Představujeme OU
Představujeme VŠB-TUO
Studentský život v Ostravě
Co je SUS a co dělá?
Kalendář akcí
PechaKucha Night
Jak se dostat zpátky
do studentské formy?
1/11-12
Prvákovský speciál
ž
Tiráž
Externí redaktoři
Tomáš Mičúnek
([email protected])
Kateřina Polínková
([email protected])
Aneta Vozňáková
([email protected])
Identifikační číslo: MK ČR E 20393
Vydavatel
Stavovská unie studentů
Ostravské univerzity
Hladnovská 1433/22
710 00 Ostrava
i
Editace
Agáta Vřeská
Šéfredaktorka
Jaroslava Kořená
([email protected])
Korekce
Zuzana Kaňová
Linda Vlčková
T
r
á
číslo 3, ročník 1, 2011, Ostrava
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Agáta Vřeská
([email protected])
Grafické zpracování
logo: Sabina Freudová
layout, sazba: Upgrade CZ s.r.o.
Redaktoři
Veronika Balcárková
([email protected])
Nikola Brtvová
([email protected])
Nikol Dostálová
([email protected])
Zuzana Kaňová
([email protected])
Hana Moravcová
([email protected])
Jaroslav Neuvirt
([email protected])
Petra Prouzová
([email protected])
Kristýna Svidroňová
([email protected])
Zuzana Škůrková
([email protected])
Foto na obálce
Tomáš Kukuč
náklad 200 ks
Datum vydání: říjen 2011
Obsah
Úvodní slovo
Novinky
15
Studentský život v Ostravě
17
Představujeme SUS Ostrava
20
Kalendář akcí
22
Recenze
24
Minianketa
26
Jak se dostat zpátky do studentské formy
a nezešílet z toho
27
Ostravak
28
b
25
a
Představujeme VŠB-TUO
PechaKucha Night
O
2
4
10
s
h
Představujeme OU
3
Sudoku
30
Autorské okénko – Na vlnách
32
Křížovky
34
Představení redaktorů
36
í
n
d
Agáta Vřeská,
Zástupce šéfredaktora
o
Jak už jste možná stihli zjistit, vysokoškolský život je na jedné straně specifický
oproti středním školám do jisté míry benevolentním stylem, na straně druhé však
pravidly, přes které nejede vlak. Zároveň
je to život plný zábavy, nových zkušeností a ohromných možností. A tak si možná
čas od času uvědomíte, že je to jedno
z nejlepších životních období, kdy ještě
stále máte pocit, že vám může patřit svět,
a že i přes občasné kapky potu ve zkouškovém to snad ani lepší být nemůže.
Ale někdy se dostaví krize. Takové to
„Proč se na to vlastně nevykašlu?“ nebo
„Co tady vlastně dělám?“ Takové pocity
má občas většina z nás. A každý má také
právo občas selhat. Nevýhodou takového
práva je, že se často dostavují výčitky.
v
Je tady letos první číslo našeho studentského časopisu a je věnováno jak
jinak než především našim prvákům. Přechod ze středních škol na vysokou není
pro všechny nejjednodušší, a proto jsme
několik článků zaměřili na užitečné rady
a tipy, a to nejen z oblasti studia.
A to pak máme dvě možnosti. Buďto jim
podlehnout, se vším praštit a vydat se
úplně jinou cestou, nebo to škobrtnutí brát
podobně jako dobu, kdy tramvaj přejíždí
přes výhybku, aby zůstala na těch kolejích, které jí stanovil jízdní řád. V našem
životě si většinou volíme my, zda budeme
pokračovat po již začaté dráze, anebo
výhybky využijeme a zvolíme nový směr.
Důležitá je při tom ale jedna věc a to, abychom, ať už si jsme nebo nejsme svým
rozhodnutím jisti, měli pocit, že je to tak
správně a nebudeme toho muset litovat.
Protože právě tato lítost dokáže pohřbít
i ty nejúžasnější sny, které, naštěstí, neleží na jednotlivých cestách, ale v nás.
A právě to je to podstatné – žít své
sny a nestát jen vedle kolejí a zasněně
a s opakovanou lítostí se dívat, jak projíždí tramvaje jiných. A tak mi, milí čtenáři, dovolte využít této, jistě už ohrané,
metafory a popřát Vám, abyste vždy měli
dost sil a odvahy vydávat se po těch často strastiplných kolejích života a aby i ta
občasná zaškobrtnutí nezpůsobovala vykolejení, ale naopak ujištění, že jste stále
na cestě vpřed.
Mnoho úspěchů a nezapomenutelných
zážitků v novém akademickém roce,
za redakci,
Ú
Vážení čtenáři!
k
Úvodník
33
NOVINKY
y
S
DNY PRVNÍ POMOCI
PRO PRVÁKY
k
n
S E
13. a 14. 9. se v hodinách okolo poledne
otevřely dveře Auly OU pro všechny informací chtivé studenty prvních ročníků. Byla
to jedna z jejich zastávek na půdě Ostravské univerzity a já matně vzpomínám, jak
o
v
i
T A L O
lidí ze SUSky Ostrava. Samozřejmě dostali také budoucí studenti prostor na své
dotazy a věřím, že jsme jim tak pomohli
vyřešit nejedny nastalé komplikace.
Kdo jste na Infoschůzkách pro prváky
sami letos byli, doufáme, že jste si odnesli
víc, než jen osezené pozadí (za víc než dvě
hodiny se není co divit), a že se Vám na OU
bude líbit minimálně stejně jako nám. Někdy to sice není jednoduché, často jde spíš
o běhání od čerta k ďáblu, ale s úsměvem
a pomocí ostatních se to dá s přehledem
zvládnout. Pokud byste potřebovali poradit,
neváhejte se ozvat (najdeme se na facebooku či mailech členů SUS).
Přejeme nejen prvákům, ale i všem
ostatním zdařilý start nového akademického roku, štěstí, pevné nervy a jisté kroky po vysokoškolské půdě.
-zuk-
N
(Fotky z Infoschůzek fotila Anet Vozňáková)
PRVNÍ PÁRTY
PRO PRVÁKY
jsem loni byla sama na jejich místech (jen
na mě tehdy nevyšla židle). Než to vypuklo, v celém tom uspořádaném zmatku pro
jistotu pobíhaly dvě redaktorky s anketkou
(viz. str. 26). Pak už prváky čekala kratičká
prezentace (jen 108 stran…) o tom, jak to
na OU chodí, jak je to s kredity či studentským mailem, a malá lekce Ostravštiny, to
všechno pod taktovkou party usměvavých
4
Po dlouhých letních prázdninách se
Hladnovské koleje opět probudily k životu
a důkazem byla i První Párty Pro Prváky,
která proběhla ve studentském A klubu
v suterénu kolejí minulou středu 21. září.
Do plného Áčka dorazili nejen prváci.
Barmani se otáčeli a DJové z Rádia Kolej hráli příjemný mix dotvářející celkovou
studentskou atmosféru. „Je tady moc příjemně, určitě se sem s kamarády zase
zastavíme.“ řekla nám jedna z prvaček,
Kristýna. I přes to, že nejblíže mají Áčko
studenti bydlící přímo na kolejích, celkem
dorazilo přes 50 studentů, kteří na kolejích nebydlí, a paní vrátná měla na vrátnici slušnou sbírku ISICů. Příští párty, která
v Áčku proběhne, bude hned v pondělí
26. září párty námořnická, v úterý 4. října
se zde můžete těšit na druhou – drum stage v rámci akce Vítání prvňáčků.
Více o A Klubu i Rádiu Kolej na str. 20-21.
(Představujeme, A klub)
-jak-
y
a jejich aktivity“, kde byly předvedeny fotografie naší veškeré činnosti od roku 2002
až po současnost.
A po celý akademický rok jsme měli
možnost jednou měsíčně diskutovat s panem rektorem o aktuálním dění na univerzitě, což mělo značný přínos na chod SK
AS VŠB-TUO.
Toto je jen malý výčet toho, čemu jsme
se v tomto akademickém roce věnovali.
Samozřejmě byla po celý akademický rok
otevřena kancelář v budově C v OstravěPorubě, kde měli studenti možnost svěřit
se se svými problémy, náměty a připomínkami.
Veškeré tyto aktivity by nebyly možné
bez podpory pana rektora prof. Ing. Ivo
Vondráka, CSc., a pana prorektora pro
rozvoj a sociální vztahy prof. Ing. Jaromíra
Gottvalda, CSc. Právě jim patří velké díky
za chod kanceláře, které si moc vážíme.
Zajímáte se o dění na vaší fakultě či
na celé univerzitě? Jste aktivní studenti
usilující o práci v kreativním kolektivu mladých lidí? Pak neváhejte a navštivte nás
v naší kanceláři C 110 (Kruhovka). Jsme
tu právě pro Vás! Pokud chcete vědět více
o našich aktivitách, veškeré aktuality ze
studentského dění, zápisy a fotografie najdete na webových stránkách http://skas.
vsb.cz/.
5
i
N
Je za námi akademický rok 2010/2011
a zároveň i třetí rok funkčního období SK
AS VŠB-TUO. A jaký byl?
Zahájili jsme ho velmi netradičně listopadovým teambuildingem na chatě Doroťance v Beskydech pod vedením neurologického psychologa Petra Nilliuse z FN
Ostrava. Tento teambuilding byl po celé
tři dny zaměřen na tzv. „soft skills“. Poté
následoval Kolejáles, který byl uspořádán
v rámci oslav 17. listopadu v sále nad Starou menzou. Po Kolejálesu následovala exkurze na HZS v Ostravě-Přívoze, kde nám
byly představeny základní hasicí a vyprošťovací techniky včetně zásahových vozů.
V prosinci jsme uspořádali společně se
SUS VŠB-TUO již tradiční setkání studentů s vedením univerzity, kde zazněly četné
dotazy ohledně slučování univerzit nebo
stravovací a ubytovací služby.
V únoru se nám podařilo uspořádat čtyřdenní výjezdní zasedání na školícím a rekreačním středisku v Desné v Jizerských
horách. Již druhým rokem se výjezdního
zasedání zúčastnili taktéž studenti z Ostravské univerzity a velmi reálně jsme diskutovali o sloučení SUS na OU a VŠB-TUO.
Květen byl opět v duchu studentského
bujarého veselí v podobě 16. ročníku Majálesu. Před Majálesem jsme uspořádali
třetí ročník výstavy s názvem: „Studenti
o
OHLÉDNUTÍ ZA AKADEMICKÝM ROKEM 2010/2011
VE STUDENTSKÉ KOMOŘE AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB – TUO
v
Ve dnech 1.-4. 9. proběhl na půdě VŠB-TUO již druhý ročník Festivalu pěveckých
sborů Visegrádské čtyřky Ostrava. Festival organizuje co dva roky Akademický pěvecký
sbor VŠB-TUO a i letos na něm vystoupila přední pěvecká tělesa ze Slovenska, Polska
i ČR. Většina účastnických sborů byly sbory univerzitní a tudíž s velmi mladou a energickou obsadou, čehož si mohli návštěvníci koncertů lehce povšimnout. Sbory zazpívaly v Ostravě a okolí své vlastní koncerty, vrcholem celého festivalu byl poté závěrečný
koncert v neděli 4. 9., na kterém se představila všechna sborová tělesa. Na další ročník
festivalu se můžeme těšit zase za dva roky.
-jak-
n
k
V4FEST – MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ TĚLESA
ZAZPÍVALA V OSTRAVĚ
y
k
V novém akademickém roce se budeme snažit zachovat stávající otvírací doby
v kanceláři a budeme se neustále snažit
zlepšovat život v kampusu VŠB-TUO.
MISTŘI SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU NA VŠB-TUO
v
o
N
taktéž probíhat volby do poradních orgánů
a do Rady VŠ.
Sepsala a fotografie pořídila: Kateřina Polínková,
předsedkyně SK AS HGF VŠB-TUO
i
n
A co nás čeká na začátku nového akademického roku?
V měsíci říjnu 2011 to budou volby
do vedení AS VŠB-TUO, zejména se bude
jednat o post předsedy AS VŠB-TUO, místopředsedy AS VŠB-TUO z řad zaměstnanecké komory a místopředsedy AS VŠBTUO z řad studentské komory. Poté budou
První Akademické mistrovství světa
v požárním sportu se odehrávalo v termínu od 25. do 30. června 2011 v ruském
Petrohradě. Čtrnáct vynikajících sportovců – studentů z Fakulty bezpečnostního
inženýrství VŠB-TUO bylo vysláno na třídenní klání pod odborným vedením asistenta Katedry tělesné výchovy a sportu
při VŠB-TUO Mgr. Jiřího Friedela. Celkově
se mistrovství zúčastnilo čtrnáct vysokoškolských týmů z celého světa. V nabité
konkurenci převážně ruských a postsovětských škol naši reprezentanti vybojovali celkové 5. místo.
