámeckém biografu s výkladem v délce
dvou až tří hodin. Čas projekcí si určuje
škola, která projeví zájem o danou formu
vzdělávání. Kapacita sálu je 70 – 80 míst.
Úhrada, kterou zaplatí student za jednu
lekci a projekci, je 30,- Kč. Za tuto cenu
se dnes již nikdo do kina nedostane.
Detailní rozpis jednotlivých seminářů je možné si vyžádat v KIC. Prozatím
o tyto semináře projevily zájem dvě školy.
V Poděbradech je pět středních škol, ale
po dohodě s vedením základní školy je
možné upravit projekt tak, aby byl vhodný i pro jejich poslední ročníky.
Myslím si, že tento vstřícný počin by měl
být školami využit.
Čestmír Církva
13. 12. / Út / 15.00 / VÁNOČNÍ
KONCERT CENTRA SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, o.p.s.
Hostem Stanislav Hložek
Prodej vstupenek: M. Chromečková, tel.:
775 760 687
15. 12. / Čt / 19.00 / SHIRLEY VALENTINE
One woman show Simony Stašové.
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou
ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny
a manželka počestného občana, už dávno není. Přesto, že se musí starat hlavně
o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny
a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní
zůstávají.
Divadlo ABC
Cena vstupenky: 270 Kč
16. 12 / Pá / 18.00 / TANEČNÍ NADÍLKA
ŽÁKŮ ZUŠ A DĚTÍ DDŠ BÝCHORY
Úspěch výtvarného oboru poděbradské ZUŠ
Na 11. Národní přehlídce výtvarného oboru Základních uměleckých škol České
republiky „Oči dokořán“ – 2011 zaznamenali žáci poděbradské ZUŠ pod vedením
pedagožky Regíny Klusoňové úspěch. V kategorii řady a projekty na téma „krabička“ jim byla za výtvarný projekt „Krabička v ploše a prostoru“ udělena cena
poroty.
Národní kolo přehlídky VO ZUŠ ČR
2010/2011 se uskutečnilo ve dnech
24. 9. 2011 – 2. 10. 2011 (porota, instalace výstavy) v augustiniánském klášteře ve
Šternberku u Olomouce a v místním kině
Oko (seminář pro pedagogy). Porota disciplíny „multimediální tvorba žáků“ proběhla dne 16. 9. 2011 ve Středisku amatérské kultury Impuls v Hradci Králové.
Pořadatelem přehlídky byla ZUŠ M. Stibora, Olomouc, zastoupená její ředitelkou, Dr. Zuzanou Hrubošovou. Vernisáž
proběhla 30. 9. 2011, výstava potrvá do
30. 9. 2012.
Díky limitování množství prací přihlášených do přehlídky a díky pečlivému výběru krajskými porotami i ústřední porotou,
se podařilo připravit rozsahem přiměřenou, srozumitelnou a dobře vnímatelnou
kolekci, která dostatečně vypovídá o současné situaci ve výtvarných oborech ZUŠ
v celé České republice.
Ze Středočeského kraje postoupilo do
národní přehlídky 15 Zušek a jen 3 byly
oceněny Cenou poroty (Poděbrady, Nymburk, Mladá Boleslav). Gratulujeme
dětem a paní učitelce Regíně Prokešové
(Klusoňové) za nápady při provedení
tématu, které jim přinesly nejvyšší ocenění. Paní učitelka byla jmenována do
Krajské umělecké rady jako předsedkyně VO za Středočeský kraj. V prostorech
ZUŠ můžete nyní vidět nejnovější práce
dětí VO a od 1. 12. bude probíhat tradiční
vánoční výstava.
Za kolektiv ZUŠ Poděbrady
Mgr. Hana Janiššová
Pondělí 5. 12. v 19 hodin - Divadlo
v Kolíně: „GARFIELD“
Taneční komiks složený z tance, divadla a loutkové animace. Ve výpravném představení účinkuje vedle profesionálních umělců neuvěřitelných
100 dětí z dětských domovů Středočeského kraje, ZUŠ Poděbrady a Kolín.
