Jaro 2013
Mojmír
Hampl
Mám rád
čistý stůl
Tamara
Kotvalová
Luxus potěšením
JAROMÍR HÁJEK
LeasePlan: Úspěšný příběh
SYMBOL ÚSPĚCHU
pro práci, zábavu
i odpočinek
WELLNESS HOTEL STEP
profesionální služby | skvělé gastronomické zázemí | 15 konferenčních sálů
největší golf indoor v České republice | moderní sportovní a wellness centrum
WELLNESS HOTEL STEP, Malletova 1141, 190 00 Praha 9
tel.: +420 296 786 350, fax: +420 296 786 348, e-mail: [email protected]
www.wellness-hotel-step.cz | www.sportcentrumstep.cz | www.golfindoorstep.cz | www.golfclubstep.cz
EDITORIAL
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
aždý z nás se v životě často setkává s jakousi polovičatostí při komunikaci s okolím. Jednou z nich je kategorie
nevyslovených (nebo spíš nedořečených) přání. Mladík zvoucí
dívku do kina vyjadřuje přání sdílet s ní kulturní zážitek. Nedořekne celé přání, tj. aby s ním šla – když ne hned po kině, tak později určitě – do láskyplného objetí. Nápadník žádající o ruku své
milované nedořekne, že mu jde o obě ruce, které mu budou po
zbytek života vařit, prát, žehlit. Nebylo by také zrovna dvakrát
taktní, kdyby mladík přímo řekl: Slečno, rád bych s vámi neprospal noc!, nebo kdyby nápadník oznámil rodičům nastávající
nevěsty: Chci vaši dceru za neplacenou kuchařku a služku.
K
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník IX.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
V těchto případech je nedořečené přání omluvitelné, protože druhá strana stejně ví, do čeho
leze, a nemůže později tvrdit, že s tím nepočítala, nemůže se vykrucovat. Vykroutit se však lze
z přání méně naznačujících, spíše konstatujících. Výroky Nemám co na sebe, Léta jste mi nezvýšil
plat, Sousedka má zase nové auto, Všichni spolužáci mají vyšší kapesné atp., lze přejít mlčením.
V lepším případě se dá zachovat úroveň krátkou a odzbrojující větou: Máš pravdu! Být za nechápavého hlupáka je sice nedůstojné, ale laciné. I když později náš protějšek ztratí nervy a své
přání vysloví a dořekne naplno, získali jsme čas a na účtu přibyl úrok.
K nedořečeným patří i příležitostná přání jiným než sobě. Věta Přeji vám všechno nejlepší je
nejen pustou frází, ale vzhledem k tomu, že většinou nevíme, co adresát za nejlepší považuje,
opět přáním nedořečeným. Oč lépe by znělo: Řekněte mi, co je pro vás nejlepší, a já vám to dám.
Lékař by nikomu rozhodně neměl přát hodně zdraví, protože každý ví, že jemu jsou zdraví lidé
k ničemu. Upřímnější by bylo: Přeji vám, abych vás uzdravil bez zbytečných regulačních poplatků.
Super nedořečené přání dostáváme k Novému roku na pohlednicích s veselým obrázkem a s duchaplným textem PF. Vím sice, co znamená pour felicité, ale radši bych něco osobnějšího. Ani
nevím, komu na PF odpovědět, protože jde většinou o firemní kartičky s podpisem nečitelným.
Přeji Vám všechno nejlepší! (Dořek: Abyste CZECH TOP 100 a jeho časopis CZECH TOP 100
FORUM měli rádi, abyste s chutí spolupracovali a pomáhali. Ostatně, obojí je určeno těm nejlepším).
S úctou
JAN STRUŽ,
předseda Sdružení CZECH TOP 100
Grafická úprava
Martin Došek
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
Tisk
Triangl, a. s.
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
4. 4. 2013
S
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 1
OBSAH
4 AGROFERT
28 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STÁLE STOUPÁ
A EKONOMICKÁ
RECESE
Reportáž ze slavnostního
vyhlášení 100
nejobdivovanějších firem
České republiky
Názory bývalého ministra
RNDr. Miloše Kužvarta
na aktuální ekologické
problémy
14 PLES
30 JAK PŘEKONAT
CZECH TOP 100
KRIZI
Dějištěm roztančeného
večera s nejedním
překvapením byl pražský
palác Žofín
V čele největšího českého
obchodníka s ojetinami,
skupiny AAA Auto, stojí
žena – Karolína Topolová
20 KLIENTI JSOU
34 LUXUS MÁ
VYBÍRAVĚJŠÍ
BÝT POTĚŠENÍM
S manažerkou společnosti
Seznam.cz Martinou Fuksovou
o prezentaci podnikatelské
sféry na internetu
22 ÚSPĚŠNÝ
Šéfka firmy Carollinum
Tamara Kotvalová nechce
být nazývána královnou
Pařížské ulice
38 CHCI PLNÉ
TRIBUNY
Zbyněk Kusý stál za úspěchy
pardubického hokeje, nyní
se pokouší pozvednout
fotbalovou Slavii
48 ŽIVOT
S HUDBOU
„Na jevišti je dirigentem
Václav Hybš, ale ostatní
řídím já,“ prohlašuje jeho
manželka Jarmila
50 MALÍŘ Z KNIHY
REKORDŮ
Tělesně postižený Tomáš
Rybička vytváří svá
umělecká díla štětcem
upevněným na čele
36 KDO UMÍ,
PŘÍBĚH
PROSPERUJE
Přijali jsme pozvání
generálního ředitele
české pobočky LeasePlanu
Ing. Jaromíra Hájka
Hovoříme
s Mgr. Ivanem
Konečným,
ředitelem
pro rozvoj
a strategii
zlínského
Impromatu
VYHNÍVÁNÍ VĚCÍ
ODMÍTÁM
Mojmír Hampl toužil
pilotovat letadlo, ale dnes
řídí finanční politiku státu
12
2 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
AGROFERT
STÁLE STOUPÁ
Již po patnácté zhodnotili manažeři významných společností, finanční
analytici, zástupci oborových svazů, sdružení a profesních asociací a další
odborníci, které z firem české ekonomiky si zaslouží být obdivovány.
VE FRANCOUZSKÉ
RESTAURACI PRAŽSKÉHO OBECNÍHO DOMU
VZDALI MANAŽEŘI
OBDIVOVANÝCH FIREM
HOLD KUCHAŘSKÝM MISTRŮM – ŠÉFKUCHAŘŮM
PŘEDNÍCH PRAŽSKÝCH
RESTAURACÍ
ebříček 100 obdivovaných firem
ČR vzniká od roku 1999 podle
stanovených kritérií, kterými jsou například dlouhodobá hodnota podniku, kvalita výrobků, schopnost přilákat a udržet
talentované zaměstnance, odpovědnost
k životnímu prostředí nebo vztah ke spo-
Ž
4 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
lečnosti a podpora obecně prospěšných
projektů. Jeho vytvořením jsme chtěli zdůraznit, že nejen vše velké je hodno obdivu. Ekonomická data, měřící objem tržeb,
zisku, přidané hodnoty a dalších ukazatelů, jsou určitě významná. Ne vždy ale
dokáží vyjádřit vše. A proto má mezi žeb-
www.czechtop100.cz
NEJOBDIVOVANĚJŠÍ FIRMY ČR 2013 ALL STARS
2012
2011
1. ŠKODA AUTO a. s.
Firma
1.
1.
2010
1.
2. ČEZ, a. s.
2.
2.
2.
3. AGROFERT HOLDING, a. s.
4.
8.
10.
4. STUDENT AGENCY, s. r. o.
3.
3.
5.
5. Kofola a. s.
5.
4.
3.
6. Česká spořitelna, a. s.
8.
7.
9.
7. Kooperativa pojišťovna, a. s., V.I.G.
–
–
–
10.
–
–
–
–
–
9.
5.
6.
8. PPF a. s.
9. Alza.cz a. s.
10. Komerční banka, a. s.
NEJOBDIVOVANĚJŠÍ FIRMY V KRAJI
Jihočeský
BRISK Tábor a.s.
Jihomoravský
STUDENT AGENCY, s. r. o.
Karlovarský
MOSER, a.s.
Královéhradecký
PETROF, spol. s r.o.
Liberecký
JABLOTRON, s. r. o.
Moravskoslezský
Kofola a.s.
Olomoucký
Meopta – optika, s. r. o.
Pardubický
SOR Libchavy spol. s r.o.
Plzeňský
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Praha
ČEZ, a.s.
Středočeský
ŠKODA AUTO a.s.
Ústecký
Severočeské doly a.s.
Vysočina
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Zlínský
TON a.s.
OCENĚNÍ PRO TROJICI
NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM PŘEVZALI
UPROSTŘED ZLEVA STOJÍCÍ MICHAL KADERA
(ŠKODA AUTO), MARTIN NOVÁK (ČEZ)
A KAREL VABROUŠEK (AGROFERT HOLDING)
OD JANA ŽŮRKA (KPMG – PRVNÍ ZPRAVA)
A JANA STRUŽE (PRVNÍ ZLEVA)
ZLEVA JAN HNILICA (ČEROZFRUCHT), JAN
STRUŽ (CT 100) A JIŘÍ RÜCKL (RÜCKL CRYSTAL)
U SKVĚLÉHO OBĚDA, PŘIPRAVENÉHO
FRANCOUZSKOU RESTAURACÍ, SE SEŠLI ZLEVA
RADIM JANČURA (STUDENT AGENCY),
JAN ŽŮREK (KPMG) A MARTIN NOVÁK (ČEZ)
ZLEVA TOMÁŠ
BŘEZINA (BEST)
A MOJMÍR ČAPKA
(BRISK TÁBOR)
JDE O TO, ŽE
NEJEN VŠECHNO
VELIKÉ JE HODNO
NAŠEHO OBDIVU.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 5
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
ŽEBŘÍČKY PODLE JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ,
TĚŽBA DŘEVA A RYBOLOV
1. AGROFERT HOLDING, a. s.
2. Rybářství Třeboň Hld. a. s.
DŘEVOZPRACUJÍCÍ,
PAPÍRENSKÝ
A POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL,
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
3. Vodňanská drůbež, a. s.
1. SAPELI, a. s.
4. AGROPODNIK ZNOJMO, a. s.
2. KRONOSPAN ČR, spol. s r.o.
3. Kasalova pila, s. r. o.
DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH
SUROVIN
4. Dřevozpracující družstvo
1. Severočeské doly a. s.
2. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
3. New World Resources, N.V.
4. OKD, a. s.
ZLEVA ROMANA
BENEŠOVÁ (KPMG)
A IVAN VODIČKA
(ALPINEPRO)
ÚČASTNÍKY
VYHLÁŠENÍ
15. ROČNÍKU
PŘIVÍTALI JAN STRUŽ
A JAN KOVAŘÍK
říčky, které Sdružení CZECH TOP 100
publikuje, tak významné místo i tento.
„Dosáhnout úspěchu je těžké, obhájit
jej je ještě těžší,“ uvedl při této příležitosti
předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan
Struž. „Stálicím české ekonomiky se daří
obhajovat svoji pozici mezi nejobdivovanějšími firmami, nicméně i mezi letošními
oceněnými jsou nováčci – například
v TOP 10 All Stars Kooperativa a Alza.
cz, v jednotlivých odvětvích pak třeba
6 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
CHEMICKÝ, GUMÁRENSKÝ,
FARMACEUTICKÝ
A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
1. Linde Gas a. s.
POTRAVINÁŘSKÝ
A TABÁKOVÝ PRŮMYSL
2. MITAS a. s.
1. Kofola a. s.
4. ČEPRO, a. s.
3. UNIPETROL, a. s.
2. Plzeňský Prazdroj, a. s.
3. Rodinný pivovar BERNARD a. s.
4. MADETA a. s.
PRŮMYSL SKLA,
KERAMIKY, PORCELÁNU
A STAVEBNÍCH HMOT
TEXTILNÍ, ODĚVNÍ
A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL
1. BEST, a. s.
1. ALPINE PRO, a. s.
2. MOSER, a. s.
2. MOIRA CZ, a. s.
3. RÜCKL CRYSTAL a. s.
3. PEGAS NONWOVENS s. r. o.
4. Český porcelán,
akciová společnost
4. VEBA, textilní závody a. s.
www.czechtop100.cz
HUTNICTVÍ
A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
ELEKTROTECHNIKA,
ELEKTRONIKA A OPTIKA
1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
1. BRISK Tábor a. s.
2. Vítkovice Holding a. s.
2. JABLOTRON, s. r. o.
PRODEJ, ÚDRŽBA A OPRAVY
MOTOROVÝCH VOZIDEL
A PRODEJ POHONNÝCH
HMOT
3. KORADO, a. s.
3. Meopta – optika, s. r. o.
1. Shell Czech Republic a. s.
4. SANDVIK CHOMUTOV
PRECISION TUBES, spol. s r.o.
4. Siemens, s. r. o.
2. BENZINA s. r. o.
3. HYUNDAI Motor Czech s. r. o.
OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ
PRŮMYSL
STROJÍRENSTVÍ –
BEZ AUTOMOBILOVÉ
VÝROBY
1. LINET spol. s r. o.
1. TOS VARNSDORF a. s.
4. SPORTEN, a. s.
2. PETROF, spol. s r.o.
3. TON a. s.
2. ASSA ABLOY Rychnov, s. r. o.
3. SIGMA GROUP a. s.
4. Sochorová válcovna TŽ, a. s.
DRŽITELI LETOŠNÍCH
PLAKET „SYMBOL
ÚSPĚŠNÝCH“ SE STALI
(ZLEVA) SVATOPLUK
BŘEZÍK (IMPROMAT),
DANA RADOVÁ
(OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ŽÁBA NA PRAMENI)
A TOMÁŠ BŘEZINA
(BEST). OCENĚNÍ
PŘEVZALI OD JANA
ŽŮRKA (KPMG)
A JANA STRUŽE.
4. ENI Česká republika, s. r. o.
VELKOOBCHOD,
MALOOBCHOD
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
1. Alza.cz a. s.
VÝROBA A ROZVOD
ELEKTŘINY, VODY, PLYNU
A PÁRY
1. ČEZ, a. s.
2. Mountfield a. s.
3. HRUŠKA, spol. s r. o.
4. MORAVIA STEEL a. s.
AUTOMOBILOVÁ
VÝROBA A SOUVISEJÍCÍ
ČINNOSTI, VÝROBA
DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ
2. RWE Česká republika a. s.
1. ŠKODA AUTO a. s.
2. BRANO GROUP, a. s.
2. PSJ, a. s.
3. SOR Libchavy spol. s r.o.
3. Skanska a. s.
3. Four Seasons Hotels
(Czech Republic), s. r. o.
4. MOTOR JIKOV Group a. s.
4. STRABAG a. s.
4. Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
3. Pražská plynárenská, a. s.
4. Pražská energetika, a. s.
POHOSTINSTVÍ
A UBYTOVÁNÍ
STAVEBNICTVÍ
1. AMBI CZ, s. r. o.
1. Metrostav a. s.
2. Sodexo s. r. o.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 7
100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
OSTATNÍ VEŘEJNÉ,
SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ
SLUŽBY, OSTATNÍ SLUŽBY
1. Nadace Naše dítě
2. Zoologická zahrada hl. m. Prahy
3. ČESKÁ TELEVIZE
4. Nemocnice Na Homolce
MĚNOVÉ INSTITUCE
1. Česká spořitelna, a. s.
2. Komerční banka, a. s.
3. UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
4. Air Bank a.s.
POJIŠŤOVNY
A PENZIJNÍ FONDY
1. Kooperativa, pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group
2. Oborová ZP zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
3. Allianz pojišťovna, a. s.
DOPRAVA,
POMOCNÉ ČINNOSTI
V DOPRAVĚ
A CESTOVNÍ KANCELÁŘE
1. AVG Technologies CZ, s.r.o.
1. STUDENT AGENCY, s. r. o.
2. MICROSOFT s. r. o.
2. Advanced World Transport B.V.
3. AVAST Software a. s.
3. Český Aeroholding, a. s.
4. SAP ČR, spol. s r.o.
INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE
A SYSTÉMY
4. GLOBAL ASSISTANCE a. s.
TELEKOMUNIKAČNÍ
A POŠTOVNÍ SLUŽBY
ČINNOSTI V OBLASTI
NEMOVITOSTÍ,
SLUŽBY PRO PODNIKY
1. Vodafone Czech Republic a. s.
1. PASSERINVEST GROUP, a. s.
2. T-Mobile Czech Republic a. s.
2. CTP Invest, s. r. o.
3. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
3. KPMG Česká republika, s. r. o.
4. GTS Czech s. r. o.
4. M.C.TRITON, spol. s r.o.
8 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
ČESTNÝMI HOSTY
SLAVNOSTNÍHO OBĚDA BYLI ŠÉFKUCHAŘI
ZNÁMÝCH RESTAURACÍ
– ZLEVA DAVID ŠAŠEK
(CODA), TITUS ELIÁŠ
(NA KONCI), RICHARD
FUKS (COTTO CRUDO),
DUŠAN SVOBODA
(FRANCOUZSKÁ RESTAURACE), JAROSLAV
SAPÍK (U KONĚ)
A PAVEL SAPÍK
(U ZLATÉ STUDNĚ)
MENU, KTERÉ
PŘIPRAVILA PRO
SLAVNOSTNÍ OBĚD
FRANCOUZSKÁ
RESTAURACE,
PŘEDSTAVIL HOSTŮM
DUŠAN SVOBODA
FINANČNÍ
ZPROSTŘEDKOVATELÉ
A OSTATNÍ
FINANČNÍ INSTITUCE
1. PPF a. s.
2. ŠkoFIN s. r. o.
3. CCS Česká společnost pro
platební karty s. r. o.
4. ARVAL CZ, s.r.o.
Foto Miroslav Martinovský
4. Česká pojišťovna a. s.
AVAST Software, Global Assistance, Arval CZ, ale i Česká televize.“
Svoje umístění v čele pořadí tzv. All
Stars potvrdily Škoda Auto a Skupina
ČEZ, na třetí příčku se propracoval Agrofert Holding. Dlouhodobě si postavení
v TOP 10 udržují Student Agency, Kofola,
Česká spořitelna a Komerční banka, mezi
nejlepšími se zabydlela i PPF. Poprvé se
letos mezi „hvězdnou sestavu“ zařadily
Alza.cz a Kooperativa.
Také jednotlivé kraje mají svoje stabilní premianty – kupříkladu Rodinný pivovar Bernard v Kraji Vysočina, Brisk Tábor
v Jihočeském kraji nebo Petrof v Královéhradeckém kraji. V pořadí podle odvětví
se na první příčce opět objevily například společnosti Alpine Pro, Sapeli, TOS
Varnsdorf, Passerinvest nebo AVG Technologies.
Letošní vyhlášení proběhlo tradičně
v exkluzívním prostředí Francouzské restaurace pražského Obecního domu.
A jak již bývá zvykem, manažeři obdivovaných firem se v jeho průběhu měli příležitost seznámit s osobnostmi, obdivovanými v jiných sférách, než je byznys
– tentokrát to byli šéfkuchaři předních
restaurací. Během setkání jim vzdali hold
mimo jiné tím, že si na jejich počest nasadili kuchařské čepice, které byly pro každého připraveny.
TOMÁŠ DAVID
ZLEVA ARNOŠT
BROŽ (ACTIVA)
A JAN HNILICA
(ČEROZFRUCHT)
OCENĚNÍ ZA
UMÍSTĚNÍ MEZI
TOP 10 ALL STARS
PŘEVZALI ZLEVA PETER
PALEČKA (KOMERČNÍ
BANKA), JAN VRÁTNÍK
(ČESKÁ SPOŘITELNA),
JAROMÍR ŘÁNEK
(ALZA.CZ), JAROSLAVA
MUSILOVÁ (KOFOLA),
RADEK STAVĚL
(PPF), JIŘÍ SÝKORA
(KOOPERATIVA)
A RADIM JANČURA
(STUDENT AGENCY)
POSTAVENÍ V ČELE POŘADÍ TZV. ALLSTARS POTVRDILY
ŠKODA AUTO A SKUPINA ČEZ. NA TŘETÍ PŘÍČKU SE
PROPRACOVAL AGROFERT HOLDING. NOVÁČKY
V TÉTO SESTAVĚ JSOU ALZA.CZ A KOOPERATIVA.
když se potřebuji úplně vypnout z tohoto
světa, tak si čtu. Umím se zahloubat do četby tak, že nevnímám okolí ani rodinu, což
mi žena občas vyčítá jako zlozvyk. Mám
například rád časopis Historický obzor, který vydává pan profesor Aleš Skřivan, jehož
prostřednictvím se dá v tichu pokoje prožít
osud Kryštofa Haranta nebo Jana Nerudy.
CZECH TOP 100 Jste vybíravý v jídle
a pití?
Nejsem věru gurmán, takže nepreferuji ani
neodmítám žádné dobré jídlo. Ale co bych si
žádný večer nedokázal odpustit, je opravdu
kvalitní bílé víno. Kolikrát si zkusím říci „Nedám si!“ Ale ta sklenička na závěr dne patří.
CZECH TOP 100 Víte, kolik právě
teď máte peněz v peněžence?
To vím poměrně přesně. Teď tam mám tisícikorunu, dvě dvacetikoruny a nějaké drobné.
CZECH TOP 100 Stále častěji se mluví
o nutnosti vštípit občanům finanční
gramotnost. Myslíte, že se to podaří?
To je obsáhlé téma i pro psychology, pedagogy a sociology. Myslím, že to zásadní, co by
si měl každý člověk uvědomovat, je potřeba
vážit vlastní podpis. Ten může být fatálním
závazkem. Když dokonale nerozumím textu,
který dostanu k podpisu, tak ten papír nepodepíšu. To je základ finanční gramotnost
Mám rád čistý stůl
V mládí chtěl být pilotem, ale dnes létá, a to hodně často, jen jako
pasažér. Na našem setkání v Bankovním klubu nepůsobil viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl vůbec jako důstojný
bankéř a člen vědeckých rad vysokých škol. Nezapřel se v něm
úspěšný muž a doživotní chlapec ze Zlína.
VICEGUVERNÉR ČESKÉ
NÁRODNÍ BANKY
MOJMÍR HAMPL
CZECH TOP 100 Většina špičkových
manažerů má atraktivní koníčky. Co
vy?
Občas si přečtu něco o našich i zahraničních manažerech a vidím, že mají jako koníčky cestování, létání, golf, horolezectví,
jachting… Občas mě s nadsázkou napadne,
10 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
jestli mají dost času i na práci. Já vás asi
zklamu, nemám nic tak náročného.
CZECH TOP 100 Jste tak vytížen?
Někdy je opravdu těžké vypnout. Ale přiznám se, že mě baví lyžování a zajdu na
tenis, který se už mnoho let spíš učím... Ale
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
CZECH TOP 100 Aktuálním tématem
dneška jsou takzvané sKarty. Jaký
je váš osobní názor na „kartování“?
Odpovím trochu obloukem. Myslím, že v této
zemi ještě neumíme zvládnout velké kartové
projekty pro stovky tisíc či miliony lidí a sKarty jsou toho dalším důkazem. Když slyším
úvahy, že by ještě mohly vzniknout jakési
karty zaměstnance, že každý bude mít kartu,
v níž bude mít zapsánu celou svoji profesní
a možná i osobní historii, vzbuzuje to ve mně
pochyby. Domnívám se, že velké IT projekty
ve veřejném sektoru, zejména ty, které mají
přímý vliv na značný počet konečných uživatelů, zatím neumíme. Ty umí soukromý sektor.
Foto ČNB
CZECH TOP 100 Nedávno zažily ban-
ky u nás masivní útok hackerů. Říká
se, že Česká republika není proti
tomu dosti chráněna, že státní i soukromé instituce jsou snadno napadnutelné.
Nevidím to tak černě a rozumím tomu, že se
někdo předvádí v médiích a dělá se zajímavým katastrofickými zprávami. To, co postihlo
nás, zažila spousta svou mocí a významem
mnohem větších institucí. Nestalo se nic víc,
než že byly zahlceny servery. To neznamená,
že někdo sáhl na peníze, že se někdo dostal
dovnitř systému. Zkrátka, tak dlouho někdo
zasypával server daty, až ten přestal další
přijímat. Obrazně řečeno, nikdo nevstoupil
Mojmír Hampl
✔ Vystudoval Národohospodářskou
fakultu VŠE v Praze a později na ní
získal i doktorát.
✔ Postgraduální studium ekonomie
absolvoval na University of Surrey
ve Velké Británii.
CO SE SKRÝVÁ ZA
PEVNÝMI DVEŘMI
BANKOVNÍCH SEJFŮ?
✔ V roce 1999 mu Česká společnost
ekonomická udělila titul Mladý
ekonom roku.
a neprocházel se po vašem domě. Nezlehčuji to, jen nechci zbytečně přehánět.
CZECH TOP 100 Na ČNB se lidé obracejí jako na finančního ombudsmana. Jaké stížnosti jsou nejčastější?
Týkají se celého finančního sektoru, ale nejčastěji – zhruba z poloviny – si lidé stěžují
na pojišťovny. Pojištění je kontrakt, v němž
vám druhá strana při podpisu smlouvy slibuje, že vám někdy něco dá, až něco nastane,
a vy třeba až v okamžiku vzniku pojistné
události zjišťujete, že skutečnost není úplně
taková, jak jste si představovali. Pak může
✔ Po dvouletém působení ve funkci
člena představenstva a vrchního
ředitele České konsolidační agentury byl jmenován členem bankovní
rady ČNB a roku 2008 jejím viceguvernérem. Zastupuje ji v Hospodářském a finančním výboru EU
a v Regionální konzultační skupině
Financial Stability Board.
JÁ RÁD NECHÁVÁM O ROZLIČNÝCH VĚCECH ROZHODOVAT
LIDI, KTERÝM TOTO PŘÍSLUŠÍ.
dojít k rozčarování. Pojištění není kontrakt
v reálném čase. Kupodivu není tolik stížností
na bankovní poplatky, o nichž se v médiích
hovoří více. Ani není moc běžné, že by lidé
kvůli poplatkům měnili banky. Sice občas
nadávají, ale stejně zůstávají „u svého“ peněžního ústavu. V tomto směru jsme my Češi
velmi konzervativní.
BUDOVA CENTRÁLY
ČESKÉ NÁRODNÍ
BANKY V PRAZE
NA PŘÍKOPĚ
CZECH TOP 100 Já jsem jako malý
školák chtěl být Hanzelkou a Zikmundem. Oběma najednou. Jak tomu
bylo u vás?
Já jsem to měl už ve dvanácti jasné, chtěl
jsem být pilotem. Můj tatínek byl konstruktérem v letecké továrně Moravan Otrokovice,
pokojíček ve Zlíně jsem měl plný vlastnoručně sestavených plastikových modelů letadel.
Miloval jsem letadla až do chvíle, kdy jsem
začal stále častěji létat jako pasažér na služební cesty. Už to nebyl koníček, ale nutnost
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 11
CZECH TOP 100 Vaše děti vás nerozčilují?
Dceři je sedm, synovi pět a půl. Myslím, že důvody k rozčilování přijdou až v době jejich dospívání. Potom možná budu rozčilovat i já je.
CZECH TOP 100 A manželka?
Ta tvrdí, že nikdo na světě ji neumí vytočit
tak, jako já. Platí to i opačně. Oba si ale taková nedorozumění vysvětlujeme tak, že si
nejsme lhostejní, že občasná citová pohnutí
jsou jen důkazem naší lásky.
a rutina. Ale musím přiznat, že se v letadle
pořád cítím skvěle a bezpečně. Více se
bojím v autě cestou na letiště. Od mého původního cíle stát se pilotem mě odvedly společenské změny po roce 1989. Chytla mne
nová slova jako transformace, liberalizace,
ekonom, manažer… Od patnácti mi pak
bylo jasné, že chci jít na ekonomku. Na vysoké jsem vystudoval národní hospodářství.
Nemusíte tomu věřit, ale cítím se v tom oboru
stejně dobře, jako jsem si jako kluk představoval život na křídlech.
CZECH TOP 100 Jaký jste manažer?
Na to byste se musel zeptat mých kolegů.
