- id334 Tato záložka je součástí článku: ŠKORPÍK, Jiří. Proudění plynů a
par dýzou/tryskou, Transformační technologie, 2006-02. Brno: Jiří
Škorpík, [online] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z
http://www.transformacni-technologie.cz/proudeni-plynu-a-pardyzou-tryskou.html. English version: Flow of gases and steam
through nozzle. Web: http://www.transformacnitechnologie.cz/en_proudeni-plynu-a-par-dyzou-tryskou.html.
Značení veličin a zkratek je stejné jako v článku.
Hmotnostní tok plynu dýzou
˙ 0 =m
˙ =A⋅c
m
1
v
rovnice kontinuity.
Pokud se bude vycházet z celkového stavu, lze hmotnostního tok
vypočítat ze stavu plynu na výtoku z dýzy:
√ [()]
√ [()]
p
2⋅κ
c e=
r⋅Tic 1− e
κ−1
pic
pic·vic=r·Tic
κ −1
κ
stavová rovnice ideálního plynu
p
2⋅κ
pic⋅v ic 1− e
κ−1
pic
m
˙ =A e
[1, id101],
κ −1
κ
1 .
ve
Pro měrný objem z rovnice izoentropy:
1
κ
( )
p
1
= e
v e pic
m
˙ =A e
√
1
.
v ic
[ ( ) ]( )
p
2⋅κ
pic⋅v ic 1− e
κ−1
pic
-1-
κ −1
κ
pe
pic
1
κ
1
=
v ic
=A e
√ √ √( ) ( )
√ √( ) ( )
2⋅κ pic
κ−1 v ic
χ m=
2⋅κ
κ−1
pe
pic
2
e κ
p
pic
2
κ
pe
−
pic
−
κ +1
κ
κ +1
κ
e
p
pic
=A e
√
pic
χ ,
vic m
.
Odkazy
1.
ŠKORPÍK, Jiří. Proudění plynů a par dýzou/tryskou,
Transformační technologie, 2006-02. Brno: Jiří Škorpík,
[online] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z
http://www.transformacni-technologie.cz/proudeni-plynu-apar-dyzou-tryskou.html. English version: Flow of gases and
steam through nozzle. Web: http://www.transformacnitechnologie.cz/en_proudeni-plynu-a-par-dyzou-tryskou.html.
-2-
Download

Hmotnostní tok plynu dýzou - Transformační technologie