24.
sezóna
Poznávací
zájezdy
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY
POZNÁVACÍ
OKRUHY
ZÁJEZDY
PO ČECHÁCH
A MORAVĚ
POBYTOVÉ ZÁJEZDY
S POZNÁVACÍM
PROGRAMEM
ZÁJEZDY S LEHKOU
PĚŠÍ TURISTIKOU
JEDNODENNÍ
A ADVENTNÍ ZÁJEZDY
EXOTICKÉ ZÁJEZDY
2014
Splňte si své sny !
Vážení přátelé,
za více jak 23 let působení naší CK jsme pro vás připravili stovky zájezdů. I letos jsme se pro vás snažili vybrat jakousi mozaiku zajímavostí,
dlouhodobě oblíbených zájezdů i novinek. V každém vybraném zájezdu se snažíme nabídnout nějakou specialitu – ať už to jsou slavnosti,
zajímavé aktivity, služby wellness doplňující program, zájezdy s kartami, kde jsou vstupy v ceně aj. Cestujete-li raději v menším kolektivu,
jsme tu pro vás. Exotické zájezdy organizujeme již od 6 osob s českým průvodcem a umíme i poznávací zájezdy pro cca 20 osob.
Již léta nabízíme zvýhodnění pro studenty a seniory. Na zájezdy, které jsou označeny S + S poskytujeme příslušné slevy.
Těšíme se tedy, že se s vámi sejdeme na některém z našich zájezdů a věříme, že náš katalog vám bude dobrou inspirací.
Kolektiv CK Erika tour
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinné pojištění CK dle zákona č. 159/1999 Sb.: Všechny uvedené programy splňují
náležitosti pojištění zájezdu dle výše uvedeného zákona. Minimální počet účastníků zájezdu nutný pro jeho realizaci je stanoven následovně: autokarové zájezdy – 31 osob,
letecké zájezdy 15 osob, pokud není výslovně uvedeno jinak. CK si vyhrazuje právo na
zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků.
Komplexní cestovní pojištění – Naše CK nabízí komplexní cestovní pojištění TURISTA
od České pojišťovny. Základní informace o podmínkách a rozsahu pojištění a pojistného
plnění najdete na straně 51, popřípadě v CK.
Vymezení programu zájezdu a rozsahu služeb je uvedeno v popisu jednotlivých zájezdů. Tato specifikace je doplňkem cestovní smlouvy (přihlášky) uzavřené při objednávce
(knihování) zájezdu. Vstupné do objektů, lanovky, lodě a trajekty na ostrovy u výletů
a MHD nejsou zahrnuty v ceně zájezdů, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně
uvedeno jinak. Předpokládaná výše vstupů do jednotlivých objektů a doporučené kapesné
u jednotlivých zájezdů bude součástí odbavení zájezdů.
Řádně si, prosíme, prostudujte podmínky CK.
Doobsazení pokojů druhým cestovatelem: Individuálním klientům nabízíme možnost
hledat doobsazení pokoje druhým cestovatelem a ušetřit tak náklady za příplatek na jednolůžkový pokoj. Stačí uvést tento požadavek na cestovní smlouvě při rezervaci zájezdu.
Najdeme-li my nebo Vy dalšího individuálního klienta se stejným požadavkem, ubytujeme
Vás společně a vrátíme zálohu na jednolůžkový pokoj. Doobsazovaní jednotlivci budou
ubytováni ve dvou nebo třílůžkových pokojích – vždy osoby stejného pohlaví – podle
toho, zda se sejde lichý nebo sudý počet účastníků. Nepodaří-li se doobsazení, musí být
uhrazen doplatek na jednolůžkový pokoj.
Doplňující informace k dopravě – nástupní místa, svozy: Doprava je realizována autobusy či mikrobusy podle přihlášeného počtu účastníků. Při našich autokarových zájezdech nabízíme řadu odjezdových míst. Základní odjezdové trasy bez příplatku jsou:
– do západní a jižní Evropy: Semily, Turnov (Jičín), Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav,
Praha, Plzeň
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou
100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Hradec Králové 200 Kč, Tanvald 100 Kč,
Harrachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč, Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno
400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč
– do východní Evropy: Semily, Jičín, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Brno
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou
100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Harrachov 150 Kč, Rokytnice n. J. 150 Kč,
Mnichovo Hradiště 120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Tanvald 100 Kč,
Trutnov 300 Kč, Náchod 350 Kč, Brno 400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč
– do severní Evropy: Semily, Turnov, Jičín, Harrachov
+ další nástupní místa s příplatkem na svoz: Liberec 120 Kč, Jablonec nad Nisou
100 Kč, Jilemnice 100 Kč, Vrchlabí 120 Kč, Rokytnice n. Jiz. 150 Kč, Mnichovo Hradiště
120 Kč, Mladá Boleslav 150 Kč, Praha 280 Kč, Tanvald 100 Kč, Trutnov 300 Kč,
Náchod 350 Kč, Brno 400 Kč, Olomouc 400 Kč, Ostrava 490 Kč
CK si vyhrazuje právo změnit ceny tarifů v případě změny ceny pohonných hmot o více
jak 10%. Byly kalkulovány na základě cen pohonných hmot v době tisku katalogu. Minimální počet účastníků na realizaci svozu jsou 4, při vzdálenosti nad 100 km od Semil 6.
V zájmu bezpečnosti a rentability si CK vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých
míst osobními automobily, mikrobusy speciálními autobusy, popř. hromadnou dopravou.
V případě, že jsou v jednom nástupním místě méně než 4 cestující, může cestovní kancelář toto odjezdové místo zrušit nebo změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (bus, metro, vlak) a bude klientovi navrácen případný příplatek
na tzv. „svoz“. V případě změny zajištění dopravy bude klientovi přiznána náhrada za
změnu charakteru služby svoz, a to ve výši 50% ceny jízdného veřejnou hromadnou dopravou z místa potvrzeného na přihlášce do nejbližšího místa odjezdu. O neuskutečnění
svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním
transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné
odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.
JAK SI ZLEVNIT ZÁJEZD S CK ERIKA TOUR ?
SLEVY:
ČASOVÁ SLEVA PRO NOVÉHO KLIENTA:
7% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 1. 2014
ČASOVÁ SLEVA PRO STÁLÉHO KLIENTA:
9% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 1. 2014
(u exotických zájezdů minimálně 9 měsíců před odjezdem)
(u exotických zájezdů minimálně 9 měsíců před odjezdem)
5% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 2. 2014
7% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 2. 2014
(u exotickýxh zájezdů minimálně 8 měsíců před odjezdem)
(u exotickýxh zájezdů minimálně 8 měsíců před odjezdem)
3% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 3. 2014
4% ze základní ceny zájezdu při složení 50% zálohy do 10. 3. 2014
(u exotických zájezdů minimálně 6 měsíců před odjezdem)
(u exotických zájezdů minimálně 6 měsíců před odjezdem)
NEJSTE NAŠIMI STÁLÝMI ZÁKAZNÍKY?
STAŇTE SE JIMI !!!
Naši milí stálí zákazníci jsou ti, kteří s námi od roku 2008 vycestovali alespoň 3x
Slevy:
U zájezdu do
5.000 sleva 100 Kč
U zájezdu do
10.000 sleva 200 Kč
U zájezdu nad
10.000 sleva 300 Kč
Maximální výše slevy může dosáhnout 2.700 Kč
SLEVY PRO STUDENTY A SENIORY
zájezd do
zájezd do
zájezd do
zájezd nad
4.000 Kč
8.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
S+ S
200 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
PŘIVEĎTE SVÉ ZNÁMÉ !!! (Sleva za aktivitu – skupinová sleva)
Rozdejte katalogy svým přátelům, známým, spolupracovníkům, získáte výhodnou slevu!
Zlevněte zájezd pro sebe i své přátele. Chcete-li jet na zájezd se skupinou svých přátel, využijte této zvýhodňující nabídky:
Získali jste „pouze“ spřátelený pár, který s námi ještě necestoval?
I tak obdržíte slevu: 200 Kč (zájezd do 5.000)
400 Kč (zájezd do 10.000)
600 Kč (zájezd nad 10.000)
Ucelená skupina již od 8 do 19 osob
3% / osoba
Objednáte-li zájezd
pro 20 osob – členové skupiny mají 5% slevu a vy 50%
pro 35 osob – členové skupiny 6% slevu, vy 100%
pro 45 osob a více členové skupiny 6%, vy 1 osobu zdarma
a další osoba 50%
Slevy se nesčítají, započítává se nejvýhodnější sleva pro klienta.
ZÁJEZDY PRO KOLEKTIVY
K
Ty zájezdy, které jsou dle našeho názoru obzvlášť vhodné pro kolektivy, jsou označeny značkou „K“, ale pro kolektiv lze použít nebo upravit jakýkoli zájezd. Dovolená /
zájezd na přání pro kolektivy bude zpracován individuálně jako forfaitová objednávka se zvláštní kalkulací. Jsme připraveni vyjít vstříc vašim požadavkům na trasu, rozsah
služeb, dopravu, průvodce, termín i odjezdová místa. Zájezdy označené „K“ nejsou předem rezervovány pro skupiny.
PŘEHLED ZÁJEZDŮ 2014
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Nizozemí
Za krásou holandských květin
Francie
Voňavá Provence
Okouzlující Paříž
Šarmantní Paříž a zámky na Loiře
Romantické kouzlo Alsaska – kraje vína
Velká Británie
Srdce romantické Anglie a Londýn
Rakousko
Vídeň a okolí trochu jinak
Narcisové slavnosti v Rakousku
Slavnost růží v Badenu a Schönbrunn
Rakousko – Neodolatelné Korutany
Pohádkové údolí Saalbach – Hinterglemm
s Joker kartou
Za přírodním rájem štyrských hor s kartou
Báječné dny v Salcbursku
Tulln – rakouský ráj květin
Pohodové procházky kolem štýrských jezer a hor
Tyrolsko – festival knedlíků a shánění stád
Německo
Pohádkové Hrady a zámky Bavorska
Bodamské jezero s rozkvetlým rájem květin
Bavorské poklady
Hvězdy Bavorska
Berlín a perly Saska
Švýcarsko
Perly Švýcarska
Kouzlo švýcarských Alp – švýcarská nej…
Jezerní a horské perly Itálie a Švýcarska
Itálie
Řím a Florencie
Italské stálice – Benátky, Vicenza, Padova
30. 04. – 04. 05. 2014
4
16. 04. – 21. 04. 2014
07. 05. – 11. 05. 2014
24. 10. – 28. 10. 2014
20. 05. – 25. 05. 2014
27. 08. – 31. 08. 2014
4
4
4
5
5
24. 07. – 30. 07. 2014
5
16. 05. – 18. 05. 2014
31. 05. – 01. 06. 2014
07. 06. – 08. 06. 2014
18. 06. – 22. 06. 2014
30. 07 – 03. 08. 2014
6
6
6
6
7
Černá Hora
Půvaby Černé Hory
Bulharsko
Bulharsko s návštěvou Istanbulu
Skandinávie
Za půlnočním sluncem přes Lofoty a Vesterály
Norsko
Klenoty norské přírody
Norsko – země kde se narodily barvy
Pobaltí
Velká cesta Pobaltím
Francie
Normandská a Bretaňská zastavení
Britské ostrovy
Velká cesta Skotskem
Madeira
Madeira – květinový ostrov
21. 08. – 24. 08. 2014
26. 08. – 31. 08. 2014
30. 08. – 31. 08. 2014
18. 09. – 21. 09. 2014
19. 09. – 22. 09. 2014
7
8
8
8
9
Květinová Madeira a sopečné Azorské ostrovy
Španělsko a Portugalsko
Poklady Španělska a Portugalska
Albánie
Albánie – balkánský drahokam
01. 05. – 04. 05. 2014
05. 09. – 07. 09. 2014
17. 05. – 19. 05. 2014
23. 05. – 25. 05. 2014
26. 09. – 28. 09. 2014
27. 09. – 28. 09. 2014
12. 09. – 14. 09. 2014
9
9
9
10
10
10
10
09. 07. – 13. 07. 2014 10
08. 08. – 13. 08. 2014 11
13. 05. – 18. 05. 2014 11
09. 04. – 13. 04. 2014
21. 05. – 25. 05. 2014
24. 10. – 28. 10. 2014
11. 06. – 15. 06. 2014
02. 09. – 07. 09. 2014
12. 09. – 17. 09. 2014
Palmová riviera – drahokamy regionu Marche
Ochutnejte Itálii od Parmy po Ligurskou rivieru
Babí léto u Gardského jezera
Slovinsko
Slovinsko – jezera, hory, moře
Maďarsko
Relaxace v termálních lázních Bük
12
12
12
12
13
13
30. 05. – 04. 06. 2014 14
10. 04. – 13. 04. 2014
02. 10. – 05. 10. 2014
18. 04. – 21. 04. 2014
16. 10. – 19. 10. 2014
28. 04. – 04. 05. 2014
06. 10. – 12. 10. 2014
20. 05. – 25. 05. 2014
23. 10. – 28. 10. 2014
Elegantní Budapešť a termální lázně
Pohodové jižní Maďarsko – Harkány
Balaton a termální lázně
Polsko
Klenoty Polska – Krakov a Vratislav …
Napříč Polskem
14
14
14
14
14
14
15
15
24. 04. – 27. 04. 2014 15
26. 07. – 31. 07. 2014 15
ZÁJEZDY PO ČECHÁCH A MORAVĚ
Pohádkový Český ráj
Morava – krásná zem
To nejkrásnější z jižních Čech
Malebné Beskydy – Po valašských chodníčcích
Toulky jižní Moravou
Lázeňský trojúhelník
Skryté kouzlo Českomoravské Vysočiny
31. 05. – 05. 06. 2014
05. 06. – 08. 06. 2014
11. 06. – 15. 06. 2014
04. 07. – 06. 07. 2014
16. 08. – 19. 08. 2014
18. 09. – 21. 09. 2014
18. 09. – 21. 09. 2014
16 . 07. – 20. 07. 2014 18
23. 07. – 30. 07. 2014 18
15. 07. – 20. 07. 2014
02. 08. – 07. 08. 2014
02. 09. – 07. 09. 2014
11. 09. – 14. 09. 2014
19
19
19
20
29. 06. – 06. 07. 2014 20
19. 08. – 24. 08. 2014 20
Jižní Asie
Srí Lanka – zelený ráj
Indie – od Dillí po Keralu
Poklady severní Indie
Nezapomenutelný Nepál
Jihovýchodní Asie
Vietnam od severu k jihu
Poklady Vietnamu a Kambodže
Thajsko – země úsměvů
Romantický okruh Malajsií
Dálný východ
To nejlepší z Číny
Kouzlo Číny a Tibetu
To nejlepší z Jordánska
Izrael a Jordánsko – starověké klenoty
Hrdá Arménie
Afrika
Klenoty Maroka
Tajemství Etiopie
To nejlepší z Jižní Afriky
Fascinující Namibie
To nejlepší z Tanzanie a Zanzibar
Madagaskar – Galapágy afrického kontinentu
Střední a Jižní Amerika
Mexiko – země tajuplných pyramid
Hokovce – Dudince – léčebný pobyt s výlety
02. 06. – 08. 06. 2014
29. 09. – 05. 10. 2014
07. 06. – 14. 06. 2014
20. 09. – 27. 09. 2014
Itálie
Itálie – Neapol, Pompeje, Capri, Řím
Poklady střední Itálie
Smaragdová Sardinie
Chorvatsko
Kouzlo jižní Dalmácie
06. 06. – 15. 06. 2014 23
19. 09. – 25. 09. 2014 23
19. 09. – 28. 09. 2014 23
Chorvatské skvosty
28. 06. – 11. 07. 2014 26
14. 07. – 22. 07. 2014 27
06. 09. – 14. 09. 2014 27
02. 08. – 12. 08. 2014 28
15. 09. – 22. 09. 2014 28
14. 08. – 25. 08. 2014 29
28. 04. – 09. 05. 2014 30
04. 09. – 15. 09. 2014 30
23. 07. – 01. 08. 2014 31
27. 09. – 11. 10. 2014 31
14. 06. – 25. 06. 2014 32
13. 09. – 24. 09. 2014 32
27. 09. – 09. 10. 2014 32
EXOTICKÉ ZÁJEZDY
06. 06. – 15. 06. 2014 21
POBYTOVÉ ZÁJEZDY
S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
Čechy a Slovensko
Západní Čechy – živá voda Jáchymovska
03. 09. – 14. 09. 2014 25
15. 02. – 28. 02. 2014
23. 03. – 05. 04. 2014
17. 11. – 30. 11. 2014
15. 02. – 28. 02. 2015
15. 11. – 06. 12. 2014
17. 04. – 29. 04. 2014
13. 10. – 25. 10. 2014
28. 04. – 06. 05. 2014
24. 10. – 01. 11. 2014
33
33
33
33
34
35
35
35
35
01. 11. – 15. 11. 2014
25. 02. – 12. 03. 2014
01. 11. – 17. 11. 2014
25. 02. – 12. 03. 2015
14. 02. – 01. 03. 2014
14. 03. – 29. 03. 2014
10. 11. – 25. 11. 2014
14. 02. – 01. 03. 2015
11. 04. – 27. 04. 2014
14. 10. – 30. 10. 2014
11. 04. – 27. 04. 2015
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
04. 04. – 16. 04. 2014
13. 10. – 25. 10. 2014
04. 04. – 16. 04. 2015
23. 07. – 07. 08. 2014
14. 10. – 29. 10. 2014
38
38
38
39
39
04. 04. – 14. 04. 2014
22. 10. – 01. 11. 2014
04. 04. – 14. 04. 2015
22. 10. – 31. 10. 2014
16. 03. – 25. 03. 2015
16. 09. – 25. 09. 2014
40
40
40
40
40
41
10. 10. – 26. 10. 2014
14. 05. – 30. 05. 2015
03. 11. – 19. 11. 2014
25. 02. – 12. 03. 2015
15. 02. – 28. 02. 2014
03. 11. – 16. 11. 2014
15. 02. – 28. 02. 2015
11. 04. – 23. 04. 2014
14. 10. – 26. 10. 2014
11. 04. – 23. 04. 2015
17. 11. – 30. 11. 2014
04. 03. – 17. 03. 2015
15. 02. – 26. 02. 2014
02. 11. – 13. 11. 2014
15. 02. – 26. 02. 2015
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
07. 03. – 19. 03. 2014
20. 11. – 02. 12. 2014
07. 03. – 19. 03. 2015
11. 03. – 25. 03. 2014
02. 11. – 16. 11. 2014
11. 03. – 25. 03. 2015
15. 02. – 28. 02. 2014
19. 11. – 02. 12. 2014
01. 03. – 14. 03. 2015
46
46
46
46
46
46
47
47
47
Blízký a střední východ
16
16
16
17
17
17
18
ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU
Slovensko
Národní park Pieniny ze Slovenské i Polské strany
Národní park Vysoké Tatry
Čechy a Morava
Krkonoše bez hranic
Jeseníky – jesenické výhledy
Šumava a Bavorský les
Pohádková krása Česko – Saského Švýcarska
Itálie
Toulky v Dolomitech
To nejkrásnější z Dolomit
Portugalsko
Romantika Madeirských levád
Turecko
Velký okruh Tureckem
05. 09. – 14. 09. 2014 24
22
22
22
22
06. 06. – 15. 06. 2014 24
05. 09. – 14. 09. 2014 24
12. 09. – 21. 09. 2014 24
Úžasná Kostarika
Peru – říše Inků
Severní Amerika
Národními parky severní Kanady
Perly západu USA
Adventní zájezdy
Jednodenní zájezdy
Uzávěrka katalogu proběhla k 31. 10. 2013 a k tomuto datu byly použity i měnové kurzy.
03. 09. – 14. 09. 2014 48
01. 10. – 13. 10. 2014 49
50
21
K R Á T K É P O Z N Á VAC Í Z Á J E Z DY
NIZOZEMÍ ● FRANCIE
VOŇAVÁ PROVENCE
VŮNĚ A BARVY PROVENCE – NEZAPOMENUTELNÝ
ZÁŽITEK – LÉTA OSVĚDČENÝ PROGRAM!
Francouzská Provence – to je nezapomenutelný zážitek.
Toulat se krajem malířů, které Provence lákala právě svým
jasem, krásou, vůní, barevností i tradicemi, a stát v úžasu
před takovými historickými památníky lidského umu jako
jsou Pont du Gard, římské památky v Orange, Arles, Papežský palác v Avignonu…, to vám umožní právě tento zájezd.
Je-li tento program doplněn ještě krásami Azurového pobřeží, skýtá dokonalý pohled na tuto kouzelnou a proslavenou část Francie.
ZA KRÁSOU
HOLANDSKÝCH
KVĚTIN
S+ S
S NÁVŠTĚVOU KVĚTINOVÉHO KORZA
Holandsko je země větrných mlýnů, grachtů, polderů, tulipánů, dřeváků a krav, ale také elektroniky firmy Philips a fantastických vodních staveb. My budeme mít možnost shlédnout od všeho trochu, ale jaro je přece jen zasvěceno
květinám, především tulipánům. Jeden z nejoblíbenějších
zájezdů naší nabídky.
Program:
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách. Cesta přes noc.
2. den: Ráno květinová burza v Alsmeeru, návštěva kouzelné rybářské vesničky Volendam a sýrové farmy Alida
Hoeve – možnost ochutnávky a nákupu sýrů. Zaanse
Schans – živý skanzen s větnými mlýny a ukázkami výroby
sýrů, dřeváků a delftské keramiky. Odjezd na nocleh.
3. den: Alkmaar – proslulý sýrový trh. Amsterodam –
prohlídka města, možnost projížďky po grachtech, návrat na
nocleh.
4. den: Dnešní den strávíme v nejkrásnějším jarním parku
Evropy Keukenhof – miliony kvetoucích cibulovin – tulipánů,
hyacintů, narcisů, ale i dalších květin. Odpoledne zde shlédneme světoznámý květinový průvod – desítky alegorických
vozů z květin. Oblast květinových polí. Haag – možnost
navštívit park Madurodam – Holandsko v malém. V podvečer Rotterdam – největší evropský říční přístav – okružní
projížďka, Euromast – vyhlídková věž. Noční přejezd.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
(s návštěvou zámku Vicomt)
Program:
1. den: Odjezd v poledních hodinách, průjezd SRN, cesta
přes noc.
2. den: Ráno prohlídka Orange – dvou velkolepých římských památek: divadla a vítězného oblouku. Avignon –
jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie – masívní
hradby, mohutný Papežský palác, Pont St-Bénezet, katedrála. Odjezd na nocleh.
3. den: Pont du Gard – největší a nejzachovalejší řimský
akvadukt – jeden z divů antického světa. Camargue – osobité území delty řeky Rhony s ojedinělou florou i faunou –
plameňáci, bílí koně, černí býci, soliska – projížďka lodí,
event. na koních. Aigues Mortes – jedinečně zachovalé
opevněné město postavené během křížových výprav, které
byly odsud vypravovány, přejezd do St. Maries de la Mer –
kouzelné městečko, kde podle legendy Marie Jakobova,
Marie Salome a Sára zázračně přistály a začaly místní obyvatelé obracet na víru. V místním poutním kostele najdete
kapli Sv. Sáry, patronky cikánů. Nocleh.
4. den: Arles – město provensálských tradic a kultury,
které se snoubí s římskými památkami – duch města přitahoval Picassa, Van Gogha…, amfiteátr, římské divadlo
a lázně, katedrála St. Trophime, Goghova nemocnice, kavárna. Le Baux – starobylé městečko se zříceninami středověké citadely shlíží ze svého skalního ostrohu na Pekelné
údolí. Ve středověku proslulo jako nejznámější „dvůr lásky“.
Aix en Provence – město „tisíce kašen“ – starobylé město
s množstvím památek, rodiště Paula Cézanna. Nocleh.
5. den: Marseille – návštěva katedrály Notre-Dame-dela-Garde, starý přístav, výlet lodí na Frioulské ostrovy nebo
na ostrov hraběte Monte Christa If. Odjezd.
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Služby: 3x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Fakultativně: 3x snídaně – 480 Kč, večeře cca á 470,- Kč
jednolůžkový pokoj: příplatek 1750 Kč
Cena nezahrnuje: vstupy
Služby: 2x nocleh v hotelu 3* ve dvoulůžkových pokojích
s vlastním přísl. se snídaní,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Fakultativně: 2x večeře: 880 Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj 1.400 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1001
30. 04. – 04. 05. 2014
6.270 Kč
K
OKOUZLUJÍCÍ PAŘÍŽ
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Č. zájezdu
1002
Termín
16. 04. – 21. 04. 2014
Cena
7.980 Kč
S+ S
TRADIČNĚ OBLÍBENÝ ZÁJEZD!
Paříž – perla mezi velkoměsty, kráska na Seině, město, které
má stále svůj šarm, je už po léta oblíbeným cílem našich turistů. Navštivte s námi metropoli s mnohými významnými
historickými památkami, s desítkami muzeí a divadel, město,
které se nesmazatelně zapsalo nejen do světových dějin
umění, kabaretů, ale i do politiky.
Program:
1. den: Odjezd odpoledne, noční přejezd do Paříže.
2. den: Paříž – okružní jízda městem a návštěva Eiffelovy
věže, Trocadéra, Arc de Triomphe, Champs Élyseés, Invalides, Concorde, Plase Vendome, La Madelaine – odjezd na ubytování.
3. den: Zámek Vicomt – prohlídka jednoho z nejkrásnějších zámků Francie, který byl nejoblíbenějším zámkem Napoleona. Odjezd do Versailles – prohlídka světoznámého
zámku a zahrad, návrat na nocleh.
4. den: Návštěva moderní čtvrti La Défense. Prohlídka
Louvru, popř. Orsay, Palais Royal, Les Halles, středisko
Georges Pompidou, Hotel de Ville, Notre Dame, Latinská
čtvrť, návštěva Montmártru se Sacré-Coeur, večer na rozloučenou s Paříží projížďka lodí po Seině, odjezd.
5. den: Přejezd SRN, příjezd v poledních hodinách.
Služby: 2x nocleh se snídaní v hotelu ve Velké Paříži –
dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné metrem, loď
Příplatky u průvodce:
večeře: jedna večeře cca 15 – 17 EUR
Č. zájezdu
Termín
Cena
10031
10032
07. 05. – 11. 05. 2014
24. 10. – 28. 10. 2014
5.790 Kč
5.790 Kč
www.erikatour.cz
4
FRANCIE ● VELKÁ BRITÁNIE
ŠARMANTNÍ PAŘÍŽ
A ZÁMKY NA LOIŘE
20 LET OBLÍBENÝ PROGRAM
Údolí řeky Loiry je proslavené vysokým počtem zdejších
chateaux (zámků) a s nimi spojených renesančních příběhů
a intrik. Protože je třeba mezi zámky si vybírat, dáme vám
možnost některé navštívit, některé shlédnout a také si najít
čas pro posezení v krásných zahradách nebo na říčních březích a pokochat se romantickými výhledy s příjemným občerstvením místních výborných bílých loirských vín. Strávíme
také příjemné chvíle v Paříži.
ROMANTICKÉ KOUZLO
ALSASKA – KRAJE VÍNA
Program:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách, noční přejezd.
2. den: Prohlídka Paříže – Eiffelova věž, Champs Élysées,
Invalidovna, Concorde, Plase Vendome, event. možnost návštěvy některého z muzeí. Odjezd na nocleh.
3. den: Začneme návštěvou zámků na Loiře: Villandry
– návštěva zahrad, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších ve Francii. Amboise s gotickou kaplí sv. Huberta,
kde by měl být pohřben Leonardo da Vinci, který trávil poslední roky svého života v nedalekém zámečku Clos-Lucé,
kde je dnes jedinečná výstava jeho vynálezů. Vodní zámek
Chenonceaux – romantická poloha při řece Cher – bývá
přezdíván zámek šesti žen – prohlídka zámku i zahrad. Odjezd na nocleh.
4. den: Chambord – majestátní, největší z renezančních
zámků – prohlídka. Cheverny – zámek s mimořádnou jednotou stylu a bohatě zařízenými interiéry. Blois – procházka
kouzelným starobylým městečkem s dalším z loirských
zámků. Odjezd na ubytování.
5. den: Paříž: Louvre, Královský palác, Centre G. Pompidou, Notre Dame, popřípadě Latinská čtvrť, v podvečer
Sacré-Coeur, Montmartre, na rozloučení s Paříží možnost
projížďky po Seině. Noční přejezd.
6. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Služby: 3x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné metrem, loď
Fakultativně: 3x snídaně – 450 Kč
jednolůžkový pokoj: příplatek 1.750 Kč
Příplatky u průvodce:
večeře: jedna večeře cca 15 – 17 EUR
Sleva: 380 Kč / os. pro 3 osoby
ve třílůžkovém pokoji
Č. zájezdu
Termín
Cena
1004
20. 05. – 25. 05. 2014
6.380 Kč
5
www.erikatour.cz
Alsasko je krajem dobrého vína, vinic, malebné krajiny,
okouzlujících středověkých měst a starobylých hradů. Podařilo se zde skloubit kulturu dvou národů jako snad nikde
jinde v Evropě, a tak se zde budete cítit mimořádně příjemně,
obzvláště když ještě ochutnáte zdejší speciality: víno, sýr
a tarte flambée.
K
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Štrasburk – „křižovatka Evropy“, katedrála, čtvrť
s kanály „Petite France“, Obernai – rodiště patronky Alsaska
sv. Otýlie, kouzelné zachovalé středověké centrum s hrázděnými domy. Hrad Haut-Koenigsbourg nad vesnicí St.
Hippolyte. Nocleh.
3. den: Město Thann s gotickou katedrálou, procházka
mezi vinohrady, vyhlídková cesta na Grand Ballon, nejvyšší vrchol Vogéz, lehká turistika nad jezery Lac Blanc a Lac
Noir. Prohlídka hrázděného města Kaysersberg a Eguisheim, středověké město s hradem a ulicemi do kruhu. Turckheim – malebné městečko. Nocleh.
4. den: Colmar, čtvrť „Malé Benátky“, hrázděné domy
plné květů, projížďka lodí po kanále. Riquewihr – nejkrásnější ves na vinné stezce. Ribeauvillé – půvabné městečko
na úpatí tří hradů – možnost procházky mezi hrady a vinicemi. Odjezd.
5. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 2x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Fakultativně: 2x snídaně – 360 Kč
jednolůžkový pokoj: příplatek 1.350 Kč
Platba u průvodce: večeře
Cena nezahrnuje: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
1005
27. 08. – 31. 08. 2014
4.990 Kč
SRDCE ROMANTICKÉ
ANGLIE A LONDÝN
Program:
1. den: Dopoledne odjezd z ČR přes Německo do franc.
Calais.
2. den: V ranních hodinách dojedeme do Londýna – projdeme se po nábřeží Temže, shlédneme majestátný Parlament a Big Ben i vyhlídkové London Eye, starobylé Westminsterské opatství, projdeme se vládní čtvrtí Whitehall,
Downing Street, Buckinghamský palác a St. James´s park,
Trafalgar Square, možnost návštevy National Galery nebo
Royal Academy, Covent Garden s její fantastickou atmosférou. V podvečer ubytování, nocleh.
3. den: Cotswolds – návštěva srdce Anglie – typických
městeček a vesnic z cotswoldského vápence a kouzelných
zahrad: Cirencestre – hlavní město Cotswolds, bohatá římská minulost – vykopávky mozaik. Nádherné Painswické
rokokové zahrady z 18. stol., Sudeley Castle – obnovený
zámek s kouzelnou alžbětinskou zahradou (uzlové vzory).
Bourton-on-the-Watter – kouzelné městečko s expozicí
„Anglie v malém“ a další vesničky. Nocleh.
4. den: Snowshill Manor – šlechtické sídlo s ojedinělou
sbírkou různých předmětů a s krásnými obezděnými zahradami a terasami s řadou uměleckých předmětů. Brodway
– domky ze 17. stol. s roztomilými předzahrádkami. Hidcote
Manor – nádherné zahrady z poč. 20. stol. – myšlenka zahrady jako řady tematických „místností“ pod širým nebem.
Stratford upon Avon – rodiště nejznámějšího dramatika
všech dob W. Shakespeara – kouzelné historické město prodchnuté Shakespearovým duchem – uvidíte jeho dům, projdete se kouzelným romantickým městem, uvidíte Anne Hathaway´s Cottage. Nocleh.
5. den: Warwick – prohlídka městečka se starobylými
hrázděnými domy a především velkolepého hradu, který je
úžasnou středověkou pevností a zároveň jedním z nejkrásnějších majestátných sídel v zemi. Dnes je tu i muzeum voskových figurín. Oxford – výstavné univerzitní město na Temži
– prohlídka: historické koleje, Sheldonian Theatre, Radcliffe
Camera aj. Nocleh.
6. den: Kew – nejucelenější botanické zahrady na světě,
jsou zde zastoupeny téměř všechny rostlinné druhy, které
je možné v Británii pěstovat – skleníky s tisíci exotických tropických rostlin – např. Palmový skleník z 20. stol. Přejedeme
do centra Londýna, kde navštívíme St. Paul´s Cathedral,
City, Tower of London, Tower Bridge, fakultativně lodí nebo
vláčkem přejedeme na Greenwich, abychom si stoupli na
nultý poledník. V podvečer odjezd, trajekt na pevninu.
7. den: Předpokládaný příjezd v odpoledních hodinách.
Služby: 4x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
4x snídaně, trajekty (tunel), doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Fakultativně: jednolůžkový pokoj: příplatek 2.400 Kč
Cena nezahrnuje: vstupy, lodě, metro
S+ S
Č. zájezdu
Termín
Cena
1006
24. 07. – 30. 07. 2014
10.790 Kč
ROMANTICKÉ KOUZLO KAMENNÝCH VESNIČEK
COTSWOLDS, NÁDHERNÉ ROZKVETLÉ ZAHRADY,
HISTORICKÉ POKLADY MAJESTÁTNÉHO LONDÝNA
Ostrovní velmoc je pro Středoevropany stále ještě trochu
světem, který je sám pro sebe. Všude najdeme pečlivě udržované svědky minulosti od starých katedrál po obytné domy,
kde stále platí „můj dům – můj hrad“. Upravené zahrádky,
zdvořilí lidé, úcta k tradici, ale i umění skloubit staré s novým,
to je dnešní Anglie. Srdcem Anglie je Cotswolds a jeho starobylé vesničky, které nás vrátí do světa minulých staletí,
a fantastické zahrady nám poskytnou relaxaci i inspiraci.
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
RAKOUSKO
VÍDEŇ A OKOLÍ
TROCHU JINAK
chrámy. Vodní hrad Franzensburg vybudovaný na umělém
ostrově, kde strávil líbánky císař František Josef I. s císařovnou Sisi. Odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd k zámku Schönbrunn. Prohlídka zámku, kde známé osobnosti rodu Habsburků trávily
většinu času. Zámek díky svému historickému významu,
krásnému areálu a velkolepému vybavení byl zařazen do
světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka zámku,
procházky zahradou se známou Glorietou, jezírky, sochami
a muzeum kočárů. Rovněž je možné navštívit nejstarší
zoologickou zahradu na světě, uvidíte více než 500 živočišných druhů. Odjezd zpět do ČR, příjezd do Prahy před
24. hod.
OBLÍBENÝ POHODOVÝ PROGRAM!
V tomto zájezdu navštívíte místa, která doplňují obrázek
Vídně jako císařského města a ze kterých stále ještě dýchá
noblesa císařské metropole a jejího okolí.
K
Program:
1. den: Odjezd velmi časně ráno. Přejezd do Vídně, návštěva Hofburgu – možnost prohlídky interiérů – např. expozice císařovny Sisi. Možnost navštívit trénink Španělské
školy lipicánů. Samozřejmě se projdete i centrem Vídně:
dóm sv. Štěpána, Korutanská třída, Příkopy, Kapucínská
kaple – císařská hrobka a budete si moci dát slavnou vídeňskou kávu. Schönbrunn – bývalá letní rezidence Habsburků, impozantní barkoní komplex J. B. Fischera z Erlachu
– možnost návštěvy, procházka skvostným parkem s Gloriettou. Nocleh.
2. den: Hinterbrühl – největší podzemní jezero v Evropě
– plavba lodí. Návštěva starobylého kláštera Heiligenkreuz
– jedné z nejkrásnějších ukázek románsko-gotické architektury v Rakousku, zastávka v Mayerlingu – dějišti jedné z největších tragédií habsburského rodu – sebevraždy korunního
prince Rudolfa. Prohlídka půvabných biedermeierovských
lazní Baden – nejelegantnějšího lázeňského střediska celé
habsburské říše, návštěva kouzelného Doblhoff Parku s Rosariem, kde roste na 25000 růží v 600 druzích, historického
centra i Kurparku. Na závěr dne návštěva městečka a stejnojmenné císařské rezidence Laxenburg s rozsáhlým zámeckým parkem se spoustou atraktivit – procházka parkem
s vodním hradem Franzensburg, který byl vybudován na
umělém ostrově a kde strávil líbánky císař Franz Josef I. s císařovnou Sisi a kde se narodil jejich jediný syn Rudolf. Návrat na nocleh. Večer možnost návštěvy koncertu nebo
opery.
3. den: Císařský zámek Hof – klenot barokní architektury, největší venkovské sídlo Habsburků s největším komplexem barokních terasovitých zahrad (7) v Rakousku. Na
závěr dne koupání v termálních lázních Laa an der Thaya
(cca 2 hodiny) – moderním lázeňském komplexu s termálními prameny, hrou světel a hudbou. Odjezd, příjezd pozdě
v noci.
NARCISOVÉ SLAVNOSTI
V RAKOUSKU
NA NARCISOVÉ SLAVNOSTI JEZDÍME JIŽ 20 LET!
Kouzlo rozkvetlých a voňavých narcisových alpských luk doplněné nádhernými horskými scenériemi, květinové slavnosti, kterých se účastní celý kraj, děti v krojích, které vás
na každém kroku podarují kytičkou narcisů, a bohatý program, během kterého uvidíte nádherné květinové korzo –
květinové sochy na automobilech i na lodích vám nabízí
tento zájezd.
K
Program:
1. den: Odjezd Praha v 5,30 ( ČB ), přejezd do Rakouska,
romantickou cestou pro zamilované po alpských narcisových
loukách v údolí Almtal, které se vyznačuje vzácným půvabem. Odjezd na nocleh.
2. den: Ráno si nejprve prohlédneme krásně položené
městečko Bad Aussee a potom se zde už plně zapojíme do
oslav největšího květinového svátku v Rakousku – budeme
obdivovat „narcisové sochy“ v průvodu alegorických vozů.
Přejezd na vodní korzo, kde shlédneme alegorické čluny.
Odjezd, návrat do Prahy před půlnocí.
Služby: 1x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.
hotel / penzion., snídaně, lázeň. taxa,
doprava – klim. bus, průvodce,
povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lodě,
jednolůžkový pokoj – příplatek 340 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1008
31. 05. – 01. 06. 2014
2.490 Kč
Služby: 2x nocleh ve Vídni, 2x snídaně –
dvoulůžkové pokoje, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, městská doprava ve Vídni (metro),
jednolůžkový pokoj 880 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1007
16. 05. – 18. 05. 2014
3.980 Kč
SLAVNOST RŮŽÍ
V BADENU
A SCHÖNBRUNN
Nechte se unést noblesou a kouzlem staré monarchie a křehkou krásou růží…
Program:
1. den: Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách. Příjezd do Badenu (města růží), na Slavnost růží. Přehlídku
zahrádkářského umění doplňuje hudební program, komentované prohlídky a tisíce řezaných růží všech barev, odstínů
a vůní. Centrem všeho dění je oranžerie uprostřed badenské
růžové zahrady. Laxenburg, městečko, které bylo v minulosti oblíbeným letním sídlem císařské rodiny. Návštěva zámeckého parku, který leží uprostřed městečka. Tento park
nabízí mnoho atrakcí od jízdy na ponících, jízdy na lodičkách
aj. Procházka parkem s mnoha altány, záhadnými jeskyněmi,
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Služby: 1x nocleh v dvoulůžkových pokojích, 1x snídaně,
doprava – klimat. bus, průvodce, povin. poj. CK.
V ceně není: vstupy,
příplatek na jednolůžkový pokoj 500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1009
07. 06. – 08. 06. 2014
2.490 Kč
RAKOUSKO –
NEODOLATELNÉ
KORUTANY
S+ S
K
V ceně zájezdu KORUTANSKÁ KARTA, díky níž jsou pro
vás všechny lanovky a vstupy již v ceně zájezdu.
Nejkrásnější sny o dovolené mají většinou jeden směr – na
jih. Za sluncem. Na vrcholky, které jsou mu nejblíže. K vodě,
která mu leží u nohou... Do Korutan, kde má život vůni jižních
zemí.
Jen několik údajů: 1270 průzračných jezer, kde teplota dosahuje až 27°C (jezero Wörthersee), až 26°C (Ossiacher
See), 2 národní parky – Vysoké Taury a Pohoří Nockberge,
35 chráněných krajinných oblastí... spousty lanovek, památek a dalších atrakcí.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd.
2. den: Ráno zahájíme prohlídkou automobilového
muzea Porsche. Poté odjezd k dolní stanici lanovky na Goldeck – výjezd lanovkou na vrchol s nádhernými vyhlídkami.
Dále nás čeká výjezd na vrchol Gerlitzen v srdci Korutan.
Panoramatickou kabinovou lanovkou Lanzelbahn a sedačkou Gipfelbahn vyjedete na vrchol, odkud se vám otevře
unikátní výhled (jeden z nejkrásnějších v Korutanech)
z výšky téměř 2000 m na fantastickou krajinu jezer – Faakersee, Wörthersee, Villach a panorama Karavanek i Julských Alp. Odjezd na nocleh.
3. den: Po snídani vyrazíme na vyhlídkovou silnici Villacher Alpen Strasse, která nás vyveze až do výšky 1733 m
a budeme se moci kochat panoramatickými výhledy – možnost procházky. Poté pojedeme lanovkou Bergbahnen Dreiländereck vyjedeme na toto unikátní místo, kde se setkávají
www.erikatour.cz
6
RAKOUSKO
tři země, jazyky i kultury. Z výšky 1500 m se nám bude rozprostírat nádherný výhled na Julské Alpy, Karavanky, údolí
Gailtal a oblast od Villachu ke Klagenfurtu. Prohlídka příjemného městečka Ossiach se slavným benediktinským
opatstvím. Relaxační projížďka lodí po jezeře Ossiachersee. Návrat na nocleh.
4. den: Přejezd do Klagenfurtu – budete moci navštívit
Happ´s Reptilierzoo – ráj hadů, ještěrek a krokodýlů včetně
dinosauřího parku, v sousedství stojí také Minimundus –
jedna z největších turistických atrakcí v jižním Rakousku,
kde najdete na 160 modelů světových staveb v poměru 1 : 25
(platí se 50% vstupného). Projížďka kolem jezera Wörthersee, které je menší rakouskou verzí francouzské riviéry.
Oblast si podržela charakter 19. století s požitkářskou atmosférou, které si budeme moci užít. Navštívíme malebné městečko Maria Wörth na skalnatém poloostrově, vyjedeme výtahem na vyhlídkovou plošinu věže Pyramidenkogel, odkud
se nám z výšky 905 m otevře nádherný kruhový výhled na
celé Korutany. Návrat na nocleh.
5. den: Zastávka v městečku St. Veit, které bylo kdysi
hlavním městem Korutan. Je tu plno malebných koutů, středověkých, především barokních městských domů a starobylé hradby. Odjezd zpět, návrat v pozdních nočních hodinách.
Služby: 3x nocleh v hotelu *** – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím, 3x polopenze,
doprava – klim. bus, Korutanská karta =
veškeré vstupné, jízdné lodí a lanovkami uvedené
v programu, průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: nápoje k večeřím,
příplatek na jednolůžkový pokoj 1.380 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1010
18. 06. – 22. 06. 2014
7.980 Kč
POHÁDKOVÉ ÚDOLÍ
SAALBACH –
HINTERGLEMM
S JOKER KARTOU
UŽIJTE SI HORY A POKOCHEJTE SE PŘÍRODOU
Údolí Saalbach – Hinterglemm přitahuje turisty v létě i v zimě.
Horským světem údolí Glemmtal doprovází turisty na každém kroku nedostižné panorama od Vysokých Taur až po
masiv Leoganger Steinberge. V letní sezoně zde milovníky
hor čeká spousta procházek, na 400 km značených turistických tras a spousta zajímavých aktivit. Ve spojení s kartou
Joker, která poskytne několik lanovek a atraktivit zdarma
a spoustu dalších se slevou a s pobytem v příjemném horském hotýlku tak splňuje nároky i náročných klientů.
7
www.erikatour.cz
Program:
1. den: Odjezd v pozdních nočních hodinách, přejezd do
Rakouska.
2. den: Příjezd do údolí Glemmtal, během dne možnost
výjezdu místní turistickou lokálkou údolím Glemmtal. Budete
moci dojet až k horské salaši Lindlingalm – horská usedlost,
bývala salaš obklopená majestátnými vrcholy Kitzbühelských
Alp. Odtud budete moci absolvovat krátké vycházky nebo
příjemně relaxovat v typické restauraci. Odjezd na ubytování,
nocleh.
3. den: Výjezd lanovkou na Zwölferkogel (1.984 m n.m.)
– jeden z vrcholů nad Hinterglemmem. Lehká túra na Höhe
Penab (2.113 m), návrat zpět k lanovce, nebo náročnější
sestup kolem stěny Stoffenwand ke střední části lanovky
Winklerhof. Nocleh.
4. den: Přejedete k lanovce na Kohlmaiskopf (1.794 m),
absolvujete výšlap po hřebenové trase přes Pründelkopf
(horní stanice lanovky) po Saalachtaler Höhenweg s nádhernými výhledy na Vysoké Taury na Wildenkarkogel a z něj
na vrchol Asitzkopf. Odtud přes chatu Schönleitenhütte
a Kleiner Asitzkopf k horní stanici lanovky a sjezd do údolí.
Popř. pouze procházka po Saalachteiler Höhenweg. Odjezd
do Zell am See – známého turistického střediska – prohlídka,
možnost lodní přojížďky po jezeře. Návrat na nocleh.
5. den: Odjezd, návštěva jezera Königsee – místa
s mnoha možnostmi aktivit – projížďka lodí po jezeře ke kostelíku sv. Bartoloměje, výjezd na vyhlídkový kopec Jenier,
„Orlí hnízdo“ atd. Odjezd do ČR, příjezd do 24:00.
ukryty nejcennější umělecké poklady celé Evropy. Prohlédneme si městečko Altaussee, které leží na břehu jezera Altausseer See a vydáme se na lodní projížďku s pohledy na
Dachstein a na stěnu Trisselwand z části zvané Brahmsova
cesta. Odjezd na ubytování do příjemného horského hotýlku.
3. den: Bad Aussee, prohlídka středověkého města, v minulosti slavné lázenské středisko, které získalo svůj věhlas
těžbou soli. Možnost návštěvy Kammerhof muzea nebo Alpské zahrady. Krátká koupel v Thermalbad. Poté se přemístíme na Tauplitzalm a absolvujeme procházky v „alpském
ráji“ na největší alpské náhorní plošině s šesti průzračnými
alpskými jezery, loukami v plném květu, doprovázeni fascinujícími výhledy. Cestu si můžete usnadnit využitím turistického vláčku, je zde řada různých tras, každý si vybere dle
svých schopností – nocleh.
4. den: Nejprve se vydáme do Admontu, místa, které je
známé především místním opatstvím s přepychovou knihovnou, která vytváří rozsáhlou alegorii o lidském učení,
dále se tam nachází řada muzeí a katedrála. Na závěr možnost návštěvy soutěsky Dr. Vogelgesang Klamm, která je
schůdná po lávkách, galeriích a schodech. Příjezd v nočních
hodinách.
Služby: 3x nocleh v hotelu *** – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím, 3x polopenze, studené
nápoje (nelakoholocké, pivo a víno)
od 18.00 do 20.30, 1x káva a koláč,
doprava – klim. bus, karta Joker = vybrané
atraktivity (hlavně lanovky) zdarma,
další se slevou, průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: příplatek na jednolůž. pokoj 1.990 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1011
30. 07. – 03. 08. 2014
7.990 Kč
ZA PŘÍRODNÍM RÁJEM
ŠTÝRSKÝCH HOR
S KARTOU
UŽIJTE SI NESKUTEČNÉ KOUZLO NÁRODNÍHO
PARKU TÉTO OBLASTI
Divoké soutěsky, hladiny jezer, ve kterých se zrcadlí štíty
hor a někdy jen okolní skalní stěny, jak jsou malá, náhorní
plošiny s rozkvetlými loukami a rašeliništi, naprostá fascinace
přírodou, to vás čeká na tomto zájezdu. Pojeďte si odpočinout do naprostého přírodního ráje.
Program:
1. den: Odjezd ve 23.45 hod.
2. den: Ráno vyjedeme mýtnou vyhlídkovou silnicí na horu
Loser k Loserhütte (1.504 m) – zde absolvujeme procházku
v okolí chaty, k Augstsee nebo až na vrchol Loseru (1.838 m).
Odměnou nám budou krásné výhledy na Dachstein a celé
okolí. Z výšek se sneseme do podzemí – u městečka
Altaussee navštívíme solný důl, kde byly za 2. sv. války
Služby: 2x nocleh v hotýlku – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím,
2x snídaně,
doprava – klim. bus,
karta Summer Clou Card,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: 2x večeře – 790 Kč,
příplatek na jednolůžkový pokoj 980 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1012
21. 08. – 24. 08. 2014
4.980 Kč
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
RAKOUSKO
BÁJEČNÉ DNY
V SALZBURSKU
SALZBURSKÁ KARTA V CENĚ – TRVALE
OBLÍBENÝ PROGRAM!
Zveme vás do jedné z nejkrásnějších částí Rakouska – do
Salzburska. Využitím Salzburské karty vám chceme umožnit
prožít skutečně báječné dny v této romantické oblasti. Lanovkou vyjedete do hor, můžete si sjet bobovou dráhou do
údolí, navštívíte salzburské interiéry – můžete na návštěvu
k mocným salzburským biskupům i k Mozartům, absolvujete
turistiku ve fantastickém horském prostředí, relaxovat budete
v nádherných bazénech, i v termálních koupalištích. Vše je
už v ceně. Se Salzburskem se rozloučíte na Bauernherbstu
– „slavnostech sena“, kde zažijete nefalšovanou rakouskou
zábavu.
S+ S
Program:
1. den: Časně ráno (Praha 5:30) odjezd do Rakouska. St.
Gilgen (546 m) – z malého malebného letoviska u Wolfgangsee vyjedeme lanovkou na Zwölferhorn (1.476 m). Výjezd vám nabídne nezapomenutelné nádherné výhledy na
sedm jezer a masiv Dachsteinu. Z vrcholu je jeden z nejnádhernějších výhledů na celou jezerní oblast. Možnost krátké
procházky. Přejezd do krásného lammertalského střediska
Abtenau – lanovka, dolů možno tobogánem. Ubytování.
Možnost koupání v krásném bazénu po celou dobu pobytu.