Prodejní předvánoční výstava
zkamenělin a dekorativních předmětů z přírodního kamene
Originální dárky trvalé hodnoty
Široký výběr kamenů s fosíliemi, krápníků, fontánek, soch
Zahájení: 1. 12. 2011
Pondělí - Pátek 8.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00
Kde: Kámen Donát
Osvobození 338
289 01 Dymokury
www.kamen-donat.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 604 500 600, 604 500 400
PN
SPORT
1. prosince 2011
V roce 2012 čeká poděbradský Sokol župní slet
V příštím roce začátkem června proběhne v Poděbradech župní slet. Výjimečnou akci zahájí průvod sokolů městem.
Událost podobného formátu Tělovýchovná jednota Sokol Poděbrady za svou
novodobou historii ještě nezažila. „Dlouho jsme zvažovali udělat větší prezentaci
toho, kdo vlastně jsme a kolik nás stále ctí
sokolské myšlenky. Dosud jsme nenašli
sílu záměr zrealizovat. Ale příští rok se
k tomu vyloženě nabízí – Česká obec
sokolská slaví sto padesát let vzniku
a koná se patnáctý všesokolský slet. Oslovili jsme tedy středočeskou Župu Tyršovu s tím, že bychom chtěli v Poděbradech uspořádat župní slet, kterému bude
předcházet průvod městem,“ řekl starosta
poděbradského Sokola Radek Smejkal.
Cílem přehlídky je ukázat, co Sokol je
a jakou má nejstarší tělovýchovná jednota
v lázeňském městě tradici. „Rádi bychom
předvedli, jak naši členové kvalitně cvičí, že máme dobrý přístup ke zdravému
životu a že by ostatní lidé měli usilovat
o členství mezi námi,“ doplnil starosta.
ních Čech. „Domluvili jsme se, že kromě praporečníků v sokolských úborech,
povede náš průvod dechová kapela Městská hudba Františka Kmocha. Doufáme,
že se diváci do takto zajímavého průvodu
rádi zapojí a nechají se odvést na hřiště
Slovanu, kde předvedeme sletové skladby. Aby plocha byla zaplněná a bylo na
co koukat, požádali jsme o spolupráci
i ostatní středočeské župy,“ vysvětlil
Smejkal jeho průběh.
Poděbradští sokolové se v současnosti
dali do nácviku sletových skladeb s dětmi, věrnou gardou a muži. Bývalý gymnasta Radek Smejkal nacvičuje s posledně jmenovanými dvakrát v týdnu skladbu
s názvem Chlapáci III. „Rozhodli jsme
se, že zazáříme jako nejlepší skupina
starších mužů a že nejen v župě, ale i na
finálním sletu na Strahově budou koukat,
a zařadí nás do předních řad, abychom byli
vidět v televizi,“ dodal s úsměvem trenér.
Průvod povede živá hudba
Magické místo fyzické aktivity
Sokolský župní slet začne příští rok
3. června průvodem od sokolovny. Toho
by se mělo zúčastnit několik stovek členů
Župy Tyršovy, jejímiž hlavními pilíři jsou
tělovýchovné jednoty z Kolína, Poděbrad
a Čáslavi a cvičenci dalších žup ze střed-
O tom, že poděbradský Sokol má v lázeňském městě pevnou pozici a rozhodně
se má čím prezentovat, svědčí stabilní
členská základna, úspěchy sportovních
oddílů a neustálá modernizace sokolovny.
„Trenéři a cvičitelé se snaží při své práci
vytvářet takovou
atmosféru,
aby
se tam jejich svěřenci chtěli vrátit
i v pozdějším věku.