V první pětce jsme byli jediná neruská
výprava a to byl opravdu velký úspěch.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:
ve výstupu do 4. patra cvičné věže, 100 m
překážek, štafetě 4 x 100 m překážek
a v požárním útoku. Celkově jsme se však
po dvou dnech se součtem 18 bodů posu-
nuli na krásné 6 místo v průběžném hodnocení. Do posledního dne jsme šli s tím,
že se popereme o umístění mezi prvními
pěti školami v celkovém hodnocení. Netušili jsme však, že nejen splníme naše
předsevzetí, ale že se také dostaneme
na stupně vítězů. Naše chvíle přišla v druhém pokusu v disciplíně požární útok, kdy
naši studenti ve složení Maňas, Králik,
Pěkný, Roháč, Vondra, Štěpán a Novotný
s časem 30.91 předběhli všechny ostatní.
Tím byl náš sen dokončen, protože tento
čas nám zajistil titul mistra světa v disciplíně požární útok.
Velké díky patří rektorovi VŠB-TUO
prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc. za velkou
finanční podporu našich akademických
reprezentantů. Také velké poděkování
patří starostovi Svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karlu Richterovi, jeho
náměstkyni v úseku mládeže Ing. Monice
Němečkové, veliteli stanice Ostrava-Poruba Ing. Tomáši Lefnerovi, našemu tlumočníkovi Ing. Jaroslavu Novotnému i celému
týmu trenérů, fotografů a kameramanů
dorostenců za veškerou pomoc a podporu, kterou nám nejen před, ale i v průběhu
celého šampionátu poskytli. Věříme, že
i v budoucnu spolupráce naší univerzity,
profesionálních hasičů a SH ČMS bude
sklízet minimálně stejné plody úspěchu,
jako se nám to podařilo letos.
Napsali: Kateřina Polínková a Mgr. Jiří Friedel z VŠB-TUO
Foto: Mgr. Jiří Friedel z VŠB-TUO, KTVS
6
y
k
n
o
Více informací: www.studenagency.cz, www.regiojet.cz
Zdroje: Právo, časopis Žlutý
i
a Óčko, pustit si video s výběrem padesáti filmů anebo hrát elektronické hry.
Navíc si mohou užívat veškerého pohodlí,
aniž by se zvýšily ceny jízdného.
Společnost letos zakoupila dvacet těchto autobusů a do budoucna hodlá obměnit
celý svůj vozový park, který momentálně
zahrnuje 110 autobusů pro vnitrostátní
i mezinárodní dopravu.
N
Na lince Praha-Ostrava-Havířov budou mít České dráhy od září konkurenci.
Společnost Student Agency s dceřinou
společností RegioJet se totiž rozhodla
zrealizovat nápad se zavedením vlakové
dopravy na této trase a nabízí svým klientům komfort v podobě levných jízdenek, denního tisku a občerstvení. Mimo
jiné by tak mělo dojít k odlehčení mnohdy přetížené dopravy z Ostravy do Prahy. Pro studenty je tato nabídka více než
lákavá, protože ne každý z nich oplývá
peněženkou naditou kapesným od rodičů
a levné jízdné je pro ně určující. K dispozici bude také připojení k bezdrátové síti
wi-fi a elektrická zásuvka pro přenosný
počítač. Během cesty budou vlakem pravidelně procházet profesionálně vyškolení stevardi a stevardky. Pobočky RegioJet
nově najdete na nádraží v Olomouci, Pardubicích, Ostravě a v Havířově. Na těchto
zastávkách mohou zákazníci zakoupit jak
vlakové jízdenky IC RegioJet, tak jízdenky
do celé západní Evropy.
Student Agency také nedávno vypravila zcela nové luxusní autobusy Volvo-Irizar na linku Praha-Brno. Jsou vybaveny
speciálními koženými sedačkami se zabudovanými individuálními dotekovými
obrazovkami a cestující mohou během
jízdy sledovat kanály Čt 1, Čt 24, Tv Nova
v
NOVINKY VE STUDENT AGENCY
Srovnání cen společnosti Student
Agency a Českých drah:
Autobusy Student Agency: Praha-Brno
200 Kč, čas 2 hod 40 min
ČD: Praha-Brno 316 Kč, 2 hod 43 min
ČD: Praha-Ostrava, Pendolino, 3 hod 5 min,
638 Kč, 2. třída 438 kč, 3 hod 53 min
Vlaky RegioJet: Ostrava-Praha 295 Kč,
4 hod
Veronika Balcárková
Přehled cen
vlakové dopravy
RegioJet:
Z/DO
Praha
Praha
-
Pardubice Ústí nad Orlicí Zábřeh Olomouc Hranice Ostrava Havířov
100 Kč
150 Kč
190 Kč
220 Kč
275 Kč
295 Kč
330 Kč
Pardubice
Ústí nad
Orlicí
Zábřeh
100 Kč
-
55 Kč
95 Kč
130 Kč
185 Kč
230 Kč
250 Kč
150 Kč
55 Kč
-
55 Kč
95 Kč
140 Kč
190 Kč
205 Kč
190 Kč
95 Kč
55 Kč
-
50 Kč
95 Kč
145 Kč
160 Kč
Olomouc
220 Kč
130 Kč
95 Kč
50 Kč
-
55 Kč
110 Kč
120 Kč
Hranice
275 Kč
185 Kč
140 Kč
95 Kč
55 Kč
-
55 Kč
70 Kč
Ostrava
295 Kč
230 Kč
190 Kč
145 Kč
110 Kč
55 Kč
-
30 Kč
Havířov
330 Kč
250 Kč
205 Kč
160 Kč
120 Kč
70 Kč
30 Kč
-
7
y
k
n
i
v
o
N
PECHAKUCHA NIGHT OSTRAVA
Do poslední chvíle jsem netušila, zdali
se za bránu Dolu Michal, kde se 10. září
konala další PechaKucha Night Ostrava,
dostanu. Lístky jsem neměla, ale říkala
jsem si, že případný neúspěch přežiju.
Organizátoři totiž slibovali, že pokud
bude místo, tak zájemce bez lístku pustí.
Doufala jsem tedy. Po osmé hodině se
fronty začaly zvětšovat. Oficiální začátek se blížil. Musím se jít zeptat, honilo
se mi hlavou. Uvaděčka, která lepila
na ruce papírové náramky s razícím
růžovým odstínem, po našem rozhovoru
řekla, že máme tedy počkat. Nic jiného mi
nezbývalo. Poté se někdo vepředu ozval:
„Nechce někdo dva lístky?“ Okamžitě
jsem zareagovala. Vyšlo to!
Za branami dolu bylo temno. Hlavní
šachta byla nasvícena výraznou růžovou barvou. Následovala jsem dav, který
proudil směrem do provozovny, v jejíž
spodní části se na zemi rozprostíraly
velké technické nestvůry, které neumím
identifikovat. Promítací plátno viselo ze
stropu a pod ním se hemžili lidé. Stupínek
napovídal, kde umělci odhalí své idey.
8
Zdroj: www.pkno.cz
-krs-
y
k
n
i
v
o
místního ovzduší. Dále mě zaujala Soňa
Malinová a její hravý design jednoduše
skladatelného nábytku a také například
sklenice a vázy Marka Jakobsena.
PechaKucha Night Ostrava proběhla
už popáté, poprvé v Dole Hlubina, dále
v klubu Fabrik, v kině Vesmír a v Domě
umění. Místa vybírají organizátoři s cílem
je oživit, dát je do nových kontextů
a vytvořit jakousi kulturní mapu Ostravy.
Další, a sice zimní části PechaKucha
Night se určitě chci zúčastnit. Snad se mi
povede zajistit si lístky včas. Pokud vás
také zajímá design, umění či fotografie,
tato událost je pro vás jako stvořená.
Více o projektu naleznete na str. 25
N
Pozorovala jsem celé dění z balkónu,
nedočkavost mnou cloumala. A pak přišla tma.
Po úvodním slovu se nám postupně se
svými pracemi začali představovat jednotliví umělci. Boris Renner, Soňa Malinová,
Markéta Ubíková, Denisa Fialová, Kamil
Zajíček & Skákala, Nina Šošková, Ondřej
Tobola, Ivars Gravlejs, Lucie Kirovová
a Martin Jakobsen.
Seznam
prezentujících
sestavuje
Pavel Polok. Autoři dobrovolně zasílají
vše potřebné k tomu, aby byli případně
vybráni. Zdá se mi ale, že nejde o příliš
velká kritéria, což je dobře. Důležité je
ukázat něco nového. Mě osobně nejvíce oslovila Markéta Ubíková, ředitelka
Čistého nebe, která poukázala na problém
NOVINKY
Z
V E M E
V Á S
...
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
ZA DVEŘMI
Se začátkem října je tady i první velká
prvákovská párty – Vítání prvňáčků. Tato
tradiční akce se uskuteční v úterý 4. října
od 19 hodin opět na Hladnovských
kolejích, 5. října totiž následuje na OU
Akademický den, kterým bude oficiálně
zahájen akademický rok, a proto celé
dopoledne neprobíhá výuka a bude tedy
čas dospávat.
A na co se můžete na letošním Vítání
těšit? Opět pro vás budou hrát 2 hudební
scény – hlavní ve staré menze kolejí
a druhá, drum stage, ve studentském
A klubu. Na obou scénách uslyšíte
výtečné DJ’s Rádia Kolej, kteří hráli již
na První Párty Pro Prváky a jsou skutečnými profíky. Pití za studentské ceny
je samozřejmostí, o bohatý program
i zajímavé soutěže o ceny bude postaráno
a pro prváky se připravuje v rámci jejich
uvítání mezi vysokoškolské studenty
i malé překvapení.
Lístky je možno zakoupit za 40 Kč
v Áčku již od 26. 9., otvíračka Áčka viz
str. 21 (Představujeme – A klub), nebo
v den konání akce za stejnou cenu
na místě již od 18:30. V pozdějších hodinách již mohou být lístky vyprodány, doporučujeme proto si je koupit předem nebo
dojít nejpozději do deváté hodiny večerní.
Pokud vás zajímá, jak probíhalo minulé
Vítání, přečtěte si o něm na www.sus.osu.
cz v článcích a rozhodně si nenechte ujít
tento ročník!
-jak-
Kompletní seznam
naleznete na str. 22
kulturních
akcí
9
TÉMA ČÍSLA
a
O U
Ostravská univerzita letos slaví své
20. narozeniny, ačkoli její předchůdkyně,
Vyšší pedagogická škola, existovala už
v 50. letech. V současnosti se Ostravská
univerzita skládá ze šesti fakult: Fakulty
sociálních
studií,
Fakulty
umění,
Filozofické fakulty, Lékařské fakulty,
Pedagogické fakulty a Přírodovědecké
fakulty. Univerzita má dva výzkumné
ústavy: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy
modelování a Evropský výzkumný institut
sociální práce. Disponuje univerzitní knihovnou a dvěma specializovanými centry:
Centrem Pyramida (zabezpečující speciální potřeby studentů) a Centrem informačních technologií. Univerzita nabízí
322 akreditovaných studijních programů
pro letošní akademický školní rok a navíc
193 vzdělávacích programů celoživotního
vzdělávání. Počtem studentů pak přesahuje 10 000! Tomu všemu velí rektor
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
a
č
í
s
l
PŘEDSTAVUJEME VÁM OU V OSTRAVĚ
T
é
m
MARATON AKADEMICKÉHO ROKU
Srdečně Vás vítám na každoročním
běhu za plněním studijních povinností!
Jistě jste si již odbyli „prezenci“ a upsali
jste se ke studiu. Na startu jste vyfasovali přibližný plán závodu a své číslo.
Na Ostravské si většina studentů může
přizpůsobit plán – tedy kdy které překážky
zdolá. U jednotlivých předmětů je vždy
doporučený ročník studia, jakou okliku si
však zvolíte pro splnění svých 180 kreditů u bakalářského studia, je jen na vás.
