Vzor Omluvenky do školní družiny:
Omlouvám svého(svou) syna (dceru) jméno a příjmení .....
ze ŠD dne .......................
Odchází sám (sama) nebo v doprovodu .............................
Datum ...................
podpis rodiče ...............................
Vzor Omluvenky do školní družiny:
Omlouvám svého(svou) syna (dceru) jméno a příjmení .....
ze ŠD dne .......................
Odchází sám (sama) nebo v doprovodu .............................
Datum ...................
podpis rodiče ..............................
Vzor Omluvenky do školní družiny:
Omlouvám svého(svou) syna (dceru) jméno a příjmení .....
ze ŠD dne .......................
Odchází sám (sama) nebo v doprovodu .............................
Datum ...................
podpis rodiče ................................
Download

Vzor Omluvenky do školní družiny: Omlouvám svého(svou) syna