Kytička od nás k svátku
11. 11.úterý Martin
12. 11.středa Benedikt
13. 11.čtvrtek Tibor
14. 11.pátek Sáva
15. 11.sobota Leopold
16. 11.neděle Otmar
17. 11.pondělí Mahulena
Státní svátek
18. 11.úterý Romana
OTMAR
(Otomar)
Jde o jméno německého původu. Jeho význam se obvykle vysvětluje jako „šťastný díky bohatství“, nebo „bohatý a šťastný“. Jmenoval se tak i známý
hudební skladatel, dramaturg
a režisér Mácha a také jeden z
nejoblíbenějších Otomarů – herec Korbelář.
tika?
A co ří ká pranorosa může sedlák
Na svatého Teod
pole orat.
46.
TÝDEN
2014
V HLAVENCI SE PODÁVALY HOUSENKY
Uplynulý pátek Hostinec u Jelena hostil účastníky besedy o Africe. Právě sem pozvali na zajímavé povídání nejenom své kamarády a přátele manželé Jaromír a Markéta Ficovi, kteří se před nedávnem vrátili ze své dvouměsíční cesty po Keni, Ugandě, Rwandě, Tanzánii, Mozambiku a Zimbabwe.
„Chtěli jsme našim kamarádům a
domorodců a malou sbírku kamevšem, kteří mají zájem se o Afrinů, sušených plodů a listů z africce něco dozvědět, povyprávět jak
kých stromů. Výtěžek z celé akce
Afriku vnímáme my a promítnout
již tradičně věnujeme malé škole
fotografie z cesty. Bylo si možné
v Bwindy v Ugandě, kterou my a
prohlédnout výstavu fotek, ale
někteří z našich kamarádů podochutnat pražené housenky moporují,“ svěřila těsně před jejím
pane, baobabové plody a povidkonáním sympatická cestovatelka
la, pochutnat si na africké kávě
Markéta, s níž jsem si o její velké
nebo čaji, prohlédnout si výrobky
vášni povídal.
MARKÉTA SE SYNEM JARKEM mezi domorodými školáky. Jak
svorně přiznávají, zdejší lidé jsou milí a přátelští. Dojmy ze svého putování trojice cestovatelů předala uplynulý pátek pozorným
posluchačům na besedě v Hlavenci. Publikum vyprávění zaujalo
natolik, že se beseda přehoupla až do časných ranních hodin.
MANŽELÉ JAROMÍR A MARKÉTA
FICOVI na svou
cestu po Africe neváhali vyrazit i se
svým synem Jarkem.
Na snímku společně se speciálně
upraveným Landroverem ještě na
domovské půdě.
zzNedávno jste se vrátili z cest
po Africe. Jak se vůbec našinec
dostane do takových končin?
„Z naší poslední (třetí) cesty po
Africe jsme se vrátili koncem září.
Poprvé jsem Afriku jela „okouknout“ s manželem v roce 2009.
Další jsme již podnikli společně s
naším synem, kterému je nyní devět let. Tenkrát jsme projeli jih Afrického kontinentu. Přiletěli jsme
do Harare (Zimbabwe), kde máme
zázemí u našeho zde žijícího kamaráda, a pokračovali půjčeným
autem směr, Botswana, Namibie,
Jihoafrická republika a Mosambik. Po této zkušenosti jsme se
začali zajímat o to, jak bychom
mohli ulehčit a zlepšit Afričanům
a hlavně malým Afričánkům jejich
PODOBNĚ VYPADÁ VĚTŠINA škol
v Ugandě. Jak dokazuje snímek, děti
v celém světě ochotně pózují před objektivy. Tento je z
chudé oblasti na
ostrově Buvuma.
Foto archiv MF
PŘIHLAŠTE SE DO KURZU A ZÍSKEJTE UZNÁVANÝ CERTIFIKÁT
ICV - Institut certifikovaného vzdělávání se již od 90. let věnuje vzdělávání dospělých. Má dobré
jméno a stabilní postavení na českém trhu. Nabízí mimo jiné mezinárodně akreditované marketingové vzdělávání v rámci certifikovaných kurzů CIMA. Další velkou oblastí jsou rekvalifikační kurzy.
V rámci zvolené rekvalifikace si lze vybrat z jeho pestré nabídky.
Od minulého měsíce u nás navíc
organizuje zajímavý projekt: „S
vyšší gramotností k větší jistotě“,
který je podpořen z prostředků Evropského strukturálního fondu a
státního rozpočtu ČR. Jedná se o
vzdělávání v oblasti finanční, spotřebitelské a právní. Všechny aktivity jsou pro obce a jejich občany
zcela zdarma. Nyní hledáme a postupně kontaktujeme starosty obcí
do 2 tisíc obyvatel ve Středočeském a Ústeckém kraji,“ vysvětluje
v úvodu Ing. Martina Kanyzová,
projektová manažerka pořádající
společnosti.
zzMůžete prosím tento projekt
blíže představit?
„Jak už napovídá jeho název, v
první řadě pojednává o Finanční
gramotnosti. Během ní dojdou na
řadu pojmy, jako jsou předlužení
či dluhová past, věnovat se však
budeme i rodinnému rozpočtu,
vyřizování úvěrů a také případným následkům jejich nesplácení.
Jako velmi přínosné vnímáme poskytování informací k osobnímu
bankrotu a předcházení nyní tolik frekventovaným exekucím. Ve
Spotřebitelské gramotnosti se zabýváme prevencí před podvodnými praktikami, probereme práva
spotřebitelů, nákupy přes e-shopy
a také rizika s tím spojená. Každý
občan by měl znát svá práva a po-
S vyšší gramotností k větší jistotě.
Kontakty:
zz [email protected]
zz Koordinátor pro Středočeský kraj: 727 928 129
zz Koordinátor pro Ústecký kraj:
zz 727 928 130
zz Více na www.icv.cz
zz Přidejte se k nám na Facebooku
a sledujte aktuality a zajímavosti
ze světa vzdělávání.
život. Manžel vystudoval školu zaměřenou na rozvojovou a humanitární práci, navazoval kontakty
s neziskovými a humanitárními
organizacemi, jako je například
„Člověk v tísni“, pro kterou později také pracoval. Větší část
pobytu jsme společně věnovali
poznávání. Prvního ledna 2013
jsme vyrazili na zatím nejdelší a
nejdobrodružnější cestu. Nazvali
jsme ji „Expedice Uganda“. Trvala tři měsíce, zvládli jsme dojet
na čtyřech kolech z Hlavence až
do Ugandy, najeli asi 18 000 km
a zažili mnoho úžasných dobrodružství. Naše auto pro nás nebylo
jen dopravním prostředkem… Je
vybavené kuchyňkou a zvedací
střechou se stanem. Až na drobné
výjimky jsme v něm spali a vařili.
Původně byl pouze dvoumístný,
ale protože jsme chtěli vzít s sebou syna, přidali jsme sedačku, z
bedny na jídlo vytvořili třetí provizorní lůžko a vyrazili. Projeli jsme
Evropou, z Turecka trajektem do
Egypta, dále do Sudánu, a pak již
po zemi do Ethiopie, Keni a Ugandy. Zde jsme nechali zaparkované
auto a letecky se vrátili domů,
abychom se mohli letos znovu do
Afriky vrátit. Tentokrát jsme vyrazili z Nairobi, opět do Ugandy,
Rwandy, Tanzánie, Mosambiku a
Zimbabwe“.
zzCo považujete ze svého putování za nejvíce zajímavé?
„Projeli jsme mnoho míst. Každá
africká země je jiná a všechny jsou
krásné. Je těžké říci, co je nejzajímavější. Nádherná je Botswana
s jejími solnými pláněmi, úžasné
jsou barvy súdánské pouště a řeky
VETERINÁRNÍ PORADNA
MVDR. ALŽBĚTY MARADOVÉ
O PROJEKT VE STŘEDOČESKÉM A SEVEROČESKÉM KRAJI je mezi obyvateli zájem: „Účastníci nejenom, že nemusejí za kurz
zaplatit, ale navíc lektor dojíždí za nimi. Dosavadní ohlasy potvrzují,
že podobná problematika občany velice zajímá,“ říká Ing. Martina
Kanyzová ze společnosti ICV.
Foto lot
vinnosti. Toho, co se nás osobně
dotýká, je mnoho. Vše od uzavírání smluv, řešení porozvodového
vypořádání majetku až po dědění
najdeme v části nazvané Právní
gramotnost. Co je velmi zajímavé
a pro účastníky projektu důležité,
je možnost individuálního poradenství. Občané se mohou ptát na
Reg. č.: CZ 1.07/3.1.00/50.0092
věci, které je zajímají, anebo pokusit se najít řešení svých finančních či právních problémů. Navíc
chceme zlepšit jejich motivaci k
dalšímu vzdělávání.“
zzKde se kurzy konají?
„Jejich velkou předností je i to,
že není třeba nikam složitě dojíždět. Kurzy pořádáme vždy přímo
v obci, abychom byli občanům co
nejblíže.“
zzNa koho je projekt zacílen?
