Kristýna Boháčová
SZŠ a VOŠz E. Pöttinga, Olomouc
Obsah prezentace
•
•
•
•
DNA – co to vlastně je?
Základní pojmy
Objev DNA
Stavba DNA
– Struktura
– DNA replikace
• Zajímavosti
DNA – co to vlastně je?
• Kyselina deoxyribonukleová je
vysokomolekulární organická látka
• Je to nositelka genetické informace,
která se předává během reprodukce
• Každý živý organismus má již v době svého
vzniku předurčenou základní stavbu svého
těla a mechanismus jeho fungování
Základní pojmy
Historie DNA
• První byla objevena Friedrichem
Miescherem DNA ve formě „nukleinu“ v
roce 1869.
• 1944
• Oswald T. Avery, Colin MacLeod a Maclyn
McCarty prokázali, že DNA je molekula,
která nese genetickou informaci.
• 1949
• „V DNA je stejný počet adeninových
a thyminových bází a stejný počet
guaninových a cytosinových bází“
Erwin Chargaff
• 1953
• James D. Watson a Francis H. Crick
předložili strukturní model dvoušroubovice
DNA
• 1962 – Nobelova cena
Chemická struktura DNA
O
NH
N
O
-
O
P
N
N
O
NH2
O
OH
NH2
O
-
O
N
O
P
N
O
O
O
H2N
N
O
-
O
P
N
O
N
N
O
O
O
O
-
O
P
O
CH3
NH
O
N
O
O
O
PRIMÁRNÍ STRUKTURA
• Báze (Adenin, Cytosin,
Guanin, Thymin)
• Cukerná složka –
2-D-deoxyribosa
• Zbytek kyseliny
fosforečné
SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA
Párování bází
DNA replikace
Nově formovaná vlákna DNA vznikají na
základě komplementárního párování bází
s vlákny původní molekuly.
DNA translace
ZAJÍMAVOSTI
Informace celého našeho světa se
vejdou do 1 % DNA člověka
Ovlivnění DNA teplem
Kvůli stresu z práce stárneme rychleji.
Ničí totiž DNA.
Vědci zapsali celou knihu do molekul
DNA. I s obrázky.
Děkuji všem za pozornost
Zdroje:








DNA - Deoxyribonukleová kyselina | Genetika – Biologie
Metody molekulární genetiky
kgv.zf.jcu.cz/upload/Studium/ZF-kgv-GEN1/PrezentaceJC/1_molekularni_genetika_upr.pdf
Odhalení struktury DNA
Informace celého našeho světa se vejdou do 1 % DNA
člověka - iDNES.cz
Ovlivnění DNA teplem
Kvůli stresu z práce stárneme rychleji. Ničí totiž DNA |
Týden.cz
…a jiné
Download

Tajemství DNA odhaleno.pdf