Prestižní titul CFA získalo letos šest odborníků
Praha 26. listopadu 2010 – Pouze šesti finančním odborníkům z České republiky
a Slovenska se letos podařilo splnit náročné profesní a etické požadavky k získání
prestižního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst® – ve volném překladu
„autorizovaný finanční analytik“). Celkem tak nyní bude v těchto dvou zemích působit
108 těchto finančních profesionálů. Česko se tímto postupně přibližuje trendu vyspělých
ekonomik, kde je titul CFA měřítkem odbornosti a profesionality na finančních trzích.
„Titul CFA otevírá mnohé dveře, a to především do nadnárodních finančních institucí,“
uvedla Petra Roberts, vice prezidentka Czech CFA Society. „CFA je známkou vysoké
odbornosti i úrovně etického chování ve finančním sektoru. To je při současném poklesu
důvěry v tento segment velmi důležité, zejména pak v investičním bankovnictví.“
Program CFA je považován za jeden z nejnáročnějších studijních programů ve finanční
profesi vůbec. Kvalifikace a s ní spojený titul CFA má celosvětově vysoký respekt
a prestiž. Získá jej méně než 20 % kandidátů, kteří se do programu zapíší. Letošních šest
nových absolventů se zařadí mezi pouhých 90 000 investičních a finančních CFA
profesionálů ze 160 zemí světa. Program CFA zahrnuje tři zkoušky, z nichž každá
vyžaduje v průměru 300 hodin studia. Dalším požadavkem jsou 4 roky praxe
v investičním oboru a závazek dodržovat Etický kodex a normy profesionálního chování.
Diplomy novým absolventům včera předala Czech CFA Society, která odborníky s touto
kvalifikací v České republice a na Slovensku sdružuje, v institutu CERGE-EI v Praze.
V rámci právě se rozbíhajícího partnerství mezi Czech CFA Society a společností
London School of Business & Finance zahájil večer ředitel rozvoje skupiny Rick Sturge
přednáškou na téma „Od finančního výkaznictví k prognózování: Výzvy pro rok 2011“.
Czech CFA Society (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů,
založená v dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 136 členských asociací
nadnárodní organizace CFA Institute (www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat
nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české investiční komunitě.
V současné době sdružuje 120 členů, většinou držitelů titulu CFA, a více než 400
kandidátů z ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Partnery Czech CFA
Society jsou OVB Allfinanz, Ernst & Young a Thomson Reuters. Mediálními partnery
jsou Economia a Z1 TV.
Kontakt:
Czech CFA Society
Petra Roberts, CFA
Tel.: +420 603 489 663
E-mail: [email protected]
Donath-Burson-Marsteller
Lenka Štěpanyová
Tel.: +420 602 661 336
E-mail: [email protected]
Příloha:
Novými držiteli titulu CFA v ČR a SR za rok 2010 jsou:
Markéta Hronová, CFA
Jana Kotrbová, CFA
Radim Kotrouš, CFA
Radka Kučerová, CFA
Josef Sklenář, CFA
Matěj Turek, CFA
PPF a.s.
PricewaterhouseCoopers
Československá obchodní banka a.s.
J&T Banka a.s.
KPMG
Ernst & Young
Kontakt:
Czech CFA Society
Petra Roberts, CFA
Tel.: +420 603 489 663
E-mail: [email protected]
Donath-Burson-Marsteller
Lenka Štěpanyová
Tel.: +420 602 661 336
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Czech CFA Society
Petra Roberts, CFA
Tel.: +420 603 489 663
E-mail: [email protected]
Donath-Burson-Marsteller
Lenka Štěpanyová
Tel.: +420 602 661 336
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Czech CFA Society
Petra Roberts, CFA
Tel.: +420 603 489 663
E-mail: [email protected]
Donath-Burson-Marsteller
Lenka Štěpanyová
Tel.: +420 602 661 336
E-mail: [email protected]
Download

Další odborné posily pro finanční trh