Thermo Scientific Orion
Nové spektrofotometry pro měření čistých a odpadních vod
AquaMate 8000 UV/VIS
AquaMate 7000 VIS
Nové Orion AquaMate spektrofotometry
nabízejí vysokou přesnost, spolehlivost a
jednoduché ovládání. Kompaktní konstrukce,
intuitivní ovládání a inovativní funkce
spektrofotometrů zajišťují, že vaše laboratoř
bude mít ideální přístroj pro analýzu vod.
Výběr ze dvou modelů AquaMate 7000 Vis
375 až 1100 nm nebo AquaMate 8000 UVVIS 190 až 1100 nm vlnové délky, poskytuje
rozsáhlé možnosti měření.
Tyto vysoce kvalitní a spolehlivé
spektrofotometry jsou navrženy tak, aby
splňovaly potřeby laboratorní analýzy vod a
zároveň zahrnují pokročilé vlastnosti a funkce
pro maximální flexibilitu provozu.
AquaMate spektrofotometry jsou vybaveny
více než 260 přednastavenými metodami pro
snadné měření s použitím vhodných reagencií
AQUAfast, Merck, CHEMetrix nebo Hach.
Přeprogramované metody mohou být také
upraveny pro nové reagencie a postupy,
uživatel může vytvořit vlastní metody.
Je možné použít širokou škálu rozměrů
kyvet, včetně 10mm čtvercových, 20mm a
50mm obdélníkových a 13mm, 16mm a
24mm kruhových kyvet ve speciálním
nastavitelném držáku.
Přístroje AquaMate jsou vybaveny třemi
USB porty, což umožňuje ukládání dat a
metod na USB paměťovou kartu, jejich
přenos na počítač a tisk měřených hodnot
na externí tiskárně. Přístroje jsou
kompatibilní s inkoustovými i laserovými
tiskárnami řad HP PCL 5 nebo vyššími.
Spektrofotometry AquaMate obsahují test
výkonnosti přístroje, který ověří přesnost
vlnové délky a funkčnost přístroje. Ve
shodě s GLP a GMP obsahuje každý
protokol čas, datum a sériové číslo
přístroje. Zabudovaný test přesnosti
vlnové délky je kompatibilní s interní
lampou nebo externími kalibrovanými
standardy. Xenonová lampa
spektrofotometru AquaMate 8000 UV/VIS
zajišťuje interní standard pro ověření
vlnové délky. Pro další potvrzení
funkčnosti přístroje jsou zabudovány testy
na rozptýlené světlo, šum a rozlišení.
Spektrofotometr AquaMate 700 VIS – Cenově dostupná měření ve viditelné rozsahu
nabízí podobnou výkonnost a funkce jako AquaMate 8000 v konfiguraci pro viditelné
spektrum. Tyto spektrofotometry jsou nezvykle velkým přínosem s mnoha funkcemi, při jejich
malých rozměrech a odlehčené konstrukci.
Tradiční mřížkový spektrofotometr pro analyzování většiny parametrů vod všech druhů.
Uživatelské rozhranní je jednoduše ovladatelné a šířka spektrálního pásma 5 nm je ideální
pro většinu rutinních měření koncentrací. Precisní elektronika a jednoduchá jedno paprsková
geometrie zaručují přesné výsledky.
