III. ročník / číslo 1 / březen 2012
Kovadlinka
Chyťte se nás a spolu budeme silnější
o
h
c
i
t
é
n
e
m
lo
o
r
P
e
Nadac
POZOR !!! LESN se stěhuje
Karta sociálních systémů - sKarta
5. lekce znakového jazyka
... a další zajímavé články a informace
[email protected] / www.suki.cz / [email protected]
Neprodejný elektronický zpravodaj. Není určen k prodeji.
Aktuality
l Od prosince se března se VVS scházel většinou elektronicky. Zápis z posledního VVS je dále.
l Probíhá příprava letního pobytu
l Znáte-li vhodný hotel nebo penzion pro pořádání našich akcí, tak VVS zašlete kontakt.
Na webu SUKI byla umístěna :
l Další starší Kovadlinka. Ostatní budou postupně následovat.
l Přihláška na jarní pobyt SUKI
Obsah
str.
Aktuality, Na webu SUKI byla umístěna :
Co je to SUKI?, Jak se stát členem SUKI?, Kontakty
Co se dozvíte na našich webových stránkách, Poděkování
Úvod
Pozor změna !!! Servisní pracoviště LESN se stěhuje
Poděkování za trvalou podporu Nadaci Prolomené ticho
Nadace Prolomené ticho
Obrázky dětí z Mateřské školky Holečkova
Individuální pomoc z Nadačního fondu Pomozte dětem -- podruhé
Stručná charakteristika Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Karta sociálních systémů – sKarta
Obrázky dětí z Mateřské školky Holečkova
Rozhovor s ... Jitkou Müllerovou
Na tomto čísle Kovadlinky spolupracovali
Čtenářský obrázek
5. lekce znakového jazyka
Záznam z jednání výkonného výboru SUKI
Hádanka
Beránku, otřep se!
Řešení tajemné hádanky z minulého čísla
Zábava pro naše čtenáře
Řešení hádanek z minulého čísla
Správné řešení úkolů z minulého čísla
2
3
3
4
5
5
6
7
8
8
9
11
12
13
14
15
18
19
20
22
23
25
26
V příštím čísle ...
Články, hádanky, úkoly, další lekce výuky, rozhovor s osobností a další ...
2
Kovadlinka č.7, březen 2012
Co je to SUKI?
Sdružení uživatelů kochleárního implantátu je nezisková organizace založená v roce 1994 sdružující
především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. V České republice má v současné době kochleární implantát cca 400
dětí a necelých 200 dospělých.
Jak se stát členem SUKI?
Členem SUKI se může stát každý, koho zajímá problematika kochleárních implantátů. Pro přijetí
do SUKI je nutné vyplnit přihlášku (ke stažení na www.suki.cz) a zaslat ji na adresu v záhlaví přihlášky.
Následně nový člen obdrží od SUKI variabilní symbol a zaplatí členský příspěvek 300,-Kč/rok na číslo
účtu u ČS 0240272339/0800. Platbu lze provést také na pravidelných setkáních (jaro, léto, podzim).
Co se dozvíte na našich webových stránkách
Proč se stát členem sdružení
Dokumenty sdružení, valné hromady, …
Archiv článků a krátkých zpráv
Informace o kochleárním implantátu
Fotogalerie
Důležité a zajímavé odkazy
Výkonný výbor sdružení
Předsedkyně:
Věra Skopová, telefon: 606 438 393
Členové:
Petra Kadlecová, telefon: 721 663 760
Jiří Páca, telefon: 602 366 142
Kontaktní informace
Sdružení uživatelů kochleárního implantátu, U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5, IČ: 60458844
e-mail: [email protected], www.suki.cz
Poděkování
Děkujeme nadačnímu fondu Prolomené Ticho za jeho dlouholetou podporu našeho sdružení. Více informací o činnosti fondu
naleznete na www.prolomene-ticho.cz
Poděkování
Děkujeme firmě Edigas, s.r.o., která nám od roku 2011 zdarma
zpracovává účetnictví a poskytuje poradenské služby.
Více informací o jejich činnosti naleznete na www.egidas.com
3
Kovadlinka č.7, březen 2012
Úvod
Jiří Páca
Letošní zima byla celkem
zvláštní. Nejdříve to vypadalo, že snad ani nepřijde. Sem
tam byl nějaký mrazík, ale rtuť
teploměru klesala hlouběji jen
na horách. Přišel únor a vše
bylo úplně jinak. Více než 20-ti
stupňové mrazy byly na denním
pořádku. Pár teplotních rekordů
padlo taky. Intenzivní zima trvala přibližně tři týdny.
Teď už je naštěstí jaro a příroda se pomalu začíná krásně
zelenat. A také je tu čas, aby vyšla jarní Kovadlinka. Vychází sice
v polovině dubna, ale pořád je
to březnové číslo. ? Práce na některých článcích se protáhla
o trochu více než obvykle a také
jsem čekal na aktuální bankovní
výpis, abych mohl poslat toto
číslo platícím členům.
V aktualitách se dozvíte SUKI
„novinky“ za první tři měsíce tohoto roku. Stále je možné prostřednictvím emailu
[email protected]
kontaktoval dva odborníky,
kterým můžete pokládat své
dotazy. Otázky vám zodpovědí tito odborníci: Mgr. Jitka
Holmanová (klinický logoped)
a Ing. Martin Topol (klinický
inženýr). Oba mají bohaté zkušenosti s logopedií a nastavováním řečových procesorů.
Důležitá je informace o stěhování servisního pracoviště
LESN do jiného pražského obvodu. Adresu a mapku najdete
na straně číslo 5.
Následuje poděkování předsedkyně SUKI Nadaci Prolomené ticho za trvalou podporu.
4
Následuje stránka informací
o nadaci. Za spolupráci na této
stránce děkuji Mgr. Ivaně Štefkové.