Právě v tom je
podstata
daného
prostředí, onoho
budoáru
fyzické
aktivity, který mají
naši členové rádi
a chtějí v něm
zůstávat po celý
život, bez ohledu
na to, že se jedná
zrovna o Sokol,“
vysvětlil
Smejkal, jenž po dvou
letech
působení
v čele tělovýchovné
Radek Smejkal (vpravo) v sokolském kroji u sochy T. G. Masaryka.
jednoty vidí základ
Vlevo bývalý starosta poděbradského Sokola Břetislav Borecký
Sokola především
a praporečník Jiří Havlík.
v oddílech všestrannosti dospělých, kteří cvičí pro své zdraví, a dětí, které se
věnují kombinaci sportovní gymnastiky,
atletiky, šplhu a plavání. Mladí členové
poděbradské všestrannosti mají výhodu
v tom, že mohou cvičit na profesionálním gymnastickém nářadí pod dohledem
zkušených trenérů. A dobré výsledky na
soutěžích tomu odpovídají. „Dále máme
sportovní oddíly, které mají svoji určitou samostatnost a zpravidla jsou zaměřeny na závodní činnost dětí a mládeže.
Například sportovní gymnastika se účastní republikových a ligových závodů.
Dvakrát dokonce druholigové družstvo
v soutěži zvítězilo. Závodní je i stolní
tenis, který se každým rokem probojovává
ve své skupině výš a díky nadějné mládeži
vidíme jeho budoucnost růžově. A sportovní oddíl aerobiku sbírá po soutěžích
tolik pohárů, že na ně připravujeme další
skladový prostor. Nově byl vytvořen oddíl
dětského badmintonu, do něhož vkládáme
velkou naději,“ zhodnotil činnost poděbradského Sokola Smejkal. Podotkl ještě,
že by v budoucnu rád pomohl splnit přání
gymnastů mít vlastní cvičební sál se stabilně postaveným nářadím.
(mol)
Z historie a současnosti TJ Sokol
Poděbrady
– vznikla v roce 1863 jako jedna z prv ních v tehdejším Rakousku-Uhersku
–její historie byla dvakrát přerušena.
Nejprve to bylo za války nacisty. Po
roce 1948 pak komunisty na dlouhých
40 let
–v roce 1990 dostali poděbradští soko lové zpět budovu sokolovny v Tyršově
ulici
– patří pod Župu Tyršovu, kam spadá
celkem 46 tělovýchovných jednot
(včetně Kolína, Nymburka, Čáslavi,
Žleb a dalších)
– v současnosti má oddíly sokolské vše strannosti, gymnastiky, aerobiku, stol ního tenisu, badmintonu a fotbalu dohromady 500 členů od předškoláků
až po osmdesátníky
strana 7
Královnou mažoretek je
Eva Formánková z Poděbrad!
Vítězkou prestižní celorepublikové soutěže Miss mažoretka se stala Eva Formánková. Ta pro Poděbradské noviny zavzpomínala na průběh příprav a finálového
večera v Českých Budějovicích.
Soutěž začínala týdenním soustředěním
v Českých Budějovicích, kde se konal
i finálový večer. Zde se sjelo všech dvanáct finalistek, které do elitního tuctu
musely projít několika postupnými koly.
Celé soustředění jsme neustále trénovaly.
Musely jsme nacvičit úvodní společnou
choreografii s hůlkou a závěrečný nástup
na vyhlášení. Také jsme se musely naučit ladně chodit na podpatcích a připravit
si choreografii na módní přehlídku – jak
v krátkých šatech, tak i v dlouhých. Ty jsme
měly zapůjčené z obchodu Jannis fashion.
Každá z nás musela mít ještě připravené
sólo s hůlkou a volnou disciplínu. Takže
jsme se celý týden opravdu nenudily.
Den, kdy se konal finálový galavečer, jsme
skoro celý trávily v kulturním domě Metropol a nacvičovaly program. Zkoušely jsme
si i rozhovor – a to byla docela legrace.
