ERBEY MÜH. MÜŞ. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
ERZURUM MAH. SOYSAL SOKAK. NO: 22/A CEBECİ - ÇANKAYA / ANKARA
TEL: 0312 363 99 14, FAX: 0312 363 7258
WEB: www.erbey.com.tr, E POSTA: [email protected]
DENEYLERDE KULLANILAN METOTLAR VE FİYAT LİSTESİ
ZEMİN MEKANİĞİ ANALİZ FİYATLARI
ZEMİN DENEYLERİ
DENEY
METOT
* Su İçeriği
* Elek Analizi Yaş Metot
BİRİM FİYAT
TS 1900-1
5,00 TL
TS 1900-1
15,00 TL
Elek Analizi Kuru Metot
TS 1900-1
15,00 TL
Likit Limit Yarı Logaritmik Metot
TS 1900-1
15,00 TL
* Likit Limit Tek Nokta Metodu
* Plastik Limit
TS 1900-1
15,00 TL
TS 1900-1
15,00 TL
Doğal Birim Hacim Ağırlık
TS 1900-1
5,00 TL
Kuru Birim Hacim Ağırlık
TS 1900-1
5,00 TL
* Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU)
Direkt Kesme Deneyi (UU)
TS 1900-2
30,00 TL
TS 1900-2
35,00 TL
* Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi
Şişme Yüzdesi Deneyi
TS 1900-2
50,00 TL
TS 1900-2
20,00 TL
Şişme Basıncı Deneyi
TS 1900-2
25,00 TL
Hidrometre Deneyi
TS 1900-1
20,00 TL
ASTM D 4221
30,00 TL
* Özgül Ağırlık Deneyi
* Standart Proktor Deneyi
TS 1900-1
10,00 TL
TS 1900-1
55,00 TL
Modifiye Proktor Deneyi
TS 1900-1
70,00 TL
CBR (Yaş)
TS 1900-2
60,00 TL
CBR (Kuru)
TS 1900-2
50,00 TL
TS 1900-2 ASTM D 5856
75,00 TL
ASTM D 2434 BS 1377
TS 1900-2
75,00 TL
50,00 TL
METOT
BİRİM FİYAT
TS 3529
20,00 TL
Çifte Hidrometre Deneyi
Permeabilite (Düşen Seviyeli)
Permeabilite (Sabit Seviyeli)
İğne Deliği + Dağılma
AGREGA ANALİZ FİYATLARI
AGREGA DENEYLERİ
DENEY
Beton Agregaların Birim Ağırlığının Tayini
Tane Büyüklüğü Dağılım Tayini
Yassılık Endeksi
TS EN 933-1
24,00 TL
TS EN 933-3 BS 812-105.1
60,00 TL
İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzdelerin Tayini
TS EN 933-5
48,00 TL
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
108,00 TL
Organik Madde Tayini
TS 1744-1
36,00 TL
* Los Angeles (100 Devir)
* Los Angeles (500 Devir)
TS EN 1097-2
72,00 TL
TS EN 1097-2
72,00 TL
* Los Angeles (1000 Devir)
Gevşek Yığın Yoğunluğun ve Boşluk Hacminin Tayini
TS EN 1097-2
72,00 TL
TS EN 1097-3
18,00 TL
Don Deneyi (Sodyum Sülfat) (iri+ince)
TS 1367-2
120,00 TL
Don Deneyi (Magnezyum Sülfat) (iri+ince)
TS 1367-2
120,00 TL
TS 1900-2 ASTM D 5856
75,00 TL
ASTM D 2434 BS 1377
75,00 TL
Permeabilite (Düşen Seviyeli)
Permeabilite (Sabit Seviyeli)
İzafi Kesafet
TS 1900-1
30,00 TL
ASTM C-142
30,00 TL
Su Emme (iri+ince agrega)
TS 1097-6
Bağıl Yoğunluk (iri+ince agrega)
TS 1097-6
15,00 TL
20,00 TL
Kil Topakları (iri+ince)
Not: Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* İşaretli deneylerden Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akreditedir.