2. den: Ráno zahájíme den procházkou soutěskou Lammerklamm – po cestě vodních mlýnů. Potom se projdeme
ke Gollingskému vodopádu, který byl oblíbeným námětem
romantických malířů. Romantiku tohoto dne podtrhneme návštěvou hradu Hohenwerfen. Tato bývalá pevnost nás zavede hluboko do středověku do 11. století, shlédnete zde
nejen velkou sbírku zbraní, ale také předvedení sokolnického
umění (vstup zahrnut do karty, pozemní výtah nikoliv). Eisriesenwelt, největší ledová jeskyně na světě – mimořádný
unikát (bus, lanovka). Návrat na nocleh.
3. den: Z Bad Hofgasteinu vyjedeme lanovkou Schlossalmbahn do výšky 2.050 m – kouzelný výhled, absolvujeme
krátkou vycházku a poté budeme relaxovat v báječných termálních lázních v Bad Gasteinu, prohlídka lázeňského
města. Na závěr dne navštívíme Wagrain – malebnou obec
v podhůří, kde je místo posledního odpočinku J. Mohra –
autora textu vánoční písně Tichá noc. Návrat na nocleh.
4. den: Dnešní den bude věnován Salzburgu. Absolvujete
procházku tímto kouzelným městem plným památek, nazývaným Římem severu. Budete moci navštívit Mozartův rodný
dům i dům, kde později bydlel a vytvořil řadu svých salzburských děl, pevnost Hohensalzburg – původní sídlo salzburských biskupů z r. 1077 – je největší kompletně zachovalou
pevností ve střední Evropě, pozdější sídlo biskupů – středověký palác Residenz Prunkräume i Katakomby sv. Petra.
Zámek Hellbrunn s nádhernou zahradou s vodními hrátkami. Nocleh.
5. den: Nejprve si vyjedeme k jezeru Gosausee – pěší
okruh s fantastickými výhledy na Dachstein. Kabinovou lanovkou Gosaukammbahn na Zwieselalm (1.480 m) nenáročná vycházka po hřebeni s příjemným horským občerstvením na Gablonzerhütte nebo Sonnenalm. Poté možnost
koupání v Abtenau. Nocleh.
6. den: Dnes se budeme společně veselit na Bauernherbstu – „slavnostech sena“ s průvodem alegorických postav
v Lammertalu. Pro zájemce o turistiku náhradní program
v místě. Po slavnostech odjezd. Návrat v nočních hodinách.
Služby: 5x nocleh – penzion – dvoulůžkové (3 lůž.)
pokoje s vl. příslušenstvím ve středisku Abtenau,
5x snídaně, doprava – klim. bus,
Salzburská karta, koupaliště v Abtenau,
průvodce, povinné poj. CK
Fakultativně: 5x večeře 1.900 Kč,
příplatek na jednolůžkový pokoj 1.880 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1013
26. 08. – 31. 08. 2014
8.680 Kč
TULLN – RAKOUSKÝ RÁJ
KVĚTIN
HOLD ZAHRADÁM A KVĚTINÁM!
Největší rakouská květinová přehlídka okouzlí každého
a opravdoví milovníci květin se tu cítí jako v ráji. Mezinárodní
veletrh opravdu nabízí květinový ráj na 80.000 m2, najdete
zde neskutečné množství okrasných květin i sukulentů, mistrovské květinové dekorace i květinové sochy.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno. Návštěva mezinárodního zahradnického veletrhu v Tullnu jedné z největších evropských květinových událostí roku – květinového ráje na 80.000
m2. Pozveme vás zároveň do zahrad v Tullnu – nejnavštěvovanějších rakouských zahrad a první evropské ekologické
show. Na 50 ha zde najdete více než 40 špičkových výstavních a vzorových zahrad. Unikátní cesta korunami stromů
30 m nad zemí. Odjezd na nocleh.
2. den: Dnes vás čeká další mimořádný „květinový zážitek“ – návštěva Kittenberských zahrad – jedněch z nejkrásnějších rakouských ukázkových zahrad, které si jejich
majitelé hýčkají již 25 let. Najdete zde růžovou zahradu, alpskou zahradu, zahradu leknínů, venkovskou selskou zahradu, zahradu z Waldviertlu, zahradu smyslů, zahradu pokušení, zahradu Feng Shui, zahradu ohně, vodní zahradu
a řadu dalších. Poté navštívíte renesanční zámek Rosenburg se zahradou lásky porostlou popínavými růžemi. Prohlédnete si zámek a shlédnete fantastickou leteckou show
dravců. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy do 24:00.
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Služby: 1x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
Fakultativně: příplatek na jednolůžkový pokoj 390 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1014
30. 08. – 31. 08. 2014
2.490 Kč
POHODOVÉ PROCHÁZKY
KOLEM ŠTÝRSKÝCH
JEZER A HOR
FASCINUJÍCÍ ALPSKÁ PŘÍRODA
Kouzlo rozkvetlých alpských luk, s nádhernými výhledy na
alpské velikány, blankytných jezer, v kterých se tyto štíty
zrcadlí, a klid a pohoda všude kolem. Tento zájezd přináší
neskutečné zážitky a pohodu.
Program:
S+ S
1. den: Odjezd ve 23:45 hod.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Altausee. Čeká vás výlet,
který již více než 100 let patří k nejoblíbenějším v celé oblasti
– „Drei Seen Tour“ – výprava po třech jezerech. Absolvujete
báječný výlet lodí a pěšky po jezerech Grundlsee, Toplitzsee a Kammersee, dostanete se do míst, kde pramení řeka
Traun, uvidíte vodopády spadající ze skalních stěn i jezero,
které je už na výlet lodí příliš malé. Zastávka v městečku Altaussee, které leží na břehu jezera Altausseer See a projdeme se po krásné promenádní cestě podél jezera s fascinujícími výhledy na Dachstein a na stěnu Trisselwand z části
zvané Brahmsova cesta. Poté se přemístíme na Tauplitzalm,
kde budete moci absolvovat první procházky nebo relaxovat
v kouzelném horském prostředí. Nocleh.
3. den: Tauplitzalm – absolvujeme procházky v „alpském
ráji“ na největší alpské náhorní plošině s šesti průzračnými
alpskými jezery, loukami v plném květu, doprovázení fascinujícími výhledy. Cestu si můžete usnadnit využitím turistického vláčku taženého traktorem. Je zde řada různých tras,
každý si vybere podle svých schopností. Nocleh.
4. den: Nejprve se vydáte nejrychlejší kolejovou lanovkou
Evropy za procházkami do oblasti Wurzeralmu – horské
louky plné květin, rašeliniště, výhledy na okolní vrcholy, báječná příroda. Poté projdete divokou romantickou skalní roklí
s doktorským titulem – druhou nejdelší soutěsku v Rakousku
Dr. Vogelgesang Klamm, která je schůdná po lávkách, galeriích a schodech, a přitom budete fascinováni podívanou
na padající vody. Odjezd, dojezd do Prahy před půlnocí.
Služby: 2x nocleh v dvoulůžkových pokojích
s vl. příslušenstvím v hotelu, 2x snídaně,
doprava – klimat. bus, průvodce, povin. poj. CK
V ceně není: vstupy, lodě, lanovky,
příplatek na jednolůžkový pokoj 500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1015
18. 09. – 21. 09. 2014
4.150 Kč
www.erikatour.cz
8
RAKOUSKO ● NĚMECKO
šňapsem. Zastávka ve Farmářském muzeu v Kramsachu,
kde vás obklopí život, jakým se žilo před staletími. Odjezd.
4. den: Návrat v ranních hodinách.
Služby: 1x nocleh v 2/3* hotelu – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím, 1x snídaně,
doprava – klim. bus, průvodce,
povin. pojištění CK
Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 850 Kč
večeře – 440 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1016
19. 09. – 22. 09. 2014
2.980 Kč
TYROLSKO –
FESTIVAL KNEDLÍKŮ
A SHÁNĚNÍ STÁD
BODAMSKÉ JEZERO
S ROZKVETLÝM
K
RÁJEM KVĚTIN
DO KRÁSNÉ TYROLSKÉ PŘÍRODY
ZA SHÁNĚNÍM STÁD A „KNÖDLFESTEM“
Milujete nedotčenou přírodu, řetězy vysokých hor a divoce
romantické řeky? Chcete být okouzleni bělostnými vrcholky
alpských velikánů, svěží zelení luk, úchvatnými alpskými
průsmyky, mohutnými vodopády a malebnými vesničkami
plnými muškátů? Nechte se pozvat do krajiny, kde si člověk
uvědomí, že je součástí přírody. Stále zde dodržují staré tradice, jako je shánění stád na podzim domů z hor. A také navštívíte fantastický festival knedlíků.
Program:
1. den: Odjezd večer.
2. den: Příjezd do městečka St. Johann in Tyrol v oblasti
Kitzbühlserských Alp a masivu Wilder Kaiser – lehká turistika
a poté účast na unikátní lidové slavnosti Knödlfestu – 33.
festivalu knedlíků s nejdelším knedlíkovým stolem na světě
dlouhým 300 m (zapsaný v Guinessově knize rekordů) –
zde si můžete pochutnat na 22 druzích knedlíků od ovocných
až po masové. Za doprovodu 5 kapel se zkonzumuje 25.000
knedlíků. Odjezd na nocleh.
3. den: Výlet gondolou na vrchol Hohe Salve (1.829 m)
za 360° panoramatickým výhledem. Procházka po některé
z cest, které nám přiblíží horský svět Wilder Kaiser. Klenotem
je pravděpdobně nejvýše položený poutní kostelík Salvekirchlein („ Johanneskapelle“). Účast na slavnosti shánění
stád, která se koná v tyrolských dolinách. Stovky ozdobených krav se vrací domů z horských pastvin. Tuto akci doprovází bohatý program – hudební skupiny, lidová zábava,
farmářský trh s různými typickými produkty a s nezbytným
OSTROV MAINAU A DALŠÍ PERLY
BODAMSKÉHO JEZERA
POHÁDKOVÉ HRADY K
A ZÁMKY BAVORSKA
ZÁJEZD S TRADICÍ!
Bavorsko může návštěvníkům nabídnout nejen pohádkové
památky, ale také fantastické přírodní scenérie. Tento zájezd
vás seznámí s většinou hradů a zámků Ludvíka II. Bavorského a navštívíme i místo jeho tragického skonu a také
kouzelný areál mnichovského Nymfenburgu, místa jeho narození.
Program:
1. den: Odjezd v nočních hodinách.
2. den: Navštívíme jezero Chiemsee, které je obklopeno
nádhernou horskou scenérií. Lodí dojedeme na Herrenchiemsee, Ludvíkův ostrov, kde se nachází jeden z jeho slavných zámků, který měl být vybudován jako replika Versailles.
Ettal – rozlehlý dominikánský klášter ze 14. století v údolí
řeky Ammer. Odjezd na nocleh.
3. den: Zahájíme návštěvou Neuschwansteinu – asi nejznámějšího pohádkového zámku Ludvíka II. – prohlídka
zámku a procházka okolím. Wieskirche – kouzelný rokokový
poutní kostel. Linderhof – další ze zámků krále – romantika
– krásná barokní stavba s rozlehlou zahradou, umělou jeskyní, jezírkem a řadou altánů. Návrat na nocleh.
4. den: Nejprve odjedeme do těsného sousedství Mnichova – kouzelné oblasti „pěti jezer“. U Starnbergského jezera se krátce zastavíme a vzpomeneme u Votivní kaple
opět „pohádkového krále“ Ludvíka II. – kaple a kříž v hradních zahradách připomínají jeho tragickou smrt na tomto jezeře. Poté odjezd k Mnichovu, kde navštívíme kouzelný
areál zámku Nymfenburg s jeho fantastickými pavilóny a zahradami. Odjezd, návrat pozdě v noci.
Ostrov Mainau je klenotem Bodamského jezera. Jeho krásné
zahrady mají v každém ročním období co nabídnout a procházka jejich zákoutími patří k vrcholným zážitkům. Samozřejmě, že jaro je zde nejkrásnější. Také ostatní místa vás
uchvátí svou atmosférou a krásným přírodním okolím.
Program:
1. den: Odjezd po půlnoci, ráno příjezd k Bodamskému
jezeru – tzv. „Švábskému moři“ a prohlídka květinového ostrova Mainau, který je proslulý svou krásou a vůní a působí
jako by připlul ze středozemí. Možnost navštívení i Motýlího
domu. Poté odj.na prohlídku Kostnice, její historické části,
včetně památek na Mistra Jana Husa – místa soudu i upálení. Nocleh.
2.den: Meersburg, jehož půvabně sešlý zámek a řada
hrázděných domů působí jako pohádkové město – prohlídka.
Friedrichshafen, město je neodmyslitelně spjato s postavou
hraběte Ferdinanda von Zeppelina, který zde vyráběl i vypouštěl své vzducholodě – návštěva jeho musea s jeho
hlavní atrakcí vzducholodí Hindenburg. Lindau – ostrovní
město, které pro množství svých historických staveb bylo
vyhlášeno památkovou zónou – prohlídka, (dnes můžete
rovněž využít lodní projíždku po jezeře.)
3. den: Příjezd v časných ranních hodinách.
Služby: 1x nocleh se snídaní – hotel / penzion,
doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje:
vstupy, jízdenky
Fakultativně: příplatek jednolůžkový pokoj 420 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1018
17. 05. – 19. 05. 2014
3.180 Kč
* Podzimní termín je zkrácen o čtvrtý den. Po návštěvě
Linderhofu je odjezd do ČR. V ceně je 1x nocleh.
Služby: 2x / *1x ubytování – dvoulůžkové pokoje
s vl. přísl., 2x / *1x snídaně,
doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy (cca 60 EUR),
možnost večeří ve stylové restauraci
9
www.erikatour.cz
Č. zájezdu
Termín
Cena
10171
10172
01. 05. – 04. 05. 2014
05. 09. – 07. 09. 2014
3.850 Kč
2.990 Kč
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
NĚMECKO ● ŠVÝCARSKO
HVĚZDY
BAVORSKA
K
S PLAVBOU PO DUNAJI
BAVORSKÉ
POKLADY
Berchtesgadenský národní park a jeho okolí patří k nejkrásnějším alpským krajinám. Najdete zde nejen kouzelné výhledy, malebná lázeňská městečka, krásné hotýlky, ale i řadu
historických skvostů. Velkým zážitkem je návštěva ostrovů
v Chiemsee i historického Pasova.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Přírodní park Berchtesgaden – vyjedeme autobusem na Kehlstein po světoznámé horské silnici s 26%
stoupáním a poté výtahem na vyhlídku do výšky 1.834 m
n m. – na vrcholu stojí kamenná chata – „Orlí hnízdo“ (Hitlerova čajovna) s nádhernými výhledy. Navštívíme nejstarší
německou enziánku, kde budete moci ochutnat tento typický
nápoj a potom přejedeme k smaragdově zbarvenému Královskému jezeru – Königsee s možností lodní projížďky
k malebnému kostelíku sv. Bartoloměje. Popř. budete mít
možnost vyjet lanovkou na Jenier, odkud je výhled na sto
horských vrcholů v Rakousku i v Německu. V podvečer budete relaxovat v slaných lázních Watzmann Therme. Odjezd
na ubytování.
3. den: Ráno se vydáme na návštěvu jezera Chiemsee,
které je obklopeno nádhernou horskou scenérií. Lodí dojedeme na Herrenchiemsee, Ludvíkův ostrov, kde se nachází
jeden z jeho slavných zámků, který měl být vybudován jako
replika Versailles. Jeho návštěva patří k velkým zážitkům
podobně jako vedlejší ostrov Frauen Insel (Ženský ostrov)
s řadou uměleckých skvostů a bezpočtem rybářských usedlostí s mimořádnou atmosférou. Alltötting – kouzelné historické městečko, významné poutní místo. Na závěr dne
Pasov – procházka jedním z nejvýznamnějších bavorských
měst. Příjezd v pozdních nočních hodinách.
Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje,
1x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, plavby
Fakultativně: jednolůžkový pokoj – přípl . 450 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
10191
10192
23. 05. – 25. 05. 2014
26. 09. – 28. 09. 2014
2.990 Kč
2.990 Kč
Bavorsko je kouzelnou zemí, kde na každém kroku najdete
něco kouzelného, malebného, zajímavého. I v tomto zájezdu
poznáte nádherná historická místa Regensburg, Weltenburg,
Pasov, krásnou přírodu Dunajské průrvy či fantastické lázně
Bad Füssing.
Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Zahájíme
prohlídkou Regensburgu – prvního hlavního města Bavorska. Více než 2000 let historie a kultury se zrcadlí v gotickém
chrámu sv. Petra, v Kamenném mostu a v dobře zachovaném historickém Starém městě. Z Kelheimu budete moci
absolvovat romantickou plavbu proti proudu Dunaje dunajskou soutěskou mezi místy stometrovými skalními masivy.
Dunajská průrva Weltenburg je jedna z nejkrásnějších říčních krajin v Evropě, tzv. Grand Canyon východního Bavorska. Stejnojmenné benediktinské opatství patří k vrcholným
dílům bavorského baroka a po jeho návštěvě budete moci
ochutnat lahodné chlazené weltenburské pivo, jedno z nejstarších bavorských piv.
2. den: Alltötting patří mezi nejvýznamnější poutní místa
Evropy – dle legendy z konce 15. stol. (oživení utonulého
dítěte). Poutníci vyhledávají Svatou kapli s milostnou soškou
černé Madony. Odjezd do oblasti zvlněných kopců s mírným
klimatem, malebnou krajinou a termálními lázněmi, z nichž
největší a nejslavnější jsou Bad Füssing. Z podzemí zde
tryská léčivá voda 58°C, která je základem těchto lázní. Koupání v jednom ze čtyř rozlehlých areálů (cca 3 hod.) Poté
krátká prohlídka města na soutoku tří řek Pasau s Domem
Sankt Stephan s největšími varhanami na světě. Odjezd
zpět, příjezd v nočních hodinách.
2. den: Berlín – prohlídka města – tradiční centrum Alexanderplatz s vyhlídkovou televizní věží, třída Unter den Linden, Braniborská brána a moderní výstavba v okolí (kancléřství, hl. nádraží…), Říšský sněm se skleněnou kopulí
s panoramatickou vyhlídkou, Kurfürstendam, Muzeální ostrov s možností návštěvy Pergamonského muzea aj. Nocleh.
3. den: Spreewald – návštěva jedinečné oblasti Sprévského lesa. Nejprve se zastavíme v lázních Bad Muskau –
městečku s jedním z nejkrásnějších parků v celém Sasku,
který je zařazen do seznamu UNESCO. Poté nás už čeká
výjimečná oblast Spreewaldu – bažinatá krajina protkaná
říčkami a průplavy s překrásnou přírodou a hejny vodních
ptáků. Projížďka na širokých nízkých pramicích, která
vás bezprostředně seznámí s tímto kouzelným koutem. Prohlédnete si také kouzelná městečka této oblasti, např. Lübbenau. Na závěr krátká zastávka v Drážďanech – procházka historickým centrem. Odjezd do ČR, návrat
v pozdních nočních hodinách.
Služby: 2x nocleh – dvoulůžkové pokoje,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, plavby
Fakultativně: 2x snídaně 350 Kč,
jednolůžkový pokoj – přípl. 1.190 Kč
Služby: 1x nocleh – dvoulůžkové pokoje,
1x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, plavby
Fakultativně: jednolůžkový pokoj – přípl . 450 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1020
27. 09. – 28. 09. 2014
2.990 Kč
BERLÍN
A PERLY SASKA
Č. zájezdu
Termín
Cena
1021
12. 09. – 14. 09. 2014
3.990 Kč
S+ S
PERLY
ŠVÝCARSKA
FANTASTICKÁ KRAJINA HORSKÝCH VRCHOLŮ
Pojeďte s námi do kouzelné horské krajiny, které vévodí
slavná silueta Matterhornu. Naše putování bude provázet
zvonění kravských zvonců a snad budeme mít štěstí a zaslechneme i troubení obrovských horských rohů. Zhluboka
se nadechneme a vyrazíme k horským velikánům.
NAVŠTIVTE POHÁDKOVÝ POPELČIN ZÁMEK,
BERLÍNSKÁ MUZEA, MÍŠEŇ – MĚSTO PORCELÁNU
A ROMANTICKÝ SPREEWALD!
Tento zájezd je naplněn romantikou pohádkových zámků,
kouzelné přírody i historických památek, bohatstvím památek muzeí i moderní architekturou, prostě při každé návštěvě
se vynoří nový zážitek.
Program:
1. den: Odjezd časně ráno. Návštěva Postupimi – rokokový zámek a zahrady Sanssouci – jeden z nejkrásnějších
zámeckých komplexů v Evropě s romantickými pavilony, Cecilienhof, kde byla podepsána Postupimská dohoda. Možnost lodní projížďky. Odjezd na nocleh.
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
www.erikatour.cz
10
ŠVÝCARSKO ● ITÁLIE
Program:
1. den: Odjezd v podvečer, přejezd do Švýcarska.
2. den: Příjezd k Ženevskému jezeru – středisko Montreux – procházka mondénním střediskem po nábřežní promenádě k hradu Chilon. Přejezd k městu Sion – prohlídka
– historický střed města s dominantou dvou hradů, katedrála
Notre Dame du Glarier (15. stol.), radnice. Odjezd na ubytování, nocleh.
3. den: Celodenní pobyt v oblasti Zermattu. Z Täsche
možnost vláčkem nebo pěšky do Zermattu. Odtud je možno
fakultativně vyjet horským vlakem na Gornergratt
(3.100 m) s krásnými výhledy na Matterhorn, Monte Rosu
a další vrcholy, nebo zubačkou na Klein Matterhorn
(4.478 m), popř. je možno si vyjít pěšky – např. k soutěsce
Gornerschlucht. Nocleh.
4. den: Ráno odjezd přes průsmyk Simplon do jižní části
Švýcarska – kantonu Ticino k Lago Magiore – zastávka
v Locarnu – mondénním letovisku – fakultativně lanovka
k poutnímu kostelíku Madona del Sasso nebo lodí na ostrovy
Brisago s jednou z nejkrásnějších švýcarských zahrad. Caslan – čokoládovna s prodejnou vyhlášené švýcarské čokolády. Poté přes Chur a SRN zpět. Noční přejezd.
5. den: Návrat dopoledne.
Služby: 2x nocleh – dvoulůžkové pokoje,
2x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, lanovky, vlaky
Fakultativně: jednolůžkový pokoj – přípl. 1.500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1022
09. 07. – 13. 07. 2014
6.890 Kč
KOUZLO ŠVÝCARSKÝCH
ALP – ŠVÝCARSKÁ NEJ…
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ A NEJVYHLÍDKOVĚJŠÍ
ŠVÝCARSKÉ VRCHOLY,
FANTASTICKÉ HORSKÉ DRÁHY!
Tento zájezd vás zavede do takových míst Evropy, která
jsou stálými hity pro návštěvníky. Kouzelná horská střediska
Interlaken a Grindelwald uprostřed alpských velikánů, populární města Chur a Luzern se známým dřevěným mostem,
jízda vysokohorskou zubačkou a Glacier Expressem – to
a ještě mnohem víc vám ukáže tento zájezd.
hledy na okolní vrcholy Eigeru, Mönchu a Jungfrau a na největší švýcarský ledovec Aletschgletscher. Pro ostatní procházka k ledovci Eigergletscher pod severní stěnu Eigeru
a zpět do Lauterbrunnenu. Při cestě zpět zastávka u skalních
vodopádů Trümmelbasch. Návrat na nocleh.
4. den: Lanovkou na Grütschalp a panoramatickou cestou s výhledy na Jungfrau do Mürrenu, odtud potom možnost
lanovkou na Schilthorn (2.971 m). Odtud si budete moci
vychutnávat překrásné horské scenérie a přitom popíjet koktejl v otočné restauraci Piz Gloria, která se objevila i v příběhu Jamese Bonda V tajných službách Jejího veličenstva.
Návrat na ubytování.
5. den: Cesta přes dvě vyhlášená vysokohorská sedla
Grimselpass a Furkapass – budou se vám otvírat fantastické výhledy na okolní Alpy a konečně i na Rhonský ledovec.
Příjezd do Andermattu, odtud fakultativně „nejpomalejším
rychlíkem světa“ Glacier Express do Churu, což je jedna
z nejkrásnějších částí celé trasy přes Oberalppass a překrásnou Rýnskou soutěskou. Chur – prohlídka tohoto nejstaršího švýcarského města. Noční přejezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 3x ubytování (dvoulůžkové pokoje),
3x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, vlaky
Č. zájezdu
Termín
Cena
1023
08. 08. – 13. 08. 2014
7.890 Kč
di Como – návštěva Villy Carlotta se světově proslulými
terasovitými zahradami s bujnou zelení a rozkošnými průhledy. Odjezd na ubytování.
3. den: Stresa – nejvýznamnější italské lázeňské město
při Lago Magiore. Místní bujné zahrady přímo vybízejí k procházkám. Lodní výlet na Boromejské ostrovy. Těmto přírodním skvostům přidávají na půvabu umělé jeskyně, letohrádky a zahrady s parkovou úpravou. Na ostrově Isola
Bella stojí Palazzo Borromeo ze 17. stol. s úchvatnou zahradou plnou teras, fontán, pávů a plastik. Isola dei Pescatori je rybářským ostrovem, Isolu Madre zaujímá z velké
části botanická zahrada s anglickým parkem se vzácnými
stromy, keři a květinami. Odjezd na nocleh.
4. den: Lago di Como – kouzelné jezero pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. Vyjížďka lodí do Bellagia, které
bývá považováno za nejhezčí město v Itálii ukryté mezi cypřiši porostlými kopci s hotely omítnutými v odstínech karamelu, broskve a smetany s kamennými schodišti a s barevnými okenicemi. Možnost prohlídky zahrady u vily Melzi
nebo Serbelloni. Elegantní město Como s nádhernou polohou, s majestátní katedrálou, radnicí Broletto a malebnými
uličkami. Návrat na nocleh.
5. den: Návštěva Lugana – letoviska ležícího při stejnojmenném jezeru mezi vyhlídkovými horami Monte Bre a San
Salvatore. Jedinečně půvabné letovisko je oblíbeným střediskem: katedrála San Lorenzo, kostel S. Maria d. Angioli –
pašijový výjev, prohlídka centra letoviska i parku. Možnost
výjezdu lanovkou na Monte Bre nebo na San Salvatore.
Návštěva čokoládovny Alpenrose v Caslanu s možností nákupu (za výrobní cenu). Potom cesta zpět.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 3x nocleh se snídaní – hotel – dvoulůžkové
pokoje s vl. příslušenstvím,
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: lodě – do Bellagia eventuálně
až do Coma na Boromejské ostrovy,
vstupy, jízdenka na horský express 650 Kč
(podléhá aktualizaci),
3 večeře – 1.050 Kč, lázeňský poplatek,
JEZERNÍ A HORSKÉ
PERLY ITÁLIE
A ŠVÝCARSKA
Č. zájezdu
Termín
Cena
1024
13. 05. – 18. 05. 2014
5.990 Kč
TRVALE OBLÍBENÝ ZÁJEZD!
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v podvečer, noční přejezd přes Prahu,
Plzeň a SRN do Švýcarska.
2. den: Alpanachstadt – nejstrmější ozubnicovou dráhou na světě se sklonem místy až 48% na Pilatus – Kulm
(2.120 m), který je považován za jeden z nejlepších vyhlídkových vrcholů Švýcarska. Až se pokocháte místními vyhlídkami budete pokračovat lanovkou do Kriensu. Odtud
přejedeme do Luzernu – prohlídka města s kouzelnými uličkami a se slavným dřevěným mostem. Odtud se vypravíme
lodí na kouzelnou plavbu po Vierwaldstätterském jezeře
zpět do Alpanachstadtu. Odjezd na nocleh.
3. den: Lauterbrunnen – zubačkou přes populární Wengen na Kleine Scheidegg – zde možno přestoupit na slavný
vlak na Jungfraujoch TOP OF EUROPE (3.454 m) do nejvýše položeného evropského železničního nádraží, s vý11
www.erikatour.cz
Noblesní oblast jezer na pomezí Švýcarska a Itálie vás
uchvátí svou kouzelnou přírodou, klasickým šarmem a elegancí konce 19. stol. Uvede vás do pohody a strávíte zde
několik dní v „jiném světě“. Jako z jiného světa vyhlíží i krajina, kterou budete moci sledovat z Bernina Expressu.
Program:
K S+ S
1. den: Odjezd ve večerních hodinách.
2. den: Oblast Engadinu, která je pro své klima s největším počtem slunečných dnů ve Švýcarsku prázdninovým
rájem horních vrstev. Svatý Mořic – olympijské středisko –
krátká procházka u jezera. Poté přejezd do Itálie do městečka Pontresina, zde přestup na slavnou horskou dráhu
a vlakem „Bernina-Express“ (UNESCO) přejedeme přes
průsmyk Bernina, přes viadukty, tunely a galerie, kolem
jezer a ledovců do Poschiava. Kdo nebude chtít jet vlakem,
přejede do Poschiava busem. Dále Tremezzo u jezera Lago
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
ITÁLIE
ŘÍM A FLORENCIE
K
Cena zahrnuje: dopravu autobusem,
2x hotel ( 2lůž. pokoje) se snídaní,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: cesty loďmi v benátské laguně
(dvoudenní cca 25 EUR),
vstupné
Příplatek: jednolůžkový pokoj 610 Kč
JEDNA Z NEJÚŽASNĚJŠÍCH MĚST EVROPY
SE SPOUSTOU PAMÁTEK UNESCO!
Řím a Florencie – italské skvosty, dvě města, která překypují
památkami, stojí vždy za návštěvu. Můžete je stokrát navštívit a pokaždé v nich objevíte něco nového.
ITALSKÉ STÁLICE –
BENÁTKY, VICENZA,
PADOVA
Č. zájezdu
Termín
Cena
10261
10262
21. 05. – 25. 05. 2014
24. 10. – 28. 10. 2014
4.990 Kč
4.990 Kč
K
SKVOSTY SEVERNÍ ITÁLIE
Program:
1. den: Odjezd odpoledne, noční přejezd.
2. den: Prohlídka Florencie: Piazzale Michelangelo (oblíbená Michelangelova vyhlídka na Florencii – krásný výhled),
cesta po pobřeží řeky Arno, Palazzo Pitti, možnost návštěvy
zahrad Boboli, Ponte Vecchio, kolem galerie Ufizzi na Piazza
d. Signoria (Palazzo Vecchio, Loggia d. Signoria), Orsanmichele na Piazza del Duomo: Dóm S. Maria d. Fiori – prohlídka, možnost výstupu na kopuli nebo kampanilu, baptisterium. Palazzo Medici – Riccardi, S. Lorenzo – hl.
medicejský kostel, Medicejská kaple – Michelangelovy náhrobky. Okruh možno ještě uzavřít prohlídkou chrámů
S. s. Annunziata a S. Croce. Odjezd do oblasti Řima na nocleh.
3. den: Prohlídka Říma – zahájíme prohlídkou Vatikánu
– Svatopetrské náměstí, basilika San Pietro – interiér, výstup na kopuli – výhled na město. Možnost návštěvy Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí. Andělský hrad, Piazza Navona, Pantheon, popř. Piazza del Popolo,
Španělské schody, Fontana di Trevi a Piazza Venezia.
Odjezd na nocleh.
4. den: Program můžeme nazvat antický Řím. Zahájíme
jej u závodiště Circus Maximus, navštívíme kostel p. Marie
v Kosmedinu (Ústa pravdy), Kapitol, který býval vždy centrem a symbolem města, Forum Romanum – středisko náboženského a občanského života starého Říma. Fori Imperiali, Trajánův sloup, Mercati Traianei, Konstantinův vítězný
oblouk, Coloseum (možnost prohlídky), S. Pietro in Vincoli
(Michelangelo – Mojžíš). V případě dostatku času návštěva
papežských basilik – Santa Maria Magiore a San Giovanni
in Laterano. Odjezd.
5. den: Návrat v odpoledních hodinách.
Služby: 2x ubytování – dvoulůžkové pokoje v hotelu,
2x snídaně, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, dopravu po Římě –
městskou dopravu, místní taxu
Platby u průvodce:
2x večeře v ceně cca 17 EUR / 1 večeře
Č. zájezdu
Termín
Cena
1025
09. 04. – 13. 04. 2014
5.990 Kč
Itálie – to je nespočet variací pro cestovatele – města nabitá
památkami, kouzelná romantická zákoutí, přírodní horské
i přímořské scenérie. Podrobnou prohlídku Benátek a návštěvu dalších slavných italských měst vám nabízí také tento
zájezd.
PALMOVÁ RIVIÉRA –
DRAHOKAMY REGIONU
MARCHE
SRDCE A BARVY PICENA
Program:
1. den: Odjezd v podvečer přes Prahu, Rozvadov, SRN
a Rakousko do Itálie.
2. den: Příjezd do Punta Sabbioni a odjezd lodí do Benátek – kouzelného romantického historického města na laguně, rozkládajícího se na 118 ostrovech a ostrůvcích propojených 400 mosty a překrásnými historickými uličkami.
Prohlídka nejkrásnějších míst: Piazza S. Marco s bazilikou,
Dóžecím palácem a Campanilou, Most vzdechů včetně státního vězení, Canal Grande a paláce, kouzelná náměstíčka
i klikaté uličky často končící u některého z kanálů. Zbude
čas i na posezení u výborné kávy či sklenky vína. Kvečeru
odjezd zpět lodí a autobusem na ubytování.
3. den: Odjezd lodí na ostrovy v okolí Benátek. Navštívíme
ostrov Murano, kde se v místních sklárničkách seznámíte
s krásou muránského skla. Poté poplujeme do bývalé malebné malířské vesnice na ostrově Burano. Dnes je slavný
výrobou háčkovaných krajek. Návrat na pevninu, event. odpočinek u moře. Nocleh.
4. den: Odjezd do Padovy – starobylého města na mnoha
ramenech řeky Bacchiglione: Basilica del Santo, Basilica di
Santa Gustina, náměstí Prato della Vale, Piazza delle Erbe,
kouzelné uličky plné paláců. Vicenza – prohlídka centra
města Andrey Palladia – nejvlivnějšího architekta své doby.
Piazza dei Signori, Palazzo della Ragione, Loggia del Capitaniato, Palazzo Valmarana, Piazza delle Erbe aj. Přejezd.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Pojeďte do míst, která ještě nejsou dotčena davy turisů, do
míst, která vás přivedou svou historií desítky a stovky let
zpět, do míst, kde čas plyne pokojněji, kde je čas na tradici
a čas na to posedět si u sklenky dobrého slámově žlutého
lahodného vína, které zakousnete výbornými ovčími sýry
nebo vyhlášenými askolanskými olivami. Pohoda a poklid
středověkých vesnic a městeček, které jsou jakoby samozřejmě plné historických skvostů, nádherná příroda, která
střídá hory a kopce s rozlehlými plážemi lemovanými palmami – to je kraj Marche a jeho srdce region Piceno s krásnou Palmovou riviérou.
Program:
1. den: Odjezd dopoledne, přejezd Rakouskem do Itálie.
2. den: Loreto – druhé nejvýznamnější poutní místo Itálie
a historické město s ohromnou bazilikou s černou Madonou
a Svatým domem z Nazaretu, přeneseným r. 1294 do Loreta
anděly, kouzelným Bramantovým náměstím a dalšími památkami. Pokračování do San Benedetta, ubytování, nocleh.
3. den: Výlet do okouzlujícího starobylého města Ascoli
Piceno, města stovky věží, hlavního města kraje Piceno,
který je úžasným museem pod širým nebem. Budete obdivovat katedrálu S. Emidia, římský most a podmanivé náměstí
Piazza del Popolo, jedno z nejkrásnějších v Itálii, které přímo
www.erikatour.cz
12
ITÁLIE
vybízí k posezení u kávy nebo místního anýzového likéru
„anisetta“ u historického baru Meletti v romantickém secesním slohu nebo k ochutnání askolánských oliv s číší výborného vína v baru Caffé Lorenzo ve stínu historické scenérie
staveb Palazzo dei Capitani a Chiesa di S. Francesco. Poté
budeme pokračovat v objevování krás této krajiny cestou
k národnímu parku Monti Sibillini – jednomu z nejkrásnějších italských národních parků s mimořádnou faunou
a florou. Naší první zastávkou bude svatyně Madonna Dell´
Ambro nazývaná „malé Sibillinské Lourdes“, založená před
rokem 1000 a vybudovaná u rokle podél řeky Ambro. Zpět
se budeme vracet přes Montemonaco, které je pro mimořádné panoramatické výhledy a fascinující přírodu považováno za jedno z nejkrásnějších míst Monti Sibillini. Nocleh.
4. den: Nejprve vyhlídkovou cestou podél pobřeží ke
hradu Gradara, jehož legendární skandál později Dante
umístil do svého Pekla. Dále si prohlédneme Pesaro – navštívíme Piazza del Popolo s Palazzo Ducale, kostel Sant´
Agostino, rodný dům skladatele Rossiniho – Casa di Rossini
a celé starobylé centrum s malými řemeslnými dílničkami
a obchůdky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
V ceně není: vstupy, 3x večeře 1.230 Kč
příplatek jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1027
11. 06. – 15. 06. 2014
7.890 Kč
OCHUTNEJTE ITÁLII
OD PARMY
PO LIGURSKOU RIVIÉRU
ITALSKÉ SPECIALITY:
PARMA, JANOV, PORTOFINO, CINQUE TERRE –
PARMAZÁN, VÍNO…
Italský parmazán, italské víno, olivy, k tomu trochu historie
– starobylá elegantní Parma, pulzující Janov a krása Ligurské riviéry – „riviéry vycházejícího slunce“ s blankytným
mořem, divokým pobřežím a vesničkami pastelových domů
– prostě ochutnejte Itálii.
13
www.erikatour.cz
Program:
1. den: Odjezd odpoledne (přes SRN, Rakousko).
2. den: Ráno příjezd do Parmy – prohlídka města: Via
Mazzini, Palazzo del Governatore, Palazzo della Pilotta, Piazza Duomo a nádherný lombardsko-románský dóm, krásné
osmiboké baptisterium z růžového veronského mramoru.
Hrad Torrechiara z 15. stol. – jeden z nejcharakterističtějších italských hradů, nádherný vyhlídkový bod. Odjezd na
nocleh.
3. den: Ráno exkurze do výrobny slavného parmazánu,
poté pokračování do Roncole Verdi – rodiště Giuseppe Verdiho, návštěva jeho domu. Přejezd do Janova. Nocleh.
4. den: Prohlídka centra Janova – atmosférou nabité
změti úzkých uliček, které vedou od přístavu směrem na
sever. Palazzo Ducale, Cattedrale di San Lorenzo se složitým pruhovaným průčelím, kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde ve vězení Marco Polo vyprávěl své příběhy, které
byly publikovány jako Milión, rodný Kolumbův dům, akvárium, starý přístav – Porto Antico, vyhlídkový výtah Bigo aj.
Možnost oběda v typické přístavní restauraci. Přejedeme do
Santa Margherita Ligure a odtud podnikneme cestu lodí
do malebného Portofina schovaného v zátoce chráněné
svahy porostlými cypřiši a olivovníky a dále k tisíc let starému
opatství San Fruttuoso a zpět. Odjezd na nocleh.
5. den: Dnes si vyjedeme vlakem z La Spezia do Cinque
Terre („Pět zemí“) – nádherné členité pobřeží, jehož pět vesniček Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore je vklíněno do skalnatých zátok a rozloženo na svazích
kolmých útesů obklopených terasovitými vinohrady a přístupné pouze vlakem, lodí nebo pěšky. Projdete se po Via
dell´ Amore (cestička milenců), která se vine nad mořem
okolo citronovníků rostoucích téměř v každé zahrádce. Možnost absolvovat ochutnávku místního speciálního vína. Pak
už se vydáme na zpáteční cestu.
6. den: Návrat dopoledne.
Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
V ceně není: vstupy, vlak, lodě
Fakultativně: 3 večeře,
příplatek jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1028
02. 09. – 07. 09. 2014
7.990 Kč
telnou záležitost. Budete se kochat nádhernými výhledy
a fantastickou atmosférou „Riviery de Limoni“. Při tomto toulání si každý návštěvník najde něco pro sebe, ať si chce užívat krásných rozhledů z lanovek, absolvovat jednoduché turistické trasy nebo pouze odpočívat při výborném italském
capuccinu na romantické promenádě.
Program:
1. den: Odjezd večer, noční přejezd.
2. den: Paganella – možnost výjezdu lanovkou – odtud
Dolomiti Brenta jako na dlani, Molveno – kouzelné městečko
u stejnojmenného jezera. Tignale – procházka k Montecastello – poutnímu kostelíku s fantastickou vyhlídkou. Odjezd
na ubytování.
3. den: Lago di Garda – Limone sul Garda – kouzelná
kamenná vesnička stísněná na svazích mezi horami a jezerem – prohlídka. Trajekt do Malcesine – dalšího krásného
městečka s romantickým hradem Rocca a půvabným starým
centrem. Lanovkou na Monte Baldo – fantastické výhledy
na jezero, procházka po hřebeni. Trajektem návrat a zpět
na nocleh.
4. den: Gardone Riviera – kdysi nejmódnější letovisko
u jezera Garda, které si zachovalo vznešený ráz – elegantní
promenáda, kde si posedíte u výborné kávy nebo nějaké
italské speciality a budete se kochat výhledem na jezero.
Kvetoucí zahrady – návštěva nejexotičtější botanické zahrady u L. di Garda Giardino Botanico Hruska. Z Gardone
Riviera potom vyrazíme na okružní jízdu lodí po jezeru Lago
di Garda do Sirmione – prohlídka – mys 4 km dlouhý s pozůstatky římských lázní, oblíbené místo s nádhernou polohou
a pohádkovým hradem Rocca Scalighera. V kostele San Pietro fresky ze 13. stol. Zpět opět lodí kolem Salo – krásně
položeného letoviska spojeného se jménem Mussoliniho
a daších středisek na jezeře. Návrat na nocleh.
5. den: Krátká zastávka ve zdejším nejznámějším letovisku Riva del Garda. Dále jedinečnou partií části Velké
cesty Dolomit přes Passo Pordoi (dle počasí) – výjezd lanovkou na Sass Pordoi – balkón Dolomit – skvělé výhledy
na celé Dolomity včetně Marmolady, Civetty a Monte Pelma.
Poté přes Brenner, Rakousko a SRN cesta zpět.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové
pokoje s vl. příslušenstvím, doprava – klim. bus,
průvodce, povin. pojištění CK
Fakultativně: 3 večeře 1.050 Kč,
příplatek jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1029
12. 09. – 17. 09. 2014
5.990 Kč
K S+ S
BABÍ LÉTO
U GARDSKÉHO JEZERA
JEDNA Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBLASTÍ ITÁLIE!
Jezero Lago di Garda patří k nejkrásnějším koutům Evropy.
Pohoří Monte Baldo se říká „Hortus Italiae“ neboli Italská
zahrada. Jedinečnému rozhledu odtud se máloco vyrovná.
Navíc kouzelná lázeňská městečka kolem Gardy a krásné
horské scenérie cestou dělají z tohoto zájezdu neopakova-
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SLOVINSKO ● MAĎARSKO
RELAXACE
V TERMÁLNÍCH
LÁZNÍCH BÜK
NECHTE SE HÝČKAT!
SLOVINSKO – JEZERA,
HORY, MOŘE
S+ S
SLOVINSKÉ NÁRODNÍ PARKY
Krása nedotčené přírody Julských Alp v podobě vodopádů,
soutěsek, jezer, pramenů a krasových jeskyní v kombinaci
s procházkami nejen podél slovinských jezer, ale i starými
městy a hrady – to vše vás čeká na tomto zájezdu.
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko.
2. den: Ráno Kranjska Gora, nejznámější a nejnavštěvovanější středisko zimních sportů ve Slovinsku – možnost
návštěvy Liznjekova domu – historický alpský statek. Údolí
Planica (můstky a údolí Tamar) – procházka. Lázeňské
město Bled ležící na břehu nádherného stejnojmenného jezera v srdci Julských Alp – prohlídka centra města a výstup
na majestátní Bledský hrad tyčící se nad městem – dříve
sídlo biskupů z Brixenu, dnes historické muzeum – výhledy
na okolní hory a jezero. Dle zájmu vyjížďka na jezerní ostrov
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, popř. možnost procházky kolem jezera. Nocleh.
3. den: Národní park Triglav – ledovcové Bohinjské jezero, procházka k vodopádu Savica, fakult. výjezd lanovkou pod vrchol Vogel (1.535 m) s vyhlídkou na údolí a horská
panoramata – nejvyšší hora Slovinska Triglav (2.864 m).
Možnost plavby parníkem po jezeře, popř. možnost pěší turistiky v okolí. Nocleh.
4. den: Škofja Loka – historické městečko – patří k nejstarším a nejpůvabnějším místům Slovinska. Odjezd k městu
Postojna – návštěva Postojenské jeskyně, která patří k největším a nejúchvatnějším krasovým systémům na světě –
je tvořena cca 20 km podzemních chodeb, z nichž 5 km je
zpřístupněno turistům. Součástí prohlídkové trasy je jízda
elektrickým vláčkem. Přejezd k Jaderskému moři do přístavního města Koper, prohlídka centra, katedrály, paláce,
poté přejezd do městečka Piran, jehož uličky jsou podobné
benátským. Projdete se středem ke kostelu sv. Jiří s benátskou zvonicí – kampanilou a baptisteriem. Nocleh.
5. den: Prohlídka hlavního města Ljubljany – centrum
s mnoha barokními uličkami plnými kaváren a obchodů, Ljubljanský hrad, Prešenerovo náměstí s kostelem Zvěstování
Panny Marie. Trojmostí, které navrhl proslulý Josip Plečnik,
městská tržnice, nábřeží řeky Lublanice. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat v časných ranních hodinách.
Termální lázně Bük se staly hitem. Pojeďte do nich strávit
pohodový prodloužený víkend, užijte si jednodenní pobyt
v termálních lázních v ceně, osvěžující masáž zad, odpočiňte
si v hotelové wellness zóně. Při tom poznejte typická maďarská města Šoproň, Köszeg aj.
Program:
1. den: Časně ráno odjezd z ČR. Odpoledne zastávka
v Šoproni – nejkrásnějším středověkém maďarském městě
s krásnou gotickou a barokní architekturou. Krátká zastávka
v městečku Köszeg – „národní šperkovnice“, zachovalé centrum, historické náměstí a hrad. Bük – ubytování.
2. den: Bük – relaxace a koupání v moderních termálních
lázních v Büku. Na ploše 35 ha se nachází 14 krytých i venkovních bazénů (4 léčivé s termální vodou otevřeny celoročně). Pramen alkalické vody je 58°C horký a vhodný na léčení nemocí pohybového ústrojí, revmatismu, žaludečních
a žlučníkových chorob, kardiovaskulárních potíží aj. Nocleh.
3. den: Celodenní relaxace a koupání v termálních lázních
v Büku. Fakultativně Szombathely – skanzen venkovských
staveb – Muzeum vesnice. Ják – nejvzácnější románská
opatská bazilika. Sárvár (Blatný Hrad) – město a zámek Alžběty Báthoryové (u nás známé jako Čachtická paní), koupání
v termálních lázních. Nocleh.
4. den: Odpočinek a koupání v lázních, odpoledne odjezd,
příjezd do 24:00.
Termín
Cena
1030
30. 05. – 04. 06. 2014
7780 Kč
Služby: 2x nocleh v hotelu 3* ve dvoulůžkových pokojích
s vlastním přísl. s polopenzí, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: loď po Dunaji, vstupy
příplatek na jednolůžkový pokoj 800 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
10321
10322
18. 04. – 21. 04. 2014
16. 10. – 19. 10. 2014
4.290 Kč
4.290 Kč
POHODOVÉ JIŽNÍ
MAĎARSKO – HARKÁNY
Služby: 3x nocleh s polopenzí v hotelu 3* – dvoulůžkové
pokoje s vlastním příslušenstvím,
1- denní vstupenka do termálních lázní v Büku,
vstup do wellness centra v hotelu,
doprava – klim. bus, průvodce, povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: další vstupy,
jednolůžkový pokoj 780 Kč,
lázeňskou taxu 1,8 EUR / noc (platí se na místě)
fakultativní výlet Szombathely 180 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
10311
10312
10. 04. – 13. 04. 2014
02. 10. – 05. 10. 2014
5.490 Kč
5.490 Kč
Maďarsko má vždycky co nabídnout, ale chcete-li několik
typů, co nesmíte vynechat, potom to je setkání s paprikou,
která je nejčastěji spojována právě s Maďarskem, s vínem
– v našich zájezdech vám nabízíme právě nejlepší a nejslavnější vinné oblasti, např. Villány -Siklós, a k dobrému
jídlu a pití patří také příjemný odpočinek, a ten v termálech
je určitě dobrou volbou. Tak pojeďte s námi vychutnat „pohodové Maďarsko“!
ELEGANTNÍ BUDAPEŠŤ
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ S + S
Budapešť je městem, které si stále zachovává svou atmosféru a krásu staveb, vůni kaváren a cukráren. Se svými termálními lázněmi je fantastickým místem k návštěvě.
Služby: 3x ubytování – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
3x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, plavby lodí
Č. zájezdu
Program:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Prahu, Bratislavu.
2. den: Ohbí Dunaje: Ostřihom – bazilika – symbol tisíciletí víry a státnosti, největší svatostánek v celé zemi. Visegrád – sídlo uherských králů, citadela. Szentendre –
skanzen, největší a nejatraktivnější zajímavost kraje, exponáty z devíti regionů země. Odjezd na ubytování.
3. den: Budapešť – návštěva centra Pešti – prohlídka
katedrály sv. Štěpána, procházka po noblesní promenádě
po ulici Váci, návštěva vyhlášené tržnice, kde můžete nakoupit maďarské speciality, zastávka na kávičku v typické
budapešťské kavárně. Jízda prvním metrem v Evropě, náměstí Hrdinů, odpolední koupání v slavných termálních lázních Szechenyi. Nocleh.
4 den: Hradní vrch – možno vyjet historickým výtahem,
palác, Rybářská bašta, Matyášův chrám. Fakultativně projížďka lodí po Dunaji s občerstvením, osobní volno nebo
možnost koupání v lázních Gellert. Odjezd zpět do ČR příjezd v nočních hodinách.
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Program:
K S+ S
1. den: Odjezd večer, noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd do Harkán. Navštívíme zdejší areál
s venkovními a krytými bazény s termální vodou a bazénkem
pro perličkovou koupel, je zde také sauna, tobogán, brouzdaliště a dětské hřiště. Teplota termální vody je 36 – 45°C,
sladké vody cca 24 – 27°C. Před večeří welcome drink. Nocleh.
3. den: Mariagyud – nejstarší poutní místo v Maďarsku –
prohlídka. Odjezd k návštěvě města Pécs – Pětikostelí, které
je patrně po Budapešti nejpůvabnějším maďarským městem
a pyšní se mnoha galeriemi a muzei. Budete mít možnost
navštívit ohromný čtyřvěžový dóm, Belvárosi templom – nyní
katolický kostel, dříve mešitu paši Kasima Gáziho a např.
www.erikatour.cz
14
MAĎARSKO ● POLSKO
Csontváryho muzeum, kde je řada Csontváryho velkorozměrných pláten – jedním z nejpůsobivějších je obraz mostarského mostu. Na závěr dne budeme opět relaxovat v lázních v Harkánech. Nocleh.