„Kurzy jsou určeny ekonomicky
aktivním obyvatelům s trvalým bydlištěm v obci, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru nebo podnikají.
(pokračování na str. 8)
VETERINÁŘ RADÍ
Blíží se zima, zajímal by mě proto
váš názor na oblékání psů. Nemohou tak ještě víc
zchoulostivět?
„V dnešní době jsou i mezi psy
jedinci zvyklí na určitý komfort a
teplotu, proto u malých plemen,
zvláště s horším osrstěním nebo po
úpravě srsti může být v mrazech
někdy obleček užitečný i nutný.
Větší psi a ti, kteří jsou vedeni více spartánsky, nebývá oblek nutný
ani v zimě.“
Nilu. Okouzlil nás Egypt, který na
takovéto cestě můžete vnímat úplně jinak než coby turista uzavřený
v hotelovém komplexu. Osobně
mám asi nejraději Ugandu. Je
nádherně zelená, je proto také
nazývána zelenou perlou Afriky.
Ale pokud bych chtěla žít v Africe,
ze zemí, které jsme procestovali,
bych si zvolila nejspíš Keňu. Jsou
zde hory, pouště ale i překrásný,
tyrkysový Indický oceán a hlavně milí a stále pozitivně naladění
lidé.“
zzV Hlavenci jste pro zájemce
připravili skutečně zajímavou
podívanou. Vedle poutavého vyprávění jste podávali ne zrovna
obvyklou krmi…
„Výrobky z baobabů v Česku již
dobře známe. Jsou pokládány za
zdravé a jsou rozhodně „bio“, tak
proč je neochutnat? Stejně jako
„bio“ housenky. Alternativci tyto
pochoutky oceňují a ostatní mohli ochutnat jen ze zvědavosti. Mě
osobně plody z baobabů chutnají
moc. Mají lehce nakyslou svěží
chuť. Housenky se též dají jíst…
V Africe se snažím ochutnat vše, i
přesto že to mnohdy vypadá dost
podivně a ne zrovna příliš lákavě.
Člověk má přeci vyzkoušet všechno, ne?!“ (Smích)
zzTaková cesta je nejenom pro
Evropa náročná v mnoha ohledech, co bylo nejtěžší pro vás?
„Často jsme se cítili unaveni a
doslova vyčerpáni. Těžké bylo
například zvyknout si na klima v
Súdánu, kde se přes den teploty
vyšplhaly přes 60°C a v noci klesly
na „příjemných“ 40. Také sdílení
malého trajektu, kterým jsme pluli
po Nilu z Egypta do Súdánu, bylo
velmi náročné. V horku jsme zde
strávili den a noc na přeplněné
palubě s převážně muslimským
obyvatelstvem. Zprvu jsem z toho
opravdu neměla dobrý pocit, ale
byl to jeden z nejsilnějších zážitků naší cesty. Musím přiznat,
že Súdánce vnímám jako jedny z
nejpřátelštějších a nejpohostinnějších lidí, které jsme na cestách
poznali. Nejtěžší a nejzajímavější
pro nás je určitě setkávání se s lidmi s rozdílnými kulturami a zvyky.
Pokud je ale člověk ochoten se
přizpůsobit a přijmout to s úctou,
je mu všude dobře a nemusí mít
rozhodně z lidí strach.“
zzVýtěžek z páteční akce poputuje do Ugandy, proč zrovna
tam?
„Ano, výtěžek z páteční akce poputuje již tradičně do Ugandy, do
Bwindy, do maličké školy, která
je zároveň druhým domovem asi
devadesáti ugandských holek a
kluků. Je to spíš školka, dle našich
měřítek… Dětem, které sem chodí je 3 až 6 let. Ale v ugandských
školkách se děti učí a dostávají i
„vysvědčení“. Tuhle školičku jsme
objevili vlastně náhodou, při naší
loňské cestě. Děti tančily a zpívaly
a s Jarečkem jsme se na ně šli podívat. Manžel se poté sešel s učitelkou a vedoucí celé školy, Jane
Ahebwou, a domluvili se na možné
spolupráci.
Ta funguje již 2 roky a my máme
radost, že můžeme naší podporou
dát malým Uganďánkům „šanci na lepší život“. Není v mnoha
případech příliš radostný. Často
pocházejí z velkých rodin, deset
dětí není nic neobvyklého. Nemají
dostatek jídla a rodinám nezbývají peníze na vzdělání. Jen díky
podpoře lidí z Evropy mohou děti
chodit do školy. Osudy některých
jsou opravdu velmi smutné a proto
jsme se rozhodli pomáhat právě
Jane a jejím dětem. Je to Uganďanka, zná místní poměry a je
schopna efektivně využít všechny
darované peníze v jejich prospěch.
(pokračování na str. 8)
pln˘ ko‰ík na
nedûli
ko‰ík na nedûli
pln˘
PŘIHLAŠTE
SE DOVELIKONOCE
A ZÍSKEJTE
UZNÁVANÝ
CERTIFIKÁT
VELIKONOCE
VKURZU
LUŽICI:
JEJKAKULENJE,
V LUŽICI:
JEJKAKULENJE,
NOČNÍ
ZPĚVYNOČNÍ
- A HLAVNĚ
ZPĚVY LASKAVÍ
- A HLAVNĚ
KŘIŽÁCI
LASKAVÍ KŘIŽÁ
ze str.
7) jevehistoricky
a místo
je najedohodě.
Prvořadým
(dokončení ze str.9)
(dokončeníMarně
ze str.9)bychom ale pátrali ve
Marně(dokončení
žáka
bychom
ze dvora
ale
pátrali
domu
žáka ze ky
dvora
nadomu
klopách
historicky
kabátů.
Každá
ky na klopách kabátů. Každá
Zda
jsou
současnosti
nezaměstcílem
je uspořádat
kurzy
a poraDalším velikonočním zvykem
Dalším
velikonočních
velikonočnímtradicích
zvykem Lužice
velikonočních
spojen
tradicích
i svdoprovodem
Lužicejeho
ženy,
spojen i barva
s doprovodem
má
ovšem
jeho
přesně
ženy,stanovebarva má ovšem přesně stanovenení
podstatné.
Projekty
z v no,
denství
kde seuvazuje
opravje malování kraslic, jako symbolu
je malování
po ukraslic,
nás známém
jako symbolu
pletení pomlápo u nás naní,
která
známém
v národním
pletení
pomlákroji
uvazuje
která
národním
co tam,
znamená.
kroji
Jeobčané
to zřejmě
no, ico znamená.
Osada Je to zřejmě i CílOsada
jízdy
Odjezd
Cíl jízdy
Příjezd
tohoto
programu
nejsou
určeny
du scházejí.
Realizace
projektu
je
nového života. Vyvrcholením
nového zek
života.
a hodování.
Vyvrcholením
Tento zvyk zek
se va hodování.
koni poslední
Tento zvyk
mašli
seav svěcenou
koni poslední
důležitá
mašli
informace
a svěcenou
pro
ostatní
důležitá
Budyšin/Bautzen
informace pro ostatní Radwor/Radibor
Budyšin/Bautzen
10.45
Radwor/Radibor
12.15
pro
studenty,
pro žehná
příjemce
již v účastníky.
plném
proudu,
kdozačátečník,
by sejeho
jich účastníky.
této činnosti bývá v Lužici této
kaž- činnosti
Lužicibývá
nedochoval.
v LužiciMísto
kaž- „hodoLužici nedochoval.
vodou
křižáka
Místo
„hodo-nastarobcestu.
vodou křižáka
jeho
žehná
Každý
na cestu.
Ralbicy/Ralbitz
Každý začátečník, Kulow/Wittichenau
Ralbicy/Ralbitz
9.30
Kulow/Wittichenau
12.15
ního
či 2007
invalidního
chtělbylo
zúčastnit,
ať neváhá
a přihládoroční soutěž o nejkrásnější
doročnívání“
soutěž
chodí
o nejkrásnější
na zelený čtvrtek
vání“ chodí
V roce
na
zelený
byločtvrtek
ve důchodu
všech proceVani
roce 2007
tedy
ten,
kdo
ve všech
jede
procepoprvé,
má
tedy
na ten, kdo
Kulow/Wittichenau
jede poprvé, má na Ralbice/Ralbitz
Kulow/Wittichenau
9.30
Ralbice/Ralbitz
12.15
pro
rodiče
na mateřské
sí, kapacita
kurzů
je omezena.“
kraslici, jež je pořádána „Kolem
kraslici,srbské
jež je děti
pořádána
navštěvovat
„Kolem
své kmotsrbské děti
sích
navštěvovat
napočítáno
své kmot1697či rodičovkřižáků.
sích napočítáno
klopě
zelený
1697
věneček.
křižáků.
