Nejvyšší Tajemství
David Icke
Dny rozhodování
„Jsem vesmířan? Náležím k nové rase na Zemi, vytvořené muži z vesmíru spojením se ženami ze
Země? Jsou mé děti potomky první meziplanetární rasy? Bylo lůno meziplanetární společnosti
vytvořené na naší planetě, tak jako vzniklo lůno všech národů Země v USA před 190ti lety?“ „Nebo se
tyto myšlenky vztahují k tomu, co má přijít v budoucnosti? Žádám si právo a privilegium mít takové
myšlenky a ptát se na takové otázky, aniž by mi hrozilo vězení či jiný postih od příslušných úřadů...
Tváří v tvář rigidní, doktrinářské, samozvané vědecké cenzuře, připravené zabíjet, se jeví pošetilé
uveřejnit takovéto myšlenky. Kdokoli dostatečně zlovolný by s nimi mohl jakýmsi způsobem naložit.
Nicméně, právo se mýlit musí být zachováno. Neměli bychom se bát vstoupit do pralesa jen proto, že
tam jsou divoké šelmy skryté v křoví. Neměli bychom se vzdávat našeho práva zdravého úsudku. A z
tohoto úsudku vyvstávají určité otázky, kterých se ustanovený establišment obává... Avšak se
vstupem do kosmického věku bychom zajisté měli trvat na právu tázat nové, dokonce i hloupé otázky,
aniž bychom byli obtěžováni.”
Vědec Wilhelm Reich - citováno z jeho knihy: Contact With Space („Kontakt s vesmírem"). Reich
zemřel ve vězení v USA, třetího listopadu 1957.
Jsme na vrcholu neuvěřitelné globální změny. Na křižovatkách, na kterých činíme rozhodnutí,
která ovlivní budoucí život na Zemi. Můžeme rozrazit dveře mentálního a emocionálního vězení,
které po tisíce let omezovalo lidskou rasu. Nebo můžeme dovolit agentům této kontroly dokončit
jejich agendu mentálního, emocionálního, duchovního a fyzického zotročení každého muže, ženy a
dítěte na planetě, pomocí jedné světové vlády, armády, ústřední banky a jejího oběživa, podpořené
očipovaným obyvatelstvem.
Vím, že to zní fantasticky, ale jestli lidská rasa pozvedla oči od poslední mýdlové opery či varieté
na dostatečně dlouhou dobu, aby zaměstnala svůj mozek, viděla by, že tyto události nejenže
nastanou - ony se dějí. Hnací motor pro centrální řízení celosvětové politiky, obchodu, bankovnictví,
armády a médií nabírá obrátky. Čipování lidí je již v přípravě, v mnoha případech už probíhá.
Kdykoli se připravuje prosazení skryté agendy, vždy nastává doba, kdy skryté musí proniknout na
povrch, aby bylo nakonec implementováno ve fyzické realitě. To je to, co nyní vídáme ve slučování
celosvětového bankovnictví a nadnárodních společností, a rychlost se kterou se soustřeďuje politická
a ekonomická nadvláda skrze Evropskou unii, Spojené národy, Světovou obchodní organizaci,
Multilaterální dohodu o investicích, a množství dalších globalizačních institucí jako jsou Světová
banka, Mezinárodní měnový fond a summity G-7/G-8.
V pozadí této neustálé a řízené centralizace jsou příbuzenské pokrevní linie, které mohou být
vysledovány až do dob starověkého Středního a Blízkého východu. Vynořili se zde, aby se staly
smetánkou, šlechtou a kněžstvem Evropy předtím, než expandují svoji moc do celého světa, převážně
skrze 'Velké' Britské Impérium. To umožnilo klanu exportovat pokrevní příbuznost do všech zemí,
které byly pod britskou a evropskou nadvládou, včetně Spojených států amerických, kde pokračují v
show až do dnešních dnů.
Spojené státy americké mají již v pořadí 40tého prezidenta a 33 z těchto mužů byli geneticky
příbuzní dvěma lidem - anglickému králi Alfrédu Velikému a Karlu Velikému, proslulému panovníkovi
z Francie devátého století. Agenda této příbuzenské pokrevní linie byla do dnešních dnů
implementována natolik, že centrální celosvětová kontrola je zcela nasnadě.
Jestli chcete vědět, jak bude vypadat život, pokud se rychle neprobudíme, podívejte se na
nacistické Německo. To je svět, který očekává globální obyvatelstvo jako plán, kterému já říkám
Agenda Bratrství, který se vine rokem 2000 a prvními 12ti roky nového tisíciletí. Především rok 2012
se zdá být rozhodující pro důvody, které si probereme. Lidé nemají ani ponětí o propasti, nad kterou
stojíme či o povaze světa, který zanecháme našim dětem, a většině lidí je to zdá se jedno. Mnohem
spíš by ignorovali zjevné a popřeli pravdu, která jim bije do očí. Cítím se jako kráva, která běží po poli
a volá:
„Hej! Víte, že některé z našich přátel odváží nákladní auto každý měsíc pryč? Jo, oni je nepřevážejí
k jinému poli, jak jsme mysleli. Oni je střelí do hlavy, nechají vykrvácet, rozřezají je na kousky a
nasáčkují. Pak je tito lidé kupují a pojídají!"
Představte si, jaké by byly reakce zbytku stáda:
"Zešílela si?! To by nikdy neudělali. Beztak mám v této přepravní společnosti podíl a dostávám
slušnou provizi. Sklapni, a nestraš."
Agenda, kterou odhaluji, se rozvíjela po tisíce let až do současného bodu, kdy je blízko k
dokončení, jelikož lidstvo se zbavilo úsudku a zodpovědnosti. Lidstvo by raději dělalo, to co je pro něj
aktuálně výhodné, než aby posuzovalo hlubší konsekvence svého chování pro lidskou existenci.
Nevědomost je sladká, říkáme, a je to pravda - ale jen na chvíli. Může být fajn, nevědět, že tornádo se
blíží, a nemuset se obávat učinit nějaké kroky. Ale zatímco máte hlavu v písku, váš zadek je ve
vzduchu a tornádo se stále blíží.
Jestliže jste jej vyhlíželi a čelili mu, mohli jste se zkáze vyhnout, ale nezájem a odmítání vždy
způsobí, že vás to zasáhne plnou silou a s extrémními důsledky, protože to udeří ve chvíli, kdy je to
nejméně očekáváno a vy jste nejméně připraveni. Jak říkám, nevědomost je pohodlná - ale jen po
určitou dobu. Svým myšlením a činnostmi si vytváříme vlastní realitu. Každé konání či nekonání má
své důsledky. Pokud se zbavíme úsudku a zodpovědnosti, zahazujeme (promarníme) i naše životy.
Pokud se dost z nás takto zachová, zatratíme svět, a to je právě to, co se dělo a děje po celé lidské
dějiny. To je důvodem, proč vždycky menšina ovládala většinu.
Dnes je jediný rozdíl v tom, že menšina nyní ovládá celou planetu díky globalizaci obchodu,
bankovnictví a telekomunikací. Základna této kontroly byla vždy stejná: udržet lidi v nevědomosti,
strachu a válčení. Rozdělit, vládnout, dobývat a podrobovat, a udržet si to nejdůležitější vědění jen
pro sebe. A jak bude vidno z tohoto materiálu, ti, kteří tyto metody ovládnutí lidstva používali po
tisíce let, jsou členy té samé síly, toho samého rodu, následující dlouhodobou Agendu, která nyní
dosahuje velice důležitého bodu na své cestě. Globální fašistický stát je za dveřmi.
Ale ještě to tak být nemusí. Skutečnou sílu a moc má většina, ne menšina.
Ovšem nekonečný potenciál tkví v jednotlivci. Důvod, proč jme tak ovládáni, není v tom, že
bychom neměli moc změnit náš vlastní osud. Je to tím, že se té moci zbavujeme - vzdáváme každou
minutou našich životů. Když se děje něco, co se nám nelíbí, hledáme někoho jiného, abychom ho
obvinili. Když se na světě objeví problém, my říkáme: "A co s tím uděláte?". A v tomto bodě, ti, kteří
nejprve skrytě tento problém vytvořili, odpoví na tento požadavek navrhnutím 'řešení' - více
centralizované moci a okleštěných svobod.
Jestliže chcete dát více moci policii, bezpečnostním složkám, a armádě, a chcete, aby vás
veřejnost o to sama požádala, stačí zajistit více zločinnosti, násilí a terorismu, pak dosáhnete hravě
kýžených cílů.
Jakmile jednou mají lidé strach z vyloupení, přepadení nebo bombardování, budou vás žádat,
abyste jim odebrali svobodu a tak chránili od toho, čím byli k tomuto strachu vmanipulováni.
Bombardování Oklahomy je typickým příkladem tohoto druhu, jak jsem vylíčil v ...And The Truth
Shall Set You Free ("A Pravda Vás Osvobodí"). Já říkám této technice problém-reakce-řešení. Vytvořte
problém, podpořte reakci "něco musí být uděláno", a pak nabídněte řešení. Shrnul bych to mottem
Svobodného zednáře: ' Ordo Ab Chao' - pořádek ze zmatku. Vytvořte zmatek a poté nabídněte
způsob jak obnovit pořádek. Váš pořádek.
Z lidu je vytvářeno stádo řízené mnoha různými formami emocionální a mentální kontroly. Je to
jediná cesta, jak to může být uděláno. Menšina nemůže kontrolovat miliardy lidí fyzicky, tak jako
zvířata na farmě nemohou být kontrolována fyzicky, pokud není zaručen dostatek lidí. Dvě prasata
utekla z jatek v Anglii, a unikala po dlouhou dobu, přestože bylo vynaloženo úsilí mnoha lidí, aby je
chytili - až se stala národními celebritami.
Fyzická kontrola nad celosvětovým obyvatelstvem nemůže fungovat. Ale to není nezbytné, pokud
dokážete ovládnout způsob myšlení lidí a jejich cítění do bodu, kdy oni 'rozhodnou' udělat to, co
stejně chcete, a žádají nastolit takové zákony, jaké chcete nastolit vy. Je to staré pořekadlo, že pokud
chcete od ostatních něco udělat, nechte je uvěřit, že to byl jejich nápad. Lidstvo má ovladatelnou
mysl a je jen o trochu víc vědomé, než průměrný zombie. Myslíte, že přeháním? Ne, ne.
Kontrolu mysli definuji jako manipulaci něčí mysli tak, aby on přemýšlel a poté konal - způsobem,
jakým chcete vy. Po této definici vyvstává otázka, ne kolik lidí je takto ovládáno, ale kolik jich
ovládáno není.
Každý je, ve větším či menším rozsahu. Pokud jste přesvědčeni reklamou či trikem koupit něco co
ve skutečnosti nepotřebujete ani nechcete, právě vám ovládají mysl. Když čtete nebo slyšíte
tendenční 'news story' a necháte, aby to ovlivnilo vaše vnímání dotyčné osoby nebo události, jste pod
kontrolou mysli. Sledujte trénink ozbrojených složek. Je to naprostá kontrola mysli. Ze dne na den je
vám nařízeno bez námitek přijímat rozkazy, a jestliže vám nějaká "guma" v placaté čepici řekne
"střílej do lidí", se kterými ses nikdy nesetkal a nic o nich nevíš, musíš bezesporu střílet.
To je ta "Ano pane!" mentalita, která zasahuje i nevojenský svět. „Dobře, vím, že to není správné,
ale šéf mi nařídil, abych to udělal a já jsem neměl na vybranou." Neměl na vybranou? Vždycky máme
na vybranou. Máme volby, které bychom udělali radši a volby které bychom spíše neudělali. Nikdy se
nestane, že byste neměli žádnou volbu. A kdo to říká, je zbabělec.
Seznam technik kontroly mysli je nekonečný. Oni chtějí vaši mysl, protože když mají vaši mysl, mají
i vás. Odpovědí je vzít si vaši mysl zpět, mysleme sami za sebe a dovolme to i ostatním dělat to stejné,
beze strachu z výsměchu nebo odsouzení za jiný názor. Když to tak neuděláme, Agenda, kterou se
vám chystám nastínit, bude implementována. Ale jestli znova získáme kontrolu nad svou myslí a
dosáhneme mentální suverenity, Agenda nemůže být implementována, protože základna její
existence bude odstraněna.
Ptal jsem se a pátral ve více než 20ti zemích a vidím stejný průběh v každé z nich. Stejné politiky a
struktury jsou zaváděny v souladu s Globální Agendou, navíc ve stejné době. Přesto je celkem zjevné
celosvětové procitávání - tak jak stále více lidí slyší zvonit duchovní budík, vynořují se ze svého
duševního a citového spánku, pozemského transu. Která síla převládne v těchto miléniových rocích
až do roku 2012? To je na vás. My tvoříme naši vlastní realitu naším myšlením a konáním. Když
změníme naše myšlení a konání - změníme svět. Jak jednoduché.
V tomto materiálu se chystám zmapovat historii křížení pokrevně příbuzných rodů, které dnes
ovládají svět, a odkrýt skutečnou povahu Globální Agendy. A rád bych zdůraznil, že odhaluji Agendu,
ne konspiraci jako takovou. Konspirace (spiknutí) přichází, aby manipulovala lidi a události, a tak
zabezpečila implementaci Agendy.
Tato spiknutí mohou mít tři hlavní formy: spiknout se za účelem odstranit lidi a organizace, které
jsou Agendě hrozbou (vražda Diany - Princezny z Walesu); spiknout se za účelem dosadit určité lidi
do pozic moci, kteří poté Agendu uskuteční (George Bush, Henry Kissinger, Tony Blair a jiní);a
spiknout se za účelem vyvolat události, které přinutí veřejnost požadovat, aby Agenda byla
uskutečněna - skrze problém-reakce-řešení (válečné konflikty, bomby teroristů, kolapsy ekonomik)
Tímto způsobem se všechny tyto zdánlivě nespojité události a manipulace stávají prostředky k
nastolení té samé jedné Agandy. V následujících měsících a rocích, kdykoli vezmete noviny, zapnete
televizi nebo uslyšíte řeč politika nebo obchodního lídra, chystejte se vnímat, jak se zde nastíněné
informace stávají realitou. To už jste schopni, pokud rozpoznáte švindl. Podívejte se na moje
předchozí knihy, jako je... And The Truth Shall Set You Free, I Am Me I Am Free, The Robots' Rebellion,
video Turning Of The Tide a práce ostatních badatelů poslední dekády, a všimnete si, že co bylo
předpovězeno, se vyplňuje.
Toto není proroctví, je to pouze dřívější obeznámenost s Agendou. Takže bude v příštích pár
letech realizován celosvětový fašistický stát? Ta otázka může být zodpovězena pouze další otázkou:
chystáme se stát lidmi nebo pokračovat jako ovce? (poz. "people or sheeple?")
Agenda se odvíjí od toho druhého..
VAROVÁNÍ
V tomto materiálu je enormní množství odvážných, vyzývavých informací. Prosím, nepokračujte,
pokud jste závislí na našem současném systému smýšlení, nebo pokud cítíte, že byste emocionálně
neunesli to, co se skutečně v tomto světě děje.
Pokud si vyberete pokračovat, pamatujte, že není čeho se obávat. Život je neustálý a vše je jen
zkušenost na cestě k osvícení. Viděno z nejvyšší úrovně vnímání, zde není dobro a zlo, to vědomí
pouze činí volby, aby zakusilo vše, co zakusit lze.
Úžasné události, které tento materiál odkrývá, jsou v procesu završování, ukončování, tak jako
nakonec vysvitne světlo svobody při největší transformaci vědomí, jenž tato planeta byla svědkem za
posledních 26,000 let. A přeze všechny ty informace, které se chystáte číst, je úžasné žít v této době.
Byly zde dva způsoby, jak psát tento materiál. Mohl jsem zadržovat informace, které jsou úžasně
bizarní, ale pravdivé. Byla by to snadná cesta, zůstat v „klidné zóně“ a komunikovat pouze to, co by
tolik neapelovalo na zdravý rozum většiny lidí. Nebo jsem mohl se čtenáři jednat, jako s plně
vyspělými, multidimenzionálními lidskými bytostmi a komunikovat všechny závažné informace,
včetně těch, které roztáhnou jejich smysl vnímání reality až do zlomového bodu. Jako vždy jsem
vybral ten druhý. Není na mne, abych upravoval informace pro čtenáře, je to na čtenářích, aby si je
sami upravili. Jak domýšlivé a povýšené by bylo si myslet, že bych měl lidi uchránit před takovými
informacemi, „protože na ně nejsou připraveni“. Kdo jsem, abych o tom rozhodoval? A jak můžu
vědět, zda jsou „na to připraveni“, když se to nedozví a nemohou tak o tom sami rozhodnout?
Někteří z mých přátel naléhali, abych lidem pověděl základní příběh, ale „probůh za žádných
okolností nezmiňoval plazy“. Záhy zjistíte, co tím vlastně mysleli. Chápu jejich obavy, ale já musím být
sám sebou. A musím vám říci vše co vím, ne jen to, co se nachází v rámci „klidné zóny“. To jsem celý
já, to je můj způsob. Samozřejmě, téma této knihy vyvolá výsměch u těch s vizí pravděpodobnosti o
velikosti hrachu a přirozeně těch, kteří si jsou vědomi pravdy, avšak nechtějí, aby se ji veřejnost
dozvěděla. Ale co? Koho to zajímá? Mě tedy ne.
Jak řekl Gandhi:
"Dokonce i když jste v menšině jednoho, pravda je stále ještě pravdou."
Tak zde je tedy příběh, bez obalu.
Když to shrnu, rasa křížících se pokrevních linií, vlastně rasa v rámci rasy, byla po tisíce let
soustředěna do starověkého Středního a Blízkého východu, než expandovala svoji moc přes celou
zeměkouli. Velmi klíčovým aspektem bylo vytvoření sítě mystických škol a tajných společností
k nenápadnému zavedení Agendy, tvoříce ve stejný čas instituce jako např. církve k mentálnímu a
citovému uvěznění mas a jejich uvržení do společných válek. Hierarchie tohoto klanu pokrevních linií
není výlučně mužská a některé klíčové pozice zastávají ženy. Avšak v rámci čísel je to mužská převaha
a já tedy budu tuto skupinu zmiňovat jako Bratrství.
Ještě více přesněji, dajíc v tomto příběhu důležitost starověkému Babylonu, budu jej též nazývat
Babylonským Bratrstvím. Jejich plán, jež oni nazývají „Velké Dílo Věků“, budu nazývat Agenda
Bratrství. Bratrstvo nenabylo moc během několika let, ani desetiletí či staletí: může být vysledováno
tisíce let zpátky. Struktury dnešních institucí jakou je vláda, bankovnictví, obchod, armáda a média
nebyli touto silou infiltrováni, ale byli jí vytvořeni od prvopočátku. Bratrská Agenda je popravdě
agendou mnoha milénií. Je to rozvinutí plánu, kousek po kousku, pro centralizovanou vládu nad
planetou.
Hierarchie pokrevní linie na vrcholu lidské pyramidy nadvlády a útlaku, předává štafetový kolík
po generace, většina synů následuje své otce. Děti těchto rodných linií, které jsou vybrány, aby
zdědily štafetový kolík, jsou vychovány od narození k pochopení Agendy a manipulativních metod
„Velkého Díla“ v rámci reality. Vzestupující Agenda se stává jejich naočkovaným posláním od jejich
raných let. Jakmile se připojí k hierarchii Bratrství a předají štafetu další generaci, jsou výchovou
zformováni do vysoce nevyrovnaných lidí.
Rozumově jsou velmi bystří, ale s „bajpásnutým“ smyslem pro soucit a slitování, a s arogancí, že
mají právo řídit tento svět a vládnout mase ignorantů, jež vidí jako méněcenné (spodinu). Kterékoli
Bratrské děti, které protestují či se odmítají podrobit tomuto formování, jsou vytlačeni stranou, či je
s nimi jednáno takovým způsobem, aby se zajistilo, že pouze „bezpečným“ (prověřeným) lidem se
podaří dostat do vyšších úrovní pyramidy a k vysoce tajnému a rozvinutému vědění, které je tam
uchováváno. Některé z těchto pokrevních linií lze jmenovat. „The British House of Windsor” je jedním
z nich, stejně tak jako Rothschildové, členové Evropské královské koruny a šlechtici, Rockefellerové, a
zbytek takzvaného Východního Establišmentu Spojených Států - jež produkuje Americké prezidenty,
obchodní lídry, bankéře a správce. Avšak na nejvyšším vrcholu se nachází klika, která ovládá lidskou
rasu, operuje skrytě mimo veřejnou doménu.
Jakákoli skupina, která je tak nevyrovnaná, že prahne po naprosté nadvládě nad planetou, bude
soupeřit sama se sebou, jak se jednotlivé frakce budou snažit o úplnou kontrolu. To je skutečné
Bratrství. Je zde obrovský vnitřní boj, konflikt a soupeření. Jeden badatel je popsal jako gang
vykradačů bank, jež se dohodnou na společné akci, ale pak se hádají o to, jak bude rozdělen lup. Je to
znamenitý popis toho, jak během historie odlišné frakce válčily a válčí mezi sebou o dominanci.
Nakonec jsou však spojeni svým přáním vidět plán implementovaný a v klíčových momentech drtivě
spojí síly, aby rozvinuli Agendu, jež se stala výzvou.
Pravděpodobně budete muset jít stovky tisíců let zpátky abyste našli počátek tohoto příběhu
lidské manipulace a rodinných linií, které dirigují Velké Dílo. Čím více jsem to léta zkoumal, tím více
mi bylo zřejmé, že původ těchto pokrevních linií a plánu na převzetí Země sahá k rase či rasám
z jiných sfér nebo dimenzí evoluce. Mimozemským, jak jim říkáme my. Jestli pochybujete o existenci
mimozemského života, pak na chvíli uvažujte. Jen naše Slunce je jedna z mnoha 100 miliard dalších
hvězd v této galaxii. Sir Francis Crick, laureát Nobelovy ceny říká, že odhadovaný počet galaxií v
našem vesmíru je asi 100 miliard, a věří, že v naší galaxii je alespoň jeden milion planet, které by
mohly podporovat život, tak jak ho známe my.
Přemýšlejte, jaká to mohou být čísla v rámci celého vesmíru, dokonce ještě než začneme
uvažovat další dimenze existence, jež jsou za hranicemi frekvenčního rozsahu našich fyzických
smyslů. Kdybyste cestovali rychlostí světla, 186.000 mil za sekundu, trvalo by vám 4,3 roků, než byste
dosáhli nejbližší hvězdy k této sluneční soustavě. To hovoří mnoho o úrovni lidské indoktrinace - že se
mimozemský život zdá být příliš křehký - až se přijme za věrohodné, že se život objevil pouze na této
malinkaté planetě! Jenom uvažte to množství úžasných staveb, jež vznikly ve starověkém světě, a pak
zjistíte, že zde existovala vyspělá rasa. Je nám říkáno, že v té době žili pouze primitivní lidé
v porovnání s moderními lidmi, ale to je jasně absurdní a směšné.
Tak jako nejúředničtější „myšlení“, historický a archeologický establišment vytváří své vlastní
story, nazývá je ověřenými fakty, a jednoduše ignoruje ohromující důkazy, že se mýlí. Ideou není
vzdělávat, ale vštěpovat, poučovat. Kdokoli, kdo se nepodřídí oficiální verzi historie, je izolován
kolegy historiky a archeology, kteří buď jsou si vědomi, že jejich práce, pověst a odměny jsou jistější,
jestliže se drží oficiální verze, nebo, upřímně řečeno, nevidí si na špičku svých nosů. To samé může
být řečeno o lidech, kteří vyučují, nebo o lidech v „intelektuálních“ profesích.
Po celé planetě jsou neskutečné stavby, postavené před tisíci lety, které mohly být postaveny
pouze s technologií tak dobrou anebo lepší, jak máme dnes my. V Baalbeku, severovýchodně od
Bejrutu v Libanonu, tři masivní kusy kamene, každý vážící 800 tun, byly přesunuty nejméně čtvrt míle
a vztyčeny v zeď. To se stalo tisíce let před n.l.! Jiný blok poblíž, váží 1000 tun – to je váha tří jumbo
jetů. Jak toto bylo možné? Oficiální historie si nepřeje, aby se vystupovalo s takovými otázkami,
protože kam by to vedlo.. Dokážete si dnes představit, telefonovat stavbaři a chtít to po něm?
„Chcete po mně udělat CO?“ řekl by, „Vy jste blázen.“
V Peru se nacházejí záhadné linie v Nazca. Ve dávných dobách bylo vyrýváno do povrchu země,
aby se odkryla bílá spodní vrstva a skrze tuto metodu byla vytvořena úžasná vyobrazení zvířat, ryb,
hmyzu a ptáků. Některé z nich jsou tak velké, že mohou být celé zachyceny pouze z výšky 1000 stop
ve vzduchu! Znalosti, které umožnily vytvořit divy, jakými jsou Nazca, Baalbek, Velká pyramida v Gize
a další úžasné výtvory, s takovou precizností a přesností, pocházejí od rozvinuté rasy, která v dávných
dobách žila společně s mnohem primitivnější obecnou populací.
Tato rasa je v textech Starého zákona a jiných dílech, vč. orálních tradic starověku popisována
jako ‘bohové’. Už slyším přívržence Bible zamítat, že by jejich kniha mluvila o ‘bozích’. Ale mluví. Když
je slovo ‘Bůh’ používáno ve Starém zákoně, je často přeloženo ze slov, která znamenají bohové,
množné číslo – Elohim a Adonai jsou dva příklady.
Snadno pochopíte, že rasa provádějící technologické úkony v takovém měřítku, by měla být
viděna jako ‘bohové’ - lidmi, jež nejsou sto pochopit takové schopnosti. Kolem let 1930, američtí a
australští pracovníci armádní služby přistáli se svým letounem ve vzdálené části Nové Guineje, aby
shodily zásoby pro své vojáky. Místní, kteří nikdy v životě neviděli letadlo, uvěřili, že tito muži jsou
bohové a stali se tak objektem náboženského uctívání.
Toto mohlo být ještě více extrémní v dávnověku, kdy rozvinuté rasy z jiných planet, hvězd či
dimenzí, přilétaly v daleko rozvinutějších strojích, než cokoli, co známe (alespoň oficiálně!) u dnešní
armády. Příliv znalostí z vnějšku této planety či jiného zdroje by vysvětloval toliko ‘mystérií’, jež
oficiální historie vitá s ohlušujícím mlčením. Úžasné příklady staveb se tedy staly vysvětlitelnými a
stejně tak tajemství, proč rané civilizace jako Egypt a Sumer (země Shinar v Bibli) začaly na vrcholu
svého vývoje, a poté padli do úpadku - zatímco normální směřování vývoje začíná nižší úrovní a
pokračuje pomalým rozvojem skrze učení a zkušenost.
Nastala zde „infuze“ velmi pokročilých znalostí, které později většině lidí upadli v zapomnění.
V každé kultuře po celém světě jsou prastaré příběhy a texty, které popisují ‘bohy’, jež přinesli toto
pokročilé vědění. To by zase vysvětlovalo tajemství - proč měli v dávnověku tak fenomenální znalosti
astronomie. Po celém světě existuje nespočetné množství legend z dob, jež jsou nazývány Zlatým
Věkem, jež byl zničen kataklysmatem a ‘pádem člověka’.
Řecký antický básník Hesiod popsal svět před ‘pádem’ takto:
“Člověk žil jako Bohové, bez zlozvyků či žádostivosti, trápení či dřiny. Ve šťastném soužití
s božskými bytostmi (mimozemšťany?), trávili své dny v poklidu a radosti, žili spolu v dokonalé
rovnosti, spojeni vzájemnou důvěrou a láskou. Země byla mnohem krásnější než nyní, a spontánně
oplývala hojným množstvím plodů. Lidské bytosti a zvířata mluvili společnou řečí a hovořili mezi
sebou (telepatií). Muži se ve sto letech zdáli být pouhými chlapci. Neměli žádné z vetchostí stáří, jež
by je obtěžovali, a když přecházeli do říše vyššího života, dělo se tak v jemné dřímotě.“
Jakkoli utopisticky to může znít, máme zde nesčetné množství příběhů z každé starodávné
kultury, která popisuje těmito termíny svět v daleké minulosti. Tuto vizi můžeme znovu obnovit
pouze tehdy, pokud změníme způsob myšlení a vnímání. Nejkomplexnější známky rozvinuté rasy jsou
obsaženy na desítkách tisíc hliněných destičkách, nalezených r. 1850 v okolí 250ti mil od Iráckého
Bagdádu, Angličanem Sirem Austen Henry Layardem, jenž dělal vykopávky na nalezišti v Niveh,
hlavním městě Assyrie. To se nacházelo poblíž současného iráckého města Mosul. Následovaly další
nálezy v této oblasti, jež je nazývána Mezopotámií.
Původním zdrojem tohoto vědění nebyli Asyřané, ale Sumerové, kteří žili v té samé oblasti,
odhadem někdy 4.000 až 2.000 let před n.l.. Takže se budu odkazovat na hliněné destičky jako na
Sumerské texty či tabulky. Jsou jedněmi z největších historických nálezů, které si jen dokážeme
představit a ještě 150 let poté, co byly objeveny, jsou ignorovány konvenčním dějepisem a školstvím.
Proč? Protože nabourávají a bortí oficiální verzi událostí. Nejznámější překladatel těchto tabulek je
učenec a spisovatel Zecharia Sitchin, který dokáže číst sumerské, aramejské, hebrejské a další jazyky
Středního a Dálného východu.
Značně bádal a překládal sumerské destičky a nemá pochyb, že popisují mimozemšťany. Někteří
výzkumníci říkají, že použil pozdější verzi sumerského jazyka k překladu dřívějšího, a některé z jeho
překladů nemusejí být stoprocentně přesné. Myslím si, že jeho témata jsou správná, další zprávy a
důkazy to jasně potvrzují, i když osobně pochybuji o některých detailech. Myslím si, že množství
Sitchinových interpretací je extrémně sporných, zatímco souhlasím s celkovou tezí.
Podle jeho (a dalších) překladů, texty říkají, že sumerská civilizace, z níž bylo odvozeno mnoho
rysů moderní společnosti, byla „darem od bohů“. Ne mytických bohů, ale fyzických, kteří mezi žili
mezi lidmi. Tabulky nazývají tyto bohy tzv. AN.UNNAK.KI (Ti, kteří přišli na Zemi z Nebes), a DIN.GIR
(Země Pána Horoucích Raket). Samotné jméno Sumer bylo KI.EN.GIR (Země Pána Horoucích Raket a
podle Sitchina též Země Strážců/Hlídačů). Starobylý text známý jako Kniha Enochova též nazývá bohy
“Strážci (Hlídači)”, tak jak je nazývali Egypťané. Egyptské jméno jejich bohů je – “Neteru”, doslova
přeloženo jako „Strážci (Hlídači)“; jejich bohové prý připluli v nebeských lodích.
Podle Zecharia Sitchina, tabulky popisují, jak Anunnaki přišli z planety zvané Nibiru (Křížící
planeta), on věří, že Nibiru má 3.600-letou elipsovitou oběžnou dráhu, která probíhá mezi Jupiterem
a Marsem a poté pokračuje ven do vzdáleného kosmického prostoru až za Pluto. Moderní věda toto
těleso identifikovala jako Planetu X, která byla lokalizována za Plutem a věří se, že je součástí této
sluneční soustavy. Ale elipsovitá oběžná dráha by byla neuvěřitelně nestabilní a obtížně udržitelná.
Vědci, kterým důvěřuji, věří, že se Sitchin ve své Nibiru teorii mýlí, přestože jeho hlavní téma kolem
Anunnaki je správné.
Sumerské tabulky, podle Sitchinových překladů popisují, jak během raného formování sluneční
soustavy, Nibiru v blízkosti způsobilo destrukci planety, jež tehdy mezi Jupiterem a Marsem
existovala. Sumerové jí říkali Tiamat, planeta přezdívaná Vodnaté (nasáklé) Monstrum. Tvrdí, že to
byly pozůstatky z Tiamatiny kolize s měsícem Nibiru, jež vytvořila Velký Pásový Náramek – pás
asteroidů, který se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Zbytek z Tiamat byl vržen na jiný orbit, říkají
texty, a posléze se to stalo Zemí.
Sumerské jméno pro Zemi znamená Rozštípnutá, protože vznikla rozsáhlá trhlina, oni říkají – od
té kolize. Zajímavé je, že pokud odstraníte vodu z Pacifického Oceánu, zanecháte zde gigantickou
díru.
Tabulky jsou zaznamenané zprávy z ústní tradice jež jde enormně časem zpět a musíte být
obezřetní, aby nebyly přidány nebo ztraceny detaily, a že nevezmete symboliku či přirovnání jako
doslovnou pravdu. Jsem si jist, že nějaký zmatek tímto způsobem vznikl. Sám mám pochyby o NibiruTiamat scénáři a jeho domnělém časovém rámci. Ale v Textech je mnoho pravdy, jež může být
prokázána, přinejmenším jejich znalost astronomie.
Tabulky zobrazují sluneční soustavu s planetami v jejich správných pozicích, oběžných drahách a
relativních velikostech - jejich přesnost byla potvrzena až v posledních 150ti letech, jelikož některé
z těchto planet byly teprve objeveny. Tabulky popisují povahu a barvu Neptunu a Uranu takovým
způsobem, jak bylo potvrzeno teprve v posledních pár letech! A co víc, moderní ‘experti’
nepředpokládali, že planety budou vypadat tak, jak vypadají, a jak už je znali Sumerové tisíce let před
n.l., což naše “pokročilá” věda teprve objevuje.
Nejúžasněji Sumerské destičky popisují způsob, jakým vznikl homo sapiens. Sitchin říká, že
Anunnaki přišli na Zemi odhadem před 450.000 lety těžit zlato tam, kde je nyní Afrika. Hlavní těžební
centrum bylo v dnešním Zimbabwe, oblast, jenž Sumeřané nazývali AB.ZU (hluboké zásoby) - tvrdí.
Studie anglo-americké společnosti nalezla rozsáhlý důkaz zlatého dolu v Africe, starého nejméně
60.000 let, možná i 100.000 let. Zlato vytěžené Anunnaki bylo převáženo zpět na jejich domovskou
planetu ze základny na Středním východě - Sitchin tvrdí, že to říkají destičky. Myslím, že se dá
dozvědět mnohem více o této „těžbě zlata“ (obchodu), a nevěřím, že to byl hlavní důvod, proč sem
přišli, zda to byl vůbec důvod.
Z počátku bylo dolování zlata prováděno Anunnaki verzí jejich pracovních tříd, říká Sitchin, ale
posléze nastala vzpoura horníků a královská elita Anunnaki rozhodla vytvořit novou otrockou rasu,
jež by práci vykonávala. Tabulky popisují, jak byly geny Anunnaki a domorodých lidí ve zkumavce
zkombinovány tak, aby vznikla „aktualizovaná verze“ člověka, schopného vykonávat úlohy, které
Anunnaki požadovali. Idea dětí ze zkumavky by zněla směšně v době, kdy byly r. 1850 zkumavky
vynalezeny, ale je to přesně to, co jsou vědci schopni dnes dělat. Znova a znova, moderní výzkum
podporuje teze ze sumerských destiček. Například, byl zde náhlý a nevysvětlený „upgrade“ fyzické
formy člověka někdy před 200.000 lety. Oficiální věda ohledně této skutečnosti mlčí a mumlá termíny
jako „chybějící článek“.
Ale některým nevyhnutelným faktům se musíme věnovat. Předchozí fyzická forma známá jako homo
erectus se náhle stala tím, čemu dnes říkáme homo sapiens. Od začátku měl homo sapiens schopnost
mluvit komplexním jazykem a velikost lidského mozku se masivně zvětšila. Biolog Thomas Huxley
řekl, že významnější změny, jako jsou tyto, mohou trvat desítky milionů let. Tento pohled podporuje
důkaz jménem homo erectus, který se zřejmě objevil v Africe před 1,5 milionu let. Zdá se, že po
dobrý jeden milion let, zůstala jejich fyzická forma stejná, ale pak, z čista jasna prošla dramatickou
změnou až k homo sapiens. Asi 35.000 let předtím přišel jiný náhlý „upgrade“ („aktualizace“) a objevil
se homo sapiens sapiens - ve fyzické formě, jak ji známe dnes. Sumerské destičky zmiňují dva lidi
zapojené do vytvoření této otrocké rasy. Byli to vedoucí vědci jménem Enki, Pán Země (Ki=Země) a
Ninkharsag, též známá jako Ninti („Lady Life“ – „Paní Život“), díky její odborné znalosti medicíny.
Později byla označována jako Mammi, z čehož pochází máma a matka. Ninkharsag je
zpodobňován v mezopotamských vyobrazeních jako nástroj užívaný k řezání pupeční šňůry. Má tvar
podkovy a užíval se v dávných dobách. Též se stala mateřskou bohyní náboženských proudů jako
Královna Semiramis, Isis, Barati, Diana, Marie a mnoho dalších, jež se vynořili z celého tohoto světa.
Často je zobrazována jako těhotná žena.
Texty o vůdcovství Anunnaki říkají:
Sešli se, aby žádali bohyni,
porodní asistentku bohů, moudrou rodičku
(říkajíc),
"Dej život v stvoření, stvoř dělníky!
Vytvoř primitivního dělníka, jenž může nést otěže!
Nechť nese otěže, které mu Enlil přidělí,
Nechť dělník nese břímě bohů!"
Enlil byl velitelem Anunnaků a Enki byl jeho nevlastní bratr. Jak nám říkají Tabulky, Enki a
Ninkharsag měli mnoho nezdarů, přitom co hledali ten správný genetický mix. Jsou tam případy, kdy
stvořili lidi s významnými defekty a také člověko-zvířecí hybridy. Hrozné věci, a přesně to, co se
údajně děje v mimozemsko-lidských podzemních základnách po světě. Příběh Frankensteina, muže
vytvořeného v laboratoři, by mohl být obrazem těchto událostí. Byl napsán Mary Shelleyovou,
manželkou slavného básníka. On a ona byli vysocí zasvěcenci tajné sítě společnosti, jenž od dávných
časů shromažďovala a potlačovala tuto znalost.
Tabulky říkají, že Enki a Ninkharsag nakonec našli tu pravou směs jenž se stala prvním homo
sapiens – bytostí, kterou Sumerové nazvaly LU.LU (Ten, kdo byl namixován). Toto je biblický Adam '.
LU.LU byl genetický hybrid, sloučený s homo erectus, s geny ' bohů ' k tomu, aby vytvořili otroka,
lidskou včelu dělnici, před nějakými 200.000 až 300.000 lety. Ženská verze byla též vytvořena.
Sumerské jméno pro člověka bylo LU, kořenný význam je dělník či sluha, a též z toho vycházelo
pojmenování pro zdomácnělá zvířata.
Tímto je od té doby lidská rasa. Anunnaki po tisíce let, dříve zjevně, nyní skrytě řídí naši planetu.
Nesprávný překlad Bible a doslova vzatý obrazný jazyk zdevastoval původní význam a vytvořil
fantaskní příběh. Genesis a Exodus byly napsány hebrejskou kněžskou třídou, Levity (židovskými
kněžími), poté, co byli vzati do Babylonu kolem r. 586 př.n.l. Babylon byl bývalou zemí Sumeru a
proto Babyloňané, tedy Levité, znaly sumerské příběhy a zvěsti. To bylo zcela určitě z těchto
záznamů, z nichž Levité zkompilovali Genesis a Exodus. Zdroj je zřejmý. Sumerské tabulky mluví o
E.DIN (Příbytek Spravedlivého). Toto se pojí se sumerským jménem pro jejich bohy, DIN.GIR
(Spravedlivý z Raket). Takto Sumerové mluvili o Edin, a Genesis mluví o Rajské Zahradě.
Toto bylo ústředím bohů, Anunnaků. Sumerské Tabulky hovoří o Králi Sargonu starším, nalezeným
jako dítě v plovoucím koši na řece, a vychovaným královskou rodinou. Exodus mluví o Mojžíši
nalezeném královskou princeznou jako dítě plovoucí v koši po řece, a jak byl vychován Egyptskou
královskou rodinou. Seznam takových ‘náhodných shod’ je nekonečný.
Starý zákon je klasickým příkladem náboženské recyklace, která „oplodnila“ všechna náboženství.
Takže pokud hledáte původní význam Genesis a příběh Adama, musíte se vrátit k Sumerským
záznamům, abyste viděli, jak byl příběh pozměněn. Genesis říká, že ' Bůh ' (bohové) vytvořili prvního
muže Adama, z ' prachu země ' a poté použili žebro Adama k tomu, aby vytvořili Evu, první ženu.
Zecharia Sitchin poukazuje na to, že překlad 'prach země ' pochází z hebrejského slova tit a sám je
odvozen od Sumerského termínu, TI.IT, což znamená 'to, co je s životem' .
Adam nebyl vytvořený z prachu země, ale z toho, co je s životem - žijící buňky. Sumerský termín TI
znamená obojí - žebro i život a opět, překladatelé udělali špatnou volbu. Eva (ta, co má život) nebyl
vytvořena z žebra, ale z toho, co má život - žijící buňky. Lidské vajíčko pro vytvoření Lulu/Adama
vzešlo podle Sumerů od ženy z Abzu v Africe, a novodobé fosilní nálezy a antropologický výzkum
naznačuje, že homo sapiens přišel vskutku z Afriky. Na zač. osmdesátých let, Douglas Wallace z
Emory University v Georgii srovnával DNA (projekt pro fyzický život) 800ti žen a usoudil, že to vzešlo z
jediného ženského předka.
Wesley Brown z Michiganské univerzity řekl po prozkoumání DNA 21ti žen z různých genetických
prostředí kolem světa, že všechny vzešly ze stejného zdroje, jenž žil v Africe o 180.000-300,000 let
dříve.
Rebecca Cann z kalifornské univerzity v Berkeley udělala to samé se 147mi ženami z rasově a
zeměpisně různorodého prostředí a řekla, že jejich společná genetická dědičnost pochází od jediného
předka o 150.000 až 300,000 let dříve.
Jiná studie 150ti amerických žen z genetických linií směřujících zpět do Evropy, Afriky a Blízkého
východu, společně s domorodci Austrálie a Nové Guineje skončila s tím, že všechny měly stejného
ženského předka, jenž žil v Africe o 140.000 až 290.000 let dříve.
Osobně si myslím, že lidská rasa byla „oseta“ mnoha zdroji; nejen Anunnaki.
Sumerské tabulky a pozdější akadské příběhy uvádějí jména a hierarchie Anunnaků. Oni nazývají
'Otce' bohů slovem AN, které znamená nebe.
Náš Otec, který jest v nebi? , AN či Anu dle Akadů, zůstával většinou v nebi se svou manželkou
Antu, a dělal jen ojedinělé návštěvy planety jimi nazývané E.RI.DU (Domov v daleku postavený), slově
které se vyvinulo v Earth (Země). Nebo přinejmenším je to překlad Zecharia Sitchina. Z popisů by též
mohlo vyplývat, že Anu většinou zůstával ve vysokých horách Blízkého východu, kde 'Rajská Zahrada',
místo bohů, dle dobrých dokladů se považuje, že bylo, a dělal pouze ojedinělé návštěvy plání Sumeru.
Sumerské město bylo nazváno Eridu. Anu vyslal dva syny rozvinout a řídit Zemi, říkají tabulky. Byli
to Enki, o němž říkají, že stvořil homo sapiens, a jeho nevlastní bratr Enlil. Tito dva se později stali
velkými soupeři o konečnou vládu nad planetou. Enki, Anu-ův prvorozený, byl podřízen Enlil-ovi kvůli
Anunnacké posedlosti genetickou čistotou. Enlil- ova matka byla Anu-ova nevlastní sestra a toto
spojení přešlo na mužské geny efektivněji než Enki-ho narození přes jinou matku.
Později Tabulky popisují, jak Anunnaki vytvořili pokrevní příbuznost aby ovládli lidstvo v
zastoupení a tito, podotýkám, jsou rodinami, jež stále ovládají svět až do dnešních dnů. Sumerské
Tabulky popisují, jak byl Annnaky lidstvu udělen královský majestát (z angl. kingship), jež byl
původně znám jako anu-majestát (z angl. Anuship) od An či Anu, vládce 'bohů '. Bratrské rodiny jsou
posedlé pokrevním příbuzenstvím a genetickou dědičností a křížili se bez ohledu na lásku. Královské
rodiny (rodina!) a aristokracie Evropy a tzv. Rodiny Východního Establišmentu ve Spojených státech
(Eastern Establishment families in the United States) jsou tohoto zjevným příkladem.
Jsou ze stejného rodu (kmene) a geneticky příbuzní. To je důvod, proč Bratrské rodiny byly vždy
posedlé křížením, právě jako Sumerské Tabulky popisují Anunnaki. Nekříží se skrze snobství, ale aby
zachovali genetickou strukturu, která jim dává určité schopnosti, zvláště schopnost '“posunu
tvaru/formy“ (angl. „shape-shift“) a manifestace v dalších formách. V krátkosti to detailněji popíši.
Tabulky popisují, jak byla od Enki dána lidem schopnost rozmnožovat se, a to vedlo k explozi lidské
populace, která hrozila zaplavit Anunnaki, jenž nebyli nikdy příliš početní. Anunnaki měli množství
vnitřních konfliktů a hi-tech válek mezi sebou, jak Enlil a Enki frakce bojovaly o kontrolu. Výzkumníci
kolem Anunnaki se obecně shodují, že Enki je na straně lidstva, ale mě se zdá, že si obě skupiny přejí
dominanci nad touto planetou, a že to je jejich skutečnou motivací.
Jak Zecharia Sitchin dokumentuje ve svých překladech, a čtenáři indických svatých knih Véd
potvrdí, je zde mnoho popisů ' bohů ' jdoucích do války sami se sebou, aby bojovali o nadvládu.
Sumerské záznamy popisují, jak synové Annunaki ' bohů ' byli do těchto válek nejvíce zapojeni. Tito
byli potomky Enki-ho a Enlil-a, nevlastních bratři, kteří se stali divokými rivaly, a jejich synové tu bitvu
v hi-tech boji „dohráli“, říkají Tabulky. Jedna bitva, do které byli zdá se zapojeni, bylo biblické zničení
Sodomy a Gomory.
Tato města byla pravděpodobně umístěna při jižním konci Mrtvého moře, kde dnes naměřené
údaje o radiaci jsou mnohem vyšší, než je normální. To bylo tehdy, podle Bible, když se Lotova
manželka ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. V návaznosti na odkaz původních Sumerů,
Zecharia Sitchin říká, že skutečný překlad této pasáže by měl být čten jako Lotova manželka se
změnila v sloup páry, který, při hlubší úvaze, je spíše pravděpodobnější!
Po celém světě, v každé domorodé kultuře najdete příběhy o Velké Potopě, a Sumerské Tabulky
se neliší. Sitchin říká, že vyprávějí, jak Anunnaki opustili planetu v létajícím plavidle a jak obrovský
příval vody vymazal velkou část lidstva. Není pochyb, že ta nepředstavitelná katastrofa, nebo
pravděpodobněji katastrofy, „navštívily“ Zemi průměrně mezi 11.000 a 4.000 lety př.n.l. Geologický a
biologický důkaz je obrovský, ve své podpoře nespočetných příběhů a tradic, jež popisují takové
události. Pocházejí z Evropy, Skandinávie, Ruska, Afriky, amerického kontinentu, Austrálie, Nového
Zélandu, Asie, Číny, Japonska a Blízkého východu.
Všude. Někteří mluví o ohromném žáru, který uvařil moře; o horách dýchajících oheň; o zmizení
Slunce a Měsíce a temnoty, jenž následovala; o pršení krve, ledu a kamení; o přetočení Země; o
padající obloze; o vystupování a zaplavování pevniny; o ztrátě ohromného kontinentu; o příchodu
chladu; a prakticky všichni z nich popisují fantastickou záplavu, zeď vody, jež se přehnala přes Zemi.
Přílivová vlna způsobená kometou ve filmu Deep Impact (Drtivý dopad), vám dává představu, jaké to
mohlo být.
Staré čínské texty popisují, jak se pilíře podpírající oblohu rozdrtily; o tom, jak se Slunce, Měsíc a
hvězdy sesypaly v severozápad, kde se obloha stala nízkou; řeky, moře a oceány ztekly na jihovýchod,
kde se Země potopila a ohromný požár byl uhašen bouřlivou záplavou. V Americe, indiáni Pawnee
vyprávějí stejný příběh o době, kdy severní a jižní polární hvězdy změnily místa a šly navštívit jedna
druhou. Severoamerické tradice odkazují na obrovské mraky objevující se a žhnoucí tak silně, že se
vařilo vodstvo.
Grónští Eskymáci vyprávěli ranným misionářům, že před dávnou dobou se Země převrátila.
Peruánská legenda říká, že Andy byly rozděleny v půl, když obloha vedla válku se Zemí. Brazilský
mýtus popisuje, jak se nebe roztrhlo a padající tříšť zabíjela vše živé, až nebe a Země změnili místo. A
indiáni kmene Hopi, ze Severní Ameriky popisují toto:
" Země se rozpukala do ohromných roklin, a vše pokryla voda, kromě jedné úzké zablácené
vyvýšeniny".
Všechno to blízce koreluje s legendami Atlantisu a Mu či Lemurie: dvou rozsáhlých kontinentů,
jednoho v Atlantiku a druhého v Pacifiku, o nichž mnoho lidí věří, že byly řízeny vysoce vyvinutými
rasami. Kontinenty, řečeno zmizely pod mořem, za okolností popsaných výše, ponechajíce pouze
ostrovy jako jsou Azory, jako zbytky jejich bývalé slávy. Atlantis byl popsán Platonem (427-347
př.n.l.), řeckým antickým filozofem a vysokým zasvěcencem sítě tajných škol.
Do dneška tato tajná síť uchovala mnoho vědění pro pár vybraných, zatímco lidským masám toto
privilegium odpírá. Oficiální historie pomíjí Platonův rozpor, že takový kontinent existoval, a v jeho
poznámkách je mnoho zjevných historických odchylek, avšak jeho základní myšlenka má v geologii
oporu. Azory, jež někteří lidé věří, že byly součástí Atlantis, leží na středoatlantském hřbetu, který je
napojen na linii rýhy, jenž obkličuje planetu.
Tato linie pokračuje do vzdálenosti 40.000 mil. Středoatlantský hřbet je jedna z předních oblastí
pro zemětřesení a vulkány. Čtyři obrovské tektonické desky, euroasijská, africká, severoamerická a
karibská, všechny se v této oblasti setkávají a kolidují, což způsobuje velkou geologickou nestabilitu.
Obojí, Azory i Kanárské ostrovy (pojmenované po psím špičáku ‘canine’ a nikoli kanárech!), byli
objektem rozsáhlé sopečné činnosti - v době, kdy Plato tvrdil, že zanikla Atlantis. Tachylitová láva se v
mořské vodě rozpadá během 15.000 let a stále ještě ji lze nalézt na mořském dně kolem Azorů, jak
potvrzují geologicky nedávné otřesy.
