DRAMATICKÉ PŘEDSTAVENÍ
Naše šesté třídy si vymyslely s paní učitelkou Musilovou dramatické
představení. Většinu vystoupení si děti vymyslely samy. Dětem z
mateřských škol a všem paním učitelkám se scénka velmi líbila. Na
“divadlo” přišly čtyři školky- Loosova, Slavíčkova, Brechtova, Šrámkova.
Představení se jmenovalo “Vánoční loupež”. Jak možná z názvu
poznáte, bylo o tom, že rodina dostala dárky. Zápletka se skřítkem, který
jim ukradl dárky, dopadla dobře. Pod pár podmínkami vše skřítek vrátil.
Představení šestých tříd se střídalo s dramatickým kroužkem prvního
stupně. Pochválil nás i sám pan ředitel Jiří Křenek.
Chystáme se na další scénku pod jménem “Cestování globusem”.
Martin Marek 6. B
Článek na stránky ZŠ
Dne 9. 12. a 11. 12. přišly do naší ZŠ děti z mateřských škol – Brechtova,
Loosova, Slavíčkova a Šrámkova. Abychom je v předvánočním čase
pobavili, pozvali jsme je k nám do školy. Představení bylo velmi
jednoduché, ale zajímavé. Děti si ho vymyslely samy- bez pomoci
dospělého. Bylo to jejich první vystoupení. Protože děti z mateřských
škol byly skvělé publikum, tak účinkující byli bez trémy. Po dohrání byli
žáci tak nadšení, že se hned pouští do tvorby druhého představení se
jménem
Cestování globusem.
Matěj Doležal 6. A
Akce pro mateřské školy
Dne 9. 12. a 11. 12. se konala u nás na škole akce pro mateřské školy.
Byla v podobě divadla. V pondělí (9. 12.) přišly školky Šrámkova a
Brechtova. Ve středu přišly školky Slavíčkova a Loosova. 2 stupeň si
připravil vlastní představení „Vánoční loupež “ a měl premiéru na
veřejnosti.
Byl normální Štědrý den. V noci do naší rodiny přichází skřítek. Vezme
dětem dárky a utíká s nimi pryč. Děti dárky hledají, na pomoc přivolají
andílky. Naštěstí se vše vyřeší koledami a dětmi, které s námi trochu
hrály divadlo.
Rádi bychom vymysleli další představení, hraní se nám líbilo. Báli jsme
se, abychom to nepokazili. Nakonec nás pochválil sám ředitel naší školy
J. Křenek.
Daniel Burián 6. B
Vánoční loupež
Děti z dramatické výchovy dne 9. 12. a 11. 12. hrály vánoční scénu,
která se jmenovala Vánoční loupež.
Bylo to představení pro děti z MŠ. V této scéně jsme hráli, jak rodina
sedí u stolu, syn uslyší zvoneček, všichni jdou ke stromečku a o hodinu
později jdou spát. Najednou se objeví skřítek, uvidí stromeček, odnese
dárky, ale jeden mu spadne. Uslyší to syn a vzbudí staršího bratra a
rodiče. Rodiče jim ale nevěří a jdou spát. Bratři poprosí anděly, aby jim
pomohli. Andílci je utěší a objeví se skřítek. Řekne, že když herci
zazpívají koledy, tak jim vrátí 2 dárky. Dále když si děti nasadí čepici, tak
skřítek jim vrátí poslední dárek. A to je konec!
Dětem se to líbilo. Bylo to naše první vystoupení. Ani jsme se
nestyděli, a to jsme se strachovali, že se stydět budeme.
Martin Beneš VI.A
VYSTOUPENÍ VÁNOČNÍ LOUPEŽ
Vystoupení se konalo 9. a 11. 12. Dětem se moc líbilo. Přišly 4 školky:
Slavíčkova, Loosova, Brechtova, Šrámkova. Bylo to o tom, jak rodina
dostala dárky a o hodinu později šli všichni spát. Zlý skřítek jim ukradl
dárky a pod několika podmínkami je vrátil.
Herci: Jenda Chlumský-táta, Matěj Doležal-1. syn, Dan Burian- 2. syn,
Adéla Němečková-máma, Filip Musil-vypravěč, Martin Marek-skřítek,
Leopold Kadlec, Martin Beneš a Ludvík Pelán - andílci.
Dokonce už vymýšlíme další představení „Cestování globusem“.
Jan Clumský-6.A
Článek o představení
9. 12. a 11. 12. hráli žáci šestých a čtvrtých tříd představení pro
mateřské školky Brechtova, Loosova a Slavíčkova. Představení se
jmenovalo „Vánoční loupež“. Bylo o skřítkovi (Martin Marek), který ukradl
dárky z vánočního stromečku. Skřítek za úkoly dárky vrátil a vše dobře
dopadlo.
Čtvrtá třída měla představení (nebo spíše muzikál) „Červená karkulka“ .
Na konci bych ještě zmínil, že se šesté třídě představení líbilo a plánují
další, které se bude jmenovat „Cestování s glóbusem“
Ludvík Pelán VI. A
Download

komentáři