Při jakýchklopě zelený
Chrósćicy/Crostwitz
věneček. Při jakých- Pančicy/Panschwitz
Chrósćicy/Crostwitz
12.45
Pančicy/Panschwitz
13.45
ské
dovolené.“
z
zJe potížích
potřeba
si na
kurz
přinést
podporovatelů srbské lidové podporovatelů
kul- ry. Při srbské
takové lidové
návštěvě
kul-dostávají
ry. Při takové
Nejvýše
návštěvě
poctěni
dostávají
z nich jsou
Nejvýše
ti, koliv
poctěni
z nich
takovému
jsou
ti,„zelenákoliv potížích
Radwor/Radibor
takovému „zelená- Baćoń/Storcha
Radwor/Radibor
11.45
Baćoń/Storcha
14.00
z
zaJakým
způsobem
se kříže
může
vlastní
potřeby?
tury“.
tury“. kmotřenky a kmotřenci od svých
kmotřenky
kterým
kmotřenci
je svěřeno
od svých
nesení
kterým
v je
či“
svěřeno
jistě
nesení
každý kříže
rád vpomůže.
či“ jistě Baćoń/Storcha
každý rád pomůže. Radwor/Radibor
Baćoń/Storcha
12.00
Radwor/Radibor
14.00
do projektu
přihlásit?
„Ne,sochy
účastníci
obdrží
Letos proběhl již 54. ročník
Letoskmotrů
proběhl
a kmoter
již 54.několik
ročníkkraslic
kmotrů
a a zájemce
čele
kmoter
procesí,
několik
sochy
kraslic
zmrtvýchvstaa
čele procesí,
Věnečky
stříbrné
zmrtvýchvstaa vše
zlatépotřebVěnečky
mají
Njebjelčicy/Nebelschütz
stříbrné a zlaté mají Wotrow/Ostro
Njebjelčicy/Nebelschütz12.00
Wotrow/Ostro
14.00
jeaobrátit
senosiči
buď e-mainé ana
místěnosiči
zdarma.
Kvalitně
této soutěže a účastnilo se ho
tétosesoutěže
makovou
a účastnilo
housku.seSvými
ho se rozměmakovou„Nejlepší
lého
housku.
KristaSvými
po nich
rozmězástav
lého Krista
potom
postejný
nich
význam
zástav
jako
oznapotom stejný význam jako oznanebo
telefonicky
na
zpracované
brožury,
propisovací
svými čtyřiašedesáti kolekcemi
svými čtyřiašedesáti
ry taková houska
kolekcemi
odpovídá ry
naší
takoválem
osady.
houska
Neméně
odpovídá
vážený
naší
je vkoordiproceosady. Neméně
čení
výročí
vážený
svateb.
je v procečení výročí
Cesta
svateb.
zpět
Cesta zpět
které
zajišťují
tužkukterý
a po po
dobu
kurzu
i občerstkraslic šestatřicet lidových umělců.
kraslic šestatřicet
vánočce, lidových
jenže jeumělců.
hustě sypaná
vánočce, nátorky
síjenže
i „kantor“,
jeprojektu,
hustě
který
sypaná
po celou
dobu
sí i „kantor“,
--------------celou
dobu
Z --------------DoZ
Odjezd
Do Příjezd
komunikaci
mezico
obcemi
spo- určuje,
vení.
Nacozávěr
získají
Certifikát
o
V celé Lužici se zachoval zvyk
V celémákem.
Lužici se
Kraslice
zachoval
potom
zvykposlouží
mákem. Kraslice
procesí určuje,
potom
poslouží
se budeazpívat
procesí
Samostatnou
se bude
kapitolou
zpívat
jsou
Samostatnou
Budyšin/Bautzen
kapitolou jsou Radwor/Radibor
Budyšin/Bautzen
14.15
Radwor/Radibor
16.30
lečností
ICV.
je, potřeby,
když
si koně.
absolvování
kurzů.“
u nás neznámý, „koulení uvajínás neznámý,
ke koulení„koulení
vajec, jakvajíje popsáno
ke koulení
a který
vajec, také,
jak jeIdeální
v popsáno
případě
a který
také, Ti
v případě
jsounašich
do procesí
potřeby,
připravokoně. Ti jsou
Ralbicy/Ralbitz
do procesí připravo- Kulow/Wittichenau
Ralbicy/Ralbitz
15.00
Kulow/Wittichenau
18.00
zástupce
obceJedomluví
s koordinázzMáte
sebou
první
kurzy,
ček“. Je to obdoba u nás známého
ček“. Je výše.
to obdoba u nás známého výše.
předříkává.
jen málo
důvodů,
předříkává.
váni
Jedlouho
jenzamálo
předem.
důvodů,
Musí
váni
být dlouho
Kulow/Wittichenua
předem. Musí být Ralbicy/Ralbitz
Kulow/Wittichenua
15.00
Ralbicy/Ralbitz
18.00
torkou
schůzku,
kde obdrží
všechmůžete
je zhodnotit?
cvrnkání kuliček. Jenže důlek
cvrnkání kuliček. --------------Jenže důlek
které
--------------mohou
křižákovi
zabránit
které
v mohou
nejen
křižákovi
dobře
okováni,
zabránit
alevmusínejen
mít dobře
Chrósćicy/Crostwitz
okováni, ale musí mít Pančicy/Panschwitz
Chrósćicy/Crostwitz
14.30
Pančicy/Panschwitz
16,00
potřebné
informace
plakáty
„Velmi
ráda.
S kurzy
jsmei začali
v
není kulatý, je to podlouhlá
není kulatý,
Hlavní
je to
událostí
podlouhlá
lužickosrbHlavníny
jeho
událostí
účasti na
lužickosrbprocesí. aNezřídka
jeho účasti
upravená
na procesí.
a nabarvená
Nezřídka
kopyta.
upravená
Pančicy/Panschwitz
a nabarvená i kopyta. Chrósćicy/Crostwitz
Pančicy/Panschwitz
14.45
Chrósćicy/Crostwitz
17.00
pro
vylepení
přímo
vzmíobci. Termín
měsíci
říjnu.
Zatím
se uskutečnily
jamka, do níž se snaží děvčata
jamka,
i do
ských
níž velikonoc
se snaží děvčata
je ovšemi už ských
zmí- velikonoc
se stává,
je že
ovšem
kvůliužtomuto
obřadu
se stává,Sedlo,
že kvůli
čabraka
tomuto
i řemení
obřadu
postrojů
Sedlo, čabraka
Radwor/Radibor
i řemení postrojů Baćoń/Storcha
Radwor/Radibor
15.30
Baćoń/Storcha
17.30
SUDOVĚ
HLAVNU,
kurz v sobotu probíhal,
panovala
přív pěti
obcích.
pár
dnyatoozdobylo býtV
chlapci dokutálet svá velikonoční
chlapci dokutálet
něná jízdasvá
křižáků.
velikonoční
Tito „křižáci“
něná jízdadokřižáků.
LužiceTito
přijíždějí
„křižáci“lidé, do
kteříLužice
musí
přijíždějí
být
řádněPřed
lidé,
nabarveno
kteří
musí
řádně
Baćoń/Storcha
nabarveno
a ozdo- kde
Radwor/Radibor
Baćoń/Storcha
15.30
Radwor/Radibor
17.30
atmosféra.
se o problematiku živě15.30
zajímali
a vyunapř.
Mšeně
avuplynulou
vajíčka. V tomto směru má město
vajíčka. nemají
V tomtoovšem
směrusmá
u nás
město
ze středonemají ovšem
jinak scelý
u nás
rokzepracují
středo-i v daleké
jinak celý
beno.
rokve
Kpracují
tomu ise
používají
daleké soborůzné
beno. K jemná
tomu
Njebjelčicy/Nebelschütz
se
používají Posluchači
různé Wotrow/Ostro
Njebjelčicy/Nebelschütz
Wotrow/Ostro
17.00
možnosti
se na
to,
co je pálí a zajímá zkušeného
lektotu vtradice
nedalekém
Budyšín jednu zvláštnost. Zde
Budyšín
se věku
jednuznámými
zvláštnost.
křižáky
Zde senic věku
spo- známými
cizině. křižáky
Tato tradice
nic se
spodědí po
cizině.
řa- Tato
ozdobné
spony
se dědí
a Sudově
přezky
po řa-aHlavnu.
najdou
ozdobné žívali
spony
Ostro/Wotrow
a přezky azeptat
najdou
Njebjelčicy/Nebelschütz
Ostro/Wotrow
15.30
Njebjelčicy/Nebelschü
17.00
ra. Kurzu
se zúčastnila
Jedním
z lektorů
je vedle
Ing.živočichů.
JanseKood středověku zachoval zvyk od
prostředověku
lečného.
zachoval
Ti středověcí
zvyk pros mečem
lečného.
v
Ti
du středověcí
generací, takže
s mečem
v procesí
v
vedle
du generací,
se
i takže
mušle
v procesí
mořských
i mušle
mořských
živočichů.i paní Olha (v černém) ze sousední obce. Na
snímku
přiden
přebírání
Osvědčení
o jeho
absolvování.
(dokončení
ze str.