Nezapomínejme ale na pár důležitých
pravidel. V prvním ročníku je nutné mít
za každý semestr splněno minimálně
20 kreditů (dále toto pravidlo odpadá),
za celou dobu bakalářského studia
nepřekročit 6 neabsolvovaných předmětů
a vážený studijní průměr musí být ke konci
akademického roku nižší než 3,40.
BUDOVY
Pro většinu studentů zazněl startovní
výstřel až tento lichý týden od pondělí
26. 9. a rozutekli se po celé Ostravě
10
na své dvojité třičtvrtěhodinky. Abyste
nezabloudili, je na univerzitním webu1
připraven seznam všech budov s přesnou adresou a mapou. Hledáte-li marně
budovu M, máme zaručený tip, že M-ko
je součástí L-ka, které již na seznamu
najdete.
centru. Na číslo účtu zašlete požadovanou částku (podle typu karty) a po týdnu
si ji zastavte v Kartovém centru vyzvednout (přitom se nechat i vyfotit). Jak
přesně postupovat se dozvíte ze studijního mailu nebo na Portále: Součásti OU
> Centrum informačních technologií >
Služby > Identifikační karty. Více o typech
karet a jejich rozdílech se dozvíte na univerzitním webu, když do jeho vyhledávače
zadáte heslo: Identifikační karty.
Pro nebohaté, přespolní, nejlepší a jinak
šikovné studenty nabízí univerzita stipendia. Získání peněz probíhá bezhotovostně, proto je nutné vyplnit číslo vašeho
účtu na Portále: Moje stránka > Studium.
Ubytovací stipendium je třeba přes Portál
vyplnit do 28. 10., o sociální stipendium
se žádá do 21.10. Prospěchové stipendium dostane student, který splnil kritéria,
tedy vážený průměr do 1,50, aniž by o něj
žádal.
11
č
í
s
l
a
STIPENDIA
a
Že z toho vyřizování máte hlad?
Zastavte se na oběd v menze na Reální
ulici, kde si objednáváte z pěti jídel
a potřebujete mít zřízen účet, nebo
v menze na Hladnovských kolejích, kde
se platí v hotovosti. K dobrému obědu si
otevřete některá z univerzitních periodik
(INFO<U>, Listy Ostravské univerzity,
Underground) nebo si zasurfujte na internetu (EduRoam2). Místo pro vydechnutí
před odpoledními a podvečerními hodinami najdete v Relaxačním centru3
a naopak pro aktivní z vás je připraven
program TEP – pohybových aktivit4, kde
si za malou úplatu vyberete mezi řadou
sportovních programů.
Závod v průběhu roku nabírá na obtížnosti. Co všechno je třeba splnit pro
úspěšné absolvování předmětu je uvedeno v Sylabu – popisu předmětu.
Základní literaturu studenti většinou
najdou ve studovnách5 nebo v univerzitní
knihovně6. Hlavními výzvami studenta se
stává odevzdání správně zpracovaných
seminárních prací v termínu (pozor, neuvedení zdrojů ze kterých jste čerpali, vede
k disciplinárnímu řízení!), nezbláznit se
v zápočtovém týdnu těsně před Vánoci
a mít pevné nervy při zdolávání zkoušek
od 2.1. až do 11.2. Až se vám podaří mít
v Elektronickém indexu vše započteno
a ústně či písemně jste vykonali zkoušky
na 1-3, pak teprve si můžete pro tento
semestr oddechnout.
m
NABÍDKA SLUŽEB
é
Může se vám stát, že na některých
budovách vás přivítá turniket, který požaduje přiložení studentské karty. Nejen
proto bude třeba si ji vyřídit v Kartovém
T
IDENTIFIKAČNÍ KARTY
a
l
s
í
č
a
m
é
T
PORTÁL – BRÁNA K INFORMACÍM
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Portál je zřejmě nejdůležitější webovou
aplikací univerzity. Najdete zde aktuality
na Úvodní stránce, vaše studijní záležitosti na záložce Moje stránka, na dalších pak detaily o stravování, ubytování
a jiných službách poskytovaných OU,
databázi vysokoškolských prací a mnohé
jiné informace. Pojďme si zmínit ty nejpotřebnější pro studenta.
MOJE STRÁNKA
Nejčastěji studenty využívaná záložka
je Moje stránka. Pokud potřebujete zastihnout vyučujícího, nebo jen zjistit kdy má
kamarád z fildy čas na kafe, jejich rozvrh
najdete v nabídce Prohlížení.
12
V Personálních informacích je uvedeno číslo vašeho účtu pro případ, že
byste získali nějaké ty penízky od univerzity. Důležitou zásadou při zasílání
peněz na univerzitní účet je uvedení studentova specifického symbolu pro platby,
který najdete hned o řádek níž. Kolonka
Disponibilní zůstatek konta Centrálního
úhradového systému je letošní novinka.
Váže se k zavedení systému „Elektronické
peněženky“, který byl spuštěn od prvního
září. Po zaslání peněz na univerzitní účet
budete moci platit ISIC kartou, která by
měla časem nahradit bezhotovostní
platby na účet.
Heslo, kterým se přihlašujete do Portálu
je platné i pro ostatní aplikace jako jsou
studentský mail, TEP, on-line katalog
knihovny a další. Heslo se však musí
Přihlašování na zkoušky se provádí
také přes Portál. Termíny jsou vypisovány v dostatečném předstihu, odhlásit
se ale smíte jen do 24 hodin před zkouškou. Máte právo na jeden řádný a jeden
opravný pokus, o druhý opravný se žádá
děkana/ku.
Netřeba příliš rozebírat, co najdete
v podkategorii Studijních materiálů
a Hodnocení kvality. Na obě doporučuji se
zatoulwat.
Zdroj informací: www.osu.cz
Zdroj obrázků:
relax: http://www.osu.cz/index.
php?kategorie=35829
portal: https://portal.osu.cz/
budova: http://www.osu.cz/index.
php?kategorie=57&id=2900&budova=5
karty: http://www.osu.cz/index.php?id=4546
Petra Prouzová
13
a
č
í
s
l
a
1 www.osu.cz vpravo na modré liště
v Obecných informacích
2 postupujte podle návodu na Portále:
Součásti OU > Centrum informačních
technologií > Služby > eduRoam
3 na webu OU > Součásti OU
> Univerzitní knihovna > Studovny
> Mediotéka a Relax centrum
4 více na www.tep.osu.cz
5 na webu OU > Součásti OU
> Univerzitní knihovna > Studovny
6 on-line katalog knihovny najdete
na stránce http://aleph.osu.cz
m
Všechny důležité formuláře, směrnice
a řády najdete v záložce Dokumenty.
Určitě si prostudujte Studijní a zkušební
řád Ostravské univerzity, který naleznete
ve složce Dokumenty > Ostravská univerzita >Studium.
Novinky z jednotlivých fakult, jejich
nástěnky a harmonogram školního roku
naleznete v záložce Fakulty a ústavy.
Jestliže potřebujete pomoci s čímkoli,
co se týká informačních technologií (přeposílání e-mailů ze studentské pošty,
přihlášení se na internet EduRoam, vyřízení identifikačních karet), na stránce:
Součásti OU > Centrum informačních
technologií > Služby naleznete návody,
jak si s tím poradit. Jsou zde uvedeny
i kontakty na Technickou podporu.
é
> podkategorie: Předzápis
Podkategorie Předzápis nabízí kompletní přehled studijního plánu. Ten je rozdělen do tří skupin. A-čkové předměty je
nutno všechny absolvovat. Z povinně-volitelných B-čkových musíte splnit uvedený
počet kreditů (platí zvlášť pro jednotlivé
skupiny). Do C-čkových spadají jednak
výběrové předměty, které máte doporučeny studijním plánem, a rovněž jiné
absolvované předměty z celé univerzity,
které se vám zobrazí do kolonky Předměty
mimo studijním plán, a navíc se vám tam
připočítají kredity, které jste splnili nad
minimální limit požadovaný v B-čkových
skupinách.
DALŠÍ ZÁLOŽKY PORTÁLU
T
měnit co půl roku na záložce Změna hesla.
Jedinou výjimkou je heslo do EduRoamu,
které nastavujete taktéž na této stránce.
V záložce Studium uveďte svůj účet
a popř. požádejte o ubytovací stipendium. Určitě budete potřebovat i potvrzení
o studiu, které si z této stránky vytiskněte
a na Studijním oddělení vaší fakulty si ho
nechte potvrdit.
> podkategorie: Elektronický index
V podkategorii Elektronický index
zmiňuji možnost sledovat krátící se čas
do doby, než musíte platit za studium
a váš studijní průměr – jak deprimující.
Zato na konci semestru se v něm objevují výsledky zkoušek a zápočtů – hurá,
žádné nahánění vyučujících! Navíc si zde
můžete vytisknout jak index, tak i rozvrh.
a
l
s
í
č
a
m
é
T
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY PRVÁKŮ A ODPOVĚDI NA NĚ!
Koho mám kontaktovat v případě, že
se mi kryjí dvě cvičení a na jiném už je
naplněna kapacita?
Nejjednodušší je vždy se pokusit kontaktovat samotného pedagoga, respektive
garanta daného kurzu, ten má možnost
navýšit kapacitu. Pokud to není možné,
například z důvodu malé kapacity výukové místnosti, je možné si tento předmět zapsat v následujícím semestru,
popřípadě ročníku. „A-čkové“ předměty
by se krýt neměly nikdy (viz. Studijní řád),
v tomto případě doporučujeme se obrátit
na tajemníka katedry.
Co se stane, když neudělám povinný
„A-čkový“ předmět?
Všechny „A“ předměty musí být za studium absolvovány, pokud se Vám stane,
že daný předmět neuděláte, musíte si
jej zapsat v následujícím ročníku a již ho
splnit.
Kdy se dělají zápočty?
Zpravidla v zápočtovém týdnu, což
je poslední výukový týden před vánočními prázdninami. Letos vychází v zimním semestru na 19. – 23. 12. a v letním
semestru pak na 18. – 22. 6. (výjimku
zde tvoří Lékařská fakulta, která má více
výukových týdnů). Je ovšem možné,
že vyučující vypíše termíny zápočtů až
do zkouškového období. Opravné termíny
zápočtů (pokud jsou) bývají také zpravidla
ve zkouškovém období.
Kolik mám pokusů na udělání zkoušky
a úspěšné splnění předmětu?
Na Ostravské univerzitě platí tzv. systém 1+1, tedy jeden řádný termín plus
jeden opravný termín. Existují však ještě
mimořádné, tzv. děkanské termíny, ty
jsou tři za celé bakalářské a dva za celé
magisterské studium, k tomuto pokusu
je však nutná žádost adresovaná přímo
děkanovi fakulty.
14
Můžu si vybírat předměty jen ze své
fakulty?
Do „Céček“ si můžete zapsat jakékoli předměty z kterékoli fakulty (až
na výjimky – některé náročné a specifické
předměty). Například na přírodovědecké
fakultě studijní oddělení zveřejnilo dokument „Nabídka výběrových (C) předmětů
vhodných pro všechny studenty OU“. Tyto
předměty se Vám v elektronickém indexu
objeví jako „C“ předměty mimo studijní
plán, to však nic neznamená, mají stejnou
váhu jako „C“ předměty v rámci studijního
plánu. Všechny předměty se dají vyhledat v portále: Moje stránka > Studium >
Předzápis > záložka Vyhledat předmět.
Najdu někde seznam všech předmětů
vyučovaných na OU?
Ne, nezbývá než vyhledávat na Portále
v sekci Moje stránka > Studium >
Předzápis – záložka Vyhledat předmět.
Nebo projít si na www.osu.cz cestou: OU
> Studium > Studijní programy a následně
se proklikat Stagem.
Co když nemám na výběr žádné doporučené „C-čkové“ předměty?
Můžeš si splnit více „B-čkových“ předmětů a jejich kredity se ti po splnění
minimální počtu kreditů určeného pro
„B-čkové“ předměty přelijí do „C-ček“. Je
zde také možnost vybrat si kterékoli jiné
předměty mimo studijní plán (viz. výše).
Jak se řeší, když za 5 minutovou pauzu
mám přejet z jedné budovy do druhé?
U sousedících budov se to za tuto
kratinkou pauzu stihnout dá, tady doporučujeme zjistit si, kde jednotlivé budovy
leží na www.osu.cz v horní liště nad fotkami > budovy. Pokud se Vám stane, že
potřebujete přejet půlku města, nezbývá
než se předem domluvit s vyučujícími
na dřívějších odchodech a opožděných
příchodech. V drtivé většině Vám jsou
pedagogové ochotni vyhovět.
