1/2015 • 7. 1. 2015
Elektronický čtrnáctideník časopisu COT business
Řízení agentury CzechTourism se ujala Monika Palatková
Generální ředitelkou agentury CzechTourism se od 1. ledna stala
Monika Palatková. Ve funkci vystřídala Rostislava Vondrušku.
„Nová paní ředitelka má ode mne hned něko­
lik důležitých úkolů. V rámci domácího ces­
tovního ruchu především potřebujeme, aby
čeští turisté trávili co nejvíce času u nás
v Česku. V rámci příjezdového cestovního
ruchu jsou zajímavé především mimoevrop­
ské trhy jako například Balkán. Přeji nové paní
generální ředitelce v její funkci mnoho úspě­
chů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová po setkání s novou generální
ředitelkou a s první náměstkyní pro regionální
rozvoj Klárou Dostálovou. Karla Šlechtová též
zmínila rozvíjející se potenciál čínského trhu
v souvislosti s uzavřeným Memorandem o po­
rozumění a spolupráci v oblasti cestovního
ruchu. Hovořila také o blížící se premiéře čín­
ského snímku natáčeného v Praze „Some­
where Only We Know“ a přípravě přímé letec­
ké linky mezi Čínou a Českou republikou.
Monika Palatková vystudovala Fakultu mezi­
národních vztahů se specializací na meziná­
Ministryně Karla Šlechtová (uprostřed) na setkání s Monikou
Palatkovou (vpravo) a náměstkyní Klárou Dostálovou
rodní ekonomické vztahy a cestovní ruch
na Vysoké škole ekonomické v Praze (1993),
v rámci postgraduálního studia absolvovala
část studia na švýcarské Universität
St. Gallen. V CK Fischer působila na pozicích
manažerky pro prodej a marketing v oblasti
domácího a příjezdového turismu a manažer­
ky produktu pro domácí a příjezdový turis­
mus, ve společnosti CzechIt – Institute for
Strategic vedla zpracování marketingové
strategie České republiky na zahraničním
trhu. Působila jako vedoucí katedry ekonomi­
ky cestovního ruchu na Vysoké škole ob­
chodní, věnuje se přednáškové a konzultační
činnosti v oblasti vysokoškolského a celoži­
votního vzdělávání a publikační činnosti.
V agentuře CzechTourism působila od září
2014 na pozici ředitelky pro rozvoj, kde měla
na starosti především přípravu koncepce
cestovního ruchu pro období 2015–2020, sla­
dění prezentace Česka v zahraničí a pojetí
zákona o cestovním ruchu.
„Z agentury CzechTourism chci vybudovat
profesionální, proobchodně orientovanou
a renomovanou marketingovou agenturu
zajišťující konkurenceschopnost a růst hodnoty
značky jménem Česká republika na zahranič­
ním a domácím trhu,“ dodala nově jmenovaná
generální ředitelka Monika Palatková.
Text: -mmr- a -redFoto: -mmr-
Zájem o brněnské veletrhy po letech roste
Zájem vystavovatelů o brněnské veletrhy
cestovního ruchu GO a Regiontour se
po letech propadu a stagnace zvyšuje.
Loni jich přijelo 700, letos jich má být
téměř o polovinu více. Regiontour má
letos nový formát a zdůrazní spolupráci
zemí tzv. Visegrádské čtyřky v oblasti
turistiky a cestovního ruchu, uvedli pořa­
návrh logotypu – reg food fest
datelé z Veletrhů Brno v tiskové zprávě.
Veletrhy začínají ve čtvrtek 15. ledna.
Partnerskou zemí veletrhu GO je Maďarsko,
návštěvníkům se představí zástupci lázní
a hotelů ze západního Zadunají. Nováčkem
na výstavišti bude také Ghanská národní turis­
tická centrála, která má africkou zemi předsta­
návrh 3
vit jako atraktivní turistickou oblast na západě
černého kontinentu. Jako v předchozích letech
však bude těžištěm představení českých
a moravských regionů, které se budou pre­
zentovat i živými folklorními vystoupeními.