V jejich očích určitě horší, než si namlouvám.
Manažerská práce mě baví. Znamená vědět, co se děje, pokoušet se děj někam směrovat. S tím souvisí telefonování, mailování,
papírování, denní běh, kdy nemáte čas se
zastavit, pořádně něco přečíst. Ano, je to
někdy únavné, zvláště, když si nedokážete
říci: „Tohle ať řeší jiní, tohle rozlité mléko je
věc někoho jiného“ – a to já někdy neumím.
V době, kdy jsem pracoval v Konsolidační agentuře, to bylo skutečně detailní řízení. ČNB má strukturovanější formu řízení,
povinnosti a odpovědnost se rozkládají na
úroveň šéfů sekcí. Já rád nechám o různých
věcech rozhodovat lidi, kterým to přísluší.
Na druhou stranu, když budu úplně upřímný, jsou-li to záležitosti, na kterých mi záleží, dávám najevo svůj názor a umím být
velmi naléhavý.
CZECH TOP 100 Umíte se rozčílit,
bouchnout do stolu, když se něco nedaří, když někdo nepracuje podle
vašich představ?
Je zajímavé, že takové emoce nepřicházejí
ve chvíli nejvyššího stresu a největších pro-
blémů. Spíše nastupují, pokud jde o nějaký
detail – jako třeba zapomenutý mail nebo
odpověď, nedůslednost… Já jsem často impulzivní a nervózní, když jde o malé věci.
Velké problémy umím řešit v klidu.
V práci se snažím emoce potlačovat
– i když ne vždy úspěšně. Pravdou je, že
v ČNB nemívám moc příležitostí ke kárání.
Zde jsou lidé skvělí, vysoce kvalifikovaní, odpovědní. Všichni jsme chybující, ale přesvědčil jsem se, že nemá smysl některé omyly
rozpatlávat, vracet se k nim znovu a znovu.
Na kvalifikovaného a sebevědomého pracovníka bývá účinnější jedna krátká ironická
poznámka. Samozřejmě na stavbě by tato
metoda byla neúčinná, tam je nutné zařvat
a třeba i sáhnout na peníze.
MOJMÍR HAMPL SNIL
O PILOTNÍ UNIFORMĚ,
ALE NAKONEC ZVOLIL
OBLEK ŠPIČKOVÉHO
BANKOVNÍHO
MANAŽERA
CZECH TOP 100 Považujete za nutné
řešit problémy ihned nebo znáte metodu odkládání s tím, že většina věcí
takzvaně vyhnije, zmizí, vyřeší se
sama? Hromada papíru na stole se
tenčí sama – a k vyřízení zůstane jen
několik nejpodstatnějších věcí.
Mně tento způsob vyhnívání není blízký. Neumím se odpoutat od problému, odkládat,
říci si, že to či ono počká. Mám rád čistý stůl!
Ale obdivuji lidi, kteří dovedou odhadnout,
kdy je tato cesta nejefektivnější.
MÁME JEDEN Z NEJTRANSPARENTNĚJŠÍCH SYSTÉMŮ ROZHODOVÁNÍ O MĚNOVÉ POLITICE NA
SVĚTĚ. PO KAŽDÉM MĚNOVÉM
ZASEDÁNÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST,
JAK KDO HLASOVAL.
12 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
CZECH TOP 100 Bankovní rada je
sedmičlenná, její členové se mohou
názorově rozcházet. Lze v takové debatě dojít k optimálnímu a objektivnímu rozhodování?
Více názorů přináší v průměru lepší výsledky než jedna autoritativní hlava. Přes
všechny mediální výstupy o tom, jak je
bankovní rada jednobarevná, byste se divili, jak často se umíme kousnout v důležité
věci, u které by třeba někdo očekával, že
je jasná a samozřejmá. Pokud má někdo
představu, že jednání bankovní rady je
krátké a formální, protože řešení každé
záležitosti je snadné a přímočaré, mýlí se.
Je zajímavé, že ta nejdůležitější rozhodnutí bývají někdy přijímána jen těsnou většinou. Moje přirozená ješitnost by mi možná velela snažit se vždy přesvědčit většinu,
ale naučil jsem se smířit se i s tím, že občas
zůstanu v menšině.
Navíc máme jeden z nejtransparentnějších systémů rozhodování o měnové politice
na světě. Po každém měnovém zasedání si
můžete přečíst, jak kdo hlasoval. V tom je
Česká národní banka unikum mezi centrálními bankami a i menšina díky tomu může
veřejně obhájit svůj názor.
CZECH TOP 100 Nesnaží se někdy
politici ovlivňovat rozhodování bankovní rady?
Něco takového jsem nikdy nezaznamenal,
to by bylo v rozporu se zaběhlou kulturou
vztahů centrální banky a politické sféry.
Samozřejmě spolupracujeme se státními orgány, zejména s ministerstvem financí a vládou, s rozpočtovým výborem Sněmovny, se
Senátem, komentujeme, máme připomínky
k zákonům. Stejně tak vyslechneme komentáře a názory na naši práci, ale bylo by
pro každého politika až po premiéra velmi
riskantní, kdyby se snažil autoritativně zasahovat do kompetencí a rozhodování ČNB.
A politici to vědí.
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
INICIATIVA
Hledání národního pokladu
Patnáct významných osobností se z iniciativy předsedy CZECH
TOP 100 Jana Struže sešlo v Národním domě na Vinohradech.
Rokovali na téma Jak shromáždit a využít národní poklad znalostí, zkušeností a dovedností úspěšných manažerů a odborníků.
eccos už bylo vymyšleno, leccos
bylo vyzkoušeno, leccos bylo vynalezeno – a přece mladí nabití teoretickými
vědomostmi z různých škol včetně zahraničních ztrácejí čas vymýšlením vymyšleného,
zkoušením vyzkoušeného, vynalézáním
vynalezeného. Nic proti tomu, že nastupující generaci chybí pokora před dílem jejích
předchůdců, že se snaží za každou cenu
a pokud možno okamžitě dělat vše jinak.
Je to generační problém, rozpor mezi teorií a praxí. Rozpor, který sice žene lidstvo
dopředu, ale může se stát i brzdou rozvoje,
pokud to nové nevyzkoušené není konfrontováno s osvědčeným. Zřetelně je to vidět
například na státní správě, v níž každá
nová garnitura šmahem zavrhne vše, co
fungovalo, a bez rozvahy a zkušeností zavádí za obrovské peníze novinky, kvůli nimž
se hroutí celé systémy fungování státu. Do
podniků nastupující mladí manažeři zjišťují,
Foto archiv
L
že prosperující firma vlastně vůbec nemůže
prosperovat, protože nemá strukturu, kterou
si nastudovali na zámořské univerzitě.
Nástup mladých, vysoce vzdělaných,
ale zcela nezkušených, leč o to více ambiciózních a k sobě nekritických „odborníků“
bez možnosti konfrontace s praxí a zkušenostmi jejich předchůdců může vést ke zbytečným komplikacím a k traumatu mladého
člověka z počátečního neúspěchu. I zahraniční investoři, kteří ke konci minulého století
přicházeli do českého podnikatelského prostředí s mylnou představou, že jdou do rozvojové země, jejíž občané neumějí číst, psát
a počítat, nejdříve nasazovali do vedení
firem cizince, kteří nakonec – pokud vůbec
obstáli – museli dát na rady a zkušenosti
českých odborníků. Jako krajní příklad mohu
uvést redakci více než jedno a půl století oblíbeného časopisu, do níž zahraniční vydavatel po akvizici vyslal jako autoritativního
poradce mladého Inda, který neuměl česky,
chodil po kancelářích v turbanu a dirigoval.
Protože kdo jiný než Ind rozumí mentalitě
českého čtenáře? Časopis s kdysi nejvyšším
nákladem rychle spadl mezi méně úspěšné.
Říká se, že komu není rady, tomu není
pomoci. Někteří mladí osvícenci si jsou
ochotni dokonce zaplatit poradce, ale nakonec k němu stejně nemají důvěru a tvrdohlavě jedou po svém až do chvíle svého
pádu na ústa. Konečně, i vláda si zřídila
NERV, který sice vyslechne, ale nakonec se
nechá vést svojí politickou vůlí.
Účastníci schůzky k hledání a soustředění národního pokladu úspěšných osobností
se shodli na třech základních myšlenkách:
1. Je třeba vyzvat všechny osvědčené manažery a odborníky, soustředit informace
o nich na jednom místě. Osobnosti, které
se rozhodly odpočívat, povzbudit k nové
aktivitě. 2. Najít cestu k nastupující mladé
generaci, která bude chtít a umět znalosti
a zkušenosti starších využít. Tak, jako synové využívají rad svých otců. 3. Nevytvářet
novou organizovanou instituci, ale zcela
volné sdružení osobností bez právní formy.
Skupinu, která se při CZECH TOP 100
bude realizací těchto myšlenek dále zabývat a s ostatními průběžně konzultovat, tvoří
Jan Struž, předseda CZECH TOP 100, Jan
Krůta, spisovatel, Pavel Kafka, prezident
České manažerské asociace, a Pavel Antonín Stehlík, bývalý generální komisař české
účasti na EXPO 2010 v Šanghaji.
Čtenáře časopisu CZECH TOP 100
FORUM prosíme, aby ve svém okolí vyhledali a doporučili nám osobnosti, které ve
svém oboru či v podnikání, případně v řízení a organizaci vynikly a i dnes by mohly
(a měly) být ku prospěchu společnosti přiměřeně aktivní. Ne všichni budou ochotni
lámat tvrdohlavost mladších, mnozí však
uvítají návrat mezi užitečné.
Napište nám jejich jména, profesi a adresy na [email protected]
Nemusejí to být jen lidé s akademickými
tituly a věhlasnými jmény, zařazovanými do
publikací Kdo je kdo. Užiteční mohou být
i bývalí mistři na stavbách přehrad, elektráren, mostů, zakladatelé farem, konstruktéři,
pěstitelé a chovatelé, učitelé, profesoři, projektanti, trenéři, organizátoři sportovních,
kulturních a společenských akcí…
Každé nevyužité zkušenosti je škoda!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 13
PLES
CZECH TOP 100
Všechno jednou bylo poprvé. Poprvé jsme uspořádali PLES
CZECH TOP 100 a pozvali jsme na něj představitele nejúspěšnějších firem ze žebříčků 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH a 100 OBDIVOVANÝCH firem České republiky.
eagovali jsme tak na mnohokrát
vyřčená přání předních českých
manažerů, aby se jednou mohli setkat
opravdu, ale opravdu nepracovně, aby
mohli vzít s sebou své partnery, přátele,
spolupracovníky, aby se mohli tak trochu
R
a ve vší počestnosti pobavit v příjemném
prostředí při krásné hudbě, možná i zapomenout na tvrdý běh života v nekonečných hodinách, dnech, měsících odpovědné práce. A také, aby sebe a své firmy
reprezentovali.
14 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
Už jsme s kolegy v CZECH TOP 100
zorganizovali leccos, například prezentace našich firem a kultury na ČESKÝCH
DNECH v Kuvajtu, v Ruské federaci,
v Srbsku, v Rakousku, v Egyptě, Moldávii.
Připravili jsme řadu regionálních setkání,
mezinárodních konferencí, sportovních
a kulturních akcí…, ale ples? A ještě pro
tak významné osobnosti! Neutrhneme si
hned napoprvé ostudu? Navíc – jen ze
vstupného se opravdu krásný ples nezaplatí, budeme na to mít?
www.czechtop100.cz
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
OBĚHLI JSME NĚKOLIK NAŠICH PARTNERŮ
A NAZNAČILI SVŮJ ÚMYSL. POVZBUDILO
NÁS, ŽE JSME SE SETKALI NEJEN S KLADNOU ODEZVOU, ALE TAKÉ S NABÍDKOU
POMOCI. TAK JSME TO SPUSTILI!
Oběhli jsme několik partnerů a naznačili svůj úmysl. Povzbudilo nás, že jsme
se setkali nejen s kladnou odezvou, ale
i s nabídkou pomoci.
Tak jsme to spustili!
Opatrnějším a trochu pesimistickým
spolupracovníkům jsem zopakoval větu,
jíž se celý život řídím, a která se vždy
ukázala být pravdivou: Všechno nějak
dopadne (dobře)! A dopadlo!
Pár týdnů před plesem se zdálo, že
bude poloprázdný sál, potom jsme museli
SÁL, V NĚMŽ MĚLA
PREMIÉRU SMETANOVA MÁ VLAST
A V NĚMŽ SVŮJ
PRVNÍ BÁL ODTANČILA
BOŽENA NĚMCOVÁ
VE VÍRU TANCE
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 15
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
přidávat a přidávat židle a stoly. Už během večera jsme se setkávali s pochvalou,
ba i nadšením nad koncepcí plesu a krásou prostředí.
Musím přiznat, že nám radou i činem
pomohli zkušení pracovníci Agentury NKL
Žofín, zejména produkční kulturních pořadů Karel Šrámek a provozní ředitel Žofína
Jan Hrubý se svými spolupracovníky. Nic
pro ně nebyl problém, dokázali zrealizovat i naše na plesech zcela neobvyklé
nápady. Stejně tak vstřícní a ochotní byli
zaměstnanci žofínské provozovny společnosti ZÁTIŠÍ GROUP, jimž jsme také
zamotali hlavy. Divily se i žofínské šatnářky. Několik firem totiž věnovalo hostům
plesu své produkty – a my jsme vymysleli
ten nejspravedlivější a zcela anonymní
způsob rozdělování. Rozdělili jsme je do
tašek a ty pověsili na háčky na kabáty.
Jak kdo přišel, „vyhrál“. Jen několik těch
největších nebo nejcennějších dárků jsme
na pódiu vylosovali, protože to byla zají-
JAN KOVAŘÍK SE
ZNOVU OSVĚDČIL
JAKO VÝBORNÝ
MODERÁTOR
I REŽISÉR V JEDNÉ
OSOBĚ. NA SNÍMKU
SE STAROSTOU
BORŠIC U BLATNICE
BOHUŠEM VÁVROU.
TOŽ OCHUTNEJTE
Z KOŠTÉŘA
VINAŘSTVÍ ZLOMEK
A VÁVRA
16 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
CIMBÁLOVKA STRÝCI
ZE STRÁNÍ
ŠŤASTNÁ VÝHERKYNĚ
PERLOVÉHO NÁHRDELNÍKU S RODINOU
MAJITELE ŠPERKAŘSKÉ
FIRMY HAMPL
KTERÁ KRASAVICE
BY NECHTĚLA FOTKU
S FEŠÁKY Z BORŠIC
U BLATNICE?
ŽOFÍN JE PŮL
DRUHÉHO STOLETÍ
NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍM
KULTURNÍM A SPOLEČENSKÝM CENTREM PRAHY
mavá, možná i veselá vložka do taneční
pauzy. Bylo milé vidět štěstí dámy, která
vyhrála perlový náhrdelník od šperkařské
firmy Halada, známého milovníka mobilního telefonování, který si odnesl poslední
typ telefonu HTC, věnovaný s.r.o. Sales
Machine, rozpačitého výherce celé palety toaletního papíru od dodavatele kancelářských potřeb ACTIVA, nebo mladíky,
kteří si na vozíku odváželi čerstvě střeleného kance od majitele firmy Belet…
Ale ples byl především o setkání, o popovídání, o tanci a o veselí, o skvělém víně
ze Chateau Valtice a výborném moldavském
koňaku a šampaňském od firmy MOLD VIN
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 17
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
CZ, slivovici Rudolf Jelínek, o koštu vynikajících vín, která z Boršic u Blatnice přivezla
i s vonícími moravskými uzeninami a cimbálovkou Strýci firma Zlomek a Vávra.
Všechno je jednou poprvé!
A když to hned napoprvé dopadne
výborně, když jsou spokojeni organizátoři, účinkující a hlavně návštěvníci plesu, je
důvod k tomu, abych vás pozval na PLES
CZECH TOP 100 2014.
Zvu vás nejen jako hosty, ale – pokud se vám bude chtít jít do toho s námi
a blýsknout se tak před ostatními – i jako
partnery a spolupořadatele.
JAN STRUŽ
DEBATNÍ KROUŽKY
U CIMBÁLU
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR, PŘEDSEDA
CZECH TOP 100 JAN
STRUŽ, PŘI LOSOVÁNÍ
DESETITISÍCOVÉHO
MOBILU HTC
OD FIRMY SALES
MACHINE
PUBLICISTA
A SPOLUPRACOVNÍK
CZECH TOP 100
ANTONÍN FISCHER
NA PLESE OSLAVIL
SVÉ KULATINY.
S VÁCLAVEM
HYBŠEM MAJÍ NA
CO VZPOMÍNAT.
18 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
A KDYŽ TO HNED NAPOPRVÉ DOPADNE TAKTO VÝBORNĚ, JSOU SPOKOJENI
ORGANIZÁTOŘI, ÚČINKUJÍCÍ A PŘEDEVŠÍM SAMOTNÍ NÁVŠTĚVNÍCI, JE TO
PÁDNÝ DŮVOD K TOMU, ABYCH VÁS POZVAL NA PLES CZECH TOP 100 2014.
ING. LIBOR
ZLOMEK (VPRAVO)
PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM
ODBORNÍKŮM NA
VÝROBU VÍNA
A UMÍ O NĚM TAKÉ
ZAJÍMAVĚ VYPRÁVĚT
Foto Miroslav Martinovský a Zdeněk Hrabica
NA ŽOFÍNĚ
VONĚLA MORAVA
I DÍKY DOMÁCÍM
UZENINÁM
NAŠE OČEKÁVÁNÍ,
ŽE VYLOSOVANÝ
VÝHERCE KANCE OD
ŠÉFA FIRMY BELET SI
NEBUDE S VÝHROU
VĚDĚT RADY, SE NESPLNILO. CHLUPÁČE
SI ODVEZL KE STOLU
A POTOM DOMŮ.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 19
Klienti jsou vybíravější
Podle Sdružení pro internetovou reklamu rostl trh minulý rok o čtvrtinu a firmy na internetu
proinvestovaly 11 miliard korun. Velká část těchto peněz putuje do české internetové jedničky,
společnosti Seznam.cz. O tom, jak malé a střední firmy investují do reklamy na internetu, jsme
si povídali s manažerkou obchodní sítě a telesales společnosti Seznam.cz Martinou Fuksovou.
SEZNAM.CZ JE
JEDNIČKOU NA
DOMÁCÍM TRHU
S INTERNETOVOU
REKLAMOU
ZÁKAZNÍKY
OČEKÁVÁ V CENTRÁLE
SPOLEČNOSTI
SEZNAM.CZ NEJEN
PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
CZECH TOP 100 Jak hodnotíte rok
2012 z pohledu on-line reklamy?
Trh s internetovou reklamou roste každým
rokem. Jen je stále náročnější přinést od
zadavatelů reklamy nějaké peníze. Minulý
rok můžu s klidem prohlásit za jeden z nejtěžších vůbec. Malé a střední firmy se praly
s krizí a peněz na investice do jakékoliv propagace bylo málo. Naštěstí pro nás, internet
jako médium funguje velice dobře za každé
situace a klienti nemusejí ze začátku proinvestovat vysoké částky, aby poznali, že tento
druh reklamy jim může opravdu pomoci.
CZECH TOP 100 Vnímáte nějaký rozdíl v chování klientů za poslední roky?
S rostoucí konkurencí a znalostí internetového prostředí jsou klienti mnohem obezřetnější a náročnější na služby, které nakupují. To
se velmi výrazně odráží v naší práci. Firmy
v současné době velmi důkladně zvažují svoji
20 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
investici, a pokud nedostanou silné argumenty, že se jim vyplatí, tak ji neuskuteční. To na
nás – obchodní síť - klade mnohem vyšší požadavky při vyhodnocování kampaní našich
klientů. Internet jako měřitelné médium tomu
samozřejmě nahrává, a my proto usilujeme
systémem školení o to, aby naši obchodníci
byli na práci s čísly více připraveni. Internetový trh je dnes prostě takový a každou korunu
investic do reklamy musíte tvrdě „vybojovat“.
tento účel se výborně hodí firemní zápis na
serveru Firmy.cz. Je pak jen na potřebách
dané společnosti, kolika a kterým uživatelům internetu takovou informaci potřebuje
CZECH TOP 100 Jakou podporu u vás
mohou malé a střední firmy nalézt?
Seznam.cz dnes nabízí ucelenou škálu možností pro zviditelnění každé firmy na internetu. Základem prezentace každé společnosti
v dnešní dynamické době je schopnost poskytnout zákazníkům, v našem případě tedy
uživatelům internetu, v krátkém čase přehledné a úplné informace o tom, co děláte, kde
vás najdou a jak vás mohou kontaktovat. Pro
www.czechtop100.cz
INTERNET
CZECH TOP 100 Vnímáte nějaký rozdíl
mezi firmami z velkých a malých měst?
Spíše hraje rozdíl region, v němž své zákazníky potřebujete oslovit. Kdybychom se
vrátili ke kadeřníkům v Praze a zkusili jsme
to samé v nějaké výrazně menší lokalitě,
tak nejenže těch kadeřníků bude méně, ale
i potencionálních zákazníků bude méně.
V takovém případě je třeba zvážit, zda se
stále ještě vyplatí do takového potenciálu
investovat. Aby tedy bylo možné zjistit, co
přesně potřebujete, musí se vás náš obchodník vyptat na všechny možné věci a na
základě takového poznání pak navrhne, co
je pro vás nejlepší. Mnohem více než o velikosti města je to také o oblasti, v níž podnikáte. Například u internetových obchodů je
vše trošku jinak. Jen pro zajímavost, nejvíce
on-line obchodů se vyskytuje třeba na severní Moravě. Jedním z důvodů může být
i velká nezaměstnanost v regionu, kde pak
internet lidem otevírá možnosti, jak takovou
situaci vyřešit a postavit své vlastní podnikání právě na něm.
nabídnout, a podle toho ve spolupráci s naším obchodníkem vybere druh zápisu včetně
případných doplňků, aby se její očekávání
naplnilo. Podle oboru podnikání je pak možné samozřejmě jít dále a využít dnes velmi
moderní a přesně cílenou PPC inzerci nebo
třeba masivní bannerovou reklamu, která
vám v krátkém čase pomůže oslovit tak velkou skupinu uživatelů, jak si jen přejete.
Foto Seznam.cz
CZECH TOP 100 Může se i malá firma
prosadit ve velkém vyhledávači?
Nezáleží na tom, jak velká společnost jste.
Jde spíše o velmi dobré nastavení a zacílení
kampaně. Firmy.cz jsou tím pravým místem,
kde vhodným popisem činnosti s využitím
maximální délky zápisu a jeho umístěním do
odpovídajících kategorií máte šanci i malou
firmu dostat ke konkrétním uživatelům, kteří
jsou pro vás důležití. Když navíc svůj profil
zpestříte využitím aktuálních nabídek, tak se
vaše šance na úspěch výrazně zvyšuje. Představte si, že jste žena, která chce změnit barvu vlasů, a tak hledáte kadeřníka v Praze.
Na Firmy.cz se vám zobrazí 20 kadeřnictví.
A mezi nimi je jedno, které má kromě vhodné otevírací doby aktuálně i akci na barvení
vlasů. Koho byste si vybrali?
CZECH TOP 100 Vyplatí se společnosti, která nemá webové stránky,
inzerovat na internetu?
Internet je médium, kde si každá nabídka
může nalézt svoji poptávku. Je zajímavé, že
opravdu hodně společností, které inzerují na
internetu, nemá svoji vlastní webovou prezentaci. Ovšem z našich zkušeností plyne,
že pokud webové stránky máte, tak nejenže
výrazně rozšiřujete možnosti, jak zákazníky
oslovit, ale navíc se ukazuje, že je pak vaše
snažení na internetu efektivnější. Proto jsme
ve spolupráci s partnery a za podpory Firmy.cz začali nabízet produkt Stránky+. Tím
našim klientům nabízíme jednoduchou cestu,
jak si webové stránky pořídit bez složitého
programování. Celý systém je postavený na
„šablonovém“ řešení, jehož obdobu na internetu naleznete i jinde. Ovšem my k tomu přidáme to, že si klient nemusí stránky vytvářet
sám, ale vytvoříme mu je my dle jeho potřeby a navíc včetně všech nastavení, která mají
vliv na dohledatelnost ve vyhledávačích.
MANAŽERKA
OBCHODNÍ SÍTĚ
A TELESALES SPOLEČNOSTI SEZNAM.CZ
MARTINA FUKSOVÁ
SEZNAM.CZ NABÍZÍ
UCELENÁ ŘEŠENÍ PRO
VŠECHNY SKUPINY
PODNIKATELŮ
tové obchody. Majitelé firem sami aktivně
on-line reklamní služby nevyhledávají, chtějí
být hýčkáni a čekají na nabídku. Firmy své
marketingové rozpočty, pokud tedy něco
podobného mají, investují dle zvyklostí z minulosti do médií, na která jsou zvyklé, jako
jsou tisk, venkovní reklama formou letáků
a billboardů, ale která nejsou tak efektivní
jako internet. Zde přichází na řadu náš obchodník, který prvně klienta telefonicky osloví a nabídne mu osobní schůzku. Na ní pak
dle konkrétního rozhovoru a potřeb dané
společnosti představí řešení, které je pro tuto
firmu nejvhodnější.
JAKUB ŠUMANSKÝ
CZECH TOP 100 Dalo by se říci, jestli
malé a střední firmy, které právě
teď vznikají, už počítají s investicí do
internetové reklamy?
Myslím, že tak daleko skutečně ještě nejsme. Výjimkou budou zřejmě jen interne-
NA INTERNETU SI KAŽDÁ NABÍDKA
DOKÁŽE NALÉZT SVOJI POPTÁVKU.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 21
LeasePlan: Úspěšný příběh
Operativní leasing aut je u nás stále populárnější. V poslední době
ho začíná objevovat i větší počet zákazníků z řad malých firem
a živnostníků, kteří k němu byli dříve zdrženliví. Potvrzuje to generální ředitel české pobočky společnosti LeasePlan Jaromír Hájek.
CZECH TOP 100 České dráhy oznámily,
že si jako dodavatele operativního leasingu vybraly právě vaši společnost. LeasePlan jim postupně dodá 218 osobních
a 63 užitkových automobilů. Vítězství
v tendru je asi velkým úspěchem…
Nesporně. České dráhy patří mezi největší
tuzemské firmy, v žebříčcích TOP 100 byste je vždy našli hodně vysoko. Jde o vůbec
největší kontrakt naší pobočky, který byl
realizován na základě veřejné zakázky.
Snad bude impulzem i pro jiné instituce
z veřejného sektoru. Operativní leasing jim
umožní efektivnější správu autoparků, což
by je mohlo zaujmout zvláště v souvislosti
s dnešním stavem veřejných rozpočtů.
CZECH TOP 100 V čem tkví finanční
efekt operativního leasingu?
Efekty v podobě snadnějšího řízení nákladů a zlepšeného cash-flow vyplývají z jeho
podstaty. Jde o dlouhodobý pronájem,
během kterého klient využívá řadu služeb.
Předpokládané náklady na tyto služby jsou
zahrnuty do pravidelných měsíčních splátek,
takže účetnictví zákazníka není vystaveno
nepříjemným výkyvům. Důležité je, že klient
během pronájmu zaplatí pouze tu část hodnoty vozu, kterou skutečně opotřebuje. Silná
leasingová firma, jakou je LeasePlan, navíc
dokáže pro něj dojednat nadstandardní slevy u dodavatelů: dealerů vozů, servisů i pneuservisů, pojišťoven, prodejců autodoplňků,
poskytovatelů palivových karet a podobně.
Zákazník ušetří také na personálu, protože
starosti o automobily převezme leasingová
společnost, a zaměstnanci firmy se tak můžou věnovat jiným povinnostem.
22 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ČESKÉ POBOČKY
SPOLEČNOSTI
LEASEPLAN
ING. JAROMÍR HÁJEK
LeasePlan v letošním roce slaví padesát let. Jak byste
je zhodnotil?
Těch padesát uplynulých let je příběhem
velkého úspěchu firmy, která začínala
jako malý podnik a dnes je globálním
lídrem svého oboru. Zajímavé je, že když
Anton Goudsmit v roce 1963 v Amsterodamu LeasePlan založil, měl původně
v úmyslu nabízet pouze leasing strojů.