7) („jejkakulenřínek.děda,
Ohlasy
naajeho
kurzyuprajsou koní
vádět koulení
vajec
vádět koulení
ruce šířili
vajeckřesťanství
(„jejkakulenmezi poharuce šířilisebe
křesťanství
jedou mezi
děda,pohasyn a vnuk.
sebe jedou
Hříva
koní
se
syn
týden
vnuk.
předem
Hříva
Vesestejný
týden
předem
ve 13.00
uprau katolické
Ve stejný
faryden
začíná
ve 13.00
křižácké
u katolické
procesí fary začíná kř
Na
velmi
Posluchače
zaujme
je“)besedě
ne jakojsme
na představili
vsích, ale kněkolik
tomu
je“) ne jako
ny a na
jinověrci.
vsích, ale
Lužickosrbští
k tomu ny
křia jinověrci.
KaždýLužickosrbští
si pečlivě počítá,
kři- kolikrát
Každý sivuje
pečlivě
nadobré.
natáčkách,
počítá,
kolikrát
jak je známe
vujezna natáčkách,
ve městě. jak je známe z
ve městě.
(vlk)
malých
„Z kadeřnictví,
dosavadních aby
zkušeností
právem dostávají do kontaktu jen
zcela
konkrétními
příkladyaby
z dámských
praúčelu jeUganďanů
využíváno„gorilích
příkréhodětí“
účelu
bře- ježáci
využíváno
„roznášejí
příkrého
radostné
bře-poselství
žáci „roznášejí
se těchto
radostné
procesíposelství
účastnil, protože
se těchtodámských
procesí
účastnil,
kadeřnictví,
protože
na
na je to
(v
žijí zbytky
horskýchhu
gofinanční
gramotnost.
S podobnými
okrajově. A proto si myslím, že nixe
a erudovaným
poradenstvím.
O
huBwindy
řeky Sprévy
u někdejšího
hrařeky oSprévy
zmrtvýchvstání
u někdejšího
Ježiše“.
hra- Dnes
o zmrtvýchvstání
to také přináší
Ježiše“.jeho
Dnes
umístění
to také
v procesí
přináší
jeho
byla umístění
hezky
kudrnatá.
v procesí
byla hezky
kudrnatá.
ril),
potřebují
naléhavě
po- dodnes
otázkami
člověk setkává
kdo nemůže říct, že by si z našich
spokojenosti
frekventantů
myslím
diště,které
dodnes
zvaného
Hradišťko.
diště,
již vyloženě
zvaného
církevní
Hradišťko.
záležitost
již je
vyloženě
procesí
církevní
i jeho
záležitost
značeníjevěnečkem
procesí iKoňské
jeho značení
ocasy
věnečkem
se zaplétají
Koňské
do
ocasy sesezaplétají
do každý
moc
podporu. Chceme
jim sehnat
a nebude
to jinak
kurzů neodnesl nějaké nové rady,
svědčí
i snímky
jejich
konání…“
Tamapřicházeli
bohatí měšťané
Tama přicházeli
také organizována
bohatí měšťanékatolickou
a také organizována
na klopě kabátu.
katolickou
Podrobné statisna klopěcopánku
kabátu.
aPodrobné
zdobíz se
statisbílými
mašlecopánku den
a zdobí
se bílými
mašle-ani v buadoptivní
rodiče. ze
Snahu
podporodoucnu.
Je velká
poznatky nebo postřehy.“
zziOjednotlivé
jakoumá
problematiku
je uPokud
spouštěli vajíčka
strmé
stráně
spouštělicírkví
vajíčka
podle
ze strmé
jednotlivých
stráně farnoscírkví podle
tiky jednotlivých
vedou i jednotlivé
farnos-osady.tiky vedou
mi.
Pokud
osady.
tato mašle barvu
mi.
má tato
mašleškoda,
barvuže ve škovat
africkýchNa
dětísvahu
beru k tí,
le se dětito,
s rodinnými
financemi a
(PI)
lidí
největší
zájem?
dolůvzdělávání
k řece Sprévě.
dolů
řecesrbsky
Sprévě.
zvaných
Na svahu
„wosady“.
tí, srbsky Oděv
zvaných
křižáků
„wosady“.
je jednotný. Na
Oděv černou,
křižáků
znamená
je jednotný.
to, žeNa
rodinačernou,
má znamená
že rodina má
též
jako děti
investici
do „našich“
dětí.a děti
čekaly
z chudých
rodin
čekaly
Těchto
z osad
chudých
je deset.
rodin
Jedna
a z Těchto
nich osad
hlavě
je deset.
černý Jedna
cylindr,
z nich
černý oblek
hlavě
s černý
smutek
cylindr,
za svého
černýzemřelého
oblek s člena,
smutek za svého zemřelého člena,
Člověk,
který
„ví“, co
se nejvíce
může snažily
svosnažily se
nachytat
va- se
je nachytat
na dnes
co nejvíce
již poněmčeném
va- je na dnes
jezdeckými
již poněmčeném
kalhotami, vysokými
jezdeckými
nebokalhotami,
příbuzného.
vysokými nebo příbuzného.
bodněji
rozhodovat
a třeba
uvě- než
jíček, než
se dokoulela
dosiSpréjíček,
území,
se dokoulela
ale starý srbský
do Sprézvyk území,
je tu alebotami
starý srbský
a černý
zvykdlouhý
je tu kabát.
botami a O
černý
křižácích
dlouhý
by se
kabát.
dalo dlouho
O křižácích by se dalo dlouho
domit,
jaksedůležité
je pro nás
našeNynínadále
vy. Nyní
již ke koulení
nepouvy.
se již zachováván.
ke koulení nepouJde o městečnadále zachováván.
Každý křižák
Jde osiměstečs sebou nese
Každý
i křižák
vyprávět,
si salesebou
nejlepší
neseje isi udělat
vyprávět, ale nejlepší je si udělat
okolí,
a třeba
se siv vajíčka,
žívají životní
vajíčka,prostředí
ale míčky,
které
žívají
ko Ostritz
ale (Wostrowc),
míčky, které nacházejísi ko Ostritzzpěvník,
(Wostrowc),
který
nacházejímu slouží zpěvník,
jako dne
který
23. mu
března
jakovýletdne
do 23. březnado2008
Rozluštění
zslouží
čísla2008
45/2014:.
...Gambrinus
každévýlet
ruky.do
budoucnosti
o zastavení
ni-u jejich
potom jejichzasadit
„úspěšní
lovci“
potom
cí se „úspěšní
na polovině
lovci“cesty
u mezi
cí se napomůcka
poloviněpřicesty
dlouhých
mezi hodinopomůckaLužice
při dlouhých
a některá křižácká
hodino- procesí
Lužice a některá křižácká procesí
čení
deštných
třeba
právě
stánku
vyměnípralesů,
za různé
sladkosti
stánku vymění
Žitavouza arůzné
Zhořelcem.
sladkosti Ostatní
Žitavou vých
a Zhořelcem.
zpěvech, jež
Ostatní
procesí provávých zpěvech,
ve výše
jež jmenovaných
procesí prová-osadách
ve výše jmenovaných osadách
vnebo
Ugandě.“
hračky. Loni se tohoto obřanebo hračky.
osadyLoni
jsouse srbské.
tohoto obřaJízdy jejich
osady jsou
zejí.srbské.
Tato uniformita
Jízdy jejich
oblečení
zejí.je Tato
zhlédnout.
uniformita
Stojí
oblečení
to zato!je zhlédnout. Stojí to zato!
z
se chystáte
duz Kam
účastnilo
několikpříště,
stovekmáte
du
při-účastnilo
procesí
několik
se vzájemně
stovekstřídají
při- aprocesí
vy- sezpestřena
vzájemněrůznobarevnými
střídají a vy- věnečzpestřena různobarevnými věneč- (vlk)
(vlk)
nějaký
svůj cestovatelský sen?
hlížejících.
hlížejících.
cházejí z Budyšína do Radwora,
cházejí z Budyšína do Radwora,
„Zcela
určitě
znovu do řehtání,
Afriky.
Tradice
velikonočního
Tradice
z Ralbic
velikonočního
do Kulowa,
řehtání,
z Chroštic
z Ralbic
do
do Kulowa, z Chroštic do
Láká
západnízvony,
Afrika,které
ale místo
promístonás
vyzvánění
prý vyzvánění
Pančic, zzvony,
Radwora
kterédoprý
Bačoně
Pančic,
a z Radwora do Bačoně a
tože
tamdojeŘíma,
teď rozšířená
ebola,
odlétají
je zachovávána
odlétají zdoNebělčic
Říma, jedozachovávána
Wotrowa. Všechny
z Nebělčic do Wotrowa. Všechny
tak
uvidíme…“
zzJAREK
FIC
SE ZÚČASTNIL
nefalšovaného
vyučování
ve městech
i na vsích stejně, ve
jako
městech
tyto
iosady
na vsích
jsou
stejně,
poblíž
jako
dvou měst
tyto-osady
jsou poblíž dvou
měst - ve škoz
zDěkuji za zajímavé povídání
le v Ugandě,
kterou zde
provozuje
Praha.
