První pomoc krok za krokem
Základní pravidla poskytování první pomoci
OBSAH
Úvod
3
1. Základní pravidla
Jak poskytnout první pomoc?
Co nesmí v lékárničce chybět?
5
Jak přivolat záchranku?
2. Úrazy
Zlomeniny
6
Zasažení elektrickým proudem
7
Popáleniny
Tonutí
8
Šok
8
9
Krvácení
3. Akutní interní stavy
Astma
10
Mozková mrtvice
10
Infarkt myokardu
11
Mdloba
11
Náhlé stavy při cukrovce
Epilepsie
12
4
4
6
12
4. Následky tepla či chladu
Úžeh
13
Úpal
13
Podchlazení
13
Omrzliny
14
5. Otravy a alergie
Otrava
15
Alergická reakce
15
6. Praktický nácvik nejdůležitějších úkonů
Stabilizovaná poloha
16
Umělé dýchání
16
Masáž srdce 17
Masáž srdce spojená s umělým dýcháním
Fixace zlomeniny
17
Obvazy
18
Závěs horní končetiny
18
7. Práce s dětmi
10 hlavních zásad pro výuku první pomoci
Tip na hru
19
2
17
19
ÚVOD
Cílem výukové sady, kterou právě držíte v rukou, je co nejvíce zjednodušit vysvětlování
základních pravidel první pomoci. Sada obsahuje zdravotnický materiál potřebný
k poskytování první pomoci u nejčastějších druhů úrazů. Na následujících stránkách se
dozvíte, jak tento materiál použít, jak se při úrazech zachovat, jak přivolat pomoc či co je
dobré mít v lékárničce vždy u sebe.
Sada dětem poskytne základní přehled o nejčastějších typech úrazů a o dalších akutních
zdravotních potížích, se kterými se v životě mohou setkat. Dozvědí se, jaké jsou příznaky
jednotlivých těžkostí. Zjistí, kdy je vhodné zavolat záchrannou službu a kdy dokážou
poskytnout pomoc děti samy. Naučí se, jak s dispečerem komunikovat a co udělat ještě před
příjezdem sanitky.
Obsah výukové sady vychází z autolékárničky, dětem může být tedy již známý. První pomoc
je potřeba demonstrovat za použití skutečných zdravotnických nástrojů, aby v případě nouze
děti hned věděly, co použít. Pokud si po návratu z tábora budou chtít něco vyzkoušet ještě
jednou, všechen potřebný materiál budou mít v domácí lékárničce k dispozici.
Součástí sady je také soubor pracovních listů s vysvětlením základních úkonů při poskytování
první pomoci. Všechny činnosti je potřeba dětem ukázat a umožnit jim si je vyzkoušet –
zážitkové vzdělávání v tomto případě účinkuje skutečně nejlépe.
Přejeme vám úspěšný tábor bez zbytečných úrazů
Všeobecná zdravotní pojišťovna
3
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Jak podat první pomoc?
Hlavně nezapomenout
Dělejte všechno, co můžete
I když poskytnete správné ošetření, postižený
může reagovat jinak, než jste doufali. Primární
zásada by měla být: „Hlavně neublížit!“ Měli
byste zvolit ošetření, u něhož je největší
pravděpodobnost, že postiženému prospěje.
Nedělejte něco jenom proto, abyste něco dělali.
První pomoc poskytujte s důvěrou
Při ošetřování se snažte s postiženým hovořit.
Vysvětlujte mu vše, co se chystáte udělat. Nikdy
nenechávejte samotného někoho, kdo je těžce
zraněn, nemocen nebo umírá. Neoddělujte
dítě od matky, otce nebo od jiné osoby, které
důvěřuje.
Osobní bezpečnost především
Při provádění první pomoci se musíte chránit
proti zranění a infekci. Před ošetřením
nemocného je nutno zajistit, aby místo bylo
bezpečné. Nesnažte se v nebezpečných situacích
o hrdinství. Je důležité zůstat v klidu. Vystavíte-li
se riziku, nebudete moci pomáhat postiženým.
Pokud se při oživování postiženého bojíte
nákazy, umělé dýchání dávat nemusíte. Masáž
srdce je mnohem důležitější.
Chraňte se před infekcí
Dostatečnou ochranu poskytnou rukavice na
jedno použití, případně si můžete na ruce dát
čisté sáčky. Řezné ranky a oděrky si zakryjte
nepromokavým obvazem. Nedotýkejte se rány
ani částí obvazu, které přijdou do kontaktu
s ránou. Snažte se při ošetřovaní nad ránou
nedýchat, nekýchat a nekašlat. Máte-li po ruce
ochrannou roušku nebo kapesní dýchací masku,
při umělém dýchání je použijte. Umělé dýchání
ale nemusíte poskytovat vůbec.
Využijte pomoci jiných
Všechno nemusíte dělat sami. Je-li to možné,
k zajištění bezpečnosti místa, přivolání pomoci,
zastavení krvácení či k přidržování končetiny
vždy využijte pomoc druhých.
4
■
■
■
■
■
Rychle a klidně vyhodnotit situaci.
V případě potřeby zajistit lékařskou
pomoc.
Chránit před nebezpečím postiženého
i sebe.
Uklidnit a utěšit postižené.
Zaměřit se na stavy ohrožující život.
Co nesmí v lékárničce chybět?
1. Základní vybavení
nůžky
pinzeta
teploměr
spínací špendlík
■
■
■
■
2. Základní léky
léky proti horečce
léky na kašel
léky proti průjmu
léky na bolest v krku
■
■
■
■
3. Zdravotnické prostředky
náplasti
obvazy
obinadla
sterilní gáza
dezinfekce na rány
■
■
■
■
■
4. Další vybavení
přípravek po bodnutí hmyzem
přípravek na spáleninu kůže
pinzeta na klíště
léky na alergii
oční kapky
■
■
■
■
■
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Jak přivolat záchranku?
Zachovejte chladnou hlavu
V krizové situaci je velmi důležité zachovat
chladnout hlavu a zavolat záchrannou službu.
Dispečer vám poradí, jak správně postupovat,
a bude s vámi udržovat kontakt až do příjezdu
sanitky. Podle zákona musí sanitka dorazit na
místo nehody nejpozději do 20 minut od převzetí
zprávy.
Odpovídejte stručně a jasně
Když se dovoláte, nepanikařte a snažte
se odpovídat stručně a věcně. Zdržení
výjezdu mohou způsobit i zbytečné dohady
s dispečerem. Základem je přesně říci, co se
stalo. Podle této informace dispečer nejen
posoudí, jakou pomoc vyslat, ale také vám
poradí, jak pomoci.