V článku Individuální pomoc
z Nadačního fondu Pomozte
dětem se vracíme ještě jednou k aktivitám SUKI. Dočtete
se o našich žádostech a úspěšnosti.
Přečtete si stručnou charakteristiku Federace rodičů a přátel sluchově postižených a hned
se dozvíte informace o sKartě.
Martina Vochomůrková si
pro čtenáře připravila rozhovor
s …. bývalou předsedkyní VVS.
V 5. lekci našeho znakového
jazyka se naučíte další zajímavé
znaky. V příštím díle uveřejníme
další znaky.
Záznam z posledního jednání si můžete přečíst v tomto
zpravodaji. Zkontrolovali jsme
minulé úkoly a přidali si nové.
Před již tradiční pohádkou
je pro vás připravena jedna hádanka.
Ilustrátorka pro děti připravila další úkoly. Samozřejmě
se dozvíte správné řešení úkolů
a hádanek z minulého čísla.
Ve zpravodaji jsou otisknuty
obrázky dětí z mateřské školky
Holečkova a jedné čtenářky.
Máte-li nějaké rady, nápady
a náměty, tak neváhejte a napište. Třeba někdo z vás rád kreslí,
ale nechce mít pod svým obrázkem uveřejněné jméno. Nevadí,
stačí to uvést do emailu s obrázkem a jméno neotiskneme. Je to
jednoduché.
Přeji Vám příjemné čtení dalšího čísla Kovadlinky !!! n
Kovadlinka č.7, březen 2012
Pozor změna !!!
Servisní pracoviště LESN se stěhuje
Věra Skopová
Servisní pracoviště LESN
se z adresy v Rumunské ulici
na Praze 2 stěhuje na adresu
Kamenická 656/56, Praha 7.
Běžnou technickou podporu uživatelům kochleárních
implantátů poskytuje servisní
pracoviště na základě předchozí
domluvy v CKID v ulici Na Mrázovce.
Servisní služby v nové provozovně v kamenické ulici budou
obnoveny v druhém dubnovém
týdnu 2012. n
Poděkování za trvalou podporu
Nadaci Prolomené ticho
Věra Skopová
Rádi bychom prostřednictvím Kovadlinky poděkovali
nadaci Prolomené ticho, jmenovitě paní Mgr. Štefkové a paní
Doc. Radové, za dlouhodobou
a v současné době také jedinou
finanční podporu činnosti SUKI,
díky které můžeme stále a v nezměněném rozsahu pořádat
víkendové pobyty, letní pobyt
a zajistit základní provoz SUKI.
Děkujeme za stalou přízeň!
5
Prolomené ticho podporuje
nejen SUKI, ale i řadu dalších
projektů a činnosti, které zlepšují život lidí, zejména dětí,
se sluchovým postižením. Abychom Vám Prolomené ticho
blíže představili, připravili jsem
následující prezentaci. n
Kovadlinka č.7, březen 2012
Nadace Prolomené ticho
Vznik nadace
Nadace Prolomené ticho
vznikla v roce 1993 za účelem
pomoci navrátit neslyšícím
občanům zejména neslyšícím
dětem možnost přirozené komunikace pomocí voperování
speciální neuroprotézy - kochleárního implantátu.
Počáteční činnost Nadace
Prolomené Ticho
V roce 1993 se začal rozvíjet
program kochleárních implantací v naší republice a tato protéza ani operace nebyly hrazeny
zdravotní pojišťovnou. Cena
protézy a jejích externích součástí přesahovala 750 000 Kč.
Prostředky nadace byly používány pro nákup protéz a u prvních
pacientů i na úhradu operace.
Postupně se situace měnila,
zdravotní pojišťovny začaly hradit operaci a postupně i protézy
pro omezený počet pacientů
vybraných ustanovenou implantační komisí.
Dne 3. března 1999 byla
nadace Prolomené Ticho na základě návrhu na zápis do Nadačního rejstříku zapsána jako
Nadační fond Prolornené Ticho
v Nadačním rejstříku vedeném
u Městského soudu.
Charakteristika kochleárního implantátu
Kochleární implantát je určen pro pacienty s oboustrannou hluchotou, kteří nedosahují rozumění řeči sluchem ani
při použití výkonných sluchadel.
Kochleární implantát umožňuje neslyšícím lidem získávat
sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového
nervu prostřednictvím elektronického obvodu voperovaného
do spánkové kosti a elektrod
zavedených do hlemýždě vnitřního ucha. V ideálním případě
může irnplantovaný jedinec
rozumět mluvené řeči, dokonce
i telefonovat. Díky kochleárnímu implantátu jsou někteří
postižení integrováni mezi slyšící
(např. děti navštěvují běžné školy, nejsou odkázáni na používání
znakové řeči).
Po voperování kochleárního
implantátu je .protéza individuálně nastavena k tomu školeným technikem. Činnost protézy
je totiž řízena externími částm
i, které nosí operovaný jednak
na hlavě (mikrofon a vysílač)
a jednak pod oděvem (řečový
procesor). Již od roku 2001 někteří pacienti volí miniaturní typ
řečového procesoru, který má
tvar sluchadla. Pacient se učí
v rámci nezbytné dlouhodobé
rehabilitace rozlišovat sluchové
vjemy, které jsou mu pomocí implantátu zprostředkovány.
Účel nadačního fondu
Podpora programů týkajících
se provádění kochleárních implantací u sluchově postižených
a s tím související péče o takto
postižené, tzn. uživatele CI.
Nadační fond je svým účelem
ze zákona vázán, a proto např.
žadateli o příspěvek na pořízení
digitálních sluchadel nelze vyjít
vstříc.
Nadační fond do roku 2011
poskytl SUKI nadační příspěvky
ve výši 901 860,-Kč.
