CENÍK
společnosti STARNET, s.r.o.
platný od 1. 11. 2014
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Vždy od nás dostanete maximální možnou rychlost v dané lokalitě, ať už jste připojeni optickým kabelem nebo bezdrátově.
Zároveň stále pracujeme na posílení a zlepšení technologie a obnovujeme stávající strukturu sítě.
Rychlost linky
(download)
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Cena s DPH za měsíc
BEZ BONUSOVÉ SLEVY
Cena s DPH za měsíc
S BONUSOVOU SLEVOU
345 Kč
345 Kč
345 Kč
345 Kč
345 Kč
256 Mbit/s
100 Mbit/s
50 Mbit/s
30 Mbit/s
20 Mbit/s
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč
Uvedená rychlost je maximální a je každému účastníkovi nastavena zvlášť. V závislosti na vytížení sítě může být rychlost ovlivněna aktuálním stavem.
Garantovaná rychlost je stanovena jako 20 % rychlosti maximální. Internetové připojení není zatíženo datovým omezením ani FUPem. Rychlost linky
upload se pohybuje mezi 15 Mbit/s -256 Mbit/s.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na bezplatné lince 800 555 025.
NÁKLADY NA INSTALACI
Cena instalace je pouze cenou za zavedení kabelu do bytu (cca. 100 – 1.000 Kč) v závislosti na konkrétních podmínkách (lištování,
natažení kabelu, délka kabelu, náročnost, průrazy a jiné). Další práce a ostatní materiál je účtován dle platného ceníku.
Úkon
Proměření signálu u zákazníka
Práce technika + instalace, servis z příčiny na straně zákazníka, účtuje se
každých započatých 15 minut (oprava za vstupem datového kabelu tj. chyba
v PC nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka, zavirování, povytažený zdroj,
poškozené kabely zákazníka, konektor apod.) Zde se účtuje po 15 minutách.
Příplatek za veřejnou IP adresu
Přechod na rychlost 256 Mbit/s
Dočasné přerušení služeb – max. 1x ročně, na 1 nebo 2 kalendářní měsíce
– žádosti je nutné zasílat do 25. dne v měsíci, aby bylo vyhověno od
následujícího měsíce.
Poplatek za odpojení z důvodu neplacení faktur
Práce technika – servis z příčiny poruchy sítě na straně STARNET, s. r. o. (oprava
na síti před vstupem datového kabelu do PC nebo do jiného koncového
zařízení zákazníka; nevztahuje se na mechanicky poškozené kabelové
rozvody zákazníka)
Doprava k zákazníkovi do vzdálenosti 25 km z nejbližšího servisního místa výjezd z příčiny poruchy na straně zákazníka.
Doprava k zákazníkovi do vzdálenosti nad 25 km z nejbližšího servisního
místa - výjezd z příčiny poruchy na straně zákazníka
Deinstalace přípojky – demontáž zařízení, antény při zásahu technika
Aktivační poplatek (při obnovení zrušené služby)
Cena s DPH
zdarma
90 Kč / 15 min.
60 Kč / měsíc
500 Kč
zdarma
100 Kč
zdarma
200 Kč / výjezd
300 Kč / výjezd
300 Kč
250 Kč
Koncovým zařízením klienta se rozumí: LAN karta PC, LAN vstup notebooku, router, AP, VoIP telefon nebo brána, případně jiné zařízení klienta s konektorem
RJ-45 nebo s bezdrátovým příjmem.
CENÍK ZAŘÍZENÍ A OSTATNÍ
Název zboží
Cena s DPH
Kabelový router s firewallem, cena včetně nastavení routeru a firewallu
Bezdrátový router 150 Mbit s firewallem, cena včetně nastavení routeru
a firewallu
Bezdrátový router 300 Mbit s firewallem, cena včetně nastavení routeru
a firewallu
Kabelová PCI síťová karta s konektorem RJ-45, cena včetně instalace
a nastavení
Kabel UTP
Kabel FTP
Instalační lišta
Výložník malý
Výložník velký
Bezdrátová PCI síťová karta, cena včetně instalace a nastavení
Bezdrátová USB síťová karta, cena včetně instalace a nastavení
Reklamace zboží zakoupeného od STARNET, s. r. o.
690 Kč
690 Kč
890 Kč
250 Kč
9 Kč / m
10 Kč / m
10 Kč / m
120 Kč
300 Kč
590 Kč
590 Kč
dle platných zákonů
CENÍK ZAPŮJČENÉHO ZAŘÍZENÍ
Níže uvedené ceny jsou požadovány pouze v případě, že zákazník při ukončení smlouvy se společností STARNET, s.r.o. nevrátí
zapůjčené zařízení nutné k funkčnosti připojení.
Kód zboží
SXT
NBE
STB
Název zboží
Cena s DPH
2.490 Kč
2.490 Kč
1.899 Kč
Klientská bezdrátová jednotka 5 GHz - Mikrotik
Klientská bezdrátová jednotka 5 GHz - Ubiquiti
Televizní multimediální centrum
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY
Adresa provozovny:
Ant. Barcala 1446/26a, 370 05 České Budějovice
Objednávky, instalace a obchodní informace
Pondělí – Pátek
08:00 – 18:00
bezplatná linka: 800 555 025
e-mail: [email protected]
Fakturační oddělení, hotovostní platby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
08:00 – 18:00
08:00 – 16:00
08:00 – 18:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
telefon:+420 387 201 160
e-mail: [email protected]
Technická podpora, hlášení poruch a technická konzultace
Pondělí – Pátek
Sobota – Neděle a svátky
08:00 – 20:00
09:00 – 14:00
telefon:
e-mail:
+420 380 427 437
[email protected]
telefon:
800 888 899
Záznamník, bezplatná ohlašovna poruch
Pondělí – Neděle
24h denně
Download

CENÍK - Starnet.cz