Pracovní listy - řešení
Cesta vody k lidem a zase zpět do řeky
Pracovní list č. 1
Popiš koloběh vody v přírodě
Voda prochází neustálými změnami. V moři je to kapalina, ale pak
se ocitne v plynném stavu ve vzduchu a znovu se vrací na zem,
v horách ve formě sněhu a ledu. Tady její okružní cesta pokračuje,
znovu se z ní stává kapalina, stéká po zemském povrchu do řek,
až se dostane do moře, kde její pouť začala. V průběhu celého koloběhu přináší voda užitek živým organismům. Tvoří hlavní složku rostlin a živočichů i lidí a je pro život nepostradatelná.
Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a
podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.
Jaké znáš skupenství vody v přírodě?
Jaké znáš zdroje pitné vody?
Podzemní
Povrchové
Víš, z které úpravny je zásobováno pitnou vodou tvé město nebo obec?
Pitnou vodu do domácností dodávají provozovatelské společnosti, které ji pro města či obce upravují v úpravnách vody.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Město
Úpravna vody
Praha
Želivka (3/4 pitné vody pro Prahu)
Kapalné (voda), plynné (pára), pevné (led a sníh)
Káraný (cca 1/4)
Podolí (rezervní zdroj)
Pracovní list č. 2
Má ČR dostatek pitné vody?
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.: nejdůležitější
úpravna z pohledu zásobování (ne nejbližší)
Jen výjimečně se může stát, že v některých obcích, pokud nemají
vodovod, vyschnou při dlouhodobém suchu studně. Obecně ale
naše země má dostatek pitné vody.
Město, obec
Úpravna vody
Hrob, Proboštov, Duchcov, Krupka
Meziboří
Co by se stalo, kdyby voda došla? Co by to znamenalo pro
lidi? A pro rostliny a živočichy?
Teplice
Meziboří, Hradiště
Ústí nad Labem
Žernoseky, Meziboří
Bez vody by na Zemi nemohl být život. Rostliny by bez vody
uschly, živočichové by vymřeli.
Česká Lípa
Zahrádky
Liberec
Bedřichov
Napiš alespoň 5 ryb, které žijí v českých řekách.
Jablonec nad Nisou
Souš
Louny, Klášterec nad Ohří
Hradiště
Turnov
Hrabačov
Jilemnice
Příkrý
Litvínov
Litvínov
Chomutov
Hradiště, ÚV III. Mlýn
Děčín
Hřensko
Budyně nad Ohří
Brníkov
Štětí
Malešov
Most
Hradiště, Litvínov
Údlice
Jirkov
Kapr, štika, pstruh, lín, cejn, okoun, plotice, candát
Jaké vlastnosti má pitná voda?
Čirá, bez chuti a bez zápachu.
Kolik % vody obsahuje tělo dítěte?
Tělo dítěte obsahuje cca 80 % vody, v dospělosti se procento vody
snižuje a nejméně vody (cca 50 – 60 %) obsahuje tělo starého
člověka.
Jak dlouho člověk vydrží bez jídla? A bez vody?
Dospělý člověk vydrží bez jídla cca 40 dní (5 – 6 týdnů), bez vody
při standardních klimatických podmínkách max. týden, v extrémních podmínkách je to mnohem méně.
Zaškrtni, jakou chuť má pitná voda:
Bez chuti
Pracovní list č. 3
Zamysli se nad tím, k čemu člověk potřebuje vodu:
Pití, hygiena, zalévání, praní, vaření,….
Vodárna Plzeň
Město
Úpravna vody
Plzeň
Homolka
Moravská vodárenská, a.s.
Královéhradecká provozní, a.s.
Město
Úpravna vody
Otrokovice
Uničov
Tlumačov
Karolinka (předaná voda z VaK Vsetín)
a UV Ludkovice.