FORM 139. 30.06.2014 Rev. No/Tarihi : -
ERBEY MÜH. MÜŞ. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
ERZURUM MAH. SOYSAL SOKAK. NO: 22/A CEBECİ - ÇANKAYA / ANKARA
TEL: 0312 363 99 14, FAX: 0312 363 7258
WEB: www.erbey.com.tr, E POSTA: [email protected]
DENEYLERDE KULLANILAN METOTLAR VE FİYAT LİSTESİ
KAYA MEKANİĞİ ANALİZ FİYATLARI
KAYA DENEYLERİ
DENEY
METOT
BİRİM FİYAT
TS 2028
20,00 TL
TS 8615
5,00 TL
Kayada Yoğunluk
TS 8615
15,00 TL
Kayada Porozite
TS 8615
15,00 TL
Kayada Su Emme
TS 8615
10,00 TL
Nokta Yükleme
TS 699
15,00 TL
TS EN 12371
120,00 TL
Elastisite Modülü
TS 2030
125,00 TL
Poisson Oranı
TS 2030
150,00 TL
Kayada Üç Eksenli Deneyi
ASTM D 2664
150,00 TL
Brezilian Çekme Dayanımı
TS 7654
35,00 TL
Don Sonu Basınç Deneyi
TS 699
300,00 TL
* Kayada Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Kayada Su Muhtevası
Don Deneyi (Sonyum Sülfat)
* Los Angeles (100 Devir)
* Los Angeles (500 Devir)
TS EN 1097-2
72,00 TL
TS EN 1097-2
72,00 TL
TS EN 1097-2
72,00 TL
TS 1744-1
36,00 TL
Blok Numuneden Karot Alınması
-
15,00 TL
Karot Yüzeylerinin Düzeltilmesi
-
5,00 TL
METOT
BİRİM FİYAT
* pH Tayini (25 ºC)
Toplam Alkalinite
TS EN ISO 10523
15,00 TL
KİT İLE
30,00 TL
* Klorür Tayini
Magnezyum Tayini
TS 4164 ISO 9297
30,00 TL
SM 3500 Mg B (Hesapla)
20,00 TL
SM 2340 C
30,00 TL
* Los Angeles (1000 Devir)
Organik Madde Tayini
KİMYA ANALİZ FİYATLARI
BETON TEMAS SUYU-TS
SUYU TS 3440
DENEY
* Toplam Sertlik
Sülfat Tayini
KİT İLE
30,00 TL
KİT İLE
30,00 TL
TS 6288 EN ISO 8467
20,00 TL
20,00 TL
Amonyum Tayini
Permanganat İndeksi Tayini
Kireç Çözücü Karbonik Asit (CO2)
TS 3440
Set Olarak
BETON KARMA SUYU-TS EN 1008
DENEY
METOT
225,00 TL
BİRİM FİYAT
TS EN ISO 10523
15,00 TL
TS 4164 ISO 9297
30,00 TL
Sülfat Tayini
KİT İLE
30,00 TL
Nitrat Tayini
KİT İLE
30,00 TL
Şeker Analizi
Sodyum Oksit (Na2O)
REFRAKTOMETRE
25,00 TL
Çözünmüş Madde - NaCI
Çözünmüş Madde N
SO (P O )
Fosfatlar
TS EN 1008
5,00 TL
TS EN 1008
5,00 TL
KİT İLE
30,00 TL
Kurşun (Pb)
KİT İLE
30,00 TL
30,00 TL
* pH Tayini (25 ºC)
* Klorür Tayini
2
5
Çinko (Zn)
TS 196-2
20,00 TL
KİT İLE
Set Olarak
230,00 TL
Not: Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* İşaretli deneylerden Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akreditedir.