O automobilech tehdy možná ani neCZECH TOP 100
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
přemýšlel. Přimělo ho k tomu až setkání
s Huibem van der Meulenem, prodejcem
vozů Opel. Právě jeho inovativní přístup
k byznysu stál na počátku budoucího celosvětového rozmachu.
CZECH TOP 100 Vaší specializací je
takzvaný full service leasing. Můžete ho stručně popsat?
Spočívá v tom, že leasingová společnost na
sebe převezme prakticky veškerou starost
o vozy klienta. Jde o celou škálu činností: od
výběru vhodných aut přes jejich objednání,
vyřízení veškeré administrativy, tedy registrace, koupě dálniční známky, zaplacení
rozhlasových poplatků nebo přihlášení k silniční dani, dále uhrazení pojistného, vystavení palivových karet, zajišťování pravidelného servisu, výměny sezonních pneumatik,
vyřizování případných pojistných událostí
až třeba k vysoce sofistikovaným službám,
jakými jsou instalace elektronické knihy jízd
do vozidel a zajištění exportu získaných dat
přímo do účetnictví klienta.
CZECH TOP 100 V čem jeho inovativnost spočívala?
Aby udržel jednoho významného klienta,
nabídl mu místo prodeje aut jejich dlouhodobý pronájem, doplněný několika službami. Když klientovi ukázal návrh měsíční
splátky, ten se zděsil a vytkl mu, že je to drahé. Ale Huib van der Meulen vzal do ruky
tužku a papír a rozepsal všechny položky,
které splátka zahrnuje. Zákazník rychle
změnil názor. Zanedlouho Huib van der
Meulen posílil řady LeasePlanu, který na
jeho nápadu postavil svou otevřenou kalkulaci, s níž dobyl svět.
CZECH TOP 100 Je otevřená kalkulace v nabídce firmy dodnes? Na čem je
založena?
Foto LeasePlan
OPERATIVNÍ LEASING JE PŘÍNOSEM I PRO TY NEJMENŠÍ FLOTILY.
Otevřená kalkulace je stále naším nejoblíbenějším produktem. LeasePlan ji postupně rozvinul do podoby, kterou dnes nabízí pod názvem Partner Plan. V jeho rámci
garantuje náklady na údržbu i opravy
vozu, na pneumatiky, ale i na zůstatkovou
cenu vozidla. Po ukončení leasingu klientovi dobropisuje případné úspory z těchto
kapitol. V opačné situaci, tedy v případě
negativního výsledku, zákazník nic nedoplácí. Tento fakt je velmi důležitý. Na trhu
se totiž můžete setkat i s otevřenou kalkulací, u které poskytovatel negarantuje
krytí ztrát a riziko nedoplatku přenáší na
klienta.
Není to výhodné
pouze pro velké firmy?
Operativní leasing včetně jeho nejpokročilejší podoby – full service leasingu – je
přínosem i pro nejmenší flotily. Vezmeme-li
v úvahu řízení finančních toků a administrativní úspory, pak ho malá firma ocení možná
ještě více než velká společnost. Na vyspělých trzích operativní leasing běžně využívají drobní podnikatelé i soukromí uživatelé.
Právě kategorie malých firem a živnostníků
skýtá veliký potenciál i u nás. LeasePlan už
brzy právě této zákaznické skupině představí produkt, který jí bude ušitý na míru.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Jak si dnes LeaseOPERATIVNÍ
LEASING JE
V SOUČASNOSTI JIŽ
OBLÍBENĚJŠÍ NEŽ
KLASICKÝ FINANČNÍ
LEASING
ČISTÝ ZISK
ČESKÉ POBOČKY
LEASEPLANU VZROSTL
V LOŇSKÉM ROCE
O 13 PROCENT
Plan vede?
LeasePlan je světovým i domácím lídrem
oboru. Má pobočky ve třiceti zemích a ještě letos by měla přibýt 31., a to v Rusku.
Celosvětově se staráme o 1,3 milionu aut.
Celá skupina LeasePlan Corporation loni
vykázala roční zisk 241,3 milionu eur, což
znamená meziroční růst o 7,4 %. Naše pobočka skončila s čistým ziskem 247,2 milio-
Ing. Jaromír Hájek
✔ Narodil se v roce 1963.
✔ Absolvoval VŠE v Praze, fakultu
zahraničního obchodu.
✔ V manažerských pozicích
pracuje od roku 1991. Nejprve
působil jako ředitel českého zastoupení nizozemské poradenské společnosti Larive Holland.
✔ V letech 1995 až 2007 byl
prvním generálním ředitelem
společnosti LeasePlan ČR. V roce
1999 se zároveň stal ředitelem
slovenské filiálky.
✔ V období 2006 až 2007 se
podílel na zahájení činnosti rumunského zastoupení skupiny.
✔ Mezi lety 2007 až 2011 působil
na pozici generálního ředitele
společnosti LeasePlan Itálie.
✔ V lednu 2012 se vrátil do čela
české pobočky.
nu korun, a to představuje takřka rekordní
nárůst o 13 %. Ve flotile máme více než 17
tisíc vozů.
CZECH TOP 100 A jak se vůbec daří
operativnímu leasingu v České republice?
Velmi dobře. Jeho podíl na celkovém leasingovém trhu neustále roste: zatímco v roce
2011 v podnikatelské sféře činil 33 %, loni
už to bylo 43,5 %. Ze statistik České leasingové a finanční asociace navíc vyplývá, že
její členové v roce 2012 uzavřeli na operativní leasing o téměř deset tisíc smluv více
než na zavedenější finanční leasing. Jedním
z důvodů je paradoxně pokračující recese.
Podnikatelé jsou nuceni hledat alternativní
způsoby správy autoparků, které jim umožní
lépe kontrolovat a řídit náklady na firemní
vozy. A východisko nacházejí v operativním
leasingu.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 23
FIREMNÍ FINANCE
ÚTOKŮ BUDE
PŘIBÝVAT
Nedávný kolaps domácích zpravodajských serverů a webových
stránek českých bank potvrdil zjištění průzkumu celosvětové sítě
poradenských společností KPMG Publish and be Damned 2012.
Počítačoví hackeři dobře znají slabiny veřejných webových stránek
a nebojí se napadnout systém jejich ochrany.
ostoucí množství internetových
útoků na webové stránky známých
firem a jejich masová medializace znepokojují poslední dobou manažery společností, kteří se o bezpečnost dat čím dál
více obávají. Více než třem čtvrtinám firem
ze žebříčku Forbes 2000 totiž na veřejnost
unikají potenciálně nebezpečná nebo citlivá
data. Vůbec nejvíce je ohrožen finanční
sektor, zejména jeho bankovní část, a dále
telekomunikační, mediální a technologické
společnosti. A ačkoliv se převážně jedná
o firmy působící v USA nebo Japonsku,
březnový kolaps podnikových serverů ukazuje, že se kybernetické útoky nebudou
vyhýbat ani České republice.
CO PROZRADÍ METADATA
Podle aktuální studie prozrazuje bezmála 80 procent firemních webových stránek návštěvníkům informace, jež mohou
odhalit slabinu systému nebo dokonce
citlivé údaje uživatelů. Jedná se především o tzv. metadata dokumentů (jmeno-
vitě třeba uživatelská jména, e-mailové
adresy, ale i síťová úložiště či softwarové verze), která jsou na webech běžně
dostupná.
VÍCE NEŽ TŘEM
ČTVRTINÁM FIREM
ŽEBŘÍČKU FORBES
2000 UNIKAJÍ
NA VEŘEJNOST
POTENCIÁLNĚ
NEBEZPEČNÁ NEBO
CITLIVÁ DATA
WEBY POD PALBOU
Firemní webové stránky fungují na základních technologiích webového serveru.
Při přístupu na webové stránky server
často odkrývá technické informace, jako
např. verze softwaru, které pak může
útočník využít při profilování cíle svého
Foto KPMG Česká republika a archiv
R
24 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
útoku. Navíc navigace na firemních webových stránkách odhalily podle studie
množství klíčových slov, s jejichž pomocí
dokážou experti detekovat, kde se nacházejí neveřejné citlivé soubory a skryté
funkce webových aplikací.
SVĚT HACKERŮ SE MĚNÍ
Svět počítačové bezpečnosti se neustále
posouvá výrazným způsobem kupředu.
Společnosti už nečelí jen útokům ze strany
nezávislých skupin a jednotlivců nebo prostřednictvím předpřipravených nástrojů
a skriptů. Stále častěji se na ně zaměřují
i jednotlivými státy podporované agentury,
které disponují neomezenými zdroji. Na
čím dál sofistikovanější útoky tak musejí
logicky reagovat i samotné firmy. Konkrétně
v České republice nedávno čelily zpravodajské weby a stránky předních bank tzv.
DDoS útoku (distribuovanému útoku odmítnutí služby), při němž byly servery zahlceny
„náletem“ neúměrného množství dotazů
a zkolabovaly. Ačkoliv se k útoku zatím
nikdo nepřihlásil, předpokládá se, že šlo
o čin organizované skupiny.
RADEK ŠICHTANC,
Associate Manager
Management Consulting
KPMG ČESKÁ REPUBLIKA
SPOLEČNOSTI UŽ NEČELÍ POUZE
ÚTOKŮM NEZÁVISLÝCH SUBJEKTŮ, ALE
I STÁTY PODPOROVANÝCH AGENTUR.
Jaký osud stihne
nový občanský
zákoník?
Již za osm měsíců nabudou účinnosti nový občanský
zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související právní předpisy. A snad právě proto se opět
objevují iniciativy, které chtějí – zatím neúspěšně – účinnost předpisů oddálit.
Co za těmito iniciativami stojí? Převážně argumenty, že
z hlediska fungování našeho právního systému změna
přinese vážné komplikace a zmatky, respektive obavy,
že se banky, úřady a firmy nestihnou na ni připravit.
Není ale skutečným důvodem spíše neochota nový
občanský zákoník a související normy uvést do života?
Případně fakt, že se některé dotčené subjekty nedokáží
na změnu za téměř dva roky připravit?
Například podnikatelská sféra nemůže na případné
odložení účinnosti spoléhat, proto již většinou začala
své obchodní i provozní procesy přizpůsobovat novému
rámci. Totéž by přece měli dělat i ostatní.
Jakkoli nelze předpokládat, že v případě zachování
plánovaného termínu účinnosti od ledna 2014 proběhne
zavedení nových norem do praxe zcela hladce, mám
za to, že nad těmito dílčími problémy převládnou pozitiva, např. v podobě posílení práv každého občana
a liberalizace korporátního práva.
JAK ZVÝŠIT KYBERNETICKOU BEZPEČNOST
WEBOVÝCH STRÁNEK A ZREDUKOVAT METADATA?
✔ Posuďte svou internetovou prezentaci – jaká data organizace
zveřejňuje?
✔ Vyčistěte metadata z publikovaných dokumentů. Zajistěte, aby všechna
firemní zařízení měla aktuální bezpečnostní záplaty. Nesoustřeďte se
jen na vaše on-line webové servery.
Martin Hrdlík
Advokát
KPMG Legal
✔ Všichni zaměstnanci musejí nejen chápat hodnotu a citlivost informací,
které společnost vlastní, ale musejí také vědět, jak je chránit.
✔ Zaveďte procedury, které povedou ke snížení neúmyslného nebo
nežádoucího zveřejnění firemních údajů na internetu.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 25
ČESKÁ REPUBLIKA A EU
SAMOSPRÁVA
PARTNEREM
Takzvaným akčním plánem muselo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) loni hasit několik závažných problémů, zároveň rozjelo jednání o podobě budoucího programového období. Jak
bude vypadat a v jaké je fázi? Odpovídala vrchní ředitelka sekce Národního orgánu pro koordinaci MMR Olga Letáčková.
Vnímáte pozastavení proplácení jako
„výchovný pohlavek“ nebo znamení toho, že v systému spravování
evropských peněz máme vážné
problémy?
Akční plán byl součástí komunikace s Evropskou komisí. Ta nás upozornila na některé
nedostatky ve fungování řídících a kontrolních systémů u operačních programů, a to na
základě provedených auditů, tedy plánované kontrolní činnosti. Je to tedy nutné chápat
tak, že kontrolní procesy fungují. A pokud se
najdou pochybení, zcela logicky se přijímají opatření, abychom se jim příště vyhnuli.
Čerpání evropských fondů je proces složitý
a praxe přináší nové poznatky. I když něco
bylo nastavováno v dobré víře a podle platných pravidel, praxe může ukázat, že jiné
nastavení by bylo funkčnější a efektivnější.
To je i případ těchto změn, kdy došlo k vylepšení systému a zvýšení efektivity.
Ministerstvo pro místní rozvoj proklamuje, že chce zlepšit čerpání
strukturálních fondů. Jak?
Soustavně sledujeme a vyhodnocujeme čerpání všech operačních programů. Ty máme
rozděleny podle skupin v závislosti na tom,
jaké řeší problémy a jak významná u nich
identifikujeme rizika. S těmito takzvanými rizikovými programy dále intenzivně pracujeme a rizika řešíme společnými silami, mimo
26 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
DO KONCE ROKU 2012
BYLO SCHVÁLENO
PŘES 40 TISÍC
PROJEKTŮ NA ČERPÁNÍ
Z EVROPSKÝCH
FONDŮ V HODNOTĚ
642,7 MILIARDY
KORUN
NYNÍ JE DŮLEŽITÉ
SCHVÁLENÉ PROJEKTY
FYZICKY DOKONČIT
jiné prostřednictvím individuálních akčních
plánů. Pokud se na základě vyhodnocení
těchto plánů ukáže, že riziko již nelze ovlivnit navrhovanými procesními opatřeními,
přistupuje ministerstvo k razantnějším opatřením. Pak navrhujeme vládě rozhodnout
třeba o přesunu prostředků mezi programy.
V minulosti jsme k tomuto řešení už přistoupili, abychom zabránili propadnutí prostředků
zpět do evropského rozpočtu.
Jak je na tom aktuálně Česká republika s čerpáním z evropských
fondů?
Od počátku programového období v roce
2007 se do konce roku 2012 schválilo více
www.czechtop100.cz
Foto archív
než 40 tisíc projektů v hodnotě 642,7 miliardy korun, což je 81,9 % z celkového objemu, který může Česko využít v tomto programovém období. K rozdělení tedy zbývá
necelých 20 %. Schválené projekty se nyní
realizují a pro tento a následující roky je
důležité je fyzicky dokončit. Zrealizované,
proplacené a zkontrolované výdaje jsou
následně zasílány Evropské komisi k proplacení. Ke konci roku 2012 bylo připraveno
233,9 miliardy korun, což je téměř 30 %
z celkové alokace na programové období.
V jaké fázi se nacházejí jednání
o budoucím nastavení kohezní politiky EU a příprava nového programového období?
Diskuze o nových nařízeních EU v rámci
Rady – tedy mezi členskými státy – pokračují nyní pod irským předsednictvím celkem
rychle. V počátečním stádiu jsou však jednání s Evropským parlamentem, který má nyní,
na rozdíl od minulosti, v legislativním procesu silnější roli. Hlavní věcné tematické bloky
balíčku nařízení Rada již schválila, nicméně
se dá očekávat, že dojde k některým změnám právě v důsledku vyjednávání s Evropským parlamentem. Za pozitivní pokládám
zejména vůli schválit všechna nařízení již
v prvním čtení. Termín konečného schválení
je velmi důležitý, protože platí princip, že
„dokud není schváleno vše, není schvále-
no nic“. Pro právní jistotu všech členských
států, řídících orgánů i uživatelů a žadatelů
budoucího systému čerpání fondů EU je tak
schválený právní rámec zásadním východiskem. Existuje naděje, že by se to mohlo
podařit ještě během irského předsednictví.
A co příprava v rámci České republiky?
Důležitým okamžikem byl konec listopadu
loňského roku, kdy vláda schválila strukturu budoucích programů, určila jejich řídící
orgány a uložila řadu úkolů, na které bude
dohlížet ministerstvo pro místní rozvoj jako
národní koordinátor. Na celém procesu
přípravy se však samozřejmě podílejí i další
resorty a také celá řada dalších partnerů,
protože ministerstvo klade na partnerskou
spolupráci mimořádný důraz. Do konce
května má ministerstvo předložit vládě návrh
Dohody o partnerství, jejíž obsah již neformálně projednává s Evropskou komisí, a ve
stejném termínu chce být vláda informována
o stavu příprav jednotlivých programů.
PENÍZE Z EVROPSKÝCH
FONDŮ BY TAKÉ
MĚLY NAPOMOCI
K ROZVOJI ČESKÉHO
VENKOVA
Jakou roli budou hrát v novém programovém období města a obce?
Města se potýkají s celou řadou specifických problémů – například s nevhodnou
strukturou své ekonomiky, se zhoršující se
demografickou a sociální situací nebo s kapacitně či technicky nevyhovující technic-
JUDr. Olga Letáčková
✔ Vystudovala Právnickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni,
na níž v roce 2001 získala titul
doktorky práv.
✔ Od začátku svého působení ve
státní správě (2002) se věnuje
problematice evropského práva
a Evropské unie.
✔ Působila na manažerských pozicích ve vedení několika operačních
programů.
✔ Národní orgán pro koordinaci
pomoci z evropských fondů vede
od poloviny roku 2010.
regionálního rozvoje na udržitelné investice ve městech. V rozvoji venkova budou
hrát specifickou a významnější roli než nyní
sdružení založená na principu uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje. Obce
SLEDUJEME A VYHODNOCUJEME ČERPÁNÍ VŠECH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ.
kou, dopravní a environmentální infrastrukturou a občanskou vybaveností. V některých
městech dochází ke vzniku sociálně nepříznivého prostředí, zón chudoby v městských
a příměstských lokalitách - především v panelových sídlištích. Tyto faktory se mohou
stát potenciálními bariérami dalšího rozvoje. Při přípravě budoucího období se stěžejními partnery řídících orgánů programů
ve všech fázích programového cyklu proto
stanou právě zástupci krajů, měst a obcí. Při
realizaci budoucích programů budou některé z intervencí zaměřeny plošně, což však
nevylučuje jejich územní dopad. Intervence
s jasně daným územním zacílením pak budou realizovány se zapojením regionálních
partnerů a budou mít předem stanovený
a měřitelný územní dopad. Ve specifickém
postavení se ocitnou zejména větší města,
protože prostřednictvím intervencí na jejich
území bude naplňována povinnost využít
minimálně 5 % objemu Evropského fondu
budou hrát klíčovou roli také při schvalování
strategií místních akčních skupin - zejména
z pohledu zajištění aktivit v samosprávné
působnosti podle zákona o obcích.
Opravdu se díky prostředkům kohezní politiky snižují rozdíly mezi
regiony?
Podle ekonomických analýz by Česká republika bez kohezní politiky nebyla v hospodářském rozvoji na úrovni zhruba 80 %
průměru EU, ale na přibližně 75 %. Znamená to, že kohezní politika zjevně ke konvergenci České republiky jako celku i jejích
regionů přispívá. Toto „dohánění“ je však
během na dlouhou trať a budoucí sedmileté
období by mohlo v tomto ohledu, pokud se
podaří prostředky EU využít efektivně, tuto
situaci dále posunout k lepšímu.
HANA NEČASOVÁ,
šéfredaktorka měsíčníku
Moravské hospodářství
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 27
EKOLOGIE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a ekonomická recese
Cesta z vleklé hospodářské krize může mít celou řadu podob. Například mravenčí každodenní práci vedoucích pracovníků s cílem,
aby všichni zaměstnanci pochopili nutnost pro ně často hlubokých
a neobvyklých změn. Další možnou podobou cesty z krize je léčba
šokem – změny, zajišťující další existenci firmy, nastávají skokově.
bě mezní varianty však jako základ-
O ní předpoklad vyžadují stejnou věc:
pochopení potřeb změn všemi dotčenými
pracovníky. Přitom nejdůležitější hodnotou
v obou mezních variantách je kvalifikace
pracovníků a jejich ztotožnění se s dlouhodobými záměry svého zaměstnavatele.
Jako vysoce rizikový moment v dobách změn, vyvolaných recesí, se jeví
odchod klíčových pracovníků, často
dlouholetých a velice zkušených. Pokud
se tento hrozivý trend skutečně objeví, je
nezbytné zahájit včas účinná opatření,
která napomohou k nalezení vyváženého
vztahu zaměstnanců k firmě a pocitu sounáležitosti, prohloubí vnitropodnikovou
komunikaci, zavedou dlouhodobé plá-
nování i předvídatelnost často rutinních
(opakujících se) kroků.
I přes tato konstatování můžeme využít
pro všechny úrovně řízení firmy klasické
manažerské motivační strategie, spojující
krátkodobý (situační) aspekt krizového
řízení (tlak konkurence, odchody důležitých pracovníků, strhávající s sebou nezanedbatelnou část klientů) s dlouhodobým
(strategickým). V případě dlouhodobého
aspektu jsou pozitivní impulsy pro firmu
dány příchody nových pracovníků a perspektivními novými oblastmi činností.
Právě v poskytování služeb v oblasti
ochrany životního prostředí došlo v posledních letech k výrazným změnám – od dnes
již do značné míry všudypřítomné certifi-
28 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
kace environmentálního systému managementu (kdy v mnoha případech jde pouze
o formální záležitost, bez skutečného přínosu pro životní prostředí) až po využívání systémových nástrojů např. k úsporám energií.
EKOLOGIE VŠEDNÍHO DNE
V posledních několika letech i díky recesi
já osobně razím užívání nového pojmu –
ekologie všedního dne. Rozdíl oproti době
před cca 15 lety je obrovský. Očekávání,
týkající se pozitivních změn, jsou větší
a netrpělivost obyvatel vyvolává značný
tlak na zodpovědné instituce. Zároveň se
již patrné) snižování ceny LNG na světovém
trhu a využití terminálů LNG v Chorvatsku
a v Polsku. Jejich užití pro potřeby České
republiky bude mít zásadní dopad na náš
trh. V neposlední řadě bude výrazný i vliv
těžby zemního plynu z břidlic (shale gas).
Dalším pozitivním prvkem je možnost přidávat k zemnímu plynu bioplyn, palivo prakticky totožného složení, které však má jeden
zásadní atribut: jde v pravém slova smyslu
o obnovitelný zdroj, skladovatelný a přemístitelný za velmi příznivých podmínek.
však v sociální oblasti projevují dopady
nevhodných rozhodnutí z poslední dekády minulého století, týkajících se privatizace síťových struktur (vodohospodářské
struktury, energetika).
Zjednodušeně řečeno, v „ekologii všedního dne“ jde o ochranu kapes nás občanů
i firemních pokladen před zbytečnými výdaji v oblasti ochrany životního prostředí.
Jde nejen o nesmyslné dotování fotovoltaického experimentu z peněz nás všech,
ale i o omezení monopolního postavení
firem, které například profitují na naklá-
dání s komunálním odpadem a jejichž zisk
putuje k zahraničním majitelům bez jakéhokoliv efektu pro naši zemi.
Tyto změny a posun se projevují ve
všech sektorech. Jejich společným jmenovatelem je tlak na zvýšenou ekoefektivitu, kdy
potřebný produkt nebo službu získáváme
při nižších finančních a jiných nákladech ve
stejné, ne-li vyšší kvalitě při výrazně snížených dopadech na životní prostředí jak při
jeho výrobě, tak i užití. Krásným příkladem
tohoto posunu v přístupu je v posledních
několika letech oblast dopravy, resp. využívání alternativních paliv, jakými jsou stlačený či zkapalněný zemní plyn.
DOMÁCÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE
MODERNÍCH PALIV
V posledních několika letech se bioplyn
stejně jako širší problematika využívání
odpadních hmot ze zemědělství staly tématem, stojícím v popředí zájmu celé řady
subjektů. S nárůstem povědomí o využitelnosti bioplynu se rozšiřoval i počet bioplynových stanic v České republice.
Jak vlastně bioplynové stanice fungují?
Většinou z odpadních hmot ze zemědělské
výroby (včetně hnoje či kejdy) se v tzv. fermentoru vyrábí hořlavý bioplyn, který se
dá využívat například k výrobě elektřiny či
k vytápění.
Obrovským kladem využití bioplynu je
jeho neutralita v bilanci emisí skleníkových
plynů. Kromě jiného je zde i nezanedbatelný efekt trvalého využití zemědělské krajiny a udržování pracovních míst.
ALTERNATIVNÍ PALIVA V DOPRAVĚ
Tento rychle se rozvíjející segment energetiky je klasickým příkladem dopadů
globalizace a jejího vlivu na ceny hlavních
komodit. V návaznosti na očekávané trendy ve vývoji ceny zemního plynu v různých
formách – klasické, stlačené či zkapalněné (CNG nebo LNG) – je nutné uvést konkrétní kroky, které povedou k diverzifikaci
forem dodávek zemního plynu a díky tomu
i k přechodu od lineárního zásobování k síťovému. Především jde o očekávané (a nyní
ČESKÁ REPUBLIKA
A KLIMATICKÉ ZMĚNY
A zde je má poslední poznámka, týkající
se globální změny klimatu, resp. možností,
co můžeme dělat. Mé stanovisko není v této
věci identické s postupem Evropské unie.
Místo chybného pojetí boje proti změně
klimatu, kdy Evropa za cenu obrovských
nákladů sníží své emise, aby ve stejném
období je v globálu násobně zvýšily nové
čínské či indické tepelné elektrárny, musíme
nastoupit úplně jinou cestu, která podpoří
Foto Richard Cai a Miroslav Martinovský
POVĚDOMÍ O VYUŽITÍ BIOPLYNU
JAKO PALIVA STÁLE ROSTE.
NA ZMĚNY KLIMATU
MUSÍME REAGOVAT
JINÝM ZPŮSOBEM,
NEŽ DOPORUČUJE
EVROPSKÁ UNIE
AKTIVNÍ PŘÍSTUP
VŮČI VÝKYVŮM
POČASÍ ZVÝŠÍ REZISTENČNÍ POTENCIÁL
NAŠÍ KRAJINY
RNDr. Miloš Kužvart
Po absolvování Přírodovědecké
fakulty UK (obor geochemie, základní
a ložisková geologie) a postgraduálním studiu oboru Dálkové metody
výzkumu Země prošel mimo jiné kurzy
institutu OSN UNITAR a americké
agentury EPA. V letech 1998–2002
byl ministrem životního prostředí ČR.
Problematice životního prostředí se
věnoval i jako poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v letech
2002–2006. Byl členem řídící Rady
programu UNITAR v Ženevě, členem
Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
ve Štrasburku a Výboru pro kvalitu
života a občanskou společnost Euromediteranního shromáždění v Římě.
zaměstnanost a zároveň zvýší rezistenci
území proti doprovodnému jevu změny
klimatu – výkyvům počasí. Proti suchu je
nutné budovat zádržné systémy pro vodu,
naopak na povodně buďme nachystaní
protipovodňovými opatřeními. Oba tyto
směry jsou komplementárně spojené – zvyšujeme rezistenci naší krajiny proti změně
klimatu, která tak jako tak nastává. Budujme
i drobné vodohospodářské stavby, které
jednak krajinu zkrášlí (ostatně jihočeský Jakub Krčín z Jelčan to tak dělal a dodnes mu
děkujeme), jednak zadrží vodu pro dobu
sucha, sníží úroveň kulminace při povodni
a umožní chov ryb. A dnes, v době stoupající nezaměstnanosti, pomůže budování
těchto staveb dát lidem práci.
Mimochodem, ten nejhorší možný přístup tzv. ekologistů je vidět dnes na Šumavě: suché, mrtvé lesní porosty jsou pravým
opakem moderních způsobů boje proti
změně klimatu – pomocí zalesňování.
A i proto jsem přijal spolu s řadou expertů
úkol navrhnout dlouhodobý koncept trvale udržitelného rozvoje této krásné části
naší republiky.
RNDR. MILOŠ KUŽVART
manažer řízení projektů TZÚS, s. p.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 29
OBCHOD
JAK PŘEKONAT KRIZI
Byznys s ojetými vozidly patří obecně k nejnáročnějším. V České republice k tomu,
vedle přetrvávající ekonomické deprese, navíc přistupují některé specifické vlivy a nešvary. O tom, jak se s těmito těžkostmi vypořádává největší tuzemský hráč na trhu,
skupina AAA AUTO, jsme hovořili s jeho generální ředitelkou Karolínou Topolovou.