Součástí veletržní akce je i třetí ročník festiva­
lu RegFoodFest či 18. festival GO Kamera.
-čtk- a -red-
FESTIVAL
KRAJOVÝCH
SPECIALIT
A REGIONÁLNÍ
POTRAVINY
25. mezinárodní veletrh
průmyslu cestovního
ruchu
24. mezinárodní veletrh
turistických možností
v regionech
1 COT BUSINESS News 1 • 2015
Festival krajových
specialit a regionální
potraviny
www.bvv.cz
www.cotmedia.cz
Praha se bude ptát turistů,
proč přijeli a jak jsou spokojení
Předplaťte si COT business!
Nejčtenější odborný časopis v cestovním ruchu!
Prague City Tourism (PCT) plánuje tříletý výzkum mezi turisty. Chce vědět, proč lidé do Prahy jezdí a jak jsou tam spokojení. Osloví proto nejméně 1 500 lidí různých národností, přičemž ptát se jich bude dvakrát ročně. ČTK to řekla mluvčí PCT
Kateřina Bártová.
„Dnes operujeme pouze s kvan­
titativními daty z Českého statis­
tického úřadu, která nám zdaleka
neposkytují odpovědi na všech­
no, co nás o turistech v Praze
zajímá,“ vysvětlila Bártová. Insti­
tuci například zajímá, co turisty
k návštěvě Prahy motivuje, jak
jsou spokojení se službami nebo
jaké památky navštěvují. Praktic­
ké budou pro PCT získané infor­
mace o tom, jestli návštěvníci
hlavního města používají více
papírové mapy a průvodce, nebo
dávají přednost moderním tech­
nologiím.
Dvakrát ročně by mělo do ulic
vyrazit minimálně 20 tazatelů,
kteří mají oslovit nejméně 1 500
lidí. Dotazník bude ve dvanácti
jazycích, přičemž maximálně 120
oslovených jich může být jedné
národnosti. „V roce 2017 vznikne
celková analýza, která bude shr­
novat a hodnotit všechny dílčí
závěry,“ doplnila Bártová. Celý
výzkum přijde podle odhadované
ceny zakázky na více než dva
miliony korun. Podobně se PCT
turistů v Praze dotazovala už v le­
tech 1997 až 2004.
-čtk-
Karlovarský hotel Thermal
povede Klaus Pilz
Novým generálním ředitelem hotelu Thermal bude Klaus
J. Pilz. Nový ředitel vzešel z výběrového řízení, do kterého
se přihlásilo 17 uchazečů.
Pilz do letošní poloviny loňské­
ho roku působil jako generální
ředitel Health Spa Piešťany,
které řídil od roku 2005.
Na starost měl 11 lázeňských
hotelů v Piešťanech a Smrdá­
kách. V minulosti zastával ma­
nažerské posty například ve ví­
deňském hotelu Penta či
v pražských hotelech Grand
Hotel Bohemia nebo Interna­
tional, kde byl i generálním
ředitelem.
Podle ministra financí Andreje
Babiše bude hlavním úkolem nové­
ho generálního ředitele zlepšit
ekonomický potenciál hotelu v sou­
časné době, kdy se mění skladba
jeho hostů. „Hotel Thermal je neje­
nom významným lázeňským hote­
lem, ale i jediným kongresovým
centrem v regionu. A například
v této oblasti vidím nevyužitý po­
tenciál,“ uvedl Klaus Pilz.
-čtk- a -red-
Získáte:
ZDARMA jedno číslo časopisu
ZDARMA přístup na odborný web
ZDARMA aktuální zpravodajství na váš e-mail
ZDARMA doručování do schránky
Váš spolehlivý
posel informací
www.icot.cz
Outgoing letos vzroste o 3 %
Výjezdy českých turistů do zahraničí letos stoupnou zhruba
o tři procenta, odhaduje poradenská společnost Mag Consulting. Zvýší se také popularita zájezdů vlastní dopravou
a prohloubí se trend zkracování dovolených. Vyplývá to
z ankety ČTK mezi subjekty v cestovním ruchu. V roce 2015
bude pokračovat zkracování délky pobytů, Češi si ale současně dopřejí více pobytů během roku.
