ČÍTANKA
pro 2. ročník základní školy
pracovní sešit 1
spojený s písankou
Jiří Žáček
Odemyky – zamyky
Odemyky – zamyky,
rozvažte si jazyky!
Povězte mi v řeči lidí,
co kdo slyší,
co kdo vidí.
A z těch slabik, slov a vět
vykouzlíme celý svět.
Nakladatelství Fraus 2008
Zuzana Pospíšilová: Veršování
Kdo se učí veršování,
po rýmech se všude shání.
Verše chytá na obloze,
v ulicích i ve výloze.
Rýmy jsou tu kolem nás,
nespálí je ani mráz.
Zkuste tedy spolu se mnou
hrát si s rýmy na honěnou.
Spoj slova, která se rýmují.
Ruce s balónkami a texty budou v kresbě? Myslím tím, jestli je
možné ty texty v balóncích napsat ručně.
postel
domeček
pusa
kůže
krabice
mrak
les
čočka
Vymysli rýmy k těmto slovům a napiš je:
kočička
kost
jídlo kosa
domeček kráva
František Nepil píše o tom, jak je maminka starostlivá. Napiš dvěma
větami, jak se maminka stará o tebe, než jdeš do školy. Jak o tebe pečuje,
když jsi nemocný(á)?
Než jdu do školy
Když jsem nemocný(á)
Poznámky
Nevím, kde nějaké poznámky budou a kde ne. Tak to tu
nechám a vymažu potom.
Vzpomeň si na pohádku O perníkové chaloupce. Víš, jak pečovala
ježibaba z perníkové chaloupky o Jeníčka? Proč Jeníček a Mařenka
nakonec ježibabě utekli? Do okének filmu nakresli nejdůležitější scény
z pohádky O perníkové chaloupce.
František Nepil píše, že domov zná každý se zavázanýma očima. Zkus to
se svými kamarády ve třídě: Zavaž spolužákovi oči a nech ho pouze po
hmatu či po čichu poznat věci, které mu dáš do ruky a které má každý
doma.
Které povinnosti máš doma a které ve škole? Zapiš své povinnosti do
bublin:
foto škola
foto dům
upravím rozvržení
podle fotek
Poznámky
Vylušti doplňovačku a doplň přísloví, které je zároveň názvem následující
básničky:
1
1 včelí …
2 Bob a …
2
3 motýl …
3
4 Pan …
4
5
5 Spejbl a …
6
6 Vochomůrka a …
7
7 Jája a …
8
8 víla …
9
9 Maxipes …
10
10 Štaflík a …
Petr Kukal: Všude doma,
Každé jaro tažní ptáci
zdaleka se domů vrací.
Kdybych já byl tažný pták,
vracel bych se také tak.
Znáš jiné přísloví, které se vztahuje k domovu?
Jistě víš, že někteří ptáci od nás na zimu odlétají do teplých krajin a na jaře
se vrací. Vyber, kteří to jsou, a jejich jméno podtrhni.
ČÁP
SÝKORKA
F. Nepil: Domov, učebnice s. 8
VLAŠTOVKA
HAVRAN
Zuzana Pospíšilová: Cesta ulicemi
Velmi těžký úkol mám!
Marně hledím do atlasu,
pokouším se najít trasu
od nás rovnou přímo k vám.
Ptám se tedy jedné paní
v kostkované čepici,
kterou mám jít ulicí.
Ona ovšem nemá zdání,
a tak tedy bloudím dál…
Ve dvojicích si zkuste zahrát setkání dvou lidí. Jeden z vás se bude ptát
na cestu (např. do lékárny, na poštu, na nádraží), druhý se mu pokusí
poradit.
Znáš dobře ulici, ve které bydlíš? Jak se jmenuje? Kdo bydlí vedle vás?
Co vše najdeš v její blízkosti?
Ulice, ve které bydlím, se jmenuje
.
Zkus co nejpřesněji popsat cestu z domova do školy. Kterými ulicemi
procházíš?
Ulice, ve které stojí naše škola, se jmenuje
.