GENERÁLNÍ ŘEDITELKA
SKUPINY AAA AUTO
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
NA SPOLEČNÉ
FOTOGRAFII
S NĚKTERÝMI
Z VÍCE NEŽ 1800
SPOLUPRACOVNÍKŮ
Jaké úkoly musí obsáhnout špičkový manažer?
Musí zvládnout nejen dynamický růst, ale
i překonat krizi. Krátce po vstupu na burzu
při IPO v roce 2007 a současně v období
probíhající masivní expanze tvrdě zasáhly
naši společnost dopady finanční hospodářské krize, jež obchod s automobily vždy postihuje jako jeden z prvních sektorů. Museli
jsme rychle reagovat: Stáhli jsme se ze tří
z celkem pěti trhů ve střední Evropě, snížili
jsme počet zaměstnanců ze čtyř tisíc pod tisícovku. Byla to správná, i když ve své době
velmi bolestivá rozhodnutí. Poslední tři roky
jsme opět ziskoví, vstoupili jsme na ruský trh,
uvažujeme o obnovení aktivit v Maďarsku
a již máme opět 1800 zaměstnanců.
Jak moc je podle vás v současné době
pro manažery důležité vzdělání?
Já jsem ke své manažerské funkci ještě vystudovala na vysoké škole andragogiku. Pro
30 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
mne jako vrcholového manažera, kdy jsem
také řídila HR divizi, je to podle mě ideální posílení teoretických znalostí. Jinak mám
pocit, že by zdejšímu vzdělávacímu systému
prospělo, pokud by více spolupracoval s firmami, například při zajišťování praxí nebo
umisťování absolventů.
Od konkurence se asi nejvíce odlišujeme rozsahem naší přímé komunikace se stávajícími
i potenciálními klienty a pečlivostí výběru
vozů. Naše call centrum ročně vyřídí přes
jeden a půl milionu telefonátů. Pravidelně
zákazníky oslovujeme formou elektronického
direct mailu. Díky tomu velmi přesně víme,
o jaké vozy mají zájem. Jsem si jista, že prá-
Co považujete za nejdůležitější předpoklady pro výkon funkce generální
ředitelky skupiny AAA AUTO?
Nejvíce mi asi dala dlouholetá zkušenost se
spolurozhodováním o směřování firmy po
boku Anthonyho Dennyho, který společnost
s mnohamiliardovým obratem vybudoval
prakticky z ničeho a dokázal ji dovést až
k IPO na pražské a budapešťské burze. To,
co jsem se od něj za čtrnáct let naučila, nelze ničím nahradit.
Na čem podle vás stojí úspěšnost obchodní strategie „Áček“?
www.czechtop100.cz
SLUŽBY
vě tento styl interaktivní komunikace
brzy zásadně ovlivní asi všechny sféry
retailového podnikání.
Foto Václav Peták
Je tedy možno říci, že byznys
„Áček“ stojí, na rozdíl od většiny drobných prodejců ojetin, na
moderních technologiích?
Ano. Kromě silného call centra využíváme řadu inhouse aplikací například
pro stock management, pro oceňování
a alokaci vozů a pro CRM. Důležitou
roli plní také informační systém Navision
od Microsoftu. Call centrum, které jsem
budovala od nuly, již řadu let generuje
více než polovinu ze všech uzavřených
obchodů. Na devadesát procent zákazníků sice navštíví naše webové stránky,
kde si vyberou konkrétní vůz, většina
jich pak ale stejně dojedná detaily s reprezentanty call centra. To je pro nás
přínosné i z hlediska personálního rozvoje. Bereme ho jako líheň talentů, ze
které ti nejschopnější postupují dále na
pozice v jiných divizích.
Obchod s ojetými vozy vždy byl
a pravděpodobně dlouho zůstane poměrně kontroverzní. Jak
chcete toto vnímání měnit?
Chceme být lídry snah o větší transparentnost trhu. Naše aktivity sahají od
„vzdělávacích“, kdy se snažíme i ve
spolupráci s různými spotřebitelskými
sdruženími lidem vysvětlit, jak přistupovat k nákupu ojetého vozu, aby byl
bezpečný, až po podporu různých
legislativních návrhů. Dlouhodobě
usilujeme o zákonný postih přetáčení
tachometrů a zdá se, že snad alespoň
částečně s úspěchem. Bohužel naše
snahy zamezit po vstupu do EU zaplavení tuzemského trhu dovozovými
přestárlými ojetinami úspěšné nebyly.
Přitom tyto vozy jsou nejčastějším sub-
jektem manipulací, jakými jsou právě
přetáčení tachometrů, falšování roku
výroby, opravy po totálních haváriích nebo podvody s DPH. V poslední
době se množí krachy autobazarů,
které prodávají automobily v komisi
a jejich majitelům neplatí. Proto dlouhodobě všechny vozy vykupujeme do
našeho vlastnictví. To zákazníkům přináší jistotu, že přesně vědí, komu auto
prodávají, ale i od koho je kupují a na
koho se obrátit v případě technických
problémů. Vozidla také velmi detailně
prověřujeme, abychom mohli klientům
garantovat vrácení peněz, pokud by
nastal nějaký právní zádrhel.
Je součástí těchto snah i nedávné oživení značky Mototechna?
Mototechna je spíše naší reakcí na neustále se zvyšující poptávku po zánovních automobilech, což považujeme za
důsledek přetrvávajícího ekonomického
oslabení. Lidé se naučili při nákupu
vozu lépe počítat. Už dobře vědí, že
nové auto může během prvního roku
ztratit až 30 či 40 % hodnoty, a to je
tak velký rozdíl, že zájemce raději volí
vůz mírně ojetý s několika tisíci kilometry a často s lepší výbavou. Proto jsme
prodej zánovních vozů vyčlenili pod samostatnou, trochu nostalgickou značku.
CZECH TOP 100
CONCIERGE
Naše značka byla založena v roce 2013
s cílem poskytovat partnerům CZECH TOP
100 concierge služby v pravém slova smyslu, a to na té nejvyšší možné úrovni.
věma základními pilíři naší komunikace s klienty jsou absolutní diskrétnost a individuální přístup.
Jejich každé přání je pro nás nesmírně
důležité a podle tohoto aspektu se snažíme k jednotlivým požadavkům den
co den přistupovat.
Zabýváme se komplexní asistencí
individuálních i korporátních klientů ve
smyslu privátního/business cestování
po České republice a celém světě, zajištěním vstupenek na i relativně vyprodané kulturní akce, rezervací do restaurací, organizací konferencí/meetingů,
doručováním květin a darů a mnohým
dalším.
D
UMÍME TAKÉ:
✔ Najít perfektní řemeslníky
✔ Zařídit kurýrní služby
Teď ještě poněkud osobní otázka: je vůbec pro ženu možné
skloubit vrcholnou manažerskou
pozici a rodinný život?
Mám velké štěstí, že můj manžel pracuje ve stejné společnosti. Proto máme
více možností se vidět. Snažím se s ním
například vždy strávit alespoň chvíli
při společném rychlém obědě. Občas
se potkáme i na nějakém pracovním
setkání. Doma navíc máme, co se týče
našich zaměstnání, společné téma hovoru. Manžel díky tomu, že pracuje ve
stejné firmě, naprosto přesně chápe
důvody mého pracovního vytížení a je
mi velkou oporou. Je samozřejmě otázkou, jak moc se vše změní, pokud přijdou děti. Zatím si plánuji, že bych byla
doma jen po nezbytnou dobu, a jsem
již se svojí maminkou domluvená, že mi
s péčí o potomka pomůže. Skutečnost
pak může být samozřejmě jiná, ale zatím si myslím, že se dá moje současná
funkce s mateřstvím skloubit. O roli matky mne byznys nesmí připravit.
MAREK CHVÁLA
✔ Zprostředkovat nejlepší překladatele a tlumočníky
✔ Angažovat skvělé sekretářky
✔ Zajistit vše kolem motorových vozidel od registrace po servis
✔ Spolupracovat s notáři, právníky, účetními
✔ Zabezpečit spolehlivou ostrahu objektů i osobní strážce
✔ Obstarat dokonalý úklid pracoviště i domácnosti
✔ Zastoupit vás při jednání s byrokraty na úřadech
✔ Zprostředkovat vám víza a pojištění při zahraničních cestách
✔ Poradit vám v oblasti high-end cestování
✔ Objednat pro vás entrée v luxusních limuzinách
✔ Postarat se o vaše hosty na výletech po České republice
✔ Rezervovat letenky, jízdenky i privátní let
Nic není nemožné! Zakládáme si na okamžité reakci, diskrétnosti, kvalitních službách pro nejnáročnější klienty a na příznivých cenách. Naše služby jsou zdarma
a eventuální odměna je závislá na naší šikovnosti ve vztahu s vždy prověřenými
obchodními partnery. Šetříme tak našim klientům nejen peníze, ale hlavně cenný
čas, který mohou investovat jinde.
Díky naší dlouholeté zkušenosti a úžasným kontaktům jsme velmi často schopni
otevřít dveře tam, kde jsou pro ostatní zdánlivě zavřené. Bude nám velkou ctí se
s vámi osobně sejít k případné konzultaci možné asistence.
ING. MAREK PŠENIČKA
Managing Partner
Kontakt: tel.: +420 721 842 842, e-mail: [email protected]
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 31
CHARITA
20 LET KONTA BARIÉRY
V únoru 1993 jsme odstartovali ambiciózní projekt. Rozhodli
jsme se navázat na veleúspěšnou sbírku na Konto MÍŠA. Konto
BARIÉRY od té doby dvacet let podporuje lidi s handicapem.
Pomáhá denně, kontinuálně, pořád.
MÁME VLASTNÍ QR KÓD
Oslovili nás z mladé progresivní firmy BeSocial s tím, že nám vytvoří QR kód, a to bezplatně. Věříme, že díky QR kódu, který bude
na materiálech provázejících kampaň ke dvacetiletému výročí, získá Konto BARIÉRY další
prostředky na pomoc lidem s handicapem.
ejvětším bohatstvím jste se stali vy,
N naši dárci. Díky vám jsme mezi tisíce
PARTNERSTVÍ S PERCIPIEM
lidí rozdělili více než čtvrt miliardy korun.
Neziskový projekt Percipio, každoročně
Dvacet let Konta BARIÉRY slavíme dvaceti
pořádaný studenty Fakulty multimediálních
vteřinami televizního spotu. Účinkují v něm
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
ti, kterým jsme díky vám pomohli.
již pátým rokem pomáhá lidem s těžkým životním osudem. Prostřednictvím sbírky a při-
AUTA BEZ BARIÉR
družených kulturních akcí získává prostředky
Od 1. března zahajujeme nový, a pod-
pro charitativní organizace. Letos si studenti
le nás opravdu potřebný, projekt. Jsou to
za partnera vybrali Konto BARIÉRY. Projekt
Auta bez bariér. Projekt by měl řešit pro-
vyvrcholil 13. března galavečerem na zlín-
blém, který lidi s postižením hodně trápí.
ské Malé scéně.
Samostatná doprava je nezbytností, ale
pořízení speciálně upraveného auta velkou
STIPENDIUM BARIÉRY
investicí. Na webu Aut bez bariér budeme
Fond Stipendium BARIÉRY je určen pro těžce
radit, jak získat státní příspěvek, u kterých
zdravotně handicapované studenty. Středo-
prověřených prodejců kupovat, jak si auto
školákům (od druhého ročníku studia) a vyso-
pojistit, jaké zvolit způsoby financování,
koškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve
čemu se vyhnout.
výši 1000–4000 Kč. Ve školním/akademickém roce 2012/2013 podporuje Konto BARIÉRY 63 studentů. Z toho 51 jich pokračuje z
ČESKÝ INTERNET POMÁHÁ
Do třetice se počátkem dubna vrhneme do
předchozích let a 12 mladých lidí přibylo nově.
projektu Český internet pomáhá. Jeho smysl
ného zpracování daňového přiznání v uživa-
je dvojí: Spojit konkurenční weby pro dobrou
telsky oblíbené aplikaci a možnost podpory
věc a spojit charitativní organizace pro získá-
neziskové organizace. A jak to funguje? Uži-
vání finančních prostředků. Partnerskou nezis-
vatel si zdarma vyhotoví své daňové přiznání,
RWE, Globus, Microsoft, ČSOB a ERA, Na-
kovkou je letos Český národní registr dárců
které se mu zobrazí na počítači s možností tis-
dační fond Avast, Raiffeisenbank, Fortuna,
kostní dřeně. Od 8. dubna budou po dobu
ku. Následně je mu nabídnuta možnost, aby
sázková kancelář, Ogilvy Group, Agrofert
jednoho týdne weby napříč internetem pou-
jako poděkování za využité služby pomohl
Holding, UniCredit Bank, Pioneer Investments,
tat pozornost na příběhy lidí, kterým osud
jedné ze čtyř vybraných neziskových orga-
Řízení letového provozu, Martin Roman
nebyl příliš nakloněn. Prostřednictvím sbírky
nizací formou dárcovské SMS Roční podpo-
a projekt Čtení pomáhá, Tipsport, Lumius,
se pokusíme sehnat co nejvíce finančních
ra. Po dobu jednoho roku tak může podporo-
Městská část Praha 6, Česká pošta, Mo-
prostředků a ulehčit jim život.
vat konkrétní projekt částkou 27 Kč měsíčně.
del Obaly, Skupina ČEZ, KPMG, American
PRODEJNY BEZ PŘEKÁŽEK
KONTO BARIÉRY ROZDĚLOVALO
trum, AUTO JAROV, Česká lékařská komo-
S radostí jsme 5. února v rámci soutěže Ob-
Ve středu 30. ledna zasedala poprvé v no-
ra, SKANSKA CZ, AB Facillity, Vecom, Všeo-
chodník roku vyhlásili kategorii Obchodník
vém roce Rada Konta BARIÉRY. Rozdělila
becná zdravotní pojišťovna ČR, AWT, Equica,
bez bariér. Ta oceňuje prodejny, které oso-
53 žadatelům 814 341 korun. Celkem 24
Neoluxor, Linet, Lundegard, SPRINT SPORT,
bám se zdravotním handicapem nejvíce
žádostí bylo tzv. standardních. Jsou to ty, kde
Golfový klub Beřovice, Newton Media, Čes-
usnadňují návštěvu a nákup. Prvenství zís-
má Konto BARIÉRY pevně stanovenou část-
ká televize, Český rozhlas, Euro, regionální
kala společnost Globus. S ní organizujeme
ku, kterou přispívá, např. na mechanické vo-
Deník, MF DNES, iDNES.cz, časopis CZECH
projekt, jehož výsledkem je 17 velkoprosto-
zíky, rehabilitační kočárky, sluchadla a další
TOP 100 FORUM, Sdružení CZECH TOP
rových automobilů pro organizace, které
pomůcky. Všechny další žádosti o příspěvek
100 a vydavatelství SPORT-PRESS. A pře-
zajišťují služby, spojené s dopravou klientů.
pak členové rady posuzují individuálně.
ŘEDITELKA
KONTA BARIÉRY
BOŽENA JIRKŮ
PODĚKOVÁNÍ
Pomáháme díky laskavé podpoře společností
Chance Casino, Nadace Vodafone, Fincen-
devším díky několika desítkám tisíc našich
pravidelných individuálních dárců.
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ POMÁHÁ
Druhým rokem se účastníme projektu Daňové
přiznání pomáhá. Ten kombinuje využití snad-
Kontakty:
[email protected] | www.kontobariery.cz | www.muzes.cz
(časopis Sdružení přátel Konta BARIÉRY a Nadace Charty 77)
32 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
Děkujeme!
BOŽENA JIRKŮ
ředitelka Konta BARIÉRY
www.czechtop100.cz
STROJÍRENSTVÍ
by pro klienty. Nyní už je náš export mnohem
diverzifikovanější. Ze 40 % směřuje do Asie,
ze 40 % do Evropy a z 20 % do Ameriky.
Kde se konkrétně nacházejí vaše zastoupení?
TOS Trade Kanada sídlí v Torontu, TOS
Trade USA v Nashvillu, TOS Trade Rus v Petrohradu, TOS Machina Tools v Šanghaji
a TOS India v Bangalore. V jejich čele vesměs stojí místní odborníci, kteří znají zdejší
mentalitu, obchodní zvyklosti a v neposlední
řadě také jazyk. Ještě připomenu, že jsme
v zahraničí otevřeli i dva výrobní závody,
v čínském Kumningu a nedávno také v ruském Jekatěrinburgu, v obou případech jako
společné podniky s našimi partnery.
Tři pilíře úspěchu
Společnost TOS Varnsdorf, přední světový výrobce obráběcích strojů, se čtenářům našeho časopisu představila již před rokem. Nyní
jsme se na sever Čech vrátili, abychom s obchodním ředitelem firmy
Milošem Holakovským hovořili především o její obchodní strategii.
Foto TOS Varnsdorf
Na úvod bychom ale měli vzpomenout jedno významné výročí…
Ano, letos uplynulo 110 let od založení
továrny panem Arnem Plauertem. Hlavní
oslavy proběhnou 15. května.
Z tradice se ovšem nedá žít. Jak byste charakterizoval současnou podnikatelskou filozofii společnosti?
Spočívá na třech základních pilířích. Prvním je vlastní výzkumně vývojová činnost,
zaměřená na inovace. Dále je podstatný
marketing, mapující vývoj potřeb jednotlivých zákaznických segmentů, a samozřejmě i globální distribuční síť, opírající
se o spolupráci s místními partnery. Pokud
jde o samotnou výrobní činnost, ponechali
jsme si finalizační fázi a produkci speciálních součástí a klíčových uzlů strojů,
které jsou rozhodující pro požadovanou
vysokou přesnost a produktivitu obrábění.
Zároveň kooperujeme s řadou dodavatelů
komponent, jak z České republiky, tak i ze
států Evropské unie.
Jak vás poznamenala aktuální vytrvalá ekonomická krize?
Již při jejích prvních příznacích na počátku roku 2009 jsme si uvědomili, že jednostranná orientace na unijní trh, na nějž jsme
dosud umisťovali 75–80 % odbytu, není
nadále možná. Bylo potřeba najít další odběratele mimo evropský kontinent. Vytipovali
jsme perspektivní regiony: Čínu, Indii, Rusko,
Kanadu a USA.
OBCHODNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI TOS
VARNSDORF MILOŠ
HOLAKOVSKÝ
TOS VARNSDORF PATŘÍ
K PŘEDNÍM SVĚTOVÝM
VÝROBCŮM
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Kam se, kromě výše uvedených oblastí, nyní upírá vaše pozornost?
Zajímavé začínají být Jižní a Střední Amerika. Hodně silní jsme v Brazílii, kde uvažujeme o ještě větší intenzitě našich aktivit. Daří
se nám také v Chile, Argentině a nejnověji
i v Mexiku.
Jaké jsou vaše plány pro blízkou budoucnost?
Chceme se stát jedním ze tří nejdůležitějších
světových hráčů na trhu velkých obráběcích
strojů této kategorie. Cesta k tomu vede přes
širokou obměnu výrobního programu, založenou na vývoji nových produktů a technologií. Současně se musíme odlišit od konkurence kvalitou doprovodných služeb, k nimž
řadíme dodávky na klíč, dálkovou diagnostiku nebo rychlý servis.
MAREK CHVÁLA
Na co jste se v nich především soustředili?
Rozhodli jsme se založit v těchto zemích dceřiné společnosti. Naše stroje tam byly sice
známé, ale servis na ně se poskytoval z ČR,
a tudíž byl zdlouhavý. Zaměřili jsme se zejména na vybudování odpovídající prodejní sítě,
technickou podporu dealerů a perfektní služ-
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 33
OSOBNOST
LUXUS MÁ BÝT POTĚŠENÍM
Rolex, Mont Blanc, Patek Philippe, Vacheron, Cartier, Chopard, IWC, Breitling. To je jen malá
část prvotřídních značek, které do České republiky přivedla zakladatelka a jednatelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalová. Bezesporu odvážná dáma, která se vrhla do obchodování s něčím, o čem jsme po desítky let jen slýchali, a to ještě z dálky.
CZECH TOP 100 Podnikáte v segmentu luxusního zboží. Dá se tento
běžně používaný termín nějak blíže
specifikovat?
Samotné označení luxusní zboží není asi
nejvhodněji zvolené, v našich končinách má
lehce pejorativní nádech. Já bych ho charakterizovala jako vysoce kvalitní produkt,
ať už použitým materiálem, nebo zpracováním. Bývá u něj významný podíl ruční práce.
Dalším poznávacím znamením je originalita.
Tomu samozřejmě odpovídá také vyšší cena.
Ale především by to měla být věc pro naše
potěšení, ne projev společenského statusu.
Jinou věcí je, že za luxus se dnes už někdy
označuje i zboží, které do této kategorie
opravdu nepatří.
CZECH TOP 100 Proč jste se roz-
hodla angažovat se právě
v tomto oboru, jehož tradice byla u nás na dlouhá desetiletí přerušená?
Cesta k tomu byla
trochu složitější.
Původním povoláním jsem
učitelka, pracovala
jsem v mateřských i základních školách, také v dětském léčebném
ústavu v Horním Smokovci. Zlom přinesl rok
1989. Přišla jsem do Prahy a chtěla zkusit
něco jiného. Především mě ale strašně lákalo
podnikání. Jenže mně chyběly zkušenosti i finanční prostředky. Moc mně proto pomohlo,
že jsem se nechala zaměstnat u německé
společnosti, zabývající se obchodem se
šperky a bižuterií. Prošla jsem si u ní kolečkem od řadové prodavačky přes školitelku až po manažerku prodeje. Nakonec
jsem měla na starost kompletní přípravu
na vstup této firmy na ruský a polský
trh. Seznámení se s německým podnikatelským stylem bylo pro mě hodně
užitečné a rozhodně bych ho každému
doporučila. Vybudovala jsem si i dostatečný materiální základ, takže jsem
se mohla postavit na vlastní nohy. Společnost Carollinum jsem založila v roce 1996
a první exkluzivní značkou, kterou jsme získali, byl Mont Blanc.
Potom postupně
přibývaly další. Jak těžké to bylo?
Víte, ony v tomto nehrály zase tak zásadní
roli peníze, kterých jsme ostatně v počátcích neměli mnoho. Výrobci spíše oceňovali náš seriozní přístup a odhodlání. Ono
to opravdu není o tom, že přijdete na centrálu, otevřete kufr plný bankovek a máte
zastoupení v kapse. Takhle to nefunguje.
V roce 1996 jsme začínali se značkou
Mont Blanc. Hodinářství Carollinum jsme
poté otevřeli roku 2002. V něm jsme nabízeli mimo jiné značky Breitling, IWC,
Cartier, Piaget nebo Omega. Asi nejkomplikovanější bylo jednání s Rolexem o zřízení samostatného butiku. Jsme opravdu
pyšní na to, že se nám ho podařilo dovést
k úspěšnému konci.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Specifický sortiment
určitě vyžaduje také specifický přístup k vašim zákazníkům. Na jakém
principu si vybíráte svoje spolupracovníky?
Já jsem si vybrala jen jednou, v roce 1996,
a od té doby je naše vedení stejné, máme
www.czechtop100.cz
nulovou fluktuaci. Pokud jde o prodavače,
je to skutečně náročná profese. Přesto i tento kolektiv je velmi stabilní. Snažím se komunikovat se všemi zaměstnanci, pomáhám
jim řešit i osobní problémy. Takto by měla
podle mě rodinná firma fungovat, a myslím
si, že to pocítí i zákazník.
Foto Carollinum
CZECH TOP 100 Proslula jste nejrůznějšími atraktivními propagačními
akcemi. Jak důležitou úlohu v tomto byznysu hraje marketing?
Naprosto zásadní. V segmentu módy
s množstvím novinek jdeme cestou klasického PR. Ustupujeme však od inzerce
v módních časopisech a lifestylových magazínech a více se soustřeďujeme na seriozní denní tisk. V poněkud konzervativnějším hodinářském prostředí se spíše jedná
o decentní setkání pro malou skupinu lidí.
Ale například mediálně značně sledované vystavení Davisova poháru mělo svoji
logiku, protože Rolex patří mezi hlavní
partnery této soutěže. Hodně se teď píše
o Victorii Beckham, jejíž kolekci uvádíme
na český trh, ale chystáme také prezentaci
nové značky v našem portfoliu Chaumet,
letní párty u Vltavy a speciální akci v rámci karlovarského filmového festivalu.
CZECH TOP 100 Proč si vlastně lidé
luxusní předměty kupují? Pro potvrzení svého společenského postavení, jako dobrou investici, pro své
potěšení?
Mělo by to být především potěšení. Jestliže
někomu činí radost pořídit si dvanáct kusů
hodinek, tak proč ne. Takoví jedinci se o hodinářství začínají zajímat hlouběji – kupují
si knihy, hledají na internetu, jsou technicky
zdatnější. Vyžadují speciální kousky, které
jsou zároveň i dobrou investicí. V porovnání
na hlavních bulvárech s davy turistů, ale
v bočních ulicích. Jedinou nevýhodou Pařížské je, že je tak krátká. Už teď je tu
velký přetlak a je pravděpodobné, že se
zóna bude rozšiřovat i do sousedních ulic.
Co ale vnímám jako velký problém, je
stav zdejších komunikací. Domnívám se,
že když už město inkasuje nemalé částky
za nájmy, mělo by se postarat o nápravu.
V určitém druhu obuvi jsou chodníky neschůdné, zákaznice jsou nuceny používat
vozovku. Je to ostuda.
NÁLEPKA KRÁLOVNY PAŘÍŽSKÉ ULICE
MNĚ BYLA „DAROVÁNA“ BULVÁRNÍMI MÉDII. JEDNÁ SE VŠAK O DANAJSKÝ DAR, O KTERÝ JSEM NESTÁLA. NEMÁM POTŘEBU NĚKOMU VLÁDNOUT.
TAMARA KOTVALOVÁ
(VPRAVO) SE
SPISOVATELKOU
BÁROU NESVADBOVOU
U VYSTAVENÉHO
DAVISOVA POHÁRU
INTERIER BUTIKU
ROLEX V PAŘÍŽSKÉ
ULICI
V LETOŠNÍM ROCE
UVÁDÍ TAMARA
KOTVALOVÁ NA
ČESKÝ TRH MÓDNÍ
ZNAČKU VICTORIA
BECKHAM
se západními zeměmi je takových klientů
u nás zatím málo, ale jsou.
CZECH TOP 100 Vaše butiky jsou
převážně umístěné v Pařížské ulici.
Těžko asi tuto nákupní zónu poměřovat s Paříží, Milánem nebo Londýnem, ale jak si stojí v regionu střední a východní Evropy?
Jsem překvapená, když naši dodavatelé
tvrdí, že už jsme skutečně zařazeni mezi
metropole, jakými jsou Londýn nebo
Paříž. Ze států východní Evropy, vyjma
Ruska, je na tom Praha rozhodně nejlépe. Pařížská ulice je pak podle mého
názoru správnou lokalitou pro tento druh
obchodů. Uvědomte si, že ve francouzském hlavním městě se také nenacházejí
CZECH TOP 100 Uvádí se, že Pařížskou ulici „živí“ hlavně cizinci, v poslední době především Číňané. Je to
pravda? Jak je tomu s českou klientelou?
Čínští a do značné míry i ruští zákazníci
jsou opravdu pro nás velmi důležití. Přizpůsobujeme se tomu jak jazykovou vybaveností prodavačů, tak například zavedením
čínských platebních terminálů. Češi ovšem
stále tvoří 75 procent klientely v našem
obchodě Carollinum. Je zajímavé, že v buticích Rolex a Simple Concept Store je tomu
přesně naopak.
CZECH TOP 100 Navzdory ekonomické krizi trh s luxusem globálně
roste. Platí to i pro Českou republiku?
Určitě. Jen se trochu změnila struktura prodávaného zboží. Například u hodinek šly
před krizí nejvíce na odbyt ty ve střední
cenové hladině, nyní ale výrazně vzrostl zájem o top výrobky. S počátkem ekonomického poklesu jsme sice zaznamenali určitý
odliv zákazníků, ale v loňském roce nám
tržby stouply o 27 procent.
