PŘÍLOHY
KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ
LITERÁRNÍ UKÁZKY:
Básník je pán – J. Kainar
Střelený příběh
Znal jsem jednu pampelišku – J. Suchý
Fčela – R. Křesťan
Proč musí být deštníkáři – J. Kolář
PŘEČTĚTE SI…
Básník je pán … - Josef Kainar
Kovat koně, nosit psaní,
strčí hlavu do cylindru
Básník je však, chlapci, pán.
při čemž mlsá koblížky.
to jsou všední zaměstnání.
Mlsá jenom marcipán.
Nemá-li už ani vindru,
Střelený příběh
Tma jak v pytli, měsíc svítil,
luh se sněhem zelenal,
kočár se jak ďábel řítil
hezky zvolna podle skal.
a pak píše do knížky,
jde si koupit cukrlata.
Někdy píše v jednom vrzu
dá mu řezník kilo bůčku.
od jara až do zámrzu.
Za jeden verš o potůčku,
Za básničku o vaně
houby s octem dostane.
Cestující vsedě stáli,
Na své fialové truhle
zastřelený zajíc v dáli
černý blondýn hleděl ztuhle
mlčky v živém hovoru,
běžel z vršku nahoru.
Znal jsem jednu pampelišku – Jiří Suchý
Znal jsem jednu pampelišku,
Jak co píše, na to tata
uvidíte tu mou knížku,
celé pěkně zelené
na to zvíře střelené.
až půjdete do háje,
která dřív, než odkvetla,
vedle ní tu pampelišku,
poznáte ji v trávě.
že by si ji přečetla.
Zlatá je a zářící,
v pracovitou včelu,
chtěla po mně ňákou knížku,
Vzal jsem doma sbírku básní,
jak tam kvete dodnes.
slunci podobá se.
na louku ji odnes,
Dodnes píšou básníci
neodkvete, jen se jděte
Půvabná a zlatá je,
pampeliška, když se zasní,
podívati na tu louku,
o té její kráse.
podle toho právě,
Kdybyste se proměnili
pampelišku připravili
o trošičku pelu,
věřte mi, že žádná jiná
určitě by neměla
sladší med a hezčí květ
než ta naše sečtělá.
Fčela – Rudolf Křesťan
Táák?
Za trest stokrát a správně!
Dítě tedy píše:
Včela…
Včela…
A proč se to tak píše?
Hodné děti se neptají
odvětil učitel
a za hodinu stál nad záhadou,
proč se mu dítě podepsalo
Vrantišek.
Proč musí být deštníkáři – Jiří Kolář
Kdyby nebyli deštníkáři,
nebyly by deštníky.
kdyby nebyly deštníky,
zmokli bychom jako slepice,
kdybychom zmokli jako slepice,
vypadali bychom jako zmoklé slepice,
kdybychom vypadali jako zmoklé slepice,
každý by se nám smál,
kdyby se nám každý smál,
kdekdo by se nám vyhýbal,
kdyby se nám kdekdo vyhýbal,
žili bychom jako kůl v plotě,
kdybychom žili jako kůl v plotě,
mohl by nás někdo vytrhnout,
rozsekat a spálit.
Proto musí být deštníkáři!
Download

PŘÍLOHY