4. den: Dnešní den věnujeme také relaxaci v lázních Harkány. Nocleh.
5. den: Dnes budeme putovat po první a asi nejslavnější
vinné cestě v Maďarsku – Villány – Siklós, která zahrnuje
asi jedenáct vesnic a prochází krajem, který vykazuje jednu
z největších koncentrací vinohradů a sklípků v zemi. V městečku Siklós si prohlédnete působivý středověký hrad. V typické vinařské vísce Villány budeme moci navštívit muzeum
vína, ale hlavně celou řadu vinných sklepů, kde v jednom
z nich budete moci proslulá villánská vína ochutnat. Vrátíme
se do Harkán, kde se opět budeme věnovat lenošení v místních lázních. Nocleh.
6. den: Relaxace v lázních, na závěr fakultativně posezení
v typické czárdě s možností ochutnávky maďarských specialit (např. pečená kachna), poté odjezd.
7. den: Příjezd v časných ranních hodinách.
Služby: 3x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové
pokoje s vl. přísl., doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, večeře
5. den: Okružní výletní jízda po Balatonu. Odjezd, koupání v termálních lázních Mezökövesd. Odjezd.
6. den: Příjezd v časných ranních hodinách.
Služby: 3 x nocleh – 4* wellness hotel – dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, 3 x polopenze – bufet,
užívání wellness centra od 8 do 20 hod.,
uvítací přípitek, doprava klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupné, jízdné lodí, jízdenky
Slevy: děti do 12 let: 700 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
10341
10342
20. 05. – 25. 05. 2014
23. 10. – 28. 10. 2014
7.680 Kč
7.680 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
1035
24. 04. – 27. 04. 2014
4.790 Kč
NAPŘÍČ POLSKEM
S+ S
ZA PAMÁTKAMI UNESCO
Zveme vás do míst, kde se psala polská historie, za památkami, které jsou dnes zapsány na seznamu UNESCO a které
jsou skutečně tím nejlepším, co může Polsko nabídnout.
Poznáte historická města Poznaň, Wroclav, Hnězdno, Toruň,
mohutný křižácký hrad Malbork, přístavy na Baltu Gdyni
a Gdaňsk, pláže a písečné duny, kde si budete připadat jak
na Sahaře. Polsko má nejen bohatou historii, ale i bohaté
památky a tradice.
KLENOTY POLSKA –
KRAKOV A VRATISLAV…
HISTORICKÉ PERLY POLSKA!
Služby: 4x nocleh, 4x polopenze v hotelu – dvoulůžkové
pokoje s vlastním soc. zařízením,
uvítací přípitek, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Fakultativně: návštěva czardy s možností ochutnávky
maďarských specialit (pečená kachna)
Č. zájezdu
Termín
Cena
10331
10332
28. 04. – 04. 05. 2014
06. 10. – 12. 10. 2014
6.480 Kč
6.480 Kč
BALATON
A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
POBYT VE 4* WELLNESS HOTELU
Užijte si svůj pobyt v luxusním wellness 4*hotelu a k tomu
se pobavte výlety do slavných a zajímavých míst v okolí
a odpočívejte v nesčetných termálních lázních. Prostě nechte se hýčkat.
Program:
1. den: Odjezd večer přes Prahu, Brno, Bratislavu.
2. den: Kehidakustany – odpočinek v termálních lázních
s bohatou zážitkovou částí a s termální léčivou vodou (49°C).
Poté přejedeme k nedalekému Balatonu a prohlédneme si
město Keszthely – nazývané maďarské Versailles, krásný
zámek – jedno z nejpřitažlivějších míst Balatonu. Odjezd na
ubytování. Nocleh.
3. den: Veszprém – „Město královen“ s malebnou hradní
čtvrtí: požární věž, Brána hrdinů, kaple sv. Gisely a sv. Jiří.
Benediktinský vrch s úžasným panoramatickým výhledem
na údolí Sédu a Bakoňský les. Siofók – prohlídka nejživějšího balatonského letoviska a rodiště slavného skladatele
operet Imre Kalmára, tržnice, přístav, součást letoviska tvoří
pláže Aránypart – příjemné procházky s možností návštěvy
akvária. Relaxace v lázních Galerius, které jsou pojmenované po římském císaři Galeriovi, připomínají atmosféru římských lázní. Nocleh.
4. den: Nejprve navštívíte skanzen Szátódpuszta (historický statek) s možností projížďky na koních. Odtud pak
přívozem na Tihaňský poloostrov – jedno z nejkrásnějších
míst u Balatonu – staré domy z našedlého čedičového tufu
s doškovými střechami, lidové stavby, Kopec ozvěn, keramická dílna, kopec Ovár s celami ruských pravoslavných
mnichů 11. – 14. stol. Relaxace v hotelovém wellness zařízení. Nocleh.
15
www.erikatour.cz
Pojeďte s námi objevovat stále více vyhledávané klenoty
střední Evropy jako jsou oblasti Slezska a Malopolska. Monumentální a historická Vratislav (Wroclaw) či Krakov
(UNESCO), romantický Olsztyn a cesta „orlích hnízd“, mystická poutní místa Czenstochowa a Kalwaria Zebrydowska
(UNESCO), to jsou některá z míst, která vám chceme představit.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách. Vratislav
(Wroclaw) – prohlídka – historický Rynek s řadou starobylých památek. Krásná radnice, nádherná katedrála a další
kostely na Tumském ostrově, malebné měšťanské domy na
Solném náměstí, rotunda se slavnou panoramatickou malbou Panorama Raclawicka, Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější dílo vratislavského modernismu, autorem Max
Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na světě
postavená na památku 100. výročí bitvy národů u Lipska.
Szczytnický park s japonskou zahradou. Odjezd na ubytování.
2. den: Czenstochowa – „polské Lurdy“ – kouzelné
poutní místo s mariánskou svatyní a klášterním komplexem
na Jasné hoře (možnost účasti na ranní mši). Vydáme se
pohádkovou krajinou po turistické cestě „orlích hnízd“, která
spojuje ruiny středověkých obranných hradů a strážních věží
– návštěva zříceniny Olsztyn. Wieliczka – návštěva unikátního solného dolu (UNESCO) – labyrint galerií, sálů
a kaplí vtesaný do šedé soli. Nocleh.
3. den: Krakov – celodenní prohlídka tohoto nádherného
historického města: královský zámek Wawel, katedrála, Královská cesta, kostel p. Marie, Sukiennice – krámky ze 13.
stol., univerzita Collegium Maius, uličky starého města, Kazimierz – krakovská židovská čtvrť (UNESCO). Nocleh.
4. den: Kalwaria Zebrzydowska (UNESCO) – druhé nejvýznamnější polské poutní místo s nejrozsáhlejší kalvárií
uprostřed malebných pahorků – „polský Jeruzalém“ – procházka. Příjezd v noci.
Program:
1. den: Odjezd, Svídnice – největší dřevěný evangelický
kostel Evropy (UNESCO) s barokní výzdobou. Wroclav (Vratislav) – jedno z nejkrásnějších polských měst – „město sta
mostů“ – nádherné náměstí s radnicí, měšťanské domy Jeníček a Mařenka, Tumský ostrov s katedrálou a kostely, Panorama bitvy u Raclavic – obrovská malba 15 x 114 m. Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější dílo vratislavského
modernismu, autorem Max Berg, jedna z prvních železobetonových konstrukcí na světě postavená na památku 100.
výročí bitvy národů u Lipska. Szczytnický park s japonskou
zahradou. Odjezd na nocleh.
2. den: Poznaň – Ostrów Tumski – nejstarší část města
s katedrálou, která ukrývá náhrobek a pomník Měška I. a Boleslava Chrabrého a tzv. nové město, jeho centrum Stary
Rynek s renesanční radnicí, památnými budovami, paláci
a krámky. Hnězdno – první historické hlavní město Polska,
katedrála s hrobkou sv. Vojtěcha. Odjezd na nocleh.
3. den: Toruň (UNESCO) – městský skvost – jedinečný
středověký urbanistický komplex s několika sty gotickými
objekty, mezi nimiž je i rodný dům astronoma Mikuláše Koperníka. Kwidzyn – fantastický gotický komplex cihlových
staveb – katedrály a hradu. Hrad Malbork (UNESCO), který
patří k nejcennějším památkám gotické obranné archirektury.
V někdejším sídle křižáckého velmistra je nyní muzeum, kde
je mimo jiné jedinečná sbírka jantaru. Nocleh.
4. den: Gdyně – Oceánografické a námořní muzeum, procházka po molu, Leba – přímořské letovisko, Slowinsky
národní park (UNESCO) – pohyblivé písečné duny. Možnost koupání. Nocleh.
5. den: Gdaňsk – město s tisíciletou historií nazývané
kdysi Aurea Porta – zlatá brána Polska. Překrásné architektonické památky dodnes dokladují bohatou hanzovní historii
města. Najdete zde historickou Královskou cestu, baziliku
Nejsvětější P. Marie – největší cihlový chrám na světě i Žurav
– ve středověku největší přístavní jeřáb v Evropě. V nedaleké
Oliwě navštívíme katedrálu – perlu stavitelství s unikátními
varhanami. Odjezd zpět.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 4x nocleh v hotelu se snídaní – dvoulůžkové
pokoje s vl. přísl., doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, večeře
Č. zájezdu
Termín
Cena
1036
26. 07. – 31. 07. 2014
7.980 Kč
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Z Á J E Z DY P O Č E C H Á C H A M O R AV Ě
5) Zámek Hrubý Rohozec – kouzelný renesanční zámek,
zajímavá expozice dokumentuje vývoj nábytkářství a odívání
za posledních čtyři sta let. Dolánky – Dlaskův statek –
jeden z nejkrásnějších a nejtypičtějších skvostů roubené architektury v Českém ráji. Turnov – krásná expozice Muzea
Českého ráje – unikátní sbírka drahých kamenů z českých
i světových nalezišť. Odjezd.
Služby: 5x nocleh – penzion – 2 a 3lůžkové pokoje
s vl. přísl., 5x snídaně, doprava na výlety,
průvodce, povinné pojištění CK
Fakultativně: večeře – možno objednat na místě
Č. zájezdu
Termín
Cena
2001
31. 05. – 05. 06. 2014
4.190 Kč
TO NEJKRÁSNĚJŠÍ
Z JIŽNÍCH ČECH
MORAVA –
KRÁSNÁ ZEM
ZA KRÁSOU JIŽNÍCH ČECH PROSTĚ MUSÍTE!
NEJKRÁSNĚJŠÍ PAMÁTKY VČETNĚ
TĚCH ZAPSANÝCH NA SEZNAMU UNESCO!
POHÁDKOVÝ
ČESKÝ RÁJ
Střední Morava je regionem mimořádně bohatým na památky. Už dvě nejvýznamnější – historická centra měst Olomouc a Kroměříž skrývají skvosty zapsané na seznamu
UNESCO.
V jejich blízkém i vzdáleném okolí potom najdete nepřeberné
množství zajímavostí od klenotů architektury přes přírodní
zajímavosti ke gastronomickým specialitám.
NEOPAKOVATELNÁ ROMANTICKÁ OBLAST
ČESKÉHO RÁJE V JARNÍM ČASE!
Nechte se pozvat k toulkám po nádherném kraji malebných
údolí řek a říček, fantasticky vytvarovaných skal, polí a kopců
s nádhernými výhledy, kraji, kterému vévodí tajemná hora
Kozákov skrývající bohatství polodrahokamů pod zemí a bohatství přírodních krás v okolí. Zde se musíte zastavit, porozhlédnout a potom vyrazit – obdivovat nádhernou krajinu
s příznačným jménem „Český ráj“ – objevte jeho kouzelné
výhledy, pohádkovost jeho nesčetných hradů a zámků, romantiku lidové architektury. Vítejte v Českém ráji! Vítejte
v nejkrásnějším jarním čase, kdy je celý kraj rozkvetlý tisíci
květů.
V rámci pobytu budou uskutečněny uvedené výlety.
Program:
1. den: Odjezd ráno, Kozákov (744 m) – strážní a zároveň
nejvyšší hora Českého ráje – rozhledna, krásný kruhový výhled, při dobré viditelnosti uvidíte až čtvrtinu Čech – procházka po hřebeni. Ubytování.
2. – 6. den: výlety
1) Hruboskalsko – putování po Zlaté stezce Českého
ráje: zřícenina raně gotického hradu Valdštejn – nejstarší
hrad Českého ráje, odbočka ke Kopicovu statku (skalní
reliéfy), nádherné vyhlídky na Hruboskalské skalní město,
např. Mariánská vyhlídka, symbolický hřbitov horolezců.
Zámek Hrubá Skála – krásná poloha na skalním útesu, Myší
dírou do lázní Sedmihorky. Trosky – nejznámější dominanta kraje a symbol Českého ráje. Nocleh.
2) Maloskalsko – patří mezi nejkrásnější místa naší republiky: Kalich – skalní bludiště s nejvyšším bodem Sokol –
čtyřkilometrový okruh s vyhlídkami. Frýdštejn – zřícenina
skalního hradu ze 14. stol. – součást Vranovského hřebene.
Vranov – Panteon – romantická stavba a zřícenina skalního
hradu, jejíž zbytky prolézáte jako skalní komíny. Malá Skála
se scenérií Panteonu a Suchých skal při širokém toku Jizery,
návštěva Boučkova statku a kaple sv. Vavřince. Nocleh.
3) Prachovské skály: Rovensko – návštěva zvonice s obrácenými zvony. Prachovské skály – úchvatné skalní město
čítající přes 200 velkých skalních věží – přírodní rezervace.
Jičín – centrum Českého ráje – pohádkové město plné historických památek. Nocleh.
4) Vysoké nad Jizerou – zajímavé vlastivědné muzeum,
krásné výhledy na Krkonoše. Bozkov – unikátní Bozkovské
dolomitové jeskyně, kostel navštívení Panny Marie – nejvýznamnější poutní místo Horního Pojizeří. Riegrova stezka
– cesta kaňonem řeky Jizery. Nocleh.
S+ S
Jižní Čechy patří k nejkrásnějším koutům naší republiky.
A že místní atraktivity si skutečně zaslouží pozornost, o tom
svědčí spousta památek, které jsou na seznamu UNESCO.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách přes Prahu do Hluboké – jedna z našich nejnavštěvovanějších památek – monumentální romantický zámek považovaný za nejkrásnější
panské sídlo v Čechách. Ohrada – lovecký barokní zámeček
– dnes lesnické a lovecké muzeum. České Budějovice –
prohlídka centra města – městská památková rezervace –
jedno z největších náměstí v Čechách – goticko-renesanční
domy, Černá věž s báječnou vyhlídkou. Nocleh.
2. den: Kájov – poutní kostel, patří mezi nejvýznamnější
díla pozdní gotiky. Český Krumlov (UNESCO) – tolik krásy
na tak malé ploše najdete málokde na světě – městská památková rezervace. Zlatá Koruna – jeden z našich nejkrásnějších a nejhodnotnějších klášterů ze 13. stol. Návrat na
nocleh.
3. den: Holašovice (UNESCO) – jeden z nejdokonalejších celků lidové architektury selských staveb. Kratochvíle
– půvabný renesanční zámek, jedna z nejhodnotnějších zaalpských renesančních architektur. Prachatice – jedno z nejkrásnějších a nejlépe zachovalých renesančních měst ležících na středověké zlaté stezce – kouzelné měšťanské
domy. Návrat na nocleh.
4. den: Hrad Rožmberk – věž Jakobínka z raně gotického
horního hradu a nový zámek s renesančním křídlem – prohlídka. Vyšší Brod – jeden z největších a umělecky nejcennějších klášterních areálů v Čechách – dochovaný téměř
v původním gotickém slohu, cenná klášterní umělecká sbírka
– prohlídka. Lipenská přehrada – možnost lodního výletu.
Nocleh.
Program:
1. den: Ráno odjezd do Olomouce – historicky nejvýznamnější místo Moravy – prohlídka hist. centra města
(sloup Nejsvětější Trojice – UNESCO, unikátní soubor kašen,
chrámy), skleníky. Nocleh.
2. den: Hostýn – nejslavnější a nejnavštěvovanější
poutní místo, Lešná – zámek, park a zoo vytvářejí půvabný
areál. Štípa – větrný mlýn. Zlín – město proslavil T. Baťa –
prohlídka centra, zajímavá architektura, Baťův mrakodrap.
Nocleh.
3. den: Kroměříž – jedno z našich nejkrásnějších měst,
arcibiskupský zámek olomouckých arcibiskupů s nádhernými hist. sály, knihovnou (88.000 svazků) a obrazárnou.
Podzámecká zahrada a Květná zahrada (UNESCO). Baťův
kanál – plavba po historické vodní cestě. Nocleh.
4. den: Velehrad – významné poutní místo s cyrilometodějskou tradicí – bazilika, gotická kaple Cyrilka. Buchlovice
– perla moravské architektury. Slavkov – památník bitvy tří
císařů. Odjezd zpět, návrat v podvečer.
Služby: 3x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje,
doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Č. zájezdu
Termín
Cena
2002
05. 06. – 08. 06. 2014
4.490 Kč
www.erikatour.cz
16
ZÁJEZDY PO ČECHÁCH A MORAVĚ
5. den: Hoštice – vesnice známá z filmové trilogie Slunce,
seno… zdejšího rodáka Trošky. Blatná – město růží s jedním
z nejkrásnějších jihočeských hradů, který se shlíží v hladině
rybníka. Odjezd zpět.
Služby: 4x nocleh – dvoulůžkové pokoje,
4x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa
Č. zájezdu
Termín
Cena
2003
11. 06. – 15. 06. 2014
4.990 Kč
Program:
1. den: Ráno odjezd – Nový Jičín – městská památková
rezervace, muzeum – expozice klobouků. Moravský Betlém
– Štramberk – Štramberská trúba – známá zřícenina, krásné
náměstí, lidová architektura. Hukvaldy – mohutné zříceniny
hradu, známé místo pobytu Leoše Janáčka. Odjezd na nocleh.
2. den: Soláň – v minulosti slavné místo malířů – procházka po hřebeni – Nový Hrozenkov. Velké Karlovice –
návštěva fojtství a prohlídka dřevěného kostela P. Marie.
Nocleh.
3. den: Pustevny – architektura Jurkoviče – procházka
po vyhlídkovém hřebenu kolem Radegasta na Radhošť
a pokračování do sedla Pindule. Zastávka v Rožnově pod
Radhoštěm. Návrat.
4. den: Dnes nás čeká návštěva unikátní krokodýlí
farmy. Vodní mlýn ve Slupi – zajímavá technická památka.
Nakonec si odpočineme v termálních pramenech lázní Laa
an der Thaya, které se nacházejí přímo za hranicemi (3
hod. – cca 15 EUR ). Odjezd zpět.
Služby: 3x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
2005
16. 08. – 19. 08. 2014
4.280 Kč
Služby: 2x nocleh – 2 a 3-lůžkové pokoje – hotel / penzion,
2x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa
Č. zájezdu
Termín
Cena
2004
04. 07. – 06. 07. 2014
2.990 Kč
TOULKY JIŽNÍ
MORAVOU
KRÁSY ZNOJEMSKA
A KITTENBERSKE ZAHRADY
Pojeďte poznat kouzlo jižní Moravy s jejími zámky, pamětihodnostmi a také sklípky. A na výlety si odskočíte do Rakouska.
Program:
1. den: Jaroměřice – barokní zámek s kostelem sv. Markéty – jeden z největších evropských zámeckých komplexů
– prohlídka zámku a zámeckého parku. Prohlídka Znojma
– nejstaršího města na Moravě. Prohlédneme si zámecký
barokní areál s expozicí věnovanou historii města. Projdeme unikátním labyrintem chodeb znojemského podzemí, které se rozkládá pod celým středověkým městem
v délce kolem 30 km. A vystoupáme na 80 m vysokou radniční věž. Nocleh.
MALEBNÉ BESKYDY –
PO VALAŠSKÝCH
CHODNÍČCÍCH
Valašsko a obzvláště jeho část Beskydy jsou jednou z nejrázovitějších a na přírodní krásy nejbohatších oblastí naší
republiky. Je to malebná horská krajina s dochovaným folklórem a lidovou architekturou, romantický kout naší země
s půvabnými kopci a poloninami, vesničkami oblíbenými malíři, básníky i hudebníky. Spolu s nimi budete moci sdílet
okouzlení z tohoto krásného kraje.
2. den: Po 57 m dlouhém kamenném mostě se vydáme
romantickou cestou do zámku Vranov nad Dyjí a zde si
prohlédneme unikátní sbírku vranovské keramiky. Zámek je
obklopen krásnou přírodou NP Podyjí. Prohlídka novogotického hradu Bítov na skalnatém ostrohu nad zákrutem řeky
Želetavky nedaleko jejího ústí do Dyje. Vyniká nádhernými
iluzorními malbami. Vranovská přehrada – jezero dlouhé
30 km – možnost projížďky. Nocleh. Fakultativně posezení
v některém ze sklípků v okolí Znojma.
3. den: Dnes vyrazíme objevovat romantiku rakouského
Podyjí. Kittenberské zahrady – jedny z nejkrásnějších rakouských ukázkových zahrad, které si jejich majitelé hýčkají
již 25 let. Najdete zde růžovou zahradu, alpskou zahradu,
zahradu leknínů, venkovskou selskou zahradu z Waldviertlu,
zahradu smyslů, zahradu pokušení, zahradu Feng Shui, zahradu ohně, vodní zahradu a řadu dalších. Prohlédneme si
malebné vinařské městečko Retz s největším náměstím
a největším vinným sklepem v Rakousku a pěknou městskou
památkovou rezervací. Nejmenší město Rakouska Hardegg
se stejnojmenným hradem z 12. stol. (expozice o mexickém
císaři Maxmiliánu Rakouském a sbírky starých amer. národů). Nocleh.
17
www.erikatour.cz
LÁZEŇSKÝ
TROJÚHELNÍK
NAŠE NEJKRÁSNĚJŠÍ LÁZNĚ!
Lázeňský trojúhelník patří vedle Prahy k nejnavštěvovanějším místům naší republiky. Proč bychom ho nemohli navštívit
i my?
S+ S
Program:
1. den: Odjezd časně ráno. Klášter premonstrátů Teplá
s pohnutou historií, architektonický klenot kostel P. Marie
s knihovnou, která je druhá největší v naší republice. Mariánské lázně – lázeňské město, kde vyvěrají desítky pramenů. O rozvoj lázeňství se zde zasloužil klášter Teplá. Empírový pavilon Křížového pramene s navazující novobarokní
kolonádou a zpívající fontánou – prohlídka lázní, ochutnávky
pramenů. Nocleh.
2. den: SOOS – unikátní rezervace rašelinišť – krátká procházka. Františkovy Lázně – lázeňské město známé svými
studenými minerálními prameny – tzv. kyselkami – prohlídka
lázní, jejichž symbolem je soška chlapce s rybou sedícího
na kouli – Františka. Cheb – prohlídka města slavného již
ve středověku – historická část s pověstným Špalíčkem ze
13. stol. Nocleh.
3. den: Loket – hrad a město se jeví jako pohádkové, posazené na skalním ostrohu nad řekou Ohří – prohlídka města
a hradu. Bečov nad Teplou – starobylé městečko nad řekou
s hradem a zámkem, proslaveným románským relikviářem
sv. Maura. Nocleh.
4. den: Prohlídka Karlových Varů – města kolonád, jehož
sláva je spojena s teplými léčivými prameny, které podle pověsti objevil sám Karel IV. Procházka lázeňskou i historickou
částí města, poté volno k vycházkám po překrásném okolí
– Kamzík, rozhledna Diana (možno použít lanovku). Odjezd,
návrat večer.
Služby: 3x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje,
3x polopenze, doprava,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
2006
18. 09. – 21. 09. 2014
4.690 Kč
KRÁTKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
ZÁJEZDY PO ČECHÁCH A MORAVĚ
SKRYTÉ KOUZLO
ČESKOMORAVSKÉ
VYSOČINY
K
3. den: Nejprve výstup na Paseckou skálu (819 m)
s upravenými vyhlídkami. Poté vycházka okolo rybníků Medlov – založeného už v 16. stol. a Sykovec (724 m) – nejvýše položeného rybníka v Českomoravské vrchovině.
ZELENÁ HORA (UNESCO) – BOHUSLAV MARTINŮ
(TŘI STUDNĚ) – PERNŠTEJN
Neokázalá krása Českomoravské vysočiny nezůstala utajena řadě umělců. Z jejího kouzla čerpali inspiraci malíři, hudební skladatelé… I pro nás bude tento zájezd tak trošku
útěkem z rušného světa do přírody. A půjdeme na houby.
Program:
1. den: Odjezd ráno do Žďáru nad Sázavou – prohlédneme si zámecký areál – bývalý cisterciácký klášter s expozicí barokního umění na Žďársku, kostel Nanebevzetí Panny
Marie Santinim přestavěný v duchu barokní gotiky a především poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře postavený podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho. Je považován za vrchol Santiniho tvorby – postavený na půdorysu
hvězdy, magická symbolika čísla 5 je realizována v celé
stavbě (UNESCO). Odjezd na nocleh.
2. den: Turistika v oblasti: V samém centru Žďárských
vrchů se vydáme z bývalé sklářské hutě Cikháj na skalnatý
vrchol Tisůvka a kolem Stříbrné studánky – prameniště
řeky Svratky na Žákovu horu (výrazný vrchol Žďárských
vrchů – 810 m). Probíhá zde naučná stezka Žákova hora –
Tisůvka (10 km). Dále potom přes Fryšavský kopec k evropské rozvodnici mezi úmořími Severního a Černého moře.
Seznámení s přírodou a historií Českomoravské vrchoviny.
Nocleh.
Obec Tři studně byla založená na pasece u tří studánek
– oblíbené místo pobytu významných osobností, B. Martinů
inspirovala k napsání hudební poémy Otvírání studánek.
Nocleh.
4. den: Pernštejn – návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších moravských hradů. Leží na skále téměř 800 let
a nikdy nebyl dobyt. Rod Pernštejnů patřil v 16. stol. k nejbohatším a nejvlivnějším rodům v Českých zemích. Polička
– zachované městské hradby, historické centrum, farní kostel
s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Odjezd zpět.
Služby: 3x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje,
doprava, průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
2007
18. 09. – 21. 09. 2014
3.990 Kč
Z Á J E Z DY S L E H K O U P Ě Š Í T U R I S T I K O U
NÁRODNÍ PARK
VYSOKÉ TATRY
SLOVENSKO
NÁRODNÍ PARK PIENINY
ZE SLOVENSKÉ
I POLSKÉ STRANY
NEJOBLÍBENĚJŠÍ TATRANSKÉ TRASY!
UBYTOVÁNÍ V KOUZELNÉM PENZIONU!
UŽIJTE SI GORALSKÝ PIKNIK, PLAVBU
NA PLTÍCH, PROCHÁZKY I DOJENÍ BERANA!
Tento zájezd je určen jak pro ty, kteří se chtějí věnovat poznávání, tak pro turisty, nebo pro ty, kteří chtějí odpočívat
v krásném přírodním prostředí. Poznáte rázovitou krajinu
Pieninského národního parku s jeho tradicemi i pohostinnými
lidmi, stejně jako atraktivní okolí, kde budete moci poznávat
i relaxovat. Ubytování je zajištěno v jednoduchých bungalovech s vlastním sociálním zařízením v Haligovcích v Pieninském národním parku. Goralský dvor je známý vyhlášenou
domácí kuchyní.
Program:
S+ S
K
1. den: Odjezd kolem 23. hodiny.
2. den: Červený Kláštor – gotický kostel Sv. Antona
a klášter kartuziánů, národní památka – prohlídka. Pieninský národní park – splav na pltích po Dunajci (7 km) nejkrásnější částí národního parku – Lesnica – zastávka v kolibě, Lesnické sedlo – Haligovské skály, návrat na
ubytování.
3. den: Stará Lubovňa – Muzeum zamagurské dědiny
a Lubovnianský hrad – dominanta města, původně strážný
hrad. Vyšné Ružbachy – lázeňské místo se čtrnácti prameny a travertinovým kráterem. Koupání v termálech. Dnes
večer absolvujete goralský piknik (slovenská borovička,
předkrm: ovčí sýr, domácí klobása, slanina, zelenina, pltnický
guláš připravený na ohni, haligovská palačinka). Nocleh.
4. den: Červený Kláštor – přechod lávkou do Sromowcu
Nižnych – polská část Pienin. Vystoupáme na dominantu
Pienin Trzy korony (982 m) – na jejich vyhlídkovou galerii.
Zdatnější mohou pokračovat až na vrchol Sokolica‚ kterou
Poláci nazývají matkou Pienin. Návrat do Červeného Kláštora. Návrat na nocleh.
5. den: Ráno odjezd, zastávka na oběd, příjezd večer.
Vysoké Tatry nás stále lákají, stále se do nich vracíme jako
do „svých hor“. Pojeďte se projít po známých trasách, odpočinout si v některých z termálů, prostě užít si tatranskou
dovolenou.
Super cena!
S+ S
Program:
1. den: Odjezd večer přes Hradec Králové a Olomouc.
2. den: Štrbské pleso – Popradské pleso – možnost výběru více túr. Odjezd na nocleh do Ždiaru.
3. den: Tatranská Lomnica – lanovkou na Skalnaté
pleso – možnost lanovky na Lomnický štít, popř na Lomnické
sedlo, sestup přes Hrebienok do Starého Smokovce, eventuelně přes Malou Svišťovku do Tatranské Lomnice. Návrat
na nocleh.
4. den: Lysá Polana – přechod do Polska, odtud pěšky
dolinou Roztoki (možnost použít koňský potah) k největším
a nejhlubším jezerům Morske Oko, Wielky Staw a Czarny
Staw. Návrat na nocleh.
5. den: Pieninský národní park – Červený kláštor –
možnost plavby na pltích, Lesnica, možnost oběda a posezení ve stylové kolibě v Haligovcích. Prohlídka Červeného
Kláštora a odjezd zpět.
6. den: Spišský hrad – monumentální zříceniny jednoho
z největších hradů Evropy, Levoča – městská památková
rezervace, kostel sv. Jakuba s největším gotickým oltářem
Služby: 3x nocleh v jednoduchých bungalovech
v Pieninském nár. parku s vlastním soc.
zařízením – 2 a 3lůžkové ložnice,
3x polopenze včetně 1x goralského pikniku,
doprava, průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa, plavba na pltích
Č. zájezdu
Termín
Cena
3001
16. 07. – 20. 07. 2014
5.180 Kč
ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU
www.erikatour.cz
18
SLOVENSKO ● ČECHY A MORAVA
světa. Vrbov – koupání v termálním koupališti. Návrat na
nocleh.
7. den: Pro zdatné túra Zadné Medodoly – Kopské sedlo
– Brnčálova chata – Tatranské Matliare. Ostatní absolvují
výšlap po Spišské Maguře v okolí Ždiaru s nejvyšším kopcem Magurkou. Návrat na nocleh.
8. den: Po snídani odjezd se zastávkou na oběd, příjezd
večer.
Pančavského vodopádu k Labské boudě. Pramen Labe.
Odsud možný sestup do Harrachova nebo zpět k lanovce.
Nocleh.
6. den: Na závěr zájezdu navštívíme srdce Jizerských hor
osadu Jizerku s dřevěnými horskými staveními – malebné
místo se zajímavou historií – rašeliništní louka pod čedičovým vrcholem Bukovcem – krátká procházka. Odjezd.
Náročnost a délka tras budou přizpůsobeny zdatnosti účastníků zájezdu a počasí.
Služby: 5x nocleh v hotelu – dvoulůžkové pokoje
s vl. příslušenstvím, 5x polopenze,
doprava, průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa, lanovka
Náročnost a délka tras budou přizpůsobeny zdatnosti
účastníků zájezdu a počasí.
Služby: 6x nocleh – 2 a 3lůžkové ložnice s vl. přísl.
v příjemném penzionu Ždiar s kolibou,
6x polopenze (vyhlášená kuchyně, snídaně bufet,
večeře výběr ze 3 menu), doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, pltě, taxa, pojištění horské služby
Sleva: pokoje bez vl. příslušenství – sleva 500 Kč / osoba
Č. zájezdu
Termín
Cena
3002
23. 07. – 30. 07. 2014
6.790 Kč
KRKONOŠE BEZ HRANIC
FANTASTICKÝ ZÁJEZD NA ČESKOU
I POLSKOU STRANU KRKONOŠ!
Polské i české Krkonoše patří k nejnavštěvovanějším evropským regionům, neboť krása krajiny, četné památky a kulturní a sportovní atrakce k tomu přímo vybízejí.
Program:
1. den: Ráno odjezd do Harrachova – nejvýznamnější rekreační a sportovní středisko západních Krkonoš – prohlídka
s možností návštěvy Sklářského a lyžařského muzea
a sklárny s pivovarem, skokanského areálu, fakultativně lanovka. Nocleh.
2. den: Polsko – Sklářský vodopád – zřícenina hradu
Chojník (po 4 století patřil k české koruně) – Jelenia Gora
– prohlídka historického centra města. Radniční náměstí
s řadou barokních domů s podloubím, význačnou radnicí,
Neptunovou kašnou a gotickým farním kostelem aj. Návrat
na ubytování.
3. den: Trasa po české straně Krkonoš: Lanovkou na
Čertovu horu – Krakonošova snídaně – Mumlavský vodopád – Harrachov a zpět na ubytování. Nocleh.
4. den: Karpacz – prohlídka dřevěného kostelíka Wang
z 13. stol. (přenesen z Norska), stavby s typickou hrázděnou
architekturou – lanovkou na Kopu (1.357 m) – Slezská
bouda – Sněžka (1.602 m) – nejvyšší hora Krkonoš – a zpět
kolem jezera Mali Staw do Karpacze. (Z Kopy je možno sjet
lanovkou). Odjezd na nocleh.
5. den: Rokytnice nad Jizerou – lanovkou na Lysou
horu – pokračování pěšky kolem Kotle, Hančovy mohyly,
19
www.erikatour.cz
Č. zájezdu
Termín
Cena
3003
15. 07. – 20. 07. 2014
5.690 Kč
cedur. Město Jeseník s dominantní památkou – gotickou
vodní tvrzí. Návrat na nocleh.
6. den: Odjezd, fakultativně Dlouhé Stráně – třetí největší
vodní přečerpávací elektrárna na světě (nutno objednat předem). Zámek (papírny) Velké Losiny – prohlídky. Odjezd
zpět, příjezd večer.
Služby: 5x nocleh v penzionu – 2 a 3 lůž. pokoje,
5x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, místní taxa
Č. zájezdu
Termín
Cena
3004
02. 08. – 07. 08. 2014
5.570 Kč
JESENÍKY – JESENICKÉ
VÝHLEDY
NEJKRÁSNĚJŠÍ TRASY JESENÍKŮ!
S VÝLETEM DO POLSKA
Jeseníky jsou jedny z našich nejkrásnějších a nejvyhlídkovějších hor. Drsná a zároveň romantická příroda Jeseníků
vás zaujme na první pohled. Jeseníky jsou horským přírodním rájem v létě i v zimě navíc s mnoha historickými i technickými poklady a lázněmi.
K S+ S
Program:
1. den: Odjezd časně ráno – Ramzovské sedlo – v Ramzové najdete nejvýše položenou železniční stanici. Lanovkou
na Šerák (1.351 m) a hřebenovou cestou na Keprník
(1.423 m) – kruhový rozhled, přírodní rezervace – a zpět
(eventuelně možnost prodloužení trasy přes Vřesovou studánku na Červenohorské sedlo). Nocleh.
2. den: Výjezd autobusem hromadné dopravy z Karlovy
Studánky – lázní železité kyselky s roubenými lázeňskými
budovami na Ovčárnu – pěší trasa na Praděd – nejvyšší
horu Moravy (1.491 m) – kruhový rozhled – (možno prodloužit na Švýcárnu) a sestup zpět údolím Bílé Opavy s množstvím divokých peřejí, kaskád a vodopádů. Eventuelně odpočinek v Karlově Studánce. Návrat na nocleh.
3. den: Zlaté Hory – město známé již ze 13. stol. bohatými
ložisky zlata. Poutní místo Panny Marie Pomocné, v údolí
Ztracených štol můžete vyzkoušet rýžování zlata, prohlídka
mlýnů a procházka. NP Rejvíz – unikátní naučná stezka
dlouhá 3 km začíná u penzionu proslaveného vyřezávanými
židlemi s postavami rejvízských usedlíků. Návrat na nocleh.
4. den: Výlet do Polska – nejprve si prohlédnete historické
centrum města Nysa, které si zachovalo středověké urbanistické uspořádání. Na náměstí a v jeho okolí se nachází
mnoho renesančních a barokních domů, např. Dům městské
váhy. Dále barokní fontána, monumentální gotický kostel sv.
Jakuba a a Anežky, barokní kostely Sv.Petra a Pavla aj. Dále
Paczkow – polský Carcasone – středověké městečko – kamenné gotické ochranné zdi v délce 1.200 m s 19 skořápkovými baštami a čtyřmi bránami, kostel sv. jana Evangelisty
ze 14. stol. s unikátní studnou, Katův dům. Nocleh.
5. den: Jeskyně na Pomezí – největší jeskynní systém
v ČR vzniklý rozpouštěním mramoru – prohlídka. Zámek
Jánský vrch – arcibiskupské sídlo, významná sbírka dýmek
– prohlídka. Lázně Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně
nazývané také lázněmi „vodního doktora“ – procházka po
lázeňském okruhu. Můžete také vyzkoušet některou z pro-
ŠUMAVA
A BAVORSKÝ LES K
S+ S
NEODOLATELNÁ ZÁDUMČIVÁ KRÁSA ŠUMAVY
LÁKÁ NEUSTÁLE!
Nabízíme vám pobyt s lehkou turistikou v krásném prostředí
Železnorudska v malebné přírodě pod hřebeny Pancíře
a Špičáku. Už v minulosti bylo toto místo nazýváno „vzdušné
lázně“, protože má nejstabilnější klima na celé Šumavě.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Zastávka v Klatovech
– městě, které si uchovalo řadu památek, např. katakomby,
Bílou a Černou věž a Panský dům s barokní jezuitskou lékárnou. Železná Ruda – zastávka, Černé a popřípadě Čertovo jezero – dvě pohádková jezera ledovcového původu
v lesích na svahu Jezerní hory. Ubytování.
2. den: Čeňkova pila – Povydří (obří hrnce) – Turnerova
chata (možnost spatřit vydru) – Antýgl (bývalý Královácký
dvorec) – kouzelná procházka. Modrava – Kvilda – slatě,
rázovité šumavské stavby – procházka Jezerní slatí. Zastávka v Srní a v Prášilech. Návrat na nocleh.
3. den: Výlet do Domažlic – od 13. stol. královské město
– prohlídka: městská památková rezervace, Chodský hrad,
městská věž. Klenčí – návštěva muzea J. Š. Baara, Baarovy
Výhledy s pomníkem J.Š Baara – vyhlídkový bod. Návrat
na nocleh.
4. den: Bavorský les: Velký Javor (možnost výjezdu lanovkou) – výhled. Grosse Abersee – procházka kolem jezera. Bodenmais – malé rekreační středisko s řadou sklářských dílen – prohlídka. Návrat na nocleh.
5. den: Ráno lanovkou na Pancíř (1.213 m) – vyhlídkový
vrchol Šumavy – hřebenová vycházka na Prénet a sestup
do Zelené Lhoty. Návrat na nocleh.
6. den: Odjezd v ranních hodinách, návštěva hradu Velhartice – malebné zříceniny, která nás překvapí impozantními interiéry Rajského paláce a unikátním gotickým čtyřobloukovým kamenným mostem. Odjezd. Příjezd v podvečer.
Služby: 5x nocleh – 2 a 3lůžkové ložnice,
5x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, taxa
Č. zájezdu
Termín
Cena
3005
02. 09. – 07. 09. 2014
5.990 Kč
ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU
ČECHY A MORAVA ● ITÁLIE
POHÁDKOVÁ KRÁSA
ČESKO – SASKÉHO
ŠVÝCARSKA
S+ S
TO NEJKRÁSNĚJŠÍ
Z DOLOMIT
Vypravte se s námi do míst, která jsou pro svoje romantické
výhledy, malebné soutěsky, rozeklané skalní věže, stěny
a brány nazývaná rájem filmařů. Je to pohádková krajina,
kde příroda vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby.
Pohádkové Dolomity – to je ten pravý přívlastek pro tyto
hory. Tento zájezd vám nabídne jedny z nejkrásnějších výhledů na skupinu Vajolet, Latemar, dechberoucí výhled se
vám otevře na Sas Pordoi, odkud shlédnete celé Dolomity
včetně Marmolady, Civetty a Monte Pelma. Prostě Dolomity
jsou nejkrásnější evropské hory.
S+ S
ZÁJEZD ZA POHÁDKOVÝMI VÝHLEDY
TOULKY
V DOLOMITECH
23 LET POŘÁDÁME ZÁLEZDY DO DOLOMIT –
NEJKRÁSNĚJŠÍCH HOR EVROPY!
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách do Jetřichovic, kde
nás hned uvítají pískovcové skály – Jetřichovické stěny.
Naučná stezka nás provede jednou z nejkrásnějších částí
Děčínské vrchoviny – přes tři nejkrásnější vyhlídky Českého
Švýcarska: Mariina vyhlídka (orlí hnízdo vystavěné na špici
skalního ostrohu), Vilemínina stěna (po dřevěném můstku
přejdete propast a ocitnete se mezi obry) a Rudolfův
kámen (z jeho vrcholu zažijete rozhled letícího dravce).
Ubytování.
2. den: Vyjedeme z Děčína výletním parníkem Poseidon
po Labi do Hřenska – cca 50 minutová úchvatná plavba
nám předvede kaňon z vody – Čertovou vodou se dostaneme k sv. Jánu, mineme vesničku Dolní Žleb s přívozem,
Belvedér i Růžový hřeben a Čertův hřbet. Zde se projdeme přes Tři prameny na Pravčickou bránu – mohutný
16 m vysoký oblouk, jeden z nejpodivuhodnějších skalních
útvarů na planetě a dále na pramicích Divokou a Tichou
soutěskou. Nocleh.
3. den: Výlet do Německa do městečka Kurort Rathen –
odtud vyrazíme na Bastei – fantastický shluk skalních věží
spojený impozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na kamenný labyrint plný roklí, strží a věží. Poté přejezd
na Königstein tabulovou horu s pyšnou kamennou pevností
– obrovským nedobytným komplexem na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Nocleh.
4. den: Krásná Lípa – centrum Českého Švýcarska zasazené do kouzelné přírody – zachovalý soubor lidové architektury – domy s podstávkou. Možnost návštěvy Vlčí
Hory s laboratoří přírodní kosmetiky Nobilis Tilia s příjemnou
zahradou plnou bylinek a provoněnou čajovnou. Rumburk
– městečko s někdejším kapucínským klášterem a kostelem
svatého Vavřince, kde přilehlé ambity ukrývají nádhernou
Loretánskou kapli s černou Matkou Boží Loretánskou. Návrat
v podvečer.
Dolomity jsou nejkrásnějším a nejtypičtějším pohořím celé
Itálie. Turisté tvrdí, že kdo neviděl Dolomity, ten nežil. Takže
pojeďte navštívit Dolomity, abychom skutečně žili a o nic
z těch všech krás nepřišli.
Program:
S+ S
1. den: Odjezd v podvečer, noční přejezd.
2. den: Příjezd do Passa Falzarego (2.105 m), odtud buď
lanovkou nebo pěšky na riffugio Lagazuoi (2.571 m) s panoramatickým výhledem a dále přes Casteletto zpět. Odjezd
na ubytování.
3. den: Zastávka u jezera Misurina (1.752 m) s fascinujícím výhledem na Tre Cime, Sorapis a další vrcholy Dolomit.
Rif. Coldevarda (2.115 m) – možno použít lanovku – procházka k forcella Maraia (2.110 m) a rif. Carpi – nádherné
výhledy a zpět. Zastávka v Cortině, procházka tímto městem
krásně položeným v údolí mezi horami (olympijské město).
Nocleh.
4. den: Monte Rite – výstup po staré vojenské cestě –
jeden z nejkrásnějších výhledů Dolomit. Návrat na nocleh.
5. den: Vyhlídková túra na Nuvolao kolem Cinque Torri
– jedné z nejkrásnějších oblastí Dolomit s nádhernými výhledy, cesta v druhé části vede kouzelnou přírodou s bohatou
dolomitskou florou. Návrat na nocleh.
6. den: Po snídani lanovkou na Sas Pordoi (2.950 m) –
hora s krásnou vyhlídkou, s možností výstupu na údajně
nejlehčí třítisícovku celých Dolomit – Piz Boe. Nebo procházka jednou z nejnavštěvovanějších dolomitských cest –
Bindelvegem s neustálým výhledem do nejvyšší hory Dolomit – Marmolády. Návrat na nocleh.
7. den: Po snídani turistika kolem Tre Cime (Tři zuby) –
jednoho z nejatraktivnějších míst Dolomit. (Popřípadě výstup
na Monte Piano – „krvavou horu“ – strategický bod v době
1. světové války, o který byly svedeny krvavé boje.) Poté
noční přejezd.
8. den: Návrat v dopoledních hodinách.
Trasy budou uzpůsobeny schopnostem skupiny a počasí.
Program:
1. den: Odjezd večer přes Prahu, Plzeň, noční přejezd do
Itálie.
2. den: Ráno přijezd do Dolomit – Passo Sella – sedlo
s jedinečnou polohou – krátký výstup na Coll de Rodella,
dále po vrstevnici k chatě Plattkofelhütte a zpět. Odjezd
na nocleh.
3. den: Vigo di Fassa – lanovkou na Ciampedie s překrásným pohledem na věže Vajolet, výstup k rif. Roda di
Vael (2.283 m) pod masivem Rosengarten. Poté téměř po
rovině k chatě Paolina, odkud je Latemar jako na dlani.
Poté sjedeme lanovkou do průsmyku Karerpass. Návrat
na nocleh.
4. den: Přejedeme do Passo di Fedaia a dále k dolní stanici lanovky na Marmoladu – možnost výjezdu na nejvyšší
a nejkrásnější horu Dolomit, která je nazývána „královnou
Dolomit“ a na severu je pokrytá obrovským ledovcem. Nocleh.
5. den: Passo Pordoi – lanovkou na Sas Pordoi
(2.950 m) – nádherná vyhlídková terasa Dolomit v masivu
Sella – nezapomenutelný výhled na celé Dolomity včetně
Marmolady, Civetty, Monte Pelmo. Turistická vycházka na
rif. Forcella Pordoi (2.848 m) a dále na rif. Boe (2.871 m)
s možností výstupu na Piz Boe (3.152 m). Zpět lanovkou do
Passo Pordoi – zdatnější. Ostatní vycházka k rif. Sass Becé
a známou Bindelovou cestou – traversem pod hřebenem
Sasso Capello s nádhernými výhledy na Marmoladu k rif.
Vial del Pan (2.432 m) a zpět. Odjezd.
6. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 5x nocleh – dvoulůžkové pokoje v hotelu,
5x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky
Č. zájezdu
Termín
Cena
3007
29. 06. – 06. 07. 2014
9.990 Kč
Služby: 3x nocleh – dvoulůžkové pokoje v hotelu,
3x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, lodě, místní taxu
Služby: 5x nocleh v hotelu – dvoulůž. pokoje s vl. přísl,
5x polopenze, doprava, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, lanovky, taxa,
Č. zájezdu
Termín
Cena
Č. zájezdu
Termín
Cena
3006
11. 09. – 14. 09. 2014
4.690 Kč
3008
19. 08. – 24. 08. 2014
7.980 Kč
ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU
www.erikatour.cz
20
PORTUGALSKO

ROMANTIKA
MADEIRSKÝCH LEVÁD
Je-li vám poznání jedné až dvou levád málo, pojeďte s námi
na tento zájezd, kde se podrobněji seznámíte s horskými
oblastmi ostrova a hlavně budete procházet podle krásných
kanálů se zurčící vodou a z cestiček se budete kochat výhledy na oceán, okolní kopce a divokou přírodu.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet na Madeiru, transfer do hotelu
ve Funchalu.
2. den: Dopoledne prohlídka Funchalu: Mercado- tržnice
s tropickým ovocem, květinami a rybami, malebnými uličkami
centra Funchalu do nejstaršího vinného sklípku Oliveiras –
ochutnávka madeirského vína, Colégio, radnice, katedrála
Socha Zarca, pevnost Sao Lourenco, odpoledne lehká levada Vale Paradiso. Nocleh.
3. den: Absolvujete výlet na východ ostrova: vesnice Camacha, kde budete obdivovat proutěný nábytek z místní manufaktury. Nejvyšší vrchol Madeiry Pico do Areiro (1.818 m)
uprostřed východní části ostrova. Přes vnitrozemí do Ribeiro
Frio – známé pro pstruží farmu zasazenou v krásné zahradě.
Zde se napojíte na krátkou levadu Balcoes (balkón), která
vyústí v srdci hor a poskytne vám panoramatický výhled na
hory zezdola. Na severovýchodě navštívíte vesnici Santana,
kde se nacházejí jedny z posledních typických madeirských
domů ve tvaru písmene A. Pokračování do nejvýchodnější
části Madeiry, zastávka na vyhlídce Ponta do Rosto. Poté
podle pobřeží, městečko Machico, kde přistáli první osadníci, přistávací dráha madeirského letiště. Nocleh.
4. den: Dnes vás čeká jedna z nejhezčích levádových tras
na Madeiře – levada Caldeirao Verde (Zelený kotel). Nachází se v přírodním parku Queimadas v okrese Santana
a je v nadmořské výšce 990 m. Levada Caldeirao Verde je
pozoruhodné umělecké dílo postavené v 18. století a protéká
jí voda stékající z nejvyšších hor Madiery. Začátek je u hlavního koryta říčky Caldeirao Verde, pak prochází strmými
útesy a horami a končí v oblasti vesničky Faial, kde se voda
používá k zavlažování zemědělských pozemků. Na konci je
vodopád s jezírkem, kde se můžete i vykoupat, ale voda je
velmi studená. Trasa je dlouhá 12 km.
5. den: Západní trasa: Hlavní cesta ostrova Estrada Monumental nás zavede do městečka Camara de Lobos oblíbene W. Churchillem. Pokračování na Cabo Girao, které
je druhým nejvyšším útesem na světě. Ribeira Brava je
zase situována na úrovni moře. Poté budete stoupat přes
4 různá vegetační pásma (nachází se zde i část původního
pralesa a rostlinstvo skupiny Laurissilva). Podíváte se do
oblasti Encumeada, kde z jednoho bodu je vidět na jižní i severní pobřeží Madeiry. Přes nejplošší část ostrova Paul da
Serra dojedete do známého městečka Porto Moniz s přírodním koupalištěm v lávových bazénkách – možnost koupání. Potom přes Seixal (vodopád) do Sao Vicente – malebná vesnička s kostelíčkem. Návrat do hotelu.
6. den: Další z nejkrásnějších a tentokrát i nejnavštěvovanějších levad na ostrově je levada Rabacal 25 Fontes.