FORM 139. 30.06.2014 Rev. No/Tarihi : -
ERBEY MÜH. MÜŞ. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
ERZURUM MAH. SOYSAL SOKAK. NO: 22/A CEBECİ - ÇANKAYA / ANKARA
TEL: 0312 363 99 14, FAX: 0312 363 7258
WEB: www.erbey.com.tr, E POSTA: [email protected]
DENEYLERDE KULLANILAN METOTLAR VE FİYAT LİSTESİ
KİMYA ANALİZ FİYATLARI
SULAMA SUYU-TS 7739
DENEY
* pH Tayini (25 ºC)
* Elektriksel İletkenlik Tayini
METOT
BİRİM FİYAT
TS EN ISO 10523
15,00 TL
TS 9748 EN 27888
15,00 TL
Metil Oranj Alkalinitesi Tayini
TS 3790 EN ISO 9963
15,00 TL
Fenol Ftalein Alkalinitesi Tayini
TS 3790 EN ISO 9963
15,00 TL
TS 4164 ISO 9297
30,00 TL
SM 3500 Ca B
15,00 TL
SM 3500 Mg B (Hesapla)
20,00 TL
* Klorür Tayini
Kalsiyum Tayini (titrasyon yöntemi)
Magnezyum Tayini (titrasyon-hesapla)
Sülfat (SO4) Tayini
KİT
30,00 TL
Sodyum Tayini (fotometrik yöntem)
TS 4530
15,00 TL
Potasyum Tayini (fotometrik yöntem)
TS 4530
15,00 TL
% Na Tayini
TS 7739
5,00 TL
SAR Tayini
TS 7739
5,00 TL
Bor Tayini
KİT
30,00 TL
Suyun Sınıfı
Amonyum
Nitrat
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC)
Grafikten
5,00 TL
KİT
30,00 TL
KİT
30,00 TL
5,00 TL
Hesaplama
Set Olarak
295,00 TL
BOŞLUK SUYU
DENEY
METOT
BİRİM FİYAT
TS 8333
15,00 TL
TSALEK-1990
15,00 TL
pH (Toprak Ekstraktı)
TS EN ISO 10523
15,00 TL
EC (Toprak Ekstraktı)
TS 9748 EN 27888
15,00 TL
Kalsiyum Magnezyum (Ca + Mg)
Ekstraksiyon+TS2879
15,00 TL
Sodyum (Na) Analizi
Ekstraksiyon+TS4530
15,00 TL
Potasyum K Analizi
Karbonat (CO3) Analizi
Ekstraksiyon+TS4530
15,00 TL
Ekst+TS4182 EN ISO 99632
15,00 TL
Bikarbonat HCO3
Ekst+TS4182 EN ISO 99632
15,00 TL
Saturasyon
Ekstarksiyon
Klorür Tayini
TS 4164 ISO 9297
30,00 TL
ESP (Değişebilir sodyum yüzdesi
TSALEK-1990
30,00 TL
SAR (Sodyum Absorpsiyon Oranı)
DC-1988
5,00 TL
Toplam Çözünmüş Tuzlar (TDS)
DC-1988
5,00 TL
Sodyum Yüzdesi
Sülfat (SO4) Analizi
DC-1988
5,00 TL
30,00 TL
KİT
Set Olarak
240,00 TL
Not: Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* İşaretli deneylerden Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akreditedir.
FORM 139. 30.06.2014 Rev. No/Tarihi : -
ERBEY MÜH. MÜŞ. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
ERZURUM MAH. SOYSAL SOKAK. NO: 22/A CEBECİ - ÇANKAYA / ANKARA
TEL: 0312 363 99 14, FAX: 0312 363 7258
WEB: www.erbey.com.tr, E POSTA: [email protected]
DENEYLERDE KULLANILAN METOTLAR VE FİYAT LİSTESİ
KİMYA ANALİZ FİYATLARI
ALKALİ AGREGA REAKTİVİTESİ-TS 2517
DENEY
Alkali Agrega Reaktivitesi
SiO2
METOT
BİRİM FİYAT
TS 2517
225,00 TL
KİT
50,00 TL
DİĞER PARAMETRELER
DENEY
METOT
BİRİM FİYAT
Süspanse Madde
SM 2540 D
20,00 TL
Toplam Kuru Kalıntı
SM 2540 B
20,00 TL
Nitrat Analizi
KİT
30,00 TL
Demir Analizi
KİT
30,00 TL
Alüminyum Analizi
KİT
50,00 TL
Kurşun Analizi
KİT
45,00 TL
Bakır Analizi
KİT
30,00 TL
Mangan Analizi
KİT
50,00 TL
Bor Analizi
KİT
30,00 TL
Nitrit Analizi
KİT
30,00 TL
Fosfat Analizi
KİT
30,00 TL
Silisyum Analizi
KİT
50,00 TL
Brom Analizi
KİT
Çinko Analizi
KİT
30,00 TL
45,00 TL
Not: Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
* İşaretli deneylerden Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından akreditedir.
FORM 139. 30.06.2014 Rev. No/Tarihi : -
Download

deneylerde kullanılan metotlar ve fiyat listesi