Madona z Osíka
VA L D ŠT E J N S K Á J Í Z DÁ R N A V P R A Z E
O D 7 . L I STO PA D U 2 0 1 4
DO 15. BŘEZNA 2015.
Madona z Osíka u Litomyšle : lipové dřevo, 34x18x14, 990–1180.
Foto: Martin Frouz
Dne 7. 11. 2014 byl veřejnosti zpřístupněn nejvýznamnější výstavní projekt Národní galerie roku 2014 pod
názvem „ Otevři zahradu rajskou – Benediktíni v srdci Evropy 800 – 1300.“ Ve Valdštejnské jízdárně v Praze jsou
až do 15. 3. 2015 k vidění nejvýznamnější díla prezentující duchovní i uměleckou hodnotu období raného a
vrcholného středověku ve střední Evropě. Výstava je počtem prezentovaných děl a zejména pak jejich kvalitou
zcela bezprecedentním záležitostí. Na výstavě je prezentováno na 250 exponátu svezených z celé Evropy.
Jsou zde díla z oblasti architektonické, sochařské, zlatnické i ukázky dobové knižní tvorby. Jen pojistná hodnota
samotných skvostů je dle kurátora výstavy Jana Klípy v řádech miliard korun. Mezi poprvé veřejně vystavené
exponáty patří nově objevená, aktuálně nejstarší dřevěná plastika na našem území: Madona z Osíka u Litomyšle
pocházející ze soukromé české sbírky.
Tato drobná polychromovaná plastika Madony typu Sedes sapientiae jejíž význam byl
poprvé zevrubněji zpracován v uměleckohistorické studii provedené Pavolem Černým
a následně jím publikován v časopise , Umění
Art LX (2012),214-229. Autenticitu potvrdila následně analýza podrobně zpracovaná
vědeckým týmem pod vedením paní Janky
Hradilové z laboratoře ALMA při Akademii
výtvarných umění v Praze. Madona byla
datována pomocí radiokarbonové metody
14C do rozmezí let 990-1180. V rámci nedestruktivního zkoumání CT snímků mohli tito
odborníci sledovat její vnitřní strukturu a ze
šetrného odběru vzorků pak zjistit technologické znaky typické pro tuto výjimečnou polychromovanou plastiku. Na díle byl nalezen a
podrobně analyzován především nejstarší křemičitý podklad specifického složení, který měl svůj praktický význam a jehož technologickým analogem jsou později v gotickém období využívané dvojvrstvé podklady, které
používal například Mistr Theodorik. Závěry z podrobného průzkumu tohoto díla prezentovala následně ALMA
ve svém Sborníku 4. mezioborová konference ALMA pořádané ve Strahovském klášteře v Praze v roce 2012.
Záštitu nad výstavou převzal Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, Józef Kowalczyk,
arcibiskup metropolita hnězdenský a primas polský, Daniel Herman, ministr kultury České republiky, Grażyna
Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky, Arndt Freytag Freiherr von Loringhoven, velvyslanec Spolkové
republiky Německo, Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky.
Výstavu uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze za podpory Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Národního muzea a Správy Pražského hradu.
vystava-benediktini.cz
GALERIE A DEPOZITÁŘ OBRAZŮ A PRACÍ NA PAPÍŘE LUDMILY JANDOVÉ
V OSÍKU U LITOMYŠLE
MARTIN JANDA, OSÍK 371, 569 67,
[email protected],
Fa RENE a. s.
Partner White Gallery 2014
WWW.WHITEGALLERY.CZ
Since 1885
Partner White Gallery 2014
Download

Madona z Osíka - Osík u Litomyšle