Levady jsou zavlažovací kanály, kterými se dopravuje voda
z horských oblastí. Jsou široké 20 – 120 cm a hluboké někdy
až 1 m. Dnes jsou vedle nich turistické cesty Levada Rabacal
25 Fontes se nachází na západě ostrova a vstup na ni je
přes plošinu Paul da Serra. Nejprve se podíváte na vodopád
Risco a pak budete pokračovat k hlavnímu cíli. Levada vede
přes zalesněné pásmo a naskytnou se vám překrásné výhledy a náměty na fotografování. Je to středně náročná turistika, je dlouhá 9 km.
7. den: Dnes budete mít volno třeba na koupání nebo si
uděláte procházku po funchalských zahradách. Zajímavou
možností je i fakultativní plavba na katamaránu kolem pobřeží Madeiry pod Cabo Girao s možností koupání (30 EUR).
Nocleh.
8. den: Celodenní levada Ribeiro Frio – Portela: Začnete
u pstruží farmy v Ribeiro Frio. Tu si prohlédnete a poté se
vydáte na vaši levadu. Trasa vede víceméně lesem, kde se
vám cestou odkrývají romantická zákoutí a krásná příroda
vám do žil naleje relaxační energii. Tento unikátní les patří
do skupiny Laurisilva nazývaný také les, který vyrábí vodu.
Tento unikát patří pod ochranu UNESCO, protože je jedním
z mála „Laurisilva lesů“ v Makronézii, který se nachází
v takových rozměrech a zachovalosti. Laurisilva les se skládá
ze stromů a keřů s plochými listy, kapradin, mechů, lišejníků
a dalších malých rostlin. Levada je středně náročná a je
dlouhá 11 km. Nocleh.
9. den: Volno, relaxace, osobní aktivity ve Funchalu či na
Madeiře.
10. den: Odlet, přílet do Prahy.
Služby: letenka Praha - Funchal – Praha přes Lisabon,
letištní a bezpečnostní taxy ve výši 4.700 Kč,
9x nocleh se snídaní – hotel - dvoulůž. pokoje
s vl. přísl., transfery, doprava na ostrově (5 výletů),
český a místní průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: večeře, fakultativní program – výlet lodí,
místní jízdné mimo program
Č. zájezdu
Termín
Cena
3009
06. 06. – 15. 06. 2014
28.890 Kč
J E D N O D E N N Í Z Á J E Z DY
TROPICKÉ OSTROVY
V NĚMECKU
VELIKONOCE V LUŽICI
6.600 m2 TROPICKÉHO RÁJE!
Pojeďte zažít atmosféru, teplíčko a pohodu tropických ostrovů, odpočinout si a pobavit se. Odjezd velmi časně ráno,
celodenní návštěva největší haly na světě nedaleko Krunsvicku. Největší evropský aquapark. Předpokládaný odjezd
v 18.00, návrat pozdě v noci. Odjezdová místa: SM,TU, JBL,
LB, ostatní po dohodě za příplatek.
Služby: doprava, průvodce
Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupenku do Tropického parku
Č. záj.
Termín
Cena
70011
70012
70013
08. 03. 2014
26. 04. 2014
25. 10. 2014
850 Kč
850 Kč
850 Kč
PORCELÁNOVÁ MÍŠEŇ
A PILLNITZ
V tomto zájezdu navštívíte historické centrum Míšně a shlédnete největší sbírky porcelánu v Evropě, popř. absolvujete
exkurzi s ukázkami výroby a prodejnou porcelánu. Pilnitz zámek saských kurfiřtů na předměstí Drážďan – projdete
se v parku, kde je jarní a orchidejová zahrada a na jaře zde
kvete 220 let stará kamélie.
Služby: doprava, průvodce
Č. záj.
7003
21
Termín
05. 04. 2014
www.erikatour.cz
Program:
Odjezd ráno, Ralbitz – jedno z „nejsrbštějších“ v celé
Lužici – unikátní hřbitov s bílými kříži – stejné kříže symbolizovaly rovnost bohatých a chudých před bohem.
Účast na tradiční velikonoční „křižácké jízdě“ – nejpočetnější německé procesí – kolem 300 jezdců na koních
– černě odění muži i mladí chlapci – koně ozdobení pestrými stuhami zapletenými do ohonů a s osobitými postroji. Jedinečná velikonoční podívaná.
Cena
750 Kč
Č. záj.
7004
Termín
20. 04. 2014
Cena
580 Kč
DRÁŽDANY, KAMELIE
A ORCHIDEEN WELT
Pillnitz, zámek saských kurfiřtů na předměstí Dráždan,
pocházka v parku, jarní zahrady, kde v této době kvete
naplno 220 let stará kamelie (průměr 11 m) a až 35.000
květů a orchidejová zahrada. Dráždany, město nazývané Florencie na Labi. Procházka – Frauenkirche, galerie Zwinger, Semperova opera, možnost návštěvy
mezinárodní prodejní výstavy Orchideen Welt.
Služby: doprava – klimat. bus,
vedoucí zájezdu
Č. záj.
7002
Termín
29. 03. 2014
Cena
590 Kč
ROMANTICKÝ SPREEWALD
Odjezd časně ráno. Přejezd do SRN a návštěva jedinečné
oblasti Sprévského lesa. Nejprve se zastavíme v lázních
Bad Muskau – městečku s jedním z nejkrásnějších parků
v celém Sasku (UNESCO). Poté nás už čeká výjimečná oblast Spreewaldu – bažinatá krajina protkaná říčkami a průplavy s překrásnou přírodou a hejny vodních ptáků. Ojedinělým a vždy vyhledávaným zážitkem je projížďka na
širokých nízkých pramicích, která vás seznámí s tímto kouzelným koutem Braniborska. Prohlédnete si také kouzelná
městečka této oblasti, např. Lübbenau. Odjezd zpět.
Služby: doprava, průvodce,
V ceně není: vstupy, loď na Sprévě
Č. záj.
7005
Termín
07. 06. 2014
Cena
950 Kč
ZÁJEZDY S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU
P O B Y T OV É Z Á J E Z DY S P O Z N Á VAC Í M P R O G R A M E M
ČECHY ● SLOVENSKO
ZÁPADNÍ ČECHY – ŽIVÁ
VODA JÁCHYMOVSKA S + S
CESTA ZA ZDRAVÍM – DOPŘEJTE
SI AKTIVNÍ REGENERACI
V JÁCHYMOVĚ!
Tajemné lesy, rozervaná údolí, bystré horské říčky i náhorní
planiny korunované vrcholky Krušných hor zvyšují snivou
krásu Jáchymovska. Největší poklad je ovšem skryt v hlubokém podzemí. Odtud vyvěrají léčebné prameny, které dávají zdraví mnoha lidem ve světoznámých lázních Jáchymov.
Během pobytu absolvujete program „Regenerace pro každý
věk“, jejímž cílem je regenerace organismu spojená s aktivním pohybem. Zahrnuje: 1x radonovou koupel, 1x částečnou
masáž, 1x bylinkovou koupel, 2x suchou uhličitou koupel,
1x perličkovou koupel, 1x oxygenoterapii, 1x solnou jeskyni,
1x saunu, 1x malé občerstvení, 1x aquagymnastiku.
Dopoledne budete čerpat procedúry a odpoledne budete
absolvovat výlety.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách přes Mladou Boleslav
a Prahu do Jáchymova. Prohlídka města – vstupní brány
do Krušných hor, nejstarší radioaktivní lázně na světě. Městská památková zóna – k nejcennějším památkám města
patří radnice a mincovna (muzeum). Nocleh.
2. den: Půldenní výlet Klínovec (1.241 m) – nejvyšší hora
Krušných hor – rozhled. Boží Dar – prohlídka – Ježíškovo
město – nejvýše položené městečko střední Evropy
(1.028 m) – renesanční náměstí a kostel sv. Anny. Horní
Blatná – městská památková zóna – dochovaný renesanční
půdorys. Plešivec (1.028 m) – vyhlídka. Nocleh.
3. den: Volno, lázeňské procházky v okolí (cesta mlýnků
aj.). Nocleh.
4. den: Karlovy Vary – největší české lázeňské město –
léčivá vřídla vyvěrají v údolí řeky Teplé – prohlídka lázeňského centra – lázeňské kolonády. Nocleh.
5. den: Možnost návštěvy muzea a štoly Svornost. Nocleh.
6. den: Loket – město a královský hrad leží na skalnatém
ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Ohří. Jedna z našich
nejpůvabnějších památkových rezervací. Nocleh.
7. den: Odjezd, zastávka na občerstvení, návrat.
Ubytování:
Lázeňské domy Jitřenka – kategorie III – dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím na chodbě.
Lázeňské domy Astoria a Dagmar – kategorie I – dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
Lázeňské domy Elektra a Praha, Curie – kategorie I.A –
dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
Lázeňské domy Běhounek a Dalibor – kategorie I.A – dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
Podrobnější informace najdete v našem katalogu pobytových
zájezdů nebo na našich webových stránkách.
Služby: 6x nocleh v lázeňských domech v dvoulůžkových
pokojích podle zvolené úrovně, 6x polopenze,
pocedury programu „regenerace pro každý věk“,
doprava, výlety, průvodce, povinné pojištění CK
Cena: Jitřenka
6.990 Kč
Lužice
8.190 Kč
Astoria a Dagmar
8.690 Kč
Elektra a Praha
8.990 Kč
Běhounek a Curie
9.990 Kč
V ceně není: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
40011
40012
02. 06. – 08. 06. 2014
29. 09. – 05. 10. 2014
viz
lázeňské domy
4. – 7. den: vedle léčebného a odpočinkového programu
vás čekají následující půldenní výlety:
a) Výlet do Štúrova – zde navštívíme termální lázně Vadaš
(rozloha 24 ha, termální pramen o teplotě 39,7°C, 6 venkovních bazénů, 2 vnitřní), možnost pěší procházky do maďarské Ostřihomi.
b) Banská Štiavnica – návštěva skutečného klenotu Slovenska zařazeného do seznamu UNESCO. Ve městě najdete dva hrady – Starý zámok a renezanční pevnost Nový
zámok a více než 300 dalších památkových objektů.
c) Fakultativně návštěva Santovky – moderních lázní – koupání (není v ceně).
8. den: Odjezd v ranních hodinách, příjezd večer.
HOKOVCE – DUDINCE –
LÉČEBNÝ POBYT
S+ S
S VÝLETY
NECHTE SE HÝČKAT V HOTELU
PARK V HOKOVCÍCH!
Program:
1. den: Odjezd večer.
2. den: Ráno příjezd do Hokovců, ubytování, vstupní prohlídka, odpočinek, nocleh.
3. den: Procházka do blízkých lázní Dudince – římské
lázně a sirné prameny. Návrat na nocleh.
Budete pobývat v pohodovém hotelovém komplexu rodinného typu – v hotelu Park 3* v Hokovcích – Dudincích, který
se nachází jen 2 km od známých lázní Dudince, v příjemném
klidném místě u lesoparku. V minulém roce byla přistavěna
další část ubytovací kapacity, kde se v přízemí nachází i 8
pokojů pro vozíčkáře. Během léčebného pobytu absolvujete
vstupní prohlídku a 10 procedur dle předpisu lékaře a zároveň absolvujete program, jehož harmonogram bude uzpůsoben léčebnému programu. Procedury absolvujete v léčebně relaxačním středisku přímo v přízemí hotelu. Pobyt
vám zpříjemní také společenské večery a samozřejmě naše
výlety.
POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
Služby: 6x nocleh v dvoulůžkových pokojích v hotelu
Park 3*, 6x polopenze (snídaně bufet,
večeře – výběr ze 3 menu) vstupní lékařská
prohlídka, 10 procedur dle předpisu lékaře,
doprava, použití vnitř. i venk. bazénu,
průvodce, povinné pojištění CK
Č. zájezdu
Termín
Cena
40021
40022
07. 06. – 14. 06. 2014
20. 09. – 27. 09. 2014
8.180 Kč
7.990 Kč
www.erikatour.cz
22
ITÁLIE
ITÁLIE – NEAPOL,
POMPEJE, CAPRI,
ŘÍM
Každé z těchto jmen v nás vyvolává touhu alespoň na chvíli
je spatřit, zastavit se v místech, kudy kráčela historie ne
roky, ale celá dlouhá staletí.
toportico, most a návštěva úzkých klenutých uliček s řadou
kostelů – románská katedrála, kostel Zvěstování aj. Návrat
do Bai Domizii.
c) Časně ráno odjezd na kouzelný ostrov Capri – ze Sorrenta. Navštívíme zde městečko Capri a Anacapri, villu
Jovis. Čekají vás krásné přírodní scenérie i posezení v malebných zákoutích tohoto slavného ostrova. Návrat do Baii
Domizii. Nocleh.
9. den: Koupání, odpoledne odjezd, cesta přes Itálii a Rakousko do ČR.
10. den: Příjezd večer.
Služby: a) 7x nocleh ve vilách čtyřhvězdičkového
hotelu, které obsahují 3 – 4 dvoulůžkové
pokoje, kuchyň, jídelnu, sociální zařízení,
dopravu klim. busem, průvodce,
povinné pojištění CK
b) 7x nocleh v hotelu 4* – dvoulůž. pokoje
s vl. přísl., 7x polopenze, doprava klim.
busem, průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: trajekt na Capri, vstupy
5x česká večeře 625 Kč
Program:
1. den: Odjezd ráno.
2. den: Přejezd Itálií, prohlídka Říma. Návštěva Vatikánu
– katedrála sv. Petra, popřípadě výstup do její kupole, poté
procházka antickým Římem. Odjezd na ubytování do Baii
Domizii. Nocleh.
3. – 8. den: V tyto dny se jednak budete věnovat odpočinku
a koupání u moře a také absolvujete následující výlety:
a) Ráno odjezd na Vesuv (jediná ještě činná sopka na evropské pevnině), Pompeje – prohlídka vykopávek tohoto
antického města, Neapol – místo kultury – okružní jízda.
Návrat na nocleh.
b) Návštěva kláštera Montecassino – nejstaršího benediktinského kláštera, který byl zcela zrekonstruován po 2. sv.
válce – krásné výhledy. Caserta – v období Bourbonů „Versailles Neapole“. Možnost návštěvy Palazzo Reale – bývalý
královský zámek a prohlídka kouzelného zámeckého parku
(nejkrásnější park jižní Itálie) s nádhernými fontánami, velkým vodopádem a anglickou zahradou. Sessa Aurunca –
historické dědictví antické Suessy – římské divadlo, Cryp-
SMARAGDOVÁ
SARDINIE
S+ S
OSTROV NESKUTEČNÉ PŘÍRODNÍ KRÁSY,
ZAJÍMAVÝCH PAMÁTEK A NÁDHERNÉHO
KŘIŠŤÁLOVÉHO MOŘE
Sardinie bývá nazývána smaragdovým ostrovem. Má kouzelné pláže a křišťálové moře. Je ale také divoká s rozeklanými horami a bizardními skalisky, tajemná se svými prehistorickými nuraghi nebo středověkými jádry měst. Nyní
můžete poznat tajuplnost tohoto krásného ostrova a přitom
si odpočinout na jeho fantastických plážích.
Program:
1. den: Odjezd dopoledne přes SRN / Rakousko do italského Livorna.
2. den: Trajekt do Olbie (6 – 8 hod. na lodi a v přístavech).
Dojezd na ubytování. Nocleh.
3. den: Odpočinek a koupání. Nocleh.
4. den: Výlet po Costě Smeraldě (Smaragdovém pobřeží) se zastávkou na Capo d´Orso, možnost výstupu na
23
www.erikatour.cz
Č. zájezdu
40031
40032
Termín
Cena
06. 06. – 15. 06. 2014
9.390 Kč (vily)
12.380 (hotel)
POKLADY
STŘEDNÍ ITÁLIE
* Zkrácená verze programu, kdy jsou zachovány výlety a vynechány pobytové dny u moře – 4x nocleh, 4x polopenze,
ubytování ve 4* hotelu.
Služby: 4x nocleh v hotelu 4* – dvoulůž. pokoje
s vl. přísl., 4x polopenze,
doprava klim. busem, průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: trajekt na Capri, vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
4004
19. 09. – 25. 09. 2014
9.490 Kč
vrch k Medvědí skále – rozeklané bizardní útesy tvarované
větrem a mořskou vodou. Panoramatická jízda atraktivním
úsekem Costy Smeraldy se zastávkami v Porto Cervo, Baii
Sardinii, Palau. Možnost výletu lodí z Palau na ostrov Isola
Magdalena (není v ceně) – krásné přírodní scenérie, nádherné pláže. Návrat na nocleh.
5. den: Severozápadní pobřeží – zastávka v Santissimo
Trinita di Saccargia u jedné z nejkrásnějších staveb – Capo
Caccia – krásný skalnatý mys s možností shlédnutí Neptunovy jeskyně s fantastickými krápníky. Prohlídka Alghera
– pěkných přímořských lázní s katalánskou tradicí a malebného přístavu, zastávka u Palmavery – prehistorické památky (nuraghi). Návrat na nocleh.
6. den: Odpočinek, koupání, nocleh.
7. den: Fakultativní výlet do Cagliari – hlavního města
Sardinie s citadelou a labyrintem úzkých uliček, botanická
zahrada – jedna z nejkrásnějších v Itálii. Su Nuraxi – největší
a nejstarší komplex nuraghů na ostrově. Zastávka v Oristanu – městečku se značnou dávkou středověké atmosféry,
pozůstatky punskořímského města Tharros. Variantně odpočinek a koupání. Návrat na nocleh.
8. den: Odpočinek, koupání. Odpoledne výlet do městečka Castelsardo – procházka, prohlídka staré čtvrtě Castello. Návrat na nocleh.
9. den: Odjezd na trajekt, přejezd Itálií.
10. den: Příjezd večer.
Služby: 7x nocleh ve čtyřlůžkových apartmánech
na Sardinii – dvoulůžkové ložnice,
doprava – klim. bus, trajekty,
průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: vstupy, lodě,
fakult. výlet Cagliari 750 Kč / os.
Fakultativně: večeře
Č. zájezdu
Termín
Cena
4005
19. 09. – 28. 09. 2014
14.990 Kč
POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
CHORVATSKO ● ČERNÁ HORA
KOUZLO JIŽNÍ
DALMÁCIE
sv. Ilji – panoramatický výhled.) Možnost občerstvení ve vyhlídkové typické restauraci. Nocleh.
4. den: Lodní výlet na ostrov Korčula – prohlídka stejnojmenného města – rodiště Marca Pola s řadou nádherných
památek – fantastická starobylá atmosféra. Nocleh.
5. den: Odpočinek, koupání, v podvečer procházka do
Orebiče – kapitánské domy, popř. námořní muzeum, přístav,
pobřežní promenáda. Nocleh.
6. den: Výlet do Dubrovníku – kouzelného města vystavěného v 13. stol. – renesanční hradby, významné veřejné
budovy – františkánský klášter, kostel sv. Spasitele, třída
Stradun s palácem Sponza, Knížecí palác. Fakultativně:
výlet lodí na ostrov Lokrum – na něm „ Mrtvé moře“ – slané
jezero, botanická zahrada, popř. možnost koupání. Cesta
kolem Stonu – vyhlídky na opevnění – jedna z největších
obranných zdí na světě. Návrat na nocleh.
7. den: Volno, fakultativně výlet na ostrov Mljet, na kterém dle pověsti Odysseus přilákán nymfou Kalypsó strávil
sedm let. Ostrov má bujnou vegetaci a krásné přírodní pro-
S+ S
středí (Veliko a Malo jezero), které je z velké části národním
parkem. Návrat na nocleh.
8. den: Koupání. Nocleh.
9. den: Dopoledne relaxace, odpoledne odjezd.
10. den: Příjezd po poledni.
CK si vyhrazuje právo uzpůsobit program dle počasí, popř.
počtu účastníků na fakultativních výletech.
Služby: a) 7x nocleh v hotelu 3* – dvoulůžkové pokoje
s přísl, 7x polopenze,
b) 7x nocleh v hotelu 1 / 2*– dvoulůžkové
pokoje s přísl., 7x polopenze
doprava – klim. bus, výlet do Dubrovníku,
lodní výlet na Korčulu, průvodce – delegát,
povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní programy, lodě
PERLY DALMÁCIE:
KORČULA, DUBROVNÍK, NP MLJET!
Tímto zájezdem si připomeneme nejenom oblíbená místa
Chorvatska jako je starobylý Dubrovník, Korčula Marca Pola,
Národní park Mljet nebo stále populárnější Orebič, ale také
si při něm odpočinete u krásného dalmatského moře.
Program:
1. den: Odjezd dopoledne, noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd do Orebiče, odpočinek, nocleh.
3. den: Odpočinek, koupání, odpolední procházka po panoramatické cestě k františkánskému klášteru s krásnými
výhledy na Korčulu a okolní ostrovy (popř. výstup na horu
Č. zájezdu
Termín
40061
40062
Program:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Cesta přes noc.
2. den: Plitvická jezera (UNESCO) – kouzelná vodní krajina s řadou jezírek a vodopádů. Místo, kde se natáčely populární filmy o Vinnetouovi. Příjezd na ubytování.
3. den: Odpočinkový den, koupání. Fakultativně výlet lodí
– fish picknick a návštěva ostrova Brač. Nocleh.
4. den: Výlet do starobylého Mostaru (UNESCO) – bosenské perly – prohlídka historické části města – muslimská
část s mešitami, Starý most, možnost návštěvy některého
z historických domů. Medjugorje – slavné bosenské poutní
místo, vodopády řeky Kravica připomínající malé Plitvice.
Návrat na nocleh.
CHORVATSKÉ
SKVOSTY
NÁRODNÍ PARKY
A PAMÁTKY UNESCO CHORVATSKA
Cena
06. 06. – 15. 06. 2014 11.990 Kč hotel 3*
05. 09. – 14. 09. 2014 9.990 Kč hotel 1/2 *
5. den: Koupání, volno. Nocleh.
6. den: Trogir (UNESCO) – prohlídka ostrovního města
nazývaného malými Benátkami – středověké hradby
a krásná katedrála. Split (UNESCO) – Diokleciánův palác
– jedna z nejvýznamnějších architektonických památek
v Chorvatsku – uvnitř s katedrálou, Diokleciánova ulice, Krišimírova ulice – řada paláců a historických budov. Krátká
zastávka v Omiši – prohlídka starobylého centra. Nocleh.
7. den: Koupání, volno. Nocleh.
8. den: Odpočinek, Fakultativně výlet na Crveno a Modro
jezero. Obě jezera jsou krasového původu v závrtu u obce
Imotski. Zatímco Crvene jezero je nedostupné (pouze vyhlídky), jeho barva je způsobena oxidy železa, a hloubka se
odhaduje až na 350 m, Modro jezero je snadno přístupné
a v létě se často využívá ke koupání. Nocleh.
9. den: Ráno odjezd do Šibeniku – katedrála jedinečná
svou montáží kamenných desek. Vodopády řeky Krky –
národní park – kouzelné přírodní scenérie. Odjezd.
10. den: Příjezd v odpoledních hodinách.
Služby: 7x nocleh v hotelu – dvoulůžkové
pokoje s přísl, 7x polopenze,
doprava – klim. bus, průvodce – delegát,
povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy,
fakultativní programy, lodě
Chorvatské moře je pro nás nejbližší a také nejznámější.
Přitahuje nás jeho křišťálově čistá voda, krása divokého pobřeží, kouzelné přírodní scenérie. Ty se nám nabízejí i ve
vnitrozemí v místních národních parcích. Chorvatsko má ale
také bohatou historii a v jeho městech je na ni řada památek.
Tato země si zaslouží hlubší poznání než pouze pobyt
u moře.
S+ S
PŮVABY
ČERNÉ HORY
S VÝLETEM DO ALBÁNIE
Jedna z nejkrásnějších oblastí Balkánu s panenskou přírodou, nádherným pobřežím a vysoko vystupujícími horami –
to je Černá Hora. Oblast se středozemským podnebím a tedy
i s obvykle krásným počasím je cílem tohoto pobytově poznávacího zájezdu. Kromě kouzelné přírody může nabídnout
i nádherná historická městečka s mimořádnými architektonickými památkami.
POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
Č. zájezdu
Termín
Cena
4007
12. 09. – 21. 09. 2014
9.990 Kč
Program:
1. den: Odjezd ráno, přejezd přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Sarajevo – prohlídka jednoho z nejpůsobivějších
hlavních měst Evropy: staré město má orientální ráz – bylo
založeno Turky r. 1455 – radnice, kamenný most, mešita,
stará a nová synagoga. Pamětní deska sarajevského atentátu. Cesta kaňonem řeky Neretvy do starobylého Mostaru
– města s orientálním rázem a se slavným starobylým renovovaným mostem. Nocleh.
3. den: Přejezd do Černé Hory na místo ubytování na pobřeží. Nocleh.
4. den: Pobyt u moře, relaxace. Nocleh.
www.erikatour.cz
24
ČERNÁ HORA ● BULHARSKO
5. den: Výlet do města duchů Starý Bar – romantická procházka. Panoramatická jízda po celém pobřeží. Potom si
prohlédneme Ulcinj – nejjižnější město na černohorském
pobřeží s orientálním rázem – staré město na skalním ostrohu – kdysi sídlo obávaného piráta Uliče Alji a jeho kumpánů – potom si dáme výbornou kávu na promenádě. Návrat
na nocleh.
6. den: Cetinje – bývalé hlavní město Černé Hory s řadou
historických památek. Národní park Lovčen – jízda po horské silnici pod vápencovými vrcholy a průjezd pohádkově
krásným údolím s fantastickými výhledy do horských pásem.
Výstup k Njegušovu mauzoleu – nádherný výhled. Skadarské jezero, které je součástí národního parku (výskyt mnoha
vzácných rostlinných i živočišných druhů). Fakultativně projížďka motorovou lodí po jezeře, během níž budete moci sledovat nádhernou vegetaci jezera. Návrat na nocleh.
7. den: Pobyt u moře, fakultativně výlet do Albánie – do
města Škodra s katedrálou sv. Štěpána, mešitou a slavnou
pevností Rozafat. Návrat na nocleh.
8. den: Výlet do romantické Boky Kotorské, která připomíná svou scenérií norské fjordy. Prohlídka starobylého centra této oblasti – Kotoru – hradby, katedrála sv. Trifuna, pa-
BULHARSKO
S NÁVŠTĚVOU
ISTANBULU
Bulharsko jako dovolenková destinace je již několik let na
vzestupu a má opravdu co nabídnout – a nejsou to jen krásné
černomořské pláže. Díky tomu, že tu v historii prošli Thrákové, Makedonci, Římané, samozřejmě Bulhaři, vládla zde
byzantská i osmanská říše najdete zde ohromné množství
památek a starověkých pokladů v místních muzeích. Abychom poznali některé z vlivů, které zde působily, vydáme se
i do Istanbulu.
Program:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Bulharska.
2. den: Dopolední prohlídka Sofie. Odjezd na ubytování
na Slunečním pobřeží. Nocleh.
3. den: Pobyt u moře, výlet do Sozopolu – prohlídka starého města (UNESCO), jehož křivolaké úzké uličky vyzařují
neopakovatelnou atmosféru a osobitost. Zaujmou vás především staré typické černomořské domy z 18. a 19 stol. s kamennou podezdívkou a dřevěnými vysunutými patry, těsně
semknutými jeden k druhému. Návrat na nocleh.
4. den: Relaxace u moře. Nocleh.
5. den: Výlet do Nesebaru (UNESCO) – staré město kouzelně položené na skalním ostrohu – poloostrově – staro-
10. den: Průjezd kouzelnou Bokou Kotorskou s výhledy na
ostrůvky Gospa a Mamula. Odjezd do Dubrovníku – prohlídka historického města vystavěného v 13. stol. – renesanční hradby, významné veřejné budovy – františkánský
klášter, kostel sv. Spasitele, třída Stradun s palácem Sponza,
Knížecí palác a řada dalších historických budov. Možnost
fakultativního výletu lodí na jedno z nejoblíbenějších výletních míst obyvatel Dubrovníku – ostrov Lokrum – na něm
„ Mrtvé moře“ – slané jezero, botanická zahrada, popř. možnost koupání. Přejezd přes Rakousko do ČR.
11. den: Návrat v odpoledních hodinách.
láce, kostely, úzké uličky. Budva – prohlídka historického
středu města ukrytého v hradbách, jednoho z nejoblíbenějších letovisek na černohorském přímoří. Zastávka na výhled
na slavný romantický poloostrov Sveti Stefan, dnes nepřístupný. Koupání. Nocleh.
9. den: Pobyt u moře, odpočinek, koupání. Nocleh.
bylou atmosféru typických černomořských domů doplňují
staré byzantské kostely – kostel Sv. Jana Křtitele (11. stol.),
Sv. Štěpána (10. stol.), nejstarší Bazilika (5. stol.) a asi nejpůsobivější dominanta města Starý biskupský palác. V příjemných hospůdkách a taverničkách si užijete sklenku vína
s nádherným výhledem. Návrat na nocleh.
6. den: Pobyt u moře, relaxace. Nocleh.
7. den: Výlet do Balčiku, slavného sídla rumunské královny Marie. Varna – třetí největší bulharské město a největší
přístav – prohlídka: Mořský park založený českým botanikem
A. Novákem, Akvarium, katedrála P. Marie v ruskobyzantském slohu, tzv. Římská věž aj. Pobiti kameni – kamenný
les válcových sloupů pocházejících z doby před 50 miliony
let, kdy zde bylo dno moře – místo obdařené vysokou pozitivní energií. Den zakončíme návštěvou skalního kláštera
Aladja. Návrat na nocleh.
8. den: Odpočinek u moře. Nocleh.
9. den: Ráno přejezd do tureckého Istanbulu (cca 380
km). Zbytek dne prohlídka – Hippodrom, Modrá mešita, popř.
Hagia Sofia. Ubytování. Večerní město. Nocleh.
10. den: Dokončení prohlídky města – exteriér Topkapi
paláce, Velký bazar, Egyptský bazar. Odpoledne odjezd
do Edirne, které má jednu z nejkrásnějších mešit Turecka.
Nocleh.
11. den: Odjezd do Bulharska, zastávka v Plovdivu (mj.
starověká Philippopolis) – krátká procházka centrem města,
Služby: 7x nocleh v hotelu 3* v Černé Hoře –
dvoulůžkové pokoje s přísl.,
1x nocleh v Bosně a Hercegovině,
8x polopenze, doprava – klim. bus,
průvodce, povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní programy, lodě
Č. zájezdu
Termín
Cena
4008
05. 09. – 14. 09. 2014
14.690 Kč
mešita Džumaja Džamija, kostel sv. Konstantina a sv. Heleny,
kostel P. Marie, Archeologické muzeum s nejcennějším exponátem – zlatým pokladem z Panagjurište z druhé poloviny
4. stol. př. n. l. Pokračování v cestě na nocleh.
12. den: Ráno odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách.
Služby: 10x nocleh v hotelu 3* – dvoulůžkové pokoje
s přísl. (7x v Bulharsku, 2x v Turecku,
1x tranzitní ubytování v Srbsku),
10x snídaně, průvodce, doprava – klim. bus,
povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy, místní taxy
Č. zájezdu
Termín
Cena
4009
03. 09. – 14. 09. 2014
14.290 Kč
DALŠÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
I AKTUALIZACI STÁVAJÍCÍCH HLEDEJTE NA
WWW.ERIKATOUR.CZ
ZÁJEZDY S KARTAMI, WELLNESS PROGRAMY A AKČNÍ NABÍDKY
UZBEKISTÁN – ZLATÁ CESTA DO SAMARKANDU 18. 10. – 25. 10. 2014
EXOTICKÉ BALI 1. 11. – 11. 11. 2014
NOVÝ ZÉLAND KŘÍŽEM KRÁŽEM 12. 11. – 04. 12. 2014
A řada dalších: Argentina, Chile, Equador
25
www.erikatour.cz
POBYTOVÉ ZÁJEZDY S POZNÁVACÍM PROGRAMEM
P O Z N Á VAC Í O K R U H Y
SKANDINÁVIE
Andenes
Bodo
ZA PŮLNOČNÍM
SLUNCEM PŘES LOFOTY
A VESTERÁLY
S+ S
POJEĎTE OBDIVOVAT FANTASTICKOU
PŘÍRODU NORSKÝCH LOFOT, VESTERÁL
A DALŠÍCH OBLASTÍ SKANDINÁVIE!
Pro milovníky krásných fantastických přírodních scenérií,
které se mění na každém kroku, jsme zařadili zájezd, který
bychom mohli nazvat i velký okruh Skandinávií. Čeká vás
návštěva nejkrásnějších švédských měst Stockholmu
a Uppsaly, šlápnete si na místa, kudy prochází polární kruh.
Na vlastní kůži zažijete magickou atmosféru půlnočního
slunce. Budete mít možnost sledovat je, jak se kutálí po obzoru jako zlatá koule a ne a ne zapadnout. Vesteralské
a hlavně Lofotské ostrovy vás udiví svojí rozeklaností, fantastickými tvary. Jsou to čarokrásné kopce, které trčí z moře.
Dále vás čeká část Norska, která je nazývána „pohádkovým
územím“ – ledovec Svartisen, přírodní parky v okolí, Mo
i Rana, královský Trondheim. Zlatou cestou severu dorazíte
k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geiranger, zastavíte se
v národním parku Jotunheimen, stanete pod nejvyšší horou
Norska Galdhopiggen, uvidíte hlavní město Norska Oslo
a řadu dalších zajímavých míst. Severské přírodě Norska
se nedá odolat.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách. Průjezd SRN na noční
osmihodinový trajekt do Švédska (možnost kabin).
2. den: Vylodění, jízda švédskou krajinou kolem jednoho
z největších jezer Evropy, jezera Vattern, zastávka v Linköpingu – návštěva kouzelného skanzenu s řadou řemeslnických domků, dojezd k švédské metropoli Stockholmu. Nocleh.
3. den: Stockholm nazývaný „Benátkami severu“ – prohlídka hlavních atraktivit města: královský palác – střídání
stráží, radnice, Gamla stan – staré město s úzkými dlážděnými uličkami a City Hall, místo, kde se každoročně slaví
udělování Nobelovy ceny (nutno objednat dopředu). Museum Vasa, skanzen. Nocleh.
4. den: Uppsala – prohlídka univerzitního města s proslulou katedrálou (největší ve Skandinávii). Knihovna Carolina Rediviva – možnost shlédnout Codex Argenteus. Gävle
– Gamla Gelfe – unikátní rezervace se starými dřevěnými
POZNÁVACÍ OKRUHY
domy – krátká prohlídka. Pokračování po břehu Botnického
zálivu přes Soderhamn a Sundsvall dále na sever. Nocleh.
5. den: Překročení Polárního kruhu – zastávka, laponské
centrum Jokkmokk s Laponským muzeem. Cesta přes národní park Mudus s hlubokými soutěskami do Gällivare
a poté do Kiruny, nejvýše položeného města Švédska
(579 m), hornického města, kde se nachází údajně největší
podzemní rudný důl na světě. Odjezd na nocleh.
6. den: Nejprve zastávka v nár. parku Abisko s vysokohorskou severskou přírodou, v případě příznivého počasí
možnost výjezdu lanovkou pod vrchol hory Nuolja (výhled
na Laponskou bránu), nebo procházka v okolí kaňonu s divokou vodou Abeskoeatnu. Překročení hranice do Norska
a pokračování podél Herjangsfjordu přes kilometrový most
Tjelsundbrua na Vesterály divokou a krásnou přírodou. Nocleh.
7. den: Ostrovy Vesteralen jako jedny z mála nabízejí
možnost pozorování velryb, protože severozápadní oblasti
tohoto souostroví jsou bohaté na plankton, který láká ryby
– potravu těchto největších savců. Andenes – nejsevernější
místo Vesterál – budete mít možnost zúčastnit se Hval safari
= velrybího safari – jedná se o plavbu dlouhou cca 3 hodiny,
jejímž cílem je pozorování velryb (nutno rezervovat při přihlášení). V odpoledních hodinách přejedeme přes další Vesterálské ostrovy na Lofoty. Odjezd na nocleh.
8. den: Okouzlující ostrovy Lofoty, které patří k nejmalebnějším místům z celé Skandinávie. Svolvaer, město, nad
nímž se tyčí ostré štíty hor, Kabelvag – Vagan kirke – velký
roubený kostel z 19. stol., prohlídka unikátních rybářských
vesnic Henningsvaer (chráněno UNESCEM), který je
údajně vyhlášen za nejkrásnější místo Norska díky své poloze (roztroušeno na ostrůvcích spojených mosty), Reine
(nejfotografovanější scenérie) a zcela na jihu Lofot městečko
A. Noční přejezd zpět na pevninu.
9. den: Pozorování půlnočního slunce – trajekt na pevninu, cestou pohledy na hory, které vyrůstají přímo z moře.
Nezvyklá krajina ledovcového původu s nekonečnými rašeliništi s nesčetnými jezery a horami neuvěřitelných tvarů.
Překročení Polárního kruhu – zastávka. Ledovec Svartisen – přejezd motorovou loďkou do jeho blízkosti a poté
pěší výstup k jeho splazu. Pokračování na jih kolem divokých vodopádů Laksfossen, po proudu „královny norských
řek“ Namsen a zastávka u „Brány severu“ – označuje hranici
severního Norska. Podél Trondheimfjordu odjezd na ubytování.
Ystad
10. den: U Trondheimfjordu leží středověké hlavní město
Norska Trondheim – prohlídka města s jeho velkolepou katedrálou Nidaros, nejkrásnější gotickou stavbou severní Evropy, královskou rezidencí i původními kupeckými domy na
řece Nid. Odjezd okrajem horského masivu Dovrefjell a Opdalem, údolím padajících vodopádů, zastávka v Dombasu,
potom u Trolí stěny – jedné z nejvyšších skalních stěn Evropy
a dojezd do Andalsnes – krásně položeného rybářského
městečka u ústí řeky Raumy do Romsdalsfjordu. Nocleh.
11. den: Jedna z nejkrásnějších oblastí Norska jejíž divokost bere dech. Výjezd serpentýnami Trolí cesty přes vodopád Stigfossen a poté sjezd k soutěsce Gudbrandsjuvet
a dále do Linge – trajekt do Eidsdalu, (nebo možnost jízdy
po Geirangeru – není v ceně) výjezd Cestou orlů na vyhlídku
na nejkrásnější norský fjord Geiranger, sjezd do Gierangeru
– zastávka, poté stoupání pod Dalsnibu (1.476 m) (možnost
výjezdu), z jejíhož vrcholu je podle Norů vidět to pravé Norsko. Odjezd na ubytování.
12. den: Jotunheimen, nejvyšší horský hřeben v Evropě
na sever od Alp – procházka v nejbližším okolí nejvyššího
vrcholu celé Skandinávie – Galdhopiggenu (2.469 m ), zastávka v malebné obci Lom se starým dřevěným kostelíkem,
prohlídka vynikající expozice kamenů a polodrahokamů,
cesta podél dravé řeky Sjoy. Krátká zastávka u olympijského
skokanského areálu v Lillehammeru, odjezd na ubytování.
13. den: Oslo – krátká prohlídka historického centra města,
Vigeland park (ostrov Bygdoy s muzei Fram, Kon-Tiki). Přes
Svinesund do Švédska na noční trajekt.
14. den: Cesta zpět. Návrat večer.
Možnost letecké dopravy do Stockholmu nebo Evenes
(Norsko). Cena letenky platí aktuální v době nákupu. Nečerpané služby budou odečteny.
Služby: 10x nocleh (mládežnické hotely a chaty –
čtyřlůžkové pokoje), 2x snídaně – bufet,
doprava – klim. bus, trajekty, průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: ložní prádlo (vlastní, nebo možno
vypůjčit za 200 Kč v CK, popř. pronajmout
na místě v přepočtu cca 250 Kč / noc),
příplatek na dvoulůžkovou ložnici
4.200 Kč / osoba,
čtyřlůžková kabina na trajektu 1.800 Kč / os.
Fakultativně: 9x večeře z českých zdrojů – 1.125 Kč,
velrybí safari – nutno rezervovat předem,
cena cca 850 NOK
Č. zájezdu
Termín
Cena
5001
28. 06. – 11. 07. 2014
20.290 Kč
www.erikatour.cz
26
NORSKO
KLENOTY NORSKÉ
PŘÍRODY
S+ S
FANTASTICKÉ FJORDY, VODOPÁDY,
LEDOVCE, STAVKIRKE
Norsko je krásná panenská země na severu Evropy. Upoutá
vas kouzelnými sceneriemi, na které nikdy nezapomenete
– fjordy, vodopády, ledovce. Uchvátí vás pohádkově čistá
příroda, města plná parků, rozeklané fjordy, skromné kouzelné domky v pastelových barvách, rybí trhy a věčný úsměv
v tvářích Norů. Ustrnete v úžasu nad koberci stříbrných lišejníků, mezi pokřivenými jívami budete hledat troly. Tajemství dávných věků na vás dýchne ze starých dřevěných
kostelíků. Takové klenoty jako je jezero Gjende, silnice vedoucí fantastickou norskou přírodou Galdhopiggenvegen
a Sognefjellvegen, skalní blok Preikestolen aj. vám nikdy
nevymizí z paměti. Pojeďte s námi objevit tuto zemi neskutečně divoké krásy.
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z ČR, projedeme SRN
a nalodíme se na noční trajekt do Švédska (možnost objednání kabin).
2. den: Po vylodění průjezd jižním Švédskem a jihem Norska do Osla. Návštěva některého z muzeí na ostrově Bygdoy
– Fram, Kon-Tiki. Popřípadě procházka historickou částí
města. Odjezd na ubytování.
3. den: Vydáme se na celodenní putování přírodou po západním okraji NP Jotunheimen na sever k tyrkysovému jezeru Gjende, kde u chaty Gjendesheim začíná norská národní túra Bessegen. Kousek po ní vystoupáme a z vyhlídky
budeme mít horský svět i nádherné jezero jako na dlani.
Lom, malebná obec se starým dřevěným sloupovým kostelem. Odjezd na ubytování.
4. den: Po nejvýše položené silnici severní Evropy Galdhopiggenvegen k chatě Juvasshytta do výšky 1.841m.
Odtud budete mít výhled na nejvyšší vrchol Norska Galdhopiggen (2.469 m). Národní park Jotunheimen (česky
domov obrů), je nejvýše položeným NP celé Skandinávie,
nachází se zde 29 nejvyšších vrcholů Norska. Elveseter –
32 m vysoký vyřezávaný dřevěný sloup Sagasoyla doplněný
postavou strašlivého vikinga Harolda Hargrady. Dále po panoramatické silnici Sognnefjellvegen, která je vlastně nejvýše položeným přejezdem hor v Norsku, škrábající se v nejvyšším místě až do 1.434 m a kopírující jednu z nejstarších
obchodních stezek s úžasnými výhledy, nejen na okolní hory
ale i do údolí nad fjordy. Nocleh.
5. den: Výlet k ledovcovému splazu Nigardsbreen pár
kilometrů za obcí Gjerde . Tento splaz je součástí největšího evropského ledovce (mimo Island) Jostedalsbreen
(487 km). Nejprve poplujeme lodičkou po ledovcovém jezeře a poté pěšky dojdeme až k čelu ledovce. Pěší výlet
trvá cca 2 hod. Cestou zpět se zastavíme na foto zastávky
s výhledy na okolní ledovcovou krajinu a divokou ledovcovou řeku Jolstra a na fjord obklopený horami a malinovými
plantážemi. Trajekt přes Sognefjord do Vangsness, zastávka
v Hopperstadu, kde se nachází dřevěnný kostel z 12. stol,
který je jedním z nejkrásnějších a nejtypičtějších staveb
svého druhu. Odjezd na nocleh.
6. den: Tvindefoss – vodopád (zastávka). Přes Voss do
Bergenu – jednoho z nejkrásnějších měst Evropy – návštěva
rybího trhu, Bryggen – půvabný komplex kupeckých domů
z 18. a 19. stol. (UNESCO). Pevnost Bergenhus. Výstup
(výjezd) na kopec Floyen (krásný pohled nejen na město),
nebo možnost návštěvy rybího akvária. Nocleh.
7. den: Dnes se vydáme na jih Norska. Cestou se zastavíme u vodopádu v Norheimsundu, který si budete moci
podejít. Budeme pokračovat podél malebného Hardangerfjordu k trajektu Bruravik – Brimnes a dále kolem Sorfjordu
(výhledy na ledovec Folgefonn) k divokému dvojramennému
vodopádu Lätefoss, majestátnému vodopádu Langfoss
(600 m) a krajem Rogaland na ubytování na ubytovně Preikestolen.
8. den: Dnes vás čeká další z vrcholů zájezdu. Výstup
na obrovský skalní blok Preikestolen (cesta celkem cca
4 hod.), je to jedno z nejnavštěvovanějších a nejobdivovanějších míst celého Norska. Tyčí se neuvěřitelných 597 m
nad vodní hladinou Lysefjordu. Z ploché vyhlídkové plošiny se vám naskytne ohromující kruhový výhled do krajiny
i hlubin fjordu sevřeného místy až 1000 m vysokými svislými skalními stěnami. Poté nás čeká trajekt Lauvvik –
NORSKO – ZEMĚ,
KDE SE NARODILY
BARVY
27
www.erikatour.cz
Služby: 6x nocleh v hostelech a chatách
(čtyřlůžkové pokoje), 4x norská snídaně,
doprava klimatizovaným autobusem,
trajekty SRN – Švédsko, Norsko – Dánsko,
místní trajekty, průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupné, dvoulůžkový pokoj
(příplatek 2.320 Kč / os.),
čtyřlůžková kabina na trajektu
Trelleborg – Rostock 900 Kč / os.,
4 x české teplé večeře 500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
5002
14. 07. – 22. 07. 2014
15.990 Kč
plným vodopádů a jezer. Tvindefoss – krásný kaskádovitý
vodopád. Nocleh.
6. den: Bergen – jedno z nejkrásnějších měst Evropy:
Vagen, kde na Torgetu sídlí rybí trh, Bryggen – půvabný
komplex kupeckých domů z 18. a 19. stol. (UNESCO). Pevnost Bergenhus, Výstup (výjezd) na kopec Floyen (krásný
pohled nejen na město), nebo možnost návštěvy rybího
akvária. Nocleh.
7. den: Kolem fantastických vodopádů Voringfossen vyjedeme na největší náhorní plošinu Evropy Hardangervida
– fantastické podzimní barvy a přes Geilo – středisko zimních sportů na ubytování.
8. den: Oslo – Vigeland park, poloostrov muzeí Bygdoy
– Muzeum lodi Fram a nově Goa (polární výpravy), Kon Tiki.
Odjezd na trajekt do Trelleborgu (možnost objednat kabiny).
9. den: Cesta přes SRN do ČR, návrat v odpoledních hodinách.
BAREVNÁ SEVERSKÁ POHÁDKA
Tento zájezd je fantastickou esencí Norska – nádherné fjordy,
např. Geiranger a Sognefjord, ledovce (Briksdalbreen), vodopády (Voringfoss, Tvindefoss), neuvěřitelná náhorní plošina Hardangervida a k tomu král západního pobřeží – unikátní město Bergen a spousta dalších krás je námětem
tohoto zájezdu. Celý program je umocněn atmosférou a barvami nastupujícího podzimu. Čekají vás nádherné barevné
kreace.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd ráno přes SRN na noční trajekt do Švédska
(možnost objednání kabin).
2. den: Pokračování do Oslo – krátká prohlídka města –
Akershus, Opera, radnice, Karl Johan Gate. Odjezd na nocleh.
3. den: Lillehammer – místo konání zimních olympijských
her, výjezd k olympijskému můstku – krásný výhled na město
i široké okolí. Údolí Gudbrandsdalen – nejdelší norské
údolí, po okraji pohoří Rondane (pěkné výhledy do pohoří
Rondane a Dovrefjell), údolím padajících vodopádů, zastávka u Trolí stěny – jedné z nejvyšších skalních stěn Evropy, dojezd do Andalsnes – rybářského městečka u ústí
řeky Rauma do Romasdalsfjordu. Nocleh.
4. den: Cesta jednou z nejkrásnějších oblastí Norska,
která svou divokostí bere dech. Serpentýny Trolí cesty mezi
Oanes a odjezd do Kristiansandu na trajekt do dánského
města Hirtshals.
9. den: Přejezd Dánskem, Německem do ČR. Příjezd ve
večerních hodinách.
věžemi hor a mohutnými vodopády. Trajekt Linge – Eidsdal
– cesta Orlů s pohledy na Geiranger, eventuelně trajekt do
Strandy, přejezd do Hellesyltu, plavba po nejkrásnějším
norském fjordu Geirangeru – vodopády Nevěstin závoj,
Sedm sester, horské farmy (není v ceně), vyhlídková hora
Dalsniba, přejezd na nocleh.
5. den: Cesta přes Loen do Briksdalenu – procházka k ledovci Briksdalbreen, rameni největšího evropského ledovce Jostedalsbreen. Cesta k čarokrásnému jezeru Jölster
a přes rameno největšího norského fjordu Sognefjord údolím
Služby: 6x nocleh v hostelech a chatách
(čtyřlůžkové pokoje), 4x norská snídaně,
doprava klimatizovaným autobusem,
trajekty SRN – Švédsko a zpět, místní trajekty,
průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupné, dvoulůžkový pokoj
(příplatek 2.320 Kč / os.),
čtyřlůžková kabina na trajektu 1.800 Kč / os.,
4 x české teplé večeře 500 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
5003
06. 09 – 14. 09. 2014
14.380 Kč
POZNÁVACÍ OKRUHY
POBALTÍ ● FRANCIE
VELKÁ CESTA
POBALTÍM
PUTOVÁNÍ PO JANTAROVÉ CESTĚ
S PLAVBOU PO BALTU
Kouzlo starobylých výstavných měst Pobaltí, plných památek, malebných, téměř severských vesniček, tajuplné hrady
i kouzelné přírodní scenérie – to vše najdete na „jantarové
cestě“. Při našem zájezdu absolvujete navíc jednu cestu po
moři přes Stockholm a Helsinky – takže nahlédnete navíc
do Švédska a Finska a podrobně si prohlédnete Petrohrad.
Cestu absolvujete pohodlnými trajekty.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách, přejezd SRN do Rostocku na noční osmihodinový trajekt do Švédska (možnost
kabin).
2. den: Pokračování v cestě do Stockholmu, příjezd v odpoledních hodinách – prohlídka města: staré město – Gamla
Stan, Královský palác, Parlament, radnice, v podvečer nalodění na trajekt do Turku, plavba kolem souostroví Alandy
za bílé severské noci, nocleh v kajutách.
3. den: Ráno se naše loď romantickým labyrintem ostrovů
a útesů proplete do Turku. Po snídani se vylodíme a budeme
pokračovat do Helsinek. Prohlídka města – přístav s rušným
tržištěm, Sibeliův monument, Skalní chrám Temppeliaukion
kirkko, Dóm na Senátním náměstí, Uspenská katedrála,
tržnice. Odjezd na ubytování do jezerního regionu v okolí
Lappeenranty.
4. den: Přejezd do Petrohradu – okružní jízda, zahájení
prohlídky města, které je přeplněné památkami: katedrála
sv. Izáka, palác Admirality, Měděný jezdec, Něvský prospekt,
Kazaňská katedrála, klášter Alexandra Něvského, (dle časových možností). Nocleh.
5. den: Prohlídka Petrohradu: Petropavlovská pevnost,
Zimní palác – barokní a rokokový palác s Ermitáží – jednou
z nejvýznamnějších galerií na světě, mosty přes Něvu, křižník Aurora, možnost projížďky lodí po Něvě a jejích kanálech.