Hostem večera byl zpěvák Vlasta Horváth,
ale bohužel musím konstatovat, že nepatřil
mezi ty nejvstřícnější. V průběhu finálového
večera se o nás staraly kadeřnice a vizážistky, což bylo hrozně fajn. Všechny jsme si
oddechly, když jsme měly za sebou módní
přehlídku a ani jedna z nás nespadla.
Při vyhlášení panovala taková příjemná
atmosféra. Na třetím místě se umístila
Jana Žikavská z Ostrova, první vicemiss se stala Klára Kolísková z Prahy
a mažoretkou roku jsem se stala já! Měla
jsem takovou radost, že mi vytryskly
i slzy. Byla jsem strašně moc šťastná.
Také jsem byla ráda, že jsem měla v sále
oporu ve své mamince. Všechny oceněné
dívky dostaly nádherné květiny, stříbrné
přívěsky, růžový ručník s logem mažoretky, dárkový koš s různými dobrotami
a hlavně zájezd do Chorvatska. Já, jako
vítězka, ho mám pro čtyři osoby, ale zbytek děvčat jede taky a moc se na to těšíme.
Na jihu Čech jsme totiž tvořily skvělou
partu. Po vyhlášení následoval raut a pak
už cesta zpátky na hotel.
Ráno jsme se ještě naposledy sešly všechny na snídani a poté už vyrazily domů.
Osobně jsem nikdy nebyla fanynkou této
soutěže, ale po tomto týdnu jsem na ní
změnila názor. Přála bych každé mažoretce, aby si to zkusila, a také aby měla štěstí
na tak úžasné lidi kolem sebe, jako jsem
měla já.
Eva Formánková
Eva Formánková – Miss mažoretka 2011.
SPORT
strana 8
PN
1. prosince 2011
Hokejisté Poděbrad dohrají sezonu v Nymburce. V krajské lize balancují na hraně úspěchu
Po třinácti zápasech základní části krajské ligy mužů se tým HC Poděbrady nachází na devátém místě tabulky. Krůček dělí poděbradský klub od postupu do play-off. Zároveň však také ještě není vyloučena
možnost sestupu.
Nový domov v Nymburce
Vedení klubu řešilo před sezonou velkou nepříjemnost. Rada města zakázala
v červenci vstup na poděbradský zimní
stadion. Odborné posudky svědčily
o havarijním stavu střechy.
Bylo jasné, že v průběhu letošní sezony budou na stadionu podávat „výborné
výkony“ pouze dělníci. Začala jednání
o náhradním domovu, který poděbradskému celku poskytl pár kilometrů vzdálený
nymburský zimní stadion.
První vyhrání z kapsy vyhání
V úvodním zápase sezony zvítězil poděbradský klub nad Spartakem Vlašim 4:2.
Zřejmě se potvrdilo pořekadlo, první
vyhrání z kapsy vyhání. Od té doby se
totiž poděbradští hokejisté propadali ke
dnu tabulky. V následujících šesti zápasech v řadě odešli z ledu jako poražení.
V posledních dvou utkáních však bodoval poděbradský tým naplno a po třinácti kolech se nachází na devátém místě
tabulky. Tři body dělí polabské hráče od
postupu do vyřazovací části, ale na druhou stranu také jen šest bodů od samého
dna tabulky.
V obraně to jde, v útoku vázne
Takhle špatný vstup do sezony už v Poděbradech dlouho nezažili. Co bylo hlavní
příčinou neúspěchu na startu soutěže?
„Máme slušnou defenzivu. Mnohem
horší je to však s hrou dopředu. Hrozně
se nadřeme na gól, málo se tlačíme před
branku. Velmi špatně hrajeme přesilové
Tabulka krajské ligy po 13. kole
hry. Tyto herní činnosti musíme výrazně zlepšit,“ řekl trenér
týmu David Kubát.