Další důkazy, včetně plážového písku nabraného z hloubky 10.500 až 18.440 stop, odhalují , že
mořské dno v tomto regionu muselo být, znova geologicky nedávno, nad úrovní moře. Oceánograf
Maurice Ewing, napsal v magazínu National Geographic toto: "buď se země musela o dvě nebo tři
míle potopit, nebo kdysi muselo být moře dvě či tři míle níže, než je dnes. Oba závěry jsou
překvapivé."
Geologické a biologické nálezy též naznačují, že rozšířená sopečná činnost, jež způsobila potápění
pevniny v oblasti Azorů, nastala ve stejné době, jako rozbití a potopení zemské masy, známé jako
Appalachia, která spojovala to, co dnes nazýváme Evropou, Severní Amerikou, Islandem a Grónskem.
Dokonce, jejich míra ponoření se zdá být společná. Podobné důkazy mohou podporovat názor, že
kontinent, známý jako Mu nebo Lemuria nyní odpočívá na dně Pacifiku. Tzv. Bermudský trojúhelník mezi Bermudami, jižní Floridou a bodem blízko Antill byl dlouho spojován s Atlantidou. Je to také
oblast, zmiňovaná v legendách o mizejících lodích a letadlech. Potopené budovy, zdi, cesty a
kamenné kruhy podobné Stonehenge, dokonce podobající se pyramidám, byly lokalizovány poblíž
Bimini, pod vodami bahamských břehů a uvnitř 'trojúhelníku'. Stejně tak zdi a cesty, tvořící sbíhající
se linie.
Některá další fakta, jež většina lidí neví: Himaláje, Alpy a Andy dosáhly nějaké své výšky, kterou
mají nyní, už něco před 11.000 lety. Jezero Titicaca na hranici mezi Peru a Bolivií, je dnes nejvyšší
splavné jezero na světě, v cca 12.500 stopách. Před zhruba 11.000 lety byla velká část toho regionu
pod úrovní moře! Proč je tolik ryb a jiných mořských fosílií nacházeno tak vysoko v horských
pásmech? Protože ty hory byly kdysi pod úrovní moře.
V geologických termínech, též nedávno - je zde rostoucí shoda o tom, že Země trpěla jakýmisi
kolosálními geologickými zdvihy. Debaty (často nevraživé) přicházejí s otázkami – kdy a proč. Tato
geologická vzedmutí zjevně souvisela s celou sluneční soustavou jako celkem, protože každá planeta
vykazuje známky nějakých kataklyzmatických událostí, jež ovlivnily buď její povrch, atmosféru,
rychlost a úhel oběžné dráhy nebo rotaci. Myslím si, že témata sumerských tabulek jsou správná, ale
pochybuji o některých jejich detailech, už nejen kvůli obrovské době, která uplynula mezi 450.000
lety dříve, kdy Anunnaki řečeno přistáli, a časem jen pár tisíce let dříve, kdy byly tyto záznamy
zaznamenány.
Na Zemi jistě nastalo kolem r. 11.000 př.n.l. obrovské kataklyzma, jež zničilo pokročilé civilizace
vysoce technicky vyspělého Zlatého věku, a období o 13,000 let dříve je vysoce významné a velmi se
týká času, jež právě teď prožíváme. Stejně jako planety sluneční soustavy obíhají kolem Slunce, tak
celá sluneční soustava obíhá kolem středu galaxie, nebo přinejmenším tato část.
Toto 'centrální slunce' nebo galaktické slunce, je někdy označováno jako Černé slunce. Sluneční
soustavě trvá kolem 26.000 let, než dokončí oběh kolem galaktického centra a tato perioda je známa
v indické kultuře jako yuga. Po polovinu z těchto 26.000 let je Země nachýlena směrem k Černému
slunci, světelnému zdroji, a po dalších 13.000 let je odchýlena pryč, jak věří někteří výzkumníci. Tyto
cykly jsou proto velmi rozdílné, jak je planeta po 13.000 let ozářena jasným světlem a poté se na
dalších 13.000 přesune do „temnoty“.
Toto podstatně ovlivňuje energii, v které my všichni žijeme. Zajímavé je, že by to bylo před
13.000 lety, kdy se objevil Zlatý věk, jež vyústil v konflikt a kataklyzma, a dnes 13.000letý cyklus
'temnoty', dosahující svého závěru – s rychlým globálním spirituálním probuzením a neuvěřitelnými
událostmi, jež nás čekají v nadcházejících několika letech. Opět vstupujeme do světla. Tedy před
13.000 lety tu bylo nesmírné kataklyzma, jež přineslo konec vysoce technicky vyspělým civilizacím
Zlatého věku. Ale bylo to to jediné? Důkazy naznačují, že ne.
Můj kalifornský přítel Brian Desborough je výzkumník a vědec, ke kterému mám ohromnou úctu.
Byl zapojen do leteckého výzkumu - zaměstnán v něm a dalších vědeckých výzkumech jiných
společností. Brian je chlap stojící nohama na zemi, který kouká na všechny důkazy, a jde za nimi.
Shromáždil vysoce detailní a přesvědčivé informace o starobylém světě a jeho spojení s dnešní
manipulací, jež Bratrstvo provádí. Zatímco během 60tých let pracoval pro významnou U.S. korporaci,
jejíž fyzici dokončili jejich vlastní nezávislou studii, ze které vyplynulo, že před 4.800 lety př.n.l. - se
obrovské těleso, které dnes známe jako Jupiter, vřítilo do naší sluneční soustavy.
Vnější planety byly vhozeny do zmatku a Jupiter nakonec narazil do planety, která obíhala mezi
současným Jupiterem a Marsem. Fyzici tvrdí, že zbytky této planety se staly pásem asteroidů a ta část
Jupitera, jež se odlomila, se stala tím, co dnes známe jako Venuši. S tím byl vystřelen obrovský kus
hmoty do kosmického prostoru a zničilo to atmosféru a život na Marsu ještě před tím, než to bylo
zachyceno gravitačním pole Země, tvrdí studie. Venuše vytvořila několik orbitů kolem Země, než ji její
setrvačnost hodila do současné pozice, ve které v rámci sluneční soustavy obíhá. To byly tyto oběžné
dráhy, řekli fyzici, jež kolem 4.800 let př.n.l přinesly devastaci a přílivovou vlnu.
Oni věřili, stejně jako Brian Desborough, že před tímto časem Mars obíhal tam, kde je dnes Země
a že Země byla mnohem blíže ke Slunci. Oslnivé světlo Venuše, jak procházelo blízko Země, možná
vedlo k představě Lucifera – „světlonoše“. Nejstarobylejší mezopotamské a středoamerické záznamy
nezahrnují Venuši v jejich planetárních záznamech, jen později se objevuje. Mnohé kultury byly
Venuší posedlé a připravovaly jí lidské oběti.
Neoficiální studie fyziků nebyla nikdy publikována, ale zvažme důkazy pro některá její tvrzení.
Když rozprášíte částečky po vibrační desce, můžete simulovat oběžné dráhy planet sluneční soustavy.
Když se vibrační vlny posunují ven z centra desky, setkají se s vlnami pohybujícími se v druhém směru
a je vytvořena tzv. stojatá vlna, jak se dvě srazí. To způsobí, že částečky vytvoří série soustředných
kružnic.
Tyto budou rovnoměrně rozloženy, pokud se jednotlivé frekvence spolu srazí, ale jestli, jako u
sluneční soustavy, je obsaženo spektrum frekvencí, kružnice budou nerovně rozloženy v souladu s
vibračními tlaky. Umístěte (nějaký) objekt na tyto vibrující kružnice částeček a ten začne obíhat střed
desky - přenášený energetickým tokem, způsobeným vzájemným vibračním ovlivňováním
(interakcemi). Těžší objekty, umístěné kdekoli na desce, budou přitahovány k jedné z těchto
soustředných kružnic, a tyto objekty budou kolem sebe sami formovat vlnové vzory, které k nim
budou přitahovat vůči nim lehčí objekty. V naší sluneční soustavě jsou nejmocnější vlny emitovány z
centra Sluncem, zřejmě, protože představuje 99% hmoty ve sluneční soustavě.
Tyto vlny ze Slunce mají interakci s dalšími kosmickými vlnami, takže formují série stojatých vln,
které postupně vytvářejí soustředné kružnice nebo vibrační pole, obíhající Slunce. Nejtěžší tělesa,
planety jsou zachyceny v těchto kružnicích, a tak obíhají Slunce. Planety také vytvářejí méně silné
vlnové kružnice kolem sebe a ty mohou přitahovat lehčí tělesa, která je obíhají. Měsíc obíhající Zemi
je toho příkladem. Tak cokoli, co by narušilo tuto harmonii vibrační interakce, by ovlivnilo tyto
koncentrické kružnice energie, a pokud by to bylo dostatečně silné, změnilo by to oběžnou dráhu
planet. To, co fyzici říkají, že se stalo s Jupiterem a Venuší by bylo jistě dostatečně silné, aby tak
učinilo.
Tyto kružnice stojatých vln existují kolem Slunce ve vztahu k zúčastněným vibračním tlakům a
nepotřebují existenci planety. Zkrátka existují a planetární tělesa se do nich jenom zaklesnou. Proto
je ve sluneční soustavě mnohem více těchto vibračních „drah“, než planet, a jestliže je planeta nebo
těleso vyhozeno z jeho oběžné dráhy, zaklesne se případně do jiné vlny, další oběžné dráhy, kdy se
jeho hybná síla zpomalí natolik, aby bylo chyceno. Toto, Desborough věří, že se stalo, když nesmírné
vibrační tlaky „komety“ Venuše přešly blízko k Marsu a Zemi a vymrštily je do různých oběžných drah.
Venuše by byla ledem pokrytou „kometou“, říká Desborough, a led by se rozpadl, když by se
Venuše přiblížila k Zemi a dosáhla bodu známého jako Roche limit.
Toto je vibrační bezpečnostní opatření, jestli chcete. Pokud jsou dvě tělesa ve srážkovém kurzu,
tak se to jedno s menší masou začne v Roch limiut rozpadat. V tomto případě by byl led vržen z
Venušina povrchu směrem k Zemi.
Též se vstupem do tzv. Van Allenova pásu, jenž absorbuje velkou část nebezpečného záření ze
Slunce, by led měl být ionizovaný - zmagnetizovaný - a tedy přitahovaný k Zemským magnetickým
pólům.
Miliardy tun ledu, zchlazené na -273 stupňů Celsia, by dopadly do polárních oblastí, bleskově
mrazící všechno - téměř v jednom okamžiku.
To by nakonec vysvětlovalo záhadu mamutů, nalezených zamrzlých tam, kde stáli. Mamut, v
rozporu s vírou, nebylo zvíře chladných oblastí, ale jedno, které žilo v mírných pastvinách.
Nějak byly tyto mírné oblasti v momentu zmrazeny. Někteří mamuti byli nalezeni zamrznutí
uprostřed jezení! Jak si tak přežvykujete, najednou je z vás nanuk. Jestli se tento ionizovaný led snesl
z Venuše, největší hrouda by měla být nejblíže k magnetickým pólům, protože by měly mít nejvyšší
přitažlivost. A znova je to ten případ. Ledová masa v polárních oblastech je větší u pólů, než na
periferii a ještě k tomu je u pólů méně sněhu a deště na to, aby takovou hroudu vytvořili.
Venušin scénář to vysvětluje. V knize Jobově, o níž se věří, že je spíše arabskou prací, mnohem
starší, než je zbytek bible, je podána otázka: "Odkud ten led přišel?" Řekl bych, že bychom mohli mít
odpověď. To dále vysvětluje, jak staré národy mohly mít mapy, kde severní a jižní póly vypadaly jako
před příchodem ledu. Póly byly bez ledu až do asi 7.000 dříve. Nebyla zde žádná doba ledová, jak je
oficiálně tvrzeno. Je to jen další iluze. Když se podíváte na „důkaz“, že se oficiální věda hlásí k
podpoře konvenční představy o době ledové, a způsob, jakým je tento „důkaz“ v podstatě popřen
dokazatelnými fakty, je to udivující, jak se takový nesmysl mohl stát prvořadou konvenční pravdou.
Před tímto neuvěřitelným kataklyzmatem, a/nebo jedním z dalších, měla Země jednotné tropické
klima, jak ukázaly zkamenělé rostliny. To mělo být změněno nejen příchodem ledu na povrch, ale
také zničením klenby vodní páry kolem Země, jak je popsáno v Genesis a dalších starověkých textech.
Tato klenba by zajistila jednotné tropické klima všude, ale náhle byla pryč.
Dramatické teplotní změny by kolidovaly s teplým vzduchem a způsobovaly ničivé větry, přesně
jak popise čínský folklor. Fyzici řekli, že tlaky vytvořené oběžnými drahami „Venuše“ kolem Země by v
oceánech vyprodukovaly 10.000 stop vysokou přílivovou vlnu, a toto znovu sedí s důkazem, že
zemědělství začalo v nadmořských výškách 10.000 stop a vyšších.
Plato ve své práci Zákony napsal, že zemědělství započalo ve vysokých vyvýšeninách po obrovské
záplavě, která pokryla všechny nížiny. Botanik, Nikolaj Ivanovič Vavilov, studoval více než 50.000
planých rostlin, sesbíraných kolem světa, a zjistil, že mají původ pouze v osmi různých oblastech –
všechny v horských terénech. Přílivová vlna by na zemském povrchu vyprodukovala tlaky dvou tun na
palec čtvereční, vytvářející nová horská pásma, a fosilizující během hodin vše.
Dnešní umělý kámen je vytvořen tlaky této velikosti. Nedotčené stromy byly nalezeny zkamenělé,
a to by nebylo možné, kdyby se to nestalo okamžitě, protože strom by se normálně předtím rozpadl,
než by mohl během dlouhého časového období zkamenět. Ve skutečnosti, fosílie tohoto druhu dnes
nevznikají. Jsou výsledkem kataklyzmatických událostí, zde popisovaných, říká Desborough. Rusko-
židovský psychiatr a spisovatel Immanuel Velikovsky způsobil pobouření mezi vědeckým
establišmentem, když přišel kolem r. 1950 s návrhem, že Země byla skrze enormní geologické zdvihy,
kdy Venuše, která byla poté, on řekl, kometou - prohnána skrz tuto část sluneční soustavy předtím,
než se ustálila ve své současné oběžné dráze. Když byla Venuše vyfotografována misí Mariner 10,
mnoho Velikovského popisů se ukázalo být správných, včetně toho, co se zdálo být pozůstatky
kometě-podobného ocasu. Obrázky Marsu z Mariner 9 též podpořily některé z Velikovského teorií.
Velikovski řekl, že „kometa“ Venuše kolidovala s Marsem, jak se řítila sluneční soustavou a
datuje tyto události asi do 1.500 let př.n.l. Různí výzkumníci se ve svých nálezech vzájemně
rozcházejí, protože nabízejí velmi odlišná časová období pro významnější zdvihání zemské kůry, kdy
zde byly po pravdě řady potop v časovém rozmezí 11.000 až 1.500 let př.n.l, a dokonce i nedávno.
Studie fyziků též tvrdí, že Mars byl zdevastovaný těmito událostmi souvisejícími s Venuší. Domnívají
se, že Mars byl vyhozen z oběžné dráhy, a následoval vysoce nestabilní eliptickou oběžnou dráhu, kdy
se každých 56 let dostal mezi Zemi a Měsíc. Poslední z těchto průchodů zdá se nastal někdy kolem
1.500 let př.n.l., kdy na řeckém ostrově Santorini explodoval ohromný vulkán a minojská civilizace na
Krétě se stala historií. V tom samém období 1.600 až 1.500 let př.n.l. klesla úroveň oceánu asi o 20
procent, v Kalifornii se utvořila ledová jezera. To vše se stalo nejspíše v čase, kdy bylo v úrodné
Sahaře obrovské jezero vyprázdněno, a začala se formovat poušť, kterou vidíme dnes.
Nakonec se Mars ustálil ve své současné oběžné dráze, ale tímto byl život na jeho povrchu
vyhlazen. A zase, důkazy z Marsu všechno toto podporují. Mise Mars Pathfinder přišla na to, že
marťanské skály postrádají dostatečnou erozi k tomu, aby byly na povrchu více než 10.000 let
Brian Desborough a fyzici, které znal a se kterými pracoval, věří, že Země kdysi byla ke Slunci
mnohem blíže, než je tomu dnes, a že Mars obíhal tam, kde nyní Země. Jestliže, jak se prohlašuje,
byly hluboké kaňony na povrchu Marsu způsobeny masivními proudy vody, muselo by být na této
planetě teplejší klima, protože dnes je tak chladný, že by voda okamžitě zmrzla, a téměř-vakuová
atmosféra by způsobovala okamžité odpařování vody. Desborough říká, že větší blízkost Země ke
Slunci zapůsobila, že první pozemšťané byli černé rasy s pigmentací k tomu, aby odolávali mnohem
ostřejším paprskům ze Slunce.
Starověké kostry, nalezené blízko Stonehenge v Anglii a podél západního pobřeží Francie vykazují
nosní a páteřní charakteristiky mnoha afrických žen. Desborough říká, že Mars tedy s klimatem velmi
podobným našemu, měl před kataklyzmatem Venuše bílou rasu. Jeho výzkum ho přesvědčil, že bílí
marťané postavili pyramidy, které byly na Marsu zachyceny a šli do války s rozvinutou černou rasou,
aby dobyli Zemi. Tyto války, říká, jsou války „bohů“, popisované v bezpočtu starověkých textů,
v neposlední řadě hindských Védách.
Desborough dodává, že po kataklyzmatu, bílí marťané, kteří osídlili Zemi, zde zůstali „na
holičkách“ – bez své technologie a se zdevastovanou domácí planetou. Tito bílí marťané, říká, se stali
bílými lidmi Země. Fascinující je, jak někteří vědci tvrdí: jestliže jsou běloši po dlouhou dobu ponořeni
ve smyslově-deprivačních tancích, jejich cirkadiální rytmus má frekvenci 24 hodin, 40 minut, což
koresponduje ne s rotační periodou Země, ale Marsu! Toto není případ barevných ras, které jsou se
zemskou rotací sladěni.
Desborough věří, že tito bílí marťané byli vysoce rozvinutou rasou starověku, známí jako
Féničané nebo Árjové, začali dlouhodobý proces návratu k jejich původní moci - po otřesech, jež
zničily povrch jejich planety a tuto zdevastovaly. Můj vlastní výzkum tuto základní tezi podporuje,
ačkoli jako každý člověk hledající pravdu toho co se stalo, mám mnoho otázek.
Bílá rasa, známá jako Féničané a nebo i jinak, byli určitě „mozky“ egyptské civilizace,
přinejmenším od doby kolem 3.000 let př.n.l., a Giza Plateau, kde byla postavena Velká pyramida,
bylo dříve známé jako El-Kahira. Toto jméno je odvozené z arabského podstatného jména El-Kahir,
jejich jméno pro... Mars.
Starověké texty odhalují, že měření času velice souviselo s Marsem, a 15tý březen, „the Ides of
March” (Mars),, bylo klíčovým datem jejich „marťanského“ kalendáře, stejně jako 26tý říjen.
První označoval začátek jara a druhý byl koncem roku v keltském kalendáři. Příběhy Svatého
grálu krále Artuše se s tím také pojí. Kamelot zřejmě znamená Marťanské město nebo Město Marsu.
Myslím si, že v souhrnu má každý z pohledů uvedených této kapitole pravdu, co se týče
kataklyzmatických změn Země, jimiž trpěla v období mezi 11.000 a 1.500 lety př.n.l.. Jako první
skončil Zlatý věk a vymazal vysoce technicky vyspělé civilizace, jež předtím existovaly. Mimozemské
rasy buď předem opustily planetu, nebo přežily ve vysokých nadmořských výškách, či se uchýlili
hluboko pod povrch Země. To samé s pozdějším kataklyzmatem. Mnoho mimozemšťanů a většina
pozemšťanů tyto události nepřežili. Ti, kteří přežili, byli nuceni začít úplně odznovu, přinejmenším bez
předtím dostupných technologií.
Přeživší spadali do dvou hlavních kategorií: ti, co byli převážně mimozemského původu a udrželi
si pokrokové znalosti, a obecně lidé, otrocká rasa bez těchto znalostí. Původně též spadali do dvou
táborů. Ti, kteří si přáli užívat své znalosti pozitivně, a sdílet informace s lidstvem, a ti, jež usilovali o
hromadění znalostí a používali je k manipulaci a ovládání. Zápas mezi těmito dvěma skupinami o
použití těch samých znalostí pokračuje až do dnešních dnů. Jak se společnost zotavila z těchto
geologických změn 11.000 let př.n.l., další kataklyzmata během následujících tisíců let přinesla ještě
více pustošení, a lidstvo čelilo četným novým začátkům.
Jedním společným tématem byla intelektuální manipulace lidstva pokročilou rasou či rasami
mimozemského původu. K tomuto předmětu musím nyní představit další dimenzi tohoto příběhu,
která bude natahovat vaši důvěřivost do bodu zlomu.
"Nezmiňovat plazy"
Jste na to připraveni? Přál bych si, abych nemusel představovat následující informaci, protože to
komplikuje příběh, a vystavuje mne to hromadnému výsměchu. Ale co. Jestli to je tam, kam mne
zavedly důkazy, tak je to tam, kam mám jít vždycky.
Nemyslím si, že Anunnaki ze sumerských tabulek a bílí marťané vystupující v Brian
Desboroughově scénáři jsou stejní lidé, i když mezi nimi může být genetické spojení. Skládající
hromadu důkazu, názorů, výzkumů a názorů, které jsem se dočetl nebo za těchto posledních let
téměř denně slyšel, cítím, že Anunnaki jsou rasou plazího genetického proudu. V UFO výzkumu se
tito stali známí jako reptiliáni či reptiloidi. Ani já nejsem v tomto pohledu sám. Osobně jsem byl
překvapen, jak mnoho lidí je dnes těmto možnostem otevřeno, a vskutku, skrze vlastní výzkum
docházejí ke stejným závěrům. Patří mezi ně i ti, kteří by se ještě nedávno těmto myšlenkám vysmáli.
Doktor Arthur David Horn, bývalý profesor biologické antropologie na colorádské státní
universitě ve Fort Collins tehdy pevně věřil v Darwinovu verzi lidského vývoje, pomalý vývoj lidských
druhů skrze princip přežití toho nejvhodnějšího (skrze přirozený výběr). Čistě ze závažnosti důkazů a
jeho vlastní zkušenosti je teď přesvědčen, že lidstvo bylo oseto mimozemšťany, a že reptiliánská rasa
po tisíce let ovládala planetu a pokračuje tak i dnes. Je to můj vlastní pohled, ačkoli jsem šel odlišnou
životní cestou k dosažení stejných závěrů. Výzkum Dr. Horna je popsán v jeho vynikající knize
Humanity’s Extraterrestrial Origins (Mimozemské počátky lidstva), ve které tvrdí, že ti, které
sumerské tabulky nazývají Anunnaki, jsou reptiloidní rasou - další bod, ve kterém se shodujeme.
Slavný britský astrofyzik Fred Hoyle na jedné londýnské tiskové konferenci v dávné době kolem r.
1971 řekl, že svět je řízen silou, která se může manifestovat v mnoha formách. „Oni jsou všude", řekl
užaslým novinářům, "Na obloze, v moři a na Zemi..". Řekl, že „oni“ ovládají lidstvo skrze mysl. Vím, že
to zní naprosto bizarně, ale museli byste si přečíst celé The Biggest Secret (“Největší tajemství“)
abyste viděli bohaté důkazy, jež to podporují. Jestli to vzdáte právě teď nebo o pár kapitol dále,
protože je váš systém víry v přetížení, je to vaše volba, ale zmeškáte příležitost vidět, že téměř
hystericky neuvěřitelné je ve skutečnosti pravdivé.
Čím více splétám dohromady úžasná množství informací, tím více mi připadá, že mluvíme o dvou
rozdílných situacích, běžících souběžně jedna vedle druhé. Obecně zde na Zemi byly další
mimozemské rasy, a ještě jsou, stejně tak, jako mimozemská rasa, jež Sumerové nazývali Anunnaki a
další starověké texty ji pojmenovali jako Hadí rasa. Docela dobře se mohlo stát, že některé z těch
druhých šli s těmito plazími Anunnaki do války. Starověké texty zaznamenávají tyto „války bohů“ po
celém světě, a tyto mohli zahrnovat konflikty mezi různými mimozemskými rasami, stejně jako ty
zapsané na sumerských tabulkách, jež zdá se zahrnují boje Anunnaki frakcí mezi sebou.
Dnes máme mnoho moderních záznamů od lidí, kteří tvrdí, že viděli lidi humanoidního typu,
jejichž kůže a tváře vypadají jako ještěrky a žáby s velkýma vystouplýma očima. Jason Bishop III
(pseudonym) vyšetřovatel mimozemského fenoménu říká, že reptiliáni jsou převážně mnohem vyšší
než lidé a jsou chladnokrevní jako pozemští plazi. Zdají se být daleko méně emočně citliví než lidé, a
nejvíce mají ohromnou potíž s vyjádřením lásky, přestože jsou extrémně inteligentní a velmi
technologicky rozvinutí. Musím říci, že je to vynikající popis postojů a chování Bratrstva, jenž dnes
ovládá svět.
Moderní popisy reptiliánů se rovnají popisům množství „bohů“ starověku - v přežívajících textech
a legendách. Kultura Ubaid mezi r. 5.000 a 4.000 př.n.l., ještě před Sumery, tam kde je nyní Irák, a
figurky jejich bohů jasně vyobrazují plazí a ještěří humanoidy. Oblast, ve které se Ubaid-Sumer
kultury objevily, je podstatná v tomto celém příběhu, a Ubaid sošky zobrazují fyzické popisy „bohů“,
kteří vládli četným starověkým společnostem.
Středoamerické kultury měly svého okřídleného hadího boha Quetzalcoatla; Hopi indiáni měli
opeřeného hadího boha Baholinkonga, a nativní americká kultura je zaplavena obrazy hada, včetně
záhadného hadovitého násypu v Ohiu; Indové mluví o plazivých bozích Nagas (kteří byli rasou
„démonů“ v indické legendě a jejich jméno znamená: "ti, kdo nejdou, ale plazí/plíží se"); Egypťané
měli jejich hadího boha Knepha, a faraóni byli často zobrazováni s hady; Féničané měli
Agathodemona, další hadí postavu; voodoo lidé mají boha, kterého nazývají Damballah Wedo, který
je zobrazován jako had; a Hebrejci měli Nakhustana, „Bezostyšného hada“.
Starověký britský bůh, známý jako Dragon-Ruler of the World („Dračí vládce světa“), byl nazýván
HU, a z toho, velmi trefně dostáváme termín, Hu-man. Okřídlený disk, symbol Sumerů, který
nacházíme všude ve starověkém světě, byl normálně uváděný se dvěma hady. Symbolika hada a jeho
spojení se starověkými „bohy“ se hemží po celém světě.
Reverend Johnova Bathhurst Deane ve své knize The Worship Of The Serpent (“Uctívání hada“) píše:
"...Jeden z pěti stavitelů Théb (v Egyptě) byl pojmenován po hadím bohu Féničanů - Ofhion...
Vybudování prvního oltáře Kyklopům v Aténách bylo „operací“ hadího božstva... Symbolické uctívání
hada bylo v Řecku tak běžné, až Justin Martyr obvinil Řeky z „dosazování hada“ do mystérií všech
svých bohů. Číňané... se říká, jsou pověrčiví při výběru kusu země k tomu, aby postavili dům či
náhrobek: radí se s hlavou, ocasem a nohama různých draků, kteří žijí pod zemí."
Představa draků funících oheň a zlých hadů, jež se objevují v legendách celého světa, mohou mít
původ v plazích „bozích“, kteří zde před tisíci lety otevřeně operovali. Tito byli hadími lidmi
starověkých textů, včetně bible, kde je had regulérním tématem. Samozřejmě, had byl užíván pro
znázornění mnoha věcí, a ne každá zmínka znamená doslovně plaz, to jistě ne. Ale mnohé z nich ano.
Běžným tématem jsou také hadi či draci střežící posvátná místa. Máme hada v rajské zahradě a toto
téma hadů/draků je globální.
Peršané mluvili o krajině blaženosti a rozkoše zvané Heden, která byla mnohem krásnější než
celý zbytek světa. Říkali, že byla původním příbytkem prvních lidí předtím, než byli svedeni zlým
duchem ve formě hada a pojídali ovoce ze zakázaného stromu. Je zde též badyánový strom, pod
kterým indický „Ježíš'“ známý jako Krišna, seděl na stočeném hadovi a věnoval se duchovnímu
poznávání lidství. Starověcí Řekové měli tradici Ostrovů blaženosti a Zahrady Hesperidů, ve které rostl
strom plodící zlatá jablka nesmrtelnosti. Tato zahrada byla chráněna drakem.
V čínských posvátných knihách je zahrada, ve které rostly stromy plodící ovoce nesmrtelnosti, a
ty byly také hlídány okřídleným hadem zvaným drak (dragon). Ve starověkých mexických záznamech,
jejich verze Evina příběhu zahrnuje ohromného samčího hada. Jiná hindská legenda hovoří o
posvátné hoře Meru hlídané strašlivým drakem (saní). Stále znova a znova vidíme stejné téma
posvátných míst hlídaných hrůzostrašnými draky, a o plazích nebo napůl plazích a napůl lidských
bytostech, dávajících lidem duchovní poznání.
Plazí druh má dlouhé, předlouhé spojení se Zemí, jdoucí zpátky více jak 150 milionů let k
dinosaurům a dále. Abychom porozuměli skutečné povaze života, je třeba osvobodit naši mysl z pout
různých předpokladů, a uvědomit si, že s tím, čím se my na Zemi setkáváme, je jen malinkatým
zlomkem ze všech možných skutečností. Plazí druhy, jako ještěři a hadi jsou pouze jednou z forem
plazího genetického proudu v tomto vesmíru. Zatímco dinosauři nebyli chladnokrevní jako veškeří
plazi, jak ukázal moderní výzku , plazi a dinosauři jsou blízce příbuzní samotným fyzickým vzhledem a
oba vytvořili úžasnou rozmanitost různých forem. Dinosauři se manifestují jako všechno od létajících
kreatur, velkých i malých, až po osmitunového Tyranosaura Rexe.
Tvrdíme skutečně, že plazo-dinosauří genetické proudy, jež mohou produkovat takovou
rozmanitost, se nemohou manifestovat jako dvounohá, dvouruká forma s mozkovou kapacitou, skrze
kterou může technicky pokročilé vědomí operovat? Nedávné pochopení dinosaurů odhalilo, že mnozí
byli velmi inteligentní – před jedním stem milionů let. Saurornithoides, pojmenovaný podle svého
zjevu podobného „ptačímu plazu“, měl veliký mozek, oči široce od sebe, jež mu dávaly
stereoskopické vidění, a prsty s proti-palci, které mu umožnily chytat a pojídat drobné savce.
Adrian J. Desmond, jeden ze světových vedoucích výzkumníků na poli dinosaurů říká, že kreatury
jako Saurornithoides byly od ostatních dinosaurů odděleny "propastí srovnatelnou s takovou, jaká
dělí lidi od krav".
Ptá se: „Kdo ví, pomocí čeho se podařilo sofistikovaným ‘ptáko-napodobeninám’, že přežili?“
Studie tvrdí, že kdyby byli dinosauři před 65ti miliony let díky kataklyzmatu nevyhynuli, byli by se
mohli dnes vyvinout do plazího humanoida. Dale Russell, senior paleontolog na Severokalifornské
univerzitě, byl požádán U.S. vesmírnou agenturou NASA, aby vyprodukoval zprávu o tom, jak by
mohla mimozemská forma života vypadat.
On rozvinul Troodon dinosaura ve shodě s přirozenými genetickými změnami během milionů let,
a vytvořil model bytosti, jemuž dal přezdívku Dino-sauroid. Ten byl pozoruhodně podobný plazímu
humanoidu, a byl identický s tím, co popisovali lidé, kteří tvrdili, že viděli reptiliánské mimozemšťany.
Kdo říká, že se tento evoluční skok od klasických dinosaurů k plazím humanoidům nestal v jiné
dimenzi nebo na jiné fyzické planetě a možná na Zemi předtím, než byli dinosauři eliminováni?
Opravdu byli všichni eliminováni?
Moderní paleontologie (výzkum fosílií) nyní naznačuje, že ne všichni dinosauři byli před 65ti
miliony lety pádem meteoritu zahubeni a že někteří žijí dodnes. Objevuje se stále více důkazů, že
ptáci jsou potomky dinosaurů. A zatímco těla většiny dinosaurů mohla být zničena, jejich vědomí
mohlo přežít, protože vědomí je energie a energie je nezničitelná. Mohlo být pouze transmutováno
do jiné formy. Co se stalo tomu dinosauřímu vědomí, jenž po 150 milionů let vládlo Zemi?
Jak jsme viděli, nejranější záznamy Asýrie, Babylonu, Starého zákona, Číny, Říma, Ameriky, Afriky,
Indie a jiných, zmiňují příběhy o dracích. Symbol hada byl též nalezen ve starověké Británii, Řecku,
Maltě, Egyptě, Novém Mexiku, Peru a všude po ostrovech v Pacifiku. Je zde neomylná podobnost
mezi některými dinosaury a starověkými vyobrazeními draků. Několik druhů malých Indo-Malajských
ještěrek s blánovitými křidélky se tak moc podobá drakům, že jim bylo dáno jméno Draco - po
souhvězdí, kde se říká, že má plazí hierarchie svůj původ.
Pro mne ještě více zajímavá je obrněná ještěrka pojmenovaná Moloch Horridus (Moloch ostnitý),
který má také dračí zjev. Moloch je starověké božstvo, jemuž byly před tisíci lety obětovány děti a
ještě dnes jsou - v obrovské satanské rituální síti. Jsou obětovány plazům (reptiliánům) z jiných světů,
protože, jak bude vyjasněno později, mnoho „démonů“ satanismu jsou plazi, kteří tisíce let usilují o
převzetí této planety.
Charles Gould, který psal rozsáhle o dracích a plazech, říká:
"Máme zde ztracené druhy hibernujících a masožravých ještěrek, které měly křídla podobné Draco
a byly chráněny brněním a bodci".
Věří, že jejich lokalitou byly vysočiny Střední Asie a jejich vymizení se shoduje s Velkou potopou.
Ale jsou zde ještě pozorování obřích „létajících ještěrek“ ve vzdálených oblastech světa, zvláště v
Mexiku, Novém Mexiku a Arizoně.
Kdo jsou oni a odkud pocházejí?
Jsou zde tři možné původy plazích Anunnaků, jež zasahují do lidských záležitostí:
1. Jsou to mimozemšťané
2. Jsou to „vnitro-zemšťané“, jež žijí uvnitř Země
3. Manipulují lidstvo z jiné dimenze „vlastněním“ lidských těl
Myslím, že jsou všechny pravdivé.
Mimozemšťané?
Výzkumníci plazího fenoménu vyvozují, že alespoň někteří pocházejí z hvězdného souhvězdí
Draco. Systém Draco zahrnuje hvězdu Thurban, kdysi Severku, podle které byly orientovány egyptské
pyramidy. Podle výzkumu spisovatele Grahama Hancocka, starověký chrámový komplex v Angkor
Watu v Kambodži je replikou Draco-va souhvězdí, jak bylo 10.500 let př.n.l. To je čas, kdy Země a její
lidé, člověk a mimozemšťan, se měli zotavit z potopy 11.000 př.n.l., a znova vybudovat jejich civilizaci.
Spisovatel a výzkumník Robert Bauval říká, že pyramidy v Gize jsou seřazeny podle hvězd v „pásu“
Orionu, jak by byly 10.500 let př.n.l., kdy byl Orion v nejnižším bodě svého cyklu (Orioňané jsou další
mimozemskou rasou operující na této planetě, usuzuji). Hancock a další výzkumníci poukazují, že
sfinga (se lvím tělem) v Gize, o které se věří, že je daleko starší, než je původně datována, by přímo
směřovala k souhvězdí Lva, v tom samém čase 10.500 let př.n.l. Výzkum pokračuje pod oceánem
blízko Japonska, kde jsou fantastické struktury, která by také mohly být datovány 10.500 let př.n.l.,
přinejmenším.
Je mnoho těch, co se o tyto závěry zajímají, zvláště o synchronizaci pyramid v Gize s Orionem,
přinejmenším nastartovali důležitou oblast zkoumání, i když se neprokáže správnost v každém
detailu. Po tom všem, nalezení pravdy, zvláště tak daleko do minulosti, je stěží snadné. To je jistě
udivující jak starověké struktury a chrámy, zřejmě nespojených společností po celém světě mezi
sebou s fantastickou astronomickou, matematickou a geometrickou precizností ladí. Pak ale tyto
společnosti nebyly nespojené.
Jak vidíme, měli stejný původ. Chrámy v Angkor Watu jsou pokryty plazími obrazy, rysem všech
starověkých kultur, včetně egyptské, středoamerické a indické. Profesor Phillip Calahan ve své studii
přežívajících a záhadných okrouhlých věží Irska říká, že jsou umístěny s pozoruhodnou synchronicitou
k hvězdným souhvězdím severní oblohy při zimním slunovratu. A věže nejdokonaleji orientované k
souhvězdí ... Draco.
Hlava a oči formace Draco, jak byly navrženy na zemi v Irsku, jsou podle Calahana lokalizované na
obě strany Lough Neagh, právě v centru Severního Irska. Východní strana Lough Neagh je blízko
hlavnímu městu Belfastu. Tak hlava Draco-va souhvězdí je umístěna na zemi v Severním Irsku, a ta
malá země byla scénou tak prudkých otřesů, vražd a utrpení. Ke konci této knihy, ti, pro něž byly tyto
koncepty nové, ocení sílu symbolismu, jež přitahuje zápornou či pozitivní energii k místu.
John Rhodes, jeden z nejpřednějších badatelů plazí přítomnosti říká, že to mohou být vesmírní
vetřelci, jež se pohybují z planety na planetu, tajně infiltrující hostitelskou společnost a nakonec ji
převezmou. Říká se, že plazí armáda provádí únosy životních forem, zatímco jejich vědci studují
biologii a zavádění plazího genetického kódu do druhů, které si přejí manipulovat. Toto zahrnuje
program křížení a to je přesně to, co sumerské texty ve spojení s Anunnaki popisují.
Rhodes dodává, že:
"Ze svých podzemních základen, reptiliánská armáda ETs. .. establish (ustanovuje).. síť zkřížených
lido-plazů infiltrovaných v rámci různých úrovní povrchových struktur armádních průmyslových
komplexů, orgánů státní správy, UFO/paranormálních skupin, církví a bratrských (kněžských) řádů
atp. Tito kříženci si jaksi nejsou vědomi reptiliánských genetických instrukcí „kontroly mysli“,
vykonávají své podvratné role jako "plazí agenti", připravující jeviště pro reptiliány vedenou ET
invazi."
Na práci Johna Rhodese jsem narazil během několika posledních dnů před dokončením této
knihy, jak uvidíte později v podrobném textu, dosáhl jsem úplně stejných závěrů. Rhodes říká, že poté
co reptiliáni napadnou planetu z vesmíru a z jejich podzemních základen, povrchové obyvatelstvo se
nadřazený zbraním rychle vzdá. Reptiliáni pak oberou planetu o její zdroje jako vodu, nerosty a DNA
informace. Infiltrace lidské společnosti skrze tajné společnosti je klíčovou metodou plazí kontroly, jak
podrobně vylíčím.
Americký spisovatel a výzkumník William Bramley ve své knize Bohové Edenu dochází k závěru,
že to Anunnakové vytvořili tajnou společnost nazvanou Brotherhood Snake („Bratrstvo hada/Hadí
bratrstvo“) a to bylo užíváno k manipulování lidstva způsoby, které budou popsány v dalších
kapitolách. Toto Bratrstvo hada je jádrem ústředí dnešní globální sítě tajné společnosti, jež je
reptiliány konrolována.
„Vnitro-zemšťané“?
V jejich fyzické vyjádření jsou Anunnaki jednou z mnoha vnitro-zemských ras, které žijí pod zemí
v enormních katakombách, jeskyních a tunelech pod povrchem. Legenda indiánů kmene Hopi říká, že
existuje velmi starověký komplex tunelů pod Los Angeles, jež byl obsazen „ještěrčí“ rasou před asi
5.000 lety. V roce 1933 losangelský důlní inženýr G. Warren Shufelt tvrdil, že se to našlo.
Dnes se říká, že některé zlovolné obřady svobodných zednářů se v tomto komplexu tunelů konají.
Úřady existenci těchto podzemních ras masivně zakryly. V roce 1909 bylo nalezeno G.E. Kincaidem
poblíž Velikého kaňonu v Arizoně podzemní město postavené s precizností Velké pyramidy. To bylo
dostatečně velké, aby pojalo 50.000 lidí, a mumifikovaná těla, jež zde byla nalezena, byla orientálního
nebo možná egyptského původu, podle expedice vedené profesorem S. A. Jordanem.
Byly nalezeny četné artefakty včetně nástrojů z mědi tak pevné, jako ocel. Smithsonian institut ve
Washington DC zajistil, aby tyto nálezy zůstaly veřejnosti neznámy, a aby o tomto objevu, jež měl dva
články v lokálních novinách Arizona Gazette v dubnu 1909 nikdo nevěděl. Výzkumník a autor, John
Rhodes tvrdí, že lokalizoval toto místo a spojuje jej s Sipapuni, s podzemním světem, o kterém indiáni
Hopi tvrdí, že byl jejich počátkem. Podle jejich legend, Hopi kdysi žili uvnitř Země a byli krmeni a
šaceni „mravenčími lidmi“, možná mimozemšťany známými jako the Greys (“Šedí či Šediváci”). Hopi
se na své předky odkazují jako na „hadí bratry“ a jejich nejvíce posvátným z podzemních obřadů je
hadí tanec.
V kontextu s informacemi, které jsem uvedl v předcházejících dílech tohoto seriálu musím zdůraznit,
že zdaleka ne všechny formy reptiloidních forem inteligence jsou zlého a nebo jinak nebezpečného
charakteru. A já nemám skutečně žádný zájem na tom nějak démonizovat tuto oblast výzkumu a
tento druh mimozemské formy života. Hovoří a i nadále budu hovořit pouze o jedné z mnoha skupin
reptiloidních forem inteligence a tuto skutečnost by měl čtenář držet neustále na mysli. Pojďme se
tedy v našem příběhu posunout zase o kousek dál. Jistě znáte indiány kmene Hopi a již jste jistě něco
zaslechli o jejich unikátní mytologii. Hopiové mají jeden velmi zajímavý příběh. Pojednává o zvláštní
bohyni – pavoučí ženě. Tato pavoučí žena kdysi v pradávné minulosti přivedla jejich předky na povrch
Země a to v blízkosti jeskyně, kterou nazvali Sipapuni. Po určité době se objevil jakýsi pták, který
zmátl jejich jazyk a způsobil tak, že různé kmeny počaly hovořit různými jazyky. Již při zběžným
pohledem je patrné, že máme před sebou interpretaci příběhu o Babylonské věži.
V současné době indiáni kmene Hopi jen neradi hovoří o mytologických výjevech, které nějakým
způsobem souvisí s archetypem „hada“ a to ze strachu před smrtí. Badatelem G. E. Kincaidem byl
objeven nákres podzemního světa, který byl objeven v Arizoně. Tento nákres onen podzemní svět
popisuje jako „ohromnou komoru ze které vychází skupina průchodů, jež jsou soustředěné do
kruhu“.
To je velmi zajímavé. Tak například podzemní tajná vojenská základna v Dulce Nové Mexiko je
známá tím, že by zde měly aktivně operovat jisté plazí formace inteligence pod tajnou úmluvou vlády
spojených států. Struktura této základny je prý tvořena systémem soustředných kruhů, kde se
nachází personál selektovaný do různých úrovní znalostí. Arizona, Nové Mexiko a další oblasti
v Nevadě a Utahu jsou zřejmě nejdůležitějšími opěrnými body uvnitř USA co se týče aktivit výskytu
plazích podzemních základen. Ve skutečnosti tyto systémy lze nalézt prakticky všude po světě
Antarktidu nevyjímaje.
Existuje zadokumentované případy očitých svědků, kteří měli tu možnost setkat se tváří v tvář
s plazími tvory v systémech pod povrchem země. Jeden takový případ se stal ve třicátých letech 20.
stol. Případ se odehrál v Hal Saflienti, kde se nachází zřejmě největší labyrintní systém katakomb na
Maltě. Zde se ztratil učitel, který v podstatě zabloudil a ani školený průvodce nebyl schopen ho
v podzemí nalézt. Ještě před tím se ale musela vyvést na povrch skupinka školáků. Mezitím než přišla
posila zažil učitel asi nejneobvyklejší setkání ve svém životě. Po hodinovém hledání byl nalezen
schoulený na konci jedné slepé chodby, vyděšený k smrti stále dokola blekotající „báchorku“ o
chodícím hadovi".
Jiný případ se stal a několik desítek let později v Turecku. Zde se nedaleko města Derinkuya
nachází více jak 30 obrovských starověkých tunelových komplexů a podzemních měst. Dlouhou dobu
zde docházelo k případům mizení lidí. Všichni se domnívali, že ztracení lidé prostě a přirozeně
zabloudili při neoprávněné návštěvě komplexu bez průvodce. Tato domněnka panovala pouze do té
doby než se jisté skupince „ztracených mladých lidí“ podařilo nafilmovat podivné kalébající se bytosti
hluboko pod zemí hadích rysů, kteří je doslova několik hodin honili podzemními prostorami. Naštěstí
bez úspěchů. Na případ bylo uvaleno oficiální embargo a poté byl komplex dlouhou dobu uzavřen.
Mezi UFO výzkumníky panuje poměrně hodně rozšířená hypotéza, že celá řada vojenských
podzemních přísně střežených komplexů jsou v podstatě specializované biologické a genetické
laboratoře kde vybraní lidští jedinci pod dohledem pozemské vlády spolupracují (či spíše jsou
donuceni ke spolupráci) s plazími tvory. Předmětem jejich „spolupráce“ je pak s největší
pravděpodobností genetické křížení lidských a plazích bytostí. Nehovořil bych takto otevřeně o této
věci, pokud bych neměl možnost hovořit s některými bývalými zaměstnanci CIA, kteří tuto verzi
potvrzují. Jsem osobně přesvědčen o tom, že plazí rasa nějakým způsobem žije a nebo přežívá
v podzemních prostorách našeho světa. Ty indicie jsou více jak výmluvné,
Důležitou otázkou ovšem je skutečnost jakým způsobem do našeho světa pronikají?
Svým vlastním výzkumem jsem dospěl k názoru, že z jiné dimenze. Mám na mysli čtvrtý rozměr
odkud podle všeho je plazí kontrola a manipulace primárně organizována. Bez porozumění
vícerozměrnému charakteru života a Vesmíru je tedy samozřejmě nemožné vnímat manipulaci Země
mimozemskou rasou. Dimenze jsou v podstatě něco jako frekvenční pásma, které můžeme vidět
třeba na rádiu. Laděním stanic přecházíme z jedné frekvence do druhé. Osobně jsem přesvědčen o
tom, že plazí inteligence je schopná tímto způsobem přecházet z jedné dimenze do druhé. Svým
způsobem by se dalo takto ovlivňovat i lidské vědomí. V současné době existují exaktní názory, které
definují lidské vědomí jako vícedimenzionální faktor. V tom případě by jistě stálo za to si na chvíli
pohrát s myšlenkou, zda by za jistých okolností nemohli být toto lidské vědomí kontrolováno cizí silu
z jiné dimenze.
Je tedy dost dobře možné, že ona hypotetická plazí inteligence – Anunnaki již ve starověkých
dobách v lidském civilizačním prostředí vytvořila záměrným šlechtěním existenci celé řady jistých
lidských rodů či rodin chcete-li, jejichž příslušníci byli velmi citliví na vnější manipulační zásah do jejich
mysli, aniž by si to sami byli schopni vůbec uvědomit – mentální dálkové ovládání. Je jisté, že vždy
existovala snaha tyto příslušníky trvale v pokrevní příbuzenské linii inaugurovat do těch nejvyšších
politických, ekonomických a nebo sociálních globálně společenských rovin. Dálková specifická
manipulace lidské populace by tak mohla být velmi efektivní.
Ano, ano, vím. Je třeba důkazů. Současný nezávislý výzkum mnoha odborníků na tyto témata
naznačuje, že semeništěm jmenovaných aktivit by mohlo být nejnižší frekvenční spektrum čtvrté
dimenze. Mytologický to legendární domov démonů a čertů resp. „pekla“. V tomto kontextu by jistě
nebylo radno podceňovat různé odnože¨a rituály tzv. „satanistických kultů“. Je mi jasné, že celá řada
oblouzněných jedinců takových kultů v podstatě neví co činí, ale z nezávislého úhlu pohledu tu nejde
o nic jiného než o svolávání reptiloidních forem energie aktivních ve spodních patrech čtvrté
dimenze.
Někteří výzkumníci jsou přesvědčeni o tom, že tyto pro nás ve své přirozenosti nefyzické formy
života se dostávají do našeho prostoru uměle vytvořenými trhlinami v časoprostoru, díky rozsáhlým
nukleárním explozím ke kterým docházelo např. v pouštních oblastech Nového Mexika a nebo
Nevady ve čtyřicátých letech 20 stol. osobně si myslím, že k vytvoření umělých trhlin v prostoročase
mohlo dojít již ve starověkých předpotopních dobách. Mám i jakési tušení, že by se tohoto jevu
mohlo dosáhnout i některými cílenými rituálními praktikami.
Chápu, že není snadné se nestranně a kvalitně orientovat v reptiloidní problematice v kontextu
s planetou Zemí a lidskou druhem. Ve hře jsou podle mých závěrů minimálně tři druhy hadích forem
existence. První jsou entity, které přichází do naší oblasti světa ze systému Orionu, druhá formace
hadí inteligence má svůj domov v hvězdném systému Draka, mám zde ny mysli především okolní
oblast alfy Draka – hvězdy Thuban. Do úvahy také přichází tzv. „autochtonní“ forma reptiloidní formy
inteligence, jež se mohla vyvinout jistý mutačním procesem z některých druhohorních forem plazů.
Soudobá věda je přesvědčena o tom, že disponujeme v našem těle mnohými orgány, které nás stále
spojují s plazími předky. Jedním z těchto orgánů je jistá část našeho mozku, která souvisí s pravou
mozkovou hemisférou. Mnozí neuroanatomové jako Paul Maclean jsou přesvědčeni, že se v našem
mozku nachází jakási tajuplná starověká sekvence, která je evolučním pozůstatkem po našich plazích
předcích. Tato část mozku se nazývá „R – complex“. Maclean je přesvědčen o tom, že právě tato část
mozku hraje důležitou roli v „agresivním chování, teritoriální způsobu myšlení, ritualismu a
v hierarchickém způsobu společenského kastování“. Tyto prvky jsou totiž velmi přesnou kopií chování
reptiloidních entit a celé řady hybridních forem inteligence vycházející ze vzájemného křížení. Jiným
vědcem, který na toto téma věděl velmi mnoho je známý Carl Sagan. Bohužel ve svých, systémem
kontrolovaných vědeckých pojednáních nemohl s pravdou vyjít zdaleka plně ven, a tak zůstalo pouze
u náznaků a skrytých indicií. V rámci výše uvedeného tématu je doporučující jeho ojedinělá práce,
která se nazývá „Draci Edenu“. Zde se vnímavý čtenář může dozvědět některé velmi zásadní indicie a
fakta. Mimochodem asi určitě nebude náhodné retrográdní mysterium jeho jména – „SAGAN –
NAGAS“. Nagas je starobylé indické označení pro pravěké reptiloidní formy inteligence.