Nocleh.
6. den: Puškino (Carskoje Selo) – prohlídka Kateřinského paláce s tajemnou Jantarovou komnatou. Petrodvorce – prohlídka areálu jedinečných parků, paláců a fontán, které nechal vybudovat Petr Veliký. Nocleh.
7. den: Přejezd do estonského hlavního města Tallinnu
a prohlídka města, především jeho malebného historického
středu, který je na seznamu UNESCO: opevněné Horní
město – Toompea, hrady ze 14. stol., věže Pikk Hermann,
Kiek-in-de-Kok, Dolní město – Brána Viru, kostel sv. Kateřiny,
dominikánský klášter, gotická radnice, křivolaké uličky s kupeckými domy (např. Tři sestry). Nocleh.
8. den: Ráno přejezd do Lotyšska, po okraji národního
parku Gauja („lotyšské Švýcarsko“), Turaida – cihlový arcibiskupský hrad, krátká procházka zajímavým parkem
plným soch. Riga – prohlídka největšího města Pobaltí –
Staré město (UNESCO): Rižský dóm, náměstí Doma laukums, Rižský hrad, Kamenný most, Švédská brána, domy
v secesním stylu, gotický dům Černohlavců, Pomník svobody, kouzelné parky. Nocleh.
9. den: Návštěva zámku Rundále – nejvýznamnějšího
souboru barokních staveb všech pobaltských států s krásnými barokními zahradami. Hora křížů – dostala jméno
podle tisíců křížů všech velikostí, které sem přinášejí poutníci
z celého světa. Příjezd do Vilniusu. Nocleh.
10. den: Vilnius – prohlídka města, jehož atmosféra
3. den: Pokračujeme podél meandrů řeky Seiny směrem
k pobřeží. Étretat – lázeňské městečko s bizardními útesy
vysokými až 70 m – vyhlídkové procházky po alabastrových
útesech, výstup na Falaise d´Aval. Honfleur – kouzelné rybářské městečko při ústí Seiny, odkud v minulosti vyplouvaly
normanské výpravy. Upoutá vás starý přístav i úzké uličky
města. Přejedeme přes největší lanový most Pont du Normandie a budeme pokračovat na Pláže Dne D – Arromanches. Nocleh.
4. den: Opevněný klášter Mont – St – Michel na žulovém
ostrůvku uprostřed mořských písčin – po Paříži nejznámější
NORMANDSKÁ
A BRETAŇSKÁ
ZASTAVENÍ
Bretaň a Normandie jsou krajem legend, prehistorických památek, jedinečných katedrál a klášterů jako je Mont – St –
Michel. Malebná přístavní města a svérázný lid „Malé Británie“ lákají umělce a turisty. Tento zajímavý kraj nejvíce okouzluje rozeklaným pobřežím – dramatickou scenérií západu
vystaveného větrům Atlantiku – tady žijí staré keltské legendy. Zároveň je kontrastem k malebným hrázděným městečkům ve vnitrozemí. Tento zájezd vám může otevřít nový
pohled na francouzskou krajinu a Francii vůbec.
Program:
1. den: Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den: Průjezd Francií, Rouen – největší město Normandie – prohlídka starobylých středověkých uliček se Starým
tržištěm, kde byla upálena Jana z Arku, a slavné gotické katedrály. Nocleh.
POZNÁVACÍ OKRUHY
a půvab připomíná Prahu: barokní Staré město (UNESCO),
Gediminasův hrad, katedrála, náměstí, univerzita, kostely
sv. Anny a sv. Bernarda, Aušros Vartu gatvé a Pilies gatvé
– nejstarší a nejpůsobivější ulice Vilniusu, Jitřní brána. Odpoledne návštěva národního historického parku Trakai.
Park je tvořen více než šedesáti jezery, na jednom z ostrovů
se rozkládá hrad, na poloostrově potom leží vlastní město
– prohlídka jedinečných památek hradu Trakai a zámku
Užutrakis, popř. zajímavé čtvrti starých dřevěných domů,
ve kterých doposud žije litevská menšina Karaimů, kteří patří
do etnika turkických národů pocházejících z Krymu. Možnost
ochutnat kibinai – jejich výborné typické pirohy. Odjezd.
11. den: Průjezd Polskem, příjezd do ČR v ranních hodinách.
Služby: 8x nocleh (6x dvoulůžkový pokoj s vl. přísl.
v hotelu 3*, 1x čtyřlůžková kajuta – třída ekonomy
na lodi, 1x Finsko – hostel – dvoulůžkové pokoje),
8x snídaně, trajekt Rostock – Trelleborg
(na obj. kabina 900 Kč), a Stockholm – Turku
(4-lůžk. kabina v ceně), doprava klim. bus,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vízum do Ruska cca 2.300 Kč
(záleží na aktuální situaci), vstupy,
příplatek za jednolůžkový pokoj 2.980 Kč
Fakultativně: 6x večeře 2.750 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
5004
02. 08. – 12. 08. 2014
17.690 Kč
a nejnavštěvovanější místo Francie. Saint Malo – přístavní
opevněné město Bretaně – v historii patřilo korzárům a kupcům. Dinan – středověké hrázděné domy, Staré město
s hradbami. Nocleh.
5. den: Pointe du Raz – rozervané skály zvedající se do
výše 80 m – výhled na maják Ar Men – scenérie vyrážející
dech. Locronan – elegantní renesanční domy. Quimper –
tradiční bretaňská atmosféra – pěší zóna s hrázděnými
domy, prodejnami palačinek a soukromými paláci. Nocleh.
6. den: Concorneau – Ville Close – opevněné město ze
14. stol. na ostrůvku zpřístupněném mostem. Pont Aven –
místo, které přitahuje malíře od 19. stol. do současnosti,
středověké městečko s kouzelnými kamennými vodními
mlýny a s více než stovkou soukromých galerií. Carnac –
jedno z největších nalezišť pravěkých památek na světě
(3000 menhirů), poloostrov Quiberon – rozeklané útesy –
procházky kouzelným pobřežím. Vannes – starobylé centrum Morbihanu – domy ze 16. stol. katedrála ze 13. stol.
Nocleh.
7. den: Odjezd zpět – krátká zastávka v Chartres – slavná
katedrála. Noční přejezd.
8. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
Služby: 5x nocleh – hotel (2lůžkové pokoje),
doprava – klim. bus, průvodce,
povinné poj. CK
Sleva: na 3.lůžko – 600,- Kč
Fakultativně: snídaně á 150 Kč
příplatek na jednolůžkový pokoj 2.500 Kč
Platba u průvodce: večeře
Č. zájezdu
Termín
Cena
5005
15. 09. – 22. 09. 2014
9.590 Kč
www.erikatour.cz
28
BRITSKÉ OSTROVY
VELKÁ CESTA
SKOTSKEM
PODROBNÝ OKRUH SKOTSKEM
VČETNĚ OSTROVA SKYE A ANGLICKÉ
SKVOSTY – YORK A LONDÝN
V POHODĚ A POHODLNĚ
Pohodová návštěva Skotska – cestujete celonočním luxusním trajektem, v kabinách s vlastním příslušenstvím,
ve Skotsku bydlíte v luxusních mobilhomech v kouzelném prázdninovém středisku s krytým bazénem a typickým „pubem“.
Skotsko je kouzelná země, kde krok za krokem můžete objevovat kouzelnou krajinu neotřelé a přitom divoké krásy.
Najdete zde skalnaté zasněžené hory, oblé kopce vysočin,
které se zrcadlí v hladinách jezer, tajemné slatiny a vřesoviště, jejichž barva se mění během roku jako mávnutím kouzelného proutku. Již v srpnu zde začíná kvést vřes, vršky se
mění v růžovofialové kopce a země se připravuje na nejkrásnější část roku. Při procházkách kouzelnou přírodou
můžete chodit i po cestách, kudy chodili Římané, králové,
spisovatelé a zbojníci. Skotsko je kouzelné, zádumčivé, melancholické, ale i veselé, což dokazují nejen anekdoty o Skotech, ale i typičtí dudáci a populární skotské hry. A všechnu
tu krásu, hrdinskou historii, melancholii i veselí můžete zažít
se skleničkou pravé skotské whisky. Navštivte s námi Skotsko v jeho vrcholné sezóně, kdy kvetou vřesy.
Možnost letecké dopravy do Newcastle. Cena letenky
platí aktuálně v době nákupu. Nečerpané služby budou
odečteny.
S+ S
Program:
1. den: Odjezd v podvečer přes SRN do Holandska.
2. den: Příjezd do Holandska, prohlídka historického centra Amsterodamu s možností projížďky po grachtech, noční
trajekt do Anglie – nocleh na trajektu – kabiny.
3. den: Pokračování v cestě na sever do Skotska, do místa
ubytování. Od hraničního kamene první pohled do skotské
krajiny, zastávka v městečku Jedburgh s mohutnou zříceninou kláštera – symbolické vítání s bohatou skotskou historií, poté přejezd do hlavního města Edinburghu, které je
považováno za jedno z nejlépe situovaných měst na světě.
Dominantou je hrad na sopečném vrchu, pod ním stará část.
Vyhlídka od hradu a výhled z protějšího kopce Calton Hill,
odkud je krásná Princess Street jako na dlani. Katedrála,
Královský palác s klášterem Holyrood aj. Odjezd na nocleh.
4. den: Návštěva hradu Glamis, kde prožila dětství královna matka. Edzell – návštěva zříceniny hradu s franc. zahradou. Prohlídka tajemného hradu Dunnotar tyčícího se
na mohutném útesu, procházka po proslavených útesech
s vyhlídkou na přímořské letovisko Stonehaven. Návrat na
ubytování.
5. den: Královský Stirling, jehož hrad a staré město se
vypíná na sopečném vrchu, viktoriánský Wallaceův památník
vypínající se ve své výšce 67 m nad bitevním polem, kde
29
www.erikatour.cz
byli Angličané poraženi Willamem Wallacem. Dále přes Calander do oblasti The Trossachs – jeden z nejkouzelnějších
koutů Skotska, scenérie „pohádkového snu“. Panenské jezero Loch Katrin – procházka, fakultativně možnost projížďky historickým parníkem po kouzelném jezeře. Vyhlídkovou cestou kolem romantických jezer zpět na ubytování.
6. den: Přejezd krásného pohoří Grampian a zastávka
v horolezeckém a lyžařském centru Aviemore. Pokračování
přes Inverness k tajemnému jezeru Loch Ness – zastávka
v návštěvnickém centru – a podél jeho břehů na jih. Nejkrásnější pohled na jezero od hradu Urquahart. Zastávka
u kaskády stavidel na Kaledonském kanálu u Fort Augustus. Možnost výjezdu lanovkou k vyhlídce Sgurr Finnisgaig – krásné výhledy, dále přes Spean Bridge a návrat jedním
z nejkrásnějších údolí Glen Coe s fotostopy, zastávka v Killinu u kouzelných peřejí a starého mlýna a cesta podél romantického jezera Loch Tay do místa ubytování.
Newcastle
York
Trafalgarské náměstí, Covent Garden aj., možnost návštěvy
některého z četných muzeí. Přejezd na trajekt, trajekt do
Francie.
12. den: Cesta zpět. Příjezd v podvečerních hodinách.
7. den: Časně ráno odjezd na výlet na ostrov Skye, nejnavštěvovanější místo Hebrid – okružní jízda vás seznámí
s dramatickou krásou pohoří The Cuillins a skalními útvary
a útesy východního pobřeží – Old Man of Storr, Kilt Rock.
Hrad Dunvegan – sídlo klanu Mac Leod se zahradami –
prohlídka, možnost výletu loďkou ke koloniím tuleňů. Zpáteční cesta s výhledy na nejvyšší horu Británie Ben Nevis.
8. den: Procházka vřesovišti s možností výstupu na Beny-Vreckie – cesta rozkvetlými vřesovišti skýtající nádherné
výhledy do oblasti Trossachs. Návštěva destilerie skotské
whisky v Pitlochry s možností ochutnávky, procházka městečkem. Dunkeld – historické městečko s nejstarší katedrálou v zemi. Návrat na ubytování.
9. den: Cesta do St. Andrews – města golfu – prohlídka
zřícenin mohutné katedrály a starého univerzitního města
(možnost návštěvy muzea golfu). Dundee – výhled z vrcholu
Law Hill na město při širokém ústí řeky Tay, nad kterým se
klene železniční most (techn. zajímavost). Perth – prohlídka
Scone Palace – sídla rodiny Mansfieldů – místa korunovací
skotských králů. Návrat na nocleh.
10. den: Časně ráno odjezd. Návštěva Falkirk Wheel – jediný rotační lodní výtah tohoto typu na světě. Přejezd Anglií
– York – hlavní město severní Anglie – prohlídka Minstru –
katedrály – klenotu anglické architektury, procházka starobylými uličkami města. Odjezd na nocleh.
11. den: Přejezd do Londýna – celodenní prohlídka nejznámějších pamětihodností: Tower, Tower Bridge, katedrála,
sv. Pavla, Parlament, Westminster, Buckinghamský palác,
Služby: 9x nocleh (7x v dvoulůžkových ložnicích
v luxusních mobilhomech s možností vaření,
1x hotel – 2lůžkové pokoje,
1x čtyřlůžková kabina tř. economy s přísl.
na trajektu), doprava – klim. bus, průvodce,
povinné pojištění CK
Fakultativně: 6x večeře z českých zdrojů – 750 Kč,
1x snídaně v hotelu 180 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
5006
14. 08. – 25. 08. 2014
18.490 Kč
POZNÁVACÍ OKRUHY
MADEIRA
MADEIRA –
KVĚTINOVÝ
OSTROV

MADEIRA – OSTROV VĚČNÉHO JARA
A KVĚTINOVÝ RÁJ. VÍCE JAK 13 LET
PRO VÁS POŘÁDÁME ZÁJEZDY
NA NEJKRÁSNĚJŠÍ SLAVNOSTI!
978 km od Portugalska a 700 km od západního pobřeží
Afriky leží v oceánu Madeira – perla Atlantiku a plovoucí tropická zahrada, ostrov věčného jara. Madeira – to je v podstatě jedna velká botanická zahrada. Nikde neuvidíte kvést
tolik orchidejí, lilií, magnolií, azalek... Najdete zde na 700
druhů květeny, kapradin, různé druhy vavřínů, jalovců. Madeira vás svou bujnou divokou krásou uchvátí od prvního
okamžiku. Budou vás přitahovat rozeklané štíty s výzvou
stanout na jejich vrcholu a sledovat nezapomenutelný východ slunce. Všude vás bude obklopovat bujná příroda –
třetihorní pralesy s kaskádami vodopádů, bizardními vulkanickými skalami tvořícími přírodní jezírka, svahy až do nedohledna pokryté vinicemi, na kterých zrají hrozny, z nichž
se lisuje vynikající madeirské víno. Kouzelné stezky podél
zavlažovacích kanálů – levadas vás přiblíží madeirské přírodě a poté zase vrátí k útulným městečkům a vesničkám.
Bydlet budete v příjemném hotýlku v centrální části Funchalu.
S+ S
Program:
1. den: Odlet z Prahy odpoledne přes Lisabon na Madeiru,
transfer do hotelu ve Funchalu.
2. den: Dopoledne prohlídka hlavního města ostrova: zastavíme se na místním vyhlášeném trhu, kde uvidíte typické
místní produkty – spousty květin – orchidejí, strelizií, anturií
aj., které Madeiru proslavily, stejně jako koše plné roztodivného tropického ovoce. Výjezd nad Funchal – procházka
a prohlídka krásných zahrad Jardim Botanico umístěných
na zahradách bývalých soukromých domů – fantastické výhledy na Funchal. Shlédnete i místní vinice, poučíte se o proslavených madeirských vínech a budete mít možnost je
i ochutnat. Procházka centrem Funchalu. Po odpočinku
v kouzelném Městském parku návrat do hotelu.
3. den: Výlet na západ ostrova – prohlídka staré rybářské
vesnice Camara de Lobos, kde pobýval i Winston Churchil.
Oblast okolo je známou vinařskou oblastí – malé terasy se
POZNÁVACÍ OKRUHY
šplhají do okolních kopců. Výše jsou vinice vystřídány banánovými plantážemi. Dostanete se na slavný útes Cabo
Girao (jeden z nejvyšších na světě). Dále cesta podél jižního
pobřeží ostrova k vesničce Ribeira Brava, která leží na
okraji průrvy, vedoucí centrem ostrova. Silnice se klikatí až
do Ponta do Sol, nejslunečnější vesnice Madeiry a odtud se
začne šplhat do vnitrozemí na náhorní plošinu Paul da Serra
nazývané také střechou Madeiry s naprosto rozdílným prostředím – skromnou vegetací, vřesovišti. Přes plošinu se
dostaneme na sever ostrova, kde se cesta vine dolů k vesničce Porto Moniz – tato malebná, kouzelná vesnice láká
turisty přírodními jezery v pobřežních skalách – krátká procházka. Okouzlí nás vesnička Sao Vicente s čarovným kostelíkem, která se vyloupne mezi horami. Návrat do Funchalu.
Nocleh.
4. den: Vyjedeme nad Funchal na horu Monte (550 m)
okolo krásných zahrad. Dojedeme k poutnímu kostelu z 18.
stol., který je typickou dominantou města. Nad hlavním oltářem kostela se nachází zázračná socha Panny Marie
z Monte. Je zde také hrob rakousko-uherského císaře Karla
I., který zde zemřel v exilu. Pro zájemce možnost vyzkoušet
místní raritu – jízdu na proutěných saních po silnici, která
končí v Livramentu. Poté vyrazíme do vnitrozemí ostrova
přes Sao Martinho ke strži Socorridos. Výjezd na vyhlídkovou terasu Eira do Serrado nad údolím sopečného kráteru Curral das Freiras (Úkryt jeptišek), na jehož dně byla
zbudována stejnojmenná vesnička. Fantastické výhledy.
V pozdním odpoledni volný program ve Funchalu. Návrat
na nocleh.
5. den: Pobyt ve Funchalu v den, kdy zde vládnou květy
– slaví se jarní květinový festival a vy si ho zde budete
moci užít. Zúčastníte se festivalového programu, který dnes
začíná stavěním zdi míru dětmi. Nesmíte zapomenout navštívit festivalový pavilon s oceněnými květinami a vyfotografovat si ulice s květinovými koberci. A samozřejmě navštívíme jedinečné zahrady Jardim Tropical Monte Palace.
V podvečer vyrazíme na romantickou procházku uličkami
starého města a na závěr se zájemci povečeříme v některé
z rázovitých hospůdek. Nocleh.
6. den: I dnes si můžete užít květin a jejich oslavy v čase
největších květinových slavností na Madeiře. Nejprve vystoupáme za jedinečným rozhledem na Fortezu do Pico
a potom si odpočineme v tichounké zahradě kláštera
Santa Clara a návštívíme některé z funchalských muzeí.
Poté si ve městě opět odpočineme v Dona Amélia Municipal Garden. Den vyvrcholí odpoledním velkým průvodem. Večer se s námi budete moci pobavit na folklorním
večeru s madeirskými specialitami (fakultativně – 32 EUR).
Nocleh.
7. den: Výjezd do oblasti Risco, možnost procházky podél
jedné levady. Tyto kanály byly vyhloubeny do horských
svahů, aby přivedly vodu z vysokých hor do políček na svazích a v údolí. Dnes podle nich vedou fantastické turistické
cesty. Rabacal – východisko k túrám podél dvou levadas –
první vede k vodopádům Risco a druhá ke krásnému místu
zvanému Vinte e Cinco Fontes (25 pramenů). Jedná se o neopakovatelný zážitek při procházce zdejším třetihorním pralesem. Návrat na nocleh.
8. den: Odpočinek, volný program, procházky v rezidenční
části Funchalu. Fakultativně lodní výlet kolem pobřeží Ma-
deiry v lodi Santa Maria, s kterou se vrátíte zpět do 15. století. Je to replika galeony Kryštofa Kolumba, která evokuje
jeho výzkumné cesty a budete se moci vžít do jeho pocitů,
když směřoval do neznámých krajů (není v ceně, cca 36
EUR včetně transferů). Návrat na nocleh.
9. den: Výlet na sever a východ ostrova. Nejprve se vyšplháme na Poiso (1.413 m), a poté na vyhlídku Pico do
Areiro (1.805 m). Pojedeme dále do vnitrozemí do horské
vsi Ribeiro Frio (pstruží farma) – odtud procházka na vyhlídku Balcoes – otvírá se strhující panoramatický výhled
přes údolí řeky Ametade na „Orlí skálu“ – kopec s kolmými
úbočími na severním pobřeží Madeiry. Přes Cruzinhas pass
nás silnička dovede k slavné malebné vesnici Santana s typickými trojúhelníkovými domečky. Přes fantastické skalní
útvary známé jako Penha d´Aguia se dostaneme k vesnici
Porto da Cruz. Poté budeme směřovat opět do vnitrozemí
úrodným údolím Machico až k Portela Passu (670 m). Odtud
je fantastický výhled na severní pobřeží, které je divočejší
a bouřlivější než jih. Přijedeme do vesnice Machico, kde
podle legendy přistáli první osadníci Madeiry – krátká zastávka. Návrat na nocleh.
10. den: Dnes někteří budou lenošit a oddávat se odpočinku v květinovém ráji. Ti, kteří jsou více turisticky zaměřeni,
absolvují ještě jeden fakultativní výlet do fantastického světa
madeirské přírody a jejích levád. Majestátní scenérie, dechberoucí výhledy, křišťálový vzduch a úžasné levady – fantastický zavlažovací systém tvoří z Madeiry turistický ráj.
Užijte si průvodcovanou procházku podél jedné z těchto unikátních levád (není v ceně, cca 29 EUR).
11. den: Volný den, který můžete využít k nákupům a k podrobnějšímu seznámení se s typickými produkty Madeiry
(určitě navštívíme historickou manufakturu na madeirské výšivky a některou ze zahrad orchidejí), popř. k dalšímu fakultativnímu výletu. Nocleh.
12. den: Snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.
(CK si vyhrazuje právo pozměnit pořadí výletů např. z důvodu
festivalových akcí atd. Také pořadí výletů u zájezdu na slavnosti vína může být uzpůsobeno aktuálnímu programu těchto
slavností.)
Služby: letenka Praha – Funchal – Praha (přes Lisabon),
letištní a bezpečnostní taxy ve výši 4.700 Kč,
11x nocleh se snídaní – hotel – dvoulůž.
pokoje s vl. přísl., transfery, doprava na ostrově
(5 výletů), český a místní průvodce,
povinné pojištění CK
V ceně není: večeře, fakultativní program – výlet lodí,
folklórní večer s večeří, další výlet na levádu,
místní jízdné mimo program
Č. zájezdu
50071
50072
Termín
28. 04. – 09. 05. 2014
Cena
(květinové slavnosti)
29.980 Kč
04. 09. – 15. 09. 2014
29.980 Kč
(slavnosti vína)
www.erikatour.cz
30
MADEIRA ● ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
KVĚTINOVÁ MADEIRA
A SOPEČNÉ AZORSKÉ
OSTROVY
Obě místa spojuje fantastická příroda a bohaté rostlinstvo.
Budete si připadat jako v rajské zahradě. Na obou se budete
cítit velice příjemně, neboť průměrná teplota vzduchu v létě
nevystoupí nad 26° C (teplota vody cca 22° C). Avšak zatímco Madeira nejradějí předvádí svoje květinové bohatství
z oblasti subtropů, azorský Sao Miguel se chlubí svou sopečnou minulostí – nádhernými krátery a termálními prameny v divoké přírodě.
Program:
1. den: Odlet z Prahy odpoledne, přes Lisabon na Madeiru, transfer do hotelu ve Funchalu.
2. den: Dopoledne budete mít volný čas na koupání, poté
transfer na letiště a odlet do Ponta Delgada na jeden z Azorských ostrovů – ostrov Sao Miguel. Transfer do hotelu, prohlídka města – přístav, trh, volno a nocleh.
3. den: Výlet po jižním pobřeží přes Lagoa k pohoří Barrosa – fantastický výhled na celý ostrov. Pokračování dolů
severní stranou – zastávka na nádherné vyhlídce na Lagoa
do Fogo (ohnivé jezero). Přes městečko Ribeira Grande
na severní stranu ostrova a na čajové plantáže v Gorreanii.
Oblastí pastvin Achada das Furnas na vyhlídku vrcholu
Pico do Ferro – odtud největší vulkanický kráter s ohnivým
jezerem a minerálními prameny Furnas jako na dlani. Je
zde 22 různých druhů minerálních vod. Oběd v místní restauraci – tradiční jídlo Cozido vařené ve velkých hrncích
v zemi. Park Terra Nostra – množství květin, stromů a termální koupaliště. Pokračování k horkým pramenům do údolí
Furnas (vulkanický fenomén a světový unikát). Nocleh.
4. den: Cesta na západní část ostrova do Sete Cidades
(městečko s kostelíkem), kde se nachází pohoří a jezera.
Zelené pastviny plné dobytka podél pobřežní cesty, vrcholek
Vista do Rei – jedno z nejdůležitějších panoramatických
míst ostrova, odkud uvidíte dvě jezera – modré a zelené
v obrovském sopečném kráteru Caldeiradas Sete Cidades.
Návrat do Ponta Delgady přes sevrozápadní část ostrova
se zastávkou na Pico do Carvao, odkud je vidět sever a jih
ostrova. Zastávka na ananasové plantáži. Odpoledne
volno, nocleh.
5. den: Odlet na Madeiru, ubytování, krátké volno ve Funchalu, možnost večeře s folklorem – typické madeirské jídlo
„espetada“ a madeirský folklórní zpěv a tanec. Nocleh.
6. den: Funchal – prohlídka: sochy Sisi či Kolumba, kvetoucí park Santa Catarina, katedrála Sé, ochutnávka proslulého madeirského vína v nejstarších vinných sklepích ostrova, trh Mercado dos Lavradores. Lanovkou nebo
autobusem na Monte – tropická zahrada s nádhernými květinami, muzeem afrického umění, výstavou starobylého porcelánu a drahých kamenů. Kostel Nossa Senhora s hrobem
posledního rakousko-uherského císaře Karla I. Dolů se můžete svést na tobogánu – místní atrakci – saních z proutí.
7. den: Západ ostrova: po hlavní cestě ostrova Estrada
Monumental do městečka Camara de Lobos (zde rád pobýval a maloval W. Churchill), dále na Cabo Girao – druhý
nejvyšší útes na světě. Ribeira Brava – vesnička na úrovni
moře. Odtud vzhůru přes 4 různá vegetační pásma do oblasti
Encumeada, odkud je z jednoho místa vidět na severní i jižní
POKLADY ŠPANĚLSKA
A PORTUGALSKA
Porto
Burgos
El Escorial
JIŽ TRADIČNĚ ZA POKLADY
TĚCHTO DVOU VELMOCÍ!
Zájezd vás zavede na nejkrásnější místa obou zemí. Přejezd si můžete zkrátit letadlem do Barcelony.
Dvě středověké námořní velmoci, ze kterých vzešla řada
objevitelů nových území, mají mnoho společného. Jejich
středověké výpravy jim přinesly ohromné bohatství, které
se dochovalo v podobě nádherných, především církevních
staveb – klášterů, chrámů, ale i mohutných hradů a starobylých měst, která se chlubila svou výstavností. Jihu Španělska vtiskla navíc specifický ráz dlouhá maurská nadvláda.
Váš dojem umocní kouzelná neporušená příroda.
Program:
S+ S
1. den: Odjezd ráno, přejezd SRN a Francie.
2. den: Barcelona (UNESCO) – prohlídka města: gotická
čtvrť, Las Ramblas, Kolumbův památník, Montjuic, Antonio
Gaudí – Sagrada Familia, park Güell. Odjezd na nocleh.
3. den: Zaragoza – arabský palác Aljaferia, basilika Nuestra Seňora del Pilar, radnice, budova bursy zboží a biskupský palác, katedrála La Seo s mudejárskými prvky. Přejezd k Madridu. Ubytování.
4. den: Prohlídka královského paláce El Escorial
(UNESCO) – královský klášter a zámek, jedno z hlavních
děl španělské architektury. Prohlídka Madridu – exteriéry
královského paláce, Cervantesův pomník, Puerta del Sol,
31
www.erikatour.cz
Algarve
Gibraltar
Plaza Mayor – náměstí postavené v 17. stol., Museo del
Prado aj. Nocleh.
5. den: Toledo (UNESCO) – středověké domy, kostely,
synagogy a mešity jsou zde namačkány v úžasném zmatení
období – prohlídka katedrály, která je pestrou přehlídkou
architekt. stylů, domu malíře El Greca (možno shlédnout
i obraz Pohřeb hraběte Orgaze v St. Tomé, popř. synagogu
de Santa Maria la Blanca) a procházka uličkami plnými řemeslníků, hl. kovotepců a zlatotepců. Consuegra – kouzelný
kraj Dona Quijota s malebnými větrnými mlýny – procházka.
Nocleh.
6. den: Cordoba (UNESCO) – navštívíme proslavenou
mešitu tisíce sloupů přestavěnou na křesťanskou katedrálu,
procházka Židovským městem s jeho synagogami a ulicemi
s typickými obílenými andaluskými městskými domy s patii
plnými květin. Přejezd do Granady (UNESCO) – prohlídka
starého města včetně procházky na Albaicín – starou řemeslnickou čtvrť Maurů s typickými úzkými uličkami dlážděnými kočičími hlavami. Nocleh.
7. den: Granada – město na úpatí Sierra Nevady s mnoha
památkami z maurských dob – Alhambra – nejkrásnější
světové příklady mudejárského umění a architektury, Generalife – letní útočiště sultánů. Výjezd na Sierra Nevadu v případě pěkného počasí. Nocleh.
8. den: Po Costa del Sol mondénními středisky podél
moře na Gibraltar – britská korunní kolonie, Tarikova skála
s pevností – vévodí zátoce z výšky více než 400 m a kontroluje vstup do Středozemního moře – možnost vyjížďky
místními taxi. Sevilla (UNESCO) – prohlídka dalšího ze slavných španělských měst – andaluského skvostu s množstvím
pobřeží Madeiry. Přes nejplošší část ostrova Paul da Serra
do městečka Porto Moniz s přírodním koupalištěm v lávových bazénkách – možnost koupání. Potom přes Seixal (vodopád) do Sao Vicente – malebná vesnička s kostelíčkem.
Návrat do hotelu.
8. den: Volný den, koupání, fakultativně plavba na katamaránu pod Cabo Girao, pozorování delfínů a velryb, možnost koupání. Nocleh.
9. den: Východ ostrova: vesnice Camacha s manufakturou proutěného zboží a nábytku. Výjezd na druhý nejvyšší
vrchol Madeiry Pico do Areiro (1.818 m) uprostřed východní
části Madeiry. Ribeiro Frio známé svou pstruží farmou
v krásné zahradě. Levada Balcoes – balkón, která ústí
v srdci hor a poskytne nám panoramatický výhled na hory
zespoda. Santana – jedny z posledních typických madeirských domů ve tvaru písmene A. Dále na nejvýchodnější
část Madeiry se zastávkou na vyhlídce Ponto do Rosto.
Podél pobřeží kolem městečka Machico (první osadníci)
a přistávací dráhy letiště do Funchalu.
10. den: Odlet a přílet do Prahy.
Služby: letenka Praha – Funchal – Praha přes Lisabon,
letenka Funchal – Azory – Funchal, letištní
a bezpečnostní taxy ve výši 4.400 Kč,
8x nocleh (6x Madeira 2-3*, 3x Azory 4*)
se snídaní – hotel – dvoulůž. pokoje s vl. přísl.,
transfery, doprava na ostrově (4 výlety),
1x oběd – tradiční jídlo cozido,
vstup do Tropické zahrady,
český a místní průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: večeře, fakultativní program – výlet lodí,
folklórní večer s večeří,
místní jízdné mimo program
Č. zájezdu
Termín
Cena
5008
23. 07. – 01. 08. 2014
36.990 Kč
památek – možnost návštěvy třetí největší katedrály na
světě, místa odpočinku Kryštofa Kolumba a Alcázaru – maurského královského paláce a návštěva typické sevillské čtvrti
Santa Cruz. Nocleh.
9. den: Portugalsko – pobřeží Algarve – jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s rozeklanými útesy bizardních tvarů
a s písečnými plážemi. Prohlídka pitoreskního městečka
Lagos. Odjezd na nocleh.
10. den: Lisabon – hlavní město Portugalska – prohlídka
nejzajímavějších částí města – významné památky ve čtvrti
Belém (UNESCO) – starobylý klášter Jeronýmů, Belémská
věž, památník Objevitelů. Cabo da Rocca – nejzápadnější
výběžek Evropy. Sintra (UNESCO), královské město, jedno
z nejstarších v Portugalsku. Nocleh.
11. den: Óbidos – bílé domy vyzdobené květinami, procházka po středověkých hradbách. Batalha (UNESCO) –
nádherné dominikánské opatství z období manuelské gotiky.
Alcobaca (UNESCO) s největším kostelem v Portugalsku.
Fatima – slavné poutní místo. Nocleh.
12. den: Coimbra – bývalé hlavní město Portugalska: středověká univerzita, nejkrásnější románská stavba v Portugalsku – Se Velha. Porto (UNESCO) – město proslavené
vynikajícím vínem a svými krásnými památkami – nádherné
panorama s Eiffelovými mosty – prohlídka. Určitě se také
zastavíme na ochutnávku slavného portského vína. Nocleh.
13. den: Burgos s třetí největší katedrálou ve Španělsku
a s místním bájným hrdinou Cidem. Lurdy – prohlídka poutního místa. Nocleh.
14. den: Ráno odjezd – pokračování v přejezdu přes Francii
a SRN.
15. den: Příjezd v ranních hodinách.
Služby: 12x nocleh v hotelu 3/4* – dvoulůžkové pokoje
s vlast. příslušenstvím, 12x snídaně,
11x večeře, doprava – klimatizovaný bus,
průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: vstupy, jednolůžkový pokoj
Fakultativně: vstup do Alhambry
(nutno objednat při rezervaci) – cca 680 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
5009
27. 09. – 11. 10. 2014
22.990 Kč
POZNÁVACÍ OKRUHY
ALBÁNIE ● TURECKO
POZNÁTE CELOU ALBÁNSKOU RIVIÉRU
OD DÜRRES PO SARANDU
Krásná nedotčená příroda, doslova panenské pláže, cenné
historické památky, které dokumentují bohaté dějiny země
od těch antických přes dobu osmanské nadvlády až po současnost. Obklopí vás kontrasty Balkánu a překvapí vás živoucí tradice.
Program:
1. – 2. den: Odjezd ráno, přejezd do Chorvatska, zastávka
v Dubrovníku, přejezd do Černé Hory, ubytování.
3. den: Přejezd Albánských hranic, prohlídka města Skadar (Shkodra), které je jedno z nejstarších v Evropě (z 3.
stol. př. n. l.), město legendární královny Teuty. Procházka
starým městem s charakteristickými dřevěnými domy a dalšími typickými motivy. Archeologické a Etnografické muzeum. Pevnost Rozafat na skalnatém kopci u Skadaru –
výhled na soutok tří řek a na Skadarské jezero. Odjezd na
nocleh.
4. den: Výlet do Tirany – Národní historické museum –
na 4000 exponátů dokumentujících historii země od prehistorických kultur, Hodinová věž z 20. let 19. stol., která se
stala symbolem města, mešita Ethem Bey aj. Pokračování
do Kruje, malebného rodiště národního hrdiny G. K. Skanderberga. Navštívíte rozlehlý hrad, jehož základy byly postaveny během 5. a 6. stol. a který sloužil jako strážní a signalizační věž. Je zde Scanderbergovo muzeum, dokazující
jeho neohroženost v boji proti otomanské invazi, Etnografické muzeum, teqe – chrám bektašského řádu. Návštěva
atraktivního středověkého orientálního bazaru s typickými
dřevěnými stánky. Návrat na nocleh.
5. den: Návštěva Beratu – města nazývaného „městem
tisíce a jednoho okna (podle mnoha velkých oken na starých
zdobených domech): pevnost postavená na skalnatém kopci
na levém břehu řeky Osum – horní „bílé město“ – i když
během historie hodně poškozené, najdete zde ještě byzant-
VELKÝ OKRUH
TURECKEM LETECKY

JIŽ 17 LET JEDEN
Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH ZÁJEZDŮ
NAŠÍ NABÍDKY!
Zveme vás do země na rozhraní dvou kontinentů – Evropy
a Asie. Ty jsou propojeny mostem přes Bospor nacházejícím
se v největším městě Turecka – Istanbulu, který sám se nachází na dvou kontinentech. Zveme vás do země, kde vám
před očima defilují tisícileté stopy po kultuře řecké, římské,
chetitské, seldžucké, byzantské a osmanské a zveme vás
poznat také dnešní Turecko s jeho krásnými plážemi, křišťálovým mořem, olivovými háji, malebnými rybářskými vesničkami, ale také s živými centry a rušnými burzami. K poznání toho všeho přispějí určitě Turci sami svou přívětivostí,
pohostinností a úsměvem.
S+ S
Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Istanbulu, odbavení, přejezd do Ankary, nocleh.
2. den: Ankara – hlavní město Turecké republiky, zastávka k návštěvě Chetitského muzea s jednou z nejbohatších sbírek starověkých kultur na světě (Muzeum anatolských kultur), zříceniny chetitského města Chatušas a dále
do Kappadokie. Nocleh.
POZNÁVACÍ OKRUHY
ské kostelíky a muzeum ikon malíře Onufriho ze 16. stol.
v restaurované katedrále sv. Mikuláše – návštěva. Dolní
Staré město s Královou mešitou, Olověnou mešitou a Mešitou svobodných mužů. Nejvýznamnější poutní místo sekty
Bektašů – hrob Abaz Aliu umístěný na vrcholu hřebene Tomorr. Návštěva vinařství a ochutnávka tradičního albánského vína. Kouzelnou albánskou krajinou zpět na ubytování. Možnost koupání, nocleh.
6. den: Ráno vyrazíme nejdříve do Apolonie – antického
města založeného r. 588 Řeky z Korintu – nejdůležitějšího
archeologického centra Albánie – prohlídka. Vlora – prohlídka přímořského střediska – druhého největšího přístavního města země. Krátká zastávka v Národním parku Llogara a průjezd dechberoucí scenérií podél albánské riviéry.
Příjezd do Sarandy a ubytování v hotelu.
7. den: Výlet do Butrintu (UNESCO) – vykopávky starého
antického města, krásně položeného v národním parku –
Asklépiův chrám, Akropol, Lví brána, amfiteátr, nymfaneum,
3. den: Celodenní prohlídka Kappadokie – jeden
z vrcholů návštěvy Turecka. Chrámy, domy a podzemní
města vytvářeli starověcí obyvatelé v měkké skále v podivuhodné harmonii s přírodou. Navštívíme Zelve, Derinküyu
(podzemní město), Göreme (UNESCO) – skalní chrámy,
jeskynní město zbudované v obrovských tufových věžích
v Ürgüpu a Uchisar. Při pohledu z tohoto města se před
námi otevře celé toto podivuhodné údolí. Možnost nákupu
suvenýrů a shlédnutí ukázek tradičních řemesel v „showroomu“ onyxu a hrnčířství. Večer možno navštívit turecký
večer s ukázkami tradičních tureckých tanců včetně břišního
(fakultativně). Nocleh.
4. den: Prohlídka historického karavanseraje, cesta přes
Konyu – někdejší hlavní město seldžutské říše – Muzeum
Mevlany. Cesta vyhlídkovou silnicí pohořím Taurus. Zastávka na prohlídku zřícenin antického města Side, dnes
kouzelného přímořského střediska a dále do Antalye.
Nocleh.
5. den: Koupání a odpočinek v kouzelné oblasti Turecké
riviéry – okolí Antalye s krásnými plážemi. Nocleh.
6. den: Odpočinkový den s koupáním. Fakultativně možnost výletu na jachtě s koupáním v kouzelných částech Turecké riviéry. Nocleh.
7. den: Výlet za zříceninami antického města Perge a antického divadla Aspendos (UNESCO) – mimořádné fantastické památky, prohlídka historické části Antalye. Nocleh.
8. den: Přejezd do Myry – skalní hroby, chrám sv. Mikuláše a dále nádhernou krajinou vonících piniových lesů a divokou romantickou klikatící se cestou přes pohoří Taurus do
Pamukkale (UNESCO) – jedinečný přírodní fenomen, jeden
ze zlatých hřebů návštěvy Turecka. Travertinové kaskády
a jezírka – nádrže jsou zkrášleny jakoby bavlníkovými stalaktity – odtud název Pamukkale – v překladu „bavlníkový
hrad“, prohlídka zřícenin starověkého lázeňského města
Hierapolis. Procházka kaskádami. Nocleh.
9. den: Odjezd k Egejskému pobřeží do Kusadasi. Prohlídka antického Efesu (UNESCO) – nejzachovalejšího antického města na světě: Hadriánův chrám, amfiteátr pro
25.000 diváků, Celsova knihovna. Na Slavičím vrchu zastávka u domku, kde měla zemřít Panna Maria. Prohlídka
večerního Kusadasi. Nocleh.
baptisterium, hrad Aliho Paši. Najdeme zde památky z dlouhých 2.500 let historie. Pokračování k pobřeží Ksamili s ostrůvky a kouzelnými plážemi – unikátní oblast, která reprezentuje jónské skalnaté pobřeží Albánie. Možnost koupání.
Návrat do hotelu.
8. den: Nejprve zamíříme k přírodní atraktivitě „Modré
oko“ – jedná se o výjimečný podzemní pramen, voda vyvěrá
na povrch v hlubokém jezírku kuriózně kruhového tvaru. Jezírko je ve středu sytě modré, u okrajů sytě modravé jako
zornice a duhovka oka. Pokračování do Gjirokastry
(UNESCO) – prohlídka „kamenného města“ s bílými kamennými střechami, krásnými domy typické jihoalbánské architektury a majestátným hradem – citadelou, kde se nachází
zajímavé Muzeum zbraní, Etnografické muzeum (původní
rodinný dům diktátora Envy Hoxhy. Navštívíte i starý bazar.
Nocleh.
9. den: Dnes se přemístíme do Dürres a cestou se budeme opět kochat kouzlem albánské krajiny. Odpoledne si
prohlédneme město, především jeho antické památky –
zbytky starověkého řecko-římského přístavního města Dyrrachium. Navštívíte pevnost, amfiteátr (2. st. n. l.) Archeologické museum aj. Nocleh.
10. den: Ráno odjezd do Černé Hory, prohlídka Budvy, odjezd na nocleh.
11. – 12. den: Odjezd zpět do ČR. Příjezd odpoledne.
Služby: 7x nocleh v hotelu 3* – dvoulůžkové
pokoje s vlast. přísl. (4x Dürres, 3x Saranda),
2x tranzitní ubytování – hotel – 2lůž. pokoje,
9x polopenze, vstupné Shkodra, Dürres, Apolonia
včetně místního průvodce, doprava –
klimatizovaný bus, průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: ostatní vstupy, místní taxy
Č. zájezdu
Termín
Cena
50101
50102
14. 06. – 25. 06. 2014
13. 09. – 24. 09. 2014
14.990 Kč
14.990 Kč
Istanbul
Antalya
M
yr
a
A
sp P
en erg
d e
Si os
de
ALBÁNIE – BALKÁNSKÝ
DRAHOKAM
10. den: Pergamon s antickou Akropolí. Trója (UNESCO)
– vykopávky heroického města popsaného v Homérově
Iliadě, Canakkale. Nocleh.
11. den: Brzy ráno pokračování na trajekt přes Dardanely,
přejezd do Istanbulu (UNESCO), ubytování, seznámení
s městem: náměstí Hippodromu, nejvýznamnější světská
stavba a nejstarší a největší palác světa – bývalý palác sultánů Topkapi, večeře, nocleh.
12. den: Pokračování v prohlídce Istanbulu – Aja Sofia,
Modrá mešita se šesti minarety, Cisterna bazilica, Archeologické muzeum, Velký bazar, což je v podstatě 80 krytých
uliček (včetně zlaté) a více než 6000 obchodníků a další zajímavosti tohoto pohádkového města, nocleh.
13. den: Transfer na letiště a návrat do Prahy.
Služby: 12x nocleh v hotelu 3*, 12x snídaně, 11x večeře,
letenka Praha – Istanbul – Praha, letištní taxy
ve výši 2.800 Kč, transfery, klim. bus v Turecku,
trajekt, průvodce, turecký delegát,
povinné pojištění CK
V ceně není: vstupné do jednotlivých památek,
spropitné, fakultativní program
Č. zájezdu
Termín
Cena
5011
27. 09. – 09. 10. 2014
26.890 Kč
www.erikatour.cz
32
E X O T I C K É Z Á J E Z DY
JIŽNÍ ASIE
SRÍ LANKA –
ZELENÝ RÁJ
S+ S
Báječná kombinace
poznávání a odpočinku
na kouzelném Cejlonu
Velký okruh Srí Lankou s pobytem
u moře. Navštivte tropický ráj, i když „ráj bez andělů“,
jak jej nazvali Hanzelka a Zikmund. Dejte se zlákat vůní koření a čaje, hrou fantastických barev, tajemnou atmosférou
budhistických kášterů, bizardními tvary chrámů a pagod, neskutečnou rozmanitostí cejlonské přírody, bujnou vegatací
jeho džungle, křišťálovou vodou moře... Pojeďte objevit fantastickou rozmanitost Srí Lanky – Cejlonu, ostrova, který
patří k nejkrásnějším na světě.
min. 8 osob
Anuradhapura
Sigiriya
Dambulla
Pinnawalla
Polonnaruva
Kandy
Nuwara Eliya
Colombo
Horton Plains
Kalutara
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy. Přílet na Srí Lanku, transfer do
hotelu, odpočinek, nocleh.
3. den: Cesta malebnou krajinou do sloního sirotčince
v Pinnawela založeného r. 1975 na záchranu opuštěných
a zraněných slonů. Dnes jich zde je 65. Dambulla
(UNESCO) – pět mimořádných jeskynních chrámů z 1. stol.
našeho letopočtu s vytesanými sochami Buddhy a krásnými
malbami – jedny z nejrozsáhlejších a nejkrásnějších na
světě. Fakultativně Safari do Národního parku Minneriya –
spatříte zde divoké slony z těsné blízkosti, spoustu obojživelníků, místní i migrující ptáky, bambusy, které nejsou k vidění v jiných parcích (není v ceně). Odjezd na nocleh.
4. den: Sigiriya – skalní pevnost (UNESCO) – „Lví skála“
– citadela neobvyklé krásy, která se zvedá 200 m vysoko
z divoké džungle. Skála byla nejvnitřnější baštou sedmdesátihektarového opevněného města. Poněkud dobrodružný
výstup na vrchol za rozhledem, který bere dech. Nádherné
světoznámé fresky „nebeských panen“, které jsou ukryté
v jeskyních ve skále. Polonnaruwa – druhé hlavní město
Srí Lanky postavené v 11. – 12. stol. Mimořádná historická
lokalita.Thuparama – nejkrásnější a nejrozlehlejší ruiny
chrámu, Thivanka – nejzachovalejší část kláštera Jetavana,
chrám Gal Vihare – 4 obrovské sochy Budhy vytesané do
skály a Audienční sál, Královský palác aj. Návrat na nocleh.
5. den: Anuradhapura – první hlavní město a nepo-
chybně nejvelkolepější město starého Cejlonu. Je tu spousta
archeologických a historických památek (2 opět na seznamu
světového dědictví). Chrám svatého stromu Bo – stromu,
který vyrostl z odřezku fíkovníku, pod kterým Buddha dosáhl
osvícení, 2.200 let starého, nejstaršího historicky doloženého
stromu na světě. Mosazný palác z 2. stol př. n.l. – dnes zbylo
z víceposchoďové stavby pro mnichy 1600 kamenných
sloupů. Ruwanweliseya – ve své době nejvyšší pagoda –
90 m. V případě času návštěva řezbářské dílny. Fakultativně
projížďka na slonech. Návrat do hotelu.
6. den: V Matale navštívite zahradu koření – skořice, pepř,
vanilka, zázvor aj. – ke všemu budete moci přivonět a poučit
se, jak koření na Srí Lance roste. Návštěva batikové dílny.
Kandy – poslední hlavní město sinhálských králů – typický
folklor, Horní jezero, Muzeum drahých kamenů, manufaktura
na zpracování drahých kamenů, nejposvátnější místo ostrova – Chrám Buddhova zubu, bazar aj. Večerní folklórní
představení včetně tance na žhavých uhlících. Nocleh.
7. den: Peradeniya: návštěva Královské botanické zahrady – původně královská zahrada už ze 14. stol., později
rozšířená Brity – nádherná kombinace stromů, keřů a květin.
Cesta do Nuwara Eliya se zastávkou na plantážích a v továrně na čaj. Průjezd krajinou tzv. „Malé Anglie“ – kouzelné
zelené kopce, údolí, vodopády, čajové plantáže. Nocleh.
8. den: Návštěva Národního parku Horton Plains – nedotčené území pustých, vysoko položených planin, ukonče-
ných na jižním okraji dramatickým skalním srázem – pověstným „koncem světa“ – World´s End, odkud spadají skály
kolmo dolů téměř 1.000 m – nádherný výhled na téměř celý
jih ostrova – nejkrásnější výhled na Srí Lance. Území nemající na Srí Lance obdoby – plochy mlžného pralesa s deštníkovitými stromy keena, rododendrony a stromovými kapradinami. Poznání parku nám umožní túra cca 14 km.
Uvidíme také vodopády Backer´s Falls. Návrat na nocleh.
9. den: Nuwara Eliya – „Město světla“ – nevýše položené
město Srí Lanky, srdce čajové srílanské oblasti, kde se pěstuje jeden z nejkvalitnějších čajů na světě, velmi oblíbené
horské středisko s horským klimatem a fantastickými scenériemi. Odtud přejezd malebnou krajinou k moři, zastávka
u filmově proslaveného místa u mostu přes řeku Kwai , fakultativně sloní safari. Dojezd k moři – nocleh.
10. – 12. den: Pobyt na pláži u moře – koupání, odpočinek,
nocleh.
13. den: Odpoledne krátká prohlídka Colomba a odlet.
14. den: Přílet do Prahy.
Služby: letenka Praha – Colombo – Praha s přestupem,
letištní taxy ve výši 5.000 Kč, 11x nocleh
v hotelech 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
4x plná penze, 7x polopenze, transfery,
doprava klim. minibusem / autobusem, vstupy
dle programu, jeep na výlet na Horton Plains,
místní a český průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní program –
safari do NP Minneriya cca 60 USD,
vízum 900 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
60011
60012
60013
60014
15. 02. – 28. 02. 2014
23. 03. – 05. 04. 2014
17. 11. – 30. 11. 2014
15. 02. – 28. 02. 2015
49.990 Kč
49.990 Kč
49.990 Kč
49.990 Kč
Zkrácený pobyt – pouze jeden den u moře, celkem
11-denní zájezd – ceny žádejte v CK.
