Vážení přátelé,
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí
do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu
Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude distribuováno 3 896
Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude osazeno 51 Eurozámků, k nimž
provozovatelé obdrží 153 služebních Euroklíčů. Každé místo osazené Eurozámkem bude
označeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst naleznete na
www.euroklic.cz
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným
Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst
(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený
prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a
brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními
prostitutkami apod.).
Kdo může získat zdarma Eurouklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik
a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji.
Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou
držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné
prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj je
Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro JM kraj,
Cejl 892/32 (u zastávky Körnerova), 602 00 Brno, 1. patro, bezbariérový vstup je ze
zadní stany budovy (výtah)
tel: 542 214 110, 542 214 111, 736 751 211
e-mail: [email protected], [email protected]
Výdejní hodiny Euroklíčů:
Pondělí
8:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Úterý
8:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Středa
8:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Čtvrtek
8:30 – 12:00 12:30 – 14:00
Pátek
8:30 – 12:00
Po telefonické domluvě lze Euroklíče vydat i mimo uvedené hodiny.
Poradna NRZP ČR pro JM kraj poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství osobám
se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům
osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům a dalším rodinným
příslušníkům a ostatním pečujícím osobám.
Územně nejrozšířenějším distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj jsou
Městské úřady prostřednictvím svých odborů sociálních:
Městské úřady
Městský úřad Adamov
Pod Horkou 2
679 04 ADAMOV
Městský úřad Blansko
Nám. Republiky 1,
678 01 BLANSKO
Odbor/oddělení
Odbor sociálních
Bc. Dobra Moserová, tel.
516 499 624
a správních věcí
e-mail:
[email protected]
Bc. Ivana Kouřilová
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb
Odbor sociálních věcí,
Nám. 9. Května 954/2,
zdravotnictví a školství
680 18 BOSKOVICE
Úsek sociální péče a pomoci
Magistrát města Brna
Oddělení ekonomiky a péče o
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Odbor sociální péče
601 67 BRNO
tel: 516 775 402
e-mail:
[email protected]
Městský úřad Boskovice
Koliště 19
Euroklíče distribuuje
Radka Štěrbová-Graciasová
tel:516488741
e-mail:
[email protected]
Eva Olivová
tel: 542 173 746
e-mail:
[email protected]
Mgr. Dagmar Gasnárková
Městský úřad Břeclav
Nám. TGM 3,
690 71 BŘECLAV
Odbor sociálních věcí
tel: 519 311 411
e-mail:
[email protected]
Městský úřad Bučovice
Odbor ekonomický a sociální
Jiráskova 502,
Úsek sociálních služeb a
pomoci
685 01 BUČOVICE
Městský úřad Bzenec
nám. Svobody 73
tel: 517 324 440
e-mail:[email protected]
Jana Ryšková
Odbor sociálních záležitostí
696 81 BZENEC
tel: 518 306 441
e-mail: [email protected]
Městský úřad Hodonín
Odbor sociálních služeb
Národní třída 373/25,
Oddělení sociální pomoci a
služeb
695 32 HODONÍN
Mgr. Jitka Lábrová, DiS
Mgr. Ivana Zlámalová
tel: 518 316356
e-mail:
[email protected]
Městský úřad
Bc. Beáta Hazuchová
Hrušovany nad Jevišovkou
Sklepní 526
Správní odbor
e-mail: [email protected]
671 67 HRUŠOVANY
N/JEVIŠOVKOU
Městský úřad Hustopeče u
Brna
Dukelské nám. 22,
Pavel Furch, DiS
Sociální odbor
693 17 HUSTOPEČE U
BRNA
Městský úřad Ivančice
Palackého nám. 6/11
664 91 IVANČICE
[email protected]
Ing. Olga Prokopová
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální práce
tel: 517 325 665
Odbor finanční a sociální
Jungmannova 968,
Sociální odbor
Městský úřad Kyjov
tel: 519 361 581
e-mail:
[email protected]
Renáta Malásková DiS.