Šibeník
Olomouc
Černovír a Příkazy
Zlín
Tlumačov a Klečůvka
Prostějov
Hrdibořice
Luhačovice
1. SčV, a.s.
Město, obec
Úpravna vody
Příbram + Svazek obcí
pro vodovody a kanalizace
Hatě, Hvězdička, Kozičín
Mníšek pod Brdy
Skalka
Klučenice
Klučenice
Petrovice
Vysoký Chlumec
Týnčany
Kosova Hora +
prameniště Solopysky
Vysoký Chlumec
Kosova Hora
Kosova Hora
Říčany
Radošovice
Český Brod
Zahrady
Sedlčany
Zlatníky-Hodkovice, Jesenice,
Nupaky, Herink, Velké Popovice,
Křenice, Dolní Břežany, Poříčany,
Tuchoraz, Březová-Oleško, Zvole,
Ohrobec, Vrané nad Vltavou,
Zdiměřice, Dobřejovice
Voda převzatá z ÚV
Želivka
Mukařov
Mukařov
Tehovec
Tehovec
Město
Úpravna vody
Hradec Králové
Podzemní zdroj pitné
vody z oblasti LitáMokré,
ÚV Hradec Králové
(záložní zdroj)
Nový Bydžov
Nový Bydžov
Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Město
Úpravna vody
Sokolov
Horka
Rokycany
Strašice, Janov
Napiš alespoň 3 činnosti, které se nesmějí provádět
v ochranných pásmech:
Zákaz zřizovat skládky
Zákaz aplikovat hnojiva
Zákaz poškozovat a znečišťovat životní prostředí
Zákaz vjezdu vozidel do blízkosti vodních zdrojů
Zákaz tábořit a rozdělávat oheň
Zákaz koupat se ve vodních nádržích sloužících jako vodní zdroje
Zákaz zřizování žump a siláží
Vysvětli, proč jsou tyto činnosti v ochranných pásmech zakázány:
Znečišťují životní prostředí, které by mohlo kontaminovat zdroje
vody.
Pracovní list č. 4
Je možné pít vodu ze studánky?
Středočeské vodárny, a.s.
Pitná voda dodávaná Středočeskými vodárnami, a.s. je téměř
z 80% z vysoce kvalitních podzemních zdrojů z oblastí Liběchova
a Mělnické Vrutice a zbytek z úpravny vody Klíčava.
Město
Úpravna vody
Nové Strašecí, Smečno, Stochov
Klíčava
Kladno
Podzemní zdroj Mělnická
Vrutice, částečně ÚV Klíčava
Mělník, Neratovice,
Kralupy nad Vltavou
Podzemní zdroj Mělnická
Vrutice a Řepínský Důl
Taková voda může být možná chuťově dobrá, ale mikrobiální znečištění se na chuti vody neprojevuje. Na otevřenou hladinu studánky se mohou dostat fekálie ptáků a lesních zvířat, hmyz, který
může být i přenašečem různých mikroorganismů, nálety prachu a
pylu aj. To vše může vodu znehodnotit i pokud se lidé ke studánce
chovají ohleduplně. Pokud není možný jiný zdroj pitné vody, tak ze
studánky lze vodu používat jen výjimečně a po převaření.
Víš, jak se nazývá zařízení, které zachycuje hrubé nečistoty ze surové vody, jako jsou např. větvičky, listy či jiné
předměty?
Odborně česle, což jsou síta
SLAVOS, s.r.o.
Město
Úpravna vody
Slaný
z 1/3 vodou z ÚV
Studeněves, z 1/3
z jímacího území Mělnická
Vrutice a Řepínský Důl
a z 1/3 ze zdrojů Kvíček
RAVOS, s.r.o.
Město
Úpravna vody
Rakovník
Studánky v Rakovníku
Umíš si představit, co je 200 litrů vody?
Např. kolik je to kbelíků vody atd.
1 plná vana vody
20 velkých kbelíků vody
Jak v koupelně poznáš, zda je voda příliš měkká či příliš tvrdá?
Měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí.
Tvrdá teplá voda tvoří vodní kámen na stěnách trubek či bojlerů.
Jak se nazývá kvalitní pitná voda, která vyvěrá z hlubokého podzemí a která se bez další úpravy může pít či stáčet
do lahví? V některých případech ji mohou pít i kojenci.
Artéská
Můžeš se napít z kterékoli studně?
Je voda ze studní vždy zdravotně nezávadná?
Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. Ve skalnatém podloží stačí například jedna puklina, aby se
znečištění dostalo stovky metrů daleko. Netěsnící septiky a žumpy,
nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb zvířat v okolí studny
může velmi pravděpodobně vést ke kontaminaci vody škodlivými
bakteriemi a viry. Nejčastější příčinou chemické kontaminace vody
jsou u nás dusičnany. Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné
používání hnojiv a úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť.
Odhaduje se, že u více než poloviny studní v České republice voda
nevyhovuje hygienickým požadavkům. Proto se doporučuje pravidelná kontrola kvality vody i ze soukromých studní.
Pracovní list č. 5
Odkud se voda bere a kudy je do domácností vedena?
Podle zdroje vody se pitná voda odebírá buď ze studny nebo se
čerpá z povrchových vodních zdrojů a poté se upravuje ve vodárnách. Do domácností je vedená pomocí vodovodní sítě, kterou
tvoří potrubí – odborně nazývané vodovodní řad.
Kde se pitná voda skladuje?
Praní, úklid
Příprava jídla, mytí nádobí
Mytí rukou
Zalévání
Pití
Ostatní
14
8
5
3
2
3
Celkem
100
Pracovní list č. 7
Zkuste společně s pomocí učitele vypočítat, kolik stojí
1 litr vody z vodovodu, a pak porovnejte s balenou vodou
v PET lahvích.
Pomůcka: 1 kubík (m3) vody je 1000 litrů a stojí cca 60 Kč
1 litr
60 : 1000 = 0,06 Kč, tj. 6 haléřů
Jakou barvu má kontejner na plasty?
žlutou
Vybarvi správně kontejnery na odpad:
Plasty - žlutá, sklo - zelená, papír - modrá
Ve vodojemech
Zamyslete se nad tím, co se pak s tímto odpadem děje.
Jak se pitná voda dostane k lidem, kteří bydlí na kopci?
Pomocí čerpacích stanic
Recykluje se nebo spaluje ve spalovnách
Zjisti, jaká je přibližná cena kupované vody nebo limonády
Kam odtéká odpadní voda z domácností?
Do kanalizace. U domů, které nejsou připojeny na stokovou síť,
do jímek.
Jak se dostane až na čistírnu odpadních vod?
Coca Cola
Dobrá voda
Mattoni
Poděbradka
2 litry 1,5 litru 1,5 litru 1,5 litru 26-30 Kč
8-12 Kč
10-15 Kč
10-14 Kč
Pomocí stokové sítě. Jde o systém trubních rozvodů a dalších zařízení, která slouží k odvádění odpadních vod z jednotlivých domů
a z veřejného prostranství do čistírny odpadních vod.
Za 30 Kč si můžeš koupit např. 1 bagetu nebo 2 litrovou
láhev limonády.
Pracovní list č. 6
Víš, jak se platby za vodu správně nazývají?
Víš, kolik vody (tekutin) bys měl/a vypít za 1 den?
Cca 2 litry
Víš, kolik litrů vody z vodovodu si můžeš koupit za 30 Kč?
30 : 0,06 = 500
asi 500 litrů
vodné a stočné
Vodné je platba za úpravu pitné vody a dopravu do domácnosti,
stočné je platba za odvod odpadní vody stokovou sítí a její čištění
v čistírnách odpadních vod.
Přiřaď spotřebu vody k jednotlivým činnostem či typům
spotřeby:
Jedno spláchnutí WC: 5 – 10 litrů
Pračka: 40 – 80 litrů
Sprcha: 20 – 60 litrů i víc podle délky sprchování
Koupel ve vaně: 150 – 200 litrů
Pití: 2 litry
Pracovní list č. 8
Urči, kolik vody přibližně spotřebuješ při těchto činnostech za 1 den (průměrně člověk spotřebuje denně asi 100 litrů
Určete, které látky lze vyhodit nebo vylít do kanalizace a
které ne:
vody v celé ČR). Spotřeba je odlišná ve městě a na venkově, rovněž mladší a starší lidé spotřebují jiné množství vody. Jde jen o to
uvědomit si, kde se spotřebuje vody nejvíce.