Cestou do školy procházím ulicí, která se jmenuje
.
Poznámky
Mnoho věcí kolem tebe má své jméno (obchody, ulice), na mnoha místech
najdeš i své jméno nebo jméno svých rodičů. Doplň do obrázků chybějící
názvy a jména tiskacími písmeny.
Obrázky, do kterých mohou děti tiskacími písmeny vepisovat: obrázek
schránky na dopisy(privátní schránka, kam listonoš nosí lidem
dopisy) se štítkem (děti doplní jméno), výkladní skříň obchodu, např.
s hračkami za výlohou s vývěsním štítem(děti doplní název), štít, ve
kterém bývá napsán název ulice, ale bez názvu ( jen obdélníková
tabule, v reálu bývá červená uvnitř s bílou linkou; může být foto, ale
uvnitř ne nápis a ne tmavé foto), štítek domácího zvonku u vchodu
(opět prostor na doplnění jména), štítek na školním sešitě.
Rozuměl(a) jsi dobře textu Moje nejkrásnější narozeniny?
Vyber správnou odpověď:
Je pravda, že…
…holčička se jmenuje Lisa?
…holčička má tři bratry?
…holčička slaví deváté narozeniny?
…holčička dostala k narozeninám domeček pro panenky?
…maminka vytapetovala své dcerce pokojíček?
…maminka ušila své dcerce barevné koberečky?
…tatínek vyrobil dcerce stůl a pět židlí?
Poznámky
ANO NE
Najdi cestu, kterou se kuřátko dostane k mamince.
Obrázek kuřátka a od něj tři propletené čáry vedoucí ke
dvorku, na němž je máma s ostatními kuřaty.
Pokud jsi četl(a) pozorně báseň Kuřátko a obilí, dokážeš odpovědět na otázky:
Koho se ptalo kuřátko na cestu?
Kdo nakonec kuřátku poradil?
O kterých dalších zvířátkách se v básni píše?
Tiskařský šotek poztrácel některá slova z básničky Mláďata od Jiřího
Žáčka. Pomoz nám doplnit chybějící označení zvířecích mláďátek.
Krávy mají
,
kachny mají
,
klisny mají
,
fenky mají ,
ovce mají ,
kočky mají ,
kozy mají ,
mámy mají miminka
slípky mají ,
jako moje maminka.
F. Hrubín: Kuřátko a obilí, učebnice s. 12
Škrtni v osmisměrce názvy budov a míst ve městě (v obci) a zapiš je na
volné linky:
B
C
M
O
S
T
R
E
E
Y
K
I
N
O
O
R
A
A
C
A
O
L
D
A
V
I
D
N
I
N
S
T
A
D
I
O
N
V
N
Á
T
O
P
A
R
K
I
O
C
M
E
C
I
L
U
Y
C
H
O
Ě
L
E
T
O
H
Z
E
I
M
S
B
A
N
K
A
V
P
N
E
T
H
Ř
I
Š
T
Ě
R
K
N
Í
Zakroužkuj a vybarvi ty vypsané názvy míst a budov, které najdeš i ve své obci.
Vysvětli spolužákům, kde se mohou setkat s těmito nápisy?
A) PŘEJDĚTE NA DRUHÝ CHODNÍK!
B) NEPARKUJTE, VÝJEZD AUT RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY!
C) NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFONY!
D) NEKUŘTE!
E) NEVYSTUPUJTE, DOKUD VLAK NEZASTAVÍ!
F) NASTUPUJTE PŘEDNÍMI DVEŘMI!
Vzpomeneš si ještě na jiné nápisy? Napiš je. Obrázky ti napoví.
Jako nápovědu fotografie tabulí s nápisy: obrázek dopravní
značky - Zákaz vstupu chodců; foto cedule ZÁKAZ VSTUPU
SE PSY; foto cedule ZÁKAZ VSUPU NA TRÁVNÍK; kontejner
na sklo s nápisem SKLO.Pod fotografiemi nechat volnou linku,
aby tam šel nápis přepsat. J, K, L, M
Poznámky
Jindřich Balík: Dobrý den.