Odbor sociálních věcí
tel: 541 422 377
e-mail:
664 34 KUŘIM
Masarykovo nám. 30,
e-mail:
[email protected]
Jana Šabirová
691 72 KLOBOUKY U BRNA
Městský úřad Kuřim
e-mail:
Helena Albrechtová,
683 23 IVANOVICE NA
HANÉ
nám. Míru 1
tel: 546 419 490
[email protected]
na Hané
Městský úřad Klobouky u
Brna
tel: 519 441 021
e-mail:
Městský úřad Ivanovice
Palackého nám. 796
tel. 515 226 870, 725 534 863
[email protected]
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
Margita Procházková, BA
tel: 578 697 477
697 01 KYJOV
e-mail:
[email protected]
Dvořáčková Věra
Městský úřad LETOVICE
Masarykovo nám. 30
Odbor správní
679 61 LETOVICE
Městský úřad Mikulov
Náměstí 1,
Bc. Jiřina Šprtelová
Odbor sociálních věcí
[email protected]
Mgr. Ilona Krupicová
Kancelář tajemníka - sociální
671 72 MIROSLAV
Odbor sociálních věcí
tel: 515 300 746
e-mail:
[email protected]
Ing. Silvie Maturová
Odbor sociální a zdravotní
tel: 519 301 350
e-mail:
[email protected]
691 23 POHOŘELICE
Městský úřad Rosice
JUDr. Jana Šildbergerová
Žerotínovo nám. 1
665 01 ROSICE
e-mail:
Bc. Ida Illková
672 11 MORAVSKÝ
KRUMLOV
Vídeňská 699,
tel: 515 266 465
[email protected]
Městský úřad Moravský
Krumlov
Městský úřad Pohořelice
tel: 519 444 532
e-mail:
Městský úřad Miroslav
nám. Klášterní. 125,
e-mail:
[email protected]
692 20 MIKULOV
nám. Svobody 1
tel: 516 482 253
Odbor sociální
tel: 546 492 193
e-mail:
[email protected]
Městský úřad Rousínov
Sušilovo nám. 56/84
683 01 ROUSÍNOV
Městský úřad Slavkov u
Brna
Jana Vykydalová
Odbor vnitřních věcí
Oddělení sociálních věcí
Bc. Petra Kopecká, DiS.
Odbor sociálních věcí
tel: 544 121 105
email:
[email protected]
Městský úřad Strážnice
696 62 STRÁŽNICE
e-mail:
[email protected]
Palackého nám. 260
684 01 SLAVKOV U BRNA
nám. Svobody 503
tel: 517 324 830
Bc. Helena Tomčalová
Sociální pracovnice
tel: 518 306 022
e-mail:
[email protected]
Městský úřad Šlapanice
Pracoviště Brno
Opuštěna 9/7
Odbor sociální
Oddělení sociálních věcí
656 70 BRNO
Městský úřad Tišnov
náměstí Míru 111,
Odbor sociálních věcí
[email protected]
Radek Spacier
Místostarosta
tř. Masarykova 119,
tel: 515 554 482
Sociální oddělení
Městský úřad Vyškov
Nádražní 7,
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
e-mail:
[email protected]
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
Ing. Jana Martínková
tel: 517 301 570
e-mail:
[email protected]
669 02 ZNOJMO
Oddělení sociální prevence
696 32 ŽDÁNICE
e-mail:
tel. 515 296 312
Tajemník
náměstí Armády 8,
Městečko 787
tel: 518 670 223
Ing. Petr Grund
Odbor sociálních věcí
zdravotnictví
Městský úřad Ždánice
Bc. Lenka Michnová
[email protected]
682 01 VYŠKOV
Městský úřad Znojmo
e-mail:
[email protected]
Městys Vranov nad Dyjí
671 03 VRANOV NAD DYJÍ
e-mail:
Hana Vašíčková
698 13 VESELÍ NAD
MORAVOU
Náměstí 21
tel: 518 670 681
[email protected]
679 63 VELKÉ OPATOVICE
Městský úřad Veselí nad
Moravou
tel: 549 439 721
e-mail:
696 74
Zámek 14
e-mail:
Mgr. Michal Kudláček, DiS
VELKÁ NAD VELIČKOU 151
Městský úřad Velké
Opatovice
tel: 533 304 646
[email protected]
666 01 TIŠNOV
Obecní úřad Velká nad
Veličkou
Marie Šlancarová
Zdeněk Schwarz
tel: 515 216 453
e-mail:
[email protected]
Jiřina Jelínková
tel: 518 679 063
e-mail:
[email protected]
Mgr. Iva Týcová
Městský úřad Židlochovice
Pracoviště nám. Míru 155,
667 01 ŽIDLOCHOVICE
Odbor sociálních věcí
tel: 547 427 33
e-mail:
[email protected]
Distribuce Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let
Veřejná sociální zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacím pultem a díky své
velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mohou Euroklíč dlouhodobě
zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím
Sítě mateřských center.
Kontakt: Markéta Horáková, krajská koordinátorka pro JM kraj,
tel: 724 954 734, e-mail: [email protected]
Download

Euroklíč v Jihomoravském kraji