VŠEOBECNÉ PROPOZICE
MID TOUR ČGF 2014
1. Status:
ČGF pořádá Mid Tour ČGF (MTCGF) jako soutěž nejlepších amatérských hráčů a hráček ve věku 35 let
a starších.
2. Právo účasti:
Startují hráči registrovaní v klubech ČGF, popřípadě cizinci pozvaní ČGF, narození v roce 1979 a starší.
3. Podmínky:
Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF
(Hard Card) a Místních pravidel hřišť.
4. Termíny turnajů:
12. – 13. 5.
2. – 3. 6.
15. – 16. 7.
19. – 20. 8.
10. – 11. 9.
5. Kategorie:
Limit HCP
Odpaliště
muži
18,0
bílá
Mladá Boleslav
Austerlitz
Cihelny
Zbraslav
Černý Most – MID Tour ČGF Masters
ženy
18,0
modrá
(pokud Soutěžní výbor neurčí v propozicích turnaje na serveru ČGF jinak)
7. Způsob hry:
Hra na rány, 2x18 jamek bez vyrovnání, hraje se na úpravu hendikepu.
9. Kapacita:
102 hráčů + 54 hráček s nejlepšími hendikepy v okamžiku uzávěrky přihlášek;
případná změna v kapacitě bude uvedena v propozicích turnaje na serveru ČGF.
10. Start:
V případě naplnění kapacity 156 hráčů a hráček start z jamek č. 1 a 10 systémem ráno/odpoledne tj.
celkem ve čtyřech skupinách po 39 hráčích, standardně od 7,30 do 9,30 hod. a od 12,20 do 14,20 hod.
Detailní časový plán bude vždy v příloze turnaje na serveru ČGF.
11. Vklad:
1.500 Kč, proti vkladu je hráči poskytnuta hra a občerstvení na hřišti (ovoce a nealko nápoje).
12. Vítězství:
Vítězem turnaje je hráč/hráčka s nejnižším součtem ran brutto; v případě rovnosti součtu ran se
o pořadí na prvním místě rozhodne v rozehrávce Sudden-Death na jamkách předem určených
Soutěžním výborem, a to ihned po dohrání příslušné kategorie. O pořadí na dalších místech se
rozhodne podle platných Podmínek soutěží ČGF (Hard Card).
13. Hodnocení:
V každém turnaji hráči získávají body podle tabulky, která je publikována samostatně. Hráč musí
řádně dohrát obě kola, jinak nezískává žádné body. V případě dělení pořadí se součet příslušných
bodů dělí mezi dotčené hráče rovným dílem.
V závěrečném turnaji MTCGF Masters se získané body násobí koeficientem 1,5.
Do celkového hodnocení MTCGF se počítá součet bodů za tři nejlepší umístění z turnajů základní
části spolu s body získanými v MTCGF Masters.
V případě rovnosti rozhodují následující kritéria: 1. lepší umístění v turnaji MTCGF Masters,
2. vyšší počet vítězství, 3. lepší součet dvou nejlepších bodových zisků ze základní části, 4. jeden
nejlepší bodový zisk ze základní části 5. lepší případně škrtaný výsledek ze základní části.
14. MTCGF Masters:
Do MTCGF Masters bude z přihlášených hráčů přijato nejlepších 60 mužů a 24 žen v průběžném
hodnocení MTCGF; žádné divoké karty nemohou být uděleny; v případě nenaplnění některé
z kategorií může být adekvátně navýšen počet hráčů v druhé kategorii.
15. Propozice:
Pro všechny turnaje MTCGF jsou vydávány podrobné propozice na serveru ČGF.
16. Žebříčky:
Všechny turnaje MTCGF jsou započítávány do Oficiálního amatérského žebříčku ČGF
v Praze dne 8. února 2014
Luboš Klikar
ředitel MTCGF 2014
Download

Všeobecné propozice MTCGF