NEWSLETTER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE
PROSINCOVÉ VYDÁNÍ
AKTUÁLNÍ TERMÍNY V PROSINCI:
01.12.
03.12.-06.12.
04.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
15.12.
17.12.
16.-18.12.
22.12.-04.01.
Adventní zpívání 1. + 4. třídy
Mládež debatuje bez hranic
Zasedání Rodičovské rady
Adventní zpívání 2. třídy
Vánoční bazar
Zasedání slavnostního výboru
Firemní večírek
Adventní zpívání 3. třídy
Vánoční koncert
Workshop Drážďany
(spolupráce s Nadací Brücke/Most)
Vánoční prázdniny
DŮLEŽITÉ TERMÍNY V LISTOPADU:
14.-16.01.
15.01.
16.01.
20.01.
21.01.
27.01.
28.01.-29.01.
28.01.
30.01.
Peer Review
Den Uni-Live na TU Drážďany
Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
Konference k vysvědčením 5.-9. tříd
Konference k vysvědčením 10.-12. tříd
Hudební soutěž pro mladší žáky KIMU
Dny kompetenčního učení pro 7. třídy
Hudební soutěž pro starší žáky JUMU
Rozdávání vysvědčení – konec vyučování 13.25 h
PŘEDSTAVENSTVO INFORMUJE:
12. listopadu se uskutečnila každoroční členská schůze Občanského
sdružení NŠP. U této příležitosti bylo zvoleno nové představenstvo,
které se nyní skládá z následujících osob:
Paní Claudia Müller, paní Inés Carstensen, paní Dr. Sonja El-Bahay,
pan Helge-Falk Chladek, pan Dr. František Kotula, pan Jan
Hildprandt, pan Oliver Blumschein.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy
[email protected] Přejeme Vám příjemný advent
obohacený pěknými školními akcemi.
Pan velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven
spolu s paní Monikou Beuerle zahájili Studijní informační den
10. 11.
ŘEDITELKA ŠKOLY INFORMUJE:
Milí rodiče,
na dobu adventní jsme se mohli naladit již na
vánočním trhu, který se konal poslední listopadový
víkend ve Velkopřevorském paláci. Srdečný dík patří
paní Zörner, panu Kudelovi, všem zpěváčkům
z mateřské školy a základní školy a rodičům, kteří se
ujali stánku NŠP.
Každé prosincové pondělí se v 8.00 hodin v aule
uskuteční adventní zpívání žáků základní školy.
Kromě toho Vás srdečně zvu na náš Vánoční bazar
9. 12. 2014 od 14.30 hodin, kde bude na Vás a Vaše
děti čekat lákavý program a mnohá překvapení.
Slavnostní výbor NŠP se sejde již podruhé 10. 12.
2014 v 9.00 hodin, aby uskutečnil ty nejlepší nápady
pro naše 25leté výročí.
Dalším lákadlem je letošní Vánoční koncert 17. 12.
2014, na němž vystoupí naši žáci, učitelé a rodiče, a
připraví nám tak krásný hudební večer.
Přeji Vám rozjímavý advent a už nyní radostné Vánoce
a šťastný a zdravý nový rok 2015.
Vaše Monika Beuerle
RODIČOVSKÁ RADA INFORMUJE:
Rádi bychom zde některým z Vás poděkovali za
mimořádné nasazení: paní Katje Vítů, která pro nás
každou středu v době 8.00-8.45 hodin otevírá kavárnu
pro rodiče, paní Yvonne Michutta, paní Rixe von
Schönfels, paní Petře Bölts a paní Tině Lochmann za
aktivní spolupráci ve slavnostním výboru 25 let NŠP,
paní Andree Molnárové a Stephanii Chladek, které se
postaraly o děvčata během Dlouhé noci matematiky
21. 11. a v neposlední řadě všem členům
představenstva a všem zvoleným zástupcům rodičů,
kteří pracují dobrovolně řadu hodin pro dobro školního
společenství.
Další schůze Rodičovské rady se uskuteční ve čtvrtek
4. 12. 2014 v 18.30 hodin v učebně hudební výchovy.
Milí rodiče! Přejeme Vám a Vašim rodinám krásné
Vánoce a dobrý start v novém roce 2015.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové
adresy [email protected]
Diana Biever-Madsen, předsedkyně RR
Německá škola v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium | Deutsche Schule Prag | www.dsp-praha.cz
Download

Prosinec 2014 - Deutsche Schule Prag