Download

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T