Nabídku pobytů na Srí Lance najdete
v Pobytových zájezdech CK Erika Tour
na www.erikatour.cz
33
www.erikatour.cz
EXOTICKÉ ZEMĚ
JIŽNÍ ASIE
INDIE – OD DILLÍ
S+ S
PO KERALU
Poznejte neuvěřitelnou Indii,
zemi neskutečných kontrastů
„Neuvěřitelná Indie“ – to je nyní hlavní propagační indické
motto a skutečně je tato země neuvěřitelná, šokující, fascinující. Tento zájezd vás provede jejími kontrasty – od fantastických památek na severu, kde je hlavním fenomenem
ruch, po krásný přírodní jih, kde si odpočinete u krásného
moře, budete relaxovat při plavbě na hausbótu a popř. si dopřejete i ayuvérdickou masáž.
5. den: Časně ráno lodní projížďka po posvátné řece
Ganze – fantastická atmosféra desítky nádherných ghátú,
tisíce koupajících se věřících, očista těla i duše. Snídaně.
Výlet k pevnosti Chunar, která se vypíná na vrcholu kopce
nad ohbím Gangy – mohutné mughalské hradby, zajímavé
panorama. Volno ve Varánásí. Nocleh.
6. den: Přejezd vlakem do Satny a poté do Khajuraha, ubytování v hotelu. Dle čas. možností zahájení prohlídky. Khajuraho – architektonický skvost postavený kolem roku 1000
n.l. je indickým nesmrtelným darem smyslné lásky světu. Prohlídka Východní a Západní skupiny chrámů: sochařské
umění, jemný nádech růžového odstínu kamene dodává kamenným postavám takřka živou podobu. Pouhých 10 cm široké vlysy jsou přeplněné naturalistickými detaily, ornamenty,
šperky, jemnými kudrlinkami účesů, vyjadřují různé nálady.
Chrámy jsou rozděleny do několika skupin. (Západní je největší, kompaktní, centrálně umístěna – nejvýznačnější monumenty dynastie Čandelů – chrámy Lakshmana, Varana,
Matangešvára aj. Východní skupinu tvoří dvě samostatné
skupinky, např. Brahma, Vamana, Javami). Nocleh.
7. den: Prohlídka Khajuraha, přejezd do obce Orchha,
ubytování, návštěva tohoto opuštěného středověkého města,
bývalého hlavního města dynastie Bundélů na březích řeky
Betwa ukrývajícího neskutečné architektonické klenoty. Uvidíte Jahangir Mahal, Raj Mahal a další skvosty. Nocleh.
8. den: Přejedeme na nádraží do Jhansi a vlakem do
Agry. Ubytování, volno ve starobylém městě. Nocleh.
9. den: Ráno navštívíme Taj Mahal – „slzu na tváři věčnosti“ či „symbol věčné lásky“, patrně nejznámější stavbu
Indie. Císař Šáhdžahán vybudoval Taj Mahal jako příbytek
pro tělo své nejoblíbenější manželky Mumtázmahal. Poté
mohutná pevnost v Agře z červeného pískovce stojící na
březích řeky Yamuna, Itmad – ud – Daulah – mramorové
mauzoleum. Nocleh.
10. den: Přejezd do Jaipuru, cestou navštívíme Fatehpur
Sikri – zapomenuté velkolepé pouštní město z červeného
pískovce. V 16. stol. si ho nechal postavit slavný císař Kabar,
ale záhy bylo opuštěno pro nedostatek vody. Poušť toto nadzemsky působící město dokázala uchovat do dnešních časů.
Jaipur, nocleh.
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy, přílet do Dillí, transfer do hotelu,
ubytování, odpočinek, odpoledne prohlídka Starého Dillí:
Raj Ghat – památník Ghándího, cesta kolem Červené pevnosti, Jama Masjid – jedna z největších mešit v Asii. Nocleh.
3. den: Nové Dillí – kontrastní město se životem 21. stol.
Imperiální Dillí - komplex Qutub Minar – nejstarší muslimská
památka (především minaret a rozvaliny první mešity) v krásných pěstěných zahradách, Humayunova hrobka, impozantní Brána Indie, Jantar Mantar – observatoř pod širým
nebem, budovy Parlamentu, Prezidentský palác, Lotus
temple. Transfer na nádraží, noční klimatizovaný lehátkový
vlak do Váránasí.
4. den: Ráno příjezd do Váránasí – úchvatné hinduistické
město, jedno z nejstarších obydlených měst světa patří k nejposvátnějším tírthám. Ubytování. Poté navštívíme staré
město, bludištěm uliček se dostaneme ke komplexu chrámu
Višvanátha (Zlatý chrám), uvidíme chrám bohyně Durgy
(Opičí chrám), (do interiéru mohou pouze Indové). Moderní
chrám Bharat Máta s mapou Indie. Odpoledne rezidence
mahárádži – pevnost Rámnagar. Večer možnost návštěvy
ceremonie Aarti na břehu Gangy. Nocleh.
11. den: Prohlídka Jaipuru a okolí – fantastická pevnost
Amber korunující návrší severně od města – klasický romantický radžastánský pevnostní palác, vznešený komplex,
který je nádhernou fúzí mughalského a hinduistického stylu.
Pevnost Jaigarh – na západní siluetě města dominují rozsáhlé hradby, strážní věže a brány Jaigarhu - jedna z mála
vojenských staveb středověké Indie zachovaná téměř neporušená. Pevnost Navalgarh - mohutná pevnost v pouštní
krajině, malovaná havélí. Večer fakultativně návštěva
Chokhi Dhani – etnické radžastanské vesnice. Nocleh.
12. den: Prohlídka „růžového města“, např.: Městský palác
– nádherná kombinace mughalské a tradiční radžastanské
architektury, Jantar Mantar – největší a nejlépe zachovaná
z pěti observatoří postavených Jai Singlem II. v různých částech země. Hawa Mahal – Palác větrů – nejslavnější jaipur-
EXOTICKÉ ZEMĚ
Delhi
Agra
Jaipur
Váránasí
Orchha
Khajuraho
Mumbai
Goa
Alleppey
min. 8 osob
ská památka, jejíž ornamentální fasáda – s 593 vytesanými
okenními mřížkami a balkónky ohromuje od r. 1799. Chrám
Birla aj. Odpoledne odjezd do Dillí. Ubytování, nocleh.
13. den: Odjezd na letiště, přelet do Goa. Volno. Nocleh.
14. den: Výlet do severní Goy, abychom poznali životní styl
této „bezstarostné“ provincie. Navštívíme Muzeum křesťanského umění, Basiliku Bom Jesus s ostatky sv. Františka
Xaverského, katedrálu Sé, Starou Gou. Návrat do hotelu,
nocleh.
15. den: Volno, relaxace na krásných plážích. Odpoledne
fakultativně odjezd na pláž Colva, odkud se můžeme vydat
lodí na pozorování delfínů. Nocleh.
16. den: Odpočinek, večer odjezd vlakem do Alleppey.
17. den: Příjezd do Alleppey odpoledne, odpočinek, možnost ayuverdické masáže. Nocleh.
18. den: Ráno se nalodíte na váš hausbót – absolvujete
projížďku po tzv. backwaters (stojaté vody), kde se mísí
sladká voda se slanou, na riceboat – lodích stavěných tradičními technologiemi. Nikde jinde na světě nenajdete tak
uklidňující krajinu – kanály lemované palmami, budete sledovat malá políčka, poklidné vesničky, rybáře u vody, hejna
kachniček… Několikrát se zastavíte, abyste se krátce prošli.
Celý den si budete užívat klidu na svém hausbótu. Zde
budou servírována všechna jídla a také zde přenocujete.
19. den: Dopoledne návrat do Alleppey, odpoledne vlak do
Mumbaie.
20. den: Příjezd do Mumbaie odpoledne, ubytování, osobní
volno. Nocleh.
21. den: Vydáme se na prohlídku Mumbaie. Navštívíme
Muzeum Prince z Walesu, nejslavnější koloniální památku
– Bránu Indie, promenádu Marine Drive s pěknou vyhlídkou
na záliv, oblíbený park Visuté zahrady s panoramatickým
výhledem, Jain templ, Flora Fountain, trh Crawford. Volno
k nákupům. Nocleh.
22. den: Časně ráno odlet, přílet do Prahy.
Služby: letenka Praha – Dillí – Mumbai – Praha s přest.,
letištní taxy ve výši cca 7.500 Kč,
vnitrostátní let Jaipur – Goa, vlaky 2. třídy
dle rozpisu: Varanásí – Satna – sedačkový,
z Dillí do Varanasí, z Goy do Alleppey, z Alleppey
do Mumbaie lehátkový, 16x nocleh v hotelech
3 * – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl., 1x nocleh
na hausbótu, 3x nocleh ve vlaku,
12x snídaně, 4x plná penze, transfery,
doprava klimatizovaným autobusem /
minibusem, vlak, veškeré vstupy uvedené
v programu, místní průvodce a český průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: večeře a obědy,
vstupní vízum 1.200 Kč,
příplatek na 1/1 9.200 Kč, spropitné
Č. zájezdu
Termín
Cena
6002
15. 11. – 06. 12. 2014
79.990 Kč
Změna programu dle aktuální situace a místních jízdních
řádů vyhrazena.
www.erikatour.cz
34
JIŽNÍ ASIE
POKLADY
SEVERNÍ INDIE
S+ S
min. 6 osob
Zlatý trojúhelník a navíc
Khajuraho a Váránasí
Jeden ze základních programů poznávání Indie s nejvýznačnějšími památkami severu.
nádherná kombinace mughalské a tradiční radjastanské
architektury – rozlehlý komplex rozdělený na řadu nádvoří,
zahrad, budov. Královská observatoř – jedna z nejlépe
zachovalých. Nádherný Palác větrů, typický bazar. Nocleh.
6. den: Ráno ještě věnujeme charismatickému Jaipuru,
poté odjezd do Agry. Cestou navštívíme Fatehpur Sikri –
zapomenuté velkolepé pouštní město z červeného pískovce
Mughalské Dynastie. Nocleh.
Program:
1.–2. den: Odlet z Prahy, přílet do Dillí a transfer do hotelu.
Nocleh.
3. den: Prohlídka Nového Dillí – např. Lakšmí Narayan
Temple, impozantní Brána Indie, parlament, vládní čtvrtě
aj. odpoledne prohlídka Starého Dillí – Jama Masjid – největší mešita v Asii, Červená pevnost, památník Ghándího
aj. Nocleh.
4. den: Přejezd do Jaipuru, odpoledne volno k nadechnutí
atmosféry tohoto „růžového města“. Nocleh.
5. den: Návštěva fantastické pevnosti Amber – dojedete
sem na slonech – klasický romantický rajastanský pevnostní palác. Poté prohlídka města – Městský palác –
historického centra města Patan – město umění a architektury založené r. 250 př. n. l., proslavené svými bronzovými
stříbrnými a měděnými výrobky. Královské lázně, náměstí
Durbar, Krišna Mandir a Zlatý chrám. Nocleh.
4. den: Časně ráno možnost 50 minutového vzrušujícího
letu nad nejvyššími horami světa včetně blízkosti Mt. Everestu. Přelet do Bharatpuru, transfer na ubytování. Návštěva Národního parku Chitwan – oblasti neskutečně bohaté na zvěř i ptactvo – možnost procházky džunglí, sloního
safari či projížďky na kanoi. Nocleh.
NEZAPOMENUTELNÝ
min. 6 osob
NEPÁL
Nespoutaná příroda a tisíciletá
historie ve stínu Himálaje
Neskutečná atmosféra této země přitahuje turisty jako magnet. Země vysokých horských štítů – na jejím území je 8
z 10 nejvyšších hor světa včetně Mt. Everestu. Hory po
celý rok pokryté bělostným sněhem jsou v protikladu s bujnou vegetací na jihu země. Neprostupná džungle v NP
Chitwan ukrývá nosorožce, buvoly, leopardy, bengálské
tygry a řadu dalších zvířat. Dlouhá a bohatá historie se
nám odkrývá v oblastech kolem Kathmandu a Pikhart.
Země, která až do r. 1950 byla izolovaná od okolního světa
láká svou tajemností.
Program:
1. – 2. den: Odlet do Dillí a přelet do Kathmandu, transfer
do hotelu, ubytování. Prohlídka buddhistického chrámu Swayambhunath – opičího chrámu s výhledem na celé Káthmandské údolí. Večer uvítací večeře s typickými nepálskými folklórními tanci. Nocleh.
3. den: Prohlídka Kathmandu plného chrámů, klášterů,
nádvoří, fascinující architektonické historie. Náměstí Durbar,
chrám Teleju, starý Královský palác střežený sochou opičího
boha Hanumana, zastávka u Domu živoucí bohyně Kumarí,
procházka bazarem a labyrintem uliček. Prohlídka unikátního
35
www.erikatour.cz
7. den: Ráno návštěva Taj Mahalu – básně vytesané do
bílého mramoru, symbolu věčné lásky. Mohutná Červená
pevnost. Itmad – ud – Daulah – mramorové mauzoleum.
Nocleh.
8. den: Transfer na nádraží a vlak do Jhansi. Poté přejezd
do Khajuraha. Cestou navštívíme Orchhu – neuvěřitelné
opuštěné středověké město. Ubytování v Khajurahu, večer
návštěva světelné a hudební show.
9. den: Prohlídka architektonického skvostu – prohlídka
Východní a Západní skupiny chrámů – např. Lakšmí
a Varha chrámy, Kandariya Mahadev, Devi Jagdamba aj.
Nocleh.
10. den: Transfer na letiště, přelet do Váránasí, ubytování,
výlet do Sarnathu. Nocleh.
11. den: Celý den věnujeme prohlídce Váránasí – koupací
gháty, projížďka po Ganze, Tulsi Manas Temple, Alamgir
Temple, Bharat Mata Temple. Mystická atmosféra Váránasí.
Nocleh.
12. den: Transfer na letiště a let do Dillí. Nocleh.
13 den: Odlet.
Zájezd lze kombinovat s návštěvou Nepálu.
Ceny vám vykalkulujeme v CK na požádání.
Služby: 11x nocleh – hotel – dvoulůžkové pokoje
s vl. přísl., 11x snídaně, letenka Praha – Dillí –
Praha s přestupem, letištní taxy ve výši 6.000 Kč,
transfery, klimatizovaný mikrobus,
jízda na slonu v Jaipuru, vlak Agra – Jhansi
klimat. vlakem, loďní projížďka po Ganze,
místní a český průvodce, vstupy dle programu,
místní lety Khajuraho – Váránasí – Dilí,
povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: víza, spropitné, vstupy, obědy,
večeře a nápoje
Č. zájezdu
Termín
Cena
60031
60032
17. 04. – 29. 04. 2014
13. 10. – 25. 10. 2014
58.990 Kč
58.990 Kč
5. den: Časně ráno si ještě užijeme pozorování džungle
a poté přejedeme do městečka Pokhara – jednoho z nejkrásnějších míst v Himálajích, v lůně Annapúren. Návštěva
chrámu Bindyabasini, lodní projížďka po jezeře Phéva, vyhlídky na kaňon řeky Seti, fakultativně např. vodopády Déví.
Podvečerní procházka bazarem. Nocleh.
6. den: Za východu slunce výlet k pevnosti Sarangkhot
– odtud dechberoucí výhled na Anapurny. Přejezd scénickou
krajinou do Ngarkotu. Nocleh.
7. den: Přejezd do Telkotu – výhled přes kaňonovité údolí
na vrcholy Himálají. Odtud se stálými výhledy na Himálaje,
terasovitá políčka a vesničku Sankhu k Changu Narayan –
sochami bohatě zdobenému chrámu. Návštěva tohoto chrámu
je v Nepálu doslova povinností. Starobylé hlavní město Bhaktapur s mnoha chrámovými komplexy, je jako muzeum pod
širým nebem. Pashupatinath – nejsvětější ze všech Hindú
chrámů v Nepálu na březích řeky Bagmati. Boudhanath –
jedna z největších buddhistických stúp na světě. Nocleh.
8. den: Volno v Kathmandu do odletu, odlet.
9. den: Přílet.
Služby: 6x hotel 3* – dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
5x snídaně, 1x plná penze, 1x tradiční uvítací
večeře s programem, letenku Praha –
Kathmandu – Praha s přestupem, letištní taxy
do výše 6.000 Kč, místní let Kathmandu –
Bharatpur, transfery, doprava, místní a český
průvodce, vstupy do památek, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vyhlídkový let nad Himálajemi
příplatek na jednolůžkový pokoj 4.850 Kč,
spropitné, nepálské vízum (30 USD)
Č. zájezdu
Termín
Cena
60041
60042
28. 04. – 06. 05. 2014
24. 10. – 01. 11. 2014
57.990 Kč
57.990 Kč
Zájezd možno rozšířit o program Úchvatný Darjeeling
a Sikkim nebo vzájemně nakombinovat se Zlatým trojúhelníkem Indie.
EXOTICKÉ ZEMĚ
JIHOVÝCHODNÍ ASIE
VIETNAM
OD SEVERU K JIHU
Poznání celého Vietnamu – jeho
nejkrásnějších míst
Jedna z nejkrásnějších zemí Asie, zelená vegetace po celý
rok, fantastické přírodní útvary, tisíciletá kultura a pracovití
milí lidé – to je Vietnam.
S+ S
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy, přílet do Hanoje. Ubytování. Návštěva jezera Hoan Kiem s Chrámem Jadeitových hor a operou. Hodinová projížďka rikšou ve Staré čtvrti a první
seznámení s tímto zajímavým městem. Večer návštěva představení tradičního vodního loutkového divadla. Nocleh.
3. den: Výlet do Hoa Lu – lodní výlet za návštěvou Tam
Coc nazývaným Zátokou padajícího draka bez moře – strmá
skalní města vystupují z roviny „zaplavené“ ne mořem, ale
rýžovišti – fantastické přírodní scenérie. Pagoda Bich Dong.
Návrat do Hanoje. Nocleh.
4. den: Dopoledne city tour Hanojí – Ho-Chi Minovo Mauzoleum, Pagoda jednoho sloupu, Chrám literatury aj. Odpoledne odjezd do Ha Long. Nocleh.
5. den: Ha Long – lodní výlet po zálivu Ha Long Bay –
vyhlídková plavba neobyčejně krásnou krajinou s 3000 malými ostrovy a fantastickými vápencovými útvary (UNESCO).
Návštěva tajuplných jeskyní Thien Cung a Dau Go. Návrat
do Hanoje, cestou návštěva But Thap Pagody a romantických vesniček. Transfer na letiště a přelet do Hue, nocleh.
6. den: Lodní výlet po Voňavé řece k pagodě Thien Mu.
Poté návštěva Císařského paláce se Zapovězeným pur-
POKLADY VIETNAMU
A KAMBODŽE
To nejlepší z Indočíny !
Vietnam a Kambodža – ten první s tisíciletou kulturou pod
vlivem Číny, Kambodža s kulturou, která náležela k Západní
Indii. Obě země byly potom ještě spolu s Laosem sjednoceny
v době francouzské kolonizace v umělém impériu, jehož
území dnes nazýváme Indočína. Jejich nádherné památky
i krajina jako vystřižená z fantastických snů lákají stále více
turistů. V neposlední řadě k tomu přispívá i pohostinnost
a vřelost obyvatel obou zemí.
S+ S
Program:
1.– 2. den: Odlet z Prahy, přílet do Hanoje. Ubytování. Návštěva jezera Hoan Kiem s Chrámem Jadeitových hor a operou. Hodinová projížďka rikšou ve Staré čtvrti a první seznámení s tímto zajímavým městem. Večer návštěva
představení tradičního vodního loutkového divadla. Nocleh.
3. den: Dopoledne city tour Hanojí – Ho-Chi Minovo Mauzoleum, Pagoda jednoho sloupu, Chrám literatury aj. Odpoledne odjezd do Ha Long. Nocleh.
4. den: Ha Long – lodní výlet po zálivu Ha Long Bay –
vyhlídková plavba neobyčejně krásnou krajinou s 3000 malými ostrovy a fantastickými vápencovými útvary (UNESCO).
EXOTICKÉ ZEMĚ
purovým městem, Minh Mang – Královská hrobka a hrobka
Tu Duc. Pokračování do Hoi An, cestou fotostop při přejezdu
Passu Oceánských mraků. Nocleh.
7. den: Výlet do My Son (Krásné hory) – která je zrcadlem
starobylé čamské kultury – památky ze 4. – 15. stol., pozůstatky hinduistických chrámů aj. Odpoledne prohlídka Hoi An
– starého města s návštěvou Pagody Phuoc Kien, starého
domu Tan Ky, japonského zastřešeného mostu, měšťanských domů a tradičních trhů. Nocleh.
8. den: Pokračování do Danangu – zastávka u Mramorových hor, návštěva muzea Čamů, poté přelet do Cam
Ranh Bay, a transfer do přímořského letoviska Nha Trang
– nejznámější vietnamské plážové promenády s průzračně
tyrkysově zbarveným mořem. Nocleh.
9. den: Volno, odpočinek, koupání v Jihočínském moři.
Nocleh.
10. den: Transfer do přístavu Cau Da, výlet lodí k akváriu
Tri Nguyen, rybářské vesnici a ostrovu Mun. Návrat a prohlídka města s návštěvou věží Po Nagar Cham, pagody
Long Son, tržiště Dam a výběžku Hon Chong. Nocleh.
11. den: Odjezd na letiště a přelet do Saigonu. Krátká prohlídka – zvenčí Palác sjednocení, katedrála Notre Dame,
Centrální pošta. Nocleh.
12. den: Výlet do partyzánské oblasti Cu Chi a návštěva
podzemních tunelů – nachází se zde více než 200 km tunelů
postavených za války. Návrat do Saigonu, půldenní prohlídka s návštěvou úchvatného Čínského města s pagodou
Thien Hau tržištěm Binh Tay. Nocleh.
13. den: Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu, projížďka po řece s krásnými výhledy na břehy, os-
Hanoj
Ha Long
Hue
Hoi An
Nha Trang
Saigon
min. 8 osob
Návštěva tajuplných jeskyní Thien Cung a Dau Go. Návrat
do Hanoje, cestou návštěva But Thap Pagody a romantických vesniček. Transfer na letiště a přelet do Hue, nocleh.
5. den: Lodní výlet po Voňavé řece k pagodě Thien Mu.
Poté návštěva Císařského paláce se Zapovězeným purpurovým městem, Minh Mang – Královská hrobka a hrobka
Tu Duc. Pokračování do Hoi An, cestou fotostop při přejezdu
Passu Oceánských mraků. Odpoledne procházka po Hoi
An – starém městě s návštěvou Pagody Phuoc Kien, starého domu Tan Ky, japonského zastřešeného mostu, měšťanských domů a tradičních trhů. Nocleh.
min. 8 osob
trovy Drak, Jednorožec, Želva a Fénix, rybí plovoucí trh aj.
Přistaneme na ostrově Želva, navštívíme sad tropického
ovoce, ochutnáme tradiční sezónní ovoce a poslechneme
si tradiční jihovietnamskou hudbu. Na malé džunce projedeme přírodní kanál Vam Chua, navštívíme včelí farmu
a ochutnáme medový čaj. Projedeme se tradičním dopravním prostředkem – vagónkem tlačeným motokolem po venkovských cestách. Navštívíme dílničku, kde se vyrábí kandovaný kokos a ochutnáme tuto čerstvou pochoutku. Vrátíme
se na velkou loď do My Tho a zpět do Saigonu.
14. – 15. den: Případné volno, odlet dle letového řádu a návrat do Prahy.
Služby: Letenky Praha – Hanoi a Saigon – Praha,
letištní taxy ve výši 8.500 Kč,
místní lety Hanoi – Hue, Da Nang – Cam
Ranh a Cam Ranh – Saigon
v ekonomické třídě, transfery,
doprava na výlety v klimatizovaných
autech a mikrobusech, 12x nocleh v hotelech –
dvoulůžkové pokoje s vl. soc. zařízením,
12x plná penze, všechny vstupy dle programu,
lodní výlety, místní a český průvodce,
1/2 l minerální vody na osobu a den,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: Vietnamské vízum – 45 USD
spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 6.950 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
6005
01. 11. – 15. 11. 2014
63.990 Kč
6. den: Pokračování do Danangu – zastávka u Mramorových hor, návštěva muzea Čamů, poté přelet do Cam
Ranh Bay, a transfer do přímořského letoviska Nha Trang
– nejznámější vietnamské plážové promenády s průzračně
tyrkysově zbarveným mořem. Nocleh.
7. den: Volno, odpočinek, koupání v Jihočínském moři.
Nocleh.
8. den: Transfer do přístavu Cau Da, výlet lodí k akváriu
Tri Nguyen, rybářské vesnici a ostrovu Mun. Návrat a prohlídka města s návštěvou věží Po Nagar Cham, pagody
Long Son, tržiště Dam a výběžku Hon Chong. Nocleh.
9. den: Odjezd na letiště a přelet do Saigonu. Krátká prohlídka – zvenčí Palác sjednocení, katedrála Notre Dame,
Centrální pošta. Nocleh.
10. den: Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu, projížďka po řece s krásnými výhledy na břehy, ostrovy Drak, Jednorožec, Želva a Fénix, rybí plovoucí trh aj.
Přistaneme na ostrově Želva, navštívíme sad tropického
ovoce, ochutnáme tradiční sezónní ovoce a poslechneme
si tradiční jihovietnamskou hudbu. Na malé džunce projedeme přírodní kanál Vam Chua, navštívíme včelí farmu
a ochutnáme medový čaj. Projedeme se tradičním dopravním prostředkem – vagónkem tlačeným motokolem po venkovských cestách. Navštívíme dílničku, kde se vyrábí kandovaný kokos a ochutnáme tuto čerstvou pochoutku. Vrátíme
se na velkou loď do My Tho a dále do Can Tho. Nocleh.
www.erikatour.cz
36
JIHOVÝCHODNÍ ASIE
11. den: Lodní výlet do Cai Rang na největší plovoucí trh.
Poté odjezd do Chau Doc a odpolední lodní výlet k Čamské
vesnici, islámské mešitě a hoře Sam. Nocleh.
12. den: Výlet lodí do Phnom Penhu, který byl kdysi považován za nejkrásnější město Indočíny. Ubytování a prohlídka: návštěva nestaršího chrámu Wat, sochu pramáti
Penh, pomník osvobození, Muzeum genocidy, Národní muzeum, Královský palác se Stříbrnou pagodou. Procházka po
nábřeží u soutoku řek Mekong a Tonle Sap. Nocleh.
13. den: Návštěva muzea Toul Sleng – bývalého vězení
Rudých Khmérů, potom návštěva centrálního trhu Phsar
Thom Thmei (styl art-deco) a přejezd lodí do Siem Reap –
naší základny k objevování starověkého hlavního města
Khmérského impéria – Angkoru. Nocleh.
14. den: Zájemci mohou obdivovat v Angkoru i východ
slunce. Návštěva zřícenin unikátního hlavního města Angkor
Thom (UNESCO) z 12. stol.: jižní brány, chrámu Bayon s obrovskými tvářemi bódhisattvy Avalókitešvary, Sloní terasy,
Angkorského národního muzea a slavného chrámu Angkor
Wat – největšího hinduistického chrámu světa (nejdelší basreliéf na světě). Na závěr dne romantický západ slunce z Bakheng Hills. Večer Aspara Dance Show. Nocleh.
15. den: Návštěva chrámu Ta Prohm – jednoho ze zdejších
nejkrásnějších chrámů, fontána Neak Pean, nejvzdálenější
chrám velkého okruhu Ta Som, Preah Khan temple a návštěva unikátního interiéru cihlových soch Prasat Kravan,
Srah Srang aj. Transfer na letiště do Siem Reap a odlet do
Saigonu. Nocleh.
16. den: Výlet do partyzánské oblasti Cu Chi a návštěva
podzemních tunelů. Návrat do Saigonu, půldenní prohlídka
s návštěvou úchvatného Čínského města s pagodou Thien
Hau tržištěm Binh Tay. Poslední nákupy suvenýrů. Transfer
na letiště, odlet.
17. den: Přílet.
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy a přílet do Bankoku, ubytování,
nocleh.
3. den: Výlet „dlouhoocasou“ lodí po řece Chao Phraya –
v minulosti architektonicky nejpřepychovější bulvár města,
Wat Arun – chrám růžových červánků – nejvýraznější symbol
Bankoku, vedlejší kanály vedoucí kokosovými plantážemi,
sady a zeleninovými zahradami, starými chrámy a tradičními
malebnými venkovskými domy – skutečný život na řece.
Královský palác – Korunovační sál, Trůnní sál, Přijímací sál
a královská kaple Wat Phra Keo se slavným Smaragdovým
Buddhou. Odpoledne individuální prohlídky. Nocleh.
4. den: Fakultativní výlet z Bankoku kolem venkovských
domů a vesnic za návštěvou nejbarvitějšího a největšího
plovoucího trhu Damnernsaduak. Zastávka u nejvyšší
buddhistické pagody Nakhon Pathom. Večer možnost návštěvy thajského večera s thajskou večeří a představením
klasických i folklorních tanců. Nocleh.
Zlatý
trojúhelník
Chiang Saen
Chiang Rai
Phaiao
THAJSKO –
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Chiang Mai
S+ S
Ayuttaya
Úchvatný okruh Severním Thajskem
s pobytem na ostrově Phuket
Thajsku se přezdívá země úsměvů a Thajci skutečně mají
rádi zábavu a pohodu, ale je to také národ přemýšlivý
a zručný, což můžete poznat nejen ve spoustě památek,
které zde najdete, ale také v krásných rukodělných předmětech a ve vyhlášené kuchyni. Život v Thajsku je velmi různorodý a nabídne vám bohatou historii zobrazenou v nesčetných památkách, krásnou přírodu, zábavu i odpočinek. A tak
doufáme, že se rozhodnete pro první návštěvu Thajska a pak
do vás vítr zavane semínko lotosu a ve vás vzklíčí pouto neustálých vzpomínek, inspirací a návratů, jak věří Thajci.
Sukhothai
Phitsanulog
Bangkok
Phuket
min. 10 osob
5. den: Návštěva Bang Pa-In – Královského letního paláce Ayutthayi – udivující směsi evropské a orientální architektury. Ayutthaya – staré hlavní město thajského království
– prohlídky včetně chrámů Wat Phra Srisanpetch, Wat Maha
Dhat, Wat Chai Watanaram a Wat Yai Chai Mongol. Phitsanulok – prohlídka chrámu Wat Pra Sri Rattana Mahatat,
kde je 2. nejvýznamnější socha Buddhy z bronzu v Thajsku.
Nocleh.
6. den: Návštěva Sukhothai – prvního hlavního města
thajské říše – prohlédnete si muzeum a přilehlý Historický
park, chrám Wat Maha Dhat – hlavní královský chrám s 240
menšími pagodami, Wat Sra Sri, Wat Sri Chum – chrám mluvícího Budhy. V Pha Yao navštívíme Wat Sri Khom Kham.
Přejezd do Chiang Rai. Nocleh.
37
www.erikatour.cz
Služby: Letenky Praha – Hanoi a Saigon – Praha,
letištní taxy ve výši 9.000 Kč, místní lety
Hanoi – Hue, Da Nang – Cam Ranh
a Cam Ranh – Saigon v ekonomické třídě,
mezinárodní let Siem Reap – Saigon,
transfery, doprava na výlety v klimatizovaných
autech a mikrobusech, 14x nocleh
v hotelech – dvoulůžkové pokoje
s vl. soc. zařízením,14x plná penze,
všechny vstupy dle programu,
lodní výlety, místní a český průvodce,
1/2 l minerální vody na osobu a den,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vietnamské vízum
dvojí vstup (65 USD)
kambodžské vízum (25 USD), spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 6.950 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
60061
60062
60063
25. 02. – 12. 03. 2014
01. 11. – 17. 11. 2014
25. 02. – 12. 03. 2015
72.490 Kč
72.490 Kč
72.490 Kč
7. den: Chiang Rai – prohlídka opiového muzea, poté
cesta ke Zlatému trojúhelníku, kde řeky Ruak a Mae Khong
tvoří hranici mezi Thajskem, Laosem a Myanmarem. Projížďka lodí do Chiang Saen, dalšího bývalého hlavního města
thajského království – návštěva chrámů a ruin. Nocleh.
8. den: Prohlídka Wat Rong Khun – moderního nekonvenčního buddhistického chrámu. Přejezd do Chiang Mai
– na hoře Doi Suthep po 290 schodech výstup k nejvýznamnějšímu chrámu severního Thajska Phra Dhat. Nocleh.
9. den: Návštěva sloní farmy Mae Saa Elephant Camp,
fakultativní projížďka na slonech okolní přírodou. Návštěva
ovocné farmy. Wat Prasingh – chrám z let 1385 – 1400 v klasickém severothajském stylu, Wat Chedi Luang a trh Waroros velmi populární mezi domorodci. Noční transfer (2. třída
– lehátkový klimatizovaný vlak) do Bankoku.
10. den: Transfer na letiště, přelet na Phuket (nebo Koi
Samui). Nocleh.
11. – 14. den: Odpočinek na krásných plážích největšího
thajského ostrova. Fakultativně možnost výletů po ostrově
i na ostrovy okolní – např. Phi Phi.
15. den: Odpočinek, dle letového řádu transfer na letiště
a přelet do Bankoku a odlet z Bankoku.
16. den: Přílet do Prahy.
Služby: 12x nocleh v hotelu ***, 13x snídaně,
letenka Praha – Bankok – Praha s přestupem,
letištní taxy ve výši 7.900 Kč, transfery,
vlak Chiang Mai – Bankok,
vnitrostátní přelet Bankok – Phuket a zpět,
klim. bus / mikrobus, místní a český průvodce,
výlety a vstupy dle programu, povin. pojištění CK
V ceně není: spropitné, vízum, fakultativní programy
Fakultativně: večeře
Č. zájezdu
Termín
Cena
60071
60072
60073
60074
14. 02. – 01. 03. 2014
14. 03. – 29. 03. 2014
10. 11. – 25. 11. 2014
14. 02. – 01. 03. 2015
52.890 Kč
52.890 Kč
52.890 Kč
52.890 Kč
EXOTICKÉ ZEMĚ
JIHOVÝCHODNÍ ASIE ● DÁLNÝ VÝCHOD
ROMANTICKÝ
OKRUH MALAJSIÍ
KUALA LUMPUR – DEŠTNÝ PRALES –
KOUZELNÉ OSTROVY – NÁDHERNÉ PLÁŽE
Malajsie se rozkládá zčásti na Malajském poloostrově, na
části Bornea a na několika přilehlých ostrovech. Udiví vás
svou tolerancí, pohostinností, pohodou. Stojí tu vedle sebe
mešity, hinduistické a budhistické i křesťanské chrámy. Je
to země neskutečných kontrastů, které tu ale harmonicky
stojí vedle sebe: staré památky a super moderní architektura,
moderní města a neskutečná příroda deštných pralesů a pohádkových pláží. Poznáte tu několik zemí v jedné.
Program:
1. den: Odlet z Prahy do Kuala Lumpur s přestupy.
2. den: Přílet do Kuala Lumpur a transfer do Malacca
(UNESCO) – malého koloniálního města – prvního města
Malajsie vzniklého na základě obchodu s kořením a tkaninami. Pěšky nebo rikšou budete moci objevovat centrum
města s červeně natřenými domy včetně radnice Stadthuys,
zříceniny kostela sv. Pavla, nejstaršího čínského chrámu
v Malaysii Cheng Hoon Teng a uliček starých čínských kupeckých domků. Nocleh.
3. den: Odjezd na Pulau Ketam – „krabí ostrov“ snadno
dosažitelný lodí z Port Klang – plavba kolem mangrových
lesů. Příležitost pozorovat místní rybáře při jejich každodenních povinnostech. Odjezd do Kuala Lumpur, nocleh.
4. den: Prohlídka Kuala Lumpur – krása a kontrasty starého a nového města: Čínské město, Masjid Jamek, starý
TO NEJLEPŠÍ
Z ČÍNY
min. 8 osob
a nový Královský palác, slavná dvojice mrakodrapů Petronas, chrám Thean Hou, Národní mešita, Hlavní železniční
stanice v romantickém maurském slohu, Náměstí nezávislosti aj. Poté osobní volno, nocleh.
5. den: Odjezd na Cameronskou vysočinu ležící ve
výšce cca 1.542 m. První zastávka u slavných hinduistických
chrámů v jeskyních Gua Batu, kde vystoupáte 272 schodů,
abyste dosáhli vrcholu. Poté se podíváme na pletení košíků
– místní vesnický průmysl, uvidíme vodopád Lata Iskandar
a domorodé osídlení. Ponoříte se do čerstvého ovzduší Cameronské vysočiny s její úžasnou scenérií. Ubytování.
6. den: Návštěva čajové plantáže s továrnou na čaj, místního trhu a jahodové plantáže. Jeskyně Tempurung – hlavní
jeskyně připomíná kokosovou skořápku – při procházce jeskyní zaznamenáte mnoho zajímavých skalních formací, tyto
vápencové útvary se formovaly před 400 miliony let. Návštěva jeskynního chrámu Sam Poh Tong, který proslavily
želvy žijící v chrámovém jezírku. Nocleh v Ipohu.
7. den: Odjezd z Ipohu do údolí Belum. Cestou návštěva
královského města Kuala Kangsar, fotozastávka u krásné
mešity Ubudiah, paláce Iskandariah (královský palác a oficiální sídlo sultána Peraku) a paláce Kenangan. Poté do oblasti mangrovníkového lesa Kuala Sepetang – procházka
po dřevěném chodníčku tímto exotickým lesem, návštěva
milíře – zjistíte, jak se vyrábí dřevěné uhlí. Cestou do Belum
zastávka v muzeu Lenggong údolí – místě s nejstarším
osídlením. Nocleh.
8. den: Vyrazíme na cca 2 hodinovou projížďku kolem ostrova Banding v umělém jezeře Temenggor – historie
mostů spojujících Perak a Kelantan. Zde můžete objevovat
kouzlo deštného pralesa Belum – jedné z nejkrásnějších
oblastí Malajsie. Prales je také domovem největší květiny
rafflesie. Návrat na nocleh.
S+ S
Služby: letenky Praha – Kuala Lumpur
a Langkawi – Praha s přestupy,
letištní taxy do výše 8.000 Kč,
14x nocleh se snídaní v hotelech 3-4* –
dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.,
trajekt Penang – Langkawi, transfery,
doprava při výletech, veškeré vstupy
dle programu, český a místní průvodce,
povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: příplatek na jednolůžkový
pokoj 18.990 Kč, spropitné
Č. zájezdu
60081
60082
60083
Termín
11. 04. – 27. 04. 2014
14. 10. – 30. 10. 2014
11. 04. – 27. 04. 2015
Cena
79.990 Kč
79.990 Kč
79.990 Kč
z největších staveb lidstva a jeden z nových divů světa. Procházka po velké čínské zdi je životním zážitkem. Císařské
hrobky dynastie Ming – Changling a také šperkařské dílny,
kde se zpracovávají „vypěstované“ perly. Nocleh.
5. den: Další den věnovaný Pekingu – procházka po náměstí Tian´anmen, návštěva chrámu Nebes, Lámaistický
chrám, poté volno k návštěvám dle vlastního zájmu, popř.
k nákupům. Přejezd nočním lůžkovým vlakem do Xi´anu
(Si-an).
Peking
Nechte se překvapit a uchvátit Čínou.
Hit roků 2010 a 2012 !
Pohodové cestování po Číně
Čína – jedna z nejstarších civilizací světa, ohromná země,
kde najdete fantastické historické památky, neskutečně
krásné krajiny jako z nejromantičtějšího snu, setkáte se
s mnoha filozofickými proudy Východu. Čínu nelze poznat
najednou celou, a tak vám nabízíme od každého něco: historické skvosty jako je Zakázané město, slavná Hliněná armáda nebo ještě slavnější Velká čínská zeď, neskutečné
přírodní scenérie, které nabízí Guilin a supermoderní čtvrtě
Šanghaje – to vše a mnohé jiné uvidíte na našem zájezdu.
9. den: Odjezd na ostov Penang – zastávka v Taiping –
v 19. století hlavní město Peraku – návštěva Taiping Lake
Garden – malajsijská nejkrásnější jezerní zahrada – úžasné
výhledy na jezero i na horské scenérie. Bukit Merah Lake
Town – návštěva slavného Orangutaního rehabilitačního
centra – pozorování těchto vzácných lidoopů. Poté přejezd
po 3. nejdelším mostě světa (spojuje poloostrov a ostrov
Penang), návštěva chrámu Kek Lok Si známého jako
chrám tisíce Budhů – nejkrásnější a nejrozlehlejší budhistický chrámový komplex v jihovýchodní Asii. Nocleh.
10. den: Prohlídka Georgetownu (UNESCO) – původní
pevnost Cornwallis, Khoo Kongsi – klanové domy shromažďující rodiny z čínských komunit, Street of Harmony – kostely,
čínské chrámy, mešity a hinduistické chrámy zde stojí v mimořádné harmonii a soužití. Třetí nejdelší socha ležícího
Buddhy na světě, vodní vesnice Clan Jetties aj. Volno k individuální prohlídce. Nocleh.
11. den: Transfer do přístavu, dvouhodinová plavba trajektem na ostrov Langkawi, ubytování, volno, nocleh.
12. – 15. den: Volný program na ostrově, který patří mezi
exotická místa Malajsie. Koupání, odpočinek, ale i možnost
řady aktivit – šnorchlování, výlet lanovkou na horu Gunung
Machinchang – nejvyšší vrchol ostrova s visutou plošinou
s fantastickým výhledem. Další poznávání deštného pralesa
aj. Nocleh.
16. den: Transfer na letiště, odlet přes Kuala Lumpur do
Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.
* Variantně lze kombinovat s Bali – místo odjezdu na Landkawi je odlet na Bali. Informace najdete na www.erikatour.cz
Xi'an
Shanghai
Guilin
min. 8 osob
Program:
1.– 2. den: Praha – Peking – přílet, ubytování v čínském
hlavním městě, městě Olympijských her 2008, které se stále
mění a je unikátní směsí starého a nového. Nocleh.
3. den: Prohlídka Pekingu: návštěva monumentálního
Zakázaného města (UNESCO), největšího palácového
komplexu na světě, který nabízí nekonečné poklady, a Letního paláce (UNESCO) – letního sídla čínských císařů
v podhůří Západních hor. Dílna emailové keramiky. Nocleh.
4. den: Slavná Velká zeď hraničící s pouští Gobi – jedna
EXOTICKÉ ZEMĚ
www.erikatour.cz
38
JIHOVÝCHODNÍ ASIE ● DÁLNÝ VÝCHOD
6. den: Ráno příjezd do Xi´anu, starověkého hlavního
města třinácti dynastií. Ubytování, půldenní prohlídka: městské hradby z r. 1370 a návštěva Pagody Velké divoké husy
z r. 652 – obsahuje velké množství buddhistických posvátných knih, které získal z Indie význačný mnich Xuanzang.
Návštěva místní malířské galerie. Večer si užijete krásné
pěvecké a taneční představení Dynastie Tang. Nocleh.
7. den: Výlet k jedinečné památce – Terakotové armádě
v hrobce Qin Shi Huang, prvního čínského císaře. Poté návštěva Shaanxi history museum a hrnčířské dílny. Později
transfer na letiště a přelet do Guilinu. Nocleh.
8. den: Guilin: Vyhlídková projížďka lodí po řece Li – kouzelnou krajinou světoznámé oblasti homolovitých kopců doplujeme do města Yansghuo – centra oblasti. Nocleh.
9. den: Půldenní výlet k nezapomenutelné Reed flute
Cave, návštěva dílny zpracující jadeit. Poté transfer na letiště
a přelet do Šanghaje, nejlidnatějšího čínského města a stále
se rozvíjejícího centra Asie. Nocleh.
10. den: Šanghaj – návštěva Yu Juan Garden – která
leží ve staré čínské části Šanghaje, kde uličky dlážděné
kočičími hlavami jsou lemovány tradičními obchody s rukodělnými výrobky, s bylinkovou medicínou, čínským čajem
a různými místními pochoutkami – obraz mizející Šanghaje.
Zde můžeme procházet přes měsíční brány a mřížkované
pavilony. Poté navštívíme buddhistický chrám Jade a nábřeží Bund lemované graciózními evropskými budovami
hledícími na řeku Huangpu. Procházka po nejrušnější ob-
KOUZLO ČÍNY
A TIBETU
Zájezd s návštěvou Lhasy
a plavbou po Yangtze
Čína a Tibet – dva světy, dvě kultury tak rozdílné a přece
i podobné. Čína vás překvapí pulsujícím životem. Velkoměsta jako Peking nebo Shanghaj pulsují, rychle se rozvíjejí
a se stejnou usilovností si pečují o své památky. Kouzelné
přírodní scenérie i zemědělský venkov na vás dýchnou tradicí, která se objevuje už ve starých kresbách. A Tibet vás
uchvátí svojí až mystickou meditační atmosférou, kouzlem
starých chrámů uprostřed velehor, vůní vonných tyčinek,
zvukem modlitebních mlýnků – na tyto dojmy se nezapomíná.
Program:
1. – 2. den: Praha odlet – Peking – přílet, ubytování v hlavním městě, které se stále mění a je unikátní směsí starého
a nového. Nocleh.
3. den: Slavná Velká zeď – jedna z největších staveb lidstva
a jeden z nových divů světa – procházka. Císařské hrobky
dynastie Ming – Changling a také šperkařské dílny, kde se
zpracovávají perly. Nocleh.
4. den: Peking: procházka po náměstí Tian´anmen, návštěva monumentálního Zakázaného města (UNESCO),
39
www.erikatour.cz
min. 8 osob
největšího palácového komplexu na světě, návštěva chrámu
Nebes a Letního paláce (UNESCO) – letního sídla čínských
císařů v podhůří Západních hor. Dílna emailové keramiky.
Noční lůžkový vlak do Xi´anu.
5. den: Ráno příjezd do Xi´anu, starověkého hlavního města
třinácti dynastií. Transfer do hotelu a výlet k jedinečné památce – Terakotové armádě v hrobce Qin Shi Huang,
prvního čínského císaře. Návštěva Shaanxi history museum
a hrnčířské dílny. Večer krásné pěvecké a taneční představení Dynastie Tang. Nocleh.
6. den: Prohlídka městských hradeb z r. 1370 a návštěva
Pagody Velké divoké husy z r. 652. Malířská galerie. Odpoledne transfer na letiště a let do Lhasy, která je hlavním
městem Tibetského autonomního regionu. Leží na severním
břehu řeky Lhasa ve výšce 3.650 m nad mořem. Její historie
sahá 1300 let zpátky. V tibetštině lhasa znamená boží země
nebo svaté místo. Do hotelu pojedete podél nejvýše tekoucí
řeky Yar Long Tsangpo. Cestou se zastavíte u kamenné
sochy Buddhy v Nethangu. Nocleh.
7. den: Prohlídka Paláce Patala, který byl poprvé postaven
v 7. stol., ten současný byl vybudován v 17. stol. a od r. 1750,
kdy 7. Dalajláma vybudoval Norbulingka Park jako svoji letní
rezidenci, je známý jako „Zimní Palác“. Červený palác byl
pro náboženské účely, bílý pro politické účely. Jolkhang –
nejposvátnější chrám země leží ve staré části Lhasy a pochází ze 7. stol n.l. Ulice Barkhor nazývané „okno Tibetu“
se formovaly, když byl postaven Jolkhang a staly se vlastně
velkým volným trhem. Můžete si zde koupit typický tibetský
suvenýr – modlitební mlýnek nebo kouzelnou Mandalu? Barkor je také nejposvátnějším okruhem, kam přicházejí poutníci
z celého Tibetu. Nocleh.
8. den: Prohlídka kláštera Drepung (v tibetštině to znamená
kopec rýže), tento bílý klášter skutečně tak vypadá. Byl to
největší klášter v Asii (založený r. 1416 zakladatelem sekty
žlutých klobouků, rozloha 250.000 m2, žilo tu více než 7.700
lámů). Než byl postaven palác Potala, sloužil jako sídlo Dalajlámů. Klášter Sera, založený r. 1419, hostil ve svém zlatém věku 5.500 lámů a pyšní se svojí slavnou historií za
vlády dynastie Ming. Park Norbulingka byl místem Dalajlámova letního paláce. V r. 1752 7. Dalajláma postavil v tomto
parku první palác. R. 1954 zde 14. Dalajláma postavil po-
chodní třídě Nankiny plné čínských obchodníků, aj. Nocleh.
11. den: Odjezd do Suzhou a návštěva Net Master Garden
– nejlepší a nejoslavovanější zahrady jako modelu zahrady
dynastie Ming v celém Suzhou. Návštěva továrny na hedvábí. Poté vodní město Zhouzhuang – plavba čínskou gondolou tímto vodním městečkem. Zpět do Šanghaje. Nocleh.
12. – 13. den: Volný program v Šanghaji, nákupy, transfer
na letiště, odlet Šanghaj – Praha.
Služby: Letenky Praha – Peking a Šanghaj – Praha,
letištní taxy ve výši 8.500 Kč,
místní lety Xi´an – Guilin a Guilin – Šanghaj
v ekonomické třídě, 1x noční lůžkový vlak
Peking – Xi´an, transfery, doprava na výlety,
9x nocleh v hotelech 3* – dvoulůžkové pokoje
s vl. soc. zařízením, 9x plná penze – čínská
kuchyně, projížďka po řece Li,
místní a český průvodce, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: čínské vízum (cca 1700 Kč), spropitné
Příplatek na jednolůžkový pokoj 7.650 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
60091
04. 04. – 16. 04. 2014
61.990 Kč
60092
13. 10. – 25. 10. 2014
61.990 Kč
60093
04. 04. – 16. 04. 2015
61.990 Kč
slední palác – tzv. Nový palác. Dnes je Norbulingka veřejným
parkem, který slouží k odpočinku a zábavě. Nocleh.
9. den: Transfer na letiště a přelet do Chengdu, odpoledne
návštěva Pandího zoo a Panda Feeding Centrum. Nocleh.
10. den: Odjezd express vlakem do Chongqing, návštěva
Eling parku s ptačím výhledem na město a velkolepou Koncertní síň lidu. Nalodění na loď, se kterou absolvujeme nezapomenutelnou plavbu po řece Yangtze. Nocleh na lodi.
11. den: První zastávka na výlet do města duchů Fengdu
se spoustou svatyní zasvěcených vládci mrtvých. Návrat na
loď a pokračování horami Východního Sichuanu. Večer
Farewell Party. Nocleh.
12. den: Druhá část plavby – ranní výlet k potoku Shengnong – krásná příroda a plavba podél křišťálového potoka.
Návrat na loď, nocleh.
13. den: Výlet k přehradě Tři soutěsky – největšímu vodnímu projektu na světě. Vylodění v Yichang. Transfer na letiště, přelet do Šanghaje. Nocleh.
14. den: Šanghaj – návštěva Yu Juan Garden ve staré čínské části Šanghaje - uličky dlážděné kočičími hlavami, tradiční obchody s rukodělnými výrobky, bylinkovou medicínou,
čínským čajem a různými místními pochoutkami. Nábřeží
Bund lemované graciózními evropskými budovami hledícími
na řeku Huangpu. Procházka po nejrušnější obchodní třídě
Nankiny, volno k nákupům. Nocleh.
15. den: Odjezd do Suzhou, návštěva Net Master Garden
– nejoslavovanější zahrady jako modelu zahrady dynastie
Ming v celém Suzhou. Továrna na hedvábí. Poté vodní město
Zhouzhuang – plavba čínskou gondolou tímto vodním městečkem. Zpět do Šanghaje. Transfer na letiště. Odlet.