Klubíčko dobrého chování
Co s tou slupkou od banánu?
Co ten papír, hoši?
Tohle všechno musí skončit
v odpadkovém koši.
Udělejte pět šest kroků
na to správné místo,
na chodníku bude pořád
jak se patří čisto.
Vyber si z nabídky vhodné odpovědi a zapiš, co se smí a nesmí dělat
na ulici, doma, v obchodě:
nabídka:
nekrademe, platíme, uklízíme, chodíme pomalu, nekřičíme, nehoníme se, dáváme
pozor, odmlouváme, zdravíme, nakupujeme, vrážíme do lidí, nezdravíme, mračíme
se, neplatíme, odhazujeme odpadky, pomáháme mamince, utíráme nádobí, mlčíme,
nepomáháme tatínkovi, rozhlédneme se na přechodu, usmíváme se, děkujeme
NA ULICI
ANO
NA ULICI
NE
DOMA
ANO
DOMA
NE
V OBCHODĚ
ANO
V OBCHODĚ
NE
Poznámky
Text hymny říká mnoho o české zemi. Co můžeš o naší zemi říct ty?
Spoj pravdivá tvrzení s obrázkem:
krásná
moře
hornatá
velká
hlavní město
Praha
čeština
Vltava
mapa ČR
s vyznačeným
hlavním městem
mnoho hradů
a zámků
klokani
Karlův most
Evropa
Afrika
Několik pravdivých vět o naší zemi napiš:
Hlavním městem České republiky je Praha. (bude psací font)
Co patří mezi další znaky naší republiky? Obrázky ti napoví. Vybarvi:
a) naši vlajku
b) znak naší republiky
černobílý obrys naší
vlajky
10
Poznámky
černobílý obrázek
znaku ČR,
v políčkách čísla,
každé číslo značí
barvu patřičného
pole
Jak rozumíš tomu, že „kolem cesty rostou domy“, „v zahradě kulatí se
stromy“? Nahraď podtržená slova jinými stejného nebo podobného
významu.
Kolem cesty
domy. V zahradě
stromy.
Proč myslíš, že básník vybral ze všech stromů právě ořech a kaštan?
Které další listnaté stromy znáš? Hádanky ti napoví:
Zuzana Pospíšilová: Hádám, hádáš, hádáme
obr bříza
Štíhlý, krásně bílý kmen
v lese svítí celý den.
Určitě to ví i Líza,
bílou kůru má jen
Veverka má nejvíce
ráda suché bukvice.
Kde rostou ví každý kluk!
Bukvice má jenom
obr vrba
.
obr buk
.
K vodě nebo do rákosí
hodně dlouhé vlasy nosí.
Konejším a drbu
tu smuteční
.
Rozhodni, zda je tvrzení o České republice pravdivé, nebo lživé:
PRAVDA LEŽ
Praha je hlavní město České republiky.
Česká republika leží ve světadílu Afrika.
Čeští hokejisté se nikdy nestali mistry světa.
Podle pověsti dovedl naše předky do naší země praotec Čech.
Hlavní město České republiky láká turisty z celého světa.
Poznámky
11
Dobře si prohlédni portrét slavné osobnosti z české
minulosti. Najdi si o této osobnosti základní informace
ve své oblíbené encyklopedii. Své informace
si porovnej s ostatními (případně si je doplň)
a poznamenej si je do rámečku.
Kdo je to?
Kdy žil/žila?
obr Karel IV.
Kdy se narodil/narodila?
Co dělal/dělala?
Proč je slavný/slavná?
Jaký byl/byla?
Jaký měl/měla život?
Co má pan malíř v básni Jiřího Žáčka postupně malovat? Očísluj správně
pořadí maleb. Do rámečku si nalep nebo nakresli obrázek Prahy.
Haló, pane malíři…
…namalujte Prahu.
…namalujte sebe.
…namalujte Vltavu.
…namalujte Hradčany.
…namalujte Karlův most.
…namalujte sto pražských věží.