Základní data o Nadačním
fondu Prolomené Ticho
Sídlo:
Nad Lomem 39
147 00 Praha 4
Telefon/fax: 244 46 I 878
Čísla účtů (ČSOB, Praha 3):
Běžné:
CZK: 107 122 008 / 0300
EUR: 243 652 695 / 0300
Termínovaný:
CZK: 154 536 609 / 0300
IČ: 6044 94 89
Správní rada:
Predsedkyně:
doc. RNDr. Jarmila Radová
Členové:
Ing. Blanka Smith
Mgr. Ivana Štefková
Revizor:
Ing. Petr Slezák
6
Kovadlinka č.7, březen 2012
Obrázky dětí z Mateřské školky Holečkova
7
Kovadlinka č.7, březen 2012
Individuální pomoc z Nadačního fondu
Pomozte dětem -- podruhé
Věra Skopová
SUKI využilo v roce 2011
a 2012 maximálně možnost
získat
finanční
prostředky
od Nadačního fondu Pomozte
dětem v rámci 13. výzvy - kategorie podpora individuálních
projektů. Využili jsme všech tří
termínů - ze 3 předložených individuálních projektů jsme byli
úspěšní ve 2 případech, oba
se týkaly nákupu řečového procesoru CP 810 - shodou okolností oba projekty byly určeny
pro Anetku, jeden pro Anetku
Liškovou a druhý pro Anetku
Černohorskou. SUKI tak získalo
2x 35.000 Kč, které poukázalo
na základě darovací smlouvy
rodinám osobou dívek.
Vzhledem k tomu, že NF
Pomozte dětem úzce spolupracuje s Českou televizí, stalo se,
že náš první úspěšný projekt
byl vybrán k prezentaci a byl
natočen dokument „Kde peníze
pomáhají“ s Anetkou Liškovou.
Můžete jej shlédnou v archivu
České televize (program ČT2),
případně z tohoto odkazu: http:
//www.ceskatelevize.cz/porady/
10 3 919 87 9 91 - k d e - p e n i z e pomahaji/ .
NF Pomozte dětem jsme
předložili i náš celoroční projekt, zde jsme však pro velký
počet předložených žádostí
úspěšní nebyli.
Pokud se bude další výzva
NF Pomozte dětem týkat individuálních projektů, budeme Vás
o tom informovat. n
Stručná charakteristika Federace rodičů
a přátel sluchově postižených
Věra Skopová
Federace rodičů a přátel
sluchově postižených, o.s. (Federace) je občanské sdružení
rodičů a profesionálů, které
vyjadřuje a hájí zájmy sluchově
postižených dětí a jejich rodičů.
Snahou organizace je přispívat
k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich
rodičům překonávat následky
sluchového postižení.
8
Federace poskytuje komplex
služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Jedná
se o služby rané péče, určené
pro rodiny s dětmi ve věku 07 let, informační, vzdělávací
a osvětové služby, služby specializované knihovny, sociální
a psychologické
poradenství,
služby logopedické a speciálně
pedagogické poradny, a další.
Nedílnou součástí podpory
rodin se sluchově postiženými
dětmi je také vydávání publikací, které se rodičům stávají
průvodcem v problematice výchovy a vzdělání jejich sluchově
postiženého dítěte a kterých je
v současné době v ČR velký nedostatek. n
Kovadlinka č.7, březen 2012
Karta sociálních systémů – sKarta
Převzato z INFO-zpravodaje Federace rodičů a přátel sluchově postižených č.3/2012
Karta sociálních systémů – sKarta
Od 1. ledna 2012 začaly platit změny díky zákonu 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, který mluví o kartě sociálních systémů.
Karta sociálních systémů by měla mít tři funkce:
Ÿ
Funkci identifikační: Díky osobním údajům na kartě bude moci sociální pracovník krajské pobočky Úřadu
práce jednoduše zjistit informace o uživateli, jestli pobírá sociální dávky, zda je poživatelem příspěvku na
péči apod.
Ÿ
Funkce platební: Kartu je možné využít i jako platební kartu. Pokud si poživatel zvolí možnost, že mu bude
některá pravidelná, opakující se měsíční dávka připisována na kartu sociálních systémů, může touto kartou
hradit platbu za poskytování sociálních služeb, nebo uskutečnit nákup v obchodech. U všech sociálních a
peněžitých dávek si uživatel sám dobrovolně vybere, zda bude chtít využívat platební funkci této karty. Pro
zasílání a vybírání finančních dávek bude řada lidí využívat nadále své platební účty, nikoliv kartu
sociálních systémů. Povinnost výběru finančních prostředků prostřednictvím karty sociálních systémů
budou mít pouze osoby, pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi.
Ÿ
Funkce karty osob se zdravotním postižením: Tato funkce nahradí průkazy mimořádných výhod, jejichž
platnost zanikne k 31. 12. 2015. Budou nadále existovat tři stupně institutu zdravotního postižení: Průkaz TP
– průkaz osoby se zdravotním postižením, průkaz ZTP – průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním
postižením, průkaz ZTP/P – průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce.
Tyto tři funkce je možné sloučit dohromady, tzn. mít sKartu nahrazující průkaz mimořádných výhod spolu
s funkcí platební a identifikační nebo pouze kartu, která vám nahradí průkaz mimořádných výhod.
Spousta uživatelů průkazu se bála, že bude muset měnit kvůli novému zákonu banku a přejít kvůli této změně
k České spořitelně, která uzavřela koncem ledna smlouvu s Ministerstvem práce a sociálních věcí o administraci
výplaty nepojistných sociálních dávek. Tak tomu však není. Kdo nechce odcházet od své banky, nechá si dávky
dále posílat na svůj účet a kartu bude používat pouze jako průkaz mimořádných výhod.
Platnost stávajících průkazů TP, ZTP a ZTP/P
Každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P dostal během prosince 2011 písemné sdělení, které ho informovalo
o tom, že stávající průkazy mimořádných výhod nově průkazy osob se zdravotním postižením platí i nadále,
nejpozději však do 31.12. 2015 a to i včetně průkazů s neomezenou platností. Od 1. 1. 2016 budou platit pouze
karty sociálních systémů, o které si bude muset držitel průkazu mimořádných výhod písemně zažádat.