Velké evoluční tajemství v sobě skrývá lidský zárodek. Postupně tak jak se vyvíjí v extrémně
rychlém tempu, opakuje celou řadu evolučních sekvencí (ptačí, rybí, ale také i plazí). Teprve v osmém
týdnu nastupuje klasický savčí profil plodu. Dalším důležitým anatomickým faktorem, který nás
evidentně spojuje s plazí formou, je malý ocásek, jež se formuje v oblasti bederní páteře. Jsou známé
případy, kdy genetické instrukce, jež jsou pevně uložené uvnitř genomu, si nejsou schopné
zapamatovat poslední zápisy. Těla takového člověka je obdařeno skutečně velmi zřetelným ocáskem,
který vystupuje z těla. Ten se pak musí chirurgicky odstranit. Ovšem např. v rozvojových zemích, kde
lékařská pomoc není tak dostupná žijí lidé s touto anomálií po celý život.
V roce 1998 jsem 15 dnů cestoval po Spojených Státech. Během této krátké doby jsem se setkal
více jak dvanácti různými lidmi, kteří měli osobní zkušenost s přímým fyzickým kontaktem
s reptiloidní formou existence. Mezi těmito lidmi jsou i dva televizní reportéři, kteří zažili děsivý
zážitek přímo během natáčení osobní prezentace vlivného politika, který je známý svými aktivitami ve
prospěch centralizace globální moci, která je více známá jako „Nový Světový Pořádek“.
Reportér viděl na vlastní oči, jak v jedné chvíli se u inkriminované osoby počíná měnit obličej,
přičemž začal nabývat tvaru připomínající „ještěrku“. V tu chvíli kolegyně reportérka viděla to samá,
ale na rukou této osoby. Mutace trvala velmi krátký okamžik, ale byla dostatečně dlouhá na to, aby
se reportéři ujistili, že nejde o omyl.
Ten samý moderátor mi také sdělil, že podobnou zkušenost zažil i jeden policista, který byl na
rutinní kontrole jedné kancelářské budově v místě zvaném „Aurora“ nedaleko Denveru. Daný
policista hovořil přímo v suterénu této budovy s ředitelkou jedné ze společností o extrémním
zabezpečení této stavby. Dotyčná žena vyzvala policistu k tomu, aby se v rámci kontroly zabezpečení
budovy podíval také do vyšších pater. Poukázala ale na to, že výtahy jezdí pouze do některých pater.
Během rozhovoru mu ovšem také svěřila s velmi podivným zážitkem, který se jí přihodil před několika
týdny.
Jednou přivolala výtah, jelikož se chtěla dostat do jiné části budovy. Když výtah přijel a dveře se
otevřely, spatřila uvnitř zvláštní postavu, která jevila rysy albína. Obličej měl ale tvar ještěrky a oči
měly vertikální zorničky jako je tomu u plazů. Tato ještěří postava vystoupila z výtahu a před budovou
nastoupila do vozidla. Uvedený policista byl natolik zaujat vyprávěním ženy, že započal s vlastním
pátráním ohledně tajuplné „ještěří postavy“. Zjistil, že výtah, ale i všechna horní poschodí budovy
kam je oficiální přístup zakázán (a odkud také podivný tvor jel výtahem) patří státní společnosti, která
je známá jako „Central Intelligence Agency“ – CIA.
Pak tu jsou zážitky Cathy O´ Brien jejíž mysl byla součástí masivní manipulace po více jak 25 let.
Její příběh sepsal bývalý pracovník tajných služeb Mark Phillips. I když se to zda samozřejmě
neuvěřitelné, pak máme-li věřit jejímu tvrzení, byla opakovaně zneužívaná mnohými známými
osobnostmi Spojených států. Jmenovitě pak zmiňuje Geralda Forda, Billa Clintona. Zvláštní místo pak
prý zaujímá sériový vrah George Bush, který mimo jiné měl znásilnit i její dceru Kelly O´Brian. Jelikož
mocenské síly usilovaly o to, aby Cathy O´ Brian byly odstraněné veškeré informace týkající se její
dcery Kelly, byla tato žena tajně vpravena do utajovaného programu pod názvem „Project Monarch“.
Ve svém materiálu popisuje, jak se ve Washingtonu setkala s Georgem Bushem v jedné z jeho
pracoven ve chvíli, když se na okamžik přeměnil v jakousi velkou „ještěrku“ stojící na dvou nohách.
Vše se odehrálo během velmi krátké doby. Bush měl pak o sobě tvrdit, že je „cizinec“ a není prý sám.
Je pochopitelně velmi složité a těžké přijímat takové informace a natož je brát alespoň trochu
vážně. Jsem přesvědčen o tom, že blízká budoucnost ukáže, kde je pravda. Zatím bychom tyto
skutečnost měly vnímat jak jistý druh inspirace, která by měla podnítit zájem a aktivitu v těch
oblastech neznáma, kterých se tak intenzivně dotýká. Když už nic jiného měli bychom se zajímat o tak
podezřelé aktivity, jakými jsou různé vládní manipulační a kontrolní mechanismy a programy, které
mají v úmysl kontrolovat a ovládat lidskou mysl. Jistá odnož těchto aktivit se týká TV a filmové
produkce.
Existují okolnosti, které naznačují, že mnoho známých filmových režiséru pracuje tajně pro
Systém. Měl by mezi ně patřit i známý Gorge Lucas – producent „Hvězdných válek“. Tento člověk je
prý ve skutečnosti operativcem CIA a NSA pracující ve skupině, která má přímo za úkol formovat
globální lidské povědomí a hlavně podvědomí přesně stanoveným způsobem. Scénář jistých filmů
není náhodný, ale je výsledkem cílevědomé činnosti s pevně nastavenými parametry výsledku,
kterého má v prostředí živné půdy lidského mozku a vědomí dosáhnout.
Je možné připustit kacířskou myšlenku o tom, že po tisíce let cizorodá plazí rasa uvnitř lidského
společenství řídí chod událostí na této planetě?
Proslýchá se, že bývalý mexický prezident Miguel de la Madrid (prezidentoval v osmdesátých
letech 20. stol.) byl s Cathy O´Brian také ve spojení. V jednom velmi důvěrném rozhovoru se svěřil
s legendou o prastaré ještěří rase, která kdysi dávno zaútočila na zdejší Mayskou kulturu. Útok
neprobíhal na fyzické úrovni, ale na astrální resp. citově emoční a mentální rovině. Informace, které
jsou zakódované v mayských stupňovitých pyramidách, velmi mnoho osvětlují o tomto incidentu.
Byla to právě tato situace, která donutila Maye náhle a bez jakékoliv přípravy se stáhnout z této
dimenze. V mayské kultuře je velmi mnoho zmínek o inteligentních plazech.
Bývalý mexický prezident také zmínil, že existují dodnes aktivní jisté dimenzionální brány na
různých místech naší planety, kterými tyto entity v hromadných formacích prochází do naší reality.
Sdělil také, že každá vyspělá prehistorická lidská civilizace si vychovávala tzv. „Strážce“. Byli to
speciálně vycvičení telepaté, kteří měli za úkol střežit tyto dimenzionální brány a ve chvíli aktuální
průchodu cizí inteligence okamžitě telepaticky varovali svůj národ. Po celé planetě tak svého času
existovala ze strany lidských předků „kontrolní síť“, která monitorovala aktivity ve spojení s těmito
dimenzionálními bránami.
Na místě je tedy otázka: „Co se chystá?!“
V předchozí části jsem naznačil případ Cathy O´ Brian. Není pravděpodobnější, že pod vlivem drog a
jiných technik přepnula Cathyina mysl do dimenze, ve které fungují plazi? Plazovití přicházejí z nižší
čtvrté dimenze a používají svá fyzická těla pouze jako nástroje k manipulaci s touto. Pak tedy dává
smysl, že pokud naladíte svou mysl na jejich pravou dimenzi, uvidíte je takové, jací doopravdy jsou.
Cathyiny popisy odrážejí vyprávění některých ‚unešených‘, kteří si vybavili, že jejich mimozemští
únosci nejprve vypadali celkem lidsky, ale potom se proměnili a vypadali jako polidštění ještěři. Jsou
tito lidé skutečně unášeni mimozemšťany ve vesmírných lodích nebo jsou podrobeni technikám
kontroly myšlení tak, jak to prožila Cathy O’Brien, a které je napojují na nižší čtvrtou dimenzi? Hunter
S. Thompson popisuje ve své knize "Strach a hnus v Las Vegas" vidění plazovitých ve stavu pod vlivem
drog a také chlápek, jehož jsem potkal ve Spojených státech (v těch patnácti dnech, které jsem dříve
zmínil), mi vyprávěl podobný příběh. ‚Ujížděl si‘ na obrovských dávkách LSD v šedesátých letech a ve
svém silně změněném stavu vědomí viděl některé lidi jako lidské bytosti a jiné jako polidštěné
ještěrky a jiné plazovité. Chvíli věřil, že má pouze halucinace, ale jako pravidelný ‚výletník‘ na
vysokých dávkách si začal uvědomovat, že to, co vidí, obvykle kolem třetího dne svého pětidenního
‚výletu‘, nebyla halucinace, ale vibrační zvedání závojů, jež mu umožnilo vidět za fyzickou
skutečností sílu kontrolující danou osobu.
V těchto chvílích měli vždy jedni lidé ještěrčí rysy a jiní lidé vždy vypadali jako lidské bytosti.
Nikdy se neprohodili. Také začal pozorovat, že ti lidé, kteří ho obklopovali a kteří mu v jeho
změněném stavu připadali jako ještěrkovití, vždy reagovali stejně na filmy, televizní programy atd.
„Smáli jsme se a říkali: “tady přicházejí ještěrky“,“ řekl mi. Věřil, že existuje‚ ‚morfogenetické pole‘,
které se promítá do DNA ještěrkovitých lidí a upravuje buněčnou strukturu podle genetického
programu plazovitých. Čím více plazovitých genů osoba má, tím snadněji u ní dochází k této
komunikaci, či spíše kontrole a ovládání.
A ti, kteří mají buněčnou strukturu nejvíce přizpůsobenou programu plazovitých, tvoří Elitní
rodiny, které dnes ovládají svět. A jistě není bez důvodu, že Diana, Princezna z Walesu, nazývala
Windsory ‚ještěry‘ a ‚plazy‘ a říkala se vší vážností: „Nejsou to lidé“. Toto mi bylo řečeno Dianiným
blízkým důvěrníkem, kterého podrobněji cituji později v této knize.
Ke konci těchto 15 dnů, během kterých jsem potkával člověka za člověkem a vždy vyslechl tentýž
příběh o tom, jak viděli proměnu lidí v ještěry, jsem seděl v diskusní místnosti veletrhu Whole Life
Expo v Minneapolis, kde jsem vystupoval a povídal si o těchto zkušenostech, když v tom ke mně přišla
jasnovidkyně a řekla, že ví, o čem mluvím, jelikož ona viděla plazy uvnitř a okolo těl vedoucích
světových politických špiček a také obchodní, bankovnické a vojenské elity. Toto bylo možné, neboť
jako někdo, kdo má přístup k jasnovidnému vidění, byla schopna vidět za fyzično až do nižší čtvrté
dimenze, kde tito plazi přebývají.
Co řekl Miguel De La Madrid Cathy O’Brien? Členové rodových linií plazů-lidí by mohli volně
přepínat z lidského vzhledu do vzhledu leguána skrze své schopnosti chameleona – “dokonalý
prostředek k proměně ve světové lídry”. Tato jasnovidka řekla, že většina lidí na pozicích moci, se
zdají být plazy, ale že jsou tam také jiní, kteří jsou stále lidskými bytostmi a tito lidé, jak říká, jsou
“zastíněni a ovládáni” plazy, ale sami ve skutečnosti plazy nejsou.
My bychom to mohli nazvat ‘být ovládaný či posedlý’. Zde je nutno odlišit. Existují ‘čistokrevní’,
kteří jsou plazy užívajícími lidskou podobu k zakrytí jejich pravé podstaty a ‘kříženci’, plazohumanoidní zkřížené rody, které jsou ovládány plazy ze čtvrté dimenze. Třetím typem jsou plazi, kteří
se přímo projevují v této dimenzi, ale nedokáží udržet tento stav nepřetržitě.
Někteří z ‘Mužů v černém’ jsou příkladem přesně tohoto. Mnoho z ovládaných lidí nemá o této
skutečnosti ani nejmenší ponětí, ale jejich myšlenky jsou myšlenkami plazů a chovají se tak, že
podporují Agendu, aniž by si uvědomovali, jak a proč jsou využíváni. Vedoucí rodiny Bratrstva jako
Rothschildové a Windsorové jsou čistokrevní – plazi nosící lidská fyzická těla jako pláštík, při plném
vědomí toho, kým ve skutečnosti jsou a s plnou znalostí Agendy, o jejíž zavedení usilují.
Další poznámka jasnovidky se týkala Hillary Clintonové, kterou ve svém změněném stavu vědomí
vidí jako plaza, zatímco její manžel a bývalý americký prezident, Bill Clinton, je pouze zastíněným a
ovládaným jedincem. Toto je zajímavé s ohledem na můj vlastní výzkum a výzkum ostatních lidí, který
odhaluje skutečnost, že Hillary se nachází mnohem výše v hierarchii než Bill, který je z rodu kříženců a
je pouhým pěšákem ve hře, jenž má být použit a v případě potřeby odstraněn. Není to vždy tak, že
nejmocnější lidé se nacházejí na zdánlivě nejvyšších pozicích moci. Často na nich nejsou. Tahají za
šňůrky těch, kteří se zdají být u moci.
Je zde ještě jeden zásadní rozdíl mezi čistokrevnými a kříženci. Vše je tvořeno zvukem. Když
myslíte nebo cítíte, vysíláte energetickou vlnu, která mění energii kolem vás tak, aby rezonovala na
stejné vibrační úrovni. Tato vlna je ve skutečnosti zvukem, vysílajícím za hranice lidského sluchu.
Forma nemůže existovat bez zvuku. Jak můžete vidět v úžasné videonahrávce, nazvané Cymatics,
zvuk je tím, co tvaruje hmotu do formy. Na videonahrávce jsou písek a jiné částice umístěny na
kovový podnos a ten je rozechvíván různými zvuky, které přeskupí písek do fantastických, často
geometrických vzorů. S každou změnou zvuku se mění i vzory.
Vraťte se zpět k původnímu zvuku a původní vzor se okamžitě také vrací. Je to jako vlny, které
formují soustředné kruhy planetárních oběžných drah okolo Slunce, jak jsem zmínil v předchozí
kapitole. Sluneční soustava je také výtvorem zvuku. Všechno jím je. Na počátku bylo slovo a to slovo
bylo...zvuk. Na nahrávkách Cymatics vidíte, jak se částice seskupují do mini planet, slunečních
soustav a galaxií – právě působením zvukových vibrací. Zvuk je také báječným způsobem léčení,
protože rozezvučením těla a jeho orgánů na jejich pravé vibrace, tyto mohou být vyléčeny. Nemoc je
‘dis-ease’, tedy ne-pohoda, nesoulad přirozeného vibračního stavu těla a protože naše myšlenky a
emoce jsou ve skutečnosti zvukové vlny, naše nevyvážené myšlenky a emoce narušují vibrační
harmonii a proto vedou k nesouladu a tedy k ‘dis-ease’, nepohodě, nemoci (angl. nemoc – illness
nebo také disease, vs. ease znamená pohoda, pozn.překl.).
A touto cestou způsobuje emocionální stres onemocnění. Je to tak jednoduché. Dalším
neuvěřitelným příkladem všech těchto věcí, jež je možno vidět na videonahrávce Cymatics, je
formování částic do obrazců téměř lidských postav, následkem vysílání jistých zvuků. Naše těla jsou
také výsledkem přenášení zvukem rozezvučené energie do formy a pokud jsou naše mysli dostatečně
mocné, aby dokázaly změnit zvukovou škálu těla, stěhuje se do jiné formy nebo docela zmizí z
dimenze. Tomu se říká střídání forem. To není zázrak, je to věda, přírodní zákony stvoření. Čistokrevní
plazi nižší čtvrté dimenze mohou proto rozpustit svou ‘lidskou’ fyzickou formu a proměnit ji ve svou
plazí úroveň bytí. Tvary se prohodí. Nám v naší dimenzi připadají lidští, ale je to pouze vibrační
pláštík.
Poté, co jsem dokončil první verzi této kapitoly, potkal jsem další ženu, tentokrát v Anglii, která
byla provdaná za muže zapleteného do Satanských rituálů a sítí Bratrství. Byl hlavním správcem
pozemků zvaných Burnham Beeches blízko hranice Buckinghamshire-Berkshire pár mil od Slough,
západně od Londýna. Toto prastaré naleziště zmíněné v Doomsday Book v dobách Williama
Dobyvatele v 11.století je známé právě díky Satanismu. Dáma, která se mnou hovořila, venčila svého
psa jednou za soumraku na počátku sedmdesátých let, když v tom uviděla postavu v dlouhém
červeném hávu. Když muž zvedl hlavu, spatřila obličej ještěra.
Samozřejmě si myslela, že se zbláznila, ale nebyla to iluze, řekla. ‘Ještěr’ byl velmi skutečný a
velmi fyzický, žádné zdání. Je velmi jasnovidná a později začala u lidí vnímat buď proměnu v ještěry
přímo před jejím zrakem nebo v jiných případech jimi byli zastíněni přesně tak, jak popsala americká
jasnovidka. Když se podíváte na sekci s obrázky, uvidíte umělecké zpracování toho, co vidí svým
jasnovidným zrakem jasnovidka, a co bylo naprosto shodně popsáno mnoha dalšími lidmi.
Dvacátého července 1988 oznámilo několik lidí v Bishopsville v Jižní Kalifornii, že byli ohroženi
“vysokým ještěřím mužem, který měl sedm nohou, žádné vlasy, obočí, ani rty, měl tři prsty na každé
ruce a velké sešikmené oči, které rudě zářily”. Tento “ještěro-člověk” byl spatřen pětkrát a příběh
přinesly deníky Los Angeles Times a Herald Examiner.
Pokud plynete s proudem života a nasloucháte své intuici, je vám ukázáno vše, co potřebujete
vědět neuvěřitelnou synchronicitou, jež nás denně obklopuje a vede nás skrze kouřové clony a
zrcadlové síně. Jednoho únorového dne roku 1998 v Johannesburgu, v Jižní Africe, jsem strávil pět
hodin rozhovorem se šamanem Zulu jménem Credo Mutwa. Slovo Zulu znamená Lidé z Hvězd, neboť
věří, že jsou královskou rasou, jejíž vnik leží mimo tuto planetu. Hovořili jsme o globální manipulaci a
jeho přesvědčení, že mimozemská rasa stojí za globálním Bratrstvím monarchů, politiků, bankéřů a
vlastníků médií.
Potom jsem se vrátil do domu, kde jsem bydlel a zapsal jsem si hlavní body, které zmínil, do
svého laptopu, předtím, než jsem si večer sešel sednout dolů do haly. Když jsem se posadil, právě
začínal film, který se jmenoval The Arrival (Příchod) a byl o mimozemské plazovité rase, která
převzala vládu nad planetou tak, že fungovala v lidských tělech. Někdo se snažil mi něco sdělit! A to
něco je pravda. Další méně známý film, který jsem v té době viděl, se jmenoval They Live (Oni žijí) a
tématem bylo opět převzetí planety mimozemskou civilizací, která pracovala skrze lidská fyzická těla.
Alien Resurrection byl dalším filmem s tématem plazů přebývajících v lidských tělech. Nicméně,
film, který se nejvíce přiblížil pravdě je americký televizní seriál z osmdesátých let nazvaný "V".
Vypráví o plazovité mimozemské rase, která převezme vládu nad světem, přičemž vypadají jako
lidské bytosti. Film líčí plazy jako pokryté nějakým druhem latexu, což se samozřejmě liší od
skutečnosti, avšak téma seriálu uhodilo hřebík na hlavičku a předznamenává události, jež přijdou;
jestliže se rychle neprobudíme. Vřele vám doporučuji zvážit shlédnutí videa s ‘V’, abyste získali
vizuální představu ohledně námětů, jež předkládám v tomto materiálu.
Jedním z předních badatelů na poli tohoto fenoménu je Američanka Alex Christopherová, autorka
knih Pandora’s Box, Volumes I and II (Pandořina skříňka, díl I a II), které částečně odhalují přítomnost
plazovitých na této planetě. Alex viděla plazovité a také bytosti, jež nazývá velkoocí Šedivci. Říká, že
jedné noci v Panama City na Floridě ji vzbudili ve 2:30 ráno vyplašení sousedé, žena a její partner,
komerční pilot. Když přiběhla k jejich domu, našla omdlévající ženu, jež se zhroutila podél zdi s očima
v sloup. Alex řekla, že v místnosti ucítila nějakou neuvěřitelnou energii a zdálo se jí, že se jí snaží
vstoupit do hlavy. Rozhodně tam bylo nějaké záření, řekla, a následujícího dne byly všechny květiny
v pokoji mrtvé. Popadla dvojici a vytáhla ji před dům, kde chvilku mluvili. Řekli, že se právě milovali,
když došlo k incidentu a toto je velice významná okolnost, neboť plazovití se živí lidskou emocionální
a sexuální energií, což je jedním z důvodů, proč je sex podstatnou součástí satanských rituálů
vykonávaných pro ‚démony‘ – tuto skupinu plazovitých.
Pár dále sdělil, že viděli záblesk světla a pak byli vytaženi z postele. Muž měl na boku stále ještě
otisk dlaně, způsobený prsty alespoň deset palců dlouhými, s drápy, jež se zaryly do jeho kůže.
Příštího dne bylo zranění tak bolestivé, že se místa nemohl ani dotknout a Alex Christopherová toto
zachytila na videu. Když se dvojice uklidnila a Alex se vrátila zpět do svého domu, šla spát a pak se
sama setkala tváří v tvář s plazovcem:
„Probudila jsem se a ta „věc“ stála nad mou postelí. Měl kulaté žluté oči s hadími zorničkami,
špičaté uši a úšklebek, který obtáčel jeho hlavu. Měl stříbřitý oděv a to mě vyděsilo k smrti. Přehodila
jsem si pokrývku přes hlavu a začala křičet... Chci říct, představte si tu věc s úsměvem od ucha k uchu
a ty divně zářící oči...to bylo trochu moc. Viděla jsem tento druh bytosti více než jednou... Měl zahnutý
nos a až na ty oči vypadal velmi lidsky a měl našedivělou kůži...".
Dále, v roce 1991 jsem pracovala v jedné budově ve velkém městě a okolo šesté večer jsem si dala
krátkou pauzu a další věc, kterou si pamatuji je, že bylo půl druhé odpoledne a myslela jsem si, že
jsem si dala krátkou přestávku. Začala jsem se rozpomínat, že jsem byla unešena na palubu
(vesmírné) lodi skrze čtyři patra a střechu kancelářské budovy. Tam na lodi jsem také narazila na
Němce a Američany pracující společně, také na šedivé mimozemšťany, a pak jsme byli přemístěni do
jiného druhu zařízení a tam jsem opět spatřila plazovité...ty, jež nazývám “Baby Godzillas” – mají
krátké zuby a žluté šikmé oči... Mezi věci, které mi uvízly v paměti, patří bytosti se vzezřením plazů
nebo “velociraptors“ (mrštní dravci). Jsou to ta nejkrutější stvoření, jaká si dokážete představit a
dokonce ohavně zapáchají.“
Vzpomíná si, že Němci a Američani, které viděla na ‚lodi‘, měli na sobě odznaky – modrý
trojúhelník s červenookým drakem a kruhem okolo. Tentýž symbol pak viděla ve Fort Walden ve
Spojených státech. Symbol okřídleného hada mohl být spatřen také na rukávu izraelského vojáka,
který utěšoval dceru zavražděného předsedy vlády J. Rabina, na pohřbu jejího otce v roce 1995. (viz.
Newsweek, 20.11. 1995)
Jednou ze specialit Alex Christopherové je nové letiště v Denveru, které je údajně zástěrkou pro
podzemní základnu plazovito-lidských bytostí. Každopádně to je zvláštní místo. Když jsem poprvé
hovořil na konspirační témata ve Spojených státech bylo to právě v Denveru. Přistál jsem na
denverském letišti a neměl ani tušení o jeho pozadí. Přesto, jakmile letadlo přistálo, cítil jsem velmi
zvláštní energii, velice divnou a nepříjemnou. Letiště bylo postaveno za obrovské náklady v otevřené
krajině daleko od Denveru a je plné zednářských symbolů. Jsou tam také chrliče, okřídlené plazí
postavy, které najdete na zámečcích plazí aristokracie v Británii a na kostelech a velkých katedrálách
v Evropě, jež byly vybudovány sítí Bratrství. Chrliče jsou dále také na budově na Dealey Plaza, kde byl
zavražděn prezident Kennedy a nyní se znovu objevují na moderním letišti postaveném na domnělé
podzemní plazí základně. Chrliče jsou symboly plazovitých a to je důvod, proč je naleznete na letišti
v Denveru. Dedikační kámen na letišti má na sobě vyobrazen klasický zednářský symbol kružítka a
stojí v části terminálu zvané The Great Hall/Velká Hala, což je další zednářský termín.
Na zdi je bizarní nástěnná malba plná zlovolné symboliky, včetně tří rakví s mrtvými ženami
v nich: židovskou dívkou, indiánkou a černoškou. Další dívka drží Mayské desky, které vypráví o
zničení civilizace. Obrovská postava, popsaná Alex Christopherovou jako ‘zelený Darth Vader’, stojí
nad zničeným městem s mečem v ruce a ženy kráčí podél cesty s mrtvými dětmi v náručí. Všechny
děti světa jsou zde vyobrazeny, jak přinášejí zbraně z každé země a předávají je postavě německého
chlapce s železnou pěstí a kovadlem v ruce.
Denver je očividně nastaven tak, aby byl centrálou pro západní blok Spojených států v rámci
fašistického globálního státu nazvaného the New World Order/Nový světový pořádek, jenž je
naplánován pro období po roce 2000.
Atlanta je prý střediskem východního bloku a já si vzpomínám, jak jsem si před pár lety pomyslel,
že letiště v Denveru a Atlantě jsou si tak podobná – teď už vím proč.
Colorado je hlavním centrem pro New World Order a anglická královna zde nakupuje pozemky pod
jiným jménem. Jak uvidíte později, britská královská rodina je významně zapletena do tohoto
příběhu, zrovna tak jako vražda princezny Diany.
Jedním z hlavních kontaktů Christopherové je člověk jménem Phil Schneider, syn velitele
německé válečné ponorky za druhé světové války, jenž byl pověřen vybudováním mnoha hlubokých
podzemních základen ve Spojených státech. Viděl jsem na videu některé z jeho přednášek z doby, kdy
začal veřejně promlouvat o podzemních sítích základen, měst a tunelů po celých Spojených státech.
Později zemřel za velice podezřelých okolností, jež měly vypadat jako ‚sebevražda‘.
Schneider řekl, že denverské letiště je propojeno s hlubokou podzemní základnou, která jde
nejméně osm úrovní dolů pod zem. To zahrnovalo podzemní město o 4,5 mílích čtverečních a
rozlehlou základnu, řekl. Jiné kontakty, které byly pod zemí na denverském letišti, tvrdí, že se tam
nachází obrovské množství lidských otroků, mnoho z nich jsou děti, kteří pracují pod vládou
plazovitých. Dvě ze základen, o nichž Phil Schneider prohlašuje, že je pomáhal vybudovat, jsou
nechvalně známé jako Zóna 51 v Nevadě a Dulce v Novém Mexiku, propojená sítí tunelů na Národní
laboratoř Los Alamos.
Byl jsem v Los Alamos a ty vibrace jsou zkrátka děsivé. Poté, co jsem hovořil o zasahování
plazovitých do lidských záležitostí v pořadu rádia Sightings ve Spojených státech, obdržel jsem zprávu
od vojáka, jenž byl nasazen v Dulce. Uvědomoval si, že je na tom místě něco ‚ohromně divného‘, ale
nedokázal vysvětlit co. Vzpomínal:
„Dělal jsem na nějaké rutinní záležitosti, když ke mně přišel jeden z mladých rekrutů, mechanik, a
chtěl po mně rychle něco svařit. Měl vzor a přistoupil ke mně, aby mi ukázal, co přesně potřebuje. Oba
dva se nakláníme přes lavičku před svářečkou, když jsem náhodou pohlédl přímo do jeho obličeje.
Zdálo se, že se náhle pokryl napůl průhledným filmem či stínem. Jeho rysy ustoupily a na jejich místě
se objevila „věc“ s vypouklýma očima, bez vlasů a šupinami místo kůže.“
Později viděl, jak se totéž stalo hlídači u vstupní brány v Dulce. Další svědkové vypovídali o
plazovito-chameleonských proměnách ve vojenské nemocnici Madigan nedaleko Fort Lewis, jižně od
Seattlu ve státě Washington. Opět jsem přednášel v této oblasti a celou jsem ji vnímal jako extrémně
zvláštní, zejména to, že ‚New Age‘ centrum se nachází v blízkosti Fort Lewis. Jason Bishop III prováděl
rozsáhlé studie ohledně Dulce operací a prokázal zapojení kartelu, které odkrývám v díle ...And The
Truth Shall Set You Free/A pravda vás osvobodí – zahrnuje organizace jako Rand Corporation, General
Electric, AT & T, Hughes Aircraft, Northrop Corporation, Sandia Corporation, Stanford Research
Institute, Walsh Construction, the Bechtel Corporation, the Colorado School of Mines atd. Bechtel
(Beck-tul) je ústředním článkem sítě Bratrství-plazovitých.
V Dulce je nejméně sedm podzemních úrovní, pravděpodobně více, a Bishop dal dohromady
vyprávění pracovníků, kteří popisovali, co viděli. Jejich vyprávění odrážejí popisy Anunnaki v
sumerských textech a týkající se křížení druhů za účelem vyprodukování mnoha druhů ohyzdných
kříženců.
Zde je, co dělníci vypověděli o Dulce:
„Úroveň číslo šest je důvěrně nazývána „Noční Můra“ a je na ní umístěna Genetická laboratoř.
Dělníci se stali svědky bizarních experimentů: ‚Viděl jsem „lidské bytosti“, jež měly s mnoh nohou a
vypadaly jako napůl lidé/napůl chobotnice. Také plazovité bytosti a chlupatá stvoření, která mají ruce
jako lidé a pláčou jako děti, připomíná to lidská slova...dále pak nesmírnou směsici ještěřích bytostí
v klecích.‘ Jsou to ryby, lachtani, ptáci a myši, které mohou být stěží považovány za tyto druhy.
Nachází se tam několik klecí (a nádrží) s okřídlenými humanoidy, pitvornými stvořeními podobnými
netopýrům...ale tři a půl až sedm stop vysoké. Bytosti podobné chrličům a kříženci drako-ještěří.
„Úroveň číslo sedm je horší – řada za řadou tisíců lidí a lidských kříženců v chladírně. Jsou zde
také nádrže s humanoidními embryi v různých stádiích vývoje. (Jeden pracovník řekl:) ‚...často jsem se
setkal s lidskými bytostmi v klecích, obvykle omámenými či zdrogovanými, ale někdy plakali a žadonili
o pomoc. Bylo nám řečeno, že jsou beznadějně choromyslní a zapojeni do vysoce rizikových testů
s léky, jež mají léčit duševní choroby. Dostali jsme nařízení nikdy s nimi nepromluvit. Zpočátku jsme
této historce věřili. Pak konečně v roce 1978 objevila malá skupinka pracovníků pravdu.“
Tento objev zřejmě vedl k válkám v Dulce – bitvě mezi lidmi a mimozemšťany v roce 1979, kdy
bylo zabito mnoho vědců a vojenského personálu. Phil Schneider tvrdil, že se této přestřelky s
mimozemšťany v Dulce zúčastnil a byl zasažen laserovou zbraní do hrudníku. Každopádně měl
fantastickou jizvu přes celý hrudník, kterou odhalil na veřejnosti. Základna byla po tomto střetu
nějaký čas uzavřena, ale později byla opět otevřena. Další plazí podzemní základna se nachází pod
kaňónem v Sedonii, v Arizoně.
Lidé věří, že se centrum této základny nachází v přiléhavě pojmenovaném kaňonu Secret
Canyon/Tajný či Skrytý kaňon. Podobné základny a podzemní města existují po celém světě a jsou
propojeny tunely s neuvěřitelně rychlou ‚podzemní drahou‘. Tunely jsou budovány velmi rychle díky
technologiím jako je například Subterrene – jaderný přístroj, který „rozpouští“ skálu a vytváří stěny
tunelu. Byl vyvinut v Los Alamos. Významnou skutečností je, že podzemní jaderné testy byly
prováděny v Nevadě a v Novém Mexiku – oblasti s mnoha hlubokými podzemními zařízeními, jež jsou
spojena s plazovitými.
Byly tyto ‚testy‘ umístěny do této oblasti, aby otevřely rozlehlé podzemní jeskyně? Dalším
podnětem, který jsem dostal již od mnoha kontaktů je, že se plazovití mohou živit jadernou energií...
Pokud vezmu do úvahy veškeré výzkumné materiály, které jsem prostudoval, lidi, které jsem potkal a
vyprávění těch, kteří tvrdí, že se setkali s těmito plazovitými humanoidy, zdá se, že situace se má
takto. Existuje mnoho poddruhů a křížených ras plazovitých. Jejich elita je UFO badatelům známá
jako Draco. Jsou to ‚velká zvířata‘ v každém směru a jsou obvykle sedm až dvanáct stop vysocí. Mají
křídla, která jsou záhyby kůže vyztužené dlouhými žebry. 43 Křídla mohou být složena k tělu a daly
vzniknout termínu „okřídlený had“. Jsou také zdrojem termínu ‚padlí andělé‘ a okřídlený chrlič je
symbolem Draco. Plášť, nošený hrabětem Drákulou je symbolem těchto křídel a charakter Drákuly
v Bram Stokerových příbězích prý odpovídá povaze padlého anděla. Okřídlení Draco jsou také známí
jako Dragon Race / Dračí rasa a někteří prastaří bohové byli popisováni a zobrazováni jako ptačí muži.
To by mohl být jeden z původů Fénixe a orla v symbolismu Bratrství, stejně tak jako jiná ezoteričtější
významy. Biblický Satan je zobrazován také jako ‚reptilián‘ či plazovec.
Jak vypadají
Někteří v hierarchii Draco plazovců jsou zjevně bílí nebo albíni a nemají obvyklou zelenou nebo
hnědou barvu, a to odpovídá popisu zvláštního ještěrčího humanoida-albína v budově Aurora, blízko
Denveru. Draco jsou‚ královským rodem‘ plazovitých a jejich nejvyšší kastou jsou albíni, kteří mají
kuželovité rohy v oblasti mezi obočím a vrškem lebky. To mne okamžitě zasáhlo, neboť prastaří
‚bohové‘ a příslušníci královského rodu byli zobrazováni s čelenkou s rohy na hlavě, což je symbolem
‚královské‘ kasty plazovců, o tom jsem přesvědčen. Nemají křídla, ale všichni jsou studenokrevní.
Jejich šupiny jsou mnohem větší na zádech, mají tři prsty a proti nim palec. Mají také tři prsty na
nohou, se čtvrtým blíže ke kotníku a jejich drápy jsou krátké a tupé. Mají velké, kočičí oči, které rudě
září a ústa, která vypadají spíše jako škvíra. Někteří mají oči, jež bývají popisovány jako černé nebo
jsou bílé s vertikálními zorničkami zbarvenými do odstínu plamene. A to je přesně to, co popsala žena
v případě Aurora.
Plazovití jsou pět až dvanáct stop vysocí a jsou ‚obry‘ tak často popisovanými v prastarých
legendách a záznamech. Někteří mají ocasy, jiní ne. Má se za to, že, jednou z dalších planet, která
byla kdysi dávno v rámci jejich vlivu, byl Mars, takže - byli plazovití kříženci mezi bílými Marťany
dokonce před tím, než přišli sem? Zecharia Sitchin také spekuluje nad tím, zda Anunnaki byli na
Marsu před tím, než přišli na Zem. Toto by jistě zapadlo do celkového obrázku a je dost dobře možné,
že bílí Marťani a Annunaki jsou, podle scénáře Briana Desborougha, dlouhodobě geneticky
propojeni.
Vysoká kněžka hierarchie Bratrství, která se vymanila z jejich spárů, alespoň v době, kdy jsem s ní
mluvil, říká, že plazovití Anunnaki vpadli na Mars již kdysi dávno a bílá rasa Marťanů nakonec tuto
planetu opustila a odešla na Zem. Následovali Anunnaki na Marsu, řekla žena, přestože já
nepochybuji o tom, že někteří tam doposud žijí v podzemních základnách. Kdykoli jedna z kosmických
sond NASA na Marsu hrozí nebezpečím, že by veřejnost mohla vidět něco, co by neměla, spojení se
záhadně zhorší či přeruší nebo sonda úplně zmizí.
Neoddiskutovatelným faktem je, že bílá rasa, ať už byl její původ jakýkoli, byla hlavním nástrojem
programu křížení Anunnaki pro převzetí planety Země. Výzkumníci věří, že plazovití ovládají tak zvané
Šediváky, což je klasická mimozemská postava moderní doby s velkýma černýma očima. Šediváci
figurují ve většině zpráv o únosech. Jason Bishop III na toto téma ve svém díle říká, že hierarchie
kontroly je následující: Draco (okřídlení plazovci); Draco (neokřídlení); Šediváci; Lidé.
Také se zdá, že existuje ‚spojenectví‘ plazovitých s nějakými jinými mimozemskými skupinami.
Existují názory, že lidské oběti ‚bohům‘ za dávných časů, obzvláště dětí, byly ve prospěch
plazovitých, kteří požadovali vykonávání těchto rituálů (charakteristickým znakem mozku hada je
rituálnost). Jsem si jist, že to je pravda a později v této knize tato informace velice nabyde na
významu. V momentě úmrtí následkem obětování se náhle a prudce zvýší hladina jisté formy
adrenalinu v těle a akumuluje se v mozku a zdá se, že je nejsilnější u dětí. 45
A říká se, že toto přesně plazovití a jejich kříženci chtějí, a je jisté, že se živí lidskou krví a masem.
Tyto prastaré oběti byly skutečně bohům, plazovcům Anunnaki, a pokračují dodnes. Společným
tématem veškerého výzkumu týkajícího se plazovitých je, že jsou bezcitní a nemají žádné pocity a, ve
čtvrté dimenzi, se živí energií lidských emocí nižších vibrací jako jsou strach, vina a agrese.
Když vyzařujeme takové emoce, jejich energii nelze spatřit v tomto světě, neboť rezonuje na nižší
čtvrté dimenzionální frekvenci a tam je pohlcována plazovitými. Čím více těchto emocí, které mohou
být stimulovány, tím více energie plazovití mají pro svou práci. Z tohoto důvodu existuje podněcování
válek, genocid, masového vyvražďování zvířat, sexuální perverze – což vytváří vysoce nabitou
negativní energii a rituály a oběti černé magie, které se odehrávají ve velkém měřítku a popletou
hlavu těm, kteří tento předmět nestudovali.
Synové bohů
Zdá se, že program křížení plazovitých vyprodukoval křížence Anunnaki-člověka (Adama?) asi před
200 000 až 300 000 lety. Jsem si jistý, že jiné mimozemské rasy se také kříží s lidským rodem, aby
vytvořily velkolepou rozmanitost národů na Zemi, ale já se zde soustředím na skupinu plazovitých
s ohledem na jejich touhu ovládat a manipulovat lidské události. Samozřejmě, čím hlouběji se
vracíme do historie, tím temnějším se příběh stává, ale existuje dostatek podpůrných a odkazujících
důkazů, abychom si představili hlavní témata toho, co se stalo.
Čím více toto studuji, tím je mi jasnější, že to, co plazovití udělali na Marsu, udělali či dělají i zde.
Infiltrovali domácí populaci skrze křížení a převzali oblast. Zdá se mi, že plazovito-árijské rodové linie
se již nacházely mezi Marťany, když přišli na Zemi. Jednou z hlavních oblastí pro Anunnaki a Marťany
nebo Árijce, zejména během a po kataklyzmatu na Venuši okolo roku 4 800 před Kristem, byla pohoří
v Turecku, Íránu a Kurdistánu a právě odtud se spolu se svými hybridy znovu objevili, když vody
ustoupily. A byli to oni, kdo vytvořili ‚instantní‘ (okamžité) pokročilé civilizace v nížinách Sumeru,
Egypta, Babylonu a povodí Indu.
Zdá se, že zvláštním centrem Anunnaki plazovitých bylo pohoří Kavkaz a to je oblast, která se
v tomto příběhu bude objevovat znovu a znovu. Mám pocit, že v této oblasti probíhal hlavní program
křížení, pravděpodobně pod zemí, který vyprodukoval velké množství hybridních kříženců mezi
plazovitými a lidmi. Jednou oblastí výzkumu, která je velice relevantní v tomto regionu je počet lidí
s Rh negativním faktorem krve. Často děti s Rh negativním faktorem zmodrají okamžitě po narození.
To je původ termínu ‚modrá krev‘ pro královské rodové linie a dalších jako je například ‚true blue‘
(doslova: pravá modrá, jinak také: pravověrný, zarytý, přesvědčený). Existují dohady, že ‚modré‘
rodové linie by mohly pocházet z Marsu a nebo odkudkoli, kde měly marťanské rody původ. U bílých
je výskyt Rh negativního faktoru mnohem vyšší než u černochů nebo Asijců.
Geny ‚královských‘ Draco albínů byly zřejmě použity k vytvoření ‚královských‘ linií plazo-lidských
kříženců, které byly používány k vládě nad světem od pradávna. Právě tito byli prastarým civilizacím
známí jako polobozi, jimž byla přidělena úloha prostředníků ovládajících populaci a řídících svět podle
Agendy jejich plazovitých pánů. Co je jasné je, že zatímco Anunnaki se křížili s mnoha rasami na Zemi,
bílá rasa se stala jejich hlavním nástrojem pro převzetí planety a ‚královští‘ Draco na vrcholu jejich
hierarchie jsou albíni.
Pokud se podíváme do starých záznamů zjistíme závažnou skutečnost - že mnoho z jejich
zkřížených stvoření mělo blonďaté vlasy a modré oči. K výrazné změně došlo nejspíše krátce po
vzpourách na Venuši, protože kultura Ubaid nacházející se na území nynějšího Iráku uctívala bohy,
kteří byli zobrazováni jako ještěro-humanoidi, zatímco Sumerové, kteří žili na stejném území,
zobrazovali své bohy jako velmi lidské. Jsem si jist, že tato změna a program křížení v kavkazském
regionu spolu zásadním způsobem souvisí. Křížená elita Annunaki a lidí byla popsána Sumery a
existuje mnoho dalších zpráv o křížení mimozemšťanů a lidí nebo také ‚bohů‘ a ‚nebeských lidí‘
křížených s lidskou rasou.
Proslulý úryvek z knihy Genesis říká:
„Když se lidé začali množit na zemi a narodily se jim dcery, synové Boha viděli, že dcery lidí jsou
krásné a vzali si za ženy kterékoli z nich si vybrali... Nefilim byli v těch dnech na zemi a také poté, co
synové Boha šli za dcerami lidí a měli s nimi děti. Byli to staří hrdinové, muži dobré pověsti.“
Genesis 6:1-4
Podle překladu Zecharia Sitchina, se slovo Nefilim vztahuje k “Těm, Kteří Sestoupili” zatímco jiní
lidé říkají, že to znamená “padlí” nebo “ti, kteří padli”. Výraz ‘dobré pověsti’ (angl. ‘renown’) v této
pasáži knihy Genesis je přeloženo ze sumerského slova shem. Toto bylo přeloženo v Bibli jako
vztahující se ke ‘jménu’, ve významu dělat si jméno jako muž dobrého jména či renomé. Sitchin říká,
že skutečný význam slova shem je ‘nebeský vůz’.
Říká, že pochází z kořene shu-mu, což znamená ‚to, co je MU‘ a MU byla vesmírná loď, říká. Takže
z ‚mužů dobré pověsti‘ se stávají ‚muži nebo lidé z vesmírných lodí‘. Byli to tito muži, kteří se křížili
s lidskými ženami. Podle mého názoru tento úsek z knihy e´Genesis vypráví o křížení mezi
mimozemšťany nebo skrytými pozemšťany s lidmi, aby vznikli plazo-lidští kříženci. Termín ‚synové
Boha‘ ve skutečnosti pochází z hebrejštiny - bene-ha-elohim, což se opravdu přeloží jako ‚synové
bohů‘.
Prvotním potomstvem těchto genetických střetnutí byli obři z legend a existuje mnoho záznamů o
tom, že se takoví kříženci narodili. Četné příběhy vyprávějí o obří rase po celém starobylém světě, na
každém kontinentě, a biblický Goliáš by dost dobře mohl být symbolem těchto lidí. Američtí Indiáni
mají mnoho příběhů o Hvězdných Lidech přicházejících z nebes, aby se pářili s lidskými ženami a Alex
Christopherová říká, že společný jmenovatel únosů lidí plazovci ve Spojených státech patrně souvisí
s rodokmenem osoby, obzvláště tam, kde sahá až k Indiánům. Hopi, jak si vzpomenete, mluví o
počátku na Zemi. Etiopský text Kebra Nagast (Nagas byli ‚hadí bozi‘ měnící tvar) je tisíce let starý a
popisuje obrovskou velikost dětí vzniklých ze sexuálních či genetických spojení lidí a ‚bohů‘.
Vypráví jak:
„...dcery Kaina, se kterými andělé (mimozemšťané) počali...nebyly schopné porodit jim děti a
zemřely.“
Popisuje, jak byly některé z těchto obřích dětí přivedeny na svět císařským řezem:
" ...po otevření břicha jejich matek, přišli na svět jejich pupky.“
V prastarém hebrejském textu, Noeově knize, a knize od této odvozené, Enochově knize, je
popsáno zvláštní zrození ne-lidského dítěte, které se ukáže být Noem z proslulé Velké Potopy.
Zmínky o tomto se objevují také ve Svitcích Mrtvého moře, což jsou záznamy essenské komunity
v Palestině před 2000 let a zahrnovaly mnoho materiálů z Enochovy knihy. Zvláštní dítě, které texty
popisují je syn Lamecha. Údajně nebyl jako lidská bytost, spíše jako ‚děti andělů na nebesích‘.
Lamechovo dítě, Noe, je popisováno jako dítě s bílou pletí, světlými vlasy a očima, které‚ rozzářily
celý dům jako Slunce‘. Blonďatá, modrooká stvoření s očima podobnýma laseru je popis záhadných
lidí nebo ‚bohů‘, který se objevuje po tisíce let až do dneška ve všech kulturách po celém světě.
Lamech se táže své ženy na otce dítěte:
„Cítil jsem tehdy ve svém srdci, že to početí bylo zásluhou Watchers a Těch Božích...a Nephilim...a
mé srdce bylo nepokojné kvůli tomuto dítěti.“
V Knize králů či Shahnemeh, legendární historii Íránu dokončené roku 1010 arabským básníkem
jménem Firdowsi je popsáno narození dítěte jménem Zal, syna krále jménem Sam. Král je opět
zděšen nepozemským vzhledem svého dítěte, které má velmi velké tělo ‚čisté jako stříbro‘, vlasy bílé
jako by patřily starému muži a ‚jako sníh‘ a obličej srovnávaný se Sluncem. Sam svého syna nazývá
ďáblovo dítě, dítě patřící daevas – Watchers/Pozorovatelé. Jako praotcové ve Starém zákoně, zdá se,
že i Íránci měli odpor k dětem narozeným s extrémně bílými rysy. A kdo je údajně extrémně bílý, bílý
jako albín? Královská hierarchie Draco.
Text Shahnemeh o Zalovi říká:
„Žádné lidské stvoření na této zemi,
By nemohlo dát život takovému kolosu,
Musí být z ďábelské rasy,
I když má lidskou tvář a tvary,
Když né Ďábel, zdá se aspoň být,
Zvířetem namalovaným na večírek.“
Zal se později ožení s cizí princeznou jménem Rudabeh, dcerou Mehraba, krále Karbulu a
potomka Hadího krále Zahhaka, který prý vládl Íránu tisíc let. Toto byla jedna z rodových linií
plazovců a v souladu s tím je Rudabeh popisována jako vysoká jako týkové dřevo, bledá jako
slonovina atd. – známé znaky potomků Pozorovatelů (Watchers) a lidí. Podobné popisy se hojně
vyskytují u královských linií v Íránu a na Blízkém východě, zrovna tak jako přirovnávání ke stromům co
se týče jejich obrovské výšky.
Podle textů se zdá, že jste museli disponovat fyzickými charakteristikami bytosti NefilimWatcher, abyste se kvalifikovali na krále. Toto je bezpochyby původ práva suveréna panovat z ‘boží
vůle’, práva vládnout na základě vašeho rodokmene – systém, který pokračoval, když se tyto linie
rozšířily do Evropy. Dokonce i britský titul Sir, udělovaný Královnou jí zvoleným poddaným, pochází z
pradávné hadí bohyně (plazovec) nazvané Sir, což souvisí s bohyní Anunnaki, Ninlil či Ninkharsag, na
sumerských deskách. Její manžel Enlil byl nazýván Okouzlujícím Hadem se zářícíma očima.
Jeho bratr Enki byl také znám jako had a jeho emblémem byli dva spletení hadi, symbol jeho
‘kultovního střediska’ v Eridu a symbol lékařské profese. Tento symbol je známý jako Aeskulapovo
žezlo či žezlo heroldovo. Tyto informace pochází ze sumerských desek tak, jak je přeložil Zecharia
Sitchin a popsal ve svých knihách. Z tohoto důvodu je pro mne šokujícím faktem, že Sitchin mi osobně
řekl, že neexistují žádné důkazy týkající se existence hadí rasy a doporučil mi ukončit mé zkoumání
těchto záležitostí. Myšlenka, že neexistují žádné důkazy je jednoduše absurdní, tak proč by mi to
Sitchin říkal? Byl neoblomný a naléhal, abych výzkum tímto směrem ukončil. Nemám absolutně
žádných pochyb o tom, že Anunnaki a Watchers/Pozorovatelé jsou totožnou rasou plazovců – ‘hadi
se zářícíma očima’ identifikovaní Christianem a Barbarou O’Brien v jejich práci Genius Of The Few.
Spisovatel a badatel Andrew Collins říká, že vlastní kanánskou měděnou figurínu zobrazující
jednoho z jejich bohů, přibližně z roku 2000 před Kristem. Má hadí krk a hlavu ve tvaru kapuce kobry,
která se stáčí a vytváří hadí čelenku. Za tisíce let, jež uplynuly od doby stvoření těchto královských
rodových linií kříženců lidí a plazovců, došlo k rozsáhlejšímu začlenění do běžné populace a staly se
méně fyzicky zjevnými, ale základní genetická struktura zůstává a Bratrství uchovává velice detailní
genetické záznamy o tom, kdo ji má a kdo nikoli.