Bc. Adam Soustružník a Petra Prouzová,
Stavovská unie studentů Ostrava
a
l
s
í
č
a
Kde se nabíjí ISIC?
ISIC si můžete nabít bezhotovostně
převodem peněz na účet univerzity
931761/0710 s variabilním symbolem
901088 a s vaším specifickým symbolem pro platby, který najdete na Portále
OU > Moje stránka > Personální informace. Druhá možnost je přijít s hotovostí k okýnku u menzy na Reální ulici.
Minimální vklad je 100,- Kč.
é
Můžu si požádat o ubytovací stipendium, i když do školy dojíždím a nejsem
ubytovaný v Ostravě?
Ano, o ubytovací stipendium si mohou
zažádat všichni studenti, kteří nemají
trvalé bydliště v Ostravě a okolních obcích
s dobrou dopravní dostupností. Seznam
obcí, na které se ubytovací stipendium
nevztahuje, je vypsán ve Stipendijním
řádu OU, který naleznete na Portále OU
v sekci Dokumenty > Ostravská univerzita
> Studium. Elektronická žádost se letos
podává od 19. 9. do 27. 10., naleznete
ji na Portále OU v sekci Moje stránka
> Studium – hned na úvodní stránce,
která se Vám zobrazí. Pokud si požádáte
v tomto daném termínu, tedy na začátku
zimního semestru, žádost se Vám automaticky převede i do semestru letního.
m
Co znamená, když nemám u předmětu
splněnu prerekvizitu?
Nesplnil jsi předmět, který zmiňovanému
předchází. V takovém případě Ti systém
nedovolí předmět zapsat. Výjimkou je,
když studuješ tyto dva předměty najednou
v jednom semestru. Takto bývají navázány
cvičení a semináře (zápočty) k přednáškám (zkouškám) – k uznání cvičení je
třeba úspěšně absolvovat přednášku.
T
TÉMA ČÍSLA
V Š B
PŘEDSTAVUJEME
VÁM VŠB-TUO
Pravděpodobně každý z vás o této škole již mnoho slyšel. Máte zde přátele, možná jste
nějaký ten pátek zpátky uvažovali o přihlášce nebo dokonce na VŠB studujete. Ať už
máte vztah k VŠB jakýkoli, v tomto článku máte možnost dozvědět se něco navíc.
ÚVODEM O VŠB-TUO
Vysoká škola báňská se až do roku
1945 nacházela v Příbrami. Nyní je rozprostřena v různých částech Ostravy.
Její fakulty najdeme jak v Porubě
a Výškovicích, tak i v samotném centru.
V čele celé této vysoké školy stojí rektor,
kterým je od února 2010 prof. Ing. Ivo
Vondrák, CSc.
Vysoká škola báňská se skládá ze
sedmi fakult: ekonomické (EkF), stavební
(FAST), strojní (FS), elektrotechniky
a informatiky (FEI), hornicko-geologické
(HGF), metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) a bezpečnostního inženýrství (FBI). Kdybychom sečetli studenty
ze všech těchto fakult, dostali bychom
se zhruba na číslo 24 000. Řada z nich
bydlí na kolejích v Porubě, které nedávno
byly za nemalou částku zrekonstruovány
a nabízí nyní rozhodně větší komfort, než
tomu bylo doposud.
15
a
l
trávit čas i mimo výuku, a to v podstatě
za symbolické ceny. Za zmínku jistě také
stojí Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO,
jehož koncerty mohu jen a jen doporučit.
T
é
m
a
č
í
s
CIZÍ JAZYKY NA VŠB
SPORTEM KU ZDRAVÍ
Přestože se Vysoká škola báňská označuje za univerzitu s technickým a ekonomickým zaměřením, věnuje se dostatečně
také jiným aktivitám. Možná, že se VŠB
řídí heslem „ve zdravém těle zdravý duch“,
a proto mají všichni „prváci“ povinný tělocvik, ve vyšších ročnících si jej může
každý zvolit. Na výběr je celá řada sportů.
Od jógy, přes veslování, až po horolezectví. Vybít energii a uvolnit své endorfiny
můžete buď v Porubě (kde je fotbalové
hřiště, tenisové kurty, kurty na badminton
a mnoho dalšího) nebo na Hladnově. Při
cestě na Hladnov doporučuji zkontrolovat
zóny v měsíčníku či zakoupit jízdenku,
neboť se vám může stát, že budete nemile
překvapeni panem revizorem, na kterého
výmluvy typu „ale já to nevěděl“ ani házet
hezké oči nezabírá. Velkou výhodou všech
sportovišť VŠB je to, že na nich můžete
16
A jak to je na Vysoké škole báňské
s jazyky? V současnosti jsou vyučovány
tyto jazyky: angličtina, němčina, ruština,
francouzština, španělština a čeština pro
cizince. Výuka jazyků probíhá v učebnách
na ulici Dr. Malého (tramvajová zastávka
Krajský úřad). Občas se stává, že na přesun mezi budovou, kde se vás snaží naučit cizí řeči a např. budovou EkF máte se
vším všudy 15 minut. V této situaci neházejte flintu do žita, ale pokuste se s vyučujícími domluvit na dřívějším odchodu
z hodiny. Většina pedagogů s tím nemá
problém, ale kdyby náhodou, tak se to
snažte brát z té pozitivní stránky. Zlepšíte
si kondičku během na zastávku, naučíte
se stopnout rozjíždějící tramvaj, a pokud
vás nesrazí, možná se na vaši vytouženou další hodinu dostavíte včas.
HLEDÁ SE BUDOVA E
Další nedobrovolný tělocvik můžete
zažít, budete-li hledat na EkF budovu E.
Mohu vám prozradit, že běhat po celé
škole po schodech nahoru a dolů opravdu
nemá smysl. To se raději přihlaste do soutěže „Běh do schodů věže Radnice města
Hana Moravcová
Zdroje: www.vsb.cz
T U D E N T S K Ý
Ž I V O T
V
OS
a
l
s
é
TÉMA ČÍSLA
S
í
m
Jelikož výuka na VŠB začala již 12. 9.
(tedy o celé dva týdny dříve než Ostravské
univerzitě), bude asi zbytečné zmiňovat,
jak zjistit svou studijní skupinu, rozvrh
apod. Pokud jste ale doposud nenavštívili stránku www.primat.cz, doporučuji tak
učinit. Nejen, že si zde můžete nechat
poradit, když budete v nesnázi, ale také
zde najdete celou řadu studijních materiálů, zápisy z přednášek z minulých let,
hodnocení pedagogů a dokonce i nějaké
č
PÁR RAD NA ZÁVĚR
ty zakázané pomůcky pro psaní zápočtů
a zkoušek.
A ještě jednu radu pro vás mám.
Vzhledem k tomu, že na VŠB stále fungují
i papírové indexy, během zápočtového
a následně zkouškového období řádně
kontrolujte, co vám do nich kdo píše. Vše
v indexech, až do jediného vašeho získaného bodu, se musí zcela shodovat
s údaji zapsanými na Edisonu. Vyhnete se
tak hádkám s paní na studijním a ušetříte
své drahé nervy.
Snad se vám podaří se tímto školním
rokem probojovat s co nejmenšími psychickými a fyzickými újmami a s co nejvíce možnými nasbíranými kredity!
a
Ostravy“. Abyste natrefili na budovu E, je
třeba vyjít z hlavní budovy EkF a vydat
se přes silnici stále rovně. A kdyby váš
orientační smysl přece jen selhal, zkuste
se poptat starších (a snad i moudřejších)
studentů.
T R AV Ě
T
ANEB KAM V OSTRAVĚ???
Jste Ostravě poprvé? Máte zájem se trošku kulturně vzdělat nebo si chcete zajít s kamarádkou na kafe či čaj, ale nevíte kam? Já vám tedy doporučím pár dobrých tipů, kam
ráda chodím já.
NDM A MOJE OBLÍBENÁ
PŘEDSTAVENÍ
Pokud se mě někdo zeptá, kam má
v Ostravě jít, jako první mu doporučím
některá představení z Národního divadla
m o rav s ko s l e z s ké ho (NDM). Protože
vidím skoro každou
premiéru v těchto
divadlech, mám docela přehled. NDM
se skládá ze dvou
divadel. Jedno z nich je Divadlo Antonína
Dvořáka, ve kterém se hrají hlavně opery, balety a činohry. Druhá scéna NDM se
nazývá Divadlo Jiřího Myrona, ve kterém
má zázemí hlavně opereta a muzikál, ale
i činohry a balety.
Kdo se zajímá spíše o hudbu, nejdříve
mu doporučím představení Amadeus, které je nastudováno podle stejnojmenného
filmu Miloše Formana. Z oper bych určitě
doporučila klasiku jako Prodaná nevěsta,
kde roli Mařenky ztvárňuje moje kamarádka a vynikající sopranistka Linda Ballová ze Slovenska, nebo Carmen od Bizeta, která je nastudovaná v originále. Pro
příznivce komedií tady máme představení
Habaďúra, u kterého se dost dobře odreagujete a hlavně zasmějete. Já osobně
jsem se smála od začátku do konce, protože tohle představení je občas i o neplá-
17
a
l
s
í
č
a
m
é
T
nované improvizaci herců. Další skvělou
komedií je Apartmá v hotelu Plaza, která
mi občas připomněla velmi podobné situace v dnešním životě (www.ndm.cz).
DALŠÍ OSTRAVSKÁ DIVADLA
Pryč už od NDM a podívejme se na další divadelní scény. Divadlo s jedinou profesionální scénou pro děti a mládež v severomoravském regionu je Divadlo Loutek.
Děti si mohou zajít
třeba na Lišku Bystroušku a starším či
dospělým bych doporučila představení
Z deníku Ostravaka.
Pokud chcete poznat
trochu ostravskeho kratkeho zobaku, je
tohle představení právě pro vás (www.dloostrava.cz). Dalšími divadly nebo menšími
scénami je Komorní scéna Aréna (www.
divadloarena.cz) a Divadlo Petra Bezruče
(www.bezruci.cz).
OSTRAVA NEHRAJE JEN
V DIVADLECH
V Domě kultury města Ostravy si taky
můžete přijít na své, protože zde často
hostují divadla z Prahy, Brna a dalších
měst. Proto je dobré,
sledovat informační
tabule před Kulturním domem a koupit
si lístek na nějaké
kvalitní představení
nebo na festivaly jako
je kupříkladu Janáčkův máj (www.dkmoas.
cz). V Domě kultury Akord ve Vítkovicích
se občas objeví taky pěkné hostující divadlo(www.dk-akord.cz).
RADĚJI DO KINA?
Když už víte, kam do divadla, tak se teď
koukněme na ostravská kina. Jedno z nejznámějších, největších a nejdražších kin
v Ostravě je Multikino CineStar, ve kterém
se hrají samé známé filmy, aktuálně třeba
Muži v naději, ale také 3D filmy, teď například Šmoulové nebo Nezvratný osud 5
18
(www.cinestar.cz). Dalším kinem je například kino Art, které hraje asi dvakrát týdně
a hrají se tam podobné filmy jako v CineStaru, ale za levnější peníze. Program Artu
najdete na stránkách Domu kultury města
Ostravy. Kino, které se začne více rozjíždět, je Kino Vesmír, jenž má pod sebou
VŠB – TUO. Budou se snažit o co možná
nejbarvitější program nejen z evropské,
ale i z české produkce, někdy i s anglickými titulky pro zahraniční studenty. Bude se
hrát od pondělí do čtvrtku za studentské
ceny. Na konci září se rozjedou i nové webovky - www.kinovesmir.cz. V Ostravě je
dále kino Luna, kino Poklad a v neposlední řadě taky Minikino Kavárna, kde nehrají jen komerční filmy. U Minikina je určitě
dobré sledovat program, protože tam jsou
nejen kvalitní filmy, ale probíhají tam i různá setkání, festivaly a je tam úžasná atmosféra (www.minikino.cz).
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
KAVÁRNY
Podle mě je jedna z nejlepších kaváren
hned v centru. A to kavárna Daniel. Najdete tam jak vynikající pochutiny z kávy,
tak různé koktejly, zákusky a hlavně dobré prostředí. Další vynikající kavárna, La
petit conversation, se nachází jen asi 100
metrů od budovy G a navíc si můžete
dát vynikající čokoládu a zároveň si francouzsky pokecat s obsluhou. Klub Voliéra
na FF OU je taky dobrou a levnou volbou.