Popište situaci
Uveďte základní informace o počtu postižených,
jejich pohlaví a přibližný věk. Nezapomeňte
uvést své jméno a číslo svého telefonu pro
případný zpětný dotaz při obtížném hledání
místa.
Upřesněte místo
Dalším důležitým krokem je upřesnění místa.
Pokud se nehoda stala v bytě, na pracovišti
nebo v jiném uzavřeném prostoru, je nutné
sdělit adresu, a pokud možno obě čísla domu,
patro i jméno majitele bytu. Na sídlištích je také
důležité popsat, jak se k domu lze dostat.
Při volání z mobilu nezapomeňte na město
Na linku 155 se dovoláte zdarma z telefonu
jakékoliv veřejné sítě v České republice
i z mobilních telefonů. U volání z mobilu je však
třeba zdůraznit, kde a v jakém městě se přesně
nacházíte. Nemusíte se totiž dovolat na nejbližší
záchrannou službu.
5
Hlavně nezapomenout
■
■
■
■
■
Vytočit číslo 155 nebo 112.
Sdělit, co se přesně stalo.
Uvést místo, kde k události došlo.
Informovat dispečera o zraněných
(počet osob, které potřebují pomoc,
pohlaví, věk).
Sdělit dispečerovi své jméno a číslo
svého telefonu.
3 kroky k přežití
1. Zajistěte průchodnost dýchacích cest
Když je postižený v bezvědomí, může mít dýchací
cesty zúžené nebo zablokované. Příčinou je
svalové ochabnutí, při kterém jazyk zapadne
a zablokuje dýchací cesty. Dýchání je pak ztížené
a hlučné nebo je zcela znemožněno. Zvednutím
brady a zakloněním hlavy se kořen jazyka uvolní
ze vstupu do průdušnice. Při podezření na
poranění krční páteře hlavu nezaklánějte.
2. Udržujte krevní oběh
Po srdeční zástavě přestane v těle obíhat
krev. Životně důležité orgány začnou trpět
nedostatkem kyslíku. Do jisté míry můžeme oběh
krve udržet uměle srdeční masáži. Stlačování
středu hrudníku pomáhá vytlačovat krev ze srdce
do oběhu, po uvolnění tlaku se hrudník sám
zvedne do původní polohy a tím nasaje další
krev do srdce.
3. Poskytněte umělé dýchání
Vydechnutý vzduch pořád obsahuje dostatečné
množství kyslíku (kolem 16 %), abychom ho
mohli dodat někomu jinému a tak ho udržet
při životě. Po vdechnutí vzduchu do plic se
kyslík dostává přes plicní sklípky do krve a dále
k tkáním. Když ústa oddálíte od úst postiženého,
hrudník mu klesne a vzduch s odpadovými
látkami opouští plíce. Při poskytování umělého
dýchání neznámým osobám používejte
ochrannou roušku. V případě jakýchkoliv obav
o své zdraví umělé dýchání neposkytujte.
ÚRAZY
Zlomeniny
Co se může stát?
Kosti chrání všechny životně důležité orgány těla
a slouží jako páky, kterými vzájemně pohybují
svaly. I pevné kosti se mohou zlomit nebo
prasknout při silném nárazu, ohnutí či zkroucení.
Při uzavřené zlomenině nedochází k proniknutí
úlomků kosti na povrch, může se jednat
i o lehčí zlomeninu. Charakteristickým znakem
otevřených zlomenin je vyčnívající úlomek kosti.
Co dělat?
Pokud můžete, místo zlomeniny chlaďte
a předcházejte rozvoji šoku (při zlomeninách
velkých kostí).
S poraněnou končetinou zbytečně nehýbejte,
zlomeninu vždy zafixujte. Podle typu
zlomeniny ji zavěste, upevněte k trupu nebo
zafixujte pomocí dlahy či jiné končetiny.
Zařiďte odvoz do nemocnice.
U otevřených zlomenin zajistěte měkké,
čisté a netlačící obložení úlomků, případně
zastavte krvácení.
Protože blízko kosti bývají uloženy důležité
cévy a orgány, dávejte velký pozor, abyste
zabránili poškození těchto cév a orgánů
ostrými úlomky.
■
■
■
■
■
Může se hodit
trojcípý šátek
elastické obinadlo
buničitá vata
peroxid vodíku
■
■
■
■
Zasažení elektrickým proudem
Co se může stát?
K popálení elektrickým proudem může dojít po
průchodu elektřiny tělem, a to nejen v místě
vstupu a výstupu proudu, ale mohou být
postižené i vnitřní orgány. Popáleniny mohou
být způsobeny úderem blesku nebo proudem
o vysokém či nízkém napětí. Úraz elektrickým
proudem může vyvolat zástavu srdce nebo
poruchu vědomí.
6
Jaké jsou projevy?
Poruchy vědomí, křeče, hluchota, slepota,
poruchy hybnosti,
při působení střídavého proudu poruchy
srdečního rytmu – zrychlený nebo naopak
zpomalený či nepravidelný pulz,
křeč dýchacích svalů vyvolaná průchodem
elektrického proudu přes hrudník, zástava
dechu,
poškození kostí nebo svalů způsobené
svalovým stahem při průchodu elektrickým
proudem, zlomeniny, poškození svalů, šlach
či kloubů,
popáleniny, které vznikají nejčastěji
při kontaktu kůže s vodičem,
krevní sraženiny v cévách.
■
■
■
■
■
■
Co dělat?
Zavolejte odbornou pomoc.
Přerušte kontakt mezi postiženým a zdrojem
elektrického proudu, v případě úrazu
vysokým napětím je nutno vyčkat v bezpečné
vzdálenosti tak dlouho, dokud není vypnut
celý obvod.
V případě proudu o nízkém napětí vypněte
proud u pojistek či elektroměru, vytáhněte
zástrčku nebo přívodní šňůru ze zdi.
Postavte se na něco suchého a nevodivého
(dřevěná krabice, plastová rohožka, telefonní
seznam) a pomocí dřevěného nářadí (nic
kovového!) odsuňte postiženého od zdroje
proudu.
Ošetřete popáleniny, polévejte zasažené
místo velkým množstvím vody.
Postiženého uklidněte, povzbuďte.
Jestliže postižený přestane dýchat, buďte
připraveni provést nepřímou srdeční masáž
srdce a umělé dýchání, dokud nedorazí
rychlá zdravotnická pomoc.
■
■
■
■
■
■
■
ÚRAZY
Popáleniny
Co se může stát?
Popáleniny patří k nejtěžším úrazům. Vznikají
přímým působením velké teploty na určitou část
těla. Často zanechávají jizvy nejen fyzické, ale
i psychické. Vyžadují nejkomplikovanější,
nejdelší a nejnákladnější léčbu.
Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny
ohněm (požáry, vypalování porostů, zábavní
pyrotechnika), elektřinou, kontaktem s horkým
předmětem nebo s vroucí tekutinou.
Podle hloubky postižení dělíme popáleniny
na 3 stupně:
Popáleniny I. stupně
Poškozena je pouze povrchová vrstva kůže. Mezi
příznaky patří začervenání kůže, bolestivost,
případně otok.
Co dělat?
Chladit, chladit, chladit… a pak ještě chladit,
optimálně proudící čistou studenou vodou.
Chlaďte tak dlouho, dokud chlad přináší
úlevu, čím rychleji a déle se chladí, tím jsou
následky menší.
Dbejte na to, aby nedošlo k podchlazení.
■
■
■
Může se hodit
mastný tyl
Calcium Pantothenicum
■
■
Popáleniny II. stupně
Zasažena je celá vrstva kůže. Příznaky jsou
začervenání, puchýře, bolestivost či otok.
Co dělat?
Odstraňte ozdoby, šperky či jiné předměty,
které působí jako vodiče tepla a v případě
otoku mohou způsobit zaškrcení končetiny.
Chlaďte, následně sterilně přikryjte. Nemáte-li
popáleninovou roušku, použijte čistý plastový
sáček nebo potravinářskou fólii.
Puchýře nikdy nepropichujte ani nestrhávejte.
■
■
■
7
■
■
Na kůži nepřikládejte leukoplast ani jiné
náplasti, popálenina může být rozsáhlejší,
než se zdá.
Nepřikládejte masti ani tuky, mohly by
poškodit tkáně a zvýšit riziko infekce.
Popáleniny III. stupně
Poškozena je celá kůže i podkoží, dochází
k odumření tkáně. Projevuje se „spečením“ kůže
a odumřením tkáně. Bolestivost je pouze malá
kvůli zničení nervových zakončení.
Co dělat?
Postiženému pomozte ulehnout, chlaďte
velkým množstvím studené tekutiny.
Zavolejte záchrannou službu.
Odstraňte prsteny, hodinky, pásky, boty či
doutnající části oděvu, zajistěte sterilní krytí.
Nemáte-li sterilní obvaz, použijte trojcípý
šátek, kus prostěradla nebo potravinářskou
fólii.
V pravidelných intervalech zaznamenávejte
životní funkce postiženého.
Neodstraňujte přiškvařený oděv, mohli byste
způsobit další poranění a popálené místo
infikovat, popálenin se nedotýkejte a těsně
se nad ně nenaklánějte.
Žádné puchýře nestrhávejte ani
nepropichujte. Na popálená místa nedávejte
žádné masti, tuky ani náplasti.
■
■
■
■
■
■
Hlavně nezapomenout
■
■
■
■
■
■
Uhaste hořící oděv.
Zabraňte dalšímu působení tepla.
Pokud není přiškvařen, svlečte horký
či mokrý oděv.
Postiženou oblast chlaďte.
Zavolejte záchrannou službu.
Odstraňte vodiče tepla (prsteny,
náušnice, náramky).
ÚRAZY
Tonutí
Šok
Co se může stát?
Tonutí je těžký specifický úraz – znamená ponoření
hlavy a dýchacích cest pod vodu
a často i vdechnutí vody do dýchacích cest a do
plic. Nebezpečí znamená především nedostatek
kyslíku v krvi působící zejména na mozek a na
krevní oběh.
Co se může stát?
Šok obecně je závažný a život ohrožující stav,
při kterém dochází k selhání krevního oběhu.
Organismus není schopen zásobovat tkáně
kyslíkem a odvádět z nich toxické látky. Ve snaze
zachovat dostatečné prokrvení životně důležitých
orgánů dochází ke sníženému prokrvení kůže či
svalů. Trvá-li stav delší dobu, postižený umírá
v důsledku selhání jednotlivých orgánů. Šok může
být zhoršován strachem a bolestí. Při riziku rozvoje
šoku je důležité postiženého zklidnit, povzbudit
a pohodlně uložit.
Jaké jsou projevy?
Panika, zuřivý zápas o udržení hlavy nad
hladinou,
nepravidelné dýchání, ztráta vědomí,
křeče, zástava srdce, snížená tělesná teplota.
■
■
■
Co dělat?
Tonoucí je velké riziko i pro trénovaného
plavčíka. Pokud je to možné, poskytněte
pomoc ze břehu podáním ruky, nohy, klacku,
pádla, vesla, ručníku, lana nebo záchranného
kruhu.
Do hluboké vody se odvažte pouze se surfovým
prknem, lodičkou, šlapadlem či člunem.
K tonoucímu se přibližujte zezadu! Uchopte ho
za límec nebo vlasy, obraťte ho na záda
a táhněte ke břehu, ideálně vezměte
k záchraně předmět, kterého se bude držet
sám.
Zorientujte se v životních funkcích – vědomí,
dýchání, oběh.
Pacienta v bezvědomí uložte do stabilizované
polohy, zabraňte polknutí zvratků a udržujte
čistou ústní dutinu.
Při zástavě dýchání je třeba obnovit ho co
nejdříve, pokud možno už během vyprošťování
z vody. Využijte dýchání z úst do úst.
Pacienta při vědomí uložte se zvýšenou horní
polovinou těla, zabraňte dalšímu podchlazení
sejmutím mokrého oblečení a přikrytím suchou
pokrývkou, ideálně isotermickou fólií.
V případě potřeby začněte se srdeční masáží.
Zavolejte záchrannou službu.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Může se hodit
resuscitační maska s výdechovou chlopní
plastová rouška
■
■
8
Jaké jsou projevy?
Zrychlený pulz, bledá studená, vlhce lepkavá
kůže, pocení,
šedomodré zbarvení na kůži a hlavně na rtech,
pokud stlačíte nehet či ušní lalůček, nevrátí se
jim barva hned,
slabost, závrať, nevolnost, případně zvracení,
žízeň,
zrychlené povrchní dýchání, slabý pulz,
nepokoj, agresivita, zívání a lapání po dechu,
bezvědomí,
zástava srdce.
■
■
■
■
■
■
■
Co dělat?
Zavolejte záchrannou službu.
Uložte pacienta do protišokové polohy (hlava
a srdce níže než zbytek těla).
Zabraňte podchlazení pacienta – uložte ho
na přikrývku či isotermickou fólii, přikryjte,
uklidňujte a povzbuzujte.
K zahřívání nepoužívejte přímý zdroj tepla ani
ohřívadlo s horkou vodou.
Uvolněte těsný oděv kolem krku, hrudníku
a pasu.
Sledujte a zaznamenávejte životní funkce.