Již teď však vznikají problémy a komplikace pro držitele průkazů TP, ZTP či ZTP/P, kterým v prosinci či lednu
skončila platnost a na úřadech jim nemohou vydat kartu novou, protože sKarty budou od konce června 2012.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce řešit nastalou situaci vydáním prozatímních plastových karet. Na náš
dotaz nám bylo na Ministerstvu práce a sociálních věcí sděleno, že tyto prozatímní sKarty by měly být
k dispozici od března 2012. Jak ale řešit např. cestování hromadnou dopravou? V mezidobí, od ledna do března
2012 si má držitel starého, již neplatného, průkazu koupit kupón na městskou hromadnou dopravu, či jezdit na
9
Kovadlinka č.7, březen 2012
lístky. Až bude mít „v ruce“ prozatímní průkaz, nebude už toto nutné.
Cestování je však jen jednou situací
z mnoha podobných, které bude muset člověk řešit....
Žádost a nové posuzování nároku pro přiznání průkazu OZP
Pokud si nově žádáte o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P pro sebe či své dítě, jistě Vás budou zajímat důvody pro
přiznání průkazu, které se také od ledna 2012 zásadně změnily.
První a určující dávkou bude příspěvek na péči. Vznikne-li žadateli nárok na příspěvek na péči, bude mít
automaticky nárok také na průkaz osob se zdravotním postižením.
Průkaz TP bude náležet při přiznání I. stupně závislosti.
Ÿ
Průkaz ZTP bude náležet při druhém stupni závislosti nebo osobám starším 18 let, které nejsou schopny
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Ÿ
Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, kterým byl přiznán stupeň závislosti III. nebo IV. a osobám, které
nejsou schopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, pokud jsou mladší 18 let.
O nový průkaz osoby se zdravotním postižením je možné žádat na krajské pobočce Úřadu práce. Na Základě
žádosti a po důkladném posouzení vydá Krajská pobočka Úřadu práce v této věci rozhodnutí o přiznání či
nepřiznání průkazu.
Odvolání
Proti rozhodnutí Úřadu práce, který posuzoval nárok na průkaz osob se zdravotním postižením, je možné se
odvolat. Odvolacím orgánem je od nového roku Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Literatura:
1.
http://www.mpsv.cz
2.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
3.
Vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech
zákonů
a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Text: Jana Klausová
autorka pracuje v Sociální poradně FRPSP
kontakt: [email protected]
telefon: 734 674 844 (SMS i hovory)
10
Kovadlinka č.7, březen 2012
Obrázky dětí z Mateřské školky Holečkova
11
Kovadlinka č.7, březen 2012
Rozhovor s ... Jitkou Müllerovou
Martina Vochomůrková a Jitka Müllerová
Rozhovor s paní Jitkou Müllerovou, chronologicky třetí
předsedkyní Výkonného výboru
SUKI.
Představení osobnosti
Jmenuji se Jitka Müllerová.
Jsem matkou implantované Denisy (22) a Jakuba (20). V současné době pracuji jako učitelka
v mateřské školce.
Jak jsi se dostala k problematice sluchově postižených dětí a ke sdružení
SUKI?
Ohluchnutím dcery v jejích
čtyřech letech v důsledku pneumokokové meningitidy po zánětu středního ucha.
Jak jsi se dozvěděla o kochleárním
implantátu a jaká byla Vaše cesta
k jeho získání?
O možnosti implantace nás
informovala ješte na infekčním
oddělení nemocnice Bulovka
ošetrující lékařka. Díky tomu
jsme hned po propuštění z nemocnice podnikli potřebné kroky. Denisa podstoupila nutná
vyšetření a ukázalo se, že je velmi
vhodným kandidátem. S manželem jsme se dali do rozesílaní
žádostí o finanční příspěvek
na operaci naší dcery. V té době
zákrok nehradila zdravotní pojištovna. Příběh o ohluchnutí
Denisy nenechal bez povšimnutí
docela dost lidí. Jednotlivců i organizací.
Nakonec Denisu operovali
v německém Heidelbergu. Lékaři
z Německa, kteří v době začátku
úzce spolupracovali s týmem
12
v Motolské nemocnici, nabídli
odoperování jednoho dítěte
z důvodu vyčerpání dobročinné
sbírky na operaci neslyšícího
chlapce z bývalé Jugoslávie.
Toho úspešně odoperovali a zbyly peníze ješte na jednu operaci.
Vyšlo to na Denisu. Vybrané peníze jsme ponechali nadaci Prolomené ticho (v současné době
nadační fond Prolomené ticho).
Mohla bys stručně shrnout, jak Denise a potažmo celé rodině podle Tvého
názoru pomohl rečový procesor?
Implantát pro nás znamenal
vyřešení nenadálého problému.
Možnost, něco udělat, pracovat
s tím.
Byla to naděje, že Denisa
bude mít téměř stejné možnosti
ve vývoji, jaké měla před ohluchnutím.
Všechny problémy samozřejmě nezmizely hned, život celé
rodiny se dlouho točil kolem
implantátu. Kolotoč logopedií,
nastavování, trénování … To
známe asi všichni.
Vyplatilo se. Denisa momentálně studuje 3. ročník Právnické
fakulty UK v Praze.
Byla jsi někdy členem SUKI?
Tuším, že od ledna 1995 doposud.
Pracovala jsi někdy ve výkonném výboru SUKI (dále jen VVS)? Jakou jsi
měla funkci?
V letech 2000 – 2004 jsem
působila ve výkonném výboru
jako jeho předsedkyně.
Co jste dělali a řešili ve VVS? Jaké
byly nejpalčivější otázky, které jste
museli řešit?
Když jsem se stala v roce
2000 předsedkyní výkonného výboru, jeho dalšími členy se stali
také dva dospělí implantovaní.