AquaMate metody
Spektrofotometry AquaMate obsahují přes 260
předprogramovaných metod pro jednoduchou
a přesnou analýzu kyselin, zásad, hliníku,
amoniaku, amonných iontů, antimonu, AOX,
arsenu, BOD, boru, bromu, kadmia, vápníku,
chloru, chloridových iontů, oxidu chloričitého,
chrómu, COD, barvy, mědi, kyanidů, kyseliny
kyanurové kyseliny, DEHA, detergentů,
rozpuštěného kyslíku, ethanolu, fluoridů,
formaldehydu, zlata, tvrdosti, hydrazinu,
peroxidu vodíku, jódu, železa, olova, hořčíku,
manganu, rtuti, molybdenu, chloraminu, niklu,
dusičnanů, dusitanů, dusíku, kyslíku, látek
pohlcujících kyslík, ozónu, paladia, pH, fenolů,
fosfátů, platiny, draslíku, křemíku, stříbra,
sodíku, sulfidů, sulfátů, síry, tenzidů,
rozptýlených částic, cínu, TOC, těkavých
organických kyselin a zinku pomocí reagencií
Orion AquaFast, Merck, CHEMetrics nebo
Hach a různých velikostí kyvet. Všechny
předprogramované metody jsou obsaženy na
přiložené USB flash disku, což umožňuje
obsluze selektivní nahrávání a mazání podle
potřeby. Přístroje AquaMate také umožňují
tvorbu a ukládání vlastních metod do paměti
přístroje nebo USB flash disku. Dodatečné
parametry a metody mohou být kdykoli takto
přidány.
Možnosti uchycení kyvet pro AquaMate
Spektrofotometry AquaMate nabízejí tři druhy
uchycení širokého spektra čtvercových,
obdélníkových a kruhových kyvet a
bezkonkurenční flexibilitu jejich velikostí.
Každé uchycení je možné jednoduše
nainstalovat i vyměnit. Držák pro 3 vzorky
obsahuje úchyt pro 13 mm až 25mm kruhové
kyvety, 20 mm nebo 50 mm obdélníkové
kyvety a 10 mm čtvercové kyvety. Držák pro 6
vzorků je ideální pro měření většího počtu
vzorků v 10 mm čtvercových kyvetách. Držák
pro 6 vzorků umožňuje automatizovanou
analýzu až 5 vzorků s jedním prázdným
úchytem. Držák pro jeden vzorek je vhodný
pro jednu čtvercovou 10 mm kyvetu.
AquaMate 8000 UV/VIS
Kvalitní měření s rutinní jednoduchostí
Spektrofotometr dodává bezkonkurenční
výsledky v celém rozsahu spektra od UV až po
skoro IR využíváním duální optické geometrie
a xenonové lampy s vysokou intenzitou, která
vysílá pulsy světla pouze během měření.
Duální optika pro přesnější měření
Světlo xenonové lampy je velmi intenzivní,
což umožňuje děliči záření extrakci a
měření malé části světla bez ztráty výkonu
při měření. Takto je zajištěno simultánní
měření vzorku a korekce podle
referenčního paprsku v reálném čase při
každém pulsu lampy.Duální uspořádání
zajišťuje, že každé měření je tak přesné,
jak je jen možné s korekcí podle
referenčního paprsku pro každý datový
bod, žádným driftem při delších měřeních a
bez změny maxim při změně rychlosti
snímání.
Bezúdržbová xenonová lampa
spektrofotometru AquaMate UV/Vis
zajišťuje výbornou výkonnost v rozmezí
vlnových délek od 190 nm do 1 100 nm.
Vytváří také intenzivní UV záření, což
zvyšuje citlivost pro aplikace přírodních
věd, environmentální a organické chemie.
Xenonová lampa obvykle funguje bez
údržby 5 až 7 let, protože je zapnutá pouze
během měřením. Tím je možné ušetřit
oproti běžným přístrojům na nákladech za
údržbu. Xenonová lampa nevyžaduje žádný
čas na nažhavení pro okamžitá měření.
Nepoškozuje vzorky kontinuální expozicí
UV záření a zabezpečuje tepelnou stabilitu
vzorků, protože nemění teplotu okolí.
Optimální šířka pásma 1,8 nm
tvoří ideální rozlišení systému a umožňuje
většímu množství energie dosáhnout
vzorku, což ve výsledku snižuje detekční
limity a zlepšuje výkonnost při srovnání
šumu se signálem.
Rychlé skenování vlnových délek
Spektrofotometr AquaMate UV/VIS je
vybaven vylepšenou technologií pro
skenování vlnových délek, která rychle
získává vysoce kvalitní spektrální data.