„Stále větší množství zákazníků
dává přednost výhodnému ná­
kupu zájezdů na ‚first moment‘,
kdy jsou ceny nejvýhodnější
zejména pro rodiny s dětmi.
V souvislosti s devalvací koruny
očekáváme mírné navýšení
katalogových cen zájezdů,“
uvedl prezident Asociace čes­
kých cestovních kanceláří
a agentur Roman Škrabánek.
„Dalším trendem, který bude
posilovat, bude aktivní rodinná
dovolená. Dochází k výměně
generací a mladší generace je
mnohem aktivnější než genera­
ce jejich rodičů. Vrací se dovole­
né s vlastní dopravou a posiluje
trend dovolených v sousedních
zemích,“ dodal místopředseda
Asociace cestovních kanceláří
ČR Jan Papež. „V roce 2015 oče­
káváme nárůst zájmu o destina­
ce, jako je Černá Hora, Albánie
a Slovinsko. Pokračovat by měl
také návrat turistů do severoaf­
rických zemí, Egypta a Tuniska,“
dodal Škrabánek.
Text: -čtkFoto: Thinkstockphotos.com
VÁŠ PARTNER PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Dohodnite si s nami stretnutie: [email protected]
ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA
29.1. - 1.2. 2015, stánok B 500
www.cotmedia.cz HOLIDAY WORLD PRAHA
19. - 22.2. 2015, stánok PK 201
COT BUSINESS News 1 • 2015 2
Prodej zájezdů z Ruska do Česka se zastavil
Prodej zájezdů z Ruska do České republiky se po propadu kurzu rublu v posledních dnech v podstatě zastavil. Na dotaz ČTK to uvedla Asociace cestovních kanceláří ČR. České hotely očekávají
na začátku letošního roku další pokles hostů z Ruska, protože dovolené v Evropě pro ně rychle
zdražují. Rusové dosud přijížděli hlavně na začátku ledna oslavit v Česku pravoslavné Vánoce.
„Pokud se týká zájezdů na ob­
dobí leden–březen 2015, tak
v současné chvíli se prodej
nových zájezdů v podstatě
zastavil. U již dříve objednaných
a uhrazených zájezdů nezazna­
menávají cestovní kanceláře
velký počet storen,“ řekl ČTK
tajemník Asociace cestovních
kanceláří Michal Veber. Podle
Jana Motlíka, jednatele skupiny
Axxos, která provozuje hotely
v Karlových Varech a Praze,
na hotely silně dopadl pokles
hodnoty rublu. „V Praze je to
citelné, ale vzhledem k tomu,
že ruská klientela tam není
dominantní, je to propad spíše
okrajový. Jiná situace je v Karlo­
vých Varech. Ne, že by hosté
z Ruska pobyty rušili, ale prak­
ticky se úplně zastavily objed­
návky na další období,“ řekl
ČTK. Podle Motlíka tak budou
pro hotely, závislé na ruské
klientele, velmi špatné první
měsíce tohoto roku.
„Pobyty, které ještě nebyly
zaplaceny, (Rusové) ruší. Ob­
jednávky dost výrazně ustaly.
Cestování je úplně na konci
toho, co by Rusy teď zajímalo,“
uvedl v prosinci ředitel praž­
ského Interhotelu Olympik
Vlastislav Šos. Na leden a únor
odhaduje 60procentní pokles
příjezdů ruských turistů. Skupi­
na CPI Hotels očekává pokles
rezervací z Ruska. „Situace pro
ruské cestovní agentury, přes
které k nám často návštěvníci
jezdí, bude z dlouhodobého
hlediska neudržitelná, takže se
výpadek z této strany dá oče­
kávat. Ruský trh je pro řadu
hoteliérů bohužel do jisté míry
nenahraditelný, v našem pří­
padě těžíme z různorodosti
našeho portfolia,“ uvedla
mluvčí CPI Hotels Dana Belušová.