Kavárna a knihkupectví Akademia je další
místo, kam já ráda chodím. Nejen, že si
dáte dobré kafe, ale můžete si tam koupit
nějakou knihu a pokud předložíte ISIC,
dostanete 10 % slevu z celého nákupu.
Takže skvělé. Další dobré kavárny jsou
Cafe Amadeus, Mozart Café, Ostravanka,
Atlantik. V Ostravě je samozřejmě více
kaváren, ale to už se stačí jen zeptat místních a oni vám něco doporučí.
JE LIBO ČAJ NEBO VODNÍ
DÝMKA?
Máte chuť na dobrou vodní dýmku a čaj?
A posedět v dobrém prostředí s přáteli?
Myslím, že jsem vám napsala plno dobrých tipů kam v Ostravě, a teď už záleží
jen na vás, pro co se rozhodnete.
Aneta Vozňáková
KAM V OSTRAVĚ DO BARU?
Teď už se určitě ptáte, kam se jít večer
nejlépe pobavit? Většina ostraváků Vám
doporučí Stodolní ulici. Řeknete si, proč
bych se měl jít bavit
na nějakou ulici, ale
ve skutečnosti to je
velice živá ulice, hlavně ve středy, pátky
a soboty. Myslím, že
si tam každý přijde
na své. Chcete si jít zazpívat do karaoke
baru, jděte do Koridy. Chcete si zatančit
nebo si prostě jen tak zapařit, zkuste E99
19
a
l
s
í
č
a
Chcete si zajít někam na bazén nebo
do fitka? Můžete si zajít na Čapkárnu, kde
je nejenom koupaliště, ale také fitcentrum,
masáže a další. V Porubě je další koupaliště a v Zábřehu je nový aquapark. Potom
můžete využívat sport přes TEP program
nebo se každodenně zúčastnit běžingu
na MHD. Občas totiž ostravská hromadná
doprava nejezdí tak, jak byste chtěli. Pokud jste spíše pasivní sportovci, můžete
se zajít podívat na Baník nebo na hokej
na Vítkovický stadion.
m
Nevyhovuje vám ostravská Menza?
Chcete si někam zajít a dobře se najíst?
Pokud preferujete pizzu, mám pro vás pizzerii Šnek hned vedle Masarykova náměstí nebo pizzerii Opatia, taky kousek od Masarykáče. Dobrá pizza je ještě v Zábřehu
v Lodi. Skvělá rozvozová pizza je Don Corleone. Mají pizzy normálního rozměru, ale
více se vyplatí si koupit XXL pizzu, která je
opravdu luxusní. Je možná trošku dražší,
ale je skvělá. Dalšími rozvozci pizz jsou
Chachar, Práce nebo Giovanni. Pokud nepreferujete pizzu, ale naopak dáte přednost tradiční české kuchyni, tak já chodím
do restaurace Mariana v centru. Výborně
tam vaří, jen jim občas vázne obsluha.
Nová restaurace je Čertova v Mariánkách,
kde velice dobře vaří.
FITKO NEBO BAZÉN?
é
KAM NA DLABANEC
nebo Templ. Tohle vše a mnohem více
najdete na Stodolní. Ale v Ostravě není
jenom Stodolní, kde se dá zajít do hospody. Hospoda, do které chodím já ráda
na pivko je Mirror a Bilbova nora. Výborným studentským klubem se studentskými cenami je A-klub, který máte blízko vy,
kteří bydlíte na Hladnovských kolejích.
Dále Dunbar, Co kdyby, Dílo, Zrzavá Mary
a plno dalších.
T
Čajovna Na Větrném kopci je to pravé místo pro vás. Samozřejmě není jediná v Ostravě. Přímo v Domě Kultury města Ostravy, o kterém jsme výše mluvili, se nachází
hned dvě čajovny najednou. Jedna z nich
je Dobrá čajovna a spodní čajovna se zaměřuje přímo na vodní dýmky.
Další čajovna se nachází hned vedle Komorní scény Aréna, další v centru na „Kuřím rynku“. Někde v Ostravě se skrývá
čajovna Šambala, já jsem do ní strašně
ráda chodila, ještě když byla u Hotelového
domu Jindřich. Teď se někam přestěhovala a já jsem ještě nezjistila kam.
a
STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ OSTRAVA (SUS OSTRAVA)
VÁM
SUS OSTRAVA
Stavovská unie studentů neboli „Suska“
je nezisková organizace sdružující studenty, kteří se chtějí dobrovolně podílet
na organizování nejrůznějších akcí.
Mezi ty tradiční akce patří například Vítání prvňáčků, Hladnovská laťka, Kolejáles nebo největší studentská akce roku
Majáles.
Právě v letošním roce došlo ke sloučení
SUS Vysoké školy báňské a SUS Ostravské univerzity a vznikla tak jednotná
SUS Ostrava.
SUS Ostrava zaštiťuje i studentské Rádio Kolej a studentský časopis Underground.
Hlavním cílem je pochopitelně příprava
mnoha akcí určených jak jinak než právě
studentům.
Více o Stavovské unii studentů a jejích akcích se dozvíte na www.sus.osu.cz a www.
sus.vsb.cz.
UNDERGROUND – STUDENTI STUDENTŮM
é
Studentský časopis Underground vznikl
na konci loňského akademického roku
jako iniciativa studentů.
T
m
a
č
í
s
P Ř E D S TAV U J E M E
l
TÉMA ČÍSLA
Vychází měsíčně na Ostravské univerzitě v Ostravě a na VŠB-TU Ostrava.
Obsahem je velice různorodý – snaží
se informovat o aktuálním dění nejen
na univerzitách, nabízí přehled zajímavých akcí, ale i zábavu a další…
chuť psát, fotit nebo se jakkoli jinak
podílet na tvorbě časopisu.
Máte-li zájem přidat se k redakci časopisu
Underground, stačí napsat na e-mailovou adresu: [email protected]
Všechna čísla našeho časopisu si můžete
stáhnout na stránkách Susky: sus.osu.cz
nebo sus.vsb.cz
Zapojit se může kdokoli – nezáleží
na studované škole ani oboru, stačí
RÁDIO KOLEJ
Rádio Kolej je studentské rádio, působící při SUS Ostrava.
Založeno bylo v roce 1997 a hlavní vysílací „doupě“ najedete na kolejích
VŠB-TU Ostrava v Ostravě - Porubě .
V současné době vysílá denně čtyři hodiny skvělé hudby, do budoucna
však plánuje vysílat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu!
Hlavní náplní je pochopitelně nabízet posluchačům tu nej muziku, ale
20
Úterý
18.00-20.00
Open Mind
Juraj
20.00-22.00
Splašené Beaty
Tom & Juri
22:00-24:00
Tape Jam
Bob
Středa
19.00-20.00
Pow‘s Show
Paulie
20.00-22.00
Kolej Dance Music Chart
Marty
Čtvrtek
18.00-20.00
20.00-22.00
m
a
Naladit si Rádio Kolej můžete na jejich webových stránkách
http://radiokolej.listen2myradio.com/ nebo http://rk.vsb.cz
a najdete je i na facebooku jako Rádio Kolej.
A KLUB ALIAS „ÁČKO“
Každý měsíc zde probíhají originální
tematicky laděné párty, poslechové koncerty, fimový klub a mnoho dalšího.
Příznivé studentské ceny za nápoje jsou
samozřejmostí.
Můžete si zde zadarmo zahrát fotbálek
nebo si zahrát na místní piáno něco
od Chopina či ovčáky čtveráky.
Prostě pohodové studentské místo, které si po jedné návštěvě zamilujete a budete se sem chtít stále vracet.
T
é
Jedinečný studentský klub na Hladnovských kolejích J. Opletala, kde se odreagujete od studentských povinností
a u kafe či pivka si pokecáte s kamarády.
Název je odvozen od názvu „Akademy
klub“ a historie Áčka sahá až do doby
před vznikem OU, kdy koleje patřily Vysoké škole báňské.
a
č
Pondělí
18.00-20.00
Hodge-Podge
Šárka
20.00-22.00
Hot News
Jirka
í
ROZPIS POŘADŮ A VYSÍLACÍCH ČASŮ NA ROK 2011/2012 NA RÁDIU KOLEJ:
s
l
také pořádá a podílí se na řadě akcí VŠB – TU Ostrava i OU v Ostravě a šíří důležité
informace a novinky.
OTVÍRAČKA ÁČKA:
PO-ST
17:00-00:00
ČT, NE
18:00-00:00
KDE NÁS NAJDETE
Na hladnovských kolejích
(koleje Jana Opletala)
Kranichova 1433/8
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Budova B – po vstupu hlavním vchodem
zahnout doleva, poté jít dlouhou chodbou
a ještě jednou zahnout doleva a pokračovat až do suterénu. Ochotně Vás jistě nasměrují i na vrátnici.
Na Hladnovské koleje se dostanete trolejbusy č. 104, 108, 109 z Husova sadu
a vystoupíte na zastávce Důl Petr Bezruč,
cesta Vám nezabere déle než 7min.
Připojte se k FB skupině „ÁČKO Hladnov“ pro aktuální informace o akcích.
21
KALENDÁŘ
u
t
l
u
K
AKCÍ
CO BY SIS NEMĚL NECHAT UJÍT ANEB TIPY NA KULTURU V OSTRAVĚ
r
a
KULTURA
Kdy
Co
Kde
V kolik
Vstup(Kč)
03/10/11
Karel Plíhal
DKMO
19:00
190-270
04/10/11
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
A-klub
19:00
40
05/10/11
Language tandem
StudentOFF
sleduj web
neuveden
05/10/11
Mňága a Žďorp
Klub Rock‘n‘Roll Garage
20:00
100
06/10/11
Drakiáda
Poruba, za kolejemi C, D
15:00
zdarma
www.facebook.com , hledej „RADIO KOLEJ“
06/10/11
FILMKLUB
A-klub
19:00
zdarma
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
Komorní Klub Ostrava
Hrabůvka
19:00
90
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
06/10/11 Claire Michael Quartet
T. McNally, D. Yazbek07/10/11
Donaha! (HoleDupy)
Divadlo Jiřího Myrona
18:30
Webovky
http://www.dkmoas.cz/
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
http://isc.osu.cz/
http://www.garageclub.cz/
220-290, 50%
http://www.ndm.cz/cz/
student sleva
12/10/11
Comix party
Dance club 77
sleduj web
neuveden
12/10/11
TEQUILA PÁRTY
A-klub
19:00
zdarma
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
13/10/11
FILMKLUB
A-klub
19:00
zdarma
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
Kino Vesmír,
Akademický klub VŠB
18:00
neuveden
http://www.outdoorfilms.cz/
Komorní scéna Aréna
18:30
180
http://www.divadloarena.cz/
IX. Mezinárodní film.
14/10/11 festival outdoorových
filmů( zahájení)
W. Shakespeare 16/10/11
Hamlet
http://isc.osu.cz/
18/10/11
Party Rádia Kolej
Klub Vrtule
sleduj web
neuveden
www.facebook.com , hledej „RADIO KOLEJ“
18/10/11
Nation4nation
Klub Marley
sleduj web
neuveden
http://isc.osu.cz/
19/10/11 SWING, JAZZ BAND
A-klub
20:00
40
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
20/10/11
A-klub
19:00
zdarma
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
DKMO
18:00
40
FILMKLUB
Soutež Velkých
21/10/11
dechových orchestrů
http://www.dkmoas.cz/
22/10/11
Support Lesbiens
Klub Rock‘n‘Roll Garage
20:00
neuveden
http://www.garageclub.cz/
25/10/11
Boban a Marko
Markovič Orchestar
DKMO
20:00
350-450
http://www.dkmoas.cz/
26/10/11
SANGRIA PÁRTY
A-klub
19:00
zdarma
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
26/10/11
Haloween party
Dance club 77
sleduj web
neuveden
27/10/11
FILMKLUB
A-klub
19:00
zdarma
27/10/11
Debbi-Metaxa Tour
2011
Klub Parník
20:00
180
19:00
pouze
v maskách
31/10/11 HALOWEEN PÁRTY
22
A-klub
http://isc.osu.cz/
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
http://www.klubparnik.cz/
www.facebook.com , hledej „AČKO Hladnov“
a
u
Donaha!