16. den: Přílet.
Služby: Letenky Praha – Peking a Šanghaj – Praha
s přestupy,
letištní taxy ve výši 8.500 Kč, místní lety
Xi´an – Lhasa a Lhasa – Chengdu v ekonomické
třídě, 1x noční lůžkový vlak Peking – Xi´an
a expresní vlak Chengdu – Chongqing,
plavba po Yangtze na 4* lodi, transfery,
doprava na výlety, 9x nocleh v hotelech
3* - 2lůžkové pokoje s vl. soc. zařízením,
3x nocleh na lodi, 12x plná penze – čínská
kuchyně, vstupy, místní a český průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: čínské vízum (cca 1700 Kč), spropitné,
příplatek na jednolůžkový pokoj 9.800 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
60101
60102
23. 07. – 07. 08. 2014
14. 10. – 29. 10. 2014
79.990 Kč
79.990 Kč
EXOTICKÉ ZEMĚ
BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD
Jerash
Qasr el-Hallabat
oáza Azraq
Amman
Bethanie
Madaba
Kerak
Petra
Aqaba
vadi
Rum
min. 10 osob
TO NEJLEPŠÍ
Z JORDÁNSKA
Slavné antické, biblické
a islámské památky. Bájná Petra
vuobjevené českým cestovatelem a spisovatelem Aloisem
Musilem a oázu Azraq se stejnojmenným opevněným hradem v arabské poušti Nefoud. Návrat na nocleh.
3. den: Nejprve navštívíme Bethanii – místo křtu Ježíše
Krista, ležící v zajímavé krajině na břehu Jordánu. Poté budeme pokračovat v cestě k nejnižšímu bodu naší planety –
Mrtvému moři s extrémně vysokým obsahem solí a minerálů, který zamezuje jakýkoli život, na druhou stranu je ale
také velmi léčivý. Ubytování, koupání, odpočinek. Nocleh.
4. den: Volný den na koupání, opalování a relaxační aktivity. Na vlastní kůži vyzkoušíte, že plavat se zde dá s obtížemi, potápět se nelze a při pohupování na hladině si třeba
přečtete noviny. Nocleh.
5. den: Madaba – slavné byzantské a Umayyadské mozaiky. V řeckém ortodoxním kostele překrásná nejstarší dochovaná mozaiková mapa Svaté země (vytvořena r. 560
př.n.l.). Hora Nebo, z které Mojžíš uviděl zaslíbenou zemi,
a kde se má nacházet Mojžíšův hrob – nádherná mozaika.
Odtud překrásný výhled na údolí Jordánu a na Mrtvé Moře.
Po Královské cestě se vydáme do Keraku – města s mohutnou zříceninou křižáckého hradu, a dále do Petry. Nocleh.
S pobytem u Mrtvého
a Rudého moře.
Tento program zájezdu byl vyhodnocen jordánským vládním
resortem pro turistiku jako nejlepší program na Jordánsko!
Zájezd, který je svým námětem i sestavením programu
opravdu mimořádný. Zavedeme vás do jedné ze zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme putovat místy dávných biblických
příběhů i křižáckých válek. Navštívíme nádherná starodávná
pouštní města – nabatejskou Petru (jeden z nových divů
světa), antický Jerash, uvidíte neskutečné přírodní scenérie
Wadi Rum i Mrtvé moře. A při tom všem budete relaxovat
u Mrtvého i Rudého moře a užívat si jejich blahodárných
účinků.
Program:
1. den: Odlet z Prahy přes Istanbul do Ammánu, nocleh.
2. den: Po pozdní snídani si pojedeme prohlédnout pouštní hrady. Na tzv. Zámecké cestě si prohlédnete záhadnou
pevnost Qasr el Kharaneh, rezidenci kalifa Qasr Amra
(UNESCO) s fantastickými lázněmi, místo pro Evropu zno-
6. den: Celodenní návštěva pohádkového „růžového“
skalního města Petra – je to nabatejské město, vytesané do
růžového pískovce před 2600 lety. Právě zde prý Mojžíš
udeřil do skály, aby z ní vytryskla voda. Po dobytí Araby ve
14. století upadla na 5 století do zapomnění a znovu objevena byla až v r. 1812. Skrytá v drsné krajině je přístupná
pouze úzkou rozsedlinou mezi rozeklanými skalními útesy.
Za fantastickou pokladnicí – chrámem ve skále a vlastně
vstupní branou do areálu Petry nás čekají amfiteátry, hroby,
kláštery, chrámy, paláce a vítězné oblouky. Všechny tyto po-
IZRAEL A JORDÁNSKO
– STAROVĚKÉ
KLENOTY S + S
Poznejte svatou zemi, odkud vzešla velká náboženství i kulturní tradice. Jordánsko a Izrael jsou země, kde se setkává
křesťanství, židovství a islám, země Bible a neskutečných
starověkých památek. Jsou to země , které mají takové geografické zvláštnosi jako je Mrtvé moře, kráter Ramon, Wadi
Rum, města jako Jeruzalém, Jericho či Petru, země mimořádného mysticismu.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Ammanu, nocleh.
2. den: Nejprve navštívíme Madabu – město mozaiek –
slavné byzantské a Umayadské mozaiky. V řeckém ortodoxním kostele nejstarší dochovaná mozaiková mapa Svaté
země. Hora Nebo – jedno z nejposvátnějších míst Jordánska, kde je údajně pohřben Mojžíš. Původně zde byl prvními
křesťany postaven malý kostelík, který byl rozšířen v rozlehlý
EXOTICKÉ ZEMĚ
komplex. Přejezd do Keraku – města s mohutnou zříceninou
křižáckého hradu – prohlídka. Aqaba – nocleh.
3. den: Návštěva Wadi Rum – unikátní přírodní fenomén
s bizardními skalními útvary v nádherné pouštní krajině – 2
hodinová projížďka džípy. Odjezd do Petry – nocleh.
4. den: Celodenní návštěva Petry (UNESCO) – nabatejské město vytesané do růžového pískovce před 2.600 lety.
Přístupné tajemnou rozsedlinou (Siq) na jejímž konci se otevře úžasný komplex nabatejských hrobek s nejslavnější „pokladnici“ a s mimořádným celkem, kde se prolínají nabatejské a římské památky (amfiteátr, chrámy, paláce,
„monastýry“). Fantastické vyhlídky. Odjezd do Ammanu.
5. den: Amman – návštěva Citadely a Archeologického
muzea, krátká prohlídka nového Ammanu, poté Jerash –
fantasticky zachované antické město – urbanismus jednoho
z nejkrásnějších římských provinčních měst, která se zachovala na středním východě (brány, chrámy, hlavní ulice,
lázně, fontány, amfiteátr...). Aljun – zázrak přírody a geniality
středověké arabské vojenské architektury. Přírodní raritou
jsou rozlehlé borové lesy v oblasti Aljun – Dibbine a hrad
Ayyubid v Aljunu, který pomohl porazit křižáky před 8 staletími. Nocleh.
klady poukazují na zručnost Nabatejců. Navštívíme klášter,
velký palác, hrobky. Návrat do hotelu. Nocleh.
7. den: Přejezd do Wadi Rum – unikátní přírodní památka
s bizardními skalními útvary v nádherné divoké pouštní krajině – projížďka džípy. Zde působil legendární hrdina Lawrence z Arábie a zde se také natáčel oskarový film Davida
Leana. Měsíční krajina – starověká údolí obklopená pískovcovými stěnami tvarovanými místními povětrnostními podmínkami – úžasné skalní scenérie se zvedají z bílého, růžového a nafialovělého písku. Pokračování do Aqaby –
Jordánského hlavního města na pobřeží Rudého Moře. Nocleh.
8. den: Odpočinek u Rudého moře – koupání, šnorchlování, možnost potápění. Nocleh.
9. den: Odpočinek, koupání, v pozdním odpoledni přejezd
do Ammanu. Nocleh.
10. den: Po snídani půldenní prohlídka jordánského hlavního města Ammanu – návštěva moderních i starověkých
částí města: návštěva ammánské citadely, vrcholu s ruinami
Herkulova chrámu. Na úpatí citadely se pak nachází římské
divadlo pro 5000 diváků. Odpoledne výlet do tajné perly jordánského města Jerash – nejkrásněji zachovaného a restaurovaného řecko-římského města: tři amfiteátry, dvoje
římské lázně, Hippodrom, několik chrámů, „šeptající sloupy“,
původní Cardo s obchody, kde se prodávalo hedvábí, šperky,
víno a koření. Večer návrat do Ammánu. Nocleh.
11. den: Časně ráno odlet do Prahy.
Služby: letenka Praha – Amman – Praha,
let. taxy ve výši 4.500 Kč, 10x nocleh
s polopenzí – hotel 3*, transfery,
doprava klim. mikrobusy, místní a český
průvodce, vstupy dle programu,
džíp tour ve Wadi Rum, vstupní vízum,
povinné poj. CK
V ceně není: spropitné pro průvodce, nosiče a řidiče,
nápoje u večeří, jord. odletová taxa 15 USD
Č. zájezdu
Termín
Cena
60111
60112
60113
04. 04. – 14. 04. 2014
22. 10. – 01. 11. 2014
04. 04. – 14. 04. 2015
39.990 Kč
41.990 Kč
41.990 Kč
Golanské
výšiny
Haifa
Galilejské
jezero
Cesarea
Tel Aviv
Jeruzalém
Masada
Negev
Eilat
min. 10 osob
www.erikatour.cz
40
BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD
holocaustu Yad Vashem. Odpoledne odjezd do Ein
Kerem, rodiště sv. Jana Křtitele – shlédnete chrám sv.
Jana Křtitele a projdete se touto malebnou vesnicí. Zpět
na nocleh.
8. den: Prohlídka Jerusaléma: z Hory Olivetské budete
obdivovat úžasný panoramatický pohled na Staré město
a Chrámovou horu. Navštívíte Getsemanskou zahradu,
kde Ježís strávil noc před svým zatčením, hradbami projdeme do Starého města a půjdeme k Západní zdi – Zdi
nářků. Přes Muslimskou čtvrť na Chrámovou horu – půjdete po Via Dolorosa (Křížová cesta), kudy Ježíš kráčel
a upadal pod svým křížem až k chrámu Sv. Hrobu. Dále
přes Arménskou a Židovskou čtvrť na horu Sion, kde je
síň Poslední večeře a hrob krále Davida. Neopakovatelná atmosféra města, které je pro tři velká náboženství
(judaismus, křesťanství a islám) „Svatým městem“. Zpět
na nocleh.
9. – 10. den: Odjezd do Tel Avivu – okružní jízda, návštěva
starobylé Jaffy s její několikatisíciletou historií, např. král
Šalamoun zde postavil svůj středozemní přístav.
Odjezd na letiště, odlet a přílet do Prahy.
6. den: Odjezd do Allenby na hranice s Izraelem, přes
Allenby most vstup do Izraele. Přejezd do Qumranu –
místa, kde byly u Mrtvého moře nalezeny pozoruhodné
Qumranské svitky. Užijete si zážitek úžasného koupání
v Mrtvém moři. Jericho – pohled na horu Pokušení (možnost lanovky – není v ceně) – uvidíte město, které soutěží
HRDÁ
ARMÉNIE
S+ S
o označení nejstarší město světa. Odjezd do proslulého
Betléma, nocleh.
7. den: Betlém – prohlídka města včetně chrámu Narození Páně a Pastýřských polí. Pokračování na prohlídku
Západního Jeruzaléma včetně Parlamentního návrší, zastávka u Knessetu – izraelského parlamentu, památník
min. 10 osob
Památky UNESCA pod Kavkazem
Země s panenskou přírodou, chráněná horskými pásmy Malého Kavkazu, země hrdých, nezlomných lidí, kteří právem
ctí svoji bohatou kulturní historii – to je Arménie. Její písemnictví a architektura patří k nejcennějším kulturním pokladům
světa. Ne nadarmo je zde tolik památek zapsaných na seznamu UNESCO.
Program:
1. – 2. den: Přílet do Jerevanu, ubytování. City tour Jerevanem. Republikové náměstí v tradiční arménské architektuře – budova Vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní
umělecká galerie aj. Opera, park Vítězství se sochou Matky
Arménie, Presidentský palác, Národní parlament, Čičernakaberdský pamětní park a Muzeum obětí genocidy aj. Prohlídka Muzea arménské historie. Uvítací večeře a nocleh.
3. den: Klášter Khor-Virap ze 4. – 7. stol. Má nejromantičtější polohu na vyvýšenině v údolí naproti biblické hoře Ararat.
(vězení sv. Řehoře Iluminátora). Klášter Noravank – velké
náboženské a kulturní centrum ve 12. stol. Navštěva vinařství
Areni – ochutnávka vína ze speciálních druhů hroznů. Přejezd
do vesnice Amagu a krátká túra po vytesané stezce ke klášteru
Noravank (Nový klášter) ve zdánlivě nepřístupném místě
uprostřed omračující přírody. Příjezd do Gorisu, zastávka
u bran města – panoramatický výhled. Nocleh.
41
www.erikatour.cz
4. den: Prohlídka města Goris – jednoho z nejkrásnějších
příkladů arménské architektury v celé zemi, fascinující Dig
Dig kameny – přírodní monument s dříve obydlenými jeskyněmi. Khndzoresk – jeskynní vesnice, kde je mnoho známek starého osídlení. Klášterní komplex Tatev (UNESCO)
– mistrovské dílo z 10. stol. často nazývané klášterem postaveným na okraji ničeho. Podivuhodný přírodní most, tzv.
Ďáblův. Celá trasa je unikátním zážitkem. Nocleh.
5. den: Cesta do Karahunj (Stonehenge) – starověká observatoř z doby 6.000 let př.n.l. – ve výšce 1770 m na území
7 hektarů. Cesta k jezeru Sevan přes Selim Pass a s návštěvou karavanseraje Selim ze 14. stol. – důležitá zastávka na slavné Hedvábné stezce. Noraduz, starobylý hřbitov se středověkými chačkary (křížové kameny) ze 6. stol.
Horské jezero Sevan – největší v Arménii ve výšce 1915 m
n.m. Návštěva středověkých klášterů na jeho poloostrově.
Nocleh.
6. den: Cesta na sever Arménie přes malebný lesnatý region Dilijan. Komplex Goshavank (11. – 13. stol.) umístěný
v kouzelné krajině Dilijanu – souznění přírody s architekturou.
Klášterní komplexy Sanahin (966 n.l.) a Haghpat (976 n.l.),
vynikající práce středověké architektury (UNESCO). Nocleh.
7. den: Středověký klášter Saghmosavank na dechberoucím místě v hlubokém kaňonu Ashtarak – výhledy do kaňonu. Přiblížíme se k pevnosti Amberd a potom budeme
pokračovat asi 2 hodiny pěšky malebným kaňonem. Pevnost
je nádherně situovaná na půli cesty na horu Monte Aragats
ve výšce 2300 m na skalním mysu. Byurakanská Astrofy-
Služby: Letenka Praha – Amman a Tel Aviv – Praha,
letištní taxy ve výši 4.500 Kč, transfery,
8x nocleh v hotelu 3*, 8x polopenze,
autobusová (minibusová) doprava
během okruhu, všechny vstupy dle programu,
2hodinové safari ve Wadi Rum, český a místní
průvodce, vízum, voda v buse, povinné poj. CK
Cena nezahrnuje: spropitné
Č. zájezdu
Termín
Cena
60121
60122
22. 10. – 31. 10. 2014
16. 03. – 25. 03. 2015
44.990 Kč
44.990 Kč
zická Observatoř založená r. 1946 V. Ambartsumianem, byla jedním z hlavních astronomických center SSSR.
Odjezd do Jerevanu, nocleh.
8. den: Odjezd do Echmiadzinu (UNESCO) – návštěva
kostela Sv. Hripsima – údajně jeden ze 7 divů Arménie.
Echmiadzinská katedrála měla být jedním z prvních křesťanských chrámů na světě. Zde bylo jako v první zemi oficiálně přijato křesťanství za státní náboženství. Na zpáteční cestě zastávka u zřícenin chrámu Zvartnots – perly
architektury 7. století (UNESCO). Trh pod širým nebem
Vernissage, kde se o víkendech nabízí řezby, starožitnosti,
pěkné krajky, ručně vázané koberce a kilimy – kavkazská
specialita. Možnost návštěvy Jerevanské Brandy Factory.
Nocleh.
9. den: Památník písemnictví Matenadaran: 13.200 manuskriptů a histor. dokumenty z celé Evropy a Asie, první opis
Bible v arménštině. Chrám Garni z 1. stol. n. l. zasvěcený
Mitrovi – malebná památka helénistického období a působivá
ukázka starověké arménské architektury. Procházka kaňonem řeky Azat k tisícům čedičových varhan (1,5 hod.) Možnost oběda v místním domě v Garni (pečení arménského národního chleba „lavash“ a barbeque v podzemní peci tonir).
Vzhůru kaňonem řeky Azat leží krásný památník arménské
středověké architektury klášter Geghard (UNESCO) – další
neuvěřitelný starobylý klášter částečně vytesaný do hory (4.
stol., katedrála 13. stol.) Název „Klášter kopí“ pochází od
kopí, které zranilo Krista během ukřižování a podle legendy
bylo přineseno do Arménie apoštolem Tadeášem. Návrat do
Jerevanu, večeře na rozloučenou, nocleh.
10. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Služby: 8x nocleh – dvoulůžkové pokoje v kvalitních
hotelech 4 *, 8x snídaně, 8x oběd, 1x uvítací
a 1x rozlučková večeře, letenka Praha – Jerevan
– Praha, let. taxy ve výši 3.000 Kč, transfery,
klim. minibus, český a místní průvodce, vstupy,
1 láhev minerálky denně, povinné pojištění CK
V ceně není: spropitné
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 5.200 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
6013
16. 09. – 25. 09. 2014
41.850 Kč
EXOTICKÉ ZEMĚ
AFRIKA
KLENOTY MAROKA
VELKÁ CESTA MAROKEM – POUŠTĚ,
HORY I KRÁLOVSKÁ MĚSTA !
Tento zájezd vás zavede ze „starého kontinentu“ do zcela
odlišného afrického prostředí. Al Maghreb al Aksa – „daleký
západ“ z pohledu muslimského světa – to je Maroko – země
mnoha tváří. Z příjemných oáz můžete vzhlížet k zasněženým vrcholům Vysokého Atlasu. Můžete pobýt v kouzelných
zálivech Atlantiku. Díky bohaté historii zde můžete obdivovat
rozvaliny antických měst i mediny – stará arabská centra
velkých sídel a vedle toho exotické kasby (opevněné vesnice). Prostě je to pohádková země, která vám zazní muezinovým svoláváním a zavoní kávou.
S+ S
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy, přílet do Casablancy, ubytování.
3. den: Prohlídka Casablancy: náměstí Mohameda V.,
park Arabské ligy, ohromná mešita Hassana II. Na pobřeží
– prohlídka (není v ceně, vstup dle aktuální situace). Rabat
– dříve hnízdo korzárů a královské město s bohatou historií,
nyní hlavní město. Kasba Oudayas, Hassanova věž, královský palác s andaluskými zahradami a pevnost Chellah.
Nocleh.
4. den: Chaouen – město neuvěřitelné bělosti i barev
krásně položené v podhorské krajině. Přejezd pohoří Rif –
přírodní hranice mezi Evropou a Afrikou a pokračování do
Volubilis – největší a nejzachovalejší římské město v Maroku. Krátká zastávka v Meknes (Marocké Versailles) – monumentální brány Bab el Mansour, Bab el Khamis, paláce
a zdánlivě nekonečné (25 km) hradby Ismailova Královského
města – Ismailovo mauzoleum. Nocleh.
5. den: Fés – atmosféra tohoto krásně scénicky položeného města, jeho uliček a súků. Je to nejstarší královské
město v Maroku, po staletí náboženské a kulturní centrum
západního islámského světa: Mediny, mešity, medresy,
hradby paláce (medresy Bou Inania nebo Attarine, náměstí
Nejjarin s krásnou mozaikovou fontánou aj.) život za hradbami – koželužny, barvírny ze 14. stol., kovotepci a Berbeři
v jejich vlajících pastelových róbách. Nocleh.
TAJEMSTVÍ ETIOPIE
HISTORICKÝ SEVER, SKALNÍ CHRÁMY
A POHOŘÍ SIMIEN
Skvosty architektury různých stylů, stavby, které vyrážejí dech
– historická místa královny ze Sáby, posvátný Axum s Archou
úmluvy a starověkými obelisky, pohádkový hrad Gondar
a světový unikát – úpně zázračně postavená Lalibela. Tuto
mimořádnou nabídku historie doprovází nabídky přírodní –
hory, jezera, vodopády... to je Etiopie. Země, která nebyla
nikdy kolonizovaná, jako jediná v Africe si zachovala vlastní
písmo, kalendář a dokonce měření času. I to je Etiopie. A také
kolébka kávy – etiopskou kávu si určitě neodpustíte.
Program:
1. den: Odlet z Prahy do Addis Abeby.
2. den: Přílet do Addis Abeby – hlavního města, které
leží ve výšce 2.320 m. Zastávka na kávu a poté ubytování.
Prohlídka města – Národní archeologické muzeum s exponátem fosílie hominida Lucy a dalšími arch. kolekcemi. Etnografické muzeum, katedrála sv. Jiří. Posezení na výborné
etiopské kávě v Tomoca coffee shopu. Merkato – největší
otevřený trh v Africe. Nocleh.
3. den: Scénická cesta na sever do Kombolcha. Cestou
zastávka u Afar Window, čelního příkrého svahu Velké přírodní prolákliny, na týdenním trhu v Senbete, kam chodí
lidé z vesnic Afar, Argoba, Oromo a Amhara. Také zastávka
EXOTICKÉ ZEMĚ
Cap Spartel
Rabat
Casablanca
Fes
Meknes
Erfoud
Tineghir
Essaouira
Agadir
Marakesh Tamgrout
min. 10 osob
6. den: Cesta do pravého srdce Maroka – projedeme nádhernými přírodními scenériemi Středního Atlasu (Marocké
Švýcarsko) – nádherné cedrové háje v oblasti Ifrane
a Azrou. Krásnou krajinou s výhledy do vysokohorského
města Midelt (1.448 m) – zastávka. Jedna z nejpůsobivějších scenérií – kaňon řeky Ziz. (Překročíme Velký Atlas.)
Příjezd do městečka Er-Rachidia – důležité křižovatky. Poté
krajina pomalu přechází v kamennou poušť. Po neočekávaném dechberoucím překvapení, kterým je oáza v údolí Ziz
dojedeme do Erfoudu. V případě dostatku času možnost
výletu na západ slunce do pouště mezi písečné duny Merzougy. (Jinak možnost absolvovat výlet na východ slunce
druhý den.) Nocleh.
7. den: Možnost výletu na východ slunce do pouště (časně
ráno, před snídaní). Cesta do Tinerhiru přes Jorf a Tinjdad.
Podél východních svahů Atlasu do Tinerhirské oázy s místními vesnicemi a bohatou vegetací palem. Krásy dramatického kaňonu Todra se skalami tyčícími se do výšky 300 m.
Cesta údolím řeky Dades, oblastí, která produkuje proslulou
růžovou vodu a přes Kalaa M´Gouna a Skouru do Ourzazate
známého filmovými studii. Nocleh.
8. den: Výlet do pouště a cesta přes údolí Draa, kde jsou
největší palmové háje na jihu Maroka. Cesta „Údolím tisíce
kasb“. Po návratu prohlídka Ourzazate. Nocleh.
9. den: Kolem Ait-Ben Haddou – kasby proslavené jako
místo natáčení řady filmů, dále budeme projíždět pitoreskními vesnicemi a řadou serpentýn horské silnice dojedeme
u mokřin Borkena – pozorování zajímavých ptáků (např.
pelikáni, africký orlovec říční, volavky aj.) Nocleh.
4. den: Cesta do Velké přírodní prolákliny do Bati na
největší dobytčí trh ve východní Africe – barvitost kmenového
života. Návštěva vesnice Amhara. Zpět do Kombolcha, nocleh.
5. den: Další vyhlídková cesta zajímavou krajinou s pohořím Ambassel vlevo, přes město Wuchale a Dilb, kde můžete spatřit endemické dželady hnědé a zajímavé ptáky. Přijezd do Lalibely. Nocleh.
6. den: Lalibela (UNESCO) – nejslavnější etiopské historické místo – světová rarita křesťanské architektury – mo-
min. 8 osob
do průsmyku Tizi-n-Tichka v srdci Vysokého Atlasu. Každá
další zatáčka silnice vás přivede do nové, dramatičtější krajiny, až průjezdem průsmyku se krajina zazelená. Přijedeme
do Marrákeše – červeného královského, nejfantastičtějšího
marockého města. Nocleh.
10. den: Prohlídka Marrákeše – hlavního města jihu ležícího v rozlehlých oázách mezi pohořím Atlas a před pouštní
oblastí: mohutné červené hradby kolem mediny, severní medina se súky (můžete shlédnout i řemeslníky při práci), minaret Koutoubia – klenot almohadského slohu, dolní medina
s královským palácem, saadskými hrobkami, mauzolei
a hlavně náměstím Djemaa El Fna plným akrobatů, tanečníků, zaříkávačů hadů – velké divadlo na ulici, fascinující
atmosféra. Nocleh.
11. den: Ráno vyjedeme do Agadiru, zastavíme se ve výrobně argonového oleje. Odjezd do Essaouiry – atraktivního
přístavního města. Prohlédnete si kouzelné staré rybářské
čtvrtě a řemeslnické uličky, jejichž obyvatelé jsou proslulí
kvalitními výrobky. Přejezd zajímavou krajinou do Agadiru.
Nocleh.
12. den: Dopoledne prohlídka Agadiru – návštěva přístavu,
staré pevnosti – pozůstatku starého Agadiru z doby před
velkým zemětřesením, súk. Odpoledne volno, odpočinek
u moře. Nocleh.
13. – 14. den: Volno, odpočinek u moře. Nocleh.
15. den: Přejezd zajímavou krajinou (řada fotostopů) do
Casablancy – největšího marockého města. Nocleh.
16. – 17. den: Odlet z Casablancy dle letového řádu, přílet
do Prahy.
Služby: 14x nocleh s polopenzí – dvoulůžkové pokoje
v hotelech 3-4*, letenku Praha – Casablanca –
Praha, let. taxy ve výši 5000 Kč, transfery,
klimatizovaný bus/minibus v Maroku,
český a místní průvodce, povinné pojištění CK
V ceně není: spropitné, jednolůžkový pokoj – 5400 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
60141
60142
10. 10. – 26. 10. 2014
14. 05. – 30. 05. 2015
41.980 Kč
41.980 Kč
nolitní skalní chrámy z 12. stol. – návštěva první skupiny
s chrámem P. Marie, sv. Michaela s kaplí „Selassie“, v druhé
skupině je nejzajímavější dvojitý chrám Gabriela a Rafaela
a chrám sv. Jiří s půdorysem kříže. Nocleh.
7. den: Přejezd do Mekele – pojedete krásnou krajinou
s vesnicemi kmenů Amhara, Agaw a Tigrian. Uvidíte horu
Abune Yosef 4.200 m vysokou a také dechberoucí scenérii
kolem Maychew a pohoří Alage. Nocleh.
8. den: Dnes shlédnete skalní vytesané chrámy Tigray,
většina z nich je starší než Lalibela a jsou vytesány do pískovcové skály. Pokračování k pohoří Gheralta, cestou uvidíte skalní chrámy Wukro Cherkos a Abrha Atsibaha
podle místní tradice datované do 4. století. Možná shlédnete
i solné karavany, které míří do Danakilské prolákliny nebo
odtud vycházejí. Nocleh.
9. den: Pozoruhodně vyhlídková cesta do Axum, během
níž uvidíme zajímavé skalní formace v Adigratu a Bizetu,
slavný a nejstarší dochovaný klášter v Etiopii Debre Damo,
chrám Yeha z 5. stol. př. n.l. a dechberoucí hory Adwa.
Nocleh.
10. den: Axum – zastávka v archeologickém muzeu,
chrám P. Marie Sionské, kde se údajně nachází Archa úmluvy. Je zde také klášter vystavěný císařem Fasiladasem
v 17. stol. Slavné 2000 let staré obelisky tesané z jediného
bloku žuly. Ruiny obrovského paláce, který je podle legendy
palácem královny ze Sáby a nedaleká lokalita s množstvím
www.erikatour.cz
42
AFRIKA
obelisků je považována za její pohřební místo. Přejedete ke
zbytkům paláce a hrobům krále Kaleba a Gebre Meskel ze
6. stol. Nakonec uvidíte kámen Ezana – velký žulový blok
s nápisy ve třech jazycích a lázně královny ze Sáby. Nocleh.
11. den: Krásnou scenérií údolí Tekeze s výhledy na tyčící
se skaliska pohoří Simien (UNESCO) přejedeme k Národnímu parku pohoří Simien (průměrná nadmořská výška
3.300 m). Přejezd do národního parku, ubytování a volno na
TO NEJLEPŠÍ
Z JIŽNÍ AFRIKY
procházku po některých vyhlídkách, pozorování zajímavých
endemických zvířat (paviáni – dželady hnědé) a ptáků (supi)
a výhledy na západ slunce. Nocleh.
12. den: Odjezd do Gondaru (UNESCO), zastávka ve vesnici Felasha – původním sídle černých Židů. Ubytování. Objevování Gondaru – hradní oblast, kde si prohlédnete středověké části hradu – paláce císaře Fasileda, Yohannese,
Eyasu, Davida, královny Mentuab aj. Prohlídka chrámu
Debre Berhan Selassie se slavnými malbami – více jak 80
okřídlených andělů pokrývajících strop. Nocleh.
13. den: Krásnou krajinou Tara Gedam a Adis Zmen do
Bahir Daru, projedete také územím mokřin, kde uvidíte zajímavé ptactvo – černí čápi, husy, ibisové aj. Příjezd do Bahir
Daru, ubytování. Bezait – palác císaře Haileselassie –
úžasný výhled na Modrý Nil, který zde začíná svoji pouť
Afrikou, na město Bahir Dar a jezero Tana s ostrovními kláštery. Jezerní rekreační centrum Mango – výhledy na jezero,
pozorování pelikánů. Nocleh.
14. den: Výlet k vodopádům na Modrém Nilu – krátká
procházka na vyhlídku. Lodní projížďka po jezeře Tana
s výhledy na úžasné chrámy a kláštery na ostrovech a poloostrovech jezera – nejzajímavější Ura Kidane Mihret, kam
dojdeme po asi půlhodinové procházce kávovníkovým
lesem. Nocleh.
15. den: Zpáteční opět vyhlídková cesta do Addis Abeby
překročí kaňon Modrého Nilu, zastavíme se na šálek kávy
na vyhlídce na údolí Jemma, projedeme kolem vesnic
kmene Amhara a Oromo a přejedeme přes Sululta Plains,
kde bychom mohli spatřit modrokřídlé husy a jiné zajímavé
ptactvo. Ubytování, večer rozlučková párty v tradiční restauraci s tradičními tanci a hudbou příslušníků různých kmenů.
16. den: Odlet dle letového řádu do Prahy.
4. den: Celý den v Krugerově národním parku – brzy
ráno vyjedeme k Phabeni Gate a putování světoznámou rezervací (fakultativně v terénních vozech) – pozorování řady
druhů afrických zvířat ve volné přírodě – fantastický zážitek.
Budeme-li mít štěstí, spatříme i tzv. velkou pětku – slona,
nosorožce, lva, leoparda a buvola. Návrat na nocleh.
5. den: Panorama Route – kouzelná cesta vrchovinou
Drakensberg. Vyhlídka Three Rondavels – dechberoucí pohled na 26 km dlouhý Blyde River Canyon. Bourke´s Luck
Potholes – hluboké cylindrické jeskyňky – „hrnce“ vytvořené
vodní erozí. Zde se setkávají Blyde (Šťastná) a Treur
(Smutná) řeka a formují fantastický Blyde kaňon. Vyhlídka
God´s Window – snad nejkrásnější výhled do 1000 m
hloubky „Lowveld“. Odjezd na nocleh.
6. den: Zpět do Johannesburgu a let do George, transfer
do Krysny – nocleh.
7. den: Cesta přes Wilderness, George přes majestátný
pass Outeniqua do Oudtshoornu – hlavního města pštrosího
farmaření. Exkurze na pštrosí farmě, možnost typického
oběda. Jeskyně Cango – jedny z nejznámějších vápencových formací na světě. Nocleh.
centrum rybářského průmyslu. Po pobřežní scénické
Chapman´s Peak Drive s nádhernými výhledy na Atlantický oceán a Mys Dobré naděje. Zde přírodní rezervace,
která je domovem řady druhů afrických antilop, pakoňů,
paviánů a pštrosů. Květinám dominují protey. Procházka
na Cape Point – s fantastickým výhledem, oběd si užijete
v restauraci Black Marlin. Kolonie tučňáků Jackass Penguin Colony a poté přes malá pobřežní města Fishhoek
a Muizenberg do nádherné botanické zahrady Kirstenbosch – fantastická expozice proteí a dalších původních
rostlin, z nichž mnohé jsou unikátní pro květinové „království“ mysu. Nocleh.
11. den: Výlet do oblasti známé jako „Cape Flats“ – návštěva městeček Guguletu a Langa – denodenní život prostých lidí – dělníků, obchodníčků, tradičních ranhojičů, zastávka na skleničku v tradiční hospůdce „shebeen“.
Pokračování do Stellenbosh – druhého nejstaršího města
Jižní Afriky – procházka centrem s duchem prvních holanských osídlenců. Poté vinná cesta s ochutnávkou místního
vynikajícího vína. Nocleh.
12. den: Volno v Kapském městě – možnost nákupů nebo
výletu na Stolovou horu. Nocleh.
13. – 14. den: Odlet a přílet do Prahy.
Neskutečné přírodní krásy,
fantastické safari v národních parcích
Jižní Afrika láká návštěvníky neskutečnými přírodními krásami – národní parky plné divokých zvířat a fantastických
rostlin, pestrá směs obyvatel, slavné panorama Kapského
města a Mys Dobré naděje, jehož překonání znamenalo vidinu šťastného návratu.... to vše tvoří kouzlo této jedinečné
země.
Program:
S+ S
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet do Johannesburgu. Prohlídka hlavního
města JAR Praetorie – dům Paula Krugera – nyní muzeum,
Union Buildings – sídlo vlády, Voortrekker Monument – národní památník věnovaný původním Transvaalským usedlíkům. Ubytování, nocleh.
3. den: Odjezd do Mpumalangy –zajímavou krajinou přes
Middelburg, Belfast, Dullstroom (pstruzi), Long Tom Pass
a Sabie k NP Kruger. Nocleh.
min. 10 osob
43
www.erikatour.cz
Služby: Letenka Praha – Addis Abeba – Praha,
letištní taxy ve výši 7.800 Kč, transfery,
14x nocleh v hotelu, 14x polopenze,
klim. minibus v Etiopii,
nealkoholické nápoje k jídlům, 2 lahve vody
na os. a den, loď na jezeře Tana, všechny
vstupy dle programu, český a místní průvodce,
doprovod v NP Simien Mnts,
povinné pojištění CK
V ceně není: spropitné
Č. zájezdu
Termín
Cena
60151
60152
03. 11. – 19. 11. 2014
25. 02. – 12. 03. 2015
74.990 Kč
74.990 Kč
Služby: letenka Praha – Johannesburg a Kapské
Město – Praha, letištní taxy ve výši 9.000 Kč,
místní let Johannesburg – Port Elizabeth,
transfery a doprava, 10x ubytování se snídaní,
1x oběd, vstupy zahrnuté v programu, místní taxy,
místní a český průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: lanovku na Stolovou horu, spropitné
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 8.700 Kč
8. den: Překrásná rezervace NP Tsitsikamma – původní
obyvatelé ho nazývali místo šumivé vody – deštný prales.
Adrenalinový zážitek – po visutém mostě přejdeme ústí řeky
Storms. Poté cesta po slavné Garden Route – kouzelné
přímořské cestě – výletní město Plettenberg Bay – klenot
Zahradní cesty se zlatým pískem a horami v pozadí. Návrat
do Knysny a projížďka podél Knysna Waterfront při západu
slunce. Nocleh.
9. den: Odjezd do Swellendam – třetího nejstaršího
města Jižní Afriky a poté do Kapského města – mateřského
města Jižní Afriky – prohlídka – kolem hradu Dobré naděje,
po Heerengrachtu a Adderley Street známé množstvím památníků, Groote Kerk, Kulturní muzeum, procházka původními Zeleninovými zahradami Východoindické společnosti.
Dále Malay Quarter, Tamboerskloof a Greenmarket Square
a závěr na Viktoria a Alfred Waterfront – pobřežní promenádě
se spoustou obchodů, restaurací a zábavy. Nocleh.
10. den: Výlet k Mysu Dobré naděje přes předměstí na
pobřeží – Sea Point, Clifton a Camps Bay do Hout Bay –
Č. zájezdu
Termín
Cena
60161
60162
60163
15. 02. – 28. 02. 2014
03. 11. – 16. 11. 2014
15. 02. – 28. 02. 2015
74.490 Kč
74.490 Kč
74.490 Kč
EXOTICKÉ ZEMĚ
AFRIKA
FASCINUJÍCÍ
NAMIBIE
Neskutečné zážitky,
fantastické umění přírody
Namibie symbolizuje pravé kouzlo jižní Afriky. Je to země
svérázné drsné pouštní krajiny, která ale fascinuje neskutečnou krásou. Písečné duny, fantastická skaliska, travnaté
stepi, roztodivné rostliny a bohatost zvěře. Země fascinujících kontrastů a barev. To je lákadlo, pro cestovatele, fotografy i pro romantické duše.
Program:
S+ S
1. den: Odlet z Prahy s přestupy.
2. den: Přílet do Windhoeku, transfer do hotelu, ubytování. Poté prohlídka hlavního města včetně Katutura Township. Shlédnete historické budovy, památníky a kulturní
muzea. Navštívíte Christus church, Tintenpalast (Parlament),
Alte Fest (stará pevnost) a hrad Heinitzburg. Panoramatický
pohled z kopce milenců, návštěva Namibijského uměleckořemeslného centra. Poté návštěva starého hřbitova v Hochland parku, kde se dovíte více o slamu Katutura a podíváte
se do Single Quaters, na trh masa, typické restaurace uvidíte
domy Hakahana. Večeře ve slavné restauraci Joes Beerhouse. Nocleh.
3. den: Pojedete do pouště Namib Naukluft – nejstarší
pouště na světě existující přes 43 milionů let. Už cestou poznáte úžasnou rozmanitost Namibijské pouště. Budete bydlet v pouštním kempu jen 5 km od vchodu do Sesriemu
a Sossusvlei, který se rozkládá pod staletými trnovými
stromy a má fantastický 360 stupňový rozhled na poušť
a okolní hory. Odpočinek u bazénu nebo procházky v okolí.
Nocleh.
4. den: Vyjedete tak, abyste s východem slunce byli
u vstupní brány. První zastávka u Duny 45 – nejfantastičtější
a nejfotografovanější duny světa a budete-li mít chuť, budete
se na ni moci vyšplhat a kochat se nezapomenutelným vý-
min. 10 osob
hledem na Nanubijskou poušť. Pokračování do Sossusvlei, neboli magického shromaždiště vody. Zde budete
moci nastoupit na džípy, které vás dovezou k Deadvlei s jeho
staletými mrtvými stromy Camelthorn a neopakovatelnou
atmosférou. Po prohlédnutí této oblasti pokračování k Sesriem Canyonu – podniknete krátký sestup do kaňonu, což
vám poskytne opět nezapomenutelný pohled na reliéf kaňonu při ranním slunci. Odpoledne zase budete moci strávit
v okolí kempu. Nocleh.
5. den: Přejedeme to rušného pobřežního města Swakopmund – zde absolvujete projížďku na bicyklech přes
mírné duny Swakopmundu podél Skeleton Coast (pobřeží
koster). Další čas na prohlídku tohoto města, večeře v jedné
z vyhlášených restaurací Tug Restaurant. Nocleh.
6. den: Dnes pojedete na Cape Cross a celodenní výlet
k Messum Crater. V oblasti oceníte příjemný pokles teploty,
způsobený chladným proudem Benguela produkujícím také
mlhu, která je životodárná pro živočichy, ale i např. 6 druhů
lišejníků. Cestou k ramenům řeky Messum uvidíte bohatou
populaci záhadné rostliny Welwitchia. Pojedete měsíční
krajinou k výhledu na kráter. Zde uvidíte starověké skalní
kresby a unikátní geologické formace. Na zpáteční cestě si
prohlédnete vrak ztroskotané lodi Winston. Nocleh.
7. den: Dnes opustíte pobřeží a vydáte se do regionu Damarland do oblasti Twyfelfontein – jedné z nejscéničtějších
oblastí Namibie s nezkrotnou drsnou krásou krajiny. Prehistorická vodní koryta, otevřené travnaté pláně, granitové kopy
a hluboké gorges. Odpoledne po ubytování projížďka touto
nádhernou krajinou. Nocleh.
8. den: Dnes navštívíte hlavní pozoruhodnosti oblasti –
geologické zvláštnosti jako jsou Varhanní píšťaly, Zkamenělý les nebo Brantberg (UNESCO). Zkamenělý les je na-
TO NEJLEPŠÍ
Z TANZÁNIE
A ZANZIBAR
Nejlepší safari světa a odpočinek
na Zanzibaru
Tanzánie – země s fantastickou přírodou. Velká příkopová
propadlina – Východoafrický příkop plný jezer představuje
vhodné podmínky pro spousty zvěře, a tak zde můžete absolvovat fantastické safari v místních nejbohatších národních
parcích. Své dojmy si pak můžete zažít na plážích voňavého
ostrova koření Zanzibaru.
S+ S
Program:
1. – 2. den: Odlet z Prahy, let do Afriky s přestupem, přílet
na mezinárodní letiště Kilimanjaro. Arusha – východisko
safari. Nocleh.
min. 6 osob
EXOTICKÉ ZEMĚ
3. den: Velká příkopová propadlina – působivý přírodní
zlom. NP jezera Manyara – odlišná vegetační pásma – cesta
do NP a safari po celý den. Alkalické jezero je domovinou
snad 350 druhů ptáků, bohatá fauna: sloni, hroši, žirafy, zebry,
pakoně, antilopy, gazely, ale také stromoví lvi aj. Nocleh.
4. den: Přejezd do NP Serengeti. Roční období a deště
ovlivní návštěvu části parku, kde budeme absolvovat safari.
Od prosince do května jsou ohromná stáda především v oblasti jezera Ndutu, od listopadu do poloviny prosince potom
v centrálním Serengeti okolo oblasti Seronera. Nocleh.
5. den: Safari v NP Serengeti – vrchol divoké přírody. Nedozírná stáda zeber, pakoňů, antilop, budete účastni fantastického fenoménu stěhování stád za pastvinami. Celodenní program. Nocleh.
6. den: Přejezd africkou krajinou ke kráteru Ngoro Ngoro.
Sestup na dno propadlého obrovského vulkánu s unikátním
ekosystémem. Místo s nejvetší koncentrací zvěře na světě.
Návštěva Olduvai Gorge – archeologická expozice. (M. a L.
Leakeyovi objevili první fosilní ostatky vzdáleného předka
člověka). Celodenní projížďka – safari kráterem. Nocleh.
7. den: Návštěva NP Tarangire – další z kouzelných ná-
příklad ve starém říčním kanálu a tento prehistorický relikt
obsahuje nedefinovatelné množství zkamenělých kmenů
stromů. Brandberg je nazýván „horou ohně“ kvůli efektu,
který vytváří zapadající slunce.
9. den: Dnes vyrazíte do národního parku Etosha – namibijského klenotu – jedné z největších zachovalých savanových oblastí v Africe. Park je světově vyhlášený svými divokými zvířaty – sloni, černí a bílí nosorožci, lvi, leopardi,
gepardi, antilopy skákavé, pakoně, zebry, žirafy a mnoho
dalších fascinujícíh tvorů. Ubytování. V podvečer budete relaxovat u napajedla, kam chodí divoká zvěř pít. Nocleh.
10. den: Celodenní putování divokou přírodou Etosha
parku (znamená „velké bílé místo“ a honosí se minerální
pánví, která parku dominuje a na které migruje 114 druhů
savců) a dechberoucí pozorování zvěře. Nocleh.
11. den: Ještě jednou projedeme parkem, ale budeme směřovat k jeho východu a pojedeme dále na jih na plató Waterberg – do šťavnatě zelené na vodu bohaté oblasti s hojností ptáků a malých antilop, které často můžete spatřit na
jejich stezkách. Odpoledne si užijete v bohaté vegetaci Waterbergu, oblasti, která je tak odlišná od ostatních částí Namibie. Je to navíc velmi zajímavé geologické místo – stopy
dinosaurů, zkamenělé duny... Najdete zde spoustu ohrožených živočišných druhů a široké množství kvetoucích rostlin,
stromů a keřů, které dodávají oblasti barevnost. Je tu spousta
procházkových tras, kde můžete objevovat zdejší přírodu
sami, popřípadě vylézt na vyhlídku na vrchol plató s fantastickým výhledem. Nocleh.
12. den: Dobrodružství končí. Odjezd do Windhoeku, cestou se ještě zastavíte v Okahandja na trhu řezbářů, kde budete moci koupit poslední suvenýry. Odlet.
13. den: Přílet do Prahy.
Služby: Letenka Praha – Windhoek – Praha s přestupy,
letištní taxy ve výši 8.500 Kč, transfery,
doprava během zájezdu, 11x nocleh, 10x plná
penze (z toho 4x obědový piknikový balíček),
1x polopenze, veškeré vstupy do národních parků
a k přírodním monumentům, výpravná plavba
za delfíny a tuleni, 90 min. pobřežní projížďka
ve Swakopmundu, český a místní průvodce,
povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: spropitné, fakultativní programy
Č. zájezdu
Termín
Cena
60171
60172
60173
11. 04. – 23. 04. 2014
14. 10. – 26. 10. 2014
11. 04. – 23. 04. 2015
82.990 Kč
82.990 Kč
82.990 Kč
rodních parků. Celodenní safari za dalšími zážitky s místní
zvěří. Stáda ladných antilop a velká pětka. Nocleh.
8. den: Odlet na Zanzibar – kouzelný ostrov v Indickém
oceánu proslavený sněhově bílými plážemi, nádhernou přírodou a voňavým kořením, především hřebíčkem. Transfer
do hotelu, nocleh.
9. – 12. den: Odpočinek na pláži fakultativně možno abslovovat výlet za kořením ostrova – návštěva farmy na pěstování koření a návštěva staré části města Zanzibar (Stone
Town) – v minulosti centra s obchodem s otroky. Nocleh.
13. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy s přestupy.
14. den: Přílet do Prahy.
Služby: 6x nocleh v Tanzanii – kempy nebo lodge –
dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím,
plná penze (obědy většinou picknickového typu),
5x nocleh na Zanzibaru v plážovém resortu
s polopenzí – dvoulůž. pokoje s vl. přísl.,
letenky Praha – Tanzánie, Tanzánie – Zanzibar,
Zanzibar – Praha s přestupy, letištní taxy
ve výši 7.800 Kč, transfery, doprava čtyřmístným
autem s angl. mluvícím řidičem – průvodcem,
český delegát, vstupy do národních parků,
vody při safari, povin. poj. CK
V ceně není: vízum Tanzánie, odletová taxa Zanzibar
Č. zájezdu
Termín
Cena
60181
60182
17. 11. – 30. 11. 2014
04. 03. – 17. 03. 2015
102.400 Kč
102.400 Kč
www.erikatour.cz
44
AFRIKA
MADAGASKAR –
GALAPÁGY
AFRICKÉHO
KONTINENTU
S+ S
Poznejte unikátní přírodu
a upřímné obyvatele Madagaskaru
Tento čtvrtý největší ostrov na světě je Galapágami afrického kontinentu a nejvzdálenější bránou do Asie. Směs
osmnácti kultur, rozmanitost krajin a přírody s ještě mnoha
tajemstvími jsou lákadly, kterými se může pochlubit jen několik zemí. Madagaskar začal svou pomalou separaci od
Afriky v době věku dinosaurů, a proto mnoho endemických
(80%) zvířat a rostlin, které tu můžete vidět jsou součástí
mystéria této unikátní oblasti. Asi nejpopulárnějším živočichem zde jsou lemuři.
min. 6 osob
Program:
1. den: Odlet Praha – Paříž – Tana, přílet do Antananarivo – hlavního města Madagaskaru, transfer do hotelu,
nocleh.
2. den: Ráno si nejprve prohlédneme hlavní město Antananarivo – uvidíte jeho 3 úrovně – horní město – v období království obydlené nejvyšší třídou, kde býval starý
královnin palác – uvidíte Rova – královnin palác, Palác
prvního ministra – nyní muzeum aj. Níže se nacházelo
střední město – administrativní oblast a nejníže leželo dolní
město – obchodní, komerční část s jeho hlavní třídou Nezávislosti a jejími koloniálními budovami. Odpoledne přejezd zelenou krajinou východu do Andasibe – do vlhké
části země s mnoha původními pralesy a jezery. Zastavíme
se v Mandraka – návštěva soukromé rezervace „Domaine
Pyereras“ s různými druhy chameleonů, hadů, lemurů
a motýlů. Dále na jih přes kopcovitou krajinu s krásnými
rýžovými poli a okázalými erodovanými kopci zvanými „lávala“. Tato oblast částečně připomíná Dálný Východ s jeho
rýžovými poli a zelenou krajinou. Nocleh.
3. den: Odjezd do Národního parku Andasibe, návštěva
Special Reserve of Andasibe, kde uvidíte Indri Indri – největší lemury ostrova. Rezervace je unikátní svojí endemickou faunou i flórou – široké variety orchidejí, lián, endemických zvířat jako chameleonů, různých ještěrek a mnoho
ptáků. Poté orchidejový park s nádhernými květinami. Návštěva vesnice Andasibe – typická vesnice kmene Betsimisaraka – druhého největšího kmene na ostrově – možnost
úzkého kontaktu s místními lidmi. Soukromý park Vakona,
kde najdete další 3 druhy lemurů. Nocleh.
4. den: Antsirabe – „místo soli“, elegantní město, proslavené jako centrum piva. Je jediným místem, které
opravdu vypadá evropsky. Díky mírnému klimatu a termálnímu pramenu je jedním z nejatraktivnějších míst Madagaskaru, známé i svými drahokamy a polodrahokamy. Projížďka městem – návštěva expozice a dílny polodrahokamů,
kde vyrábějí i „pousse pousse a auta v miniatuře. Potom
pojedeme k jezeru Andraikiba. Nocleh.
5. den: Ambositra – centrum madagaskarského řezbářského průmyslu s řadou řezbářských dílen. Svěží zelená
krajina s rýžovými poli, lesy borovic a eukalyptů. Zajímavá
architektura. „Le col de tapia“ – druh stromů, které odolávají
ohni v buši. Kouzelnou krajinou do Ambohimahasoa, možnost návštěvy trop. lesa s lemury. Národní park Ranomafana – strmé kopce se spoustou pramenů, řeka Namorona,
padající do údolí v sériích vodopádů a peřejí. Nocleh.