V hotelové síti VI Hotels & Re­
sorts se situace liší hotel od ho­
telu. „Mnohé pobyty již není
možné zrušit, protože byly re­
zervovány za zvýhodněných
podmínek bez možnosti storna.
V případě hostů z Ruska očeká­
váme, spíše než rušení rezerva­
cí, menší počet rezervací nově
vytvořených,“ uvedl regionální
ředitel hotelové sítě Francois
Mary. Ředitel EuroAgentur Ho­
tels & Travel Josef Bára odhadl
pokles příjezdů z Ruska na pře­
lomu roku na cca 25procentní.
Kvůli dalšímu poklesu rublu by
podle něj na začátku roku 2015
mohl počet Rusů v ČR klesnout
o další čtvrtinu.
Turisté, kteří do České republiky
přijíždějí, také méně utrácejí.
„Někteří (Rusové) již omezili
požadavky na stravu a další
dosud neuhrazené služby, před­
pokládám, že je to zejména
kvůli preferenci nákupů napří­
klad značkového oblečení, které
patří mezi žádaný artikl ruských
turistů,“ dodal Veber.
-čtk- a -red-
Kraťasy...
Termální park ve Velkých
Losinách bude otevřen
na jaře
Nový termální park v Lázních
Velké Losiny na Šumpersku,
jehož stavba byla zahájena
v závěru roku 2013, bude zpro­
vozněn v prvním čtvrtletí letoš­
ního roku. Stavba termálního
parku s devíti bazény stála
150 milionů korun, část nákladů
pokryla dotace z Regionálního
operačního programu Střední
Morava. „Očekáváme, že stav­
ba termálního parku bude do­
končena na přelomu února
a března. Nový areál zaměstná
zhruba 30 lidí. Především
v zimě se budeme snažit maxi­
málně využít pracovníky, které
už ve Velkých Losinách máme.
V hlavní sezoně se jedná
o 120 až 130 lidí,“ řekl ČTK ředi­
tel lázeňské společnosti Royal
Spa a jednatel Lázní Velké Losi­
ny Martin Plachý.
3 COT BUSINESS News 1 • 2015 Zámek v Tachově
je novou atrakcí
Tachovský zámek (na snímku) se
stal novou turistickou atrakcí.
Radnice nechala nákladem více
než 11 milio­nů korun v jednom
z jeho křídel vybudovat expozice
věnované historii i současnosti
Tachova, dále expozici evokující
život knížecí rodiny Windis­
chgrätzů, významných majitelů
zámku, a také prostory pro příle­
žitostné výstavy. Na navrácení
zámku účelům, jimž sloužil dříve,
čekaly čtyři generace lidí, řekl
ČTK při slavnostním otevření
starosta Jiří Struček. „Chceme
nyní zámek zavést jako jeden
z hlavních turistických cílů
ve městě Tachově,“ uvedl.
Liberec má nový
turistický okruh
Liberec má nový bezplatný turis­
tický okruh. Je zaměřen na rodinu
Liebiegů, která se na přelomu
19. a 20. století zasloužila o rozvoj
průmyslu na Liberecku a jejíž
firma Johann Liebieg & Co. svého
času zaměstnávala tisíce obyvatel.
Liberecká textilní továrna byla
jedním z největších výrobců látek
v celé tehdejší monarchii. Trasa
zavede návštěvníky například
do Liebiegova městečka, na pů­
vodní sídliště Domovina, k vilám
rodiny či na Libereckou výšinu.
Objekty a místa jsou označena
očíslovanými skleněnými tabulka­
mi nebo stojany, z nichž se lidé
dozvědí základní informace
ve čtyřech jazycích. Držitelé chyt­
rých telefonů mohou využít
QR kódy. Prohlídková trasa má
17 zastavení a zatím je bez služeb
průvodce. Zájemci o okruh dosta­
nou zdarma čtyřjazyčnou brožuru
s mapou. ČTK to řekla vedoucí
městského oddělení cestovního
ruchu Zuzana Košková.