Pokud postižený ztratí vědomí, uvolněte
mu dýchací cesty, buďte připraveni provést
nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání.
Dbejte, aby postižený nejedl, nepil, nekouřil
a zbytečně se nehýbal, pokud si stěžuje na
žízeň, navlhčete mu rty trochou vody.
Nenechávejte postiženého bez dohledu,
s výjimkou případu, kdy jdete přivolat pomoc.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ÚRAZY
Krvácení
Co se může stát?
Krvácení vzniká nejen následkem vnějšího
poškození organismu, ale i při poranění
vnitřních orgánů a při zlomeninách. Krev dodává
prostřednictvím cévního systému do tkáně živiny
a zejména kyslík. Krevní ztráta představuje
tedy pro organismus vždy oslabení a ohrožení.
Organismus je schopen kompenzovat pouze
menší krevní ztráty. Pro člověka se špatnou
srážlivostí krve může být i obyčejné říznutí životu
nebezpečné.
Při poskytování první pomoci je potřeba se
primárně soustředit na ošetření tepenného
krvácení. Jeho příznakem je vystřikování jasně
červené krve z porušené tepny v rytmu srdeční
akce. S poklesem objemu klesá tlak, proto
postupem času krev pouze vytéká.
Specifickým případem je vnitřní krvácení.
Nejsou patrny žádné vnější změny, které by
zavčas upozornily na krevní ztrátu. Lze je
však diagnostikovat podle nepřímých známek
krvácení, jako je např. bledost, malátnost
a jiné šokové příznaky. Příčinou vzniku
vnitřního krvácení jsou úrazy vzniklé poraněním
vnitřních orgánů po působení přímého násilí
na organismus. Krev vytéká do tělních dutin
(dutina břišní, hrudní, lebeční) nebo do tkání.
Nejčastěji bývají poškozeny křehké orgány (např.
slezina, ledviny či játra). Při poskytnutí první
pomoci musí zachránce myslet především na
možnost tohoto druhu krvácení. Nejdůležitější
je co nejrychlejší transport do zdravotnického
zařízení.
Co dělat?
Stiskněte tepnu přímo v ráně a zvedněte
končetinu, dbejte však na vlastní bezpečnost
(pokud možno použijte chirurgické rukavice),
alternativou je stisk tlakového bodu.
Pokud nelze jinak, držte tepnu v ráně nebo
tlakový bod až do příjezdu odborné pomoci.
■
■
9
■
■
■
■
Alternativně použijte tlakový obvaz: krycí
vrstvu při neustálém tlaku přiložte přímo
na ránu a zajistěte třemi otočkami fixačního
obinadla, tlakovou vrstvu pevně upevněte
otáčkami fixačního obinadla, které je třetí
vrstvou, uzel na konci obinadla musí být
pevný.
Správná aplikace tlakového obvazu nesmí
poraněného škrtit.
Pokud obvaz nestačí, přidejte další obvaz.
Pokud krev prosakuje i druhým obvazem,
vyměňte oba dva. Škrtidlo používejte
pouze jako poslední řešení, když nic jiného
nezabírá.
Z pochopitelných důvodů není možné použít
tlakový obvaz ani zaškrcení na krční tepně.
Na co nezapomenout
Většinou je zapotřebí vhodně improvizovat
z věcí, které máte u sebe.
Na otevřenou ránu přikládejte vždy sterilní
krytí, je zapotřebí zachovat čistotu.
Po celou dobu, kdy je postižený ošetřován,
je nutné s ním být v kontaktu, uklidňovat ho.
■
■
■
Může se hodit
hotový obvaz s jedním nebo se dvěma
polštářky
gáza
náplast hladká nebo s polštářkem
škrticí pryžové obinadlo
chirurgické vyšetřovací rukavice
nůžky
■
■
■
■
■
■
AKUTNÍ INTERNÍ STAVY
Astma
Co se může stát?
Astmatický záchvat často vzniká jako důsledek
zhoršení chronického onemocnění postiženého.
Příčinou mohou být alergeny (pyl, prach, plísně),
zánět, cigaretový kouř, ale i psychický stres
či fyzická námaha.
Jaké jsou projevy?
Náhle vzniklá dušnost, pocit tísně, sevření
hrudníku,
výrazná úzkost, neklid, strach z udušení,
vyčerpanost,
dráždivý kašel, ztížené mluvení i šeptání,
zmodráním konečků prstů a ušních lalůčků
v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku.
■
■
■
■
Co dělat?
Okamžitě uvolněte dýchací cesty – rozepněte
těsný oděv, zajistěte čerstvý vzduch,
odstraňte alergeny.
Uložte postiženého do polohy vsedě nebo do
polosedu s možností opěry.
Podejte postiženému dávku užívaného léku
(už se nepoužívají jen spreje!) na astma,
dávku lze za 5 minut opakovat.
Uklidňujte a povzbuzujte nemocného,
vyzvěte ho, aby dýchal pomalu a zhluboka.
Volejte záchrannou službu, jestliže je
postiženému stále hůř, dušnost ztěžuje
mluvení a postižený začíná být vyčerpaný.
Pokud postižený ztratí vědomí, uvolněte
dýchací cesty, v případě potřeby buďte
připraveni provést nepřímou srdeční masáž
a umělé dýchání.
■
■
■
■
■
■
Mozková mrtvice
10
Mozková mrtvice patří mezi nejčastější příčiny
smrti. Způsobuje ji náhlé a závažné narušení
přítoku krve do části mozku kvůli sraženině nebo
vlivem prasknutí cévy. Následky mrtvice závisejí
na tom, jak velká část mozku je poškozena.
Jaké jsou projevy?
Omezení hybnosti končetin,
ztráta citlivosti tváře nebo končetin,
potíže s mluvením, nemožnost mluvit nebo
rozumět mluvenému slovu,
potíže s chůzí a rovnováhou, závrať,
zvracení,
slabost, zmatenost, dezorientace, bolest
hlavy,
špatné vidění, rozmazaný obraz, krátkodobá
ztráta zraku, odlišný tvar zorniček,
potíže s chůzí a rovnováhou, závrať, zvracení.
■
■
■
■
■
■
■
Co dělat?
Ihned volejte záchrannou službu.
Postiženého při vědomí uložte na záda
s výše položenou hlavou.
Při poruše vědomí uvolněte dýchací cesty,
zkontrolujte dýchání, buďte připraveni
provést nepřímou srdeční masáž a umělé
dýchání.
Udržujte klid, větrejte.
■
■
■
■
AKUTNÍ INTERNÍ STAVY
Infarkt myokardu
Mdloba
Co se může stát?
