zahraničí
oprvé ji popsal švédský přírodovědec Carl von Linné v roce 1758. Měkkýš, dosahující délky i přes metr, si
od té doby v zoologické klasifikaci nese
jméno Pinna nobilis, kyjovka ušlechtilá. Její
mohutné, s tichou důstojností do mořského
dna zahroužené lastury však provázejí lidskou kulturu už tisíce let.
P
Dekorativní krásu zde příroda spojila s užitečností. Kyjovka má jedlé maso, vytváří perly a je východiskem procesu, na jehož konci je tzv. mořské
hedvábí. Ačkoli má tvar připomínající prastaré
Rozšafný pan domácí
Velké lastury kyjovek zabořené v mořském dně
působí ve větších hloubkách přízračně. Odhozené
zbraně obrů, náhrobky na bitevním poli nějaké
dávné bitvy. Někdy na vhodném místě objevíte celou kolonii, jindy jen osamělého jedince. Mírně
otevřené lastury a za nimi neúnavný organizmus
permanentně filtrující vodu a zpracovávající v ní obsažené živiny. Za hodinu se ústy kyjovky prožene
až 6 l vody. Dotknu se lastur a ty se okamžitě zavírají. Obranný reflex funguje dokonale a zvyšuje
tak šanci měkkýše dožít se relativně vysokého
věku – některé prameny uvádějí až 26 let. Kyjovka
skrýše si je oblíbily drobné rybky. Především slizouni. Kyjovka ušlechtilá je endemickým druhem
Středozemního moře. Celá čeleď Pinnidae, do
které patří, je přitom poměrně nepočetná. Řadí se
do ní přibližně 25 druhů kyjovek žijících v mořích
mírného a tropického pásma.
Maso, hedvábí i perly
Kdokoli by zkoušel kyjovku vytáhnout ze substrátu mořského dna, bude překvapen, jakou silou je živočich připoután k podkladu. Za všechno
mohou tzv. byssová vlákna, jimiž je kyjovka v mořském dně pevně ukotvena. Byssová vlákna jsou
OBUŠKU, Z MOŘE VEN!
Kyjovka tráví život „ve vzpřímené“ poloze, ukotvená
v podkladu byssovými vlákny 
Soužití kyjovek ušlechtilých s turistickým průmyslem na pobřeží Středozemního moře není jednoduché. Lastury se cení
jako zajímavý suvenýr
kyje, palice, obušky, je zcela bezbranná. Připočteme-li k tomu ještě současnou touhu po turistických suvenýrech, už se nebudeme divit, že pro
ni vždy platila smutná parafráze jednoho pohádkového příkazu: Takže… Obušku, z moře ven!
je navíc schopná symbiózy i s jinými živočišnými
druhy, které hledají v jejích lasturách ochranu, například s některými druhy krabů a krevet. Rozšafný pan domácí! Ani prázdné lastury uhynulého
jedince nepřijdou na mořském dně nazmar. Jako
Pokračování čtěte v tištěné verzi v Rybářství číslo 7.
Download

RY07_086_087 obusek