Christian and Barbara O’Brienovi ve své knize Genius Of The Few říkají, že jestliže se Anunnaki
křížili s lidskou rasou před stovkami tisíců let a potom se s nimi křížili znovu zhruba před 30 000 let,
výsledkem druhého křížení by byla genetická struktura, která by byla ze 75% Anunnaki a z 25% by
byla lidská. Domnívám se, že existoval další plán křížení mnohem blíže přítomnosti, asi před 7 000 let
po potopě. A tyto pozdější rodokmeny by samozřejmě byly ještě více Anunnaki než předešlé verze.
Tito jedinci jsou kříženci plazovců, kteří dnes vládnou světu, a je to právě hojnost reptiloidních
genů, co těmto lidem umožňuje proměnit se na plazovce a pak zase nazpět do zdánlivě lidské
podoby. Členové těchto rodových linií mají také schopnost vyprodukovat extrémně mocný
hypnotický pohled, přesně jako had hypnotizující svou oběť a toto je původ rčení "podívat se na
někoho zlým okem’. Toto všechno je důvodem, proč jsou rodiny s "modrou krví’ a jejich odnože
posedlé krví a křížením. Vysvětluje to, proč od prapočátků zaznamenané historie lidstva vstupovali
dědicové modré krve do manželských svazků se svými nevlastními sestrami a sestřenicemi, stejně
jako to činili i Anunnaki podle sumerských desek. Nejdůležitější gen je přenášen po ženské linii, takže
výběr ženské sexuální partnerky byl pro ně životně důležitý.
Velikou důležitost přikládám skutečnosti, že královské hadí rodové linie zřejmě mají původ v
Íránu, protože přesně z oblasti Íránu, Kurdistánu, Arménie a Turecka a dále pohoří Kavkaz se vynořily
tyto rodokmeny kříženců plazovců a lidí, aby převzaly vládu nad světem. Zasvěcenec Bratrství, jeden
Rus, prozradil, že v regionu Kavkazu se nachází mezidimenzionální brána, kde mimozemšťané vstupují
do této dimenze.
To by hodně vysvětlovalo. Jméno Írán pochází z dřívějšího Airy-ana nebo Air-an, což znamená
Land of the Aryas or Aryans/Země Árijců. Dodnes v Kurdistánu existují dvě odlišné rasy – jedna má
olivovou pleť, je střední výšky a tmavých očí a potom druhá, mnohem vyšší rasa lidí s bílou kůží, kteří
mají často modré oči. Jistě si všimnete, že tyto znaky byly nacisty přiřazeny ‘Nadřazené Rase’ a to z
toho důvodu, že nacisté znali historii a spojení s plazovci.
Andrew Collins předkládá ve své knize From The Ashes Of Angels / Z popela Andělů přesvědčivé
důkazy o tom, že biblická zahrada Eden se nacházela vysoko v oblasti Íránu-Kurdistánu, a je zřejmé,
že motiv hada je jádrem příběhu o Edenu. V sousední oblasti Media byli králové nazýváni Íranci Mâr,
což v perštině znamená had. Mars = had? Říkali jim ‚medijská dračí dynastie‘ nebo ‚potomci draka‘.
Naprosto nepochybuji o tom, že se plazovci Draco křížili s lidmi, aby dali vzniknout míšení s bílou
rasou, a ve skutečnosti v dnešním světě najdeme po celé zeměkouli mnoho lidí, kteří tvrdí, že jsou
kříženci plazovců. Před rokem 2200 před Kristem byl v Egyptě Mendesovými kněžími založen Royal
Court of the Dragon / Královský Dvůr Draka, který stále existuje až do dnešních dnů, o 4000 let
později, jako Imperial and Royal Court of the Dragon Sovereignty / Císařský a Královský Dvůr
Svrchovanosti Draka, dnes s centrálou v Británii.
Někteří lidé tomu říkají Bratrství Hada. První králové Sumeru, Egypta, a později Izraele, byli při
korunovaci obřadně pomazáni ‚tukem Draka‘, což byl tuk posvátného krokodýla. Krokodýl byl
v Egyptě známý jako messeh, a z tohoto pochází hebrejský termín ‚Messiah’, což znamená Pomazaný.
Nastupující králové byli také známí jako ‚Draci‘ a všechna tato symbolika se vztahuje ke skutečnosti,
že tyto královské rodiny byly rodovými liniemi vzniklými křížením plazovců s lidskými bytostmi. Když
se více království spojilo dohromady v boji, zvolil se král králů a ten byl znám jako Velký Drak nebo ...
Draco.
Slavný keltský titul Pendragon je další verzí. Slovo ‚kingship‘ (angl. hodnost krále) ve skutečnosti
pochází ze slova ‚kin‘ čili pokrevní příbuzenstvo a ze slova ‚kin-ship‘ (angl. příbuzenství) se stalo
‚kingship‘ (king je angl. král). Abychom zde podtrhli tvrzení o reptiloidních rodových liniích – jméno,
které Egypťané dávali svému posvátnému messeh čili krokodýlovi bylo ... Draco. Ten se také stal
symbolem egyptské Therapeutate a její izraelské větve Essenes, ‚královskými‘ Merovejci a jejich
potomky ve Francii byl zobrazován jako mořský had čili Bistea Neptunis. Jeden a tentýž kmen,
všechny do jednoho jsou stejné. Pokud se podíváte na obrázkovou sekci, uvidíte prastaré egyptské
vyobrazení ‚boha‘ na stěně chrámu v Saqquara – je to ne-lidská reptiloidní postava s něčím, co se zdá
být křídly.
Stále je hlášen výskyt světlovlasých, modrookých stvoření s očima jako lasery. Moje americká
kamarádka mi vyprávěla o zkušenosti jejího otce, kterou měl na počátku sedmdesátých let. V té době
žili v Turecku, kde její otec pracoval v odposlouchávací stanici americké vojenské výzvědné služby.
Jednoho dne přišel domů v hrozném stavu. Když se ho zeptali, co se děje, jen zamumlal: „Svět není
takový, jaký si myslíme, že je.“ Přestože zřídkakdy pil, řekl si o skotskou a pak další.
Když se zklidnil, vyprávěl své dceři o zprávě, kterou zaznamenal od pilota letadla, které bylo
umístěno na turecké základně. Pilot hlásil, že letěl v blízkosti Severního pólu, když v tom se motory
zastavily a všechny elektrické systémy se vypnuly. Letadlo pak pozvolně klesalo vertikálně k zemi, a co
bylo k nevíře, vršek hory se otevřel a letadlo se usadilo uvnitř. To, co viděl, bylo scénou přímo
z Jamese Bonda.
Vystoupil z letadla a říkal si, co se to k sakru děje. Vysocí, blonďatí lidé s kůží barvy ‚perly‘ a
‚modro-purpurovýma‘ očima, které mu připadaly jakoby elektricky nabité – laserové, mu přišli
v ústrety. Všichni měli na sobě dlouhá, bílá roucha a snad má také význam, že je známo, že takto
býval popisován ‚bůh‘ střední-Jižní Ameriky Quetzalcoatl. Dále měli na řetězu medailón s Maltézským
křížem.
Pilotovy vzpomínky týkající se toho, co se dělo od doby, kdy se poprvé setkal se ‚starýma
modrýma očima‘ byla velmi zamlžená, ale vybavoval si, jak vchází do místnosti a vidí skupinu těchto
stvoření sedících u jednacího stolu. Nakonec ho odvedli zpátky do letadla, a jakmile se stroj vznesl
nad horu, motory a elektronika opět nastartovaly. A nyní, poté, co jsme si vyslechli, jak tato stvoření
popsal současný americký pilot, podívejme se do Enochovy knihy na to, jak popisuje Watchers /
Pozorovatele / Strážce:
„A tu se mi zjevili dva velmi vysocí muži, jaké jsem nikdy nespatřil na zemi. A jejich obličeje zářily
jako slunce a jejich oči byly jako žhnoucí lampy... Jejich ruce byly oslnivější než sníh.“
To by také odpovídalo prastarým popisům ‚bohů‘ jako ‚zářících‘. Naše historie jistě skrývá
mnohem více, než kolik je nám řečeno a mnohem více se toho děje dnes na naší planetě, než by
většina lidí dokázala uvěřit. Mnoho mimozemských ras, nikoli pouze plazovci, operuje na a kolem
Země na této a vyšších dimenzích. Bytosti z Orionu a Plejád patří k mnoha dalším, o jejichž vlivu na
lidskou rasu mluví jak jedinci, kteří byli uneseni, tak badatelé.
Z toho, co jsem slyšel od zasvěcenců Bratrství, kteří viděli některé z těchto mimozemšťanů, Orions
/ Orionští (podle mých kontaktů krutá, ale krásná rasa) jsou v určitém druhu spojenectví s plazovci.
Jsem si jist, že bibličtí andělé byli Watchers/Pozorovatelé/Strážci, plazovci, okřídlení a další. Samotný
termín ‚synové bohů‘ je přeložen v Septuagint, řecké verzi Starého zákona, jako angelos – andělé. Z
mého výzkumu vyplývá, že existují dvě odlišné frakce plazovců: ti, kteří jsou pozitivnější ve svém
postoji k lidstvu a ti, kteří si přejí vládnout a řídit.
Oba dva druhy vešly ve známost jako Strážci či andělé, ti druzí jako padlí andělé. Je dost dobře
možné, že legendy o sv. Michaelovi, jenž seslal draka na Zem k rozhodující bitvě a ty o vítězství sv. Jiří
nad drakem, se vztahují k dlouhodobému konfliktu mezi pravými bílými Marťany a reptiloidními
Anunnaki. Sv. Michael a sv. Jiří jsou starobylí féničtí hrdinové pocházející právě z té oblasti světa, kde
Anunnaki podnítili svůj program křížení a kde dlouhou dobu otevřeně účinkovali jako plazovci.
V poslední knize Bible, Knize Zjevení, vidíme jasné spojení mezi označením Satan a had nebo
plazovec:
„A velký drak byl svržen dolů, starý had, ten, který je nazýván Ďáblem a Satanem, zrádce celého
světa; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
„...A on se chopil draka, starého hada, jenž je Ďáblem a Satanem, a spoutal ho na tisíc let a svrhl
jej do propasti, uzavřel ji a zapečetil, aby nikdy víc neklamal národy.“
Ve zlomku Svitků od Mrtvého moře, přeloženém hebrejským učencem Robertem Eisenmanem, se
nachází popis strážce zvaného Belial (Bel?), jenž je popisován jako Princ Temnot a Král Zla. Údajně má
být děsivého vzezření – jako had s tváří zmije. Jednou z hlavních andělských skupin jsou podle
hebrejské tradice Serafové nebo ‚ohniví hadi‘ a Strážci jsou popisem velmi blízcí hadům. V perském
učení se také mluví o bytosti popisované jako ‚starý had se dvěma nohama‘, zrovna tak se o chodících
hadech zmiňuje Enochova kniha.
Když si uvědomíme, že elita královských Draco je údajně až 12 stop vysoká a má bílou kůži,
dokonce albínsky bílou, ‚bělejší než sníh‘, tak to opět navazuje na velmi bílou kůži obřích miminek –
kříženců Strážců a lidí popsaných v Enochově knize i jinde. A měl bych zdůraznit, že zrození dítěte lidí
a Strážců, popisované v Enochově knize, je zrození Noemovo. Jestliže tomu tak doopravdy je, pak je
tedy Noe ve skutečnosti křížencem plazovců a lidí, a mnoho národů prohlašuje, že jsou potomky
Noemovými – potomstvem reptiloidních Strážců a Anunnaki. V hebrejském mýtu jsou Nefilim
popisováni jako awwim, což znamená pustošitelé nebo plazi.
Ve Svitcích od Mrtvého moře je Noe popisován vypadající jako „děti (padlých) andělů z nebes“,
jejichž „početí bylo zapříčiněno Strážci... a bytostmi Nefilim“. Podle židovské tradice je Eva vnímána
jako pramatka Nefilim a je spojována s hebrejskými slovy znamenajícími život nebo had. Eva byla
samozřejmě podle starozákonní legendy a dalších zdrojů svedena hadem. V kapitole 69 Enochovy
knihy nalézáme informaci, že mezi Strážci, kteří odhalili tajemství lidem, byl Gadreel, padlý anděl,
jenž byl ztotožňován se sváděním Evy.
Enochova kniha byla zakázána Římskou církví, která usilovala o popření raně křesťanské víry
v existenci andělů z masa a kostí a padlých andělů obývajících fyzická těla a jejich křížení s lidmi. To
mělo skoncovat s tím, aby lidé znali skutečnou povahu věcí. Nicméně Svobodní Zednáři, kteří ovládají
dnešní Římsko-katolickou církev, společně s dalšími odnožemi Bratrství, vždy pohlíželi na Enocha jako
na jednoho ze svých legendárních zakládajících otců. Samotné slovo Enoch znamená ‚zasvěcený‘.
Téma padlých andělů vyzrazujících lidstvu zakázaná tajemství můžeme nalézt v Enochově knize a
v dalších materiálech. Mezi těmi, kteří prozradili tajemství je také Azazel, jenž učil umění práce s
kovy, a Shemyaza, jenž zasvěcoval do magických umění. Tyto příběhy daly v souvislosti s tímto
tématem později vzniknout mnoha hrdinům, z nichž nejslavnějším byl řecký bůh Prométheus, který
prý ukradl oheň (znalost ohně) bohům a předal ji lidským bytostem (vybraným jedincům). Zlatá soška
Prométhea stojí v Rockefellerově centru v New Yorku. Rockefellerové jsou čistokrevnými plazovci, a
proto jsou si vědomi skutečného významu a pozadí Prométheovy legendy. Shodou okolností,
Watcher / Pozorovatel / Strážce jménem Azazel je původcem kozlí hlavy v satanistickém obřadu a
termínu ‚obětní beránek‘. Podle Knihy Leviticus, Izraelité obětovali dva kozly na Yom Kippur, Den
Pokání. Jeden byl předložen Bohu a druhý Azazelovi. Kněží položili obě ruce na hlavu Azazelova kozla
a vyznali se z hříchů lidstva.
Kozel byl poté odvlečen do divočiny a svržen z útesu jako symbol padlého anděla Azazela, jenž
byl viděn svázaný a připoutaný v divočině – v ‚propasti‘, jazykem Knihy Zjevení – což je podle mne
uvěznění v nižší čtvrté dimenzi. Z tohoto pochází prastaré téma obětního beránka (v angl. scapegoat,
takže součástí slova je goat=kozel), jehož jednou formou projevu je symbolický příběh ‚Ježíše‘. Kozlí
hlava Azazelova, padlého anděla-plazovce, je symbolizována obráceným pentagramem Satanismu.
Můžeme probrat detaily a také bychom měli, neboť stále ještě mnoho informací zůstává
neodkryto. Já sám mám nekonečný proud otázek. Nicméně, stále se vynořují další témata:
mimozemské rasy navštěvují Zemi s rozličnými záměry pravděpodobně po miliony let a jejich
křížením vzniklo mnoho rasových proudů. V dávné minulosti existovaly technologicky pokročilé
civilizace založené na mimozemských znalostech – prastaré národy tento fenomén nazývaly Zlatý
Věk.
Zhruba před 450 000 let dorazili Anunnaki, reptiloidní či plazovitá rasa vedená okřídlenými,
albínskými Draco a usilovali o ovládnutí planety. Je pravděpodobné, že tou dobou již zřejmě měli
úspěšně za sebou kolonizaci a usídlení na Marsu. Dlouhou dobu se Anunnaki otevřeně projevovali a
žili jako plazovci, nicméně z jakéhokoli důvodu, zřejmě kvůli projevům nepřátelství ze strany jiných
mimozemských ras a lidské rasy, doslova odešli do utajení. Dali si za cíl zmocnit se naší planety pod
rouškou lidského vzhledu.
Tento plán zahrnoval program křížení, z něhož vzešly hybridní rodové linie lidí zkřížených
s plazovci, díky kterým mohli operovat z nižší čtvrté dimenze. Čtvrtodimenzionální plazovci ‚nosí‘
lidská těla jako genetický převlek a když jedno tělo zemře, tentýž plazovec ‚se přestěhuje‘ do jiného
těla a Agenda pokračuje do další generace. Mohli bychom to chápat jako nošení a odkládání
skafandrů. Jasnozřiví vidí tato stvoření jako plazovce uvnitř fyzických lidských těl. Zdá se, že aby měli
tuto schopnost, musí patřit ke genetickému proudu, ve kterém dominují plazovci, což znamená, že
jisté rodové linie se vždy dostanou do pozic moci.
Další, méně čisté druhy kříženců lidí a plazovců jsou těla, která jsou ovládána vědomím plazovců
ze čtvrté dimenze a jasnozřiví vidí tyto lidi v zásadě jako lidské bytosti, nicméně ‚zastíněné‘
plazovcem. Křížení za účelem napuštění reptiloidními geny činí toto ovládání mnohem snadnějším
než je pro ty, kteří mají méně reptiloidních genů. Z tohoto důvodu Bratrství velmi pečlivě vede
záznamy o genetických liniích. Vědí, kteří lidé mohou být ovládáni snadněji než jiní. Nicméně, plazovci
usilují o ovládnutí každého jedince stimulací vzorců chování v reptilodní oblasti mozku – hierarchické
myšlení, agresivita, oddělenost, nedostatek soucitu a potřeba obřadu. Obřadem či rituálem nemám
na mysli pouze převlékání se pro Satanské ceremonie.
Existuje mnoho příkladů lidské posedlosti rituálem, včetně vykonávání stále stejných činností
v tentýž čas, den za dnem, týden za týdnem. Plazovci si zvolili bílou rasu jako svůj hlavní nástroj
k získání globální moci, ale křížili se se všemi rasami včetně Číňanů, Japonců, Arabů a těch, kteří jsou
nazýváni Židé. Toto vše umožňuje plazovcům ovládat zdánlivě nepropojené jedince a organizace. Je
to mimozemská verze členů té samé tajné společnosti, pracujících na mnoha pozicích vlivu, zatímco
zbytek populace nemá ani tušení o tom, že jsou propojeni.
Podívejte se na celou řadu na první pohled odlišných lidských bytostí v různých pozicích moci,
které docházejí k těm samým závěrům a shodnou se na stejné politice. To bychom mohli přičítat
politice zrozené z demokratické a otevřené debaty. Ale co když jsou všichni ovládáni jedinou mocnou
silou? To by potom byla diktatura, ale pokud neznáte skutečnou situaci, jak to má člověk rozpoznat?
A k tomuto dochází při působení plazovců skrze lidská těla a síť tajných společností, které tyto rodové
linie vytvořily nebo infiltrovaly.
Enochova kniha říká, že ti, kteří jsou zrozeni z krve Nefilim (kříženci plazovců a lidí) jsou, díky
duchu zděděnému po předcích, předurčeni aby: „sužovali, utlačovali, ničili, útočili, vytvářeli boje a
rozbíjeli práci na Zemi“58. Jinými slovy, tato těla mohou být ovládána ‘duchem jejich předků‘ –
plazovci z nižší čtvrté dimenze.
Ve Spojených státech existuje organizace jménem Sons of Jared, pojmenovaná po Enochově otci.
Přísahají ‚nesmiřitelnou válku‘ potomkům takzvaných Watchers, kteří „jako neblaze proslulí faraoni,
králové a diktátoři, po celou historii ovládali lidstvo“. Ve své publikaci Jaredite Advocate odsuzují
Watchers “jako super-zločince, nebeskou Mafii vládnoucí světu”.
Mnoho lidí se mne ptá, jak je možné, že elita Bratrství dokáže způsobit tolik umírání, destrukce a
utrpení, aniž by ukázala jakékoliv emoce. Zdá se, že při nejmenším některé z reptiloidních
genetických proudů nepociťují, narozdíl od lidí, žádné emoce a také se zdají být daleko více
nemilosrdní. Právě jsem popsal George Bushe, Henryho Kissingera, Davida Rockefellera a tak dále, a
není to nic překvapujícího, pokud si uvědomíme, že jsou zástupci rasy plazovců operujícími v lidské
sféře.
To, co jsem nastínil v této kapitole, udiví dokonce i většinu z těch, kteří sledují mou práci a roky ji
podporují, a já to chápu. Ale já jsem se ze svých bohatých, a občas extrémních, zkušeností naučil
sledovat proud života a jít tam, kam mne zavede. Když slyším rytmus života, tančím. Když slyším, že
ke mně promlouvá, naslouchám. Jdu tam, kam mne hudba zavede, bez ohledu na to, jak neuvěřitelné
se může zdát to, co objevím a bez ohledu na to, jaké důsledky to může mít pro můj život.
Ti z vás, kteří si to ještě nevyzkoušeli, budou ohromeni tím, jakým dobrodružstvím se život náhle
stává, jaké vědomosti můžete získat, uchopit a pochopit, když jdete s proudem a přestanete s ním
vést válku ze strachu z odlišnosti. U většiny lidí hlava velice často stojí v cestě, neboť mají strach
vystoupit z tradičních konvencí. Obávají se toho, co si o nich budou myslet a co budou říkat ostatní
lidé. Ale jak můžete odkrývat neuvěřitelné, pokud nevěříte neuvěřitelnému? Říkáme, že všechno
víme? Nic, co bychom neznali už nezbylo? Samozřejmě, že zbylo. Známe pouze zlomek toho všeho. A
co je tou silou, která nás dovedla alespoň k tomuto stavu vědění?
Ti, kteří měli odvahu věřit neuvěřitelnému a sdělovat neuvěřitelné. Bez takových lidí se lidská
rasa nemůže vyvíjet; běží na místě, žije v neustálém vězení mysli. Cože to říkali? Lidé budou létat?
Absurdní! Že můžeme cestovat nadzvukovou rychlostí? Šílené! Že můžeme přivést na svět děti ze
zkumavky a klonovat lidské a zvířecí druhy? Směšné! A přece, víc než mnoho bylo dokázáno těmi,
kteří věřili neuvěřitelnému, zatímco se davy posmívaly. Zkuste to, než zapomenete, jak na to. Myslete
za hranice toho, o čem je vám tvrzeno, že je realitou.
Odmítnout učinit tak je nejhorší vězeňskou celou, nejhorší mentální a emocionální stagnací –
nejhorším ovládáním. A to je ve skutečnosti způsob, jakým jsme kontrolováni od té doby, kdy celý
tento podfuk začal.
Babylonské Bratrstvo
Jakmile voda z potopy po Venušském kataklyzmatu ustoupila, ti, kteří přežili sestoupili z hor a
vystoupili z nitra Země. Usadili se v nížinách a na planinách a začali vše budovat od začátku. To bylo
v dobách, kdy se náhle objevily civilizace na vysokém stupni technologického pokroku v Sumeru,
Egyptě a údolí Indu, ačkoli existovaly již předtím a nyní byly vzkříšeny po nepokojném období.
Sumerská společnost začala přímo na vrcholu svého vývoje, díky této náhlé injekci vědomostí a
Árijská rasa, pocházející z Marsu, se rozšířila z Kavkazkých hor a Blízkého východu dolů do Sumeru, do
Egypta a do údolí Indu, kde, jak potvrzuje dokonce i tradiční historie, se spontánně zjevily vysoce
vyvinuté společnosti. Nicméně, součástí této i jiných ras byl genetický proud, jenž budu nazývat
reptilo-Árijským či reptilo-lidským. Kdykoli používám termín Árijec, mám na mysli bílou rasu.
Tyto byly rodovými liniemi kříženců, vytvořenými genetickou manipulací s Anunnaki. Hlavním
střediskem reptilo-Árijských rodů byl po ústupu vod po povodni v prastarém světě Babylon na jihu
sumerské oblasti podél řeky Eufrat. Bližší pohled na důkazy nám zasadí založení Babylonu do
mnohem dřívější doby, než se původně věřilo a bylo to jedno z prvních měst popovodňové éry. Bylo
to právě zde, kde byly vytvořeny záhadné školy a tajné společnosti, které se po tisíce let, jež
následovaly, měly rozšířit po celém světě.
Bratrství, které dnes ovládá svět, je moderním výrazem Babylonského Bratrství reptilo-Árijských
knězů a příslušníků ‚královských rodů‘, které se zde seskupili po povodni. Bylo to v Babylonu v tomto
popovodňovém období, asi před 6 000 lety, kdy byl položen základ systémům víry – zmanipulované
víry – dnešních světových náboženství za účelem ovládání lidí.
Zakladatelem Babylonu byl podle prastarých textů a legendy Nimrod, jenž vládl se svou ženou,
královnou Semiramis. Nimrod byl popisován jako ‘mocný tyran‘ a jeden z ‚obrů‘. Arabové věřili, že po
povodni to byl právě Nimrod, kdo postavil a znovu vybudoval ohromující stavbu u Baalbeku v
Libanonu, přičemž každý ze tří kamenů vážil 800 tun. Údajně vládl oblasti, kde se nyní rozkládá
Libanon a, podle Genesis, byly prvními centry Nimrodova království Babylon, Akkad a další v zemi
Shinar (Sumer).
Později expandoval do Asýrie, aby vybudoval města jako Nineveh, kde bylo nalezeno mnoho
sumerských desek. Nimrod a Semiramis (či bytosti symbolizované těmito jmény) pocházeli z
reptiloidních linií, které také vešly ve známost jako Titánové, genetické řady lidí ovládaných plazovci
či reptiloidy a čistokrevných plazovců. Tato rasa ‚obrů‘ či ‚Titánů‘ byla prý potomstvem Noemovým –
dítě popsané v Enochově knize (dříve Noemově knize) jako kříženec Strážců/Pozorovatelů/Watchers a
lidí s extrémně bílou kůží.
Nimrodovým otcem byl v knize Genesis Cush, také známý jako Bel nebo Belus, jenž byl
pravnukem Noemovým a synem Hama. Cush byl znám jako božstvo Hermes, což znamená Syn Hama.
Ham či Khem znamená ‚spálený‘ a může být spojeno s uctíváním Slunce. Z Babylonu a jeho spojení
s Egyptem vzešel rozsáhlý systém božstev.
Nimrod a Semiramis zůstali klíčovými božstvy Bratrství až do dnešních dní pod mnoha různými
jmény a symboly. Nimrod byl symbolizován jako ryba a královna Semiramis jako ryba a holubice.
Semiramis je pravděpodobně symbolem Ninkharsag, původkyně reptilo-lidského křížení. Nimrod byl
bohem-rybou Dagon, jenž byl zobrazován jako napůl muž, napůl ryba. Je možné, že pro něj bylo
příznačné být napůl člověk, napůl plazovec pokrytý šupinami.
Královna Semiramis byla také symbolizována rybou, neboť Babyloňané věřili, že ryba je
afrodiziakem a stala se symbolem Bohyně Lásky. Odtud používání ryby v křesťanské symbolice a
architektuře. Semiramis byla ve své roli ‘Ducha Svatého’ zobrazována jako holubice držící olivovou
větev a Semiramis znamená ‚nositel větve‘ - ‚Ze‘ (gramatický člen) ‚emir‘ (větev) a ‚amit‘ (nositel/ka).
Všimněte si také této symboliky v příběhu o Noemovi a Velké Potopě, kde se holubice vrátila zpět s
olivovou větví. Návrat plazovců po povodni?
Jméno Semiramis se vyvinulo z předchozího indického božstva "Sami-Rama-Isis" čili Semi-ramis.
Ryba a holubice jsou dvěma symboly stále velmi používanými v náboženských obřadech a národních
ceremoniích, ačkoli většina lidí, kteří se jich účastní, nemají ani ponětí o jejich skutečném významu.
Sinn Fein, politické křídlo severoirské teroristické skupiny IRA má holubici jako svůj symbol a holubici
naleznete na mnoha žezlech držených bristkými monarchy.
Obě organizace jsou moderními hnutími za Babylonské Bratrství a holubice symbolizují královnu
Semiramis. Holubice pro ně není symbolem míru, ale smrti a destrukce, díky převrácené symbolice,
kterou Bratrství používá. Jestliže má pozitvní význam pro lid, je negativní pro Bratrství a to umožňuje
jejich negativním symbolům, aby byly umístěny na veřejné scéně. Nikdo si nestěžuje, neboť nikdo
netuší, co tyto symboly, jako holubice, doopravdy představují.
Semiramis byla nazývána Královnou Nebes (také Rhea), Panenskou Matkou Bohů, a někdy také
známá jako Velká Matka Země (Ninkharsag). Byla také uctívána pod jménem Astarte, ‘žena, která
tvořila věže’ a to by mohlo odkazovat na Babylónskou věž, kterou údajně vystavěl Nimrod.
Rodové linie evropské královské krve pocházely z reptilo-Árijských rodů Babylonu a koruna se
vyvinula z pokrývky hlavy s rohy nošené Nimrodem.
Rohy symbolizovaly monarchovu autoritu a později se staly kovovou čelenkou se třemi rohy
symbolizujícími královskou moc a božskou autoritu. Toto je reprezentováno symbolem fleur-de-lis,
jenž najdete mezi moderními královskými klenoty. Jak jsem již zmínil, příslušníci ‚královské‘ hierarchie
Draco, okřídlení albíni, měli údajně rohy a já jsem si jistý, že to je pravý původ pokrývky hlavy s rohy u
prastarých královských rodů.
Typické znázornění Ďábla je taktéž s ‚Draco‘ rohy. Nimrodovi byl udělen titul Baal (Lord) a
Semiramis se stala Baalti (My Lady). Latinský výraz pro ‚my lady‘ je Mea Domina, z čehož se v italštině
zkomolením stalo Madonna. 8 Nimrod byl představován v dvojí roli – Boha Otce a jako Ninus, syn
Semiramis; její olivová větev symbolizovala tohoto potomka vzešlého z ‚panenského zrození‘. Ninus
byl také znám jako Tammuz, který byl údajně ukřižován s beránkem u nohou a umístěn do jeskyně.
Když byl odvalen vstupní kámen jeskyně o tři dny později, jeho tělo zmizelo. Už jste tohle někde
slyšeli? Toto téma manžel-manželka-syn z případu Nimrod-Semiramis-a Ninus/Tammuz se stalo u
Egypťanů mytologií Osiris-Isis-Horus s dalším ekvivalentem v Indii, Asii, Číně a jinde. Mnohem později
také Josef, Marie a Ježíš. Když Babyloňané prováděli Jarní obřady k připomenutí smrti a vzkříšení
Tammuze-Nina po třech dnech, nabízeli bochánku se symbolem slunečního kříže. Ano, dokonce i
horké bochánky s křížem v britské velikonoční tradici pochází z Babylonu.
Velikonoce pochází z další tváře královny Semiramis – Ishtar – a z tohoto a pravděpodobně
dalšího božstva Bratrství – Ashtaroth, dostaneme jméno ‘Ashtar’ jako v ‘Ashtar Command ’, což je
naprosto zmanipulovaná New Age víra v mimozemského ‚hrdinu‘, jenž nás přišel zachránit.
Babylonské mýty a symbolika poskytly základy všem hlavním náboženstvím, zejména Křesťanství.
Římská Církev byla výtvorem Babylonského Bratrství a Papež stále nosí mitru ve tvaru rybí hlavy
představující Nimroda. Toto je také význam Rybářova Prstenu.
Křeslo sv. Petra ve Vatikánu bylo prohlášeno posvátnou relikvií, ale v roce 1968 bylo vědeckou
komisí odhaleno, že není starší než z 9.století. Ještě větší význam má, že podle Katolické Encyklopedie
je zdobená dvanácti vyobrazeními dvanácti Herculovými úkoly. Tatáž kniha tvrdí, že Hercules bylo
další jméno pro Nimroda – předtím, než se stal božstvem Řeků. V roce 1825 dal Papež Leo XII souhlas
k výrobě výroční medaile a ta zobrazovala ženu v pozici, jež byla očividným symbolem královny
Semiramis.
V levé ruce držela krucifix, pohár v pravé, a na hlavě měla korunu se sedmi paprsky, jako ta u
Sochy Svobody, dalšího vyobrazení Semiramis, jež bylo darem New Yorku od francouzských
Svobodných Zednářů. Jeden můj kontakt, který má příbuzné pracující na vysokých postech ve
Vatikánu, mi řekl, že během vlády Papeže Jana Pavla II měl příležitost zažít komentovanou prohlídku
místa, která ho totálně dostala. Viděl Papežovu masivní vanu ze zlata, která je zdobená všemi
astrologickými symboly a uvnitř viděl vakuově uzavřené sejfy, které obsahují tisíce prastarých
esoterických knih, které byly ukradeny a shromažďovány stovky let náboženské diktatury a tak
staženy z veřejného oběhu. Římská Církev a Babylonské Bratrství jsou jedno a totéž.
Nimrod byl také Eannus, bůh dvou tváří, jenž byl později znám Římanům jako Janus. Jeden
z Anunnaki bratrů, Enki ‚hadí bůh‘, byl také znám jako Ea. Zednářský orel se dvěma hlavami dívající se
nalevo a napravo, na východ a na západ, je symbolem Nimroda v roli Eannuse a podle mého názoru
orel symbolizuje okřídleného Draco. Eannus byl prý držitelem klíčů k nebeské bráně a byl jediným
prostředníkem mezi Bohem a lidskou rasou, a proto každý názor, který jím nebyl podporován byl
považován za falešný a zavrženíhodný.
To bylo úžasným nástrojem zvůle Babylonských kněží, jíž se dopouštěli na lidu a přesně tutéž
boudu využívali i jejich nástupci, Křesťanští kněží, Rabíni a kněží Islámu, Hinduismu a všech ostatních.
Římskokatolický titul kardinál pochází ze slova ‚cardo‘ znamenající dveřní pant a vztahující se
k Nimrodově úloze strážce nebeské brány. Babylonští kněží dokonce založili administrativní orgán
nazvaný Velký papežský koncil, jméno, které později transformovalo v Církev Římskou.
Vysoký babylonský kněží, který zasvěcoval novice uzavřeného kruhu, byl známý jako... Peter,
‚Velký Zprostředkovatel/Tlumočník‘. Křesťanské oslavy sv. Petra tradičně připadaly na den, kdy Slunce
vstupovalo do domu Vodnáře, přesně v tento den byli uctíváni Eannus a Janus! Babylonské
náboženství, stejně jako všechna podobná, která následovala, sestávalo ze dvou úrovní. Prostí lidé
byli manipulování, aby věřili pověrám a aby brali symbolické příběhy doslovně, zatímco vyvoleným
zasvěcencům byly poskytnuty skutečné vědomosti, jež nesměly být prozrazeny pod pohrůžkou smrti.
Tímto způsobem byla pravda o životě, lidském potenciálu, historii a Agendě plazovců pro lidstvo
ztracena a uchována pouze pro pár vyvolených.
Lidská oběť byla základem náboženství Babylonu a kamkoli se Babylonské Bratrství a jeho
reptiloidní rody pohnuly, lidská oběť šla vždy s nimi, neboť plazovci vyžadovali tyto rituály. Zlovolní
jsou zjevně závislí na krvi a toto bylo přeneseno i na jejich křížence, jak ukáží důkazy, které vám
předložím. Po babylonských kněžích se vyžadovalo, aby snědli část svých lidských obětí, a tak se slovo
označující kněžího jménem Cahna-Bal stalo termínem pro pojídání lidského masa – cannibal/kanibal.
Moloch, což je jméno lítající ještěrky, kterou jsem zmiňoval dříve, bylo dalším jménem pro NimrodaTammuze.
"Tam" znamená ‚zdokonalit‘ a "muz" znamená ‚spálit‘. Vidíte symboliku Tammuze-Molocha v
rituálním upalování dětí zaživa k poctě jejich božstva, což pokračuje ohromujícím způsobem do
dnešních dnů. Obřad Beltane, který později prováděli Druidové v Británii na první májový den (May
Day), zahrnoval upalování dětí v útrobách obrovské proutěné podobizny člověka. Rituál byl dědictvím
od Babyloňanů, když se Bratrství rozšířilo po celé Evropě. Ve skutečnosti je možné, že kdysi byli
plazovci usídleni na území dnešní Británie a Irska předtím, než přesunuli své hlavní zaměření na Blízký
východ a do Afriky.
Slavnost Tammuze se konala 23.června a oslavovala jeho vzestup z podsvětí. Když byl vzkřísen,
byl Tammuz znám jako Oannes, rybí bůh, a Oannes je verzí jména John/Jan. Z tohoto důvodu je Jan
používán jako symbol pro Tammuze-Nimroda u symbolických postav jako Jan Křtitel. Den slavnosti
Tammuze, 23.června, se stal křesťanským svátkem zvaným Svatojanská noc/předvečer sv. Jana!
Spojení Nimrod-Semiramis bylo zobrazováno pod bezpočtem různých jmen v civilizacích a kulturách,
jež následovaly.
Výskyt těchto božstev po celém světě se může zdát nepochopitelně obrovskou vlnou jmen, ale
jsou to neskutečně různorodá jména pro dvě stále stejné postavy. Další božstvo široce používané v
Satanismu pro obětování dětí v dnešní době se nazývá Kronos, král Kyklopů v řecké legendě. Byl znám
jako stavitel věže a je téměř jistě další verzí Nimroda, stavitele biblické Babylonské věže.
Důvod, proč jsou dnes reptiloidní rody zapojeny do tak příšerných obřadů a praktik je celkem
prostý – neboť tomu tak vždy bylo. Pokud byste sledovali vývoj těchto rodových linií v průběhu dějin,
zjistili byste, že používají tytéž rituály a oběti stejným božstvům až do dnešního dne. Další pasáž
v Enochově knize vypráví o křížení Watchers/Strážců/Pozorovatelů s lidskými ženami a chování
potomků, které zplodili:
„A ty otěhotněly a porodily velké obry...kteří zkonzumovali veškeré statky lidí. A když už je lidé
déle nemohli podporovat, obrové se obrátili proti nim a pohltili lidský druh. A začali hřešit proti
ptákům a zvěři a plazům a rybám a požírat maso jeden druhého a pít krev. Země předložila obvinění
proti zločinným.“
Tato pasáž popisuje rody, na které poukazuji a které se spojily do Babylonského Bratrství, jež se
rozšířilo po celé planetě. Zatímco my se díváme očima a cítíme se být součástí tohoto fyzického světa,
plazovci či reptiloidní bytosti se dívají do této třetí dimenze jako někdo dívající se skrze okno. V tomto
případě jsou to oči fyzického těla. My se vědomě nacházíme ve třetí dimenzi, oni se vědomě
nacházejí ve čtvrté a dívají se do třetí. Když víte, co hledat, tak zjistíte, že jsou to jejich oči, co je
prozradí.
Jejich pohled je temný, pronikavý a chladný. Čistokrevní plazovci nejsou připoutáni ke svým
tělům jako lidé. Vědomě je používají jako ‚skafandry‘, aby mohli fungovat v tomto světě, a když jeden
obnosí, jednoduše se zmocní jiného. A je to z tohoto procesu ‚zmocnění či posednutí‘ plazovci a
jinými entitami vibrujícími na nižších úrovních, odkud máme straré příběhy, vlastně i moderní, o
démonech, ďáblech a zlých přízracích zmocňujících se lidské mysli a těla. Jsou to plazovci a další
formy vědomí z nižší čtvrté dimenze, já jim říkám vibrace žumpy, kteří jsou svoláni během Satanských
rituálů černé magie a je to během těchto rituálů, kdy je mnoho nic netušících loutek ‚napojeno‘ na
reptiloidní vědomí a ovládnuto. Tak tomu bylo v Babylonu a je tomu tak i dnes.
Jak jsem odhalil ve svém díle I Am Me I Am Free/Já jsem já a jsem svobodný (volný), a jak zde
dále navážu na tuto knihu – hierarchie bratrství je dnes vážně plně ponořena do Satanských riuálů,
dětských obětí, pití krve a dalších zvráceností, které by vám vzaly dech. Ano, mluvím o některých
z největších královských, politických, obchodních, bankovních a mediálních jmen na této planetě. Lidé
jako Henry Kissinger, George Bush a britská královská rodina a mnoho dalších prezidentů, premiérů a
členů královských rodin. Neuvěřitelné? Samozřejmě, že ano, ale odkdy nezní pravda neskutečně ve
světě takového popírání a klamných iluzí???
Mezi základní elementy Babylonského náboženství patřily tři následující fenomeny: oheň, hadi a
Slunce. Měl bych vysvětlit jejich zaměření na Slunce, neboť je to podstatnou součástí příběhu.
Většina celosvětové populace uctívala Slunce pro jeho zřejmé dary tepla a světla a jejich blahodárné
účinky na úrodu a celkovou prosperitu. Nicméně, v rámci hierarchie Babylonského Bratrství a dalších
Elitních skupin, které měly pokročilé znalosti, pozorujeme, že jejich soustředěnost na Slunce měla
také jiné důvody. Chápali skutečnou povahu Slunce jako multidimenzionální vědomí, které se šíří
sluneční soustavou po neviditelných frekvenčních úrovních. Dokonce i v této fyzické dimenzi nás
Slunce ovlivňuje svým vyzařováním magnetické energie vteřinu za vteřinou. Slunce má průměr asi
864 000 mil a obsahuje 99% hmoty Sluneční Soustavy. 17 Je to obrovská koule energie, která funguje
dost podobně jako atomová bomba a vnitřní teplota může dosáhnout až 14 milionů stupňů Celsia. 18
Rotuje rychleji u rovníku než u pólů, a proto je aktivita a stimulace magnetického pole Slunce
jednoduše kolosální. Spisovatel a badatel Maurice Cotterell vypracoval dlouhou a detailní studii
slunečních skvrn a sluneční erupční činnosti, kdy Slunce produkuje neskutečně silnou magnetickou
energii.
Toto bylo zachyceno na fotografiích jako gigantické ohňové šmouhy, přibližně 100 000 mil
vysoké. Tato energie cestuje k Zemi po slunečním větru a může působit na počítačové systémy a
způsobit výpadky energie. Ale díky Van Allenovým Pásům, což jsou oblasti vyzařování, které obklopují
planetu a jsou spojeny s magnetickým polem Země, by nás Sluneční energie „usmažila“.
Maurice Cotterell studoval cykly slunečních skvrn a ustanovil krátké, dlouhé a extrémně dlouhé
cykly sluneční činnosti, jak vysvětluje ve své knize The Mayan Prophecies/Mayská proroctví, společně
s Adrianem G. Gilbertem. V době, kdy byl Cotterellův výzkum již v pokročilém stadiu, narazil na
ohromující matematický systém čísel a symbolů zanechaný starou Mayskou civilizací ve Střední
Americe. Mayové tvrdili, že se zrodili s ‚bohy‘ a za svůj původní domov považovali ztracený ostrov.
Jejich neuvěřitelně přesné matematické a astronomické soustavy a jejich měření času byly zděděny
po mnohem starších kulturách a konec konců po mimozemšťanech. Už jsme viděli mexického
prezidenta Miguela De La Madrid, když prohlašoval, že Mayové byli kříženi s plazovci, ‘rasou
leguánů’, jak ji nazval.
Maurice Cotterell byl fascinován při zjištění, že Mayské cykly lidské evoluce výrazně
korespondovaly s jeho cykly slunečních skvrn a magnetického vyzařování. Dokonce v průběhu tisíců
let byly ohromně blízké. Toto má dokonalé vysvětlení. Všechno je energie. Život je vzájemné působení
magnetických vibračních polí.
Změňte magnetismus a změníte povahu pole energie. Změňte energetické pole a změníte povahu
mentálního, emočního, duchovního a fyzického života, což je všechno energie v různých podobách.
Ostatní planety toto činí, když obíhají kolem Slunce a ovlivňují magnetické pole Země: my toto
nazýváme astrologií. Cotterell věří, že na nás tato pole nejsilněji působí spíše v době našeho početí
než v čase našeho zrození, což je oprávněný názor. Já cítím, že oboje nás velice silně ovlivňuje.
Jeho výzkum dokázal, že aktivita slunečních skvrn odpovídá lidským cyklům plodnosti a zrodu a
zániku velkých civilizací a říší. Vědci také objevili, že lidé mají vnitřní hodiny, které jsou
synchronizovány se Sluncem. Zkrátka, účinek Slunce na lidský život je zcela zásadního charakteru a
daleko za hranicí zjevného přínosu tepla a světla. Mimozemšťané toto věděli v těchto pradávných
dobách a pociťovali před Sluncem posvátnou úctu. Je to fyzikální a duchovní srdce sluneční soustavy
a stalo se symbolem stvořitele, zejména mužských aspektů kreativních sil... ‚Ten, Jenž Je Světlem
Světa‘.
Takovéto chápání Slunce bude běžně se vyskytujícím tématem v následujících částech této knihy,
na naší cestě historií až do dnešního dne. Každopádně to činí proces rozšifrování historie poněkud
komplexnějším, neboť naši předci neustále využívali Slunce a astrologickou symboliku ve svých
příbězích a některá jména jejich bohů symbolizovala Slunce a planety. Rozlišit, co je míněno doslovně
a co je míněno symbolicky je skutečnou výzvou. Také se domnívám, že termín ‚Sluneční bůh‘ byl
používán jako symbol mimozemšťanů a jejich kříženců, kteří údajně podle starých textů měli obličeje,
které zářily jako Slunce - Ti Zářící.
Představte si, jakou byste měli moc prosazovat Agendu a ovládat lidskou rasu, kdybyste znali
cykly energie přicházející od Slunce a dalších planet a s jakou pravděpodobností ovlivňují lidské
vědomí. Věděli byste, kdy jsou lidé náchylnější ke zlosti, agresivitě, strachu, pochybnostem a vině, a
tudíž také kdy vést války, osnovat ekonomický kolaps atd. Bratrství vždy disponovalo těmito
znalostmi a, jak vám doložím, velice efektivně toho dnes využívají.
Babylonské Bratrství a reptiloidní rodové linie se rozšířily po Středním a Blízkém východě,
zejména do Egypta, a nakonec do Evropy a Amerik. Podle mého názoru byla raná egyptská civilizace,
po Venušském pozdvižení, prací Árijců z Marsu, Féničanů, s nebo bez reptiloidních Anunnaki. Ale
před rokem 2000 před Kristem došlo k nástupu plazovců. Královský Dvůr Draka byl založen kněžími
Mendesu okolo roku 2 200 před Kristem a tento stále existuje dnes jako Imperiální a Královský Dvůr
Svrchovanosti Draka.
Spisovatel Laurence Gardner je současným kancléřem Imperiálního Dvoru Svrchovanosti Draka a
jeho poštovní adresa je v Devonu v Anglii v domě Colomba House. Columba = holubice = Královna
Semiramis. Podle Gardnera jméno Dracula znamená ‚Syn Dracula‘ a bylo inspirováno Princem Vladem
III z oblasti Transylvania-Wallachia, Kancléřem Dvoru Draka v 15.století. Princův otec byl v rámci
Dvora nazýván Dracul. Dracul = Draco.
Kamkoli Babylonské Bratrství zavítalo, vytvořilo své vlastní tajemné školy sloužící
ke zmanipulování lidu k víře v nesmysly a vzdání se moci, a to díky pověrám a strachu. Zároveň však
členové vyšších úrovní těchto pyramidálních struktur předávali pokročilé vědomosti těm, kteří měli
sloužit Agendě plazovců. Tam kde existovaly jiné zasvěcovací školy ne-plazovců, došlo k infiltraci a
zabrání Babylonskými kněžími.
Tajemné školy zde jsou již desítky tisíc let, pravděpodobně stovky tisíc, a jsou využívány
k předávání znalostí těm, o kterých hierarchie a kněží rozhodnou, že jsou toho hodni. Ve své knize
The Masters Of Wisdom/Pánové Moudrosti J. G. Bennett píše, jak mu ruský mystik Gregorij Gurdijev
řekl, že tajné školy fungují nejméně 30 000 až 40 000 let. Gurdijev řekl, že toto objevil na jeskynních
malbách v Kavkazských horách a Turkistánu (opět tato oblast).
Často slýchávám od stoupenců New Age rozhořčené výkřiky při pomyšlení, že prastaré tajemné
školy byly součástí manipulace. Dobrá, v první řadě by neměly existovat žádné struktury upírající
lidem přístup ke znalostem. Je mi jedno, jaký mají záměr - jakmile jednou považujete za své právo
odepírat vědění a rozhodovat, kdo by měl a neměl k němu mít přístup, hrajete velice nebezpečnou a
arogantní hru.
Jistě existovali tací, kteří měli pozitivní záměr a chtěli využít tajné školy pro předávání znalostí
lidem, o kterých věřili, že je použijí moudře, takže netvrdím, že všechny tyto školy byly zlovolné, to
jistě ne. Avšak i ty s dobrým úmyslem byly nakonec infiltrovány služebníky plazovců.
Jak napsal zednářský historik Manly P. Hall:
“Zatímco propracovaná obřadní magie dávnověku nemusela nutně zahrnovat zlo, z jejího
překroucení vzešlo několik falešných škol čarodějnictví či černé magie (v Egyptě)... černí kouzelníci
Atlantidy pokračovali ve využívání nadlidských schopností, dokud totálně nepodkopali a nezničili
morálku prvotních Mystérií... zmocnili se pozic původně obsazených zasvěcenci a chopili se spirituální
vlády.
Tak tedy černá magie diktovala státní náboženství a paralyzovala intelektuální a duchovní aktivity
jednotlivce tím, že požadovala jeho absolutní a rozhodné přijetí dogmatu formulovaného kněžským
intrikářstvím. Faraon se stal loutkou v rukách Šarlatového Koncilu - výbor arci-černokněžníků
povýšených kněžími do pozic moci.”
Černokněžníci, o kterých Hall říká, že byli původně na Atlantidě, jsou pro mne kříženci plazovců a
lidí čili členové Babylonského Bratrství. Je to síť jejich tajné společnosti, která nyní obestírá planetu a
operuje doslova v každé zemi. Umožňuje tak koordinaci Agendy překračující národní hranice a také
mezi institucemi v oblastech politiky, bankovnictví, obchodu, armády a médií.
Vědění není ani dobré ani špatné, prostě je. Je to způsob, jakým vědění používáme, co je
pozitivní nebo negativní. Na vyšších úrovních této sítě mají k dispozici pravé vědění týkající se moci
Slunce, nauky o magnetismu a mysli; účinku planet na lidské chování; jak manipulovat časem,
vědomím, energií, počasím a mnohým dalším. Jestliže je tato znalost použita zlomyslně, může být
neuvěřitelně destruktivní a manipulující, a to je to, co se stalo.
Plazovci či reptiloidní bytosti také vždy využívali svých tajných společností k vytváření institucí na
veřejné scéně, jako například náboženství a politických stran, aby mohli stáhnout pokročilé vědění
z veřejného oběhu. Inkvizice byla úžasným příkladem této techniky. Pouhé mluvení o esoterických
záležitostech vám podepsalo rozsudek smrti. Tato bouda byla tak účinná, že ještě dnes se setkáváme
s tím, že křesťané odsuzují esoterické informace jako ‚ďábelské‘, i když tyto stejné vědomosti stojí u
samého zrodu jejich náboženství. Pokud chcete vědět, odkud ve skutečnosti pochází křesťanství,
zůstaňte s námi. Je to recyklované pohanství, a to je prokazatelné. Každopádně křesťanství bylo
používáno excelentním způsobem jako hlavní nástroj k odstranění zásadních znalostí mimo dosah
veřejného šíření. Kdykoli se křesťanství a další náboženství zmocnila země či regionu, prastaré texty a
záznamy byly odstraněny a zničeny.