Poděbrady nejsou před zbytkem
sezony zrovna v lehké situaci,
hrozba sestupu je stále reálná. „Při pohledu na tabulku je
jasné, že dva povedené zápasy
nás můžou dostat do play-off,
ale stejně tak dvě porážky až na
samé dno tabulky. Chceme se
co nejdříve odpoutat od pásma
sestupu a pokusit se ještě proklouznout do elitní osmičky,“
dodal Kubát.
Pořadí
1 2
3 4 5 6
7 8
9 10 11 12 Vítěz základní části
Sestup? Nepřipadá v úvahu!
V situaci, kdy týmu lidově
řečeno „teče do bot“, se projeví
psychická síla mužstva.
„Tým tvoří skvělá parta lidí, kteří většinou v minulosti hráli hokej na vyšší
výkonnostní úrovni. Myslím si, že kádr
máme dobrý. Nálada v kabině je nyní
po posledních dvou vítězstvích skvělá.
Možnost sestupu? Nepřipadá v úvahu!“
nepřipouštěl si návrat do krajské soutěže
obránce Poděbrad Jiří Končák.
„Bohužel nám to tam letos nějak nepadá.
Na tréninku věnujeme hodně času tomu,
aby se naše střelecká bilance zlepšila.
Bohužel to stále není ono,“ zmírnil euforii
Končák.
Open-air hokej se hrát (asi) nebude
Situace s dočasným stěhováním zahýbala
s rozpočtem poděbradského klubu, kte-
Tým
TJ Slavoj Velké Popovice
HC Rakovník
HC Příbram
HK Králův Dvůr
UHK LEV Slaný
HC Jesenice
HK Kralupy
BK Mladá Boleslav B
HC Poděbrady
HC Žabonosy
SK Černošice
Spartak Vlašim
Zápasy
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
12
13
Play-off
V
10
9
9
7
8
7
7
5
5
4
3
3
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P
3
4
4
6
4
6
6
8
8
9
9
10
Skóre Body
61:46
29
64:39
26
53:39
26
52:45
25
55:45
21
37:43
21
50:48
20
44:50
18
32:45
15
42:52
12
35:50
9
43:66
9
Sestup do KSM
Kanadské bodování týmu
rý musel být navýšen. „Rozpočet na tuto
sezonu zatím není uzavřen, stále totiž probíhají jednání s našimi partnery. Vzhledem
k okolnostem, které způsobila situace na
poděbradském zimním stadionu, jsme si za
cíl stanovili setrvání v krajské lize. Postup
do play-off by byl bonusem navíc,“ uvedl
manažer klubu Milan Hněvsa.
Plánovaná možnost návratu hokejistů
na nezastřešené kluziště v Poděbradech
pomalu ztrácí reálné obrysy. Tamní zimní
stadion je stále ve fázi demontáže, která
nejspíš ještě nějaký čas potrvá. „S největší
pravděpodobností tak všechny poděbradské týmy dohrají sezonu na nymburském
stadionu, což by mělo být i efektivnější, než rychlé stěhování na krátký zbytek sezony do Poděbrad. Hokejovému
Jméno
Löffelmann Aleš
Skokan Stanislav
Drahoňovský Lukáš
Šebesta Jiří
Rys Jan
Svoboda Ludvík
Kozák Miloš
Malý Jakub
Pozník Lukáš
Zeman Marek
Petráš David
Post
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
obránce
obránce
útočník
obránce
obránce útočník
i krasobruslařskému oddílu ale poskytne
město na pokrytí nákladů v Nymburce
finanční pomoc,“ řekl 1. místostarosta
města Ivan Uhlíř. Na jaře příštího roku by
se mělo začít se stavbou nového hokejového stánku.
Zápasy
12
12
13
11
5
13
5
10
9
11
11
Branky
4
5
5
2
2
3
3
1
1
2
3
Asistence
8
4
3
3
2
1
0
2
2
1
0
Body
12
9
8
5
4
4
3
3
3
3
3
Za celou kabinu poslal na závěr vzkaz
pro fanoušky obránce Končák. „Děkujeme za podporu a už se těšíme, až spolu budeme slavit výhry v nové domácí
aréně“.