Přístroj prochází skeny vlnových délek
rychlostí až 4 200 nm za minutu. Výjimečně
velký fotometrický rozsah umožňuje přesné
měření malých změn absorpce i při použití
vysoce absorbujících prázdných vzorků.
Data skenů je možné analyzovat pro
zjištění maximálních a minimálních
vlnových délek a k provedení základních tří
bodových a [sloping baseline] kalkulací.
Data skenu je možné také uložit na USB
paměťovou kartu.
Technická data
AquaMate 8000 UV/VIS
AquaMate 7000 VIS
Optický systém
Duální dvou paprskový
Jedno paprskový
Šířka spektrálního pásu
1,8 nm
5,0 nm
Lampa
Životnost
Xenonová
5 let
Wolfram - halogen
1000 hod.
Detektor
2 křemíkové fotodiody
Křemíková fotodioda
Rozsah vlnových délek
Přesnost
Reprodukovatelnost
Rychlost snímání spektra
Datový interval
190 - 1 100 nm
± 1,0 nm
± 0,5 nm
nastavitelná 10 - 4 200 nm/min
0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 nm
325 - 1 100 nm
± 1,0 nm
± 0,5 nm
nastavitelná 10 - 4 200 nm/min
1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 nm
Fotometrie
Módy měření
Rozsah
Linearita
Přesnost
Absorbance, % Transmitance, Koncentrace
- 0,5 až 5,0 A - 1,5 až 125 % T ± 9999 K
Až do 3,5 A při 260 nm
± 0,005 A při 1,0 A / < 0,00025 při 0,0 A
< 0,00050 při 1,0 A / < 0,00080 při 2,0 A //
při 260 nm
< 0,0005 A / h
Absorbance, % Transmitance, Koncentrace
- 0,5 až 5,0 A - 1,5 až 125 % T ± 9999 K
Až do 3,0 A při 340 nm
0,5 % nebo ± 0,005 A, podle toho, která
hodnota je vyšší až do 2 A
< 0,001 při 0,0 A / < 0,002 A při 2,0 A //
maximální - špička vrcholu při 340 nm
0,002 A/h (po zahřátí lampy )
Rozptýlené světlo
< 0,08 % T při 220 nm a 340 nm
< 0,1 % T při 340 nm a 400 nm
< 1,0 % T při 198 nm
< 0,08 % T při 220 nm a 340 nm
< 0,1 % T při 340 nm a 400 nm
< 1,0 % T při 198 nm
Displej
LCD grafický, podsvícený ( 9,7 x 7,1 cm )
LCD grafický, podsvícený ( 9,7 x 7,1 cm )
Klávesnice
Membránová
Membránová
Komunikační porty
1 x USB / A na čelním panelu
1 x USB / B pro PC na zadním panelu
1 x USB / A pro tiskárnu na zadním panelu
1 x USB / A na čelním panelu
1 x USB / B pro PC na zadním panelu
1 x USB / A pro tiskárnu na zadním panelu
Rozměry š x hl x v cm
Hmotnost kg
30 x 40 x 25
8,6
30 x 40 x 25
8,6
Napájení
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Šum
Stabilita
Popis
AquaMate 8000 UV/VIS s držáky kyvet
1 x 6-ti pozicovým
1 x tří pozicovým
1 x jedno pozicovým
s USB flash diskem s metodami, s USB kabelem
a protiprachovým krytem
Kat. č.
AQ8000
AquaMate 7000 VIS s tří pozicový držákem kyvet,
s USB flash diskem s metodami, s USB kabelem
a protiprachovým krytem
AQ7000
AquaMate 6-ti pozicový držák kyvet
AquaMate tří pozicový držák kyvet
AquaMate jedno pozicový držák kyvet
AquaMate USB flash disk s metodami
AquMate síťový kabel 220 V
24 mm kruhová kyveta ( 12 ks )
AQ006C
AQ003C
AQ001C
AQ0USB
AQ220V
AC2V24
Download

Technické údaje