Tímto způsobem zmizela i znalost, kterou plazovci využívali a stále využívají k ovládání
neinformovaného obyvatelstva. Ke zničení většiny záznamů o pravdivé historii lidstva došlo také ve
jménu křesťanství a spolu s nimi zmizely i vědomosti o vlivu, ať už kladném či záporném,
mimozemských ras na lidský běh věcí. To umožnilo sepsání alternativní vymyšlené ‚historie‘, která
odklonila lidstvo od svého prapůvodu. Manipulování historií je tak důležité, neboť pokud ovládnete
to, jak lidé vidí to, co nazýváme minulostí, masivně ovlivníte také to, jak vnímají přítomnost.
Témata, na která jsem doposud upozornil, spolu z božstvy a symboly, nás budou doprovázet na
cestě odsud až do přítomnosti tak, jak budeme sledovat expanzi Babylonského Bratrství po celém
světě. Babylonští reptiloidní plnokrevníci i kříženci se neměnně usadili na pozicích moci a vlivu ve
všech zemích, ve kterých se usadili. Měli mnohem vyšší úroveň vědění než většina lidí a jako nástroje
pro plazovce ze čtvrté dimenze zde měli pracovat na dlouhodobém plánu, Velkém Díle Všech Věků,
jak jej nazývají Svobodní Zednáři.
Nechali ne-reptiloidní populaci, aby pracovala, a jakmile byly založeny nové společnosti, kněží a
zasvěcenci Bratrství se zmocnili pozic náboženské a politické moci a zajistili, aby se žádné pokročilé
vědění nedostalo do běžného, veřejného oběhu a bylo uchováno pouze pro tajemné školy a tajné
společnosti. Bílá rasa a kříženci plazovců s Árijci vzešli z pohoří Kavkaz a horských oblastí Íránu a
Kurdistánu, aby se po povodni usadili v Egyptě, Izraeli/Palestině a na území dnešního Jordánska,
Sýrie, Iráku a Turecka.
Země Bohů ve starém světě, odkud se rozšířily rodové linie Árijců a kříženců reptiloidních Árijců území Kavkazu, Sumeru; Babylonu a Egypta.
Významná je také skutečnost, že z tohoto stejného regionu vzešla všechna hlavní světová
náboženství, a to není náhoda. V dřívějších dobách se civilizace Sumeru, Babylonu a Asýrie nacházely
na území dnešního Iráku, zatímco Turecko bylo dříve známo jako Malá Asie a Persie. Richard
Laurence, arcibiskup z Cashelu, který přeložil první anglické vydání Enochovy Knihy z etiopského
jazyka, uvedl na základě popisu nejdelšího dne v roce názor, že autor textu musel žít v regionu
Kavkazu a nikoli v Palestině, jak věřila většina lidí.
Tedy tam, kde se zrodily hlavní plazovito-lidské rodové linie a původní text Enochovy Knihy byl
mnohem starší Knihou Noemovou, reptiloidního křížence. Árijská rasa byla při svém šíření na nová
území známa pod různými jmény, nejvýznamějšími z nichž jsou Anatolijci/Hitité a Féničané.
Domnívám se, že rozhodně existovala další árijská osídlení mimo tento region, snad také v Británii a
plazovci jistě operovali v jiných částech světa, jako v obou Amerikách. Avšak tato horská oblast okolo
Kavkazu a dole pak nížiny Sumeru a Egypta jsou klíčem k pravé historii lidstva po dobu více než sedm
tisíc let.
Kavkazské Pohoří se během mého výzkumu zjevovalo stále znova a znova a jak příznačné, že
v Severní Americe jsou bílí lidé známí jako ‚kavkazští/běloši‘. Dokonce i podle zdrojů oficiální historie
to byla bílá ‚Árijská‘ rasa z oblasti Kavkazských hor, která přesídlila do Údolí Indu v Indii kolem roku
1550 před Kristem a dala vzniknout dnešnímu Hinduistickému náboženství. Byla to tatáž Árijská rasa
(sami se nazývají ‚Arya‘), která zavedla prastarý jazyk Sánskrt do Indie a taktéž příběhy a mýty
obsažené v posvátných hinduistických knihách, Védách.
L. A. Waddell při svém významném průzkumu Árijské rasy zjistil, že otec prvního historického
Árijského krále Indie (zaznamenáno v eposu Maha-Barata a indických buddhistických dějinách) byl
poslední historický král Hititů v Malé Asii. Indičtí Árijci uctívali Slunce jako boha-Otce Indra a HititoFéničané nazývali svého boha-Otce Bel jménem Indara. Pod mnoha dalšími jmény se tito Árijští lidé
usadili také v Sumeru, Babylonu, Egyptě a Malé Asii, dnes Turecku, a dalších zemích Blízkého
Východu, a s nimi putovaly tytéž příběhy, mýty a náboženství. A toto vysvětluje, proč, jak detailně
uvidíme později, všechna velká náboženství vyprávějí tentýž příběh, ale za použití různých jmen.
Všechny pocházejí ze stejného zdroje, této Áriské rasy, která, jak se zdá, vznikla na Marsu, a
plazovito-lidských rodových linií operujících tajně skrze ně. To, co nazýváme Židovskou rasou, má
také původ v Kavkazském regionu a nikoli, jak se tvrdí, v Izraeli. Historické a antropologické židovské
zdroje prokázaly, že pouze málo lidí známých jako Židé mají nějaké genetické spojení s Izraelem.
V osmém století prošel národ zvaný Khazarové žijící v Kavkazských horách a jižním Rusku hromadnou
konverzi k Židovskému náboženství. Později, když se říše zhroutila, tito stejní lidé se vydali na
dlouhou dobu na cestu na sever, aby se usadili v jiných částech Ruska, Lotyšska, a Estonska.
Odsud vstoupili do západní Evropy a nakonec do Spojených států. Rodina Rothschildů je jednou
z těchto rodových linií. Jsou to titíž lidé, kteří odůvodňovali zabrání arabské Palestiny po poslední
válce tím, že ‚Bůh‘ jim dal pradávné právo na tuto zemi jako svému ‚vyvolenému národu‘. Ve
skutečnosti je jejich původní domovskou zemí Kavkazská oblast a jižní Rusko, nikoli Izrael. Podívejte
se do knihy ...A pravda vás osvobodí na detailní popis tohoto příběhu včetně zdrojů a na manipulaci
tajných společností, která stojí za vznikem Izraele, či Rothschildlandu jakým vskutku je.
Árijci a reptilo-Árijci se rozšířili po souši i po moři do Evropy pod mnoha jmény a nakonec zejména díky
‘Britské’ říši ovládli svět
Bílá rasa expandovala na sever do Evropy. První lidé cestovali po moři pod jménem Féničané a po
mnoho staletí další migrovali po zemi. Dvě pozdější skupiny se jmenovaly Cimmeriáni a Scythiáni a po
řadě proměn jejich jména se tyto stejné rodové linie usadily v Evropě a znovu se spojily s dřívějšími
Árijskými osadníky Británie a severní Evropy, kteří sem byli zavedeni námořnickými Féničany.
Féničané jsou stěžejním článkem příběhu a za chvíli se k nim detailně vrátím.
Cimmeriáni migrovali na severo-západ od Kavkazu a Malé Asie (Turecko) do zemí, které dnes
nazýváme Belgie, Nizozemí, Německo a Dánsko. Římští historikové, Pliny a Tacitus, říkali, že všichni
lidé žijící podél pobřeží od Nizozemí po Dánsko byli jednou etnickou skupinou a toto tvrzení je
podpořeno archeologickými důkazy, které naznačují, že tito lidé dorazili do oblasti okolo 300 až 250
před Kristem. Další skupina Cimmeriánů cestovala nahoru po řece Dunaj přes Maďarsko a Rakousko
do jižního Německa a Francie. Římané jim říkali Galové a Řekové je znali jako Kelty.
Skupiny těchto Keltských kmenů se také usadily v Čechách a Bavorsku a další vpadly do severní
Itálie. Římský historik Sallust zaznamenává, jak byli Římané mnohokrát poraženi ‘Cimbri’, což jsou
podle něj Galové. Jiní římští historikové říkají, že Cimbri byli ‚Keltové‘. Byli rozděleni do tří kmenů Belgové (severo-východní Francie), Galové (střední Francie) a Akvitánci (jižní Francie k Pyrenejím). Do
druhého století před Kristem se Galové/Keltové (bílí Cimmeriáni z Kavkazských hor a Středního
Východu) zmocnili celé střední Evropy a severní Itálie a pokračovali dál, aby dobyli celou tuto zemi.
Okolo 280 před Kristem zaplavili Malou Asii a opětovně obývali země svých předků.
Jak řekl profesor historie Henry Rawlinson:
“Tyto dvě velké invaze do Malé Asie pocházely od jedné identické rasy, v prvém případě zvané
Cimmeriáni a v druhém Galové.“
Tito pronikající Galové se usadili na místě zvaném Phrygia, které vešlo ve známost jako Galatia a
bylo to těmto lidem, komu sv. Pavel údajně napsal v Novém Zákoně List Galaťanům. Cimmeriáni či
Cimbri se zabydleli také ve Walesu a dodnes je jménem této země ve velštině Cymru.
Scythiáni, další Árijská skupina, se také přesunula severně od Kavkazu do Evropy, kde bylo jejich
jméno změněno Římany kvůli jejich odlišení od ostatních národů. Posvátné emblémy Scythiánů
zahrnovaly hada, Tura (Nimrod/Taurus), oheň (Slunce, vědění) a Tho nebo Theo, boha, jehož
Egypťané nazývali Pan. Římané říkali Scythiánům Sarmatové a Germáni z latinského slova Germanus
s významem ‚upřímný‘. Scythiáni byli tedy známi jako ‚Upřímní Lidé‘ a ze slova Germáni samozřejmě
dostaneme Němec a Německo. Změna jména je doložena v písemnostech římských historiků - Pliny a
Strabo. Anglosasové, kteří vpadli do Británie, byli také Římany nazýváni Germáni. Země zvaná Staré
Sasko je dnešním Německem a Nizozemím. Anglové a Sasové vzešli z jednoho genetického zdroje bílých Cimmeriánů a Scythiánů z Kavkazu a Středního/Blízkého východu. A stejně je to s Vilémem
Dobyvatelem a jeho Normany, posledním národem, který vpadl do Británie v roce 1066 při bitvě u
Hastings.
Pojmy Norman a Normandie vznikly ze slova Norse lidé čili Seveřané, neboť přišli ze Skandinávie,
aby se zmocnili této oblasti Francie. Příběh skandinávského hrdiny Odina říká, že přišel z Asalandu či
Asaheimu, což náhodou odpovídá zemím Scythia a toto území můžeme nalézt v Árijské Indii. Říká se,
že odtud táhl Odin okolo roku 200 až 300 se svou obrovskou armádou na sever, aby si podrobil
Švédsko. Jeho armáda se jmenovala Svear a ve švédštině je tato země stále nazývána Sverige, Země
Svearů.
Další skupina Scythiánů, kteří vešli ve známost jako Sakka, se vydala východně od Kavkazu a šla
ve stopách ranějších Árijců až dosáhla čínských hranic v roce 175 před Kristem. Přibližně v tomto
období vypovídají čínské záznamy o národu zvaném Sai-wang nebo Sok-wang, který byl donucen
k opuštění Indie. Sok-wang znamená ‚princové Sakka‘. Záznamy naznačují, že tito Sakka se stáhli na
jih do Indie skrze horské průsmyky z Afgánistánu a mince datující se do doby okolo 100 před Kristem
potvrzují, že Sakka království vzniklo v dolních nížinách Indu, mezi Kašmírem a Afgánistánem. Opět
není náhodou, že buddhistické náboženství se vynořilo ze zemí obývaných Sakka (Árijskými
Scythiány).
Přinejmenším do roku 500 před Kristem žil kmen zvaný Sakyas v oblasti, kde se údajně o 63 let
dříve narodil Buddha. Gautama (Pán Buddha) byl zván Sakyashina, Sakamuni, Sakya mudrc, Sakya
učitel a lev kmene Sakya. Všechno toto velmi nabyde na významu, když se podíváme na jediný původ
všech velkých, a většiny malých, náboženství a jejich ‚hrdinů‘. Scythiáni/Sakka a Cimmeriáni/Cimbri
byli ve skutečnosti jedni a titíž lidé a tato skutečnost je potvrzena nápisy vyrytými do skály Behistun v
horách Zargos na staré stezce karavan vedoucí z Babylonu. Vyrytí nápisů bylo na příkaz Daria Velkého
okolo roku 515 před Kristem a byly zapsány ve třech jazycích - babylonském, elamitském a perském.
Kdykoli elamitská a perská verze říkají Sakka, Peršané/Babyloňané používají termín Cimiri.
Takže tyto Árijské národy, pod různými jmény se stejným náboženstvím a stejnými náboženskými
hrdiny pod různými jmény, expandovaly z místa svého původu na Kavkazu a ze Středního a Blízkého
východu, a šly po zemi do Evropy, Indie a až do Číny. A mezi nimi byly reptilo-lidské rody, které
bojovaly za nadvládu, a nakonec ji získaly, aby mohly ovládat běh událostí jako králové, královny,
knězi a vojevůdci pod společným označením, které já nazývám Babylonské Bratrstvo. A to, že
Babyloňané byli součástí Árijské rasy potvrdily prastaré nápisy a tituly.
Kassi nebo Cassi byl titul poprvé použitý Féničany okolo roku 3 000 před Kristem a byl přijat
Babyloňany, kteří vládli Mezopotámské říši. Kassi se také objevuje jako osobní jméno Féničanů v
Egyptě a Cassi byli zdrojem inspirace pro vládnoucí krále známé v před-Římské Británii jako Catti,
přičemž jeden z nich razil mince ‚Cas‘ zobrazující slunečního-koně a další sluneční symboly.
Tato Árijská expanze byla započata už v roce 3 000 před Kristem, pravděpodobně dříve,
námořnickou větví, Féničany. Byli to technologicky vyspělí lidé, kteří jsou oficiální historií odsunováni
na okraj a toto konání zahalilo jejich pravou identitu. Jsou však zásadním článkem pro pochopení
toho, odkud pocházíme a kde se nyní nacházíme. Byli to právě oni, kdo přinesl své genetické linie a
svoje vědění do Evropy, Skandinávie a Amerik, tisíce let před Kristem.
Jejich příběh vypráví L. A. Waddell ve své knize The Phoenician Origin Of Britons, Scots And AngloSaxons / Fénický původ Britů, Skotů a Anglosasů. Waddell byl členem Královského antropologického
institutu a strávil život zkoumáním důkazů. Objasňuje, že Féničané nebyli semitskou rasou, jak se
dříve věřilo, nýbrž bílou Árijskou rasou. Prozkoumání fénických hrobek odhaluje, že byli dlouhohlavou Árijskou rasou a naprosto odlišným typem rasy, než jsou Semité.
Féničané starého světa cestovali po moři ze svých základen v Malé Asii, Sýrii a Egyptě, aby se
usadili na ostrovech ve Středozemním moři, jako je Kréta a Kypr a také Řecko a Itálie. Byli to
Féničané, kdo přinesl vědění, které se později vynořilo jako minoánská civilizace na Krétě, klasické
Řecko a římská Itálie. Byli také ‚mozky‘ za mnohým z egyptské kultury tohoto období předtím, než
toto vědění bylo ukradeno plazovci.
Egypťané znali Féničany jako Panag, Panasa a Fenkha. Řekové jim říkali Phoinik-as a pro Římany
byli Phoenic-es. Zde máme jednoduché vysvětlení, proč Egypťané zobrazovali mnoho ze svých bohů
s bílou kůží a modrýma očima, přesně tím stejným způsobem jako to dělaly další kultury po celém
světě. Tato vyspělá rasa, zvaná Féničané, měla bílou kůži a často také modré oči, stejné jako kříženci
plazovců a lidí a zdálo by se, že také stejné jako rasa z Marsu.
Máme tedy skandinávské rasy, které byly dosazeny Féničany a dalšími národy stejné krve a
obecnou lokalitu. Zde také leží původ výmyslu Árijské ‚Nadřazené Rasy‘, jíž byli posedlí nacisté a tajné
společnosti, které je vytvořily. Dodnes je hrdinou tajné zednářské společnosti mýtický Hiram Abif,
takzvaný stavitel Chrámu krále Šalamouna. Abif byl údajně Féničan. Dědeček slavného egyptského
faraóna Achnatona, otec Tutanchamona, byl vysoký fénický kněží.
Fénix, bájný pták Egypta, byl ve skutečnosti Slunečním ptákem Féničanů, emblémem Slunečního
Boha, Bil nebo Bel, a jak byl později symbolizován - pávem nebo orlem. Nedávno se vynořily důkazy o
pyramidách na Marsu, když vědci z NASA, Vincent DiPietro a Gregory Molenaar, objevili šest
obrovských pyramid, jako jsou ty v Egyptě, v oblasti Cydonia na Marsu. Dávalo by smysl, že tatáž
Marťanská rasa se stejnými znalostmi by také postavila pyramidy po svém příchodu na Zemi, a totéž
by mohlo být řečeno o Anunnaki, jestliže, jak se dohaduje Zecharia Sitchin, a já s ním souhlasím, měli
svá sídliště na Marsu.
Féničané nebyli omezeni na region Středozemí a Střední východ. Přistáli v Británii okolo roku 3
000 před Kristem a nepochybné artefakty Féničanů byly nalezeny v Brazílii, stejně tak jako
pravděpodobné pozůstatky po Egypťanech v Grand Kaňonu v Americe. Féničané dorazili do Amerik
tisíce let před cestou Krištofa Kolumba. Důvod, proč domorodé legendy Amerik hovoří o vysokých
‚bílých bozích‘ přicházejících z moře a přínášejících pokročilé znalosti je - protože přesně to se stalo,
pokud vynecháte ten kousek o bozích.
Byla to Árijská rasa a reptilo-Árijci z východu, kteří přistáli v Amerikách před tisíci lety - stejná
Árijská rasa nebo ‚bohové‘, kteří, jak tvrdili Sumerové, jim po povodni darovali svou civilizaci. To je
také důvod, proč byli pozdější bílí útočníci, kteří následovali po Kolumbovi, udiveni při zjištění, že
domorodé národy amerického kontinentu měli v zásadě stejné náboženské příběhy a mýty jako oni.
To je nyní dokonale objasnitelné. Pocházely ze stejného zdroje - Árijské rasy známé jako Féničané
mezi mnoha dalšími jmény - jako Sumerové a Hittité - s reptilo-Árijskými rodovými liniemi.
Zdá se, že kdysi dávno také došlo k přímé invazi plazovců do Amerik. Důkazy o vyspělé rase, která
věděla, že Ameriky existují, přicházejí se staletí starými mapami jako je Hadji Ahmed Portolan Mapa,
sestavená v roce 1519, která zobrazuje severoamerický kontinent s širokým chodníkem spojujícím
Aljašku a Sibiř. Je tam také přesný nákres Antarktidy bez ledu.
Příchod Árijských Féničanů do Británie také odpovídá vybudování velkých kamenných kruhů a
observatoří jako Stonehenge a Avebury ve Wiltshire, přestože někteří badatelé prohlašují, že byly
postaveny mnohem dříve. Vyspělí Féničané-Sumerové, kteří měli vysoce rozvinuté znalosti
astronomie, astrologie, posvátné geometrie, matematiky a sítě čar magnetické přitažlivosti Země,
znamé jako globální energetická mřížka - měli veškeré znalosti nezbytné k vybudování těchto velkých
staveb.
L. A. Waddell řekl, že na kamenech ve Stonehenge nalezl sumerské značky. Profesor Alexander Thom,
emeritní profesor na Oxfordské Univerzitě v letech 1945 až 1961, zase zjistil, že prastará civilizace,
která vybudovala Stonehenge znala ‚Pythagorovy‘ geometrické a matematické principy tisíce let
předtím, než se Pythagoras narodil. Thom ve své knize Megalithic Sites In Britain/Megalitická
naleziště v Británii z roku 1967 vysvětlil, že kameny tvořily geometrické útvary nejenom uvnitř a
okolo kruhu, nýbrž byly také v souladu s krajinnými prvky okolní scenérie a s pozicemi Slunce, Měsíce
a významných hvězd v určitých časech, obzvláště pokud se Slunce objevovalo nebo mizelo při
rovnodennosti či slunovratu a také když byl Měsíc v krajních pozicích svého cyklu. Byly to gigantické
astronomické hodiny, řekl profesor. Ale je to mnohem více než toto. Je to přijímač a vysílač energie.
Magnetická mřížka, nebo mřížky, Země sestává/sestávají z linií magnetické energie, známých jako
meridiány či dračí linie u Číňanů. Tam, kde se tyto linie přetínají, se energie točí ve spirálách do
vortexu čili víru, a tam, kde se kříží velké množství linií, vzniká masivní energetický vortex/vír.
Toto jsou velmi silná místa, posvátná místa prastarých civilizací, které znaly tento systém. Vortex
nebo spirála je konstantou celého Vesmíru. Naše galaxie je spirála, voda se točí ve spirálách směrem
dolů, vlasy rostou ve spirále na temeni hlavy, molekula DNA, která nese náš genetický kód, je
dvojitou spirálou.
Brian Desborough, můj přítel a vědecký pracovník z Kalifornie, mi prozradil, že na jedné z mřížek
na naší planetě, tzv. Hartmannově mřížce, je místo, kde se setkává dvanáct těchto silových čar a
vstupují do nitra Země. „Kde to je?“, zeptal jsem se. „Na jednom místě v Anglii zvaném Avebury“,
odpověděl.
Přesně na místě, kde se vyspělí Féničané-Sumerové rozhodli postavit své kamenné kruhy,
nejméně před pěti tisíci let, spolu s řadou dalších staveb v jejich okolí, včetně Silbury Hill, což je
největší člověkem vytvořený kopec či vyvýšenina v Evropě, a jsou také další jako West Kennet Long
Barrow. Tyto stavby tvoří jakýsi druh ‚desky s plošnými spoji‘ v samém srdci energetické mřížky, což
zásadně ovlivňuje charakter magnetického pole Země. Žil jsem dva roky poblíž Avebury a je to
neuvěřitelně silné místo, v případě, že jste citliví na energii. Je to také oblast, kde se objevila většina
‚kruhů v obilí‘, či přesněji útvarů nebo formací v obilí, zejména těch nejsložitějších.
Ještě zajímavější je zjevné spojení mezi Avebury a Marsem. Nejznámějším průzkumníkem stavby
zvané ‚Maska či Obličej na Marsu‘, která je také uměle vytvořena, a také další oblasti této planety
známé jako Cydonia, je Američan Richard D. Hoagland - vědecký novinář, ředitel planetárií ve West
Hartford a v New Yorku, poradce v NASA Goddardově Vesmírném Institutu. Hoagland ve své knize
Monumenty na Marsu předložil důkazy o tom, že domnělý ‚obličej‘ a pyramidy jsou součástí obrovské
oblasti vybudované v souladu s východem slunce při Marťanském letním slunovratu před 500 000
lety - 50 000 let před odhadovaným příchodem Anunnaki na Zemi. Nemám téměř žádných pochyb o
tom, že tatáž rasa, která postavila stavby v Cydonii, včetně pyramid, vybudovala také Stonehenge a
Avebury.
Ve skutečnosti existují důkazy o tom, že Avebury by mohlo být zrcadlovým obrazem komplexu
v Cydonii. Když si vezmete topografické mapy s odpovídajícím měřítkem a přiložíte je přes sebe,
vzájemný vztah objektů a vzdáleností mezi nimi je neskutečně podobný - jak zjistili členové
Hoaglandova týmu.
Také zjistil, že toto ‘Město na Marsu’ bylo vybudováno podle stejných zákonů, užitých k vytvoření
podobných komplexů na Zemi. Stejná matematika, uspořádání a posvátná geometrie mohou být
nalezeny v Cydonii na Marsu a u obrovských staveb starého světa, jako u Stonehenge, u pyramid v
egyptské Gíze, v Teotihuacánu v Mexiku a v Zimbabwe. Tyto výpočty jsou v souladu s posvátnou
geometrií ‘Zlatého Středu’ tak, jak ji zobrazil italský malíř Leonardo da Vinci (1452-1519) na svém
vyobrazení muže uvnitř kruhu. Da Vinci, jak uvidíme, byl předním zasvěcencem sítě tajných
společností a to je vysvětlení záhady, jak mohl být schopen předpovídat příchod telefonu, vzhled
létajících strojů a byciklů v 15. a 16. století, v zásadě v jejich dnešní moderní podobě.
Další konstantou je zeměpisná šířka 19,5 stupně. Toto je šířka, na níž byly postaveny pyramidy,
mnoho prastarých chrámových komplexů a dalších posvátných staveb. Také zde naleznete sopky na
Havaji, Schild vulkány na Venuši, masiv vulkánu Olympus Mons na Marsu, tmavou skvrnu na
Neptunu, rudou skvrnu na Jupiteru a hlavní zónu aktivity slunečních skvrn - na severu i jihu Slunce.
Toto vše do sebe skvěle zapadá, neboť skvrny na Slunci jsou vyzařováním neuvěřitelně silné
elektromagnetické energie ze Slunce a vulkány jsou evidentně vyzařováním energie z planet. Není
tedy překvapením, že 19,5 stupně je bodem energetické výměny mezi rotujícími planetami a elita
prastarých civilizací si tohoto byla vědoma. Sumerové například věděli o obíhání rotujícího tělesa
zvaném precese. Díky tomuto účinku se Země pomalu pohybuje po své ose a čelí různým hvězdným
soustavám či prochází astrologickými ‘dómy’ po mnoho tisíc let.
Jak ukazují jejich záznamy, Sumerové věděli, že Zemi trvá 2 160 let projít každým ‘dómem’ a 25
920 let trvá završit celý cyklus - tatáž doba, za kterou také sluneční soustava propluje svou cestou
okolo svého galaktického centra. My právě jeden z těchto cyklů dokončujeme, odtud tedy enormní
změna, kterou procházíme. Prastaré chrámy po celém světě odrážejí tyto precesní okruhy ve své
geometrii a matematice. Není to úžasné, co dokáží ‘primitivní’ lidé? Elita Féničanů-Árijců disponovala
nesmírnými znalostmi o energetické mřížce Země a jejím potenciálu ovlivnit lidské vědomí. Přece jen,
žijeme uvnitř magnetického pole planety.
Když se změní, i my se změníme. Jestliže žijete ve vodě a voda se změní, jste zásadně ovlivněni a
stejné je to s ‘oceánem’ energie, který obýváme. Máme tedy pohyb planet ovlivňující magnetické
pole Země a, skrze něj, ovlivňuje i nás. Bratrstvo samozřejmě nechce, abychom tyto věci znali a tak
jeho členové použili svá náboženství, jako křesťanství, aby odsoudili astrologii jako ďábelskou činnost
a využili také svou ‘vědu’, aby ji zavrhli jako slátaninu.
‘Tajemné’ kamenné kruhy a stavby jsou podstatně méně tajemné, pokud k hledání odpovědí
přistupujete s otevřenou myslí. Důkazy silně ukazují na to, že byly postaveny Féničany-Árijci, kteří
sem přišli ze Středního a Blízkého východu. Stejné je to se ‘záhadnými’ bílými koni, vyrytými do
křídových svahů v Británii. Těsně předtím, než jsem napsal tuto kapitolu, jsem navštívil nejstaršího
bílého koně v Británii u Uffingtonu ve Wiltshire, nedaleko Avebury.
Na informační desce stálo, že se datuje asi do doby 3 000 před Kristem - přesně do období, kdy
Féničané dorazili na Britské ostrovy. Proč by Féničané vyrývali bílé koně do britských svahů? Opět,
odpověď je jednoduchá. Jejich náboženství bylo zaměřeno na Slunce a bílý kůň byl fénickým
symbolem Slunce. Velké kamenné kruhy a stavby po celé Británii, jako Stonehenge a Avebury, byly
vybudovány díky znalostem drženým vládnoucími a kněžskými třídami Féničanů a Babylonského
Bratrstva, které infiltrovalo a nakonec ovládlo Árijské vedení.
Toto vědění zahrnovalo schopnost používat zvukové a další techniky k navození magnetického
pole okolo masivního kamene a vyčlenit jej tak ze zákonů přitažlivosti. Ten se pak stane beztížným.
Toto období, okolo 3 000 před Kristem, je velmi významné. Zatímco Féničané byli v tomto období
aktivní v Británii a jinde, pyramidy v Gíze se, podle nejnovějších uhlíkových metod, datují také do
doby přibližně 3 000 před Kristem. Tato zjištění byla uskutečněna na základě nalezených stop po
dřevěném uhlí.
Árijci z Blízkého a Středního východu měli mnoho jmen - Hittité, Féničané, Gothové etc. Můžete
sledovat slova a jména těchto zdánlivě rozdílných kultur a ta vám ukáží, že vzešly ze stejného zdroje.
Některé z kamenných kruhů se někdy nazývají Hare-Kameny, což se podle bádání L.A. Waddella
vyvinulo z Harri nebo Heria, titulu vládnoucích Gothů a z Hittitského titulu Harri, Arri čili Árijský: Hare
kameny jsou Árijské kameny. Tak jako Han Krišna znamená Árijský Krišna, což je velmi příznačné,
vezmeme-li do úvahy, že hinduistické náboženství bylo aktivitou Árijců. Kamenný kruh Castlerigg je
také blízko Keswicku v Cumberlandu.
Slovo ‘rig’ bylo titulem pro Góthské krále a prince a vše Góthské přišlo od Árijců. Dávná
vyobrazení Árijských králů v Cilicii ukazují tyto v Góthském stylu oblékání. Jméno Keswick znamená
‘Bydliště rodu Kes’ - Cassi nebo Khatti klan Hittitů - a hrabství Cumberland se vyvinulo přes jména
jako Cymry a Cumbers z jejich původu, Sumeru. Termín Árijský pochází z fénického slova Arri s
významem ‘vznešený’. Tak se dostáváme ke jménům Sum-ARIAN (sum-árijský) a ARIAN-stock-racy
(aristokracie).
Lev je již od dávných dob velice významným symbolem, neboť byl Árijským symbolem Slunce a
byl často umísťován u vstupu do chrámů a posvátných míst. Odtud Sfinga s tělem lva, což se vztahuje
k astrologickému znamení Lva, opět v astrologii považované za znamení pod vládou Slunce. Celý
základ ‚Britské‘ kultury a legend pochází od Féničanů. Slavná legenda o sv. Jiřím a Drakovi je
postavena na sv. Jiřím z Cappadocie, fénického centra v Malé Asii. Bitvy mezi sv. Jiřím a drakem by
dost dobře mohly být symbolem Marťansko-reptiliánských konfliktů, které, jak se zdá, sahají velmi
daleko. Červený kříž sv. Jiří (Anglie) a kříže sv. Ondřeje (Skotsko) a sv. Patrika (Irsko) a insignie
Skandinávie byly všechny nošeny jako posvátné praporce vítězství Féničanů. Červený kříž byl ohnivým
křížem, Fénicko-Árijským symbolem Slunce, stejně jako svastika čili hákový kříž, používaný později
Nacisty. Svastiku můžeme nalézt na kameni zasvěceném Fénickému bohu Slunce Bel, který byl
objeven u Craig-Narget ve Skotsku a byl používán jako dekorace oděvů jejich vysokých kněžek
(viz.obr. 10 a 11).
Svastika, Fénický sluneční symbol, na Fénickém kameni u Craig-Narget ve Skotsku a obr.11 na oděvu
Vysokých Fénických Kněžek.
Fénické zobrazení Barati (vpravo) a Britský symbol Britannie. Jsou stejnými božstvy, a alternativními
jmény pro ně, jako Královna Semiramis v Babylonu
Dočetl jsem se, že jméno svastika pochází ze sánskrtského slova svasti, což znamená blahobyt a
bylo považováno za pozitivní symbol až do doby, kdy se ho zmocnili Nacisté a učinili z něj symbol
destrukce. L. A. Waddell interpretoval značky na jiném kameni ve Skotsku, tzv. Newton Stone
v oblasti Dumfries a Galloway jako Fénicko-Hittitské a zasvěcené jejich bohu Slunce jménem Bel nebo
Bil. Klasický britský symbol Britannia pochází od Fénické Bohyně Barati. Podívejte se, jak Féničané
zobrazili Barati a jak Britové zobrazili Britannii na obr. 12!
Jedním z hlavních center Árijco-Hittitů-Féničanů byla Cilicia v Malé Asii a zde byla Barati uctívána
jako Perathea a později Diana. Takže Diana a Britannia pocházejí ze stejného zdroje. Barati byla
postavou královny/bohyně Féničanů, tak jako Barat byl bohem/králem.
Toto jsou nejspíše jména pro Babylonská božstva Nimroda a Semiramis. ‚Královský‘ elitní klan
Árijců se nazýval Barats a to je důvodem, proč naleznete termín Barat nebo Brihat ve staré indické
kultuře, stejně tak jako u slov Británie a britský (Barat-ain and Barat-ish).
Indické Védy říkají, že:
„Král Barat dal své jméno Dynastické Rase, jejímž zakladatelem byl; je to tedy od něj, odkud se
proslulost této Dynastie rozšířila tak daleko.“
Parat, Prat a Prydi jsou některými z dalších odvozenin slova Barat. Původní tvar byl Barat-ana
nebo Brithad-ana. Přípona ana znamená v jazyce Hittitsko-Sumerském (Árijském) ‚jeden‘. Ana se ve
skutečnosti vyvinulo v anglické slovo ‚one‘ a skotské ‚ane‘. Barat-ana nebo Briton tedy znamená
‚Jeden z Baratů‘ (Bruits). Situace je stejná u mnoha dalších zemí obývaných touto bílou rasou. Jméno
Írán vychází z dřívějšího Airy-Ana nebo Air-an, což znamená Země lidí Arrays neboli Aryans.
Indické Védy také znají bohyni Barati (náležející k Baratům) a ta byla známá jako Božská Brihad.
Říkají, že její zvláštní místo bylo na řece Saras-vati, která je shodou okolností moderní řekou Sarus
v Hititsko-Fénické zemi Cilicia.
Řeka se vlévala do moře u Tarsu, údajného domova sv. Pavla v Novém zákoně, díle napsaném ve
shodě s Árijskými slunečními mýty. Tito Féničané a Árijci také uctívali hada a tvar měnící plazovci
zvaní Nagas byli hadími bohy Indů. Védy, inspirované Árijci, vyprávějí, jak by hadí lidé, Nagas, mohli
způsobit neuvěřitelnou zkázu a okamžitou smrt.
Nagas se údajně zjevili při zrození člověka, jenž vešel ve známost jako Buddha a hadí hry jsou
součástí legendy o Krišnovi.
Římským označením Barati bylo Fortuna. Fortunu zobrazovali stejným způsobem, jakým Féničané
symbolizovali Barati a Britové Britannii. Všechny byly spojovány s vodou, což můžeme u námořní
rasy, kterou Féničané jsou, očekávat.
Také Egypťané měli bohyni zvanou Zrození/Birth, bohyni vod, a ta byla dalším zrcadlovým
odrazem Barati, neboť Árijci-Féničané byli silou za Egyptem. Birth byla popsána babylonským
vládcem okolo roku 680 před Kristem jako „Fénický bůh nad mořem“. Na Krétě, dalším fénickém
středisku, pod označením ‚Mínojská/Minoan‘ byla jejich bohyní Brito-Martis. Podle řeckých a
římských legend byla Fénickou Bohyní (jinými slovy Barati) a božskou dcerou Fénixe, krále Phoenicie.
Brito-Martis začala být ztotožňována s bohyní Dianou, významným božstvem antického světa, a
jako taková byla vyzbrojena pro lov. Jak hrabě Spencer zdůraznil na pohřbu své sestry Diany,
princezny z Walesu, ona byla pojmenována po bohyni lovu.
Ranní britští králové si říkali ‚Catti‘ a to se také objevuje na jejich mincích. Árijští Hittité z Malé
Asie a Sýrie-Fénicie si říkali Catti nebo Khatti. Rasa Árijců, kteří opustili Kavkaz, aby ovládli Indii byli
známí jako Khattiyo. Pojem Khatti se vyvinul přes hebrejské a anglické překlady do Hittitů Starého
zákona. Kassi nebo Cassi byl titul používaný první fénickou dynastií okolo roku 3 000 před Kristem a
byl přijat babylonskou dynastií. Není to překvapující, protože byly různými větvemi jednoho druhu
lidí.
Prastaré indické seznamy králů zmiňují někdy stejné lidi, kteří se objevují na mezopotámském
seznamu králů a ukazuje se, že predynastičtí civilizátoři raného Egypta byli také Árijské rasy. Díváme
se zde na stejné lidi, o tom není nejmenších pochyb, a v rámci této rasy existují Árijsko-reptiloidní
rodové linie, které s narůstající tendencí držely v rukou vládu za všech dob, od těch prastarých a po
současnost. Jak poukazuje L. A. Waddell: anglický, skotský, irský, galský, velšský, góthský a anglosaský
jazyk a písemnictví, a také celá rodina Árijských jazyků, jsou odvozeny od Árijského Fénického jazyka
přes jazyky Hittitů a Sumerů.
Zhruba polovina nejběžnějších slov používaných v tzv. anglickém jazyce v dnešní době je
sumerského, kyperského či hittitského původu, se stejnou zvukovou formou a významem.
Sumerština, jazyk ‚bohů‘, je rodičovským jazykem pro většinu světa, přestože já se domnívám, že má
původ někde jinde, dokonce mnohem hlouběji v historii, možná v Atlantidě nebo dokonce v oblasti,
která se dnes nazývá Britské ostrovy.
„Zjistil jsem, že různé druhy písma nalezené na místech bývalých sídlišť Féničanů a (ty známé jako)
kyperský, karianský, aramajský či syrský, jónský, korintský, krétský, thébský, kelto-iberský, ghótské
runy atd., byly ve skutečnosti všechny místními variacemi klasického Árijského Hitto-Sumerského
písma Árijsko-Fénických námořníků, těch prastarých průkopnických šiřitelů Hittitské Civilizace, podél
pobřeží středozemí a dál za hranice Herkulových sloupů, na Britské ostrovy“, říká Waddell. Oficiální
historie nás žádá, abychom věřili, že lidé Británie byli divoši, kteří byli ‚civilizováni‘ až po příchodu
Římanů. Toto není pravdou a ve skutečnosti sami Římané tvrdili opak. Římské záznamy vypovídají, že
Britové byli jako celek civilizovaní a jejich zvyky byly téměř stejné jako ty gaelské. Samozřejmě, že
byly. Byli to titíž lidé se stejným původem. Britové používali zlaté peníze a také zde probíhal obchod
s evropským kontinentem, což potvrdily nalezené britské mince z tohoto období. Byli to pouze lidé
z vnitrozemí Británie, doposud neovlivnění fénickou kulturou rozšířenou blíže k pobřeží, koho Římané
po svém příchodu označili za necivilizované.
Mnoho silnic, považovaných za ‚římské‘, vůbec nebylo vybudováno Římany. Byly to před-římské
silnice, které tito opravili. Římané obdivovali schopnosti britských vojsk, zejména jejich užití
válečných vozů. Nyní již nebudete překvapeni při zjištění, že tyto slavné ‚britské‘ vozy byly tytéž vozy
používané Hittity či Catti, popsané egyptským faraonem Ramsesem II okolo roku 1 295 před Kristem
u bitvy u Kadesh, hittitsko-fénického přístavu. Okolo roku 350 před Kristem, tři století před
příchodem Římanů, se objevitel a vědec Pytheas plavil okolo Británie a vědecky zakreslil do map
zeměpisné šířky země.
Pytheas byl rodákem z Phocca v Malé Asii, přičemž Phocca je odvozeno od Phoenicia, stejně jako
název přilehlého přístavu zvaného Phoenice. Tou dobou již Féničané organizovali obchod s cínem,
z jejich dolů v Cornwall na západě Anglie přes Gaul/Francii do Marseilles, odkud byl po moři rozvážen
do zemí ve Středozemním a Egejském moři. Prvním fénickým cínovým přístavem v Cornwall byl Ictis
či St. Michael’s Mount v zátoce Penzance Bay. Sv. Michael, jeden z velkých hrdinů křesťanství, byl ve
skutečnosti fénickým božstvem.
Existuje nespočet důkazů, které potvrzují prastaré propojení mezi Britskými ostrovy a Irskem a
kulturou severní Afriky a Blízkého východu. Říká se: pokud chcete odhalit korupci, jděte po penězích.
No, a když chcete odhalit cestu či průchod lidí a kultur, sledujte jazyk. Irským jazykem dneška je
angličtina, která nahradila gaelštinu a ta se vyvinula z ještě dřívějšího jazyka, nyní ztraceného. Gaelsky
mluvící misionáři ve středověku byli nuceni využívat tlumočníky, aby se dorozuměli s Pikty, prastarým
národem oblasti, ze které se stalo Skotsko. Gaelsky mluvící irský král Cormac z devátého století se
vyjadřoval o jazyce lidí z Munsteru na jihozápadě Irska jako o ‚železném jazyce‘. Avšak dokonce i
gaelština nás pevně napojuje na Střední východ.
V oblasti Conemara na západě Irska stále žije komunita, která doposud mluví gaelštinou jako svým
mateřským jazykem. Jejich sean-nos (velmi starý) zpěv, základ veškeré irské hudby, je neuvěřitelně
podobný domorodým písním Středního východu. Dokonce i pro trénované ucho je téměř nemožné
rozlišit mezi zpěvy gaelských zpěváků a těch libyjských. Charles Acton, hudební kritik novin Irish
Times, napsal:
“Kdyby člověk naslouchal hodiny v poušti večerním zpěvům epických legend arabských beduínů...
a poté se vrátil do Irska a slyšel skvělého pěvce sean-nos používat stejný rytmus a mel ismata, nalezne
téměř zázračnou podobnost. Také pokud posloucháte (španělské) “cante jondo”.
Mezi Irskem a Španělskem a Španělskem a severní Afrikou vedly v dávných dobách významné
obchodní plavební cesty, po kterých byly transportovány rodové linie, znalosti a kultura. Španělský
oblouk v Galway na západě Irska to připomíná, stejně jako tanec oblasti Conemara známý jako
‘tlučení’, který je prakticky totéž jako španělské flamenco.
Irský symbol - harfa - přišel ze severní Afriky, stejně jako jméno jiného typického symbolu Irska jetele/shamrock. Jakákoli trojlistá rostlina je v Egyptě známá jako shamrukh. Růžencové korále,
symbol devótních římských katolíků, pocházejí ze Středního východu a jsou stále používány Egypťany.
Slovo ‘nun/jeptiška’ je také egyptské a jejich oděv také pochází ze Středního východu. Podle Arbois
de Juvainville, autora díla nazvaného Cours De Literature Celtigue/Dějiny keltské literatury, byli Irové
ve středověku známi jako ‘Egypťané’. Používají stejný styl ilustrací a barvy použité v irských knihách
Book of Kells a Book of Durrow jsou středozemního původu.
Červená použitá v těchto knihách pocházela ze středozemního hmyzu Kermococcus vermiho a
další pocházely ze středozemní rostliny Crozophora tinctoria. Póza se zkříženými pažemi, která se
vyskytuje na mnoha egyptských zobrazeních jejich boha jménem Osiris, může být spatřena v irských
rukopisech. Irské svetry vyrobené na Arranských ostrovech mají na sobě, podle nejméně jednoho
odborníka na dějiny pletení, vzory na počátku převzaté od egyptských koptských mnichů.
Hlavní krevní skupina Arranu (Aryan?) je odlišná od většiny irské populace. Staré irské plavební
umění zvané pucan bylo vynalezeno severními Afričany a používáno na Nilu. Vykopávky u Navan Fort,
poblíž Armagh City, odhalily pozůstatky opice Barbary ape - odhaduje se, že žily přibližně okolo 500
před Kristem. V dnešní době je spojována pouze s Gibraltarem, ale jejím domovem byla v roce 500
před Kristem severní Afrika. Libyjští dragonskins/dračí kůže (žoldáci) se údajně nacházeli ve velkém v
Irsku před 2 000 lety. Ve druhém století dokázal zeměpisec Ptolemy žijící v Alexandrii vyjmenovat
šestnáct kmenů v Irsku. Irský sport hurling má svou marockou obdobu - hru jménem Takourt. Irský
rituál byl, stejně jako všechny kultury inspirované Féniko-Árijci, zaměřen na Slunce.
Pahorkovitá stavba v Newgrange v Irsku má úzkou chodbu asi 62 stop dlouhou, která je
vybudována v dokonalém souladu s východem Slunce 21./22. prosince, tedy v době zimního
slunovratu, a to až do té míry, že zlaté sluneční světlo naplní a osvítí celou chodbu i komoru ve
středu. Vstup do staveb ve středozemí, zejména do jednoho mínojského paláce na Krétě, je stejný.
Typické irské kruhové věže jsou, podle některých orientalistů, fénického původu. Toto vše opět
dokonale zapadá do příběhu, který vám zde odhaluji. Féničané přišli ze Středního a Blízkého východu,
jednoho ze světových center Anunnaki-reptiliánů a dle výzkumu profesora Phillipa Calahana,
zmiňovaného již dříve, jsou kruhové věže v souladu s hvězdnými soustavami na severním nebi,
obzvláště Draco.
Spojení mezi Irskem a Berbery z Maroka si zaslouží zvláštní zmínku. Jsou to lidé z hor se světlou
kůží, někteří modroocí a světlovlasí. Jsou spojováni s horami Atlas Mountains, které jsou zase
propojeny s Atlantidou (Atlantis) pojmenovanou po Atlasovi, synovi legendárního vládce Atlantidy,
Poseidona. Berberské umění má mnoho společného s irským a kdokoli mluvící gaelsky v pohodě
porozumí berberskému jazyku.
Hlavní berberské klany jako M’Tir, M’Tuga a M’Ghill jsou zjevným původem či odvozeninami
irsko-skotských jmen MacTier, MacDougal a MacGhill. Slovo Mac znamená ‘děti nebo dítě (koho)’ a
Arabové používali termín Bini jako v Bini M’Tir, což znamená totéž. Misionáři, kteří jako první objevili
země Berberů, zjistili, že používali dudy, stejně jako Irové a Skoti. Raní nájezdníci do Irska byli známi
jako lidé s koženými vaky. Irský buben z kozí kůže nalezený v Kerry je dvojčetem marockého bubnu
zvaného bindir. Housle a kytara mají také původ v severní Africe. Vikingské křídlo Árijců vpadlo do
Irska a založilo mnoho měst, včetně současného hlavního města Dublinu. Ve světle důkazů zde
předložených není překvapením, že slavná vikingská galéra s vysokou přídí a zádí byla fénickým
návrhem použitým Egypťany.
Zdá se, že rytiny v kameni v Newgrange zobrazují tento nárys o tisíce let dříve. Jméno Idris je
dobře známo ve Walesu a muslimští svatí a králové byli nazýváni Idris po staletí. V Britském muzeu se
nachází muslimská mince, zlatý dinár, který má na sobě vyraženo ‘Offa’. Offa byl králem Mercie v
Anglii v osmém století a údajně vybudoval 120 mil pozemní ‘zdi’ mezi Anglií a Walesem, známé jako
Offa’s Dyke/Offaova hráz. Název Wales pochází ze slova ‘Weallas’ s významem Země Cizinců.
Velšané, jako Irové, zkoumali severní vodstva v okolí Islandu ještě před Vikingy a říká se, že
velšský princ Madoc vkročil na půdu Ameriky tři století před Kolumbem. Je to velice pravděpodobné,
neboť - jestliže měl přístup ke znalostem Féničanů, věděl by o existenci Amerik. Ctihodný Bede z
Cymbri (přibližně Wales) řekl, že to byli Východní lidé, kteří migrovali po povodni z biblických zemí na
Britské ostrovy.
Když se Irové usadili v částech Walesu a Cornwallu, někteří z odsunutých lidí se přesunuli do
oblasti Armorica, nyní Bretaň, na francouzském pobřeží. Zde naleznete úžasný les stojících kamenů
zvaný Carnac, jméno pocházející z Karnacu v Egyptě. Bretaňský jazyk je směsicí staré velštiny a
cornwallštiny - árijštiny. Bretaň/Brittany znamená Malá Británie a opět se vztahuje k Barat a Barati.
Amorica znamená ‘země čelící moři’, což je dokonalý popis Ameriky, k níž přistupujeme od Atlantiku.
Toto je jistě pravý původ názvu Amerika, nikoli Amerigo Vespucci, objevitel z Florencie, který byl
protistranou Kryštofa Kolumba ve Španělsku.
Irskými Árijci byl obýván také Isle of Man a stal se velmi duchovní zemí. Byl jedním ze dvou míst v
Británii, kde sídlili Arci-Druidi, přičemž tím druhým bylo Anglesea v severním Walesu. Na žebříčku
příslušníků prastaré britské kněžské třídy zaujímali tito lidé, kteří zdědili své vědění od Féničanů a
později od Babylonského Bratrstva, nejvyšší místo. Třínohý symbol Isle of Man není nepodobný
fénickému symbolu Slunce čili svastice. Také byla odhalena irská propojení s Etiopií. Americká
badatelka Winthrop Palmer Boswellová napsala knihu nazvanou Irish Wizards In The Woods Of
Ethiopia/Irští čarodějové v lesích Etiopie, ve které ukázala na podobnosti mezi irskými a etiopskými
lidovými příběhy. Strom baobab je Etiopany a Berbery chován ve velké úctě a ’banba’ je starým
jménem pro Irsko.
Tato severoafrická úcta vůči stromům byla na Britských ostrovech a v Evropě prokazována Druidy
a obří či Titánská rasa, reptilo-lidští kříženci starého Blízkého východu, byla často symbolizována, díky
své výšce, stromy. Joachim de Villeneuve ve své knize Fénické Irsko z roku 1833 zastával názor, že irští
Druidové byli ‚hadími kněžími‘ fénických mořeplavců. To by zajisté vysvětlovalo původ Balor of the
Evil Eye/Balor ďábelského či uhrančivého pohledu, irské verze severoafrického boha Baala a májové
slavnosti Baal rituálu, tedy Beltane.
Ďábelský/uhrančivý pohled se vztahuje k hyponotickému zírání plazovců. Slunečním bohem
Féničanů byl Bel či Bil a později byl Babyloňanům znám jako Baal - Nimrod. Druidové se stali nositeli
tradice mysterijní školy v Británii, Irsku a Francii neboli Britannia, Eire a Gaul, jak se jim tehdy říkalo, a
někteří z nich zkorumpováni vlivem reptilo-lidských rodových linií Babylonského Bratrstva, které, jak
šla staletí, ovládlo Árijské kněžstvo. Původ slova Druid není jistý. Gaelské slovo druidh znamená
‘mudrc’ či ‚kouzelník‘, ale může také pocházet z irského slova Drui, což znamená ‚lidé dubových
stromů‘.