Ischemická choroba srdce znamená zhoršené
prokrvení srdce způsobené zúžením tepen,
které ho zásobují. Prvním projevem počínajícího
ucpávání tepen je bolest na hrudi při tělesné
námaze nebo při vzrušení. Cévy nejsou schopné
přivádět dostatečné množství krve k srdci. Po
přerušení aktivity bolest ustoupí.
Co se může stát?
Mdloba je krátkodobá ztráta vědomí způsobená
přechodným nedostatečným prokrvením mozku.
Může být způsobena vyčerpáním, horkem,
pobytem ve vydýchaném a horkém vzduchu,
silným emočním podnětem (bolest, stres)
nebo při náhlém vzpřímení se po dlouhém
ležení. Krátkodobá ztráta vědomí může též
nastat po požití léků snižujících krevní tlak,
při epileptických záchvatech či vlivem srdeční
arytmie.
Jaké jsou projevy?
Náhlá intenzivní bolest na hrudi (pálivá,
svíravá bolest v oblasti srdce / za hrudní
kostí), bolest neustupuje a je stále silná
v jakýchkoliv polohách.
Bolest může vystřelovat do ramene, krku,
dolní čelisti, levé ruky, do zad, objevuje se
náhle, často v klidu nebo ve spánku.
Úzkost, dušnost, modrofialové zbarvení kůže
způsobené nedostatečným okysličováním
krve – namodralé rty, konečky prstů, ušní
lalůčky, špička nosu.
Možná zástava dechu a srdeční činnosti,
zrychlený tep.
Pocit slabosti nebo závratě, popelavá kůže,
nadměrné pocení.
■
■
■
■
■
Co dělat?
Volejte záchrannou službu.
Pomozte postiženému usednout, zklidnit se,
odpočívat.
Podejte nitroglycerin ve spreji nebo
v tabletách.
Uvolněte těsný oděv a uložte postiženého do
polosedu, otevřete okno.
Sledujte dechovou a tepovou frekvenci
a úroveň schopnosti reagovat.
V případě poruchy vědomí zajistěte
průchodnost dýchacích cest, kontrolujte
dýchání.
■
■
■
■
■
■
11
Jaké jsou projevy?
Nevolnost, závrať, zatmění před očima,
bledost v obličeji, studený pot na čele
a hučení v uších,
snížená tepová frekvence, kratší ztráta
vědomí a pád,
rychlé a úplné zotavení.
■
■
■
■
Co dělat?
Zdvihněte dolní končetiny.
Uvolněte tísnící oděv u krku.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.
Po návratu vědomí nedovolte ihned vstávat,
při závrati nechte postiženého chvíli ležet.
Při delší ztrátě vědomí zavolejte záchrannou
službu, uvolněte dýchací cesty a zkontrolujte
dýchání.
■
■
■
■
■
AKUTNÍ INTERNÍ STAVY
Náhlé stavy při cukrovce
Epilepsie
Co se může stát?
Cukrovka je onemocnění, při kterém je narušena
regulace metabolismu cukru, což s sebou
přináší četné komplikace. Náhlé změny stavu
postiženého při cukrovce jsou způsobeny vlivem
nízké nebo vysoké hladiny cukru v krvi.
Co se může stát?
Epilepsie je chronické onemocnění, kdy nervová
soustava vydává patologické vzruchy. Při
malém záchvatu dochází k apatii – nemocný
jako by sledoval vzdálený bod a snil. Může
přitom vykonávat stále se opakující činnost,
např. mlaskat nebo neustále otvírat a zavírat
ústa. Velký záchvat je často zahájen zvláštním
výkřikem a upadnutím do bezvědomí, tělem
začnou projíždět křeče.
Jaké jsou projevy?
Hypoglykémie (nízká hladina cukru)
Nevolnost, slabost, vyčerpanost, hlad, vlhká
zpocená kůže,
zmatenost, dezorientace či agresivita (pozor
na záměnu s opilostí), porucha vědomí,
zrychlený pulz, normální tlak, mělký dech
bez zápachu po acetonu,
třas končetin, kolaps.
■
■
■
■
Hyperglykémie (vysoká hladina cukru)
Dehydratace – cukr se filtruje do moči
a strhává s sebou vodu,
slabost, malátnost, dezorientace, poruchy
vědomí,
poruchy dýchání, dech s acetonovým
zápachem, žízeň,
suchá kůže.
■
■
■
■
Co dělat?
Podejte cukr v jakékoliv podobě, je-li
postižený při vědomí (sladký nápoj, kostka
cukru pod jazyk).
V případě hypoglykémie i malý přísun cukru
může pomoci, v případě hyperglykémie se
stav postiženého vážněji nezhorší.
Pokud je postižený v bezvědomí, nedávejte
mu nic pít ani jíst, uložte ho do stabilizované
polohy, uvolněte dýchací cesty, zkontrolujte
dýchání, sledujte jeho životní funkce
a volejte záchrannou službu.
■
■
■
Jaké jsou projevy?
Náhlá ztráta vědomí, ztuhlost a vyklenutí
zad, křečové stahy,
může dojít k zástavě dýchání s následným
šedomodrým zbarvením rtů, zatímco obličej
a krk bývají zarudlé a naběhlé,
čelisti jsou křečovitě sevřené a dýchání
hlučné, z úst můžou vytékat sliny, někdy
obarvené krví (po kousnutí do rtu nebo
jazyka),
může dojít k úniku moči a stolice,
následně se svaly uvolní a dýchání se vrací
k normálu, postižený znovu nabude vědomí,
může být zmatený, vyčerpaný nebo upadnout
do hlubokého spánku.
■
■
■
■
■
Co dělat?
Zavolejte záchrannou službu.
Křeče není možno ovlivnit, pokus o jejich
ovládnutí silou nemá žádný význam.
Snažte se alespoň zmírnit možné následky.
Z okolí postiženého odstraňte všechny
předměty, o které by se mohl zranit.
Pokuste se podložit postiženému hlavu
jakýmkoliv měkkým, ale ne příliš vysokým
materiálem.
Jakmile doznějí svalové křeče,
otevřete pacientovi ústa, přesvědčte
se o průchodnosti dýchacích cest, při
pokračujícím bezvědomí uložte do
stabilizované polohy na boku.
Pacienta sledujte až do úplného návratu
vědomí a orientace.
■
■
■
■
■
■
■
12
NÁSLEDKY TEPLA ČI CHLADU
Úžeh
Co se může stát?
Přehřátí mozku vzniká účinkem přímého
slunečního záření při pobytu na slunci. Stačí
i relativně krátká doba. Dochází k překrvení
mozkových obalů s možností otoku mozku.
Jaké jsou projevy?
Bolest hlavy, horečka, slabost,
křeče, závratě, zvracení,
zrychlení tepové frekvence a změny krevního
tlaku,
zrudnutí pokožky hlavy.