12
Poznámky
Pohádkové hrátky JAK DOBŘE ZNÁŠ POHÁDKY?
Jiří Žáček: Pohádkový kolotoč
Vyčaruje, co kdo chce –
maso, buchty, ovoce.
Také byste chtěli kousek?
Jak se volá na ubrousek?
Jak se budí princezna,
která spí už sto let?
Princ ji něžně políbí,
nebude to bolet.
Kterou princeznu probudil?
Mámu, tátu, koně, ovce –
koho potkal, toho sněd.
Kdyby mohl, nenasyta,
spolykal by celý svět.
Kdo je to?
Zamazaná od popela,
tančit s princem, to by chtěla.
Obujte jí střevíček –
usměje se zpod víček.
Kdo je to?
Sedm malých postýlek,
sedm malých židlí –
Kdopak asi v chaloupce
s trpaslíky bydlí?
Chodí světem dobří braši,
pomocníci lidí –
Dlouhán, tlouštík a ten třetí,
který všechno vidí.
Jak se jmenují ti tři?
Poznámky
13
Zlomyslný skřítek popletl názvy českých pohádek. Napravíš je?
Hrnečku, smaž!
Neotesánek
Tři zlaté rohy děda Nevěda
Černovláska
Uhelka
O kohoutkovi a kachničce
Zkus s pomocí obrázků uhodnout, co znamenají slovenská slova.
Ťava je dvouhrbé zvíře, můžeš ho vidět v ZOO.
Ťava je česky
Čučoriedky jsou fialové ovoce, které roste na keříku v lese.
Čučoriedky jsou česky
Ceruzku používáš na kreslení a psaní.
Ceruzka je česky
Cap je rohaté zvíře s dlouhou bradou.
Cap je česky
Mačka je zvíře s drápky a fousky. Nejvíce jí chutnají myšky.
Mačka je česky
14
Poznámky
Pipi napsala dopis kamarádům s mnoha chybami. Přepiš ho správně,
použij správná slova z nabídky.
Nabídka:
Přijďte, Tomíkovi, Anice, Pipi, narozeniny, společenský, vlastní, chuti
Nejlepší kamarád nebo kamarádka bude mít narozeniny. Chceš pro něj/
pro ni s rodiči připravit oslavu, aby měl(a) radost.
a) Rozhodni, koho na oslavu chceš pozvat.
Napiš seznam hostů.
b) Vymysli program oslavy.
Poznámky
15
c) Napiš pozvánku na oslavu tak, abys ji mohl(a) poslat svému nejlepšímu
kamarádovi nebo kamarádce poštou.
černobílý obrys naší
vlajky
!
16
Nezapomeň, že v pozvánce musí být odpověď na pět otázek: (a) Kdo zve?
(b) Koho zve? (c) Na co zve? (d) Kdy se oslava bude konat? (e) Kde se
oslava bude konat?
Připojit můžeme i další informace, pokud jsou důležité – co si mají hosté
přinést, co obléct, na co se mají připravit apod.
Poznámky
Přečti si znovu pohádku Červená Karkulka.
Je pravda, že …
Ilustrace: vlk
… vlci jedí trávu?
… psi mají kosti nejraději?
… Karkulka má v košíku bonboniéru?
… Karkulčin tatínek je kominík?
… vlk sežral Karkulku?
Jiří Havel: Smějeme se
Když správně doplníš první písmena rodných jmen, snadno odpovíš na
otázku, která je v nich ukryta. Odpověď napiš.
nabídka písmen (mohou se opakovat): K, H, P, O, T, A, L, R, U, V, E, S
AREL
AVEL
LDŘICH
ELENA
NDŘEJ
LGA
EREZKA
ATEŘINA
LENA
LÁRA
LEŠ
OMANA
AROLÍNA
RŠULA
OJTĚCH
UCIE
VA
VATAVA
LIŠKA?
