TAHAKKUK FİŞİ
T.C
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL
034266
İLİ VD. BAŞKANLIĞI
BEYOĞLU
20140512014070000175
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNA NO
SIRA NO
VERGİ KİMLİK NUMARASI
7690608984
SOYADI (UNVANI)
SG STRATEJİK GÖZETİM
ADI
DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ
Ana Vergi Kodu
KURUM GEÇİCİ VERGİ
0033
12/05/2014
TÜRÜ
GÜMÜŞSUYU MAH/SEMT İNÖNÜ CAD.
Kapı No:5 Daire No:10 Tel:2164255547
BEYOĞLU İSTANBUL
Düzenleme
Tarihi
Vergilendirme Dönemi
12/05/2014
01/2014-03/2014
ORAN
Beyanname ise
kabul tarihi
ADRES
MATRAH
TAHAKKUK
EDEN
MAHSUP
EDİLEN
ÖDENECEK
OLAN
VADESİ
0033 KGV
0,00
0,00
0,00
0,00 17/05/2014
1047 DVER
0,00
15,40
0,00
15,40 17/05/2014
1048 5035
0,00
27,20
0,00
27,20 17/05/2014
TOPLAM
İşlem Türü 0010
Thk Türü
YALNIZ KIRKİKİ TL ALTMIŞ Kr .dir
9000
42,60
Download

İndir