■
■
■
■
Co dělat?
Přiměřeně ochlazujte (sprcha, koupel, pobyt
ve větrané místnosti či ve stínu).
Podávejte chladné tekutiny, optimálně
minerální vodu.
V těžších případech vyhledejte lékařské
ošetření.
■
■
■
Úpal
Co se může stát?
Úpal vzniká v důsledku celkového přehřátí
organismu po dlouhém pobytu v horkém, případně
vlhkém prostředí. Nastává selhání termoregulace
těla, tělo přestává odvádět nadbytečné teplo.
Výsledkem je dehydratace, ztráta minerálů, riziko
selhání ledvin. Vyšší riziko úpalu trvá u starších
osob, osob s onemocněním srdce, u osob trpících
obezitou a u dětí.
Jaké jsou projevy?
Suchá zarudlá kůže, horečka,
malátnost, únava, nevolnost, zvracení,
poruchy zraku (mžitky) a sluchu (hučení),
vyčerpání, křeče, kolaps,
v těžších případech až ztráta vědomí.
■
■
■
■
■
Co dělat?
Umístěte postiženého na chladnějším místě,
ve stínu či v dobře větrané místnosti.
Za pomoci chladných zábalů, sprchy či
koupele srazte teplotu přibližně na 38 °C.
■
■
13
■
V případě poruch oběhu a dechu okamžitě
vyhledejte lékaře.
Podchlazení
Co se může stát?
Podchlazení neboli hypotermie je stav, při
němž teplota organismu poklesne pod úroveň
potřebnou pro běžnou činnost. Nastává,
pokud vnitřní mechanismy těla nedokážou
kompenzovat ztrátu tělesného tepla.
Z medicínského hlediska se za podchlazení
u člověka považuje nechtěný pokles tělesné
teploty pod úroveň 35 °C.
Jaké jsou projevy?
Svalový třes, bledost, na dotek chladná
pokožka,
pokles tepové a dechové frekvence,
odkysličení mozku,
spavost, která postupně přechází až do
bezvědomí,
poruchy dechu a oběhu, poruchy srdečního
rytmu.
■
■
■
■
Co dělat?
Zabraňte dalším ztrátám tepla.
Postupně zahřívejte, uložte do postele,
řádně přikrýt, zabalit do deky.
Podávejte teplé nápoje, polévku
a energetické potraviny (čokoláda).
Při lehkém podchlazení přinuťte postiženého
k vlastnímu pohybu.
Při těžším postižení s pacientem příliš
nehýbejte.
U starších lidí zvlášť dbejte na pomalé
zahřívání.
■
■
■
■
■
■
NÁSLEDKY TEPLA ČI CHLADU
Omrzliny
Co se může stát?
Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně
způsobené chladem při teplotách pod bodem
mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu.
Podobně jako popáleniny je dělíme do tří
stupňů. Při silném větru k nim může dojít
i při vyšších teplotách. Vznikají převážně na
okrajových, nechráněných částech těla (prsty,
nos, uši).
Jaké jsou projevy?
Omrzliny I. stupně
Voskovitě bílá či nafialovělá až modravá
kůže,
kůže je chladná, méně citlivá, případně
s otoky,
postižený má pocit svírání, při oteplování
ho palčivě píchá.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Omrzliny II. stupně
Bílá až žlutá kůže, mohou se tvořit puchýře,
kůže je necitlivá.
■
■
Omrzliny III. stupně
Tvrdá „vosková“ kůže,
nebolestivá ložiska, po několika dnech
nastává odumření tkáně,
objevuje se zčernání a úplné ztvrdnutí
postižené části těla.
■
■
■
Co dělat?
Zabraňte dalšímu ochlazování – přesuňte
postiženého do závětří či do vlahé místnosti
a postupně ho zahřívejte (horké nápoje,
teplá lázeň).
Jakékoliv tření postižené tkáně je velmi
rizikové kvůli možnosti dalšího poškození.
Postižená místa nedávejte ke zdrojům
silného sálavého tepla, jako je oheň, kamna,
ohřívací polštářky či fén.
■
■
■
14
Pokud není možné umístit končetinu do
teplého místa, zahřívejte ji kontaktem
s teplejší částí těla, jako je například klín
či podpaží.
Zlepšete prokrvení aktivním a pasivním
pohybem.
Dle rozsahu a hloubky omrzliny sterilně
kryjte, ovažte a zajistěte odborné ošetření.
Nikdy omrzliny netřete sněhem ani jiným
materiálem (hrozí zanesení infekce).
Nikdy nepodávejte alkohol či léky,
neaplikujte masti.
Puchýře nikdy nepropichujte, chraňte je před
protržením.
Může se hodit
isotermická fólie
■
OTRAVY A ALERGIE
Otrava
Alergická reakce
Co se může stát?
Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností
jedu v organismu. Rozlišujeme akutní otravy
(vzniklé následkem jednorázového přijetí velkého
množství jedu, například konzumací muchomůrky
zelené) a chronické otravy (vzniklé následkem
dlouhodobého přijímání nízkých dávek
kumulativního jedu, např. většina otrav těžkými
kovy).
Co se může stát?
Alergie je přecitlivělost na látku, kterou imunitní
systém těla rozpozná jako cizí (zejména
živočišné jedy, potraviny, léky atd.) a začne tvořit
protilátky. Alergeny vstupují do těla požitím
(potravinové alergeny), vdechnutím (pyly trav,
bylin a stromů, roztoči, zvířecí alergeny nebo
plísně), hmyzím bodnutím (nejčastěji včely nebo
vosy), injekční aplikací, ale i dotykem.
Jaké jsou projevy?
Závratě, porucha reakce zornic, až poruchy
vidění,
nevolnost, zvracení, průjmy (mohou být
zbarvené krví),
bolesti hlavy, křeče, bolesti břicha, postižený
má potíže s polykáním,
pocit horka, kůže je pokrytá studeným
lepkavým potem,
rozvíjejí se poruchy vědomí až bezvědomí,
postižený hůře dýchá,
může dojít až k zástavě dýchání, pulz je
rychlý, avšak téměř nehmatný, příznaky šoku,
různé poruchy vědomí, při vědomí může
být chování postiženého rozličné, může být
unavený, ospalý, hovorný až agresivní.
Jaké jsou projevy?
Příznaky alergie mohou vznikat okamžitě, během
sekund, ale také s odstupem hodin, dní nebo
týdnů:
Zarudnutí kůže, otok, svědění, pálení,
šupinatění,
rýma, dušnost, kašel, pískavý výdech,
vykašlávání hlenu, namodralý obličej,
nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, zánět
žaludku a střev, nadýmání,
horečka, pokles tlaku, křeče,
úzkost.