Moc jsem si od toho slibovala.
Očekávala jsem, že jejich zkušenosti dospělých uživatelů budou
nám rodičům implantovaných
dětí prospěšné. Ze strany dospělých implantovaných byl zájem,
několik jich s námi jezdilo na rehabilitační pobyty. Mělo se dospět k tomu, aby se SUKI neorientovalo převážně jen na malé
děti a jejich rodiče. Tato snaha
se tak úplně nepovedla.
Jinak řešil VVS běžné organizační záležitosti sdružení.
Pojištění procesoru, zapojení
SUKI do dalších organizací jako
je např. Národní rada zdravotně postižených, spolupráce
s CKID Mrázovka, pořádání
akcí ve spolupráci s Nadačním
fondem Prolomené ticho.
Prioritou práce výkonného
výboru bylo pořádání víkendových a letních setkání. Ne
všichni členové měli v té době
možnost internetu. Pro zajímavost jsem se podívala do starých
zápisu a v roce 2002 měl VVS
k dispozici 16 e-mailových adres
ze sto členné základny. Výkonný
výbor se snažil zajistit zajímavý
program, odborníky, kteří by
předali potřebné informace. Domnívám se ale, že o to se snažily
všechny výkonné výbory včetně
toho současného.
Kovadlinka č.7, březen 2012
V tomto období - myslím
jaro 2002 - také vznikly první
webové stránky SUKI. Velkou
zásluhu na jejich fungování měl
Mirek Rada – první implantované dítě u nás – v té době již
mladý muž, který se následně
stal na podzim 2002 členem výkonného výboru.
Mě osobně kromě informací,
nápadů a podpory, SUKI přineslo seznámení s lidmi, které
bych asi jinak nepotkala. Jsem
ráda, že jsem je poznala.
Spolupracuješ dnes se SUKI?
Velmi
pasivně.
Snažíme
se s manželem účastnit alespoň
víkendových setkání. Užíváme si
Co pro tebe znamená SUKI tehdy pocitu, že už to všechno máme
a dnes?
za sebou. Myslím tím logopedii,
V začátcích především zdroj nastavování, dohady, jestli půinformací. Výměna zkušeností. jdou děti spát před přednáškou
Pocit, že v tom nejsme sami.
nebo až po ní….
V období, kdy jsem byla
ve výkonném výboru, starost, Čteš elektronický zpravodaj Kovadlinaby všechno klaplo, aby setkání ka? Jaký máš na něj názor?
měla zajímavý program a v souRáda si jej přečtu a autoři
časnosti dobrý pocit, že SUKI mají můj obdiv. Myslím, že přidál pokračuje, dál pomáhá a in- spívá k pocitu sounáležitosti
formuje a že v SUKI jsou lidé, členů SUKI a je to dobrá propakterým na jeho fungování záleží. gace sdružení.
To jen ve stručnosti. Jinak
by to bylo na dlouhé povídání. Navštevuješ web SUKI.cz? Jak se ti
Myslím, že je to úžasný zážitek líbí jeho nový vzhled?
pozorovat při setkáních pokroS návštevami
zaostávám.
ky „našich dětí“, i když to moje Je to asi tím, že si Denisa vše,
je už dospělé a předvádět se už co se implantátu týká, zařizuje
vůbec nechce.
sama. Informace na webu sháním, když se blíží setkání. Web
je pro mne přehledný. Musím
také říct, že jsem moc ráda, že je
stále zachována grafická úprava
loga SUKI. Kdysi proběhl pokus
o změnu – to se mi nelíbilo.
Co by jsi popřála SUKI do dalších
let?
Nejlepší by bylo, aby nepřibývali členové. Aby další děti nepotkalo to, co ty naše. To se asi
nestane – bohužel. Takže Suki
přeji, aby tu bylo co nejdéle,
připravené poradit, podpořit.
A to nejde bez dobré vůle a tu si
myslím, stávající výkonný výbor
má velmi silnou.
Poslední otázka. Chceš něco čtenářům zpravodaje říct nebo vzkázat?
Dobré zdraví všem.
Děkujeme Jitce Müllerové za rozhovor a těšíme se na další osobnost. n
Na tomto čísle Kovadlinky spolupracovali
Šéfredaktor:
Redakční rada:
Ilustrace:
Grafická úprava, sazba:
Fotografie, obrázky:
Autoři článků:
13
Jiří Páca
Věra Skopová, Jana Kudrnovská, Petra Kadlecová
Jana Slavíková, Kamila Skopová
Jiří Páca
Zdeněk Kabelka, Doc. MUDr., Ph.D., Michaela Beznosková,
děti z Mateřské školky Holečkova a Anežka Pácová
Věra Skopová, Mgr. Ivava Štefková, Kamila Skopová,
Martina Vochomůrková a Jiří Páca
Kovadlinka č.7, březen 2012
Čtenářský obrázek
Vážení čtenáři, rád bych otisknul obrázky vašich dětí, ale musíte mi je poslat. Děkuji. n
14
Kovadlinka č.7, březen 2012
5. lekce znakového jazyka
Míša Beznosková a Jiří Páca
Právě čtete březnové číslo
našeho elektronického zpravodaje. V minulé Kovadlince jste
se naučili tyto znaky: ven, špinavý, spát, světlo, rozbitý, rohlík,
voda a znak ahoj.
Ve 5. lekci je pro vás připraveno dalších osm znaků (např.
kočka, koupat se a zmrzlina).
Až budete mít pátou lekci
za sebou, tak nám, prosím, napište. Zajímá nás, jestli je pro vás
výuka srozumitelná a přínosná.
Zdali se dozvíte něco nového
a užitečného. Jaké znaky by jste
se chtěli příště naučit. Prostě
chceme znát váš názor, který nás
zajímá. n
Znak ANO -- ruku si připravíme do základní pozice
číslo 3 a přiložíme ji před rameno (viz. první
obrázek). Následně
rukou v lokti opakovaně kýveme dopředu a dozadu (viz.
druhý obrázek).