Snad jsem se Ti trefil do vkusu, pokud
ne, doporučuju navštívit webovky www.ostravainfo.cz nebo http://program.mise.cz/,
kde jsou širší nabídky kultury v Ostravě
a kde si snad svou akci najde každý.
Jaroslav Neuvirt
23
u
Příznivce orchestrální hudby bych pak
odkázal na balkánské dechovky Bobana
a Marka Markoviče nebo na XV. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů
Ostrava 2011. Přijď a přesvědč se sám, že
dechová a orchestrální hudba není jen pro
důchodce, ale dokáže oslovit i mnohem
mladší publikum. Určitě nebudeš litovat.
Milovníky divadelního umění snad rovněž nezklame pestrá nabídka ostravských
divadelních domů. Za nejzajímavější tituly
pro měsíc říjen jsem vybral utkání v improvizaci divadelních skupin Ostružiny
z Ostravy proti Olivám z Olomouce, které
dozajista stojí za navštívení, stejně jako
komedie Donaha! s podtitulem „HoleDupy“, která se stala díky svému osobitému
zpracování jedním z největších ostravských divadelních taháků poslední doby.
l
t
Boban a Marko Markovič orchastra
K
dostalo se mi té milé cti nabídnout Ti
na stránkách našeho časopisu několik
možností, jak kulturně obohatit Tvůj studentský život. Vybral jsem tedy několik
nejzajímavějších akcí, které se v období
měsíce října v Ostravě objeví.
Hned ze startu bych doporučil tematické večery v našem studentském A-klubu
na Hladnovských kolejích. Vybrané pondělky a středy jsou pro účastníky zlevněny
vybrané druhy oblíbeného studentského
pití, plus, kdo přijde v oblečení ladícímu
k tématu večera, má od nás welcome
drink zdarma!
Co se jiných A-klubových akcí týče,
rozhodně si nenechte ujít Swing - jazzový
večer, kde vystoupí kapela Swing band,
která to dovede pořádně roztočit, nebo
letošní novinku - Filmový klub v A-klubu,
zaměřený pro měsíc říjen na filmařskou
tvorbu režiséra Miloše Formana.
Mnoho zajímavých a originálních akcí
pro vás chystají také ISC Ostrava a Rádio Kolej. ISC Ostrava, které se nám stará
o zahraniční studenty na výměnném pobytu v rámci projektu Erasmus, pro vás
mají nachystána akce v oblíbených studentských klubech Marley, Dance Clubu
77 a StudentOFFu. Na nich se můžete
seznámit s Erasmáky, pocvičit cizí jazyk
ale hlavně si užít spoustu zábavy. Totéž
platí i pro akce Rádia Kolej. Za všechny
akce jsem vybral originální Drakiádu, kde
máš možnost předvést kombinaci svých
modelářských a pilotních schopností.
Pro všechny, co mají rádi dobrou muziku bez ohledu na styl, město Ostrava
přichystalo nemalé množství hudebních
událostí a koncertů. Charlie Straight, Debbi, Support Lesbiens ze současných interpretů, Mňága a Žďorp, Karel Plíhal z těch
nestárnoucích a například Claire Michael
Quartet jako zástupce moderního jazzrocku. Pokud by měl snad někdo jazzu málo,
Planetárium Johanna Palisy pořádá první
říjnový podvečer akci s názvem „Jazz pod
hvězdami“.
r
Vážený čtenáři,
a
R
E C E N Z E
K
u
l
t
u
r
KULTURNÍ REVUE PROTIMLUV
Někteří jej možná znají, jiní se s ním
pravděpodobně ještě neseznámili. Není se
čemu divit, časopis „Protimluv“ totiž vychází jen v pětistech kusech a sehnat jej lze
pouze na několika místech Ostravy. Proto
bych vám jej ráda představila v následující
recenzi.
Čtvrtletník Protimluv je pro kulturní nadšence časopis jako “na míru ušitý“. Nalézt
v něm lze mimo jiné recenze nedávno publikovaných titulů, překlady básní, politicky
vyměřené statě a tématické přílohy - např.
na slovenskou či pobaltskou literaturu. Velmi zajímavé jsou také občasné cestopisy,
umělecké fotografie či rozhovory se slavnými umělci. Občas bývá součástí čísla
také malý dárek - např. CD s filmovou tvorbou studentů.
Časopis je obsahově velmi rozmanitý.
Tématicky nejednotný celek spojuje pouze
jeho kulturní zaměření. Jednou v něm čtenáři naleznou hudbu, jindy divadlo, někdy
architekturu, pokaždé však literaturu a výtvarné umění. Rubriky jsou nejednotné,
chaoticky uspořádané a neustále se mění.
Z obsahu v úvodu není patrné, co přesně se
čtenáři v daném čísle dozví a musí nejprve
prolistovat celým časopisem, než pochopí,
co je vlastně tématem jednotlivých článků.
24
Texty, které časopis zveřejňuje, jsou
ryze beletristické a intelektuálně laděné.
Podobají se textům uveřejněným v literárním časopise „Host“ s tím rozdílem, že
jsou tématicky více uvolněnější. Nezřídka
se zabývají subkulturou za totality, uměleckou tvorbou studentů či reportážemi z nekomerčních akcí apod.
Svým uspořádáním časopis připomíná
spíše punkové fun-ziny (nebo-li časopisy,
které si sami tvoří ti, co si je na vlastní
náklady i vydávají), ale svým zaměřením
a úrovní jednoznačně následuje časopisy
literární. Na rozdíl od nich však není zaměřen na žádnou konkrétní skupinu čtenářů,
kterou by se snažil oslovit. Výhodou však
je, že v něm mohou číst jak studenti, tak
i starší generace.
Protimluv obsahuje spousty zajímavých
článků a informací, které bychom v jiných
komerčně laděných periodikách nenašli,
a určitě stojí za přečtení.
Více informací naleznete
na www.protimluv.net
Veronika Balcárková
a
AKCE
Zdroje: www.pkno.cz, pechakucha.cz,
www.pecha-kucha.org
Kristýna Svidroňová
25
u
t
l
pro jednoho autora, přičemž pořadí snímků volí organizátoři. Cílem je připravit ne
příliš zdlouhavý, ale hutný program. Za jeden večer představí průměrně čtrnáct
umělců. Událost se v Ostravě odehrává
čtyřikrát do roka, v zahraničí třeba i jednou za měsíc. Prezentovat se zde může
kdokoli, kdo pracuje s vizuálním uměním
a má potenciál ukázat něco nového. Stačí
jen včas napsat e-mail organizátorům se
všemi náležitostmi.
Mezi známými lidmi se konkrétně v Ostravě představili architekti ze studia SIAL
– autoři známého vysílače na Ještědu,
studio Najbrt – tvůrci ostravského loga
OSTRAVA!!! či pražského městského loga
Praha/Prague/Prag/Praga. Vystupoval zde
třeba také tatér Ondrash nebo známý designér Jan Čapek či proslavený výtvarník
Petr Kvíčala.
u
Tento jedinečný projekt vymysleli
a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham
Architekture.
Název vznikl z japonského výrazu pro
konverzaci:
, PechaKucha
Night lze volně přeložit jako „noc tlachů“.
V současnosti probíhá ve více než 417
městech na světě, například také v Naganu, Londýně, San Francisku, Berlíně, Auclandu,…V ČR probíhá PKN v Praze, Brně
a Ostravě.
Tato akce dává prostor umělcům, designérům, fotografům a jiným lidem, kteří
pracují s vizuální tvorbou, aby se prezentovali veřejnosti. Mohou se zde prezentovat
umělci jak začínající, tak mistři svého řemesla bez ohledu na ohlas. Událost je pro
širokou veřejnost. Lístky jsou zdarma. Není
to však pravidlem.
PechaKucha je specifická formátem
20x20, který vymezuje délku prezentace
na dvacet snímků po dvaceti sekundách
r
PECHAKUCHA NIGHT
K
KULTURNÍ
a
MINIANKETA
1. Beáta
Co se chystáš studovat? První stupeň základních
škol.
Proč zrovna Ostravská univerzita? Protože není až tak
daleko od mého bydliště a myslím si, že to nebude tak
finančně náročně jako třeba v Brně nebo v Praze.
Proč jsi dneska přišla? Dozvědět se třeba ještě něco
víc, co jsem nepochopila nebo na internetu nevyčetla.
n
k
e
t
ODCHYTLY JSME NA INFORMAČNÍCH SCHŮZKÁCH PRO PRVÁKY PÁR
STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ A PTALY SE JICH KDO, CO A PROČ.
i
n
i
a
2. Vendula
Co se chystáš studovat? Hudební výchovu a Technickou
výchovu
Proč zrovna Ostravská univerzita? Ostravská univerzita,
protože mám už střední pedagogickou, mám ráda děti.
Proč jsi dneska tady? Protože to je pro prváky a chtěla jsem
se ještě něco dozvědět.
M
3. Richard
Co se chystáš studovat? Angličtinu a Ruštinu.
Proč zrovna Ostravská univerzita? Nechtělo se mi daleko od rodného
města.
Proč jsi dneska tady? Protože jsem se dneska strašně ztrácel při zápisu
na předměty a nechápal jsem pořádně kreditový systém.
4. Honza
Co studuješ? Aplikovanou informatiku - druhý ročník
(kde se vzal, tu se vzal).
Proč jsi dneska tady? Přišel jsem prezentovat návod
na připojení k Eduroamu.
Zuzka Kaňová
a Nikola Brtvová
26
k
y
TIPY & TRIKY
Nikol Dostálová
27
r
T
i
Naučte se říkat NE. Je důležité být občas trochu sobec a nesnažit se každému
splnit, co mu na očích uvidíte, mohli byste třeba úplně zapomenout na sebe a své
vlastní potřeby. Radujte se z toho, co umíte a dokážete. Zakažte si jakékoli negativní
myšlení a radujte se z maličkostí. A pokud
všechno pozitivní myšlení zklame, těšte se
na to příjemné, co přijde.
p
y
&
ale, že se nemůžete rozkrájet a být úplně
všude. Mně osobně by se to velmi líbilo,
ale musíme přece taky někdy spát, nebo
ne? Rozmyslete si, které konkrétní akce
jsou pro vás důležité a které můžete oželit a namísto nich relaxovat. Odpočinek,
a zvláště pak dostatečný spánek, je totiž
k nezaplacení.
T
Nevím, jak jste na tom vy, ale já jsem
přes prázdniny pěkně zlenivěla. Ne, že
bych nic nedělala, ale naprosto jsem vypadla ze studijního rytmu a ne a ne se
do něj zase vrátit. Jak to má člověk udělat,
aby se nezbláznil z toho náporu povinností
a úkolů, které se na něj navalí? Vysokoškolské prázdniny jsou velmi dlouhé a nástup do školy vyvolá vlnu stresu i u nejednoho flegmatika. :-D
Nejlepší by jistě bylo, aby povinností
přibývalo postupně, což ale bohužel není
reálné. Proto se můžeme alespoň pokusit si vše rozložit, neodkládat věci na poslední chvíli a neflákat to. Když tohle píšu,
cítím se jako obrovský pokrytec, protože
rozhodně nejsem vzorná a i já mám své
mouchy, jako třeba termíny dodání, ale co
už… :-D
Další věc, která je neodmyslitelně spjata se začátkem akademického roku jsou
studentské párty a jiné akce. Uvědomte si
i
JAK SE VRÁTIT DO STUDENTSKÉ FORMY A NEZEŠÍLET Z TOHO
ZÁBAVA
a
O
DEZYNFEKCIA V KNAJPĚ
v
a
b
á
Z
S T R A V A K
Všecy určitě znate našu studensku knajpu Ačko na Hladnově. Fajna, no ni? Taka
čista. No ale furt takova není, občas se v ni
musi zrobit generalni uklid, bo by nam tam
pak něvlezla ani noha krystova. Ale kdo
robi taky uklid ve studenske knajpě? No
ja, že studenti! A keřy? Tuž ti, co ju maju
na starost a pak tež taci pohlupavi, jak ja,
co se k temu něchaju ukecat. A to pak stoji
za to!
Měli sme tu našu knajpu vygruntovat
před prvnim zařyjovym odevřenim. Nejdřiv
se mně do teho moc něchtělo, šak vite,
kdo by šel robit, jak za to chechtaki nězarobi? Ale šefka ze SUSky (vite, co je SUSka, ni?) pravila, že jak sem raz členem, tuž
nafasuju dlaškovu haděru s metlu a du robit bez debat. Už sem se chtěl branit, ale
pravila, že pravila a proti temu už se něda
dyskutovat. A že to plati pro všecky co v te
SUSce sme.