■
■
■
■
■
■
■
Co dělat?
Pokud to lze, přerušte působení jedu, např.
při otravě plynem zajistěte čerstvý vzduch.
U kontaktních jedů odstraňte oděv a omyjte
kůži nebo sliznice (výplach oka).
Nikdy nevyvolávejte zvracení.
Jestliže je postižený v bezvědomí, uvolněte
dýchací cesty, zkontrolujte dýchání a buďte
připraveni provést dle potřeby nepřímou
srdeční masáž a umělé dýchání.
Jestliže má postižený na ústech nějaké
chemikálie, použijte pro umělé dýchání
kapesní ochranný štítek nebo masku.
Zjistěte příčinu a zajistěte vzorek (obal od
léků, zbytky jídla, smaženice…).
Volejte záchrannou službu.
■
■
■
■
■
■
■
15
■
■
■
■
■
Co dělat?
Zeptejte se na známé alergie a případně
na novou kosmetiku, mycí prostředky, jídla
(potravinovými alergeny jsou často například
ořechy, ryby, sýry nebo tropické ovoce).
Při těžkých projevech aplikujte adrenalin
do podkoží, alergik již může mít u sebe
autoinjektor.
V případě lokální alergické reakce místo
chlaďte a použijte Fenistil gel.
Postiženého uložte do stabilizované polohy.
Volejte záchrannou službu.
Sledujte celkový stav postiženého (úroveň
vědomí, tepovou frekvenci, krevní tlak).
■
■
■
■
■
■
PRAKTICKÝ NÁCVIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚKONŮ
Stabilizovaná poloha
Pomáhá zachovat průchodnost dýchacích cest,
předcházet zapadnutí jazyka v mírném záklonu
hlavy; pomáhá uvolnit cizorodé látky, zvratky
či krev, které jsou v dutině ústní, čímž se sníží
riziko jejich vdechnutí. Určena je pro postižené
v bezvědomí, kteří dostatečně dýchají a mají
zachovanou srdeční činnost.
Jak to udělat?
1. Klekněte si k boku postiženého. Dolní končetinu
(tu, která je k vám blíže) pokrčte v koleni.
2. Horní končetinu (opět tu bližší k vám) zasuňte
pod hýždě postiženého, můžete si pomoci tím,
že zatlačíte na pokrčené koleno směrem od
sebe.
3. Položte horní končetinu, která je od vás
vzdálenější, přes břicho postiženého a tahem
za rameno této ruky převalte pacienta na bok.
Pomáhejte si při tom druhou rukou, kterou
pokrčené koleno tlačíte bokem k zemi.
4. Po převalení zkontrolujte, jestli má pacient
spodní rameno za sebou a zda si na něm neleží,
měl by totiž ležet spíše na prsou.
5. Tlakem na bradu a čelo vytvořte co největší
záklon hlavy a tvář postiženého položte na
hřbet ruky, která míří dlaní k zemi, aby nedošlo
ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak
podložena vlastní rukou a stabilizovaná.
Důležité
Postiženého do stabilizované polohy neukládejte
při zlomeninách pánve, dlouhých kostí, zlomenině
páteře a při otevřeném poranění břicha.
Umělé dýchání
Jak zkontrolovat, zda zraněný dýchá?
Klekněte si vedle postiženého, přiložte ucho
k jeho nosu a ústům a pozorujte hrudník.
Zkontrolujte, zda je slyšet nebo cítit vydechovaný
vzduch, přiložte tvář nebo dlaň k ústům.
Zkontrolujte hmatem, zda se hrudník zvedá
(přiložte ruku na hrudník a břicho).
U člověka, který nedýchá, je kůže nejdříve červená.
■
■
■
■
16
■
■
Po několika desítkách sekund nastupuje
promodrání (po 90 sekundách promodrávají
ušní boltce, nos, rty, brada, konce prstů, pak
postupně celé tělo).
Do dvou až tří minut ztrácí postižený vědomí
a zastavuje se mu srdce.
Jak to udělat?
Postiženého položte na záda (ne při podezření
na poranění páteře), otočte mu hlavu na stranu
a otevřete ústní dutinu.
Vyčistěte ústní dutinu a odstraňte nečistoty
a předměty z úst (včetně umělého chrupu).
Zakloňte hlavu, zvedněte bradu, otevřete
ústa a tím dojde k uvolnění zapadlého jazyka.
Zkontrolujte, jestli člověk nezačal sám dýchat.
Nadechněte se a široce otevřete svá ústa
a přiložte je na ústa postiženého tak, aby nikde
neunikal vzduch ven.
Stiskněte mu pevně nos a vydechněte vzduch
do úst. Pozorujte hrudník. Pokud se nadzdvihl,
vzduch pronikl do plic.
Pak oddalte ústa a nechte proběhnout
samovolný výdech. Pokles hrudníku ukazuje,
že vzduch volně uniká z plic.
Opakujte tempem přibližně 12 až 16krát
za minutu, u zraněného dítěte je frekvence
přibližně 20krát za minutu. Každý vdech by
měl být plynulý a trvat asi dvě sekundy. Při
rychlejším vdechu bude odpor dýchacích cest
větší a umělé dýchání bude méně účinné.
Po první sérii uvolněte nos a zkontrolujte, jestli
zraněný sám dýchá. Pokud ne, vše opakujte
a dodržujte frekvenci. Pokračujte až do
obnovení dýchání nebo do příchodu lékařské
pomoci.
■
■
■
■
■
■
■
■
Důležité
Pokud máme podezření na zranění páteře,
postiženému nesmíte hlavu zaklánět.
Průchodnost dýchacích cest v takovém případě
zajistíte vysunutím dolní čelisti.
Při podávání umělého dýchání neznámým
osobám používejte ochrannou roušku.
■
■
PRAKTICKÝ NÁCVIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚKONŮ
Masáž srdce
Jak zjistit, zda zraněnému tluče srdce?
Zkontrolujte, zda postižený dýchá. Pokud
nedýchá, lze předpokládat i zástavu srdce.
Můžete zkontrolovat pulz. Prohmatejte
alespoň dvěma prsty krční tepny, procházejí
krkem po obou stranách hrtanu. V poslední
době se kontrola pulzu již nedoporučuje,
protože bývá většinou mylná a zbytečně
může zdržet poskytnutí pomoci.
■
■
Jak to udělat?
Postiženého položte na záda na tvrdou
podložku.
Přiložte nejdříve dva prsty na výběžek hrudní
kosti, k nim přiložte ruce rovnoběžně složené
na sebe. Prsty se nedotýkejte hrudníku.
Lokty mějte napnuté, stisky provádějte
kolmo k postiženému.
