Členům MK Austerlitz a ostatním zájemcům
jež neuvedli elektronickou adresu
poštou, do vývěsky
Věc: pozvánka na výroční členskou schůzi.
Dobrý den,
Rádi bychom Vás/Tě pozvali touto cestou na výroční
členskou schůzi, která se koná v pátek dne 01. března
2013 od 18.oo hod v Zámecké vinárně „U Edy“ ve
Slavkově u Brna s tímto programem :
1/ úvod
2/ zpráva o činnosti v roce 2012
3/ zpráva o hospodaření v roce 2012
4/ zpráva kontrolní komise
5/ návrh činnosti v roce 2013 do další členské schůze
6/ přijetí nových členů
7/ diskuse
8/ závěr spolu s promítáním fotek a DVD akcí klubu
v roce 2012
Těšíme se na Vás.
V lednu 2013
Jaroslav MAREK, prezident MK
Download

Pozvánka na výroční členskou schůzi