Africkým škou nás.
u nás. Budyšína
a Kamence.
Nejkratší
Budyšína Charita
a Kamence.
Nejkratší
a přeji, abyste
se do „svojí“ Af- cestu
lákům
přispějí
i „adoptivní
rodiče“
kteří
----------------------------mánově
procesí
ve Wotrowci
cestu
a má
procesíz Hlavence,
ve Wotrowci
a šesti z
riky
brzo vypravili.
nich odLužici,
nynějška
250
Kč
měsíčně.
Veopět
střední
Lužici, v okolí
Ve střední
nejdelší
procesí vz budou
Ralbic
okolí každému
a nejdelší
Ku- zasílat
procesí
z lety,
Ralbic
Ku-Upřímně
Před sto
23. aúnora
1908,
Před
zemřel
sto lety,
v Praze
23. února
Svatopluk
1908,Čech.
zemřel
Význam
v Prazetohoto
Svatopluk
velkého
Čech.
básníka
Význam
zůstává
tohoto
trvale
velkého
zakotven
básníka
v obecném
zůstává trvale
pově- zakotve
Otto
Lokaj
děkujeme!
Slepeho v okrese Bílá
Voda,
Slepeho
se lowa.
v okrese
Procesí
Bílá
ve Voda,
Wotrowci
se objede
lowa. Procesí
objede
domíve- aWotrowci
nejednou
jsme o něm
domípsali
- a nejednou
i v týdeníku
jsme
Mělnicko.
o něm psali
Připomeňme
i v týdeníku
si dnes
Mělnicko.
u příležitosti
Připomeňme
Čechových
si dnes
narozenin
u příležitosti
jeho Čechových
celkové vztahy
narozenin j
dosud zachoval zvyk velikonočdosud zachoval
třikrát náměstí
zvyk velikonoča dvůr kláštera
třikrát náměstí
a dvůr
kláštera
k venkovu,
abychom
pochopili,
k venkovu,
jak mnoho
abychom
pro jeho
pochopili,
život ajak
tvorbu
mnoho
znamenalo
pro jehoprávě
život Mělnicko.
a tvorbu znamenalo právě Mělnicko.
ního
zpívání. Skupinky žen
níhov zpívání.
Mariin Skupinky
důl, přičemž
žen prakticky
v Mariin důl, přičemž prakticky
Básníkův otec se jako hospodářský
Básníkův otec Isekdyž
jakosvůj
hospodářský
nejznámější veršoI kdyžcisvůj
mlynáře
nejznámější
Polívkyveršočile "chaluci mlynáře P
národních krojích procházejí
národních
v neopustí
krojích
město.
procházejí
Procesí vz Ralbic
neopustí město. Procesí z Ralbic
úředník musel vícekrát stěhovat.
úředník musel
vaný vícekrát
cyklus "Ve
stěhovat.
stínu lípy"vaný
vy- cyklus
pařil""Ve
- abychom
stínu lípy"
použili
vy- zobecpařil" - abyc
noci po vesnici a až do rozednění
noci po avesnici
Kulowa
a až
však
do rozednění
projíždí šesti avesKulowa však projíždí šesti vesDnešní
příspěvek
bude ve
znamesporých šest
mělnických Svatopluk Čech se narodil jako
nou výstavu
Praze
z Ve
roku 1895.
Svatopluk
prvé Čech
tvořil
se Svatopluk
narodil jako
Čech
prvé
na základě
tvořil Svatopluk
nělého dnešního
Čech na výrazu.
základěPilně
nělého
tu dnešn
zpívají
nábožné
a lidové
písně.
zpívají
Ve nábožné
nicemi
aa lidové
na vcestu
písně.
potřebují
nicemi
šest azáchraně
na cestujižpotřebují
ní stavebních
aktivit. zvyk městech
stavebních
památek.
Není
pochyb
tom, že
by Mělník
ze šestnácti
1846
dětských
dětí - 21.dojmů
února z1846
Vraného
dětských
a však
dojmů
i psal,z vytvořil
Vraného"Roháče
a však
na i psal, v
městech
se zachoval
ran- hodin,
se zachoval
protožeozvyk
jejich
rancesta
jehodin,
40 protože
jejich
cesta jeNa40odborný ze šestnácti dětí - 21. února
Kdyžkoncertů
se řekne „skanzen“
zásahOdjezdy
však ještě
věž hlavní- v Ostředku u Benešova. Dov školy
vhodnou
úpravou
zmíněného
are-dlouhá.
Ostředku Litně,
u Benešova.
nejvýznačnějším
Do školy venkovLitně, nejvýznačnějším
Sioně", "Modlitby
venkovk NeznáSioně", "M
ních
pozounérů mnohénebo
ních koncertů
km
dlouhá.
pozounérů
Odjezdy
nebo
a příjezdy
km
a čeká
příjezdy
mu se vybaví
zejména
Muzeum
v procesí,
chrámu.
zde se cesty,
měla projevit začal chodit v Postupicích, ovšem
álu získal
další
začal chodit
ským
v Postupicích,
místem se pro
ovšem
jeho dílo
ským
a místem
mému",se"Sekáče"
pro jehoadílo
dalšíanezapomému", "Sek
menších
dechových
souborů.
menších
dechových
stejně
souborů.
tak pozoruhodnost.
i jejich cesty,
procesí, ho
stejně
tak iI jejich
přírodě v --------------Rožnově pod Radhoštěm jsou
pružnost
zainteresovaných
Věříme,
žestanoveny
jednání neuvázne
napřesně
v letech 1853 až 1856 žila rodina
v letech 1853
život až
stalo
1856
Obříství
žila rodina
na Mělnicku.
život stalo
menutelné
Obřístvíverše,
na Mělnicku.
redigoval odtud
menutelné ve
--------------přesně
a zveřejňojsou
stanoveny
a zveřejňo- činitečiVblízký
Přerov
nad Labem.
Avšak
lů, aby
se tato
mrtvém
bodě
se dočkáme
v aby
v Litni na Berounsku, odkudvpoLitni na Berounsku,
V době, kdy
odkud
byl nejvíce
pooblíV době,
pražské
kdy byl
"Květy"
nejvíce
a přijímal
oblí- pražské
zde
"Kvě
Horním
kraji,
při českých
V Horním
vány,
kraji,
aby
sipřiatyže
českých
tisíce
diváků
vány,
si ty
tisícedominanta
diváků města
i v našemseměstě
mohlo
býthranicích,
něco mohly
zaskvěla
v plnéčas
nádheře
a neohrodohledné
době
realizace
tom na plných sedmnáct let odetom na plných
ben, básník
sedmnáct
bydlel
let odes některými
ben, básník
občasbydlel
některés vzácné
některými
návštěvy.
občas některé
hranicích,
zachoval
zvyk
stříse zachoval
vybrat
správně
zvyk
stříčas a tohoto
místo
mohly vybrat
správně
a místo
podobného.
Jednání ale
uvázlo
svým
stavem
zajímavého
návrhu.
Dobrým
šla do Vraného - městečka mezi
šla do Vraného
přestávkami
- městečka
v letech
mezi1895přestávkami
až
Obříství
v letech
tak bylo
1895 poažřadu let
Obříství ta
lení
z „karbidových
kanonů“,
lení z k„karbidových
jejich zhlédnutí
kanonů“,
a také
proto,
k pojejich
že žovala
zhlédnutí
a také
proto,kolemjdoucí
že
na mrtvém
bodě,
a tak sídel
Mělník
mámělo
návštěvníky.
Fr.silnice
Purš, okresní
čátkem
zamýšlených
úprav
uve-podle
Slaným a Louny.
Slaným1903
a Louny.
přávě v Obříství. Zakoupil
1903 přávě
plodným
v Obříství.
a nejmilejším
Zakoupilbásníkoplodným a n
které
mělo od
lidských
které
odejsou
odpodle
lidských
nichsídel
uzavírány
odesilnice
jsou
nich uzavírány
o jednu
méně.
konzervátor památek
deného
prostoru
je letošní renoGymnázium studoval ČechGymnázium
v
si tam,studoval
jak známo,
Čech
nevelký
v útulný
si tam, jak
vým
známo,
útočištěm
nevelký
a domovem
útulný - avým
spo- útočištěm
hnat
zlé pozoruhodnost
duchy a čarodějnice.
hnat zlépro
duchy
dopravu.
a čarodějnice.
pro dopravu.
zBude případě
mít Mělník
skanzen?
kostelíka
sv.o Ludmily.