Rytmicky stlačujte hrudník asi 80 až 100krát
za minutu (včetně vdechů), u dětí 100 až
120krát za minutu. Každé stlačení by mělo
být plynulé.
Po každém zatlačení povolte lehce ruce
z oblasti hrudní kosti, aby se hrudník mohl
vrátit do výchozí polohy. Ruce ale pouze
povolte, nezvedejte z hrudníku, abyste
zůstali v kontaktu s místem stlačování
a nemuseli jste ho hledat znovu.
Pokračujte až do obnovy životně důležitých
funkcí nebo do příchodu lékařské pomoci.
■
■
■
■
■
17
Masáž srdce spojená s umělým
dýcháním
Jak to udělat?
Střídejte přibližně 15 stlačení hrudníku
s dvěma umělými vdechy.
Při vdechování nezapomeňte na záklon hlavy
postiženého a pevné stisknutí nosních dírek.
Pravidelně kontrolujte tep na krčních tepnách.
Pokud zjistíte tep, přestaňte provádět masáž.
■
■
■
■
Fixace zlomeniny
Jak to udělat?
Zlomeniny bez porušení kůže
Všechny zlomeniny horní končetiny je
nejlepší zafixovat závěsem do šátku.
Při zlomenině dolní končetiny zafixujte
kosti přes dva klouby (např. klacek, smeták,
případně zdravou dolní končetinu přiložte ke
zlomené a svažte je k sobě).
Dlaha přesahuje oba klouby jak nad
zlomeninou, tak pod ní.
Chlaďte. Nikdy se nepokoušejte zlomeninu
napravovat.
■
■
■
■
Otevřené zlomeniny
Sterilně přikryjte ránu otevřené zlomeniny.
Zafixujte tak, aby dlaha přesahovala oba
klouby jak nad zlomeninou, tak pod ní.
Nikdy se nepokoušejte zlomeninu
napravovat.
Co nejrychleji volejte záchrannou službu.
■
■
■
■
PRAKTICKÝ NÁCVIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚKONŮ
Obvazy
Závěs horní končetiny
Jak to udělat?
Nejdřív si navlékněte rukavice na jedno
použití (pokud je máte k dispozici).
Sterilní krytí musí přesahovat okraje rány
a nesmíte s ním pohybovat, abyste do rány
nezanesli nečistoty a tím též infekci.
K ošetření zvolte vhodný druh obvazu, a to
tak, aby pevně držel, zároveň však nesmí
poraněného škrtit nebo se zařezávat do rány.
Začněte obvazovat na nejužším místě
poraněné oblasti, obvazovým materiálem
zbytečně neplýtvejte.
Při prosakování obvazu krví ho nevyměňujte,
nýbrž přiložte další obvaz. Jestliže krev
prosakuje i druhým obvazem, vyměňte oba
dva a přiložte nový obvaz.
Po ošetření rány uložte rukavice a použitý
obvazový materiál do vhodného plastového
sáčku.
Drží předloktí ve vodorovné nebo mírně zvednuté
poloze. Poskytuje oporu poraněné paži, zápěstí
či předloktí nebo při jednoduché zlomenině
žeber. Používá se u postižených, kteří mohou
ohýbat loket.
■
■
■
■
■
■
Důležité
Na ránu byste vždy měli přiložit krycí obvaz –
zabraňuje vniknutí infekce. Při silném krvácení
se obvazu využívá i k tlaku na ránu, který
napomáhá procesu srážení krve.
Kdykoliv je to možné, použijte sterilně
balený hotový obvaz. Pokud není k dispozici,
použijte jakoukoliv čistou látku bez
chloupků. Drobné rány a odřeniny můžete
chránit náplastí.
■
■
18
Jako závěs nebo k upevnění obvazu ruky, nohy
či hlavy použijte trojcípý šátek, můžete použít
metrový čtverec jakékoliv pevné tkaniny.
Improvizovaně můžete použít i nějakou součást
oděvu.
Kabát – rozepněte kabát, dolní lem na
poraněné straně přehněte přes předloktí
a připevněte zavíracím špendlíkem.
Zapnutý kabát – rozepněte na kabátu jeden
knoflík, prsty a dlaň poraněné končetiny
vložte do mezery.
Rukáv košile – položte poraněnou končetinu
přes hrudník postiženého, manžetu na rukávu
přišpendlete na protější přední díl košile.
K přidržení poraněné ruky můžete použít
třeba opasek, kravatu či punčochové kalhoty.
■
■
■
■
PRÁCE S DĚTMI
10 hlavních zásad pro výuku první pomoci
Tip na hru
1. Názornost
Informace musí být názorné a musí vycházet ze
zkušenosti dětí.
Co dělat, když…
1. Po výuce hlavních zásad poskytování první
pomoci vyberte děti, které budou simulovat
nehodu či poranění.
2. Opravdovost
Informace je účinná, jestliže dokáže „strhnout“,
když je přesvědčivá.
2. Rozdělte dětem simulaci nejčastějších
poranění a vytvořte časový plán.
3. Vlastní činnost
U dětí je potřeba vyvolat aktivitu a vést je ke
kladení otázek. Musí se jim poskytnout čas,
přestávky na přemýšlení.
3. V rámci pravidelné každodenní aktivity
bude jedno z vybraných dětí simulovat předem
domluvenou nemoc. V případě potřeby dítě
namaskujte, aby nehoda působila přesvědčivě.
4. Jednoduchost
4. Děti nejdříve dostanou za úkol si zapsat,
Čím obtížnější je téma, tím jednodušší by měla
být řeč. Děti musí rozumět tomu, čemu se učí.
jak by danou situaci řešily.
5. Srozumitelnost
5. Na figurantovi potom prakticky ukažte,
jak postupovat.
Je potřeba vybrat několik významných pojmů,
aby děti měly přehled o tom, co je důležité.
6. Po zachránění poraněného dítěte vyzvěte
6. Živost
děti k diskuzi – jak danému úrazu předejít,
co se dá dělat jinak, na co nezapomenout apod.
Informace mají být zprostředkovány živě,
pokaždé novým způsobem.
7. Otevřenost
Děti mohou spolurozhodovat, orientovat se
v problémech a ptát se.
8. Smysluplnost
Děti musí vidět smysl v tom, co přijímají jako
informace.
9. Využitelnost
Informace musí být pro děti přijatelné
a použitelné. Mají být takové, aby si z toho děti
osvojily co nejvíce.
10. Důležitost
Obsah by měl být v souladu s potřebami
a chápáním dětí, aby se pro ně stal subjektivně
důležitým.
19
Vydáno za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, 2012
Odborný a obsahový garant:
MUDr. Miroslav Derevjanik
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Download

První pomoc krok za krokem