ENKA
NDREA
EOŠ
RISTÝNA
DAM
Zahrajte si ve dvojicích, jak si můžete povídat, když přijdete na návštěvu ke
kamarádovi / kamarádce:
ð Ahoj, prosím tě, mohl(a) bych si dnes u tebe napsat domácí úkol? U nás
není nikdo doma a já si nevím rady.
ë Ahoj. Počkej chvilku, zeptám se maminky, chtěla se mnou jít nakupovat.
ð Tak já chvilku počkám.
ë Maminka dovolila, že můžeme úkoly psát spolu. Potom tě doprovodíme
domů. Pojď dál.
ð Díky. Třeba ti taky někdy pomůžu.
Zahrajte si scénku, ale představte si, že otevřít přišla:
a) kamarádova/kamarádčina maminka
b) kamarádova/kamarádčina sestra
Poznámky
17
V Čítance najdeš slovní spojení „vítr fičel“, „sníh se sype“. Co dalšího
mohou dělat vítr a sníh? Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji:
SNÍH
padá
snáší se poletuje
zpívá
teče
fouká
VÍTR
fouká
vane
brečí
létá
šumí
ječí
Co může dělat slunce? Podtrhni.
SLUNCE svítí
září
pálí
opaluje se
mračí se
Zima se na návštěvě u pana Sovy chovala jako nevychovaný host. Napiš
v krátkých větách, co se na návštěvě smí, a co ne:
18
nápověda: pozdravit, vyzout si boty, odložit si bundu/kabát, běhat po celém domě, rozbíjet nádobí, skákat
si navzájem do řeči, dělat nepořádek.
Pokud jsi četl(a) pozorně Lottino vyprávění, jistě správně odpovíš:
Lotta a její sourozenci jezdí v létě
Bratr Lotty se jmenuje
Jezdí
k babičce a dědečkovi
k tetě
ke strýci
Lukáš
Jonáš
Tadeáš
vlakem
autem
autobusem
Odpověz na otázky. Vyber si z nabídnutých možností. Věty napiš:
Moje babička/dědeček/teta/strýc bydlí …
ë ve stejném městě jako já s rodiči
ë v jiném městě
ë na venkově
ë
Za babičkou/dědečkem/tetou/strýcem jezdím …
ë v sobotu a v neděli
ë o Vánocích
ë o prázdninách
ë
Za babičkou/dědečkem/tetou/strýcem …
ë chodím pěšky
ë jezdím na kole
ë jezdím vlakem
ë
Poznámky
19
Proč dal autor ježkovi jméno Bodlina? Svoji odpověď zapiš:
Vymysli jména pro malé ježečky.
Schematické obrázky
čtyř malých ježků
Napadá tě, který film by se mohl ježkům líbit? Vymysli pro něj vlastní
název a nakresli plakát.
Nezapomeň, že na plakátu musí být následující informace: jméno filmu,
místo promítán (jméno kina a města), čas promítání, cena vstupenky.
20
Poznámky
Jiří Havel: Kde nás najdeš?
Každá číslice ti řekne, kolikáté písmeno z uvedených slov si máš zapsat.
Tak získáš tajenku a z ní se dozvíš, co můžeš najít na mapě.
Most (1.), kámen (2., 3.), orel (3.), křižovatka (8., 10.), lednice (3.), křížky (6.):
Klobouky (3.), příbor (4.), pecka (3.), ořech (3.), mnich (1.), věž (2.), smrk (1.), loket
(5.), pila (4.), kozel (3.), žebrák (5.), dlouhý most (7.), hrušky (5., 6.), hrob (1., 2.),
labuť (2.), dub (1.), tři sekery (9.).
Chodíte také na výlety? A všímáte si staveb, kolem kterých procházíte?
V našem vyprávění jsme jich deset ukryli. V každé větě můžete jednu
objevit. Pracujte ve skupinách a nalezená slova si zapište. Napovíme, že
dvě z nich patří k zemědělským usedlostem.
Když vyrážíme z města na výlety, rádi si prohlížíme staré vesnice a zlézáme kopce
v celém okolí. Potůčky v údolí, remízky a tajemné rokliny jsou teď samá plechovka
a střep a nelákají nás už jako dřív.