Znak NE -- ruku si připravíme do základní pozice
číslo 9 před ramenem (viz. první
obrázek). Následně
opakovaně otáčíme
rukou v zápěstí (viz.
druhý obrázek).
15
Kovadlinka č.7, březen 2012
Znak KOČKA -- ruce si připravíme do základní pozice
číslo 20 a přiložíme ke koutkům
úst (viz. první obrázek).
Následně
opakovaně
ruce
posouváme vodorovně do stran (viz.
druhý
obrázek).
Znak KOLO -- obě ruce si
připravíme do základní pozice
číslo 18 a dáme si je před hrudník (viz. první obrázek). Následně
točíme
rukama
do kruhu,
jako
když
šlapeme
na kole (viz. druhý
obrázek).
Znak BOLÍ -- obě ruce si připravíme do základní pozice číslo
8 a dáme je před hrudník (viz.
první obrázek). Následně se ruce otáčí
v zápěstí a pohybují
se vodorovně
proti
sobě.
16
Kovadlinka č.7, březen 2012
Znak KOUPAT SE -- obě ruce
si připravíme do základní pozice
číslo 11 a dáme je před hrudník
(viz. první obrázek).
Následuje
opakovaný pohyb rukou
nahoru
a dolu.
Ruce
se pohybují
současně a stejným
směrem (viz. druhý
obrázek).
Znak BONBON -- ruku si
připravíme do základní pozice
číslo 8 a přiložíme ji k bradě.
Následuje opakovaný
pohyb od brady dolů
(viz. první obrázek).
Znak ZMRZLINA -- ruku si
připravíme do základní pozice
číslo 25 a dáme ji před pusu.
Následuje opakovaný pohyb v zápěstí,
jako když se líže
zmrzlina (viz. první
obrázek).
Tentokrát jsme pro vás připravili osm nových znaků. Na naučení máte opět přibližně tři měsíce.
Do příštího čísla Kovadlinky máme pro vás připraveny další znaky. n
17
Kovadlinka č.7, březen 2012
Záznam z jednání výkonného výboru SUKI
Přítomni: V. Skopová, P. Kadlecová a J. Páca, Hosté: M. Beznosková, J. Kudrnovská
Kontrola zápisu z minulého
jednání VVS :
l SUKI nadále ve spolupráci s FRPSP sleduje situaci
v oblasti reformy zdravotnictví;
předsedkyně SUKI V. Skopová
požádala o spolupráci předsedu
ORL společnosti prof. Chroboka - ukázalo se jako nutné aktualizovat odborné stanovisko
k požadavkům na novou úpravu
vydávání a proplácení řečových
procesorů;
l SUKI využilo pozvání
slovenské ZUKI k účasti na jejich valné hromadě na Táloch
ve dnech 22. - 23. října 2011;
SUKI na tomto setkání zastoupila V. Skopová a J. Radová;
l SUKI se ucházelo v období
2011/2012 celkem 3x o individuální pomoc v rámci NF Pomozte
dětem; z toho 2 individuální
projekty byly úspěšné - příspěvek
na nový řečový procesor ve výši
35.000,- Kč obdržely rodiny
Anetky Liškové a Anetky Černohorské; projekt pro Anetku Liškovou byl dokonce vybrán k natočení televizního dokumentu
„Kde peníze pomáhají“ (odvysíláno v neděli 26. 2. 2012);
l SUKI podalo několik
žádostí o dotaci na svoji celoroční činnost pro rok 2012 (NF
Pomozte dětem, Nestlé, ČEZ,
Ministerstvo zdravotnictví, nadační fond Prolomené ticho).
Jediný příslib zatím máme z Prolomeného ticha;
18
l p. Kratochvílovi byla pro- mady SUKI, která se uskuteční
placena dohoda o PP za práce
na nových internetových stránkách; byla s ním zároveň domluvena průběžná spolupráce;
l jarní pobyt SUKI je připraven dle plánu na stejném místě
jako v r. 2010 - ve Zderazi, okres
Chrudim, hotel Renospond
v termínu 27. - 29.dubna;
Nově projednáno :
l výkonný výbor SUKI
se v období
od října
2011
do března 2012 nesešel, ale komunikoval hlavně e-mailem
a telefonicky - vyšla další čísla
info-zpravodaje
Kovadlinka,
průběžně se připravovaly jarní
a letní pobyty SUKI 2012, bylo
připraveno a odevzdáno vyúčtování projektů, připraven peněžní
deník a doklady pro závěrečné
zpracování účetnictví a odevzdání daňového přiznání (stále pokračuje spolupráce s firmou Egidas); spolu s pozvánkou na jarní
pobyt SUKI byla rozeslána výzva
k zaplacení členských příspěvků
na letošní rok; zaslali jsme podklady o implantacích v ČR EURO-CIU; navázali jsme kontakty
s dovozcem implantátu MED-EL
firmou Audionika;
l VVS začne připravovat revizní zprávu a zprávu o činnosti
za rok 2011 - oba materiály jsou
stěžejní pro jednání valné hro-
během letního pobytu, a to 1.
7. 2012;
l jarní pobyt: nejdéle do 15.
dubna bude účastníkům jarního
pobytu rozeslán podrobnější
program a seznam účastníků - vše je připraveno, zbývá
domluvit návštěvu a program
v záchranné zoo stanici Pasíčka;
program pro děti zajistí M. Beznosková - tématem pro rodiče
bude integrace dětí v MŠ a ZŠ
pohledem pedagogů a asistentů
+ překvapení na sobotní podvečer pro všechny tvůrčí duše;
l letní pobyt:
- V. Skopová opakovaně
osloví LESN a CKID ohledně
účasti zástupců na letním pobytu SUKI; s AIMA a NRZP (J.