Jste velmi aktivní
také na poli charitativní činnosti.
Můžete se zmínit o projektech, jež
podporujete?
Řídím se heslem: „Ten, kdo na to má,
dává“. Jsem čestnou členkou a sponzorem nadačního fondu Slunce pro všechny. Podporujeme také občanské sdružení Klub přátel dětí z dětských domovů.
Spolupracujeme s onkologickou dětskou
klinikou v Praze-Motole a přispíváme na
ozdravné pobyty jejích dětských pacientů. Momentálně se podílím na přípravě
druhého ročníku charitativního projektu
kalendáře Osobnosti dětem 2014, v němž
se šest významných českých žen objevuje
v nezvyklých rolích.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 35
OBCHOD
Kdo umí, prosperuje!
Společnost Impromat má za sebou více jak 20 let působení na českém trhu. Je jediným
oficiálním distributorem výrobků značky Ricoh v České a Slovenské republice. Specializuje se nejen na dodávky systémových řešení kancelářského a produkčního tisku, ale
také na profesionální správu dokumentů.
íky tvrdé práci, dobře propracované
strategii a úsilí poskytovat špičkové
služby je ve svém oboru jednou z vedoucích
firem na českém trhu. O radostech, úskalích
i dalších očekáváních jsme hovořili s ředitelem
pro rozvoj a strategii Mgr. Ivanem Konečným.
D
CZECH TOP 100 Jak se společnosti
Impromat dařilo v ČR v roce 2012,
jak tento rok hodnotíte?
Ve všech oblastech jsme oproti předchozím
rokům zaznamenali značný nárůst. Za vel-
36 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
mi důležité považuji, že velké firmy začaly více přemýšlet nad tiskovým procesem
a nad tokem a správou dokumentů. Trh se
konečně začal polarizovat, navrch začaly
mít firmy nabízející moderní technologii,
pozornost je věnována kvalitě a šíři služeb.
Klienti se také začínají zajímat nejen o nákladovost tisku, ale i o procesy a aktivity kolem dokumentů. A to je opravdu pozitivní.
CZECH TOP 100 V oblasti správy
dokumentů nabízíte služby na
velmi vysoké úrovni. Jsou na to
české firmy připraveny? Umějí je
ocenit?
Já myslím, že ano, trh zájem o ně potvrzuje. Více a více firem se zabývá komplexním pohledem na práci s dokumenty
a pro tyto účely využívá profesionálních
dodavatelů. Ostatně v západní Evropě
již nyní převládá trend „all in click“, kdy
jsou v ceně outsourcované služby rozpočítány náklady na pořízení hardwaru,
softwaru, lidí atd.
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Konkurence v oblasti tiskových řešení není zrovna
malá. Co považujete za vaši největší výhodu?
Naše výhoda spočívá především ve znalosti a pochopení celého procesu a v nabídce širokého portfolia produktů i služeb.
U každé zakázky děláme nejprve pečlivou
analýzu potřeb klienta a navrhujeme řešení „šité na míru“. Nespornou předností
je samozřejmě podpora světového lídra,
společnosti Ricoh, a to nejen ve formě technologií a softwaru, ale i možností využívat jeho zkušeností z celého světa. Navíc
v rámci firmy Ricoh patříme k nejdůležitějším partnerům, což se odráží i v míře podpory. Jsme schopni reagovat, investovat,
jít s dobou, tím pádem obhajovat vedoucí
pozici na trhu a zároveň udávat směr. A na
to jsem opravdu hrdý.
procent. Z toho mám velkou radost. Dále
mě těší, že se nám daří rozvíjet projekty
v oblasti služeb a nejen udržet, ale ještě
dále rozšiřovat portfolio produktů.
zachovat krok s nejmodernějším vývojem.
Tyto vlastnosti považuji za důležité. Jsme
sice česká firma, ale podílíme se na spoustě zahraničních obchodů. Našimi klienty
IMPROMAT
PODPORUJE I ČETNÉ
SPORTOVNÍ AKCE
NAŠE MĚŘÍTKO JE ZÁSADNĚ STŘEDOEVROPSKÉ ČI CELOEVROPSKÉ, URČITĚ
NE POUZE ZLÍNSKÉ NEBO PRAŽSKÉ.
CZECH TOP 100 Z vašeho pohledu
vypadá budoucnost pozitivně. Vidíte také nějaké hrozby?
Hrozby a výzvy existují vždy. Největšími nebezpečími jsou bezesporu korupce
a ekonomická stagnace. I přes to se nám
ale daří a věřím, že tomu tak bude i nadále. Již z počátku roku jsme přišli se zcela
novou komoditou datových projektorů,
v současnosti uvádíme na trh nejnovější
komunikační technologie se zaměřením na
korporátní a vzdělávací segment, neustále
investujeme a připravujeme firmu na to,
aby v roce 2020 vyhověla požadavkům
tzv. bezpapírové kanceláře.
jsou mezinárodní korporace a my chceme
být stále na špičce.
CZECH TOP 100 Co vám za poslední
dva roky v Impromatu udělalo největší radost?
Přes obecnou stagnaci českého trhu každoročně připisujeme nárůst v desítkách
ŘEDITEL PRO ROZVOJ
A STRATEGII MGR. IVAN
KONEČNÝ
ZLÍNSKÁ CENTRÁLA
SPOLEČNOSTI
IMPROMAT
CZECH TOP 100 Impromat je zlínská firma, netáhne vás to do Prahy?
Naši zaměstnanci snesou profesionální měřítko i na mezinárodním poli, navíc v rámci
Ricohu funguje velká výměna lidí. Už dávno
nejsme čistě zlínská firma, vnímáme se především jako česká společnost, bez ohledu na
adresu hlavního sídla. Ostatně, náš obchod
a marketing sídlí v Praze, v níž je centralizována většina dění. Navíc všichni naši konkurenti
jsou součástí mezinárodních korporací, naše
měřítko je tedy středoevropské či celoevropské, určitě ne pouze zlínské nebo pražské.
CZECH TOP 100 Impromat je znám
i svými dlouhodobými sponzorskými aktivitami.
Ano, snažíme se věnovat obecně prospěšným aktivitám. Podporujeme kulturní akce,
mezi které patří Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež ve Zlíně, ale i sportovní
podniky, jakým bylo například nedávné
mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Oblast působení však není
až tak důležitá. Podstatné pro nás je to, že
cítíme povinnost a zodpovědnost vůči společnosti a že podporu mládeže vnímáme
jako součást podnikání.
KAREL ŠRÁMEK
Foto Impromat
CZECH TOP 100 Zajišťujete špičkové služby pro ostatní firmy. Na jakých principech budujete vlastní
pracovní tým?
Kvalitní tým má u nás velkou prioritu. Do
personálního zajištění a rozvoje investujeme každoročně miliony korun. I v této
oblasti se společností Ricoh hodně spolupracujeme.
CZECH TOP 100
Jaké schopnosti
jsou pro vás nejdůležitější, jaké
hodnoty jako manažer vyznáváte?
Chuť po vítězství a motivace dokázat něco,
co není zcela běžné. Profesionalitu a neustálé zdokonalování sebe sama, touhu
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 37
SPORT
CHCI PLNÉ TRIBUNY
Byl to možná přestup roku, i když nešlo o žádného kanonýra,
ale „jen“ o sportovního funkcionáře. Zbyněk Kusý po více než
dvou desítkách let dal sbohem pardubickému i českému hokeji.
Od podzimu 2012 se coby generální manažer pokouší vrátit
někdejší lesk fotbalové Slavii Praha.
CZECH TOP 100 Jakými funkcemi
jste u hokeje v Pardubicích prošel?
Začínal jsem klasicky jako obchodní ředitel, v roce 1995 jsem se stal akcionářem
a v roce 1998 jsem byl jmenován generálním manažerem. Tím jsem byl až do loňska.
CZECH TOP 100 Co v této etapě považujete za svůj největší manažerský úspěch?
Dokázali jsme mezi veřejností prosadit názor, že vlajkovou lodí sportu ve městě by
měl být hokej. Domnívám se, že většina
kompetentních lidí to pochopila, což je vidět i na současné podobě haly, která poskytuje důstojné podmínky nejen pro sport,
ale i pro další akce. Zvládli jsme naplnit
rozpočty, jež se ročně pohybovaly mezi
120 a 160 miliony korun. Udrželi jsme
vynikající úroveň pardubické hokejové mládeže, takže jsme neustále mohli doplňovat
mužstvo vlastními odchovanci. I to je možná
jeden z důvodů, proč zdejší kultura fandění
je na vyšší úrovni než jinde.
CZECH TOP 100 Dlouhá léta jste byl
spojován především s pardubickým hokejem. Od kdy jste v něm
působil?
Přišel jsem v roce 1990, to se ještě klub jmenoval Tesla. Zažil jsem dobu, kdy končilo
státní řízení sportu, v němž byly oddíly zaštítěny ČSTV a velké podniky měly nad špičkovými oddíly jakýsi patronát. V roce 1995
jsme se transformovali na akciovou společnost. Důležitým milníkem byl rok 1998, kdy
přišel nový majoritní vlastník – město. S tím
bylo spojeno zásadní rozhodnutí o přestavbě haly. Podařilo se nám tenkrát přesvědčit
zastupitele, aby s námi odjeli do Ameriky.
Tam jsme jim ukázali několik arén, v nichž se
hrála NHL, aby vůbec získali představu, jak
takový sportovní stánek má vypadat. Myslím
si, že tato návštěva, byť médii ostře kritizovaná, přispěla k tomu, že Pardubice dnes mají
k dispozici multifunkční zařízení, po pražské 02 aréně asi nejvyužívanější v tomto
státě. Počínaje sezonou 2000/01, kdy jsme
získali pořadatelství mistrovství světa hráčů
do 20 let, se začala odvíjet krásná epocha, v níž jsme snad se dvěma výjimkami
vždy hráli play-off a třikrát vybojovali titul.
Dosahovali jsme také suverénně největších
diváckých návštěv, pozoruhodných i v mezinárodním měřítku.
38 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
ZBYNĚK KUSÝ NA
TRIBUNĚ SLÁVISTICKÉ
SYNOT TIP ARÉNY
CZECH TOP 100 Vraťme se ještě
k ekonomickým otázkám. Vámi
uváděná výše ročního rozpočtu patří v naší hokejové lize k rekordním.
Jak se vám tyto prostředky dařilo
v rámci regionu získávat?
Povedlo se nám přesvědčit podnikatele,
aby si jako místo pro svá obchodní jednání, ale i trávení volného času zvolili právě
pardubickou arénu. Samozřejmě jsme pro
to vytvářeli potřebné podmínky. Jako jedni
z prvních jsme kupříkladu začali nabízet
pronájem VIP boxů. Byznysmeni najednou
zjistili, že se během jednoho utkání potkají
se spoustou zajímavých lidí, se kterými by
jinak museli absolvovat desítky individuálních schůzek. Zároveň se také nám naskýtala příležitost navazovat užitečné kontakty.
Vytvořili jsme kmen 150 až 250 spolupracujících firem, který zůstával velmi stabilní.
Ročně z něj odešlo maximálně 5–7 procent
subjektů, ale místo nich přišli noví zájemci.
Jsem přesvědčen, že pardubický hokej je
výtečným obchodním artiklem.
CZECH TOP 100 Jakou částí se na
rozpočtu podílelo vybrané vstupné?
Já bych diváckou účast neomezoval jen na
finanční přínos. Primární je přece atmosféra, kterou plné ochozy dokážou vytvářet.
www.czechtop100.cz
Můžete hrát skvělý hokej nebo fotbal, ale
před prázdnými tribunami to bude k ničemu. Nicméně k vaší otázce. Diváci v Pardubicích se vždy pohybovali v úrovni jednoho
hlavního partnera. To znamená, že příjmy
z prodeje vstupenek se pohybovaly v řádech desítek milionů korun.
Proběhly určité personální změny, buduji
kolektiv, se kterým bych chtěl spolupracovat. Snažíme se získat korporátní klientelu,
využíváme všech dostupných médií k tomu,
aby se fanoušci vrátili zpátky na tribuny.
S tím tvoří spojenou nádobu nutnost kvalitnějších herních výkonů mužstva. V konečném důsledku by to pak mělo přinést i zlepšení ekonomických ukazatelů.
CZECH TOP 100 Hodně diskutovaným tématem jsou platy hráčů. Můžete prozradit, kolik například braly největší pardubické hvězdy?
Konkrétní jména uvést nemohu, protože
jsem vázán obchodním tajemstvím. Obecně vzato ale před takovými sedmi, osmi lety
byly hráčské smlouvy v české lize, co se
peněz týče, na stejné úrovni jako ve Švédsku nebo Finsku. Tenkrát u nás někteří borci
brali ročně až deset milionů korun. V Pardubicích jsme se k takovým sumám nikdy
nedostali, maximem bylo 5 až 7 milionů
včetně prémií. Po vypuknutí finanční krize
přišel ovšem radikální pokles.
CZECH TOP 100
Zastáváte opět
post generálního manažera. Je obdobná i náplň vaší práce?
Slavia je především ve všech směrech větší
organizací. Naprosto jiná a zejména výrazně menší je v Praze podpora ze strany
magistrátu. Jinak tu nicméně platí stejné
obecné zásady manažerského řízení sportovní společnosti. Trochu jinak to ale vypadá v okamžiku, kdy se vám podaří prosadit
se v evropských pohárech a následně výhodně prodat některého hráče. Mnohdy
se takto získaná částka totiž rovná ročnímu
rozpočtu špičkového hokejového týmu.
Pro všechny bylo
opravdu obrovským šokem, když
jste prakticky ze dne na den z klubu odešel. Bylo to i pro vás takovým překvapením?
CZECH TOP 100
JE NAŠÍM SPECIFIKEM, ŽE KDYŽ NĚKDO DOSAHUJE
DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, ZACHÁZÍ SE S NÍM PODLE POUČKY,
ŽE KAŽDÝ ÚSPĚCH JE POTŘEBA PO ZÁSLUZE POTRESTAT.
Foto Deník Sport – Michal Beránek
A jakým! Ve čtvrtek jsme se stali mistry
a následující úterý jsem se dozvěděl, že
končím. I když musím přiznat, že už několik
týdnů předtím jsem měl z některých jednání
nepříjemný pocit. Je českým specifikem, že
když někdo dosahuje dobrých výsledků,
tak se s ním zachází podle poučky, že každý úspěch je potřeba po zásluze potrestat.
Vytýkali mně, že předvádím one man show,
ale nikdo už neviděl, že tím na sebe beru
i veškerou odpovědnost.
LEDOVOU PLOCHU
VYMĚNIL ZA ZELENÝ
TRÁVNÍK
V KANCELÁŘI
GENERÁLNÍHO
MANAŽERA
sezonách v příliš komfortní pozici, potýkal
se s dluhy a nízkou návštěvností, sportovní
výsledky také nic moc… To byla výzva.
CZECH TOP 100 Jaké byly vaše první kroky?
Člověk musí v této situaci vidět světlo na
konci tunelu, vizi, kterou chce realizovat.
CZECH TOP 100 Je těžší získávat
partnery v hokeji nebo ve fotbale?
Asi ve fotbale. I proto, že v jeho lize se
hraje méně zápasů. Jedno utkání týdně je
málo. Předesílám, že je to můj osobní názor, který nikomu nevnucuji. S tím jde ruku
v ruce obsah a kvalita produktu, který nabízíte, včetně zázemí na stadionu.
CZECH TOP 100 Pracoval jste na významných pozicích v hokejovém
svazu i v reprezentaci. Pomýšlíte
na něco podobného i ve fotbalovém hnutí?
Momentálně vůbec ne. Mou hlavní povinností v současnosti je vyřešit Slavii. Máme
za úkol dostat ji tam, kam historicky patří.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 Následovala další
senzace, protože jste se najednou
objevil ve fotbalové Slavii.
Když můj odchod vešel ve známost, dostal
jsem řadu pracovních nabídek, z extraligy,
ruské KHL, ze Slovenska, Rakouska, z fotbalu i od marketingových agentur. Za všechny
moc děkuju. Nakonec jsem se dohodl se
Slavií. Kromě toho, že se dlouhá léta znám
s jejím majitelem, mě lákaly obrovská tradice a síla této značky. Navíc jsem dobře
věděl, že klub nebyl v posledních třech
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 39
STYL / HOBBY
Asijská zahrada v Libčanech
Stavbu asijské zahrady s jezírkem jsme plánovali již po roce
1990, ale problém byl v tom, jak to udělat. V české literatuře jsme
sice našli spoustu „hezkého a dlouhého povídání“, ale scházely
konkrétní praktické rady a návody, jak při realizaci postupovat.
zahraničních knihách a časo-
V pisech to nebylo o moc lepší,
a tak jsem potřebné informace a inspiraci získal až při cestách do Číny a na
Tchaj-wan. Naše zahrada s jezírkem
(samozřejmě i s japonskými kapry koi)
byla založena v roce 1999, a i když je
vybudována na relativně malé ploše asi
šedesáti metrů čtverečních, snažili jsme
se o to, aby nebyla vidět celá jen z jednoho místa. Chtěli jsme, aby návštěvníkovi přinášela určitá překvapení podobně
jako zahrady v Japonsku: čistou vodu
nahoře na kopci, koi, kteří se nebojí
a přijímají potravu z ruky v jezírku, výhled do krajiny královéhradecké nížiny,
pohled na libčanský kostelík, dřevěnou
zvonici, tvarovanou borovici a potěšení
z natvarovaných rostlin, které se vysazují
při budování již „hotové“. Nezapomněli
jsme ani na osvětlení (z důvodů bezpečnosti je napojeno na trafo 24 V) lucerna-
mi na altánu, kamennou lampou Rankei,
nahnutou nad hladinu jezírka, nebo z pagody u schodů. Tímto způsobem se nám
daří objevovat nové a netradiční pohledy
i za tmy.
Dominantní šestihranný altán vychází
z čínských předloh a jeho stanoviště bylo
vybíráno poněkud zvláštním způsobem.
Na několika postupně přemísťovaných
dřevěných paletách jsem ze židle (poloha
vsedě) pozoroval výhled do krajiny, zkoumal pohledy na zatím netvarovanou 33
let starou borovici a na hezkou libčanskou
zvonici a kostel. Po určité době jsem nalezl
to nejlepší místo a na něm altán postavil.
Rušící pohled na sousední pozemek a na
náš skleník zakryly časem bujně rostoucí bambusy a z altánu se dají kromě již
zmíněných míst pozorovat, a to třeba i za
nepříznivého počasí (horko nebo zima),
nejen okrasné ryby v jezírku, ale i prameniště, které ho napájí.
40 | CZECH TOP 100 FORUM | JAR0 2013
POHLED NA
OKRASNÉ JEZÍRKO
A ALTÁN V ZAHRADĚ
POČÁTKEM LÉTA
KRMENÍ OCHOČENÝCH KOI Z RUKY
Část ručně vykopané zeminy byla při
hloubení jezírka použita na vyvýšení altánu
nebo na vyrovnání okolního terénu. Základ
stavby tvoří železobetonová deska, na kterou je položena neglazovaná šestihranná
dlažba. Šest červeně natřených dřevěných
sloupů je nasazeno na armovací železo
o průměru 2 centimetry a jejich zahnívání
mají zabránit asi 3 centimetry silné podložky z umělé hmoty. Masivní zábradlí,
krov i střešní krytina (šindel) jsou rovněž ze
dřeva. Samotné jezírko má nepravidelný
tvar připomínající srdce a je napájeno po-
www.czechtop100.cz
tůčkem, který přitéká z prameniště. Plocha
nádrže je asi 15 m2 a obsah 13 m3. V největší hloubce (cca 2 m) je osazena gula,
ze které je voda nasávána potrubím o průměru 50 mm čerpadlem o výkonu 8 m3 za
hodinu a příkonu 180 W přes UV lampy
(2 x 55 W) do čtyřkomorové biologické
čističky o objemu 1,5 m3. Nečistoty z hladiny sbírá plovoucí skimmer, který je napojen
na sací potrubí. Jak stěny, tak i dno jezírka
jsou vyloženy geotextilií o síle přibližně
1 cm. Na ní je položena tepelně svařená
fólie Aquafool o tloušťce 1 mm. Břeh je
ukončen velkým schodem, na němž jsou
položeny kameny a zasazeny vodní rostliny, takže viditelná fólie je až 15 centimetrů
pod hladinou. Čističku, kterou zakrývají
bambusy, a jejíž výtok je více než 1 metr
nad hladinou jezírka, opouští voda přes
vodopád klikatým potůčkem.
Do altánu se dostanete přes malý můstek, který je z přírodního kamene. Druhý
(klenutý a betonový) pak umožňuje nejen
krmeni ryb, ale poskytuje jim i stín. Je pod
ním schovaný také skimmer. Na schůdky
a šlapáky jsme použili staré pískovcové
I V ZIMĚ MÁ JEZÍRKO
S ALTÁNEM SVÉ
NEOPAKOVATELNÉ
KOUZLO…
koi z Japonska o velikosti 15 až 100 cm
v počtu 20 až 25 kusů. Před i po jejich
přemístění z vytápěného skleníku je voda
přihřívána elektrickým topítkem o příkonu
6 kW (regulace pomocí termostatu) na po-
CHTĚLI JSME, ABY ZAHRADA NÁVŠTĚVNÍKOVI PŘINÁŠELA PŘEKVAPENÍ, TAK, JAKO JE TOMU V JAPONSKU.
AŽ VYROSTOU
BAMBUSY DO
POŽADOVANÉ VÝŠKY,
ZAKRYJÍ POHLED
NA DOMY
ZÁTIŠÍ U PRAMENIŠTĚ
žadovanou teplotu 15 °C. V jezírku chováme následující barevné variety japonských
kaprů koi: Ogon, Kohaku, Tancho-schowa,
Schowa, Sanke, Platin ogon, Utsuri-mono,
Tancho, Kigin-rin, Beko, Koromo, Hikarimoyo a Hikari-utsuri. Obyčejné české koi
jsme postupně nahradili rybami dovezenými z Japonska, ale jedna zlatá rybka
(ogon) nám přece jen zůstala a z původních 12 centimetrů už vyrostla na skoro 90
centimetrů.
Červeno-černobílého koi (sanke), který
spíše připomíná sumce než kapra, jsme
foto Jan Stropnický, www.bonsai-dnes.cz
dlaždice o síle 10 cm různých velikostí, přičemž větší ukazují návštěvníkovi, kde se má
zastavit. Dominantní dřevinou vysazenou
u jezírka je do obláčků tvarovaný Taxus
baccata, vysoký 180 cm. Do koulí tvarované buxusy, borovice, smrky, azalky, zeravy a cypřišky pak kontrastují se svislými
bambusy, vodními rostlinami a travinami.
Rostliny ležící na hladině jezírka změkčují
přechod mezi hladinou a oblými kameny
na břehu.
Od dubna do října jsou v jezírku umístěni pěkní, ale dražší a choulostivější kapři
přejmenovali na Pepu, a i když je při krmení největší, projevuje se jako něžný tvor.
Japonské kapry koi zimujeme při teplotě
kolem 20 °C ve skleníku. Na podzim vylovíme z jezírka spadané listí a zbytky rostlin,
před příchodem stálých mrazů vypneme
a odvodníme čerpadlo, odstavíme čističku
a UV lampy.
Přes zimu máme v jezírku jenom mladé
ryby určené k prodeji, které ale nerozmazlujeme tak, jako to dělají Japonci. Na hladině plave jen elektrické topítko o příkonu
300 W, které vytváří v ledu otvor o průměru 15–20 cm.
Na jaře po skončení stálých mrazů zapneme čerpadlo, jezírko vyčistíme a spustíme filtraci. V dubnu ryby přestěhujeme (pozor na vyrovnání teplot vody ve skleníku
a venkovním jezírku) a až do října se mohou návštěvníci naší zahrady těšit pohledem na milé, zvědavé, nebojácné, klidné
a majestátní barevné kapry koi.
JAROSLAV PIŠL
CZECH TOP 100 FORUM | JAR0 2013 | 41
SLUŽBY
Každá zakázka je unikátní
Někdo nesnese smítko prachu na nábytku. Jinému naopak nevadí ani masivní špína. A dalšímu se
může stát úklid hlavní náplní profesního života. To je i případ Ing. Romana Podhorského, majitele
společnosti RPM Service CZ, který se v tomto náročném byznyse pohybuje už přes dvě desítky let.
MAJITEL
SPOLEČNOSTI RPM
SERVICE CZ ING.
ROMAN PODHORSKÝ
CZECH TOP 100 RPM bylo založeno
v roce 1991. Proč jste se rozhodli
podnikat právě v úklidu?
Ale to nebylo naše prvotní rozhodnutí. Původně jsme se chtěli totiž věnovat tomu, co
jsem já i moji společníci vystudovali – tedy
stavařině. Kromě investorské činnosti jsme
se orientovali na foto- a videoslužby a také
na správu a údržbu nemovitostí. A jako poslední věc jsme si na vizitky napsali úklidové
práce. Jenže o ty byl už od počátku největší
zájem. Zvládli jsme pár úvodních zakázek,
a protože lidé volali stále více, vzali jsme si
prvního zaměstnance, koupili jsme si první
úklidový stroj a postupně rostli. Naopak
ostatní aktivity, o kterých jsme si dříve mysleli, že budou nosné, jsme utlumovali. V roce
1995 jsme se spojili s firmou pana Jeníčka,
který se úklidem jako živnostník zabýval již
od roku 1988. Pozvolna jsme okruh naší působnosti rozšířili i mimo Prahu. V roce 1999
jsme změnili právní formu na akciovou společnost a o dva roky později jsme vstoupili
díky našemu velkému zákazníkovi Aholdu
i na slovenský trh. V současnosti máme po-
42 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
bočky ve všech krajích a jsme připraveni
nabídnout své služby ve špičkové kvalitě na
kterémkoliv místě bývalého Československa.
CZECH TOP 100 Jaká je vlastnická
struktura vaší společnosti?
Jsme tak trochu bílá vrána, neboť RPM je
výhradně v českých rukách. Stejně jako v jiných segmentech je totiž 80 až 90 procent
subjektů, podnikajících v úklidu, vlastněno
zahraničním kapitálem. Z těch v tuzemském
držení jsme největší a celkově v oboru patříme mezi elitní pětku. V této souvislosti chci
zdůraznit, že veškerý námi vyprodukovaný
zisk zůstává doma a je tady znovu investován. V ČR také platíme daně. To se o firmách
s cizími majiteli rozhodně říci nedá.
nické správy i úklidu je soustředěno pod
jednu zastřešující organizaci. Přišli a položili
jednoduchý dotaz – umíte nám kromě úklidu
zabezpečit další služby? Proto jsme se začali
věnovat také dalším aktivitám. Vážíme si našich klientů, s mnohými spolupracujeme řadu
let a proto jejich poptávku považujeme za
víc než zavazující. Konec konců, chápeme
CZECH TOP 100 Portfolium toho, čím
se zabýváte, už ovšem neobsahuje
pouze úklid, ale i takzvané facility,
zahrnující kompletní správu určitého
objektu. Co vás k tomu vedlo?
To v uvozovkách zavinili někteří naši klienti,
kteří byli zvyklí na to, že zabezpečení tech-
www.czechtop100.cz
jí za nenápadný signál spokojenosti s námi.
Nefunkční dodavatele přece neoslovíte.
Samotné zajištění komplexních služeb má
ovšem své výhody i nevýhody. Například,
nejsme, ale ani přibližně 95 % konkurentů,
schopni zajistit všechny požadované úkony
vlastními silami, takže tak jako tak přicházejí
ke slovu subdodavatelé.
CZECH TOP 100 Může se na vás obrátit i běžný občan, který potřebuje
uklidit byt?
V počátcích tvořily takové zakázky až 80
procent našeho obratu, ale v současnosti je
to už opravdu okrajová záležitost. Rozhodující objem prací představuje průmyslový
úklid, což platí i u konkurence.
CZECH TOP 100 Z přehledu klientů
lze usuzovat na to, že vaší specialitou jsou úklidy hypermarketů a obchodních center.