6. den: Expedice do pralesa se specielním průvodcem za
shlédnutím 12 druhů lemurů. Je to nejdůležitější místo výskytu lemurů na Madagaskaru a jediné potvrzené místo výskytu dvou nejřidčeji se vyskytujících druhů – oblast pokryta
pralesem, ve vyšších polohách stromy porostlé mechy a lišejníky, psídium, obří bambus a různé orchideje. Strmé hory,
dramatické vodopády a přírodní horké prameny dělají tento
už tak exotický prales čarovný a neobyčejný. Ranomafana
znamená „horká voda“ – je to termální město, kde návštěvníci mohou relaxovat v horkých pramenech. Nocleh.
7. den: Budeme pokračovat do Fianarantsoy krajinou
mnoha hor, říček a pramenů, kterou opět zdobí bambusy –
místy zbytky původního mlžného pralesa. Na zastávkách
v domorodých vesnicích možnost setkání s domorodci, kteří
také prodávají své produkty. Sahambavy – návštěva čajové
plantáže s nejdůležitější čajovou továrnou v zemi. V Ambalavao se seznámíme s místní výrobou vína včetně ochutnávky a také velmi zajímavou Anteimoro ruční papírenskou
dílnou. Pokračování do Ihosy, hlavního města kmene Bara
– pastýřů Zebu, přes horský řetězec Andrigitra, tvořící předěl
mezi suchým jihem a zelenou vysočinou s jejími třemi známými „hillocks“ a mohutnou arcibiskupskou čepicí. Jedním
z nejmalebnějších prvků krajiny je žulová kopule se dvěma
skalními věžemi nazývaná brána jihu. Přejedeme rozlehlé
„plató de Horombe“ s jeho velmi zvláštní červenou půdou,
příjezd do Isalo, nocleh.
8. den: Návštěva NP Isalo, který zahrnuje celý masív
Isalo – mohutné malebné pohoří s erodovaným pískovcovým
masivem. Výjezd z vesnice Ranohira, asi 1 a ½ hodinová
procházka vegetací – např. sloní nohy nebo různé endemické druhy aloe, dojezd k přírodnímu bazénu. Přes zvětralé
kopce vzhůru, až se otevře fantastický výhled na mohutné
pískovcové hory s jejich krásnými barvami a podivnými zvětralými tvary (představy želvy, masek a krokodýlů). Malé potůčky a říčky lemované briliantovou zelení (palmy s péřovitými listy aj.). Cestou si přijdou na své milovníci lemurů,
uvidíte mnoho ptáků, ještěrek i hadů. Nocleh.
9. den: Pokračování do Tuléar - naprosto nová scenérie –
mezi suchým lesem západu a pouští jihu. Cestou můžeme
obdivovat různé hroby, jako „Mahafaly tombs“ a několik „Antandroy tombs“. Krátká návštěva Tuléar a potom přejezd
do Ifaty – do nejsušší části země ležící hluboko na jihu.
Krajině dominuje trnitý les tvořený kaktusy. Přejedeme
suché území k pobřeží, lemovanému mangrovníky střídajícími se s vesnicemi kmenů Vezo, jejichž obyvatelé se živí
rybolovem. Nocleh.
10. den: Dny odpočinku. Ifaty leží na pláži, je to ideální
místo pro potápění a šnorchlování. Eventuelně můžete
odtud podniknout mnoho výletů, např. návštěva rezervace
Reniala s dvěma druhy baobabů.
11. den: Transfer na letiště do Tuléaru, jednohodinový let
do Tana. Tana, nazývaná také „Městem tisíců“, je hlavním
městem Madagaskaru. Při dostatku času před odletem prohlídka města Antananarivo. Nocleh.
12. den: Odlet z Madagaskaru dle letového řádu.
Služby: letenka Praha – Antananarivo – Praha,
místní let, letištní taxy ve výši 11.900 Kč,
transfery a doprava, 11x nocleh se snídaní,
vstupy zahrnuté v programu, speciální průvodce,
místní a český průvodce, povin. pojištění CK
Cena nezahrnuje: fakultativní programy, spropitné
Příplatek: jednolůžkový pokoj – 6.990 Kč
45
www.erikatour.cz
Č. zájezdu
Termín
Cena
60191
60192
60193
15. 02. – 26. 02. 2014
02. 11. – 13. 11. 2014
15. 02. – 26. 02. 2015
83.990 Kč
83.990 Kč
83.990 Kč
EXOTICKÉ ZEMĚ
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Chichen
Cancún
Itzá
Mexiko
Campeche
Veracruz
Puebla
Y
u
Mérida
t
ca
án
San Cristobal
min. 8 osob
S+ S
MEXIKO – ZEMĚ
TAJUPLNÝCH PYRAMID
Mayské pyramidy, fantastické památky UNESCO
a nádherné pláže!
Zájezd s pobytem v Cancunu!
Mexiko útočí na smysly návštěvníků zvuky, barvami, chutěmi, vůněmi a unikátní směsí kultur a krajin.
Kultury Aztéků, Mayů, Olméků a Toltéků nás budou provázet
všude. Atmosféra tisícileté historie se bude mísit s kouzlem
koloniálních městeček a s ruchem moderních metropolí. Tato
země kontrastů nám nabídne horské masívy pokryté sněhovou čepicí, rozžhavené pouštní písky, ve kterých přežívají
pouze kaktusy, i náderné dlouhé písečné pláže, které omývají průzračné vody oceánu. Takže nasaďte sombrero, dejte
si tequilu a vyrážíme na jízdu Mexikem.
Program:
1. den: Odlet z Prahy, let s jedním přestupem do Mexico
City. Nocleh.
2. den: Prohlídka Mexico City – náměstí Zocalo, Národní
palác, katedrála, palác krásných umění, dále latinsko americká věž – mrakodrap, který přestál zemětřesení 1985. Rezidenční část města – park Chapultepec. Přejezd do Puebly
– starého koloniálního města, gurmánského hlavního města
Mexika. Indiány krásně malovaný chrám Santa Maria Tonanzitla, krásná kaple del Rosario, katedrála. Hlavní náměstí
a historické centrum. Nocleh.
3. den: Guadalupe – slavné poutní místo zasvěcené patronce Mexika – Panně Marii Guadalupské na vrchu Tepeyac.
Návštěva severní části města – vystoupíte na obrovské py-
ramidy Slunce a Měsíce v tajemné lokalitě Teotihuacán
(UNESCO), shlédnete „Cestu mrtvých“ a budete ohromeni
chrámem Quetzalcoatla. Teotihuacán znamená „město
bohů“ nebo „kde se lidé stávají bohy“. Pokračování do
Poza Ricy. Nocleh.
4. den: Navštívíme archeologickou lokalitu El Tajin – ceremoniální centrum Totonacké kultury – hlavní památky: Pyramida s nikami, rituální nádvoří her aj. a překvapí vás „létající indiáni“. Poté podél pobřeží zálivu do přístavu Veracruz
- hlavního města stejnojmenného státu: pevnost – vězení
San Juan de Ulúa- postavená jako ostrov v přístavu, zbytek
opevnění – bastion Baluarte de Santiago, El Faro aj. Večer
můžete navštívit představení folklorních tanců na Zócalu.
Nocleh.
5. den: Zelenou krajinou zálivu přejedeme do krásného
státu Chiapas k řece Grijalva. Lodí budete objevovat fantastický kaňon Sumidero s výškou více než 1000 m a délkou
30 km, až uvidíte slavný vánoční stromek. Poté pojedete do
San Cristóbal de las Casas. Nocleh.
6. den: Prohlídka města San Cristóbal de las Casas –
krásného koloniálního „hlavního města indiánského Mexika“
s jeho úzkými uličkami a španělskými rezidencemi, kostel
Santo Domingo, malebný indiánský trh před ním a muzeum
jantaru. Poté typická indiánská městečka San Juan Chamula a Zinacantán, plná indiánů v tradičních krojích, kteří
sem přicházejí na trhy prodávat i nakupovat. Návrat na nocleh, večer si můžete užít v kouzelných ulicích Cristóbalu.
7. den: Nejprve navštívíme kaskádovité travertinové vodopády Agua Azul, a potom nás čeká magické pralesní
království – fantastická archeologická mayská lokalita Palenque (UNESCO). Projdete se náměstími, kde kráčeli Mayové, uvidíte chrám Nápisů, který ukrývá hrobku krále Pakala, Palác a severní skupinu chrámů – nezapomenutelný
výhled do okolí. Nocleh.
8. den: Ráno Campeche (UNESCO) – procházka historickým středem města chráněného pevností a hradbami postavenými na obranu proti útokům pirátů. Poté klasické mayské město Uxmal (UNESCO) s „Kouzelníkovou pyramidou“
korunovanou chrámem na vrcholu, odkud můžete sledovat
celou úchvatnou lokalitu, s palácem a „nádvořím jeptišek“.
Večer možnost navštívit světelnou a zvukovou show v této
působivé archeologické zóně. Nocleh.
ÚŽASNÁ
KOSTARIKA
Fantastická příroda, báječné pláže!
Užívejte si canopy tour!
Costa Rica - „Bohaté pobřeží“ – to je jeden z posledních přírodních rájů na světě, který bývá nazýván také Švýcarskem
Střední Ameriky. Neskutečné množství rostlinných i živočišných druhů, z nichž mnohé nenajdete jinde na světě, nedotčené tropické pralesy, vodopády, činné sopky, horké prameny, téměř čtyřtisícové hory, jezera, pobřeží dvou oceánů,
kouzelné pláže lemované kokosovými palmami. Kostarika
je o polovinu menší než naše republika, ale skýtá neskutečné
přírodní bohatství.
Program:
1. den: Odlet z Prahy do San José s jedním přestupem,
transfer do hotelu. Uvítací koktejl, nocleh.
2. den: Ráno cesta do fantastického národního parku
vulkán Poás. Cestou kouzelné přírodní scenérie, krásné
kávové plantáže, jahodníková pole a skleníky. Vulkán Poás
je největší aktivní gejzírový vulkán na světě s pářícími fumarolami, se stále se měnícím žlutozeleným kráterovým jezerem s horkou vodou, které chrlí sloupy vařícího bahna
EXOTICKÉ ZEMĚ
NP tortuguero
NP Arenal
v. Poás
Limón
NP Cahuita
Tamarindo
San José
min. 8 osob
a proudy páry. Hlubokým zeleným mlžným pralesem k jezeru
Botos smaragdovému kráterovému jezeru. Waterfall Gardens – chráněná oblast, nádherní motýli v Butterfly Observatory, kolibříci v Hummingbird Garden a 5 nádherných vodopádů, které budete sledovat ze Stezky vodopádů. Návrat
do San José – prohlídka města a projížďka: park Demokracie, Národní muzeum, Centrální park, Melico Salazar Muzeum a Metropolitní katedrála, Předkolumbovské muzeum
zlata, Opera. Nocleh.
3. den: Národní park Tortuguero – cestou zastávka na
banánové plantáži. Caňo Blanco – kolem poledne nastoupíte na loď na příjemný tříhodinový výlet po kanálech
v džungli do NP Tortuguero (oblast obřích želv). Je to dnes
jediné místo v západní polovině Karibského moře, kde hnízdí
obří želvy. Deštný prales, vodní cesty, pláže a některé příklady nejkrásnější divočiny ve střední Americe. Těsný kontakt s unikátní tropickou džunglí: plavby po přírodních kanálech, močály a mandrovníky a velké množství ptáků a zvířat.
Budete objevovat Tortuguero, tropickou svatyni pro více než
300 rozličných druhů ptáků a exotických živočichů: opice,
krokodýli, leguáni a mnoho dalších. Lodí na ubytování do
Tortugueros. Občerstvení, koktejl a oběd ve stylu karibského
bufetu. Odpoledne návštěva osady Tortugueros. Nocleh.
4. den: S probuzením džungle zažijete safari po Tortuguerských kanálech v NP, který je pro svou bohatou vegetaci, faunu a splavný systém lagun a kanálů označován za
kostarickou Amazonii. Uvidíte zde např. různé druhy opic,
9. den: Krátká prohlídka „bílého města“ – krásné Meridy,
hlavního města státu Yucatan, města s mayskými kořeny,
nádhernými koloniálními stavbami a krásou architektury 19.
stol. Poté jeden z vrcholů zájezdu Chichen Itza (UNESCO)
– nejnavštěvovanější archeologická lokalita s mohutnou devítistupňovou pyramidou Kukulcan nazývanou také El Castillo, posvátnou propastí „cenote“, observatoří a dalšími monumenty. Pokračování do Cancúnu. Nocleh.
10. – 11. den: Cancún – volný den, odpočinek, koupání na
bílých plážích Karibiku. Nocleh.
12. den: Odlet zpět dle letového řádu.
13. den: Přílet do Prahy.
Služby: 11x nocleh v hotelu 3*, 11x snídaně,
letenka Praha – Mexico City – Cancún – Praha,
letištní taxy ve výši 10.000 Kč, transfery,
klim. bus / mikrobus, místní a český průvodce,
vstupy dle programu, povinné pojištění CK
V ceně není: spropitné, příplatek na jednolůžkový
pokoj 8.400 Kč, večeře
Č. zájezdu
Termín
Cena
60201
60202
60203
07. 03. – 19. 03. 2014
20. 11. – 02. 12. 2014
07. 03. – 19. 03. 2014
71.990 Kč
71.990 Kč
71.990 Kč
ještěrek, leguánů, chameleóny, tukany, volavky, krokodýly
aj. Návrat do hotelu na opožděnou snídani a volno k vychutnání krásné exotiky Tortuguera – procházky džunglí, možnost další plavby. Nocleh.
5. den: Přejezd k lodi, která Vás odveze do doku Caňo
Blanco, transport na úžasnou pláž Punta Uva na jižním karibském pobřeží. Uvítací koktejl, koupání. Nocleh.
6. den: Fantastická návštěva Národního parku Cahuita.
Leží na karibském pobřeží, v jedné z nejkrásnějších a nejmalebnějších oblastí Kostariky. Hlavní atrakcí jsou bílé písečné pláže lemované nekonečnými řadami kokosových
palem, klidné moře s křišťálovou vodou a kouzelnými útesy.
Návrat do hotelu a odpočinek na pláži. Nocleh.
7.den: Dnes zažijete dobrodružství canopy tour, tedy
sledování džungle z vrcholů stromů v lanovkovém systému
platform a za jízdy mezi stromy pralesem, dokud nestanete
vlastníma nohama na zlaté písečné pláži. V tomto místě se
setkává džungle s oceánem. Průvodci budou celou dobu
pečovat o vaše bezpečí. Je to příležitost vidět džungli z jiné
perspektivy. Nocleh.
www.erikatour.cz
46
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
8. den: Výjezd k fantastickému vulkánu Arenal. Cestou
krásné kávové plantáže a venkovské scenérie. Místní výbornou čerstvou kávu i ochutnáte. Po příjezdu do hotelu budete mít čas vychutnat výhledy na vulkán, který zahájil svou
aktivitu v červenci 1968. Láva stále vytéká s teplotou nad
1000°C a postupně chladne. Během nocí vulkán Arenal „
hora ohně“ přitahuje návštěvníky i domorodce svými malebnými explozemi, které vypadají jako ohňostroje. Večerní relaxace a zábava v termálních vodách lázní Baldi – mezi
zvuky a vůněmi deštného pralesa. Večeře v restauraci lázní.
Nocleh.
9. den: Návštěva NP Vulkán Arenal – mimořádný
výhled na vulkán během jednoduché vycházky kolem
základny této fantastické „hory ohně“. Vycházka začíná
na aktivní straně vulkánu, provede vás lesem přes lávové
jazyky do poničené oblasti, která je nyní v procesu regenerace. Výstup vás zavede až na vzdálenost 500 m od míst,
kde láva vytekla. Nocleh.
10. den: Po snídani odjezd na velkou pláž Tamarindo na
severním pacifickém pobřeží. Ubytování.
11. – 13. den: Tyto dny budete mít možnost užívat si pláže,
relaxovat v hotelovém bazénu nebo účastnit se fakultativních
výletů. Nocleh.
14. den: Snídaně, přejezd na mezinárodní letiště do San
José, odlet.
15. den: Přílet do Prahy.
PERU –
5. den: Údolí Colca – nejhlubší na světě. Cestou návštěva
typických vesnic, které si udržují tradice, folklór, hudbu. Odpoledne odpočinek v termálních lázních. Nocleh.
6. den: Návštěva kaňonu, který vymlela stejnojmenná
řeka (hluboký 3.400 m) a jehož svahy jsou pokryty stovkami
teras, které dokládají vysokou vyspělost starověkých peruánských zemědělců. Fantastivký výhled z „Kondorova
hnízda“, nejvyššího vyhlídkového bodu – možnost pozorování kondorů. Pokračování do Puna, města s památkami
z doby největšího rozkvětu civilizace Inků. Nocleh.
7. den: Celodenní okružní jízda lodí po jezeře Titicaca,
ležícím na hranicích Peru a Bolívie ve výšce 3.820 m – největší vysokohorské jezero světa a posvátné jezero Inků.
Jeho největší atraktivitou jsou plovoucí Rákosové ostrovy,
kde žijí Indiáni ještě tradičním starověkým způsobem života.
Navštívíte ostrovy Uru a Taquile – nejkrásnější ostrov na
jezeře, jeho krajina je přirovnávána k ráji. Jsou obydlené kečuánskými Indiány a seznámíte se s jejich tradicemi. Oběd
během programu. Návrat do Puna, nocleh.
ŘÍŠE INKŮ
Poznejte mystiku Peru, odkaz
starých Inků i nádhernou přírodu !
Řekneme-li dnes Peru, vybaví se nám v první řadě melodie
peruánských Indiánů, potom možná střípky historie civilizace
Inků, někdo ještě vzpomene na Machu Picchu nebo na jezero Titicaca. My vám chceme tajemství Peru přiblížit v největší možné míře. Dnes je to třetí největší země Jižní Ameriky
a rozkládá se na jejím západním pobřeží – u Tichého oceánu
po obou stranách And. Na území Peru se dochovalo velké
množství fantastických památek na kulturu Inků. Vždyť také
název Peru znamená v kečuánském jazyce dostatek a pochází z doby fungování bohaté a slavné říše Inků. Poznáte
nejen nejtajemnější a nejslavnější místa Incké říše, ale také
fantastickou přírodu kaňonu Colca, ostrovů Islas Ballestas
nebo také tajemné obrazce v poušti Nazca.
S+ S
Program:
1. den: Odlet z Prahy do Limy s jedním přestupem, transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Přejezd po Pan-Americké dálnici do NP Paracas,
krásného zálivu ležícího jižně od Limy, zde poušť na březích
Pacifiku střídaná úrodnými oázami. Příjezd do Pisca –
lodní výlet kolem ostrovů Islas Ballestas nazývaných
„malé Galapágy“ – pozorování spousty různých mořských
ptáků včetně andských kondorů, kolonie tučňáků, lvounů
a dalších zajímavých živočichů z těsné blízkosti. Pokračování do Icy, návštěva bodegy s destilerií, kde se připravuje
peruánské pisco podle starověkých receptur – ochutnávka
různých druhů pisca (peruánské brandy vysoké kvality). Pokračování do Nazcy. Ubytování. Fakultativně návštěva Planetária s 361°filmovou projekcí, kde obdržíte všechny
možné informace o záhadných a fascinujících obrazcích
v Nazce. Nocleh.
3. den: Ráno vyhlídkový let nad legendárními tajuplnými
obrazci v poušti Nazca, o kterých se předpokládá, že byly
vytvořeny 600 let před naším letopočtem. Tyto linie a figury
jsou tak veliké, že mohou být správně a smysluplně vnímány
pouze z letadla. Pokračování do Arequipy. Nocleh.
4. den: Volné dopoledne na odpočinek a na výškovou aklimatizaci. Oběd v typickém Picanteria restaurantu. Odpoledne prohlídka nejslavnějších památek tohoto „Bílého
města“ pod horskými štíty s věčným sněhem: druhý největší
klášter v zemi – Santa Catalina ze 17. stol., katedrála – jedna
z největších v Americe, klášter La Compania, krásné koloniální domy, čtvrtě Cayma a Yanahuara a uvidíte samozřejmě
pověstnou Juanita Mummy. Nocleh.
47
www.erikatour.cz
8. den: Celodenní přesun autobusem fantastickou krajinou Altiplana do Cusca – prudké strže, krásná údolí, špičaté
vrcholy And, dosáhnete až nadm. výšky 4.700 m – nezapomenutelný zážitek. Speciální fauna i flóra: stáda divokých
vikuní, alpak, lam a divoké rostliny, které rostou pouze v těchto končinách. Odpoledne příjezd do Cusca (3.496 m). Welcome drink – lahodný a horký čaj z koky. Nocleh.
9. den: Dopoledne odpočinek (nezbytná daň aklimatizaci
ve vysokých nadmořských výškách). Možno půldenní výlet
do okolních archeologických lokalit Kenko, Puka-Pukara,
Tampu-Machay. Oběd v místní restauraci. Odpoledne prohlídka nejkrásnějšího peruánského města Cusca (v kečuánštině znamená pupek, střed) zahrnující nejzajímavější památky: koloniální stavby – katedrála, konvent Santo Domingo
– chrám Slunce Koricancha, obřadní místo Sacsayhuaman
– pohádková pevnost. Nocleh.
10. den: Celodenní výlet do Svatého údolí Inků, údolí řeky
Urubamba. Sjedete do údolí a pojedete podél divoké řeky,
která už vlastně patří Amazonskému pralesu. Prohlédnete
si vesničku Pisac proslavenou tradičními trhy rukodělných
výrobků – zajímavá příležitost k nákupům, a místní kostel.
Pevnost a incká vesnice Ollantaytambo – krásný příklad
urbanistických znalostí a dovedností Inků. Nocleh.
11. den: Celodenní výlet na Machu Picchu – „ztracené
město Inků“. Průvodcovaná procházka celou citadelou –
nádherným místem, skutečným veledílem a němým odkazem inckého génia. Po 3000 schodech můžete projít všemi
Služby: letenka Praha – San José – Praha s přestupy,
letištní taxy 9000 Kč, 13x nocleh v hotelu 3*,
13x snídaně, 13x večeře, 2x oběd, transfery,
klim. mikrobus, místní a český průvodce,
vstupy dle programu, povinné poj. CK
V ceně není: spropitné
Č. zájezdu
Termín
Cena
60211
60212
60213
11. 03. – 25. 03. 2014
02. 11. – 16. 11. 2014
11. 03. – 25. 03. 2015
89.980 Kč
89.980 Kč
89.980 Kč
Lima
Ballestas
Islands
Paracas
Machu Picchu
Cusco
Colca jezero
Titicaca
Puno
Arequipa
Nazca
min. 10 osob
náměstími, terasami, obhlédnout všechny svatyně, observatoře a obytné budovy. Volno na prožití atmosféry a mystiky
tohoto místa. Oběd. Návrat do hotelu.
12. den: Transfer na letiště, přelet do Limy. Transfer do hotelu. Odpoledne prohlídka koloniální a moderní Limy – Torre
Tagle palác, Plaza de Armás, Konvent sv. Františka, katedrála, vládní palác, náměstí San Martin aj. Nocleh.
13. den: Den na odpočinek, nákupy, možnost vlastního programu v Limě. Fakultativně: Půldenní návštěva archeologické lokality Pachacamac – nejdůležitější administrativní
a náboženské centrum Inků na pobřeží, území, jehož konstrukce si zachovávají mysticismus a religiozitu své minulosti,
kdy zde byly uctívány kulty Slunce a Země. Z pre-inckých
staveb vyniká Tempolo Pintado (barevný chrám) a Tempolo
Viejo (starý chrám), z inckých dob Tempolo del Inti (chrám
slunce). Z jeho obrovské terasy je fantastický výhled na moře
a ostrovy naproti. Transfer na letiště, odlet.
14. den: Předpokládaný přílet do Prahy
Služby: letenku Praha – Lima – Praha (s přestupem),
let. taxy ve výši 9.000 Kč, 1 vnitrostátní let,
12x nocleh se snídaní v 3* hotelu,
12x obědy, transfery, klimatizovaný bus / minibus
v Peru, let nad Nazcou, loď na Titicaca
a Ballestaské ostrovy, český a místní průvodce,
všechny vstupy podle programu,
povinné pojištění CK
V ceně není: odletová taxa z Peru 30 USD,
letištní taxy na vnitrostátní let 20 USD,
fakultativní vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
60221
60222
60223
15. 02. – 28. 02. 2014
19. 11. – 02. 12. 2014
01. 03. – 14. 03. 2015
91.980 Kč
91.980 Kč
91.980 Kč
KOMFORTNÍ ZÁJEZD !
EXOTICKÉ ZEMĚ
SEVERNÍ AMERIKA
NÁRODNÍMI PARKY
ZÁPADNÍ KANADY S + S
Neuvěřitelné krásy přírody !
Pojeďte potkat medvěda, jelena …
Kanada je plným právem považována za zemi nezměrných
přírodních krás. Grey Owl – Šedá Sova řekl o kanadské divoké přírodě: „Potřebujeme rozšířit i jiné než hmotné statky
a k tomu stačí, abychom se porozhlédli, co nabízí naše
země... Máme u nás to, co jinde nemají.“ My se pojedeme
porozhlédnout rovnou do těch nejkrásnějších oblastí. Britská
Kolumbie je nádherné místo pro každého, kdo se zajímá
o přírodu. Už r. 1972 zařadilo UNESCO do Seznamu světového dědictví jedenáct míst v Kanadě. Patří mezi ně devět
kanadských národních parků a čtyři z nich jsou ve Skalistých
horách (Banff, Jasper, Yoko, Kootenay). Prostě tuhle zemi
musíte vidět a důkladně poznat.
4. den: Odjezd na sever podél pobřeží do Parksville. Zastávka v Chemainus na krátkou procházku městem podél
zajímavých malovaných zdí a atraktivních starobylých obchůdků. Cathedrale Grove – krátká přírodní procházka
mezi mohutnými kmeny jedle Douglasky. Návrat do Nanaima a trajekt na pevninu přes záliv Horseshoe Bay. Cestou na sever nádherné výhledy až do Squamish. Zastávka
na vyhlídce na vodopády Shannon, průjezd pobřežním
pásmem hor do Whistleru, opět velkolepé výhledy na moře.
Volno na procházku a odpočinek, nocleh.
předěl a vjedeme do NP Yoho, kde navštívíme jezero Emerald Lake a Natural Bridge. Vrátíme se do Canmore na
nocleh.
10. den: Prohlédneme si Banff – nečekaně rušné městečko uprostřed prstence hor. Projdeme se k vodopádům
Bow River Falls a k Tunel Mountain Drive – větrem zerodované čarovné skály a Surprise Corner. Budete si moci
vyjet lanovkou Sulphur Mountain Gondola za panoramatickým výhledem na okolní hory (nejvýše položená restaurace v Kanadě). Termální prameny Upper Hot Springs,
možnost vykoupat se a relaxovat. Odjezd do Calgary na
nocleh.
11. den: Dopoledne okružní projížďka Calgary – seznámení s hlavními atraktivitami centra města. Odpoledne
volno k vlastním aktivitám: návštěva Glenbow Museum
(jedno z nejlepších muzeí v západní Kanadě) nebo Calgary
Tower – vyhlídková věž, jedna z největších atrakcí ve městě.
Transfer na letiště, popřípadě volno na poslední nákupy,
odlet.
12. den: Přílet do Prahy.
ATRAKTIVITY V CENĚ: LOOKOUT TOWER ve Vancouveru, vyhlídková plavba lodí po jezeru MALIGNE
min. 11 osob
Jasper
Clearwater
Banff
Lake
Louise
Program:
1. den: Odlet z Prahy, přílet do Vancouveru. Transfer do
hotelu v centru Vancouveru. Cestou krátká orientační projížďka centrem. Nocleh.
2. den: Celodenní prohlídka Vancouveru: Panoramatický
pohled na město z věže Lookout Tower. Canada Place –
nejlepší úvod k návštěvě Vancouveru – dlouhé molo (původně pro kanadský pavilon na EXPO 86) nabízí senzační
pohled na městský přístav, mrakodrapy v centru města a na
hory nad Severním Vancouverem. Historický Gastown,
druhé největší Čínské město v Severní Americe a Stanley
Park se zastávkou u kolekce malovaných totemů a s možností navštívit místní Aquarium. Ostrov Granville s obchůdky a tržnicí. Po velkolepém mostě Lions Gate přejezd
přes záliv Burrard, možnost projít se po Capilanském visutém
mostě – jedné z největších místních atrakcí nebo vyjet gondolovou lanovkou na vrchol Grouse Mountain, odkud je
fantastický výhled na panorama Vancouveru. Nocleh.
3. den: Odjezd na Tsawwassen lodní terminál, asi jedenapůlhodinová plavba přes Georgia Straight mezi krásnými
Gulf Islands. Fakultativně návštěva kouzelných Butchartových zahrad – jedny z nejkrásnějších v Kanadě. Příjezd na
ostrov Vancouver do Victorie – hlavního města provincie.
Projížďka – hlavní pamětihodnosti: Beacon Hill park, Beach
Drive, náměstí Bastion Square, Vnitřní přístav s budovami
Parlamentu. Fakultativně i návštěva Královského muzea
nebo pozorování velryb. Nocleh.
EXOTICKÉ ZEMĚ
Whistler
Calgary
Vancouver
Nanaima
Victoria
5. den: Sjedeme do farmářské oblasti kolem Pembertonu. Odtud cestou Duffey Lake road, vinoucí se původní
divočinou do Lillooet, městečka, které bylo Mílí 0 Stezky
Zlaté horečky kolem roku 1860. Dále přes Cache Creek
a Kamloops do Sunpeaks na nocleh.
6. den: Pocestujeme opět na sever přes Clearwater
a krásný Wells Gray Park, zastávka na vyhlídce na Spahats vodopády. Tato oblast překypuje divokými zvířaty,
takže je šance, že zahlédnete černé medvědy a mnoho
druhů ptáků. V Blue River fakultativně „říční safari“ na proudovém člunu, s pozorováním místní divoké přírody. Přejedeme průsmyk Yellowhead Pass a vlevo se bude tyčit
Mount Robson – nejvyšší vrchol v kanadských Rockies.
To už budeme na území nádherného Národního parku Jasper. Pojedeme na jih Jasperu do oblasti vodopádů Sunwapta na nocleh.
7. den: Krásy Národního parku Jasper. Pojedeme údolím řeky Maligne (jasperský nejpopulárnější výlet) a zastavíme se v kaňonu Maligne na procházku zdejší přírodou.
S fotostopy kolem Medicine Lake až k monumentálnímu
vyvrcholení cesty – jezeru Maligne, které je považováno
za nejkrásnější jezero v Rockies. Fantastická 90-minutová
projížďka po jezeře. Návrat do městečka Jasper – prohlídka
a výjezd proslulou lanovkou Jasper Tramway do výšky
2300 m – odtud jedinečné panorama hor. Návrat do Sunwapta Falls Resort na nocleh.
8. den: Icefield Parkway – jedna z nejkrásnějších silnic
na světě, která vede přes jedny z nejvyšších kanadských
hor a přes velkolepé ledovce. Vodopády Sunwapta a Athabasca a slavný ledovec Athabasca, kde budete moci absolvovat vyjížďku na speciálním sněhovém autobusu (snowcoach). Průjezd okolo Bow Lake a Bow Passu, návštěva
jedinečného jezera Peyto Lake a do Canmore na nocleh.
9. den: Výjezd ke slavnému jezeru Lake Louise v NP
Banff, abychom se mohli nechat unést fantastickým výhledem přes jezero na ledovec Victoria. Pokračování mimořádně krásnou krajinou údolí Ten Peaks k dalšímu nádhernému jezeru Moraine Lake. Překročíme Kontinentální
Služby: letenka Praha Vancouver a Calgary – Praha,
letištní taxy cca 9.500 Kč, transfery,
10x nocleh v hotelech 2*/3* –
dvoulůžkové pokoje s vl. příslušenstvím,
10x kontinentální snídaně, trajekty Vancouver –
Victoria a Nanaimo – Vancouver,
doprava mikrobusem, místní průvodce / řidič,
český průvodce, vstupy do národních parků
a do Vancouver City Park, Lookout Tower,
plavba lodí po jez. Maligne, povinné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vízum do Kanady cca 2.000 Kč,
fakultativní vstupy a výlety, spropitné
pro řidiče / průvodce, obědy a večeře,
jednolůžkový pokoj – 12.700 Kč
Č. zájezdu
Termín
Cena
6023
03. 09. – 14. 09. 2014
78.990 Kč
www.erikatour.cz
48
SEVERNÍ AMERIKA
3. den: Rano prohlídka města – procházka po Hollywood
Boulevard a návštěva Mann´s Chinese Theater, kde najdete
otisky rukou a podpisy mnoha slavných hvězd otisknuté
venku na chodníku. Beverly Hills, centrum, obchodní čtvrť
a Mexická čtvrť. Později odpoledne příjezd do Laughlinu,
volný čas na procházku po březích řeky Colorado nebo na
hazard? Nocleh.
4. den: Přejezd ke Grand kaňonu – mimořádnému geologickému fenoménu. Procházka podél South Rim, abyste
shlédli jeden z nejkrásnějších divů světa, který je výsledkem
miliony let působící eroze vody a větru. Řeka Colorado –
jeden z vrcholů naší cesty, teče 4.500 stop dole. Možnost
letu nad kaňonem helikoptérou s výkladem. Nocleh ve
Flagstaffu.
5. den: Odjezd do Monument Valley, kde se octnete
obklopeni tmavě červenými kopci. Zde byla filmována řada
westernů a kovbojek. Na této pouštní planině 25 mil dlouhé
a 16 mil široké se ježí gigantické pískovcové monolitické
struktury. Možnost výletu džípem s obědem u Indiánů
Navaho. Odpoledne příjezd do Page a zastávka na březích
jezera Powell a přehrady Glen Canyon. Nocleh
v Kanabu.
PERLY
ZÁPADU USA
S+ S
min. 10 osob
Grand kaňon, Monument Valley,
Bryce kaňon, Zion kaňon, Death
Valley, Yosemitský NP a Los Angeles,
Hollywood, Las Vegas a San Francisco
Strhující krajina amerického západu – krajina rudých skal,
žhavých pouští, hlubokých kaňonů, vysokých pohoří a hučících vodopádů, třpytivá velkoměsta jako Los Angeles a San
Francisco a hlavní město zábavy Las Vegas, to všechno
a mnoho dalšího vás čeká na tomto zájezdu.
Program:
1. den: Odlet z Prahy – přílet do Los Angeles, transfer do
hotelu, nocleh.
2. den: Hollywood: slavná Universal Studios – lokalita
největších filmových studií na světě. Tramvajová projížďka
s výkladem vám ukáže, kde a jak se filmy natáčejí – zvuková
studia, předvedení speciálních efektů a ukázky z filmů jako
Ztracený svět a Jurský park. Nocleh.
6. den: Krásný výlet přes prérie k Bryce kaňonu, jednomu
z nejkrásnějších přírodních parků Utahu. Mormoni objevili
toto místo v minulém století. Tvary, barvy a stíny kamene
a slavné Pink Cliffs se mění neustále od úsvitu do soumraku. Poté přejedeme do nejstaršího parku v Utahu – do
Zion kaňonu známého skalami a útesy tvarů katedrál.
Některé z nich dosahují výšky až 4.000 stop. Pokračování
směrem k Saint George, městu založenému Mormony. Na
konci dne dojedeme do Las Vegas. Ubytování, nocleh.
7. den: Pojedeme přes Nevadskou poušť směrem na
Pahrump a Shoshone. Po příjezdu do Californie sestoupíme
do slavného Death Valley (Údolí smrti), které leží cca 320
stop pod úrovní moře. Tato oblast je tak bezútěšná, že první
kovbojové, kteří ji přecházeli ji popsali takto: “Žádný pramen,
ze kterého by ses napil, žádný strom, na kterém by ses
oběsil”. Navštívíte Badwater Point – nejnižší část údolí,
Furnace Creek a pískové duny Stovepipe. Návrat do Las
Vegas. Nocleh.
8. den: Cesta přes několik nádherných úseků Jihozápadu.
Příjezd do Calico, typické westernové vesnice, pojmenované podle různobarevných hor okolo. Bylo to rychle se
rozvíjející důlní město (těžilo se stříbro) od r. 1881 do 1896.
Pokračování do Fresno, kde strávíte noc. Nocleh.
9. den: Vyjedeme směrem k Yosemitskému národnímu
parku s jeho borovicovými a sekvojovými lesy a mohutnými
vodopády. Objevíte Half-Dome, Yosemite-Valley,
Bridalveil Falls a Yosemite Falls. Večer příjezd do
Modesto, nocleh.
10. den: Ráno průvodcovaná prohlídka San Francisca,
jednoho z nejfotografovanějších a nejfilmovanějších měst
na světě – drahokamu nádherného zálivu. Navštívíte obchodní čtvrť, Union Square, Chinatown a Golden Gate
Bridge. Volné odpoledne v San Franciscu, kde se budete
moci věnovat nákupům. Nocleh.
11. den: Odjezd do Monterey – nádherné oblasti pláží,
cypřišů a útesů. Toto místo je nejoblíbenějším místem mnoha
amerických i evropských malířů a básníků. Návštěva města,
zejména rybářského přístavu a Cannery Row, která byla
proslavena Johnem Steinbeckem. Poté navštívíte Carmel –
jedno z nejčarovnějších měst v Californii. Nocleh v Lompocu.
12. den: Odjezd do Santa Barbary – kouzelného
městečka, jehož dědictví je viditelné v jeho mnoha
nabílených budovách a španělských jménech ulic. Odjezd
do Santa Monicy, volno na pobyt na pláži nebo na poslední
nákupy. Nocleh v Los Angeles.
13. den: Dopoledne případné volno, poté transport na
letiště a odlet dle aktuálního letového řádu.
Služby: letenka Praha – Los Angeles – Praha s přestupy,
letištní taxy ve výši 8.500 Kč, transfery,
12x nocleh v hotelu 2/3* – dvoulůžkové
pokoje, 12x snídaně, doprava – klim. mikrobus,
místní a český průvodce, vstupy dle programu,
povinné pojištění CK
V ceně není: spropitné, jednolůžkový pokoj 9.750 Kč,
vstupní autorizace do USA
Č. zájezdu
Termín
Cena
6024
01. 10 – 13. 10. 2014
67.990 Kč
A–
OND A
R
B
LA
SEL E BOM
J
TO
POJEĎTE S NÁMI LYŽOVAT!
DOPORUČUJEME AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY:
ITÁLIE – VAL di FASSA – Pera – hotel RIZZI s polopenzí
LYŽOVÁNÍ SELLA RONDA, SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI
Termín: 21. 02. – 28. 02. 2014
Cena: od 8.790 Kč
08. 03. – 15. 03. 2014
Cena: od 8.790 Kč
NABÍDKA PRO INDIVIDUÁLY VLASTNÍ DOPRAVOU:
ITÁLIE: VALL DI FASSA – středisko Pera – hotel RITZZI
RAKOUSKO: KITZBÜHEL – středisko Mittersill – apartmány, penzion, hotely
RAKOUSKO: DACHSTEIN WEST – středisko ABTENAU – apartmány, penziony, hotely
Celou nabídku lyžařských pobytů na vlastní i autobusovou dopravu najdete na www.erikatour.cz
49
www.erikatour.cz
EXOTICKÉ ZEMĚ
A DV E N T N Í Z Á J E Z DY
REGENSBURG
V ČASE ADVENTU
ADVENT
V DRÁŽĎANECH
A V PEVNOSTI
KÖNIGSTEIN
V tomto zájezdu vás okouzlí nejen romantický adventní trh
, ale i samo město – jedno z nejkrásnějších měst světa
(UNESCO) se stovkami historických budov včetně desítek
věžových historických budov, nejstaršího mostu ve střední
Evropě nebo 26 kostelů. Město si samozřejmě prohlédnete,
ale čas si musíte rezervovat i na návštěvu místních adventních trhů – první je na zámku Thurn Taxis, další Lucreziamarkt a potom centrální regensburský trh kolem kostela Neupfarrkirche. Čekají vás nezapomenutelné zážitky. Návrat
kolem 23. hodiny.
Návštěva kouzelných adventních Drážďan – Florencie na
Labi – které v této době získávají specifické kouzlo. Prohlídka starého města, návštěva nejstarších adventních
trhů v Evropě, možnost návštěvy Zwingeru. Pevnost Königstein – možnost prohlídky 400 let staré pevnosti a místních adventních trhů s jesličkami s živými zvířátky, s nejdelším adventním kalendářem v Německu (112 m)
a s mimořádnou atmosférou pohádkové pevnosti. Návrat
kolem 22. hodiny.
Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
8001
29. 11. 2014
850 Kč
ADVENTNÍ
INGOLSTADT
A OUTLETOVÉ
CENTRUM
INGOLSTADT
VILLAGE
Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
ADVENTNÍ WROCLAW
V Německu si nejprve prohlédnete malebný historický střed
Ingolstadtu – bývalé rezidence bavorských vévodů a univerzitního města. Shlédnete Křížovou bránu, komplex Staré
radnice, Asamův kostel, nový zámek, kostel sv. Mořice aj.
a potom si dáte svařené víno nebo voňavou klobásku na oblíbených adventních trzích na Theatrplatz. Odpoledne vás
určitě zlákají výhodné nákupy v outletovém centru Ingolstadt
Village. Cca 3 hodiny budete moci nakupovat ve 220 značkových buticích Ceny zboží tu jsou celoročně nižší až o 60%
oproti běžným cenám. Příjezd kolem 23. hodiny.
Prohlídka jednoho z nejstarších měst Polska, tentokrát v adventním čase a s adventními pochoutkami. S průvodcem si
prohlédnete „město sta mostů“ – jedno z nejkrásnějších
středověkých náměstí v Evropě s majestátnou radnicí, měšťanské domy Jeníček a Mařenka, Tumský ostrov s katedrálou a kostely, Lidová hala (UNESCO) – nejslavnější dílo
vratislavského modernismu, autorem Max Berg, popř. Panorama bitvy u Raclavic – obrovská malba 15 x 114 m.
A potom už vyrazíte užívat si sváteční adventní atmosféry
na místní trhy, nakupovat dárky a ochutnávat adventní speciality. Předpokládaný odjezd okolo 17. hodiny, příjezd ve
cca 22:00 hod.
Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
8003
06. 12. 2014
850 Kč
Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
8002
29. 11. 2014
850 Kč
ADVENT NA JEZEŘE
WOLFGANGSEE
Romantický advent na jezeře Wolfgangsee patří k nejkrásnějším v Rakousku. Odehrává se především v městečkách St. Wolfgang, Strobl a St. Gilgen. Budete si moci
vyjet zubačkou na horu Schafbeg s nádhernými výhledy,
budete moci plout po jezeře k obří lucerně, prohlédnoout
siSt wolfgang se slavným kostelem a vyřezávaným oltářem
a hlavně navštívit adventní trhy ve všech třech městečkách,
z nichž každé má svůj vánoční symbol: St. Wolfgang lucernu, St. Gilgen 11 m vysokou červenou svíci a Strobl svítící komety.
Č. zájezdu
Termín
Cena
8005
13. 12. 2014
850 Kč
VÁNOČNÍ
POHÁDKA
Kouzelná historická města a do jejich už tak pohádkového
prostředí zasazené adventní trhy, vůně svařeného vína,
ovocných punčů a norimberských klobásek – to je skutečná
pohádka, do které se dostanete při tomto zájezdu.
1. den: Odjezd velmi časně ráno. Bamberg (UNESCO)
– nádherně zachovalé středověké město – radnice uprostřed řeky, zámecké rezidence na návrších a kostely, čtvrť
Malé Benátky, 35 jesliček a nádherné adventní trhy provoněné místní specialitou – ovocnými punči. Odjezd na nocleh.
2. den: Rothenburg – německé město Vánoc – město
v původní středověké podobě a k tomu stovky vánočních
stromků, adventní trhy na každém kroku a ten nejvyhlášenější – Reiterlesmarkt s 500letou tradicí. Norimberk – další
historické německé město s řadou architektonických skvostů
a s adventním trhem, který je považován za nejkrásnější
v Německu. Odjezd.
Služby: 1x nocleh, 1x snídaně, doprava,
průvodce, povin. poj. CK
Cena nezahrnuje: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
8006
13. – 14. 12. 2014
850 Kč
Služby: doprava, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy
Č. zájezdu
Termín
Cena
8004
06. 12. 2014
850 Kč
Mezinárodní autobusová doprava
KOKOSS, s.r.o. Semily, mobil 736 248 684
Cestujete rádi v menším kolektivu?
Můžete s námi cestovat
naším příjemným midibusem.
Naše menší skupiny zde mají plný komfort.
Cestujeme pohodlnými moderními busy.
P E N Z I O N Erika
Špidlenova ulice 442, 513 01 SEMILY 1
Tel.: 481 623 637, Fax: 481 623 839
Mobil: 604 366 379
E-mail: [email protected]
Internet: www.erikatour.cz
VČASNÝ NÁKUP
U LETECKÝCH ZÁJEZDŮ
U leteckých zájezdů je včasný nákup obzvlášť důležitý, protože nejvýhodnější ceny
letenek v současné době letecké společnosti
garantují pouze po určitý čas. Čím více se blíží
doba odletu, tím více se zvyšují ceny letenek.
Včasné přihlášení je také nutné z důvodu
bezproblémového odbavení a vybavení
nutných formalit (víza, očkování atd.). Doporučujeme tedy včasnou rezervaci. Při této
rezervaci se skládá záloha 5.000–8.000 Kč.
Do měsíce je doplatek na 50% a 40 dní před
odletem doplatek na celou částku. Jestliže rezervace probíhá v době kratší než 2 měsíce,
platí se ihned 50%, doplatek je nejpozději
měsíc před odletem.
Penzion ERIKA je ve středu města v bezprostřední blízkosti
Riegrova náměstí, avšak v klidném prostředí.
Město Semily je centrem horního Pojizeří a západního Podkrkonoší a poskytuje nespočet možností výletů – jak do nejbližšího okolí města, např. na Riegrovu stezku do kaňonu
řeky Jizery, na Masarykovu vyhlídku, na bájný vrch Kozákov
atd. – tak i do okolních významných turistických oblastí.
Ze Semil je blízko do Českého ráje, jeho skalních měst,
hradů, zámků i do Jizerských hor a blízkých Krkonoš.
V létě vás zdejší malebný kraj zve k turistice, v zimě nabízí
krásné lyžařské terény běžkařům i příznivcům sjezdového
lyžování.
Penzion ERIKA nabízí příjemné a pohodlné ubytování
v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím (sprcha, WC). Je zde pro 2 pokoje společná kuchyňka – možnost jednoduchého vaření,
a objednávky snídaní. – na dotaz.
Dále je zde 4-lůžkový apartmán s možností 2 přistýlek.
Apartmán se skládá z dvou dvoulůžkových pokojů – v obou
je možná přistýlka, příslušenství (WC a sprcha) a kuchyňky.
Termín
1 – 6 nocí: cena noc / pokoj
zvýhodněné týdenní pobyty
06. 01. – 16. 04.
25. 04. – 30. 06.
30. 06. – 01. 09.
01. 09. – 22. 12.
jednolůžkový
300
dvoulůžkový
480
třílůžkový
680
apartmán pro 4
990
1800
1660
1800
1660
2800
2660
2800
2660
4080
3780
4080
3780
5940
5450
5940
5450
Velikonoce
16. 04. – 25. 04. 2014
Vánoce
22. 12. – 28. 12. 2014
Silvestr
28. 12. – 05. 01. 2014
1 – 6 denní pobyty o svátcích / noc
jednolůžkový
2700
dvoulůžkový
4200
třílůžkový
6120
apartmán pro 4
8910
2700
4200
6120
8910
2700
4200
6120
8910
450
720
1020
1480
SLEVY: děti do 2 let – cena 30 Kč/den
Děti do 12 let 20% sleva
Děti do 18 let 10% sleva
VČASNÁ REZERVACE
Vám zaručí klid na přípravu na Váš zájezd,
větší možnost výběru míst v autokaru, získáte slevu a my naopak budeme mít dostatek času na přípravu realizace zájezdu
2014
1
1
2
3
4
5
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10
Cena nezahrnuje: místní poplatek – dospělá os. 7 Kč/noc
Používání kuchyňky u pokojů – 10 Kč/den
Snídaně 70 Kč
Přistýlka v apartmánu: 200 Kč/noc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
1 8
2 9
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
1 8
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
5
1
2
3
4
8
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
1 8
2 9
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24
25
26
27
28
29
9
8
9
10
11
12
13
14
12
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24
25
26
27
28
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
ČESKÁ POJIŠŤOVNA – CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně našich zájezdů není cestovní pojištění ( = úrazové pojištění, léčebné výlohy atd.)
Pokud mají klienti zájem pojištění uzavřít v naší CK – tak nabízíme pojištění TURISTA od České pojišťovny. Toto pojištění platí v Evropě, nebo ve světě – pozor, ne v Česku.
územní platnost
typ cesty
pojištění léčebných výloh
úrazové pojištění
pojištění za škodu občana
nezbytné léčení
trvalé následky
smrt úrazem
škody na zdraví
škody na věci
škody finanční
pojištění cestovních zavazadel
pojištění právní ochrany
pojištění zásahu horské služby
pojištění STORNA
pojištění nevyužité dovolené
pojištění přerušení cesty
Pojistné za bal. os/DEN (PLV,ÚP,ODP,ZAV, PP, ZHS)
(tuto částku násobte počtem dnů))
Pojistné za bal. Os/POBYT (STORNO, PND, PUC)
(tuto částku přičtěte)
POZOR: Pojištění musí být složeno z obou částek.
Evropa
turistika
1.000.000
20.000
200.000
100.000
2.000.000
1.000.000
500.000
10.000
–
–
15.000
–
–
Evropa
turistika
1.500.000
20.000
200.000
100.000
2.000.000
1.000.000
500.000
20.000
–
–
15.000
–
–
Evropa
turistika
3.000.000
20.000
200.000
100.000
2.000.000
1.000.000
500.000
20.000
200.000
500.000
30.000
15.000
20.000
Svět
turistika
1.500.000
20.000
200.000
100.000
2.000.000
1.000.000
500.000
10.000
–
–
50.000
–
–
Svět
turistika
5.000.000
40.000
400.000
200.000
3.000.000
1.500.000
1.000.000
50.000
20.000
–
100.000
15.000
20.000
22
25
47
30
64
75
75
196
250
650
Najdete nás na veletrzích:
GO a REGIONTOUR Brno
HOLIDAY WORLD Praha
REGIONTOUR Jablonec nad Nisou
16. – 19. 1. 2014
20. – 23. 2. 2014
22. – 24. 3. 2014
Naše další nabídka
POBYTOVÉ ZÁJEZDY
C H O RVAT S K O – I T Á L I E
Č E S K É L Á Z N Ě – S L OV E N S K O
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
R A KO U S KO – I T Á L I E
Další aktuální nabídku poznávacích zájezdů najdete na internetu:
www.erikatour.cz
Váš prodejce:
ERIKA
TOUR
Špidlenova 442
513 01 Semily
telefon: 481 623 637
fax:
481 623 839
mobil: 604 366 379
e-mail: [email protected]
internet: www.erikatour.cz
Tiskárna Glos Semily, s. r. o. – 2013
Download

Poznávací zájezdy (v pdf)