Vrchotová) již byla účast předjednána a byla přislíbena;
- Vzhledem k tomu, že vybraný hotel Kodrea v Nových Hutích na Šumavě má sice dobré
reference, ale neznáme jej, uskuteční zde V. Skopová 21. dubna
osobní návštěvu;
- Novou náplní letního pobytu bude 3denní komunikační
kurz pro děti do 9 do 14 let;
kurz je připravován s ops Basic,
která se představila na minulém
letním pobytu; ve stejném čase,
kdy bude probíhat kurz, bude
připraven i program pro rodiče;
J. Kudrnovská se byla podívat
v Basic na zahájení podobného
Kovadlinka č.7, březen 2012
Kontrola zápisu z minulého
jednání VVS :
l SUKI nadále ve spolupráci s FRPSP sleduje situaci
v oblasti reformy zdravotnictví;
předsedkyně SUKI V. Skopová
požádala o spolupráci předsedu
ORL společnosti prof. Chroboka - ukázalo se jako nutné aktualizovat odborné stanovisko
k požadavkům na novou úpravu
vydávání a proplácení řečových
procesorů;
l SUKI využilo pozvání
slovenské ZUKI k účasti na jejich valné hromadě na Táloch
ve dnech 22. - 23. října 2011;
SUKI na tomto setkání zastoupila V. Skopová a J. Radová;
Hádanka
Tentokrát mi pan Zdeněk Kabelka, Doc. MUDr., Ph.D. poslal tuto hádanku. Poznáte toto zvíře,
které žije za polárním kruhem.
19
Kovadlinka č.7, březen 2012
Beránku, otřep se!
Text a ilustrace:
Kamila Skopová
Chudý rolník Jakub byl velice
pobožný. Nevynechal jedinou
mši a pozorně poslouchal kázání. Jednou kněz z kazatelny nabádal své farníky ke skromnosti
a dobročinnosti.
„Zbavíte-li se všeho a darujete to církvi a chudým, Pán Bůh
vám to stokrát oplatí.“ Jakub
věřil všemu, co slyšel z úst kněze,
a ač byl sám chudý, prodal to
málo, co měl, a donesl peníze
do kostela. Pak čekal, kdy se mu
všechno stokrát vrátí, ale to dá
rozum, že se nedočkal. Když už
neměl ani kousek chleba pro dě-
20
ti, sebral mošnu a hůl, že půjde
žebrotou.
Chodil dlouho, nikde nedostal ani kůrku, až celý zoufalý
došel ke kolibě, kde pastýř právě dojil ovce. Prosil ho o nocleh a krapet ovčího mléka.
Při skromné večeři mu vyprávěl
o svých trampotách.
Starý
bělovousý
pastýř
se na něho dlouze zahleděl nebesky modrýma očima a pak mu
dal do náruče malého beránka.
„To není obyčejný beránek. Když
mu poručíš: Beránku, otřep se!
natřepe ti dukátů, kolik budeš
právě potřebovat…“
Jakub nedočkavostí nemohl
dospat, ráno poděkoval pastýři
a hned za kopcem vyzkoušel,
mluvil-li stařec pravdu. A opravdu – z bílého beránka se sypaly
peníze! Vykročil radostně k domovu.
Už byl utrmácený, beránek
také nestačil běžet, a tak na půl
cesty přenocoval v zájezdní hospodě.”
Hospodská s mužem byli
chamtiví závistivci, kteří uměli sladkými řečmi obalamutit
a okrást kdekoho. To ovšem
Jakub nevěděl, a tak bezelstně
při placení ukázal, jakého má
šikovného beránka.
Pak poprosil hostinskou,
aby beránka nakrmila a dala
na noc do stáje. Mazaná hostinská vybrala z vlastního stáda podobné zvíře a dala ho Jakubovi
místo jeho kouzelného.
Když došel domů, s velkou
slávou vyprávěl Jakub ženě
a dětem, jakého nese beránka.
Poručil: „Beránku, otřep se!“
Ale beránek koukal hloupě jako
– inu, jako beránek a místo grošů utrousil pár bobků. Jakub
poznal, že ho hostinská ošidila,
ale pozdě bycha honit.
Dukáty se brzo rozkutálely
a zase se k nim do chalupy přistěhovala tetka Nouze. Jakubovi
nezbylo než jít zase do světa.
Nohy ho zavedly znovu ke starému pastýři. Vyprávěl mu, jak přišel lidskou závistí o zázračného
beránka. Pastýř mlčky pokýval
hlavou a šli spát.
Ráno, když mu Jakub děkoval za nocleh, vytáhl pastýř
ze záňadří plátěný ubrousek,
podal ho pocestnému a řekl:
„Když ubrousek položíš na stůl
a řekneš: Ubrousku, prostři se!
najíš se dosyta ty i tvá rodina.“
Jakub pěkně poděkoval a spěchal domů.
Kovadlinka č.7, březen 2012
Na rozcestí už stála hostinská a lákala ho dál. Jakubovi
se ke zlodějské ženě nechtělo,
ale široko daleko nebyl jiný nocleh, a tak zůstal. Tentokrát budu
opatrnější, říkal si pro sebe. Odmítl večeři a šel hned spát.
V komůrce položil ubrousek
na stůl a poručil, aby se prostřel. V tu chvíli pečená kachnička se zlatou kůrkou trůnila
na voňavém zelí a vedle stála
miska plná nadýchaných knedlíků. U ní pěkná holba pěnivého
piva.
Jakub
se s chutí
najedl a schoval pak ubrousek
pod slamník. Ale chytrá hospodská všechno sledovala z půdy škvírkou ve stropě a hned si
usmyslela, že pocestného o tak
štědrý ubrousek připraví.
Jakub po dobré večeři a pivíčku tvrdě usnul, a tak ani nevěděl, že se hospodská vkradla
do jizby a vyměnila ubrousek
za jiný.