Představují skutečně největší položku, ať už
z hlediska pracovního výkonu nebo fakturované částky. Ale najdete nás také v průmyslových závodech, zdravotnických zařízeních,
hotelích nebo administrativních objektech.
Co všechno jste
schopni zájemcům o komplexní
úklid nabídnout?
V zásadě provádíme pravidelný nebo jednorázový úklid, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Patří k němu také údržba zeleně nebo
odklízení sněhu. Pečujeme rovněž o venkovní fasády, myjeme okna, nanášíme vosky,
dodáváme hygienické prostředky. Úklid
se realizuje obvykle před nebo po skončení pracovní doby. Někde ale držíme také
stálou denní službu, starající se o to, aby
prostor byl čistý i během dne, zejména v kritických místech, jakými jsou vstupní recepce,
toalety nebo zasedací místnosti.
Foto RPM Service
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Časy, kdy základním náčiním pro boj se špínou byly
džber, koště a hadr, jsou již pryč.
Jaké jsou nejnovější technické trendy v tomto oboru?
Přibližně 90 procent průmyslového úklidu se
dnes vykonává strojově. Disponujeme úklidovými stroji nejrůznější velikosti, od těch, které
obsluha vodí, až po ty, na nichž sedí. Jednou
z posledních novinek je systém, kdy se do
vody na čištění podlahy nepřidávají chemické
přípravky, ale je elektricky upravena ionizací.
Tím se na tekutinu lépe váží nečistoty a dochází k vyššímu čistícímu efektu. Nezanedbatelný
je i ekologický dopad této technologie.
CZECH TOP 100 Zákazníci s vámi mohou komunikovat nejen písemně či
telefonicky, ale také online, přes rozhraní na vašich webových stránkách.
Jak tuto variantu zatím využívají?
Momentálně si ji osvojilo přibližně 15 až
20 procent klientů. Jejich podíl ale stoupá,
protože se takto dá jednoduše zjistit, co se
uklízí, případně kdo a jakými prostředky to
provádí. Do formuláře lze zapisovat veškeré
objednávky, požadavky nebo stížnosti. Naše
dispečerka pak na ně operativně reaguje.
CZECH TOP 100 Jakým způsobem si
vybíráte pracovníky?
Využíváme jednak vlastní zaměstnance
v různém pracovně-právním vztahu, jednak
subdodavatele, a to právnické osoby i osoby samostatně výdělečně činné. Lidé se
shánějí těžko, což úzce souvisí s nabídkou
a poptávkou na trhu. Lépe se obstarávají
pracovní síly na úklid v kancelářských budovách, v nichž je provoz od pondělí do pátku.
Horší je to v hypermarketech a obchodních
centrech, ve kterých je otevřeno a tím pádem
se uklízí i o víkendech a svátcích.
FIRMA RPM SERVICE
CZ ZAJIŠŤUJE ÚKLID
V ŘADĚ NÁKUPNÍCH
CENTER
CZECH TOP 100 Jaké máte na zaměstnance požadavky?
Kandidát především musí předložit čistý
výpis z rejstříku trestů. Vyžadujeme slušné
vystupování vůči zákazníkovi i uvnitř naší
firmy. Ostatní je na nás – nováčka zaškolíme, poučíme o bezpečnostních předpisech
a všechno mu podrobně vysvětlíme.
CZECH TOP 100 Jak velká je ve vaší
společnosti fluktuace?
Na postech středního managementu, který
má na starosti organizaci, dohled a kontrolu, je opravdu minimální, což svědčí o spokojenosti mých spolupracovníků. U osob, které
fyzicky uklízejí, je pochopitelně poněkud
vyšší. Ale i tady se snažíme, abychom většinu činností pokryli kmenovými zaměstnanci
a minimalizovali podíl brigádníků.
DEVADESÁT PROCENT
PRŮMYSLOVÉHO
ÚKLIDU SE DNES
PROVÁDÍ STROJOVĚ
CZECH TOP 100 Vzpomenete si na
nějakou zakázku, která byla něčím
výjimečná?
Každá zakázka je svým způsobem unikátní.
Zajímavý bývá vstup do segmentu, v němž
jsme se dosud nepohybovali. V poslední
době to bylo například obří kongresové centrum v podobě pražského Top Hotelu.
CZECH TOP 100 Jak se bude, podle
vašeho názoru, vyvíjet trh s úklidovými pracemi v příštích letech?
Obrazně řečeno, ten koláč k rozdělení se už
nebude moc zvětšovat. Výstavba nových administrativních komplexů či nákupních center
se v České republice zpomaluje. Takže dnes
je to hlavně o souboji mezi konkurujícími firmami, kdy se pokouší jedna druhou odněkud
„vyhodit“. Pro nás to znamená, že musíme
neustále přicházet se službami a novinkami,
kterými se pozitivně odlišíme od ostatních.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 Uklízíte také v centrálách a pobočkách peněžních ústavů. Předpokládáme, že tato činnost
má svoje specifika.
Samotná pracovní náplň je v zásadě stejná. Banky však mají zvláštní požadavky
a směrnice ohledně vstupu do místností, které jsou z jejich pohledu rizikovější. Jedná se
většinou o úklid pod dohledem pracovníka
banky nebo ostrahy. Podobná opatření mají
zavedeny například Policie ČR, ministerstvo
vnitra a řada dalších státních úřadů.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 43
CESTOVNÍ RUCH
Z KONFERENCE NA GOLF
Kongresovém centru WELLNESS
HOTELU STEP**** nabízíme 15
moderních klimatizovaných konferenčních
sálů s celkovou kapacitou více jak 1400
míst (1050 při školním uspořádání), lounge s kapacitou 60 míst a mezonetový salonek Panorama s unikátním výhledem na
Prahu. Samozřejmostí jsou plná technická
vybavenost, flexibilita konferenčního uspořádání a kvalitní gastronomické služby (7
restaurací a barů), a to vše navíc s možností ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu
s kapacitou více jak 500 lůžek.
Náš komplex je zcela výjimečný nejen
svou výbornou dopravní dostupností s rozsáhlou parkovací plochou přímo v areálu (více
jak 250 míst), ale především dalšími službami,
díky nimž mohou účastníci konference spojit
své pracovní a obchodní povinnosti se sportovními aktivitami nebo wellness odpočinkem.
V
Ve SPORTCENTRU STEP poskytujeme
unikátní prostory pro sport, relaxaci a zábavu. Naprosto ojedinělý je především největší
golf indoor v ČR s dvoupatrovým driving
rangem, profilovaným puttingem 250 m2
a celkem devíti simulátory, z nichž jeden je
jako jediný v ČR trojrozměrný a širokoúhlý.
Dále je třeba zmínit tenisové venkovní i vnitřní kurty s pevnou klimatizovanou halou,
squash i profesionální badmintonové kurty.
Bowlingové centrum disponuje třemi dráhami a barem. Zajímavým doplňkem jsou curling na koberci, stolní tenis, florbal,
kulečník nebo stolní fotbálek.
Výjimečné je také naše moderní wellness centrum, zahrnující dvoupatrový vodní a saunový svět (5 saun a rozsáhlý
komplex barů a odpočíváren), plavecký
bazén (25 m) se třemi dráhami a relaxační
částí, kojenecký bazén, whirlpool a parní
CHLOUBOU WELLNESS
HOTELU STEP JE NEJVĚTŠÍ
GOLF INDOOR V ČR
lázeň s vonnými esencemi. V prvním patře
se pak vedle zmiňovaných saun také nachází
letní slunná terasa s vlastním barem. Dalšími
neméně lákavými službami jsou pak fitness
centrum, masáže a privátní wellness zóna
(další sauna a vířivka).
Mgr. EVA VONDRÁČKOVÁ
Personální poradenství pro vás
Využíváme efektivní metodu executive search pro vyhledávání vhodných kandidátů na pozice vyššího a středního managementu a specialistů. Oslovujeme vhodné uchazeče s požadovanou praxí v oboru a potřebnými zkušenostmi a znalostmi dle požadavků našich klientů. Pracujeme na bázi naprosté diskrétnosti a etických principů. Klientům pomáháme
získat ty nejlepší kandidáty, kteří budou oporou při dalším rozvoji jejich firmy.
Nabízíme služby interim managementu, tedy zajištění zkušeného výkonného manažera s prokazatelnými zkušenostmi s řízením firem. Ten na bázi časově omezeného
kontraktu převezme řízení společnosti jako krizový manažer v době její transformace nebo organizační změny. Hlavní výhody interim managementu jsou zejména:
➤ Rychlost – interim manažer může začít řídit firmu v horizontu dní nebo týdnů.
➤ Přidaná hodnota – interim manažer využitím svých zkušeností a odbornosti
přináší společnosti řešení, která jsou pro ni přidanou hodnotou.
➤ Zkušenost – interim manažer je více než dostatečně kvalifikován na příslušnou
pozici. Má již prokazatelné zkušenosti s řešením obdobné situace, která se očekává.
➤ Objektivita – interim manažer není zatížen předchozí zainteresovaností ve firemních procesech nebo vztazích.
Nabízíme služby i v dalších oblastech personálního řízení, jakými
jsou:
➤ HR procesy pro řízení výkonnosti, zavádění kompetenčního modelu
➤ Manažerské vzdělávání
➤ Motivace a udržení zaměstnanců
➤ Nastavování výkonnostních a rozvojových cílů, metody hodnocení zaměstnanců.
V případě restrukturalizace vaší firmy a následného snižování počtu zaměstnanců poskytujeme službu outplacement jak pro jednotlivce, tak i celé týmy. Outplacement je profesionální péče o odcházející zaměstnance a způsob, kterým se
společnosti snaží snížit negativní dopad propouštění zaměstnanců.
➤ Nasazení – na rozdíl od čistě poradenské role je interim manažer zodpovědný
a zainteresovaný liniový manažer, který implementuje a řídí business nebo projekt podle svého rozhodnutí.
Pro personální poradenství
kontaktujte:
➤ Pravomoc – interim manažer je zodpovědný přímo představenstvu společnosti. Tím disponuje pravomocemi potřebnými k provedení významné změny nebo
transformace společnosti, přestože jeho působení ve firmě je časově ohraničeno.
PhDr. Kateřina Jungová
tel.: 724 006 166
e-mail: [email protected]
➤ Plná angažovanost – typický interim manažer považuje interim management
za součást své kariéry. Motivují ho výzvy, které řeší při plnění zadaných úkolů.
adresa kanceláře:
Revoluční 8, 110 00, Praha 1
44 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
Foto IC HOTELS a.s.
Kvalitní ubytovací zařízení už dávno není jen místem
pro přespání, ale také centrem řady dalších aktivit.
Platí to i pro pražský WELLNESS HOTEL STEP ****.
VOLNOMYŠLENKÁŘ
Baby vřískání
„Když jsem stál frontu na vstupenky na nový Troškův film Babovřesky, připadal jsem si trapně. Jako bych kupoval pornočasopis.“ Tak
začínala recenze jednoho z filmových kritiků, muže, který nikdy žádný film nenatočil a nenatočí, ale ví, jak a jaké filmy by se točit měly.
dborník na to, co sám neumí. Vzápětí vylíčil Babovřesky jako film lascivní, s příliš lehkým humorem znevažujícím
celospolečenskou problematiku. Nejvíc se
pohoršoval nad nedůstojnou postavou důstojného pána vesnického faráře s nedůstojným jménem. Už chybělo jen přidat dopis
poctivých věřících s výzvou ke vstupu božích
vojsk. Vřískání baby.
Onen kritik zřejmě často kouká na televizi. Ví, že země, kde zítra už znamená
včera, se z východu přesunula na západ.
V romantických filmech a seriálech už
všichni žijí na zámcích u moře, dámy bývají
unaveny z celodenního nošení večerních toalet, není třeba hromadné dopravy, protože
muži a slečny jezdí v drahých rychlých vozech a na dostihových koních. Skoro nikdo
nepracuje, skoro všichni jsou bohatí podle
svých potřeb. Zásadní problémy mívají jen
s dědictvím po nečekaně nalezených biologických matkách či otcích, zlotřilí synové se
polepší, mylně zamilované dcery konečně
narazí na pravého a poctivého partnera.
Všichni všem všechno odpustí a všichni spo-
Foto Falcon
O
lu šťastně žijí až do smrti. Než nám exekutor
odveze televizor, je z čeho se radovat.
Zdravotnický personál v seriálových
ordinacích víc než problémy medicíny řeší
problémy vztahové, výměna sexuálních
partnerů v jedné nemocnici je hlavní pracovní náplní lékařů i sester. Proč ne? Vzájemným poznáváním se utužuje kolektiv. To,
že se lékaři poperou i o barmanku, je jen výrazem toho, že se medicína přibližuje k lidu
a v nemocnici už není do čeho píchnout. Ve
školách profesoři přivádějí do jiného stavu
předvyvinuté studentky, profesorky zneužívají neurotické a podvyživené studenty. Nešťastní pedagogové tak hledají formy, jak
realizovat Komenského školu hrou. Radovat
se mohou i feministky, protože co muž, to
slaboch či blb.
V televizních soutěžích bezesporu vyhrává Pekelná výzva, v níž si soutěžící jako vrchol vtipného humoru rozbíjejí syrová vejce
o hlavu. Ještě že hladoví bezdomovci nemají pod mostem televizor!
V detektivkách nejvíc hrají vystřelené
mozky, louže krve a rozkládající se mrtvoly
ZDENĚK TROŠKA
NATOČIL OBYČEJNÝ
FILM O OBYČEJNÝCH
LIDECH Z OBYČEJNÉ
VESNICE
s neuvěřitelně pracovitými, obětavými a poctivými vyšetřovateli s vědeckým zázemím
a laboratorním vybavením, které jim může
závidět akademie věd. Nepatrná kostička
a psí chlup je po dvaceti letech od zločinu
musejí neomylně dovést k pachateli, i kdyby měli obětovat svůj vlastní život. Je sice
pravda, že filmy o nich občas nastavují
zrcadlo státní správě prorostlé organizovaným zločinem (nejde o české filmy, u nás nic
takového není), že občas statečný policajt
prožívá těžká muka z nejistoty, jestli zastřelil
lumpa právem, na druhé straně se však daří
zachraňovat potenciální oběti vteřinu před
vraždou. Těžkooděnci přijíždějí až minutu
potom, co čtyřicetikilogramová policistka
bojovými údery a chvaty bez použití zbraně
zlikviduje půl tuny gangsterů. Naši policisté
na to musejí koukat jako jejich pradědové
na verneovku.
Tvůrčí svoboda zřejmě vyčerpala herce
a herečky. Scénáristé, režiséři, výtvarníci
a producenti museli vyvinout obrovské úsilí
a fantazii, aby je nahradili hadrovými, gumovými či plastikovými příšerkami jedovatých barev. Vedle nich by Marťanka s očima
na stopkách mohla vyhrát Miss World. Oč
jsou ošklivější, o to jsou laskavější (s výjimkou potvor schopných sežrat Queen Mary).
A v této „tvůrčí“ atmosféře natočí Zdeněk Troška obyčejný film o obyčejných
lidech z obyčejné vesnice. A obyčejní lidé
na film chodí, dobře se při něm baví, odpočívají od každodenních špatných zpráv
živících noviny a televizní a rozhlasové
zpravodajství.
Kdyby se filmový kritik, jehož výrokem
jsem tuto úvahu začal, spokojil s tím, že viděl
frontu před pokladnou, mohl s čistým svědomím bez shlédnutí filmu napsat: „Český režisér Zdeněk Troška zřejmě zase natočil český
film o českých lidech. Českým divákům se
líbí, protože v něm nacházejí sami sebe, své
příbuzné, sousedy a známé.“
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 45
Helena
vínem pokřtěná
Helena Baker k nám do země pod Pálavou přinesla nový koncept. Její
znalost evropského a světového vína dala vzniknout novému oboru
v literatuře faktu, který je v angličtině pojmenován wine writer.
VINICE VYTVÁŘEJÍ
ARCHITEKTURU
MORAVSKÉ KRAJINY
Jaký je životní příběh osobnosti,
kterou si dovolím inaugurovat na
českou bohyni – nebo královnu vína
a révy vinné?
Jsem křtěná Vltavou. Praha, kromě velkého
vína, je mou největší láskou. Po maturitě na
gymnáziu Na Zatlance, bylo to krátce po
Pražském jaru 1968, kdy jsem se nedostala z důvodu nevhodného původu na studia
práv, jsem jednala rychle a okamžitě. Stala
jsem se „operkou“ na Ostrovech a můj osud
dostal před „dvacetiletou zimou“ jiný směr.
Po uzavření hranic jsem se provdala za Brita irského původu a našla si práci ve středisku burzovních makléřů.
Tím jste se ocitla ve velkém světě.
Jak šel romantický život dál?
Když se mé první manželství rozpadlo, odjela jsem do Monte Carla. Na jachtě Malahne, kotvící v monackém přístavu, jsem
dělala účetní a seznámila jsem se s neobyčejnými francouzskými víny. Po návratu do
46 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
Londýna jsem poznala svého Johna, psal se
rok 1980.
Vašeho Johna Bakera, tedy Jana
Pekaře, znám už roky a budí ve
mně dojem božího člověka.
Nemýlíte se. Seznámili jsme se v krásné
době, začala enologicko-gastronomická
revoluce. Otevřely se brány pro poznání
kultury vína a jídla. Spolu s Johnem jsme
chodili na večerní kurzy a přednášky. Víno
mě uhranulo jako nápoj i jako kulturní klenot. Podařilo se mi získat diplom nejcennější, z londýnské Vinařské akademie. Této cti
se zatím dostalo asi 7000 absolventů a je
předstupněm titulu Master of Wine. Všechno nepřišlo samo od sebe, museli jsme oba
hodně pracovat, abychom mohli cestovat.
Já jsem se stala překladatelkou na volné
noze, John byl filmovým editorem. Spolu
jsme ochutnávali, dělali si poznámky, hodnotili a vypravovali jsme se za dobrým vínem po Evropě – ale často i do zámoří.
Cesta k vínu byla vysázena poctivou prací…
To zcela určitě. První zahraniční víno – sladké košér se známkou Manishevitz – jsem
dávala do pohárů na začátku šábesu jako
opérka v Hammerson House na Bishops
Avenue a samozřejmě jsem ho i ochutnávala. Později jsem si přivydělávala jako servírka v restaurantu Swiss Grill v Hampsteadu.
Tam jsem poznala francouzská vína. Pak
jsem si zamilovala jižní Francii a hlavně pětiletý pobyt v Monaku mne utvrdil v tom, že
víno je můj osud. Seznámila jsem se s nejlepšími víny. Pamatuji si na burgundské Chambolle-Musigny, Les Amoureuses 1959, Saint
DOBRÉ NÁVRATY
V posledních letech se spolu potkáváme na společných výpravách literátů a výtvarníků do znojemského
Znovínu. Vedou i vaše cesty stejným
směrem?
Víno nepiji, abych kázala vodu. S Johnem
jsme se po roce 1995 trvale usídlili v Česku
a v roce 2003 koupili na Moravě malou
vinici, s viničným domečkem a sklípkem.
Tehdy jsem mapovala české a moravské
vinaře do svého Kapesního průvodce. Dneska máme naši vinici bohužel trochu z ruky.
S herečkou Ivou Janžurovou jsme také spoluzakládali kroužek Dámy vína. Ale to ještě
není všechno, pravidelně podle zájmu organizujeme vzdělávací semináře a výpravy po
Evropě za krásným vínem v nejvěhlasnějších evropských vinicích a sklepích.
Jak je na tom domácí víno, pokud
jde o kvalitu?
Po letech totalitního režimu se z vína stal
i u nás kvalitní nápoj na mezinárodní úrovni.
Ovšem kromě vynikajících vín je na pultech
celá řada produktů kvality dešťové vody.
Foto Zdeněk Hrabica a Antonín Fischer
HELENA BAKER
VE SVÉM NEJTYPIČTĚJŠÍM PROSTŘEDÍ
Émilion, Cheval Blanc 1953. Mohla bych
vyjmenovávat dlouhou řadu. Tenkrát jsem
neměla o víně takové znalosti, jaké mám
dneska. V Německu jsem objevila Riesling,
u nás známý jako Ryzlink rýnský. To je jedna
z mých nejoblíbenějších bílých odrůd.
A kterému červenému dáváte přednost?
Určitě je to Pinot Noir, u nás se mu nesprávně
říká Rulandské modré. Johnovi rodiče bydleli
nedaleko Lisabonu, blízko přímořského letoviska Costa da Caparica. Procestovali jsme
tuto zemi křížem krážem a poznali dokonale
portugalská vína – hlavně portské.
Víno a zdraví, víno a ženy, ztotožňujete se s medicínskými závěry?
Víno se poslední dobou pokládá i za lék.
Samozřejmě, že všeho moc škodí. Módy
se mění a například dnes těhotné a kojící
ženy abstinují, což nebylo obvyklé před třiceti, čtyřiceti lety. Také vám před lety žádný
doktor neřekl, abyste přestal s pitím nebo
kouřením. Žijeme v politicky korektní době
a neodvažujeme se oponovat přijatým společenským normám.
Zaujatost pro víno a jeho všestranné
poznávání určuje i vaše nynější profesionální zaměření. Vše kolem vína…
Svět kolem vína a s vínem tvoří po desetiletí obsah práce mé a manžela Johna. Jsem
členkou Institutu Wines & Spirits v Londýně,
držitelkou Diplomu Wine & Spirit Education
Trust. Přispívám do světových encyklopedií
a atlasů vín, do mnoha odborných světových i našich vinařských a gastronomických
časopisů. V některých mám vinařský koutek.
Vlastním četná degustátorská osvědčení, zasedám v porotách na výstavách vín, často
jsem předsedkyní jury. Připravila jsem jako
autorka, spoluautorka a překladatelka kolem třiceti knih, a to nejen o víně.
ČESKÉ A MORAVSKÉ
VINNÉ SKLEPY SKRÝVAJÍ NEUVĚŘITELNÉ
POKLADY
Co si myslíte o archivování vín?
Mnohé asi trochu zklamu. V zahraničí tento
výraz neexistuje. Vína, která potřebují zrát,
než budou vhodná ke konzumaci, jsou tradičně jen určité provenience. A z těch nejlepších
poloh. Až na některé výjimky jsou vína z takzvaného Nového světa určená k vypití do
dvou let. V tuzemsku do této kategorie vín s archivačním potenciálem spadá nepatrná část
produkce několika známých vinařství. Avšak
za zmínku stojí nově vznikající skupina autentistů, která čítá pouze hrstku malovinařů, jejichž výrobky stojí za to ochutnat a archivovat.
Jaký je váš názor na abstinenci?
Víno je požitek a rozkoš, které umocňují
naše zážitky. Je to boží dar. Víno se může
udělat samo, nepotřebuje žádné přísady
a aditiva, aby bylo pitelné.
ZDENĚK HRABICA
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 47
HUDBA
ŽIVOT S HUDBOU
Manažerka Jarmila Hybšová, rodačka z Moravy, sdílí už třicet
let svůj rodinný život a odbornou práci s jedním z nejznámějších, nejuznávanějších a nejpopulárnějších českých dirigentů,
kapelníků a skladatelů – Václavem Hybšem.
rána do večera pracovat pro Václava
Hybše a pro jeho orchestr. Bylo to ještě
v době jiných politických, ekonomických
a společenských poměrů u nás, orchestr
byl tělesem, spadajícím pod Pragokoncert. Když čas oponou trhnul, Václav
Hybš se ihned osamostatnil. A početný
tým spolupracovníků jsem nahradila já,
sama. Zvládnout všechno – to chvílemi
hodně člověka bolelo.
CZECH TOP 100 Přišly nějaké černé
můry?
A kolik! Nemizejí ani dneska. Po létech
docela intenzivní manažerské činnosti
jsem pochopila, že nejdůležitější je najít
správný systém. V současnosti pracuji pro
agenturu denně zhruba od 9.00 do 18.00
hodin, pokud nepokračuji ještě večer. Mezitím musím uvařit, nakoupit, vyprat nebo
vyžehlit, být babičkou. A pracuje-li člověk
doma, pak je bezpodmínečně nutné oddělit povinnosti manželky a hospodyně od
činnosti profesní, účetní či sekretářky.
CZECH TOP 100 Jaký vlastně je ten
váš bohatý a přeplněný svět?
Manžel dirigent je do svého světa notiček a muziky zcela ponořen a v něm
ihned zapomíná na všechno ostatní.
Není to krásné? Nejhorší je, když si
domluví schůzku a zapomene mi to sdělit. Pak se stává, že ji prošvihne. Teď si
obvykle večer řekneme, co všechno nás
druhého dne čeká, a ráno to ještě jednou pro jistotu připomínám. Při všem, co
konám, rozhodně odmítám pracovat po
nocích, s výjimkou plesů nebo koncertů.
Pak mám čas na cvičení, na divadlo, na
setkání s přáteli nebo na dobrou knihu.
CZECH TOP 100 Jak se žije s dirigentem, je to radost nebo i starost?
Oba, já i můj manžel Václav, dáváme ve
všem přednost naplnění krásného vztahu,
který mezi námi vznikl před třiceti lety. Hudba je pak spolu s tím náš celý život a svět.
Ale každý ji vnímáme jinak, po svém, pohlížíme na ní z jiného úhlu.
CZECH TOP 100 Kdy jste se začala starat o pracovní záležitosti svého muže?
Před pětadvaceti lety jsem dala vale cestovní kanceláři a rozhodla se, že budu od
48 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
MANŽELÉ JARMILA
A VÁCLAV HYBŠOVI
CZECH TOP 100 Neubírá společná
manželská práce v jedné profesi
místo lásce?
Každý stojíme na svém poli. Já nediriguji,
ani nearanžuji! Vašek neúčtuje, ani nevyřizuje korespondenci. Občas se pohádáme, když hájíme to svoje. Tomu přece ten
druhý nerozumí. S oblibou říkám nahlas:
na jevišti je dirigentem Václav Hybš,
ostatní diriguji já! Už před mnoha lety
jsem pochopila, že manželé by spolu neměli tak úzce spolupracovat. To skutečně
vztahy poškozuje. A já bych to už nikdy
neudělala.
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Zahrajme spolu na
okamžik na optimistickou notu!
O co jste, paní Jarmilo, po létech
s Václavem bohatší?
Pochopila jsem, že Václav je světem hudby zcela uhranutý. Není jenom dirigentem. Tím je vlastně jenom na jevišti a ve
studiu. Ale je především vynikajícím aranžérem a skladatelem. A když pak vidím
jeho nepřítomný pohled, kdy nevidí a neslyší, tak je mi jasné, že aranžuje, komponuje. A to mne i povznáší. Z toho také
ostatně vyplývá i jeho pohled na normální život. Vyměnit těsnění, objednat instalatéra nebo sehnat truhláře musím sama.
S Václavem jsem ale na druhé straně pronikla do výroby muziky, do nahrávání, do
složení orchestru, do všeho, co je nutné
k profesnímu výkonu hudebního tělesa.
A co víc, poznala jsem skvělé a báječné
lidi. Komu jinému se něco takového v jednom životě poštěstí?
CZECH TOP 100 V čem jako nepřehlédnutelná osobnost orchestru
Václava Hybše vidíte příčiny jeho
úspěchu a více než padesátileté
popularity u publika všech věkových skupin?
Nezaměnitelný a typický zvuk dal orchestru Václav Hybš svými aranžemi, které si
od počátku píše sám. Je ale potřeba přiznat, že úspěch tkví hlavně v týmové práci
profesionálních a vynikajících hudebníků.
Máme spolupracovníky, na které se můžeme plně spolehnout. Patří k nim i tajemník
orchestru Michal Němec, který je mojí
i Vaškovou pravou rukou.
MANAŽERKA
ORCHESTRU MUSÍ
VĚDĚT O VŠEM
VÁCLAV HYBŠ, JAK
HO ZNÁME UŽ PŘES
PŮL STOLETÍ
PANÍ JARMILA
JE I VÁŠNIVOU
HOUBAŘKOU
Mně se dirigent a manžel v jedné osobě líbí, když mu to jevišti, na parketu
i v soukromí sluší. Párkrát měl na sobě
i frak, smokingy přezdívá montérkami
a nosí je vcelku rád. Má jich plnou
skříň, různých střihů a barev. Dbá pečlivě o to, aby košile byla ta správná, aby
manžeta přesahovala rukáv, aby motýlek byl dle poslední módy. Potrpí si na
boty, nejlépe černé lakovky, aby všechno bylo perfektní. Stejné vyžaduje od
členů orchestru. Horší je to s nakupováním, nerad zkouší, nerad se obléká.