Tuž sme se na druhy den zlezli jak šneci na salat na třy hodiny u te naši knajpy.
Bestyje! Ze štrnacti lidi, co měli přysť, naz
dolezlo enem pět. Jarunu (to je ta naša šefka, fajna a chytra robka a to něpišu enem
28
kvuli temu, že to bude tež čist, ale že je
FAKT fajna a chytra!) braly mory a začla
jich ovolavat, že kaj sou? No polovica ji
kecafon račy ani nězebrala a ta druha
polovica měla vymluvy něprustřelne jak
vesty z te RAKVE( či URNY, včil něvim).
Fajne, otviračka za par hodin a roboty jak
na Karolině. A šak co, šefka Jarunka nas
namotyvovala, že se zarobime na karyerni
postup, tuž sme valili na to.
Tomaš s Adamem hned vlezli za bar, že
to tam sami přypravi. Enem že to přypravovali tak, že parurazy zetřeli bar a zbytek
uklida koštovali, co se eště da lopat a co už
ni a přy tym se tvařyli, gizdi, jak by to robili
ni pro sebe, ale pro nas. Hned sem se hlasil, že jim pudu tež pomoct, ale šefka mě
vrazila metlu do pazury, že pry mam vymest šecky pavučiny po stropě, bo ona se
tych potvor boji. Tuž sem se schoval slinu
na pozdější a pustil sem se do gruntovani jak duchodci do podzimnich vyprodeju.
Agatka (taka naše kamaradka neurotycka,
ale duša dobra) s Jarunku zebrali smetaky a dlaškove haděry a že vytřu. Jak jich
s metlama viděl Adam, taky syněk vtipny,
tuž se jich hned začal dobirať, že už nam
asi moc nepomužu, když se už chystaju na odlet. Jaruna ho zpražila pohledem
a pravila, že jak do nich bude drbat, tuž že
vyfasuje enem tu haděru a že pujde umyt
zachody. V tym momentu byl jak pěna. No,
ja sem mezitim dorazyl ty pavučiny aji teho
posledniho pavuka, keremu se z knajpy
moc něchtělo, bo se tam ještě třyrazy vratil. Jak ho zmerčila Agatka či Jarunka, tuž
byly v tym razu obě na stolku a ryčely jak
o dušu, že pry ať to dam pryč, že je to pry
zežere.
Jak byla knajpa vytřena, tuž baby šly
dorobit ještě zachody a synci se vymotali
od baru a myrně navaleni začali chystať
stolky. Chvilu sem jich pozoroval, jak tam
baleti se stolkama, ale pak sem zebral štokrle a šel eště pomyt okna. Pul hodiny sem
jich leštil, než mě zecvalko, že ty fleky sou
asy z venku a že jich asy ze vnitřku něvydrbu. Kura, tuž to mě trochu nasmolilo,
Jaroslav Neuvirt
29
a
v
a
b
á
Z
taka snaha, ale co, rači sem se kantoval
a šel sem pomyt sklenky, co tam zbyly
eště z loňske akcyje. Tež jich mohli trochu
pomyt, zdechlaci, bo z jednoho krygla se
na mě cosy zeleně smalo, no ale stačilo
štvrt flaši Jara a usměv zmiznul v dřezu.
Jak už sem to měl skoro všecko pomyte, tuž došel Adam ještě z jednu sklenku,
že pry ju našel měškat kajsy za gaučem.
Tak sem ju teda zebral, ale bo sem měl pazuru namydlenu, tak mě bebecha vyletěla
a v tym razu byla na kusky. Adam hned
začal vyryvat, či „komu tim prospěju, esli
druhé straně?“, ale bo sem byl dosmoleny
ještě z tych oken, tuž sem mu slušně pravil,
že jak tych střepin něchce mit v pysčysku,
tuž ať drži pec. A asi sem se u teho tvařil
fakt nasmoleně, bo byl zas jak pěna, což
u něho často něbyva, snad enem jak spi.
Tuž nakoněc sme to všecko zvladli vygruntovat aj v tych pěti a byli sme z teho
šťastni, jak šťuřy z odevřene spišky. Jaruna
pravila, že sme taka fajna partyja a že jak
nam to tak de, tuž že esli něchceme přyšti
tyden zrobit uklid eště v našim kanclu. To
už sme ju poslali do dupy rovnou a valili
sme dom. Však ona je taka fajna a chytra,
ona už se poradi, no ni? Česť.
ZÁBAVA
a
S
U D O K U
Z
á
b
a
v
ONO TO ZAS TAK LEHKÉ NEBUDE…
Pár okýnek a několik číslic. Sudoku.
Sestavit úplně vlastní? Žádný problém,
chvástám se. Jenže… ono to zas tak lehké
asi nebude…
Bylo už pozdě večer, uvařila jsem si zelený čaj a na internetu si přečetla, jak se
vlastně takové SUDOKU sestavuje. Tužka,
papír - a mřížka je na světě – lehčí část
za mnou, alespoň se procvičím v rýsování, když už studuji tu matematiku. Tak co
dál? Začínám vypisovat čísla podle návodu a různě je kombinovat. Krůpěje potu
na mém čele – co to? Nesedí mi to. Tak
1
3 2
znova. Nový papír, tužka, mřížka, tohle číslo sem, tohle tam. Zdá se mi, že je to nekonečné. Minuty míjí, hodina, další… Mám
to! 81 číslic zaplnilo mřížku. Uf. To ale ještě
není vše. SUDOKU je přece o doplňování
číslic, takže mi některé nadbývají. Která ale
odstranit a jak? Ano, to je ono, Niki, buď
na sebe hrdá. Další hodinka sice pryč, ale
povedlo se. Moje první vlastní SUDOKU!
Doufám, že vás jeho vyplňování potrápí stejně jako mě jeho tvorba. Příjemnou
zábavu.
Nikola Brtvová
9
5 6
5
1 2
1
5
7
4
5
9 3
6
6 7
8
4
2 5
9
8 3 4
6
3
4
1
3 4 2
7
8
2
5
6 8
1
Nikola Brtvová
30
Sú-doku
Jméno sudoku pochází z Japonska,
kde si hra získala značnou oblibu. Jedná
se o zkratku ze slov „súdži wa dokusin ni
karigu“, tedy něco jako „číslo v políčku“.
Ale můžete se setkat i s jinými překlady,
například „číslo nesmí zůstat nikdy samo“.
Název sudoku je registrovanou obchodní
známkou japonského časopisu Nikoli.
Podstata
Hlavní čtverec je rozdělen na 9 čtverců (3x3), a každý je dále rozdělen na 9
buněk. Celkem tedy 81 políček, z nichž
jsou už některá vyplněná předem. Cílem hry je dosadit do prázdných políček
čísla 1-9 tak, aby se žádné neopakovalo
v sloupci, řádku ani jednotlivých čtvercích.
Možností, jak takové sudoku vyplnit je
6 670 903 752 021 072 936 960!
v
a
Mistrovství
První mistrovství v České republice se
konalo v roce 2006. Vítězkou se stala Jana
Tylová z Ústí nad Labem, která navíc porazila i všechny soupeře na mistrovství světa
v italském městě Lucca a stala se tak historicky první mistryní světa v této hře. Letos
se MČR v řešení sudoku koná v Brně, ale
přihlásit se už nestihnete, protože registrace již byla skončena. Tak snad příště.
Zajímavosti
Sudoku se do Evropy rozšířilo především z Anglie, kde se hra těšila hlavně
od roku 2004 velké oblibě. I proto bývá
někdy označována přízvisky jako „hra roku
2005“, „nejpopulárnější hlavolam současnosti“ či „nejrychleji se rozšiřující hra“.
Nikola Brtvová
Zdroje: sudokuonline.wz.cz, Wikipedie.org
31
á
b
Obtížnost
Obecně se dá sudoku rozdělit na lehké,
středně těžké a těžké. Obtížnost přitom nespočívá jen v tom, kolik políček je nevyplněných, ale záleží taky na rozmístění takovýchto polí, které dávají vazby, jež na první
pohled nejsou patrné.
Z
Svůj prapůvod má sudoku pravděpodobně ve staré čínské hře Magické čtverce, která vznikala asi 1000 let př. n. l. Její
princip si pak v 18. století vypůjčil švýcarský matematik Leonard Euler, který čtverce zaplňoval různými písmeny. Současnou
podobu pak dal sudoku Howard Garns
v roce 1979, když je zveřejnil pod názvem
„Number Place“ v časopise Math Puzzles
and Logic Problems.
a
Z HISTORIE
AUTORSKÉ OKÉNKO
Pluju si ve své lodičce, v té krabičce
od zápalek bez zápalek. Jsem zapálená.
Klavír mi přikládá. Každá klapka je polínko
vhozené do táborového ohně. A to nikde
netábořím, jen proplouvám a hořím, krabička se mnou. Chudák.
Je mi líto všeho, co mě obklopuje. Těch
hadrových panenek, těch dřevěných domečků a stromů bez kořenů, jen tak nazdařbůh vystříhaných z barevného archu
tak, jak je děti stvořily. Nenapadlo je spustit
z kmenu kořeny, vystříhat z hnědého archu
Archu, v které by pak ony stromy už i s nohama, ne jen s rukama, nechaly spokojeně
odplout do míst, kde by zakotvily.
Takhle ale nemají naději zakořenit
v půdě. Mohou jen zapustit ve vašich
očích. Záleží na tom, jak dlouho se jim budete věnovat. Ono fotografická paměť umí
A
u
t
o
r
s
k
é
o
k
é
n
k
o
NA VLNÁCH
32
zapomínat, ale není to pro ni nejjednodušší úkol. Potřebuje čas, jako všechno kolem
nás, jako to, co je kolem toho, co je kolem
nás, to v nás bez nás…
Měla bych raději pádlovat místo toho,
abych litovala papírové parníčky, které to
děvče nenalakovalo, aby nenasákly vodu.
Měla jsem křičet, když topili papírové korunky princezny z Papírnictví. – Ty dívenky o dvou rozměrech a několika barvách.
Mohla jsem zachránit jejich královskou
čest v podobě šperku, který se nechává
usednout na hlavě, ale já plula myšlenkami
jinudy než má lodička. Ani tu nebylo vhodné prostředí pro řvaní.
Ano, ne vždy se mi zdá atmosféra kolem mě ochotná přijmout mé já. Jako by
mě vědomě odmítala. Jako by říkala: „…
buď tu ve mně, vnímej mě, ale nenarušuj
o
k
n
é
33
t
o
r
s
k
é
o
k
Kristýna Svidroňová
u
by je považovali za něco tak obyčejného,
jako je šutr.
Kdo by taky považoval něčí výlevy
za něco ojedinělého?
Jedině ten hrnek se dnem, na místě
víka i dna by nepochopil, jaké je to vylévat se. Prvně by se musel rozbít, pak by
možná pochopil. Dokud ale jeho vzezření
zůstane podobné válci, nepocítí ten pocit,
který Vylévající se prožívají. Bude to pro
ně Španělská vesnice, kterou neobývají,
ani obývat nebudou…Takovéhle vsi bývají
příliš vzdálené a pro tu vzdálenost bývají neprávem považovány za neexistující.
Imaginární prázdno.
Pluju dál. Řeka má co ukázat. Její vlnobití, ač bývá téměř nezpozorovatelné,
já mikro-člověk intenzivně pociťuji. Jazyky
plamenů je olizují jako velké vodní kornouty vodní zmrzliny létající na vodním nebi.
Pistáciová, čokoládová, jahodová – všechny jsou na mé řece Melancholie jako ptáci
ve vzduchu, jako ryby ve vodě i jako člověk
na souši. Jsou doma. A já pluji, sirky už dosrkaly všechno teplo kolem sebe a zbývá
jen dýchat chlad. Tak se nadechněte.