Příklad průměrné spotřeby vody na obyvatele a den
WC
Os. hygiena, sprchování
25
40
Veškerá odpadní voda z domácnosti odchází na čistírny
odpadních vod, kde prochází procesem čištění.
Pivo, limonáda
Zbytky jídla
Léky
Barvy, ředidla a jiné chemikálie
Olej z auta
Voda z mytí nádobí
ano
ne
ne
ne
ne
ano
Víte, kam s odpadem?
Léky – lékárna
Baterie – sběrné dvory
Oleje z domácnosti – sběrné dvory
Chemikálie, ředidla, barvy – sběrné dvory
Hygienické potřeby – kontejner na směsný odpad
Motorové oleje – sběrné dvory nebo u benzinové pumpy
Zbytky potravin – směsný odpad nebo kompost
Je ale skutečně čistá?
Co ještě obsahuje?
Obsahuje ještě rozpuštěné látky, jako čistící prostředky,
šampony atd.
Zamyslete se nad tím, proč není vhodné, aby malé děti navštěvovaly čistírny odpadních vod?
Je tam infekční prostředí a hrozí nebezpečí pádu dětí do nádrží.
Čím může být potkan pro člověka nebezpečný?
Roznáší infekce, vše ničí, rozkouše.
Pracovní list č. 10
Jak se nazývá proces hubení potkanů?
Deratizace
Přiřaď přibližnou dobu rozpadu k odpadu:
Pracovní list č. 9
Umíš jednoduše popsat, co je mechanické čištění odpadní
vody?
Odstranění nečistot z odpadní vody, jako např. papír, zbytky jídla,
písek….
Odpad
Papírový kapesník
Noviny
Cigaretový nedopalek
Žvýkačka
Ovoce
Igelitová taška
Doba přirozeného rozpadu odpadů
cca 3 měsíce
3 – 12 měsíců
1 – 5 let
5 let
3 měsíce – 2 roky
až 100 let
Sklo
nikdy
Co se děje s odpadky, které se odstraní z odpadní vody?
Odváží se na skládky.
Po mechanickém čištění odpadní vody voda vypadá čistá.
Jak se chovat šetrně k Zemi
Voda
Sladká voda představuje jen 3 % vodních zásob naší planety (řeky, podzemní voda, ledovce). S ohledem na stále rostoucí počet obyvatelstva ve světě je podíl velmi malý. S vodou je proto třeba se naučit šetřit. Již dnes nemá 20 % obyvatel planety přístup k pitné vodě a 50 %
obyvatel nevyužívá kanalizaci. Vodní hospodářství je tedy pro řadu zemí prioritou.
Energie
Spotřeba energie ve světě vzrostla za posledních 30 let asi o 70 % a pořád roste. Mohlo by dojít k vyčerpání zásob ropy. Proto jsou nutné
úspory energie a rozvoj výroby obnovitelných energií (větrná, sluneční, geotermální, vodní, využití biomasy).
Doprava
Automobilová doprava spotřebovává 1/3 světové produkce ropy. Dopravní prostředky vypouští do ovzduší CO2. Špatná kvalita vzduchu
v některých městech má nepříznivý vliv na zdraví obyvatel. Hromadná doprava přepraví více osob, je tedy pro životní prostředí menší
zatížení, měli bychom jí dávat přednost.
Odpad
Odpad jako kartony, plastové láhve, papír, noviny, sklo a další můžeme třídit. Po vytřídění se tyto materiály převážejí do zpracovatelských
závodů, kde se z nich opět vyrábějí suroviny použitelné pro výrobu nových produktů. Plastová láhev se tak může stát vláknem, jímž je
vyplněn polštář nebo zimní bunda nebo jiným plastovým předmětem. Sklo či ocel lze recyklovat neustále, papír a kartony mohou být
znovu zhodnoceny jen asi desetkrát.
Odpad, který nelze zhodnotit recyklací se likviduje spalováním. Během tohoto procesu je vystaven teplotě nad 850oC, při níž se zničí
bakterie.
Download

Pracovní listy - řešení ke stažení ve formátu pdf