Litoměřicích a potom předeLitoměřicích
domek,akepotom
kterému
předeještě daldomek,
při- lu
ke kterému
s ním seještě
takdalnesmazatelně
při- lu s ním se
Vztomto
nejde
o lužicV tomto vace
případě
nejde
--------------lužic- Jasná
--------------Jednou zzvyk,
možností
lido- barva
ze křižáků
stavebních
„aktivit“.
cevším v Praze, kde také dokončil
vším v stavět
Praze, dřevěný
kde také špýchárek
dokončil z pražstavět dřevěný
zapsalošpýchárek
do historie
z pražnaší literazapsalo do h
kosrbský
ale záchrany
o zvyk místkosrbský
zvyk,
Účastjeho
ale
na procesí
oomítky
zvyk prosvětlila
křižáků
míst- povaÚčastAnadalší
procesí
povavé architektury
zřizování ních
skan-německých
Bytyzabyly
všaka potřeba
tehdy i na
lou každý
uliciobyvatel.
a za
spolu
s úpravou
okolí
právnickou fakultu. Na prázdniprávnickou
ské Národopisné
fakultu. Na prázdnivýstavy. Vské
tétoNárodopisné
tury!
výstavy. V této tury!
ních
německých je
obyvatel.
žuje
poctu
a veřejné
žuje
se každý
poctu
veřejné se
zenů. Myšlenka
vytvořit skanzeny přihlášení
je--------------dokladem
poctivé Odjezd
práce řemeny se vracíval samozřejmě ny
na se vracíval
obci pak samozřejmě
plných osm let
naza pomoobci pak plných osm let
Ing.
za Ot.
pomoŠpecinger
--------------k srbství.
přihlášení
kři- vesnici.
k srbství. Odjezd kři– muzea v přírodě – pochází ze slníků a brigádníků. I porozumění zzHistorické pole
Vransko, odkud rád navštěvoval
Vransko, odkud rád navštěvoval
Skandinávie, kde byly takto za- některých podniků, které ochotně Chodeč – Ve 14. století byl v
Peruc a Klobuky.
Peruc a Klobuky.
chovány lidové dřevěné stavby. přispěly ke zdaru díla zapůjčením Chodči postaven kostel sv. MartiV roce 1873 se však rodiče odstěV roce 1873 se však rodiče odstěPřed několika měsíci bylo jednáno lešení apod. Celková hodnota na. Zrušen byl koncem 18. století. hovali do Prahy a začínající básník,
hovali do Prahy a začínající básník,
s kompetentními činiteli na Měl- díla ve výši 40 333,85 Kčs byla Na místě, kde dnes stojí stodola v který zhruba rok působil jakokterý
advozhruba rok působil jako advoníce o vytvoření skanzenu božích kryta sbírkami a neplacenou pra- čísle 8, stávala zvonice. Za zvonicí kátní koncipient ve Slaném,kátní
je záhy
koncipient ve Slaném, je záhy
muk, která by se jako hodnotná cí brigádníků. Kolaudační pro- bylo, a dosud je, pole zvané „Za následoval. Z Prahy pak při následoval.
prázdni- Z Prahy pak při prázdnidíla lidové architektury soustře- tokol hodnotí odevzdanou práci zvoničkou“. Na tomto poli se sto- nových pobytech poznal nových
zejména pobytech poznal zejména
dila v prostoru bývalého hřbitova jako velmi kvalitní. Po renovaci letou historií začíná stavba nové Křivoklátsko a KarlštejnskoKřivoklátsko
- a ve
a Karlštejnsko
a ve (vlastním
Básnířka
Radka- Nová
Básnířkajménem
Radka Radka
Nová (vlastním
Koláčná) jménem
žije
Ra
u kostela sv. Ludmily. Základem a Pražské brány, důkladné opravě první bytové jednotky pro mladé svých posledních pražských redaktorsvých posledních
pražských
redaktora tvoří
v Želízích
u Liběchova
a tvoří
a pracuje
v Želízích
v Mělníku.
u Liběchova
Je učitelkou
a pracuje v Mě
hlavním exponátem tohoto muzea o dostavbě zámku, dále současné družstevníky.
(Nové Mělnicko ských a tvůrčích letech pak rád
ských
chodía tvůrčích
letech pak
rád chodív Základní
škole
Jungmannovy
v Základní
sady a škole
profesi
Jungmannovy
se věnuje celým
sady
srda profesi s
má být dřevěná zvonice, dnes již opravě bývalého kapucínského
č. 44 z 12. 11. 1969) val z trojského bytu pěšky doval
Klecan.
z trojského
bytuSepěšky
do žáčky
Klecan.
cem.
svými
z prvního
cem. stupně
Se svými
připravuje
žáčky z prvního
programy
stupně
plné připrav
poslední památka na Národopis- kostela je to další příspěvek k
Vybral PhDr. B. Marjanko
písniček a poezie, chodí s nimi
písniček a p
za seniory do mělnického
za seniory
V minulém čísle jsme vás inforV minulém
nost čísle
prvnímu
jsmeobčanu
vás inforrepubliky.
nost prvnímu občanu republiky.
Domova Ludmila, pro své děti,
Domova Lu
movali, že se chystá udělení čestmovali, že se chystá
(Mělnické
udělení
listyčestč.10
(Mělnické listy č.10
jejich rodiče i veřejnost orgajejich rodič
ného občanství prezidentu Beneného občanstvízprezidentu
11. března Bene1938)
z
11. března 1938)
nizuje slavnost vítání svatého
nizuje slavn
Rozluštění z čísla 9/2008: ….
Rozluštění
je soužení.
z čísla 9/2008: …. je soužení.
šovi. Jak tento slavnostní akt šovi.
pro- Jak---------------------------------------tento slavnostní akt pro- ---------------------------------------Martina a v neposlední řadě
Martina a
bíhal, si můžeme nyní přečíst.bíhal,
Jak siDalší
můžeme
z nyní
„osmičkových“
přečíst. Jak výročí.
Další z „osmičkových“ výročí.
pořádá v Základní škole
pořádá v
je vidno, tehdejší úcta k hlavě
je vidno,
První
tehdejší
most pod
úctaMělníkem
k hlavě bylPrvní
po- most pod Mělníkem byl poJungmannovy sady školní kolo
Jungmanno
státu byla až kultovní.
státu byla
staven
až kultovní.
v roce 1888 a vyznačoval
staven v roce 1888 a vyznačoval
soutěže v dětské recitaci. soutěže v dě
se obloukovou železnou konstrukcí.
se obloukovou železnou konstrukcí.
Po pracovní době studuje němPo pracov
Udělení
čestného
občanství pres.
UděleníO
čestného
padesát
občanství
letráno
později
pres.
byl nahraO padesát
let Snídaně
později byl
nahračinu,Svět
hrajeNova
na kytaru,
se hraje n
05.59 Studio
6
05.59
Dobré
05.55
s Novou
06.45 Gormiti II – Věk velkého
5.30 Ninja faktor 6.20 Futurama VI (8) 5.40
Cinema věnuje
5.55 činu,
Teledr.
Benešovi.
dr.7.E. zen
Benešovi.
V na
pondělí
tehdejší
7. dobu
zen novým,
tehdejší dobu
pečení a zdobení
perníčkůtvář
a pečení
píše
08.45E.Vše
o vaření V pondělí
08.30novým,
Kouzelná
školka
08.50 na
Novashopping
zatmění (26)
6.50 Xena VI (16) 7.35 Teleshopping shopping
6.15 Odvrácená
hor a zdo
09.05 Polopatě
09.00 moderním
Tajemství
mrtvých
09.10 Ulice
(2702)Jednalo
07.15 Jewel Pet (26)
Nebezpečná identita 7.50básně.
Ten,
7.55 Ztraceni 9.05 Futurama 9.35 7.05
března
konala se v zasedacíbřezna
síni konala
velmi
se v zasedací
mostem.
sínimužů
Jednalo
velmi moderním
mostem.
básně.
09.45 Postřehy
odjinud
09.50
světová
válka
v barvě
10.05takzvaný
Ordinace vnýtovaný
růžové zahradě 2 07.45 M.A.S.H (212)
tě verše
chrání zaujmou
8.40 Dallas
Scrubs: Doktůrci II 10.35 Kdo přežije: kdoJejí
mělnické
radnice
mimořádná slavmělnickése
radnice
o Druhá
první
mimořádná
takzvaný
slavnýtovaný
se o první
hned 9.30
při
Její verše
09.50 Paterčata
10.40 který
Deset
století
architektury
11.25
a půl
chlapa III (20)
08.35 M.A.S.H (213)
Hrdinové proti padouchům (5) 11.30 Vražedná
čísla svou
10.20bohatou
Odložené
přínostní
schůze obecního zastupinostní schůze
most,
obecního
měl
unést
zastupii nadměrné
most, který
mělDva
unést
i nadměrné
prvním čtení
metaprvním
čtení
10.35 Herbář
10.55
Náš
venkov
11.50
Tescoma
s chutí
09.30 To je vražda, napsala VIII (16)
Top Gear 12.35 Akta X 13.35 Jmenuju pady
11.15básnířka
Dallas 12.00
Teleshoptelstva,
které
předsedal
starosta
telstva,
zatížení.
které
předsedal
Že
se
jednalo
starosta
o
velmi
zatížení.