Doma miluje volnější módní styl a oba
společně dbáme, aby nám to ladilo. Di-
rigent je narozený ve znamení blížence
a to o něm napovídá hodně.
CZECH TOP 100 Umí Václav Hybš odpočívat? Jaký v takových chvílích je?
Začíná chápat, že nelze jenom pracovat,
ale že člověk musí také odpočívat.
CZECH TOP 100 Jaké je vaše společné přání?
Být v našem věku zdraví a moci rozdávat našim příznivcům a přátelům radost
i ty nejlepší umělecké zážitky. Cožpak je
něco vznešenějšího?
ZDENĚK HRABICA
Foto archiv Orchestru Václava Hybše
CZECH TOP 100 Manželka je vizitkou každého muže, vy jste navíc
dirigentovou manažerkou, skoro
vizážistkou.
S OBLIBOU NAHLAS ŘÍKÁM: NA JEVIŠTI JE DIRIGENTEM VÁCLAV HYBŠ, VŠECHNO OSTATNÍ DIRIGUJI JÁ!
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 49
UMĚNÍ
MALÍŘ Z KNIHY REKORDŮ
Šestadvacetiletý Tomáš Rybička z Vysokého Mýta je světově zcela ojedinělým malířem. Kvůli ochrnutí končetin i úst tvoří svá díla štětcem upevněným na čele! Svému
koníčku se věnuje jedenáct let a za tu dobu namaloval téměř 200 obrazů.
TOMÁŠ RYBIČKA
SE SVOJÍ VYCHOVATELKOU BC. MARTOU
MAJVALDOVOU, DIS
vot. V tom případě se informujte u jeho
vychovatelky Bc. Marty Majvaldové,
DiS, (tel. 465 635 214) nebo u pracovnice spravující sponzorské dary Zuzany
Tátošové (tel. 465 635 152). Pokud se
chcete o nesmírně zajímavém a v mnoha
směrech mimořádném a krásném domově dovědět víc, najdete ho na adrese
www.uspza.cz.
ANTONÍN FISCHER
TAKTO VYPADÁ
V TOMÁŠOVĚ
POJETÍ PELHŘIMOVSKÉ
MUZEUM REKORDŮ
A KURIOZIT
VĚŘILI BYSTE,
ŽE JDE O DÍLO
VYTVOŘENÉ POMOCÍ
ŠTĚTCE UPEVNĚNÉHO
NA ČELE?
50 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
Foto archiv
vůj nejnovější obraz věnoval pelhřimovskému Muzeu rekordů a kuriozit a Agentura Dobrý den Pelhřimov mu
udělila certifikát, potvrzující jeho unikátní
dílo jako rekordní. Práce Tomáše Rybičky
je zaznamenána v kapitole Handicapovaní hrdinové České knihy rekordů. Jeho
aktivity podporuje také charitativní akce
Knoflíkiáda, pořádaná paní Krasavou
Šerkopovou.
Tomáš Rybička už osmnáct let žije
v sociálním zařízení pro zdravotně postižené – v Domově pod hradem Žampach
poblíž Žamberka na Pardubicku. Každý
víkend jezdí na návštěvu domů k rodičům. Občas vyrazí i někam „za prací“
a na setkání s ním každý rád vzpomíná.
V nedávné době se podařilo nashromáždit finanční prostředky na nový,
speciálně upravený vozík, který Tomáš
už nutně potřeboval. Možná byste také
i vy rádi podpořili člověka, který se nevzdal a navzdory velkým zdravotním
problémům naplňuje smysluplně svůj ži-
S
www.czechtop100.cz
PŘIŠLI, USPĚLI, ZŮSTALI
Pražané mu rozumějí
K přesídlení z Íránu neměl Shahab Tolouile důvody sociální, politické ani náboženské. Naopak, v rodné zemi se mu dařilo. Co
ho tedy přivedlo do Evropy a k usazení se v České republice?
udba a zpěv provázely Shahaba
od narození, vyrůstal v muzikální rodině. Rodiče objevili jeho hudební
nadání v osmi letech. Po roce studia hry
na akordeon přešel ke kytaře a složil své
první skladby. Náhoda ho přivedla na
španělské velvyslanectví v Teheránu, kde
poprvé slyšel flamenco, kterému okamžitě
propadl. Možná se v něm probudily geny
dávných předků, protože původ flamenka
není ve Španělsku, tam dorazilo až v 15.
století z Indie přes arabské země. Měl štěstí, že v té době na ambasádě dlela španěl-
Foto archiv Shahaba Tolouilea
H
ská učitelka hudby, která postřehla talent
a nadšení dvanáctiletého chlapce a poskytla mu bezplatný kurz. Následovalo studium perské tradiční hudby a jazzu u profesora Abolhassana Saboa a moderní hudby
u Kamrana Kamkara. Jedním z jeho učitelů
byl i legendární skladatel a zpěvák národních písní Shahram Nazeri. Flamenkové
srdce ho však dovedlo do Sevilly ke studiu
hry na flamenkovou kytaru. Pod vedením
profesora Fernanda Lopeze de Haro studoval techniku, formu, kompozici a doprovod
tanečníků. V roce 2001 obdržel titul High
Level Flamenco Citar Certification a vrátil
se do Íránu. Porovnával tradiční íránskou
hudbu a flamenco a došel k názoru, že
„perská a španělská hudba jsou bratranci“. Na základě fúze těchto stylů začal
vytvářet nový hudební směr.
Do České republiky ho dovedlo muzicírování s velvyslancem Martinem Klepetkem
ještě v Teheránu. „Fascinovalo mě, že Rakušan Mozart říkal Moji Pražané mi rozumějí… Pražské a české publikum vůbec má
hudbu v krvi, vnímá ji a přijímá ve všech
podobách a žánrech, cítí ji všemi smysly.“
Má pravdu, i muzika tak nová, jakou je
jeho silně experimentální fúze specifických
perských skladeb s flamenkovými rytmy
a tempy, našla nadšené posluchače v našich klubech, sálech i kostelích, stejně jako
své vydavatele. Sám svůj unikátní hudební
styl nazývá EthnoFlamenco fúzí. Přesně klasifikovat jeho tvorbu je takřka nemožné. Je
to spojení dvou kultur v jednu, vroucí exprese flamenka v kombinaci s intonační sytostí
a hudebními prvky Persie.
Shahab Tolouile je nejen excelentní
všestranný hudebník (ovládá i tradiční perské nástroje setar, tanbour, delroba, laud,
daf nebo damman), ale pozoruhodnou
součástí jeho projevu je i charismatický
zpěv. Dokáže dojmout k slzám či rozproudit krev, i když zpívá v pro posluchače neznámém jazyce.
Jak si zvykal v Česku? „Když jsem se
naučil česky, zjistil jsem, že můžu jít do hospody a tam se s kýmkoliv pobavit. Objevil
jsem taky typicky český černý humor, který
miluji stejně jako Kafku.“
Shahab je také talentovaný polyglot
hovořící několika jazyky, zručný portrétní
karikaturista a – což však k jeho hudbě
a osobnímu charismatu vůbec nesedí –
aktivní sportovec ovládající bojová umění
kendo a aikido. Na sport mu však zbývá
stále méně času. Je hudební workoholik.
Cituji z posledního mailu jeho manažerky
Natálie: „Bude velmi těžké najít v nejbližších týdnech čas na schůzku. Má nadlouho
předem naplánované zkoušky a frekvence
ve studiu, připravuje pražskou premiéru
tříkrkového nástroje, točí nové album…“
Napadlo mě srovnání s několika českými
hudebními a pěveckými hvězdami; pokud
šlo o setkání s novinářem, měly až na výjimky čas do čtyřiadvaceti hodin.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 51
AUTO ROKU
Nervy do poslední vteřiny
Vyvrcholením ankety Auto roku 2013 v České republice byl slavnostní večer, který
se uskutečnil 14. ledna 2013 v Kongresovém sále Top Hotelu Praha. Díky důmyslné
režii nebylo až do poslední chvíle známo, který vůz prestižní titul získá.
Společně s vedoucím divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche
Česká republika Ing. Petrem Janebou, který
si převzal cennou trofej, mohli slavit i představitelé dalších čtrnácti tuzemských firem,
jež nyní mohou používat označení Dodavatel pro Auto roku 2013.
Na právě skončený ročník ankety bude
jistě rád vzpomínat také Václav Vávra z
ZPRAVA GENERÁLNÍ
ŘEDITEL HLAVNÍHO
PARTNERA VEČERA,
SPOLEČNOSTI LEASEPLAN, ING. JAROMÍR
HÁJEK, ING. PETR
JANEBA S TROFEJÍ PRO
VÍTĚZNÝ VW GOLF,
PŘEDSEDA ODBORNÉ
NOVINÁŘSKÉ POROTY
ING. TOMÁŠ HYAN
A PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
ANKETY PETR JANSA
KLÍČE OD NOVÉ
HONDY PŘEVZAL VÁCLAV VÁVRA (VPRAVO)
OD OBCHODNÍHO
ŘEDITELE SPOLEČNOSTI AUTO JAROV
JOSEFA FOJTÍKA
K AUTU ZÍSKAL
VÁCLAV VÁVRA I VOUCHER NA POJIŠTĚNÍ
OD ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY.
PŘEDALI MU HO JEJÍ
TISKOVÁ MLUVČÍ
RENATA ČAPKOVÁ
A ŘEDITEL ÚSEKU
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
MILOŠ VELÍŠEK.
52 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
VÝSLEDEK VÍTĚZNÉHO VW GOLF BYL
SYMBOLICKY ZVEŘEJNĚN JAKO POSLEDNÍ.
ního ředitele hlavního partnera akce, společnosti LeasePlan, Ing. Jaromíra Hájka a předsedu novinářské poroty Ing. Tomáše Hyana.
Při vyhlašování se postupovalo abecedně
a tak výsledek vítězného Volkswagenu Golf
byl symbolicky zveřejněn až jako poslední.
Poděbrad. Usmálo se na něj štěstí ve velké
SMS soutěži, pořádané v jejím rámci, a získal šek na 500 tisíc Kč, určený k nákupu
některého z nominovaných automobilů. Ten
pak proměnil ve zbrusu novou Hondu CR-V.
MAREK CHVÁLA
www.czechtop100.cz
Foto Sport-Press
ody, přidělené členy odborné noporoty, se totiž sčítaly
přímo v průběhu programu a moderátor,
populární herec Michal Novotný, napětí
ještě zvyšoval oznamováním průběžného
pořadí. Nakonec nejvyšší sloupec v grafu, promítaném na projekční plátno, patřil
Volkswagenu Golf.
Postupujme však chronologicky. Nejprve se ocenění dostalo automobilům, které
vyhrály u veřejnosti. Ta hlasováním na internetové stránce www.autoroku2013.cz
určila premianty v celkem pěti kategoriích.
Mezi městskými vozy se prosadil Renault
Clio, ve střední a vyšší třídě BMW 6 Gran
Coupé, v nižší střední třídě Škoda Rapid,
mezi „sporťáky“ Toyota GT86 a za nejlepší terénní a velkoprostorový vůz byl vybrán
Mercedes-Benz GL.
Jako první byly uzavřeny „live“ součty
ve specializovaných anketách. Zeleným autem roku se stala Toyota Yaris Hybrid. Potom
se publikum dozvědělo, že Technickou inovací roku je airbag pro chodce automobilky
Volvo. Vrcholný okamžik nastal ve chvíli, kdy
Michal Novotný pozval na pódium generál-
B vinářské
UMĚNÍ
Hlavně se musí líbit
Období ekonomických turbulencí bývá spojeno s obavami o udržení
hodnoty majetku. Chtělo by to investovat do něčeho, jehož hodnota
bude stálá, či dokonce poroste. Což takhle výtvarná díla?
enže okamžitě se objeví spousta
otazníků. Mám se do toho pouštět,
když tomu moc nerozumím? Nenarazím na
podvodníka s padělky? Nepořídím si módní
věc, která za pár let bude skoro bezcenná?
A čeho bych si měl při výběru nejvíce všímat? „Když chce někdo investovat do obrazu, vždy mu radíme, že by se mu měl líbit.
To je zásadní věc, a to i v případě nákupu z
čistě investičních motivací. Správná galerie
má ošetřit pravost, kvalitu a cenu obrazu.
Klient by se měl opravdu zabývat jen tím,
zda se mu líbí“, odpovídá, pro někoho možná trochu překvapivě, Martin Kodl, majitel
stejnojmenné galerie a aukční síně, jehož
rod se uměleckému sběratelství věnoval už
po několik předchozích generací. „Padesát
let tady trh s uměním neexistoval, a i když je
už více než dvacet let po revoluci, pořád se
ještě vytváří a ceny nejsou konečné. Někteří
čeští a slovenští autoři nás stále překvapují a překvapovat budou. Přestože investoři
Reprodukce Galerie Kodl
J
jsou dnes obecně fundovanější, vždy stojí za
to nechat si svůj výběr zkonzultovat erudovaným galeristou. Každý sběratel by si měl
najít solidního poradce, který by ho vedl.
Problémem není, když se dílo přeplatí. Ceny
rostou a vyrovnají se. Průšvih nastane v momentě, kdy se koupí falzum,“ dodává.
Z četby kusých agenturních zpráv o průběhu českých aukcí by mohl vzniknout
OBRAZ EMILA FILLY
LEŽÍCÍ ŽENA Z ROKU
1932 SE LONI
PRODAL V AUKCI
GALERIE KODL
ZA 15 200 000 KČ
Deset nejdražších obrazů, vydražených v českých aukcích
poř. autor
obraz
cena v Kč
rok konání aukce
1. František Kupka
Tvar modré
55 750 000
2012
2. František Kupka
Élevation (Výšky) IV
22 100 000
2007
3. František Kupka
Zhroucení vertikál
22 000 000
2009
4. František Kupka
Úsměv O
20 250 000
2012
5. Toyen
Spící
20 000 000
2009
6. Oscar Kokoschka London, Chelsea Reach 19 500 000
2008
7. Emil Filla
Malíř
17 500 000
2013
8. Emil Filla
Zátiší s lahví Cherry
16 250 000
2010
9. Emil Filla
Hlava muže v cylindru
16 000 000
2012
Ležící žena
15 200 000
2012
10. Emil Filla
dojem, že se v nich takřka nic kromě meziválečné avantgardy nenabízí. „Obecně
lze skutečně říci, že dlouhodobě přetrvává
zájem o klasickou českou modernu, nicméně v posledním období si klienti často nevybírají výhradně podle známého jména,
ale reflektují především kvalitu konkrétního
obrazu. Rekordní nárůsty jsme proto zaznamenali u malířů, kteří doposud neoprávněně stáli mimo hlavní cenový proud, a to jak
z 19. století, například u Hynaise, Čermáka, Havránka, tak z doby prvorepublikové
a poválečně – u Karse, Kubína, Sklenáře,
Fremunda, Vlastimila Beneše. Dalším specifikem je fakt, že se méně zohledňuje malířská
technika, respektive práce na papíře a kombinované techniky se v některých případech
cenově přibližují olejomalbě, což je možné
označit za celosvětový trend,“ vysvětluje
Martin Kodl, jehož firma se v roce 2012
co do obratu stala jedničkou mezi aukčními
domy v České republice. Závěrem pak na
dotaz ohledně prognózy cenového vývoje
reaguje bonmotem, který slyšel již od svého otce: „Jak bohatí budou lidé v té které
zemi, tak drahé budou obrazy jejich malířů. Například kdyby žil Filla ve Španělsku
a Picasso v Čechách, tak částky za ně nyní
budou opačné.“
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 53
SPORT
Šumavská třicítka 2013
VÍTĚZOVÉ V JEDNOTLIVÝCH
KATEGORIÍCH
MUŽI NA 30 km
1. Ondřej Horyna
2. Jan Švejda
3. Tomáš Valenta
Dukla Liberec
Ski klub Vimperk
Pardubice
ŽENY NA 15 km
1. Pavla Havlová
FEL Praha
2. Jana Candrová BH TT České Budějovice
3. Alice Piklová
Začátky lyžování v okolí šumavské obce Nová Pec se datují
do roku 1890, kdy si hajný Karel Poloczek (vyučený truhlář)
vlastnoručně vyrobil první „prkna“na pochůzky lesním revírem
Zvonková – Nová Pec. O rok později se s ním vydal na lyžařskou túru na horu Smrčina učitel Hartwig Hrůza.
né mnoho nadšených lyžařů. Postupně vznikaly lyžařské spolky, organizující i závody
ve sjezdu a skoky z můstků. Rozmach lyžařského sportu v regionu zastavilo v roce
1991 vyhlášení Národního parku Šumava.
Teprve v lednu 2012 povolilo jeho vedení
starostovi obce Nová Pec Jakubovi Koželuhovi uspořádat lyžařské běžecké závody
Šumavská 30. V lednu letošního roku se
uskutečnila Šumavská 30 už podruhé, opět
za přispění hotelu Kilián Loučovice, společnosti MOLD VIN CZ, Sdružení CZECH TOP
100, redakce listu DENÍK a dalších. Patronát nad akcí převzali předseda ČSTV Miroslav Jansta a olympionici Květa JeriováPecková, Pavel Benc a Jan Kůrka. Na start
letos nastoupilo přes 300 závodníků v osmi
NA STARTU
NEJTĚŽŠÍHO ZÁVODU
DVOJICÍM Z FIREM
A VIP PŘEDAL CENU
PŘEDSEDA CZECH TOP
100 JAN STRUŽ
MLADŠÍ ŽÁCI NA 2 km
1. Štěpánka Hanušová SKI klub Strakonice
2. Rozálie Nekolová
ZŠ Frymburk
3. Klára Řepová
ZŠ Frymburk
DĚTI NA 1 km
OHEŇ ŠUMAVSKÉ
30 SLAVNOSTNĚ
ZAPÁLIL OLYMPIJSKÝ
VÍTĚZ Z MEXIKA
JAN KŮRKA
NA START ŠUMAVSKÉ TŘICÍTKY LETOS NASTOUPILO
PŘES 300 ZÁVODNÍKŮ V OSMI KATEGORIÍCH,
OD TŘICETIKILOMETROVÉ PO KILOMETROVOU.
54 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
DOROSTENCI NA 5 km
1. Václav Polata Gymnázium Prachatice
2. Václav Suchý
Plzeň
3. Lukáš Kuneš
Gymnázium Prachatice
STARŠÍ ŽÁCI NA 3 km
1. Antonín Hanuš
Ski klub Strakonice
2. Erika Kováčová
DD Horní Planá
1. Johanka Hůrková SKI klub Strakonice
2. Natálie Völfová
Sokol Strachy
3. Jaroslav Zahradník SKI klub Strakonice
kategoriích, od třicetikilometrové pro muže
po kilometrovou pro děti. Nejrychlejším ze
sedmdesáti mužů byl Ondřej Horyna, který
Šumavskou 30 pojal i jako přípravu na mistrovství světa.
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
Foto archiv
yžařský sport se pomalu, ale trvale
rozvíjel. V roce 1901 bylo v Josefově Dole, Nové Peci, Zvonkové a v Horní Pla-
L
ZUŠ
MUŽI NA 15 km
1. Pavel Mandák
Ski klub Šumava
2. Miloš Bečvář
Dukla Liberec
3. Jiří Mánek
Outdoors Kids Čkyně
DVOJICE NA 5 km
1. Miloš Bečvář, Pavel Mandák M2 Sport Strakonice
2. Pavel Benc, Jan Kůrka
Olympionici
3. Vojtěch Hudeček, Leoš Bartoš
Alma
ŽENY NAD PADESÁT
způsoby motivuje, zapojuje a podporuje
veřejnost v kultivované diskusi, týkající se
rovných příležitostí žen a mužů.
Náš projekt jsme nazvali Motivované
ženy 50plus – poklad k objevení. Přicházíme s konceptem, jak propojit téma rovných
příležitostí žen a mužů se zájmy zaměstnankyň a s potřebami zaměstnavatelů. Na základě průzkumu očekávání, postojů a problémů za pomoci technik obvyklých pro
genderové audity zmapujeme aktuální situaci ve čtyřech zapojených firmách. Vzdělávací semináře a kulaté stoly absolvují zástupci
zaměstnavatelů, tj. manažeři/ky, personalisté/tky a zaměstnankyně v předdůchodovém
věku. Cílem je propojit pohledy ze strany zaměstnankyň a zaměstnatelů. Výstupy popsaných aktivit využijeme při tvorbě metodiky
hodnocení rovných příležitostí a plánů rov-
POKLAD K OBJEVENÍ
V létě loňského roku zpracovalo Sdružení
CZECH TOP 100 první žádost o podporu z prostředků Evropské unie. Šlo o výzvu 88 v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Evropský sociální fond), zaměřenou na
rovné příležitosti.
ZPRAVA TOMÁŠ
BŘEZINA (GENERÁLNÍ
ŘEDITEL, BEST A. S.),
RICHARD HINDLS
(REKTOR VYSOKÉ
ŠKOLY EKONOMICKÉ
V PRAZE), MOJMÍR
ČAPKA (GENERÁLNÍ
ŘEDITEL, BRISK TÁBOR
A. S.) A MILADA MARKVARTOVÁ (PERSONÁLNÍ
ŘEDITELKA, BRISK
TÁBOR A. S.)
nosti, které v rámci projektu pro zapojené
firmy zpracujeme. K realizaci určených cílů
přispěje též vyhlášení zvláštní ceny CZECH
TOP 100 pro tři společnosti, nejotevřenější
rovným příležitostem žen a mužů.
A jak je tomu se skupinou „motivovaných žen 50plus“ u vás? Máte ve vaší
firmě konkrétní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám! Pro komunikaci
v rámci tohoto projektu jsme zřídili samostatnou mailovou adresu zeny50plus@
czechtop100.cz. Velmi rádi zaregistrujeme a uplatníme vaše zkušenosti.
TOMÁŠ DAVID
ás konkrétně zaujala problematika
zaměstnaných žen ve věku nad 50
let – jak z pohledu jejich, tak vedení firem
i jejich mladších kolegyň. Jako partnery
jsme ke zpracování žádosti přizvali Vysokou školu ekonomickou v Praze a občanské
sdružení Žába na prameni (ŽNP), zabývající se vzděláváním, osvětou a kulturními
akcemi se zaměřením na rovné příležitosti
žen a mužů a problematiku genderové rovnosti. Již od svého vzniku v roce 2005 má
zkušenosti s cílovou skupinou žen i mužů,
ohrožených na trhu práce. Originálními
Foto Eduard Karkan a archiv
N
REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU A JEHO
SPOLUPRACOVNÍCI SE OBVYKLE SCHÁZEJÍ
V ZASEDACÍCH MÍSTNOSTECH CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 55
MOZAIKA
S džunkou po Evropě
LEDNICE
cela nezvyklý zážitek připraví
svým návštěvníkům v letošní sezoně zámek Lednice u Břeclavi. Vedle
obligátních komnat s historickým mobiliářem si budou moci prohlédnout
také technické zázemí stavby. „Zámek
byl jedním z prvních elektrifikovaných
objektů na Moravě. V elektrorozvodně
se zachovaly ještě původní jističe s pákami,“ uvedla v této souvislosti zdejší
Z
od názvem Trans Europe Cruise se skrývá ojedinělý projekt manželů Lucie a Petra Žáčkových. Ti se chystají
6. dubna vyrazit na dobrodružnou plavbu po evropských mořích, kanálech a řekách, během níž urazí za
160 dní celkem 7200 kilometrů. Výjimečnost podniku tkví v tom, že jejich dočasným domovem se stane džunka,
tedy loď čínských rybářů, jménem Esperanza. Plavidla tohoto typu jsou totiž na našem kontinentě v provozu pouze
tři. Cesta začne v Nizozemsku a bude pokračovat přes Belgii a vodní toky kolem Paříže do jihofrancouzského
přístavu Marseille. Potom následuje úsek po moři a cíl putování je naplánován na 7. září 2013, kdy by Esperanza
měla zakotvit v italském Vieste.
P
Nákupy v jiné dimenzi
otoričtí „shopeři“ a zejména „shoperky“ se konečně dočkali. Centrum
Černý Most na východním okraji hlavního
města podstatně zvětšilo prodejní plochu.
Ta v současné době činí 81 000 m2, což
tento nákupní park řadí mezi pět největších
ve střední Evropě. Jeho provozovatel, společnost Unibail-Rodamco, slibuje služby ve
zcela nové kvalitě: vedle vlastních obchodů
(přičemž patnáct značek se představuje
v české premiéře) zde návštěvníci naleznou
dětské herní plochy s interaktivní podlahou
N
nebo relaxační zóny vybavené časopisy či
obrazovkami. K dispozici jsou i místnost pro
kojící ženy, šatna s možností dobití telefonu
či sprchy pro zákazníky.
Za pozornost bezesporu také stojí, že
známý britský oděvní řetězec Marks&Spencer otevřel v Centru Černý Most svoji
druhou největší prodejnu na kontinentě (na
snímku), podle slov jeho ředitele pro střední
a východní Evropu Jonathana Smithe nejpokrokovější a nejmodernější mimo Velkou
Británii.
REKORDNÍ ROK BUDVARU
hruba 350 milionů korun vloží letos státní podnik Budějovický Budvar do další
modernizace výrobních činností. Již v únoru tohoto roku byla uvedena do provozu nová stáčírna piva do plechovek. Další investice budou směřovat do rekonstrukce
energetického hospodářství nebo výměny systémů chlazení. Spuštěno by mělo být také
speciální zařízení na odlučování kalů z mladiny, takzvaný dekantér.
hektolitrů, tedy o dvě procenta více než v roce 2011.
Z toho bylo 657 tisíc hektolitrů
vyvezeno do celkem 58 zemí
celého světa, což představuje
historický rekord. Celkové tržby vzrostly o pět procent na
2,1 miliardy korun.
Z
Informace rychle a zdarma
ovou možnost rychlé elektronické komunikace nabízí
N bezplatně Thomson Reuters. Její služba Thomson Reuters
Messenger umožňuje pohotovou dvoustrannou i skupinovou online komunikaci v rámci firmy, s obchodními partnery, mezi přáteli.
Podrobné informace o ní získáte na telefonním čísle 224190404,
nebo si o ně napište na [email protected]
56 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
netradiční
kastelánka Ivana Holásková s tím, že
návštěva místních sklepů s kotli na vytápění, jejichž zpřístupnění se plánuje na
příští rok, by měla být pro turisty ještě
zajímavější.
Na jižní Moravě nejde o ojedinělý
počin. Velký zájem je také o technické
podlaží brněnské funkcionalistické vily
Tugendhat, zapsané na listinu památek
UNESCO.
CHORÁL MEZI LOKOMOTIVAMI
e znamení trikolóry a v některých
netradičních prostorech se od 12.
května do 2. června uskuteční 68. ročník
hudebního festivalu Pražské jaro. Úvodní provedení Smetanovy Mé vlasti bude
poprvé v historii svěřeno tělesu ze země
galského kohouta – Filharmonickému orchestru francouzského rozhlasu. Mezi nejvýznamnější hosty Pražského jara budou
patřit legendární americký klavírista Garrick
Ohlsson, dále Mnichovská filharmonie nebo
Tokijský metropolitní symfonický orchestr.
V
K vrcholům programu se nepochybně zařadí koncert Berlínské filharmonie s českou
mezzosopranistkou Magdalenou Koženou
ve Španělském sále Pražského hradu. Z poněkud jiného těsta bude vystoupení souboru
Schola Gregoriana Pragensis Davida Ebena
v nezvyklém prostředí Národního technického muzea. Gregoriánské chorály budou doplněny mluvenými vstupy dirigentova bratra
Marka. Ceny vstupenek na festival oscilují
od 50 po 7500 Kč, zhruba 80 % jich bylo
v době uzávěrky tohoto čísla již rozebráno.