Michal Kozák
V Českém Brodě se cvičilo podle mistryně světa
První listopadovou neděli se většina
našich závodnic zúčastnila českobrodské
soutěže v aerobiku.
Ve všech kategoriích jsme měly zástupkyně ve finálové patnáctce. Nejvíce nabito bylo v kategorii 8-10 let, kde soutěžilo
134 dívek. Do finálové patnáctky se probojovalo i pět našich dívek – Dominika
Herzánová (4. místo), Natálie Vinecká, Barbora Hrodková, Eva Dobiášová
a Andrea Štěpánková. V kategorii 7-8 let
Bývalá mistryně světa v aerobiku Olga
Šípková předává stříbrnou medaili Simoně
Sluťákové
skončila na 5. místě Aneta Sluťáková
a do finále se dostaly Erika Fenclová, Nela
Dobiášová a Tereza Rothová. V kategorii
11-13 let si finálovou účast zajistily Adéla
Svobodová, Bety Kárová a Adriana Crkalová, která se stala zároveň Miss sympatie. V nejmladší kategorii získala všechna
děvčata své první medaile; většina z nich
byla na první soutěži. Největší úspěch
jsme měly opět v nejstarší kategorii, kde
pod lektorským vedením legendy českého aerobiku - Olgy Šípkové, vybojovala
Simona Sluťáková velmi cennou stříbrnou medaili. „S Olinkou se cvičilo nádherně, je stále výborná,“ řekla na adresu
Šípkové Sluťáková.
O týden později se konalo v Praze druhé kolo soutěže Žij pohybem - Individuals. Tato netradiční soutěž není pouze
o aerobiku, ale i o jiných druzích tanečního pohybu. V tomto kole tak například
dívky v kategorii 8-10 let tančily hip-hop
a nejstarší děvčata Afro Dance. Organizátor vždy den dopředu oznámí druh cvičení
a děvčata si mohou připravit vhodný kostým. Jinak musí být všestranné a být připravené téměř na vše. V tomto kole opět
většina našich dětí postoupila ze základního kola do výkonnostních skupin A a B.
V kategorii 4-7 let v kategorii A vybojovala krásné 2. místo Erika Fenclová a na
4. místě skončila Lia Heryánová. Ve skupině B byla druhá Aneta Sluťáková a čtvrtá Anna Vitoušová. V kategorii 8-10 let
ve skupině A zvítězila suverénně Natálie
Vinecká, v kategorii 11-14 let byla stříbrná Niki Skopalíková. V kategorii 15 a více
let si vítězství odvezla Simona Sluťáková
a hned za ní byla Tereza Poláčková.
Děkujeme všem za reprezentaci také
v soutěži MISS, kde byl na programu
rozhovor s moderátorem. V posledním
kole (3. 12.) budou již na programu volné
disciplíny.
Monika Sobotková
Hexa Club
KAM ZA SPORTEM
BASKETBAL
Ženy
Sobota 10. prosince
Poděbrady – Dobřichovice
Neděle 11. prosince
Poděbrady – Brandýs nad Labem „B“
KUŽELKY
Pátek 2. prosince
TJ Poděbrady „B“ – SDS Sadská „B“
(17:00)
LEDNÍ HOKEJ
Sobota 3. prosince
HC Poděbrady – HK Lev Slaný (16:15,
ZS Nymburk)
TENIS
3. – 5. prosince
Linhart cup 1
Turnaj mladšího žactva
Sportovní centrum Linhart
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce), Monika Langrová, grafická úprava: Jitka Niebauerová, korektury: Jana Balcarová, stálí spolupracovníci: Milan Čejka,
Michal Kozák, Karel Liška, Lucie Procházková. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 15. prosince 2011.
Download

noviny PDF 01.12.11.pdf Poděbradské noviny 12/2011