Jednou, když jsme se vraceli navečer utahaní domů, malý Michal upadl na kluzkém
kameni tak nešťastně, že si odřel půlku obličeje. Když ho Katka postavila na
nohy, usmál se na ni a řekl, že to ještě docela dobře dopadlo. Ani jednou jsme ho
neslyšeli bolestně zavzdychat a ani jednou si nepostěžoval. Naopak se vždycky
ohradil, když jsme ho politovali. Jen vesele řekl: „Jak známo, stát se to může i tomu
nejšikovnějšímu.“ Všechna čest, odolal našemu chlácholení na výbornou, ačkoli měl
důvod naříkat bolestí.
Když jsme došli do města, tekla Michalovi pořád ještě trochu krev z nosu
a z odřeného čela. Přesto byla jeho radost z výletu čistá jako modré nebe nad námi.
nápověda: stan, panelák, chalupa, vila, chata, hrad, most, stodola, statek, stáj
21
Půjč si v knihovně dětský atlas světa a zkus najít všechna města, o kterých
jsi četl(a) v čítance.
Napiš, co víš o těchto zemích:
Itálie – země, kde byl Felix do ozdobného rámečku celé bude jako ilustrace
hlavní město: do rámečku s následujícím textem
zajímavosti (o lidech, památkách, počasí, jídle):
Země, kde se mi líbí nebo kterou chci navštívit. do ozdobného rámečku celé bude jako
ilustrace
hlavní město: do rámečku s následujícím textem
zajímavosti (o lidech, památkách, počasí, jídle):
22
Poznámky
Přečti si následující věty. V každé chybí jedno slovo. Vyhledej je v textu
a dopiš je na vynechané místo:
Na letišti náhle zmizel Žofiin
zajíček Felix.
Žofie se vůbec nedokáže těšit na
a na svou oblíbenou učitelku.
Určitě to trvá
minut, než konečně dojde k zahradní brance.
Udiveně – kdo jen jí píše takovým
Doplň slova podle vzoru:
vzor:
Žofka – Žofinka
písmem? – otočí obálku.
oko –
slova psacím písmem
máma –
kočka –
zajíc – myš –
Nahraď podtržená slova nebo slovní spojení slovy se stejným nebo
podobným významem. Správné slovo podtrhni:
Letní prázdniny se smutně chýlily ke konci. Ž blížily se / pádily / nespěchaly
Po Felixovi nebylo ani vidu, ani slechu. Ž Felix nebyl k nalezení / Felix neviděl
a neslyšel / Žofie Felixe neviděla a neslyšela.
Podařilo se mi utéct, ale bylo to o chlup. Ž jen tak tak / bylo to pozdě / kočky mi
vytrhly chlup.
Měli tu plovárny. Ž koupaliště / přístavy / vany
Poslouchal jsem skupinu turistů. Ž návštěvníků / obyvatel / mužů
Poznámky
23
Zuzana Pospíšilová: Tajné písmo
Tajemství chceš uchovat?
Tajným písmem musíš psát!
Pak už žádní kamarádi
tajemství tvé nevyzradí.
Zajíček píše v dopise Žofii o tajném písmu. S pomocí tabulky rozlušti slovo
napsané tajným písmem a zapiš ho:
s܂ø_žsWT
A B C Č D E F G H CH I J K L M N
Ü
ø
_
T ‚
O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
s
ž
W
Vymysli si s chybějící znaky to tabulky tajného písma, tabulku doplň
a napiš vzkaz:
Sejdeme se ve tři hodiny na tajném místě.
text psacím písmem
Jiří Havel: Smějeme se celý rok
V dalších větách nejsou písmenka zašifrovaná, ale ztracená. Hledej
ztracené samohlásky.
24
K
ŽD
N
H
Z
KR
ML
D
VR
N
VR
N
.
P
K
P
K P
TN
Poznámky
ZR
N H
N
VR
CTKR
T.
R
N VR
D
KR
N
M R
K
D
Download

pracovní sešit 1 spojený s písankou