Druidská Tajemství byla vyučována v temnotě jeskyní, lesů a hájů a dubový strom symbolizoval
jejich Nejvyšší Božstvo (což je ve velikém souladu se symbolikou stromů Watchers). Neuctívali dubový
strom, byl to symbol a cokoli na něm vyrostlo, jako jmelí, se stalo posvátným. Keř cesmíny (holly) byl
dalším posvátným symbolem Druidů a odtud dostaneme název Hollywood v Los Angeles, centrum
celosvětového filmového průmyslu, který je dílem moderních zasvěcenců Babylonského Bratrstva.
Zůstal pod jejich kontrolou a Hollywood je jedním z jejich nejvýznamnějších nástrojů pro masové
ovládání mysli. Hollywood je vskutku místem kouzel, neboť okouzlil lidstvo a jeho vnímání sebe sama
a světa. Druidové znali astrologii a astronomii a oslavovali zrození Slunce 25.prosince. Měsíc měl pro
ně také velký význam. Obzvláště posvátnou byla noc novu, šestého dne a úplňku.
Stejně jako Modré stupně moderního svobodného zednářství byli i Druidové rozděleni do tří
skupin. Učení předávaná každé úrovni v lesních hájích za starých časů a v zednářských chrámech
dneška jsou prakticky stejná. První úrovní Druidské školy byla Ovate, oblečená v zelené, druidské
barvě pro učení. Druhou byla Bard, oděná v nebeské modři představující harmonii a pravdu. Jejich
úkolem bylo naučit se nazpaměť některé z 20 000 veršů druidské poezie, v nichž byla ukryta
tajemství. Třetí, Druid, nosila bílý háv symbolizující čistotu a Slunce.
Abyste se stali Arci-Druidem, duchovním vůdcem, museli jste projít šesti úrovněmi stupně.
Druidové měli po dlouhou dobu naprostou moc nad obyvatelstvem a některé velice nepříjemné
rituály se vynořily poté, co jejich školy mystérií převzalo Babylonské Bratrstvo. Základní morální
kodex byl vštěpován všem lidem, avšak tajné vědění bylo, jako u všech těchto sítí, uchováváno
výhradně pro zasvěcence pod nejvyšším utajením.
Slavný esoterik Eliphas Levi o jejich léčebných metodách řekl:
„Druidové byli kněžími a lékaři, léčícími magnetismem... Jejich univerzálním léčivým prostředkem
bylo jmelí a hadí vejce, protože tyto látky přitahují zvláštním způsobem astrální světlo. Vážnost,
s jakou bylo jmelí řezáno, přinesla této rostlině důvěru lidu a učinila ji mocně přitažlivou.“
Druidové, jako ostatní tajemná náboženství, byli nositeli pokročilého vědění, které bylo chráněno
před lidmi a někteří je využívali z ne tak docela pozitivních pohnutek. Neodsuzuji Druidy jako celek,
ani si nepřeji vrhnout špatné světlo na dílo moderních Druidů.
Vědění je neutrální a stejná znalost může být použita s dobrým nebo zlovolným záměrem. Avšak
není pochyb, že druidské náboženství bylo infiltrováno a začalo se projevovat typickými rituály a
chováním plazovců či reptiliánů, a to včetně lidské oběti. Bratrstvo dodnes stále používá druidské
rituály ve svých vlastních ceremoniích černé magie.
Návrat domů?
Důkazy týkající se propojení mezi Středním-Blízkým východem a Britskými ostrovy a Irskem jsou
jednoduše nesmírné. Můžete, velice snadno, sledovat proudění národů, vědění, kultury, jazyka,
božstev, symbolů a rituálů. Nicméně si říkám, jestli se toto všechno cestování mezi těmito dvěma
oblastmi světa odehrávalo poprvé asi od roku 3 000 před Kristem nebo jestli v pradávné minulosti,
před Venušským kataklyzmatem, to všechno probíhalo opačným směrem.
Je možné, že původ kultur Středního-Blízkého východu ležel ve skutečnosti v zemích, které se
staly Britskými ostrovy a Evropou, a po roce 3 000 před Kristem vše nabralo opačný směr? V tuto
chvíli nemohu předložit detailní důkazní materiál, ale můj výzkum se posouvá tímto směrem. Jestliže
byly Britské ostrovy a části Evropy silně zasaženy otřesy na Zemi, možná došlo k masovému přesunu
vyspělých ras z mnoha částí světa do bezpečnějších zemí, zejména na Blízkém východě.
Jistě, Babylonské Bratrstvo a další disponující pokročilým věděním byli dychtiví protlačit se do
Británie a založit tam své pobočky. Londýn se stal epicentrem jejich operací a je tomu tak dodnes.
Musí pro to existovat velmi dobrý důvod a domnívám se, že to souvisí s energetickými poli v těchto
zemích. Britské ostrovy jsou pro Bratrstvo opravdu posvátným místem, neboť se zde nachází střed
energetické mřížky Země.
Není bez důvodu, že se v oblastech Británie nachází větší koncentrace kamenných kruhů, stojících
kamenů, prastarých vyvýšenin apod., než téměř kdekoli jinde na světě. Ti, kteří se vyznají
v manipulaci s energií a vědomím, by se jistě snažili vytvořit základnu pro své aktivity v srdci
planetární energetické mřížky a toto také učinili řízením větší části své Agendy z Britských ostrovů.
Londýn je také stěžejním místem na magnetické mřížce Země a stal se nejen hlavním městem
Británie nebo Barat-landu, ale také Babylonského Bratrstva. Pro ně je to jejich ‚Nová Trója‘ nebo
‚Nový Babylon‘. Město Trója v Malé Asii, místo proslavené trojskými válkami a legendou o dřevěném
koni, bylo dalším Árijským střediskem. Bylo starým hlavním městem Hittitů. Zdá se, že mnoho
z reptilo-Árijských rodových linií bylo založeno v Tróji a ta zůstává posvátným místem pro ty na
vyšších úrovních sítě tajných společností, kteří jsou si vědomi svého pravého původu.
Trója znamená ‚tři místa‘ v řečtině a hebrejštině, což je narážka na trojici, další víra, kterou
křesťanství ukradlo starému světu. V angličtině je Troy nebo Troia Tripoli, což je jméno hlavního
města dnešní Libye a domov frontmana Bratrství plukovníka Gaddafiho. Takže opět, Trója se vztahuje
k plnokrevným mimozemšťanům a jejich křížencům, odtud neustálá posedlost Bratrstva tímto
jménem. Epos Iliada, o němž se věří, že byl napsán řeckým básníkem Homérem, tvrdí, že Trója byla
založena Dardanem, synem řeckého boha Dia, jenž byl Titánem - reptiliánskou rodovou linií. Zeus byl
zobrazován jako obojí - orel i had. Údajně se narodil v Arkádii, ve Spartě a po Trojské válce mnoho
Spartanů migrovalo do dnešní Francie. Pojmy jako ‚Nová Trója‘ se tedy vztahují k centrům těchto
stejných rodových linií.
Většina lidí si neuvědomuje, že Londýn byl založen jako ‚Nová Trója‘. Po zničení Tróji okolo roku 1
200 před Kristem příběh pokračuje tím, že Aeneas, zrozený z královské rodové linie, uprchl se zbytky
svého lidu a usadil se v Itálii. Tam se oženil s dcerou Latina, králem Latinů, a skrze tuto linii se později
vynořila Římská Říše. Podle mnoha tradic dorazil jeho vnuk jménem Brutus okolo roku 1 103 před
Kristem do Británie se skupinou Trojanů, včetně některých z kolonií ve Španělsku. Mluvili o Británii
jako o ‚Velkém Bílém Ostrově‘ podle bílých útesů, kterými oplývá jižní pobřeží. Na jihozápadě Anglie
se nachází město Totnes v Devonu, nedaleko od Torbay, nejstaršího přístavu v oblasti.
Zde můžeme najít kámen zvaný Kámen Brutus, na němž, podle legendy, stál někdejší Trójský
princ poté, co poprvé přistál. Velšské záznamy vypovídají, že Brutus se setkal se třemi kmeny Britů,
kteří jej vyhlásili za krále. Brutus založil město, které nazval ‚Caer Troia‘ - Nová Trója. Římané jej
později nazvali Londinium. Londýn se stal operačním střediskem říše Babylonského Bratrstva, kterým
také nadále je, spolu s Paříží a Vatikánem.
V příbězích krále Artuše je Londýn nebo Nová Trója Troynavant. Východní město vstupní brány
krále Artuše a Camelot krále Artuše zřejmě znamená Marťanské Město nebo Město Marsu. Artefakty
odhalené německým archeologem Heinrichem Schliemannem na místě staré Tróji obsahovaly mnoho
značek nalezených na britských megalitických kamenech. Byly také ozdobeny svastikou, FénickoÁrijským symbolem Slunce. Opět, byli to titíž lidé. Veškeré bílé národy jsou a je to bílá rasa, která
převzala kontrolu nad světem, vcelku zjevně. Jen se rozhlédněte kolem sebe, kdo drží v rukou
globální moc. Bílí lidé.
A uvnitř této rasy, a dalších, když jdeme zpátky v historii, se nacházejí reptiliánské rodové linie,
které jsou dnes soustředěny na Londýn, Novou Tróju nebo spíše Nový Babylon. Těla těchto Elitních
rodových linií jsou obývána či ovládána reptiliány z nižší čtvrté dimenze a většina členů nižší Árijské
hierarchie o tom nemá ani ponětí. Zaměřím se na tuto reptiliánsko-Anunnaki síť a zmapuji ji
v moderním světě poté, co jsme se zamysleli nad pravdou ohledně náboženství, která plazovci tak
efektivně využili pro zbičování lidské rasy do stavu mentálního, emocionálního a duchovního
podrobení.
Nic neposloužilo reptiliánské Agendě více než náboženství. V Americe dodnes náboženství ovládá
mysl a určuje limity myšlení Křesťanského vlasteneckého hnutí, které prokouklo mnoho zástěrek a
identifikovalo mnoho aspektů konspirace Bratrstva. Čemu však nedokáží pohlédnout do očí je
skutečnost, že jejich vlastní náboženství je zcela zásadní součástí této konspirace. Nemám zde
v úmyslu odsoudit všechny lidi, kteří si říkají Křesťané. Jsou mnozí, kteří projevují svou křesťanskou
víru duchovní láskou. Mám na mysli instituci Křesťanství a její arogantní indoktrinaci a vnucování
zoufale omezené vize života, která vytváří mentální vězení pro doslova miliardy lidí téměř přes 2 000
let. Všechna hlavní světová náboženství, hinduismus, křesťanství, judaismus a islám, vzešla z jednoho
a téhož regionu Středního a Blízkého východu, odkud se vynořila Árijská rasa a reptiliánské rodové
linie, po kataklyzmatu před přibližně 7 000 lety.
Tato náboženství byla navržena k uvěznění myslí a citovému uvržení do pout strachu a viny. Jsou
většinou založena na postavě ‚boha-spasitele‘ jako je Ježíš nebo Mohamed a jedině tím, že v ně
budeme věřit a naslouchat jejich instrukcím, můžeme nalézt ‚Boha‘ a být spaseni. A přesně toto
tvrdili babylonští kněží o Nimrodovi, když byl v Babylonu modelován plán pro ovládání pomocí
náboženství. Ti, kteří odmítají věřit těmto žvástům, jsou odsouzeni přikládat pod kotlem v pekle na
věky věků.
Je ohromující, že miliardy a miliardy skočily na tuto boudu za dobu tisíců let a je tomu tak nadále.
Je to tak v pořádku, pokud se chtějí vzdát své mysli a svého života, ale mnozí trvají na tom, že všichni
ostatní musí učinit totéž, a to už v pořádku není. Vážně není. Většina lidí, kteří budou číst tuto knihu,
pochází z částí světa ovládaných křesťanstvím a judaismem. Mohu zde uvést příklady toho, jak se
symbolické příběhy doslova stávají pravdou a jak se manipulace těmito příběhy stala nejmocnějším
způsobem masové kontroly myšlení.
Abychom pochopili pravé pozadí těchto náboženství, musíme poznat základnu veškerého
prastarého náboženství sahající až k Féničanům, Babyloňanům a dále. Bylo jí Slunce. Elita se
soustředila na Slunce, neboť, jak jsem uvedl dříve, chápali jeho opravdovou moc jako úžasný
generátor elektromagnetické energie, která ovlivňuje naše životy a naše chování každou vteřinu
každého dne. Jen se nad tím zamyslete.
Slunce znamená také sluneční soustava, a když se změní, my se změníme. Porozumění těmto
Slunečním cyklům a měnící se povaze energie, kterou vystřelují, vám dovolí udělat si představu o
tom, jak budou lidské bytosti nejpravděpodobněji reagovat na různé události v různých obdobích.
Stejně jako je tomu u textů, které tvoří základ různých náboženství, také u uctívání Slunce nalezneme
dvě roviny.
13 Prastarý symbol pro roční cyklus Slunce, z něhož pochází mnoho symbolů a symbolických příběhů.
Tento symbol uvidíte ve znázorněních Barati a Britanie
Elita se v prastarém světě soustředila na Slunce, protože si byla vědoma jeho účinku na
hloubkové úrovni, kdežto masy uctívaly Slunce kvůli zjevné a zásadní roli jeho tepla a světla při
zajištění bohaté sklizně. Zrovna tak bude zasvěcenec esoterického vědění číst Bibli jiným způsobem
než křesťanský či židovský věřící. Zasvěcenec rozpozná symboliku, numerologii a esoterické šifry,
zatímco věřící chápe text doslovně. Takže tentýž text funguje jako prostředek předávání esoterického
vědění zasvěceným a zároveň vytváří náboženské vězení pro davy, jež nejsou zasvěceny. Skvělá
bouda.
Porozumět prastaré symbolice Slunce znamená porozumět hlavním náboženstvím. Ve starobylém
světě používali jeden konkrétní symbol (viz.obr,) pro cestu, kterou Slunce podnikne během roku. Jak
uvidíme v pozdější kapitole, je stále symbolem používaným Babylonským Bratrstvem. Symbolizoval
obojí, fénická zobrazení Barati a byl také v erbu Britannie. Staré civilizace vzaly kruh zodiaku (což je
řecké slovo s významem zvířecí kruh/zvířetník) a vložili do něj kříž k označení čtvera ročních období.
Do středu kříže umístily Slunce. Velké množství před-křesťanských božstev se údajně zrodilo
25.prosince, na základě této symboliky. 21.-22.prosince je zimní slunovrat, kdy se, na severní
polokouli, Slunce nachází v nejnižším bodě své síly za celoroční cyklus. Slunce, jak říkali předkové,
symbolicky ‘zemřelo’. Před 25.prosincem se Slunce jasně vydalo na svou symbolickou cestu zpět k
létu a k vrcholu své moci.
Předkové tedy říkali, že se Slunce ‘zrodilo’ 25.prosince. Křesťanské vánoce jsou pouze
přejmenovaným pohanským svátkem, tak jako je tomu vskutku u všech křesťanských svátků.
Velikonoce jsou dalším příkladem. Okolo 25.března, starého pevného data pro velikonoce, Slunce
vstupuje do astrologického znamení Berana či Skopce. Tou dobou předkové obětovali jehňátka,
protože věřili, že to uspokojí bohy, zejména boha Slunce, a zajistí bohatou sklizeň. Jinými slovy věřili,
že krev jehněte značí, že jejich hříchy jim budou odpuštěny.
Ve starém Babylonu byl údajně Tammuz, syn královny Semiramis, ukřižován s jehnětem u nohou
a uložen do jeskyně. Když byl odvalen kámen od vchodu jeskyně o tři dny později, jeho tělo zmizelo.
To už jsem rozhodně někde slyšel. Předkové také zobrazovali Slunce jako děťátko v prosinci, jako
mládence na velikonoce, jako urostlého, silného muže v létě, jako stárnoucího muže, ztrácejícího sílu
na podzim a jako starého muže před zimním slunovratem.
Novodobé zobrazení Starého Otce Času je verzí této symboliky. Dalším symbolem bylo Slunce s
dlouhými zlatými vlasy (sluneční paprsky), které se zkracovaly jak ztrácelo svou sílu v podzimních
měsících. Podívejme se teď na Samsonův - Samson - Sam-sun (sun-angl.slunce, son-angl.syn) příběh
ze Starého zákona. Byl neuvěřitelně silný a měl dlouhé vlasy, avšak svou sílu ztratil, když byly jeho
vlasy ostříhány. Problémy začaly po vstupu do Domu Delilah - astrologický dům Panny, kterým Slunce
prochází, když se blíží podzim.
Sam-Sun posbírá zbytky svých posledních sil a svrhne dolů dva sloupy, což je typickou symbolikou
Bratrstva pocházející nejméně ze starého Egypta a je nadále používána svobodnými zednáři až do
dnešních dnů. Samson je Sam Sun/Slunce - symbolický příběh ročního slunečního cyklu. Žádná taková
osoba neexistovala. V hebrejštině Samson znamená, jak jsem to já pochopil, Bůh Slunce.
Pro ortodoxního křesťana je Ježíš pouze Syn Boží, který zemřel, aby naše hříchy mohly být
odpuštěny. Nicméně naprosto stejná tvrzení naleznete u celé řady jiných ‘bohů’ starého světa, dávno
před tím, než jméno ‘Ježíš’ bylo vůbec vysloveno. Ve skutečnosti víme, že jeho jméno nebylo Ježíš,
protože to je řecký překlad hebrejského jména. Zdá se, že termín Syn Boží pochází při nejmenším z
tak dávné doby jako Árijští Ghótští králové Cilicie, kteří přebírali titul ‘Syn Slunečního Boha’, což je
tradice převzatá egyptskými faraóny.
Pro mnohé z New Age hnutí je Ježíš Sananda, vysoký zasvěcenec určité duchovní elity, který se
inkarnoval, aby zaplnil Zemi ‘Kristovou’ energií. A nebo, podle toho s kým mluvíte, byl mimozemšťan
s podobným posláním. Pro jiné je Králem Židů po právu jeho rodokmenu navázaného na Krále
Davida. Ale existoval skutečně Ježíš? Existoval Mojžíš, Šalomoun a Král David? Já kategoricky říkám
ne. Neexistují žádné důvěryhodné důkazy existence kohokoli z nich, kromě biblických textů a ty zcela
jistě důvěryhodné nejsou. Takže odkud přišli?
Starý zákon
Zdá se, že v roce 721 před Kristem byl Izrael ovládán Asyřany a Izraelité či Kanaanité byli
podrobeni. Nicméně kmeny známé oficiální historii jako Juda a Benjamin přežili více než sto let poté,
než byly později přemoženy a zajaty našimi přáteli, Babyloňany, okolo 586 před Kristem. Bylo to v
Babylonu, v tom prastarém hlavním městě reptiliánských-Árijských kněží a elity, kde hebrejští kněží,
Levité, začali tvořit vykonstruovanou historii, která zahalila pravdu o tom, co se ve skutečnosti stalo.
Chci říct, zeptejte se sami sebe, bude Bratrstvo, které zosnovalo zničení prastarého vědění a knihoven
po celém světě psát pravdivou historii o tom, co se odehrálo ve svých textech nebo vyrobí verzi, které
by měli lidé věřit?
Během svého pobytu v Babylonu a také po něm smíchali Levité, se svým bohatstvím zděděného
vědění a s příběhy ze Sumeru, pravdu, často symbolickou pravdu, s fantaziemi a toto namíchání
položilo základy Starému zákonu. Takzvaní Izraelité nenapsali tyto texty, ani nesouhlasili s jejich
obsahem. I když připustíme, že vůbec existovali, Izraelité byli rozprášeni dávno před tím, než Levité
smočili svá pera. Genesis, Exodus, Leviticus a Numeri, jež dohromady tvoří ‘Židovskou’ Tóru, byly
všechny napsány Levity nebo pod jejich dohledem během či po jejich babylonském období.
Tato banda fanatiků zabývajících se obětováním, pitím krve a černou magií, jíž byste nevěřili ani
kolik je hodin, sestavila zákon, jehož by se Židé měli dodnes držet. Taktéž mnoho křesťanských
fanatiků cituje tyto nesmysly jako slovo Boží! Není to slovo Boha, je to slovo Levitů, pod vedením
čistokrevných i křížených reptiliánů Babylonského Bratrstva. Sumerské desky bezpochyby dokazují, že
Genesis byla dosti upravenou a zhuštěnou verzí sumerských záznamů.
Sumerský příběh o Edinu proměnili Levité v biblickou Zahradu Eden. Vzpomínáte si na příběh o tom,
jak byl ‚Mojžíš‘ objeven v rákosí egyptskou princeznou? Tentýž příběh vyprávěli SumerovéBabyloňané o králi Sargonovi Starším. Příběh o Mojžíšovi je klam, stejně jako egyptské ‚zajetí‘,
Exodus, alespoň tak jak je zapsán, a také stvoření 12ti kmenů skrze Jákoba. Tyto texty byly sepsány
Levity, jejichž vůdci byli zasvěcenci reptiliánské školy mystérií v Babylonu. Jejich příběhy jsou plné
symbolů a kódů a jsou sepsány tak, aby je správně chápali pouze zasvěcenci a prostý lid, aby je chápal
doslovně. Podle Levitů, získal Mojžíš své zákony a přikázání od Boha na vrcholu hory. Znovu a znovu
zde vidíme symbol hor. Jedním z důvodů je, že vrcholek hory je blíže jejich symbolu Boha - Slunci.
Hora Sion znamená Sluneční hora/Sun Mountain. Slunce vycházející nad východními horami je stále
významným symbolem Bratrstva, až do dnešních dnů. Příběh Izraelitů a Židů je z velké části fikcí závojem, za nímž se skrývá pravda. Nikdo nebyl po tisíce let tak rozsáhle ‚klamán‘ jako lidé, kteří sami
sebe považují za Židy. Byli udržováni ve strachu, zneužíváni a manipulováni tím nejnemilosrdnějším a
nejšerednějším způsobem svými představenými za účelem uskutečňování Agendy, kterou si Židé ani
nezačali uvědomovat.
Neexistuje výraznější příklad této manipulace než je způsob, jakým reptiliánské rody jako
‚židovští‘ Rothschildové financovali a podporovali Nacisty a dovolili, aby řadoví členové židovské obce
sklízeli důsledky, jež jsou hrůzostrašné. Levitský příběh Exodu je zástěrkou, která má zakrýt
skutečnost, že ‚hebrejské‘ vědění bylo ukradeno z egyptských škol mysterií poté, co byly infiltrovány
Babylonským Bratrstvem. Egypťané považovali ‚Jehovovo‘ zjevení za loupež spáchanou na
posvátných vědách.
Zednářský historik a zasvěcenec Manly P. Hall řekl, že černá magie diktovala státní náboženství
v Egyptě a že intelektuální a spirituální aktivity lidí byly ochromeny slepou poslu šností vůči dogmatu
vytvořenému kněžskými intrikami. Jak dokonalý popis levitského-babylonského způsobu manipulace
všech náboženství, jako křesťanství, která se měla zrodit ze lží, které prosazovala. A to je klíčový bod
pro zapamatování. Judaismus, křesťanství a islám zakládají své systémy víry na stejných příbězích,
napsaných Levity po jejich pobytu v Babylonu. Sledujeme tedy moment v dějinách, který měl
definovat a řídit svět od tehdejších dní až do současného okamžiku.
Vědění, které Levité zcizili v Egyptě a rozšířili v důsledku svého pobytu v Babylonu, se stalo
známým jako Cabala (Kabala, Qaballa), což je výraz pocházející z hebrejského kořene QBL
s významem z úst do ucha. Toto je metoda používaná pro sdělování nejtajnějších informací
zasvěcencům. Cabala je esoterický proud toho, co se nazývá judaismem, a ve skutečnosti je polem
působnosti pro Babylonské Bratrstvo, zrovna tak je tomu u Vatikánu. Cabala je tajným věděním,
zašifrovaným ve Starém zákoně a dalších textech. Judaismus je čistou interpretací tohoto. Toto je
technika, kterou můžete nalézt u všech náboženství.
Příkladem levitského kódování jsou jména pěti písařů - Garia, Dabria, Tzelemia, Echanu a Azrel v druhé knize Esdras či Ezra. Jména a jejich pravé významy jsou:
Garia: Znamení, která staří písaři používali k označení toho, že text je buď chybný nebo má jiný
význam.
Dabria: Slova obsahující frázi či text.
Tzelemia: Symboly, něco znázorněného symbolem či naznačeného nejasným způsobem.
Echanu: Něco, co bylo změněno či nahrazeno.
Azrel: Jméno Esdras/Ezra, přípona ‚el‘ znamenající Ezrovo dílo.
Těchto pět jmen pro ‚písaře‘ tedy zasvěcenec čte jako jednu větu:
„Znamení varování - slov - znázorněných obskurním způsobem - jež byla změněna či nahrazena což je dílem Ezry.“
Existuje kniha nazvaná The Bible Code5, která tvrdí, že odhalila šifru v hebrejské verzi Starého
zákona, jež předpovídá budoucnost. Vzhledem k tomu, že jeden z těchto kódů předpověděl, že Lee
Harvey Oswald zabije prezidenta Kennedyho, dovolte, abych zůstal zcela nepřesvědčen o jeho
důvěryhodnosti.
Najde se tu ještě někdo, kdo věří, že Oswald zabil Kennedyho? Ale zatímco zpochybňuji tvrzení
v knize The Bible Code, v Bibli se vskutku nachází kód, esoterický kód pro zasvěcence. Buď byly
vytvořeny postavy tak, aby zapadly do jejich symboliky nebo byly příběhy volně navázány na žijící
osoby a byly obvykle značně překrouceny. Zde je pár příkladů šifer v Bibli. Častým tématem ve všech
tradicích je 12 učedníků, rytířů či následovníků obklopujících božstvo.
Jejich počet, číslo 12, je mezi jiným kódem pro 12 měsíců v roce a dómů zodiaku, skrze které
symbolicky cestuje Slunce, ‚bůh‘ symbolizovaný jako 13. Je to ‚posvátných 12 a jeden‘, jak to někteří
lidé popisují, a také hlavní důvod, proč se čísla 12 a 13 stále opakují. Takže máme 12 kmenů Izraele,
12 žáků či následovníků Ježíše, Buddhy, Osirida a Quetzalcoátla.
Také je zde král Artuš a jeho 12 Rytířů Kulatého stolu (kruh zodiaku), Himmler a jeho 12 rytířů
v nacistické SS a žena (Isis, Semiramis) s korunou s 12 hvězdami v Knize Zjevení. Ve Skandinávii a
celém tomto severském regionu naleznete Odinova tajemství, opět inspirovaná stejnou Árijskou
rasou z Blízkého východu. V této tradici najdete 12 ‚Drottarů‘ vládnoucích mystériím spolu s Odinem.
Opět posvátných 12 a jeden. Tyto příběhy nejsou věrnou skutečností, jsou symbolikou školy mystérií.
Toto pokračuje dodnes - za použití stejných symbolů - sítí tajných společností Bratrstva na
národních vlajkách, na erbech, v reklamách a na firemních emblémech. Evropská unie, dílo Bratrstva,
má za svůj symbol kruh z 12ti hvězd. Mluvíme zde o posvátných číslech a geometrii. Proporce
egyptských soch, velkých či malých, byly násobky nebo dělenci 12 nebo 6.
Čísla 7 a 40 jsou také kódovými čísly v Bibli a v mystériích. Takže v Bibli máme sedm duchů Božích,
sedm kostelů Asie, sedm zlatých svícnů, sedm hvězd, sedm hořících svítilen, sedm pečetí, sedm
trumpet, sedm andělů, sedm zahřmění a rudého draka ve Zjevení se sedmi hlavami a sedmi
korunami. V příběhu Jericha Jozue pochoduje se svou armádou sedm dní kolem města v doprovodu
sedmi kněží nesoucích sedm trumpet. Sedmý den sedmkrát obkroužili Jericho a jeho zdi se svalily
dolů. V Noemově příběhu nastupuje do archy sedm párů od každého zvířete a sedm párů od každého
druhu ptáka.
Mezi předpovědí potopy a deštěm je sedm dní a sedm dní do vyslání holubic. Archa spočine 17tý
den sedmého měsíce, Noe opouští archu 27mý den a po povodni začíná své sedmé století. Mnoho
jmen pro symbolická božstva, jako je Abraxas Gnostiků a Serapis z Řecka, má sedm písmen. Dále je
tam 40.
Adam vstupuje do Ráje, když je 40 let starý; Eva ho následuje o 40 let později; během Velké
Potopy prší 40 dní a 40 nocí; Seth je unášen anděly, když je mu 40 a není spatřen po 40 dní; když je
Mojžíšovi 40 odchází do Midianu a zůstává 40 let; Josefovi je 40 let, když Jákob dorazí do Egypta; Ježíš
odchází na 40 dní do pouště. Bible je slovo Boží? Ne. Je napsána esoterickým kódem škol mystérií.
Arabská literatura byla také sestavena zasvěcenci pro zasvěcence mystérií a naleznete zde tytéž šifry.
Arbaindt (čtyřicítky) jsou příběhy, které se všechny vztahují k číslu 40 a jejich kalendář má 40
deštivých a 40 větrných dní.
Jejich zákony se neustále vztahují ke 40. Další řada arabských knih, Sebaydt čili ‚sedm‘, je
založena na tomto čísle. Tyto číselné kódy mají ještě hlubší význam, než je ten vcelku zřejmý, týkající
se dní, měsíců a zodiaku. Čísla také představují vibrační frekvence. Každá frekvence rezonuje
s určitým číslem, barvou a zvukem. Některé frekvence, reprezentované čísly, barvami a zvuky, jsou
obzvláště silné. Symboly také představují frekvence a ovlivňují podvědomí, aniž by si člověk
uvědomoval, co se děje. To je dalším důvodem, proč mohou být jisté symboly viděny v tajných
společnostech, na státních vlajkách, na firemních emblémech, v reklamách a tak dále.
Neexistují žádné historické důkazy existence muže jménem Mojžíš, s výjimkou textů vytvořených
Levity a dalších rukopisů podnícených těmito texty.
Někteří říkají, že to bylo krycí jméno pro egyptského faraona Arkenatena a já bych tento názor
určitě nezamítal, ale oficiální ‚Mojžíšův‘ původ a jeho jméno nemají žádný historický základ. Nic
nebylo známo o ‚Mojžíšově‘ příběhu či ‚pohromách‘, jež zasáhly Egypťany, dokud Levité z Babylonu
nenapsali Exodus staletí poté, co se mělo vše údajně odehrát. Všechna zvířata v Egyptě byla podle
tohoto příběhu třikrát zabita! Co udělala, zemřela a pak se okamžitě znovu zhmotnila?
K žádné vraždě prvorozeného Egypta nedošlo a tak svátek Pascha nemá žádný historický základ,
vznikl jako důsledek příběhu vymyšleného Levity. Jejich odkazy na jehněčí krev na dveřích jsou šifrou
pro prastarou symboliku beránka. Neexistuje ani žádná oficiální kniha v hebrejštině, která by se
zmiňovala o Mojžíšových zákonech, Pentateuch, před tím, než šli Levité do Babylonu. A co se týče
Izraelitů zajatých v Egyptě, dokonce i Deuteronomy je v tomto období popisuje jako ‚cizince‘, nikoli
otroky. Tak kde se jméno Mojžíš vzalo?
Každý zasvěcenec, jenž v egyptských školách mystérií dosáhl nejvyšší úrovně byl nazýván Muse, Mose
nebo... Moses, tedy Mojžíš. Egyptský historik Manetho ze třetího století před Kristem, citovaný
židovským historikem jménem Josephus, říká, že tato osoba (Mojžíš) byla kněžím v Heliopolis či ON
(Místo na Slunci) a že poté převzal jméno Mosheh či Moses, Mojžíš. Slovo Moses znamená: ten,
který byl odvezen, ten, který byl vytažen z vod, ten, který byl učiněn misionářem, vyslancem,
apoštolem. Nejvyšší kněží v egyptských chrámech se nazýval EOVE či EOVA, odtud se vynořilo jméno
Jehovah10 a hebrejský jazyk je v egyptských školách mystérií posvátným jazykem.11 Obecně
rozšířený jazyk Egypta se nazýval CBT nebo QBT a je lépe známý jako Copt nebo Coptic. Posvátný
jazyk škol mystérií převzal své jméno z OBR či ABR, což v tehdejších dobách znamenalo přechod
z jednoho místa na druhé a přeměnu nějakého druhu. To je přesně smyslem učení původních škol
mystérií, přechod k většímu osvícení. Z ABR se stalo Ambres, název posvátné doktríny vyhrazené pro
zasvěcence a bylo také zapisováno jako Ambric, Hebric, Hebraic a... Hebrew, hebrejština. Hebrejská
abeceda má 22 písmen, ale ta původní, před časem ‚Mojžíšovým‘, obsahovala pouze deset a jejich
pravý význam byl znám pouze kněžím.
Hebrejci nebyli Izraelité či Židé, byli zasvěcenci egyptských škol mystérií nebo alespoň jejich
zakladatelé byli. Cohen, židovské jméno pro kněze, pochází z Cahen, egyptské označení pro kněze a
prince. Dokonce i obřízka, tato unikátně ‚židovská‘ tradice, přišla z egyptských škol mystérií a byla
prováděna v tak dávné době, sahající až do roku 4 000 před Kristem. Nemohli jste být zasvěceni, aniž
byste byli obřezáni. Hebrejské náboženství v Egyptě neexistovalo a neexistoval žádný hebrejský
zákon, jelikož nebylo žádné hebrejské ‚rasy‘. Jediným vyznáním bylo egyptské vyznání.
Hebrejské náboženství, jazyk a rasa se vynořili až když zasvěcenci egyptských mystérií, později
známí jako Levité, vzali vědění pryč z Egypta a vymysleli si kompletní historii, která měla zakrýt, co
dělali, pro koho pracovali a odkud pocházeli. Termíny ‚hebrejský‘ a ‚judaismus‘ jsou dalším
způsobem, jak říci egyptský. To je jedním z důvodů, proč dnes jsou nadále v nepřetržitém užívání
symbolů dnešním Bratrstvem, které se vztahují k Egyptu, včetně pyramidy s chybějícím závěrným
kamenem. To je symbolem pro Velkou Pyramidu v Gíze a egyptské školy mystérií, spolu s mnohem
hlubšími významy. U vchodu do chrámu školy mystérií v Egyptě byly dva obrovské obelisky. Tyto jsou
často svobodnými zednáři zobrazovány jako dva sloupy a dále v budovách navržených a dotovaných
zasvěcenci.
Odtud tedy dva sloupy svržené Samsonem. Každý zasvěcenec ve školách mystérií obdržel tajné
jméno a tato tradice se dále udržuje v dnešním Bratrstvu. Jedním spojením s Hebrejci v Egyptě by
mohla být invaze tzv. Hyksos či Králů Pastýřů. Egyptský historik Manetho sdělil, že zvláštní a
barbarská rasa vtrhla do Egypta a převzala nad ním vládu. Když byli konečně vypuzeni, řekl, cestovali
Sýrií a vybudovali město zvané Jeruzalém. Hyksos by dost dobře mohli být skupinou podobnou
popisem a zvanou Habiru, která vzešla z původních zemí Sumeru, stejně jako, podle Starého zákona,
ten, kdo byl nazýván Abrahám.
Král Šalomoun a jeho chrám jsou další symbolikou. Opět zde neexistují žádné nezávislé důkazy o
osobě zvané Král Šalomoun. Ani jednou se jeho jméno neobjevilo v jakýchkoli nápisech. Před tím, než
Levité sepsali své texty, řecký historik Herodotus (cca 485-425 před Kristem) cestoval a bádal
v zemích a dějinách Egypta a Blízkého východu. Neslyšel vůbec nic o Šalomounově říši, masovém
exodu Izraelitů z Egypta či zničení egyptské armády v Rudém moři. Ani Platónovi se to na jeho
cestách do téže oblasti nepodařilo. Proč? Protože je to všechno výmysl. Tři slabiky v Sol-om-on
(Šalomoun) jsou všechny jmény pro Slunce ve třech jazycích.
Manly P. Hall napsal, že Šalomoun a jeho ženy a konkubíny byli symbolem planet, měsíců,
asteroidů a dalších těles v jeho domě - slunečním sídle. Šalomounův chrám je symbolem domény
Slunce. V talmudické legendě je Šalomoun představen jako mistr kouzelník, který rozuměl Kabale a
vyháněl démony. Ve vykonstruovaných příbězích hebrejské ‚historie‘ se skrývá mnohem více
symboliky tajného vědění. Knihy Králů a knihy Paralipomenon, které vyprávějí o stavbě Šalomounova
chrámu, byly napsány asi 500 až 600 let poté, co se odehrály události, jež údajně popisují.
Hebrejští kronikáři Šalomounova chrámu tak přehánějí, je to legrační. Měl zaměstnat 153 600
dělníků na sedm let a jeho cena, vypracovaná Arthurem Dynottem Thomsonem, by byla 6 900 milionů
liber. A Thompson psal v roce 1872! Kolik by to bylo dneska? Taková čísla jsou naprosto směšná, a
přece jsou dalším příkladem klamů stojících za těmito příběhy. Jsou symbolické, nikoli doslovné. Další
poznámka, jestliže Šalomoun neexistoval, proč bychom měli věřit, že jeho ‚otec‘ Král David ano? Stále
čtu záznamy jeho života a jediným citovaným zdrojem jsou starozákonní texty sepsané Levity! Žádné
další důkazy neexistují. Je to podvod. Stejně jako myšlenka, že pokrevní linie Král David - Ježíš byla
přenesena do Francie ‚Máří Magdalenou‘, aby se z ní stali Merovejci, jak bylo navrženo v mnoha
knihách z posledních let.
Jak zdůrazňuje učenec a badatel L. A. Waddell:
„Neexistují absolutně žádné důkazy v podobě nápisů, ani žádné řecké či římské odkazy na existenci
Abraháma nebo kohokoli z židovských patriarchů či proroků ze Starého zákona, ani na Mojžíše, Saula,
Davida, Šalomouna, ani na kteréhokoli z židovských králů, s pouhou výjimkou dvou, nanejvýš tří,
pozdějších králů.“
Důsledky, které z toho plynou pro ty, kteří si říkají Židé a pro lidstvo vůbec jsou šokující.
"Mojžíšův‘ zákon je zákonem Levitů - zákonem čistokrevných i křížených reptiliánů Bratrstva. Jestliže
to něčím není, není to zákonem či slovem Božím. Torah a Talmud, oba sestavené převážně během a
po jejich pobytu v Babylonu, jsou mentálním bombardováním velmi detailními zákony ovládajícími
každou oblast lidského života.
Neexistuje žádný postup, který by byl předán ‚Bohem‘ na vrcholu hory. Levité jej sepsali a pak si
vymysleli Mojžíše, aby tuto skutečnost zakryli. Ostatní ‚zákony‘ byly od té doby neustále přidávány či
revidovány kvůli pokrytí všech eventualit. Stránky těchto levitských textů obsahují konstantní a
odporný motiv extrémního rasismu proti ne-Židům a potřeba ‚totálně zlikvidovat‘ kohokoli, kdo by se
jim postavil - přesně tak Manly Hall popsal metody kněží pracujících s černou magií. Podněcují
vraždění a chaos jakéhokoli myslitelného druhu.
Podívejte se znovu. Jsou to přímo postoje Draco reptiliánů a jejich podřízených vůči lidem.
Pamatujte, že tento děsivý materiál nebyl sepsán ‚Židy‘ jako národem. Ti jsou oběťmi těchto názorů,
nikoli autory. Napsali to Levité, představitelé kněžských řad reptiliánů a Babylonského Bratrstva, kteří
nechovají k židovskému lidu více loajality než Adolf Hitler.
Vinit z toho ‚Židy‘ je nesmysl a přesně to chce Bratrstvo, aby lidé udělali, neboť to vytváří
obrovské příležitosti pro ‚rozděl a panuj‘, naprostého základu jejich vlády. Jaké hrůzy tato manipulace
způsobila oběma, jak ‚Židům‘ tak ‚ne-Židům‘. A stejné je to s orálním židovským zákonem zvaným
Mishnah a dokončeným před druhým stoletím. Israel Shahak, jenž přežil koncentrační tábor Belsen,
je jedním z poměrně mála lidí nyní známých jako Židé, kdo měl odvahu otevřeně zpochybnit a odhalit
Talmud. Shahak ve své knize Židovská historie, Židovské náboženství podtrhuje omračující úroveň
rasismu, na němž je, (Levitský) zákon (Bratrstva) založen.
Dobrá, malý kvíz. O kom zde hovořím? Narodil se panně díky neposkvrněnému početí skrze
intervenci ducha svatého. Toto naplnilo staré proroctví. Když se narodil, vládnoucí tyran ho chtěl
zabít. Jeho rodiče museli uprchnout do bezpečí. Všechny děti mužského pohlaví do věku dvou let byly
zabity vládcem, jelikož usiloval o zabití tohoto dítěte. Andělé a pastýři byli u jeho zrození a podarovali
jej dary zlata, kadidlem a myrhou. Byl uctíván jako spasitel lidí a vedl spořádaný a skromný život.
Konal zázraky, které zahrnovaly léčení nemocných, navrácením zraku slepým, zapuzení ďábla a
vzkříšení zemřelých. Byl usmrcen na kříži mezi dvěma zloději. Sestoupil do pekel a vstal z mrtvých,
aby vystoupil zpět na nebesa. Zní to přesně jako Ježíš, je to tak? Ale není. Takto byl popisován
Východní bůh-spasitel známý jako Virishna 1 200 let před údajným narozením Ježíše. Jestliže chcete
boha-spasitele, jenž zemřel, aby naše hříchy mohly být odpuštěny, vyberte si z prastarého světa,
neboť zde jich máme ohromné možství, přičemž všichni mají původ u Árijské a reptilo-Árijské rasy,
která vzešla z Blízkého východu a Kavkazského pohoří.
Zde jsou někteří z hrdinů typu ‚Syn Boží‘, kteří hrají ústřední roli v příbězích, které odrážejí ty
přisuzované Ježíšovi a téměř všichni byli uctíváni dlouho předtím, než jsme vůbec mohli něco
zaslechnout o Ježíšovi:
Krishna v Hindustánu,
Buddha Sakia v Indii,
Salivahana na Bermudách
Osiris a Horus v Egyptě
Odin ve Skandinávii
Crite z Chaldei
Zoroaster v Persii
Baal a Taut ve Fénicii
Indra v Tibetu
Bali v Afghánistánu
Jao v Nepálu
Wittoba z Bilingonese
A dále pak:
Tammuz v Sýrii a Babylonu
Attis z Phrygie
·
Xamolxis z Thrace
·
Zoar z Bonzes
·
Adad z Asýrie
·
Deva Tat a Sammonocadam ze Siamu
·
Alcides z Théb
·
Mikado ze Sintoos
·
Beddru z Japonska
·
Hesus či Eros a Bremrillahm u Druidů
·
Thor, syn Odinův, u Galů
·
Cadmus z Řecka
·
Hil a Feta z Mandaites
·
Gentaut a Quetzalcoatl v Mexiku
·
Universální Monarcha Sibyl
·
Ischy z Formosy
·
Božský Učitel Plato
·
Svatý z Xaca
·
Fohi a Tien z Číny
·
Adonis, syn panny lo, z Řecka
·
Ixion a Quirinus z Říma
·
Prométheus z Kavkazu
Mohammed či Mahomet z Arábie
Všichni z těchto ‚synů Božích‘ či ‚proroků‘, kromě nepatrné hrstky, a náboženství uvězňující mysl,
založená v jejich jménu, pocházejí přímo ze zemí obydlených či ovlivněných národy přicházejícími
z Blízkého východu a Kavkazu. Zemí Árijců a reptilo-Árijců. Další ‚synové Boží‘ zahrnovali Mithru či
Mithrase, předkřesťanského římsko-perského boha a v Řecku a Malé Asii měli Dionýsa a Bacchuse.
Tito byli synové Boží, kteří zemřeli za odpuštění našich hříchů, zrozeni z matky panny a jejich narození
připadala na... 25.prosince!
Mithra byl ukřižován, ale vstal z mrtvých 25.března - na Velikonoce! Mithranské iniciace se
odehrávaly v jeskyních vyzdobených znaky Kozoroha a Raka, symboly zimního a letního slunovratu,
vysoké a nízké pozice Slunce. Mithra byl často zobrazován jako okřídlený lev, symbol Slunce, stále
používaný tajnými společnostmi až do dnešních dnů. Odkazy ke lvu a ‚sevření lví tlapy‘ ve stupni
Mistra Zednáře svobodného zednářství mají původ u tohoto stejného proudu symboliky škol mystérií.
Zasvěcenci do Mithrova rituálu byli nazýváni lvi a byli na čele označeni Egyptským křížem.
Zasvěcenci prvního stupně měli na hlavě zlatou korunu představující jejich duchovní já a tato korunu,
symbolizující sluneční paprsky, můžeme vidět u Sochy Svobody v přístavu v New Yorku. Všechny tyto
rituály se datují tisíce let nazpět do Babylonu a k příběhům Nimroda, Královny Semiramis a Tammuze,
jejich verzi Ježíše. Mithra byl údajně synem (son - Sun) boha, jenž zemřel, aby zachránil lidstvo a
daroval mu život věčný. Jedním z typických Mithrových symbolů byl lev s hadem obtočeným kolem
jeho těla a držící klíče k nebesům.
Toto je další symbolikou Nimroda a také původem příběhu sv. Petra, jednoho z dvanácti
Ježíšových učedníků, držitele klíčů k nebesům. Petr bylo jméno Vysokého Kněžího v Babylonské Škole
Mystérií. Poté, co zasvěcenec Mithranského kultu ukončil rituál, členové pojedli chléb a víno, přičemž
věřili, že jedí Mithrovo maso a pijí jeho krev. Mithra, stejně jako celá řada předkřesťanských bohů, byl
údajně navštíven mudrci, kteří jej při jeho narození obdarovali zlatem, kadidlem a myrhou.
Totéž bylo řečeno Platónem o jeho učiteli Socratovi v antickém Řecku. Křesťanství je pohanským
slunečním náboženstvím, přičmž toto uctívání či vyznání je křesťanstvím odsuzováno! Je také
astrologickým náboženstvím, jehož ‚zlo‘ je odsuzováno křesťanstvím, zejména Papežem! No to mě
podrž, mají tam pěkný zmatek. Církevní elita si je samozřejmě tohoto všeho vědoma. Oni jen
nechtějí, abyste to věděli vy. Záhadný Mithrův kult se rozšířil z Persie do Římské říše a v jednom
období mohla být tato doktrína nalezena téměř v každé části Evropy.
Současný Vatikán v Římě byl posvátným místem pro Mithrovi stoupence a jeho obraz a symboly
byly objeveny vyryté do skal a kamenných desek po celém území západních provincií někdejší Římské
domény, včetně Německa, Francie a Británie. Křesťanství a Římská Církev byly založeny na perskořímském slunečním bohu Mithrovi (Nimrod), jenž má svůj dřívější ekvivalent v Indii jménem Mitra.
Tammuz či Adonis (Pán), který byl uctíván v Babylonii a Sýrii, se údajně narodil o půlnoci 24.prosince.
Tito byli také ‚syny‘ Božími.
Horus byl ‚synem‘ Božím v Egyptě. Byl odvozen od babylonského Tammuze a následně poskytl
další ‚modrotisk‘ pro pozdějšího Ježíše.
Tato propojení jsou zničující pro důvěryhodnost Křesťanské Církve:
Ježíš byl Světlem Světa. Horus byl Světlem Světa.
Ježíš řekl, že je cestou, pravdou a životem. Horus řekl, že je pravdou, životem.
Ježíš se narodil v Betlémě, ‚domě chlebu‘. Horus se narodil v Annu, ‚místě chlebu‘.
Ježíš byl Dobrým Pastýřem. Horus byl Dobrým Pastýřem.
Sedm rybářů nastoupí na loď s Ježíšem. Sedm lidí nastoupí na loď s Horem.
Ježíš byl beránkem. Horus byl beránkem.
Ježíš je ztotožňován s křížem. Horus je ztotožňován s křížem.
Ježíš byl pokřtěn ve 30. Horus byl pokřtěn ve 30.
Ježíš byl dítětem panny, Marie. Horus byl dítětem panny, Isis.
Narození Ježíše bylo označeno hvězdou. Narození Hora bylo označeno hvězdou.
Ježíš byl učitelem dětí v chrámu. Horus byl učitelem dětí v chrámu.
Ježíš měl 12 učedníků. Horus měl 12 stoupenců.
Ježíš byl Jitřenkou. Horus byl Jitřenkou.
Ježíš byl Kristem. Horus byl Krst.
Ježíš byl pokoušen Satanem na hoře. Horus byl pokoušen na hoře Setem.
Ježíš byl prý ‚soudcem mrtvých‘. Tak zde má nějakou konkurenci.
Toto bylo taktéž dříve řečeno o Nimrodovi, Krishnovi, Buddhovi, Ormuzdovi, Osiridovi, Aeacu a
dalších.
Ježíš je Alfou a Omegou, prvním a posledním. Zrovna tak Krishna, Buddha, Laokiun, Bacchus, Zeus a
další.
O Ježíšovi se tvrdí, že konal zázraky jako je uzdravování nemocných a křísení zemřelých. Taktéž
Krishna, Buddha, Zoroaster, Bochia, Horus, Osiris, Serapis, Marduk, Bacchus, Hermes a další.
Ježíš byl zrozen z královské krve. Taktéž Buddha, Rama, Fo-hi, Horus, Hercules, Bacchus, Perseus a
další.
Ježíš se narodil panně. Také Krishna, Buddha, Lao-kiun či tse, Confucius, Horus, Ra, Zoroaster,
Prométheus, Perseus, Apollo, Mercury, Baldur, Quetzalcoatl a mnoho a mnoho dalších, příliš mnoho,
abychom je zde mohli zmínit.
Ježíš se zrodí, jak nám bylo sděleno, znovu. Nebe bude dost přeplněné, neboť Krishna, Vishnu, Buddha,
Quetzalcoatl a další tam budou také.
‚Hvězda‘ u Ježíšova narození je dalším příběhem o mnohobožství a datuje se přinejmenším k
Babylonskému příběhu Nimroda, jenž ve snu viděl nádhernou hvězdu vycházející nad horizontem.
Jasnovidci mu sdělili, že to předpovídá zrození dítěte, které se má stát velkým princem.
Je to všechno recyklace. Ježíš je mýtickým člověkem.
Vymyšlená postava Ježíše byla Slunečním bohem, symbolem Božího ‚Slunce‘... Světlo Světa.
Přímo tato fráze, Světlo Světa, byla používána Árijci-Féničany jako symbol ‚jednoho pravého boha‘ po
tisíce let před údajným zrozením Abraháma, celkem nesprávně pojmenovaného tvůrce konceptu
jednoho boha. Také takto symbolizovali jediného pravého boha, Slunce, ‚jediným pravým křížem‘.
Křesťané zobrazují Ježíše se svatozáří nad hlavou a přesně tak Féničané zobrazovali Sluneční
paprsky kolem hlavy jejich boha Slunce, jménem Bel či Bal. Toto může být spatřeno na fénickém
kameni datujícím se asi do 4.století před Kristem.