Že
se
jednalo
o
velmi
forikou;
se
nevyhývá
forikou;
bás
11.05 Vyprávěj
11.25 Putování za muzikou
12.00 Polední Televizní noviny
10.30 Walker, Texas Ranger V (13)
se Earl 14.05 Simpsonovi XVII 15.05 ping 12.20 Ten, kdo tě chrání
města
p. poslanec
Za- p.
kvalitní
poslanec
práci,
Tykal.
o tomSvatý
svědčí
Za-Martin
i kvalitní
sku- práci,
o tom svědčí
ani tvorbě
nových
slov,
která
anijítvorbě n
12.00 Zprávy
ve 12 Tykal. města
11.50
Naše
tradice:
12.25 Vražedná
číslai Vsku(16)
11.30 Místo činu: Mnichov (19)
Bořiči mýtů 16.10 Ztraceni V (6) 17.05 13.20
Doktorka
z Dixie
II (12)
14.10
sedací
síň byla slavnostně
vyzdosedací síň
tečnost,
bylaFolklorika
slavnostně
že přestál
vyzdomimo tečnost,
jiné
že přestál
mimo
jinéIII (9)
lépe umožňují
lépe
12.20 Předpověď
počasí, Sportovní
12.20
13.20
Odložené
případy
13.25 Wolffův revír V (10)
Jmenuju se Earl 17.35 Hvězdná brá- Gilmorova
děvčatavyjádřit
(3) 15.10danou
Tele- umožň
bena zprávy,
presidentským
znakem,
bena presidentským
katastrofální
znakem,
v roce
2002
katastrofální
v roce
2002
problematiku.
problematiku
Události v regionech
12.45 Bohovézáplavy
a mýty
staré
Evropy
14.20záplavy
Dr. House
VI (16)
14.25 Doktor z hor: Nové příběhy V
na 18.30 Simpsonovi XVII 19.20 Kdo shopping
15.30 Jesse Stone: Smrt
v
státní
vlajkou
a bustami presidenstátní vlajkou
a13.05
již sedmdesát
a bustamiodjinud
let
presidenje tak neodmya již sedmdesát
let je takvneodmyO Krimifilm
čem autorka
píšeDoktorka
předeO čem a
12.30 Sama
doma
Postřehy
15.15 Ordinace
růžové zahradě 2 15.25 Castle na zabití IV (14)
přežije: Hrdinové proti padouchům jezeře.
USA 17.10
14.00
Vše o vařenía presidenta taBe13.10 Evropa
dnesměsta
Dvaměsta
a půl chlapa
III (21)
16.25 Komisař Rex III (12)
20.15 Letadlová loď Enterprise 21.25 zvším?
Dixie IIVe(13)
18.00prvních
Odvrácená
tvář Ve sv
ta
Osvoboditele
Osvoboditele
slitelnou
asoučástí
presidenta
Be-Mělníka.
slitelnou16.30
součástí
Mělníka.
svých
verších
vším?
14.15 Banánové
13.40 Kosmická
energie
ve službách 17.00 Odpolední Televizní noviny
17.30 Odpolední zprávy
Teorie velkého třesku 22.00 Partička hor
(9) 19.05
(4) Radka
neše.
Schůze serybičky
zúčastnili předneše. Schůze
se zúčastnili
předpsala
RadkaGilmorova
Nová oděvčata
mezilidpsala
14.45 Nastátních
cestě poúřadů
Lednicku
zemědělců
17.25
Kriminálka
Miami
18.00 Prostřeno!
22.50 Megazkrat: Smrtící výpadek 20.05
Romantický
film nyní
USA vztaz
nostové
s p. okresnostové Nový
státních
most
úřadů
přes
s p.
Labe
okresbude otevNový most
přes
Labe bude
otev-V (8)
ských Gejša.
vztazích
v rodině,
ských
a Valticku
14.35
šílený mnich
18.25letošního
Ulice (2703)
18.55 Zprávy FTV Prima
(2/2). Thriller USA 0.50 The Big Bang 22.50
Travička
Akční
kriminím
hejtmanem
dr. Millerem
ním hejtmanem
řen
28.Rasputin:
říjnadr.
letošního
Millerem
roku. Starý
řen 28. října
roku. Starý
přibyly
i veršezelená.
milostné
a básně
přibyly i ver
15.10 Otec Brown (10/10) Britský de- 15.20 Chcete je?
19.30 Televizní noviny
19.25 Krimi zprávy
Theory III (8) 1.15 Scrubs: Doktůrci II komedie USA 2008 1.00 Zákon a pov čele.tektivní
Předsedající
starosta
Tykal
v
čele.
Předsedající
most
pod
starosta
Mělníkem,
Tykal
který
most
už
pod
Mělníkem,
který
už
o
krásách
našeho
kraje.
krásách na
seriál, inspirovaný lite- 15.25 Království divočiny: Kolibříci
20.20 Doktoři z Počátků (79)
19.40 Divácké zprávy
2.00 Star Trek: Vesmírná loď Voyager řádek: Útvar pro zvláštní oběti o1.50
nejprve
vzpomněl
narozenin
nejprve 50
vzpomněl
let Televizní
spojuje
88. klub
narozenin
oba labské
břehy,
50 let spojuje
oba labské
břehy, služba X 19.55 VIP zprávy
Nejnovější2.05verše
básnířky
Nejnovějš
rárním
dílem G.88.
K. Chestertona
15.55
neslyšících
21.35 Námořní
vyšetřovací
IV (12) 2.45 Megazkrat: Smrtící výpa- Teleshopping
Travička
zelená.
T.
G. Zlatá
Masaryka,
prvního presiT. G. Masaryka,
měl
užprvního
loňského
presiroku odstraměl býti 22.35
už loňského
Radky
Nové vyšly
v edici
Radky Nov
16.00
česká hlavička
16.20býti
Naše
krev
je Sparta
Město roku odstra20.15 Cesty domů III (303)
dek (2/2) 4.15 Spartakus: Krev a písek Akční
krimikomedie
USA 2008
denta Bakalářský
Československé
republiky.
denta Československé
něn
nahrazen
republiky.
mostem novým.
něn a nahrazen
mostem
novým.
„Souznění“, kterou vydává měl„Souznění“,
příběh ČR
(1997).
17.20a Planeta
Země
Krimifilm
USA
(2010).
21.35 Show Jana Krause
O. Vlach,
R.
18.10
Mojevážných
rodina
VIdůvodů Z
Kriminálka
Miami
22.30 Telebazar
ProjevHrají:
posl.L. Munzar,
Tykala byl
vyslechProjev
posl.
Z
velmi
Tykala
byl vyslechvšak
velmi01.00
vážných
důvodů
všakV (8)
nický literární klub „Pegas“. nický literárn
Kuba aadalší.
Režie M. Růžička
Večerníček
01.50 loni
Dr. House
VI (16)zato
23.45 Hawaii 5-0 II (11)
nut vstoje
minutovým
klidem
nut vstoje
k18.45
této
a minutovým
práci loni klidem
nedošlo, kzato
této práci
nedošlo,
(jč)
16.10 Divadlo
18.55už
Objevování
planety
02.35
Novashopping
00.40 Sběratelé kostí VII (4)
6.20 Dallas (127) 7.10 Teleshopping 5.25 Branky, body, vteřiny 5.40
byla
uctěna jednoho
památkadiváka
Velkého
byla uctěna
letos
památka
nic stavběVelkého
nestojí Oceán
v cestě.
letos už nic
stavbě
nestojí v cestě.
17.10 Cestománie
19.40
Postřehy
odjinud
03.15 DO-RE-MI
01.40 Vraždy v Kitzbühelu VII (9)
7.25 Will & Grace 7.50 Teleshopping Čtyřka Sport 6.00 Taneční skupina
Mrtvého.
Poté p. poslanec Tykal
Mrtvého.V
Poté
nejbližších
p. poslanec
dnech
Tykal
se vybudují
V nejbližších
dnech se vybudují
17.40 Černé ovce
19.50 Zprávy ve znakovém jazyce
04.05 Ordinace v růžové zahradě 2 02.35 Doktor z hor: Nové příběhy V
8.05 Svatby v Benátkách (34) 9.25 roku v New Yorku 6.20 Basketbal:
vzpomněl
velikých
zásluh,
vzpomněl
ktena
obou
velikých
březích
zásluh,
Labe
ktepříjezdy
na
pro
obou
březích
Labe
příjezdy
pro
pláče6.50
a kůže
škytá
17.55 Události v regionech
20.00 Kamera na cestách:
05.05 Novashopping
03.20 Wolffův revír V (10)
Místo činu: Mnichov 11.10 Prolhané Magazínrev
Euroligy
Fotbal
ve světě rev pl
rých sizazískal
president
dr.
Edvard
rých
si
získal
zatímní
president
přepravu.
dr.
Po
Edvard
dobu
stavby
zatímní
přepravu.