PRAŽSKÉ JARO OPĚT
ZAHÁJÍ PROVEDENÍ
SMETANOVY MÉ VLASTI
Návrat po sto letech
zhled jednoho z nejznámějších českých prostranství,
pražského Staroměstského náměstí, by se mohl v blízké
budoucnosti proměnit. Rada hlavního města Prahy totiž vyslovila
souhlas s tím, aby se na něj vrátil barokní mariánský sloup, stržený (coby symbol katolické protireformace) krátce po vzniku Československé republiky v roce 1918. O návrat sousoší, jež vzniklo
v dílně Jana Jiřího Bendla roku 1650 jako připomínka záchrany
Prahy před Švédy na sklonku třicetileté války, dlouhodobě usiluje Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. V současnosti
je již hotova podstatná část repliky sloupu, přičemž práce na ni
jsou financovány výhradně z darů.
Na pořad dne se dostala také možná znovuinstalace další dominanty Staroměstského náměstí – renesanční Krocínovy
kašny, která byla odstraněna v 19. století kvůli výstavbě novogotického křídla radnice. To však bylo zcela zničeno během
Pražského povstání v květnu 1945.
Foto: PSJ, Budějovický Budvar, Marks and Spencer, Reuters, Pražské jaro a archiv
V
Stačí dvacet minut denně
iž potřetí, tentokráte od 30. května
do 7. června, se uskuteční Týden čtení dětem v České republice. Bude vyvrcholením dlouhodobé kampaně Celé Česko čte
dětem, jejímž pořadatelem je stejnojmenná
nezisková organizace, založená Evou Katrušákovou. Proklamovaným hlavním cílem
je podpora čtenářské gramotnosti nejmladší
generace formou společného čtení rodičů
a jejich potomků. Podle odborníků rozvíjí
předčítání znalosti, paměť a představivost,
rozšiřuje slovní zásobu a učí posluchače
J
myšlení. Přitom stačí vyhradit si pro tuto aktivitu dvacet minut denně.
Týdne čtení dětem se v minulosti zúčastnilo mnoho významných osobností včetně
bývalého prezidenta Václava Havla. Ze
svého vztahu k literatuře se při něm pravidelně vyznávají spisovatel Michal Viewegh,
písničkář Jarek Nohavica nebo olympijská
vítězka Barbora Špotáková. Na slavnostním zahájení letošního ročníku 30. května
v městské knihovně Prahy 1 pak vystoupí
mimo jiné herci Jiří Lábus a Pavel Liška.
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 57
VE STYLU MANANA
Skrz sklenku skvělého rumu a obláčky kouře z proslulých doutníků vypadá svět radostněji. Rázem
zapomenete na spěch a starosti všedních dní. Když k tomu přidáte kouzelné slůvko „maňana“,
pohyby líné kočky a pohodu prýštící z každého gesta, objevili jste životní styl karibského ráje.
bjednal jsem si sklenku daiquiri. Po
kostkách ledu se líně převalovala
směs světlého rumu, limetové šťávy a cukrového sirupu. Tenhle jednoduchý osvěžující
nápoj prý nikde na světě nenamíchají tak,
jako v baru El Floridita v Havaně. Tedy,
alespoň podle vašeho tvrzení, pane Hemingwayi, otočil jsem se ke slavnému spisovateli a mezi prsty jsem otáčel tenkou stop-
O
kou koktejlové sklenice. Barman obřadným
způsobem předváděl hostům z Kanady, jak
správně zapálit doutník Monte Christo. Až
v samém koutku slavné restaurace se trpělivě opíral o barový pult držitel Nobelovy
ceny, spisovatel Ernest Hemingway. Přesně
tak tady trávil dlouhé hodiny během svého
pobytu na Kubě. Ještě dnes, ač z bronzu,
tichý a nehybný, láká do El Floridity celeb-
58 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
PŘI CESTOVÁNÍ PO
KUBĚ NA VÁS DÝCHÁ
HISTORIE
BAR FLORIDITA
S BRONZOVÝM ERNESTEM HEMINGWAYEM V POZADÍ
„AMERIKY“ PATŘÍ
V HAVANĚ K NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍM
TAXÍKŮM
rity z celého světa. Na jeho počest zde pili
daiquiri třeba Pierce Brosnan alias James
Bond, modelka Naomi Campbellová, módní návrhář Giorgio Armani a stovky dalších
celebrit. Kdo si na jeho počest při první návštěvě Havany nedá jeho oblíbený koktejl,
prý se sem už nikdy nevrátí…
Ani na chvíli jsem nepochyboval o tom,
že se vrátit chci. Kdyby sešlé havanské uli-
www.czechtop100.cz
STYL / CESTOVÁNÍ
Foto Petr Dufek
V HAVANĚ NESMÍTE
VYNECHAT NÁVŠTĚVU
SVĚTOZNÁMÉ REVUE
TROPICANA S DESÍTKAMI KOUZELNÝCH
TANEČNIC
ce nepadaly Kubáncům na hlavu, patřilo
by město k nejkrásnějším na celém světě.
Na každém kroku je vidět nedostatek peněz na investice do zachování památek na
koloniální éru. Když však v představách
nakouknete pod oprýskanou slupku, uvi-
KUBÁNCI VYZNÁVAJÍ
ŽIVOT VE STYLU
MAŇANA – KLID,
POHODU, DOUTNÍK
A DOBROU NÁLADU
díte honosný styl paláců z první poloviny
minulého století.
Firma H. Upmann byla založena v roce
1844 německým bankéřem Hermanem
Upmannem, který začal používat speciální
boxy doutníků jako propagační předměty.
Továrna na ručně vyráběné doutníky jako
jedna z mála přežila dodnes. Než vystoupáte po širokém schodišti do prvního poschodí, musíte odložit fotoaparáty i batůžky
nebo kabelky. Pak můžete sledovat výrobu
doutníků krok po kroku. Vlhčení, ruční trhání
půlek listů od stonku, třídění, pečlivý výběr,
balení, upnutí do lisu, oříznutí – a pak trochu slavnostní navléknutí papírového prstýnku, plnícího roli certifikátu. Tady se vyrábějí
nejlepší kubánské doutníky, mířící do celého
světa s výjimkou USA. A za zády vám zatím
procházejí tajemní obchodníci, téměř veřejně nabízející stejné kuřivo bez certifikátu
za pětinu ceny. Prvními vlaštovkami soukromého podnikání jsou rodinné restaurace.
Při cestách po Fubě jsme jich na venkově
několik navštívili. Připadáte si v nich jako
na domácí oslavě. Několik velmi chutných
chodů se podávalo v zahradním altánku
a na toaletu musíte přes obývák do koupelny hostitele. Obsluhuje každý, kdo má ruce
a nohy, a ještě vám přijde zahrát kapela od
sousedů. Baštíte samé dobroty a zapíjíte je
pivem Cristal nebo silnější značkou Bucanero. O pár desítek metrů stranou zatím sousedi z vesnice stojí frontu na měsíční příděl
vajíček, rýže nebo fazolí. Mléko zpravidla
neseženete, na ostrově se vypije mnohonásobně víc rumu. Hlavně mezi turisty.
Cesta na Kubu nepatří k nejlevnějším,
ale rozhodně uspokojí i nejnáročnější milovníky exotiky.
PETR DUFEK
KOLA PRO RADOST ZA AKNÍ CENY!
AEZ Valencia dark
DOTZ Mugello
DEZENT F/M
DEZENT RI dark
DEZENT V dark
ENZO H
16“, 17“, 18“, 19“, 20“
15“, 16“, 17“, 18“, 19“
14“, 15“, 16“, 17“, 18“
15“, 16“, 17“
13“, 14“, 15“, 16“, 17“
13“, 14“, 15“, 16“, 17“
16“, 17“, 18“, 19“, 20“
0000-000 Autotrendy KolaRadost.indd 1
02.04.13 10:38
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 59
TŘÍDA SAMA
PRO SEBE
Nejočekávanější vůz letošního roku z pohledu českého motoristy, třetí generace modelu Octavia, se již zcela odhalil. Víme nejen
to, jak vypadá, jezdí a co nabízí, ale i za kolik peněz si ho lze pořídit. K základnímu liftbacku nyní přibyla praktická verze kombi.
ovou generaci oblíbeného vozu
provázejí vesměs samé dobré zprávy. Ve všech ohledech si vůz polepšil, ať už
je řeč o prostoru, výbavě, použitých technologiích, bezpečnosti, pohonných jednotkách či jízdních vlastnostech. A navrch
k tomu nechybí samozřejmě ani pár dalších
chytrých nápadů z dnes již vyhlášené řady
Simply clever....
N
VŠUDE DOST PROSTORU
Octavia III rozměrově opět o dost narostla,
takže řadit ji do nižší střední třídy už nelze,
přestože cenově tam nadále patří. Liftback
je delší (+90 mm) a širší (+45 mm), zvětšil
se i jeho celkový rozvor (+108 mm). Více
místa mají nad hlavou cestující vpředu, ve
výši loktů pak pasažéři na předních i zadních sedadlech. Větší rozvor zlepšil nabídku místa na zadních sedadlech v podélném
směru. Nejlepší hodnotu ve své třídě vykazuje také zavazadlový prostor liftbacku
o objemu 590 litrů.
Verze kombi „prostorové hodnoty“ pak
ještě více vylepšuje a chlubí se také nejdelším interiérem ve třídě. Objem zavazadelníku se oproti předchozímu modelu zvětšil
na 610 litrů, po sklopení opěradel zadních
sedadel až na 1740 litrů. Navíc je možno
se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce přepravovat v kombi předměty do
délky 292 centimetrů.
Po technické stránce stojí Octavia III na
modulární podvozkové platformě, na níž
nedávno vyjely nový Volkswagen Golf VII,
Seat Leon či Audi A3. Její značná variabilita však umožňuje zástavbu různých variant
vozů, aniž by tím nějak trpěly jejich jízdní
vlastnosti. Použití této platformy se pozitivně podepsalo také na celkové hmotnosti
vozidla, která je v případě octavie nižší až
o 102 kilogramy.
PŘÍSTROJOVÁ DESKA
SNESE NEJPŘÍSNĚJŠÍ
ERGONOMICKÁ
KRITÉRIA
soubor testů bezpečnosti EuroNCAP u ní
prokázal maximální ochranu nejen posádky, ale i chodců. Kromě vlastní konstrukce
auta k tomu přispívá rovněž rozsáhlá bezpečnostní výbava, jež, pokud srážce přímo
nezamezí (elektronická kontrola stability
včetně multikolozní brzdy, systém rozpoznání únavy řidiče, podpora jízdy v jízdních pruzích), tak ji alespoň zmírní (sedm
airbagů, proaktivní ochrana cestujících
před kolizí aj.). K tomu se už v základní verzi výbavy Active ještě připojují signalizace
zapnutí bezpečnostních pásů pro všech pět
sedaček, pět výškově stavitelných hlavových opěrek a dvojice úchytů Isofix, resp.
TopTether pro upevnění dětských sedaček
na zadních sedadlech.
PĚT HVĚZDIČEK
Nová generace Škody Octavia plní rovněž
vysoké nároky na bezpečnost. Nedávný
60 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
www.czechtop100.cz
STYL / AUTOMOBILY
NA VÝBĚR JSOU
U NOVÉ OCTAVIE DVĚ
VERZE – LIFTBACK
A KOMBI
Foto Škoda Auto
VELKÝ VÝBĚR MOTORŮ
Nová Škoda Octavia dostala jak ve verzi
liftback, tak jako kombi nadčasový kabát,
takže se jen tak neokouká a svěže bude vypadat i za pár let. Design je sportovní a dynamický, na silnici bude tak dozajista budit
respekt i u řidičů aut renomovaných značek.
K tomu velkou měrou přispěje i paleta motorů, kterých je na výběr pět, ale výkonových
verzí až osm.
Všechny pohonné jednotky jsou přeplňované, čtyři spalují benzín, zbylá čtveřice
naftu. Zážehové mají přímý vstřik a čtyřventilovou techniku. Jejich paleta sahá od motoru 1,2 TSI s výkonem 63 kW až po špičkovou
motorizaci 1,8 TSI o výkonu 132 kW. S výjimkou základních verzí jsou všechny agregáty
vybaveny systémem start/stop a rekuperací
brzdné energie.
Provedení GreenLine se sníženou spotřebou je vybaveno motorem 1,6 TDI o výkonu 81 kW, který se spokojí s pouhými 3,3
litru nafty na 100 km. To odpovídá emisím
jen 87 g CO2 na kilometr. Škoda navíc plánuje i zavedení varianty s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).
Pohonné jednotky jsou spojeny buď
s ručně řazenými převodovkami, nebo
dvouspojkovými ústrojími DSG. Plánována
je navíc jak verze s pohonem všech kol
(bude zatím jen u kombi), tak sportovně
laděná RS.
ne z komfortních doplňků třeba autorádio,
přípojky pro USB, elektricky ovládaná
okna vpředu, elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, výškově stavitelnou sedačku řidiče, světla pro denní svícení
(integrovaná ve světlometech), patnáctipalcové ocelové disky a centrální zamykání.
K tomu navíc přidává prvky z takzvané řady Simply clever. „Chytrostí“ tu
v závislosti na stupni výbavy pak najdeme
celou řadu. Vhod jistě přijdou při každodenním používání vozu v zavazadlovém
prostoru vyjímatelné elementy na upevnění zavazadel či oboustranný koberec,
stejně jako škrabka na led umístěná ve víč-
DESIGN NOVÉ ŠKODY OCTAVIA JE SPORTOVNÍ A DYNAMICKÝ, NA SILNICI BUDE TAK DOZAJISTA BUDIT
RESPEKT I U ŘIDIČŮ AUT RENOMOVANÝCH ZNAČEK.
CHYTRÝ PRVEK –
ŠKRABKA NA LED
VE VÍČKU PALIVOVÉ
NÁDRŽE
OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
ČINÍ U LIFTBACKU 560
A U KOMBI 600 LITRŮ
SIMPLY CLEVER
Kvalita auta se už dlouho neposuzuje jen
podle toho, jak vypadá a jezdí, ale i vzhledem k bohatosti výbav a možnostem dovybavení individuálními prvky. Škoda v tomto
směru nijak nezaostává za konkurencí, ba
naopak. Již v základním provedení nabíd-
ku palivové nádrže, potažmo vyjímatelný
koš ve výplni dveří.
STEJNÁ CENA
Chytrost prokázali ve Škodě Auto také při
tvorbě cen modelu. Ty začínají na částce
334 900 Kč za verzi Octavia Active s motorizací 1,2 TSI (63 kW), což je přibližně tolik,
za kolik se prodávala předchozí generace
modelu. Nejlevnější diesel stojí proti „benzinu“ o 90 tisíc korun víc – startuje s výbavou Active na 424 900 korunách. Jedná se
o motor 1,6 TDI o výkonu 77 kW. Uvedené
ceny platí pro verzi liftback, v případě kombi
je třeba připlatit vždy o 30 tisíc korun více.
Nová octavia ve verzi liftback je již
k dostání v celé dealerské síti Škoda Auto.
Kombi přijde na český trh v květnu, u prodejců ho už ale lze objednat.
MARTIN VACEK
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 61
SPORT
ZLATÉ SOUČTY
Pro někoho byla fantazií, pro jiného nekončící řadou zklamání.
Každopádně je už sezona 2012 pro české automobilové a motocyklové závodníky definitivně minulostí. Dlouho očekávanou tečku
za ní udělal Zlatý večer motoristického sportu.
KRÁL VRCHAŘŮ MILOŠ
BENEŠ (VLEVO) S MAJITELEM SPOLEČNOSTI GMS
MILANEM STEJSKALEM
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ČP DIRECT
ING. PETR KŮT PŘEDAL
OCENĚNÍ NEJLEPŠÍM
SOUTĚŽÁKŮM
lavní náplní akce, která se uskutečnila v atraktivním prostředí Kongresového sálu Top Hotelu Praha, bylo vyhlášení výsledků tradičních anket Zlatý volant
(automobilový sport) a Zlatá řídítka (motocyklový sport) a fotografické soutěže
Zlaté oko. O pořadí v jednotlivých kate-
H
62 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
goriích vesměs rozhodovalo bodování
odborných motoristických novinářů.
Na okruzích se loni nejvíce dařilo
Adamu Lackovi, který obhájil bronzovou
medaili v mistrovství Evropy tahačů. Jan
Kopecký uhájil druhé místo v respektovaném seriálu Intercontinental Rallye Chal-
lenge a navíc se stal absolutním mistrem
republiky v automobilových soutěžích,
což mu vyneslo již šestý Zlatý volant v kariéře. Naopak Miloš Beneš triumfoval
mezi vrchaři vůbec poprvé, když respondenty zaujal především svými výkony
v kontinentálním šampionátu. Svoji pozici
z minulého ročníku s přehledem potvrdil
Václav Fejfar, jenž završil své několikaleté
snažení v evropské autokrosové divizi
„plechových aut“ výstupem na úplný vrchol. Nejnižší věkový průměr na symbolických stupních vítězů opět zaznamenali
motokáristé. Nekazil ho ani Jan Midrla,
který na nich stál nejvýše.
Udělovala se rovněž zvláštní ocenění. Cenu Jiřího Sedláře pro nejúspěšnější-
www.czechtop100.cz
ZVLÁŠTNÍ CENY ANKETY
ZLATÝ VOLANT
Cena Elišky Junkové
Tereza Grómanová
Cena Jiřího Sedláře
Tomáš Pospíšilík
Cena Zdeňka Vojtěcha
Alois Havel
Spolujezdec roku
Pavel Dresler
Speed Award
Jan Charouz
Výsledky 7. ročníku ankety Zlatá řídítka
1. Martin Michek
118
2. Karel Abraham
114
3. Libor Podmol
94
4. Jakub Kornfeil
85
5. Aleš Dryml
76
6. Josef Franc
56
Cena Františka Šťastného
Foto Petr Frýba, Miroslav Skalický a Karel Hrnčíř
Jiří Štancl
ho jezdce do 23 let věku si odnesl autokrosový talent Tomáš Pospíšilík. Cena
Elišky Junkové pro nejlepší ženu – závodnici se stala kořistí motokáristky Terezy Grómanové. Titul Spolujezdce roku
připadl Kopeckého navigátoru Pavlu
Dreslerovi. A konečně Cenu rychlosti
(Speed Award) za nejvyšší dosaženou
průměrnou rychlost na jedno kolo pře-
vzal Jan Charouz (224,240 km/h během čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans).
V jedné stopě, tedy v anketě Zlatá řídítka, se podařilo Martinu Michkovi díky
stříbru z motokrosového MS přerušit dosavadní dominanci silničních jezdců. Nejlepší z nich Karel Abraham obsadil druhou příčku, freestylista Libor Podmol třetí.
Každoročně vstupují v rámci Zlatého
večera motoristického sportu noví členové do pomyslné Síně slávy, představované Cenami Zdeňka Vojtěcha a Františka
Šťastného. Tentokrát se této pocty dostalo Aloisi Havlovi a Jiřímu Štanclovi. Havel se podílel v osmdesátých letech minulého století na obrovském rozvoji tuzemského autokrosu, do jehož pokladnice přispěl třemi tituly vicemistra Evropy.
Plochodrážník Štancl sbíral vavříny ve
světových šampionátech družstev i na
dlouhé dráze a do dějin se zapsal také
JAN MIDRLA PŘIJÍMÁ
BLAHOPŘÁNÍ OD
PETRA PTÁČKA ZE
SPOLEČNOSTI PRAGA
VÁCLAVU FEJFAROVI
(VPRAVO) POGRATULOVAL GENERÁLNÍ ŘEDITEL
TOP HOTELU PRAHA
ING. RADEK DOHNAL
CENU RYCHLOSTI
PŘEVZAL JAN CHAROUZ
Z RUKOU ŘEDITELE
FIRMY ALCAR BOHEMIA
ING. LIBORA RAJDLA
S ÚSMĚVEM NA
TVÁŘI PŘEDSTOUPILI
PŘED OBJEKTIV VRCHNÍ
ŘEDITELKA MARKETINGU ČESKÉ POJIŠŤOVNY
ING. HANA KOVÁŘOVÁ
A ADAM LACKO
8. ročník soutěže Zlaté oko
Petr Lusk (On mě srazil!)
pěti vyhranými Zlatými přilbami Československa.
Životní láska fotografa Petra Luska
má jméno Rallye Dakar. Za unikátní snímek z tohoto legendárního maratonu
s názvem On mě srazil! byl po zásluze
odměněn Zlatým okem.
Večerem provázeli sportovní redaktorka
České televize Barbora Černošková a ředitel pořádající agentury Sport-Press Petr Dufek. Hosté shlédli vystoupení zpěvaček Gabriely Gunčíkové, Markéty Konvičkové, Livie
Kuchařové a Elis, Tanečního a sportovního
klubu Salta a AT studia Domino. V přilehlých
prostorách si navíc mohli prohlédnout výstavku závodních automobilů a motocyklů.
MAREK CHVÁLA
VÝSLEDKY 36. ROČNÍKU ANKETY ZLATÝ VOLANT
Závody na okruzích
1. Adam Lacko
2. Petr Fulín
3. Josef Král
4. Filip Salaquarda
5. David Vršecký
6. Michal Matějovský
211
131
120
107
63
33
Automobilové soutěže a maratony
1. Jan Kopecký
238
2. Martin Prokop
197
3. Jan Černý
81
4. Tomáš Kostka
67
5. Roman Kresta
57
6. Martin Kolomý
54
Závody do vrchu
1. Miloš Beneš
2. Dušan Nevěřil
3. Otakar Krámský
4. Lukáš Vojáček
5. Oskar Beneš
6. Petr Vítek
99
92
90
63
53
51
Autokros a rallyekros
1. Václav Fejfar
197
2. Petr Turek
130
3. Roman Častoral
95
4. Petr Bartoš
83
5. Tomáš Pospíšilík
66
6. Jakub Kubíček
61
Motokáry
1. Jan Midrla
2. Patrik Hájek
3. Adam Kout
4. Zdeněk Gróman
5. Jiří Forman
6. Martin Doubek
129
109
86
41
29
26
CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013 | 63
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
Miloš Zeman
politik
RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel Ekospol, a.s.
Ing. Martin Žáček
předseda představenstva
a generální ředitel
UNIQA pojišťovna a.s.
Ing. Petr Paukner, Ph. D.
generální ředitel, Carbounion Bohemia, spol. s r.o.
Ing. Jiří Rückl
prezident, Rückl Crystal a.s.
Mgr. Jan Ruml
místopředseda představenstva a generální ředitel Secar Bohemia, a.s.
na obálce
ING. JAN
SKALICKÝ
pověřený řízením
Ředitelství vodních cest
České republiky
dále
Ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel
TOS Varnsdorf a.s.
Luděk Pfeifer
partner
M.C.TRITON,
spol. s r.o.
na obálce
Ing. Libor Rajdl
jednatel
Alcar Bohemia, s.r.o.
Ing. Mojmír Čapka
předseda představenstva
Brisk Tábor a.s.
Ing. Stanislav Mrvka
starosta Jindřichova Hradce
Karel Vágner
hudebník
Dan Ťok
generální ředitel
SKANSKA a.s.
CHARLES-PIERRE
SERAIN
Andrej Babiš
majitel Agrofert Holdingu
výkonný
ředitel
Komerční banka, a.s.
Marian Rašík
finanční ředitel, Pegas
Nonwovens, s.r.o.
dále
Ivan Vodička
generální ředitel
Alpine Pro, a.s.
Martin Diviš
předseda představenstva
a generální ředitel
Kooperativa pojišťovna, a.s.
ING. KAREL
DOBEŠ
vládní zmocněnec
pro kosmické
aktivity
dále
Ing. Pavel Pilát
generální ředitel,
Metrostav a.s.
Alena Seoud
ředitelka, Česká
kapitálová informační
agentura, a.s.
Tomio Okamura
podnikatel a politik
Ing. Václav Horák
generální ředitel, Cetelem
ČR, a.s.
Ing. Bořivoj Kasal
jednatel Kasalova pila, s.r.o.
Věra Čáslavská
držitelka sedmi zlatých
olympijských medailí
JUDr. Václav Růžička
majitel Hotel Zámku
Berchtold
Ing. Jiří Dvorjančanský,
MBA
ředitel Marketingu, Telefonica Czech Republic a.s.
na obálce
Ing. Vít Pěkný
generální ředitel, Kia
Motors Czech, s.r.o.
Aleš Kočí
ředitel
Yellow Point, spol. s r. o.
Petr Ambrož
předseda
představenstva,
Construct Czech a.s.
Petr Janeba
vedoucí divize
Volkswagen, Porsche
Česká republika, s.r.o.
Ing. Radek
Steinhaizl
generální ředitel, GMF
Aquapark Prague
Vít Podešva
jednatel
Intersport ČR, s.r.o.
Valerie Koshkina
výtvarnice
Josef Dvořák
herec
na obálce
BARBORA
ŠPOTÁKOVÁ
olympijská vítězka
v hodu
oštěpem
dále
Ing. Jan Veleba
prezident Agrární
komory České republiky
Gabriela
Demeterová
houslová virtuoska
Ing. Libor Kahoun
jednatel,
Agro Stošíkovice, s.r.o.
Ricard Cai
fotograf
Ing. Marcel Grün
ředitel, Hvězdárna
a planetárium hlavního
města Prahy
Petr Pečenka
ředitel, Škoda Auto
Česká republika
Prof. MUDr. Valja
Stýblová, DrSc.
spisovatelka
David Svoboda
olympijský vítěz
v moderním pětiboji
Tomáš Töpfer
ředitel, Divadlo
na Vinohradech
Zdeněk Thorovský
jednatel,
Ornex, spol. s r.o.
64 | CZECH TOP 100 FORUM | JARO 2013
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních
měřítek a ve spolupráci s předními
odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR,
Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních časopisů… Tyto
mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou
pomůckou pro případné investory
či domácí i zahraniční zájemce o informace z vývoje české ekonomiky
a jednotlivých společností v celku
i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje v České republice i v zahraničí odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za
účasti nejvýznamnějších osobností
z oboru. Připravuje prezentace
firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní
spolupráci s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu
CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi
ekonomiky i politiky,
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální
společenská setkání významných
osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních a sportovních
příležitostech v Praze i v krajích.
Výsledkem těchto setkání jsou nová
osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.
www.czechtop100.cz
Firmy, které získaly ocenění:
ALTEC a.s.
Asseco Central Europe, a.s.
BRUSH SEM s.r.o.
CETELEM ČR, a.s.
CREDIT CZECH s.r.o.
DEZA a.s.
eD´ system Czech, a.s.
Ekospol a.s.
G4S Cash Services (CZ), a.s.
INVY s.r.o.
Kasko spol. s r. o.
Lumius, spol. s r.o.
Metrostav a.s.
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Nemocnice Kolín, a.s.
Nemocnice Na Homolce
OVB Allfinanz, a.s.
PLEAS a.s.
Plzeňská teplárenská, a.s.
Rehabilitační klinika Malvazinky
Seznam.cz, a.s.
SWS a.s.
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
Xella CZ, s.r.o.
a desítky dalších.
SIMPLY CLEVER
Pºekroila meze své tºídy
Nová ŠKODA Octavia
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km
Vaše zážitky vyžadují prostor.
Nová ŠKODA Octavia si na n•m zakládá.
Nová ŠKODA Octavia nabízí takový vnitºní prostor a pohodlí, jako by byla navržena na míru práv• pro Vás. Najdete v ní
spoustu místa pro nohy i nad hlavou. Navíc budete ohromeni parametry zavazadlového prostoru o objemu 590 litrË,
který je možné ješt• vylepšit o praktické dopl­ky, jako je síÀový program nebo oboustranný koberec. Na svých cestách
nepºestanete žasnout nad mnoha chytrými ºešeními pro Vás a Vaši rodinu. Nové zážitky ekají.
Zaregistrujte se na www.zazijteoctavii.cz a pºij‘te na testovací jízdu
ke svému autorizovanému prodejci vozË ŠKODA.
ŠKODA Finance od ŠkoFINu
www.skoda-auto.cz
facebook.com/skoda.cz
youtube.com/skodacz
twitter.com/skodacz
Download

czech top 100 forum | jaro 2013