Doma Jakub utěšoval děti,
že teď už se každý den pořádně
najedí. Položil ubrousek na stůl,
děti se nedočkavě tlačily kolem,
a poručil: „Ubrousku, prostři
se!“ Jenomže ubrousek nic. „I
ty Kubo hloupej, ty lháři, co
si z nás děláš blázny?!“ křičela
žena a vzala na něho pantofel.
Jakub raději utekl.
Šel rovnou za pastýřem. Postěžoval si na lidskou nepravost
21
a laskavý pastýř mu řekl: „Jdi
spát, Jakube, ráno moudřejší
večera.“
Za úsvitu podal Jakubovi
pořádný obuch a poradil mu,
že stačí povědět: Obušku, tancuj! A pak zase: Obušku, dost!
Rozloučili se a náhle pastýř, koliba i všechny ovečky zmizeli jako
jitřní opar nad lukami.
To je mi divná věc, bručel si
Jakub pro sebe, ale pak povídá:
„Obušku, tancuj!“ Vtom hůl
začala milého Kubíčka mlátit
hlava nehlava. „Obušku, dost!“
vykřikl ubožák a už věděl, k čemu tenhle třetí dar bude.
Šel rovnou cestou do známé
krčmy, požádal o večeři a nocleh, dobře se najedl a šel spát.
Hospodská hned běžela
na půdu ke škvírce, aby zvěděla,
co nového pocestný má. Tentokrát ale Jakub nerozžehl světlo
a potmě zavolal hlasitě: „Obušku, tancuj!“ Hned nato zašeptal
rychle: „Obušku, dost!“
I totě musí být nějaká náramná kratochvíle, pomyslela si hospodská. Počkala nějakou chvíli,
až se v hospodě všecko uložilo
k spánku, a vkradla se ke spáči.
To se ví, že Jakub nespal a čekal,
jak to dopadne.
Žena odnesla obušek do šenkovny a poručila: „Obušku, tancuj!“
Ten se nenechal dvakrát
pobízet a vyplácel hospodskou,
jak se patří. Její muž, taky pěkný
vejlupek, se přišel podívat, proč
žena tak křičí, a dostal vypráskáno i on.
Protože ani jeden neznal formulku, jak ukončit ten tanec,
mohla je ta hůl utlouci. To už tu
byl Jakub a povídá hospodské:
„Když mi vrátíš to, cos mi ukradla, obušek zastavím.“
Žena zoufale prosila o odpuštění, že všecičko vrátí, jen ať
je zbaví té proklaté hole. Jakub
okřikl obušek a hostinská přivedla bílého beránka a podala
mu ubrousek.
Jakub vyzkoušel napřed
beránka, aby hostinské řádně
zaplatil, co byl od včera dlužen,
pak si prostřel kouzelný ubrousek a spokojeně posnídal.
S veselou šel domů, tentokrát
dopředu nic neříkal, ale prostřel ubrousek a poručil hody
pro všechny. Ubrousek pořád
přidával další a další dobroty.
Děti, už udobřená žena
i hodní sousedé jedli, až měli mastné za ušima. Pak řekl:
„Beránku, otřep se!“ a rozmilý
beránek ze sebe třepal jeden dukátek za druhým. Jakub se roz-
Kovadlinka č.7, březen 2012
Vysvětlivky:
farník – příslušník farnosti,
území pod církevní správou jedné fary
mošna – plátěná nebo kožená brašna přes rameno
koliba – zastřešené pracoviště pastýřů ovcí, bačů
holba – cínová nebo dřevěná
Pohádku převyprávěla a ilu- nádoba na necelé dva litry tekustracemi doprovodila Kamila tiny
Skopová.
šenkovna – místnost, v níž
se čepovalo pivo a nalévalo víno
(výčep)
Pohádka je součástí internetové pohádkové knížky Pohádky
pro Alíka, kterou najdete v části Herna na serveru pro děti
www.alik.cz
dělil i se sousedy a od té chvíle je
opustila zlá tetka Nouze.
Obušek dobře schoval – kdo
ví, nebude-li ho ještě někdy potřebovat…
Jakub často přemýšlel, kdo
byl ten štědrý pastýř… Kdo ví,
nebyl-li to sám Pán Bůh? n
Řešení tajemné hádanky z minulého čísla
Ladislav Kratochvíl
Řešení, které si autor pamatuje ze školy, je následující. Jde o opery hudebního skladatele Bedřicha
Smetany, tak jak je postupně složil. Jedná se o dvě první písmena názvu opery nebo o první slabiku.
Braniboři v Čechách
Prodaná nevěsta
Dalibor
Libuše
Dvě vdovy
Hubička
Tajemství
Čertova stěna
Viola (nedokončená)
Přičemž od Hubičky komponoval téměř ohluchlý.
Zadání úkolu, aby jste si to mohli zkontrolovat : Brprdali dvě huta červi .
22
Kovadlinka č.7, březen 2012
Zábava pro naše čtenáře
Ilustrátorka Jana Slavíková si pro vás připravila následující úkol. Najděte dvojice obrázků, které
k sobě významově patří. Jeden obrázek zůstane volný. Napište nám, který to je!
23
Kovadlinka č.7, březen 2012
Zábava pro naše čtenáře
Jednoduché bludiště je další úkol od ilustrátorky Jany Slavíkové. Najděte cestu, kterou
se šnek dostane k jídlu.
24
Kovadlinka č.7, březen 2012
Řešení hádanek z minulého čísla
Na tomto obrázku je Kos.
Na tomto obrázku je Hýl obecný.
Na tomto obrázku je Zobonoska.
25
Kovadlinka č.7, březen 2012
Řešení hádanek z minulého čísla
Na tomto obrázku je Zobonoska.
Správné řešení úkolů z minulého čísla
... od našich čtenářů
26
Kovadlinka č.7, březen 2012
Správné řešení úkolů z minulého čísla
... od našich čtenářů
27
Kovadlinka č.7, březen 2012
Download

Nadace Prolomené ticho