Po
dobu
stavby
obranu
mého
já Panoramana obran
okamžik a počasí
Madagaskar plný života
04.10 Nikdo není dokonalý
krásky II (19) 12.10 Nouzové přistá- 7.10 na
Sport
ve světě
8.00
Beneš
o znovudobytí
naší samoBeneš ose
znovudobytí
bude
dít přeprava
naší
samo-osobse nabude dít přeprava osob na
Vyhněvám
z doteků
18.00 Události
v regionech
21.00
Na cestě
po Šalomounových
ní II (3) 12.40 Roseanne IX (8) 13.10 8.30 Florbal
10.55tíseň
Svět motorů
11.50Vyhněvá
statnosti
a uvedl, že ihned, jakmistatnostiprámu
a uvedl,
s žemotorem,
ihned, jakmikdežto prámu
pro s motorem, kdežto pro
a vyplavím
18.25 AZ-kvíz
ostrovech
Chůva k pohledání IV (20) 13.35 Armádní
sportoveclásku
roku 2014 12.05a vyplav
18.55
okamžikpráce
a počasí
21.30 Bedekr
Alcatrazse8.45
Nejdrsnější kaJak jsem poznal vaši matku V (4) Panorama
12.25
le
se Události
zahájily za
přípravné
le se
k zahájily
nákladní
přípravné
přepravu
práce
se k použije
nákladní 8.00
přepravu
použije
To moře
pakSportovní
vypijeme zprávyTo moře
19.00 Události
21.55
Paralelní
světy.
FilmV
Fr./Kan.
European Poker 5.05 Pauline a Leonard (83) 5.55 Naše 14.05 Jak jsem poznal vaši matku V 12.50do
Moderní
oslavám
20. výročí trvání ČSR,
oslavámprámu
20. výročí
na vrchním
trvání
laně.
ČSR,
druhé
prámu namioňáci
vrchnímsvěta
laně.9.30
V druhé
dna gymnastika: GRANDdo dna
19.50
Branky, body,
vteřiny
23.40 Na přijat
stojáka
Tour
10.25dubna
BarclaysseATP
byl
jednomyslně
přijat
návrh,byl
abyjednomyslně
polovině
měsíce
návrh,
dubna
aby sepolovině
na
měsíce
naWorld Tour zprávy 6.30 Animáček 8.35 Červené (5) 14.30 Komisař Rex III (11) 15.30 PRIX 2014/Brno 14.20 Téma pro hosty
19.59 Losování
Sportky
a Šance
00.10
Kanadská
soda
II lešení
Finals 12.25
Teleshopping
14.45 Magazín Evropské ligy---------presidentu
Benešovi
bylo
udělepresidentu
všech
Benešovi
pilířích
bylo
vybudují
udělevšech
o
pilířích
vybudují
lešení
o12.40 New růže (164) 9.45 Stefanie (11) 11.05 Policie Hamburk III (11) 16.25 Můj ČT sport
-----------------20.00 Policajti z centra
00.30 Expremiéři
Jersey Devils-Minnesota Wild 14.45 Dědička hotelu (5) 13.15 Oddělení přítel Monk VII (2) 17.20 Ricardovy UEFA 15.40 BBV po 25 letech 15.50
no
čestné
občanství
města.
Jsem
no
čestné
125
občanství
cm
vyšší
města.
a
pak
se
Jsem
starý
most
125
cm
vyšší
a
pak
se
starý
most
21.00 Gejzír
01.00 Křesťanský magazín
Teleshopping 15.00 Barclays ATP vražd (38) 14.15 Pauline a Leonard recepty X (132) 17.55 Malé královny Turf 16.25 Sportovní zprávy 16.50
přesvědčen
- končil
řečník
- že strhne
končil
a nahradí
řečník
novou- konstrukcí,
že energie
strhne a nahradí
novou
konstrukcí,
21.32 Losování
Šťastných
10 přesvědčen
01.25- Příběhy
neobyčejné
World Tour
Finals
16.50 Teleshopping (153) 15.25 Penzion Edelweiss (2). krásy (1) 18.50 Jak jsem poznal vaši Olympijský magazín 17.25 Deník
návrh aměstské
rady
bude
váženávrh
městské
kterou
dodá
rady
firma
bude
Česko-moravvážekterou
dodá
firma
Česko-moravbychom
se milovat
měl
Šance milion
01.55 Chcete mě?
17.00
Nejdrsnější
kamioňáci světa Komedie Fr. 2011 17.25 Barrandovský matku V (6) 19.20 Jak jsem poznal NHL 18.00měli
Hokej:
HC Škoda
Plzeň 21.35 sborem
Paterčatapřijat jednomyslně
02.20Kolben
Náš
venkov
(3) Daněk.
17.45 Alcatraz
(13) 18.40 Kobra videostop 18.30 Naše zprávy 19.00 vaši matku V (7) 19.45 Chůva k pohle- HC Oceláři
Třinec
21.40 Basketbal:když se
ným
ným sborem
ská
přijat
Daněk.
jednomyslně
Podle našich
ská Kolben
Podle našich
když se
chceme
Skalpel,
prosím.
Drama ČR
02.45
České
11
Trek:že
Nová
Sevila
- ČEZ
Basketbala mohli
a22.15
prosím,
abyste
se zdviženými
a prosím,
informací
abyste
sechůvičky
počítá
zdviženými
s tím, že
informací
se
se 19.30
počítáStar
s tím,
se generace Velkolepé století III (38) 20.10 Vtip za dání IV (21) 20.15 Sherlock Holmes: Baloncesto
a mohli
bychom
se milovat
00.15 Kriminálka
Paříž (44/92)
03.15
Zašlapané
projekty
Kriminálka
York IV 22.00 stovku! 21.15 Poslední přístav Thriller Jak prosté 21.15 Sběratelé kostí III Nymburk
Deník NHL 23.50když se
pravicemi
provolali
presidentu
pravicemi
nový
provolali
most
slavnostně
presidentu
předá veřejnový most20.20
slavnostně
předáNew
veřejkdyž23.20
se chceme
01.05 Mátedru.
slovo
s M. Jílkovou
03.30
Hranice
Strážce
pořádkuroku.
22.45 Invaze 23.35 USA 2010 23.10 Noční zprávy 23.20 (11) 22.15 Sex ve městě III (13) 22.50 Red Bull
Air Race 2014/Rakousko
1.20a budem
republiky
Edvardu
Benešovi
republiky
nosti
dru.28.
Edvardu
října dokořán
letošního
Benešovi
roku.nosti 28. října
letošního
a budeme
se milovat
02.05 AZ-kvíz
04.00 Přísně tajné vraždy
Městečko South Park 0.05 K.O. Night 112 23.50 Zkáza parníku Laconia (2). Dobrá manželka 23.45 Sex ve městě Branky, body, vteřiny 1.30 Fotbal:
třikrát
„Sláva“.
Tímto
slavnostním
třikrát
„Sláva“.
(Mělnické
Tímto
slavnostním
listy
č.10
(Mělnické
listy
č.10
ano
02.30 Dobré ráno
04.15 Na Rychtářském potoce
0.55 Reklamožrouti 1.20 Kriminálka Válečný film N/VB 2010 1.45 Bastardi III (13) 0.20 Volejte Věštce 2.25 Hotel Bohemians Praha 1905 - FC Zbrojovkaano
aktem
spontánně projevili repreaktem spontánně
z 11.
projevili
března
1938)
z 11.
1938)
se ocitneme
05.05 Móda-Extravagance-Manýry
04.30 Zahrada
blízkáreprepřírodě
Newbřezna
York IV
2.40 Strážce pořádku (12) 2.30 Na plac! 3.10 Týden v ringu Paradise (53) 3.15 Nespoutaný anděl Brno až
3.15
Triatlon: Ironman 2014/až se oc
sentanti
našehovměsta
úctu a vděčsentanti našeho
vybral
města úctu
PhDr.
a vděčB.opony
Marjanko vybral
PhDr. B. South
Marjanko
prahu
tajnéBasketManie
scenérie
na prahu
05.30 Události
regionech
04.40 Příběhy
železné
3.25 Městečko
Park XIV
3.50 Dvojí spravedlnost III (5)
(7) 4.00 Glee III (5) 4.45 Ben a Kate
Havajna
4.15
Turf 4.45
Místa a časy konání
Místa
procesí:
a časy konání pro
pln˘ ko‰ík na nedûli
V HLAVENCI SE PODÁVALY HOUSENKY
OBŘÍSTVÍ -OBŘÍSTVÍ
JEDNO Z NEJMILEJŠÍCH
- JEDNO Z NEJMILEJŠÍCH
MÍST
MÍS
SVATOPLUKA
SVATOPLUKA
ČECHA
ČECHA
PSALO SE
básníci našeho
básníci
regionu
našeho re
Co se psalo předCo
sedmdesáti
se psalo před
lety sedmdesáti lety
Životem s dětmi, kytarou,
Životemperníčky
s dětmi,akytarou,
básněmiperníčk
Svatopluk
âech
Televizní program
Svatopluk
âech
luštíme s mělnickem
luštíme s mělnickem
luštíme
luštíme
s mělnickem
úterý 18. listopad
listopads–mělnickem
středa 12.
středa 12. listopad
K
K
A
A
Download

Týdeník Mělnicko