Fénický stojící kámen zobrazující jejich Boha Slunce, Bel či Bal, s gloriolou představující paprsky
Slunce. Přesně tímto způsobem je zobrazován Ježíš.
Slunce bylo na vrcholu své denní ‚cesty‘, modlili se k ‚Nejvyššímu‘. Říkalo se, že tou dobou Slunce
provádí práci svého otce v chrámu. Matky panny spojené se všemi těmito Slunečními bohy byly
různými jmény pro Královnu Semiramis a Ninkharsag, také známou jako Isis, egyptský symbol ženské
tvořivé síly, bez níž by nic, dokonce ani Slunce, nemohlo existovat. V průběhu času začala být jména
označující to, co kdysi bylo symbolem pro mimozemské ‚bohy‘, používána k popisu konceptů a
esoterických principů.
Různá období a kultury dávaly různá jména stále stejným konceptům a tak se v Evangeliích stal Horus
Ježíšem a Isis se proměnila v Marii, matku pannu Ježíšovu, tedy Slunce. Marie je neustále
zobrazována, jak drží děťátko Ježíše, ale je to pouhým opakováním všech egyptských portrétů Isis, jak
drží děťátko Hóra viz.obr. Tito lidé ve skutečnosti neexistovali, jsou to symboly. Isis byla spojována
s astrologickým znamením Panny, stejně jako Marie. Tituly přidělené Isis - ‚Hvězda Moře‘ a ‚Královna
Nebes‘ - byly také udělovány Marii a oba pocházejí od Královny Semiramis, která byla nazývána
Královnou Nebes v Babylonu. Křesťanství a judaismus jsou obě náboženstvími Babylonu. Po celém
světě najdete stejná Sluneční náboženství a rituály - v Sumeru, Babylonu, Asýrii, Egyptě, Británii,
Řecku, Evropě, Mexiku a Střední Americe, Austrálii... všude. Bylo to univerzální náboženství
inspirované jedním a tím samým, definitivně mimozemským, zdrojem tisíce let před křesťanstvím.
Uctívání Slunce a ohně bylo ústředním bodem náboženství v Indii, kde slavnosti vyznačovaly sluneční
cykly v průběhu celého roku, a v Ježíšově příběhu naleznete neustálé symbolické odkazy k tomuto a
k astrologii a symbolice škol mystérií.
Trnová koruna je symbolem slunečních paprsků, přesně jako koruna s hroty na hlavě Sochy
Svobody. Kříž je také sluneční a astrologickou symbolikou, jak jste viděli dříve u kříže a kruhu.
Leonardo da Vinci, Velký Mistr Převorství Sion (Slunce), používal tentýž symbolismus na své slavné
malbě Poslední večeře viz.obr.
Marie a Ježíš? Nikoli, tímto způsobem Egypťané zobrazovali Isis a Hóra. Kdybyste žili ve starém
Babylonu, byla by toto královna Semiramis a Tammuz
Poslední večeře, Leonardo da Vinci. Podívejte se, jak symbolizuje Ježíše jako Slunce a rozděluje
dvanáct učedníků do čtyř sad po třech - znamení zodiaku.
Rozděluje 12 učedníků do čtyř skupin po třech s Ježíšem, ‚Sluncem‘, v jejich středu. Toto je opět
astrologickou symbolikou, namalovanou vysokým zasvěcencem tajných společností a škol mystérií,
který znal pravdu. Je dost dobře možné, že da Vinci vyobrazil jednoho z učedníků jako ženu, aby
symbolizovala Isis, Barati, Semiramis, božstvo. Toto začalo být symbolizováno jako písmeno ‚M‘ pro
jméno Marie nebo Madonna (Semiramis).
Ježíš se údajně narodil 25.prosince, což je datum, které křesťané převzali od slunečních
náboženství Sol Invictus (Neporažené Slunce), z důvodů, které jsem vysvětlil. Dále se praví, že zemřel
na Velikonoce na kříži. To je opět opakováním téhož prastarého příběhu. Egypťané znázorňovali
v astrologické symbolice Osirida nataženého na kříži. Podle starých civilizací trvalo Slunci tři dny
zotavit se ze ‚smrti‘ 21./22.prosince. A v Evangeliích, kolik dní je mezi Ježíšovým ‚umíráním‘ a
‚zmrtvýchvstání‘? Tři! Takto Lukášovo evangelium popisuje, co se stalo, když Ježíš (Slunce) zemřel na
kříži:
„A bylo to kolem šesté hodiny, nad celou Zemí vládla temnota až do deváté hodiny. A Slunce
potemnělo...“
Lukáš 23-44,45
Syn (son) / Slunce (Sun) zemřelo a tak byla tma. A podívejte se, kolik hodin to trvalo: tři. Tentýž
příběh temnoty v době jejich smrti byl vyprávěn Indy o Krišnovi, buddhisty o Buddhovi, Řeky o
Herkulovi, Mexičany o Quetzalcoatlovi, ad infinitum, dlouho před Ježíšem. Když zemřel, Ježíš
‚sestoupil do pekel‘, stejně jako dříve Krišna, Zoroaster, Osiris, Horus, Adonis/Tammuz, Bacchus,
Hercules, Merkur a další. A poté vstal z mrtvých jako před ním Krišna, Buddha, Zoroaster,
Adonis/Tammuz, Osiris, Mithra, Hercules a Baldur.
Ježíš byl symbolicky ukřižován na Velikonoce, neboť je to na jarní rovnodennost, kdy Slunce
(Ježíš) vstupuje do astrologického znamení Skopce, Berana či... beránka. Beránek v Knize Zjevení je
stejným symbolem. Asi v roce 2200 před Kristem začala skupina známá jako Kněžství Melchizedek
vyrábět své zástěry z beránčí vlny, symbol dodnes udržovaný moderním projevem Bratrstva,
Svobodnými Zednáři. Je to na Velikonoce, rovnodennost, kdy Ježíš (Slunce) vítězí nad temnotou - čas
v roce, kdy máme více světla než tmy každý den.
Svět je vzkříšen mocí Slunce v čase znovuzrození a jarní rovnodennost byla jednou
z nejposvátnějších egyptských událostí. Královna Isis byla často zobrazována s beraními hlavami
symbolizujícími, že čas Skopce, jaro, bylo obdobím hojné tvořivosti přírody. Slavnosti Velikonoc byly
pro rané křesťany stejně důležité jako 25.prosinec. Legenda o Mithrovi praví, že byl ukřižován a
vzkříšen 25.března. datum Velikonoc již není fixován na první den Skopce, ale symbolika zůstává.
Křesťanským náboženským dnem je... neděle/angl. SUNday.
Křesťanské kostely jsou postaveny ve směru východ/západ, přičemž oltář je na východ. Z toho
vyplývá, že církevní shromáždění je čelem k východu - ve směru vycházejícího Slunce. Dokonce ani
velikonoční vajíčka, stejně jako mazance s křížem, nejsou křesťanskou tradicí. Obarvená vajíčka byla,
mezi jinými zeměmi, posvátnou velikonoční obětí v Egyptě a Persii. Jak ironické, že autority ve
Westminster Abbey se dohadovaly, zda by měly mít vánoční stromeček, protože je to pohanský
symbol. Celé to zatracené náboženství je pohanské!
Spolu se sluneční symbolikou zahrnuje příběh Ježíše a bezpočtu jeho předchůdců také symboliku
iniciace ze škol mystérií. Kříž může být nalezen jako náboženský symbol u každé kultury, od
amerických Indiánů po Číňany, Indii, Japonsko, Egypt, Sumer, prastaré národy Evropy a střední/jižní
Ameriku.
Buddhistické Kolo Života je tvořeno dvěma přes sebe přeloženými kříži a ptáky s křídly
roztaženými jako symbol kříže a takto jsou používány na nekonečném množství emblémů, erbů a
znaků. Jedním z nejstarších tvarů kříže je Tau či Tav kříž, který připomíná písmeno T. Toto byl kříž, na
němž byli Římany věšeni političtí oponenti. Byl to symbol Druidského boha Hu a je dodnes používán
zednáři v jejich symbolu příložníku ve tvaru T. Egyptský Crux Ansata, ‚kříž života‘, přidal navíc na
vrchol okrouhlou smyčku.
Crux Ansata a kříž Tau byly nalezeny na sochách a dalších uměleckých dílech po celé staré Střední
Americe. Byl spojován s vodou a Babyloňané používali kříž jako emblém vodních bohů, kteří jim podle
nich přinesli jejich civilizaci. Mimochodem, Nagas, reptilo-lidští bohové Východu, údajně také žili ve
vodě. Pojem postavy boha spasitele umírajícího za lidstvo patří mezi velmi staré. Nábožentsví Indie
měla tradici ukřižovaného spasitele staletí před křesťanstvím a tato pocházela od Árijců z Kavkazu.
Indická postava ‚Krista‘, Krišna, se na některých portrétech objevuje jako přibitý ke kříži
v klasickém stylu Ježíše. Quetzalcoatl údajně vyšel z moře s křížem a bývá zobrazován jako přibitý ke
kříži.
V symbolice škol mystérií:
Kříž ze zlata = osvícení
Kříž ze stříbra = čištění, očista
Kříž z obecných kovů = pokoření, ponížení, potupa
Kříž ze dřeva = usilování, touha, aspirace
Posledně jmenovaný se vztahuje k neměnné symbolice stromu a boha spasitele umírajícího na
stromech nebo dřevěných křížích.
Při některých tajemných pohanských slavnostech se věšelo na kříži nebo leželo na oltáři ve tvaru
kříže. Tento akt symbolizoval smrt těla, světa ovládaného fyzičnem a touhou, a otevření se
duchovnímu já. Zatloukání hřebů a proudění krve je další symbolikou škol mystérií. Ježíšovo
Ukřižování bylo alegorií, symbolickou událostí zapsanou tak, aby v sobě nesla skrytý význam. Fyzicky
k němu nedošlo, pouze se po vás chce, abyste si to mysleli. A co Ježíšovo Zmrtvýchvstání? Svatý Pavel
je citován, jak o této události hovoří ve svém prvním dopise Korintským: „Ale jestliže vzkříšení
mrtvých není možné, pak ani Kristovo zmrtvýchvstání: A jestli Kristus nemůže vstát z mrtvých, pak je
naše zvěstování marné a vaše víra je také marná. Ano a my jsme shledáni falešnými svědky Boha;
neboť jsme svědčili o Bohovi, že vzkřísil Krista: jehož nevzkřísil, jestli je tomu tak, že mrtví
neobživnou.“
Korintským 15:13-16
Říká, že jestliže Ježíš fyzicky nevstal z mrtvých, neexistuje žádný základ pro křesťanskou víru a
náboženství. Jestli je tomu tak, křesťanství má vážný problém.
Především, všechna vyprávění Evangelií o vzkříšení obsahují mnoho rozporů, neboť každé z nich
okopírovalo původní příběh odlišně nebo jej záměrně pozměnila. Dále, zmrtvýchvstání je další
Sluneční symbolikou prastarých náboženství. V Persii, dávno před křesťanstvím, existoval rituál, při
němž mladý muž, zdánlivě mrtvý, byl vrácen do života. Byl nazýván Spasitelem a jeho utrpení údajně
zajistilo spasení lidí. Jeho kněží strážili jeho hrobku až do půlnoci na rovnodennost a volali:
„Jásej, ó svatý zasvěcený! Tvůj Bůh je vzkříšen. Jeho smrt a utrpení zajistila tvou spásu.“
Stejný příběh byl vyprávěn v Egyptě o Hórovi a v Indii o Krišnovi - tisíc let před křesťanstvím. Bible
nám říká, že Ježíš se vrátí na oblaku a co vidíme mezi oblaky? Slunce. Ježíšova hrobka je symbolem
temnoty, do níž Slunce sestoupilo před svým znovuzrozením a téměř všechny iniciace škol mystérií
zahrnovaly nějaký druh jeskyně, podzemní komory či temného uzavřeného místa.
Dokonce i příběh kopí, které probodlo Ježíšův bok poté, co byl sundán z kříže je symbolikou školy
mystérií. Křesťanská legenda říká, že to udělal slepý římský setník zvaný Longinus a trocha Ježíšovy
krve pokropila jeho oči a vyléčila jeho slepotu. Longinus byl obrácen na víru a strávil zbytek života
ničením pohanských model. Jo, jasně, jsem si jistý, že přesně to dělal. Římští setníci nebyli slepí a
nemohli by vykonávat svou práci, pokud by tomu tak bylo, a opět, zjišťujeme, že je tento příběh
opakováním dřívějších verzí.
Skandinávský spasitel Balder, Odinův syn, byl zase zasažen ostrým výhonkem jmelí Hodem,
bohem, jenž byl slepý. 15.března, na březnové idy, také zemřelo mnoho pohanských spasitelů. Tento
den byl také zasvěcen Hodovi a později se stal křesťanským svátkem ‚Svatého Longina‘! Tomu se
vážně musíte smát.
Symbol ryby je častým tématem příběhů v Evangeliích a tento je také symbolem
Nimroda/Tammuze, otce-syna Babylonu. Dalším důvodem pro Ježíše jako rybu by mohlo být
astrologické znamení Ryb. Přibližně v době, kdy se měl údajně narodit Ježíš, Země vstupovala do
astrologického dómu Ryb. Nyní vstupujeme do dalšího nového věku, věku Vodnáře, v souladu se
zákony precese ‚kmitající Země‘. Když Bible hovoří o konci světa, jedná se o další nesprávný překlad.
Překládají ‚svět‘ z řeckého ‚aeon’, ale aeon neznamená svět, znamená ‚věk‘ a padlého anděla.
Nečelíme tedy konci světa, nýbrž konci věku, 2 160 let Ryb. Křesťanství nenahradilo pohanská
náboženství, je pohanským náboženstvím. Peršané, kteří zdědili své víry ze Sumeru, Egypta a
Babylonu, měli křest, biřmování, ráj a peklo, anděly světla a temnoty Toto všechno bylo pohlceno
křesťanstvím, které vše prohlásilo za vlastní.
Během údajného Ježíšova života, bylo v Qumranu u severního výběžku Mrtvého moře, nebo
alespoň toto nám bylo řečeno, založeno Essenské Bratrstvo.
Bádání Briana Desborougha naznačuje, že toto místo bylo tou dobou kolonií malomocných a že
Essenští žili na mnohem příhodnějším místě, dále podél pobřeží Mrtvého moře. Svitky od Mrtvého
moře, nalezené v jeskyních poblíž Qumranu v roce 1947 nabídly větší vhled do jejich života a systému
víry, přes nátlak autorit, které by rády udržely oficiální verzi historie. Svitky byly ukryty před Římany
během nešťastné židovské revolty okolo roku 70. Bylo objeveno přibližně 500 hebrejských a
aramejských rukopisů, které zahrnovaly texty ze Starého zákona, mezi nimi kompletní hrubou verzi
Knihy Izaiáš, o mnoho staletí starší než ta v Bibli.
Byly tam stovky dokumentů vztahující se k essenským zvykům a organizaci. Svitky potvrzují, že
Essenští byli fanatici, kteří následovali do posledního písmenka Levitské výmysly v textech Starého
zákona. Kdokoli nedělal totéž, byl jejich nepřítelem a byli v prudké opozici vůči římské okupaci. Byli
palestinskou větví ještě extrémističtější egyptské sekty zvané Therapeutae (‘léčitelé’, odtud
‚terapeutický, léčebný’) a zdědili tajné vědění Egypta a starého světa. Therapeutae a Essenští také
používali symbol ‚messeh‘, egyptského ‚Draco‘ krokodýla, jehož tukem byli pomazáni Faraóni v rámci
Královského Dvora Draka.
Essenští detailně ovládali porozumění lékům, včetně halucinogenních druhů, které byly používány
při iniciacích škol mystérií a pro vstup do změněných stavů vědomí. Vlastnosti ‚posvátných hub‘ či
‚svaté rostliny‘ byly natolik součástí života v tajném bratrstvu, že vysocí židovští kněží nosili čepici
připomínající houbu jako přiznání jejich významnosti. Měli zvláštní rituály pro jejich přípravu a
použití. Houbě byla také přiřazena konotace syna Božího (čemu nebyla?) a byla spojována se
Slunečním cyklem.
Kněží s houbovitou pokrývkou hlavy symbolizující důležitost magických halucinogenních hub v jejich
rituálech
Houby byly sbírány s obrovskou úctou před východem Slunce a mnoho symbolů tohoto rituálu
může být nalezeno v Bibli a mnohem starších textech. Opět, použití posvátných hub a jiných drog,
spolu s tajnou znalostí jejich vlastností, může být vystopováno až v nejranějších dnech Sumeru.
Therapeutae měli v Alexandrii kvetoucí univerzitu a odtud vysílali misionáře, aby položili základ
pobočkám a přidruženým komunitám po celém Středním východě. Zde máme opět napojení zpět na
Egypt a školy mystérií.
Essenští byli zastánci Pythagora, řeckého filosofa a esoterického matematika, jenž byl vysokým
zasvěcencem jak řecké tak egyptské školy mystérií. Podle nejslavnějšího historika té doby jménem
Josephus, Essenští přísahali na utajení názvů sil, které vládly vesmíru. To bylo v souladu se zákony škol
mystérií.
Essenští- Therapeutae praktikovali rituály velmi podobné pozdějšímu křesťanskému křtění a čela
zasvěcených označovali křížem. Toto je ve starozákonní Knize Ezekiel označení pro osvícené a taktéž
to bylo používáno při zasvěcení do mystérií Mithry a dalších podobných postav Slunečních bohů.
Essenští pohlíželi na přirozené funkce těla, včetně sexu, s odporem a v tomto smyslu byli vynikajícími
předchůdci Římské Církve, která spolkla mnoho systémů víry, termínů a praktik.
Dva ze Svitků od Mrtvého moře, jeden v hebrejštině, druhý v aramejštině, obsahují to, co bychom
mohli nazvat horoskopy, přesvědčení, že pohyb planet ovlivňuje povahu člověka a jeho osud. Essenští
se zabývali astrologií, jejíž symboliku naleznete všude v Evangeliích a Starém zákoně. Raní křesťané,
odnož Essenských-Therapeutae, dělali totéž, stejně jako Římané a všechny nežidovské národy
obklopující Judea.
Spisovatel Philo, který žil za údajného Ježíšova života, řekl ve svém Pojednání o rozjímavém
životě, že když se Therapeutae modlili k Bohu, obraceli se k Slunci a studovali, aby objevili skrytý
(zašifrovaný) význam posvátných knih. Napsal, že také meditovali nad tajemstvími přírody,
obsaženými v knihách a skrytými pod rouškou alegorie. To je přesně způsob, jakým je napsána Bible.
Dnes je tento tajný jazyk využíván na emblémech, erbech a vlajkách společností, zemí a dalších
organizací ovládaných Bratrstvem.
Propojená s Essenskými a také s tématem společným oběma, Starému i Novému zákonu, je tajná
společnost nazvaná NAZARITÉ či NAZARÉNI. Starozákonní postavy jako Mojžíš a Šimon byli údajně
členy této skupiny, stejně jako jimi byli Ježíš, jeho bratr Jakub, Jan Křtitel a svatý Pavel. Ve Skutcích
apoštolů se o sv. Pavlovi říká: „Neboť my jsme zjistili, že tento muž je zkázonosným člověkem a
iniciátorem pobuřování mezi všemi Židy po celém světě a vůdcem sekty Nazarénů.“ Nikdo z těchto
lidí ve skutečnosti neexistoval, ale symbolika Nazarénů vytváří napojení na tajnou společnost a táhne
se celou Biblí. Zdá se, že Essenští a Nazarité-Nazaréni jsou různými odnožemi stejné skupiny. Essenští
nosili, podle judeánského historika jménem Josephus, bílou, ale Nazaréni nosili černou, stejně jako
kněžstvo Isis v Egyptě. Černá je barvou Babylonského Bratrstva, které si razilo za pomoci manipulace
cestu historií. V souladu s touto skutečností je také informace, že černá se stala barvou spojovanou
s autoritou či úřední mocí (podívejte se na právnickou či soudní profesi) a se smrtí. Je to také tradiční
barva učitelského povolání s černým talárem a černým kloboukem zvaným baret, což je symbolika
(kruh a úhelník) Svobodného Zednářství.
Zřejmě největším Ježíšovým zázrakem bylo to, že pocházel z Nazarethu, neboť v té době
neexistoval. A Ježíš řekl: „Nechť je zde Nazareth. A byl tam Nazareth.“ Nebo spíš - nebyl. Jméno se
neobjevuje v žádných z detailních římských záznamů, ani v žádných knihách, písemnostech či
dokumentech jakéhokoli druhu a vztahující se k období pokrytému Evangélii. Označení Jesus
‚Nazarene‘ se nevztahuje k Nazarethu, nýbrž k tajné společnosti Nazaréni.
Essenští-Therapeutae-Nazaréni byli mostem spojujícím Starý zákon, Nový zákon a stvoření
Křesťanství. Raní ‚křesťané‘ byli nazýváni Nazaréni předtím, než byli nazváni křesťany. Rituály
Nazarenského Bratrstva můžeme jasně pozorovat v dnešní křesťanské církvi. Nazaréni nosili černou a
stejně tak je tomu také u většiny křesťanských knězů. V Qumránu měli rituální koupel pro smytí jejich
‚hříchů‘. Z toho se stal křesťanský křest. Měli také jídlo sestávající z chleba a vína, z čehož vznikla
křesťanská Mše svatá.
W. Wynn Westcott byl zakladatelem Satanistického Řádu Zlatého Úsvitu v Anglii, který měl
později sehrát významnou roli při objevení se Adolfa Hitlera a nacistů. Znal pozadí příběhu a ve svém
díle The Magical Mason/Kouzelný Zednář řekl, že dnešní svobodní zednáři sahají do minulosti až k
Essenským, mezi jinými starými skupinami podobného ražení. Dnešním arabským slovem pro
křesťany je Nasrani a muslimský korán používá termín Nasara nebo Nazara. Tyto výrazy mají původ u
hebrejského slova Nozrim odvozeného od pojmu Nozrei ha-Brit s významem Správci Úmluvy.
Termín Nozrei ha-Brit může být vystopován až v údajné době Samuela a Samsona ve Starém
zákoně. Samuel byl líčen jako vrcholový muž Levitů a byli to oni, kdo řídil celý podfuk Bible-Talmud
pod vedením Babylonského Bratrstva. Úmluva je Velkým Dílem Věků svobodných zednářů -Agendou
pro převzetí planety reptiliány.
Pokrevní rodové linie, ‚vyvolený národ‘ bohů a tajné vědění jsou symbolizovány v Bibli, a v
bezpočtu dalších písemností a vyobrazení, jako ‚vinná réva‘ a ‚vinice‘. Starý zákon hovoří o „Víně
přinešeném z Egypta“.
Také je nám sděleno, že „Jehovovou vinicí je Dům Izraele a lidé Juda jeho příjemnou rostlinou“.
Rodokmen či rodová linie symbolizovaná jako vinná réva není v žádném případě, jak jsem silně
přesvědčen, rodem krále Davida. Pro začátek - on neexistoval, což mluví dosti nezvratně pro tento
názor.
Symbolika vinné révy může být opět vystopována až do Babylonu a Egypta. Ve školách mystérií
v Řecku byli jejich sluneční bohové Dionýsos a Bacchus bohy-patrony vinic. Co je nezbytné pro
hrozny, aby mohly růst? Slunce. Vinná réva a pokrevní rodová linie ‚Ježíšova‘ vetkaná do této sluneční
symboliky je jednou z královských a kněžských linií, které vedou k reptiliánům Anunnaki. V Novém
zákoně se objevuje Svatba v Kaně, ale toto nebyla skutečná svatba. Opět je symbolem Slunce a Země,
boha a bohyně.
V zemi Kanán/Canaan se každé jaro slavil ritus sexu a plodnosti pod názvem ‚Svatební slavnost
Kanánu/Canaanu‘. Bylo to na symbolické svatbě v Kaně v Evangéliích, kde Ježíš promění vodu ve víno.
Je to teplo Slunce a voda Země, co dělá z hroznů víno. Bacchus, řecký syn Dia a panny Semele, údajně
měnil vodu na víno. Také zde byly essenské rituální termíny vztahující se k vodě a vínu.
Essenští, Therapeutae a Gnostici se vážně vyžívali v skrytých významech. Ježíšovy příběhy jsou
hromadou propojených alegorií souvisejících se Sluncem, astronomií, astrologií, pokrevními liniemi,
tajným věděním a rituály a jmény používanými ve školách mystérií. Nový zákon je zrcadlem Starého obsahuje nějaká fakta, mnoho fikce a spoustu esoterických kódů a symbolů propletených a
popletených do vyprávění, které je zoufale zavádějící, jestliže je chápáno doslovně.
Toto je shrnuto ve větě: „Nechť ten, kdo má uši, slyší.“ Nechť ten, kdo je zasvěcený do tajného
vědění, porozumí tomu, co ve skutečnosti říkám. Nechť ten, kdo není zasvěcený, věří každému
starému blábolu.
Zde je pár dalších biblických mýtů k prozkoumání:
Záležitost ‚tesaře‘ je chybou překladu. Anglický překlad pochází z hebrejského slova naggar, skrze
řecké ho tekton. Tato slova neznamenají doslova ‚tesař‘, ale označují lidi, kteří jsou mistry svého
řemesla a slovo se vztahovalo k učitelům a učencům, stejně jako k řemeslníkům.
Ježíš se v žádném případě nenarodil ve stáji a ani jediné evangelium netvrdí, že by tomu tak bylo.
Vánoční Narození Páně je naprostým výmyslem. Tento pojem pochází z Lukášova evangelia, které
říká, že Ježíš byl uložen do koryta, zvířecího boxu na krmení, neboť v hostinci nebylo žádné místo. Ale
řecká verze, z níž vyšel anglický překlad, praví, že v ‚kataluma‘ nebyl žádný ‚topos‘ - v místnosti není
žádný prostor. Matoušovo evangelium specificky tvrdí, že byl Ježíš v domě: „A když vešli do domu,
uviděli malé dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu.“ Koryta byla často používána pro
děti, když nebyla k dispozici řádná kolébka, ale přestěhovali koryto za dítětem, nikoli dítě ke korytu!
Scéna Narození Páně má zjevně původ u svatého Františka z Assisi, v Greccio v Itálii v roce 1223. Dal
dohromady několik místních lidí a jejich hospodářská zvířata, aby ilustroval Ježíšovo narození tento
výjev narození páně se rychle uchytil. Scény s korytem vyryté do dřeva se staly populární na Vánoce
po celé Itálii a zbytek už znáte. Dávání dárků také není křesťanským zvykem. Toto započalo
v pohanském světě na Nový rok dávno před křesťanstvím. Křesťané si to jednoduše vypůjčili, stejně
jako všechno ostatní.
Proroctví prohlašovala, že ‚mesiáš‘ (messeh, krokodýl Egypta) by se měl jmenovat Emmanuel, ale
jméno ‚mesiáše‘ z evangelií bylo Ježíš, nebo alespoň jeho židoského ekvivalentu. Oops! Legrační, jak
tahle skutečnost zjevně uniká křesťanům, když citují toto proroctví o příchodu ‚Emmanuela‘ každé
vánoce. Pomyslete na všechny ty děti oblečené jako Marie, Josef, pastýři, mudrci, oslící, krávy a ovce.
Tato iluze byla používána pro naočkování bezpočtu generací, aby věřili, že toto je, jak se všechno
stalo, když ve skutečnosti jsou narození páně a příběh vánoc ztvárněním překladatelských chyb,
výmyslu svatého Františka a zimních rituálů pohanů.
Křesťanská Eucharistie/svátost oltářní, kdy se jí chléb a pije víno symbolizující tělo a krev Krista, má
původ u kanibalského rituálu, kdy se jedli a pili skutečné zvířecí a lidské oběti. Většina křesťanských
pojmů pochází z řečtiny, včetně Krista a Křesťanství. Mezi mnoha dalšími jsou Kostel (Chrám Páně),
Církevní/ angl. Ecclesiastical (Ecclesia, řecké shromáždění nebo parlament), Apoštol (misionář),
Presbyter/kněz (stařešina) a křest/angl. Baptism (ponoření se do tekutiny).
Dokonce i podle příběhů evangelií byl Ježíš obklopen teroristy. Šimon Magus (mág, mudrc) byl známý
jako Šimon Zelotes (Zealot - fanatik), což je v souladu s jeho rolí velitele skupiny ‚Zealots‘, ‚bojovníků
za svobodu‘, který obhajoval válku proti Římanům. Dalším popisem je Šimon ‚Kananites‘, což je řecké
slovo s významem ‚fanatik‘.
Toto bylo přeloženo do angličtiny jako Šimon Canaanite! Jidáš ‚Iškariotský‘ je odvozen od slova
Sicarius, což znamenalo vrah. Existovala teroristická skupina nazvaná Sicani či Synové Dýky a toto
jméno pochází ze slova Sica s významem zahnuté dýky. Ze slova Sikarius se stalo řecké Sikariotes a to
bylo později nesprávně přeloženo do angličtiny jako Iscariot. Zealots-Sicani přepadávali římské
zásobovací karavany a napadali jejich vojáky dost podobně jako teroristické skupiny jako je IRA
v Severním Irsku.
Lidé nebyli ukřižováni za krádež, což dělá z příběhu o dvou zlodějích ukřižovaných spolu s Ježíšem
další výmysl. Je to opět ‚krádež‘, neboť tentýž příběh byl vyprávěn o některých předkřesťanských
postavách Ježíše. Trest za ‚zločiny‘, z nichž byl Ježíš obviněn, bylo ukamenování k smrti Židovskými
zmocněnci, nikoli Římany.
Pilát Pontský, římský prokurátor té doby, si umyl ruce a zodpovědnost za smrt ‚Ježíše‘ převedl na dav.
Umytí rukou s významem nevinnosti bylo zvykem essenské komunity. Bible říká, že to byl římský zvyk
v době slavností Pascha vydat vězně veřejnosti, ale toto jednoduše není pravda. Žádný takový zvyk
neexistoval a tato scéna je výmyslem.
Můžete napsat celou knihu o mýtech v Bibli a, vlastně, někdo to udělal. Nazývá se příznačně
Biblické mýty a jestli chcete detailní dokumentaci informací v této kapitole, vřele vám ji doporučuji.
Neexistují vůbec žádné důvěryhodné důkazy o existenci Ježíše. Žádné archeologické důkazy, žádné
písemné důkazy, nic. Stejně tak je tomu u Šalomouna, Mojžíše, Davida, Abraháma a mnoha dalších
biblických ‚hvězd‘.
Všechno, co máme, jsou texty Levitů a příběhy Evangelií v jejich různých verzích. Tak zoufalí byli
náboženští manipulátoři ve svých pokusech o křížové odkazy k Ježíšovi, že vložili žalostně viditelné
doplňky do prací, které sestavil ‚židovský‘ historik Josephus, aby podpořili nepodpořitelné. Je známo,
že více než 40 zapisovatelů zaznamenávalo události těchto zemí během údajného období Ježíšova,
ale žádný z nich ho nezmiňuje.
Chlapík, který vykonal všechny ty věci, které měl údajně vykonat a nikdo to nezaznamená? Philo
žil v průběhu celého údajného života Ježíše a zapsal historii judeánského národa, která pokryla celé
toto období. Dokonce žil v nebo poblíž Jeruzaléma, když se měl Ježíš narodit a Herod měl zabít děti, a
přece nic z toho nezaznamenal. Byl tam v době Ježíšova triumfálního příchodu do Jeruzaléma, a když
byl Ježíš ukřižován a vstal z mrtvých třetí den. Co říká Philo o těchto fantastických událostech? Nic.
Ani slabiku. Ani ň. Nic z toho není zmíněno v žádném z římských záznamů nebo v soudobých výčtech
zapisovatelů Řecka a Alexandrie, kteří byli obeznámeni s tím, co se zde stalo.
Proč? Protože se to nestalo. Byl to symbolický, šifrovaný příběh k předání esoterického a
astrologického vědění a zejména ke kritickému vytvoření dalšího náboženského vězení založeného na
symbolech Babylonského Bratrstva. Lidská rasa naletěla.....
Křesťanská církev je fraškou založenou na iluzi. Jestliže se někdo dožaduje důkazu o tom, jak snadno
může hrstka jedinců ovládat masy, stačí, aby se podíval na miliony lidí, kteří uctívali pohádky
propagované poslední 2 000 let muži v dlouhých kutnách. A to, co platí pro křesťanství, platí i pro
všechny ostatní - judaismus, islám, hinduismus a další. Tato náboženství byla stvořena stejnou silou a
k dosažení stejného účinku, proto mají mýty o bohu spasiteli po celém prastarém světě identickou
strategii:
Narodili jste se s prvotním hříchem, takže jste bezcenný kus hadru ode dne, kdy jste dorazili na
planetu.
Můžete být zachráněni pouze vírou ve ‚Spasitele‘, což znamená tím, že budete dělat, co vám kněžstvo
nakáže.
Pokud tak neučiníte, budete odsouzeni a budete se navždy smažit v útrobách pekla.
Kolik viny a strachu toto vytvořilo za tisíce let. Slyšel jsem sklíčené matky katoličky strachující se
poté, co jejich malé děti zemřely, co se s těmito dětmi stane. Miminka nemohla věřit v Ježíše, protože
byla jen pár dní stará - takže půjdou do nebe či do pekla? Sledoval jsem katolický televizní kanál ve
Spojených státech a chlápek v dlouhé kutně tam dostal tuto otázku. Řekl, že je to hluboká teologická
otázka. Hmm, vážně? Řekl, že duše dítěte buď půjde do limbu/předpeklí (do kdy asi, říkám si?) nebo
bude souzeno podle chování svých rodičů. To je ale neskutečná hloupost.
Zaplať pánbůh, že miminka nebudou souzena dle chování knězů. A jestliže může být člověk
spasen pouze pokud věří v Ježíše, co všechny ty miliony lidí v období křesťanství, kteří žili
v obrovských oblastech světa a kteří nikdy neslyšeli o Ježíšovi? Jsou také všichni odsouzeni kvůli
nedostatku informací k přikládání pod kotlem? Tak trochu hlupák, tenhle Křesťanský Bůh, co říkáte?
Ale samozřejmě - toto není pravda. Je to všechno klam, vyčarovaný zasvěcenci reptiliánů
z Babylonského Bratrstva, aby ovládal myšlení davů.
Když jsem psal tuto část knihy a pátral po tom, odkud se vzala Evangelia, natahoval jsem se,
abych dosáhl na knihu na vrchní polici. Když jsem knihu vytáhl, další menší spadla na podlahu.
Nevzpomínám si, že bych ji někdy před tím viděl, ale její název mne okamžitě upoutal. "Praví autoři
Nového zákona" od Abelarda Reuchlina, poprvé vydáno ve Spojených státech v roce 1979.
Psalo se v ní o tajné vládě či tajném kruhu, nejexkluzivnějším klubu v historii, který znal ‚Velké
Tajemství‘. V tomto kruhu byli všichni ti náboženští, političtí a literární vůdci, kteří věděli pravdu o
Ježíšovi, avšak nechtěli, aby ji znal kdokoli jiný. Co mě šokovalo, bylo to, že tato kniha došla ke
stejným závěrům jako já. Evangelia jsou výmyslem vynalezeným k vytvoření nového náboženského
vězení.
Kniha nezachází až k symbolice, kterou jsem zde doložil, ale udává jméno rodiny a dalších, kteří
napsali Nový zákon a šifry, které použili při ‚podpisu‘ svého autorství. Jednou z těchto šifer je
kupodivu číslo 40, na které jsem zde dříve upozorňoval. Čtyřicet bylo také reprezentováno písmenem
M, jako Marie. Písmeno M má pro Bratrstvo stále velký význam a můžeme ho vidět všude v logu
řetězce McDonalds. M značí Marie nebo Madona, což znamená Semiramis.
Hojnost důkazů v Reuchlinově knize, mnoho z nich velice složitých, zahrnujících tajné
matematické kódy, je extrémně přesvědčivá. Pokud chcete mít k dispozici plné detaily, doporučuji,
abyste se pokusili získat výtisk této knihy. Úvodní odstavec shrnuje zjištění:
„Nový zákon, Církev a Křesťanství jsou dílem rodiny římských aristokratů jménem Calpurnius Piso
(čtěte Peso). Nový zákon a všechny jeho postavy - Ježíš, všichni Josefové, všechny Marie, všichni
učednící, apoštolové, Pavel, Jan Křtitel - všichni jsou smyšlení. Rodina Piso vytvořila příběh a postavy;
příběh zasadili do určitého času a prostoru v historii; napojili vše na okrajové skutečné postavy, jako
Herod, Gamaliel, římští prokurátoři atd. Avšak Ježíš a každý, kdo s ním měl něco dočinění, byli fiktivní
postavy.“
Rodina Piso pocházela z pokrevní linie státníků, konzulů, básníků a historiků, a takoví lidé by jistě
byli zasvěcenci sítě tajných společností Římské říše, což je hlavním odrazovým můstkem pro
plnokrevné i křížené reptiliány až do dnešních dnů. To je důvodem, proč je římský voják logem
jednoho z projektů Bratrstva jménem American Express. Rodina Piso tvrdila, že jsou potomky muže
jménem Calpus, jenž byl podle nich synem muže jménem Numa Pompilius, který byl zase nástupcem
Romula, zakladatele Říma.
Toto byli vážně lidé s konexemi. Takovéto římské linie mají údajně původ v Tróji a my se zde
díváme na rodinu, která sahá až na Kavkaz a Blízký Východ. Říká se, že po zničení Tróji okolo roku
1200 před Kristem se člověk zvaný Aeneas, z ‚královské‘ (tedy reptiliánské) rodové linie, vydal na
cestu spolu se zbytkem svého lidu a usadil se v Itálii. Tam se přiženil do královské rodiny Latinů a
skrze tento rod se později vynořil v Římské říši.
Podle mnoha tradic jeho vnuk zvaný Brutus přistál v Británii okolo 1103 před Kristem se skupinou
Trójanů, včetně některých z kolonií ve Španělsku, aby se stal králem Britů a založil město Nové Tróji Londýn.
Lucius Calpurnius Piso, hlava rodiny, se oženil pravnučkou Heroda Velkého. Podle Reuchlinova
bádání vytvořil Piso, který používal mnoho pseudonymů, své ‘Ur Marcus’, první verzi Markova
evangelia asi v roce 60. Jedním z přátel, kteří ho povzbuzovali, byl Annaeus Seneca, ale zdá se, že oba
byli zabiti císařem Neronem v roce
Tímto jméno Piso mizí z římské historie a neobjeví se znovu až do roku 138, kdy se Pisův vnuk
Antonius stane císařem. Avšak od této chvíle je rodina známá spíše jako Antonines než Pisos. V 73
letech, mezi smrtí otce Pisa a objevením se Antonia, byly sepsány základy křesťanství a šířeny pod
smyšlenými jmény. Po smrti svého otce z rukou Nera byl Pisův syn Anus, který taktéž používal
množství jmen, včetně jména Cestius Gallus, učiněn guvernérem Sýrie.
To mu poskytlo velení nad římskou armádou v Judeji. Účastnil se judeánské revolty v roce 66, do
níž byl Vespasian odeslán, aby ji potlačil. Vládce Nero byl podle Reuchlina zavražděn v roce 68
Pisovým pověřencem. Jestli Nero zabil jeho otce, pak toto jistě dává smysl. Tímto podpořil klan Piso
svou mocí a manipulací Vespasiana a ten se stal vládcem Říma v roce 69. O rok později zničili Římané
Jeruzalém, uloupili poklady chrámu, včetně toho, co je označováno Archou Úmluvy, a zřejmě je
odnesli zpět do Říma, kde vstoupili do podsvětí tajné společnosti. Toto podsvětí nebylo ničím jiným
než Babylonským Bratrstvem.
Reuchlin říká, že Anus Calpurnius Piso poté napsal tři Evangelia v následujícím pořadí:
·
Matoušovo evangelium (r.70-75)
·
Upravené Markovo (75-80)
·
S pomocí římského spisovatele a státníka jménem Pliny the Younger upravil Lukášovo (85-90)
·
Janovo evangelium je dílem Anusova syna jménem Justus (r.105)3
Jak tvrdí Reuchlin, ‘Ježíš’ byl složenou postavou a příběhy zahrnují elementy Josefova vyprávění v
Egyptě a dalších postav ze Starého zákona, plus některé Essenské písemnosti a charakteristiku
různých pohanských bohů. To je přesně to, co důkazy, které jsem předložil potvrzují. Několik Josefů v
příběhu je výtvorem Pisa a součástí kódu. Písmena ve jméně Piso se překládají do hebrejštiny jako
Yud, Vov, Samech, Fey a hláskují jméno Josef. Další šifrou, kterou Piso pro sebe použil je číslo 60.
Reuchlin poukazuje na mnoho podobností mezi Ježíšovým příběhem a jednou z postav Starého
zákona, Josefem, kterého Piso použil jako základ: Josef měl 12 bratrů, Ježíš 12 učedníků; Josef byl
prodán za 20 mincí stříbra, Ježíš za 30 mincí stříbra (inflace); bratr Judah navrhuje Josefův prodej,
Judas prodá Ježíše; Josef je v Egyptě, kde jsou prvorození zabíjeni, Ježíš s rodinou uprchne do Egypta,
aby unikli usmrcení dětí mužského pohlaví. Piso používá své čtyři syny jako učedníky - Jan (Julius),
Jakub (Justus), Šimon-Petr (Proculus) a Alexander (Andrew). Julius, Justus a Proculus měli pak později
pokračovat v psaní některých pozdějších novozákonních textů.
Piso přiměje Ježíše naplnit množství starozákonních proroctví, zejména těch z Izajáše. Reuchlin říká,
že Pisové učinili změny a dodatky také v textech Starého zákona a napsali většinu ze 14 knih Starého
zákona, známých jako Apokryfy. Pisové byli stoiky a stoikové věřili, že lidé jsou motivováni a také
velice dobře ovladatelní skrze použití aspektu strachu a naděje6 (metody vlastní Babylonskému
Bratrstvu). Jak lépe popsat náboženství/systémy víry, jež zplodil Strarý a Nový zákon? Dalším Pisovým
(Anus Piso) výrazem byl Flavius Josephus, pisatel, jehož jsem párkrát citoval. Důvodem, proč Piso,
jako Josephus, a také manžel jeho vnučky Pliny the Younger, nezmiňují Ježíše ve svých oficiálních
písemnostech je, že v té době by to zkrátka nebylo věrohodné. Teprve až s postupem času, když byl
ztracen pravý původ ‚Ježíše‘, byly příběhy přijaty jako ‚skutečnost‘. Josephova oficiální historie praví,
že byl příslušníkem královského Hasmoneánského rodu Judeánského původu.
Bojoval proti Římanům, a přestože jeho přátelé spáchali později sebevraždu, vzdal se a byl
ušetřen. Dále je nám dokonce sděleno, že byl 30 let ubytován vládci v Římě, zatímco zde psal knihy o
židovské ‚historii‘ a poté provdal svou vnučku do římské aristokracie. No tak, ale jděte. Josephus byl
římský aristokrat Anus Calpurnius Piso a spolu se svými syny a Pliny the Younger (Mladším) napsali
Evangelia a zbytek Nového zákona.
Pliny napsal množství epištol (dopisů) pod jménem St. Ignatius/sv. Ignác a tato stejná skupina,
pod různými jmény, tvořila ‚otce‘ ranné církve. A kdo měl tento římský výmysl proměnit v rozsáhlé
náboženské vězení, kterým se měl stát? Římský vládce z téhož Babylonského Bratrstva jako Pisové
zvaný Konstantin Veliký. Co bylo nástrojem pro takovéto konání? Římská církev se sídlem v Římě!
Geoffrey Higgins ve svém impozantním díle Anacalypsis ukazuje, jak byl Řím stvořen jako nový
Babylon. Není divu, že křesťanství je tak zaplavené Babylonskými symboly.
Celá záležitost byla ustanovena, aby dala vzniknout ještě dalšímu náboženství, které mělo chytit
do pasti lidskou mysl a elita dnešní křesťanské církve toto všechno ví! Tato církevní elita to vždy
věděla, neboť jsou součástí skupiny tajných společností, jež stvořily mýtus zvaný Křesťanství. Cynické
lži jako Turínské Plátno, napojené na tajnou společnost Templářských Rytířů, byly vymyšleny, aby
podpořily propagandu. Síla, která vymyslela Ježíše a křesťanství je tou samou silou, která stále ovládá
dnešní svět. Např. Římské Kolegium Architektů bylo předchůdcem dnešních Svobodných Zednářů,
změnilo se jen jméno.
Římané používali tytéž symboly příložníku a kružítka atd. Chrám využívaný tímto kolegiem
v Pompejích byl ztracen díky erupcím Vesuvu v roce 71 a vykopávky zachránily z chrámu šesticípou
‚Davidovu Hvězdu‘, lebku a černo-bílý průkres poprvé použitý Dionýsovskými uměleckými řemeslníky.
Všechny tyto symboly jsou používány dnešními svobodnými zednáři.
Judeánský boj proti Římu pokračoval až do závěrečné porážky Zealotů v roce 74 u Masady,
pevnosti na vrcholu hory nad Mrtvým mořem. Byla to poslední bašta Essenské komunity, která
přesunula svou základnu dále na pobřeží. Jelikož byli Judeánští Zealoti poraženi Římany, mnoho členů
tajné společnosti Nazarénů vyrazilo do Jordánska, Mezopotámie, Sýrie a Turecka, jak to
zadokumentoval Julius Africanus, jenž žil v Turecku okolo roku 200.
Josef Arimatejský, biblický ‚strýc‘ Ježíšův, údajně cestoval do Francie, aby tam šířil slovo boží.
Vatikánský knihovník Cardinal Baronius řekl, že Josef poprvé dorazil do Marseilles v roce 35 a později
se přesunul do Británie. ‚Marie Magdalena‘ a potomek ‚Ježíšův‘ se údajně po ‚ukřižování‘ také vydali
na jih Francie.
Toto je základ příběhu Svatého Grálu, který tvrdí, že Ježíšova rodová linie se stala Merovejci ve
Francii. No, to je nesmysl, neboť tito lidé neexistovali a všimněte si zdroje tohoto příběhu - knihovník
Vatikánské Knihovny CÍRKVE ŘÍMSKÉ v Římě. Tak co bylo najednou tak zvláštní na Provence a jihu
Francie? Hádejte, kde má rodina Piso rozlehlé pozemky? V Gálii, a přesněji, v... Provence!
Není divu, že ‚vinná réva‘ (rodová linie/vědění) může být nalezena přímo v této části Francie. O
staletí později se to stalo jednou verzí příběhu Svatého Gráluplného mýtu a legend. Jsou to
symbolické příběhy krále Artuše (další ‚Slunce‘) a mohou být nalezeny také na tarotových kartách a
v hudbě a umění Evropy již po staletí. Grál byl zobrazován jako pohár či kalich, jenž schraňoval
Ježíšovu krev při ukřižování.
Avšak tato krev byla pouhým symbolem krve, která tekla při starých rituálech, v nichž byli
obětováni beránci na jarní rovnodennost a, pro zasvěcenější, rodové linie sahající k reptiliánským
‚bohům‘. V raných rukopisech příběhů o Grálu je ‚Svatý Grál‘ nazýván Sangraal. Jak blízko má toto
k Sang Raal, starofrancouzskému pojmu s významem královská krev. Tato královská krev, jak si
objasníme, byla pokrevními liniemi kříženců reptiliánů s lidmi a neměla nic dočinění s ‚Ježíšem‘.
Směsice boha Slunce, symbolicky známá jako Ježíš, byla proměněna v nadpřirozeného Syna
Božího mužem, jehož nazýváme sv.Pavel a jehož původní jméno v příbězích je Saul z Tarsu. Oficiálně
se sv.Pavel narodil Judeánským rodičům a, stejně jako oni, byl římským občanem, ačkoli byl farizej a
striktní přívrženec hebrejského náboženství. Kdo jiný měl být Judeánem/Židem, jenž se stal
Římanem? Josephus, pseudonym pro Pisa, který napsal Evangelia! Svatý Pavel údajně vedl
pronásledování raných křesťanů, ale cestou do Damašku konvertoval, když se mu Ježíš zázračně
‚zjevil‘ a zeptal se: „Proč mne pronásleduješ?“
Nicméně Pavel měl tři verze svého příběhu. V jedné uslyšel Ježíšův hlas, jak k němu promlouvá
(Skutky apoštolů 9:7). V další spatřil velké světlo, avšak bez hlasu (Skutky apoštolů 22:9). A ve třetí mu
Ježíš dával instrukce ohledně jeho budoucí mise (Skutky apoštolů 26:13). Pavel byl výtvorem osob
jménem: Pliny the Younger (vojenské jméno Maximus) a Justus Piso. Vložili do Pavlova příběhu
mnoho svých přátel a společníků a také postav z rodinné historie.
Například muž zvaný ve Skutcích apoštolů ‚Ananias‘, jenž léčí Pavla ze slepoty, byl inspirován
mužem jménem Annaeus Seneca, který zemřel s otcem Pisem z rukou Nera. A v Římanech naleznete
větu: “Greet Herodion my kinsman”, šifru pro napojení rodiny Piso na Heroda Velkého (Herod the
Great). Pavel nešířil Ježíšovo poselství na Kypr, Krétu, do Makedonie, Asie, Řecka a Říma. Pliny a
Pisové tak učinili.
Mezi lety 100 a 105 Justus, jeho otec a Pliny společně s jejich rodinou, přáteli a otroky šli do Malé
Asie (dnes Turecko), řeckých měst a Alexandrie, mezi jinými místy, aby ‚povzbudili‘ chudé a otroky v
připojení se k jejich nové víře. První kostely založil Pliny v místech Bithynia a Pontus. Navštívil tato
místa mnohokrát od roku 85 a to je také původem prvního jména Piláta Pontského.
Byl nazýván Pilát pouze v Matoušovi a Markovi, prvních Evangeliích napsaných Pisovými, ale
v Lukášovi, kterého Piso napsal s Plinym, Pilát náhle získává jméno Pontský. Lukáš byl napsán právě
v letech, kdy Pliny začal navštěvovat Pontus. Plinyho dopisy, napsané pod jeho vlastním jménem,
říkají, že Justus Piso byl Bithynii v letech 96 a 98 a používal jméno Tulius Justus a že Pisové se také
nalézali v Efesu, domovu kultu a chrámu bohyně Diany, další verze Isis, Semiramis, Barati, ad
infinitum.
Na svých cestách prohlašovali, že jsou apoštoly a biskupy, následníky svých výmyslů, Petra a
Pavla. Tvrdili, že jsou těmito osobami: Ignatius (Pliny), Justinus (Justus), Clement Římský (Julius),
Polycarp (Proculus) a Papias (Julianus, syn Justa).
Tou dobou byla členka rodiny Piso, Pompeia Plotina (pravé jméno Claudia Phoebe), ženou
římského vládce Trajana, takže měli úžasnou podporu pro svou manipulaci z nejvyšších míst. Také se
objevuje jako ‚naše sestra Phoebe‘ a jako ‚Claudine‘ v textech zvaných Římané, Timothy a Clement.