Text: -čtk- a -redFoto: Ondřej Koníček / Wikimedia
Commons
www.cotmedia.cz
Na zimní sportovní hry Tourism X Games
do Pece pod Sněžkou
S originální verzí, jak si užít sněhovou nadílku, přichází zimní ročník Tourism X Games! Pokud se nebojíte čerstvého horského vzduchu a teplé palčáky neznáte jen jako módní doplněk z magazínu,
můžete bez obav vyrazit na hory: pobavit se, zasportovat si a zároveň se třeba dozvědět něco nového.
­ áročně, určitě ušetřete síly na další den –
n
na sobotu pro vás organizátoři zajistili zlev­
něné permanentky ve SkiResortu ČERNÁ
HORA – PEC, a tak můžete vyzkoušet všech
11 km sjezdovek v jednom z nejkomplexněj­
ších tuzemských lyžařských areálů.
Již podruhé máte vy, profesionálové z oblasti
cestovního ruchu, možnost spojit radost z po­
hybu na čerstvém vzduchu s nenásilnou for­
mou networkingu. V různých obvyklých
i méně obvyklých sportovních disciplínách
změříte své síly s konkurencí, obchodními
partnery a koneckonců poznáte i své spolu­
pracovníky trochu jinak.
„Jsem rád, že volba na organizaci zimních
Tour­ism X Games padla právě na Pec pod
Sněžkou. Máme tak možnost představit lidem
působícím v cestovním ruchu novinky v na­
šem areálu a také úroveň služeb. Věřím, že
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC dokáže uspokojit
nejen rodiny s dětmi, ale i zkušené lyžaře,“
těší se na zimní akci obchodně technický
­ředitel Marek Lambert.
„Při pilotním letním ročníku Tourism X Games
jsme přivítali 25 týmů po třech sportovcích,
nyní máme ambice oslovit až 36 týmů a mezi
nimi přivítat i zahraniční účastníky. Zima v čes­
Po společném večeru, kde vás kromě boha­
tého rautu čeká také ( jistě s napětím očeká­
vané) vyhlášení vítězů, si pro vás organizá­
na bobech či stavěli sněhuláka? Legraci si
všichni užijí při bungee runningu, který potrápí
nejen tělo, ale hlavně bránici. Zdánlivě jedno­
duchý úkol, doběhnout na sněhové dráze co
nejdále, značně komplikuje napínající se elas­
tické lano, které stahuje soutěžící zpět.
Ale žádný strach, nečeká vás pouze návrat
do dětství, na své si přijdou i ortodoxnější
vyznavači zimy – pro ně bude přichystaný
slalom či biatlon. I když program vypadá
kých horách je krásná, což bych chtěl zimním
ročníkem her připomenout. Rád bych všem,
kteří plní kapacity a posílají klienty za zimními
radovánkami, dopřál aktivní relax v Krkono­
ších,“ říká organizátor Filip Remenec.
toři připravili speciální workshop. Večer také
zpestří mistři barmanské show, kteří předve­
dou, co vše se dá s ledem a alkoholem pod­
niknout. Zároveň budete mít možnost pro­
brat novinky z oboru s kolegy či novými
známými, se kterými vás bude spojovat
nejen práce v cestovním ruchu, ale také
společné zážitky.
Druhý ročník Tourism X Games se koná v ter­
mínu 13.–14. března ve sportovním areálu
v Peci pod Sněžkou. Páteční den bude ve zna­
mení zimních her, kde si vyzkoušíte sporty,
díky kterým se vrátíte do dětských let – ruku
na srdce, kdy jste naposledy sjížděli kopec
Text: -redFoto: SkiResort ČERNÁ HORA – PEC
Zimní Tourism X Games se blíží!
Kdy: 13.–14. března 2015 Kde: SkiResort ČERNÁ – PEC, Pec pod Sněžkou
TOURISM
GAMES
Více informací o programu a přihlášky najdete na www.tourismxgames.cz
www.cotmedia.cz COT BUSINESS News 1 • 2015 4
www.
CELÝ O TUR
SMU
Download

Zpravodaj COT business 1/2015