A
mou strukturu. Nesluší mé pleti výkřiky
do tmy. Kazí mě dobrá slova. Pouhé dýchání druhých znečišťuje mé plíce. Pod tíhou
tvého dechu ztrácím možnost se svobodně nadechnout. Jsi ta, co ve mně vytváří
vakuum. Lidé, kteří do mě kráčí, prochází
mnou, nebo se vznáší, mají rádi mou svěží
duši. Ale když jsi tady ty, umírají.“
Nejsem si jistá, jestli to tak má být. Možná…
Pravda je vždycky jinde. I přes to jsem
ráda, že se atmosféra k mé osobě vyjádřila bez přetvářky. Ani jednou jsem ji sice
do tváře nepohlédla, avšak cítím z jejich
slov upřímnost. Ale možná ten tón jsou mé
slyšiny a ona slova z jejich úst vycházela
v úplně jiné tónině. Více možností, tak si
vyberte…
Jsem ráda, když je v bonboniérách více
než jeden druh bonbónu. Mám ráda ty
chvíle, kdy uvažuji nad tím, jestli si dám ten
mandlový, nebo tenhle griliášový či snad
dokonce tamten ve tvaru měsíce, když
couvá do zatáčky, kterou nikdo nikdy, jen
on sám spatřil. Najednou pak začne dorůstat, jako břich ženy, když otěhotní. Přesto
on sám není gravidní.
Třeba to těhotenství z mého pohledu je
pro něj pouze sycení se a ubývání. Jenže
tak to vidí jen jeden z těch spousta trpaslíků, na které se on dívá těmi svými kráterovými zraky. Má slzné kanály? Jak jinak
může ze svého zraku odvádět nadbytky
emocí? Možná je v tom jedinečný. Je možné, že je posílá neviditelnou potrubní poštou na Mars, tam je pak analyzují. Dokážu
si představit, že s nimi ale nedělají nic, jako
CIZOJAZYČNĚ
GB
a
j
2
o
3
z
4
5
6
1. Sun – down on me.
2. Tea or –
3. Opposite of cold 4. SUS, ISC, AIESEC and so on are 5. Cat catches a –
6. Opposite of fast-
Nikola Brtvová
TAJENKA: SCHOOL
C
1
i
z
y
č
n
ě
K Ř Í Ž O V K Y
34
ě
n
D
1
č
2
y
3
z
4
a
5
o
j
6
C
i
z
1. Želva
2. Stín
3. Sporák
4. Sloup
5. Pořádný
6. Vosa
Veronika Balcárková
Řešení: Schildkröte, Schatten, Herd, Säule, Ordentlich, Wespe
35
P ŘEDSTAVENÍ
REDAKTORŮ
Jméno: Agáta Vřeská
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Český jazyk
a literatura a Základy
společenských věd
Město, odkud pocházíš:
Zbyslavice
Číslo bot: 37/38
Oblíbená kniha: Paní Dalloway (V. Woolf)
Jaké je tvé oblíbené jídlo v Menze?
Takové snad ještě ani nemám. :-)
Co bys dělala, kdybys potkala
mimozemšťana? Zbaběle utekla.
Jméno: Jaroslava
Kořená
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Anglický jazyk
a literatura – Základy
společenských věd
Město, odkud pocházíš:
Ostrava (Poruba)
Číslo bot: 41
Oblíbená kniha: 1984 (G. Orwell)
Jaké je tvé oblíbené jídlo v Menze?
Teplé.
Co bys udělala s milionem korun?
Zaplavala bych si v nich jako strýček
Skrblík.
P
ř
e
d
s
t
a
v
e
n
í
r
e
d
a
k
t
o
r
ů
KDO JSME
Jméno: Kristýna
Svidroňová
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Český jazyk
a literatura
Město, odkud pocházíš:
Bohumín
Číslo bot: 36/37
36
Oblíbená kniha: Utrpení mladého
Werthera (J.W.Goethe)
Co ve škole ráda děláš? Přemýšlím,
diskutuji.
Co bys chtěla ještě udělat, než přijde
konec světa? Udělat z nešťastné duše
šťastnou.
Jméno: Kateřina
Polínková
Škola: HGF, VŠB-TUO
Obor: Geologické
inženýrství, 4. ročník
doktorského studia
Město, odkud pocházíš:
Miroslav, okr.: Znojmo
Číslo bot: 40/41
Oblíbená kniha: Dopis neznámé (S. Zweig)
Co bys dělala, kdybys potkala
mimozemšťana? Určitě bych jej začala
zkoumat.
Co bys dělala, kdybys chytila zlatou
rybku? Prvně bych zjistila, jestli je pravá,
abych měla tři velká přání. Abych byla
zdravá až do důchodu, abych v pořádku
dostudovala a abych se vydala na cestu
kolem světa a nabrala tak zkušenosti
do života.
Jméno: Jarda Neuvirt
Škola: Ostravská
Univerzita
Obor: Sociální práce
Město, odkud
pocházíš: Ostrava,
bydlím v Jistebníku
Číslo bot: 44-45
Oblíbená kniha: Merde! - Rok v Paříži (S.
Clarke)
Co ve škole rád děláš? Tlachám
s ostatními studujícími u automatu
na kafe.
Co bys dělal, kdybys chytil zlatou
rybku? Něco bych si přál :) … a pokud je
otázkou, co bych si přál, tak víc času, bo
v Ostravě ho prostě není.
ů
r
o
t
k
a
d
e
r
í
n
e
v
a
t
s
d
Jméno: Nikol Dostálová
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Český jazyk
a literatura a Španělský
jazyk a literatura
Město, odkud pocházíš:
Zábřeh na Moravě
Číslo bot: 43
Oblíbená kniha: V této době není asi
žádná úplně oblíbená…
Co bys dělala, kdybys chytila zlatou
rybku? Vhodila bych ji zpátky do vody,
každý si zaslouží volnost.
Co bys chtěla ještě udělat, než přijde
konec světa? Neměl už snad minimálně
jednou nastat? :-D Ale asi bych chtěla
pořádně tvrdě usnout…
e
Jméno: Nikola Brtvová
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Matematika
a výchova ke zdraví
se zaměřením
na vzdělávání
Město, odkud pocházíš:
Frenštát pod Radhoštěm
Číslo bot: 39
Oblíbená kniha: Mediátor (M. Cabot)
ř
Jméno: Veronika
Balcárková
Škola: Ostravská
Univerzita
Obor: Němčina ve sféře
podnikání
Město, odkud pocházíš:
Ostrava
Číslo bot: 36
Oblíbená kniha: Proces (F. Kafka)
Co bys chtěla ještě udělat, než přijde
konec světa? Projet se na koni.
Co bys udělala s milionem korun?
Odletěla bych do Austrálie studovat
tamější školy zaměřené na žurnalistiku
a pak bych se tam válela na pláži
a pojídala mango.
Jméno: Hana
Moravcová
Škola: EKF VŠB-TUO
Obor: Účetnictví a daně
Město, odkud pocházíš:
Ostrava
Číslo bot: 38/39
Oblíbená kniha: 1984
(G. Orwell)
Co ve škole ráda děláš? Ignoruju
pedagogy.
Co bys dělala, kdybys potkala
mimozemšťana? Nejsem si jistá, jestli
bych ho mezi ostatními poznala. A kdyby
ano, tak se s ním musím samozřejmě
vyfotit na novou profilovku na FB. :D
P
Jméno: Aneta
Vozňáková
Škola: Ostravská
univerzita (teda zatím :-D)
Obor:Matematika
se zaměřením
na vzdělávání a hudební
výchova se zaměřením
na vzdělávání
Město, odkud pocházíš: Ostrava
Číslo bot: 39/40/41
Oblíbená kniha: Lolita (V. Nabokov)
Co ve škole ráda děláš? Chodím
do studovny a chatuju nebo se jen tak
ulívám ve třídě a blbě koukám po ránu
na některé profesory. :-D
Co bys dělala, kdybys chytila zlatou
rybku? Řekla bych jí, ať mi splní tři přání!!
Jaké? První by bylo, že bych chtěla
nějaký krásný rodinný baráček. Druhé,
že bych chtěla, aby den měl minimálně
48 hodin a za třetí bych chtěla být slavná
operní zpěvačka a zpívat sólo v nějaké
opeře třeba v Itálii.
37
Jméno: Zuzana Kaňová
Škola: Ostravská
univerzita v Ostravě
Obor: Matematika
a čeština se zaměřením
na vzdělávání
Město, odkud pocházíš:
Havířov
Číslo bot: 39
Oblíbená kniha: Nikdykde (N. Gaiman)
Co bys dělala, kdybys chytila zlatou
rybku? Přála bych si, aby všichni
nemocní vyzdravěli a pak ji pustila zpátky,
aby mohla plnit přání i jiným lidem.
Co bys chtěla ještě udělat, než přijde
konec světa? Vydat vlastní knihu.
ů
r
o
t
P
ř
e
d
s
t
a
v
e
n
í
r
e
d
a
k
Jaké je tvé oblíbené jídlo v Menze?
Rajská omáčka, Tuňák v toskánské
omáčce.
Co bys udělala s milionem korun?
Trošku peněz bych asi utratila a něco
bych věnovala nejspíše dětským
domovům či jiným organizacím pro děti.
Jméno: Zuzana
Škůrková
Škola: VŠB – TU
Ostrava
Obor: Ekonomika
a řízení v oblasti surovin
Město, odkud pocházíš:
Opava
Číslo bot: 39
Oblíbená kniha: Je jich mnoho,
momentálně asi vede Čarodějův učeň
od Otfrieda Preusslera.
Co bys dělala, kdybys potkala
mimozemšťana? Na mimozemšťany
nevěřím, takže bych usoudila, že jsem se
zbláznila.
Co bys dělala, kdybys chytila zlatou
rybku? Dala ji do kulatého akvária
na noční stolek, nakrmila ji fosforem
a používala bych ji jako noční osvětlení :-).
38
Jméno: Tomáš Mičúnek
Škola: VŠB-TU Ostrava
Obor: Ekonomika
a řízení v oblasti surovin
Město, odkud pocházíš:
Ostrava
Číslo bot: 13US, 47EU
Oblíbená kniha: Šifra
mistra Leonarda (D. Brown)
Co ve škole rád děláš? Sbírám
informace, jak od profesorů, tak
od studentů.
Co bys chtěl ještě udělat, než přijde
konec světa? Vzít si přítelkyni.
Jméno: Petra Prouzová
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Geografie
a regionální rozvoj
Město, odkud pocházíš:
Ostrava-Poruba
Číslo bot: 38 - nuda, co?
Oblíbená kniha: Planeta Interterra
Co ve škole ráda děláš? Miluju
provozování adrenalinových sportů
u budovy L - sklouzávání po rampě pro
vozíčkáře při zimní námraze.
Co bys dělala, kdybys potkala
mimozemšťana? Udělala bych s ním
rozhovor exkluzivně pro Underground.
Z. Kaňová
N. Brtvová
Redakce studentského časopisu Underground
vyhlašuje pátrání po
NOVÝCH NADĚJNÝCH TALENTECH
HLEDÁME:
REDAKTORY
Máš – li chuť připojit se k naší redakci
Nezáleží na tom, co studuješ
Můžeš psát o všem, co tě zajímá
reportáže a rozhovory
vlastní témata
glosy a názory
povídky, básně, komixy,...
… a cokoli dalšího
HLASY Z LIDU
Spoluvytvářej náš časopis!
Co by se podle tebe mělo objevit v dalším čísle?
O čem by ses chtěl něco víc dovědět?
Rozhovor s kým by sis chtěl přečíst?
Napiš nám vlastní zážitky ze super akcí
Poděl se o nej tipy na zajímavé akce
Reaguj na aktuální dění u nás i ve světě
KOREKTORA
S vynikající znalostí českého jazyka
S chutí pomoct nám s korekcí textů na profesionální úrovni
Kontakt na nás:
[email protected]
731 446 955
Reklamní
a grafické
t is k o v in y
weby
NAVRHU
studio UP
GRADE
v e lk o p lo š
n á r e k la m
a
p r o m o t io
JEM
E A ZPRA
plakáty, le
COVÁVÁM
táky, kata
E
logy, výro
časopisy,
ční zpráv
knihy
y a firemn
logotypy,
í profily,
piktogram
y, originá
webové s
ln
í i klasick
tránky, e-s
é PF, kres
hopy
elektronic
by
ké prezen
ta
ce
poutače,
billboardy
, bannery
orientačn
í systémy
polepy au
tomobilů
a budov
profesion
ální fotog
ra
fie a retuš
obaly, ob
e
alový des
ign
reklamní
předměty
velkoploš
ný tisk
tiskový se
rvis
www.stu
dio-upgr
ade.cz
UPGRADE C
Z s.r.o., Stře
lniční 6/2
702 00 Ost
rava, tel.: 60
3 447 932
pgrade 20
11.indd
1
29.9.2011
14:10:26
n
Download

Stáhnout PDF