Pisové a Pliny vložili do svých příběhů všechny symboly Slunečního náboženství a mýtů
Babylonského Bratrstva. Svého Saula/Pavla umísťují do Tarsu v Malé Asii (dnes Turecko), hlavního
města Cilicianů. To je náhodou hlavním střediskem pro Mithrovo Sluneční náboženství a byli to
Ciliciani, kdo přinesli tento kult do Říma, odkud se rozšířil po celé říši. Malá Asie byla také regionem,
jenž následoval kult Dionýsa. Oba byli symbolickými Slunečními bohy, zrozenými 25.prosince, kteří
zemřeli, aby naše hříchy mohly být odpuštěny.
Všemu, čemu křesťané věří o Ježíšovi, věřili Římané a Peršané o Mithrovi. Neděle byla pro Mithraisty
posvátným dnem, neboť on byl Slunečním Bohem a tento den byl tedy nazýván Den Páně. Dionýsos
se narodil matce panně a byl znám jako: Vinná Réva, Náš Pán, Spasitel, Soudce Mrtvých, Vykupitel,
Znovuzrozený a Jediný Syn Boží. Nad hlavou Dionýsa byla tato slova: „Já jsem Život, Smrt a
Zmrtvýchvstání, představuji okřídlenou korunu (Slunce).“ Spisovatel H.G. Wells upozornil, že mnoho
frází používaných Pavlem pro Ježíše bylo stejných jako ty používané následovníky Mithry. Liturgie
Mithry je Liturgií Ježíšovou. Když Pavel říká: „Pili z duchovního kamene/(skály) a tím kamenem byl
Kristus“ (Korintským 10:4), používá přesně tatáž slova jako ta nalezená v posvátné knize Mithrově.
Pouze jména byla změněna. V Evangeliích se Petr stal křesťanským ‚kamenem/skálou‘, na níž měl být
vybudován nový kostel. Vatikánský kopec v Římě byl údajně zasvěcen Petrovi, avšak o tomto místě se
dříve také tvrdilo, že bylo zasvěceno Mithrovi a bylo zde nalezeno mnoho mithrických pozůstatků!
Klan Pisů proměnil postavu jménem Mithra v Myth-ra/Mýtus-Ra - Křesťanství.
Všichni Papežové tvrdili, že vládli jako dědicové Petra, prvního Papeže. Toto tvrzení vychází
z jedné věty v Bibli, v níž Ježíš praví: „Ty jsi Petr a na této skále postavím svůj kostel.“ Pouhé čtyři
verše poté, co údajně učinil z Petra ‚skálu‘, na níž měl postavit svůj kostel, přichází toto zničení:
„Avšak ten (Ježíš) se obrátil a vyřkl k Petrovi: ‚Odstup ode mne Satane: jsi mou urážkou, neboť
neoslavuješ věci Boží, nýbrž ty lidské‘.
‚Kámen/skála‘ je tradiční symbikou škol mystérií, stejně jako ‚základní/úhelný kámen‘ spojovaný
s Ježíšem a je stále užívaný v dnešní zednářské symbolice. Petr má být držitelem klíčů k Nebesům,
nicméně to je opět pouhým opakovaným během symbolu škol mystérií - Januse s dvěma tvářemi,
jenž byl držitelem klíčů od Chrámu Moudrosti a také klíčů k nebesům držených Mithrou.
A Janus byl Eannus, což je označení pro Nimroda v Babylonu. Zlaté a stříbrné klíče údajného
následníka Sv.Petra, tedy Papeže, jsou spíše symboly tajné doktríny. Papežové a ti, kdo je ovládají,
velmi dobře vědí, co toto všechno znamená. Zlato a stříbro jsou vzácné kovy používané pro symboliku
Slunce a Měsíce. Petr a Pavel byli oba údajně zabiti vládcem Nerem v Římě během čistky křesťanů,
avšak neexistují žádné důkazy, které by to potvrdily, protože se to nestalo.
Dva další lidé, kteří měli být údajně zabiti Nerem, byli Lucius Calpurnius Piso, hlava rodiny, a jeho
přítel Annaeus Seneca! Jak roky plynuly, Sluneční náboženství se spolu s esoterickou symbolikou škol
mystérií proměnilo v náboženství založené na doslovném překladu symbolických textů.
Na tomto nedorozumění a klamu bylo postaveno křesťanství. Jsme vedeni, abychom věřili, že
křesťanská církev se vynořila jako jeden celek, ale to jednoduše není pravda. Existovalo množství
frakcí v rámci širokého spektra názorů dohadujících se a bojujících o nadvládu jako držitelé ‚pravdy‘.
Nejurputnější konflikt se odehrál mezi stoupenci verze Ježíše dle sv.Pavla, jako nadpřirozeného Syna
Božího, a Ariánci, kteří věřili, že je člověkem, nikoli Bohem.
Ariánci byli pojmenováni po muži jménem Anus, což byl duchovní v Alexandrii v Egyptě, jenž
zpochybňoval, že by Ježíš mohl být totéž jako Bůh. Cožpak Jehova neřekl, že je jediným Bohem? Jak
by potom mohl Bůh být ve třech částech jako Otec, Syn a Duch Svatý? ‚Trojice‘ je pohanským
konceptem a součástí Babylonské a Egyptské víry. Kdybychom žili ve světě plném zralých dospělých,
bylo by možné ponechat lidem úctu a svobodu věřit čemukoliv chtějí, pakliže by to nevnucovali
ostatním. Jenom to, že se my domníváme, že je to špatné nebo hloupost by nemělo být překážkou.
Problém, který já mám s křesťanstvím a náboženstvím obecně, nespočívá v tom, že mu někdo
věří, na to má každý právo, proti čemu však vznáším námitky je způsob, jakým bylo vnuceno lidem za
použití instituce strachu, viny, násilí a potlačení alternativního myšlení. Naneštěstí, dát lidem právo
věřit něčemu, čemu ty nevěříš, se stalo trestným činem, takže Pavlíni a Arijánci trvali na vzájemném
potírání. V tomto bodě nastupuje Konstantin Veliký, který byl spolu s Pisovými a Plinym tvůrcem
toho, co vešlo ve známost jako Křesťanství.
Konstantin byl ustanoven vládcem Říše Římské v roce 312. Získal si reputaci jako statečný a tvrdý
voják a nějaký čas, než byl zvolen Císařem Západu, sloužil v Británii. Poté začal zabíjet své protivníky,
včetně mnoha jejich dětí, jelikož usiloval o to být vládcem všech. Křesťanská legenda praví, že v jedné
z jeho bitev za římské vůdcovství u Milviánského mostu poblíž Říma měl vizi kříže na nebi se slovy:
„Tímto zvítězíš“.
Říká se, že další noc měl vizi Ježíše, jenž mu řekl, aby dal kříž na svou vlajku, která mu zajistí
vítězství nad nepřáteli. Hezká pohádka, ale to si snad děláte srandu, běží mi myslí.
Konstantin byl údajně převrácen na křesťanství svými vizemi, ale je tu jeden drobný problém.
Nikdy se ve skutečnosti nestal křesťanem, snad jedině na smrtelné posteli, jako taková malá pojistka.
Uctíval řeckého boha Apolla (Slunce) a Sol Invictus (Neporažené Slunce) a až do své smrti zůstal ve
funkci Pontifex Maximus Pohanské Církve! Následkem toho bylo Ježíšovi přiděleno narození Slunce
na 25.prosince a zůstalo to tak navždy.
Konstantin je také zodpovědný za velkou křesťanskou svatyni v Jeruzalémě. Jeho matka Helena
byla vyslána do města, aby vypátrala relikvie křesťanského příběhu. Byla to ona, kdo tvrdil, že nalezl
přesnou lokalitu narození Ježíše, ukřižování, jeho hrobku a kde vstoupil na nebe. Stále je všechny
naleznete na okružní prohlídce města Jeruzaléma!
Konstantin postavil baziliku v roce 326 na místě, které jeho matka označila jako místo ukřižování a
na tomtéž místě dnes stojí Kostel Posvátné Hrobky, který přitahuje miliony křesťanů, aby spatřili, kde
‚Ježíš zemřel na kříži‘. Helena také tvrdila, že objevila dřevěné kříže asi 300 po této události. To tedy
musela být chytrá dáma.
Nicméně, pravda sahala mnohem hlouběji. Konstantin byl členem téhož Babylonského Bratrstva,
skrze které operovali Pisové a Pliny. Podle některých badatelů je Bazilika, kterou Konstantin
vybudoval v Jeruzalémě, součástí vzorců posvátné geometrie tohoto města. Římské Kolegium
Architektů bylo propojeno s Řádem Komacinských Mistrů, kteří se rychle rozšířili za vlád Konstantina
a Theodosia, neboť křesťanství se stávalo dominantním náboženstvím Římské Říše. Oba byli
důležitými větvemi podsvětí Bratrstva.
Řád Comacine byl založen na ostrově Comacini na jezeře Como v severní Itálii. Jezero Como, které
má dnes blízko k švýcarským střediskům pro praní špinavých drogových peněz jako Lugano, je velmi
důležitým centrem pro Babylonské Bratrstvo. Dva z jeho novodobých britských členů - princ Filip a
jeho rádce lord Mountbatten - se zúčastnili setkání Bratrské Skupiny Bilderberg na jezeře Como v roce
1965. Řád Comacine byl rozdělen do dvou lóží vedených Velkými Mistry, kteří nosili bílé rukavice a
zástěry a komunikovali za pomoci tajných znamení a stisknutí ruky.
Toto vše se odehrávalo více než tisíc let před oficiálním vznikem Svobodného Zednářství! Získali
patronát krále Lombardie a stali se z nich mistři všech zednářů a architektů v Itálii. Byl to tento tajný
řád, nástupci raných architektů Bratrstva, Dionýsovských Řemeslníků, co vytvořilo most mezi těmi,
kteří stavěli staré pohanské chrámy a jejich bratry, kteří měli vybudovat velké křesťanské katedrály
Evropy. Totéž Bratrstvo postavilo oboje!
Prastaré chrámy byly svatyněmi pohanských božstev a křesťanské katedrály byly také svatyněmi
pohanských božstev. Jediný rozdíl spočíval v tom, že u těch posledně jmenovaných se veřejnost
domnívala, že byly vybudovány k uctívání ‚Ježíše‘. Slavný křesťanský hrdina sv. Bernard definoval
Boha jako ‚délku, šířku, výšku a hloubku‘, protože chápal účinek geometrie a čísel na energetická
pole. Pythagoras také tvrdil, že „číslo je všechno“. Moc vzorců, čísel, geometrie a proporcí jsou
některá z ‚velkých mystérií‘, jež byla odepřena masám lidí.
Zkrátka Konstantin, a Bratrstvo, které ovládalo vládce, spatřovalo politickou výhodu
v podporování křesťanského hnutí. A lidé by neměli přece žádný problém s přijetím Ježíše do jejich
systému víry, neboť příběh odpovídal těm o dalších Slunečních bozích té doby, včetně Mithry.
Křesťanství pobralo mnoho Mithrových stoupenců, neboť pro ně zůstalo vše stejné jako u jejich
původního systému víry - změnilo se pouze jméno. Konstantin zakončil pronásledování křesťanů
v Římské říši vydáním Milánského výnosu, a ačkoli se tento netýkal výlučně křesťanství, ukončil
perzekuci zaměřenou proti všem náboženstvím vyznávajícím jednoho Boha. Nicméně, i když jedno
pronásledování skončilo, další mělo brzy začít, jelikož Církev Římská pronásledovala, upalovala a
mučila každého, kdo odmítl vyznávat křesťanskou víru nebo třeba jen jejich verzi víry. Desítky milionů
lidí zemřely ve jménu takzvaného ‚Prince Míru‘. Konstantin příhodně zavraždil svou ženu a staršího
syna před cestou v roce 325, kdy se vydal do svého paláce umístěného v Nicaea (dnes Iznik
v Turecku), aby zde rozhodl o tom, čemu křesťané do dnešních dnů musí věřit. Chtěl ukončit konflikt
mezi Paulínci a Ariánci a zavést jediné křesťanské vyznání. Svolal 318 biskupů (další mystické číslo) do
Nicaea, aby jim sdělil, jaké bude jejich vyznání. Vypukly rozvášněné spory mezi různými frakcemi na
žhavé téma týkající se obav o budoucnost světa: Byl Ježíš součástí trojice Otce, Syna a Ducha
Svatého? Svatý blábol.
Dokumenty byly zničeny a služba byla vykonána. Jestliže jste křesťanem, takto bylo rozhodnuto o
vaší víře. Ariánci prohráli a z tohoto chaosu a římského diktátorství vzešlo založení křesťanské víry.
Tento svinčík zněl následovně. Doufám, že se soustředíte, později budu klást otázky:
„Věříme v jednoho Boha, Všemohoucího Otce, stvořitele všech věcí, viditelných i neviditelných, a
v jednoho Pána, Ježíše Krista, syna Božího, zplozeného Otcem, jediného zplozeného, tedy ze stejné
substance Otce, Boha z Boha a Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zplozený, nikoli stvořený,
sestávající z jedné, shodné substance se svým otcem, jímž byly stvořeny všechny věci, jak věci na nebi,
tak věci na zemi, a jenž kvůli nám lidem a našemu spasení přišel dolů a stvořil maso, stvořil člověka,
trpěl a znovu povstal třetí den, vstoupil na nebesa a má znovu přijít, aby soudil živé a mrtvé, a v duchu
svatém.“
Snadné, že? Bylo rozhodnuto, že Ježíš je stejnou substancí jako otec, jelikož ve starém Babylonu
se říkalo, že Nimrod a jeho syn Tammuz jsou jednou osobou. Jeho matka, královna Semiramis, byla
titulována Duch Svatý. Takže Otec, Syn a Duch Svatý jsou ve skutečnosti Nimrod-Tammuz a
Semiramis. Křesťanství je náboženstvím Babylonu a bylo jím od samého počátku. Dnešní Řím a Itálie
zůstávají hlavním střediskem Bratrstva, jak podrobně odhaluji v díle ...A pravda vás osvobodí.
Samotný Vatikán je zcela ovládán Bratrstvem a je jednou z jeho nejdůležitějších základen.
Křesťanství, stejně jako judaismus a islám, bylo navrženo kvůli prosazení další podstatné části
reptiliánské Agendy: potlačování ženské energie, intuitivní napojení na vyšší úrovně našeho
multidimenzionálního vědomí. Jakmile potlačíte svou ženskou energii, svou intuici, odpojíte se od
svého vyššího vědomí a začnete být ovládáni svým nižším vědomím. Jste izolováni od vašeho vyššího
vyjádření lásky, moudrosti a vědění a vydáni na milost zmanipulovaným ‚informacím‘, které
bombardují vaše oči a uši.
A to je důvodem, proč se Bratrstvo usilovalo o stvoření světa, v němž rozkazuje mužská energie,
alespoň na povrchu. Bytost, kterou označujeme jako ‚macho muž‘ (čti ‚mačo‘) je osobou odpojenou
od ženské energie a tedy hluboce nevyváženou. Všimněte si, že v Konstantinově verzi křesťanského
vyznání není žádná zmínka o ženách. Říká, že Bůh přišel jako Ježíš „kvůli nám lidem/mužům (‚men‘
znamená anglicky muži i lidé) a kvůli našemu spasení.“
Křesťanství bylo mužskou baštou již od svého založení, vytvořenou za účelem potlačení
vyrovnávající ženské energie. Raní zakladatelé Církve, jako Quintus Tertullian, zabránili ženám ve
vykonávání kněžského povolání a dokonce jim zakázali i mluvit v kostele. Až na koncilu v Trentu v roce
1545 se Římská Církev oficiálně usnesla, že ženy mají duši, avšak pouze na základě většiny zajištěné
pouhými třemi hlasy! Semínka tohoto proti ženám zaměřeného dogmatu v křesťanské církvi mohou
být spatřena v jejím zrcadle, Zoroasterismu, sektě proroka (mýtického Slunečního boha) Zoroastera.
On a jeho náboženství se opět vynořilo v Persii, nyní Turecko, v domově Pohoří Taurus (Býk) a
bydlišti svatého Pavla, Tarsu. Zoroaster byl nastaven silně proti ženám a řekl, že „žádné ženy
nemohou vstoupit do Nebes, kromě těch ‚poslušných ovládání a kontrole‘, které považují své muže
za pány“.
Celá tato filozofie je téměř doslovným opakováním Brahmanismu, hrůzného indického vyznání,
které bylo zavedeno Árijci do Indie před mnoha staletími. Svatý Pavel (Pisové a Pliny) pokračoval/i
v proti-ženské agendě v křesťanství a připravili půdu pro děsivý útlak žen trvající téměř přes dva tisíce
let.
Mezi drobné perly sv. Pavla patří:
„Ženy se podřizují svým mužům, neboť manžel je hlavou ženy tak jako je Kristus hlavou Církve.
Takže jestliže se Církev poddává Kristu, ženy by se měly stejně tak poddat svým mužům naprosto ve
všem.“
Křesťanská církev byla vybudována, aby ztělesnila a zvěčnila extrémní mužské vibrace, Sluneční
energii a aby udržela staré vědění v tajnosti. Křesťanská církev se stala klíčovým a vysoce účinným
nástrojem ke stažení vědění z oběhu tak, aby mohlo být používáno tajně a zlovolně ze zákulisí. Útok
na vyvažující ženskou energii a shromažďování vědění vyústilo v pronásledování ‚čarodějnic‘, médií,
jasnovidců, věštců a proroků všeho druhu.
Tyto druhy spojení či komunikace s jinými sférami byly každodenní součástí před-křesťanského
života. Média dostávala různá jména jako prorokové, věštci, nádoby Boží a podobně. Jedním z vůdců
tohoto honu na čarodějnice byl Jerome, narozený v roce 341, jemuž je připisováno shromažďování
textů pro hlavní latinskou verzi ‚Písma svatého‘. Byl to Jerome, kdo přesvědčil Papeže, aby postavil
channelling (paranormální komunikace s jinými dimenzemi) mimo zákon. Tímto jedinečným
papežským nařízením se z nádob Božích staly nádoby a čarodějnice Ďáblovy - termíny dosud
používané mnoha křesťany.
Král James I, první král obou jak Anglie tak Skotska, zahrnul ostré odsouzení čarodějnic ve své Bibli
krále Jamese v roce 1611 a svému slovu dostál, jelikož nechal tisíce žen mučit a popravit jako
čarodějnice. Jerome chtěl, aby kněží byli prostředníky mezi lidstvem a Bohem. Nechtěl, aby šli lidé
přímo, v rozporu s oficiálním modelem nebo aby obíhalo neschválené vědění. Jak pravil:
„Říkáme jim (médiím), že ani tak neodmítáme proroctví, jako odmítáme proroky, jejichž výroky
neodpovídají Písmu svatému, starému a novému.“
Nicméně v tutéž dobu zasvěcenci Babylonského Bratrstva, které vytvořilo Církev Římskou,
používali tyto shodné paranormální, jasnovidecké schopnosti a způsoby mezi-dimenzionální
komunikace. OK, jak jinak můžeme ovládat a pokořit spodinu? Přiměli jsme je, aby uvěřili iluzi o
Ježíšovi a oblafli jsme je, když si myslí, že po jednom životě na Zemi, Bůh rozhodne, jestli půjdou do
nebe nebo do pekla.
Také jsme je převezli, když si myslí, že my, muži v kutnách, víme, jak Bůh chce, aby žili a že cokoli
má co dočinění s esoterikou je Ďábelské. Ještě něco? Hej, musíme být opatrní ohledně té sexuální
energie, kreativní síly. Musíme to zastavit, jinak budou mít stále svůj zdroj síly.
Svatý Augustin z Hippo, stejně jako většina raných církevních hrdinů, byl ze Severní Afriky. Ve
svém dřívějším životě se nemohl nabažit sexu, ale po jeho údajném obrácení na křesťanskou víru v 31
letech dramaticky obrátil a rozhodl, že sex je odporný. Víte, jací jsou kuřáci, když přestanou.
Nevpustil do svého domu ženu bez doprovodu, dokonce ani svou vlastní sestru. Nedokázal vymyslet
jiný způsob, jak tvořit děti a proto, pokud neměla lidská rasa vyhynout, musel ho nějak snést. Avšak
trval na tom, že v žádném případě si ho nesmíte užívat.
Tak to jsem zkoušel, kámo, ale nějak to nefungovalo. To byl Augustinův pohled na sexualitu:
„Muži milují své manželky, ale milují je cudně. Trvejte na práci masa jen v případech, kdy je to
nezbytné pro rozmnožování. Jelikož nemůžete zplodit děti žádným jiným způsobem, musíte se snížit
proti své vůli, neboť je to Adamův trest.“
Tyto postoje vedly postupně k nastolení celibátu u kněžích Papežem Řehořem VII v roce 1074.
Ano, v římsko-katolické církvi dnes máme kněží celibátníky kvůli tomu, o čem jeden papež rozhodl
před tisícem let a také bezpočet dětí, zneužívaných sexuálně frustrovanými a pomatenými
duchovními. Augustin spojil sex s prvotním hříchem - myšlenkou, že se rodíme jako hříšníci díky
našemu propojení na Adama a Evu.
Ježíš byl, podle této teorie, jediným narozeným bez prvotního hříchu, neboť byl počat panenským
zrozením. Ale co jeho matka? Ta přece musela mít na sobě prvotní hřích, takže něco z něj se muselo
přenést i na Ježíše. Nakonec si Církev Římská všimla tohoto rozporu a ustanovili, že také Marie
pocházela z panenského zrození. Ale co její matka? Měla na sobě prvotní hřích? Jestliže ano, musel
být přenesen na Marii.
Můj bože, zastav mě, než zmizím svým vlastním jícnem. Co je tohle všechno za nesmysly. Avšak
miliony lidí byly ovládány a manipulovány tímto způsobem od té doby, co křesťanské vyznání zabořilo
své tesáky strachu, viny a násilí hluboko do lidského ducha. Vlastně já sám věřím v prvotní/originální
hřích. Některé z mých ‚hříchů‘ byly velmi originální. Jestli se chystáte zhřešit, buďte originální, to je
moje řeč.
Naše duševní úroveň bytí, mentální úroveň bytí, emocionální úroveň bytí a fyzická úroveň bytí jsou
propojeny energetickými vortexy, které známe jako čakry (sánskrtské slovo s významem: světelné
kruhy). A je to právě skrze tyto čakrové vortexy, jak je nerovnováha na jedné úrovni přenesena na
další . Takže když jsme silně emocionálně stresováni, první věc, která se stane je, že přestaneme
myslet jasně. Nerovnováha na emocionální úrovni je odeslána na mentální úroveň. A nakonec se
dostane až na fyzickou úroveň, jestliže není tato nevyváženost upravena a přesně tímto způsobem
stres a emocionální rozrušení způsobují onemocnění. Existuje systém lidských ‘čaker’ či vortexů,
které pronikají našimi rovinami bytí a propojují je. Když jsou otevřené, napojujeme se na vesmír a
vtéká do nás nekonečné množství energie. Když jsou zavřené, jsme odpojeni od vesmíru a fungujeme
pouze se zlomkem našeho mentálního, emocionálního, fyzického a duchovního potenciálu. Tato
emocionální nerovnováha se projeví na fyzickém těle ve formě chemických reakcí a jsou to tyto
reakce, co se oficiální medicína (nadnárodní farmaceutické korporace) pokouší ‚léčit‘ za
neuvěřitelnou cenu, jak finanční tak na dlouhodobých účincích na těle.
Léčí symptomy, nikoli příčinu, jelikož většina doktorů je tak in-doktor-inována, že nemají ani
tušení, jak tělo ve skutečnosti funguje a čím lidská bytost vlastně je. Ti, kteří ovládají farmaceutické
korporace, to však naopak velmi dobře vědí a použijí jakékoli dostupné prostředky, aby potlačili
‚alternativní‘ léčebné metody, které se zabývají a léčí příčinu, nikoli symptom.
A jsou to čakry, co rovněž nasává energii dovnitř do našeho pole vědomí a v plně funkčním stavu
čerpáme obrovské množství energie, obzvláště skrze spodní čakru na konci páteře. Odtud proudí
skrze sedm hlavních čaker nahoru podél páteře a ven skrze korunní čakru na vrcholu hlavy. Toto
vysvětluji detailněji v jiných knihách, jako např. Já jsem já, já jsem svobodný. Čím více energie
nasajeme do našeho energetického pole, tím více síly má Korunní čakra pro tvoření a čakra Třetího
oka pro řízení našeho osudu. Ti, kteří touží po našem oslabení a ovládnutí, musí tedy nutně nalézt
způsob, jak omezit množství energie, kterou přijímáme.
A právě zde vstupuje do hry sexuální manipulace. Tři nejnižší čakry jsou základní, sexuální hned
nad ní a potom čakra napojená na naši emocionální úroveň bytí v místě solar plexu. Tato čakra stojí
za stimulací pocitů nervozity v oblasti žaludku, když máme obavy nebo když jsme něčím stresováni.
Tak křesťanské a ‚morální‘ postoje k sexu uzavírají základní čakru a energie, kterou se jí přece jen
podaří vstřebat, je vržena do zmatku, když narazí na sexuální a emocionální čakru, a to díky pocitům
strachu a viny, které toto téma obklopují. Toto způsobuje nevyváženost a oslabení v celém lidském
energetickém poli vědomí.
Většina křesťanských duchovních nemá ani ponětí, že je tomu tak, ale ti, kteří ovládali a řídili
křesťanství a Římskou Církev to věděli zcela jistě, neboť mají přístup k vědění, které bylo zapovězeno
běžné populaci. Každá generace byla vychovávána tak, aby o sexu přemýšlela křesťanským
způsobem, ať už vědomě či nevědomě, a tito lidé zase pomohli vychovávat další generaci, aby
uvažovala stejně. Ale sex je báječný. Je zde, abychom si ho užívali.
Schopnost vyjádřit fyzicky lásku k jiné lidské bytosti je neuvěřitelným darem. Je mi jedno, jaká je
vaše sexuální orientace. Láska je láska. Nepotlačujme ji. A jestli si Augustin a Papež chtějí uvázat uzel
na těch svých, dobrá, pro mě za mě, když jim to udělá radost, každému, co si zaslouží, ale ať mi nikdo
neříká, jak mám žít svůj život.
Na Východě, v Asii a v Číně, si udrželi chápání síly sexuální energie po tisíce let a toto vědění bylo
praktikováno v tajných společnostech a při satanských rituálech na Západě. A opět jsme u toho,
sexuální energie je zase jen energií a ta může být použita k tvoření nebo k ničení. Ve východních
náboženstvích je vědomé tvoření a stimulace sexuální energie známé jako Tantra. Pohlavní styk je
vnímán, vcelku správně, jako spojení a vyvážení mužského (jang) a ženského (jin) elementu.
Myšlenkou tantrického sexu je stimulovat sexuální energii dlící v základně páteře, energii, která
se stala známou jako energie Kundalini. Ta byla symbolizována rozvinujícími se hady a v tantře
účastníci ovládají a oddalují orgasmus, aby proměnili kundalini z původního stavu (ching) na vyšší
energii (ch’i) a nakonec na její nejvyšší projev (shen). Toto je uskutečněno pozdvižením energie
směrem nahoru podél páteře a pak zase dolů, až dosáhne vibračního stavu, jenž může osobu znovu
napojit na vesmír. Do konce této knihy vám bude objasněna důležitost těchto skutečností a její
vědecký základ.
Když kundalini exploduje ve vašem energetickém poli, jako se to stalo mě v letech 1990-91, může
vás mentálně, emocionálně a duševně, někdy také fyzicky, rozdrtit, pokud se vám nepodaří zvládnout
její sílu. Proces stimulace kundalini je popisován jako ‚zapálení vnitřního ohně‘. V mém případě nešlo
o oheň, byl to nukleární výbuch! Tantra je nastavena tak, aby završila tento proces lépe ovladatelným
způsobem, ale někdy neovládaný způsob nabízí zkušenost, která je extrémnější a také větší osvícení.
Jakmile je kundalini probuzena, máte k dispozici nepřetržitou zásobu nesmírně mocné energie, s níž
je možno stvořit cokoli si vyberete.
Satanisti používají sex jako základní součást svého rituálu, takže mohou čerpat tuto sexuální
kundalini sílu pro své děsivé účely. Ale zrovna tak může být využita k našemu osvobození a odtud
tedy křesťanská posedlost učinit sex špinavou, nemorální, vinou zatíženou zkušeností, což potlačuje
energii kundalini nebo ničí její vyváženost a odvádí člověka z vesmírných rovin já.
Sestavení Bible je další fraškou. Když se zeptáte většiny lidí na pisatele Evangelií, obvykle vám
řeknou, že Matouš, Marek, Lukáš a Jan byli Ježíšovi učedníci. Toto je dojem, jenž obvykle lidé získají a
jsou v této tendenci také podporováni, ale není to pravda a dokonce ani Církev to oficiálně netvrdí.
Evangelia a další knihy Bible jsou ty knihy, jež byly vybrány elitou křesťanské církve z toho, co napsali
Pisové a Pliny a také mnoho kopií a odnoží, které následovaly.
Bylo k dispozici množství jiných textů, které byly právě tak platné, často dokonce mnohem více
než ty, které to dotáhly až do ‚Písma Svatého‘. Texty byly zamítnuty, zničeny či přepsány, aby ladily
s oficiální linií a filozof Celsus o vůdcích církve ve třetím století napsal:
„Pronášíte nesmysly a dokonce ani nejste schopni učinit je uvěřitelnějšími... Změnili jste třikrát,
čtyřikrát a častěji texty vašich vlastních Evangelií, abyste zamítli námitky zaměřené proti vám.“
V roce 1958 byl objeven v klášteře v Mar Saba východně od Jeruzaléma rukopis ukazující, jak byl
Ježíšův příběh přepsán Církví, kdykoli se jim to právě hodilo. Byl nalezen američanem Mortonem
Smithem, profesorem historie na Kolumbijské Univerzitě, a zahrnoval také obsah dopisu napsaného
biskupem Klementem Alexandrijským (Egypt), raným otcem křesťanství, kolegovi jménem Theodor.
Odhalil rovněž neznámou část Markova evangelia, jež byla zatajena.
V Ježíšově příběhu uváděla tato část jisté detaily z iniciací mysterijních škol a jednalo se o
vyprávění o vzkříšení Lazara Ježíšem, slavné vzkříšení z mrtvých. V tomto utajovaném textu Lazarus
povolal Ježíše předtím, než se odehrálo nějaké ‚kříšení‘, což prokazuje, že údajně nebyl fyzicky mrtvý.
Bylo zde ještě další zničující odhalení pro křesťanství. Rukopis se vyjadřuje v tom smyslu, že Ježíš měl
být zapojen do homosexuálních praktik zahrnujících ‚mladého bohatého muže‘ zmíněného v Markově
evangeliu.
Musím upozornit, že zde neodsuzuji homosexualitu. Hodně štěstí všem, kteří chtějí žít tímto
způsobem, pokud je to svobodná volba všech zúčastněných. Snažím se ukázat, že křesťanská elita
podváděla a lhala svým stoupencům od samého počátku. Dopis biskupa Klementa odpovídal
křesťanovi, jenž byl rozrušený poté, co se dozvěděl o Ježíšově příběhu uvedeném výše od skupiny
Gnostiků zvané Carpocrates/Karpokraté. Pravděpodobně k nim prosákl od církevního hodnostáře
v Alexandrii. Klementova rada, po potvrzení příběhu, byla, že cokoli je v rozporu s oficiálním názorem
církve musí být zamítnuto, i když je to pravda.
Dopis hovoří o těch, kteří zpochybňují oficiální ortodoxii:
„Neboť, i kdyby řekli něco pravdivého, ten, kdo miluje Pravdu s nimi ani tak nesmí souhlasit... Těm
nesmí nikdo ustoupit, ani když předloží své falzifikace, nesmíte připustit, že tajné evangelium je
Markovo - nýbrž musíte vše pod přísahou zapřít. Protože né všechny pravdivé věci by měly být sděleny
všem lidem.“
Klement shrnul postoj Bratrstva a jejich náboženských organizací za celou historii. Většina členů
Církve se drží stranické politiky, neboť jsou k tomu vedeni, ale uvnitř těchto ‚náboženství‘ existují
tajné sekty, které znají pravdu. Jsou to organizace (množné číslo) uvnitř organizací nebo organizace
(jedna - reptiliánské Bratrstvo) uvnitř organizací. Byli to ti lidé, kteří v první řadě stvořili náboženství a
sestavili a přeložili Bibli, knihu, jež měla ovládat myšlení světa po staletí a ve velkém měřítku to stále
činí. Jerome se stal sekretářem Papeže Damaška asi v roce 382 a byl pověřen, aby dal dohromady
různé texty a vyprodukoval Bibli v latině, oficiálním jazyce Říma.Takže nyní zde máme další překlad hebrejský a řecký do latiny, plus vlatní předsudky Jeroma. Jeho verze je známá jako Vulgate, z výrazu
Latin Vulgata s významem pro běžné použití. Anglická odvozenina vulgar/lidový s významem ‚ve stylu
chudých‘ by byla přesnějším popisem. Jerome upravoval texty, jak se mu líbilo a odmítal ty, které
nepodporovaly vyznání Nicaea. Pracoval s dalším ‚otcem‘ církve, sexbombou, Augustinem. Jerome a
Augustin se oba shodli na tom, že ženy jsou morálně a duchovně méněcenné a že sex a pozemská
potěšení jsou zdrojem zla, které zdržuje muže od jejich duchovní cesty. Ubožáci. Přezkoumali 13
evangelií, 9 skutků apoštolů, plus 31 dopisů a dalších písemností. Rozhodli, co je ‚pravověrné‘ a co má
být zamítnuto.
Jejich výběr byl podpořen Koncilem v Kartágu v roce 397 a znovu potvrzen Papežem Innocentem I
o sto let později. Jeromova Bible Vulgate se stala široce akceptovanou jako verze. Koncil v Trentu
v roce 1545 vydal výnos, že je jedinou přijatelnou pro římské katolíky.
Většina křesťanů nechápala, co říká, protože neuměli číst latinsky, ale mohli se spolehnout na
kněží, že jim řeknou, co se tam píše o tom, co by měli dělat. Lidé byli odsuzováni a zabíjeni za zločin
překládání Bible do angličtiny, neboť to, že tak učinili, umožnilo milionům, aby si sami přečetli texty,
které kněží používali, aby je mohli ovládat a děsit. V roce 553 byla víra v reinkarnaci postavena mimo
zákon na Druhém církevním koncilu v Konstantinopoli pod vlivem vládce Justiniána. Koncil rozhodl,
bez účasti Papeže, že - „Jestliže bude někdo trvat na mytické preexistenci duší a bude se podrobovat
monstrózní doktríně, která z tohoto vychází, nechť je ... vyobcován.“
‚Monstrózní doktrína‘ zněla, že žijeme navždy na věčné cestě evoluce skrze zkušenost a jsme
všichni zodpovědní za své činy v tomto fyzickém životě či budoucím. Přijetí reinkarnace vzalo moc
sebrance okolo nebe a pekla, kterou používali k vystrašení lidí a donucení, aby se chovali tak, jak oni,
pardon, ‚Bůh‘ řekli. Nadále pokračovalo vysávání vědění z veřejnosti. Po Konstantinu Velikém přišli
další vládci, kteří ovlivnili směřování rychle se vynořující křesťanské víry. Mezi nimi byl Theodosius,
jenž učinil z křesťanství oficiální náboženství říše v roce 380.
Moc mužů v kutnách nesmírně vzrůstala, když Babylonské kněžstvo zakotvilo v Římě. Kdokoli se
byť jen okrajově odchýlil od oficiálního vyznání, byl brutálně popraven a jeho dokumenty byly zničeny
- přesně babylonská doktrína Nimrod. Toto není jen banda psychopatů posedlých mocí,
improvizujících na své cestě děsivým vražděním, jednalo se o chladně vykalkulovaný plán na ovládání
pomocí nástroje strachu a následně o stažení jakéhokoli jiného vědění či jiných verzí života
z veřejného oběhu. Jako reptiliáni, a jejich figurky, chtěli vytvořit mentální a emocionální vězeňskou
celu, jejíž opuštění bylo smrtelné.
Pustošící Vizigóti, germánský (árijský) národ, jenž obýval jižní Francii, nakonec vyplenili Řím v roce
410, avšak do té doby měla Římská Církev v hrsti myšlení takového množství lidí v někdejší Říši
Římské, že kde odešli římští vládci, tam situaci převzali Papežové. Z římského diktátorství se stalo
papežské diktátorství a během staletí, která následovala, se Evropa proměnila v krajinu nevýslovného
vraždění. Papež vládl a kdo ovládal Papeže? Babylonské Bratrstvo, přesně jako dneska.
Hebrejské a křesťanské náboženství jsou výmysly těch, kdo kontrolovali podsvětní proud tajného
vědění. Dokonce i rituální hávy jsou v tolika směrech stejné. Co nosí Židé? Čapky. Co nosí Papež?
Čapku. Ta je symbolem toho, jak si kněží v mysterijních školách holili část hlavy. Formálnější a také
rituální pokrývka hlavy judaismu a křesťanství je také velmi podobná, neboť pocházejí ze stejného
zdroje a Papežova mitra je symbolem rybí hlavy Nimroda.
K doplnění tria se připojili také Muslimové se svým nošením čapek a se svou vírou Islám,
inspirovanou ‚Prorokem‘ Mahometem / Mohammedem, když měl ‚vizi‘ v roce 612. A opět
shledáváme, že kořeny Islámu leží v křesťanství a judaismu a tedy Babylonu. Muslimové vidí Islám
jako aktualizované pokračování židovsko-křesťanského proudu a i oni stopují svůj původ až k našemu
starému známému Abrahámovi, jenž se údajně objevil v sumerském městě Ur a namířil si to do
Egypta.
Věří, že Abrahám vybudoval Kaabu, svatyni v Mekce, která je poutnickým cílem pro muslimy
z celého světa. Ale ve skutečnosti to byl původně pohanský chrám zasvěcený bohyni (Semiramis) se
slavným Černým Kamenem. W. Wynn Westcott, zakladatel Hermetického Řádu Zlatého Úsvitu, napsal
ve svém díle The Magical Mason/Magický Zednář, že Černý Kámen, který měl být přinešen do Mekky
Abrahámem, byl původně používán při starých pohanských rituálech. Opět vidíte symboliku Bratrstva
v tomto ‚novém‘ náboženství.
Symboly srpku měsíce a zahnutého meče, šavle, jsou spojeny s Měsícem a Venuší, Jitřenkou, což je
termín používaný pro Lucifera. Venuše byl také titul pro Královnu Semiramis. Muslimové spolkli
myšlenku, že Mojžíš, Král David a Ježíš byli božskými proroky vyslanými Všemohoucím Bohem, přitom
všichni tři jsou výmyslem Bratrstva. Jejich svatá kniha, Korán, která měla být inspirována Bohem,
zmiňuje Ježíše v 93 verších a pojednává o něm jako o žijící osobě. Islám byl stvořen tou samou sítí
Bratrstva jako křesťanská náboženství, za účelem dalšího uvěznění, rozděl a panuj.
Mohammed byl posledním prorokem a tedy, jak se muslimové domnívají, tím nejvěrohodnějším.
Je-li tomu tak, všichni křesťané a židé by měli konvertovat na islám, jak požadují ortodoxní
muslimové. Termín džihád znamená ‚svatou válku‘, kterou jsou muslimové nuceni vést proti všem,
kteří neakceptují Mohammedovu víru. Jak příznačné, že islám znamená ‚vzdát se či podřídit se‘ a
muslim znamená ‚ten, který se podvoluje‘. Jeden z nejkrvavějších konfliktů v dějinách vznikl z touhy
islámu, křesťanství a judaismu vnutit si navzájem svou víru, přitom všechna pocházejí ze stejného
zdroje a stejné manipulace!
Islámský bůh Alláh je tím stejným ‚bohem‘, muslimové říkají, jako židovsko-křesťanský Jehova.
Korán je islámskou svatou knihou, ale muslimové také vkládají důvěru do prvních pěti knih Starého
zákona připisovaných Mojžíšovi. Po pravdě, byly napsány Levity po Babylonu a nikoli ‚Mojžíšem‘, což
byl titul v egyptských mysterijních školách. Je to vážně náhoda, že tato tři masivní myšlenková vězení,
potlačující ženy a tvůrci krvavého konfliktu, by všechna pocházela ze stejné části světa? Nebo to, že
lidé mající vize by hráli tak významnou roli ve stvoření a legendě, kterou vytvořila tato monstra?
Mohammed řekl, že měl svou vizi poblíž jeskyně, do které chodíval. Jeskyně a temná místa se
neustále opětovně objevují v příbězích náboženských superstar a Slunečních bohů jako je Mithra a
Ježíš. Mohammed řekl, že jeho host se vydával za anděla Gabriela biblického věhlasu a během setkání
prý Mohammed ztratil vědomí a vstoupil do transu. Zatímco byl Mohammed v transu či hypnotickém
stavu, ‚Gabriel‘ mu předal poselství k zapamatování a přednášení. Mohammed řekl, že když se
probudil, poselství bylo vepsáno v jeho srdci.
To, co následovalo po setkání s ‚Gabrielem‘, byl masakr zasahující staletí až do dnešního dne,
když se Mohammed a jeho nástupci usilovali o uvalení jejich vyznání na svět. Islám není opakem
(angl.opposite) křesťanství a judaismu, jsou všechna ‚oppo-stejná‘: tentýž stav mysli s jiným jménem,
a koneckonců ovládaný stejnými lidmi, reptiliány. Islám je dalším náboženstvím škol mystérií, jehož
texty jsou psány esoterickou šifrou tak, aby je davy braly doslovně.
Během pozdějších staletí přišly doby, kdy něco z tohoto tajného vědění bylo vypuštěno do
veřejné sféry osvícenějšími muslimskými vůdci a to bylo inspirací pro vyspělejší společnosti a vědu,
která vzešla z muslimského Španělska a Bagdádu. Dnes je součástí Agendy Bratrstva vyvolat konflikt
s islámskými národy oddělením muslimského a křesťansko-židovského světa.
Mormonská církev je dalším náboženstvím ‚vize‘, které velice dobře zapadá do systému Bratrstva,
ostatně tak jako všechna náboženství. Mormonská církev byla založena Josephem Smithem poté, co
tvrdil, že se mu zjevil ‚anděl‘ zvaný Moroni v roce 1823. Moroni mu údajně pověděl o existenci
pozlacené knihy obsahující: „úplnost věčného evangelia“ a „vyprávění o původních obyvatelích
tohoto kontinentu a zdrojích, ze kterých vytryskli“. Byla mu vyjevena lokalita a v roce 1827 s pomocí
dvou ‚magických kamenů‘ zvaných Urim a Thummim přeložil listy do angličtiny. Urim a Thummim
byla ve skutečnosti jména věšteckých kůstek či kostek používaných levitskými kněžími a Králové
Izraele se prý řídili jejich proroctvími. Byly používány na posvátném místě škol mystérií známém jako
Svatostánek. A zde máme ještě jedno náboženství mající zrod v tomtéž zdroji a také další pokračování
Ježíšova mýtu. Smith řekl, že zlaté listy byly sepsány v ‚upravené egyptštině‘. Z tohoto vzešla o dva
roky později Mormonská kniha a jeho přívrženci se stali Mormonskou Církví v roce 1830. Pilíři rané
církve byli Smith a další člověk zvaný Brigham Young. Oba dva byli svobodní zednáři vysokého stupně
z hlavní newyorkské lóže a expanzi církve zafinancovali Kuhn, Loeb and Company, the Rothschild
Bank ve Spojených státech, banka, která také finančně podpořila Ruskou revoluci a obě strany v první
světové válce. Mormoni byli dílem Bratrstva. Mormoni uznávají Bibli, ale tvrdí, že Smithovy spisy jsou
stejně božské.
Založili komunity zvané Stakes of Zion (Sion, Slunce) a nakonec se usadili v Salt Lake City v Utahu,
mormonském městě, z něhož jsou řízeny programy kontroly mysli, jak doložím v další kapitole.
Legrační, jak jsou všechna tato náboženství ospravedlněna vizí či vizitací, kterou následuje
extrémistické, dogmatické a autokratické náboženství, které vládne za pomoci strachu, indoktrinace
a manipulace mysli.
Další sektou kontroly mysli, která vzešla z křesťanství/judaismu, jsou Svědci Jehovovi, uctívači
rozhněvaného hebrejského boha Jehovy. Jedním z jejich hlavních zakladatelů byl pedofil Charles Taze
Russel, svobodný zednář vysokého stupně.
Tato náboženství byla založena, aby kontrolovala, vytvořila konflikt mezi lidmi a rozdělila a vládla
(panovala) masám. Vize biblických postav jako je Panna Marie, které rozšířily řady křesťanských
vyznání hlavního proudu, sledovaly podobný vzorec. Nemáme ani tušení, jak vypadal Ježíšův ‚tým‘,
ale lidé je vždycky vidí jako jejich tradiční umělecká vyobrazení.
Těm, kteří měli vize vztahující se k biblickým příběhům, se stavějí svatyně, zatímco ti, jejichž vize
nejsou biblické jsou odsouzeni jako spolupracovníci Ďábla. William Cooper, bývalý agent Námořní
kontrarozvědky Spojených států, řekl, že viděl tajné dokumenty prohlašující, že mimozemšťané sdělili
autoritám Spojených států, že manipulovali lidskou rasu skrze náboženství, satanismus, čarodějnictví,
magii a okultismus.
Jistě, lidská rasa byla manipulována a kontrolována skrze náboženství a satanismus. Jedinou
otázkou zůstává: jsou za tím mimozemšťané (nebo vnitro-zemšťané)? Cooper se ptá:
„...byli vskutku zdrojem našich náboženství, s nimiž nás po celou dobu ovládali?“
Odpovědí je, jak se domnívám, velmi hlasité: „Ano“.
Vládni Británie
Vzhledem k tomu, že náboženství byla pevně ustanovena a sputila ovládání davů v prvních
staletích éry anno Domini, rozšíření Babylonského Bratrstva se zrychlilo také na politické a finanční
frontě.
Pro tuto expanzi měla vitální význam další větev plnokrevných a křížených reptiliánů, kteří se
vydali na cestu po zemi a mnoha staletími do Nové Tróji - Londýna přes Itálii, Švýcarsko, Německo a
Nizozemí. Byli to uctívači Nimroda a dokonce i jméno samotné Itálie je příhodně odvozeno od slova
býk, což je Nimrodův symbol.
Opět cestovali pod vedením Féničanů a usadili se na severu Itálie v roce 466 tam, kde se dnes
nachází Benátky (Venice). Tito Féničané potom vešli ve známost jako Benátčané/Venetians.
Vybudovali mocnou námořní (samozřejmě) a finanční říši, která byla založena na tom, že půjčovala
lidem peníze, které neexistovaly a účtovala jim za to úroky.
Toto je dalším běžným motivem Babylonského Bratrstva po tisíce let a dnes tato finanční bouda
ovládá na této planetě přístup k penězům. Když si jdete do banky pro půjčku, banka nevytiskne
jedinou novou bankovku ani nevyrazí jedinou novou minci. Jednoduše naťuká do vašeho účtu velikost
půjčky a od tohoto momentu začínáte platit úroky za něco, co není nic víc než čísla na monitoru.
Banka vytvořila ‚peníze‘ z ničeho a trvá na tom, že jí za to budete platit. Kdyby toto učinil kdokoli
jiný, byl by zatčen za podvod, avšak banky tak činí každý den vcelku legálně. Tento systém byl použit
v Babylonu a byl šířen po tisíce let. Zřídka byl ohrožen, neboť Bratrstvo, které jej vynalezlo, ovládalo
také krále, královny a vedoucí politiky, kteří jej vnutili lidem. A víc než to, Bratrstvo jsou králové,
královny a vedoucí politici! ‚Peníze‘ vytvořené tímto způsobem jsou známy jako ‚nekryté‘ bankovky.
Féničané-Benátčané, pod kontrolou Babylonského Bratrstva, zvětšovali své bohatství a moc
válkou, zabíjením, pirátstvím a brutálním manipulováním obchodu a peněz. Podpořili stát, pokud se
jim to hodilo, a ihned poté usilovali o jeho zničení, jestliže to postrčilo jejich Agendu. Jednou z jejich
běžných metod bylo zruinovat jakoukoli osobu, firmu nebo zemi, která se jim postavila. Jestli to zní
naprosto stejně jako metody, které jsou dnes globálně v užívání, existuje pro to důvod.
Stejné Bratrstvo nyní ovládá světový bankovní a obchodní systém skrze centrální bankovní síť Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace, mezinárodní bankovní
ujednání a tak dále. Reptiliánští Árijci z Benátek se přiženili do aristokracie, koupili si tituly a zkrátka
vymysleli nové. Následkem toho se asi od roku 1171 stali známí po celé Evropě jako ‚Černá Šlechta‘.
Takže opět nastala situace, kdy se Féničané (nebo spíše reptilo-Féničané) stali aristokracií.
Operovali po celé severní Itálii až do Janova a do oblasti, jež vešla ve známost jako Lombardie a
postupovali severně tam, kde se nyní nachází Švýcarsko. Slovo Lombard je stále velmi rozšířené ve
finanční sféře a Lombard Street je jednou z nejlépe známých ulic ve finančním centru města Londýn.
Severní Itálie či Lombardie byla oblast napadená okolo čtvrtého století před Kristem árijskými ‚Kelty‘
zvanými Lombardˇané, kteří přinesli příliv severské krve z Německa.
Později byli pohlceni dalším árijským národem, Franky, odkud se dostáváme k názvu Francie.
Zkrátka byli různými větvemi stejné bílé rasy s reptilo-Árijci, neznámými zbytku populace, nepřetržitě
u kormidla. Stejně jako dnes, tito reptiliáni, a reptiliánské loutky, vypadali lidsky, ale byli uvnitř
ovládáni velmi odlišnou silou pracující pro dlouhodobou Agendu. Tedy dlouhodobou v našem pojetí.
Švýcarsko nadále zůstává zásadně důležitou finanční baštou Bratrstva. To je důvodem, proč není
nikdy napadeno a nikdy se neúčastní válek, dokonce ani v případech, kdy jsou zahrnuty všechny země
podél jejich hranic. Švýcarsko je hlavním finančním centrem pro lidi, kteří tvoří války, takže zajistí, aby
nebylo zasaženo. Podívejte se, jak je najednou historie jednoduchá, když znáte Agendu!
Benátky byly po staletí centrem reptiliánských rodových linií, které se rozrůstaly na Dálný východ
díky cestám Benátčana Marca Pola, o němž se můžeme dozvědět mnohem více zajímavého, než
nabízí oficiální historie. Přeživší královské rodiny v Evropě jsou reptiliánskými liniemi této Černé
Šlechty, včetně rodu Windsor v Británii. To je důvodem, proč tyto královské rody, včetně Windsorů,
jsou hojně spojeny se satanismem a naprosto zásadně propojeny se svobodným zednářstvím a
dalšími elitními tajnými společnostmi. Historii Windsorů, děsivé záznamy o manipulaci a jejich
reptiliánsko-satanistické aktivity načrtnu v dalším materiálu.
(c)1998 David Icke "The Biggest Secret"
(c)2007 Translation Jan Bučko
Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/
Download

Nejvyšší Tajemství