TISKOVÁ ZPRÁVA
Česko má nové držitele prestižního titulu CFA
Praha 1. prosince 2011 – Ve středu 30. listopadu byly v rámci Charter Awarding
Ceremony slavnostně předány diplomy 14 úspěšným finančním odborníkům
z České republiky a Slovenska, kterým se podařilo splnit náročné profesní a etické
požadavky k získání prestižního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst® – ve
volném překladu „autorizovaný finanční analytik“). Celkem tak nyní bude v těchto
dvou zemích působit téměř 120 držitelů tohoto prestižního diplomu. Česko se tak
postupně přibližuje vyspělým ekonomikám, kde je titul CFA měřítkem odbornosti
a profesionality na finančních trzích.
Diplomy novým absolventům 30. listopadu předala Czech CFA Society, která odborníky
s touto kvalifikací v České republice a na Slovensku sdružuje, v institutu CERGE-EI
v Praze. Slavnostního ceremoniálu se, mimo jiných významných osobností, zúčastnil Ing.
Martin Hanzlík, předseda správní rady CRFF (Czech Republic for Finance, o.p.s) a Ed
Base, Head of Education, ze CFA Institute.
„Titul CFA potvrzuje vysokou odbornost, což jeho držitelům pomáhá nacházet uplatnění
ve špičkových finančních institucích,“ uvedl Lukáš Brych, prezident Czech CFA Society.
„Potenciální zaměstnavatel ví, že titul CFA garantuje nejen odborné znalosti, ale že se
jeho držitel musí také řídit přísně stanovenými etickými pravidly.“
Jako hlavní řečník večera vystoupil Martin Hanzlík za společnost Czech Republic for
Finance, která vyvíjí své aktivity k vytvoření příznivějších podmínek pro domicilaci
zahraničních fondů kolektivního investování a příliv zahraničního kapitálu do České
republiky.
„Česká republika v současné době má pouze minimální postavení na trhu domicilů
fondů, naopak 150 mld. korun českých občanů je obhospodařováno mimo naši zemi.
Česká republika má přitom ideálně nastaveny podmínky pro vytvoření evropského
centra alternativních fondů. Jsem tedy rád, že můžeme spolupracovat s Czech CFA
Society, protože finanční odborníci s vysokou profesní kvalifikací jsou pro rozvoj
investičního bankovnictví klíčoví,“ uvedl Ing. Martin Hanzlík, předseda správní rady
CRFF.
Program CFA je považován za jeden z nejnáročnějších studijních programů ve finanční
profesi vůbec. Kvalifikace a s ní spojený titul CFA má celosvětově vysoký respekt
a prestiž. Získá jej méně než 20 % kandidátů, kteří se do programu zapíší. Program CFA
zahrnuje tři zkoušky, z nichž každá vyžaduje v průměru 300 hodin studia. Dalším
požadavkem jsou 4 roky praxe v investičním oboru a závazek dodržovat Etický kodex
a normy profesionálního chování. Celosvětově v současné době titul drží 94 906
odborníků.
Czech CFA Society (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů,
založená v dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 136 členských asociací
nadnárodní organizace CFA Institute (www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat
nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české investiční komunitě.
V současné době sdružuje téměř 120 členů, většinou držitelů titulu CFA, a více než 400
kandidátů z ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Partnery Czech CFA
Society jsou OVB Allfinanz, Ernst & Young, Thomson Reuters a London School of
Business & Finance. Mediálním partnerem akce je Ekonom.
Společnost Czech Republic for Finance, o. p. s., byla založena v červnu 2011 jako
obecně prospěšná společnost. Společnost sdružuje přední české ekonomické odborníky a
specialisty na kapitálový trh. Cílem společnosti je propagovat Českou republiku jako
vhodné centrum pro podnikání v oblasti finančních trhů a svými aktivitami podporovat
rozvoj lokální legislativy a regulace a přispívat ke konkurenceschopnosti ČR.
(Více na www.crff.cz)
Charterholders 2011
Miroslav Adamkovič, CFA
Petr Blažek, CFA
Jan Bureš, CFA
Antonín Dvořák, CFA
Pavel Fojtík, CFA
Alena Galíková, CFA
Peter Gerboc, CFA
Ivana Šenderáková, CFA
Jakub Křížek, CFA
Martina Meliorisová, CFA
Jiří Musil, CFA
Josef Nemý, CFA
Renata Pohnetalová, CFA
Jan Zadražil, CFA
Komerční banka
Farma Polabí
Československá obchodní banka
BXR Partners
Československá obchodní banka
Unicredit Bank Czech Republic
Telefónica Czech Republic
Národná banka Slovenska
Venture Investors Corporate Finance
Národná banka Slovenska
GE Money Bank
Komerční banka
Komerční banka
Ernst & Young
Kontakt pro tisk:
Czech CFA Society
Jana Zbortková
Tel.: +420 608 710 739
E-mail: [email protected]
Za CRFF
Radek Ivaniškin
Bison & Rose
Tel.: 233 014 031
GSM: + 420 777 202 374
Download

Další odborné posily pro finanční trh